CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi

Transkript

CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: DEMET KOCATEPE
Doğum Tarihi: 11.01.1983
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Gıda Mühendisliği Bölümü
Su Ürünleri Avlama ve
Teknolojisi/Su
Ürünleri
Teknolojisi
İşleme
İşleme
Üniversite
Uludağ Üniversitesi
Yıl
2004
Sinop Üniversitesi
2010
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışman(lar)ı:
“Farklı Modifiye Atmosfer Koşullarında Paketlenen ve Buzdolabı Sıcaklığında Depolanan
Levrek Balığının (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758) Fiziksel, Kimyasal ve
Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi”
Doç. Dr. Hülya TURAN
Görevler:
Görev Unvanı
Ar.Gör.
Yrd. Doç. Dr.
Görev Yeri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sinop Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
Üniversitesi
Yıl
Sinop
2008-2010
2011-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
Araştırma Görevlisi Mülakat Sınavı Jüri Üyeliği
Sinop Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
25.01.2013
Öğretim Görevlisi Mülakat Sınavı Jüri Üyeliği
Sinop Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
03.01.2014
1
Projelerde Yaptığı Görevler:
1. Modifiye Atmosfer ile Paketlenmiş Alabalık Kıymasının Raf Ömrünün Belirlenmesi,
Sinop Üniversitesi, Araştırma Fonu, TİOYO-1901.13.01 nolu Araştırma Projesi, Proje
Yürütücüsü, 2014 -2015 (Tamamlandı).
2. Bir kruvaziyer uğrak noktası olarak Sinop: Konukların ve Yerel Sektörün Beklenti ve
Görüşleri, Sinop Üniversitesi, Araştırma Fonu, TİOYO-1901.15.01 nolu Araştırma Projesi,
Araştırmacı, 2015 (Devam ediyor).
İdari Görevler:
Bölüm Başkanı,
Sinop Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve
Yüksekokulu, Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü
Otelcilik
14.03.2011Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği,
Sinop Üniversitesi,
Yüksekokulu
Turizm
İşletmeciliği
ve
Otelcilik
Turizm
İşletmeciliği
ve
Otelcilik
12.01.2015Yüksekokul Kurul Üyesi,
Sinop Üniversitesi,
Yüksekokulu,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği,
Sinop Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
11.06.2012
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği,
Sinop Üniversitesi,
Araştırma Merkezi,
Okul
Öncesi
Eğitimi
Uygulama
ve
12.09.2012
Tanıtım Koordinatörü
Sinop
Üniversitesi
Yüksekokulu
Turizm
İşletmeciliği
ve
Otelcilik
Turizm
İşletmeciliği
ve
Otelcilik
19.02.2013
Öğrenci İşleri Komisyon Üyeliği,
Sinop Üniversitesi,
Yüksekokulu
2
07.10.2013
İdari Denetim ve Kontrol Komisyonu Başkanı,
Sinop Üniversitesi, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli,
06.05.2014-17.11.2014
Sinop Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
12.03.2012
–20.09.2013
Fiyat Belirleme Komisyonu Başkanı,
Sinop
Üniversitesi,
Turizm
İşletmeciliği
ve
Yüksekokulu, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli
Otelcilik
15.02.2013-17.11.2014
Fiyat Belirleme Komisyonu Üyeliği,
Sinop Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve
Yüksekokulu, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli
Otelcilik
29.09.2015Öğrenci Staj Komisyonu Üyeliği,
Sinop Üniversitesi,
Yüksekokulu,
Turizm
İşletmeciliği
ve
Otelcilik
14.08.2015
Değerlendirme Komisyonu Üyeliği,
Sinop Valiliği VI. Proje Tabanlı Beceri Yarışması
18.02.2011
Laboratuvar Sorumlusu,
Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme
Laboratuvarı,
13.04.2009- 26.10.2010
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Ödüller:
1. 2004 Uludağ Üniversitesi- Gıda Mühendisliği Bölüm 2. liği
2. 2012
TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Başvuru no:
276362, Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü.
3
3. 2014
TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Başvuru
no:311449, Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü.
4. 2014
TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Başvuru no:
311068 Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü.
5. 2014
TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Başvuru no:
315550 Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü.
6. 2014
TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Başvuru no:
318256 Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü.
