GTO_Özel Teknik Þartname

Transkript

GTO_Özel Teknik Þartname
T.F.F ADANA GÜNDÜZ TEKİN ONAY TESİSLERİ TADİLAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu’ nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.)
kullanım hakkına sahip olduğu “Adana İli, Toros Mahallesi, Gündüz Tekin Onay Sokak” adresinde
(Bundan böyle İŞYERİ olarak anılacaktır.) mukim, zemin ve 1. kat kattan oluşan tesis yönetim
binasında ve tesis çevresinde, ekli projeler, mahal listesi ve özel idari şartname doğrultusunda
yapılacak inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat onarım faaliyetlerine teklif veren firmaların (bundan böyle
İSTEKLİ olarak anılacaktır.) çalışma esaslarını ve yürütecekleri her bir imalatın teknik standartlarını
belirler.
Bu bağlamda, teklif verilecek iş kalemleri aşağıda poz numaralarıyla beraber tanımlanmıştır:
A) İNŞAAT İŞLERİ
1.) Poz No: 15.006/3C
“Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn,
yumuşak tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı
kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0 - 0.400 m3 büyüklük)”
Ekskavatör, skreyper, buldozer, trakskavatör vb. makineler ile kazının yapılması, taşıtlara
yükletilip 25 metreye kadar taşınması, boşaltılması, depo ya da dolguya (imla sedde gibi)
serilmesi veya imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması,
kazı yeri ile depo veya dolgunun düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makina,
alet ile edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir (25 mt.
dışındaki taşımalar, sulama, sıkıştırma hariç). Metraj hacmen (M3) ve kazı projesi üzerinden
hesaplanarak ölçülür.
2.) Poz No: 16.002
“Basınç dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton”
Teklif fiyatına 0.500 m³ elenmiş kum, 0.750 m³ elenmiş çakıl, 0.150 m³ su ve 200 kg
çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuk
ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü
malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahildir.
Ölçü hacim olarak (M3) projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
3.) Poz No: 16.003
“Basınç dayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton”
Teklif fiyatına 0.500 m³ elenmiş kum, 0.720 m³ elenmiş çakıl, 0.110 m³ su ve 250 kg
çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması soğuk
ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü
malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahildir.
Ölçü hacim olarak (M3) projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
1
4.) Poz No: 18.071/2
“Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar yapılması”
Teklif fiyatına ÇORUM, TURGUTLU ya da TOSYA marka, yatay delikli, 19X19X13.5 cm boyutta
fabrika tuğlası ve TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği) üyesi bir markadan hazırlanan
200 doz çimento harcı ile projesine uygun olarak ipinde, şakülünde, terazisinde ve
gönyesinde tuğla duvar örülmesi, kapı ve pencere üstlerinde duvar genişliğinde, 10 cm
yüksekliğinde ve her iki yandan min. 20 cm duvar üstlerine binecek şekilde, alt ve üst çift sıra
yatay donatılı lento yapılması, lento imalatı için gerekli kalıp ve sarf malzemesi, inşaat
yerindeki tüm yükleme, yatay-düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve firesi, imalat
işçiliği, işçilik araç/gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahildir. Metraj, hacim
olarak (M3) ve projeden ölçülür. 0,10 m2’ den büyük kapı, pencere vb. boşluklar minha edilir.
5.) Poz No: 18.183
“Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması”
Projesine göre revizyonun gerektiği çimento harçlı kârgir ve horasan inşaatın, patlayıcı madde
kullanılmadan yıkılmasıdır. Teklif fiyatına inşaat yerindeki yükleme, yatay/düşey tüm taşıma,
her türlü işçilik, her türlü araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahildir.
Metraj, yıkılan yerin boyutlarına göre hacim olarak (M3) ve projeden ölçülerek hesaplanır.
6.) Poz No: 18.195
“Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi”
Halihazırda tesiste var olan ve TFF tarafından değiştirilmesine karar verilmiş, her türlü ahşap
kapı kasaları, kapı kanatları, pencereler ve camekanlar itinalı bir şekilde sökülecek, sökülen
malzeme TFF yetkilisine gösterilecek ve TFF yetkilisinin kararı doğrultusunda malzemenin
tamamı ya da bir kısmından istiflenmesi gerekenler istiflenecek, geri kalan malzeme tesis
alanından uzaklaştırılacaktır. Teklif fiyatına inşaat yerindeki yükleme, tüm yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahildir. Ölçü,
sökülen yüzey alanı (M2) olarak alınır.
7.) Poz No: 19.023/1
“3 mm kalınlıkta camtülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı polimer
bitümlü örtülerle iki katlı su yalıtımı yapılması (%5 eğime kadar geleneksel betonarme veya
prefabrike elemanlarla yapılmış teras çatı ve benzeri yerlerde) (plastromer esaslı)”
TS 11758' e uygun 3 mm kalınlıkta camtülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe
taşıyıcılı polimer bitümlü örtülerle teras çatıda iki kat su yalıtımı yapılmasıdır. Teklif fiyatına
malzeme ve zayiatları, işçilik, nakliye, yatay/düşey tüm taşımalar, yükleme ve boşaltma,
müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Ölçü uygulama yapılan net alandır (M2).
8.) Poz No: 21.011
“Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taş ve benzeri kaplama malzemesi ile
kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde)”
2
Teklif fiyatına ağaçtan kalıp yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet kadronlar,
kuşaklar, destekler, çivi, tel benzeri gereçler, zayiat ve işçilik, yatay/düşey tüm taşımalar,
müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Metraj, projesinden veya yerinden kalıp gören
yüzlerin alanı (M2) ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmadan imalât deliklerinin çevre
kalıpları ölçüye dahil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.
NOT: Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.
9.) Poz No: 21.065
“0-12,50 (12,50 m. dahil) m. arası yükseklikteki duvarlar için iş iskelesi kurulması”
Dış cephede yürüyecek imalatlar için sabit çalışma iskelesi kurulacaktır. İş iskelesinin
nakliyesi, kurulması, sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
Ölçü, iskelenin kurulacağı net cephe ölçüsü (M2) olarak alınır.
İş iskelesi cepheye çelik dübellerle sabitlenecektir. Yürüme platformu çelik, sürekli ve iş
iskelesinin genişliği kadar olacaktır. Herhangi bir düşmeye sebebiyet vermeyecek şekilde diz
ve bel hizasında çift sıra yatay korkuluklar olacaktır. Malzeme ve aletlerin aşağıya düşmesine
engel olacak önlemler alınacaktır. İskelede çalışan herkes emniyet kemeri takmak zorundadır.
İş iskelesinde çalışma, TFF yetkilisinin kurulumu tamamlanmış iskeleyi denetlemesi sonrası
başlayacaktır.
10.) Poz No: 23.176
“Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon, köprü,
korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere
yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler)”
Çeşitli çelik çubuk, lâma ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü,
korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere
yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve
her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yapılacak yükleme, yatay ve düşey taşıma,
boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir (boya hariç). Ölçü, proje
boyutları üzerinden poz no: 23.111- 23.150’ deki esaslar dahilinde tartı ağırlığını tahkik
ederek hesaplanır.
