dosyayı indir - cern eğitim okulu

Transkript

dosyayı indir - cern eğitim okulu
Daha fazla bilgi için lütfen bağlantı kurun:
[email protected] veya buraya bakın:
http://atlas.ch
Bu yüksek enerjili çarpışmalardaki enerji
yoğunluğu evrenin ilk anlarında olan,
yani Büyük Patlama'dan sonraki ilk
saniyenin milyarda birinin binde birine
kadar geçen sürede gerçekleşen,
parçacık çarpışmalarındaki enerjiye
benzer.
Örgü Hesaplama
Dario Barberis
University of Genova
[email protected]
Bilgisayarlı Tomografi
Pierre Delpierre
Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM)
[email protected]
Teknoloji Aktarımı
Knowledge & Technology Transfer
CERN
[email protected]
XPAD Kristalbilimi
hBernard Dinkespiler
Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM)
imXPAD SAS
[email protected]
ATLAS Eğitim & Toplumu Bilgilendirme
Michael Barnett
[email protected]
Steven Goldfarb
[email protected]
Retina Tasarısı
Alan Litke
Santa Cruz Institute for Particle Physics (SCIPP)
University of California Santa Cruz
[email protected]
ATLAS İşbirliği
Deneyevlerinde, maddenin ana yapısını
ve evrenimizi şekillendiren temel
kuvvetleri araştırmak amacıyla yüksek
enerjili
parçacık
çarpışmaları
incelenmektedir. Protonlar, Cenevre’nin
dışında bulunan CERN, Avrupa parçacık
fiziği
deneyevindeki
bir
yeraltı
hızlandırıcı halka olan, 27 km çevreli
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda (BHÇ)
hızlandırılmaktadır. Parçacık demetleri
ATLAS algıcının merkezinde çarpışacak
şekilde yönlendirilir. Bu çarpışmaların
bıraktığı artıkların incelenmesinden
temel parçacık süreçlerine ilişkin bilgiler
ortaya çıkar.
Çoklu Resim Bileşen Sayaçları
Norbert Wermes
Physikalisches Institut der Universität Bonn
[email protected]
ATLAS algıcı, şimdiye kadar yapılmış en
büyük ve en karmaşık fizik deneylerden
biridir. Bu uğraş, ATLAS işbirliğinde yer
alan dünya genelindeki 38 ülkeden
174'den fazla üniversite ve deneyevinden
1000 öğrencinin de içinde bulunduğu
kendini mesleğine adamış 3000 bilim
insanının çalışmalarıyla mümkün
olmaktadır.
Sesötesi Gaz Çözümlemesi
Greg Hallewell
Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM)
[email protected]
Acil Durumda Kişileri Bulma
Gianpaolo Benincasa
Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de
Partículas (LIP)
[email protected]
Ses Üretimi
Vitaliy Fadeyev and Carl Haber
Lawrence Berkeley National Laboratory
[email protected]
CERN
European Organization
for Nuclear Research
CH-1211 Geneva 23
www.cern.ch
Communication Group, April 2012
CERN-Brochure-2012-Tur
Son gelişmeler hakkkında bilgi
www.atlas.ch/transfers
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Michael Kobel
[email protected]
Genel Yayın Yönetmeni
Elisabeth Lahr-Nilles
[email protected]
Temel Bilimden
Herbirimizin
Hayatına
ATLAS Deneyi
Cenevre'de bulunan CERN deneyevindeki ATLAS
deneyi, evreni kavrayışımızın sınırlarını araştırmak
için en gelişmiş gereçleri kullanan bir temel
araştırma tasarısıdır. ATLAS'ta görev alan bilim
insanları, temel araştırmaların gerçekleşmesini
sağlarken, ATLAS çalışmalarında kazandıkları bilgiyi diğer alanlara da uygularlar.
Temel araştırmalardan bilgi aktarımının, yüksek
teknoloji şirketlerinin yeniliğin en ileri noktasında
kalmasını sağladığı ve çeşitli toplumsal ve
ekonomik faydalar ürettiği bilimsel çalışmalarla
gösterilmiştir. Bunun eğitim ve kültürümüz üzerinde de önemli etkisi vardır. Bu kitapçık,
ATLAS'taki çalışmaların başka yerlere nasıl
uygulandığını
gösteren
birkaç
örneği
vurgulamaktadır.