Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Transkript

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : İleri Mukavemet
Teori
Uygulama.
Kodu :MKM5228
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
Fakülte/Y.O/: MÜH.-MİM.FAK.
Program Adı : MAKİNE MÜH. BÖLÜ MÜ
Krediler
Diğer
Toplam
T+U+L= Kredi
42
3
Yarıyılı
Güz
Alan
Dersi
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Lisans öğretim planları kapsamında verilen Mukavemet dersi konularının dışında kalan ileri
mukavemet konularının öğretilmesi.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Öğrencilerin ileri mukavemet konularında bilgi sahibi olmaları ile mühendislik tasarım ve analiz
süreçlerine daha geniş bir bakış açısıyla bakabilmelerine katkı sağlanması.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Ma zurek, “Cisimlerin mukavemeti”, Çevirenler: A.
Soyuçok, Ö. Soyuçok, 6. Basımdan çeviri (2014).
Ugural C. A. and Fenster S. K., “Ad vanced Strength and applied Elasticity” – 4th Edition, Prentice
Hall (2003).
Boresi A. P. and Schmith R.J., “Advanced Strength of Materials” – 6th Edition, Wiley, (2002).
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
x
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
60
Yü zde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Giriş, Dairesel elemanların burulmasında plastik deformasyonlar
Dairesel olmayan elemanların burulmasında plastik deformasyonlar
Dairesel şaftlarda artık gerilmeler ve ince cidarlı boşluklu şaftlar
Eğilmede plastik deformasyonlar ve artık gerilmeler
Eğri elemanların eğilm esi
Kirişte kesme ve eğilme momentini belirlemede tekillik fonskiyonlarının kullanılması
Prizmatik olmayan kirişler
İnce cidarlı elemanlarda simetrik olmayan yükleme
Düzlem ve üç boyutlu şekil değiştirme dönüşümü, Mohr çemberi, şekil değiştirme ölçümleri
Kombine yüklemelerde gerilmeler
Kiriş eğimi ve yer değiştirmesinin belirlenmesinde tekillik fonksiyonlarının kullanımı
Moment-alan teoremleri
Kolonlarda dış merkezli yükleme
Castigliano teoremi
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
http://kompozit.balikesir.edu.tr/tr_TR/kisiler/calisanlar/yrd-doc-dr-akin-atas/
Yrd.Doç.Dr. Akın ATAŞ
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : Kompozit Malzemelerde Hasar
Analizi
Teori
Uygulama.
Fakülte/Y.O/: MÜH.-MİM.FAK.
Program Adı : MAKİNE MÜH. BÖLÜ MÜ
Kodu : MKM5238
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
Krediler
Diğer
Toplam
T+U+L= Kredi
42
3
Yarıyılı
Bahar
Alan
Dersi
AKTS
Kredisi
6
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Öğrencilere kompozit malzemelerde hasar analizi yapabilme yeteneğinin kazandırılması.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Öğrencilerin bir paket program kullanarak kompozit malzemelerin hasar analizini yapabilmeleri ve
sonuçlarını irdeleme becerisi kazanmaları.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Ever J. Barbero , “Finite Element Analysis of Composite Materials ”, CRC Press, 2007.
O.O. Ochoa, J.N. Reddy, “Finite Element Analysis of Composite Laminates”, Springer, 1992.
E.E. Gdoutos, K. Pilakoutas, C.A. Rodopoulos, “Failure Analysis of Industrial Composite Materials”,
McGraw-Hill, 2000.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
x
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
60
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Giriş, Çekme Yükü Altında Hasar Mikromekaniği (Mukavemet Yaklaşımı)
Basma Yükü Altında Hasar Mikromekaniği
Matriks Kırılması, Fiber-Matriks Ayrılması (Mikromekanik)
Yanal Çekme, Basma ve Kayma Yükü Altında Hasar Mikromekaniği
Makroskopik Hasar Mekanizmaları
Hasar Kriterleri (Maksimum Gerilme, Maksimum Gerinim)
Hasar Kriterleri (Tsai-Hill, Hofman, Tsai-Wu)
Sandwich Yapılarda Hasar
Kiriş ve Kolonlarda Hasar
Dokuma Fiber Takviyeli Kompozitlerde Hasar
İlk-tabaka (first-ply) Hasar Analizi
Kabuk (Shell) Elemanlarla Progresif Hasar Analizi
Katı (Solid) Elemanlarla Progresif Hasar Analizi
Kohezif Bölge Elemanları ile Delaminasyon Analizi
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
http://kompozit.balikesir.edu.tr/tr_TR/kisiler/calisanlar/yrd-doc-dr-akin-atas/
Yrd.Doç.Dr. Akın ATAŞ
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : Kompozit Malzemelerde Sonlu
Elemanlar Yöntemi
Teori
Uygulama.
Kodu : MKM5141
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
Fakülte/Y.O/: Fen Bilimleri Enstitüsü
Program Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Krediler
Diğer
Toplam
T+U+L= Kredi
42
3
Yarıyılı
Güz
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Öğrencilere sonlu elemanlar yöntemi ile kompozit malzeme analizi yapabilme yeteneğinin
kazandırılması.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Sosyal
Seçmeli
Öğrencilerin bir paket program kullanarak kompozit malzemelerin analizini yapabilmeleri ve
sonuçlarını irdeleme becerisi kazanmaları.
Ever J. Barbero , “Finite Element Analysis of Composite Materials”, CRC Press, 2007.
O.O. Ochoa, J.N. Reddy, “Finite Element Analysis of Composite Laminates”, Springer, 1992.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
x
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
60
Yü zde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Giriş, Kompozit Malzeme Analizinde Kullanılan Sonlu Eleman Tipleri (Implicit Analiz)
Tabakalı Yapının Kabuk ve Katı Elemanlarda Tanımlanması (Implicit Analiz)
2 Boyutlu plakalarda modelleme, analiz ve sonuçların yorumlanması (Implicit Analiz)
Kompozit Plakalarda Termal Gerilme Analizi (Implicit Analiz)
Sandviç Yapıların Modellenmesi (Implicit Analiz)
Kırılma Mekaniği Uygulaması (Implicit Analiz)
Basınçlı Kompozit Kaplarda Modelleme ve Analiz
Basit ve Ankastre Mesnetli Plakaların Modelleme ve Analizi
3 Boyutlu modelleme, analiz ve sonuçların yorumlanması (Implicit Analiz)
Pim/Cıvata Delikli Levhada Gerilme Analizi (2 ve 3 Bo yutlu)
Explicit Eleman Tipleri ve Mal zeme Özellikleri
Düşme Testi Modelinin Oluşturulması, Çözülmesi ve Sonuçların İncelenmesi
Çarpma Testi Modelinin Oluşturulması, Çözülmesi ve Sonuçların İncelenmesi
Farklı Çarpma Hızlarında Davranışın İncelenmesi
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
http://kompozit.balikesir.edu.tr/tr_TR/kisiler/calisanlar/yrd-doc-dr-akin-atas/
Yrd.Doç.Dr. Akın ATAŞ
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : Kompozit Plaklar Mekaniği
Teori
Uygulama.
Fakülte/Y.O/: MÜH.-MİM.FAK.
Program Adı : MAKİNE MÜH. BÖLÜ MÜ
Kodu : MKM5130
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
Krediler
Diğer
Toplam
T+U+L= Kredi
42
3
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Güz
Temel Alan
Dersi
Alan
Dersi
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Sosyal
Seçmeli
Fiber takviyeli polimer kompozit malzeme mekaniğinin mikro ve makro düzeyde teorik olarak
detaylı şekilde öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Fiber takviyeli polimer kompozit malzeme mekaniği ile konvansiyonel metalik malzeme mekaniği
arasındaki temel farkların anlaşılması, basit kompozit plaka ve yapıların temel mekanik
analizlerinin yapılabilmesi.
Autar K. Kaw, “Mechanics of Composite Materials ”, Çevirenler: B. Okutan BABA, R. Karakuzu, Efil
Ya yınevi, (2014).
Robert M. Jones, “Mechanics of Composite Materials ”, Taylor & Francis (1999).
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
x
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
60
Yü zde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Kompozit malzemelerin genel tanıtımı, kullanım alanları, sınıflandırılması ve genel terminoloji
Laminanın makromekanik analizi, farklı malzemeler için Hooke kanunu
İki boyutlu tek yönlü/açılı laminalar için Hooke kanunu
Açılı bir lamina için mühendislik sabitleri
Açılı bir lamina için hasar teorileri
Bir laminadaki nem -termal gerilme ve şekil değiştirmeleri
Laminanın mikromekanik analizi, elastik modüllerin belirlenmesi
Tek yönlü laminanın mukavemeti ve termal genleşme katsayıları
Laminatın makromekanik analizi, laminat için gerilme-şekil değiştirme bağıntıları
Laminatlarda nem ve termal etkiler
Laminatların özel durumları (simetrik, anti-simetrik, çapraz-kat, açılı, dengelenmiş)
Laminatların tasarımı
Sandviç kompozitler
Kompozit kirişlerin eğilmesi
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
http://kompozit.balikesir.edu.tr/tr_TR/kisiler/calisanlar/yrd-doc-dr-akin-atas/
Yrd.Doç.Dr. Akın ATAŞ
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Kodu :
MKM5121
Dersin Adı : FAZ DİYA GRAM LA RI
Teori
Eğiti m ve Öğreti m İş Yükü
Laboratuar
Proje/Al an Ödev
Çalışması
70
Uygul ama.
42
Yarı yılı
Krediler
Diğer
Toplam
92
204
Gü z
Temel A lan
Dersi
Dersin Türü
Enstitü Adı
: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
T+U+L= Kredi
3+0+0= 3
Türkçe
Dili
Alan
Dersi
AKTS
Kredisi
6
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Faz diyagramlarının tanımlan ması, yorumlan ması ve ısıl işlemlerde nasıl, ne zaman ve ne amaçla
kullanıldığ ının öğretilmesi
Faz diyagramlarını değerlendirebilir ve yorumlayabilir
Faz hesapları yapabilir
Alaşımlandırmanın doğru yapılmasını sağlayabilir
Doğru ısıl işlem yapabilir
1.
Phase Transformation in Metals and Alloys, D.A. Porter, K.E. Easterling
2.
The Science and Engineering of Materials, D. R. Askeland
3.
ASM Handbook Volu me: 03, A lloy Phase Diagrams
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Ki tabı
ve/ veya
Kaynaklar
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTL ERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
X
40
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyini
z
Yarıyıl İçi
Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi
(proje, rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğreti m
Elemanları
Giriş
Malzemelerde kat ılaş ma, katı eriyik ve tane boyutlu mukavemet len mesi
Fazlar, erime ve eriyebilirlik
Sın ırsız katı eriyebilirlik için şartlar
İzo mo rfo z faz diyagramları, faz diyagramı- mu kavemet ilişkisi
Katı eriy ik alaşımların ın dengeli-dengesiz katılaş ması
Katılaşmada segregasyon ve alaşımların dökülebilirliği
Seramik ve polimer sistemleri
Dağılım mu kavemetlen mesinin prensipleri
Metaller arası bileşikler ve üç faz reaksiyonların ı içeren faz diyagramları
Ötektik alaşımların mu kavemeti ve ötekt ik faz d iyagramı
Ötektik sistemde dengesiz katılaş ma
Peritektik ve monotektik reaksiyonlar
Üçlü faz diyagramları ve değerlendirilmesi
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
---
Yard.Doç.Dr. A laaddin TOKTAŞ
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : İLERİ ISIL İŞLEM LER
Teori
Uygul ama.
