2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Coşkusu

Transkript

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Coşkusu
2014 Bilimsel Başarı Ödülleri ve Akademik Yükselme Töreni
Üniversitemizde, 2013-2014 EğitimÖğretim yılı, bilimsel başarı ödüllerinin
verilmesi ve öğretim üyeliği kadrolarına
atananlara cübbe giydirilmesi töreni ile
sona erdi.
Siirt Üniversitesi ile Ortak Uluslararası Konferans
Üniversitemiz, Siirt Üniversitesi ve Southern
Üniversitesinin
ortaklaşa
düzenlediği
“Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine
Uluslararası Konferans”, 22-24 Mayıs 2014
tarihlerinde Siirt’te yapıldı.
Sayfa 5
Sayfa 4
HABERLER
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDEN
M AY I S -H A Z İR A N 2014
K ı r ı k k a l e Ü n i v e r s i t e s i Ya y ı n O r g a n ı
İ k i Ay l ı k B ü l t e n
2013-2014Eğitim-ÖğretimYılıMezuniyetCoşkusu
Üniversitemiz
2013-2014
Eğitim
Öğretim Yılı mezuniyet töreni Başpınar
Stadyumu’nda gerçekleştirildi. 8 bin 954
öğrencinin mezuniyetlerinin kutlandığı
törene Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Kırıkkale
Belediye
Başkanı
Mehmet
Saygılı,
Protokol Üyeleleri, Üniversitemizin çeşitli
birimlerinden gelen akademik ve idari
personel ile birlikte çok sayıda misafir ve
öğrenci aileleri katıldı.
3. Personel Buluşması
Etkinliği Düzenlendi
Üniversitemizin akademik ve
idari personeli, bu yıl üçüncüsü
yapılan “Kırıkkale Üniversitesi
Personel Buluşması” etkinliğinde
bir araya geldi. Üniversitemiz gölet
alanında yapılan etkinliğe katılım
büyük oldu
Etkinlikle, farklı birimlerde
çalışan personelimiz bir araya
gelerek hoşça vakit geçirdi ve yılın
yorgunluğunu atma imkanı buldu.
Etkinliğe Akademik Yıl Kapanış
Töreni’ne katılan il protokolü ile 3.
Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Çalıştayı’na katılan Atatürk Kültür
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve
Sayfa 8
davetliler de katıldı.
Öğrencilerimizin geçit töreni ile başlayan
Mezuniyet törenimizde ilk konuşmayı
öğrencilerimiz adına Öğrenci Konseyi
Başkanı Baybarshan Ali Kazancı yaptı.
“81 Farklı Meslek Ünvanına Sahip
Binlerce Genç Mezun Ediyoruz”
Rektörümüz Prof. Dr. EkremYıldız, Türkiye
ve dünyanın her ülkesinde çalışabilecek
bilgi ve özgüvene sahip, sağduyulu, ülkesi
ve milletinin değerleriyle barışık bireyler olarak
yetiştirdikleri öğrencilerden ayrılmanın hüznünü
yaşadıklarını belirterek sözlerine şöyle devam
etti: “Kırıkkale Üniversitesi 23 yıl önce kurulmuş
ve 1993-1994 öğretim yılında kendi adıyla ilk
öğrencilerini aldı. 2013-2014 öğretim yılında 22.
Dönem mezunlarımızı veriyoruz. Üniversitemiz,
hemen hemen hayatın her alanında 39’u ön lisans
42’si lisans düzeyinde olmak üzere 81 farklı
bölüm ve programda diploma vermektedir. Bugün
burada bu alanda 81 farklı meslek ünvanına sahip
binlerce gençle, onların aileleri, hocaları olan
öğretim elemanları ile birlikteyiz. Uğurladığımız
bu kıymetli gençlerimiz, evlatlarımız yerine son
yıllarda hızla büyüyen Üniversitemize her yıl
artan sayılarda yeni öğrenciler, gençler alıyoruz.
Önümüzdeki öğretim yılında üniversitemize 3280
ön lisans 4096 lisans düzeyinde 7376 yeni öğrenci
Sayfa 6-7
bekliyoruz.
Üniversitemizde 1. Uluslararası
Ortadoğu Sempozyumu
Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen
Ortadoğu’da Süreklilik ve Değişim konulu
sempozyumun açılışı 07 Mayıs 2014 Çarşamba günü
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler’in de
katıldığı bir törenle yapıldı.
Sempozyum, 24 oturum ve 6 panel ile gerçekleştirildi. Bu
panel ve oturumlarda ABD, Irak, Filistin, Cezayir, Lübnan,
Fas, Yemen, Sudan, Mısır, Bahreyn, Katar, Hindistan, Suriye,
Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerden 150’yi aşkın bilim insanı
tebliğ sundu.
Sayfa 8
Diş Hekimliği Fakültemiz
Kocaeli’de
Diş Hekimliği Fakültesi ile
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
arasında 4 yıllık işbirliği
Sayfa 12
protokolü imzalandı.
Mevlana Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite Sayısı Artıyor
Üniversitemiz Mevlana Değişim Programı
çerçevesinde Protokol sayısını 21’e yükseltti.
Ankara’da düzenlenen Kafkasya Üniversiteler
Birliği IV. Olağan Kongresi’nde, Azarbeycan,
Nahçivan, İran, Gürcistan ve KKTC’den
olmak üzere toplam 8 üniversite ile daha
Sayfa 8
Mevlana Protokolü imzalandı.
2
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Mayıs-Haziran 2014
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan’dan
Üniversitemizde Konferans
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Ersan Aslan, Üniversitesimiz Kariyer
Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
düzenlenen ‘Refah Toplumuna Ulaşmada Proje
Kültürü’ konulu konferansına katıldı. Konferansta
2023 hedeflerini anlatan Prof. Dr. Aslan, 2023’de kişi
başı gelirin 25 bin dolar olacağını ifade etti.
“Ülkemizin Genç Nüfusa Sahip Olması Beşeri
Sermayenin Geliştirilmesi İçin Büyük Fırsat”
Düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Ersan Aslan, 2023 hedeflerinde 2 milyon dolar
GSYH, 500 milyon dolar ihracat, yüzde 5 işsizlik
oranı, düşük ve tek haneli rakamlarda enflasyon
300.000 TZE araştırmacı ve kişi başı gelirin 25 bin
dolar olduğunu vurguladı. Türkiye’de 18
yaş altı çocukların toplam nüfusun yüzde
30’unu oluşturduğunu belirten Prof. Dr.
Aslan, “Gençler (15–24) ise nüfusun yüzde
16,6’lık kısmını oluşturmaktadır. Ülkemiz
sahip olduğu genç nüfusuyla gelişmekte olan ülkeler
arasında önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir.
Beşeri sermayenin geliştirilmesi genç nüfusa sahip
ülkemiz için önümüzdeki dönem büyük bir fırsattır.
Bu fırsatı değerlendirerek eğitim kalitesini ve iş gücü
niteliğinin artırılması 2023 yılı hedeflerini olumlu
yönde etkileyecektir. “ diye konuştu.
“Uzun Vadeli Kalkınmanın Amacı Yapısal
Dönüşmelerle Ülkemizin Uluslararası Konumunu
Yükseltmek”
Prof. Dr. Aslan yaptığı konuşmada, “ Planda uzun
Üniversitemizde Çerkes Kimliği Konuşuldu
Üniversitemiz Kuzey Kafkasya Araştırma Topluluğu
tarafından Okutman Erdoğan Boz’un konuşmacı
olarak katıldığı ‘Çerkes Kimliği’ konulu bir konferans
düzenlendi.
vadeli kalkınmanın amacı yapısal dönüşmelerle
ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve
halkımızın refahını artırmak olarak belirlenmiştir.
Bu planın amacını şöyle sıralayabiliriz: Nitelikli
insan, güçlü toplum, yenilikçi üretim, istikrarlı
yüksek büyüme, yaşanabilir mekânlar, sürdürülebilir
çevre, kalkınma için uluslararası iş birliği, öncelikli
sektörler ise; enerji, sağlık, hayvancılık ve uzay
otomotiv ve raylı sistemler ve savunma “ dedi.
Konuşmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem
Yıldız Tarafından Aslan’a plaket verildi.
Soma Fidanlığı ve Okul Boyama Etkinliği
yanında
Soma’da
gerçekleşen ve milletimizi
derinden üzen elim maden
kazasında vefat eden
şehitlerimizi unutmamak
üzere okul bahçesine Soma
Fidanlığı oluşturuldu.
Çerkes adının kim tarafından ve ne zaman kullanılmaya
başlandığının bilinmediğini dile getiren Okutman
Erdoğan Boz, “ 13.yy dan beri Çerkes kelimesi çeşitli
şekillerde kullanılmaktadır. Bu Türkiye’de Çerkes olarak ifade edilmiştir.
Kafkaslarla bağlantılı olan çerkeslerin dilleri olarak bilinen birden fazla dil ve
lehçe vardır. Örneğin bu dillerinden biri olan Ubıhça artık bilinmemektedir.”
dedi.
“Çerkesleri Son Zamanlarda Siyasileşmeye ve Kendilerini Tanımaya ve
Tanıtmaya Başlamıştır”
1864’ te Kafkasya’dan Türkiye’ye ve dünyanın çeşitli yerlerini Çerkes
sürgünü olduğunu dile getiren Okutman Boz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
zamanlarında Kafkasya’dan gelen halklarda kendileri için çerkes terimini
kullanırlardı ancak bu durum son zamanlarda değişti artık kendilerini
çerkes terimi dışında tutmaya başladılar. Sonuç olarak “Çerkes Kimdir?”
diye sorulduğu zaman tam olarak bir cevap verilemiyor. Ancak genelde
Kafkasya’dan gelenlere çerkes deniyor. Türkiye’de tahmini 2 milyon çerkes
olduğu bilinmektedir.” şeklinde konuştu.
Çerkeslerin son zamanlarda siyasileşmeye ve kendilerini tanımaya ve
tanıtmaya başladığını vurgulayan Okutman Boz, 2014 yılının çerkes sürgünün
150. yılı olması nedeniyle çerkesler arasında bir ortak bir bilinç oluşturma
çabasının arttığını ve bu bağlamda etkinlikler yapıldığını dile getirdi.
Gönüllü Gençler Gönüllü
Fikirlerle Büyüyüp
Çoğalacaklardır
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
finanse edilen ve Kırıkkale Üniversitesi
Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi
tarafından yürütülen “Mobil Gençlik
Merkezi ve Genç Gönüllüler Hareketi”
projesi kapsamında 17 Mayıs 2014
tarihinde Kırıkkale Yahşihan Mahmutlar
Şarklısı İlkokulu dış cephesinin
boyanması ve ‘Soma Fidanlığı’ fidan
dikme
etkinliği
gerçekleştirildi.
Projenin “Genç Gönüllüler Hareketi”
ayaklarından biri olarak gerçekleştirilen
faaliyete 5 ayrı ülkeden 25 genç katıldı.
Köylü çocuklar ve
köy
halkının
da
destekleriyle
okul
boyama
faaliyetinin
Öğrencilerimizden SOMA Şehitleri İçin Dua
Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen
maden kazasında hayatlarını yitiren maden işçileri
için üniversitemiz öğrencileri bir dakikalık saygı
duruşu sonrası Kuran-ı Kerim okuyup dua ettiler.
Elim olayda hayatını kaybeden maden şehitlerine
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen
Üniversitemiz öğrencileri ülke olarak büyük bir
acının yaşandığına dikkat çektiler.
Manen de olsa maden kazasında hayatlarını
yitiren maden işçilerinin yakınlarının acılarını paylaşmak, yanlarında olduklarını ifade
etmek adına, bir dakikalık saygı duruşu ve dualı anma yaptıklarını söyleyen öğrenciler,
ülkemizde bu tür acıların bir daha yaşanmamasını dilediler.
Dış İlişkiler ve AB
Koordinasyon Birimi’nden
yapılan yazılı açıklamada 5 ayrı ülkeden
25 gencin Mobil Gençlik Merkezi
ve Genç Gönüllüler Hareketi projesi
kapsamında sosyal sorumluluk alanında
buluşup gerçekleştirdiği faaliyetlerden
olan okul boyama etkinliğinde köy
halkı ve gençler birleşmiştir. Bu sayede
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Güçlü
Yarınlar” modeliyle gerçekleştirilen
gönüllülük faaliyeti ile yerli yabancı
gençler bir araya gelerek elim kazada
şehit olan vatandaşlarımızın anısına
“Soma Fidanlığı” oluşturulmuştur.
Faaliyetler hız kazanarak devam edecek
aynı zamanda da gönüllü gençler gönüllü
fikirlerle büyüyüp çoğalacaklardır.
3
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Mayıs-Haziran 2014
III. Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Çalıştayı Üniversitemizde Yapıldı
III. Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Çalıştayı 19 Haziran 2014 tarihinde
üniversitemizde gerçekleştirildi. Fen
Edebiyat Fakültesi Yahya Kemal
Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştayın
özel oturumu, Üniversitemizde
Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Bölümünün kurulması ve faaliyete
geçmesinde emeği geçen Prof.
Dr.
Nazif
Şahinoğlu
adına
düzenlendi ve Prof. Dr. Nazif
Şahinoğlu’nun akademik çalışma
disiplini,
bilimsel
çalışmaları
ülkemizin farklı üniversitelerinden
katılan öğretim üyelerine ve
genç
akademisyenlere
aktarıldı.
Programın diğer oturumlarında Bölüm/
Anabilim Dalı Ders Programları, Ders
içerikleri ve kaynakları konusunda
değerlendirmeler
yapılmış
ortak
sorunlar ve çözüm yolları tartışıldı.
Üniversitemiz, III. Fars Dili ve
Edebiyatı Bilim Dalı Çalıştayı
münasebetiyle Ankara Üniversitesi,
Atatürk
Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi ve
Selçuk Üniversitesi’nin
faal halde olan; İbrahim
Çeçen
Üniversitesi,
Dicle
Üniversitesi,
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, Medeniyet
Üniversitesi bünyelerinde öğrenci
alımı gerçekleştirmeyen ilgili bölüm
ve anabilim dallarından altmış
civarında öğretim üyesinin ve genç
akademisyenin buluşmasını sağladı ve
katılımcıları en iyi şekilde ağırladı.
Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanını Ağırladı
Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu bünyesinde bulunan bölümleri ilgili
sektörlerin önde gelen temsilcileriyle buluşturmaya
devam ediyor. Etkinlik kapsamında Türkiye
Emlakçılar Federasyonu Başkanı H. Ali Taylan
“Emlak Sektörünün Dünü, Bugünü, Geleceği”
konulu bir konferans verdi.
Yüksekokul Konferans Salonu’nda yapılan
toplantıya,
Türkiye
Emlak
Müşavirleri
Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Yetkin,
Bahşili Belediye Başkanı İbrahim Duyar, okul
yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Y ü k s e k o k u l
Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Ertuğrul
Karakaya
yaptığı
açıklamada;
Yüksekokul
yönetimi
olarak öğrencilerimizin
okudukları bölümlerden
mezun olduktan sonra
iş hayatına atılırken
karşılaşacakları
fırsatlar, avantajlar ve
dezavantajlar konusunda
bilgi sahibi olmalarının
mezuniyet
sonrasında
yapacakları
kariyer
planlarına pozitif yönde katkı sağlayacağının
bilincinde olduklarını belirtti. Bu bilgilendirmenin
de sektörlerin üst düzey temsilcileri tarafından
yapılmasının öğrencilerin hayata bakış açılarını
değiştireceğine inandıklarını ve her ay bir sektörün
üst düzey temsilcisini öğrencileriyle buluşturmaya
çalıştıklarını dile getirdi.
Konferansın sonunda Fatma Şenses Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Ertuğrul Karakaya tarafından Türkiye
Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali
Taylan’a günün anısına bir plaket takdim edildi.
