Ermeni Sorunu

Transkript

Ermeni Sorunu
DÜNYAYA BAKIÞ
UMUT ARIK
Büyükelçi (E)
1.ERMENİLERİN KÖKLERİ:
ERMENİLERİN M.Ö.675-676 YILLARINDA KAÇKARLAR,KUZEYDOĞU ANADOLU VE
KUZEYBATI İRAN BÖLGESİNE, BATI’DAN GÖÇMÜŞ BİR FRİGYALI GRUP OLDUĞU,
BÖLGEYE ARMENYA DENDİĞİ İÇİN, ASLEN FRİG OLMALARINA RAĞMEN, BUNDAN
BÖYLE KENDİLERİNE DARİUS YAZITLARINDA (M.Ö.515) VE HERODOT’UN TARİHİNDE (M.Ö.484-430) ERMENİ DENMEYE BAŞLANDIĞI, RENE GROUSSET’NİN,
‘ERMENİSTAN TARİHİ’NDE (1973-PARİS) KAYDEDİLİR.
ERMENİLER KENDİLERİNE HAYIK, OTURDUKLARI YERE İSE HAYASTAN
DERLER.DİĞER TARİHÇİLER İSE, HERODOT’A DAYANARAK,GÖÇÜN TARİHİNİ,
M.Ö.515 OLARAK ZİKREDERLER.
ERMENİLERİN HRİSTİYANLIKLA TANIŞMASI, PRENSLERİ ÜÇÜNCÜ TRİDAT’IN
M.S.301 YILINDA BU DİNİ KABUL ETMESİYLE BAŞLAR.BU DÖNEMDE ERMENİLER
ROMALI SAYILMAKTADIR.
M.S. 390’DA, SASANİ-ROMA ÇATIŞMALARI SONUCU,ERMENİSTAN, DOĞU VE BATI
OLARAK BÖLÜNÜR.BATI KISA SÜREDE DOĞRUDAN ROMA’YA BAĞLA-NIR.DOĞU’DA, M.S.406 YILINDA İLK ERMENİ ALFABESİ KABUL EDİLİR.(ERMENİCE BİR HİNTAVRUPA DİLİDİR.)
484’TE, ŞAH FİRUZ’UN EFTALİTLERE YENİLMESİYLE ,İRAN HAKİMİYETİ HİMAYEYE
DÖNÜŞÜR. 570’DE BİZANS’A YENİLEN İRAN BÖLGEYİ ONLARA BIRAKIR VE ERMENİLER FEODAL BİR REJİME GİRERLER.FEODAL BEYLERİN ARASINDA, KAMSARAKAN,MAMİKONİAN,SİUNİ,BAGRATUNİ,ARZDRUNİ,APAHUNİ, VAHEVUNİ,GNUNİ GİBİ
İSİMLER VARDIR.
640’DA ARAP İDARESİ BAŞLAR.970’DE BİZANS TEKRAR HAKİMİYETİ SAĞ-LAYINCAYA KADAR DEVAM EDER.
1020’DE OĞUZ AKINLARI SONUCU ÖNCE VAN,1045’TE GENCE SELÇUKLULARIN
ELİNE GEÇER.ROMEN DİYOJEN’İN 1071’DE MALAZGİRT’TE ALPASLAN’A YE-NİLMESİYLE DE TÜM ERMENİSTAN OĞUZ-SELÇUK TÜRKLERİNİN KONTROLÜNE GİRER.
BUNDAN SONRA HARZEMŞAH, İLHANLI, CELAYİR, TİMUR, KARAKOYUNLU,
AKKOYUNLU VE SAFEVİ DÖNEMLERİ BİRBİRİNİ İZLER.1473’TE FATİH’İN OTLUKBELİ’NDE UZUN HASAN’I, 1514’TE YAVUZ’UN ÇALDIRAN’DA ŞAH İSMAİL’İ YENMESİYLE, ERMENİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU OSMANLILARIN İDARESİNE GİRER.
GÜNEY’DE , 1198’DE HAÇLILAR TARAFINDAN KRALLIK OLARAK KABUL EDİLMİŞ,
1375’TE MEMLUKLARIN HAKİMİYETİNİ GİRMİŞ OLAN KİLİKYA ERMENİLERİ DE
YAVUZ’UN MISIR’A YAPTIĞI SEFER SIRASINDA 1516’DA İMPARATORLUĞA
BAĞLANIR.
Ermeni Sorunu
FATİH 1453’TEN SONRA BURSA ERMENİ PİSKOPOSU HOVAKİM’İ İSTANBUL’A DAVET
EDEREK,KENDİSİNE PATRİK ÜNVANINI VERMİŞTİR.
İSTANBUL PATRİKLİĞİ 19. YÜZYILDA ŞEHİRDE YAŞAYAN 15O BİN ERMENİ DOLAYISIYLA BÜYÜK GÜÇ KAZANMIŞTIR.ANCAK,1828 RUS-İRAN TÜRKMENÇAY
ANLAŞMASIYLA ERİVAN VE NAHCEVAN HANLIKLARI RUSYA’YA BIRAKILINCA,
EÇMİYAZİN KATOLİKOSLUĞU DA RUS KONTROLÜ ALTINA GİRMİŞ, O ZAMANA
KADAR SORUNSUZ YAŞAMAKTA OLAN OSMANLI ‘ERMENİ MİLLETİ’Nİ OLUMSUZ
ETKİLEMEYE BAŞLAMIŞ,HATTA RUS ÇARINA TIPKI KENDİSİNİ POLONYA KRALI İLAN
ETTİĞİ GİBİ ‘ERMENİ KRALI’ OLMASINI ÖNERENLER OLMUŞTUR.
3.ERMENİLERİN SORUNLU HALE GELMESİ:
BU DÖNEME KADAR ERMENİLERİN OSMANLI İDARESİYLE SORUNU OLMAMIŞSA
DA,KIRIM HARBİNİ TAKİBEN,1856 PARİS KONGRESİNDEN SONRA, 1839 GÜLHANE
HATTI VE 1856 ISLAHAT FERMANI ÇERÇEVESİNDE, ‘DÜVEL-İ MUAZZAMA
’MEYANINDA RUSLAR DA OSMANLI GAYRIMÜSLİMLERİNİ HİMAYE HAKKINI KAZANINCA, M.VARANDYAN VE E.AKHOUNİ’NİN İFADESİYLE, ‘BÜYÜK HRİSTİYAN
GÜÇ RUSYA ..., KÜÇÜK HRİSTİYAN TOPLUMLARINI HİMAYE ROLÜNÜ YÜKLENMİŞTİR.TÜRK VE FARS DESPOTLARI BU YENİ DEV KARŞISINDA TİTREMEYE
BAŞLAMIŞLAR VE ERMENİLERİN BEKLENTİLERİ ARTMIŞTIR.’.
1877-8 (93) HARBİ SONUNDA İMZALANANAN VE RUSLARIN OSMANLI İMPARA-TORLUĞUNU PARÇALAMA HIRSINI GÖZLER ÖNÜNE SEREN AYASTEFANOS
ANLAŞMASI,BERLİN KONGRESİNDE BİSMARCK VE İNGİLTERE TARAFINDAN HAFİFLETİLMİŞSE DE, BUNDAN SONRA GLADSTONE BAŞBAKANLIĞINDA İNGİLİZLERİN,
DİSRAELİ ÖNDERLİĞİNDEKİ ‘OSMANLININ TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMA’
POLİTİKASI TERSİNE DÖNMÜŞTÜR.