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2013-2014
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
KON 105 Temel Bilgi
Teknolojileri- TİOYO
2
2
34
KON 109 Genel İşletmeTİOYO
2
0
34
KON 108- Beslenmenin
Temel İlkeleri
2
0
34
3
2
34
2
0
26
2
0
40
2
1
40
2
0
67
2
0
26
2
2
102
3
0
21
2
0
95
2
1
95
2
0
76
2
0
52
İlkbahar
Güz
2014-2015
İlkbahar
2015-2016
Güz
İlkbahar
KON 110- Servis ve
Bar
KON
205Menü
Planlaması
KON 108- Beslenmenin
Temel İlkeleri
KON 110- Servis ve Bar
HEM
212Menü
Planlaması
KON
205Menü
Planlaması
ENF 104-Bilgisayar-1
KON 305- Yiyecek ve
İçecek Yönetimi
KON 108- Beslenmenin
Temel İlkeleri
KON 110- Servis ve Bar
HEM
212Menü
Planlaması
SKİ
214Sağlık
Kurumlarında Hijyen ve
Sanitasyon
4
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) Kapsamındaki Dergilerde
Yayınlanmış Yayınlar
A.1.1. Kocatepe. D., Turan. H., Kaya. Y., Erden. R. ve Erdoğdu. F. “Proximate chemical
composition of whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordman, 1840) roe”. Journal of
Aquatic Food Product Technology, 21 (4), 362-368. (2012).
A.1.2. Kocatepe D., Turan, H. “Proximate and Fatty Acid Composition of Some
Commercially Important Fish Species from the Sinop Region of Black Sea”. Lipids. 47
(6), 635–641. (2012).
A.1.3. Kocatepe, D., Turan, H. ”Chemical composition of cultered sea bass
(Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758) muscle”. Journal of Food and Nutrition Research,
51 (1), 33-39. (2012). (Doktora tezinden özetlenmiştir).
A.1.4. Kocatepe, D., Çetiner, B. “Changes in proximate composition of Sprat (Sprattus
sprattus phalericus, Risso 1826) fishmeal stored at different temperatures”. Indian
Journal of Animal Research. 47 (6), 551-554. (2013).
A.1.5. Turan H., Kocatepe, D. “Different MAP conditions to improve shelf life of Sea
Bass”. Food Science and Biotechnology. 22 (6): 1589-1599. (2013). (Doktora tezinden
özetlenmiştir).
A.1.6. Kaya, Y., Kocatepe, D. “Chemical composition and Nutritional quality of Scorpion
Fish (Scorpaena poscus Linnaeus 1758) Muscle”. Indian Journal of Animal Research. 48
(1), 83-87. (2014).
A.1.7. Turan, H., Kocatepe, D. “Effects of traditional cooking methods on the fatty acid
composition of bonito (Sarda sarda Bloch 1793)”. Indian Journal of Animal Research. 48
(2), 177-181. (2014).
A.1.8. Kocatepe D., Turan, H., Altan, C.O., Keskin, İ., Ceylan, A. “Effect of modified
atmosphere packaging on the shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum
1792) mince. Food Sci. & Tech. International.22(4):343-352. DOI: 1082013215601771.
(2016).
A.2. Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) Kapsamı Dışındaki
Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar
A.2.1. Kocatepe, D., Turan H., Kaya Y., Taşkaya G., Erdoğdu F. and Erden R. Effect of
Potassium Metabisulphite, Glaze and Vacuum on Storage of Life of Frozen Blacksea
Anchovy (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758). Research & Reviews in BioSciences,
9(3):79-87. (2014).
A.2.2. Kocatepe, D., Turan, H., Altan, C.O., Göknar, G. Effect of the Vacuum Packaging
on the Shelf Life of Lakerda. International Journal of Fodd Science, Nutrition and
Dietetetics, 3:902. (2014)
5
A.2.3. Turan, H., Altan, C.O., Kocatepe, D., Ceylan, A. “ Quality of lakerda (dry salted
bonito) made with different technics in Sinop region. Ukranian Journal of Food Science, 3
(1):6-12, (2015).
A.2.4. Kocatepe, D., Tırıl, A. “Sağlıklı Beslenme ve Geleneksel Gıdalar” . Journal of
Tourism and Gastronomy Studies, 3(1):55-63 (2015).
A.2.5. Turan H., Kocatepe, D., Altan, C.O., Göknar, G. “Effect of different thawing
methods on the quality of bonito (Sarda sarda Bloch 1793), Ukranian Journal of Food
Science , 4(3), 460-466, (2015).
A.3. Abstract/Index (ASFA, FSTA, BIOSIS, FishLIT, The Zoological Record Fish &
Fisheries Worldwide ULAKBIM, Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı
(TVBBVT), Chemical Abstracts)’larda Taranan Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar
A.3.1. Kocatepe, D., Taşkaya G., Turan H., ve Kaya Y., “Balıklarda Buzlama İşlemi”,
Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 3 (1), 17-27, (2010).