GSF Resim Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinden
Resim Sergisi
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü tarafından Lisans 2 Öğrencileri Sergisi Açıldı
Bahar yarıyılında okutulan Kavramsal Sanat
Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirilen ‘Op
Art ve Pop Art’ çalışmaları 7-15 Mayıs 2014 tarihleri
arasından Merkez Kütüphane Sanat Galerisinde
sergilendi. Sergide Nurullah Berk, Hikmet Onat,
İbrahim Çallı, Hüseyin Avni Lifij, Ferruh Başağa,
Fikret Mualla, N. Ziya Güran gibi tanınmış Türk
Ressamlara ait eserlerin repredüksiyonları da yer
aldı. Tanınmış sanatçıları anlamak, çözümlemek
ve sanatçının paletini keşfetmek açısından önemli
olan repredüksiyon çalışmaları, öğrencilerimizin
sanatçının var olan eserleriyle de empati kurmasını
sağlamaktadır.
Üniversite Personeli Futbol Turnuvası
Tıp Fakültesi Dekanlığı
ve
Sağlık Kültür ve
Güvenlik
Spor takımları arasında yapılan
final maçı 4-2 Tıp Fakültesi
Dekanlığı’nın üstünlüğü ile bitti.
“Bu Tür Aktiviteler Geleneksel
Olarak Yapılmaya Devam
Edecek”
Üniversitemizde 2013-2014 eğitim
ve öğretim yılı boyunca devam eden
Akademik ve İdari Personel Futbol
Turnuvası’nın final karşılaşması 29
Mayıs 2014 Perşembe günü BESYO
Spor Salonu’nda yapıldı.
Tıp fakültesi, Hukuk Fakültesi, İdari
Mali İşler, Sağlık Kültür Güvenlik,
Yemekhane ve Rektörlük takımlarının
katıldığı turnuvada final karşılaşmasına
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ekrem Yıldız, Rektör Yardımcılarımız
Prof. Dr. Osman Çağlayan ve Prof.
Dr. Hakan Kocamış, Genel Sekreter
İsmail Altan Akgün, akademik ve idari
personeller katıldı.
Turnuvayı birincilikle bitiren
Tıp Fakültesi Dekanlığı takımının
birincilik ödülünü Rektör Prof. Dr.
Yıldız, Sağlık Kültür ve Güvenlik
Spor takımının ikincilik ödülünü de
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağlayan
verdi. Turnuvanın üçüncüsü Hukuk
Fakültesi takımı oldu.
Finale kalan takımlara BESYO
Müdürü Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
tarafından ödüllerinin verilmesinin
ardından Rektör Prof. Dr. Yıldız,
özellikle akademik ve idari personelin
kaynaşmasında önemli rol oynayan
bu tür aktivitelerin, geleneksel olarak
yapılmaya devam edeceğini belirtti.
4
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Mayıs-Haziran 2014
2014 Bilimsel Başarı Ödülleri ve
Akademik Yükselme Töreni
Üniversitemizde 2013-2014 Akademik EğitimÖğretim yılı, akademik etkinlik ödüllerinin
verilmesi ve öğretim üyeliği kadrolarına
atananlara cübbe giydirilmesi töreni ile sona erdi.
Üniversitemiz Mavi Salon’da 19 Haziran
2014 Perşembe günü gerçekleşen törene Vali
Ali Kolat, Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız,
Baro Başkanı Ayhan Yılmaz, Belediye Başkan
Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Emniyet Müdürü
Hasan Onar, İl Jandarma Alay Komutanı Harun
Karabulut, İl Genel Meclisi Başkanı Şerafettin
Atalay, Rektör Yardımcılarımız, dekanlar,
müdürler, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.
Törende ilk olarak Rektörümüz Prof. Dr.
Ekrem Yıldız 2013-2014 Akademik EğitimÖğretim yılını değerlendiren bir konuşma yaptı.
Kırıkkale Üniversitesi olarak kaliteli ve başarılı
eğitim anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren Prof.
Dr. Yıldız, “Üniversitemiz eğitim noktasında çok
yol kat etti. Farabi ve Mevlana programlarıyla
eğitim alanında öğrenci yararına adımlar
atıldı. Mezunlarımız ve mensuplarımız çok iyi
noktalara geldi. Bilimsel çalışma anlamında da
üniversitemizde çok büyük gayretler gösteriliyor.
Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda
tecrübesi, kabiliyeti ve becerisi her gün biraz
daha artıyor. Proje ofisleri oluşturuldu. Bilim
çalışmalarının desteklenmesi sağlandı.” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız’ın, 2013
yılında profesörlük kadrosuna atanan öğretim
üyelerine cübbelerini giydirmesi ve profesörlük
belgelerini vermesinin ardından, Doçent ve
Yardımcı Doçent kadrosuna atanan öğretim
üyelerine cübbeleri ilgili fakülte dekanları
tarafından giydirildi.
Üniversitemiz akademik personelinin 2013
yılı içerisinde yapmış oldukları akademik yayın
etkinliklerinin değerlendirilmesi sonucu Fen
Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler
alanlarında dereceye giren öğretim üyelerine
ödülleri verildi.
Fen Bilimleri alanında birinci olan Prof. Dr.
İrfan Albayak, Sağlık Bilimleri alanında birinci
olan Prof. Dr. Nuray Bayar Muluk ve Sosyal
Bilimler alanında birinci olan Prof. Dr. Muhittin
Eliaçık’a hediyeleri Vali Ali Kolat tarafından
verildi.
Fen Bilimleri alanında ikinci olan Doç. Dr.
İshak Altun, Sağlık Bilimleri alanında ikinci
olan Uzman Aybala Ağaç Ay ve Sosyal Bilimler
alanında ikinci olan Prof. Dr. Bilgehan Atsız
Gökdağ’a hediyeleri Belediye Başkan Yardımcısı
Mutlu Erol Bakır tarafından verildi.
Fen Bilimleri alanında üçüncü olan Yrd. Doç.
Dr. Tarık Danışman, Sağlık Bilimleri alanında
Yrd. Doç. Dr. Melda Mısırlıoğlu ve Sosyal
Bilimler alanında üçüncü olan Yrd. Doç. Dr.
Gülhanım Ünsal’a hediyeleri Baro Başkanı
Ayhan Yılmaz tarafından verildi.
Mayıs-Haziran 2014
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
5
3. Personel Buluşması Etkinliği Düzenlendi
Üniversitemizin akademik ve idari personeli, bu yıl üçüncüsü yapılan
“Kırıkkale Üniversitesi Personel Buluşması” etkinliğinde bir araya geldi.
Üniversitemiz gölet alanında yapılan etkinliğe katılım büyük oldu.
Etkinliğe Vali Ali Kolat, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır,
Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Alay Komutanı Harun Karabulut,
Baro Başkanı Ayhan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Şerafettin Atalay,
Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Rektör Yardımcılarımız, dekanlar,
müdürler, öğretim üyeleri ve üniversite personeli katıldı.
Üniversite personelinin kaynaşması ve bir arada vakit geçirmesi adına
yapılan programda tüm davetlilere ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte
BESYO ve Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavları Yapıldı
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne ve Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na girmek isteyen yaklaşık bin 600 öğrenci,
özel yetenek sınavında ter döktü. Etap zamanları ve Yüksek Öğretime Giriş
Sınavı’ndaki puanların dikkate alınacağı seçmelerde öğrenciler, hazırlanan
etapları kısa zamanda geçebilmek için kıyasıya yarıştı.
Eğitim Fakültesi Spor Salonu’nda yapılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü sınavları 24-25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.
90 öğrencinin alınacağı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük
Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerine 650 civarında başvuru yapıldı. 26 ve
27 Haziran tarihlerinde yapılan seçmeler sonucunda kazanan öğrenciler
Üniversitemizde okumaya hak kazanacak.
düzenlenen hediye çekilişinde kazananlara hediyeleri Üniversite Genel
Sekreteri İsmail Altan Akgün tarafından takdim edildi. Müzik dinletisi
eşliğinde Üniversite Personelinin sohbet edebilme fırsatı bulduğu 3. Personel
Buluşmaları Etkinliği sonunda katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdi.
Siirt Üniversitesi ile Ortak
Uluslararası Konferans
Üniversitemiz, Southern ve
Siirt Üniversiteleri ile Ortak
Konferans düzenledi.
“Bilimin Işığında Eğitimsel
Liderlik Üzerine Uluslararası
Konferans”, 22-24 Mayıs
2014 tarihlerinde Siirt’te
yapıldı.