42
-
Eğiti m ve Öğreti m İş Yükü
Laboratuar
Proje/Al an Ödev
Çalışması
70
Yarı yılı
Enstitü Adı
: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
Kodu :
MKM5219
Krediler
Diğer
Toplam
92
204
Gü z
T+U+L= Kredi
3+0+0= 3
Türkçe
Dili
Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Dersin Türü
Temel A lan
Dersi
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
İmalatta karşılaşılan sorunların çözülmesi, çeliklerin ö zelliklerin iyileştirilmesi
Sertleştirme ve tavlamaları yapabilme yeteneği kazanır
Yü zey sertleştirme işlemleri ile ilgili yeteri bilgiye sahibi o lur
Isıl işlem yöntemine karar verebilir
Isıl işlem kusurlarını önleyebiliri
1.
Rollason, E.C., “Metalurgy For Engineers” Edward Arnold (publishers ) Ltd. 41 Bedford
Square London
2.
Topbaş, M, A ., “Isıl İşlemler” Prestij Basın Yayın, İrfan Baştuğ Cad. Yuva 4 Apt. Kat 2. Di
8, Esantepe / İstanbul
3.
Tekin, A., “Çelik ve Isıl İşlemi” Hakan Ofset K.Ayasofya Cad. No:82/ 2, 1984 Su ltanahmet /
İSTANBUL
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTL ERİ
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Ki tabı
ve/ veya
Kaynaklar
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
X
40
Kısa Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyini
z
Yarıyıl İçi
Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi
(proje, rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yü zde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğreti m
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
Konular
Giriş
Genel terimler ve ısıl işlem yöntemleri
Malzemelerde ısıl işlem ile değiştirilebilen özellikler ve malzeme seçiminde önemi
Demir esaslı alaşımların yapısı ve faz dönüşümleri
Çelikte alaşım elementleri ve çeliğin ö zelliklerine etkisi
Çeliğ in ısıt ılmasında meydana gelen yapı dönüşümleri
Ostenitize ed ilmiş çeliğ in soğutulmasında izotermik-zaman -sıcaklık dönüşüm; ve sürekli
soğutmada dönüşüm diyagramları
Çelikte tavlama yöntemleri, Normalizasyon (normalleştirme), gerilim giderme ve yeniden
kristalleş me tavlamaları
Yu muşat ma, kaba tane ve patentleme tavlamaları ve uygulamaları
Çeliklerin sertleştirilmesi, martenzitik yapı, beynitik yapı ve özellikleri
Sertleşebilirlik tarifi ve sertleşebilirliğin jo miny deneyi ve hesap yoluyla belirlen mesi
Çeliklerin sertleştirilmesinde ku llanılan soğutma ortamları ve çeliklere uygulanan
menevişleme ve temperleme işlemleri
Bileşim değiştirerek ve değiştirmeden çeliklere uygulanan yüzey sertleştirme işlemleri
Takım çeliklerinin ısıl işlemleri
Yard.Doç.Dr. A laaddin TOKTAŞ
[email protected]
---
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : BİLGİSAYAR TÜMLEŞİK
Kodu : MKM
ÜRETİM
Teori
Enstitü Adı:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5223
Uygulama.
42
0
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
0
0
70
Yarıyılı
Krediler
Diğer
Toplam
92
204
Güz/Bahar
Alan
Dersi
T+U+L= Kredi
3+0+0
AKTS
Kredisi
6
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bilgisayar Destekli Üretimin bütünleşmesini sağlamak
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
CAD/CAM sistemlerini kullanabilmek
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Muharrem NALBANT OĞLU, Bilgisayarla Bütünleşik Tasarım ve İmalat, Beta Yayın
Dağıtım-1997
David L,GOETSCH, Advanced Manufactureng Technology, Delmar Published, 1990
Cemal ÇAKIR, Modern Talaşlı İmalatın Esasları, Vipaş Aş, 1999
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
X
50
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sına vı
Sözlü Sınav
X
50
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Giriş
Bilgisayar Grafikleri
2D ve 3D Dönüşümler
Katı modelleme. Eğriler ve yü zey modelleme
Bilgisayar Tümleşik Üretim Sisteminin Elemanları
Bilgisayar destekli tasarım
Grup teknolojisi
Bilgisayar Destekli İşlem planlama
Bilgisayar Destekli İmalat
Bilgisayarlı Denetim ve Bilgisayar Denetimli Tezgahlar
Bilgisayar Tümleşik Üretim
CAD/CAM yazılımı uygulamaları
CAD/CAM yazılımı uygulamaları
Bilgisayar Denetimli Tezgah Uygulamaları
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Doç. Dr. Ali ORAL
Yü zde (%)
LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : METODİK KONSTRÜKSİYON
Teori
Eğiti m ve Öğreti m İş Yükü
Laboratuar.
Proje/Al an Ödev
Çalışması
0
120
40
Uygul ama.
42
Kodu : MKM 5136
0
Yarıyılı
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Alan
Dersi
Diğer
38
Toplam
240
Kredi
3
Krediler
AKTS
Kredisi
6
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Konstrüksiyonun önemi, alanı, gelişmesi. Makina sistemlerinin zaman içinde geliş mesi. Metodik
konstrüksiy ona hazırlayıcı yöntemler. Metodik konstrüksiyonda adımlar, Ödev, ödevin açıklanması, istek
listesi, konsept, çözüm önerileri, teknik-ekonomik kriterlere göre en iyi çözümün tespiti, projelendirme.
Konstrüksiyonda hata arama. Ergonomi, emniyet, riziko. Konstrüksiyona bilgisayar desteği.
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Güz
Program Adı : Makine Mühendisliği
Ürün tasarım sürecinin değişik aşamalarında uygulanan metotları öğretmek, takım çalışmasının ve araştırma
yapmanın öneminin yanı s ıra güncel tasarım prensiplerini de kavratıp çeşitli uygulamalarla mühendislik tasarımı
beceris i ve tecrübesi kazandırmak.
1. Metodik konstrüksiyonun temel ilkelerini kavrar.
2. Çeşitli fikir üretme metotlarını öğrenir ve uygular.
3. Grup çalışmasını proje timlerinde uygular, liderlik ve grup çalışanı kavramlarını öğrenir.
4. Projelerde diğer derslerde kazandığı bilgisayarla modelleme ve analiz yeteneklerini kullanır.
5. Ergonomi ve çevre faktörlerinin artık tasarımc ı için vazgeçilmez olduğunu öğrenir.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
1.
2.
Ders notları
Makine Elemanları Prof. Dr. Fatih C. Babalık, Nobel Yayıncılık, 2008.
3.
The Mechanical Design Process, Ullman, David G, NewYork : McGraw -Hill, Inc., 1992
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
x
20
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
x
40
Sözlü Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
40
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Giriş
Tasarım süreci ve morfolojisi
Problem çözme ve karar verme
Mühendislik tasarımlar ında bilgisayar kullanımı
Proje mühendisliği, planlama ve yönetim
Kavramsal tasarım
Metodik tasarım düşünme yeteneği
Metodik tasarım düşünme yeteneği
Ekonomik karar alma ve maliyet değerlendirmesi
Ekonomik karar alma ve maliyet değerlendirmesi
İnsan ve tasarım ekolojik faktörler
İnsan ve tasarım ekolojik faktörler
Makine mühendisliği tasarımı örnek çalış malar
Makine mühendisliği tasarımı örnek çalış malar
Sorumlu
Öğretim
Elemanlar ı
Elektronik Posta
Doç.Dr. Ali ORAL
Web Adresi
http://www.alioral.net
[email protected]
Yü zde (%)
LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Teori
Uygul ama
42
0
Eğiti m ve Öğreti m İş Yükü
Proje/Al an
Laboratuar
Ödev
Çalışması
0
82
Yarıyılı
Enstitü Adı: Fen Bilimleri
Program Adı : Makine Mühendisliği
Kodu: MKM 5142
Ar-Ge Pro jeleri Hazırlama Tekn ikleri
40
Krediler
Diğer
40
Güz
T+U+L=Kredi
204
3
6
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Araştırma ve geliştirmenin önemli olduğu günümüzde Ar-Ge pro jelerin i destekleyen kuru luşlara
sunulacak projelerin hazırlan ması konusunda elaman yetiştirmek.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Toplam
Sosyal
Seçmeli
Üniversite ve sanayide çalışacak ve Ar-Ge p rojeleri hazırlayacak kapasitede bilg i ve donanıma
sahip elaman ların yetiştirilmesi.
---DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
X
30
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
--
--
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
x
5
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
x
5
Sözlü Sınav
Laboratuar
--
--
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
60
Diğer
Diğer
x
--
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yü zde (%)
Konular
Ar-Ge Nedir?, A macı nedir? Ar-Ge konusunu belirlen mesinde dikkate alınacak parametreler
Ar-Ge'n in İşlet meler Açısından Önemi, Dünya’dan Ar-Ge Örnekleri
Ülkemizde Ar-Ge Pro jelerin in destekleyen kuruluşlar
Ar-Ge çalışanlarında aranacak özellikler ve ekip o luşturma
Öncelikli çalış ma alanlarının saptanması, Pro je giriş ve amaç bölü mlerin in yazılmasında
dikkat edilecek noktalar
Projen in Endüstriyel Ar-Ge İçeriğ i, Teknoloji Dü zeyi ve Yenilikçi Yönü
Ar-Ge Pro jesi Hazırlama Süreci, A r-Ge amaçlı Literatür taraması ve değerlendirilmesi
Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğunun yazılması
Proje Çıktılarının Ekono mik Yarara ve Ulusal Kazan ıma Dönüşebilirliği
Ar-Ge Pro jesi Hazırlama Süreci; Çalış manın Ar-Ge projesi maliyetin in oluşturulması,
Proje Çıktılarının Ekono mik Yarara ve Ulusal Kazan ıma Dönüşebilirliği
Ar-Ge Başarısızlık Sebepleri
Proje Sonuç Raporu Yazımında Uyulması Gereken Kurallar
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Prof. Dr. Bedri YÜKSEL
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Büyük Kapasiteli Isı Üretim ve Kullanım
Merkezlerinin Planlan ması ve İşletilmesi
Teori
Uygul ama
42
0
Eğiti m ve Öğreti m İş Yükü
Proje/Al an
Laboratuar
Ödev
Çalışması
0
82
Yarıyılı
Enstitü Adı: Fen Bilimleri
Program Adı : Makine Mühendisliği
Kodu: MKM 5113
40
Krediler
Diğer
40
Güz
Alan
Dersi
Toplam
T+U+L=Kredi
204
3
6
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Büyük miktarda enerji tüketen ısı merkezlerinin kurulması, yer seçimi ve işlet ilmesinde bilg i
sahibi elaman yetiş mesini sağlamak.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bölge ısıt ma amaçlı ve sanayi tesislerinin elektrik ve d iğer enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıy la
kurulan ısı merkezlerinin kuru lması ve işletilmesi ile ilg ili elaman yetiştirmek.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
-Rü knettin Kaçükçalı, Isıt ma Tesisatı, ISISAN yayın ları No.265
- Rüknettin Kaçü kçalı, Kızgın sulu ısıt ma sistemleri, ISISAN yayın ları No.265
- Rüknettin Kaçükçalı, Isıt ma Sistemlerindeki Son gelişmeler, ISISAN yayın ları No.177
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
X
25
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
--
--
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
x
5
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
x
5
Sözlü Sınav
Laboratuar
--
--
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
60
Diğer
Diğer
x
5
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yü zde (%)
Konular
Isı Santralleri hakkında genel bilgi
Isı santrallerinde yer seçimi
Bölge ısıt ma ve endüstriyel amaçlı ısı santrallerinin ö zellikleri
Isı Santralleri için yakıt seçimi
Buhar üretimi amaçlı ısı üretim merkezleri ve elamanları
Buhar kazan ları çeşitleri ve seçimi, sistemin basınçlandırılması ve işlet meye alın ması
Düşük basınçlı buharlı sistemler
Yü ksek basınçlı buharlı sistemler
Suların sertliğinin g iderilmesi (yu muşatma sistemleri)
Kızg ın sulu sistemler, tesis şekilleri ve elaman ları
Kızg ın sulu sistemlerin basınçlandırılma yöntemleri
Kızg ın yağlı sistemler
Kojenerasyon sistemleri, Isı Merkezlerinde Enerji Tasarrufu ve çevre
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Prof. Dr. Bedri YÜKSEL
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Enstitü Adı: Fen Bilimleri
Program Adı : Makine Mühendisliği
Kodu :MKM5214
Motor Test Yöntemleri
Eğiti m ve Öğreti m İş Yükü
Krediler
Teori
Uygul ama
Laboratuar
Proje/Al an
Çalışması
Ö
de
v
42
0
0
82
40
Yarıyılı
Diğer
Toplam
T+U+L=Kredi
AKTS
Kredisi
40
204
3
6
Bahar
Alan
Dersi
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Motor testlerinin nasıl yapıldığı hakkında öğrencilere temel b ilg iler vermek ve motorların
değerlendirilmesi ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu konuda çalışacak ve araştırma yapacak mühendislerin motor testlerini yapacak ve
değerlendirecek seviyeye gelmelerini sağlayacaktır.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
- İ.Hakkı ÖZ, Oğuz BORAT, A li SÜRM EN, Internal Co mbustion Engines, Alfa Basın yayım
Dağıtım,LTD.
