EGEE`de Kim Kimdir?

Transkript

EGEE`de Kim Kimdir?
Kim Kimdir: EGEE-II Aktiviteleri & Kurulları
EGEE-II Aktiviteleri
İletişim: [email protected]
The EGEE-II projesi Ağ Aktiviteleri (NA),
Özel Servis Aktiviteleri (SA) ve Ortak
Araştırma Aktiviteleri (JRA) olmak üzere 3
farklı alanda 10 aktiviteden oluşmaktadır.
Güvenlik Müdürü: Åke Edlund (KTH)
İletişim: [email protected]
NA1: Project Yönetimi (CERN)
Proje Yöneticisi: Bob Jones
Teknik Yönetici: Erwin Laure
Proje İdaresi: Anna Cook
Finansal Sorumlu: Dita Mocova
İletişim: [email protected]
NA2: Yaygınlaştırma, Ulaştırma &
İletişim
Activite Yöneticisi: Sarah Purcell (CERN)
İletişim: [email protected]
NA3: Eğitim & Teşvik
Activite Yöneticisi: Robin McConnell (NESC)
Yardımcısı: Gergely Sipos (SZTAKI)
İletişim: [email protected]
RPLO: İlgili Proje İrtibat Bürosu
Lider: Roberta Faggian Marque (CERN)
İletişim: pro[email protected]
EGEE-II Kurul & Toplulukları
EGEE-II yapısında farklı görevleri yerine
getirmek için oluşturulmuş çok sayıda yatay
grup bulunmaktadır.
Proje Yönetim Kurulu (PMB)
Başkan: Manuel Delfino (PIC)
Sekreter: Anna Cook (CERN)
Web: http://cern.ch/egeetechnical/structure/pmb.htm
Activite Yöneticisi: Charles Loomis (LAL)
İletişim: [email protected]
[email protected]
PMB federasyonları temsil eden uzman
üyelerin katılımyla oluşur. PMB projenin
gelecek adımlarını öngören, AB ile yapılan
kontrata uygun olarak ilerlemeyi kontrol eden
ve konsorsiyum anlaşmasına esaslarına
göre çalışılmasını sağlayan bir kuruldur.
NA5: Politika & Uluslararası İşbirlikleri
Proje Uygulama Kurulu (PEB)
NA4: Uygulama Tanımlama & Destek
Activite Yönetcisi: Panos Louridas (GRNET)
İletişim: [email protected]
SA1: Grid Operasyon, Destek &
Yönetimi
Activite Yöneticisi: Ian Bird (CERN)
yardımcısı: Maite Barroso Lopez (CERN)
İletişim: [email protected]
SA2: Ağ Desteği
Activite Yöneticisi: Mathieu Goutelle (CNRS)
Yardımcısı: Genevieve Romier (CNRS)
İletişim: [email protected]
SA3: Entegrasyon, Test &
Sertifikasyon
Activite Yöneticisi: Markus Schulz (CERN)
yardımcısı: Laurence Field (CERN)
İletişim: [email protected]
JRA1: Ortakatman Mühendisliği
Başkan: Erwin Laure (CERN)
Sekreter: Kristina Gunne (CERN)
Web: http://cern.ch/egeetechnical/structure/peb.htm
PEB
projenin
günlü teknik
işlerinin
idaresinden sorumludur. Bütün aktiviteler
Endüstri Forumu ve Güvenlik Başkanlığı
olarak temsil edilir.
Teknik Koordinasyon Grubu (TCG)
Başkan: Erwin Laure (CERN):
Web: http://cern.ch/egeeintranet/NA1/TCG/tcg.htm
TCG, proje kapsamındaki teknik aktiviteleri
birlikte değerlendirerek projenin teknik
yönetimine destek vermek ve teknik iş
planına uygun olarak ilerlemeyi sağlamakla
yükümlüdür.
Activite Yöneticisi: Claudio Grandi (INFN)
Yardımcısı: John White (UH-HIP)
İletişim: [email protected]
İşbirliği Kurulu (CB)
JRA2: Kalite Güvence & Güvenlik
Koordinasyonu
CB, her bir proje ortağı enstitüyü temsil eden
uzman üyelerden oluşur ve yıllık olarak proje
konferansında toplanır.
Activite Yöneticisi: Gabriel Zaquine (CS SI)
Başkan: Dönüşümlü
Web: http://cern.ch/egeetechnical/structure/cb.htm
Last Update: 13/09/2007