Ana
teması,
“Bilimin
Işığında Eğitim Liderliği”
olarak belirlenen Uluslararası
Konferansa Siirt Valisi Ahmet
Aydın, Siirt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Souhtern Üniversitesi Rektörü Dr. Jamess
Lee Llorens, Hukuk Üniversitesi Rektörü Dr. Freddie Phıtcher, Rektörümüz
Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Artvin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman,
Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri Prof.Dr. Muhittin Ataman, ÖSYM
Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Ercan Öztemel, İl Emniyet Müdürü Metin Özkan
Eğitim Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu başkanlığında 7 öğretim üyesi
ile yurt içinden ve dışından çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.
Konferansın açılış töreninin sonunda, Souhtern Üniversitesi Rektörü Dr. Jamess
Lee Llorens ve Hukuk Üniversitesi Rektörü Dr. Freddie Phitcher’e Siirt Üniversitesi
tarafından fahri doktora unvanı verildi.
2013-2014 Eğitim-Öğretim
Üniversitemiz 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreni Başpınar Sta
törene Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Pr
personel ile birlikte çok sayıda misafir ve öğrenci aileleri katıldı.
Öğrencilerimizin geçit töreni ile başlayan
Mezuniyet
törenimizde
ilk
konuşmayı
öğrencilerimiz adına Öğrenci Konseyi Başkanı
Baybarshan Ali Kazancı yaptı.
“81 Farklı Meslek Ünvanına Sahip Binlerce
Genç Mezun Ediyoruz”
Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Türkiye
ve dünyanın her ülkesinde çalışabilecek bilgi
ve özgüvene sahip, sağduyulu, ülkesi ve
milletinin değerleriyle barışık bireyler olarak
yetiştirdikleri öğrencilerden ayrılmanın hüznünü
yaşadıklarını belirterek başladığı konuşmasına
şöyle devam etti: “Kırıkkale Üniversitesi 23 yıl
önce kurulmuş ve 1993-1994 öğretim yılında
kendi adıyla ilk öğrencilerini almıştı. 20132014 öğretim yılında 22. Dönem mezunlarımızı
veriyoruz. Üniversitemiz, hemen hemen
hayatın her alanında 39’u ön lisans 42’si lisans
düzeyinde olmak üzere 81 farklı bölüm ve
programda diploma vermektedir. Bugün burada
bu alanda 81 farklı meslek ünvanına sahip
binlerce gençle, onların aileleri, hocaları olan
öğretim elemanları ile birlikteyiz. Uğurladığımız
bu kıymetli gençlerimiz, evlatlarımız yerine son
yıllarda hızla büyüyen Üniversitemize her yıl
artan sayılarda yeni öğrenciler, gençler alıyoruz.
Önümüzdeki öğretim yılında üniversitemize
3280 ön lisans 4096 lisans düzeyinde 7376
yeni öğrenci bekliyoruz. Ayrıca, tezli ve tezsiz
yüksek lisans programlarımıza bir kısmı diğer
üniversitelerle ortak doktora programlarına da
önemli sayılarda öğrenci alıyoruz. Biz artık,
Türkiye’nin eski, köklü üniversitelerinden
biriyiz. Diğer üniversitelere öğretim elemanı
yetiştirme görevimizin de olduğuna inanıyoruz.”
“Kırıkkale Olarak Üniversitemizin
Yanındayız”
Fakülteler ve Yüksekokulların stadyumda
yerlerini almasının ardından konuşma yapan
Vali Ali Kolat, “Kırıkkale Üniversitesi tüm
Kırıkkale için önemli bir ilim yuvasıdır.
Kırıkkale’nin ekonomik, sosyal ve kültürel
olarak kalkınması ve özellikle kent kimliği
kazanmasında Üniversite’nin çok büyük
katkıları bulunmaktadır. Kırıkkale Üniversitesi
ile birlikte yapılan ortak projelerle Kırıkkale
daha da büyüyecek. Teknopark kurulması
çalışmalarının tamamlanmasıyla ve silah
organize sanayi başta olmak üzere Organize
Sanayi Bölgeleri çalışmalarında daha da ileri
bir aşamaya geleceğiz. Kırıkkale Valiliği,
Kırıkkale Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları
olarak hepimiz üniversitemizin yanındayız.
Üniversitemizin sizlere daha iyi hizmet
edebilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı
gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz.”
diye konuştu.
“Öğrencilerimiz
Ülkemizin
Aydınlık
Geleceğinde Söz Sahibi Olacak”
Rektör Prof. Dr. Yıldız, öğrencilerin ülkemizin
m Yılı Mezuniyet Coşkusu
adyumu’nda gerçekleştirildi. 8 bin 954 öğrencinin mezuniyetlerinin kutlandığı
rotokol Üyeleleri, Üniversitemizin çeşitli birimlerinden gelen akademik ve idari
aydınlık geleceğinde söz sahibi olacak en
önemli güç olduğunun altını çizerek, “Mezun
olmak büyük başarıdır. Ancak, sizi daha
zorlu bir hayat mücadelesi bekliyor. Eğitime
hayat mektebinde devam edeceksiniz. Önceki
mezun ve mensuplarımız gibi sizin de başarılı
olacağınıza, bizim için, aileniz için, ülkemiz için
övünç kaynağı olacağınıza inanıyoruz. Maddimanevi fedakarlık, sevgi, şefkat ve dualarınızla
hep evlatlarınızın yanında oldunuz. Bugün sizler
için gerçekten bir sevinç ve iftihar günü. Hiçbir
zaman yalnız bırakmadığınız evlatlarınızla
birlikte bugün bizi de mutlu ettiniz. Evlatlarınızın
başarısından dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bu
gençler inşaallah sizin ve bizim için “yüz akı”
övünç kaynağı olacaktır.” şeklinde konuştu.
Ayrıca Rektör Prof. Dr. Yıldız, öğrencilerin
yetiştirilmesinde emeği geçen akademik ve idari
personele de teşekkür etti.
Dereceye Girenlere Ödül
Konuşmaların ardından dereceye giren
öğrencilere hediyelerini Kırıkkale Valisi Ali
Kolat, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve
Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız verdi. Kırıkkale
Üniversitesi’nden mezun olan ilk yabancı
uyruklu öğrenciler ise hediyelerini Adalet
Komisyonu Başkanı İbrahim Coşkun’dan aldılar.
Ödül törenin ardından 8954 öğrenci geri sayımla
kepleri havaya fırlattı. Mezuniyet töreni sanatçı
Bengü’nün konseriyle devam etti.
8
Üniversitemizde 1. Uluslararası Ortadoğu
Sempozyumu
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Mayıs-Haziran 2014
Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen
Ortadoğu’da Süreklilik ve Değişim konulu sempozyumun
açılışı 07 Mayıs 2014 Çarşamba günü Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. Emrullah İşler’in de katıldığı bir törenle yapıldı.
Sempozyum, 24 oturum ve 6 panel ile gerçekleştirildi.
Bu panel ve oturumlarda ABD, Irak, Filistin, Cezayir,
Lübnan, Fas, Yemen, Sudan, Mısır, Bahreyn, Katar,
Hindistan, Suriye, Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerden
150’yi aşkın bilim insanı tebliğ sundu.
Sempozyum, Ortadoğu ülkelerinin yaşadığı problemleri, bu ülkelerden gelen veya
Ortadoğu ile ilgili çalışmaları olan entellektüel ve akademisyenlerce tartışılmasına
imkan sağladı. Sempozyum boyunca ortadoğu ülkeleri arasında sadece diplomatik
ve siyasi ilişkiler değil aynı zamanda kültürel ekonomik ve eğitim alanlarında da
bu işbirliğinin zaruretine dikkat çekildi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç.
Dr. Şamil ÖÇAL sunulan bildirilerin ortak noktasının bölge ülkelerinin içinde
bulunduğu siyasal kargaşa ve istikrar yoksunluğu olduğunu söyleyerek sözlerine
şöyle devam etti: “Bu ülkelerin ekonomik yönden kendi toplumlarının refahını
Mevlana Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite Sayısı Artıyor
Üniversitemiz Mevlana Protokol
sayısını 21’e yükseltti. Ankara’da
düzenlenen Kafkasya Üniversiteler Birliği
IV. Olağan Kongresi’nde Azarbeycan,
Nahçivan, İran, Gürcistan ve KKTC’den
olmak üzere toplam 8 üniversite ile
Mevlana Protokolü imzalandı.