- Oğuz BORAT, Mustafa BA LCI, A li SÜRM EN, İçten Yan malı Motorlar, G.Ü.Tekn ik Eğit im
Fakültesi
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
X
25
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
--
--
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
x
5
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
x
5
Sözlü Sınav
Laboratuar
--
--
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
60
Diğer
Diğer
x
5
Hafta
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Motorlar hakkında genel bilgi
Motor deneyleri ile ilgili genel bilgiler
Motor deneylerinde kullanılan sistemler
Deney Sistemlerinin (Dinamometrelerin) tanıtımı
Doğru dinamometre seçimi
Moment, güç, devir ve
yakıt tüketiminin hacimsel ve kütlesel esaslı ölçümleri.
Hava tüketiminin ölçülmesi
Motor veriminin bulunması ve ısı ka yıplarının bulunması
Mekanik kayıplar
Egzoz emisyonlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Silindir basınç – hacim diyagramlarının elde edilmesi ve değerlendirilmesi
Deney sonuçlarının doğruluğu ve istatistiksel analizi
Deneysel sonuçların değerlendirilmesi
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Prof. Dr. Bedri YÜKSEL
Yü zde (%)
LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Teori
Uygul ama
42
0
Eğiti m ve Öğreti m İş Yükü
Proje/Al an
Laboratuar
Ödev
Çalışması
0
82
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
40
Krediler
Diğer
40
Güz
Temel Alan
Dersi
Enstitü Adı: Fen Bilimleri
Program Adı : Makine Mühendisliği
Kodu: MKM5129
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Toplam
T+U+L=Kredi
204
3
Teknik
Seçmeli
6
Türkçe
Dili
Alan
Dersi
AKTS
Kredisi
Sosyal
Seçmeli
Yeni ve yenilenebilir Enerji kaynaklarından yararlan ma yöntemlerini öğrencilere öğretmek ve bu
alanda araştırma yap maya yönlendirmek.
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi ve kullanımın ı hakkında bilgi sahibi o lmak.
• Yenilenebilir enerjinin ku llan ıld ığı çeşitli alanlardaki tekn iklerin tanın ması.
• Enerji kaynakların ın verimli ku llan ımı için gerekli olan faktörleri bilmek,
- John W. Twidell and Anthony D.Weir, Renewab le Energy Resources , Printed in Great Britain at
The Universty Press.Cambridge.
-Mustafa ACAROĞLU, A lternatif Enerji kaynakları,Nobel yayın Dağıtım A.Ş.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
X
25
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
--
--
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
x
5
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
x
5
Sözlü Sınav
Laboratuar
--
--
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
60
Diğer
Diğer
x
5
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yü zde (%)
Konular
Enerji Kaynakları, enerji türleri ve sınıflandırılması
Yenilenebilir enerji kaynakları
Güneş enerjisi, Güneş enerjisine giriş, güneş -dünya geometrik ilişkileri, Güneş radyasyonu
Güneş kolektörleri,
Güneş enerjili ısıtma ve soğutma sistemleri
Photovoltaic enerji dönüşümü
Geothermal Enerjisine giriş, Geothermal Enerji tipleri
Buhar kaynaklı, su kaynaklı jeotermal sistemleri ve diğer jeotermal sistemler
Rüzgar Enerjisi, tarihçesi, Rüzgar enerjisi prensipleri, rüzgar türbin tipleri
Bioyakıtlar, bioyakıtların sınıflandırılması, Biogaz (Ara sınav)
Bitkisel Yağlar, Alkoller, elde edilme yöntemleri ve yakıt olarak kullanımları
Hidrojen enerjisi üretimi, depolanması ve kullanımı
Hidrolik Enerji Dalga ve Gel-git enerjisi
Diğer Enerji Türleri Enerji çevre ilişkisi
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Prof. Dr. Bedri YÜKSEL
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Teori
Uygul ama
42
0
Eğiti m ve Öğreti m İş Yükü
Proje/Al an
Laboratuar
Ödev
Çalışması
0
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Enstitü Adı: Fen Bilimleri
Program Adı : Makine Mühendisliği
Kodu: MKM5215
Enerji Dönüşüm Prensipleri
82
Krediler
Diğer
Toplam
T+U+L=Kredi
AKTS
Kredisi
40
204
3
6
40
Bahar
Temel Alan
Dersi
Alan
Dersi
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Dünya enerji kaynakları ve sorununları hakkında öğrencileri bilgilendirme,
Enerji santrallerinde, enerjinin elde edilmesi yöntemlerini açıklamak,
Enerji santrallerinin çevreye etkilerini anlatarak çevreye duyarlı ve enerji üretimi
hakkında bilg ili elaman ların yetişmesini sağlamak.
Dünya ve ülke enerji sorunları hakkında bilgili çevreye duyarlı mühendisler yetiştirmek.
-
-M.M.el-Wakil Po werplant Technology, McGrow-Hill İnternational Ed ition
-Archie W. Cu lp,Prenciples of Energy Conversion, McGrow-Hill İnternational Ed ition
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
X
25
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
--
--
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
x
5
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
x
5
Sözlü Sınav
Laboratuar
--
--
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
60
Diğer
x
5
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Diğer
Konular
Enerji ile ilgili kavramlar
Dünya ve Türki ye Enerji sorunu, enerji tüketim ve üretim değerleri
Enerji kaynakları
Termik ve nükleer santrallerde kullanılan termodinamik çevrimler
Termik ve nükleer santrallerde kullanılan yakıtlar ve yanma
Termik Santraller, kullanılan yakıtlar, yer seçimi,
Termik Santrallerde kullanılan elamanlar
Nükleer santraller, fizyon ve füzyon, nükleer yakıtlar
Nükleer santralin elamanları, ve yer seçimi
Jeotermal enerjiden elektrik üretimi
Rüzgar enerjisi
Güneş enerjisinden elektrik üretimi
Diğer enerji kaynakları ve enerjinin depolanması
Enerji santralleri ve çevre
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Prof. Dr. Bedri YÜKSEL
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : Nükleer Reaktör Mühendisliği
Teori
Uygulama.
3
0
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
0
Yarıyılı
Dersin Türü
Kodu : MKM5119
Krediler
Diğer
Güz
Temel Alan
Dersi
Alan
Dersi
Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği
Toplam
T+U+L= Kredi
3
AKTS
Kredisi
6
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Nükleer reaktör mühendisliğine giriş
Atomun yapısı
Nükleer enerji ve nükleer fisyon reaktörleri
Nükleer reaksiyonlar ve radyasyon
Alfa, beta ve gama ışımaları
Difüzyon ve nötronların yavaşlaması
Reaktör teorisi
Nükleer reaktör tipleri
Kritiklik. Nükleer reaktörlerin kontrolü
Reaktör kinetiği
Nükleer reaktörlerden enerji salınımı ve sistemin ısıl transfer analizi
Reaktörlerde kullanılan yakıtlar
Reaktör tasarımının ana ilkeleri
Nükleer reaktörlerde enerji maliyeti
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Prof.Dr. Camal OKUYAN
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : AŞ IRI SOĞUTMA
Enstitü Adı:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİS LİĞİ
Kodu : MKM 5101
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
Diğer
Toplam
T+U+L= Kredi
AKTS
Kredisi
48
0
0
78
156
3+0+0=3
6
0
Yarıyılı
30
Krediler
Güz
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Aşırı soğutma tekn ikleri ve seçim kriterlerin i anlayabilmek
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
ÖÇ1.Düşük sıcaklık ihtiyacının duyulduğu proseslerde gerekli soğutma sistemini belirler ve
tasarlayabilir.
ÖÇ2.Gazların sıvılaştırılması, ayrıştırılması, gıda şoklanması gibi konuları bilir.
1.
2.
Alan
Dersi
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Refrigeration and Air-Conditioning, Richard C. Jordan, Prentice-Hall, 1948
Refrigeration Systems and Applications, Dinçer İ., Ed.2.,Wiley, 2010
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi Kontroller
Ödevler
X
30
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
70
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Joule deneyi ve Joule-Thomson etkisi
Gazların ve buharların termodinamik özellikleri
Aşırı soğukluk ihtiyacı ve ölçümleri
Buz-salamura karışımları ile aşırı soğutma
Gazların genleşmesi ve sıvıların buharlaşması ile aşırı soğutma
Kas-Kad sistemler
Joule Thomson effect'in açıklanması ve termodinamik analizi
M agnetik soğutma ile aşırı soğutma
Havanın sıvılaştırılması
Havanın sıvılaştırılması
Linde yöntemi
Cloude yöntemi
Kuru buz üretimi
M utlak sıfır sıcaklığının erişilmezliği
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
http://mmf.balikesir.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Enver YA LÇIN
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : Çeşitli Soğutma Sistemleri ve
Enstitü Adı:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİS LİĞİ
Kodu : MKM 5201
Dizaynı
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
Diğer
Toplam
T+U+L= Kredi
AKTS
Kredisi
48
0
0
78
156
3+0+0=3
6
0
Yarıyılı
30
Krediler
Bahar
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Buhar sıkıştırmalı sistemlere alternatif, uygulanabilirliği olan sistemleri tanıtmak
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
ÖÇ1. Uygulamada kullanılan alternatif soğutma sistemlerini tanır.
ÖÇ2. Enerji kaynaklarına göre uygun sistem i seçebilir ve projelendirebilir.
ÖÇ3. Sistemleri birbirleriyle kıyaslayabilir.
1.
2.
