Demak Sunum - Nam Otomasyon

Transkript

Demak Sunum - Nam Otomasyon
Demeraj Akım Düzenleyici -­‐ Inrush Current Regulatory ;p ELEKTRONİK PARALEL AKTİF ANAHTARLAMALI FİLTRE [P.A.F.] ÖRNEĞİNDE MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ ELEKTRONİK OTOMASYON ÜNİTESİ OLUP, ELEKTRİK ENERJİSİNİN TÜKETİLDİĞİ HER ALANDA GÜVENLE KULLANILABİLİR. Elektrikle çalışan makine ve ekipmanlar ilk kalkınmalarında, yapılarından dolayı anma akımlarının yaklaşık 5-­‐8 katı kadar akım çekerler. Makine ve ekipmanlar harekete geçtikten sonra bu akım azalarak normal seviyelere düşer. Akımın nominal değerlere ulaşma süresi 3-­‐5 saniye arasındadır ve bu süre nominal devir sayısına gelinceye kadar geçen süredir. Demak otomasyon ünitesi sistemdeki akımı ölçerek, sistemde bulunan pharmoniklerin tam ters işaretlisini kendi tetikleme devresi ile üreterek sisteme veren ileri teknolojiye sahip üründür. Diğer bir deyimle demeraj akımının reaksiyon sürecini kısaltıp geçiş süresini hızlandırarak kullanılan
aktif tüketimde kWh bazında % 8 -­‐ % 10 enerji tasarrufu sağlar. NAM OTOMASYON San. Tic. Ltd. Şti. nin, Demak'a dair ilgili bütün teknolojisi, tamamen kendisine aittir. Teknolojimiz; elektriğin kullanıldığı her alanda güvenilir bir şekilde kullanılabilir. ELEKTRİK ENERJİ KALİTESİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Veb : www.namelektrik.com
e-mail :[email protected]
1
DEMAK ELEKTRONİK PARALEL ANAHTARLAMALI AKTİF FİLTRE ÇALIŞMA PRENSİBİ Günümüzde sanayiinin hızla gelişmesi ile birlikte kontrol edilebilir elektrik gücüne ve bu gücün işlendiği Güç Elektroniği Devrelerine olan gereksinim hızla artmıştır. AA/DA Motor Hız Kontrol Üniteleri, Kesintisiz Güç Kaynakları, Akü Şarj Üniteleri, Anahtarlama Modlu AA/DA Güç Kaynakları, Statik Gerilim Regülatörleri gibi cihazlar, besledikleri yükün ihtiyacı olan elektrik gücünü sağlayan önemli endüstriyel güç elektroniği uygulamalarıdır. AA güç dağıtım sistemleri ile giriş elektrik gücü kontrol edilen yükler arasında yer alan Güç Elektroniği Devreleri, çalışmaları esnasında güç dağıtım sistemlerinin elektrik enerji kalitesini azaltacak yönde bir davranış sergilerler. Yükün ihtiyacı olan elektrik gücünü kontrol etmenin bedeli olan bu durum, aynı güç sistemindeki Ortak Kuplaj Noktasından (OKN) beslenen diğer tüketicileri de olumsuz yönde etkiler. YÜK
[ makineler ]
Kompanzasyon Panosu
Üç fazlı Paralel Aktif Filtre sistemini, akım kontrollu, Darbe Genişlik Modülasyon yöntemiyle anahtarlama yapan gerilim kaynaklı IGBT güç dönüştürücüsü, dönüştürücünün girişinde yer alan ve enerji depolama amacıyla kullanılan DEMAK anahtarlamalı güç kontrol ünitesi ve dönüştürücünün AA yanında bulunan, dönüştürücüsünün çıkışındaki Darbe Genişlik Modülasyonlu gerilim dalga şeklini kompanzasyon akımına çeviren filtre endüktansları oluşturur. Paralel Aktif Filtre ünitesi DEMAK yükün sadece reaktif ve harmonik güç ihtiyacını karşılayacak şekilde çalıştığından, dönüştürücü kayıpları ile endüktans ve kondansatörün eşdeğer direnç kayıpları dışında aktif güç tüketmez. Bu nedenle söz konusu kayıplar karşılanacak şekilde ortalama gerilimi öngörülen referans değerine eşit olacak şekilde kontrol ettiğinden kaynak, yük ve Kompanzasyon sistemi arasındaki aktif güç dengesi korunmuş olur. Yük akım kompanzasyonun hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gereken durumda, DEMAK gerilim regülasyon ünitesi önem kazanmaktadır. 2
DEMAK ELEKTRONİK PARALEL ANAHTARLAMALI AKTİF FİLTRE İncelenen tüm gerilim kontrolörleri için Paralel Aktif Filtre yük akım harmoniklerini kompanze edebilmekte, AA kaynağından, OKN gerilimi ile aynı fazda olan sinüzoidal akımların çekilmesini sağlamaktadır. Kullanılan kontrol yöntemi *
sayesinde ias a fazı kaynak akımı, ias a fazı kaynak referans akımını gecikmesiz bir şekilde izleyebilmektedir. Tablolarda kullanılan tüm gerilim kontrolör karşılaştırma sonuçlarını, tr yükselme süresi, ts yerleşme süresi, trec toparlanma süresi, aşım ve a fazı kaynak akımı Toplam Harmonik Bozulumu (THDias) değerleri cinsinden vermektedir. Tablo da açıkça görüleceği gibi PAF kontrolörü, özellikle aşım değeri bakımından diğer kontrolörlerden daha iyi performanslar sunmaktadır. Lineer PI kontrolör temelli PAF a) a fazı yük akımı ve a fazı OKN gerilimi b) a fazı kaynak akımı ve a fazı OKN gerilimi c) a fazı gerçek ve referans kaynak akımları d) referans değeri civarında DA kondansatör gerilimi 3