8 üniversite ile Mevlana Protokolü
imzaladık. Böylece Mevlana Protokol
sayımızı 21’e yükseltmiş olduk.
Mevlana Programı kapsamında 20132014 akademik yılında 7 öğrencimiz
ve 2 öğretim elemanımızı Filistin
Al-Quds Üniversitesi, 3 öğretim
elemanımızı da Kırgızistan TürkiyeManas Üniversitesine göndermiştik.
2014-2015 akademik yılında ise
toplam 47 değişim gerçekleştirmeyi
planlıyoruz.”
Yeni Bir Protokol Daha
İmzalandı
29 Mayıs 2014 tarihinde Ankara
Bilkent Otel’de düzenlenen Kafkasya
Üniversiteler Birliği IV. Olağan
Kongresine Kırıkkale Üniversitesi Dış
İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi
Başkanı Rüstem Orhan ve Uzman
Erdem Yöntem katıldı. Dış İlişkiler
ve AB Koordinasyon Birimi Başkanı
Rüstem Orhan kongre ile ilgili şunları
söyledi:
“Ankara’da
düzenlenen
Kafkasya Üniversiteler Birliği IV.
Olağan
Kongresi
Üniversitemiz
açısından gayet verimli geçti. Kongreye
yurtdışından katılan Üniversitelerle
yaptığımız görüşmeler neticesinde
Azerbaycan, Nahçivan, İran, Gürcistan
ve KKTC’den olmak üzere toplam
Rektörlük makamında düzenlenen
törende,
Mevlana
projesi
kapsamında
Cezayir’in Medea ve
Blida Üniversiteleriyle
ile protokol imzalandı.
Blida Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Boumaiza Said, “Bu ziyaretten dolayı ve
bizleri ağırlamanızdan dolayı mutluluk
duyuyoruz. Ziyaret var olan TürkiyeCezayir ilişkilerini daha da ileriye
götürecektir. Kırıkkale Üniversitesi ve
üniversitelerimiz arasında imzaladığımız
bu anlaşma sayesinde ilişkiler daha da
güçlenecektir. Biz çok mutlu ve memnun
olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.”
dedi. Kırıkkale Üniversitesi’nin işbirliği
protokolü yaptığı üniversite sayısı 23’e
yükseldi.
artırıcı önlemler almalarına yönelik tutması
gereken yollara da sempozyum boyunca işaret
edilmiştir. Türkiye ve Tunus’un tecrübesinin
demokrasi ve islam arasında sahih bir ilişki
kurulabileceğini gösterdiği vurgulanmıştır.
Gelecekte bu işaret edilen hususların Ortadoğu
ülkelerinin kaderini belirleyeceği aşikardır. Bu
bakımdan bu ülkelerin yaşam standartlarını
yükseltici siyasal ve ekonomik adımların biran
önce atılmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç
Üniversitemizde Konferans Verdi
Hukuk Fakültesi tarafından 07 Mayıs 2014 Çarşamba
günü Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın
konuşmacı olarak katıldığı ‘Anayasa Yargısı’ konulu bir
konferans yapıldı.
Yoğun katılımın olduğu programa Vali Ali Kolat,
Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Kırıkkale Adalet
Komisyonu Başkanı İbrahim Coşkun, Kırıkkale Emniyet
Müdürü Hasan Onar, Baro Başkanı Ayhan Yılmaz,
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hakan Kocamış, öğretim
üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Tecrübelerinden bahseden ve gündeme ilişkin soruları
cevaplayan Haşim Kılıç, hukukçuların sorunlarının masaya yatırılması gerektiğini,
hukuk fakültelerinde 350’ye yakın profesör bulunduğunu, tıp fakültelerinde ise bu
sayının 4500’ü geçtiğinden bahsetti ve hak ihlallerinin hukuk eğitimindeki aksaklıklarla
açıklanabileceğine değindi.
Edebiyat Köyü Edebiyatçıları Bir Araya Getirdi
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından Yrd. Doç. Dr. Hüda
Sayın Yücel’in koordinatörlüğünde, ‘öğrenci proje çalışmaları’ sunumu yapıldı.
Projenin “Üstün Yetenekli Çocukların Sanat Eğitimi” dersi kapsamında
yürütüldüğünü dile getiren Yrd. Doç. Dr. Sayın Yücel, çalışmalarında; sanat alanın
da gerçekleştirilen projelerle farklı disiplinleri bir araya getirerek yaratıcı, özgün ve
geleceğe ışık tutacak ilginç deneyimler kazanmak ve yaşatmayı hedefliyoruz.“Edebiyat
Köyü” isimli projede Türk Edebiyatını kitaplardan çıkararak daha ilgi çekici hale
getirmek ve daha eğlenceli olmasını sağlamak için uğraştık. Görsel olan şeylerin her
zaman daha etkileyici ve akılda kalıcı olduğu düşüncesinden yola çıkarak böyle bir
çalışma gerçekleştirdik.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Gamze Melez,
Türkan Burcu Koç, Kinem Kalyan, Merve Ünsün, Gizem Duygu Sabur tarafından
gerçekleştirilen Proje Çalışması ve “Edebiyat Köyü” proje maketi, Türk Dili ve
Edebiyatı bölümünde izleyicilere açıldı.
9
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Mayıs-Haziran 2014
Sayokan Topluluğundan 11 Madalya
Mekatronik Topluluğundan Büyük Başarı
Sivasta yapılan Sayokan Türkiye Şampiyonasında Sayokan Topluluğu’ndan 11
öğrenci madalya alarak, dereceye girdi. Dereceye giren öğrencilere Rektör Prof.
Dr. Ekrem Yıldız ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Çağlayan tarafından
çeşitli hediyeler verildi Günün anısına küçük bir gösteri tertip eden öğrenciler,
gösteri bitiminde Sayokan Topluluğuna katkılarından dolayı Prof. Dr. Yıldız’a
plaket takdim ettiler.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde yapılan yarışmada Arama Kurtarma
kategorisinde birinci, Karabük Üniversitesi’nde yapılan yarışmada ise Mini Sumo
kategorisinde üçüncü olan Mekatronik Topluluğu’nu da makamında tebrik eden
Prof. Dr. Ekrem Yıldız, tüm öğrencileri almış oldukları başarıdan dolayı tebrik
edip, öğrencilere hediye verdi.
Organik Mi Acaba?
Üniversitemiz
Kızılırmak
Araştırma
ve Uygulama Merkezi
tarafından ‘Organik Mi
Acaba?’ konulu bir panel
yapıldı. Panelin açılış
konuşmasında dünyadaki
en
büyük
sektörün
gıda sektörü olduğunu,
bunun yanı sıra ilaç ya da sağlık sektörünün de
gıda sektörü kadar önemli olduğunu dile getiren
Kızılırmak Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Kader Yıldız, “Sağlıklı yaşamın
temel unsurlarından şüphesiz ki en önemlisi
sağlıklı besinlerle dengeli beslenmektir. Bugün
şehir hayatında beton içerisinde yaşayan günümüz
insanı özellikle medyada da yer alan haberlerin de
etkisiyle zirai ilaçlar, genetiği değiştirilmiş ürünler,
hormon ya da suni gübre kullanılarak üretilmiş
ürünlerin sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğini
bilmektedir. Bu durum özellikle şehirlerde yaşayan
insanları organik ürüne yönlendirmektedir.” dedi.
“Yapılan En Büyük Yanlışlardan Bir Tanesi
Köylüler Tarafından Üretilen Tüm Ürünlerin
Organik Sanılması”
Türkiye’ de yapılan en büyük
yanlışlardan bir tanesi köylüler
tarafından üretilen tüm ürünlerin
organik sanılması olduğuna
değinen Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cem Özkan, “Türkiye
1984 yılında organik tarıma
başladı ve yaklaşık 30 yıllık
bir süre güzel şeylerin yanında
bazı hatalarda yapıldı. Organik
tarım kimileri için üretim şekli,
kimileri için doğal kaynakların
kurutulması, kimilerine göre
biyo-çeşitliliği koruma
olarak algılanmaktadır.