A.3.2. Kocatepe, D., Turan H., Taşkaya G., Kaya Y., Erdem R., and Erdoğdu F.. “Effects
of Cooking Methods on the Proximate Composition of Black Sea Anchovy (Engraulis
encrasicolus, Linnaeus 1758)”. Gıda, 36 (2), 71-75, (2011).
A.3.3. Kocatepe. D., Taşkaya. G., Erkoyuncu. İ., Turan. H. ve Kaya. Y., “Farklı Balıkçı
Tezgâhlarının Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi”, Research Journal of Biology Sciences.
4 (2):73–77. (2011).
A.3.4. Kocatepe, D. and Turan H., “Su Ürünlerinin Muhafazasında Modifiye Atmosfer
Paketleme Teknolojisinin Kullanımı”. Gıda, 36 (4), 233-240, (2011).
A.3.5. Turan, H., Kocatepe, D., Altan, C.O., Erkoyuncu, İ. “Soğukta saklanan midyelerin
(Mytilus galloprovincialis L. 1819) Raf Ömrünün Belirlenmesi”, Akademik Gıda Dergisi, 11
(3-4), 47-51. (2013).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B.1. Kocatepe, D., Turan H., Taşkaya G., Kaya Y., Erden R., and Erdoğdu F.. “Effects of
Cooking Methods on the Proximate Composition of Black Sea Anchovy (Engraulis
encrasicolus, Linnaeus, 1758)”, (Poster). 1st International Congress on Food Technology.
Antalya, TURKEY, November 03-06, 2010. Abstract Book. 155. p. (2010). (“Gıda”
dergisinde yayınlanmıştır).
B.2. Kocatepe, D. and Turan H., “Food Additivies Used in Fishery Processing Technology
and Differences on Legal Restrictions”, (Poster) 1st International Congress on Food
Technology. Antalya, TURKEY, November 03-06, 2010. Abstract Book. 495. p. (2010).
B.3. Turan H., Altan C.O., Kocatepe D. and Göknar G. “Effect of Different Thawing
Methods on The Meat Quality of Bonito (Sarda Sarda, Bloch 1793) (Oral presantation).
The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus. 24th-27th March, 2013.
Book of Abstracts. 81. p. (2013).
6
B.4. Kocatepe, D. and Turan H., “The Usage of Anchovy in Sinop Kitchen” (Poster). The
2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus. Struga(Ohrid Lake) / Macedonia. October 24-26, 2013. Abstract Book 286. p. (2013).
B.5. Turan, H. and Kocatepe D., “Effects of Traditional Cooking Methods on the Fatty
Acid Composition of Bonito” (Poster). The 2nd International Symposium on Traditional
Foods from Adriatic to Caucasus. Struga-(Ohrid Lake) / Macedonia. October 24-26, 2013.
Abstract Book 294. p. (2013). (“Indian Journal of Animal Research” dergisinde
yayınlanmıştır).
B.6. Turan, H., Altan C.O., Kocatepe D. and Ceylan A.. “The Quality of Lakerda Made
with Different Tecnics in Sinop Region” (Poster). The 2nd International Symposium on
Traditional Foods from Adriatic to Caucasus. Struga-(Ohrid Lake) / Macedonia. October
24-26, 2013. Abstract Book 324. p. (2013). (“Ukranian Journal of Food Science”
dergisinde yayınlanmıştır.)
B.7. Tırıl A., Kocatepe D., İpar M.S. “Traditional foods as touristics production: an
aproach by the context of cultural tourism” (Poster). The 2nd International Symposium
on “ Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. Struga-(Ohrid Lake) / Macedonia.
October 24-26, 2013. Abstract Book 596. p. (2013).
B.8. Kocatepe, D., Turan, H. “Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Gıda Katkı
Maddeleri, Ülkemiz Mevzuatındaki Yenilikler”. Bursa 3. Uluslararası Gıda Kongresi. Bursa/
Türkiye 26-27 Eylül 2014. Özet Kitabı 29s. (2014).
B.9. Kocatepe, D., Tırıl, A. Kastamonu Mutfağının Gastronomi Turizmi Bağlamında
Değerlendirilmesi, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları
Sempozyumu. Kastamonu/Türkiye, 19-20.08.2016. (Sözlü bildiri-Tam metin).
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Kocatepe, D. and Turan H., “Su Ürünleri Alerjisi”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(2), 46-51, (2012).
D2. Turan, H., Erkoyuncu İ., Kocatepe D., “Omega-6, Omega-3 Yağ Asitleri ve Balık”.
Yunus Araştırma Bülteni. 2, 41-46, (2013).
