teklıf ısteme formu

Transkript

teklıf ısteme formu
TURKIYE CUMHURIYETI
ANKARA UNIVERSITESI
DONER SERMAYE i$LETMESI MUDURLUGU
Sayi:
Tarih:
125
30.04.2012
TEKLIF ISTEME FORMU
Sayin: Firma Yetkilisi
A§agida yazih, malzemenin/hizmetin muesseseniz tarafmdan k
satin almmasma esas olmak uzere muddeti igerisinde bir teklif
Do
asi mumkun ise
tme Muduru
Dikkat Edilecek Hususlar:
1- Bu Teklif 03 Mayis 2012 Per§embe tarih ve saat 12.00' a kadar gonderilecektir.
2- Teklif Mektubumuzun Sayisi teklif zarfi uzerine yazilacaktir.
3- Teklif edilen malzemelerin birimleri ve cinsleri ve markalan belirtilecektir.
4- Fiyatlar Turk Lirasi (TL) olarak verilecektir.
5- Teklif Mektuplan kapali olarak, kapak kismi imzali ve ka§eli verilecektir.
6- Sipari§e muteakip malzemenin kag gunde teslim edilece^i belirtilecektir.
7- Tekliflerin gegerlilik suresi en az 30 takvim gunu olacaktir.
ClNSl VE OZELLlKLERl
S.NO
MlKTARI
1
2ADET
HD AKTUEL PROFESYONEL KAMERA
2
2ADET
PROFESYONEL KAMERA SEHPASI
3
1ADET
NOTEBOOK
4
2ADET
ROUTER / MOBIL 3G YONLENDlRlCl
5
1ADET
IKI KADEMELl TlP TUFEK (SHOT-GUN) MlKROFON
6
1ADET
TUFEK (SHOT-GUN) MlKROFON
7
1ADET
TUFEK MlKROFON iQlN RUZGAR BA§Ll6l VE AKSESUARLARI
8
1ADET
TELESKOPlK MlKROFON KOLU (BOOM POLE)
9
2ADET
PORTATlF SES KAYIT ClHAZI
10
2ADET
KAMERAUSTU TELSlZ YAKA MlKROFON SET!
11
1ADET
PROFESYONEL SES I§LEMLEME KARTI
12
3ADET
STEREO KULAKLIK
13
1ADET
STODYO KAYIT MlKROFONU
14
1ADET
USB MIDI KLAVYE, SES KARTI VE YAZILIMI
15
1ADET
ANALOG VIDEO'DAN USB'YE SlNYAL DONU§TURUCU
16
1ADET
KAMERA DENGELEME DUZENE6I
17
4ADET
SERVER IglN ILAVE RAM MODUL (4 GB)
NOTTEKNlK §ARTNAMESl EKTEDlR.
ANKARA UNIVERSiTESi DONER SERMAYE iSLETMESI MUDURLUGU - KEgiOREN YERLESKESi FATIH CAD. NO: 195 ZEMIN KAT GAZiNO KECiOREN/ANKARA
TEL: 380 01 55 FAKS: 380 02 53 e-posta: [email protected]
web: www.ankara.edu.tr/dsermaye
ANKARA UNIVRESITESi
UZAKTAN E6ITIM MERKEZI
AKTUEL HD KAMERA VE SES EKIPMANLARI
TEKNIK §ARTNAMESI
1- HD Aktiiel Profesyonel Kamera: (2 adet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Kamera profesyonel tip yaymcilik kalitesinde kullanilabilecek standartlara uygun olmalidir.
Kamera HD fekimler i9in uygun yapida olmalidir.
GoriintU algilama iinitesi 2.2 Mp Full HD 3 adet 1/3" interline transfer type CMOS olacaktir
ve progresive median destekleyecektir.
Uzerinde optik goriintti sabitleyici ozellikli, servo/manuel modlar ile kontrol edilebilen 22x
optik zoom ozellikli Fl.6-3.2 (f=?.9mm to 86mm/ 35mm equivalent) lens bulunmalidir.