DİĞER TARAFTAN ‘ERMENİ MESELESİ’ DİYE BİR KAVRAM DA İLK DEFA BERLİN’DE
ORTAYA ATILMIŞTIR.BU DÖNEMDE HEM RUSYA HEM İNGİLTERE , ERZURUM-İSKENDERUN ÇİZGİSİNİN DOĞUSUNDA ERMENİLERİ İSYANA KIŞKIRTIR.YEGANE
FARK, RUSYA’NIN ERMENİSTAN BÖLGESİNİ KENDİSİNE BAĞLAMA,İNGİLTERE’NİN
İSE BURADA BAĞIMSIZ BİR ERMENİSTAN KURMA HEDEFLERİDİR.O DÖNEME
DEĞİN BİR OSMANLI-RUS MESELESİ OLAN KONU ARTIK BİR AVRUPA SORUNU
OLMUŞTUR.
4.OSMANLI ERMENİ NÜFUSU:
‘TEBAA-I SADIKA’ OLMAKTAN ÇIKIP,19.YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE,’DOĞU
SORUNU’ ÇERÇEVESİNDE AVRUPA’NIN İLGİ ODAĞI HALİNE GELEN OSMANLI
ERMENİLERİNİN BİRİNCİ DÜNYA HARBİ BAŞLARKEN KAÇ KİŞİ OLDUKLARINA DAİR
RİVAYET MUHTELİFTİR.
M.S. 300’LERDE HRİSTİYAN OLAN ERMENİLER,400’LER YAKLAŞIRKEN, SAHAG’IN
KATOLİKOS SEÇİLMESİNDEN SONRA MUHTAR ERMENİ KİLİSESİNİ
KURMUŞLARDIR.
ERMENİLERDEN PASTIRMACIYAN, 2 MİLYON 100 BİN;KRİKOR ZOHRAB (LEART) 2
MİLYON 600 BİN;BATILILARDAN H.F.B. LYNCH 1 MİLYON 325 BİN;LUDOVIC DE CONSTENSON 1 MİLYON 400 BİN; CHRİSTOPHER WALKER 1.5 MİLYON; VITAL CUINET 1
MİLYON 475 BİN; CLAIR PRICE 1 MİLYON; ALEXANDER POWELL 1.5 MİLYON;
TÜRKLERDEN KEMAL KARPAT 1MİLYON 229 BİN RAKAMLARINI VERİRLER.ENCYCLOPEDIA BRITANNICA’NIN 1910 BASKISI 1.5 MİLYON, 1953 BASKISI İSE 1910
YILI İÇİN 2.5 MİLYON RAKAMINI KAYDEDER Kİ BİRİNCİ RAKAM BİR İNGİLİZİN, İKİNCİSİ BİR ERMENİNİN KALEMİNDEN ÇIKMIŞTIR.
DİĞER TARAFTAN SİS (KOZAN)’TEKİ KATOLİKOSLUK DA İDDİASINI SÜRDÜRMÜŞ,BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDEN SONRA BEYRUT’A, ANTİLYAS’A GÖÇMÜŞTÜR.AYRICA,BİRİ İSTANBUL,DİĞERİ KUDÜS’TE İKİ DE ERMENİ PATRİKLİĞİ VARDIR.
KATOLİKOSLAR DAHA DÜŞÜK DÜZEYDEKİ RAHİPLERİ SEÇERLER.PATRİKLERİN BU
YETKİSİ YOKTUR.
BİRİNCİ DÜNYA HARBİNE DEĞİN, BİR TARAFTAN İSTANBUL’DA OSMANLI
HÜKÜMETLERİNDE ERMENİ VEZİRLER,DİPLOMASİDE ERMENİ SEFİRLER,DARÜLFÜNUN VE TIBBİYEDE ERMENİ HOCALAR,MECLİS-İ MEBUSANDA ERMENİ MEBUSLAR GÖREV ALIRKEN, DİĞER TARAFTAN ‘HAYIRHAH İTTİHAD ARARATYAN’,’DOĞU’,’ERMENİSTAN’,’ARMENEKAN’,’HINÇAK’,’TAŞNAKSU
TYUN’ GİBİ BAĞIMSIZ BİR ERMENİSTAN HEFDEFLEYEN GRUPLAR KURULMUŞ,
ERMENİ KOMİTECİLERİ VE ASİLERİ BİRBİRİ ARDINA OLAYLAR ÇIKARMIŞTIR.
2.ERMENİ KİLİSESİ:
KİLİSE EÇMİYAZİN’DE KURULMUŞ,SONRA DİVİN,ANİ,RUMKALE,AKDAMAR VE
ARGİNA’YA GÖÇMÜŞTÜR.ANCAK AKDAMAR PATRİKLERİ KENDİLERİNİ 1895’E
KADAR KATOLİKOS SAYMIŞLARDIR. RUMKALEDE’Kİ KATOLİKOSLUK İSE
EÇMİYAZİN’DEKİ İLK KURULUŞ YERİNE GÖÇEREK BURANIN ASIL KATOLİKOSLUK
OLDUĞUNU İLAN ETMİŞTİR.
5.ERMENİ BÖLÜCÜLÜK FAALİYETLERİ:
VAN,ADANA,ZEYTUN,SASUN,KUMKAPI, OSMANLI BANKASI İLK AKLA GELENLERDİR. OSMANLI İMPARATORLUĞU BU OLAYLARI DURDURMAK AMACIYLA,
BÜYÜK DEVLETLERİN BASKISIYLA YABANCI GENEL MÜFETTİŞLER KABUL
ETMİŞTİR. NORVEÇLİ BİNBAŞI HOFF, VAN-BİTLİS-HARPUT-DİYARBAKIR; BELÇİKALI
WES-TENEK,TRABZON-ERZURUM-SİVAS YÖRELERİNE TAYİN EDİLMİŞTİR.
6.BİRİNCİ DÜNYA HARBİ VE CEPHEDE ERMENİ İHANETİ:
31 EKİM 1914’DE OSMANLILAR HARBE GİRDİKTEN SONRA 31 ARALIK’TA BAB-I ALİ
BU ERMENİ REFORM MÜFETTİŞLERİNİN GÖREVLERİNE SON VERMİŞTİR.
BU DÖNEMDE RUSYA’DAKİ ERMENİLERDEN, KAFKASLARDA OSMANLILARA KARŞI
SAVAŞACAK TABURLAR KURULURKEN,EÇMİYAZİN KATOLİKOSU ÇARIN KAFKASYA
GENEL VALİSİNE BİR MEKTUPLA ‘İSTANBUL PATRİKLİĞİNDEN VE ERMENİ
MEC-LİSİNDEN ALDIĞIM BİLGİYE İSTİNADEN SİZDEN RİCA EDİYORUM...TÜRK ERME-NİLERİNİN İÇTEN SADAKATİNİ VE BAĞLILIĞINI
LÜTFEN ÇARA BİLDİRİNİZ VE TÜRK ERMENİLERİNİN ÜMİTLERİNİ
ÇAR NEZDİNDE SAVUNUNUZ.’ DİYE MÜRACAAT EDER.