Ancak organik tarım
bunların bütününü içine
almaktadır.” dedi.
Bilinçsizce
yapılan
tarımın organik tarım
olmadığını vurgulayan
Ankara Akkurt Organik
Tarım Üreticisi Emekli Ziraat Teknisyeni Vehbi
Sözer, Organik Tarımın bir mevzuatı olduğunu bu
mevzuata uymayan ürünlerin organik olmadığını
dile getirdi.
Kırıkkalede organik tarım
noktasında
sıkıntıların
olduğuna
değinen
Yahşihan İlçesi Organik
Tarım Üreticisi İbrahim
Kıvanç, Kırıkkale’de tarım
ürünlerinin pazarlanması
ve
soğuk
deposunun
olmamasını örnek gösterdi.
Program katılımcılara
dağıtılmasıyla sona erdi.
organik
sebze
fideleri
Üniversitemizde Paramediklerin Mesleki
Örgütlenmesi Konusu Tartışıldı
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
tarafından ‘Paramediklerin Mesleki Örgütlenmesi’ konulu
bir konferans düzenlendi.
Konferansta ilk olarak konuşan Öğretim Görevlisi
Mustafa Yıldız, bu alanda akademik kurul toplantılarının
yanı sıra bu toplantılarda Akademisyenlerle birlikte
uluslararası standartlarda eğitim planlanması adına
çalışmalar yapıldığını belirtti. Yıldız, “bu bağlamda
amacımız Kırıkkale’den mezun olan arkadaşımızla
İstanbul’dan mezun olan arkadaşımız aynı eğitimi görsün,
beraber çalışırken sıkıntı yaşamasın istiyoruz. Her yıl 1-2
sefer toplanılıyor. Mesleğe ya da halka katkısına göre her
yıl yılın paramediği seçiliyor. Çalışmalarımız bu alanda
devam ediyor.” dedi.
“Ülkemizde Paramedik’in Ne Olduğu Bilinmiyor”
Dernek faaliyetlerinden bahseden Paramedik Derneği
İstanbul Komisyon Temsilcisi Öğretim Görevlisi Reyhan
Öztürk, “ Ülkemizde Paramedik ne demek bilinmiyor.
Bu yüzden biz öncelikle paramedik mesleğini tanıtmayla
başladık. Kendimizi sağlıkçılara tanıttıktan sonra sıra halka
geldi. Belki 5-10 yıl sonra ambulansta paramedik var mı
diye soruluyor olacak. Şuan ki paramediklerin, paramedik
şef olarak en büyük sıkıntısı ekg yorumlamak olduğu için
sık sık ekg eğitimi düzenliyoruz. Paramediklerin özlük
hakları, ders içerikleri, atamaları ile ilgili bakanlıklarla
görüşüyoruz.” şeklinde konuştu.
Program katılımcıların sorularının cevaplanması ve
konuşmacılara hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.
10
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Mayıs-Haziran 2014
Öğrencilerimizden Başarılar
Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız, Muay Thai,
Taekwondo, Boks, Güreş ve Badminton dallarında
Üniversiteler Arası Şampiyona’da dereceye giren
öğrencileri makamında misafir ederek öğrencilere
çeşitli hediyeler verdi. Öğrencilerle sohbet edip,
hepsini tek tek tebrik eden Prof. Dr. Yıldız tüm
öğrencilere spor ve öğrenim hayatında başarılar diledi.
Üniversitemiz Badminton Takımı 1. Ligde
Antalya Kemer’de düzenlenen 32 üniversitenin
katıldığı turnuvada ilk 4’e kalarak birinci lige
çıkmaya hak kazanan Üniversitemiz Badminton
Takımı, hediyelerini aldıktan sonra günün anısına
Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız ile özçekim yaptı.
Boks Şampiyonasında Mahir Dinç 60 kiloda Türkiye
ikincisi oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yapılan
Güreş Şampiyonası’nda Samet Yıldız Grekoromen
Dalında 130 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.
Bodrumda Fedarasyon tarafından düzenlenen 71
üniversitenin katıldığı Üniversiteler Arası Muay
Thai Şampiyonası’nda ise Yasin Yılmaz 90 kiloda
Türkiye birincisi olurken, Ümit Coşkun 71 kiloda
Türkiye üçüncüsü oldu. Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi’nde yapılan 79 üniversitenin
katıldığı Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında ise
Furkan Aydın ikinci oldu. Yine Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi’nde yapılan 70 üniversitenin katıldığı
Tıp Fakültemizden Başarılı Bir Ameliyat Daha
başarılı geçtiğini belirten Şimşek, bu
tip vakaların tıpta çok az görüldüğünü
söyledi. İlk muayenesinde sol burun
içerisinde taşla uyumlu bir yabancı
cisim saptadıklarını vurgulayan Şimşek,
‘’Burun taşları burun boşluğunda
unutulmuş bir yabancı cisim ya da kan
pıhtısı üzerinde kalsiyum, magnezyum
ve fosfat tuzlarının çökelmesiyle oluşur.
Tedavi için mutlaka ameliyat yapılması
gereklidir” dedi.
Burun Taşı Nasıl Oluşur?
Kırıkkale’de yaşayan ve uzun süredir
burun tıkanıklığı, akıntı, baş ağrısı ve
uyku bozukluğu rahatsızlığı olan Halil
Şimşek’in (68) burnundan nadir görülen
rinolit denilen ceviz büyüklüğünde
burun taşı çıkarıldı.
Üniversitemiz
Tıp
Fakültesi
Hastanesine bir hafta önce burun
kanaması şikayetiyle gelen Şimşek,
4-5 yıldır burun tıkanıklığı, akıntı, baş
ağrısı ve uyku bozukluğu sorunları
yaşadığını belirterek, Kulak Burun
Boğaz polikliniğine başvurdu.
Şimşek’i muayene eden Yrd. Doç.
Dr. Gökçe Şimşek, hastada tıpta nadir
görünen ‘’rinolit’’ denilen burun
taşı olduğunu tespit etti ve ameliyat
edilmesi gerektiğine karar verdi.
Yaklaşık 30 dakika süren ameliyatla
Şimşek’in burnundaki biri ceviz
büyüklüğünde diğerleri küçük olan
taşlar temizlendi. Ameliyatın çok
Hastanın burnundan çıkardıkları
en büyük rinolitin 8x4 santimetre
ebatlarında olduğunu belirten Şimşek,
şöyle devam etti:
“Hastanın geçmişte hatırlamadığı
bir yabancı cismin buruna girmesiyle
zaman içinde oluştuğunu düşünüyoruz.
Çocuk hastalar için genellikle meyve
çekirdekleri, düğme, boncuk gibi bazen
de kurumuş kan, kemik parçaları gibi
insanın kendi vücudunun parçalarıyla
oluşan bir durum. Yıllar içerisinde
gittikçe uzayan ve büyüyen, burun
içerisinde yer kaplayan kitleler oluşur.
Bu kitleler geliştiği için özellikle tek
taraflı burun tıkanıklığı, kötü kokulu
akıntı, koku almada bozukluk, baş
ağrısı, yüzde ağrı, burundan nefes
almada zorluk gibi şikayetlerle kendini
gösterir” ifadelerini kullandı.
Literatürde Bizim Çıkardığımız Kitle
En Büyükler Arasında
Tıpta bu tür büyük burun taşlarının
nadir görüldüğünü ifade eden Şimşek,
“Ben meslek hayatımda daha önce
birkaç defa rinolit görmüştüm ancak
bu kadar büyük boyutlarda ilk defa
çıkardım. Tıp literatürüne baktığımızda
da en fazla 7x3 santimetre boyutlarında
görülüyor. Bizim kitlemiz 8x4
santimetre boyutlarında. Yani literatürde
bizim çıkardığımız kitle en büyükler
arasında” dedi.