PAF’de kullanılan farklı da gerilim kontrolörlerinin karşılaştırılması Statik ABPI
Dinamik ABPI
1.25
13.1
19.5
1.9
8.2
31.7
4.8
0.75
13.0
19.8
1.9
6.9
40.6
4.8
α = 0°
Kontrol/Değer
Lineer PI
Bulanık PI
α = 45°
Aşım
(%)
tr
(ms)
ts
(ms)
THDias
(%)
Aşım
(%)
trec
(ms)
THDias
(%)
5.75
12.5
48.0
1.8
11.0
52.0
4.5
0.50
33.0
40.0
1.9
7.5
26.0
4.6
Standart BPI kontrolör temelli PAF a)
a fazı yük akımı ve a fazı OKN gerilimi b) a fazı kaynak akımı ve a fazı OKN gerilimi c) a fazı gerçek ve referans kaynak akımları d) referans değeri civarında DA kondansatör gerilimi 4
Statik ABPI kontrolör temelli PAF a) a fazı yük akımı ve a fazı OKN gerilimi b) a fazı kaynak akımı ve a fazı OKN gerilimi c) a fazı gerçek ve referans kaynak akımları d) referans değeri civarında DA kondansatör gerilimi Dinamik ABPI kontrolör temelli PAF
a) a fazı yük akımı ve a fazı OKN gerilimi b) a fazı kaynak akımı ve a fazı OKN gerilimi c) a fazı gerçek ve
referans kaynak akımları d) referans değeri
civarında DA kondansatör gerilimi
5
Güç Elektroniği Devrelerinin (GED) sistemde meydana getirdiği Armonikler, uzun zamandır bilinmekte ve bu sorunun giderilmesi için başta EPDK olmak üzere, Elektrik güç sistemlerinde EİE idaresi 5627 sayılı enerji verimliliği kanununa göre sürekli çözüm üretilmesi kullanılan enerjinin belirli bir gerilim teşvik edilmektedir. seviyesinde sabit frekanslı ve genlikli Uluslararası standartlar arasında, en çok rağbet gören, IEEE 519 standardıdır, güç olması istenir, fakat bunlar pratikte sistemlerinin kompanzasyonu için uygulanan yöntemlerden en çok kullanılanı pasif tam olarak sağlanamaz. filtrelerle ( PF ) yapılan kompanzasyon sistemidir, sanayide sıkça kullanılan PF’ler Elektrik güç sistemlerinde gerilim-­‐
GED sektörünün büyümesiyle, popülerliğini kaybetmiştir. akım karakteristiği doğrusal olmayan BULUŞ , Enerji kalitesinin iyileştirilmesine olan talep sonucu, 2006 Yılından bu elemanlar nedeniyle gerilim ve akım yana yapılan araştırmalarımız ve uygulamalarımız sonucu ANAHTARLAMALI dalga şekli bozularak periyodik MİKRO İŞLEMCİ KONTROLLÜ GÜÇ KONTROL ÜNİTESİ pratikte de başarılı sonuçlar formundan uzaklaşır. vermiş ve müşteri memnuniyeti sağlanmıştır.. Yapılan çalışmalarımızın ekseriyetle Armonikler sinüzoidal dalga ANAHTARLAMALI MİKRO İŞLEMCİ KONTROLLÜ GÜÇ KONTROL ÜNİTESİ ‘nin biçiminin bozulması ile ortaya çıkar. ve sonuç olarak kayıplara bağlı olarak üzerinde yoğunlaşmasının nedeni, Şebekeden Kaynaklanan *Kısa süreli gerilim düşmeleri(sags), *Kısa süreli gerilim yükselmeleri (swells), *Kısa süreli kesintiler (interrputions), *Düşük gerilimler (undervoltages), *Yüksek gerilimler (overvoltages), * Uzun süreli kesintiler (sustained interraptions), *Harmonikler (harmonics) ve Çentikler (notches), ve ölçüm sistemi sonrasında kullanılan makine ve ekipmanların kullanımından yüksek elektrik faturası şeklinde kaynaklı olumsuz olayların önüne geçilmesini sağlamak ve bu mevcut sistemlerde özetlenebilir. ki ( AA ) Akım Armoniklerinin, ( GA ) Gerilim Armoniklerinden daha tehlikeli olmasıdır. Enerji sistemlerinde doğrultucular, çeviriciler ve ark fırınları gibi sistemler tipik armonik kaynağı örnekleridir. Armoniklerin elektrik güç sistemleri üzerindeki etkileri ise ek kayıplar ve aşırı ısınma, gerilim düşümleri, rezonans olayları, de elektrik zorlanması, ölçme, koruma ve kontrol sistemlerinin hatalı çalışması Bu tehlikeler nelerdir ? 1) Kompanzasyon sistemindeki ekipmanların arızalanmasına sebep olur, işletmenin bakım maliyetleri yükselir. 2) İşletmede çalışan bobin sargılı ( motorlar, transformatör V.S. ) ve elektronik ekipmanların yanmasına sebep olur, üretim kayıpları ve maliyet artışına sebep olur 3) Tüm elektrik panolarının işletme içinde yaydığı elektromanyetik dalgalarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bulunmaktadır. 6