Kamerada i9inde herhangi kaset, CD, DVD, harddisk vb mekanik aksam bulunmamahdir.
Kamera SD/SDHC kati halli hafiza kartlarma (solid stade memory card) kayit yapmahdir.
Kamera HD tabanh MPEG-4 AVC/H264 baz alan AVCHD codec kullanarak kayit
yapmahdir.
Kamera en az dort farkli kayit kalitesi moduna sahip olmalidir. Buna gore en az a§agidaki
modlari desteklemelidir:
a) 21 Mbps 9ekim mou ile 1920x 1080 veya 1280x720
b) 17Mbps 9ekim modu ile 192Ox 1080
c) SMbps 9ekim modu ile 1920x 1080
d) 6Mbps 9ekim modu ile 1440x1080
Kamera a§agidaki 9ekim modlarmi desteklemelidir:
a) 1080/50i
b) 1080/25p
c) 720/50p
d) 720/25p
Kamera dijital sinyal i?leme ozellikleri (DSP) 14bit A/D 9evirim, 19bit sinyal i§leme olarak
ger9ekle§tirmelidir.
Kamerada optik gortintU sabitleyici ozelligi bulunmalidir.
Kamerada aym karede karanlik ve aydmlik dengesini saglayabilecek dinamik alan
geni§letme (dynamic range stretch - DRS) ozelligi bulunmalidir.
Kamera 25p (Progressive) 9ekim ozelligine sahip olup, yumu§atilmi? gamma ozelligi ile
(film-like, cine-like) drama sahnelerinin 9ekiminde dU§Uk kontrast ile sanatsal etki
yapilabilecektir. Bu ama9la kamera menUsUnde 7 adet gamma mode se9enegi sunulmahdir.
Kameranm minimum luminance degeri 50Hz modda iken 31ux olmalidir.
Kamerada 4 a§amah ND Filtre: OFF, 1/4, 1/16, 1/64 bulunmalidir.
Netlik otomatik veya manuel olarak yapilabilmeli, manuel modda iken tek tu§la otomatik
netlik saglanabilmelidir.
Netlik i9in kullamlan halka (ring) gerekli durumlarda tek tu§ ile iris ayarlamasi i9in
kullamlabilmelidir.
Kamera Uzerinde tu§ vasitasi ile goriintii histogrami ortaya 9ikartilabilmeli ve histogram
kullamlarak netlik daha verimli yapilabilmelidir.
Kamera Uzerinde tek tu? ile LCD Uzerinden waveform monitoring (WFM) ve vector scope
(VS) gorUntUlenebilmelidir.
Kamera gain ayarlamasi 3 a§amah (L, M, H) olarak 0, 3db, 6db, 9db ve 12db degerlerinde
yapilabilmelidir. Bunun di§mda tek bir tu§la gain degeri 18db ye ayarlanabilmelidir.
Kamera degi§ken hizli elektronik perdeleme devresine sahip olmalidir. 50Hz interlace
modundaki pozisyonlan ise 1/50 (OFF), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,
saniyelik se9imlere sahip olmalidir.
Kamera Uzerinde 6 adet 9ekim modu hafizasi olup menUye girmeye gerek kalmaksizm
kamera govdesindeki bir anahtar ile bu posizyonlar se9ilebilecektir.
23. Degi§ik i§ik siddetlerine gore beyaz dengesini saglayacak 3 hafizah (preset, A, B) AWB
ozelligi olmahdir.
24. Kamera uzerinde video 9iki§i olarak HDMI 9iki§, komponent 9iki?, komposit 9iki§
bulunmahdir.
25. Kamera uzerinde a§a|ida belirtilen ses giri§ 9iki§lan bulunmahdir:
a) 2 kanal XLR tip audio giri§i
b) 2 kanal pin jack audio 9iki§i
c) 2 kanal HDMI 9iki§
d) Kulakhk 9iki§i
e) Dahili stereo mikrofon
f) Dahili hoparlor
26. Kamera uzerinde USB2.0 baglanti konnektorii bulunmahdir.
27. Kamera uzerinde kamera durum ve fonksiyonlannin izlenebildigi 3.5" renkli LCD monitor
ile renkli vizor bulunmahdir.
