Radio Blues Kullanım kılavuzu

Transkript

Radio Blues Kullanım kılavuzu
SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com
Radio Blues
Kullanım kılavuzu
Blues: Fabia, Roomster, Praktik, Rapid
Rádio turecky 11.2013
S00.5615.01.77
5J0 012 777 CD
Bu kullanma kılavuzunun yapısı
(açıklamalar)
Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için, tamamen sistematik olarak düzenlenmiştir.
Bu kılavuzun başlangıcında, tanımlanan bütün konuların birbiri ardına sıralanmış olduğu bir İçindekiler bölümü bulabilirsiniz.
Yön bilgileri
Tüm yön bilgileri, „sol“, „sağ“, „ön“, „arka“ gibi aracın sürüş yönü ile ilgilidir.
Sembol açıklaması

Bu işaret bir paragrafın sonunu ifade eder.

Bu işaret paragrafın sonraki sayfada devam ettiğini ifade eder.
®
Bu işaret kayıtlı ticari markayı ifade eder.
Uyarılar
DİKKAT
En önemli uyarılar UYARI başlığı ile işaretlenmiştir. Bu UYARI bilgileri, ciddi kaza
veya yaralanma tehlikesi konusunda dikkatinizi çeker.
ÖNEMLİ
Bir Dikkat uyarısı, aracınızla ilgili olası hasarlar bakımından dikkatinizi çeker (örn.
şanzıman hasarları) veya genel kaza tehlikeleri konusunda uyarır.
Not
Normal bir Bilgi aracınızın kullanımı ile ilgili önemli bilgiler hakkında dikkatinizi çekmek içindir.
İçindekiler dizini
Genel Bilgiler
Önemli Bilgiler
2
Hırsızlığa Karşı Güvenlik Sistemi
2
Cihaz tanımı ve kullanımı
3
Cihaz ayarları
4
Radyo
Kullanım
5
CD çalar
Kullanım
6
Harici ses kaynakları
Kullanım
8
İçindekiler dizini
1
DİKKAT
Genel Bilgiler
Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırınız! Sürücü olarak
aracın çalıştırılmasının tüm sorumluluğu sizdedir.
■ Cihazı sadece, araç her türlü trafik durumunda kontrolünüz altında olacak
şekilde kullanınız - Kaza tehlikesi söz konusu!
■ Ses seviyesi, dıştan gelen sesli sinyaller, örn. polis, kurtarma ve itfaiye araçları gibi geçiş hakkı olan araçların uyarı sirenleri, daima duyulabilecek şekilde
ayarlanmalıdır.
■ Çok yüksek ayarlanan bir ses seviyesi işitme kaybına yol açabilir!
■
Önemli Bilgiler
Giriş bilgileri
Bu kılavuza uygun hareket edilmesi cihazın doğru kullanılmasının ön koşulu olduğundan bu Blues (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacaktır) radyosunun kullanma kılavuzunu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.
Bu kullanım kılavuzunda mümkün olan tüm donanım varyantları yer almaktadır,
fakat özel donanım, model varyantı veya pazara bağlı donanım olarak tarif edilmemiştir.
Ekran bakımı
ÖNEMLİ
Bu nedenle, bu kullanım kılavuzunda tarif edilen tüm donanım bileşenlerinin aracınızda olması gerekmiyor.
Ekran yüzeyine zarar vereceği için benzin veya terebentin gibi çözücü maddeler
kullanmayınız.
■ Ekranı dikkatli kullanınız, zira sivri uçlu nesnelerle temas veya parmak baskısı ile
çizikler meydana gelebilir.
■
Aracınızın donanım kapsamının temelini, aracın satış sözleşmesi oluşturur. Daha
ayrıntılı bilgileri aracınızı satın aldığınız ŠKODA bayisinden1) alabilirsiniz.
Lütfen bu kılavuzun sadece aracınızın kullanma kılavuzunda yer alan bilgileri tamamlayıcı bir unsur olarak anlaşılması gerektiğini dikkate alınız. Bu nedenle bu kılavuz sadece aracın güncel kullanma talimatları ile bağlantılı olarak kullanılabilmektedir. Bu kılavuzda yer alan fonksiyonların detaylı bir açıklamasını aracınızın
kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
Not
Ekrandaki parmak izleri yumuşak bir bez ile gerekirse saf alkol ile temizlenebilir.
Cihazınızla ilgili sorularınız olması halinde yetkili ŠKODA servisinize danışınız.
Resimler önemsiz ayrıntılarda cihazınızdan farklı olabilir; bunlar sadece genel bilgi
olarak anlaşılmalıdır.
Cihaz kullanımı
Cihaz, sadece trafik durumu gerçekten izin verdiğinde kullanılmalıdır.
2
Terim açıklamaları » Kullanma kılavuzu, bölüm Önsöz.
Genel Bilgiler