Enerji Kalitesi Olaylarına Bakış Enerji kalitesini ile ilgili olaylar çeşitli kategorilere ayrılarak incelenir. Aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan olaylar basit bir şekilde listelenmiştir: Kategoriler Olaylar Kısa süreli değişimler * Kısa süreli gerilim düşmeleri (sags) * Kısa süreli gerilim yükselmeleri (swells) * Kısa süreli kesintiler (interrputions) Uzun süreli değişimler * Düşük gerilimler (undervoltages) * Yüksek gerilimler (overvoltages) * Uzun süreli kesintiler (sustained interruptions) Dalga sekli bozulmaları * Harmonikler (harmonics) * Çentikler (notches) Yukarıdaki tabloda her bir olayın yanında parantez içinde yabancı kaynaklarda karşılaşılabilecek İngilizce karşılığı da yer almaktadır. İlk kategori olan anlık olaylar elektriklerinde karşılaşılan çok kısa süreli ve istenmeyen durumlardır. Darbe seklinde olanları ve osilasyon (salınım) seklinde olanları vardır. Darbe seklindeki anlık olay, akim veya gerilimin polarite değiştirmeden (pozitif veya negatif) bir anda değişmesi ve daha sonra tekrar eski durumuna dönmesidir. En büyük nedenleri yıldırım düşmesidir. Özellikle kırsal yerleşim bölgelerinde daha sık karşılaşılan bir durumdur. Darbe anlık bir yükselme ve ardından daha uzun sürede gerçeklesen bir düşme seklindedir. Hızlı sönümledirler ve olay yerinden uzağa taşınamazlar. Osilasyon seklindeki anlık olay, polaritesi çok hızlı değişen bir akim veya gerilim bileşeni sonucunda oluşur. Güç elektroniği cihazlarındaki komütasyon olayları, kondansatör ve enerji hatlarına enerji verilmesi, transformatörlerin devreye alınmaları gibi durumlarda oluşurlar. Bu olaylar sonucunda oluşabilen önemli gerilim yükselmeleri hemen hemen tüm elektrikli cihazlarda anında önemli arizalara neden olurlar. Cihazlarda kullanılan elektronik komponentler zarar görebilirler veya izolasyon delinmeleri ile karşılaşılabilir. Ayrıca darbe ve osilasyon olayları sonucu bozulan gerilim dalga şekilleri birçok elektronik cihazda hatalı çalışma ve kilitlenmelere neden olabilir. Kısa süreli değişimler kategorisinden kısa süreli gerilim düşmeleri, geriliminin değerinin olması gereken değerin %90'i ile %10'u arasındaki bir değere anlık olarak düşmesidir. Gerilim düşmesinin süresi yarım periyottan (50 Hz frekansinda 10 ms) 1 dakikaya kadar olabilir. Nedenleri de meydana gelen hatalar veya büyük yük değişimleridir. Örneğin çok büyük güçlü bir asenkron motorun ye bağlanması durumunda bir süre boyunca nominal akimin birkaç kati bir akim çekilecektir. Bu akim da empedansı nedeni ile gerilimin düşmesine neden olacaktır. Kısa süreli gerilim yükselmeleri ise gerilimin değerinin olayın süresine göre yarım periyottan (1 dakikaya kadar) olması gereken değerin 1,1 katından 1,8 katına kadar varabilen bir değere çıkması olarak tanımlanırlar. Genellikle bazı hataları sonucunda oluşurlar. Gerilim düşmeleri kadar sık karşılaşılan bir durum değildirler. Kısa süreli kesintiler de benzer şekilde gerilim değerinin en fazla 1 dakika süre ile nominal değerin %10'unun altına inmesidir. Temel nedenleri de oluşan hatalardır. Kısa süreli değişimler genellikle ışık titreşimleri, elektronik cihazlarda kilitlenmeler veya hatalı işlemler ile kendilerini gösterirler. Uzun süreli değişimler kategorisinde yer alan düşük gerilim, gerilimin efektif değerinin en az 1 dakika süre ile nominal değerin %90'indan daha düşük (%80'ine kadar) olması durumudur. 7
Yüksek gerilim de benzer şekilde, gerilimin efektif değerinin en az 1 dakika süre ile nominal değerin %110'undan daha yüksek (%120'ye kadar) olması durumudur. Her iki durumun nedeni de genelde de gerilim regülasyonunun iyi yapılamamasıdır. Yük koşullarında önemli değişimler meydana geldiğinde geriliminin ayarlanması gerekir. Büyük yüklerin devreye alınmaları, devreden çıkarılmaları ve reaktif güç kompanzasyonu durumundaki değişiklikler düşük veya yüksek gerilimlere neden olabilirler. Düşük veya yüksek gerilimler bazı bölgelerde sık karşılaşılan bir sorundur. Şebekedeki yükün arttığı saatlerde düşük gerilimler, şebekenin yüksüz kaldığı saatlerde ise yüksek gerilimler ile karşılaşılır. Örnek olarak konutların yoğun olduğu bir bölgede akşam saatlerinde artan tüketim ile birlikte gerilimin düşmesi, gece geç saatlerde ise düsen tüketim nedeni ile gerilimin yükselmesi gösterilebilir. Kullanılan transformatörlerde yanlış bir kademe seçilmiş olması da transformatörün çıkış geriliminin beklenen seviyede olmaması (yüksek veya düşük olması) durumu ile sonuçlanacaktır. Uzun süreli kesintiler ise elektrik enerjisinin 1 dakikadan daha uzun bir süre boyunca tamamen kesilmesidir. Nedeni genellikle şebekede meydana gelen arızalar veya yapılan bakım çalışmalarıdır. Bazı özel durumlarda da kesintiler ile karşılaşılabilir. Örneğin enerji talebinin yüksek olduğu bir durumda talep karşılanamıyor ise bir bölgenin enerjisini