EGEE-II is a project funded by the European Commission - contract number INFSO-RI-031688
Kim Kimdir: EGEE-II Aktiviteleri & Kurulları
İdari Federasyon Komitesi (AFC)
Kalite Güvence Grubu (QAG)
Başkan: Giorgio Maggi (INFN)
Sekreter: Anna Cook (CERN)
Web: http://cern.ch/egeetechnical/structure/fc.htm
Başkan: Gabriel Zaquine (CS SI)
AFC, her bir federasyon adına atanmış idari
temsilciler ile NA1 yöneticisi ve finansal
sorumludan oluşur. AFC, finansal raporların
koordinasyonu ile genel yönetsel ve idari
konulardan sorumludur.
Endüstri Görev Gücü (ITF)
Ortak Başkanlık: Gabriel Zaquine (CS SI),
Stefano Beco (Elsag Datamat) & Stephanie
Parker (MTW)
Web: http://www.eu-egee.org/industry-taskforce
ITF, EGEE-II ve ilgili projelerdeki endüstri
ortaklarını bir araya getirerek endüstriyel
uygulamaların kurulmasını amaçlamaktadır.
TCG'de diğer uygulama grupları iel aynı
düzeyde
temsil
edilerek
endüstri
kullanıcılarının gerksinimlerinin göz önünde
bulundurulmasını sağlamaktadır.
Endüstri Forumu (IF)
Başkan: Stephanie Parker (MTW)
Web: http://www.eu-egee.org/industry_forum
IF, NA2 Aktivitesi tarafından koordine
edilmektedir. Genel amacı, gridin iş ve
endüstri dünyasına tanıtılması ve grid
üzerindeki
endüstriyel
gerksinimlerin
anlaşılmasını sağlamaktır.
QAG, JRA2 aktivitesi yoluyla proje
işleyişinin, ürünlerinin, servislerinin ve
dağıtılan raporlarının yüksek kalitede
olmasını sağlar.
VO Yönetici Grubu
Başkan: Frederic Schaer (CNRS)
Sanal Organizasyon (VO) Yönetici Grubu,
NA4 ile grid kullanan VOs'lar arasında çift
yölü etkin iletişim sağlayan bir forumdur. Bu
tür bir grup özellikle EGEE ortakatman ve
servislerinin evrimleşmesi için önemli bir rol
oynamaktadır.
Dış Danışma Komitesi (EAC)
Üyeler:
Phil Andrews (SDSC)
Frederica Darema (NSF)
Carole Goble (Uni Manchester)
Eike Jessen (DFN)
Rolf Kubli(EDS)
Dave Snelling (Fujitsu)
Bu komite, Proje yöneticisinin atadığı
uzmanlardan oluşur. EAC üyeleri proje
değerlendirme
ön
çalışmalarına
ve
konferanslarına katılarak çalışma programı
hakkında proje yönetimine tavsiyelerde
bulunur.
Güvenlik Koordinasyon Grubu(SCG)
Başkan: Åke Edlund (KTH)
Web: http://zope.pdc.kth.se/scg
SCG,
EGEE
genelinde
güvenlik
koordinasyonun sağlanması için mimari,
kurulum,
standart
ve
çapraz
proje
konsantrasyonları içeriğinde sorumludur.
.
Operasyon Danışma Grubu (OAG)
Ortak Başkanlık: Rolf Rumler (CNRS) &
Charles Loomis (LAL)
OAG, SA1 tarafından başkanlık edilen ve
NA4'ün grid kullanıcı toplulukları ile grid
operatörleri arasında yüksek düzeyli bir
arayüz olduğu bir gruptur. OAG, yeni sanal
organizasyonların (VOs) oluşturulması için
gerekli yöntemleri, MoU tanımlarını ve
kaynak ihtiyaçlarını belirler.
Last Update: 13/09/2007
EGEE-II is a project funded by the European Commission - contract number INFSO-RI-031688

Benzer belgeler

Bütünleştirme, Test Etme ve Onaylama

Bütünleştirme, Test Etme ve Onaylama yararlı işlevsellik katmak için gösterilmişse yeni ortakatman hizmetleri ve bileşenlerinin dağılımlara dahil edilmesi söz konusu olabilecektir. TCG bu tür bileşenlerin seçiminde rehberlik edilmesin...

Detaylı