28. Kamera ile birlikte 2 adet en az 32GB kapasiteli SDHC kart verilmelidir.
29. Kamera ile birlikte 2 adet ve en az 5400mA'lik batarya ve bu bataryalar ile uyumlu §arj
unitesi verilmelidir.
30. Kamera gerekli durumda batarya §arj unitesi uzerinden DC besleme ile 9ah§abilmelidir.
Bunun i9in gerekli baglanti kablosu ve ekipman verilmelidir.
31. Kamera ile birlikte yumu§ak ta§ima 9antasi verilmelidir.
2- Profesyonel Kamera Sehpasi: (2 adet)
1. Sehpamn ta§ima kafasi, en az 7,5 kg.'a kadar agirhgi olan kameralari ta§iyabilecek ozellik
ve kapasitede tasarlanmi§ olacaktir.
2. Sehpa, bozuk arazi §artlannda kullamlabilmesi i9in orta seviye oriimcek (spreader) 'i ve
ayaklann kaymasim onleyen lastik pabu9lan (rubber-feet) ile birlikte verilecektir.
3. Kamera sehpa uzerinde; yukari ve a§agi dogru +90/-60 derece arasinda hareket
edebilecektir.
4. Kamera sehpa uzerinde, yatay olarak 360 derece hareket edebilecektir.
5. Ta§ima kafasi uzerinde, kamera agirhgi kar§i dengeleme diizenegi (counter-balance) ile
donii§ sertligi ayarlama (pan/tilt drag) ozelligi bulunacaktir.
6. Sehpamn kafa dahil toplam yiiksekligi, en az 45 cm. ile 165 cm. arahginda
kullamlabilecektir.
7. Sehpa, orjinal ve yumu§ak tip (soft) ta§ima 9antasi ile birlikte verilecektir.
8. Sehpamn toplam agirhgi 7 kg. ge9meyecektir.
9. Sehpa mekanizmasi toz ve nemden etkilenmeyecek yapida imal edilmi§ olacaktir.
3- Notebook: (1 adet)
1. Teklif edilen notebook asgaride a§agidaki ozellikleri kar§ilayacaktir.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
1.
I§lemci Tipi: Core i7-2630QM l?lemci
l§lemci Hizi: 2,0 GHz, Turbo Boost ile 2,90 GHz e kadar
l§lemci Cache: L3 On Bellek (6 MB)
Ekran Boyutu: 16 in9 (40,6 cm)
Ekran Tipi: Full HD Ekran Premium 3D Stereoskopik Goriintii
Ekran Cozunurlugu: ] 920x 1080 piksel
Ekran Karti Hafizasi: 1 GB Payla§imsiz, 4095 MB Toplam Grafik Bellegi
HDMI Giri§/Ciki? konnektorii
Sistem Bellegi: 8 GB
Bellek Tipi: PC3-10600 (DDR3 1333 MHz), max bellek: 8 (4+4) GB
Disk Kapasitesi: 640 GB, 7200 rpm, serial ATA
Optik Suructi: DVD SuperMulti ile Blu-ray Disc Suriicu
Vlt
m. Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
n. Wireless: IEEE 802.11 - Bluetooth
o. S400 i.Link 4-pin (IEEE 1394), Ix e-SATA, USB 2.0 ve 15-pin VGA video
konnektorii
p. Kart Okuyucu: SD, SDHC, SDXC ve Memory Stick Duo
q, Kamera: 1,3 Megapiksel HD web kamerasi
r.
I§letim Sistemi: Windows 7 Home Premium (64 bit)
4- Router/Mobil 3G Yonlendirici: (2 adet)
1. 3G Modem/Router en az 7.2 Mbps indirme ve en az 2 Mbps yiikleme hizina sahip gomiilii
3G/EDGE/GPRS modem module sahip olacaktir.