Alan
Dersi
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Refrigeration and Air-Conditioning, Richard C. Jordan, Prentice-Hall, 1948
Refrigeration Systems and Applications, Dinçer İ., Ed.2.,Wiley, 2010
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi Kontroller
Ödevler
X
30
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
70
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Girdap borusu ile soğutma
Termoelektrik soğutma
Magnetik soğutma
Hava çevrimli soğutma
Hava çevrimli soğutma
Buhar-jet sistem soğutma
Buhar-jet sistem soğutma termodinamik analizi
Buhar-jet sistem soğutma termodinamik analizi
Absorbsiyonlu soğutma sistemleri
Absorbsiyonlu soğutma sistemleri termodinamik analizi
Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ve uygulama örnekleri
Vakumlu ön soğutma sis temi
Derin soğutma sistemleri
Derin soğutma uygulamaları
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
http://mmf.balikesir.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Enver YA LÇIN
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : KOROZYON MÜHENDİSLİĞİ
Enstitü Adı:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı : MAKİNE M ÜHENDİSLİĞİ
Kodu : M KM 5210
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
Diğer
Toplam
42
0
0
92
204
0
Yarıyılı
70
Krediler
Güz
T+U+L= Kredi
AKTS
Kredisi
3+0+0=3
6
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Endüstride kullanılan metal ve alaşımları, çeşitli kullanım ortamlarında değişik türden korozyon
proseslerine maruz kalmaktadırlar.Mühendislerin başlıca görevi, bu korozyon proseslerini bilmek ve
bunlara karşı önlem alarak konstrüksiyonların ömrünü uzatmaktır.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Metallerin korazyon davranışları hakkında bilgi sahibi olmak.
Korozyon ve Önlemleri Prof.Dr.Mustafa DORUK ODTÜ Metalurji Müh. Bölümü Yayın No: 70
Corrosion Engineering, Fontana, M.G. N.D. Greene Mc Graw-Hill, New York 1978
Corrosion and Corrosion Control Uhlig, H. H. John Wiley and Sons Inc. New York, 1971
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi Kontroller
Ödevler
X
40
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
İletkenlik
Kimyasal reaksiyonlardan elektriksel enerji elde edilmesi
Elektro kimyasal piller
Taşımalı ve Taşımasız kimyasal piller
Taşımalı ve taşımasız konsantrasyon pilleri
Ph ve Ölçülmesi
Korozyon olayının genel tanımı
Korozyon olayına termodinamik yaklaşım
Elektro kimyasal gerilim dizisi ve galvanik dizi arasındaki farklar
Konstrüksiyonlarda karşımıza çıkan korozyon türleri
Korozyona karşı önlemler, Uygun tasarımla Korozyona yol açıcı koşulları azaltma
Ortamın saldırganlığını kısmen veya tamamen giderme
Yüzey kaplamaları ile koruma. Katodik koruma yöntemi ve uygulama teknikleri
Korozyona dayanıklı malzeme seçimi
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
http://mmf.balikesir.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Gü rol DEM İRBAŞ
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : MALZEM E
Kodu : M KM
TERM ODİNAMİĞİ
5110
Enstitü Adı:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı : MAKİNE M ÜHENDİSLİĞİ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
Diğer
Toplam
T+U+L= Kredi
AKTS
Kredisi
42
0
0
92
204
3+0+0=3
6
0
Yarıyılı
70
Krediler
Güz
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Endüstride kullanılan metallerin korozyon eğilimlerinin hesaplanmasında, söz konusu metallere ait
birçok termodinamiksel parametrenin bilinmesi gerekmektedir.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Malzemelerin korozyon eğilimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
CEBE,M.,Fi zikokimya Cilt 1 Uludağ Üniversitesi Basımevi 1987
PEKİN,B.,Fi zikokimya Dersleri Cilt 3 E.Ü.Fen Fak.Kitapları Serisi No27 1978
BARROW, N.G,.Physical Chemistry McGraw-Hill Kogagusha Ltd. Tokyo 1973
CEBE,M., Atom ve Molekül Kimyası , Ezgi Kitapevi Yayınları Mart 1991 Bursa.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi Kontroller
Ödevler
X
40
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Termodinamiğin birinci kanunu ve enerji
Enerjinin ö zellikleri
Enerji değişiminin bulun ması
Termodinamiğin ikinci kanunu
Entropinin an lamı ve ö zellikleri
Sistem entropisi ile d iğer hal değişkenleri arasındaki ilişki
Hacim ve sıcaklık fonksiyonu olarak entropi
Basınç ve sıcaklık fonksiyonu olarak entropi
Serbest entalpi
Serbest enerji
Termodinamiğin dört temel denklemi
Serbest enerjinin ve Serbest entalpinin özellikleri
Serbest entalpinin sıcaklığa bağlılığı (Gibbs -Helmholt z denklemleri)
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Gü rol DEM İRBAŞ
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
http://mmf.balikesir.edu.tr
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Kodu :
MKM5222
Dersin Adı :
M ETA LOGRAFİ
Teori
Uygul ama.
42
-
Eğiti m ve Öğreti m İş Yükü
Laboratuar
Proje/Al an Ödev
Çalışması
70
Yarı yılı
Krediler
Diğer
Toplam
92
204
Gü z
Temel A lan
Dersi
Dersin Türü
Enstitü Adı
: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
Alan
Dersi
T+U+L= Kredi
3+0+0= 3
AKTS
Kredisi
6
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Metal malzemelerin iç yapı kontrolünün yapılması, iç yapı ile özellik değişimin in incelen mesi,
özel yapılardaki iç yapı değişiminin gö zlen mesi.
İç yapı incelemesi için standart numune hazırlama becerisi kazanabilme
Fazların cinsi, dağılımı ve miktarı hakkında bilgi ve tecrübe kazanabilme
İç yapı ile özellik arasında ilişki kurabilmek
Doğru ve kaliteli üretime kat kı sağlayabilir
1.
Prof.Dr. A. Emel GEÇKİNLİ, Metalografi I.Kısım, İ.T.Ü. Matbaası,Sayı:1391 (1989).
2.
Prof.Dr. Serdar SA LMAN, Dr. H.Özkan GÜLSOY, Metalografi Bilimi, Nobel Yayın
Dağıtım, (2004).
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Ki tabı
ve/ veya
Kaynaklar
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTL ERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
X
40
Kısa Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyini
z
Yarıyıl İçi
Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi
(proje, rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yü zde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğreti m
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
Konular
Giriş
Metalik malzemelerin iç yapıları ve özellik ilişkileri
Metalurji mikroskobu (optik mikroskop), tanımı, objektif ve ö zellikleri
Mercek kusurları, ışık kaynakları
Mikroskopta inceleme yöntemleri
Optik mikroskop için nu mune hazırlan ması ve ön işlemler
Parlat ma, parlat ma yöntemleri ve parlat ma araçları
Dağlama ve çeşit leri
Seramik malzemelerin metalografik inceleme için hazırlan ması
Alüminyum ve alaşımları için metalografik yöntemler
Alüminyum alaşımların ın makro ve mikro incelen mesi ve alü minyum alaşımı ingotların
katılaşma yapısı
Saf, tek fazlı ve ötektik sistemlerde kat ılaş ma yapısı
Soğuk işlem ve yeniden kristalleş miş yapılar
Demir-karbon alaşımların ın yapısı ve makro mikro inceleme için kullanılan dağlayıcılar
Yard.Doç.Dr. Gülcan TOKTAŞ
[email protected]
----
LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : Uygulamalı Sayısal Analiz
Teori
Uygulama.
42
0
Fakülte/Y.O/:Fe n Bilimleri Entitüsü
Program Adı : Makine Mühendisliği
Kodu:MTM5236
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuvar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
0
0
70
Krediler
Diğer
Toplam
128
240
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
T+U+L= Kredi
3+0+0=3
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Sosyal
Seçmeli
Mühendislikte, fiziksel sistemlerin matematik modellerini ifade eden denklemlerin analitik olarak
çözülemediği veya analitik çözümün zor ve u zun olduğu durumlarda kulla nılan sayısal çözüm
yöntemlerini öğretmektir.
ÖÇ1: Matematiksel modeli oluşturulmuş bir Mühendislik probleminin çözümü için uygun sayısal
yöntemi seçebilme
ÖÇ2: Sayısal yöntemi uygulayabilme
ÖÇ3: En iyi yaklaşımı tespit edip hata analizi yapabilme
ÖÇ4: Lineer ve Lineer olmayan denklemleri çözebilme ve mühendislik problemlerine uygulayabilme
ÖÇ5: Enterpolasyon yöntemlerini kullanabilme ve mühendislik problemlerine uygulayabilme
ÖÇ6: Sayısal Türev ve sayısal İntegral yöntemlerini kullanabilme ve mühendislik problemlerine
u ygulayabilme
ÖÇ7: Çeşitli verilere veya deney sonuçlarına eğri uydurma yöntemlerini uygulayabilme
1. Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları, İrfan Karagöz, Nobel Yayın, 2008.
2. Applied Numerical Analysis, C.F. Gerald, P.O. Wheatley, Addison Wesley Pub., 1984.
3. Mühendisler için Sayısal Yöntemler, S.C. Chapra, R.P. Canale, Literatür Yayınları,İstanbul, 2003
4. Sayısal Analiz, B. Çağal, Seç Ya yıncılık, 1989.
DEĞERL ENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuvar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
100
Yü zde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
-Mühendislik Problemlerinin Çözümü ve Sayısal Analiz
-Sayılar, Hata ve Hata Kaynakları,
-Sayısal hesaplamalarda doğruluk derecesi, Bilgisayarlarda Doğruluk
-Lineer-Olmayan Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemleri ve Uygulamaları
-Lineer Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözüm Yöntemleri ve mühendislik uygulamaları
-Taylor Serisi Açılımları
-Sonlu Farklar ve Sonlu Fark Tabloları
-Enterpolasyon ve mühendislik uygulamaları
-İstatistik ve Regresyon Analizi,
-En küçük Kareler Yöntemi ve mühendislik uygulamaları
-Sayısal İntegral ve mühendislik uygulamaları
-Sayısal Türev ve uygulamaları ve mühendislik uygulamaları
-Başlangıç-Değer Problemleri ve mühendislik uygulamaları
-Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Sınır-Değer Problemleri
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Yrd.Doç.Dr. Gülşen YAMAN
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Kodu:MKM 5216
Mühendislik Sistemlerin Dönüşümü
Teori
Uygulama.
42
-
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
74
44
Yarıyılı
Enstitü Adı
: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
Krediler
Diğer
Toplam
54
204
Bahar
T+U+L= Kredi
3+0+0= 3
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Mühendislik sistemlerin dönüşümünde temel prensipleri öğret mek.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Mühendislik alan ında dönüşüm yöntemlerin i öğren me ve çözme becerisi kazan mak.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Alan
Dersi
AKTS
Kredisi
6
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
1) Bayrakçı H. Ergun, “Lineer Sistemlerin Mühendislik Matemat iği”, Çağ layan Kitabevi, İstanbul,
1991.
2) Ogata K., “Modern Control Engineering”, Prentice-Hall Englewood Cliffs, 1990.
3) Yüksel İbrahim, “Sistem Dina miği ve Denetim Sistemleri-Oto matik Kontrol”, U. Ü. Basımevi,
Bursa, 1995.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
X
40
Ödevler
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Dönem İçi
Kontroller
Ara Teslim
Sözlü Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sına vı
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
Mühendislik sistemlerinde distribüsyon.
2
Ortogonal ve birim basamak.
3
Birim basamak fonksiyonları.
4
Fourier serileri ve integralleri.
5
Fourier serilerin dönüşümleri.
6
Parseval teoremi.
7
Laplace transformasyonu ve ters laplace.
8
Laplace uygulamaları.
9
Sistemlerde sürekli dönüşümler.
10
Açı ve darbe genliğ i modülasyonu (PAM).
11
Genlik modülasyonu.
12
Z dönüşümü ve uygulamaları.
13
İlk değer ve son değer teoremleri.
14
Örnekleme, kuantalama ve kodlama.
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Yrd.Doç.Dr. Hayrettin YÜKSEL
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
w3.balikesir.edu.tr/~hyuksel/
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Teori
Enstitü Adı
: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
Kodu : M KM
Mühendislik Sistemlerin in Modellen mesi
Uygulama.