RAFAEL DE NOGALES, PHILIPS PRICE, PHILIP DE ZARA GİBİ YAZARALAR,HARP
PATLADIKTAN SONRA DOĞU ANADOLU ERMENİLERİNİN KİTLE HALİNDE RUS
ORDULARINA KATILDIKLARINI, ÇETELER KURARAK TÜRK HALKINA SALDIR-DIKLARINI YAZARLAR.
CLAIR PRICE, RUSLARA KATILAN ERMENİ GÖNÜLLÜLERİ İÇİN LORD BRYCE’IN
LONDRA’DA ‘ERMENİ DOSTLARI CEMİYETİ’ ARACILIĞIYLA SİLAH VE
TEÇHİZAT TOPLADIĞINI BELİRTİR.
FELIX VANYI, VAN’DA, ARAM VE VARTAN ADLI GÖNÜLLÜLERİN KOMUTASINDA BİR
ERMENİ GENELKURMAYI KURULDUĞUNU; PASTIRMACIYAN’IN, MEBUSAN
MECLİSİNDE ERZURUM MEBUSU İKEN,HARP ÇIKINCA,ERMENİ ASİ GÖNÜLLÜ BİRLİKLERİNİN BAŞINA GEÇEREK, BÖLGEDEKİ MÜSLÜMAN KÖYLERİNİ BASMAYA VE
KATLİAMA BAŞLADIĞINI ANLATIR.
ZEYTUN VE MARAŞ’TA ERMENİLERİN KALKIŞMADA BULUNDUĞU VE OSMANLI
ORDUSUYLA ÇATIŞMAYA GİRDİĞİ AMERİKALI MİSYONER JOHN E. MERILL’IN MEKTUPLARINDA YER ALIR. TABİİ OSMANLI ARŞİVLERİNDE BUNLAR VE BENZERİ
MEŞ’UM FİİLLER ÇOK DAHA AÇIK VE AYRINTILI GÖRÜLMEKTEDİR.
GENERAL ANTRANİK’İN VAN,GEVAŞ,ERCİŞ TECAVÜZ VE TEDHİŞATI MALUMDUR.BOĞAZLIYAN,FINDIKÇIK,GERMUŞ, MUSA DAĞI, AKDAĞMADENİ TOPLU CİNAYETLERİ MEŞHURDUR.
7.MUKABİL TEDBİRLER VE TEHCİR:
DURUMUN CİDDİYETİ KARŞISINDA 6 EYLÜL 1914’TE ERMENİLERİN YOĞUN
OLDUĞU BÖLGELERDE MÜTEYAKKIZ BULUNULMASINI, ERMENİ SİYASİ LİDERLERİNİN GÖZETİM ALTINDA TUTULMASINI BİLDİREN GİZLİ BİR GENELGE
GÖNDERİLİR.
İSYAN VE ÇETECİLİK ARTARAK DEVAM ETTİĞİNDEN, 25 ŞUBAT 1915’TE ALİ ASKERİ
KOMUTANLIK BÜTÜN BİRLİKLERE , 8682 SAYILI EMİRNAME İLE, ÖZET OLARAK,
ERMENİLERİN ASKERİ HİZMETLERDE KULLANILMAMASINI; UMUMİ MUHALEFET,SİLAHLI SALDIRI VEYA HÜKÜMETE DİRENİŞ OLDUĞU TAKDİRDE, KOMUTANLARIN TECAVÜZ VE KALKIŞMAYI ÖNLEMEK İÇİN ASKERİ KUVVET KULLANMAYA
YETKİLİ VE MECBUR OLDUĞUNU; ANCAK TECAVÜZ OLMAYAN HALLERDE HALKA
KATİYYEN BASKI YAPILMAMASI GEREKTİĞİNİ VE BU TUTUMLA SADAKATİN
TEŞVİKİNİ EMRETMİŞTİR.
24 NİSAN 1915’TE DAHİLİYE NEZARETİ BİR GENELGE İLE ERMENİ KOMİTE MERKEZLERİNİN KAPATILMASINI,BELGELERİNE EL KONMASINI VE KOMİTE LİDERLERİNİN TEVKİFİNİ BUYURMUŞ;İSTANBUL’DA BU EMİR ÜZERİNE 2435 KİŞİ TUTUKLANMIŞTIR.
İŞTE ERMENİLERİN HERYIL 24 NİSAN’DA ‘SOYKIRIM YILDÖNÜMÜ’ DİYE TER
TER TEPİNDİKLERİ HADİSE BUDUR.
AYNI EMİR 26 NİSAN’DA ALİ ASKERİ KOMUTANLIK TARAFINDAN DA TEKRARLANMIŞTIR. 26 MAYIS 1915’TE İSE ALİ ASKERİ KOMUTANLIK DAHİLİYE NEZARETİNE
ŞU BİLDİRİMDE BULUNMUŞTUR:
‘ERMENİLERİN,DOĞU ANADOLU’DAN,ZEYTUN BÖLGESİNDEN VE
DİĞER YOĞUN OLDUKLARI YERLERDEN, DİYARBAKIR VİLAYETİNİN
GÜNEYİNE,FIRAT VADİSİ-NE,URFA VE SÜLEYMANİYE CİVARINA
GÖNDERİLMELERİ ŞİFAHEN KARAR-LAŞTIRILMIŞTIR.BİR DAHA
İSYAN ODAKLARININ MEYDANA ÇIKMAMASI İÇİN ERMENİLERİN
YERLEŞTİRİLMESİNDE ŞU NOKTALAR ESAS ALINACAKTIR:
-YENİ YERLEŞİMLERDE ERMENİLER NÜFUSUN % 10’NUNU
GEÇMEMELİDİR.
-YENİ ERMENİ KÖYLERİ ELLİ HANEDEN BÜYÜK OLMAMALIDIR.
-GÖÇMÜŞ ERMENİ AİLELERİ İKAMETGAH DEĞİŞTİRMEMELİDİR.’
AYNI GÜN SADRAZAMA, DAHİLİYE NEZARETİ TARAFINDAN HARP SAHASINDA
OSMANLI ORDUSUNUN HAREKATINI ENGELLEYEN, TECAVÜZ,KATLİAM,TEDHİŞ VE
YAĞMA FİİLLERİNDE BULUNARAK,DÜŞMANA YARDIM VE YATAKLIK EDEN, DÜŞMAN
ASKERİ BİRLİKLERİNE KATILAN ERMENİLERİN BULUNDUĞUNUN GÖRÜLDÜĞÜ; BU
NEDENLERLE,VAN,BİTLİS,ERZURUM,İSKENDERUN,BEYLAN, CİSRİ-İ ŞUUR,ANTAKYA VE ADANA,SİS,MERSİN ŞEHİRLERİ HARİÇ-,GÜNEY EYALETLERİNDE OTURAN ERMENİLERİN NAKLİNE BAŞLANDIĞI, BUNLARIN ZOR VE MUSUL SANCAKLARINA VE GÜNEY URFA BÖLGESİNİN VAN VİLAYETİNE MÜCAVİR OLMAYAN YERLERİNE,HALEP’E VE DOĞU SURİYE’YE GÖNDERİLMEKTE OLDUĞU , BURALARDA
KENDİLERİNE AYRILMIŞ MAHALLERE YERLEŞTİRİLECEĞİ BİL-DİRİLMİŞTİR.
