Araş.Gör.Zeynep BAYKAL

Transkript

Araş.Gör.Zeynep BAYKAL
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Zeynep Baykal
2. Doğum Tarihi
:18.06.1983
3. Unvanı
: Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim Durumu
:Yüksek Lisans
Derece
Üniversite
Alan
Lisans
Siyaset Bilimi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yüksek Lisans
Sosyoloji
ODTÜ
Doktora
Sosyoloji
ODTÜ
Yıl
20032007
20072011
2011Devam
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Tez Konusu: İstanbul'da Ermeni Kimliğinin İnşaası: Yeşilköy Örneği
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ceylan Tokluoğluı
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
The Place of Ethnoreligiosity for Armenian İdentity in Turkey”, 2nd International Sociological
Association World Forum of Sociology, Argentina Buenos Aires 1- 4 August 2012
“The role of Transnational Bounds in Armenian İdentity in İstanbul” 2nd International Sociological
Association World Forum of Sociology, Argentina Buenos Aires 1- 4 August 2012
“Music as a field of Social and cultural interaction: the case ofArabesk “European
Association,11th Conference, Torino, Italy, 28-31 August 2013
Sociological
“Music as the Cradle of Identities: the case of Armenian Music” European
Association,11th Conference, Torino, Italy, 28-31 August 2013
Sociological
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
“İstanbul’da Ermeni kimliğinin inşası: Yeşilköy örneği”, Siyasi İlimler Türk Derneği 10. Lisansüstü
Konferansı, ODTÜ, 16 Aralık 2012
"İstanbul'da Ermeni Kimliğinin İnşaası: Yeşilköy Örneği” Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu
Türk- Ermeni Barış Girişimi YoungTalks 10, Koç Üniversitesi, İstanbul, 26 Kasım 2014
7.6. Diğer Yayınlar
Turkey’s Rebellion: The Art of Resistance, The Global Dialogue 3.5, Nezihe Başak Ergin ile birlikte
Cyrano’nun Ruhu, TEB Oyun Dergisi, Kış 2014
Jose Casanova (2014) Modern Dünyada Kamusal Dinler, (Çeviri, Public Religions in the Modern
World), Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları
Küresel Diyalog Dergisi, Uluslararası Sosyoloji Derneği, Sayı 3.1,3.2, 3.3, 3.4,3.5 (Çeviri)
8.Projeler
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
European Sociolgical Association
International Sociological Association
11.Ödüller
ÖSYM Lisans Öğrenim Bursu 2003–2007 / İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü
İstanbul Bilgi Üniversitesi – 2006- 2007 Akademik Yılı Lisans Mezuniyet Derecesi: Yüksek Onur
Öğrenciliği/ Bölüm İkinciliği
ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011–2012 Akademik Yılı Ders Performans Ödülü
Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülleri 2011-2013 Yüksek Lisans Tezi Mansiyon
Ödülü / Construction of Armenian Identity in İstanbul: The Case of Yeşilköy
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı

Benzer belgeler

Araş.Gör.Kübra Karakaya Özyer

Araş.Gör.Kübra Karakaya Özyer ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı

Detaylı