D3. Kocatepe, D., Erkoyuncu İ., Turan H., “Su Ürünleri Kaynaklı Patojen
Mikroorganizmalar ve Zehirlenmeler”. Yunus Araştırma Bülteni, 3, 47-56, (2013).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Turan. H., Kaya Y. ve Kocatepe D., “Geleneksel Bir Gıdamız; Lakerda”, (Sözlü
Bildiri), II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009. Van, 111-114, (2009).
E2. Kocatepe, D., Taşkaya G., Kaya Y., Turan H. ve Erkoyuncu İ., “Farklı Balıkçı
Tezgahlarının Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi”, (Sözlü Bildiri), “15. Ulusal Su Ürünleri
7
Sempozyumu “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi” 1-4 Temmuz 2009. Rize. Bildiri
Özetleri. sh.180, (2009). (“Research Journal of Biology Sciences” dergisinde
yayınlanmıştır).
E3. Kocatepe, D. ve Turan H., “Sinop’a Özgü Geleneksel Palamut Balığı Yemekleri”,
(Poster) III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 10-12 Mayıs 2012. Konya, 167-168,
(2012). (“Metro Gastro” dergisinde yayınlanmıştır).
E4. Turan, H., Kocatepe D. ve Altan C.O., “Kefal Havyarı”, (Poster-Bildiri Kitabında
basılmıştır), III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 10-12 Mayıs 2012. Konya, 229-230,
(2012).
E5. Kocatepe, D., Taşkaya G., Turan H. ve Kaya Y., “Midye (Mytilus galloprovincialis
L.1819) ve Midye Dolmaların Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi”. (Poster), “Türkiye 11.
Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012. Hatay”. sh.306, (2012). (“Akademik Gıda Dergisi”nde
yayınlanmıştır.)
E6. Kocatepe, D., Erkoyuncu İ., Turan H., “Su Ürünleri Kaynaklı Patojen
Mikroorganizmalar ve Zehirlenmeler”. (Poster), “Türkiye 11. Gıda Kongresi 10-12 Ekim
2012. Hatay”. sh.313, (2012). (“ Yunus Araştırma Bülteni” nde yayınlanmıştır).
E7. Turan, H., Erkoyuncu İ., Kocatepe D., “Omega-6, Omega-3 Yağ Asitleri ve Balık”.
(Poster), “Türkiye 11. Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012. Hatay”. sh. 328, (2012). (“ Yunus
Araştırma Bülteni” nde yayınlanmıştır).
E8. Turan, H., Kocatepe D., Altan C.O., Erkoyuncu İ., “Soğukta Saklanan Tüketime
Hazır Midyelerin (Mytilus galloprovincialis L.1819) Besin Kompozisyonu ve Kalite
Kriterlerinin İncelenmesi”. (Poster), “Türkiye 11. Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012. Hatay”.
sh. 364, (2012). (“Akademik Gıda ” dergisinde yayınlanmıştır).
E9. Kocatepe, D., Turan H., Altan C.O., Göknar G., “Lakerdanın Depo Ömrüne Vakum
Paketlemenin Etkisi”. (Poster), 4. Gıda Güvenliği Kongresi. 14-15 Mayıs 2013. Harbiye
Askeri Müze ve Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı sh. 110, (2013).
(“International Journal of Fodd Science, Nutrition and Dietetetics” dergisinde
yayınlanmıştır).
E.10. Kocatepe, D., H. Turan, “Levrek Balığı (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758)’nın
Raf Ömrü Üzerine Farklı Paketleme Koşullarının Etkisi”. (Poster), 4. Gıda Güvenliği
Kongresi. 14-15 Mayıs 2013. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiri
Özetleri Kitabı sh. 118, (2013). (“Food Science and Biotechnology” dergisinde
yayınlanmıştır).
E.11.Kocatepe, D., Tırıl, Al., İpar, M.S., “Sinop İlinde manda yetiştiriciliğinin mevcut
durumu ve geleceği üzerine bir değerlendirme”, Sinop İli Değerleri Sempozyumu, 15-18
Mayıs, Sinop. Bildiri Kitabı, 413-425s. (2013).
E.12. Turan, H., Kocatepe, D., Keskin, İ., Altan, C.O., Köstekli, B., Candan, C., Ceylan,
A., Esansiyel Yağ İlaveli Hamsi (Engraulis encrasicolus Linaneus, 1758) Marinatında
Ransidite ile Organoleptik Parametreler Arasındaki Etkileşimler. TARGİD 2015. 28-30
Nisan Nevşehir. Bildiri Özetleri Kitabı. (2015).