kesmek yoluna gidilebilir. Tüm elektrikli cihazlar belirli sınırlar içerisindeki gerilim ile çalışabilecek şekilde tasarlanmışlardır. Gerilimin değeri bu sınırların dışarısına çıktığında cihazın kapanması, düzgün çalışmaması, ariza vermesi ve aşırı sapma durumlarında zarar görmesi olasıdır. Uzun süreli kesintilerde bilgisayar ve elektronik cihazlarda veri kayıpları, üretimin durması sonucu zaman ve iş kaybı, üretimin sürekli devam etmesini gerektiren proseslerde problemler ve bazı durumlarda cihaz arızaları oluşur. Özellikle hareketli parçalar içeren bazı cihazlarda parça arızaları da meydana gelmektedir. Elektronik kökenli makine, Motor, kompresör, pompa, aydınlatma vb. yükler ilk çalışma (kalkış) anında çok yüksek (nominal gücünün 5 -­‐ 8 katı) akım çekerler. Kısa süreli çekilen bu akımlar sistemi (kompanzasyon panosu, iç tesisat sistemi v.b.) çok zorlar ve bazı sistemler bu tarz yükler karşısında devre dışı kalırlar. Ayrıca çıkış güç performansı düşük, bozuk çıkış dalga şekline sahip (sinüzoidal olmayan) makine ve ekipmanlarda gerilim çökmelerine neden olur. yaşanan bu gerilim çökmesi harmoniklere (kirli gerilime) neden olur. Bunun sonucu olarak beslenen ünitelerin arızalanması kaçınılmaz olur. Demak alçak gerilim anahtarlama ve kontrol ünitesi sistemdeki akımı ölçerek, sistemde bulunan harmoniklerin tam ters işaretlisini kendi tetikleme devresi ile üreterek sisteme veren ileri teknolojiye sahip üründür. Diğer bir deyimle demeraj akımının reaksiyon sürecini kısaltarak geçiş süresini hızlandırmaktır. Demak otomasyon ünitesi elektrik verimliliği sağlayarak aktif kw sarfiyat oranında işletme ve kullanılan makinelere bağlı olarak %8 ile %10 arasında azaltır. Güç Elektroniği Devrelerinin (GED) sistemde meydana getirdiği harmonikler, uzun zamandır bilinmekte ve bu sorunun giderilmesi için başta EPDK olmak üzere, EİE idaresi 5627 sayılı enerji verimliliği kanununa göre sürekli çözüm üretilmesi teşvik edilmektedir. Uluslararası standartlar arasında, en çok rağbet gören, IEEE 519 standardıdır, güç sistemlerinin kompanzasyonu için uygulanan yöntemlerden en çok kullanılanı pasif filtrelerle (PF) yapılan kompanzasyon sistemidir, sanayide sıkça kullanılan PF’ler GED sektörünün büyümesiyle, popülerliğini kaybetmiştir. Enerji kalitesinin iyileştirilmesine olan talep sonucu, son yıllarda Aktif Filtreler (AF) üzerindeki yapılan çalışmalar artmıştır, ve bu çalışmalar, pratikte de başarılı sonuçlar vermektedir. Yapılan çalışmaların ekseriyetle Paralel Aktif Filtre (PAF) üzerinde yoğunlaşmasının nedeni, bu filtrelerdeki (AA) Akım harmoniklerinin, (GA) Gerilim harmoniklerinden daha tehlikeli olmasıdır. Demak Otomasyon Sistemi, Elektronik kökenli makine, Motor, kompresör, pompa,aydınlatma vb. yükler ilk çalışma (kalkış) anında çok yüksek (nominal gücünün 5 -­‐ 8 katı) akım çekerler. Kısa süreli çekilen bu akımlar sistemi (kompanzasyon panosu, iç tesisat sistemi v.b.) çok zorlar ve bazı sistemler bu tarz yükler karşısında devre dışı kalırlar. Ayrıca çıkış güç performansı düşük, bozuk çıkış dalga şekline sahip (Sinüzoidal olmayan) makine ve ekipmanlarda gerilim çökmelerine neden olur. yaşanan bu gerilim çökmesi harmoniklere (kirli gerilime) neden olur. Bunun sonucu olarak beslenen ünitelerin arızalanması kaçınılmaz olur. Elektrikle çalışan makine ve ekipmanlar ilk kalkınmalarında, yapılarından dolayı anma akımlarının yaklaşık 5-­‐8 katı kadar akım çekerler Makine ve ekipmanlar harekete geçtikten sonra bu akım azalarak normal seviyelere düşer. Akımın nominal değerlere ulaşma süresi 3-­‐5 saniye arasındadır ve bu süre nominal devir sayısına gelinceye kadar geçen süredir. ÖNEMLİ !! DEMAK OTOMASYON ÜNİTESİ PİYASADA SATILAN ELEKTRİK TASARRUF CİHAZLARINDAN DEĞİLDİR. TAMAMEN ELEKTRONİK PARALEL AKTİF FİLTRE [P.A.F.] ÖRNEĞİNDE MİKRO İŞLEMCİ KONTROLLÜ ELEKTRONİK OTOMASYON ÜNİTESİ OLUP HER ALANDA GÜVENLE KULLANILABİLİR. 8