Hırsızlığa Karşı Güvenlik Sistemi

Hırsızlığa Karşı Şifreleme Sistemi
Cihazınız bir konfor şifrelemesiyle donatılmıştır. İlk kullanımda güvenlik şifresi sadece cihaza değil, araca da kaydedilir.
Akü sökülüp takıldıktan sonra kontak anahtarı ile önce kontağı ve ardından cihazı
açınız.
Cihaz başka bir araca takılacaksa güvenlik şifresi girilmelidir. Böyle bir durumda
yetkili bir servise başvurunuz.
1)


Cihaz ancak güvenlik şifresi girildikten sonra çalıştığı için, çalındıktan sonra kullanılabilmesi pratikte imkansızdır, bu da hırsızlığa karşı güvenliği artırır.
Cihaz tanımı ve kullanımı
Not
Şifre, gösterge panelindeki hafızaya kayıtlıdır. Bu şekilde şifre otomatik olarak çözülür (konfor şifrelemesi). Bu yüzden normal durumlarda bir şifre girilmesi gerekli
değildir.
Cihaz tanımı

Şifrenin Girilmesi
› Cihazı, kontak açıkken çalıştırınız. Önce SAFE ve ardından 1000 gösterilir.
› Fonksiyon tuşları 1 - 4 8 yardımıyla güvenlik şifresini girin.
› Fonksiyon tuşuna 6 8 uzun basarak güvenlik şifresini onaylayın.
Şifrenin girilmesi sırasında yanlış bir şifre onaylanırsa, işlem bir kere daha tekrar
edilebilir.
Kod numarası ikinci kez yanlış girilirse, cihaz yaklaşık bir saat süre ile kilitlenir. Cihazın devrede ve kontağın açık olması şartıyla bir saat sonra güvenlik şifresi tekrar girilebilir.
"İki deneme, bir saat kilitlenme" çevrimi devamlı olarak geçerlidir.

Şek. 1 Cihaza genel bakış
1
2
3
4
5
6
- Ayar düğmesi
Cihazı açmak ve kapatmak için (basma)
Ses seviyesi ayarı için (çevirme)
Menü düğmesi
› Scan fonksiyonunu etkinleştirmek için
› Münferit çalışma modlarındaki ayarlar için
RADIO Radyo modunu etkinleştirmek için
MEDIA Ses kaynağının çalınmasını etkinleştirmek için
Tuşlar  
› Manuel istasyon arama, CD modunda parça seçme (kısa basma)
› Hızlı istasyon arama, CD modunda hızlı geri ve ileri sarma (uzun basma)
Trafik telsiz bildirilerinin alınmasını devreye sokmak için TP tuşu

›
›
Genel Bilgiler

3
MENU tuş, cihaz ya da CD çalar için gerekli parametreleri ayarlamak üzere bir
menü açmak için
Fonksiyon tuşları
› Radyo istasyonu kaydetme ve seçme
› Şifrenin Girilmesi
› Ayar menüsünü açma
Ses ayarı için  tuşu
CD yuvası
CD çıkarma tuşu
7
8
9
10
11
›

1 ayar düğmesine basılarak cihaz açılır veya kapatılır.