ÖZETLE, HARP ALANINDA VE STRATEJİK DOĞU AKDENİZ KIYISINDA KALKIŞMA
VE İHANETTE BULUNAN ERMENİLER ZORUNLU GÖÇE TABİ TUTULMAKTADIR
BURADA HARP BÖLGESİNDE OLMAMALARINA,STRATEJİK YERLER İŞGAL
ETMEMELERİNE, İSYAN VE İHANET FİİLLERİNİN GÖRÜLMÜŞ OLMAMASINA RAĞMEN, İKİNCİ DÜNYA HARBİNDE ABD’DE JAPONLARIN, İNGİLTERE’DE ALMANLARIN
TEMERKÜZ KAMPLARINA ‘TEHCİR’ EDİLDİKLERİNİ HATIRLA-MAK;PETAIN VE
VICHY FRANSA’SININ,MUSSOLİNİ İTALYA’SININ MUSEVİLERİ ALMAN ÖLÜM KAMPLARINA GÖNDERDİKLERİNİ; RUSLARIN VOLGA ALMANLARINI, KIRIM TATARLARINI, AHISKA TÜRKLERİNİ HİÇ SEBEPSİZ YERLERİN-DEN,YURTLARINDAN ETTİKLERİNİ VURGULAMAK YERİNDE OLUR.
DİĞER TARAFTAN TEHCİR YÖNETMELİĞİNDE, 21 VE 22. MADDELERDE,’GÖÇENLERE,YOLDA VEYA KONAKLARDA SALDIRANLAR DERHAL
TUTUKLANACAK VE DİVAN-I HARBE SEVKEDİLECEKTİR.’;
‘GÖÇENLERDEN RÜŞVET VEYA HEDİYE ALAN,KADINLARA,TEHDİT
VEYA VAATLE TECAVÜZ EDEN VEYA ONLARLA GAYRIMEŞRU
İLİŞKİYE GİRENLER DERHAL GÖREVDEN ALINACAK,DİVAN-I HARBE
ÇIKARILACAK VE ŞİDDETLE CEZALAN-DIRILACAKTIR.’ DENMEKTEDİR.
26 EYLÜL 1915’TE KABUL EDİLEN GEÇİCİ TEHCİR YASASINDA İSE GÖÇENLERİN
MAL,MÜLK,BORÇ VE ALACAKLARININ NASIL TASFİYE EDİLECEĞİ VE GELİRİN YEDİ EMİNE TEVDİ EDİLECEĞİ DÜZENLENMEKTEDİR.
8.GÖÇMEN VE ÖLÜM RAKAMLARI:
GÖÇENLERİN VE ÖLENLERİN SAYISINA GELİNCE, 7 ARALIK 1916’DA DAHİLİYE
NEZARETİ,SADRAZAMA, 702 BİN 900 KİŞİNİN GÖÇTÜĞÜNÜ BİLDİRMİŞTİR.
1921’DE İSTANBUL ERMENİ PATRİĞİ,İNGİLİZLERE VERDİĞİ BİLGİDE,SEVR’DEN
ÖNCE GÖÇEDENLERDEN DÖNENLER DAHİL, OSMANLI SINIRLARI İÇİNDE 625 BİN
ER-MENİNİN YAŞADIĞINI İFADE ETMİŞTİR.
CEMİYET-İ AKVAM GÖÇ KOMİTESİNE RAPOR VEREN DR.FRİDJOF NANSEN İSE,BİRİNCİ DÜNYA HARBİ SIRASINDA TÜRKİYE’DEN, RUSYA’YA 400 İLA 420 BİN
ERMENİNİN GÖÇ ETTİĞİNİ BELİRTİR.
DEMEK Kİ, BİRİNCİ DÜNYA HARBİ SONUNDA TÜRKİYE MENŞELİ OLARAK SADECE
OSMANLI VE RUS SINIRLARI İÇİNDE 1 MİLYON 25 BİN VEYA 1 MİLYON 45 BİN
ERMENİ YAŞAMAKTADIR.
HARPTEN ÖNCEKİ OSMANLI ERMENİ NÜFUSU GENELDE 1 MİLYON 300 BİN
OLARAK VERİLDİĞİNE GÖRE, HARP SIRASINDAKİ ÖLÜMLER 300 BİN
CİVARINDADIR.
BENZER BİR ÖLÇÜ DE TOYNBEE’NİN MEŞHUR MAVİ KİTABINDAN SAĞLANMAKTADIR:TOYNBEE, 5 NİSAN 1916’DA, ZOR,HALEP VE ŞAM BÖLGELERİNDE 500 BİN
GÖÇMEN ERMENİ BULUNDUĞUNU YAZMAKTADIR. 7 ARALIK 1916’DA TOPLAM
GÖÇMEN SAYISI 702 BİN 900 OLDUĞUNA GÖRE, NİSAN’DAN ARALIK AYINA KADAR
HİÇ GÖÇMEN ARTIŞI OLMADIĞINI DÜŞÜNSEK BİLE, ÖLÜ VEYA KAYIP SAYISI ANCAK
200 BİN CİVARINDA OLMAKTADIR.HALBUKİ ,TOYNBEE, KİTABINDA GARİP BİR ÖLÇÜ
KULLANARAK, VERDİĞİ GÖÇMEN SAYISINI, HARP ÖNCESİ TOPLAM OSMANLI
ERMENİ NÜFUSU OLARAK KABUL ETTİĞİ 1 MİLYON 100 BİNDEN ÇIKARMAKTA VE
600 BİN KİŞİNİN TELEF OLDUĞUNU SÖYLEMEKTEDİR. TARİHÇİLERİN KARACÜMLESİNİN BU KADAR ZAYIF OLACAĞINI DÜŞÜNMEK MÜMKÜN OLMADIĞI
CİHETLE, ACABA BU HESABA, KARA MİZAH YAPARAK, ‘TOYNBEE USULÜ
SOYKIRIM’ DEMEK Mİ GEREKECEKTİR?
DİĞER TARAFTAN,HARP SONRASI İSTATİSTİKLERİNE GÖRE BAZI ÜLKELERİN
TÜRKİYE DOĞUMLU ERMENİ VATANDAŞLARININ SAYILARI ŞÖYLEDİR:
FRANSA:5114; KANADA:1244; ABD:34.136; YUNANİSTAN:42.200; BULGARİS-TAN:25.402; KIBRIS: 2500.
BU RAKAMLAR 110.500 KADAR BİR OSMANLI ERMENİ NÜFUSUNUN DA TEHCİR
BÖLGELERİ DIŞINDAN YABANCI ÜLKELERE GÖÇTÜĞÜNÜ GÖSTERİR VE BU TOPLAMIN, İSTANBUL PATRİĞİNİN VERDİĞİ RAKAM İLE RUSYA’YA GÖÇENLERE EKLENMESİ GEREKİR. BU ŞEKİLDE TEHCİRDEN SONRA HAYATTA OLAN OSMANLI
ERMENİSİ SAYISI 1 MİLYON 135 BİN ÇIKMAKTADIR.
BİR DE HOVANİSYAN TARAFINDAN, OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN TEHCİR DIŞI
BÖLGELERİNDEN, LÜBNAN,ÜRDÜN,MISIR,IRAK VE İRAN’A 175BİN ERMENİNİN GÖÇ
ETMİŞ OLDUĞU SÖYLENMEKTEDİR Kİ BU ŞEKİLDE TEHCİR SONRASI OSMANLI
MENŞELİ ERMENİ NÜFUSU 1 MİLYON 300 BİNİ AŞMAKTADIR.