11.) Poz No: 23.241/A
“Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert PVC doğrama profillerinden
her çeşit kapı, pencere, kaplama vb. imalat)”
TS 914’ e uygun Sıcak Daldırma Metodu ile galvanize kaplanmış metal profillerle takviye
edilmiş, yüzeyleri pürüzsüz ve dış hava koşullarına dayanıklı, TS 5358’ e uygun sert PVC
profillerden imal edilmiş doğramalar ile tüm yalıtım malzemeleri ve bağlantı elemanlarıyla
birlikte, projedeki ölçülere göre pencere, kapı, camekan, duş/wc bölme vb. imalat
yapılacaktır. Doğramaların imalatı için ADOPEN, FIRATPEN, PİMAPEN markalarından biri
seçilecektir. Marka teklif dosyasında TFF’ ye sunulacaktır. Fiyata, imalâtı yapılan plastik
doğramanın kârgir aksama, kenet ve dübellerle, gerektiğinde demir konstrüksiyona (kör
kasaya) paslanmaz vida ile tespiti, sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu
sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti, aksesuarlar, inşaat yerindeki
3
yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri,
müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Ölçme, birim alanın KG cinsinden ağırlığı olarak
yapılacaktır.
12.) Poz No: 24.061
“Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti”
PVC’ den Ø 100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi,
boruların oluktan itibaren dirsekler de dahil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli
somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü
bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme,
yatay/düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. Metraj,
yerine takılmış boru ekseninin boyu (M) üzerinden ölçülerek hesaplanır.
13.) Poz No: 25.016/1
“Demir imalatın iki kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması”
Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, her bir katta 0,100 kg halinde,
kontrolü sağlamak amacıyla her kat için farklı renkte, iki kat halinde 0,200 kg antipas
sürülmesi, 0,100 kg 1. kat 0,100 kg 2. kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yatay/düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler teklif
fiyatına dahildir. ÖLÇÜ: a) Mobilyalarda fırça sürülen saha ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1)
Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan
kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dahil edilir. 3) Kasa ve pervazlı
olanlarda pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahil edilir. Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam
boşlukları ölçüye katılmaz Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekan ve
pencerelerde; 1) Camekan ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına, pervazsız pencerelerde;
sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh
hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise
ayrıca ölçülerek, sahaya ilave edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür. İki pencere arasındaki
kasa ayrı ölçülür ve alana ilave edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda
bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm sahası ölçülür. Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası,
kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yüzeyler ölçülür.
14.) Poz No: 25.036/1
“Çıplak beton veya ince sıva yüzeylerin astar çekilerek akrilik esaslı ince malzeme ile her
renkte boyanması”
Tesisin dış cephesi, MARSHALL, DYO veya FİLLİ BOYA marka akrilik esaslı dış cephe boyası ile
boyanacaktır. Boyanacak eski yüzeyler zımparalanarak düzeltilecek, gerekli tüm yüzey
onarımları yapılacak ve yüzey astar/boya uygulamasına hazır hale getirilecektir. Sonrasında
yine MARSHALL, DYO veya FİLLİ BOYA marka uygun astar (0,150 kg/m2), boya öncesi tatbik
edilecektir. Astar üzerine 1 kat (0,180 kg/m2) boya ve 2. kat (0,120 kg/m2) boya
uygulanacaktır. İki kat ile örtücülüğün sağlanamadığı durumlarda, örtücülük sağlanana kadar
boya uygulaması devam edecektir. Boyanın renk seçimi için uygulanmadan evvel numune
yapılacak ve mutlaka TFF Yetkilisi’ nden yazılı onay alınacaktır. Teklif fiyatına boya, astar,
fırça, rulo vb. her türlü malzeme, alet ve zayiatı, uygulama işçiliği, tüm yatay/düşey taşımalar,
4
yükleme ve indirmeler, müteahhit karı ve genel giderler dahildir. Metraj, boya uygulanacak
net yüzey alanları (M2) ölçülerek alınır.
15.) Poz No: 25.116/A10
“2mm kalınlıkta PVC esaslı yer döşeme kaplaması yapılması (Kamu kurum ve kuruluşlarının
makam personel odaları,misafirhane ve kreşleri,hasta odaları vb.) (Homojen grup T)”
Mevcut beton, şap, mozaik vb. yüzeylerinin üzerinin süpürülüp vakumlu olarak temizlenmesi,
varsa eski kaplama ve harç pürüzlerinin kazınması, poliakrilat esaslı sentetik reçineli astarın
m2'ye 0,150 kg gelecek şekilde sürülmesi, sentetik katkı maddeli zemin düzenleme macunu
ile kaplama yüzeyinin düzgünleştirildikten sonra üzerine 0,400 kg PVC özel yapıştırıcı
sürülerek BVT veya tarkettASPEN marka PVC esaslı döşeme kaplama malzemesinin serilmesi,
yapıştırılması, ek yerlerinin düzgün ve itinalı olarak sıcak kaynakla birleştirilmesi için her türlü
malzeme ve zayiatı, işçilik, tüm yatay/düşey taşımalar, uygun süpürgelik malzemesi ve
montajı, yükleme ve indirmeler, müteahhit karı ve genel giderler fiyat teklifine dahildir.
Kaplama yapılan yüzeyler "M2" olarak hesaplanır. Renk, doku onayı TFF Yetkilisi tarafından
verilerek uygulama yapılacaktır.
16.) Poz No: 26.206/A
“3 cm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması (3x30xSerbestboy)”
Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması,
üzerine (3cm) kalınlıkta 400 kg dozlu çimento harcı ile bir altlık serilmesi, bunun üzerine
aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3cm kalınlığında, 30 cm x serbest boy ebadında
mermerlerin projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli
çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi,
döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iş
yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler
teklif fiyatına dahildir. Mermer döşenen bütün yüzey ve süpürgelikler projesi üzerinden " M2"
olarak hesaplanır.
17.) Poz No: 27.501
“250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile bodrum iç
duvarlarında)”
Teklif fiyatına 1 m³ dişli kuma 250 kg. çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm.
kalınlığında kaba sıva ve bunun üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg. çimento ilâvesiyle
hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm. kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin
temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma
sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve
genel giderler dahildir. Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzey alanları (boşluk yanları
dahil) hesaplanır. Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri
hesaba katılır. Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.
18.) Poz No: 27.528/3
“İnce sıva, alçı sıva vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması”
5
KNAUF, ABS veya LAFARGE marka saten alçı ile yüzeylerin kaplanması işidir. Uygulamanın
yapılacağı yüzey toz ve pürüzlerinden arındırılacak ve gerekli oranda nemlendirilecektir. İşlem
terazisinde ve pürüzsüz yüzey oluşturacak şekilde yapılacaktır. Brüt beton yüzeye
uygulanması durumunda aderans artırıcı YKS, KNAUF veya KÖSTER marka uygun astar ile
yüzey önce astarlanacak, sonra sıva uygulamasına geçilecektir. Saten alçı uygulaması sonrası
tüm yüzeyler zımparalanacaktır. Teklif fiyatı alçı malzemesini, her türlü aleti, malzeme
zayiatlarını, yükleme, boşaltma, yatay/düşey tüm taşımaları, işçiliği, müteahhit karını ve genel
giderleri kapsar. Metraj, proje üzerinden uygulama yapılacak net alanlar (M2) ölçülerek
hesaplanır.
19.) Poz No: 27.531
“Kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması”
Tuğla yüzeyler üzerine en çok 2 metrede bir hazırlanmış anolar aracılığıyla, terazisinde,
alüminyum mastarlarla max. 2 cm kara sıva uygulanacaktır. Kara sıva üzerine max. 0.8 cm
ince bir sıva yapılacak ve yüzey alçı sıva, seramik kaplama vb. uygulamalara hazır hale
getirilecektir. Teklif fiyatına gerekli zamanlarda sıvanın çatlamaması için sulanması, duvar
yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme, ekipman ve bunların zayiatları, işçilik, çalışma
sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve
genel giderler dahildir. Ölçü, proje üzerinden uygulama yapılacak net alanlar (M2) ölçülerek
hesaplanır.