› 0 - Ses seviyesi sınırlaması yok;
› 1 - Orta düzeyde ses seviyesi sınırlaması;
› 2 - Düşük düzeyde ses seviyesi sınırlaması;
› 3 - Ses kapatma modu (Mute).
tuşuna yeniden basarak istediğiniz parametreyi seçin.
AUX
Giriş hassasiyetinin ayarı AUX VOL LEVEL:
Aşağıdaki parametreler arasında seçim yapabilirsiniz:
› TRE - Tiz seslerin ayarı;
› BAS - Bas seslerin ayarı;
› BAL - Sağ-sol hoparlör arasında ses seviyesi farkının ayarı;
› FAD - Ön-arka hoparlör arasında ses seviyesi farkının ayarı.
Özel fonksiyonların ayarlanması
şuna basın.
MENU
Genel Bilgiler

› AUX VOL LEV 1 - yüksek seviye, özellikle taşınabilir bilgisayarın kullanımı için;
› AUX VOL LEV 2 - orta seviye, kaset veya CD çalar için kullanım;
› AUX VOL LEV 3 - orta seviye, MP3 çalar için kullanım;
Not
Ayarda yapılan herhangi bir değişiklik diğer bir menü adımına geçildiğinde hafızaya alınır.
tuşuna ve ardından SET fonksiyon tu-
› Münferit menü fonksiyonlarını, fonksiyon tuşlarına basarak seçin.
4
PHONE
Aracınızda bir serbest konuşma ünitesi varsa, telefon görüşmeleri aracınızın hoparlörleri üzerinden mono olarak açılıp/kapatılabilir.
PDC AT
Aracınızda „park yardım sistemi“ varsa, „park yardım sistemi“ etkin olduğunda ses
seviyesi otomatik olarak önceden belirlenen bir değere düşürülür.
2 menü düğmesini çevirerek istediğiniz değeri ayarlayın.
› Ayar menüsünü etkinleştirmek için
VOL
Cihazınız kapatılmadan önce en son ayarlanan ses seviyesini kaydeder. Bu değer
daha yüksekse, cihazı yeniden açtıktan sonra ses seviyesi ON VOLUME parametresinde ayarlanan değere düşürülür.
DIS
Ekran aydınlatmasının ayarlanması.
Ton ayarı

tuşuna basarak istediğiniz değeri ayarlayın.
GAL
Cihazınız ses seviyesini otomatik olarak araç hızına göre ayarlar. Yüksek sayılar
ses seviyesinin daha dik yükselmesine neden olur.
Cihaz ayarları
›
›

› ALL - istasyon aramayı kullanılabilir tüm istasyonlarda durdurur;
› PRESET - istasyon aramayı sadece kaydedilmiş istasyonlarda durdurur.
Cihaz devrede iken anahtar kontaktan çıkartılırsa, cihaz otomatik olarak kapanır.
Cihaz, ayar düğmesine 1 basılarak yeniden açılabilir. Kontak kapalıyken cihaz
(akünün boşalmaya karşı korunması) yakl. bir saat sonra otomatik olarak kapanır.
Cihazı, kontak anahtarını çekerek kapattıysanız, kontak yeniden açıldığında cihaz
da açılır.
veya
SKM
Otomatik istasyon arama.
Cihazı devreye sokma ve devreden çıkarma
›


RDS fonksiyonu
Radyo
Bazı radyo istasyonları, radyo metni olarak tanımlanan ilave metin bilgileri verir.
Kullanım
Not
Her istasyonda metin bilgileri bulunmayabilir.
■ Alınan sinyalin kalitesine göre cihaz, tüm karakterleri doğru okumak için belirli
bir süreye ihtiyaç duyar.
■
Frekans aralığını değiştirme
Cihazınız analog frekans aralığı FM ve AM'de radyo alımı sağlar.
› Frekans aralığını değiştirmek için kısaca
RADYO
tuşuna ve ardından FM1, FM2,
AM1 veya AM2 fonksiyon tuşuna basınız.
Trafik mesajları fonksiyonu
veya
›
RADYO

Devreye sokma/Devreden çıkarma
› TP tuşuna basınız.
tuşuna basınız.
Bu frekans aralığı grupları için 6 hafıza yeri mevcuttur.