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Mayıs-Haziran 2014
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Ramazanda
Sağlıklı Beslenme Önerileri
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Nişancı Ramazan
ayında sağlıklı beslenme hakkında bilgi verdi ve
açıklamalarda bulundu.
dahi mümkün olmaktadır. Yeterli dengeli beslenme
çerçevesinde normalde günlük 5-6 öğün olan
beslenmemiz bu dönemde 2 öğünle sınırlanmaktadır.
Bu nedenle 4 besin grubunu tüketmeye özen
Ramazan ayında alınması gereken enerjinin bazen gösterilmelidir. Bunlar; süt grubu, et-yumurta
azalmakta bazen artmakta olduğunu belirten Doç. kurubaklagil grubu, sebze ve meyve grubu, ekmek
Dr. Nişancı, “öğün sayısının azalması sebebiyle ve tahıl grubu. Süt grubu hem sahurda hem iftarda
metabolizma yavaşlamakta ve bu sebeple bu tüketilmelidir. Et grubunda yumurtayı sahurda kesin
günde17 saat aç kalma süresine rağmen kilo almak tüketmeliyiz. Diğer grubumuz olan sebze meyve
grubunu hem posa alımı hem vitamin ve minarel
alımı açısından önemli olduğunu unutmamalıyız.
Bu dönemde en sık görülen problemlerden biri
kabızlıktır. Bu yüzden mutlaka posası fazla olan
besin tüketilmesi gerekmektedir. Tam tahıllı
ekmek, pirinç pilavı yerine bulgur makarna ama
Üniversitemiz
Engelli
kepekli makarna vb. yiyecekler tüketmeliyiz.
Öğrenci Birimi tarafından 13
Mayıs 2014 Salı günü Sağlık
Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi ve Engelli Öğrenci
Birimi Komisyon üyesi Yrd.
Doç. Dr. Özge Vergili’nin
konuşmacı olarak katıldığı
‘Engelli
Öğrencilerin
Akademik
Ortamlarda
Desteklenmesi’ konulu bir
konferans düzenlendi.
“Risk Grubunda Bulunan Kişilerin Oruç
Engelli Öğrencilerin Akademik
Ortamlarda Desteklenmesi
Konulu Konferans
Engelin, bireyin içinde
bulunduğu fiziksel ve sosyo-kültürel ortam tarafından
biçimlendirildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Özge
Vergili “Engelli öğrenciler akademik ortamlarda,
gerek ortamların ve gerekse eğitim-öğretim ve ölçme
faaliyetlerinde kullanılacak araç ve gereçlerin uygun
biçimde modifiye edilmesi ile desteklendikleri takdirde
yüksek akademik başarıya ulaşabilmektedir” şeklinde
konuştu. Yrd. Doç. Dr. Özge Vergili, engel gruplarına
spesifik olarak eğitim-öğretim ve ölçme faaliyetlerinde
yapılabilecek uyarlamalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
Program, katılımcılara uygulamada kullanabilecekleri
pratik ipuçlarının verilmesi ile sona erdi.
Tutmaması Gerekmektedir”
17-18 saat susuz kalıyor sıcaklarda terle birlikte
de su kaybedeceğimizden günde 2-3lt su tüketmek
gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Nişancı, çay
kahve gibi içeceklerin kansızlığa sebebiyet
vermesi ve vücuttan su atımı arttırması nedeniyle
az tüketilmesi gerektiğini ve içilecekse de
öğünden 45-60dk sonrasında içilmesi gerektiğini
belirtti.
Önem arz eden konulardan biriside risk grubunda
bulunan kişilerin oruç tutmaması gerekmektedir
diyen Doç. Dr Fatma Nişancı, “gebe ve emzikli
kişilerde hipogilisemi dediğimiz kan şekerinin
11
düşmesiyle
beraberinde
gelişen bir takım sıkıntılar
oluşmaktadır. Günde 5-6
öğün bir şeyler yemesi
gereken diyabet hastaları,
Kronik hastalığı olanların,
karaciğer yetmezliği, böbrek
yetmezliği, kalp yetmezliği
olanların oruç tutmaması
gerekir yada tutacaksa da mutlaka checkuptan
geçerek doktor kontrolünde tutmaları gerekir.” dedi.
Doç Dr. Fatma Nişancı Büyüme çağındaki
çocuklarında günlük büyüme ve gelişmeleri için
gerekli olan enerji miktarının ayarlanması gerektiğini
ve 8-9-10-11-12 yaşlar büyümenin en hızlı olduğu
dönem olduğunu bu nedenle oruç tutarken dikkatli
olunması gerektiğine dediğindi.
“Ramazanda Yeme Biçiminin İki Öğünle
Sınırlandırılmaması Gerekmektedir”
Ramazanda
yeme
biçiminin
iki
öğünle
sınırlandırılmaması gerektiğine değinen Doç.Dr.
Nişancı, “sahur hafif kahvaltı şeklinde olabilir.
Haşlanmış yumurta, peynir gibi proteinden zengin
olan besinler tokluk süresini uzatacaktır ve kan
şekerini dengede tutacaktır. Ceviz yağlı bir besin
olduğundan mideyi geç terk etmektedir ve tokluk
süresini uzatmaktadır. Sebze ve tam tahıllı ekmek
posa alımını arttırmak için önemlidir. Sebze ve meyve
grubu her iki öğünde de olması gereken gruptur.
Sahurda domates salatalık kuru kayısı incir sivri
biber süt ya da yoğurt, iftarda da ayran yoğurt ya da
cacık şeklinde tüketilmesinde yarar vardır. Ayrıca
iftarda yemeklerin birden yenilmemesi, iki yada üç
parça şeklinde tüketilmesi gerekmektedir. Kompleks
karbonhidratlar ve kan şekerini ani yükseltemeyen
besinler tüketilmeli, yağda pişmiş yiyecekler yerine
haşlanmış yada ızgara yapılmış yemekler yemeye
dikkat edilmelidir. Çünkü yağlı yenen yiyecekler
yemek yiyip yatıldığından reflü hastalığına sebep
olmaktadır.” dedi.
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Yeni Doğan İşitme Testi Taraması
Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak
Burun Boğaz Bölümünde yeni
doğmuş bebeklere 24 saat sonra
ücretsiz olarak işitme testi
yapılıyor.
Kulak Burun Boğaz Bölümü
Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Rahmi Kılıç, bebek uykuda ya da uyanıkken kısa
sürede yapılan bu testin bebeğe hiç zararı olmadığı ve
hemen sonuçlanan basit bir test olduğunu ifade etti.
“Erken Teşhis Edilmezse Konuşma Bozuklukları
Olabilir”
İşitme kaybının doğumda sık karşılaşılabilen
durumlardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç,
“Dış görünüşe bakarak işitme kaybı tanısı koymak
zordur. Bu vesileyle hastalarımıza “Yeni Doğan İşitme
Testi Taraması”nı hastanemizde gerçekleştiriyoruz.
Yeni doğan işitme kaybı, doğum oranı yüksek olan
ülkelerde 1000 bebeğin üçünde görülen bir durum.
Hemen teşhis edilmezse ileriki dönemde
çocukta konuşma bozuklukları, bununla
beraber zeka gelişiminde bozukluklar
olabiliyor.” diye konuştu. Özellikle
1500 gr. altında prematüre doğan ve
yoğun bakımda kalan bebeklerde bu
testin mutlaka yapılması gerektiğini
söyleyen Prof. Dr. Kılıç, “Doğumdan
sonra bebeğe antibiyotik ya da ilaç
verildiyse, oksijensiz kaldıysa daha
sonraki dönemde ateşli hastalık
geçirdiyse ya da anne gebeliğinde
ateşli hastalık geçirdiyse veya ilaç
kullandıysa, özellikle akraba evliliği
varsa, ailenin geçmişinde işitme kaybı mevcutsa
bebeğe işitme testi mutlaka yapılmalıdır.” dedi.
