Partikül Sayıcı, Otomatik Partikül Sınıflandırıcı ve Dinamik

Transkript

Partikül Sayıcı, Otomatik Partikül Sınıflandırıcı ve Dinamik
b�olab
Part�kül Sayıcı,
Otomat�k Part�kül Sınıflandırıcı
ve D�nam�k V�skoz�metre
Yen� nes�l LaserNet F�nes®C LNF Q200 part�kül
görüntüleme c�hazı, sah�p olduğu yüksek teknoloj�
ürünü lazer görüntüleme tekn�ğ� ve gen�ş kapsamlı
anal�z yazılımı �le h�drol�k, motor, d�şl� ve yağlama
yağlarında 4μm’den büyük part�küller� saymakta,
şek�ller�n� görüntülemekte ve otomat�k olarak
sınıflandırmaktadır.
S�stem, ISO 4406 (1999), NAS 1638, NAVAIR 01-1A-17, SAE AS 4059, HAL ve ASTM D6786 standartlarına
uygun olarak part�kül sayımı gerçekleşt�rmekte ve sonuçları bu standartlara uygun b�r şek�lde ekrana
yansıtmaktadır.
Aynı zamanda ISO 15 - ISO 320 aralığındak� yağların 40°C’de d�nam�k v�skoz�tes�n� ölçmekte ve yoğunluk hesabı
�le k�nemat�k v�skoz�te değer�n� de göstermekted�r. C�haz �le boyutları 20µm ’den büyük bütün part�küller otomat�k
olarak kesme, sürtünme, yorulma, ametal, f�ber ve serbest su olarak
sınıflandırılmakta ve m�lyonda b�r sev�yes�ne kadar part�küller�n
şek�ller� görüntülenmekted�r.
LNF Q200, yüksek teknoloj� lazer s�stem� �le çok k�rl�, yüksek �sl�,
koyu
ve
opak
numuneler�n
anal�zler�n�,
seyreltmeye
gerek
bırakmaksızın kolaylıkla gerçekleşt�r�r. C�haz, su damlacıklarının
hesaplanmış hacm�nden yola çıkarak yağda bulunan serbest su
yüzdes�n�, ayrıca kurum ve hava kabarcıklarının sev�yes�n� de tesp�t
etmekted�r. S�stem 20μm’den büyük hava kabarcıklarını ve su
damlacıklarını, part�kül anal�z sonuçlarından ayırmaktadır.
Part�kül Şek�l Sınıflandırması
Part�küller�n boyutları, tam otomat�k b�r şek�lde s�stem tarafından bel�rlenmekte ve ISO 4406 (>4μm, >6μm ve
>14μm) veya NAS 1638 (5-15μm, 15-25μm, 25- 50μm, 50-100μm ve >100μm) kodlamasına göre kullanıcılara
raporlamaktadır.
Beytepe Mah. Beyler Cad. 1651. Sok. No: 8 Çankaya / Ankara 06810, Turkey Tel: +90 312 468 85 30 Fax: +90 312 468 85 33 www.biolab.com.tr [email protected]
Özell�kler
Uygulamalar
SAE 4059 AS, GOST, ASTM D6786, HAL Kullanıcı Tanımlı;
Viskozite ASTM (DW) başına; Serbest Su% veya ppm (mg / kg);
Metodoloji
ASTM D7596
Ölçüm aralığı
15-320 cSt arasinda 40°C Viskozite; 4 μm - 100 μm’den daha büyük parçacıklar
Kararlılık
Yöntemine göre değişiklik gösterir
Tekrarlanabilirlik
Yöntemine göre değişiklik gösterir
Analiz sıcaklık kontrolü
0,1°C ± (Viskozite Özelliği)
Kalibrasyon
ÇALIŞMA ÖZELLİKLER
Numune hacmi
Minimum 30 mL
Elektron solvent; Kokusuz kerosen
Çalışma ortam sıcaklığı
25°C to 35°C
Bağıl nem
% 10 - % 80
Çalışma ortam yüksekliği
5.000 metreye kadar (16.404 feet)
KULLANICI ARAYÜZÜ ÖZELLİKLERİ
Windows ile uyumlu
Ekran
Harici
Veri depolama
Harici
Veri transferi
USB
Güvenlik
Şifre korumalı
Veri Girişi
Harici
GÜÇ GEREKSİNİMLERİ
Güç
MEKANİK ÖZELLİKLER
Boyutlar ( W x D x H)
17.8 x 43.2 x 22.9 cm
Ağırlık
7.65 kg (17 lbs)
Nakliye Boyutlar (W x D x H)
36.8 x 78.7 x 35.6 cm
Nakliye Ağırlığı
12.2 kg (27 lbs)
Uluslararası uygunluk
SARF MALZEMELERİ
P-10193
LNF-509
ASP seçeneğ� �le LNF Q200
Beytepe Mah. Beyler Cad. 1651. Sok. No: 8 Çankaya / Ankara 06810, Turkey Tel: +90 312 468 85 30 Fax: +90 312 468 85 33 www.biolab.com.tr [email protected]

Benzer belgeler