Trafik telsizi, TP tuşuna yeniden basılarak devre dışı bırakılır. Görüntülenen 
sembolü söner.
Trafik telsiz bildirilerinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması
Cİhaz ekranındaki  sembolü ile trafik telsizi denetimi fonksiyonunun hazır olduğu gösterilir.
Radyo istasyonu arama ve kaydetme
Manuel Arama
› Menü düğmesi Açma 2 radyo kanalının frekansını ayarlayın.
Ortamlar menüsünde çalma esnasında arka planda sürekli olarak en son seçilmiş
olan radyo istasyonunun, eğer trafik mesajlarını destekliyorsa, yayını alınır. Son
olarak trafik telsiz istasyonu ayarlanmamışsa arka planda otomatik olarak en uygun trafik telsiz istasyonu ayarlanır. Uygun bir istasyon aranırken ekranda TP
SEEK görüntülenir.
Otomatik istasyon arama
›  tuşuna veya  tuşuna kısaca basınca cihaz, seçilen dalga aralığında bir sonraki istasyonu arar.
SCAN fonksiyonu
2 numaralı menü düğmesine basıldığında veya MENU tuşuna basıp ardından
SCN 8 fonksiyon tuşuna basıldığında güncel dalga aralığındaki radyo istasyonları kısa süreliğine (10 saniye için) çalınır.
› 2 numaralı menü düğmesine yeniden basıldığında bu fonksiyon sonlandırılır ve
o anki istasyon çalınır.
Ayarlanan radyo istasyonu trafik mesajı yayınlamıyorsa ekranda   görüntülenir.
›
Bir trafik mesajı geldiğinde o anda trafik mesajı yayınlamayan radyo istasyonunun
çalınması veya sesi otomatik olarak kesilir. Ekranda BİLGİ ve kanal ismi görüntülenir. Trafik mesajı bitince cihaz otomatik olarak son çalma moduna döner.
Not
AS fonksiyonu
› MENU tuşuna ve ardından AS 8 fonksiyon tuşuna basın. FM1 veya AM1 hafıza
düzlemindeki en kuvvetli sinyale sahip 6 istasyonun kaydedildiği bir otomatik
kanal arama başlatılır.
Bazı radyo istasyonları kendilerini yanlış olarak trafik yayını istasyonu olarak tanıtmaktadır. Bu tür radyo istasyonlarında trafik yayını olmaması cihaz ile ilgili bir arıza

olduğu anlamına gelmez.
İstasyon kaydetme
› İstasyonu seçtikten sonra, kaydetmek istediğiniz istasyon tuşunu
bir süre kesilip kısa bir sinyal duyuluncaya kadar basılı tutun.
8 , ses kısa