E.13. Kocatepe, D., Turan, H., Altan, C.O., Keskin, İ., Ceylan, A., Köstekli, B., Candan,
C. Esansiyel Yağ Uygulamasının Marine Edilmiş Hamsinin (Engraulis encrasicolus
Linaneus, 1758) Raf Ömrü Üzerine Etkisi. TARGİD 2015. 28-30 Nisan Nevşehir. Bildiri
Özetleri Kitabı. (2015).
8
E.14. Keskin, İ., Kocatepe, D., Turan, H., Altan, C.O., Köstekli, B., Ceylan, A., Candan,
C., “Hamsi Balığının (Engraulis encrasicolus Linaneus, 1758) Marinasyon Esnasındaki Bazı
Fizikokimyasal Değişimlerinin Belirlenmesi. TARGİD 2015. 28-30 Nisan Nevşehir. Bildiri
Özetleri Kitabı. (2015).
E.15. Tırıl, A., Kocatepe, D. “Tarım –Turizm Arakesitinde bir kırsa kalkınma aracı olarak
tarımsal turizm: Sinop Örneği, TARGİD 2015. 28-30 Nisan Nevşehir. Bildiri Özetleri
Kitabı. (2015).
E.16. Kocatepe, D. Yiyecek İçecek Sektöründe Çalışanların Yaşadığı Güvenlik ve Sağlık
Sorunları. II. Ulusal Şişli Sempozyumu: Çalışma Yaşamına Disiplinlerarası Yaklaşımlar. 56 Mayıs 2016. İstanbul/Türkiye. Bildiri Kitabı (2016).
E.17. Kocatepe, D., Turan, H., Altan, CO. Çiğ Besin Tüketme Akımında Su Ürünlerinin
Yeri ve Önemi. Türkiye 12. Gıda Kongresi. 05-07.10.2016. Edirne/Türkiye. Bildiri Özetleri
Kitabı (2016).
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:
G. Diğer yayınlar :
G.1. Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Yayınlar
G.1. Kocatepe, D. and Turan H., “Sinop’a Özgü Geleneksel Palamut Balığı Yemekleri”.
Metro Gastro, 66:182-184. (2012).
G.2. Faaliyetler:
G.2.1.
Dış Ticaret Eğitimi. 10-17-24 Mart 2004. T.C. Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret
Topluluğu. Bursa.
G.2.2.
Türkiye 8. Gıda Kongresi (Görevli), 26–28 Mayıs 2004, Uludağ Üniversitesi,
Bursa
G.2.3.
II. Türkiye Su Ürünleri ve Kültür Balıkçılığı 2008 Seminerleri, 26 Mayıs 2008,
Aqua Life of Turkey, Suda Yaşam Dergisi, Sinop Üniversitesi Sinop Su Ürünleri
Fakültesi Sinop.
G.2.4.
II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27–29 Mayıs 2009, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Van
G.2.5.
XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu “Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri
Üretimi”, 1–4 Temmuz 2009. Rize.
G.2.6.
1st International Congress on Food Technology, 03–06 November 2010.
Antalya, Turkey.
G.2.7.
III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10–12 Mayıs 2012, Selçuk Üniversitesi,
Konya.
G.2.8.
Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10–12 Ekim 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi,
Hatay
G.2.9.
Karadeniz’de Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı, 6-8 Kasım 2012, Sinop.
G.2.10. Sinop İli Değerleri Sempozyumu, 15–18 Mayıs 2013, Sinop.
G.2.11. 4. Gıda Güvenliği Kongresi, 14–15 Mayıs 2013, Harbiye Askeri Kültür Müzesi,
İstanbul.
9
G.2.12. II. Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 24–26 October 2013,
Struga/Macedonia.
G.2.13. Sinop ili I. Kalkınma Çalıştayı, 08-09 Şubat 2014, Sinop.
G.2.14. TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Çalıştayı, 4-5 Haziran 2014, Sinop.
G.2.14. Bursa 3. Uluslararası Gıda Kongresi. 26-27 Eylül 2014. Bursa.
G.2.15. TARGİD 2015. 28-30 Nisan 2015. Nevşehir.
G.2.16. II. Ulusal Şişli Sempozyumu Çalışma Yaşamına Disiplinlerarası Yaklaşımlar. 5-6
Mayıs 2016. İstanbul
G.2.17. Beslenme Fiziksel Aktivite ve Egzersiz. 17 Mayıs 2016. Sinop
G.3. Sahip Olduğu Sertifikalar:
G.3.1.
G.3.2.
G.3.4.
G.3.5.
G.3.6.
MEB Bilgisayar İşletmenliği Kursu. 17.11.2001-09.03.2002. Bursa.