2. 850/900 Mhz bandi i9in GSM §119 klasifikasyon 4; 1800/1900 Mhz bandi i9in GSM gii9
klasifikasyon 1 ozelligine sahip olacaktir.
3. En az 1 adet 10/100 Mbps ethernet baglantisma sahip olacaktir.
4. 54 Mbps 802.1 Ib/g hizh kablosuz baglanti ozelligine sahip olacaktir.
5. WEP 64&128, WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access - Korumali Kablosuz Eri§im) ile
geli§mi§ giivenli kablosuz ag ozelligine sahip olacaktir.
6. Web tabanh grafik arayiize sahip olacaktir.
7. GRE tunel, IPsec, PPTP dogrudan baglanti, IPsec istemci ve OpenVPN istemci/sunucu
Qzelliklerine sahip olacaktir.
8. En az 2 adet RP-SMA WLAN anten baglantisina sahip olacaktir.
9. En az 2 adet SMA GSM anten baglantisina sahip olacaktir.
10.
DHCP Sunucu ozelligini destekleyecektir.
11.
9-12 DC V araligmda 9ah§acak ve DC adaptoriiyle birlikte verilecektir.
5- Iki Kademeli Tip Tiifek (shot-gun) Mikrofon: (1 adet)
1. Mikrofon degi§ik 9ekim pozisyonlanna gore iki kademeli olarak kullamlabilecek yapida,
tiifek tip (shotgun) ve kapasitif ozellikte olacaktir.
2. Mikrofon, 0, +6 ve -10 dB seviyelerinde 3 ayn duyarlihk seviyesinde 9ah§abilecektir.
3. Mikrofon 48volt phantom besleme ile 9ali§abilecektir.
4. Mikrofon tek kademeli kullamldigmda, besleme unitesiyle birlikte en az 325mm, ikinci
kademenin ilavesiyle birlikte en az 465mm. uzunluga eri§ebilecektir.
5. A?agidaki teknik ozellikleri saglamaktadir.
a) Frekans Araligi: 20-18,000 Hz ± 2 dB
b) %0,5 THD i9in Max SPL Degeri:>140 dB, OdB setting
c) 1 KHz. De Duyarhgi: >27mV/Pa, OdB setting
e) Nominal Empedansi:<150 Ohm, 1KHz
f) Sinyal/Gurultii Oram: >85dB, OdB setting
6. Mikrofon 9iki§ konnektorii XLR 3-pin olmalidir.
7. Mikrofon ile birlikte besleme iinitesi saglanmahdir.
8. Mikrofon ile birlikte stinger riizgar ba§hgi ve stand adaptoru saglanmahdir.
9. Mikrofon ile birlikte, omni-directional, hyper-cardioid ve cardioid ozellikte toplam 3 adet
mikrofon kapsiilii verilecektir.
6- Tiifek (shot-gun) Mikrofon: (1 adet)
1. Mikrofon tiifek tip (shotgun) ve kapasitif ozellikte olacaktir.
2. Mikrofon 48volt phantom besleme ile 9ali§abilecektir.
3. Mikrofonun ali§ paterni super-cardioid olacaktir.
4. A§agidaki teknik ozellikleri saglamaktadir.
a) Frekans Araligi: 40Hz-20kHz
Empedansi: 25 ohm
c) Dinamik Araligi: 130dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into IKfl load)
d) Maksimum £iki§ Seviyesi: 8.2dBu (@ 1kHz, 1% THD into IKfi load)
e) Hassasiyeti: -30.0dB re 1 Volt/Pascal (31.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
5. Mikrofon 9iki§ konnektorii XLR 3-pin olmahdir.
6. Mikrofon ile birlikte stinger ba§h|i, stand adaptorii ve uygun ta§ima kilifi saglanmalidir.
7- Tiifek Mikrofon I?in Riizgar Ba§hgi ve Aksesuarlan: (1 adet)
1. Yukarida tammlanan mikrofona uygun set i9erigi, titre?im engelleyici mikrofon tutucu,
standart kafes tipi riizgar ba?hgi ve yiiksek riizgarda kullamlacak tip tiiylii rtizgar
ba§hgmdan olu§acaktir.