Radyo
5
DİKKAT
CD çalar
CD çalar bir lazer ürünüdür. Bu lazer ürünü üretim tarihinde ulusal/uluslararası
standartlar DIN EN 60825-1 : 2008-05 ve DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J ile
uyum içerisinde 1. sınıf lazer ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Sınıf 1 lazer ürünündeki lazer ışını o kadar zayıf ki, amacına uygun işletimde tehlike teşkil etmemektedir. Ürün, lazer ışını cihazın iç tarafı ile sınırlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Fakat bu gövdeye entegre edilen lazer, gövdesi olmadan daha yüksek
sınıflı bir lazer ürün olarak sınıflandırılmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle
cihazın gövdesi kesinlikle açılmamalıdır.
Kullanım
CD'lerin kullanımı
Dahili sürücüde CD-ROM, CD-R, CD-RW'ler çalınabilir.
CD'nin yerleştirilmesi
Bir CD'yi yazılı kısmı yukarı bakacak şekilde, CD yuvasına
linceye kadar sürünüz.
10
otomatik olarak çeki-
Çalma/oynatma otomatik olarak başlar.
CD'nin çıkartılması
 tuşuna basınız - CD çıkartılır.
Eğer „çıkarılan“ CD 10 saniye içinde alınmazsa, güvenlik nedenlerinden dolayı tekrar içeri çekilir.
Güncel ses kaynağının kontrolü için cihaz üzerindeki tuşlar
Cihazdaki ok tuşları  veya  , hangi menüde bulunulduğu fark etmeden daima o
anda duyulan ses kaynağına etki eder.
 - Önceki parçanın veya bölümün başına dönmek için çalmaya başladığında 2 saniye içinde kısa basın, 2 saniyeden daha geç basılırsa o anda çalınan parçanın veya
bölümün başına gidilir.
 - Kısa olarak basılması, sonraki parçanın veya bölümün başına gider, tekrar basıldığında ise daha sonraki parçanın veya bölümün başına geçer.
Ses kaynakları arasında geçiş yapma
Ses kaynağını seçmek için MEDIA tuşuna basın: CD (dahili CD sürücüsü), EXT (CD
değiştiricisi, cihaza bağlı ise) veya AUX.
ÖNEMLİ
■ Dahili sürücüye asla „Çekmecesiz sürücülere yerleştirmeyin“ veya Eco Disc tanımlı CD'ler koymayınız.
■  tuşuna basıldıktan sonra CD'nin çıkması birkaç saniye sürebilir. Bu süre içinde
CD yuvasının önündeki kilit açılır.
■ Yeni bir CD'yi yerleştirmeye kalkışmadan önce, CD'nin çıkarılışını bekleyin. Aksi
takdirde birim sürücüye zarar verebilir.
■ Kirli, mekanik hasarlı, okunamaz durumda olan veya yanlış takılmış CD çalma sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, CD çalınamayabilir ya da atlamaya neden olabilir. CD'yi kontrol ediniz ve cihaza doğru yerleştiriniz. Sorun devam ederse başka
bir CD deneyiniz ve gerekirse yetkili bir servise başvurunuz.
■ Cihazın iç sıcaklığı çok yüksek ise, cihaz tarafından hiçbir CD kabul edilmez. Cihaz, en son aktif olduğu işletme durumunda devrede kalır.
■ CD yüzeyini asla benzin, tiner veya plak temizleyicisi ile temizlemeyiniz - zarar
görebilir.
■ CD'leri asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız!
■ CD'nin üzerine sadece uygun kalemlerle yazınız.
■ CD'nin üzerine etiket yapıştırmayınız!
Not
Bozuk veya tam oturmamış yollarda ve yoğun titreşimlerde, çalarken atlama
meydana gelebilir.
■ Soğukta veya yağmurlu havalarda cihaz içinde nem (kondans) yoğunlaşabilir. Bu
çalmayı etkileyebilir veya engelleyebilir. Bu tip durumlarda, yoğunlaşma buharlaşıncaya kadar bekleyiniz.
■ Eğer CD kirlenmişse, asla dairesel hareketler ile değil, içeriden dışarıya doğru silin. Yumuşak bir bez kullanın. Eğer CD çok kirlenmişse, piyasada bulunan CD te
mizleyiciler ile temizlemenizi ve kurumasını beklemenizi öneririz.
■
6
CD çalar
Kopyalanamaz CD'ler ve kendi kopyaladığınız CD-R ve CD-RW'ler çalınamaz veya
duruma göre sınırlı olarak çalınır.
■ Lütfen MP3 modu ile ilgili diğer uyarıları da dikkate alınız.
■ Bulunduğunuz ülkede geçerli olan ulusal yasal üretici koruma yükümlülüklerine
dikkat ediniz.
■ CD çalarda bakımını yapmanız veya onarmanız gereken herhangi bir parça yoktur. CD çalar arızalı ise yetkili bir servise başvurunuz.
■ Eğer çıkarılan CD alınmazsa, güvenlik nedenlerinden dolayı tekrar içeri çekilir.
■ CD moduna geçmeden önce TP istasyonu ayarlanmışsa, CD'nin çalınması trafik
mesajı sırasında kesilir ve cihaz radyo moduna geçer. Trafik mesajı bitince CD çalınmaya devam eder.
■
MIX (Karma) fonksiyonu
Parçaları rastgele sırayla çalma.
› CD çalmak üzere menü açmak için 2 menü düğmesine basınız.
› Fonksiyon MIX 8 fonksiyon tuşuna basılarak açılır/kapatılır.
› MIX 8 tuşuna yeniden basıldığında, mevcut olması halinde rastgele çalma için
bir menü seçilir.

