İstanbul, 10 Haziran 2014 Değerli katılımcılar, Cendere Vadi

Transkript

İstanbul, 10 Haziran 2014 Değerli katılımcılar, Cendere Vadi
İstanbul, 10 Haziran 2014
Değerli katılımcılar,
Cendere Vadi Projemiz ile ilgili olarak Ekim 2013 tarihinde yaptığımız bilgi paylaşımında
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Kâğıthane Belediyesi Meclisince kabulünün yapıldığı
ve askıya çıkarılmış olduğu ifade edilmişti.
Geçen süre zarfında sözü edilen planın askıdan inmesinden sonra biri İstanbul Büyükşehir
Belediyesi talimatı ile biri de Kâğıthane Belediyesinin talebiyle olmak üzere planda iki defa
düzeltme işlemine gidilmiştir.
Geçtiğimiz günlerde, 23 Nisan ve 1 Mayıs tatillerini de fırsat bilerek 20’şer kişilik gruplar
halinde yaptığımız toplantılarda ve zaman zaman ofisimizi ziyaret etmekte olan
katılımcılarımızla yaptığımız görüşmelerde detaylarına değindiğimiz her biri 3 – 4 aylık süreyi
alan plan düzeltmelerinden sonuncusuna ilişkin ilan süresi 25.04.2014 tarihinde dolmuştur.
Mayıs ayı başında Belediye yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde İmar Kanununun 18.
maddesi uygulamasına geçildiği bilgisi edinilmekle birlikte, bu defa İBB Ulaşım Koordinasyon
Merkezi’nin Belediye’ye Mayıs ayı içerisinde ulaşan yazısında Proje güzergahından geçen
hafif raylı sistemin artan ihtiyacı gerekçe gösterilerek planda yeni bir revizyon talep edildiği
öğrenilmiştir. Başlatılan parselasyon uygulamasını geciktirmemek için söz konusu revizyon
Haziran ayının ilk haftasında Kağıthane Belediye Meclisinde onaylanmış ve içinde
bulunduğumuz haftada yapılacak İBB Meclis gündemine 129 sıra numarası ile alınmıştır
(http://application2.ibb.gov.tr/IBBWC/MeclisGundemi.aspx).
Bu kapsamda önümüzdeki günlerde yapılacak tevhit ve parselasyon işlemlerinin iki ay kadar
daha süreceğini beklemekteyiz.
Tevhit ve parselasyon işlemlerinin paralelinde elektrik, mekanik, statik vb. tüm
projelendirmelerin yapılması planlanarak ruhsat başvuru sürecine hazırlanılmaktadır.
Seba İnşaat ile ortaklaşa belirlediğimiz mimari grup tarafından projemizin mimari çalışmaları
tamamlanmış ve kat planları oluşturulmuştur. Örneklerini toplantılarımızda paylaştığımız
daire tipleri ve ofis kat planları web sitemizde de paylaşılmaktadır.
Bu arada, Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren bizim parsellerimizi de içine alacak şekilde
İSKİ tarafından 2. etap dere ıslah çalışmaları başlatılmıştır. Bu konuda edindiğimiz bilgi,
yılsonuna kadar Vadi İstanbul Proje sınırları sonuna kadar olan dere ıslahının tamamlanmış
olacağıdır (web sitemizde “Güncel” başlığı altında görselleri yer almaktadır.)
TümYapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Danışmanlık Turizm Reklamcılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Adres: Büyükdere Caddesi, No:237, Noramin İş Merkezi, A104, Maslak, Sarıyer, 34398, İstanbul
Sicil: 780812 Tel: +90 212 323 42 77–78 Faks: +90 212 323 42 79 e-posta: [email protected] internet: www.tuminsaat.com
Diğer taraftan geçen yıl olduğu gibi 2013 yılı mali tablolarımız ve yeminli mali müşavir raporu
internet sitemizde sizlerin incelemesine sunulmuştur.
Bu denli büyük bir projenin inşaat öncesi işlemleri, kamu kurumlarının öncelik ve çalışma
tarzlarından ötürü oldukça zaman almış olmakla birlikte, nihayet projelendirme aşamasının
sonuna yaklaşılmıştır. Sizlerden projemiz için isim önerilerinizi beklediğimizi hatırlatırken,
sabrınızdan ötürü teşekkür eder, saygılar sunarız.
Cavit Savcı
TümYapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Danışmanlık Turizm Reklamcılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Adres: Büyükdere Caddesi, No:237, Noramin İş Merkezi, A104, Maslak, Sarıyer, 34398, İstanbul
Sicil: 780812 Tel: +90 212 323 42 77–78 Faks: +90 212 323 42 79 e-posta: [email protected] internet: www.tuminsaat.com

Benzer belgeler