2. Modiiler tip mikrofon tutamaci teklif edilen teleskopik mikrofon koluna uygun adaptorlerle
kolayhkla baglanabilecek yapida olacaktir.
3. Standart kafes tipi riizgar ba?hgi riizgarm giiriiltiisiinii ses sinyalinde bir de|i§im
yapmaksizm 35dB. ye kadar zayiflatabilmelidir.
4. Set i9inde maksimum 30mm. 9apmda ve 120mm ile 540mm. uzunlukta degi§en boyutlarda
tttfek mikrofonlar kullamlabilecektir.
5. Set ile birlikte, adaptor aparati, XLR konnektor tutucu, riizgar ba§hgi taragi saglanmahdir.
8- Teleskopik Mikrofon Kolu (Boom Pole): (1 adet)
1. Boom pole hafif malzemeden yapilmi§ olacak ve agirhgi 1 kg. ge9meyecektir.
2. Boom pole en az 4 veya daha fazla i9 i9e ge9mi§ par9adan olu?mah ve maksimum
a9ildigmda en az 320 cm. veya daha uzun olacaktir.
3. Boom pole ile XLR-XLR konnektorlii ve en az 1 Omt. uzunlukta mikrofon kablosu
verilecektir.
4. Boom pole, uygun ta§ima 9antasiyla birlikte verilecektir.
9- Portatif Ses Kayit Cihazi: (2 adet)
1. Cihaz, el tipi olacaktir.
2. Kasasi dayamkh aluminyum malzemeden iiretilmi? olacaktir.
3. Cihazm kayit yapabilmesi i9in hafiza karti giri§i olacaktir.
4. Cihaz iizerinde bilgisayar ortamma data transferi i9in USB 2.0 giri§i olacaktir.
5. Cihaz, en az 4 kanal ses kaydi yapabilme ozelliginde olacaktir.
6. Cihazm iizerinde dahili Cardioid ve kondansator omni-directional olmak iizere en az 4 adet
mikrofon olacaktir.
7. Cihazm wav uzantili dosya kayitlarinda ornekleme orani 44. IK'dan 96K'ya kadar olacaktir.
8. Cihaz MP3 ve WAV dosyalarmi kayit ve oynatma ozelliklerine sahip olacaktir.
9. Cihazm 2 adet +48 V phantom powerli XLR 3-pin mikrofon giri§i olacaktir.
10. Cihazm 60dB kazan$a kadar 9ikabilen yiiksek kalitede mikrofon preamplifikatorii olacaktir.
11. Cihaz ytiksek kalitede A/D donii§ttiriiciiye sahip olacak ve sinyal guriiltii orani lOOdB ve
iistii olacaktir.
12. Cihazm 3.5mm konnektorlii line giri§ ve 9iki§i olacaktir.
13. Cihazm dii§iik frekans filtresi, analog limiteri ve otomatik kazan9 kontrolii olacaktir.
14. Cihazm dahili hoparlorii olacaktir.
15. Cihaz li-on batarya veya AA batarya ile 9ah§abilir olup, bataryayla 9ah§ma siiresi minimum
9 saat olcaktir.
16. Cihaz ile birlikte gerekli biitiin aksesuarlar teklif edilecektir.(gii9 adaptorii, hafiza karti,vb.)
10- Kameraiistii Telsiz Yaka Mikrofon Seti: (2 adet)
1. Aktiiel telsiz mikrofon sistemi, aktiiel 9ekimlerde profesyonel tip kameralarla birlikte
kullamlacaktir. UHF aktiiel telsiz mikrofon sistemi, muhabirin konumuna bagh olmaksizm
kesintisiz ses iletim imkam saglamalidir.
2. Telsiz yaka mikrofon sistemi seti, 1 adet kamera uzerine takilabilen tipte portatif minyatiir
alici unite, 1 adet bel tipi portatif minyatiir verici unite ve bu verici ile uyumlu yaka tipi
mikrofon kapstiliinden olu§acaktir.