42
-
5120
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
74
44
Yarıyılı
Krediler
Diğer
Toplam
54
204
Güz
T+U+L= Kredi
3+0+0= 3
Türkçe
Dili
Alan
Dersi
AKTS
Kredisi
6
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Mühendislik sistemlerinin modelleme prensiplerini öğret mek.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Mühendislik alan ında sistemleri matematik temeller ile çözme becerisi kazan mak.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
1) Ercan YÜCEL, “Mühendislik Sistemlerinin Modellen mesi ve Dinamiği”, Gazi Ü., Ankara,
1992.
2) Ogata K., “System Dynamics”, Prentice -Hall Englewood Cliffs, 1992.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
X
40
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
Mekanik sistem elemanları.
2
Öteleme ve dönme hareketli mekanik sistemler.
3
Mekanik dönüşüm elemanları.
4
Tek ve iki serbestlik dereceli sistemler.
5
Tek ve iki serbestlik dereceli sistemlerin t itreşimleri.
6
Elekt rik, akışkan ve termik sistemler.
7
Bu sistemlerin elemanları.
8
Dinamik sistem ko mponentlerin in genelleştirilmesi.
9
Matematik modellerin in hesabı.
10
Lineer grafiklerin çıkart ılması.
11
Kapalı elemanların grafiğ i.
12
Modellemede uyumsuzluklar.
13
Karışık ko mponentler.
14
Matematiksel modellerin basit hesaplama teknikleri.
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Yrd.Doç.Dr. Hayrettin YÜKSEL
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
w3.balikesir.edu.tr/~hyuksel/
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Kodu : M KM
Dersin Adı :
Teori
Uygulama.
42
-
Enstitü Adı
: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
5108
Şasi ve Karoseri Tasarımı
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
74
44
Yarıyılı
Krediler
Diğer
Toplam
54
204
Güz
T+U+L= Kredi
3+0+0= 3
Türkçe
Dili
Alan
Dersi
AKTS
Kredisi
6
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Taşıt tasarımı ile ilg ili temel eleman ları ve hesapları öğretmek.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Taşıtlarda gövde ve şasi tasarlama becerisi kazan mak.
1) EREKE M., “Şasi ve Karoser Tasarımı”, İ. T. Ü. Oto motiv A BD, 1988.
2) Reimpell J., Stoll H., “The Automotive Chassis; Engineering Princip les”, London, 1996.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
X
40
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
Taşıt teknolojisi, binek taşıtlar, ticari taşıtlar ve boyutları.
2
Kamyonlar ve sın ıflandırma.
3
Şasi konstrüksiyonu.
4
Şasi çalışma koşulları.
5
Şasi organ kesitleri.
6
Şasi yan ve çapraz organ eklemleri, bağlan ması.
7
Özel karakteristikli şasi tipleri.
8
Dinamik yük altında şasinin davranışı, gelişimi.
9
Spoiler ve rijit gövde tasarımı.
10
Hafif şasi çerçevesi ve direnimi.
11
Rijit gövde sıçrayış/alçalma hareketleri.
12
Gövdenin aerodinamik tasarımı.
13
Ön ve arka kesit formun optimizasyonu.
14
Sürücü camları, düz cam desteğinin etkisi.
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
Yrd.Doç.Dr. Hayrettin YÜKSEL
[email protected]
w3.balikesir.edu.tr/~hyuksel/
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Kodu :
Taşıt Tasarımında İleri Hesap Yöntemleri
Teori
Uygulama.
42
-
Enstitü Adı
: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
M KM
5207
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
74
44
Yarıyılı
Krediler
Diğer
Toplam
54
204
Bahar
T+U+L= Kredi
3+0+0= 3
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Taşıt tasarımında ileri hesap yöntemlerini öğretmek.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Taşıt tasarımındaki problemleri matematik temeller ile çözme becerisini kazan mak.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Alan
Dersi
AKTS
Kredisi
6
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
1) Mottram J. Toby & Shaw C. T., “Using Fin ite Elements in Mechanical Design”, McGraw-Hill
Book Co mp., 1996.
2) Ereke Murat, “Şasi ve Karoseri Tasarımında İleri Hesap Yöntemleri”, İ. T. Ü. Oto motiv A BD,
1988.
3) Göktan Ali, “Taşıt Tasarımı”, İ. T. Ü. Matbaası, 1992.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
X
40
Ödevler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
Şasi tasarımında temel kriterler.
2
Şasinin uygun şekillendirilmesi.
3
Farklı şasi tipleri.
4
Burulma katılığ ı.
5
Farklı şasi ve taşıt tipleri arasındaki ilişki.
6
Şasisiz taşıyıcı gövdeler.
7
Otomobil ve t icari taşıt gövdesi.
8
Şasi çerçevesi ve otomobil gövdesinde birim yük yöntemi.
9
Statik belirli ve belirsiz sistemlerde kuvvet yöntemi.
10
Taşıma Matrix yöntemi.
11
Yatay düzlemde şasinin bükülmesi, şasinin burulması ve tit reşimleri.
12
Deplasman yöntemi ve denklemleri.
13
Bir taşıtın mekan ik dizayn da sonlu elemanlar ku llan ımı.
14
Modern sonlu eleman metoduna genel bakış.
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
Yrd.Doç.Dr. Hayrettin YÜKSEL
[email protected]
w3.balikesir.edu.tr/~hyuksel/
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Kodu : M KM
Dersin Adı :
Teori
Uygulama.
42
-
Enstitü Adı
: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
5107
Yol Dışı Araç Mekaniğ i
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
74
44
Yarıyılı
Krediler
Diğer
Toplam
54
204
Güz
3+0+0= 3
Alan
Dersi
AKTS
Kredisi
6
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Yo l d ışı araçlarla ilgili temel elemanları ve hesapları öğret mek.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
T+U+L= Kredi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Makine mühendisliğ inde temel eleman ları tasarlama becerisi kazan mak.
1) Harzad ın G., “Yol Dışı Araç Mekaniğ i”, D. E. Ü. Bo rnova, 1983.
2) Wong J. Y., “Theory of Ground Vehicles”, John Wiley and Sons, Inc., 1993.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
X
40
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
Yü zde (%)
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Yol dışı araçların genel dinamiği.
Yuvarlanma direncinin etkisi, çeki kuvveti.
Tahrik tekerleği, ön tekerleğin sürtünme ve yuvarlanma momenti.
Tekerleğin dönme özellikleri.
Dönen bir aracın geometrisi.
Traktör üç nokta düzeneği ve bağlı aletler.
Traktörün yan ve doğrultu stabilitesi.
Çeki kuvveti ve gücü, çeki çubuğu performansı.
Toprak mekaniği.
Yük altındaki toprakta gerilme dağılımı.
Paletli aracın stabilitesi, toprak yüzey derinliğinde basınç dağılımı.
Çekme gücü ve patinaj hareket direnci.
Palet iz genişliğine bağlı çekme gücü.
Dişli kutusu konstrüksiyonu ve çalışması.
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Yrd.Doç.Dr. Hayrettin YÜKSEL
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
w3.balikesir.edu.tr/~hyuksel/
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı: Akustik ve Dalga M ekaniği
Teori
Uygulama.
42
Enstitü Adı:Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı :M akine M ühendisliği
Kodu:MKM 5135
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
70
Yarıyılı
Krediler
Diğer
Güz
Alan
Dersi
Toplam
92
204
T+U+L= Kredi
3+0+0=3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Dalga denkleminin elde edilmesi,duran dalgalar,kaynaktan küresel ve çizgisel yayılım.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
ÖÇ1.Akustik ve dalga yayılımın ın incelenmesinde kullanılacak temel yaklaşımların öğrenilmesi,
ÖÇ2.Akustik terimlerinin tanımlan ması,
ÖÇ3.Akustik problemlerini çözebilme,
ÖÇ4 .Mühendislik uygulamalarında Akustik problemlerini çözebilme.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
1.Bies, P.A.; Hansen, C.H., Engineering Noise Control. Unwin -Hy man.1988.
2.Kinsler, L.E.; Frey, A.R., Fundamentals of Acoustics.3rd., John&Wiley,1982.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
x
35
Yarıyıl İçi Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Kısa Sınavlar
Ödevler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
x
5
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
Diğer
x
Hafta
60
Diğer
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Akustik Terimlerinin Tanımlanması
Dalganın Genel Özellikleri
Dalga Denkleminin Çıkartılması
Dalga Denkleminin Çözümü
Durağan Dalgalar
Yayılım olayı
Akustik Yoğunluk ve Yansıma
Küresel Akustik DalgalarYayılım
Küresel Yayılım(Küresel Kaynak))
Küresel Yayılım(Çizgisel ve Basit Kaynak)
Yoğunluk Dağılımı
Çizgisel ve Yüzeysel Kaynaktan Yayılım
Uygulama Örnekleri-1
Uygulama Örnekleri-2
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
huraycan.baun.edu.tr
Y.Doç.Dr.Hüray CAN
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :İleri M akine Titreşimleri
Teori
Uygulama.
42
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
70
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Krediler
Diğer
Toplam
92
204
Alan
Dersi
T+U+L= Kredi
3+0+0=3
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Türkçe
Dili
Bahar
Temel Alan
Dersi
Enstitü Adı:Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı :M akine M ühendisliği
Kodu : MKM 5234
Sosyal
Seçmeli
Çok serbestlik dereceli sistemlerin hareket denklemlerinin elde edilmesi ve bunların çözü lmesi
yoluyla titreşimlerinin incelen mesi.
ÖÇ1.Çok serbestlik dereceli sistem titreşimlerinin incelenmesinde kullanılacak temel
yaklaşımların öğrenilmesi,
ÖÇ2. Hareket Denklemlerinin Çözümü ve Titreşim M odları;Analitik M etodların öğrenilmesi,
ÖÇ3. Titreşim problemlerini çözebilme,
ÖÇ4. Sayısal M etodlar ve Bilgisayar Yardımı ile Titreşim ve M od Analizi yapabilme.
1.Meirovitch,L.(1986). Elements of Vibrat ion Analysis.Singop ure:McGraw Hill.
2. In man,D.J.(2001).Engineering Vibraion.New Jersey:Prentice Hall.3.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
x
35
Yarıyıl İçi Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
x
5
Ara Teslim
Kısa Sınavlar
Ödevler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
Diğer
x
Hafta
60
Diğer
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Çok Serbestlik Dereceli Sönümsüz ve Sönümlü Doğrusal Sistemlerin Titreşimi
Viskos, Yapısal ve Kuru Sürtünmeli Sönümlemeli Sistemler
Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Hareket Denklemlerinin Elde Edilmesi
Lagrange M etodu, Enerji M etodu ve Genelleştirilmiş Koordinatlar
Tesir Katsayları,Potansiyel ve Kinetik Enerji İfadelerinin M atris Formu
Genelleştirilmiş Koordinatlar ve Genelleştirilmiş Kuvvetler
Özdeğer Problemi ve Sistem Cevabı
Hareket Denklemlerinin Çözümü ve Titreşim M odları;Analitik M etodlar
Sayısal M etodlar ve Bilgisayar Yardımı ile Titreşim ve M od Analiz
Sitem Tabii Frekanslarının ve M od Şekillerinin Belirlenmesi
Holzer M etodu,M atris İterasyon M etodu, Jacobi M etodu
Normal M odların Ortagonal Olması, Açılım Teormi
Yarı Belirli Sistemler
Kestirimci Bakım ve Sanayi Uygulamaları
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
huraycan.baun.edu.tr
Y.Doç.Dr.Hüray CAN
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ
Teori
Uygulama.
42
0
Kodu : MKM5139
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
0
0
70
Yarıyılı
Krediler
Diğer
Toplam
92
204
Güz/Bahar
Alan
Dersi
Enstitü Adı: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
T+U+L= Kredi
3+0+0=3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Bina otomasyonu ve yönetim sistemleriyle ilgili temel bilgi ve teknolojileri kavramak.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bina yönetim sistemlerinin bileşenlerini tanır ve sınıflandırır.