20.) Poz No: 27.581
“200 doz çimento dozlu tesviye tabakası yapılması”
Teklif fiyatına 1 m³ dişli kuma 200 kg. çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm.
kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, tesviye tabakası yapılacak
yerin temizlenmesi, yıkanması ve her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Ölçü için
projedeki ölçülere göre tesviye tabakası yapılan yüzey alanları hesaplanır.
21.) Poz No: 28.092
“Madeni konstrüksiyona macun ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı
pencere ünitesi takılması”
İmalatı ve montajı yapılacak pencere, camekan vb. elemanla takılmak üzere iç camı 4 mm,
hava boşluğu 12 mm ve dış camı 4 mm (4/12/4 mm) olan şeffaf, düz ısıcamların imal edilmesi
ve yerine montajının yapılmasıdır. Camlar PAŞABAHÇE ŞİŞECAM lisanslı tesislerde üretilmiş
olmalıdır. Teklif fiyatına malzeme ve zayiatları, işçilik, nakliye, yatay/düşey tüm taşımalar,
yükleme ve boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Ölçü, montajı yapılan camın
net yüzey alanıdır (M2).
22.) Poz No: Özel-1
“Saten boya yapılması”
Saten alçı çekilmiş tüm yüzeyler MARSHALL, FİLLİ BOYA veya DYO marka saten boyası ile
boyanacaktır. Öncelikle MARSHALL, FİLLİ BOYA veya DYO marka uygun astar (0,150 kg/m2),
6
boya öncesi tatbik edilecektir. Astar üzerine 1 kat (0,180 kg/m2) boya ve 2. kat (0,120 kg/m2)
boya uygulanacaktır. İki kat ile örtücülüğün sağlanamadığı durumlarda, örtücülük sağlanana
kadar boya uygulaması devam edecektir. Boyanın renk seçimi için uygulanmadan evvel
numune yapılacak ve mutlaka TFF Yetkili’ nden yazılı onay alınacaktır. Teklif fiyatına boya,
astar, fırça, rulo vb. her türlü malzeme, alet ve zayiatı, uygulama işçiliği, tüm yatay/düşey
taşımalar, yükleme ve indirmeler, müteahhit karı ve genel giderler dahildir. Metraj, boya
uygulanacak net yüzey alanları (M2) ölçülerek alınır.
23.) Poz No: Özel-2
“Laminat parke yapılması”
Projede belirtilen mahallerde 1. Sınıf, E1 standardına sahip, suya dayanıklı, aşınmaya
dayanıklı, 8 mm kalınlıkta laminat parke döşenmesidir. Malzemenin TS standartlarını sağladığı
belgesiyle TFF’ ye sunulacaktır. İSTEKLİ, malzeme alternatiflerini teknik spesifikasyonlarını
tanımlar belgesiyle beraber TFF’ ye sunar, seçim konusunda nihai karar TFF’ nindir. Mahalde
parke döşenmesi öncesinde, şayet ihtiyaç halinde, zeminin gerekli düzgünlüğü sağlaması için
yapılacak ek işler için ayrıca bedel ödenmez. Teklif fiyatına malzeme ve zayiatları, süpürgelik
malzemesi ve montajı, işçilik, nakliye, yatay/düşey tüm taşımalar, yükleme ve boşaltma,
müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Ölçü, uygulama yapılan net zemin alanıdır (M2).
24.) Poz No: Özel-3
“Seramik duvar ve yer döşemesi sökülmesi
Ekli mahal listesinde belirtilen mahallerde mevcut seramik duvar ve yer döşemelerinin
sökülmesi işidir. Teklif fiyatına inşaat yerindeki yükleme, yatay/düşey tüm taşıma, her türlü
işçilik, her türlü araç/gereç giderleri ve zayiatları, müteahhit kârı ve genel giderler dahildir.
Ölçü, söküm yapılan yüzey alanıdır (M2).
25.) Poz No: Özel-4
“Moloz nakli”
Şantiyede yıkılan duvarlar, sökülen kapılar, pencereler, seramikler, çalışma esnasında ortaya
çıkan çöpler ve benzerinden oluşan her türlü molozun şantiye alanından alınıp döküm yerine
götürülmesi işidir. Teklif fiyatına inşaat sahasındaki yükleme, yatay/düşey taşıma, nakliye
aracı masrafları, her türlü alet ve zayiatları, müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Ölçü,
sökümü ve yıkımı yapılan alanların hacimce (M3) ifadesidir.
26.) Poz No: Özel-5
“Amerikan tipi ahşap kapı yapılması”
Rengi, deseni, aksesuarları, kilitleri onay için TFF’ ye sunulacak Amerikan panel kapıların
temini, nakliyesi, montajı, yatay/düşey taşımaları, gerekli alet, edevat, menteşe benzeri
malzemenin temini, zayiatlar, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
27.) Poz No: Özel-6
“Seramik döşeme kaplaması yapılması”
7
EGE Seramik (1- duşlarda: 30x60 QUARTZ GRİ granit seramik, 2- wc’ de: 33x33 PASTEL
ANTRASİT 3- çatıda: 30x60 CLASSİCO FİLDİŞİ granit seramik) ya da TOPRAK Seramik (banyo,
duş ve çatıda 33x33 ALVEO SİYAH GRANİT seramik) marka seramiklerden seçim yapılarak
döşeme kaplamaları yapılacaktır. Malzeme onayı TFF’ den alınacaktır. Uygulama yapılacak
satıhlar düzgün olacaktır. Tadilat gereği (sökülecek eski malzemeler sebebiyle) yüzeylerin
bozuk olması durumunda, bunların uygulama yapılacak yüzeyler haline getirilmesi için ayrıca
bedel ödenmez. Seramikler YKS, SİKA veya HENKEL marka yapıştırıcı kullanılarak terazisinde,
mastarında ve 3 mm derz aralarıyla döşenecektir. Derz dolgusunun markası da kullanılan
seramik yapıştırıcısı ile aynı olacaktır. Dolgu malzemesinin rengi için TFF Yetkilisi’ nin onayı
alınacaktır. Dolgu sonrası mutlaka yüzey temizliği yapılacaktır. Kullanılacak seramik ebadının
TFF isteği ile yukarıdaki edatlardan farklı olması durumunda ek bedel ödenmeyecektir. Teklif
fiyatı seramik malzemesini, yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesini, kullanılacak her türlü
alet/edevatı, bunların zayiatlarını, işçiliği, tüm yatay/düşey taşımayı, şantiye sahasındaki
yükleme ve boşaltmayı, müteahhit kârını ve genel giderleri kapsar. Metraj, süpürgelikler de
dahil proje üzerinden uygulama yapılacak net alanlar (M2) ölçülerek hesaplanır.
28.) Poz No: Özel-7
“Seramik duvar kaplaması yapılması”
EGE Seramik (25x45 VENEZİA BEYAZ) ya da TOPRAK Seramik (25x45 FESTİVA KREM) marka
seramiklerden seçilecek olanla duvar kaplaması yapılacaktır. Malzeme onayı TFF’ den
alınacaktır. Uygulama yapılacak satıhlar düzgün olacaktır. Tadilat gereği (sökülecek eski
malzemeler sebebiyle) yüzeylerin bozuk olması durumunda, bunların uygulama yapılacak
yüzeyler haline getirilmesi için ayrıca bedel ödenmez. Seramik uygulanması öncesi yüzeylere
YKS, SİKA veya HENKEL marka astar tatbik edilecektir. Seramikler, YKS, SİKA veya HENKEL
marka yapıştırıcı kullanılarak terazisinde, mastarında ve 3 mm derz aralarıyla döşenecektir.