› MIX CD - Bir CD'nin parçalarını rastgele sıra ile çalma;
› MIX FOLDER - Belirli bir klasördeki (Folder) parçaları rastgele sırayla çalma;
› MIX PLAYLIST - Çalma listesinin çalınması (CD'ye kaydedilmiş olan her bir klasör-
MP3 İşletmesi için Genel Uyarılar
den seçilmiş parçaların klasörü). Sadece, çalınan CD'de bir çalma listesi varsa
gösterilir.
MP3 dosyaları ve MP3 veri taşıyıcıları ile ilgili talepler
› Kapasiteleri 650 MB ve 700 MB arasında olan CD-ROM, CD-R, CD-RW.
› CD'ler, mutlaka ISO 9660 Level 2 standardına ve ayrıca Joliet dosya sistemine
(tek oturumlu ve çoklu oturumlu) uygun olmalıdır.
› Dosya isimleri 64 işaretten daha uzun olmamalıdır.
› Dizin yapısının derinliği, 8 dizin düzeyi ile sınırlıdır.
› Çalınan MP3 dosyalarının sanatçı, albüm ve parça isimleri ID3 etiketinde mevcut
ise, gösterilir. ID3 etiketi yok ise, dizin veya dosya ismi gösterilir.
› Klasörleri veya çalma listeleri (bunlar CD'de mevcut ise) arasında gezinmek için
oklu 8 klasör sembolü fonksiyon tuşuna basınız (MP3 dosyaları için geçerlidir).
Veri Hızı (Birim zaman içindeki veri akışı)
› Bu cihaz, veri hızı 32 ile 320 kbit/s arası olan MP3 dosyalarını ve ayrıca değişken
veri hızı olan MP3 dosyalarını destekler.
› Değişken veri hızları olan dosyalar durumunda, çalma süresinin göstergesi tam
doğru olmayabilir.
MIX
MIX fonksiyonunun açık olduğu alt çizgi ile vurgulanır.

INF fonksiyonu
Çalınan MP3 parçasına ilişkin ID3 etiketi üzerindeki bilgilerin görüntülenmesi. Metin bilgileri, ekran satırının uzunluğu ile sınırlıdır.
› CD çalmak üzere menü açmak için 2 menü düğmesine basınız.
› Fonksiyon, INF 8 fonksiyon tuşuna basılarak açılır.

SCR fonksiyonu

Çalınan MP3 parçası ile ilgili ID3 etiketi üzerindeki tüm bilgilerin görüntülenmesi.
Metin bilgisi yavaş yavaş ve tekrarlanarak ekranda görüntülenir.
Fonksiyon, sadece INF fonksiyonu açıkken kullanılabilir.
› CD çalmak üzere menü açmak için 2 menü düğmesine basınız.
› Fonksiyon, SCR 8 fonksiyon tuşuna basılarak açılır.
SCAN fonksiyonu
İlk 10 saniye boyunca ard arda parça çalma.
› CD'yi taratmak için 2 menü düğmesine basınız.
› Normal moda dönmek için 2 menü düğmesine bir kez daha basılmalıdır.
› Önceki veya sonraki parçayı seçmek için  veya  tuşuna basın.