Bir bina yönetim sisteminin kurulmasında ve işletilmesi için gerekli olan cihaz ve ekipmanı seçebilir.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
T.Merz, T. Hansemann, C. Hübner, Building Automation, Springer 2009.
Barney L. Capehart, Lynne C. Capehart, Web Based Enterprise Energy and Building Automation
Systems, 2007.
Honeywell, Automatic Control for Engineering Manual of Commercial Buildings, 1997.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
X
30
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
70
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Kontrolün Temelleri
Elektrik Kontrol Esasları
Elektronik Kontrol Esasları
Mikroişlemci tabanlı/DDC Temelleri
Bina Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Klima Santralleri Sistem Kontrol Uygulamaları
Bina Hava Dağıtım Sistem Kontrol Uygulamaları
Soğutma Grubu, Kazan ve Dağıtım Sistemi Kontrol Uygulamaları
Bireysel Oda Kontrol Uygulamaları
Bina Otomasyon ve Bina Kontrol Arasındaki Fark
Bina Otomasyon ve Kontrol Ağlarının Yapısı
Enerji Yönetimi Fonksiyonları
Yangın Kontrol Stratejileri
Güvenlik ve Aydınlatma Kontrol Stratejileri
Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
http://w3.balikesir.edu.tr/~hbulgurcu
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : İLERİ İKLİMLENDİRME
TEKNİKLERİ
Teori
Uygulama.
42
0
Kodu : MKM5237
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
0
0
70
Yarıyılı
Krediler
Diğer
Toplam
92
204
Güz/Bahar
Alan
Dersi
Enstitü Adı: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
T+U+L= Kredi
3+0+0=3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
İklimlendirme tekniğinde kullanılan ileri hesaplama yöntemlerini kavramak.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
İklimlendirme sistemlerini sınıflandırır ve seçimlerini yapabilir.
Uygun diyagramları kullanarak tamamen havalı sistemler, sulu -havalı, sulu ve bireysel cihazların
avantaj ve deza vantajlarını tartışır.
Krieder, JF - Handbook of Heating Ventilation and Air Conditioning [CRC Press 2001].
W. P. Jones, Air Conditioning Engineering, Elsevier Science & Technology Books, January 2001.
Shan K. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, McGraw -Hill, 2001.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
X
30
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
70
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
Giriş
Psikrometrik uygulamalar
Bina yapı elemanlarında ısı ve nem geçişi
İç ve dış hava tasarım koşulları
Yük hesaplamaları
Isıtma sistemleri, kazanlar ve yakıcılar
Havalı sistemler: Elemanlar-Fanlar, bataryalar, filtreler ve nemlendiriciler
Havalı sistemler:Cihazlar-Klima santralleri ve paket cihazlar
Havalı sistemler: Hava kanal tasarımı
Havalı sistemler: Ortam hava dağıtımı
Havalı sistemler: Sabit debili sistemler
Havalı sistemler: Değişken hava debili sistemler (DHD)
Havalı sistemler: Minimum hava ihtiyacı ve DHD sistemler
İç hava kalitesinin iyileştirilmesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
http://w3.balikesir.edu.tr/~hbulgurcu
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Teori
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
64
44
Uygulama.
42
Yarıyılı
Enstitü Adı
: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
Kodu : M KM5144
BİLGİSA YA R DESTEKLİ ANA LİZ
Krediler
Diğer
Toplam
54
204
Güz
3+0+0= 3
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Mühendislik problemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Analizi çözümünü içerir.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
ÖÇ1. Öğrenci kendi probleminin sınır şartlarını belirler.
ÖÇ2. Sistemleri S.E.Y mantığına göre modeller.
ÖÇ3. Modellenen sistemler modele uygun Sonlu Elemanlara ayrılır.
ÖÇ4. Lineer statik sistemlerin analizleri gerçekleştirilir.
1.
2.
AKTS
Kredisi
6
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Alan
Dersi
T+U+L= Kredi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Ansys Teory Manuel
Ansys Tutorials
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
35
Yarıyıl İçi Sınavlar
5
Dönem İçi
Kontroller
Ara Teslim
Kısa Sınavlar
Ödevler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
X
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Giriş
Sonlu Elemanlar Yöntemine genel bir bakış.
Mühendislik problemlerinin sınıflandırılmas ı.
Sonlu Eleman kavramının anlatımı.
Sonlu Elelamanlara ayırma mantığı (meshleme)
Eleman tipleri ve kullanım alanları.
Modelleme ve Ansys ortamına paramet rik aktarımı.
Eleman tipinin belirlenmesi ve sonlu elemanlara ayırma.
Problem sınır şartlarının belrilenmesi.
Kuvvetlerin uygulanması ve analiz paramtrelerinin seçimi.
Analizin gerçekleştirilmesi.
Gerilme değerlerinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi.
Problemlerin tespiti ve modelin revize edilmesi.
Optimizasyon
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Yrd.Doç.Dr. İlker EREN
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
w3.balikesir.edu.tr/~ieren/
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Teori
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
64
44
Uygulama.
42
Yarıyılı
Enstitü Adı
: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
Kodu : M KM5239
İLERİ MÜHENDİSLİK ANA LİZLERİ
Krediler
Diğer
Toplam
54
204
Güz
3+0+0= 3
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
İleri Mühendislik problemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Analizi ve çözümünü içerir.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
ÖÇ1. Gerçek bir mühendislik problemini ele alınması.
ÖÇ2. Bu problemin sonlu eleman benzeşimini belirlenmesi.
ÖÇ3. Modelin oluşturulması ve Analiz programına aktarılması.
ÖÇ4. Analizin gerçekleştirilmesi ve sonuçların yorumlanması.
1.
2.
AKTS
Kredisi
6
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Alan
Dersi
T+U+L= Kredi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Ansys İleri Teori Manuel
Ansys Tutorials
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
35
Yarıyıl İçi Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Kısa Sınavlar
Ödevler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
X
5
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Giriş
İleri mühendislik problemlerine genel bir bakış.
Problem tipine göre analiz yönteminin belirlenmesi.
Modellemenin analize göre gerç ekleştrilmesi.
Modelin eksisksiz olarak analiz ortamına alınmas ı.
Sonlu elemanlara ayırma.
Kontak problemlerinin çözümü.
Dinamik problemlerin çözümü.
Isısal problemlerin çözümü.
Titreşim problemlerinin çözümü.
Akışkanlar mekaniği problemlerinin çözümü.
Nonlineer problemlerin çözümü.
Expilicit problemlerin çözümü.
Çok disiplinli problemlerin çözümü.
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Yrd.Doç.Dr. İlker EREN
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
w3.balikesir.edu.tr/~ieren/
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Kodu : M KM5208
ENDÜSTRİDE MA LZEM E SEÇİMİ
Teori
Uygulama.
48
-
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
23
20
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Krediler
Diğer
Toplam
62
153
Güz
Temel Alan
Dersi
Alan
Dersi
Enstitü Adı
: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
T+U+L= Kredi
3+0+0= 3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Sosyal
Seçmeli
Makine yapımında kullanılan malzemelerin seçiminde takip edilecek yolu bilen öğrenciler
yetiştirmektir.
ÖÇ1. Klasik yöntemle malzeme seçme ile, Prof.Ashby yöntemi ile malzeme seçme farkını
Anlıyabilme
ÖÇ2. Tüm malzemelerin özelliklerini bir arada neler olduğunu topluca görüp kavrayabilme
ÖÇ3. Mal zeme kartları ile ikili malzeme özelliklerini kıyaslamaları yorumlayabilme,
ÖÇ4. Mal zeme indislerini kullanarak Prof Ashby yöntemine göre malzeme seçimini yapabilme,
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
1. Prof.Dr. İrfan ay – Endütride Malzeme Seçimi ders notları MMFakültesi yayını, Balıkesir, 2012.
2. Prof.Dr. Fehim Fındık –Malzeme Seçimi ve Uygulamaları-Sakarya 2008
3. Prof.Dr.Ashby – Materials Selection in Mechanical Design DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
35
Yarıyıl İçi Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Kısa Sınavlar
Ödevler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
X
5
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Ders işlenmesi hakkında bilgilendirme
Malzeme seçiminin önemi
Malzeme seçimi-tasarım ilişkisi
Malzemelerin sınıflandırılmaları
Malzeme seçiminde dikkate alınac ak genel faktörler
Malzeme seçiminde özelliklerin önemi
Malzeme Özellikleri
Malzeme özellik kartları
İkili özelliklerin malz eme kart ında gösterimi ve yorumu
Malzeme Seçme Stratejisi - Klasik yöntem ve Prof Ashby yöntemi
Prof Ashby yöntemi Örnekleri-I-( 9 örnek)
Prof Ashby yöntemi Örnekleri-II-(6 Örnek)
Formüller ve Tanımlar
Tüm Konuları özet yapma
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Prof.Dr.İrfan AY
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
w3.balikesir.edu.tr/~ay/
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Kodu :
Dersin Adı : HASAR ANA LİZİ
Teori
Uygulama.
48
-
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
23
20
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Enstitü Adı : Fe n Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
MKM 5209
Krediler
Diğer
Toplam
62
153
Bahar
Temel Alan
Dersi
Alan
Dersi
T+U+L= Kredi
3+0+0= 3
AKTS
Kredisi
6
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Kullanılan malzemelerin her türlü ku llan ım şartlarındaki hasar analizlerin i yapıp , analiz
sonucunda rapor yazabilecek öğrenciler yetiştirmek.
ÖÇ1. Hasar mekanizmalarının neler o lduğunu bilme ve hasar raporu yazımını yapabilme,
ÖÇ2.Aşın ma ve kırılma sonucu hasarların sebeplerini bilir,
ÖÇ3. Koro zyon ve sürünme sonucu hasarların sebeplerin i b ilir,
ÖÇ4. Yorulma ve kaynak sonucu hasarların sebeplerini bilir,
1)- Prof.Dr.İrfan Ay – Hasar Analizi Ders Notl arı – 2012
2)-Pro f. Dr. Hüseyin ÇİM ENOĞLU - Prof. Dr. E. Sabri KA YA LI - Prof. Dr. Niyazi ERUSLU Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN - Prof. Dr. Yılmaz TAPTIK - Hasar Analizi Seminer Notları
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
X
10
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
X
10
Sözlü Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
70
Diğer
X
10
Hafta
Diğer
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Ders işlenmesi hakkında bilgilendirme
Hasar analizinin önemi
Hasar tipleri
Yorulma hasarları
Yorulma hasarları
Korozyon hasarları
Korozyon hasarları
Kırılma hasarları
Kırılma hasarları
Sürünme hasarları
Sürünme hasarları
Sürtünme ve aşınma hasarları
Kaynak hasarları
Kaynak hasarları
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
w3.balikesir.edu.tr/~ay/
Prof.Dr.İrfan A Y
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Teori
Uygulama.
48
-
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
23
20
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Krediler
Diğer
Toplam
62
153
Güz
Temel Alan
Dersi
Enstitü Adı
: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
Kodu : M KM5109
KIRILMA M EKA NİĞİ VE YORULMA
Alan
Dersi
T+U+L= Kredi
3+0+0= 3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Sosyal
Seçmeli
Malzemelerin kırılma mekanizmalarından anlayabilen ve kırılma problemlerini çözebilecek
elemanlar yetiştirmek.