“Yeni Doğan İşitme Taraması 2 Ayrı Testten
Oluşuyor”
Yeni Doğan İşitme Taramasının 2 ayrı testten
oluştuğunun altını çizen Prof. Dr. Kılıç, sözlerine
şöyle devam etti: “Testlerimiz Emisyon ve ABR
testi olmak üzere 2 ayrı testten oluşuyor. Emisyonda
sıkıntı yoksa başka test yapmıyoruz ama sorun
varsa ABR testi yapıyoruz. ABR testinde de sıkıntı
varsa erken dönemde işitme cihazı kullanılmasına,
ilerleyen dönemlerde ise uygun implant ve işitme
cihazlarına şayet özel eğitim gerekirse, buna uygun
merkezlere yönlendiriyoruz.”
12
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Mayıs-Haziran 2014
MAYIS - HAZİRAN AYLARINDA YAPILAN ETKİNLİKLER
Diş Hekimliği Fakültemiz Kocaeli’de
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ile Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sağlık Müdürlüğü
arasında 4 yıllık işbirliği protokolü imzalandı.
Bu işbirliği protokolü çerçevesinde 11 Haziran 2014
tarihinde Kocaeli il Stadyumu’nda yaklaşık 5000 çocuk
Türk Bayrağı şeklini oluşturarak “Toplu Diş Fırçalama
Rekoru” denemesi yaptı.
“Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı Kapsamında Kocaeli’de
Yaşayan Roman Çocuklar Tedavi Edilecek”
Diş Hekimliği Fakültesi koordinatörlüğünde Kırıkkale İlinde 2013-2014
Eğitim Öğretim yılında 22.500 çocuğa uygulanan flor-jel, “Koruyucu
Ağız ve Diş Sağlığı Programı” kapsamında Kocaeli’de yaşayan Roman
vatandaşların çocuklarına uygulanmaya başlandı. Programın bu tip
spesifik bir grup için Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığını söyleyen proje
yürütücüsü Diş Hekimliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türksel Dülgergil,
programın eylül ayında Kocaeli Merkez İlçesi Kandıra ve civarında da
yaygınlaştırılacağını belirtti.
AKADEMİK YÜKSELMELER
TARİH
PROGRAM
PROGRAMI DÜZENLEYEN
PROGRAM KONUSU
2 Mayıs 2014
Konferans
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Gelişimsel Farklılıklara Bütünsel
Yaklaşım
5 Mayıs 2014
Konferans
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Paramedıklerın Mesleki
Örgütlenmesi
5 Mayıs 2014
Konferans
Dış İlişkiler Birimi
7 Mayıs 2014
Konferans
Hukuk Fakültesi
7 Mayıs 2014
Sergi
GSF Resim Bölümü
Lisans 2 Öğrenci Çalışmaları
Sergisi
7 - 10 Mayıs
2014
Sempozyum
Sosyal Bilimler Enstitüsü
1. Uluslararası Orta Doğu
Sempozyumu - Orta Doğuda
Süreklilik ve Değişim
6 - 7 Mayıs
2014
Zirve
Kariyer Planlama Uygulama
ve Araştırma Merkezi
8 Mayıs 2014
Konferans
PDR Topluluğu
08 - 11 Mayıs
2014
Kurs
Kırıkkale Üniversitesi
9 Mayıs 2014
Etkinlik
Tıp Fakültesi
10-11.05.2014
Seminer
Sürekli eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Yönetim Sistemleri Sertifika
Programı
12 Mayıs 2014
Konferans
Sınıf Öğretmenliği Topluluğu
Kpss Değişen Sınav Sistemi ve
Öğretmen Alan Sınav Hakkında
Herşey
12 Mayıs 2014
Etkinlik
Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Ağaç Dikme Etkinliği
13 Mayıs 2014
Etkinlik
Tıp Fakültesi
13 Mayıs 2014
Konferans
13 Mayıs 2014
Konferans
Erasmus Bilgilendirme Toplantısı
Anayasa Yargısı
6. Orta Anadolu Kariyer Zirvesiİnovasyon ve Küreselleşme
Bilim Dünyasında Hayatta Kalma:
"Ölçme Değerlendirme Becerisi"
Cankurtaran Kursu
Annelerle El Ele
Enteral Parenteral Nütrisyon
Sempozyumu
Engelli Öğrencilerin Akademik
Ortamlarda Desteklenmesi
Kuzey Kafkasya Araştırma
Topluluğu
150. Yılında Çerkes Sürgünü
14 Mayıs 2014
Seminer
Nano Teknoloji Topluluğu
3. Nitrür Alaşım İnce Filmlerinin
Düşük Sıcaklıklarda Plazma Katkılı
Atomik Katman Kaplama Tekniği
İle Büyütülmesi ve Potansiyel
Aygıt Uygulamaları
14 Mayıs 2014
Seminer
Felsefe Topluluğu
Bir Varoluş İmkanı Olarak Felsefe
ve Edebiyat
14 Mayıs 2014
Tanıtım
Programı
Öğrenci Konseyi
Ahıska Türkleri Tanıtım Programı
14 Mayıs 2014
Tanıtım
Programı
Rektörlük - TÜBİTAK
ARDEB Ulusal Ar-Ge Programları
Tanıtımı
14 Mayıs 2014
Seminer
Sağlık Yönetimi Topluluğu
Sağlık Kurumlarında Finansal
Yönetim ve Maliyet Uygulamaları
Mesleki Tanıtım Programı Karıyer
Zirvesi
Profesör
Perihan GÜLER
Fen-Edebiyat Fakültesi
Profesör
Ayşe Anıl KARABULUT
Tıp Fakültesi
Profesör
Meral SAYGUN
Tıp Fakültesi
Doçent
Resul AY
Fen-Edebiyat Fakültesi
Doçent
Hakan DÜNDAR
Eğitim Fakültesi
Doçent
Sinan AYAN
Eğitim Fakültesi
Doçent
Recep YÜCEL
İİBF
Doçent
Durmuş BOLAT
Veteriner Fakültesi
14 Mayıs 2014
Konferans
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Topluluğu
Doçent
Hakan ÇİFTÇİ
Kırıkkale MYO
15 Mayıs 2014
konferans
Rota Topluluğu
Yrd. Doç.
Tuba Derya BASKAN
İİBF
15 Mayıs 2014
Konferans
Üstün Yetenekli Çocukların
Gelişimi ve Eğitimi
Yrd. Doç.
Muhammet Savaş
KAFKASYALI
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü
İİBF
20-21-22 Mayıs
2014
Konferans
Matematik Bölümü
Yaklaşımlar Teorisi Semineri
Yrd. Doç.
Fuat ÖZDİNÇ
İİBF
21 Mayıs 2014
Konferans
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hareketli Yaşam Sağlıklı Beslenme
Yrd. Doç.
Selim YALÇIN
Tıp Fakültesi
22 Mayıs 2014
Konferans
Yrd. Doç.
Beyza ŞİMŞEK
BESYO
Fizyoterepi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Bilimsel Yayın Hazırlama Sırasında
Yapılan Hatalar ve Çözüm Yolları
28 - 29 Mayıs
2014
Zirve
Kariyer Planlama Uygulama
ve Araştırma Merkezi
30 Mayıs 2014
Konferans
Matematik Topluluğu
3 Haziran 2014
Konferans
Kariyer Planlama Uygulama
ve Araştırma Merkezi
Kırıkkale Üniversitesi Adına Sahibi
Rektör Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Hakan KOCAMIŞ
Yayına Hazırlayanlar
Uzm. Rengim SİNE
Döndü Betül ÇETİN
6 Haziran 2014
Tasarım
Serkan YALÇIN
Fotoğraf
Ganime Çisel SÜLEYMANOĞLU
Adres: Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Yerleşke 71450 Yahşihan / KIRIKKALE
Tel: 0 318 357 42 42 pbx Faks: 0 318 357 36 94
www.kku.edu.tr
Rektörlük
Gençliğin Sabır Rehberi
Başarı Psikoloji Zirvesi
Leagues of Legends
Yükseköğretimde Kalite
Uygulamaları
Mezuniyet Töreni
19 Haziran 2014
Konferans
Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Fakültesi
Fars Dili ve Edebiyatı 3. Bilim Dalı
Çalıştayı
10 Haziran 2014
Seminer
Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü
Günümüzdeki Afganistan ve
Afganistan'da Mevlana
19 Haziran 2014
Etkinlik
Rektörlük
2013-2014 Öğretim Yılı Akademik
Etkinlik Ödül Töreni-3. Personel
Buluşması