ISO 9000 Uzmanı Yetiştirme Eğitimi. 15 Ocak–17 Mart 2003. ISO Ltd. Kalite
Yönetimi Danışmanlık. Bursa
İç Kalite Tetkik Eğitimi, 25–27 Mayıs 2005. Türk Standartları Enstitüsü Bursa
Bölge Müdürlüğü. Bursa.
HACCP Eğitimi, 05–06 Ocak 2006, Lansy Eğitim&Danışmanlık, Bursa.
Avrupa Birliği Eğitimi, 17 Nisan–22 Mayıs 2009, Türk Alman Dayanışma ve
Entegrasyon Derneği-Konrad Adenauer Stiftung- Sinop Üniversitesi, Sinop.
G.4. Verdiği Eğitimler:
G.4.1.
G.4.2.
“Otelcilikte Yiyecek İçecek Hizmetleri Eğitimi”, OTEL 117, 27.04.2013. Sinop.
“Otelcilik Hizmetleri Eğitimi, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Sinop
G.5. Diğer Aktiviteler:
G.5.1.
15–22 Nisan Turizm Haftası Etkinlikleri, “Sinop Turizmine Akademik Bakış”
Panel, Sinop Üniversitesi, 18 Nisan 2012. Sinop.
G.6. Dergilerde Yapılan Hakemlikler:
Hakem Kurulu Üyelikleri
 Journal of Tourism and Gastronomy Studies (Board of Referees Member)- 2016
 Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Danışma ve Hakem Kurulu Üyeliği)2016
 International Conference on Agricultural, Civil and Environmental Engineering
(ACEE-16) 18-19 April 2016, İstanbul/Turkey. (Reviewer Committee)- 2016
SCI-Expanded Kapsamındaki
G.6.1. Foodborne Pathogens and Disease
ISSN: 1535–3141
Publication: Monthly
Subjects: Emerging pathogens, Agroterrorism
Publisher: Thomson Reuters
G.6.2. Food Research International
10
ISSN: 0963–9969
Publication: 4 issues per year
Subjects: Food Science and Technology
Publisher: Elsevier
G.6.3. Journal of Food Quality
ISSN: 1745–4557
Yayım aralığı: İki ayda bir
Konular: Food Science & Technology
Yayıncı: Wiley-Blackwell
G.6.4. Tarım Bilimleri Dergisi (TBD-Journal of Agricultural Sciences)
ISSN: 1300–7580
Yayım aralığı: Yılda 4 sayı
Konular: Tarım Bilimleri
Yayıncı: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
G.6.5. Journal of Aquatic Food Product Technology
ISSN: 1547–0636 (electronic) 1049–8850 (paper)
Publication: 4 issues per year
Subjects: Aquaculture; Food Microbiology; Processing; Seafood;
Publisher: Taylor & Francis
Diğer Degi Hakemlikleri
G.6.6. Foods
ISSN: 2304-8158
Publication: 4 issues per year
Subjects: Food sciences, Food chemistry, food analysis
Publisher: MDPI, Basel, Switzerland.
G.6.7.Journal of Tourism and Gastronomy Studies
ISSN: 2147-8775
11
Publication: Quarterly year
Subjects: Toursim and Gastronomy
Publisher: Gazi Üniversitesi
G.7. Üye Olduğu Kuruluşlar:
G.7.1. Gıda Mühendisleri Odası
G.8. Özel Sektör İş Deneyimleri
Görevi
Üretim/Kalite
Sorumlusu
(Gıda Müh.)
Firma adı
Kontrol
Sırma
Sade
ve
Meyveli Maden Suyu
İşletmesi
Bursa
Kalite Güvence
Sorumlusu/Yönetim
Temsilciliği
(Gıda Müh.)
Martaş Yemek
Gıda San. A.Ş.
Bursa
ve
Proje Sorumlusu
(Gıda Müh.)
Sinop Atatürk Devlet
Hastanesi
Yemekhane/Mutfak
Projesi
İş Tanımı
Üretim Planlamasının ve
son ürün kalite kontrol
analizlerinin yapılması
Tarih
ISO 9001:2000/ HACCP
belge
alma
ve
belgelendirme
işlemleri
sonrası yürütücülük
Menü ve menü maliyet
hesaplarının yapılması
Normal ve Diyet Menülerin
hazırlanması, cost-kontrol
işlemleri ve kalite kontrol
takibi
10.2004
03.2006
06.2004
10.2004
03.2006
10.2008
Sinop
G.9. Diğer Yazarlar Tarafından Yapılan Atıflar:
Atıf Yapılan Makale:
“Effects of Cooking Methods on the Proximate Composition of Black Sea Anchovy
(Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758)”.