Köşelerde “alüminyum köşe profili” kullanılacaktır. Derz dolgusunun markası kullanılan
seramik yapıştırıcısı ile aynı olacaktır. Dolgu malzemesinin rengi için TFF Yetkilisi’ nin onayı
alınacaktır. Dolgu sonrası mutlaka yüzey temizliği yapılacaktır. Kullanılacak seramik ebadının
TFF isteği ile yukarıdaki edatlardan farklı olması durumunda ek bedel ödenmeyecektir. Teklif
fiyatı seramik malzemesini, astar, yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesini, kullanılacak her türlü
alet/edevatı, bunların zayiatlarını, işçiliği, tüm yatay/düşey taşımayı, şantiye sahasındaki
yükleme ve boşaltmayı, müteahhit kârını ve genel giderleri kapsar. Metraj, proje üzerinden
uygulama yapılacak net alanlar (M2) ölçülerek hesaplanır.
29.) Poz No: Özel-8
“Lamine kaplı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması”
Gövde ve kapakları MDFlam’ dan ve lamine kaplı, buzdolabı için gerekli boşluğa sahip,
aspiratör yuvalı mutfak dolabının temini, montajı, nakliyesi, yatay/düşey taşımaları, her türlü
aksesuarı, işçilikleri, firesi, müteahhit kârı ve genel giderleri teklif fiyatına dahildir. Yerine göre
çizilecek projesi, dolap rengi, kullanılan aksesuarlar için TFF Yetlisi’ nden onay alınacaktır.
30.) Poz No: Özel-9
“Lamine kaplı mutfak tezgah altı dolabı yapılması”
8
Yemekhane mahalinde gövde ve kapakları MDFlam’ dan ve lamine kaplı, Corian tezgahlı,
buzdolabı ve bulaşık makinesi için gerekli boşluklara sahip, TEKA veya FRANKE marka tek
damlalıklı eviyeli mutfak dolabının temini, montajı, nakliyesi, yatay/düşey taşımaları, her
türlü aksesuarı, işçilikleri, firesi, müteahhit kârı ve genel giderleri teklif fiyatına dahildir.
Yerine göre çizilecek projesi, dolap rengi, tezgah rengi, kullanılan aksesuarlar için TFF Yetkilisi’
nden onay alınacaktır.
31.) Poz No: Özel-10
“Ahşap kameriye yapılması”
Teras çatıda 5x5x3,8 m ebatlarında, 12x12 cm dikey taşıyıcılı, 10x5 cm ara mertekli, 18 mm
kilit lambrili, su yalıtımlı ve shingle örtülü, 1 ad. giriş kapılı, ahşap oturma bankolu ve özel
boyalı, sekizgen kameriye yapılacaktır. Teklif fiyatına her türlü malzeme ve zayiatları, işçilik,
nakliye, yatay/düşey tüm taşımalar, yükleme ve boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler
dahildir.
32.) Poz No: Özel-11
“Yangın kapısı yapılması”
Yangın Kapısı Teknik Şartnamesi’ ne uygun yangın kapısının temini, nakliyesi, montajı,
yatay/düşey taşımalar, aksesuarları, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
B) SIHHİ TESİSAT İŞLERİ
Bu başlığa ait poz numaralarında bahsi geçen bütün lavabo, duş teknesi, klozet, batarya vb.
malzemeler için, tanımlardaki asgari koşullara uymakla beraber, VİTRA, KALE veya E.C.A
marka ürünlerden biri seçilecektir.
33.) Poz No: 071.112
“Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk.”
KALE’ nin YENİ GELİBOLU, ECA’ nın PETUNYA yada VİTRA’ nın FORM 300 serilerinden
seçilecek, yukarıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı beyaz renkte
lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmiş sülyen ve iki kat yağlıboyalı Ø 16 mm
inşaat demirinden veya 15 mm galvanizli borudan U şeklinde konsolları ile birlikte işyerinde
temini, yerine montajıdır. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, zayiat,
müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. Not: Renkli fayans camlaşmış çini
kullanılması durumunda, montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan
aynen uygulanacaktır.
34.) Poz No: 072.301
“Lavabo tesisatı, gömme tipi bataryalı (1. sınıf)”
KALE’ nin MONOJET-N, ECA’ nın ELEGANT yada ARTEMA’ nın MİNİMAX serilerinden
seçilecek, pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik
musluğu ve rozeti veya bataryası TS-378/1'e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm.
9
koku fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik
esaslı TS- 378/1'e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere
dayanıklı 32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birlikte
işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimidir (Pis su akıtma borusu fiyata dahil değildir.).
Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, zayiat, müteahhit kârı ve genel giderler
teklif fiyatına dahildir.
35.) Poz No: 073.201
“Ayna (kristal cam) 40x50 cm”
(TS 5229 EN - 1036) 5 mm. kalınlığında, temiz cilalanmış, kenarları pahlı gümüş astarlı ve
arkası tabanca ve sülyen üzerine bir kat sentetik yağlı boya ile boyalı aynası; duvara ve aynaya
tam oturacak şekilde paslanmaz cinsten 4 adet ayna tırnakları ve pirinç kromajlı tutturma
vidaları ile birlikte işyerinde temini, 4 köşesine tak. ø 40 mm. ve 4 mm. kalınlığında mantar
konarak usulüne göre takoz veya dubelle duvarda yerine montajıdır. Yatay/düşey tüm
taşımalar, her türlü alet/edevat, zayiat, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına
dahildir.
36.) Poz No: 074.101
“Etajer (fayans ekstra sınıf) 50x10 cm”
Kendinden konsollu, tanımdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajerin, özel takoz veya
dubelle ve pirinç tutturma vidaları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajıdır.
Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, zayiat, müteahhit kârı ve genel giderler
teklif fiyatına dahildir.
37.) Poz No: 079.100
“Kendinden rezervuarlı alafranga wc ve tesisatı (1. sınıf) 35x55 cm”
KALE’ nin YENİ GELİBOLU, ECA’ nın PETUNYA yada VİTRA’ nın YENİ AKDENİZ serilerinden
seçilecek, üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan, kalite
belgeli, taşı; en az 13 lt.'lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı;
15 lt.'lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu,
rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler
halde teslimidir (TS 800/3). Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, zayiat,
müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
38.) Poz No: 080.101
“Pisuar ve tesisatı (normal tip, ekstra sınıf) prinç sifonlu, 30x25x40 cm”
KALE, ECA ya da VİTRA markalarından birinden seçilecek, TS, 2747'ye uygun yandan ve
üstten yıkama delikli, 32 mm çıkışlı, gagalı beyaz renkte (Camlaşmış çini) fayanstan taşı,
pirinçten kromajlı veya geçiş adaptörü ile birlikte plastikten 6 cm. koku fermetürlü, duvara
kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm'lik büyük model oval veya daire kesitli sifonu;
pirinçten kromajlı, gömme anahtarlı veya basma kumandalı, 15 mm'lik pisuar yıkama
musluğu, borusu ve rozeti; çengelleri pirinçten kromajlı vidaları ve takozlarıyla birlikte
işyerinde temini ve yerine montajıdır. Kalite belgeli olacaktır. Yatay/düşey tüm taşımalar, her
10
türlü alet/edevat, zayiat, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir (boşaltma
borusu fiyata dahil değildir.).
39.) Poz No: 081.301
“Pisuar bölmesi (fayans, camlaşmış çini, 40x50 cm, ekstra”
Damarsız, temiz cilalanmış beyaz mermerden ve mozaikten bölmesi; bölmeye uygun; alttan
taşıyan, arkadan ve üstten tutan, en az 10 cm. duvara girecek şeklide ankre edilebilen, ucu 90
derece kıvrılmış 5x40 mm. kesitli lama üzerine monte edilen pirinçten kromajlı her biri 4'er
vidalı konsolları; pirinçten kromajlı tesbit vidaları ve takozları ile birlikte işyerinde temini ve
yerine montajı. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, zayiat, müteahhit kârı ve
genel giderler teklif fiyatına dahildir.