CD çalar
7
Harici ses kaynakları
Çıkış ses seviyesi, devrede olan ses kaynağına bağlı olarak dış ses kaynağında
değiştirilebilir.
Kullanım
Bunun dışında, harici ses kaynağının çalma ses seviyesini diğer ses kaynaklarına
uyarlamak veya bozulmaları önlemek için, harici ses kaynağının giriş hassasiyetini
değiştirebilirsiniz » Sayfa 4, AUX.
Bilgi ve harici kaynaklar ile ilgili
DİKKAT
Harici kaynakları kesinlikle kumanda panelinin üzerine koymayınız. Bu cihazlar, aracın ani bir manevrası durumunda aracın içinde uçar ve araç içindekiler
yaralanabilir.
■ Harici kaynakları hiç bir zaman hava yastıklarının yakınına koymayınız. Hava
yastığının açılması durumunda araç içinde geriye doğru fırlar ve araç içindekiler
yaralanabilir.
■ Harici kaynakları sürüş sırasında elinizde veya dizlerinizin üzerinde tutmamalısınız. Bu cihazlar, aracın ani bir manevrası durumunda aracın içinde uçar ve
araç içindekiler yaralanabilir.
■ Harici kaynağın bağlantı kablosunu, sürüş sırasında engel olmayacak şekilde
yerleştiriniz.
■
AUX-IN girişi üzerinden bağlanan harici bir ses kaynağının sesi araçta içerisinde cihaz üzerinden verilebilir.
Harici ses kaynakları cihaz üzerinden kontrol edilemez.
İstendiği zaman cihaz üzerinden farklı bir ses kaynağı seçilebilir. Harici ses kaynağını devreden çıkarmadığınız sürece, bu kaynak arka planda daima aktif olarak
kalır.
Harici ses kaynağının kullanımı bilgilerini, ilgili üreticinin kullanma kılavuzundan
alınız.
Başarılı bir bağlantı için koşullar
AUX-IN girişi üzerinden harici ses kaynaklarını bağlamak için standart jak fişi 3,5
mm kullanılmaktadır. Dış ses kaynağı bu bıçak tipi sokete sahip değilse, bir adaptör kullanılmalıdır.
› Sadece 2.0 özelliğindeki USB cihazları bağlanabilir.
› Bağlı olan cihazın dosya düzenleme tablosu versiyonu FAT (File Allocation Table)
ÖNEMLİ
AUX-IN girişi sadece ses kaynakları için kullanılabilir!
Not
mutlaka FAT16 (< 2 GB) veya FAT32 (> 2 GB) olmalıdır.
› Üzerinden çok büyük veri hacmi bulunan bir hard diski (HDD) olan bir cihazdan
çalma sırasında, müzik dosyalarının genel bakışının okunması sırasında bir gecikme olabilir.
› Üzerinde karmaşık bir klasör yapısı olan bir cihazdan çalma durumunda, müzik
dosyalarının genel bakışının okunması sırasında bir gecikme olabilir.
› Bağlı olan cihazdaki klasör yapısı sekiz düzeylik bir derinliği aşmamalıdır. Bir klasörde 1000'den fazla dosya bulunmamalıdır.
› Cihazı bağlamak için USB uzatma kablosu veya USB dağıtıcı (HUB) kullanılmamalıdır.
Adaptör
USB cihazlarını, Mini-USB çıkışlı cihazları veya bir iPod cihazını bağlamak üzere gerekli olan adaptörü ŠKODA orijinal aksesuarı olarak satın almanızı öneririz.
Dış Ses Kaynağının Çalma Ses Seviyesinin Uyarlanması
Harici ses kaynağının çalma ses seviyesi, cihazdaki ses seviyesi ayarlayıcısı ile
değiştirilebilir.
8
Harici ses kaynakları
Harici kaynağın kullanım bilgilerini, ilgili üreticinin kullanma kılavuzundan alınız.
AUX-IN üzerinden harici akım beslemeye bir adaptörle donatılmış olan bir harici
ses kaynağı bağlı ise, ses sinyali bozulabilir. Bu husus kullanılan adaptörün kalitesine bağlıdır.
■
■

AUX-IN girişi
Harici ses kaynakları için AUX-IN girişi ön koltukların kol dayanağının altında bulunur ve  yazısı ile gösterilmiştir.
› AUX-IN girişi,
MEDIA
tuşuna ve ardından
AUX
fonksiyon tuşuna basılarak etkin-
leştirilir.
Kaynak bağlandıktan sonra otomatik olarak çalmaya başlar.
AUX-IN girişi üzerinden bağlanmış olan harici ses kaynakları, cihaz üzerinden kullanılamazlar.

ŠKODA AUTO a.s. tüm tiplerin ve modellerin sürekli olarak geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu nedenle sevkiyat kapsamında şekil, donanım ve teknik olarak daima
değişiklikler olabileceğini anlayışla karşılayacağınızı umarız. Dış görünüş, güçler,
ölçüler, ağırlıklar, normlar ve aracın fonksiyonları ile ilgili bilgiler, bu kılavuzun baskısı sırasındaki bilgi durumunu yansıtmaktadır. Bazı donanımlar ancak daha sonra
kullanılabilir veya sadece belirli pazarlar için sunulur, konuya ilişkin bilgileri ŠKODA
bayilerinden alabilirsiniz. Bu talimattaki verilerden, resimlerden ve tanımlamalardan herhangi bir talep söz konusu olamaz.
Bu kılavuzun tekrar basılması, çogaltılması, tercüme edilmesi veya başka bir şekilde kullanılması, özet şeklinde dahi, ŠKODA AUTO a.s.'nin yazılı izni olmadan müsaade edilmez.
Telif hakları kanununa göre bütün telif hakları kesin olarak ŠKODA AUTO a.s.'de
saklıdır.
Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yayınlayan: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2013
SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com
Radio Blues
Kullanım kılavuzu
Blues: Fabia, Roomster, Praktik, Rapid
Rádio turecky 11.2013
S00.5615.01.77
5J0 012 777 CD