Sanal Küre Üzerinde Yürüyüş Analizi

Transkript

Sanal Küre Üzerinde Yürüyüş Analizi
Sanal Küre Üzerinde
Yürüyüş Analizi
Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, [email protected]
Y.Müh.Hakan ŞAHİN, [email protected]
Y.Müh.Emre SOYER, [email protected]
Y.Müh.Feyzi KANTAR, [email protected]
Prof.Dr.Zübeyde ALKIŞ, [email protected]
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
1/26
Konumsal Verinin Görselleştirilmesi
2 Boyutlu
CAD Yazılımları
3 Boyutlu
Sanal Küreler
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
2/27
Sanal Küreler
Sanal Küre; yeryüzünün ya da başka bir dünyanın 3B olarak
yazılımsal modellenmesi ya da temsil edilmesidir.
* Kullanıcının bakış açısını ve konumunu değiştirerek
serbestçe etrafında hareket etmesini ve dolaşmasını
sağlamaktadır.
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
3/27
Sanal Küreler
2004
NASA World Wind
2005
Google Earth
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
4/27
Veriler
PROBLEM :
•
•
Sunumu yapılan verideki farklılıklar,
Sunum araçları ve yöntemlerindeki farklılıklar.
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
5/27
Problem
Sistem B
Sistem A
CD ile
Transfer
Sistem C
Format Dönüşümü
Format X
Direk
Transfer
Format Y
Sistem E
Sistem D
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
6/27
Veri Paylaşımı – OGC Web Servisleri
ÇÖZÜM:
•
•
Standartların geliştirilmesi,
Ortak formatta verilerin kullanılması.
Sunucu
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
Veritabanı
7/27
OGC Web Servisleri
İstek
Web Servisi A
HTTP
Cevap
İstemci
SMTP
HTTP
İstek
Cevap
SMTP
Web Servisi B
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
8/27
OGC Web Servisleri
•
Web Map Service-WMS
•
Web Feature Service- WFS
•
Web Coverage Service-WCS
•
Catalogue Service for the Web-CS/W
•
Web Registry Service – WRS
•…
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
9/27
OGC Web Servisleri
Standart Kullanıcı : Ara ve Görüntüle
2B
veya
3B
Harita İstek ve
Kullanımı
ARA
Oluştur
Web
Servisleri
Katalog
Web
Servisleri
Web
Servisleri
Kayıt
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
Yayınla
10/27
10/27
Web Harita Servisi (Web Map Service-WMS)
* Koordinat bilgisine sahip verilerin istemciye raster olarak
iletilmesi ve haritalar üretilebilmesi için kullanılmaktadır.
* Coğrafi verilerden raster harita üretir ve üretilen bu raster
haritalar resim formatı ile kullanıcılara iletilmektedir.
•
•
•
GetCapabilities (Zorunlu)
GetMap (Zorunlu)
GetFeatureInfo (İsteğe Bağlı)
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
11/27
11/27
WMS - GetCapabilities
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
12/27
12/27
WMS - GetMap
http://localhost/wms/wms_service.ashx?VERSION=1.1.0&REQUEST=GetMap&
SRS=EPSG:4326&WIDTH=512&HEIGHT=512&
LAYERS=Layers&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&
FORMAT=image/png&
BGCOLOR=0xFFFFFF&
TRANSPARENT=TRUE&
BBOX=34.56,39.953156,34.571228,39.954529
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
13/27
13/27
Uygulama – Yürüyüş Analizi
* Yürüyüş hızı sert zeminde 5 km/saat, arazide 4 km/saat.
* William Wilson Naismith (1892) Æ Arazinin Eğimi.
* Tranter düzeltmeleri Æ Fiziki durum, meteorolojik şartlar ve
yorgunluk faktörleri.
Arazi Eğimi
Yürüyüş Hızına Etkisi
-%5 < Eğim <%5
Düz yol olarak hesaplanır.
-%12 < Eğim <-%5
Her 30m lik iniş için, 1 dakika çıkarılır.
Eğim < -%12
Her 30m lik iniş için, 1 dakika eklenir.
Eğim > %5
Her 10m lik çıkış için, 1 dakika eklenir
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
14/27
14/27
Uygulama – Yürüyüş Analizi
* Zemin tipi (değişken, sert zeminli),
* Kar oranı (yok,az,çok),
* Çamur oranı (yok,az,çok),
* İntikal Zamanı (gündüz, gece, karışık),
* Rüzgâr durumu (yok, güçlü, çok güçlü) ve
* Yük Durumu (yok, ağır < 20kg, çok ağır > 20kg).
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
15/27
15/27
Uygulama - Veriler
•
Ortofoto Görüntüler,
(Hava Fotoğrafları, Uydu Görüntüleri),
•
Yükseklik verileri
(DTED2)
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