40.) Poz No: 084.101
“1 gözlü eviye tesisatı, bataryalı, pirinç sifonlu (1. sınıf)”
Bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere, KALE’ nin MONOJET-N, ECA’ nın MİX 2000
yada ARTEMA’ nın SLOP serilerinden seçilecek, TS-325/3-4'e uygun 15 mm..lik pirinçten
kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15
mm. eviye bataryası; sökülüp temilenebilir tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar
uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS378/1'in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80 derece sıcaklığa dayanıklı,
eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte işyerinde temini, yerine
montajı ve işler halde teslimidir. Batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktır. Yatay/düşey
tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, zayiat, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına
dahildir.
41.) Poz No: 087.101
“Fayans duş teknesi 80x80x15 (Ekstra kalite)”
KALE, ECA ya da VİTRA markalarından birinden seçilecek zemine gömülü, kalite belgeli, beyaz
renkte teknesi, süzgeçli 32 mm'lik pirinçten kromajlı, boşaltma ağızlı, özel sifonu ile birlikte
işyerinde temini ve yerine montajıdır. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat,
zayiat, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
42.) Poz No: 087.501
“Duş tesisatı (komple - 1. kalite)”
BFT. 087.101' de adı geçen teknelerde kullanılmak üzere duş borusu ve duş baş süzgeci ile
KALE’ nin MONOJET-N, ECA’ nın ELEGANT yada ARTEMA’ nın MİNİMAX serilerinden
seçilecek komple birinci kalite banyo bataryalı (TS EN 200'e uygun) imalattır. Malzemenin
temini, montajı, yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve
genel giderler teklif fiyatına dahildir.
43.) Poz No: 089.320
“Ankastre duş başlığı (TSEK Belgeli)”
11
Döküm üzeri krom kaplamalı, sıva altı ankastre boruya takılabilen, vidalı, darbelere dayanıklı,
süzgeçli duş başının işyerinde temini ve yerine montajıdır. Yatay/düşey tüm taşımalar, her
türlü alet/edevat, zayiat, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
44.) Poz No: 089.932
“Fotoselli pisuar musluğu, sıva altı (krome)”
KALE, ECA ya da VİTRA markalarından birinden seçilecek, arkadan veya üstten temiz su girişi
olan, gerekli enerjiyi pil kutusundan yada adaptörden temin eden, pisuara temiz su ulaştıran
bakır boru ve gerekli fittings parçaları ile birlikte fotoselli pisuar musluğunun iş yerinde
temini, montajı ve işler halde teslimidir. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat,
zayiat, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
45.) Poz No: 090.101
“Sabunluk (fayans,kollu) 16x16 cm”
Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, kollu damlalıklı, duvara yarım gömülebilen tipte,
sabunluğun işyerinde temini ve yerine montajıdır. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü
alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
46.) Poz No: 091.600
“Sıvı sabun makine”
Haznesine konulan sıvı sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el yıkamaya yeterli
miktarda sıvı sabun akıtan, basma kolunun gövde ile birleştiği noktadan itibaren
27,8x11.7x10.9 cm. boyutlarında emme basma sistemi ile çalışan, paslanmaz çelik ve ABS
plastik kaplı gövdeli, 400 gr. sıvı sabun alan plastik sıvı sabun şişeli, duvara dubel ve vida ile
montajı yapılabilen sıvı sabun makinasının işyerine temini ve montajı ile işler halde teslimidir.
Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif
fiyatına dahildir.
47.) Poz No: 092.100
“Havluluk (çelik emaye)”
Takriben 15 mm. çapında ve 25 cm. uzunluğunda döner iki kollu havluluğun, kromajlı tespit
vidaları ve özel takoz ve dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajıdır.
Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif
fiyatına dahildir.
48.) Poz No: 094.100
“Kağıtlık (fayans) 16x16 cm”
Ekstra kalite, beyaz renkte, fayanstan, duvara yarım gömülebilen tipte kağıtlığın işyerinde
temini yerine ve montajıdır (16x16 cm). Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat,
fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
49.) Poz No: 096.101
12
“Duş perdesi (mat plastik veya benzeri) 100x200 cm”
Duşlarda kullanılmak üzere, mat plastik veya benzeri maddeden en az çap 15 mm. 90 cm.
uzunlukta pirinç kromajlı borudan askı çubuğu en az 10 cm. de bir 3 katlı yaka şeklinde
kıvrılarak dikilmiş perde üst kenarına (10) cm. aralıklarla açılmış deliklere iki parçalı kromajlı
kopçalar geçirilerek sıkılmış ve bu deliklere geçen kromajlı halkaları ve bilcümle tesbit
malzemesi ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajıdır. Yatay/düşey tüm taşımalar, her
türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
50.) Poz No: 097.504
“Banyo süzgeci (prinç kromajlı ızgaralı), 17x17 cm”
Pik dökümden, çap 70 mm. Çıkışlı, kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı
banyo süzgecinin iş yerinde temini ve yerine montajıdır (üst akıntılı, h=15,5 cm.). Yatay/düşey
tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, zayiat, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına
dahildir.
51.) Poz No: 1002.103
“DN20, 25 m hortum uzunluğunda Tüpsüz model yangın dolabı”
Makarası; azami 800 mm den fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 19 mm ve 25 mm olan
hortumlar için asgari çapı 200 mm den az olmayan ve çapı 33 mm olan hortumlar için asgari
çapı 280 mm den az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından Resmi Gazete sayı 24713 ve 25053’ de yayınlanan 97/23/EC Basınçlı
Kaplar Yönetmeliği’ ne uygun olarak üretilmiş, TS.EN 671-1, 671-2’ ye uygun; Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı tarafından Yayınlanan 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince CE
sertifikalı; hortumu, yuvarlak yarı sert (TS 6728) TS.EN 694’ e uygun, hortum çapı 19-25-33
mm ve hortum uzunluğu 30 m yi aşmayan nozul veya lansı: Kapama ve püskürtme ve/veya
fıskiye yapabilen TS.EN 671-1,671-2ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında,
rakorlu, valfı ve rakoru TS 12258, 12259a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını
içine alabilecek boyutlarda, 92/58/EECye uygun sembolle işaretli. Malzemenin temini,
montajı, yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel
giderler teklif fiyatına dahildir.
52.) Poz No: 201.206
“Dikişli galvanizli boru (1 1/4")”
Teklif fiyatına TSE'ye uygun, dikişli galvanizli çelik boruların (TS 301/3' e uygun malzemesi
Fe.33-2: ø 32 mm 42.4/3.25 mm dışçap/et kalınlığı), işyerinde temini, projesine uygun olarak
kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen sülyen, grafit vb. malzeme ve
işçilik, yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler
dahildir (fitings ve tespit malzemeleri, borularda sülyen ve boya bedeli hariçtir.).
53.) Poz No: 201.208
“Dikişli galvanizli boru (2")”
Teklif fiyatına TSE'ye uygun, dikişli galvanizli çelik boruların (TS 301/3' e uygun malzemesi
Fe.33-2: ø 50 mm 60.3/3.65 mm dışçap/et kalınlığı), işyerinde temini, projesine uygun olarak
13
kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen sülyen, grafit vb. malzeme ve
işçilik, yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler
dahildir (fitings ve tespit malzemeleri, borularda sülyen ve boya bedeli hariçtir.).