ÖÇ1. Klasik yöntemle kırılmaya karşı dayanım hesabı ile, kırılma mekaniği yöntemi ile yapılan
kırılmaya karşı dayanım hesap farkını anlıyabilme
ÖÇ2. Kırılma tokluğu ölçüm yöntemleri arasındaki farkı anlatabilme, ölçüm yapabilme
ÖÇ3. Mühendislik problemi uygulamalarında kırılma mekaniğini kullanabilme,
ÖÇ4. Kırılma problemlerini çözebilme,analiz yapabilme,
1. Prof.Dr. İrfan ay -Kırılma Mekaniği ders notları MMFakültesi yayını, Balıkesir, 2009.
2. Prof.Dr. Agah Uğuz -Kırılma Mekaniğine Giriş
3. Prof.Dr.Paşa Yayla -Kırılma Mekaniği
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
35
X
Yarıyıl İçi Sınavlar
5
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
Yü zde (%)
Dönem İçi
Kontroller
Kısa Sınavlar
Ödevler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Ders işlenmesi hakkında bilgilendirme
Klasik yöntem ve kırılma mekaniği yöntemi ile bir problemin iki ayrı çözümü
Hata mek anizmaları
Malzeme kusurları ve nedenleri
Gerilme-strain ilişkisi
Gerilme birikimi - Gerilme şiddeti yaklaşımı
Virtüel iş-compliance metodu -Dengesizlik R eğrisi
Çatlak ucu bölgesinin plastikliği
Kırılma tokluğu Yönt emleri ( Kıc - CTOD - J İntegrali )
Yorulma ve yorulma çatlağının durumu
Paris Kanununun aç ıklamas ı
Yorulma problemleri
Kırılma Mek aniği uy gulamaları-IKırılma Mek aniği uy gulamaları-II-
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Prof.Dr.İrfan AY
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
w3.balikesir.edu.tr/~ay/
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
İleri Isı Transferi
Teori
Uygulama.
48
0
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
0
60
Yarıyılı
Dersin Türü
Enstitü Adı: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
Kodu :
MKM 5204
Krediler
Diğer
Toplam
102
210
Güz/Bahar
Temel Alan
Dersi
Alan
Dersi
T+U+L= Kredi
3+0+0=3
Türkçe/İngilizce
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Sosyal
Seçmeli
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Öğrencilerimize bilimsel çalışmalarına yönelik karşılaşacakları ısı transferi teorik bilgileri aktarmak
hangi kanunlardan yararlanılarak denklemlerin çıkarıldığını öğretmek
ÖÇ1. Fourier ısı iletim denkleminin çıkarılışı öğrenme.
ÖÇ2. Termodinamikle ısı transferi denklemleri arasındaki bağlantıyı kurabilme .
ÖÇ3.Küresel ve silindirik koordinat sistemlerinde temel yasaları çıkarabilme.
ÖÇ4. Sınır şartlarını kullanarak tek boyutlu denklemleri oluşturabilme.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Sadık KAKAÇ&Yaman YENER’ Heat Conduction’Taylor&Francis
Sadık KAKAÇ&Yaman YENER’ Heat Convection’,CRC
Dersin Amacı
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
X
35
Yarıyıl İçi Sınavlar
X
5
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
Yü zde (%)
Dönem İçi
Kontroller
Kısa Sınavlar
Ödevler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Isı transferi hakkında kısa bilgi
Genel Kanunlar,Kütlenin korunumu ilkesi.
Newton un hareket kanunu ,termodinamiğin birinci kanunu
Termodinamiğin ikinci yasası Fourier ısı iletim kanunu(üç boyutlu genel ifadesinin çıkarılışı.
Newton un sogema yasası. Işınım Stefan-Bolzmann yasası.
Taşınım ısı transferinin temel denklemleri ve süreklilik denklemi.
Sınır tabaka momentum denklemi enerji denklemi ,
laminar akım ve sınır tabaka.
Akışkan sürtünmesi ve ısı transferi
Momentum denklemi integral yöntem
Düz levhalar üzerinden lam inar cebri taşınım denklemi.
Taşınım ısı transferinde süreklilik denklemi
Momentum denklemleri
Enerji denklemleri
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Yard Doç.Dr. Kadir YAŞAR
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
www.balikesir.edu.tr
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
İleri Akışkanlar Mekaniği
Teori
Uygulama.
48
0
Enstitü Adı: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
Kodu :
MKM 5105
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
0
Yarıyılı
Krediler
ödev
Diğer
Toplam
60
102
210
Güz/Bahar
3+0+0=3
AKTS
Kredisi
6
Türkçe/İngilizce
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Akışkanlar mekaniği temel denklemlerinin teorik olarak çıkarılışları
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
ÖÇ1. Kütle,enerji ve momentumun korunumu yasa denklemlerinin çıkarılışlarını yapar.
ÖÇ2.Toplam enerji diferansiyel denkleminin çıkarılışını öğrenir.
ÖÇ3.Termal alanın önemini anlar.
ÖÇ4. Sınır tabaka denklemlerini ve kalınlığının anlamını anlar.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Alan
Dersi
T+U+L= Kredi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
1A,J,RAUDKIVI & R.A.CALLANDER ,‘Advanced Fluid Mechanics’ ,John Wiley
2-S.Selamoğlu ‘Fundamentals of Fluid Mechanics’
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
X
35
Yarıyıl İçi Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Kısa Sınavlar
Ödevler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
X
5
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Akışkanlar mekaniğinin önemi,
Süreklilik denklemi,
Hareket denklemi
Vorteks denklemleri ,Dönümlü akışlar
Euler denklemleri.
Akışkan akımının temel denklemleri,
Navier-Stokes denklemleri çıkarılışı.
Navier-Stokes denklemi anlamı
Laplace denklemi
Sınır tabaka ve laminar sınır tabaka.
Taylor denklemi
İki boyutlu cevrintisiz akışlar, Blasius teoremi.
Problems
problems
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
www.balikesir.edu.tr
Yard Doç.Dr. Kadir YAŞAR
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Isı Pompaları
Teori
Uygulama.
42
0
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
0
70
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin İçeriği
Enstitü Adı: Fen Bilimleri
Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği
Kodu :
MKM 5230
Krediler
Diğer
92
Güz/Bahar
Temel Alan
Dersi
Alan
Dersi
Toplam
204
T+U+L= Kredi
3+0+0=3
AKTS
Kredisi
6
Türkçe/İngilizce
Dili
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Isı pompaları kaynakları, Isı pompalarının termodinamiği, Uygulamaları
Dersin Amacı
Isı pompalarının teorisini, sınıflandırılmasını uygulama alanlarını ve Endüstriyel kullanım
olanaklarını kavratmak
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Isı pompası hesaplamalarını ve ısı pompalarında çıkabilecek sorunları çözebilme.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Soğutma Tekniği ve Isı Pompası Uygulamaları Prof.Dr.Recep YAMANKA.DNZ
Termodinamik Yunus ÇENGEL
Heat PUMPS Theory and Service Lee MİLES
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
X
40
x
Ara Teslim
x
Sözlü Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sına vı
Yarıyıl İçi Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Kısa Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Isı Pompalarının Tarihçesi
Isı Pompalarının Sınıflandırılması
Isı Pompalarının Teorisi
Isı Pompalarında kullanılan Soğututular
Isı Pompalarının Termodinamiği
Isı pompalarının çevrimlerine ait uygulamalar
Isı Pompası elemanları
Isı Pompalarının boyutlandırılması
Isı Pompalarının boyutlandırılmasıyla ilgili örnek uygulamalar
Isı Pompalarının konutlarda kullanılması
Isı Pompalarının sanayide kullanımları
Isı Pompalarının ticari işletme bürolarında kullanımı
Isı Pompalarının kullanımında çıkabilecek sorunlar ve çözümleri
Genel analizler.
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Yard Doç.Dr. Kadir YAŞAR
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Kodu :
ELAS TİS İTE TEORİS İ
MKM 5103
Teori
Uygulama.
42
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Öde
Çalışması
v
70
Yarıyılı
Diğer
Güz/Bahar
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Elastisite teorisi ile ilgili bilgiler vermek.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Enstitü Adı: FB E
Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Alan
Dersi
Toplam
92
204
Krediler
AKTS
T+U+L= Kredi
Kredisi
3
6
Türkçe/İngilizce
Dili
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
İki ya da üç boyutlu cisimlerdeki elastik özellikleri kavratmak.
THIMOSHENKO, S., GOODIER, J., N., “Theory of Elasticity”, M c-Graw Hill Company.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi
(proje, rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Diğer
Konular
Giriş
İki boyutlu gerilme ve şekil değiştirme analizi
İki boyutlu gerilme ve şekil değiştirme analizi
Dik koordinatlarda iki boyutlu problemler
Dik koordinatlarda iki boyutlu problemler
Kutupsal koordinatlarda iki boyutlu problemler
Kutupsal koordinatlarda iki boyutlu problemler
Şekil değiştirme enerjisi metodu
Şekil değiştirme enerjisi metodu
Üç boyutlu gerilme ve şekil değiştirme analizi
Üç boyutlu gerilme ve şekil değiştirme analizi
Üç boyutlu elastisitenin elemanter problemleri
Üç boyutlu elastisitenin elemanter problemleri
Termik gerilmeler
S orumlu Öğretim
Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Meh met İREN
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Yüzde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Kodu :
SONLU EL EMANLAR YÖNTEMİ
MKM 5211
Teori
Uygulama.
42
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Öde
Çalışması
v
70
Yarıyılı
Diğer
Güz/Bahar
Alan
Dersi
Toplam
92
204
Krediler
AKTS
T+U+L= Kredi
Kredisi
3
6
Türkçe/İngilizce
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Sonlu Elemanlar Yönteminin teorisini kavratmak
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Enstitü Adı: FB E
Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Göz önüne alınan bir problemi sonlu elemanlar çözüm yöntemi ile programlamak ve çözmek
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi
(proje, rapor, vb)
Laboratuar
Sözlü Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Giriş
Yaklaşık çözüm ihtiyacı
Nümerik yakınsama
Sonlu elemanlar yönteminin tabiatı ve avantajları
Sonlu elemanlar yönteminin uygulandığı problem tipleri
Sonlu eleman yaklaşımına giriş
Sonlu eleman tipleri
Şekil fonksiyonları
Eleman denklemlerinin elde edilmesi
Sistem denklemlerinin elde edilmesi
Sistem denklemlerinin çözülmesi
İki boyutlu elastisite denklemlerinin çözülmesi
İki boyutlu Laplace denkleminin çözülmesi
İlgili bilgisayar programlarının yazılması
S orumlu Öğretim
Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Meh met İREN
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Yüzde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Kodu :
OPTİMUM DİZAYNA GİRİŞ
MKM 5212
Teori
Uygulama.
42
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Öde
Çalışması
v
70
Yarıyılı
Enstitü Adı: FB E
Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Diğer
92
Güz/Bahar
204
Krediler
AKTS
T+U+L= Kredi
Kredisi
3
6
Türkçe/İngilizce
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Dizayn ile optimizasyonun dizayn üzerindeki tesirini anlatmak
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Toplam
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Çeşitli optimizasyon metodlarının dizanda kullanılması
Stoecker, W., F., “Dizayn of Thermal Systems”, M c-Graw Hill
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi
(proje, rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Diğer
Konular
Dizayna Giriş
Optimum dizaynda problem formülasyonu
Optimum dizayn kavramı
Optimum dizayn için lineer programlama metodları
Optimum dizayn için lineer programlama metodları
Bağsız optimum dizaynın nümerik metodları
Bağsız optimum dizaynın nümerik metodları
Bağlı optimum dizaynın nümerik metodları
Etkileşimli dizayn optimizasyonu
Pratik dizayn optimizasyonu
Pratik dizayn optimizasyonu
Uygulamalar
Uygulamalar
Uygulamalar
S orumlu Öğretim
Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Meh met İREN
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Yüzde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Teori
Uygulama.