Sisteme kurulan demak otomasyon sisteminin taahhütleri nasıl garanti edilecektir? Sistem tarafımızdan kurulduğu andan itibaren, ilk bir ay haftada bir, ilk ay sonrası garanti kapsamında her 6 ayda bir olmak üzere 1 yıl boyunca ücretsiz takibini yapacağız. İşletme ister ise kompanzasyon panosunun da yıllık bakım ve takip anlaşması yapılacaktır. Demak otomasyon sisteminin ömrü ne kadardır? Uzun vadede işletmeye ne kadar kar sağlar? Sistemin ömrü bakımları yapıldığı takdirde en az oniki yıldır. Montaj tarihinden itibaren 2 sene içinde içeriğinde kullanılan malzemeler arıza yapar ise garanti kapsamında yenisi ile değiştirilecektir. Garanti süresi bitiminde Yıllık bakımlar sırasında ise harcanacak bedeller ödenecektir.(yol.ulaşım ,iletişim vb.) bu tutarlar servis bedeli altında olacaktır. İşletmeye sağladığı kâr ise örneğin ayda 1.500 TL elektrik faturası ödeyen bir işletmeyi baz alırsak, ayda 210 TL den tasarruf oranı (bu oran %8 ile %22 arasında değişir.) yılda 210 TL x 12 ay = 2.520 TL . beş yıl içinde 210 TL x 60 ay = 12.600 TL, on yıl içinde ise toplamda 210 TL x 120 ay = 25.200 TL olacaktır. Malasef mevcut sistemde bu ücreti her ay ödemekteyiz. Özetle firmamızın demak otomasyon sistemleri üzerindeki hizmetleri nelerdir? * Öncelikle elektrik sisteminizin ücretsiz keşfini yaparak teklifimizi hazırlarız. * Teklifimiz onaylandıktan sonra geriye dönük elektrik tüketim analizi yaparız ve işletme durumuna uygun şekilde montaj yapılıp montaj onrası elektrik tüketimanalizi yapılarak aradaki fark onaylanıp ödeme alınır. Ödemelerde her zaman müşterimizi düşünür ve 60 güne kadar çek alarak kasasından nakit para çıkmasını önlemiş oluruz. * Verilen taahhüt yerine getirilmediğinde yani %8 -­‐%10 düşüş görülmediğinde alınan ücret yasal faizleri ile geri ödemeyi beyan eden sözleşmeyi karşılıklı imzalıyoruz. 9
Demak Otomasyon Sistemi yasal mıdır? KALİTE BELGELERİ ; E.İ.E. İDARESİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU:Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasını amaçlar. Kanun Numarası: 5627, Kabul Tarihi: 18.04.2007, Resmi Gazete tarih 02.05.2007 -­‐ 26510 Sayı – Düstur: Tertip 5 Cilt 46 Sayfa. CE UYGUNLUK BEYANI: Demak Marka Enerji Kalitesi iyileştirme Üniteleri – Alçak Gerilim Anahtarlama ve Elektrik Güç Kontrol Üniteleri – Uyumlaştırılmış Standartlar EN:IEC 60439-­‐1 TS NO: TS 3367 EN 60439-­‐1. TSE-­‐HYB HİZMET BELGESİ: Alçak Gerilim Kontrol Düzenlerine hizmet yeri yeterlilik belgesi esas kriterlerine uygun işyeri Belge NO 1:0.14.31.38/2111, Sicil No:33971, Belge No:2:35/5729, 98 No’lu Kriter Sicil No:145762. SİSTEME BAĞLANTI VE GARANTİ TAAHHÜTÜ: Sistem elektrik sayacından sonra, ana sigorta panosuna paralel uygulanmaktadır. Montaj sırasında enerji kesintisi mecbur olmadıkça yapılmamaktadır. Genel sisteme kesinlikle zarar vermemektedir ve yüksek-­‐alçak gerilim sonucu meydana gelebilecek durumlarda kendini imha ederek koruma sağlamaktadır. Demak Sisteminin ömrü, bakımları yapıldığı takdirde 10 yıldır. Montaj tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde arıza yaparsa garanti kapsamında yenisi ile değiştirilir Öncelikle elektrik sisteminizin ücretsiz keşfini yaparak teklifimizi hazırlarız. Teklifimiz onaylandıktan sonra faturalandırılıp montaj bitiminde ücreti peşin yada 45-­‐60-­‐90 günlük çek olarak tahsil ederiz. Verilen taahhüt yerine getirilmediğinde yani yapılan takipler sonunda aktif tüketim tutarlarında minumum %8 ile %10 arasında düşüş görülmediğinde alınan ücret yasal faizleri ile geri ödemeyi beyan eden sözleşmeyi karşılıklı imzalıyoruz. 10
DEMAK OTOMASYON SİSTEMİ KURULUM ve SONRASI; Özetle firmamızın Demak otomasyon kurulumu ve sonraki hizmetleri nelerdir? Kurulum yapılacak mevcut sistemin geriye dönük 3 aylık tedaş sayaç okuma bildirgesi (elektrik faturası) istenir. Faturalar temin edildikten sonra sistemin sayaç bilgileri alınır. Alınacak bilgiler sırasıyla; Abone numarası, Sayaç numarası, Endeks bilgileri, 1.8.0 değerleri, kompanzasyon panosu var ise aktif, reaktif, kapasitif değerleri alınır (1.8.0 -­‐5.8.0 – 8.8.0). Kurulum yapılacak yerde mevcut bilgisayara endeks takip sistemi kurulumu yapılır. Sistemin geriye dönük ortalama günlük tüketim sarfiyatı bulunur. Demak otomasyon sistemi tarafımızdan kurulduktan sonra; endeks bilgileri belirlenen saatlerde sayaçtan alınıp ilk hafta hergün, 7 gün sonunda haftada 1 kez olmak üzere daha sonra ilk ay sonrası garanti kapsamında her ay 2 kez olmak üzere endeks takibi 6 ay süresince ücretsiz yapılacaktır. Müşterimizin isteğine bağlı olarak, sisteminde kompanzasyon panosu mevcut ise kompanzasyon panosunda yıllık bakım ve takip anlaşması garantili olarak belirlenen ücret karşılığında şirketimizce yapılabilmektedir. BİZ DİYORUZ Kİ; Enerji Verimliliği sistemlerine yapılan yatırımın "KATLANARAK" artan getirisini