3. Teklif edilen telsiz mikrofon sistemi; Telekomiinikasyon Kurumunun TGM-STK-001
talimatlarma uygun olmahdir.
4. Sistem minimum 150 m mesafeye kadar kesintisiz 9ah§abilmelidir.
5. Yaka tipi mikrofon kapsulii ve bel tipi verici a§agidaki teknik ozellikleri saglamahdir.
a. Yaka mikrofonunun polar diyagrami omni-directional tip olmahdir.
b. Bel tipi verici iinitesinin frekans araligi minimum 80Hz - 18 kHz olmahdir.
c. Bant geni§ligi 42MHz ya da daha iyi olacaktir.
d. RF duyarhhk (sensitivity) 30 mW degerinde ya da daha iyi olmahdir.
e. En az 12 farkh frekansa set edilebilecek yapida olmahdir.
f. Yaka mikrofonunun kablo uzunlugu en az 1,5 mt. olacak, stinger ba§hk ve yaka
tutturma klipsi ile birlikte teslim edilecektir.
g. Verici tizerinden kazan? ayan yapilabilmelidir.
h. Bel tipi verici alkaline bataryadan beslenebilmelidir.
i. Batarya ile 9ah?ma stiresi en az 6 saat olmahdir.
6. Kamera uzeri ahci, a?agidaki teknik ozellikleri saglamahdir.
a. Ahci unite dayamkh malzemeden yapilmi§ olmahdir ve ahci, kamera uzerine harici
takilabilmesi i9in uygun klipsi ile birlikte saglanmahdir.
b. Frekans arahgi minimum 25 Hz - 18 kHz olmahdir.
c. Bant geni§ligi 42MHz ya da daha iyi olmahdir.
d. Ahcinin RF ?iki§ gticii 12 mW ya da daha iyi olmahdir.
e. En az 12 farkh frekansa set edilebilecek yapida olmahdir.
f. Ahci iizerinden kazan9 ayan yapilabilmelidir.
g. Ahci unite alkaline bataryadan beslenebilmelidir.
h. Batarya ile 9ah§ma siiresi en az 6 saat olmahdir.
i. Sinyal / gurultii orani 110 dB ya da daha iyi olmahdir.
j. Kanal frekans ayarlamasi ve squelch e§igi ayan ahci (izerinden yapilabilmelidir.
k. Ses 9iki§ konektorii mini XLR-3 pin tipinde olmahdir.
11- Profesyonel Ses i§lemleme Karti: (1 adet)
1. Cihaz, bilgisayar tabanh olarak muzik produksiyonlan yapabilmek i9in geli§tirilmi§
olacaktir.
2. Cihaz uzerine baglanan analog ses kaynaklan ve dijital ses dosyalan bu cihaz tizerinden
d6nti§tiirtilerek ve arayiiz yazihmi ile i$lemlenerek, hem profesyonel sttidyo uyumlulugu
elde edilebilecek, hem de kayit, edit, kompozisyon ve mix yapilabilmesi i9in gerekli yapiyi
kullamciya sunabilecektir.
3. Cihaz, 192KHz giri§/9iki? kapasiteli high-end cihazlarmdan ahnan sinyali, giri§i a?m
yiiklemeden ve clip'e sokmadan daha yiiksek seviyeli kayitlar alabilme ozelligine sahip
olacaktir.
4. Piyasada bulabilen diger turn kayit yazihmlan ile de uyumlu 9ah§abilecek, yeni tasarlanmi§
olan, Pro tools, Logic, Live, Record, Reason, Fruity Loops, Cubase, Nuendo, Sonar ve
benzeri siiriiculer ile uyumlu olarak kullamlabilecektir.