16/27
16/27
Uygulama - Yazılım
* ArcGIS Explorer 1500 yazılımı
* ArcGIS Explorer yazılımının yazılım
geliştirme arayüzü (SDK)
* C# Programlama dili
* NetCAD – Glonet Yazılımı
* C# Programlama dili
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
17/27
17/27
Uygulama - Mimari
SUNUCU
• Raster
•Ortofoto
Harita
Sunucusu
Yükseklik Verisi
Analizler
2-3 Boyutlu Uygulamalar
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
18/27
18/27
Uygulama – Yürüyüş Analizi
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
19/27
19/27
Uygulama – Yürüyüş Analizi
Bitiş
Başlangıç
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
20/27
20/27
Uygulama – Yürüyüş Analizi
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
21/27
21/27
Uygulama – Yürüyüş Analizi
Eğim > %5
- %5 < eğim < %5
- %12 < eğim < -%5
Eğim < -%12
Mesafe : 2,366 m.
Süre
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
: 3.20 saat
22/27
22/27
Sonuçlar
•
Günümüzde haberleşmenin ve bilgi paylaşımının önemi
hızla artmaktadır.
•
Sanal Küre Kullanımı yaygınlaşmaktadır.
•
Standart ve ortak veri kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.
•
Veri sunumunda OGC Web Servisleri önemli bir yer
tutmaktadır.
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
23/27
23/27
Sonuçlar
• Sanal küre üzerinde belirlenen bir yürüyüş güzergâhının
çeşitli koşullara bağlı olarak ne kadar zamanda kat
edilebileceği hesaplanmaya çalışılmıştır.
• Bu uygulamanın arazide yapılan yürüyüş ve gezi
faaliyetlerinde kullanılabileceği değerlendirilmektedir.
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
24/27
24/27
Sonuçlar
• Benzeri uygulamaların kişisel bilgisayarlar yerine ağ
üzerinden hizmet veren sanal küre yazılımları üzerinde
yapılması ile uygulamaların diğer kullanıcılar tarafından da
kullanılacağı değerlendirilmektedir.
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
25/27
25/27
Kaynakça
• Anderson, S.J., Harmon, J.E., 2003, The Design and Implementation of Geographic Information Systems,New Jersey.
• Aras İ., Yıldız F., 2011, İnternet Tabanlı CBS’nin Sivil ve Askerî Amaçlı Acil Durum Uygulamalarında Kullanılmasında
Yeni Bir Yaklaşım, Harita Dergisi, Sayı: 141, Sayfa:38-51.
• Erbaş M., Şahin H., Alkış Z., 2010., OGC Web Servisleri İle Üç Boyutlu Haritacılık Uygulamaları, III. Uzaktan Algılama ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa : 197-204, Gebze - Kocaeli.
• Fadai, K., Kresse, W., 2004, ISO Standards for Geographic Information, ISBN-10: 3540201300, Springer, Germany.
• ISO, 2001, 19101 Geographic information -Reference model, Standart dokümanı, versiyon 2001-12-03.
• Şahin H., Erbaş M., Arslanoğlu M., 2010., Mühendislik Ölçmelerinde Sanal Küre Uygulamaları, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu, 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak.
• Tate J., 2010, Open standards – the gateway to interoperability, Geospatial Intelligence Summit, Viyana.
• Veliyev A., 2007, 1:250.000 Ölçekli Topografik Veritabanı Verileri İçin Web Tabanlı Sunum Sisteminin Kurulması, Bitirme
Tezi, Harita Yüksek Teknik Okulu, Ankara.
• Yılmaz E., Kantar F., Erbaş M., 2009. Harita Genel Komutanlığının Konumsal Veri Sunum Uygulamaları, 1. BHİKP
Sempozyumu, Ankara.
• URL 1, Open GIS Concortium (OGC) web sitesi, www.opengeospatial.org, 01 Şubat 2011.
• URL 2, http://www.wildwalks.com/bushcraft/technical-stuff/naismith-s-rule-estimate-walking-time.html, 5 Ocak 2011.
• URL 3, Wikipedia web sitesi, http://en.wikipedia.org/wiki/Naismith's_Rule, 05 Ocak 2011.
• URL 4, http://www.grough.co.uk/2009/07/13/ust-a-minute-mr-naismith-can-that-be-right, 05 Şubat 2011.
• URL 5, http://www.geog.leeds.ac.uk/papers/98-7, 05 Şubat 2011.
•13.Tü
URL 6, http://www.knightnet.org.uk/travel-&-outdoors/walking-times.htm, 05 Şubat 2011.
26/27
26/27
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
Soru ve Cevaplar?
„
İlginiz için teşekkürler.
13.Tü
13.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
Kurultayı, 1818-22 Nisan, Ankara
27/27
27/27

Benzer belgeler