54.) Poz No: 204.3102
“Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm”
DIN 8077- 8078'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme
suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde
temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının
boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve
işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. Anma ölçüsü= 1/2 " Dış
çap/Et kalınlığı= 20/3.4 mm. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire,
müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
55.) Poz No: 204.3103
“Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm”
DIN 8077- 8078'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme
suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde
temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının
boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve
işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. Anma ölçüsü= 3/4 " Dış
çap/Et kalınlığı= 25/4.2 mm. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire,
müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
56.) Poz No: 204.3104
“Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm”
DIN 8077- 8078'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme
suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde
temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının
boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve
işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. Anma ölçüsü= 1 " Dış
çap/Et kalınlığı= 32/5.4 mm.Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit
kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
57.) Poz No: 204.3105
“Pn 20 polipropilen temiz su boru 1 1/4" 40/6,7 mm”
DIN 8077- 8078'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme
suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde
temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının
boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve
işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. Anma ölçüsü= 1 " Dış
çap/Et kalınlığı= 40/6,7 mm. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire,
müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
14
58.) Poz No: 204.401
“Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı: 3mm)”
TS-274'e uygun sert PVC plastik içme suyu borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak
yerine montajıdır. ø 50-40 mm. dış çap, 3.0 mm. et kalınlığı, kullanım yeri B... Yatay/düşey
tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına
dahildir.
59.) Poz No: 204.402
“Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı: 3mm)”
TS-274'e uygun sert PVC plastik içme suyu borularının işyerinde temini ve geçme muflu
olarak yerine montajıdır. ø 75-70 mm. dış çap, 3.0 mm. et kalınlığı, kullanım yeri B- BD...
Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif
fiyatına dahildir.
60.) Poz No: 204.403
“Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı: 3mm)”
TS-274'e uygun sert PVC plastik içme suyu borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak
yerine montajıdır. ø 100-110 mm. dış çap, 3.0 mm. et kalınlığı, kullanım yeri B- BD...
Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif
fiyatına dahildir.
61.) Poz No: 210.612
“Küresel vana, prinç pres, perbunan contalı (çap: 15 mm)”
Pirinç preste imal edilmiş perbunan contalı küresel vanalar: Su, hava ve buhar tesisatında
pirinçten kesici elemanlı TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz
çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli
küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajıdır. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü
alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
62.) Poz No: 210.613
“Küresel vana, prinç pres, perbunan contalı (çap: 20 mm)”
Pirinç preste imal edilmiş perbunan contalı küresel vanalar: Su, hava ve buhar tesisatında
pirinçten kesici elemanlı TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz
çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli
küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajıdır. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü
alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
63.) Poz No: 210.617
“Küresel vana, prinç pres, perbunan contalı (çap: 50 mm)”
Pirinç preste imal edilmiş perbunan contalı küresel vanalar: Su, hava ve buhar tesisatında
pirinçten kesici elemanlı, TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz
15
çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli
küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajıdır. . Yatay/düşey tüm taşımalar, her
türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
64.) Poz No: 227.206
“Geri tepme ventili, prinç pres döküm vidalı (çap: 50 mm)”
Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, TS-549'a uygunluk belgeli, pirinç, pres döküm,
vidalı, yatay veya dik konumlarda çalışabilen sızdırmaz geri tepme ventilinin işyerinde temini
ve yerine montajıdır. . Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı
ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
65.) Poz No: 230.911
“Prefabrik boru cam yünü üzeri alüminyum kaplı 250º'ye kadar sıcak boru hattının ısı
yalıtımı (dış çap: 27 mm; et kalınlığı: 30 mm)”
Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması, ardından
dış çapına uygun olarak seçilmiş, projesinde istenen kalınlıkta cam yünü prefabrik boru
yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve ilk başlangıç noktasından 10 cm’ de bir olacak şekilde ve
her 50 cm’ de bir 1,2 mm kalınlıkta paslanmaz çelik telle bağlanması, üzerine projesine uygun
yalıtım, çevre uzunluğu 300 mm den büyük olduğunda 0,8 mm; 300 mm den küçük
olduğunda 0,6 mm kalınlıkta alüminyum ile kaplanması ve plastik/neopren contalı paslanmaz
vidalar ile 20 cm. de bir tespitidir. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire,
müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir (Birim fiyata sülyen boya dahil
değildir.).
Boru Dış Çapı Et Kalınlığı:
Camyünü ve Taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemeleri kullanılmadığında, rabitz teline dikili
taş yünü şilte 90 kg/m³ yoğunluktan, taş yünü levha 70 kg/m³ yoğunluktan aşağı
olmayacaktır. Taş yünü şilte ve levhaların içerdiği klor miktarı < 10 ppm olmalıdır.NOT:
(2500Cnin üzerindeki sıcaklıklarda 6500Cye kadar taş yünü prefabrik boru kullanılacaktır.)
66.) Poz No: 230.916
“Prefabrik boru cam yünü üzeri alüminyum kaplı 250º'ye kadar sıcak boru hattının ısı
yalıtımı (dış çap: 33 mm; et kalınlığı: 30 mm)”
Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması, ardından
dış çapına uygun olarak seçilmiş, projesinde istenen kalınlıkta cam yünü prefabrik boru
yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve ilk başlangıç noktasından 10 cm’ de bir olacak şekilde ve
her 50 cm’ de bir 1,2 mm kalınlıkta paslanmaz çelik telle bağlanması, üzerine projesine uygun
yalıtım, çevre uzunluğu 300 mm den büyük olduğunda 0,8 mm; 300 mm den küçük
olduğunda 0,6 mm kalınlıkta alüminyum ile kaplanması ve plastik/neopren contalı paslanmaz
vidalar ile 20 cm. de bir tespitidir. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire,
müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir (Birim fiyata sülyen boya dahil
değildir.).
Boru Dış Çapı Et Kalınlığı
Camyünü ve Taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemeleri kullanılmadığında, rabitz teline
dikili taş yünü şilte 90 kg/m³ yoğunluktan, taş yünü levha 70 kg/m³ yoğunluktan aşağı
16
olmayacaktır. Taş yünü şilte ve levhaların içerdiği klor miktarı < 10 ppm olmalıdır. NOT:
(2500Cnin üzerindeki sıcaklıklarda 6500Cye kadar taş yünü prefabrik boru kullanılacaktır.)
67.) Poz No: 236.105
“50 cm'lik her türlü duvarda delik açma ve kapama”
Her kalınlıkta tuğla, briket taş, ytong, vb. gibi malzemeden yapılmış duvarlarda betonarme
kiriş, perde ve döşemelerde açılacak her ölçüdeki deliklerin beheri için delme, borulara kovan
bırakma, kanallara şartnamesine göre koruyucu tabaka yapma, daha sonra deliğin eski
durumuna uygun olarak kapatılmasında Yüzeylerin belli olmayacak şekilde sıva, badana veya
boyasının yapılmasında kullanılacak malzeme ve işçilik karşılığı olarak. Mühim Not:
Betonarme perde, kirişi veya döşemelerde ve taşıyıcı duvarlarda açılacak delikler için mesul
inşaat mühendisinden yazılı muvafakat alınacaktır
68.) Poz No: Özel-12
“Hilton tipi lavabo, üstü mermer tezgah, altı dolaplı”
Altı dolap yapılacak, mermer tezgaha gömülü KALE (kod: 29170), VİTRA (S50 serisi) ya da
ECA (kod: 0561) marka tezgah altı lavabolardan birinin temini, nakliyesi, yatay/düşey tüm
taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
Dolap ve mermer için renk ve malzeme onayları TFF’ den alınacaktır.
C) ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ
69.) Poz No: 707.101
“Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablo-4 sigortalı”
0,5 mm. kalınlığında DKP saçtan bir kat sülyen iki kat tabanca boyalı, sıva üstü tablo temini, U
profil şeklinde bükülmüş bir parçası, sigorta gövdeleri tesbitine uygun sigorta yuvaları ve
diğer parçası kaideye sıkı olarak geçen sadece sigorta buşon kapakları dışında kalacak şekilde
ve bu kapakların kolayca çıkarabileceği biçimde olacaktır. (Sigortalar hariç) yerine montajı,
her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Yalnız anahtarlı otomatik sigortalar için
imal edilmiş olacaktır. (Anahtarlı sigortalar hariç). Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü
alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
70.) Poz No: 724.401
“Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA) - 16 A' e kadar”
(TS 5018 EN 60898) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4
kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve
montajı, her nev'i malzeme ve işçilik, yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire,
müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
71.) Poz No: 727.411
“Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo - 3x2,5 mm²”
17
TS - 833'e uygun kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi NVV (NYM): Elektrik İç
Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak
üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol,
boya, her nevi malzeme temini ve işçilik, yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat,
fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir. Ölçü, buat, dirsek, muf dahil boru
uzunluğu besleme hattı uzunluğudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroşeler için ayrı bedel
ödenmez. 10 m.den fazla uzunluklarda her 10 m.ye 1 ara buat konacaktır. Ana hat ve
besleme hatlarının yapımında kullanılacak olan peşel boru (TS-7), bergman boru (TS-8), PVC
borular (TS-2172-2846-2862) ve diğer tüm malzemeler TS uygunluk belgeli olacaktır.
72.) Poz No: 727.505
“1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x4 mm²”
1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TSE- 212) Bina içinden sıva
üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında
kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları,
her nevi malzeme kroşe ve işçilik, yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire,
müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu
ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli
çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol,
kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat birim fiyat No. 743-601'den ödenir.
Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez
73.) Poz No: 727.512
“1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x4 mm2”
1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TSE- 212) Bina içinden sıva
üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında
kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları,
her nevi malzeme kroşe ve işçilik, yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire,
müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu
ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli
çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol,
kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat birim fiyat No. 743-601'den ödenir.
Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez.
74.) Poz No: 727.527
“1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x4 mm²”
1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TSE- 212) Bina içinden sıva
üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında
kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları,
her nevi malzeme kroşe ve işçilik, yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire,
müteahhit kârı ve genel giderler dahildir. Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu
ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli
çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol,
18
kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Demir imalat birim fiyat No. 743-601'den ödenir.
Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez.
75.) Poz No: 734.101
“Normal Aydınlatma sorti”
Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5
mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak
üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli
ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılmasıdır (armatür hariç).
Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif
fiyatına dahildir. Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. Ölçü,
linye uzunluğu 35 m.yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35 mt.den sonrası
için ayrıca besleme hattı olarak Birim Fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır. Normal sorti ve
avize sortisinde bir tek sorti normal olarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel
olarak kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien
sortisi, buna bağlı diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi
birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde
bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir.
Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir.
Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan normal sortiye
benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her
armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler
tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri birim fiyat No. 742-000'den ayrıca
ödenir. Aydınlatma sortisi yapımında kullanılan tüm malzemeler TS uygunluk belgeli olacaktır
76.) Poz No: 734.102
“Komütatör sorti”
Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5
mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak
üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli
ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç).
Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. Ölçü: Linye uzunluğu
35 m.yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35 mt.den sonrası için ayrıca
besleme hattı olarak Birim Fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır. Normal sorti ve avize
sortisinde bir tek sorti normal olarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel
olarak kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien
sortisi, buna bağlı diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi
birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde
bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir.
Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir.
Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan normal sortiye
benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her
armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler
19
tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri birim fiyat No. 742-000'den ayrıca
ödenir. Aydınlatma sortisi yapımında kullanılan tüm malzemeler TS uygunluk belgeli olacaktır.
77.) Poz No: 734.104
“Paralel sorti”
Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5
mm2 faz ve nötr iletkenleri TS 6429'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak
üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli
ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç).
Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. Ölçü: Linye uzunluğu
35 m.yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35 mt.den sonrası için ayrıca
besleme hattı olarak Birim Fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır. Normal sorti ve avize
sortisinde bir tek sorti normal olarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel
olarak kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien
sortisi, buna bağlı diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi
birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde
bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir.
Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir.
Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan normal sortiye
benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her
armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler
tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri birim fiyat No. 742-000'den ayrıca
ödenir. Aydınlatma sortisi yapımında kullanılan tüm malzemeler TS uygunluk belgeli olacaktır.
78.) Poz No: 735.102
“Güvenlik hatlı priz sortisi”
Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr
ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS - 6429'a göre renklendirilmiş plastik
izoleli cinsinden olmak üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve
işçilik dahil, komple priz sortisi yapılmasıdır. Priz sortisi yapımında kullanılan tüm malzemeler
TS uygunluk belgeli olacaktır. Ölçü: Linye hattı 35 mt.den fazla olunca besleme hattı olarak
birim fiyat No. 727-000'den ödeme yapılır. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat,
fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif fiyatına dahildir.
79.) Poz No: 742.102
“Tip B1 tavan armatürü”
25-30 cm. çapında yassı veya yuvarlak opal cam gloplu alüminyumdan mamül kaideyi havi
armatür (DEMSAN, AKLİGHT ya da LİGHTBOX marka ürünlerden biri seçilecektir.) temini,
işyerine nakli, 200 W kadar ampulü, porselen duyu, her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine
montajı ile birlikte, yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve
genel giderler teklif fiyatına dahildir.
80.) Poz No: 742.206
20
“Tip P1 – 2x40 W flüoresan armatür”
Bütün flöresan armatürler mutlaka gerekli kapasitede ampul başına bir adet paralel bağlı
kondansatörü olacak ve kondansatörler kontrollükçe 20 - 40 W'lık bir seri lamba ile sağlamlığı
tespit edildikten sonra monte edilecektir. (DEMSAN, AKLİGHT ya da LİGHTBOX marka
ürünlerden biri seçilecektir.), (Kondansatör bedeli ayrıca ödenecektir) (Kondansatörsüz
armatürlere armatür bedeli ödenmeyecek ve kabule mani teşkil edecektir. Kompanzasyon
tesisi yapılması halinde ayrıca kondansatör bedeli ödenmeyecektir.) Tip P1 bant tipi veya
köşeli bant tipi flöresan armatür: (**) Dışı istenilen renkte özel fırın boyalı, en az 0,50 mm.
kalınlığında demir sacdan özel profilli, reflektörsüz armatürün temini, işyerine nakli, ampulü
yanmayan malzemeden kilitli tip duyu balastları ve starteri, TSE belgeli bağlantı kabloları her
nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte. Notlar: 1) Flöresan Armatür yapımında
kullanılacak olan tüm malzemeler TS uygunluk belgeli olacaktır. (Balastlar (TS- 58) Starterler
(TS-805) Ampuller (TS-183) Lamba duyları (TS-2219) 2) Floresan armatürlerde 20 ve 40
Watt'lık floresan lambalar yerine 18 ve 36 Watt'lık ince tip floresan lambalar kullanılması
halinde ise birim fiyatlarda hiç bir artma veya eksiltme yapılmayacaktır. 3) Tip-P1, Tip-R1, Tip
S1, Tip T1 floresan armatürler yerine TS-3430'a uygun yangın korumalı F sembolü bulunan,
"Yangın koruma sınıfına ait, normal tutuşabilen malzemeden yapılmış yüzeylere doğrudan
tespit edilen topraklaması yapılabilen "armatürlerin kullanılması halinde yukarıdaki tiplere ait
armatürlerin montajsız birim fiyatların % 15 (Yüzde onbeş) artırılarak montaj bedelleri ise
artırılmadan aynen uygulanır.