5. Cihazin genel donamm ozellikleri asgari a§agidaki degerleri saglayacaktir.
a. Aym anda 4 x 4 giri§/9iki§ imkani olacaktir.
b. 48 Volt phantom'u 2 mikrofon giri§i (2 XLR mic/line combo, 2 XLR) olacaktir.
c. 2 adet 1/4" TRS/LINE giri?i olacaktir.
d. 2 adet balansh-balanssiz giri§i olacaktir.
e. 2 adet balansh 1/4" line 9iki§i olacaktir.
f. 4 adet balanssiz RCA 9iki§i olacaktir.
g. 1 adet seviye kontrollii 1/4" stereo kulakhk 9iki§i olacaktir.
h. Stereo S/PDIF dijital giri§ / 9iki§i olacaktir.
i. 1 MIDI giri§ ve 1 MIDI 9iki§i olacaktir.
j. Mono/Stereo, Dim ve Speaker A/B kontrollu monitor 9iki§i olacaktir.
6.
7.
8.
9.
Dj tarzi dinleme i9in kulaklik kanahnda A/B source se9ilebilme ozelligi olacaktir.
Cihaz hem USB uzerinden hem de DC iizerinden beslenebilecektir.
Cihaz 24-bit/96kHz kayit yapabilme ozelligine sahip olacaktir.
Cihazin her bir giri§te pas ozelligi olacaktir.
10. Cihaz uzerinde sinyal/peak durumunu gosteren LED'leri olacaktir.
11. Cihazi bilgisayara baglamak i9in USB baglantisi olacaktir.
12. Cihaz uygun yazilimiyla birlikte teklif edilecektir.
12- Stereo Kulaklik: (3 adet)
1. Kulaklik tarn kapah tip, dinamik ozellikte olacaktir.
2. Hassasiyeti, 115 dB/V olacaktir.
3. Frekans arahgi, 18Hz - 20kHz olacaktir.
4. Empedansi, 32 ohm olacaktir.
5. Maksimum giri§ gucii, 200 mW olacaktir.
6. Altin kaplama stereo mini jack konnektorlii olacaktir.
7. Altin kaplama 1/8" den 1/4" c e 9evirici adaptorii beraberinde verilecektir.
8. Agirhgi maksimum 190g. olacaktir.
13- Stiidyo Kayit Mikrofonu: (1 adet)
1. Stiidyo kayit mikrofonu asgaride a§agidaki ozellikleri saglayacaktir.
a. Polar ah§ paterni "cardioid" tip olacaktir.
b. Frekans araligi 30Hz-20KHz
c. Duyarhhk, 20 mV/Pa (-34 dBV) seviyesinde
d. Maksimum SPL seviyesi, 140/150 dB (k=0,5%)
e. E§deger gurultii seviyesi, 20dB
f. Sinyal/Gurultu oram 74dB
g. Bas Filtresi, 6 dB/octave below 500 Hz
h. Empedans, 200 ohm
i. £ah$ma voltaji, 9 to 52 V phantom power to DIN 45596
j. Konnektor yapisi 3-pin XLR
2. Teklif edilen mikrofonla birlikte kullamlacak uygun yapida a9isi ayarlanabilir mikrofon
standi verilecektir.
3. Orjinal, titre§im engelleyici (shock-mount) adaptorii ve sert malzemeden yapilmi§ ta§ima
9antasi beraberinde verilecektir.
4. Teklif edilen mikrofona uygun biiyukliik ve yapida pop filtre verilecektir. Pop filtrenin
ayarlanabilir montaj kolu/aparati olacaktir.
14- USB Midi Klayve, ses karti ve yazilimi: (1 adet)
1. USB midi klavye, sttidyo ve sahne kullanimlarma uygun yapida dizayn edilmi§ olacak ve
geni§ miizik enstriimam kiitiiphanesi destegiyle, piyano, synth org ve benzeri her tiirlu
enstriimanm f almabilecegi ozellikte olacaktir.
