EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Transkript

EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
23/05/2010 tarihinde Odamızın 20. Olağan Seçimli Genel Kurulu’na göre; oluşturulan
Yönetim Kurulumuz, 26/05/2010 tarihinde görev dağılımı yaparak, Enver ÇEVİK Başkan, Nuri ÖZKAN
Başkan Yardımcısı, Metin CENGİZ Sekreter, M.Kenan KARAKUŞ Sayman ve R.Harun
PALABIYIKOĞLU Üye şeklindeki görev paylaşımı ile çalışmalara başlamıştır. Odamızın Denetleme
Kurulu Başkan Metin ÇİLKAYA, Üye Raif DONDURMACI, Üye Yılmaz BAŞOL , Disiplin Kurulu Başkan
Hayri Oral LEVENDER ,Başkan Yardımcısı Halil KARDEŞ , Raportör İbrahim ÖZENGİ ,Üye Rahmi
BAŞOL ,Üye Gülay TOPAL, şeklindeki görev paylaşımı ile çalışmalara başlamıştır.
Odamızın temel çalışma alanlarından eğitim çalışmalarına bu dönemde de ağırlık verilmiştir.
Odamız bünyesinde sürdürdüğümüz eğitim çalışmalarının yanı sıra diğer Oda, TÜRMOB ve TESMER
Başkanlıklarının düzenlemiş oldukları etkinliklere de katılım sağlanmıştır.
Oda Başkanımız Enver ÇEVİK’in Mesajı
Değerli Meslektaşlarım
2010 Yılının meslektaşımız için beklendiği kadar iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Bunun nedeni de üretim
toplumu değil tüketim toplumu olduğumuzun eğilimidir. Ayrıca Ülkemiz ekonomisin iyi yönetilememesinin
etkisi de vardır, piyasanın durgunluğundan en çok etkilenen meslek gruplarının başında biz Mali
Müşavirler gelmekteyiz.
Değerli Arkadaşlarım
3568 Sayılı Yasamızda 5786 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikle Odalarımız seçim sistemine Demokratik
olmayan nispi temsil sistemi dayatılmıştır. Odaların 2010 yılının Mayıs ve Haziran aylarında yapılan Oda
Genel Kurullarında ilk defa uygulanan nispi temsil gerçekleşti. Demokratik gibi görünen nispi temsil
sisteminin hiçte demokratik olmadığı görülmüş oldu. Ekip mantığı ile camiaya hizmet etmesi beklenen
yöneticilerin seçim sonrası uzun süre görev bölümleri yapılamadı, aylarca başkanlar seçilemedi.
Neticede nispi temsil sistemi bazı meslektaşların iştahını kabarttı, acaba yönetime girebilirmiyiz mantığı
hakim kıldı. Asıl olan ekip mantığı içinde uyumlu çalışan bir yönetim ile meslek saygınlığını daha da
artırarak ve de meslek siyasetini ön planda tutan bir yönetim olmalıdır.
Bu yıl üç yıllığına seçilmiş olan tüm meslek odalarımızın yöneticilerinin seçim öncesi kaygı ve
amaçları bir yana bırakıp sıkı bir dayanışma ve işbirliği içinde mesleğimiz ve meslektaşlarımızın
sorunlarını azaltıcı çabalar içinde olmaları gerekiyor.
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
Değerli Arkadaşlarım
Alınan yetkiler ile üstlenilen sorumluluklar eşdeğer değildir.
E- Beyanname, E Bildirge ve Vergi Levhası gibi sık kullandığımız yetkilerimiz var, üstelik bu yetkilerin
kullanılması bize ek bir getiri maalesef sağlamıyor, hem de onca sorumluluklar buna karşılık tahsilat her
geçen gün düşmekte, müşterilerimiz bozuk ekonomiyi bahane ederek muhasebe ücretlerinin ödenmesi
neredeyse durma noktasına gelmiştir. Bir de kayıt dışılığın alıp yürüdüğü ve denetim konusunda T.T.K
çıkarılması konusunda hiçbir gelişmenin sağlanamadığı ve bu ortamda sorumlulukların meslek
mensuplarına yüklenmeye çalışılmasını anlamakta zorluk çekiyorum. Bu noktada bizleri bekleyen en
önemli görev meslek mensuplarımızın birbirleriyle ilkeli dayanışmasını artırmak ve sağlamaktır.
Tüm Meslektaşlarıma Saygılarımı Sunarım.
Enver ÇEVİK
Başkan
2010 yılında yapmış olduğumuz faaliyetlerden bazıları şunlardır;
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
HİZMET BİNASI AÇILIŞ TÖRENİ
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
Oda Başkanımız Enver ÇEVİK ve Edirne Valisi Mustafa BÜYÜK
Türmob Başkanı Dr. Mahsum TÜRKER ve İstanbul Smmm Odası Başkanı Yahya
ARIKAN
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
Oda Başkanımız Enver ÇEVİK Açılış Konuşması Yaparken
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
Plaket Töreni
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
ODAMIZ GENEL KURULU
Oda Başkanımız Enver ÇEVİK açılış konuşması
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
Tekirdağ Smmm Odası Başkanı Şerafettin Kurt
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
Kırklareli Smm Odası Başkanı Burhan ÜSTÜNKOL
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
1 AĞUSTOS 2011 RUHSAT TÖRENİ
Türmob
Başkanı Dr. Mahsum TÜRKERİN KONUŞMASI
Oda Başkanımız Enver ÇEVİK’in Açılış Konuşması
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
Odamız Başkanı Enver ÇEVİK ve Edirne Valisi Gökhan SÖZER
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
2010 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİ
LUCA EĞİTİMLERİ
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
LUCA EĞİTİMLERİ
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL SORUNLARI Konulu Seminer
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI VE 2010 YILI İTİBARİYLE DEĞİŞİKLER
KONULU SEMİNER
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
SGK EDİRNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ ADEM ELİKARA
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
EDİRNE VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN TORBA YASA SEMİNERİ
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
SERBES BÖLGELER SEMİNERİ
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
TÜRMOB ETKİNLİKLERİ
20. TÜRMOB’UN OLAĞAN GENEL KURULU
ODAMIZ BİRLİK DELEGELERİ
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur da yapılan 18. Dünya Muhasebeciler
Kongresine katılan Odamız Başkanı Enver ÇEVİK
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
Odamız Başkanı Enver ÇEVİK Sakarya SMMM Odası Hizmet Binası Açılış
Töreni Katılması
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
2010 YILI Bilanço ve Gelir Tablosu
EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
2010 YILI FAALİYET RAPORU
2010 YILI Bilanço ve Gelir Tablosu