BU DA ‘OSMANLILARCA İKİBUÇUK MİLYON ERMENİNİN HARP SIRASINDA KATLEDİLMİŞ OLDUĞU’ İDDİASININ NE KADAR MESNETSİZ
OLDUĞUNU AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR.
ESASEN ,TOYNBEE’NİN DÜZMECE OLDUĞUNU BİZZAT KENDİSİNİN KABUL ETTİĞİ
VE TUTARSIZLIĞINI YUKARIDA ISPATLADIĞIMIZ MAVİ KİTABINDAKİ 600 BİN ÖLÜ
RAKAMI BİR AN İÇİN VAR SAYILSA DAHİ BU RAKAMDAN BİR NESİLDE NASIL
İKİBUÇUK MİLYONA ÇIKILDIĞINA AKIL ERDİRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.
YİNE KARA MİZAH YAPILACAK OLURSA, ACABA OSMANLI ERMENİLERİNİN ÖLÜLERİNİN NÜFUS ARTIŞ HIZI BU DERECE YÜKSEK MİDİR?
9.HARP SONRASI DÜZENLEMELERİ:
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI.PRO.HALAÇOĞLU’NUN BİLDİRDİĞİNE GÖRE, 18
ARALIK1918’DE SAVAŞIN BİTİMİNDEN SONRA, OSMANLI İDARESİ, ERMENİLERE
DÖNME İZNİ VERMİŞ; DÖNECEK KİŞİLERE ARAÇ TAHSİS EDİLMESİ;
İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI; EV VE ARAZİLERİNİN İADESİ; YED-İ EMİN OLARAK
MAL SANDIKLARINA TEVDİ EDİLMİŞ EŞYALARININ İADESİ; EVLERİNDE
İYİLEŞTİRME OLMUŞ İSE BUNLAR İÇİN BEDEL İSTENMEMESİ; VE, VERGİ DAHİL
TÜM BORÇ-LARININ AFFEDİLMESİ EMRİNİ YAYINLAMIŞTIR.
ESASEN, DAHA MÜTAREKE OLMADAN ÖNCE, BU KARAR, 19 EKİM 1918’DE,
SADRAZAM AHMET İZZET PAŞA TARAFINDAN HÜKÜMET PROGRAMI İÇİNDE
MECLİSE DUYURULMUŞTUR.
18 ŞUBAT 1919’DA İSE HARİCİYE NAZIRI REŞİT BEY, DANİMARKA,HOLANDA,İSPANYA VE İSVEÇ HÜKÜMETLERİNE BİR TELGRAF ÇEKEREK,
TEHCİR KONUSUNU İNCELEMEK ÜZERE BİR KOMİSYON KURULDUĞUNU, KENDİLERİNDEN BU KOMİSYONUN ÇALIŞMALARINA KATILMAK ÜZERE İKİŞER UZMAN
HUKUKÇU GÖNDERMELERİNİN BEKLENDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİR.
İNGİLİZLER BU MEKTUBU SANSÜR YOLUYLA DURDURMAK İSTEMİŞLERSE DE GEÇ
KALMIŞLARDIR. FAKAT DEVAM EDEN İNGİLİZ BASKISIYLA BU DAVETİ YAPAN TEVFİK PAŞA HÜKÜMETİ İSTİFAYA MECBUR BIRAKILMIŞ, YENİ DAMAT FERİT
HÜKÜMETİ, MEŞHUR NEMRUT MUSTAFA DİVANINI KURMUŞ,BU DİVAN BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI KEMAL BEYİ, ERMENİLERİ KATLETTİĞİ GEREKÇESİYLE İDAM
ETMİŞ,TALAT,ENVER,CEMAL PAŞALAR İLE DR.NAZIM BEYİ GIYAPLARINDA İDAMA
MAHKUM ETMİŞTİR.
AYNI DÖNEMDE 144 OSMANLI MEBUS VE YÖNETİCİSİ DE İNGİLİZLER TARAFINDAN
MALTA’YA SÜRGÜN EDİLMİŞ; FAKAT 29 TEMMUZ 1921’DE KRALİYET BAŞSAVCISI,
BU KİŞİLER HAKKINDAKİ İDDİALARI ISPATLAMAK ÜZERE BİR İNGİLİZ MAHKEMESİ
İÇİN YETERLİ DELİL GÖSTERİLEMEMİŞ OLDUĞUNU İFADE EDEREK DAVA
İKAMESİNDEN İMTİNA ETMİŞTİR.
AYNI DÖNEME AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN, VARLIĞI ISPATLANAMAYAN NAİM BEYDEN , ANDONYAN TARAFINDAN NAKLEDİLEN ,DÜZMECE OLDUĞU AŞİ-KAR,GÜYA
TALAT PAŞANIN YAZILI OLARAK ERMENİ KATLİAMINI EMRETTİĞİ TELGRAFLAR İLE
1914-16 ABD İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ MORGENTHAU’NUN, PRİNCETON
PROFESÖRLERİNDEN HEATH LOWRY TARAFINDAN BİR ALDATMA MAHSULÜ
OLDUĞU ISPATLANAN RAPORLARI VE HATIRATI İSE ARTIK KİMSE İÇİN İNANDIRICI
OLAMAMAKTADIR.
MASTERMAN İDARESİNDEKİ WELLINGTON PROPAGANDA BÜROSU TARAFINDAN
TOYNBEE’YE YAZDIRILAN MAVİ KİTABIN MAHİYETİ İSE, ‘THE WESTERN QUESTION IN GREECE AND TURKEY’ ADLI KİTABINDA BİZZAT TOYNBEE TARAFINDAN BELİR-TİLMİŞTİR.
NETEKİM, 1916’DA YAYINLANAN (BLACKBURN) ‘ THE ARMENIANS’ ADLI KİTABINDA
C.F. DIXON-JOHNSON ŞÖYLE DEMEKTEDİR: ‘WE HAVE NO HESITATION IN
REPEATING THAT THESE STORIES OF WHOLESALE MASSACRE
HAVE BEEN CIRCULATED WITH THE DISTINCT OBJECT OF INFLUENCING, DETRIMENTALLY TO TURKEY,THE FUTURE POLICY OF
THE BRITISH GOVERNMENT WHEN THE TIME OF SETTLEMENT
SHALL ARRIVE. NO APOLOGY ,THEREFORE, IS NEEDED FOR HONESTLY ENDEAVOURING TO SHOW HOW A NATION WITH WHOM WE
WERE CLOSELY ALLIED FOR MANY YEARS AND WHICH POSESSES
THE SAME FAITH AS MILLIONS OF OUR FELLOW-SUBJECTS, HAS
BEEN CONDEMNED FOR PERPETRATING HORRIBLE EXCESSES
AGAINST HUMANITY ON “EVIDENCE” WHICH,WHEN NOT
ABSOLUTELY FALSE, IS GROSSLY AND SHAMEFULLY EXAGGERATED.’(ÖZETLE, BU KATLİAM HİKAYELERİNİN TAMAMEN UYDURMA VEYA KABA VE
UTANDIRICI BİÇİMDE MÜBALAĞALI OLDUĞU SÖYLENMEKTEDİR).