2. Klavye asgaride a§agidaki ozellikleri saglayacaktir.
a. 49-tu§ velocity sensetive, synth action keyboard
b. Effektler if in atanabilir modiilasyon tekerlegi
c. Pitch bend tekerlegi
d. Octave / transpose +/- diigmeleri
e. Sustain pedal giri§i
f. Miizik standi takabilmek if in ozel yuva
3. Klavye ile birlikte verilecek USB mikro ses karti asgaride a§agidaki ozellikleri
saglayacaktir.
a. 1/8" Jack giri§i ile mikrofon, gitar, CD/MP3 vb. kayit imkani
b. Kulakhk ve hoparlorler i9in 1/8" 9iki§
c. Direct Hardware Monitoring
4. Klavye ile birlikte verilecek yazilim asgaride a§agidaki Ozellikleri saglayacaktir.
a. Kayit, edit, mix ve kompozisyon ozellikleri
b. 3 GB'm iistiinde enstrman ve loop
c. 16 Mono/Stereo kanal
d. 8 Enstriiman kanah
e. 8 MIDI kanah
f. Reverb, chorus, delay, flanger, phaser, kompresor ve EQ i?eren sttidyo kalitesinde
efektler
g. Kanal ba§ma 3 insert efekt
h. Gurup mix ve efekt yollamalan i9in buss imkani
i. Efekt donu§leri i9in AUX kanallari
j. lOO'tin iistiinde sanal enstrtiman sesi ( Piyano, yayhlar, bass, davul vs...)
15- Analog Video'dan USB 4ye Sinyal Donii§turucii: (1 adet)
1. Sinyal d6nu§turiicu, baglandigi video kayit ve okuma cihazlan, DVD/VCD oynaticilar,
analog kameralar veya uydu ahcilardan ahnan analog video sinyallerinin, bilgisayar
ortamma aktanlmasim saglayabilmek i9in USB 2.0 'a d6nii§turme i§lemini
ger9ekle§tirecektir.
2. S-Video ve kompozit video 9iki?lanm ve PAL, Secam, NTSC video sinyallerini
destekleyebilecektir.
3. £iki§ USB 2.0 ve analog stereo audio standardmda olacaktir.
4. Donu§turme i§lemi, saniyede 30 kareye kadar ve 96ziinurluk 352x288 ve 640x480 piksel
standardmda yapilabilecektir.
16- Kamera Dengeleme Diizenegi: (1 adet)
1. Kamera dengeleme diizenegi, DSLR tip fotograf makinalari ile birlikte kullamlabilecektir.
2. Diizenegin maksimum ta§ima kapasitesi en az 2,5kg. olacaktir.
3. Duzenek uzerinde ayarlanabilir §ekilde dizayn edilmi§ baglanti kizagi olacaktir.
4. Duzenek, kameramamn ytiriiyerek veya ko§arak hareket gerektiren sahne 9ekimlerinde
kamerayi beden hizasinda yukari, a§agi ve saga, sola kullanarak sarsmtisiz ve kesintisiz
9ekim yapmasma imkan verebilecek §ekilde dizayn edilmi§ olacaktir.
5. Duzenek tek elle kullamma uygun yapida olacaktir.
6. Denge agirhklan ve ergonomik tutma sapi olacaktir.
7. Duzenek, denge ayarlannin kolayhkla yapilabilmesi i9in ozel ta§ima ayagi ile birlikte
verilecektir. Bu ta§ima ve ayar diizenegi demonte edilebilir yapida olacaktir.
8. Aliminyum malzemeden imal edilmi§ olacak ve toplam agirhgi 1 kg. 'dan az olacaktir.
17- Server i^in Have RAM Modul (4GB) : (4 adet)
1. Istenen RAM modiiller, Merkezimizde mevcut bulunan, Dell Poweredge R510 modeli
(service tag:8X54S4J) ve uzerindeki RAM'ler ile uyumlu her biri en az 4GB buyuklugiinde
(en fazla 4 yuva kullanacak) toplamda 16 GB DDR3 1333 MHz Dual Ranked RAM
yapismdaolacakt
Prof.Dr.HalJk Kazim GERAY
Mudur
Do9.Dr.Nurcan TORENLI
Mudur Yardimcisi
BuTentDZKAM
Ogretim Gorevlisi

Benzer belgeler