bilir. Siz de bilinçli bir yöneticiyseniz, gelişmiş ülkelerde yaygın kullanılan Enerji Verimliliği Sistemleri'ni tanımalı, uygulamalı ve elektrik giderlerinizi kar hanenize yazabilmelisiniz... ELEKTRİK SİSTEMİNİZİ VE FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki ödemelerin kabarıklığı genellikle farkına varılmaz. Normal harcama sanılır. Şebeke ve kullanılan ekipmanlardan kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı fazla fatura tutarları ödenir. Tesisinizdeki kompanzasyon sisteminin düzenli olarak takip edilmesi ve periyodik bakımının yapılması yanı sıra mevcut sisteminize demak otomasyon sistemi ile kompanzasyon ve mevcut sisteminizi koruyarak oluşabilecek olumsuz durumda fazla elektrik faturası ödenmesinin önüne geçebilirsiniz. 11
NAM OTOMASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ. , bu güne kadar yapmış olduğu ELEKTRİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI ile firmaların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, periyodik takip, bakım ve yaptığı demak elektrik otomasyon sistemi ile firmaların enerji masraflarını önemli oranlarda azaltmıştır. PERİYODİK BAKIM ANLAŞMASI YAPARAK HİZMETLERİMİZDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ. Firmamız bünyesindeki mevcut diğer teknolojimiz ; Uzaktan Bilgisayar program kontrollü Elektrik Sayaç Okuma Sistemi Günümüzün modern uygulamalarında pek çok işlevin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi gerekmekte olup bu nedenle klasik sayaçların aynı zamanda tüketim verileri ve yük dengeleme işlemleri için yük profillerini günlük olarak göstermesi gerekmektedir. Bunun sonucu olarak enerji verilerinin okunmasının belirli bir standarda bağlanması zorunluluğu doğmuştur. •
Benzer şekilde serbestleşen enerji piyasasında dengeleme ve uzlaştırma ve kontrata esas olan tüketim periyotlarının gittikçe kısalmasının öngörülmesi ile AMR sistemlerinin kurulması bir ihtiyaçtan çok zorunluluk halini almıştır. Sunduğumuz uzaktan sayaç okuma sistemi çözümü, sayaç, marka ve çeşit bağımsız olarak merkezi sayaç veri toplama imkanını sunmaktadır. Bir çok firma elektrik faturasını öderken reaktif ceza da ödediğinin farkında değildir. Konpansazyon sistemi sürekli takip altında tutulmadığında çeşitli nedenlerle (arızalar,yeni yükler,yük dengesizliği,malzeme yıpranması vb) sistemin dengesi bozulmakta ve firma reaktif ceza ödemek zorunda kalmaktadır. Uzaktan okuma sistemi olmadığında reaktif ceza sınırının aşıldığı ancak fatura dönemlerinden sonra anlaşılabilmektedir. Oysa uzaktan okuma sistemi ile günlük,anlık değerleri takip etmek, istenen değerlerden sapma olursa anında tespit ve müdahale etmek mümkündür. 12
Faydaları Nelerdir ? Elektrik kesintilerinde uyarı gönderir. Gerçek tüketim verilerine en kısa sürelerde erişebilme imkanı sunar. Anlık olarak kullandıkları enerjiyi görebilme imkanı sunar. İnternetin ulaştığı her yerden sistem takip edilebilir. Tedaşın belirlediği ceza oranlarına girmeden sistemdeki problemleri giderme şansı verir. Sistemin takibi için personele ihtiyacı olmaz. Maksimum otomasyon sağlandığından kullanımı kolaydır. Sağlayacağı güvenilir ve doğru veritabanı sayesinde tüketimin periyodik bir şekilde bireysel ve genel olarak izlenebilmesini ve ileriye dönük planlamaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini sağlar En önemlisi reaktif enerji için bedel ve ceza ödemekten kurtarır. Sayaç okuma modemi sisteme bağlı olan sayaçların verilerini GSM/GPRS/EDGE üzerinden merkezdeki bilgisayara aktarır. Haberleşmede GSM altyapısının kullanılması, kablo bağlantısı gerekmediği için montaj ve devreye alma hızını artırır. Kurulumu kolaydır. TEDAŞ protokokollerine sahip farklı marka sayaçlarla haberleşebilirsiniz. Haberleşme altyapısı, sizin sayaç ve operatör konularında marka bağımlı olmaktan korur. Sisteme istediğiniz zamanda ilave yaparak farklı marka cihazlardan oluşan karma bir sistem oluşturabilirsiniz. Firmamız bünyesindeki diğer hizmetlerimiz ; Plan-­‐Proje Çizim ve Takip İşleri • Firmamızda elektrik ve mekanik proje çizimi • Elektrik müşavirlik işlemleri • Elektrik aboneliği açma-­‐kapama • Yeni elektrik abonelik açtırma • Sanayi elektrik aboneliği açtırma • Arızalı saat değişimleri Elektrik kurumuyla olan bütün işlemleriniz gibi süreçleriniz takip edilir. Elektrik Taahhüt Müşavirlik İşleri; • İş merkezleri, Alışveriş merkezleri • Taş ve Maden ocakları • Benzin istasyonları • Mandıralar • Soğuk hava depoları • Tarımsal sulamalar • Şarküteri • Eğitim tesisleri, okul binaları, dershaneler v.b.• Otel• Hastane• Özel konut ve toplu konut işleri • Fabrikalar• Endüstriyel tesisler• Banka Şubeleri• Giyim mağazalar v.b. çeşitli elektrik tüketicilerine yönelik uygulamalarımız mevcuttur. 13