BUGÜN STANFORD-SHAW VE MC CARTHY GİBİ DEĞERLİ PROFESÖRLER TARAFINDAN SÖYLENENLER DE BUNDAN BAŞKA ŞEYLER DEĞİLDİR.
10.KURTULUŞ SAVAŞI:
8-9 KASIM 1917’DE ÇARLIK İDARESİ “EKİM” İHTİLALİYLE BOLŞEVİKLER TARAFINDAN DEVRİLDİKTEN SONRA, 5 ARALIK’TA ERZİNCAN’DA MÜTAREKE YAPILMIŞ VE 3
MART 1918’DE BREST LİTOVSK’DA ARDAHAN, KARS VE BATUM SANCAKLARININ
RUSLARCA BOŞALTILMASI KARARLAŞTIRILMIŞTI.
BU ARADA KURULAN ERMENİ DEVLETİNİN YÖNLENDİRDİĞİ ÇETELER VE ASKERİ
BİRLİKLERİN BÖLGEDEKİ MÜSLÜMAN AHALİYE SALDIRILARI ÖNCE ANKARA HÜKÜMETİ TARAFINDAN ERİVAN NEZDİNDE PROTESTO EDİLDİ. NETİCE ALINA-MAYINCA, KAZIM KARABEKİR KUVVETLERİNİN KARŞI SALDIRISI BAŞLADI VE YENİLEN
ERİVAN HÜKÜMETİ İLE 2 ARALIK1920’DE GÜMRÜ ANLAŞMASI YAPILDI.
BU ANLAŞMA,ERMENİSTAN’A ,KENDİSİNE BIRAKILMASI SEVR’DE ÖNGÖRÜLEN
TOPRAKLARDAN VAZGEÇTİĞİNİ,ASKERİNİ 1500 KİŞİYE İNDİRDİĞİNİ, ULAŞIM YOLLARININ TÜMÜNÜ TÜRKİYE’NİN KONTROL EDECEĞİNİ, TÜRKİYE ALEYHİNDEKİ
BÜTÜN ANLAŞMALARINI GEÇERSİZ SAYDIĞINI, SEVR’İ TÜMDEN HÜKÜMSÜZ
ADDETTİĞİNİ,HIRSLI VE SAVAŞÇI KİŞİLERİ YÖNETİMDEN UZAK TUTACAĞINI KABUL
ETTİRMİŞTİR.
ANCAK,1921 MOSKOVA ANLAŞMASINDA RUSLAR, ERMENİLERE MÜZAHİR OLMUŞLAR,GÜMRÜ ŞARTLARINI YUMUŞATMIŞLARDIR.
BİLAHARE ,1921 EKİM’İNDE KARS’TA, AZERBAYCAN,GÜRCİSTAN VE ERMENİSTAN
İLE BİR DOSTLUK ANLAŞMASI İMZALANIR. LAUSANNE’DA İSE ERMENİLER KONUSU AZINLIKLAR ALT KOMİTESİNDE ELE ALINIR. TÜRKİYE’DE BİR ERMENİ YURDUNDAN SÖZEDİLMEK İSTENİRSE DE ÖNCE RIZA NUR, SONRA İSMET BEYLER
BUNU ŞİDDETLE REDDEDERLER.ERMENİLER 2 ŞUBAT 1923’TE LAUSANNE’I
TERKEDER.
LAUSANNE ANLAŞMASI 24 TEMMUZ 1923’TE İMZALANDIĞINDA İÇİNDE ERMENİLERLE İLGİLİ ÖZEL BİR HÜKÜM YOKTUR. AZINLIKLARIN HAKLARINA AİT 37-44. MADDELERİN ONLARA DA UYGULANMASI SÖZKONUSUDUR. ANCAK, MEDENİ
KANUNUMUZ KABUL EDİLDİĞİNDE, TÜRKİYE’DEKİ ERMENİ CEMA-ATİ,AZINLIK
DEĞİL, EŞİT HAKLARA SAHİP TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTEDİKLERİNİ RESMEN
İLAN EDER.
11.SON DURUM:
LAUSANNE’DAN SONRA, İKİNCİ DÜNYA HARBİNİ TAKİBEN,STALİN’İN KARS, ARDAHAN VE BOĞAZLAR KONUSUNDAKİ TALEPLERİNE DEĞİN BİR SORUN ÇIKMAZ.
KORE HARBİ VE TÜRKİYE’NİN NATO İÇİNDE YER ALIŞI STALİN’E SED ÇEKERSE DE,
KIBRIS SO-RUNUNUN ORTAYA ÇIKMASIYLA, ERMENİLER SOYKIRIM VE TOPRAK
TALEBİ KONULARINDA 24 NİSAN TARİHİ ETRAFINDA NÜMAYİŞLERE BAŞLARLAR.
BU NÜMAYİŞLER KISA SÜREDE ASALA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN CİNAYETLERİNE
DÖNÜŞÜR. DİASPORA, ETKİLİ OLABİLDİĞİ ÜLKELERDE MAHALLİ VE MİLLİ PARLAMENTOLARA SOYKIRIM KARARLARI ALDIRMAYA, HEYKEL VE ANITLAR DİKTİRMEYE ÇALIŞIR.
1990 İTİBARİYLE SOVYETLER BİRLİĞİNİN ÇÖKÜŞÜNÜN ORTA ASYA VE
KAFKASLARDAKİ TÜRK KÖKENLİ YENİ DEVLETLERLE TÜRKİYE ARASINDA OLASI
GÜÇLÜ BAĞLAR KURULMASINA YOL AÇMASI VE BUNUN YARATTIĞI İZOLASYON
ENDİŞESİ ERMENİSTAN’I VE DİASPORAYI, ABD VE AVRUPA’DA SOYKIRIM
KONUSUNU DAHA BÜYÜK BİR ÇABAYLA ORTAYA SÜRMEYE SEVKEDER.
MART 1998’DE KOÇARYAN’IN, TER PETROSYAN’I DEVİRMESİYLE,DİASPORA’NIN VE
ERMENİSTAN’IN HAMLELERİ SIKLAŞIR VE GÜÇLENİR. DAHA SOĞUK HARP
DÖNEMİNDE FRANSA ERMENİLERİNİN BAŞLATTIKLARI, HEYKEL DİKME VE
SOYKIRIM KARARI ÇIKARMA FAALİYETLERİ, KANADA, İSVİÇRE, ABD, AVUSTRALYA,
İSVEÇ,HOLANDA,İSRAİL,İRAN,LÜBNAN, BELÇİKA,SURİYE GİBİ ÜLKELERE YAYILIR.
KARABAĞ’IN ERMENİLERE BAĞLANMASI İÇİN KELBECER’İN İŞGALİNE KADAR
GİDEN AZERBAYCAN’A VAKİ ERMENİ TECAVÜZÜNDE ,TÜRKİYE, HALİYLE, AZERBAYCAN’A ARKA ÇIKMIŞTIR.