81.) Poz No: 742.310
“Tip SL sokak lambası-flüoresan ampullü sac gövdeli, cam kapaklı”
Flamanlı veya civa buharlı, ampullü, sac gövdeli, plexiglas kapaklı lambanın temini, montajı,
yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel giderler teklif
fiyatına dahildir.
82.) Poz No: 742.333
“Cam elyaf takviyeli polyester gövdeli U1 – 2x40 W flüoresan armatür”
Cam elyaf takviyeli, polyester gövdeli, U 1 tipi etanj flöresan armatürün (DEMSAN, AKLİGHT
ya da LİGHTBOX marka ürünlerden biri seçilecektir.) işyerinde temini, işçilik ve her nevi
malzeme dahil işler halde teslimi. Toza, neme ve haşere girmesine karşı lastik contalı, TS 8697 - 8698 standartlarına uygun, paslanmaz çelik menteşe vazifesi gören mandallar ile
gövdeye bağlı açılabilen içten desenli, buzlu 3 mm kalınlıkta yüksek sıcaklığa dayanıklı akrilik
kapak, yüksek sıcaklığa dayanıklı PIVMA (polimetilmetaakrilat) kapaklı darbelere, aleve
dayanıklı cam elyaf takviyeli PC (polikarbonat) gövdeli montaj için paslanmaz çelikten özel
montaj aparatlı IP koruma sınıflı armatür cam elyaf takviyeli polyester gövdeli.
83.) Poz No: 742.532
“ATY2 - 4x18 W (çift parabolik, parlak reflektörlü) dekoratif amaçlı asma tavan armatür”
(Gömme ve sıva üstü) En az 0,7 mm. kalınlığında DKP saçtan özel profilli, 9-11 cm. delik,
ampul cinsi ve adedine göre genişlik ve uzunlukta, sırt kısımlara ilave büklümlerle mukavemet
21
kazandırılmış, balastlarda oluşan ısıyı ve kullanıldığı ortamdaki sıcak havayı armatür dışına
transfer edecek şekilde şekillendirilmiş, özel hava kanalları bulunan kasalı, özel çerçeveli,
çabuk ve kolay müdahale imkanı veren montaj ayakları bulunan, simetrik yarasa kanadı
şeklinde ışık dağılımı sağlayan flöresan ampullere paralel ve dik olarak uzanan çift parabolik
eloksalize edilmiş saf alüminyum reflektörlü, eloksolize edilmiş yüksek saflıkta (%99,9)
anodize alüminyumdan üretilmiş (tek paraboliklerde flöresan ampullere dik şekilde yaklaşık
6-10 cm aralıklarla yerleştirilmiş eloksallı alüminyum lamel şeritli), IP 20 koruma sınıflı,
idarenin beğeneceği renkte özel fırın boyalı armatürü ile birlikte, (Armatür verimi % 70'den az
olmayacaktır. İdare gerektiğinde verim değerine ilişkin testleri yaptırarak bu değeri ilgili bir
kurum laboratuarından alacağı belgeyle ispat etmesini imalatçıdan isteyecektir) flöresan
ampulleri yanmayan malzemeden kilitli tip soketleri, TSE belgeli balastları ve starterleri, TSE
belgeli yüksek ısıya dayanıklı bağlantı kablolarının iş yerinde temini, her nevi malzeme ve
işçilik dahil işler halde teslimi. DEMSAN, AKLİGHT ya da LİGHTBOX marka ürünlerden biri
seçilecektir.
84.) Poz No: 780.162
“Civa buharlı lamba (balastsız) 250 W (yerinde temin ve montaj)”
85.) Poz No: 880.961
“21x12 mm' ye kadar tekli PVC kablo kanalı”
Kullanım bölgelerine uygun olarak, geniş hacimlerde enerji dağıtım ve zayıf akım tesisatlarının
iletilmesinde emniyetli şekilde kullanılmasına yarayan cihaz TSE, ISO 9001-2000, VDE TSE
5109, EN 50085-1,; EN 50085-2-3: standartlarına sahip olacaktır. Kablo kanalları aleve
dayanıklı ve kendi kendine sönen ham maddeden yapılmış olup, UL94 VO yanmazlık
derecesinde, IP 40 koruma sınıflı ve PVC M1 ham maddeden imal edilmiş olacaktır. Kablo
kanallarının çalışma ortamı ısısı standartlarında belirtilen sıcaklık değerlerine dayanıklı olup,
dielektrik akımı da 260 Kw /cm ye dayanıklı olmalıdır.
Kablo kanalları UV ışınlarına dayanıklı, boyanabilir, kablo kanal renkleri orijinal
hammaddeden üretilmiş olup RAL 9016 ya uygun olacaktır. En az 101 mm ve üstündeki
kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı olacaktır. Kullanılan iç köşe, dış köşe aksesuarlar
menteşeli tip hareketli olacaktır. Kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran
şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri mevcut olacaktır. En az 101 x 34 mm
ölçülerindeki kanallar (telefon, data, enerji) iletimi için 3 (üç) ayrı bölmeden oluşacaktır.
Ayrıca en az 40 x 17 mm kablo kanalları da tam kapak bölmeli olacaktır. İç köşe, dış köşe,
dirsek, sonlandırma, T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil, işler halde
teslimidir. Yatay/düşey tüm taşımalar, her türlü alet/edevat, fire, müteahhit kârı ve genel
giderler teklif fiyatına dahildir.
D) GENEL HÜKÜMLER
1.) İşbu Teknik Şartname, ekli olarak verilen konsept proje paftaları, mahal liste ve çizelgesi ile
bir bütündür ve hepsi birbirlerini tamamlarlar. Tesis binası ve çevresinin mevcut halinin,
projelerde çizilen, mahal listesinde açıklanan, teknik şartnamede belirtilen şekilde
22
tadilatından ve tüm bu dökümanlarda belirtilmemiş olsa dahi imalatın yapılabilmesi için
gerekli her türlü önlemin alınmasından yalnızca İSTEKLİ sorumludur.
2.) İşbu şartnamenin eki olarak verilen mimari, sıhhi tesisat ve elektrik proje paftaları sadece
genel konsepti ifade eder. Yukarıdaki iş kalemlerinin imalatlarında ihtiyaç olacak metrajlar,
İSTEKLİ’ nin sorumluluğunda olup, İSTEKLİ tarafından yerinde yapılacak ölçümlerle
çıkarılacaktır. Metrajlarda yapılacak hatalar TFF’ yi bağlamaz.
3.) İşbu şartnamede belirtilen marka, model ve serilerden hangilerinin seçildiği Teklif Mektubu
ekinde belirtilecektir.
4.) Uygulama öncesinde belirlenen marka, model ve serilerin renk tespiti konusunda TFF yetkilisi
ile yazılı tutanak düzenlenecektir. İş kaleminin başlaması öncesinde TFF aynı model ve/veya
seri içerisinde ürün değiştirme hakkına sahiptir.
İşbu Özel Teknik Şartname, ihaleyi kazanacak İSTEKLİ ile imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz bir parçası
olup, İSTEKLİ tarafından her sayfası kaşe ve ıslak imzalı olarak teklif ekinde sunulacaktır. TFF, projelere
ilişkin imzalanacak sözleşmede işbu şartname kapsamı dışında kalan şartları belirleyebilir.
23

Benzer belgeler

özel poz iş tanımları

özel poz iş tanımları “Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi” Halihazırda tesiste var olan ve TFF tarafından değiştirilmesine karar verilmiş, her türlü ahşap kapı kasaları, kapı kanatla...

Detaylı