Atıf Yapan Makaleler:
1. Pérez-Palacio, T., Casal, S., Petisca, C., Ferreira, IMPLVO. “Nutritional and sensory
characteristics of bread-coated hake fillets as affected by cooking conditions”
Journal of Food Quality. 36(6):375-384. (2013).
2. Castro-Gonzalez, M.I., Maafs-Rodriguez, A., Perez-Gil Romo, F. “Variacion del
contenido de lipidos y perfil de acidos grasos en atun, trucha marina y pampano
sometidos a seis tecnicas de coccion”. Archivos latinoamercanos de nutricion.
63(1). (2013).
3. Bassey, FI., Oguntunde, FC., Iwegbue, CMA., Osabor, VN., Edem, CA. “Effects of
processing on the proxiamte and metal contents in three fish species from
12
4.
5.
6.
7.
Nigerian coastla water”. Food Science & Nutrition. DOI: 10.1002/fsn3.102.
(2014).
Castro- Gonzalez, I., Maafs- Rodriguez A.G., Perez- Gil Romo, F. “ Effect of six
different cooking techniques in the nutiriounal composition of two fish species
previously selected as optimal for renal patient’s diet” J. Food. Sci. Technol. DOI
10.1007/s13197-014-1474-8. (2014)
Santoso, J., Hanifa, Y.N., Indariani, S., Wardiatno, Y., Mashar, A. “Nutritional
values of the Indonesian mole crab, Emerita emeritus: are they affected by
processing methods?”. International Journal of the Bioflux Society. 8(4), 579587p. (2015).
Gupta, V., Gandotra, R., Koul, M., Gupta, S., Parihar D.S. “Quality evaluation and
shelf life assessment of raw and value added fish producs (fish cutlet) of Wallago
attu during frozen storage conditions (-12oC)”. International Journal of Fisheries
and Aquatic Studies. 2(6):243-247. (2015).
Paul, J.A., Bassey, A.A., Oscar, E.V. “Effects of different preservation methods on
the nutritional quality of Clarias gariepinus from calabar river, South east Nigeria”,
Journal of Biology and Nature, 6(1):8-15. (2016).
Atıf Yapılan Makale:
“Proximate and Fatty Acid Composition of Some Commercially Important Fish Species
from the Sinop Region of Black Sea”.
Atıf Yapan Makaleler:
8. Isabel Castro-Gozalez M., Gabriela Maafs-Rodriguez, A., Perez-Gil Romo F.,
“Evaluation of ten species to be included as part of renal diet, due to their protien,
phospohorus and fatty acids content”. Archivos Latiınamericanos de Nutricion, 62 (2):
127-138. (2012).
9. Galvez, R.P., Carpio, F.J.E., Garcia Morenoo P.J., Guadix A., Guadix E.M.
“Angiotensin I Converting Enzyme Inhitory Peptides from Fish By-Products”. In:
Galvez R.P., Berge J.P. (Edıtors), Utilization of Fish Waste. CRC Press, Taylor
Francis Group, Page: 232. (2013).
10. Merdzhanozva, A. Makedondski, L., Stancheva, M. “Black Sea Shad and Red Mullet
as sources of moega 3 Fatty Acids”. Scripta Scientifica Medica, 45(3), pp. 18-23.
(2013).
11. Moreno G., Guadix, A., Guadix EM, Angiotensin Converting Enzyme inhibitory
peptides from fish by-products. In: Utilizatioon of fish waste (Ed: Galvez R.P, Berge
J.P.). crc Press, Taylor & Francis Group, Print ISBN: 978-1-4665-8579-9. (2013).
12. Mısır Balıkçı, G., Tufan, B., Köse, S.” Variations in Total Lipid and Fatty Acid
Contents of Edible Muscle, Liver and Rose of Spotless Shad, Alosa immaculata
during Catching Season in Black Sea. Journal of Aquatic Food Product Technology.
DOI: 10.1080/10498850.2013.816402. (2015)
13. O’Neill B., Le Roux A., Hoffman LC. Compariteve study of the nutritional
compostion of wild versus farmed yellowtail (Seriola lalandi) Aquaculture, 448:169175. (2015)
14. Poloncec P., Unos omega-3 polinezasicenih masnih kielina u trudnoci, Universtiy of
Zagrep, Faculty of Food Technology and Biotechnology, Final work thesis, September
2015.
file:///C:/Users/MS%C4%B0/Downloads/polancec_petra_pbf_2015_zavrs_sveuc.pdf
15. Di Lena, G., Nevigato, T., Rampacci, M., Casini, I, Caproni, R., Orban, E. “Proximate
composition and lipid profile of red mullet (Mullus barbatus) from two siStes of the
13
Tyrrhenian and Adriatic seas (Italy): a seasonal didderentiation. Journal of Food
Composition and Analysis. 45, 121-129. (2016).