ERMENİSTAN İSE, KARS ANLAŞMASIYLA OLUŞMUŞ TÜRKİYE SINIRINI TANIMADIĞINI AÇIKLAMIŞ, BAĞIMSIZLIK BİLDİRİSİNDE TÜRKİYE TOPRAKLARINDAN BATI
ERME-NİSTAN DİYE SÖZ ETMİŞ,ANAYASASININ DİBAÇESİNDE BUNU “ULUSAL
ARZU” OLARAK TAVSİF ETMİŞ, 2001’DE RUSYA’DAN, MOSKOVA VE KARS
ANLAŞMALARINI FES-HETMESİNİ VE KARS VE ARDAHAN’IN ERMENİSTAN’A VERİLMESİ İÇİN DE DESTEK SAĞLAMASINI İSTEYEREK, ARAYI İYİCE AÇMIŞTIR.
İLİŞKİLERİN BU GERGİNLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE, ERMENİSTAN İKİ ÜLKE
ARASINDAKİ SINIRI TANIDIĞINI YAZILI OLARAK BİLDİRMEDİĞİ TAKDİRDE, DİPLOMATİK İLİŞKİ KURMAYACAĞINI İLAN ETMİŞTİR.
BUNA RAĞMEN, BİR SÜRE İNSANİ MAKSATLARLA SINIRINI AÇARAK,ABD’NİN BUĞDAY YARDIMININ GEÇİŞİNE İZİN VERMİŞ, FAKAT KELBECER’İN İŞGALİ BUNDAN
VAZGEÇİLMESİNE NEDEN OLMUŞTUR.
ERMENİLERİN PKK’YA VERDİĞİ DESTEK MÜNASEBETLERİ DAHA DA BOZMUŞTUR.
ANCAK, 1994’TE AZERİ-ERMENİ MÜTAREKESİ OLDUĞUNDA, TÜRKİYE, İYİ NİYETLE
“H 50” HAVA KORİDORUNU TRAFİĞE AÇMIŞTIR.KARABAĞ SORUNUNUN ÇÖZÜM
İLKELERİ ÜZERİNDE AZERİ-ERMENİ ANLAŞMASI OLDUĞU TAKDİRDE KARA SINIRINI AÇABİLECEĞİNİ,PETROL BORU HATTI GEÇİŞİ İÇİN ERMENİSTAN GÜZERGAHINI
DÜŞÜNEBİLECEĞİNİ DUYURMUŞTUR.
NE VAR Kİ 1997’DE YAPILAN RUS-ERMENİ İTTİFAKI,BUNU İZLEYEN RUS-ERMENİİRAN İŞBİRLİĞİ , RUS KUVVETLERİNİN HUDUTTAKİ KONUMUNUN GÜÇLENMESİ
İLİŞKİLERİ YENİDEN GERMİŞTİR.2001’DEKİ KARS,ARDAHAN ÇIKIŞI VE SINIRIN TANINMADIĞININ İLANI İSE LİMİTİ TEŞKİL ETMEKTEDİR.
ABD VE AVRUPA İLE ERMENİ DİASPORASININ BULUNDUĞU ÜLKELERDE SOYKIRIM KIŞKIRTMALARI BÜTÜN ŞİDDETİYLE DEVAM ETMEKTEDİR,KONU AVRUPA
PARLA-MENTOSUNA GETİRİLMİŞTİR. HATTA SON OLARAK,13-14 NİSAN’DA STRASBOURG’DA AVRUPA PARLAMENTOSU İLE ERMENİ PARLAMENTOSU ARASINDA
YAPILAN PARLAMENTOLARARASI İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISINI MÜTEAKİP
YAYINLANAN BİLDİRİDE,TÜRKİYE,ERMENİSTAN’LA KISA SÜREDE DİPLOMATİK
İLİŞKİ KURMAYA,BARIŞ İÇİN ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇAPTA TAM VE SAMİMİ
BİR SÜREÇ BAŞLATMAYA, YİNE YAKIN GELECEKTE KARA SINIRINI AÇMAYA DAVET
EDİLMİŞTİR.
SADECE,ERMENİLERİN BÜTÜN BUNLARIN 3 EKİM 2005’TE TÜRKİYE-AB MÜZAKERELERİNİN BAŞLAMASINDAN ÖNCE VUKUUNUN ÖNKOŞUL OLMASI TALEBİ YERİNE “KISA ZAMAN” FORMÜLÜ İKAME EDİLMİŞTİR.
İŞTE TAM BU SIRADA,BAŞBAKAN SAYIN ERDOĞAN,KOÇARYAN’A,DIŞİŞLERİ
BAKANI SAYIN GÜL TARAFINDAN MECLİSTE AÇIKLANDIĞI ÜZERE, BİR ORTAK
KOMİSYON KURULMASINI ÖNEREN IYİ NİYET MEKTUBUNU GÖNDERMİŞ VE
MAALESEF HER İYİ HAZIRLANMAMIŞ TEŞEBBÜSTE OLDUĞU GİBİ BUNDA DA
DİPLOMATİK SONUÇ HÜSRAN, HATTA DAHA BETERİ AŞAĞILANMAK
OLMUŞTUR.ZİRA, BİLİNDİĞİ VEÇHİLE, ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI , SAYIN
BAŞBAKANIMIZIN ÖNERİSİNİ “UTANMAZLIK” OLARAK YORUMLAMIŞTIR.
ANCAK, İİKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİ, MAALESEF,BU DEFA ÜSTELİK
BİRARADA, DÜNYAYA BİR BİLDİRİ YAYINLADILAR VE AB BAŞKANLIĞINI ÜSTLENMEK
ÜZERE OLAN İNGİLTERE LORDLAR VE AVAM KAMARALARINA MEKTUP GÖNDERDİLER.
BU ÇOK SAFİYANE BİLDİRİDE DÜNYA PARLAMENTOLARINA VE KAMU OYLARINA
ÖZETLE ŞU ÖNERİ YAPILMAKTADIR:
“TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN ARASINDA İYİ İLİŞKİLERİN KURULABİLMESİ İÇİN, İKİ ÜLKENİN, KAMU OYLARI ARASINDA KEMİKLEŞMİŞ
GÖRÜŞLERİ AŞARAK, BELLİ BİR TARİH PERSPEKTİFİNDE
BULUŞMALARI SAĞLANMALIDIR. BU YAPILMAZSA, GELECEK
NESİLLERE MİRAS OLARAK KİN VE DÜŞMANLIKLAR BIRAKILIR.
EĞER İKİ ÜLKE ARASINDA BARIŞA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORSANIZ BU ÖNERİYE DESTEK VERİN .”.
İNGİLİZLERDEN İSE, ALMAN ALEYHDARI PROPAGANDA MAVİ KİTABININ
GERÇEKLERİ YANSITMADIĞININ 1925’TE DÜNYAYA AÇIKLANDIĞI HATIRLATILARAK,
TÜRK MAVİ KİTABI İÇİN DE AYNI AÇIKLAMANIN YAPILMASI İSTENİYOR.
BÖYLECE BİLDİRİ İLE , TÜRKİYE’NİN, SOYKIRIM DİYE BİRŞEY OLMADIĞINI VURGULAYAN VE BU KONUDA MEVCUT YEGANE GERÇEĞİ YANSITAN YAKLAŞIMI,
“KEMİKLEŞMİŞ GÖRÜŞ” DİYE AŞAĞILANIP, ASILSIZ ERMENİ İDDİALARI İLE
AYNI KEFEYE KONUYOR.