Akıllı ev otomasyon ve Görüntülü Konuşma Sistemleri ;
Görüntülü & Görüntüsüz İnterkom Sistemleri günümüzde bir lüks olmaktan çıkıp, ikamet ettiğimiz evimizin güvenliği açısından bir gereklilik haline gelmiştir. Sadece duyarak değil, aynı zamanda görerek kendinizi daha da güvenli hissetmek istemez misiniz?• Armatürlü hareket sensörleri• Hareket sensörleri• Aydınlatma armatürleri• Acil yönlendirme armatürleri v.b. çeşitli uygulamalarımız mevcuttur. CCTV Güvenlik & Kamera Sistemleri Güvenlik Sistemleri; Kaliteli markalarla kamera ve alarm hizmeti, yangın alarmı v.b. hizmetler sunarak, can ve mal güvenliğinizi sağlamanıza yardımcı oluyoruz. Sizin hiç bir şey yapmanıza gerek kalmadan, kullandığımız cihazlar otomatik olarak polisi, sizi veya bir yakınınızı arayarak durumu bildirir. Aynı zamanda alarm devreye girerek çevrenizi uyarır. Tüm sistemlerde kablolu ve kablosuz çeşitlerimiz mevcuttur. 14
REFERANSLARIMIZ A •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZİ -­‐ ANKARA ANKARA OSTİM (KOSGEB) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA-­‐OSTİM TÜRKCELL TDM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYTAŞ -­‐ KAYSERİ ANIL KUYUMCULUK – İZMİR-­‐KARŞIYAKA AĞAM BAKLAVALARI ŞUBELERİ – İZMİR-­‐ÇİĞLİ-­‐KARŞIYAK-­‐BORNOVA AKABE BÜRO MOBİLYA BÜROTIME – İZMİR-­‐KARABAĞAR AYSELLER İNŞ.LTD.ŞTİ. BURHANİYE – BALIKESİR-­‐BURHANİYE ALSANCAK KARDEŞLER MERMER GRANİT MENEMEN – İZMİR-­‐MENEMEN AZRA OYUN SALONU – İZMİR-­‐BAYRAKLI AKÇAKOCA TAVUKÇULUK – İZMİR-­‐TORBALI ALSANCAK UNLU MAMÜLLER – İZMİR ALES GÜVENLİK SİSTEMLERİ -­‐ DİYARBAKIR ::: B •
•
•
•
•
•
•
•
BİRCANLAR MADENCİLİK KINIK – İZMİR-­‐KINIK BARIŞ İLETİŞİM HİZMETLERİ AUDİO BAYİİ -­‐ İZMİR -­‐ KONAK BAHÇECİ İKLİMLENDİRME TURGUTLU – MANİSA-­‐TURGUTLU BARAN MARKET -­‐ İZMİR BEKSAN UNLU MAMULLER BURHANİYE – BALIKESİR BURHANİYE TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR BURHANİYE ZİİRAAT ODASI -­‐ BALIKESİR BİLSEM GIDA PATIZTA –İZMİR ALSANCAK ::: C-­‐Ç-­‐D •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CİHAN FOTO BORNOVA ŞUBESİ – İZMİR ÇELİK NAKIŞ A.O.S.B. ÇİĞLİ – İZMİR-­‐ÇİĞLİ ÇİMEN MARKET – KAYSERİ ÇALIŞKAN MARKET – İZMİR DENİZLİ AKDAĞ ATC GİYİM MAĞAZALARI – DENİZLİ DENİZLİ ERBASAN TEKSTİL A.Ş. – DENİZLİ DOLUMAY PETROL HAD. SHELL BAYİSİ – İZMİR – MENEMEN DÖNMEZ EZCANESİ MENEMEN – İZMİR-­‐MENEMEN DENMAR MARKETLER ZİNCİRİ – İZMİR DUYGUM MARKET – KAYSERİ DİDEM FOTO – İZMİR-­‐BORNOVA •
•
•
•
•
DOKUMACI PALET İMALATI – MANİSA-­‐TURGUTLU DİAVERUM DİYALİZ MERKEZLERİ -­‐ İZMİR DEKSAN EKMEKÇİLİK – İZMİR – DİKİLİ DARBUKA KARDEŞLER SÜT ÜRÜNLERİ – İZMİR-­‐ AYVALIK DOTA ALSANCAK GİRİT MUTFAĞI – İZMİR 15
::: E-­‐F •
•
•
•
•
•
•
ENSARİ DERİ SAN. TİC. AŞ. – İSTANBUL-­‐ÇORLU EKMEKCİM – İZMİR-­‐BORNOVA FURKAN BURGER MENEMEN – İZMİR EGEDEN TOPTAN PREKANDE – İZMİR – BORNOVA EGE RAF SANAYİİ – İZMİR – KARABAĞLAR FİGEN ORAN – ECZANE İZMİR -­‐ KARŞIYAKA ERLİNE – VİA ELEKTONİK BİLİŞİM – İZMİR -­‐ BORNOVA ::: G-­‐H •
•
•
•
•
•
•
•
•
GENÇ KUAFÖR – İZMİR-­‐ALSANCAK GÖZDE UNLU MAMÜLLER MENEMEN – İZMİR GÜNEŞ MARKET – MANİSA – TURGUTLU GÜREL ÇİFTLİĞİ – MANİSA – TURGUTLU GÜVEN ET LOKANTASI – İZMİR -­‐ KEMERALTI GÖZDE TİCARET HABİB DÖKÜM – ADNAN ERBİL – MANİSA HASHALICI SPOR TESİSLERİ – KAYSERİ HİDROSER İŞ MAKİNALARI – İZMİR – ÖDEMİŞ GÜÇLÜ İŞ GÜVENLİĞİ -­‐ MANİSA ::: I-­‐İ-­‐J-­‐K-­‐L-­‐M •
•
•
•
•
•
•
•
•
İZMİR POYRACIK BAKIRÇAY SULAMA BİRLİĞİ -­‐ İZMİR İZMİR KINIK SÜT KOOP.-­‐ İZMİR İZMİR TİRE SÜT KOOP. – İZMİR İKBAL ELEKTRİK ADNAN AZYAMAN – İZMİR -­‐ HARMANDALI İZMİR ÖZEL İDARE DESTEK DAİRE BAŞKANLIĞI – İZMİR-­‐KEMERALTI İDAY KİMYA A.Ş. -­‐ BURSA İSKEFE DERİ SAN. TİC. AŞ. – İSTANBUL-­‐ÇORLU İMREN SÜT ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. AKHİSAR -­‐ MANİSA JÜLİDE AYAKKABI – İZMİR-­‐IŞIKKENT •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KAYSERİ PORTAKAL AVM ZİNCİRLERİ -­‐ KAYSERİ KİLCİ AVM MARKETLERİ -­‐ KAYSERİ KISKAÇLI ET LOKANTASI -­‐ KAYSERİ KAYSERİ TİC.ODASI – KAYSERİ KASİAD SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ KARŞIYAKA-­‐ İZMİR KÜÇÜKAVCI KURUKAHVE – İZMİR-­‐ KARŞIYAKA KUAFÖR İSA – İZMİR-­‐ÇİĞLİ KOR YUMURTA – İZMİR-­‐PINARBAŞI KINIK ENGİN EBİZ AİLE ÇAY BAHÇESİ -­‐ İZMİR KINIK SS.TAŞIYICILAR KOOP. -­‐ İZMİR KEMALPAŞA OSB MÜDÜRLÜĞÜ – İZMİR KEREM MAKİNE TORNA FREZE – MANİSA KALAY PAZARLAMA – SALİHLİ KARADEVECİ TURİSTİK İŞLETMELERİ -­‐ İZMİR LAYLA PASTANESİ – KAYSERİ •