16. Gençbay G, Turhan S., Proximate Compositon and Nutritional Profile pf the Balcak
Sea Anchovy (Engraulis encrasicholus) Whole fish, fillets and By-Products, Journal of
Aquatic Food Product, DOI: 10.1080/10498850.2014.945199. (2016).
Atıf Yapılan Makale:
“Proximate chemical composition of whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordman,
1840) roe”.
Atıf Yapan Makaleler:
17. Tufan, B., Köse, S. “ Variations in lipid and fatty acid contents in different body
parts of Black Sea whiting, Merlangius merlangus euxinus (Nordmann, 1840)”.
International Journal of Food Science and Technology. 49(2):373-384. (2014).
18. Kaba, N., Çorapçı, B., Eryaşar, K. “Investigation of biochemical composition of
whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordman, 1840) meat and roe”. Int. J.
Agric. Sc. & Vet. Met., 2(2):33-39. (2014).
19. Guillen-Sanchez EJ, PACHECO-Aaguliar R., Lugo-SAnchez M.E. et al. Partial
characterization of loricariid catfish (Pterygoplicthys disjunctivus, Weber, 1991)
roe, Biotecnia. 17(3). DOI: http://dx.doi.org/10.18633/bt.v17i3.214 (2015)
20.
Shui Fern Bah C., Bekhit, AEA, Fei Frang E., et al. Physicochemical properties and
bioactivity of extracts from the Roe of New Zealand Hoki and Southern Blue Whiting,
Journal of Aquatic Food Product Technology, DOI: 10.1080/10498850.2015.1052604. (2016)
Atıf Yapılan Makale
“Different MAP conditions to improve shelf life of sea bass”
21. Hassoun A., Karoui R. Monitoring changes in whitng (Merkangius merlangus)
fillets stored under modified atmosphere packaging by front face fluorescence
spectroscopy and instrumental techniques, Food Chemistry, 200:343-353. (2016).
22. Rodrigues BL., Alvares TS, Sampaio GSL., et al. Influence of vacuum and modified
atmosphere packaging in combination with UC-V radiation on the shelf life of
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets. Food Control. 60(596-605).
Atıf Yapılan Makale:
”Chemical composition of cultered sea bass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758)
muscle”.
Atıf Yapan Makaleler:
23. Bolanho, BC., Danesi, EDG., Beleia, ADP.”Characterization of flours made from
peach palm (Bactris gasipaes Kunth) by-products as a new food ingredient”.
Journal of Food and Nutririon Research. 53 (1):51-59. (2014)
24. Kaya, Y., Kocatepe, D.” Chemical composition and nutritional quality of scorpion
fish (Scorpaena porcus, Linnaeus 1758) muscle. Indian Journal of Animal
Research. 48(1):83-87. (2014).
Atıf Yapılan Makale:
14
“Farklı modifiye atmosfer koşullarında paketlenen ve buzdolabı sıcaklığında depolanan
levrek balığının (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758) fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
yönden incelenmesi” (Doktora tezi)
25. Kaba N, Çorapçı B., Eryaşar K. Production of Kokoreç from Rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) and determination of shelf life. Biyoloji
Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(2):09-15. (2013).
Atıf Yapılan Makale:
“Su Ürünleri Alerjisi”.
Atıf Yapan Makale:
26. Polat,
S.
“Besin
alerjisi
olan
çocuğa
yaklaşım”.
http://file.abstractagent.com/2013millipediatri/pdf/SEVINC%20POLAT.pdf
Atıf Yapılan Makale:
“Omega 6, omega 3 yağ asitleri ve balık”.
Atıf Yapan Makale:
27. Temelli, H.G. “Ratlarda farklı besinsel yağların postprandial inflamasyon
etkilerinin sirkadiyen ritme göre karşılaştırılması”. İnönü Üniversitesi / Sağlık
Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek
Lisans Tezi. 2013
28. Özer Andız, E. Ünlüsayın, M. “Fish oils and human health”. Journal of Food and
Health Science. 1(3):142-149 (2015).
Atıf Yapılan Makale:
“Different MAP conditions to improve the shelf life of sea bass”.
Atıf Yapan Makale:
29. Rodrigues, B.L., Alvares, T.S., Sampaio, S.L. et al. “Influence of vacuum and
modified atmosphere packaging in combination with UV-C radiation on the shelf
life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets. Food Control, 60:596-605.
(2016).
15

Benzer belgeler