İNGİLİZLERE GİDEN MEKTUPLA DA, SANKİ İNGİLTERE TARAFINDAN BİR AÇIKLAMA YAPILMAZSA, MAVİ KİTABIN, BİZZAT YAZARINCA DA KABULLENİLMİŞ VE
BİRÇOK TARİHÇİ TARAFINDAN VURGULANMIŞ DÜZMECELİĞİ GERÇEK VE
GEÇERLİ OLAMAZ GİBİ BİR HAVAYA ,YİNE KENDİLİĞİMİZDEN , KİMSE TARAFINDAN
ZORLANMADAN, BİZ GİRMEK DURUMUNA DÜŞÜYORUZ.
BU İKİ TEŞEBBÜSTE DE, MECLİSİN İKTİDAR VE ANA MUHALEFET KANATLARININ
GÖRÜŞLERİNE MİLLET İRADESİNİ MAHKUM ETMESİ İSE, HERHALDE
DEMOKRASİMİZ VE MİLLETİMİZ AÇISINDAN KOLAY KABUL EDİLEMEYECEK BİR
NOKSAN VE HATA, HEM TARİHİMİZE, HEM GELECEĞİMİZE ALELACELE VE HİÇ
SEBEPSİZ KONMUŞ BİR İPOTEKTİR.
HALBUKİ, AÇIK OLAN ŞUDUR Kİ, HUKUKEN ULUSLARARASI SOYKIRIM SÖZLEŞMESİ, 1915-17 DÖNEMİ İÇİN , GERİYE YÜRÜTÜLEREK,İŞLETİLEMEZ.
GERÇEK TARİHİ PERSPEKTİF, YANİ ERMENİLERE BİR SOYKIRIM UYGULANMADIĞI
VAKIASI, TARİHÇİLER TARAFINDAN BİLİNMEKTE, FAKAT ERMENİLER BİR TÜRLÜ
TARİHE EĞİLMEYİ KABUL ETMEMEKTEDİRLER.
SİYASİ BİR UYUŞMA İÇİN, SON OLARAK SAYIN BAŞBAKAN TARAFINDAN YAPILAN
KOMİSYON KURMA ÖNERİSİNİN, “UTANMAZLIK” OLARAK TANIMLANMASI GİBİ,
KARABAĞ KONUSUNDA İLKE UYUŞMASI, ORTAK SINIRIMIZIN TANINMASI, TOPRAK
VE TAZMİNAT TALEPLERİNDEN VAZGEÇİLMESİ, SOYKIRIM İDDİALARININ
GÜNDEMDEN ÇIKARILMASI NEV’İNDEN İYİ KOMŞULUK VE DİPLOMATİK BAĞLAR
İÇİN GEREKLİLİĞİ DOĞAL OLAN İSTEKLER DE ERMENİLERCE DERHAL REDDEDİLMEKTEDİR.
BUNA KARŞILIK, TÜRKİYE’NİN, AVRUPA BİRLİĞİNE GİREBİLMESİ İÇİN, BÜTÜN
ERMENİ TALEP VE İDDİALARINI KABUL ETMESİNİN ÖNKOŞUL HALİNE GETİRİLMESİ İSTENMEKTEDİR.
ABD PARLAMENTOSU VE YÖNETİMİ, YİNE ERMENİ TALEP VE İDİALARINI TÜMÜYLE
KABUL EDEN KARARLARIN ÇIKARILMASI İÇİN YAYLIM ATEŞİNE TUTULMAKTADIR.
ERMENİ DİASPORASININ ETKİLİ OLDUĞU TÜM ÜLKELERDE DE DURUM AYNIDIR.
***
BUNLARIN HEPSİ İKİ KOMŞU ÜLKE İÇİN ACI OLAN ŞEYLERDİR. ANCAK, BELKİ DE
HERŞEYDEN DAHA ACI OLAN HUSUS, BUGÜN ERMENİSTAN’IN YOKSULLUK VE
AÇLIK SINIRINDA OLMASIDIR.
ERMENİSTAN, TABİİ KAYNAK FAKİRİ, DENİZLERE KAPALI, TARIMA MÜSAİT
OLMAYAN, SANAYİİ GERİ BİR ÜLKEDİR. EKONOMİSİ PERİŞANDIR.DEVAMLI DIŞA
GÖÇ VERDİĞİ İÇİN ZATEN KÜÇÜK OLAN NÜFUSU GİDEREK DAHA DA AZAL-MAKTADIR.
BU ACI ŞARTLAR DOLAYISIYLA İDARESİ HERGÜN BİRAZ DAHA SERTLEŞMEKTEDİR. HER YÖNDEN ZOR DURUMDA OLAN VE ANCAK GÜRCİSTAN VE
NAHCEVAN ÜZERİNDEN GELEN TÜRKİYE MENŞELİ GIDA MADDELERİYLE
BESLENEBİLEN HALK BEZGİNDİR.BU DURUMUN UZUN SÜRE DEVAM EDE-MEYECEĞİ AÇIKTIR.
DİASPORANIN VE KOÇARYAN İDARESİNİN BÜTÜN VAVEYLASINA RAĞMEN, ERMENİSTAN HALKI, TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMANIN YAŞAMSAL YARARLARINI BİLMEKTEDİR.NİTEKİM, İLİŞKİLERDE ERMENİSTAN TARAFINDAN YARATILAN BÜYÜK
GERGİNLİK DEVAM EDEDURSUN, ŞU ANDA 45 BİNİN ÜSTÜNDE ERMENİ VATANDAŞI
TÜRKİYE’DE ÇALIŞARAK, ERMENİSTAN’DAKİ AİLELERİNE BAKMAKTA-DIR.KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMİ İÇİNDE YARDIM TALEPLERİ EKSİK OLMAMAKTADIR.
TÜRKİYE, KOÇARYAN İDARESİNİN VE DİASPORANIN GEÇERSİZ VE ANLAMSIZ İDDİALARI GÜNDEMDEN KALKTIĞI TAKDİRDE, EKONOMİSİNİN BÜYÜK İMKANLARINI
İKİBUÇUK MİLYONLUK ERMENİ HALKININ İSTİFADESİNE AÇMAYA VE ERMENİSTAN’I
DÜNYAYA BAĞLAMAYA HAZIRDIR.
BU NEDENLE DEĞİL MİDİR Kİ, BUGÜNKÜ DURUMDA DAHİ BİRÇOK İNSANİ YARDIMA
İMKAN HAZIRLADIĞI GİBİ KENDİSİ DE ERMENİSTAN’A ÇEŞİTLİ İMKANLAR VE
YARDIM SAĞLAMAKTAN KAÇINMAMIŞTIR.
O HALDE, LÜZUMSUZ VE ZAMANSIZ AÇILIŞLAR YAPARAK, HEM TÜRKİYE’NİN ONURUNUN KIRILMASINA SEBEP OLMAK, HEM DE, GÜÇLÜ OLDUKLARI VE ERMENİSTAN İDARESİNE TÜRKLERİN AVRUPA BİRLİĞİNE GİRME GAYRETİ İÇİNDE
KENDİLERİNDEN TALEPKAR OLDUĞU VEHMİNİ VEREREK, TUTUMLARINI
SERTLEŞTİRMELERİNE YOL AÇIP, GERÇEKÇİ YAKLAŞIMLARI ZORLAŞTIRMAK
NEDENDİR?
ANLAMAK GÜÇTÜR.

Benzer belgeler