•
•
MİTMAR MARKET -­‐ KAYSERİ METİN GOLD KUYUMCU – İZMİR-­‐KARŞIYAKA MURAT PASTANESİ MENEMEN – İZMİR 16
•
•
•
•
MARKA AVM -­‐ SİVAS MEZOPOTAMYA ATİ’NİN YERİ – İZMİR-­‐BORNOVA MERİNOS BAYRAKLI – İZMİR MEVSİM AVM MAĞAZALARI – İZMİR ::: N-­‐O-­‐Ö •
•
•
•
•
•
NATUREFE TARIM EKİPMANLARI HAY.GI.SAN.DIŞ TİC. -­‐ İZMİR FOÇA NAPOLİ PİZZA -­‐ KAYSERİ NATUREL BAHARAT – İZMİR-­‐KARŞIYAKA NET GSM – İZMİR-­‐KARŞIYAKA NUR PASTANESİ – AFYON-­‐BOLVADİN NURKÖY SÜT ÜRÜNLERİ TORBALI – İZMİR •
•
•
•
•
ÖZGÜN YAPI İNŞ.LTD.ŞTİ. BURHANİYE -­‐ BALIKESİR ÖZ KASAP MENEMEN – İZMİR ÖZLENEN ET GALERİSİ – KAYSERİ ÖNER UN TÜMAY ÖNER – İZMİR – BERGAMA ÖZCAN ASANSÖELERİ -­‐ İZMİR ::: P-­‐R •
•
•
•
•
•
PAŞA ROT BALANS -­‐ İZMİR ÇİĞLİ PELİT PİDE – İZMİR-­‐ ÇİĞLİ PABUÇOĞLU HAYVANCILIK BURHANİYE -­‐ BALIKESİR PİER İNTERNET CAFE MENEMEN – İZMİR PİZZA Pİ -­‐ KAYSERİ RENK KIRTASİYE -­‐ İZMİR ::: S-­‐Ş-­‐T-­‐U-­‐Ü-­‐V-­‐Y-­‐Z •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SAR-­‐İŞ MAKİNE TURGUTLU -­‐ MANİSA SERHAT ECZANESİ -­‐ KAYSERİ SARIBAŞ MANDIRA MARKETLERİ BURHANİYE -­‐ BALIKESİR SARIBAŞ SÜT ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. BURHANİYE -­‐ BALIKESİR SARAY ÇİFTLİĞİ ŞUBELERİ -­‐ KAYSERİ SERHAT MARKET -­‐ KAYSERİ SAR-­‐İŞ MENGENE SANAYİ MANİSA -­‐ TURGUTLU SEÇKİN DALGIÇ POMPA – İZMİR – ÖDEMİŞ SEFA TERMAL TESİSLERİ – AFYON – GAZLIGÖL SÜLEYMAN ÇETİNKAYA – PAMUKKALE ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ – DENİZLİ ŞEHZADE GIDA PAZARLAMA -­‐ MANİSA •
•
•
•
•
•
TÜRK KAMUSEN GENEL MERKEZİ -­‐ ANKARA TUNA MANDIRALARI MENEMEN – İZMİR TÜLİN KASAP – İZMİR-­‐KARŞIYAKA TURVET TAVUKÇULUK MANİSA – TURGUTLU TURGUTLU KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YÖNETİMİ MANİSA – TURGUTLU TRAKYA TAŞ MADENCİLİK -­‐ KIRKARELİ •
•
•
•
UTKU OPTİK – İZMİR-­‐KARŞIYAKA ULVİ USTANIN YERİ -­‐ İZMİR ÜSTÜN MANDIRA MENEMEN –İZMİR UÇAROĞLU MADENCİLİK – İZMİR -­‐ DİKİLİ 17
•
•
•
•
•
•
•
•
YAŞAROĞLU PETROL AKARYAKIT BERGAMA OPET BAYİSİ -­‐ İZMİR YETERLER MARKET -­‐ İZMİR YILDIRIM KASAP MENEMEN – İZMİR YILDIZ MANDIRA MENEMEN – İZMİR YUNUS KUAFÖR – İZMİR-­‐KARŞIYAKA YİĞİTLER UNLU MAMÜLLER – İZMİR-­‐KINIK YAMAN TORNA – MANİSA – TURGUTLU ZEMAK ZEMİN İNŞ.MAK.İMALAT – İZMİR-­‐ KEMALPAŞA DETAYLI REFERANSLARIMIZ İÇİN www.namelektrik.com sitemizi ziyaret ediniz. 18
NAM OTOMASYON MAKİNE İNŞAAT PROJE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. www.namelektrik.com DEMAK MİKRO İŞLEMCİ KONTROLLÜ ANAHTARLAMALI ELEKTRİK GÜÇ KONTROL ÜNİTELERİ Demak Otomasyon Sistemi , Güç Kontrol Ünitesi ( Demeraj Akımı Düzenleyici ) e-­‐mail:[email protected] www.namelektrik.com 19
TEŞEKKÜR MEKTUPLARIMIZ
20
21
22
23
24
25
CE UYGUNLUK BEYANI ÜRETİCİNİN ÜNVANI VE ADRESİ, TELEFONU NUMARASI: NAM OTOMASYON MAKİNA İNŞAAT PROJE ELEKTRİK ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ : Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 30 Süreyya Reyent İş Merkezi Kat:1 Büro:109 Çankaya – Konak / İzmir -­‐ TÜRKİYE ADRES Tel .& Fax : 0232 4412212 Gsm: 0535 338 4768 ELEKTRİKLİ TEÇHİZATIN TARİFİ: MODELLER : DEMAK MARKA ELEKTRİK ENERJİ KALİTESİ İYİLEŞTİRME ÜNİTELERİ (P.A.F.) MODEL ADI TİP : MİKRO İŞLEMCİ KONTROLLÜ A.G. ANAHTARLAMALI KONTROL ÜNİTESİ : SIVA ALTI UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR: Adı EN (İngilizce) IEC 60439–1 Low-­‐Voltage Switcgear And Controlgear Assemblies SIVA ÜSTÜ TS No Adı (Türkçe) TS 3367 EN 60439-­‐1 Alçak Gerilim Anahtarlama Ve Kontrol Üniteleri ELEKTRİKLİ TEÇHİZATIN UYGUN OLDUĞU BİLDİREN SPESİFİKASYONLAR: YUKARIDA AÇIKCA TANIMLANAN “ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL ÜNİTELERİ”NİN “BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARIMLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK” ( 2006/95/AT ) DİREKTİFİNE UYGUN OLDUĞUNU BEYAN EDERİM. NAM OTOMASYON MAKİNE İNŞAAT PROJE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.ve TİC.LİMİTED ŞİRKETİ Genel Müdür Sermet Ülkü ÜRETİM YILI Ocak 2015 : 2015 / 01 26
27

Benzer belgeler