42
MKM 5111
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Öde
Çalışması
v
70
Yarıyılı
Enstitü Adı: FB E
Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Kodu :
MÜHENDİS LİKT E VARYAS YONEL
HESAP
Diğer
Güz/Bahar
92
204
Krediler
AKTS
T+U+L= Kredi
Kredisi
3
6
Türkçe/İngilizce
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Varyasyonel hesabın mühendislikteki uygulamalarını anlatmak
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Toplam
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
M ekaniğe ait problemleri varyasyonel hesap ilkeleriyle çözmek
HILDEBRAND, Francise, B., “M ethods of Applied M athematics”, Prentice-Hall
GOLSTEIN, Herbert,”Classical M echanics”, Addison-Wesley Publishing Company
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi
(proje, rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Maksimum ve minimum
Tabii sınır şartları ve geçiş şartları
Varyasyonel notasyonu
Genel hal, Bağlar ve lagrange çarpanları
Değişken uç noktaları, Sturm- liouville problemleri
Hamilton prensibi
Lagrange denklemleri
Genelleştirilmiş dinamik problemler.
Dinamik sistemlerde bağlar
Denge civarında küçük titreşimler
Normal koordinatlar
Şekil değiştiren cisimlerde varyasyonel problemler
Elastik plaka için varyasyonel problemler.
Rayleigh- Ritz metodu
S orumlu Öğretim
Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Meh met İREN
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Yüzde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Teori
Uygulama.
42
MKM 5143
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Öde
Çalışması
v
70
Yarıyılı
Enstitü Adı: FB E
Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Kodu :
MAKİNE MÜHENDİS LİĞİNDE
UYGULAMALI MATEMATİK
Diğer
Güz/Bahar
92
204
Krediler
AKTS
T+U+L= Kredi
Kredisi
3
6
Türkçe/İngilizce
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
M atematiksel metotların makine mühendisliği alanında kullanılması
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Toplam
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Gerçek hayattaki problemler için matematiksel modeller kurmak
Erwin Kreyszig, “Advanced Engineering M athematics” Jhon Wiley and Sons, Inc.
Stanley I. Grossman, William R. Derrick, “Advanced Engineering M athematics”, HarperCollins, Inc
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi
(proje, rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Diğer
Yüzde (%)
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
S orumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
Konular
Adi Diferansiyel Denklemler (ADD), Birinci mer tebeden ADD, İkinci Mer tebeden ADD
Yüksek Mer tebeden ADD
Adi diferansiyel Denklem Sistemleri, Faz Düzlemleri, Kalitatif Metodlar.
ADD’in Ser i Çözümleri
Özel Fonksiyonlar, Laplace Dönüşümleri
Matrisler, Vektörler, Deter minantlar, Lineer Sistemler, Matris Özdeğer Problemleri
Vektör Diferansiyel Hesaplamaları, Grad, Div., Rot.
Vektör Integral Hesaplamalar ı, Integral Teoremleri
Fourier serileri ve Kısmi Türevli Diferansiyel denklemler (KDD)
Integral ve Transfor masyonları Kısmi Türevli diferansiyel Denklamlerin çözüm metodlar ı
Kompleks saylar ve Fonksiyonlar, Kompleks İntegrasyon, Kuvvet Serileri, Taylor seriler i, Konfor m Tasvir
Kompleks Analiz ve potansiyel Teorisi
Numerik Analiz, Nümerik Lineer Cebir, ADD ve KDD için nümerik analizler
Veri Analizi, Problite Teorisi, Matematiksel İstatistik
Yrd. Doç. Dr. Meh met İREN
[email protected]
LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Kodu :
Program Adı :
Sanayi de Enerji Yöneti mi
MKM5227
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Teori
Eğiti m ve Öğreti m İş Yükü
Laboratuar.
Proje/Al an Ödev
Çalışması
0
0
70
Uygul ama.
42
0
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Bahar
Temel Alan
Dersi
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
92
Kredi=
T+A+L
204
3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
Krediler
AKTS
Kredisi
6
X
Sosyal
Seçmeli
Enerji yönetimi hakkında genel bilgi ve beceri sağlamak, fabrika örnekleri üzerinde
çalışmalar yapmak
ÖÇ1. Enerji sistemlerini anlama ve çözebilme
ÖÇ2. Balans denge denklemlerinin olusturulması
ÖÇ3. Enerji korunumu ve tasarrufu konusunu çözebilme
ÖÇ4. Enerji kullanımında ekonomik analiz yapabilme
www.eie.gov.tr
Sanayide Enerji Yonetimi, eie yayinlari (4 cilt)
Thermodynamic, Yunus Cengel
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
X
40
Kısa Sınavlar
-
-
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
X
-
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
X
-
Sözlü Sınav
-
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
60
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
Enerji yönetimine giriş
Enerji tasarrufu etüt yöntemleri.
Ölçü aletleri ve ölçüm teknikleri.
Yakma sistemleri.
Kazanlarda enerji verimliliğinin arttırılması.
Buhar sistemleri.
Isı yalıtımı, Fırınlar.
Elektrik sistemleri, Aydınlatmada enerji tasarrufu.
Basınçlı Hava.
Kurutma Prosesi.
Atık ısı geri kazanımı.
Ekonomik analiz yöntemleri.
Çevre, Alternatif enerji kaynakları.
Bileşik ısı-güç üretim sistemleri.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Doç. Dr. Nadir İLTEN
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
-
Yü zde (%)
LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : YANMA TEKNOLOJİLERİ
Teori
Uygul ama.
42
0
Kodu : MKM5115
Eğiti m ve Öğreti m İş Yükü
Laboratuar.
Proje/Al an Ödev
Çalışması
0
0
80
Yarıyılı
Güz
Enstitü Adı: FEN BİLİMLERİ
Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Diğer
Toplam
82
204
Krediler
AKTS
Kredisi
3+0+0=3
6
T+U+L= Kredi
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Yanma ve yakma sistemlerinin öğretilmesi
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
ÖÇ1. Yakıtların özelliklerini karşılaştırabilme
ÖÇ2. Yanma reaksiyonlarını oluşturabilme
ÖÇ3. Yanma enerji ilişkisini kurabilme
ÖÇ4. Yakma sistemlerinin kullanılan yakıta göre seçimini yapabilme
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Çengel, Y. “Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, McGraw-Hill, Çev. Taner Derbentli,
1996.
Kenneth, K “Principles of Combustion”, John Wiley,Sons, 1986
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
x
40
Kısa Sınavlar
x
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
X
Ara Teslim
Yarıyıl İçi Sınavlar
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
Diğer
Hafta
60
Diğer
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Giriş,
Yanma Bilgisi,
Yakıtlar,
Yanma Reaksiyonları,
Kömür Yakma Teknolojileri,
Izgaralı Yakma Sistemleri,
Pülverize Yakma Sistemleri,
Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri,
Sıvı Yakıt Yakma Teknolojileri,
Fuel Oil Yakma Sistemleri,
İçten Yanmalı Motorlar,
Gaz Yakıt Yakma Teknolojileri,
Doğal Gaz Yakma Teknolojileri,
Yoğuşmalı Yakma Sistemleri
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Doç.Dr. Nadir İLTEN
Yü zde (%)
LİSANSÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı: Katılaşma Kinetiği ve İçyapı
Teori
Uygulama.
42
Kodu : MKM 5226
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
20
-
Yarıyılı
Krediler
Diğer
Toplam
62
204
80
Güz
T+U+L= Kredi
3+0+0=3
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Öğrencilerin malzemelerin iç yapısal özellikleri ile şekil değişimi davranışla rı arasındaki ilişkiyi
yorumlayabilmeleri için gerekli bilgiyi kazandırmak, Öğrencilere malzemelerin yorulma, kırılma
davranışlarını belirleyebilme ve bunları tasarımlarda kullanabilme becerisini kazandırmak,
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Sosyal
Seçmeli
1.Saf malzemelerin ve alaşımların çekirdek oluşumu ve katılaşma mekanizmalarını bilir.
2. Kristal yapıları ve aralarındaki farkları Kristal hatalarının malzeme özelliklerine etkilerini anlar .
3.Ya yınma kavramını, ya yınma kanunlarını ve malzeme özellikleri üzerin deki etkisini bilir.
4.Malzemelerin mekanik davranışı hakkında ileri seviyede teorik bilgi sahibi olur.
5.Bir mühendislik problemini derinlemesine inceleyebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazandırmak.
W. F. Simith, Çeviri: N. Kınıkoğlu, Mal zeme Bilimi ve Mühendisliği, 2001;
W.D. Callister, Çeviri Editörü: K. Genel, Mal zeme Bilimi ve Mühendisliği, 2013
D.R. Askeland, Çeviri: M. Erdoğan, Mal zeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri I – II, 2002
Katılaşma Kinetiği ve İçyapı ders notları, Sare Çelik
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
X
40
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
x
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
Diğer
x
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Ara Teslim
Sözlü Sınav
Laboratuar
Web Adresi
6
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Alan
Dersi
Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı: Makine Mühendisliği
Yarıyıl Sonu
Sınavı
60
Diğer
Konular
Saf malzemeler ve alaşımlar
Faz dönüşümleri
Dönüşüm mekanizması
Kristalleşme
Çekirdekleşme
Difüzyon ve segregasyon
TTT dönüşüm diyagramları
CCT dönüşüm diyagramları
Malzemelerin mekaniksel davranışları
Plastik deformasyon davranışları
Sıcak şekil verme
Soğuk şekil verme
Isıl işleme uygunluk
Yorulma, aşınma ve problemleri
Doç.Dr. Sare ÇELİK
[email protected]
http://mmf.balikesir.edu.tr
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : Özel Kaynak Yöntemleri
Teori
Uygulama.
42
-
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
20
-
Yarıyılı
Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı: Makine Mühendisliği
Kodu : MKM5213
Krediler
Ödev
Diğer
Toplam
82
60
204
Bahar
Alan
Dersi
T+U+L= Kredi
3+0+0=3
AKTS
Kredisi
6
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Özel ka ynak yöntemlerinin detaylı incelenmesi ve bu yöntemler hakkındaki yeni teknolojik
bilgilerin ve kullanılan donanımların öğrencilere aktarılması.
ÖÇ1. Geleneksel kaynak yöntemlerine ilave olarak özel kaynak yöntemlerinin tanır.
ÖÇ2. İmalat için uygun olan kaynak yöntemini seçer.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
ÖÇ3. Sanayide uygulanan özel kaynak yöntemlerine hakimdir.
ÖÇ4. Ka ynak yöntemlerinin birbirlerine göre üstünlüklerini ve sınırlamalarını bilir.
ÖÇ5. Ka ynak ekipmanlarının özelliklerini bilir.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
American Welding Society (www.aws.org);
E. Kaluç, Kaynak Tekniği I-II, Makine Mühendisleri Odası, 2004
Gourd, L.,M., Principles of Welding Technology, Edward Arnold Publisher; 3.Edition, 1995
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
X
40
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
x
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
Diğer
x
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
Ara Teslim
Yarıyıl Sonu
Sınavı
60
Diğer
Konular
Giriş
Kaynak yöntemlerinin gelişimi
Ergitme ve basınç kaynak yöntemleri
Katı hal kaynak yöntemleri
Difüzyon ka ynağı
Sürtünme kaynağı
Sürtünme karıştırma kaynağı
Elektron ışın kaynağı
Lazer kaynağı
Patlamalı kaynak
Plazma ark kaynağı
Elektrocuruf kaynağı
Dar aralık kaynağı
Termit kaynağı
Doç.Dr. Sare ÇELİK
[email protected]
http://mmf.balikesir.edu.tr
Yü zde (%)
LİSANSÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı:Tahribatsız Muayene Yöntemleri
Teori
Uygulama.
42
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
-
-
-
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Krediler
Diğer
Toplam
72
204
90
Güz
Temel Alan
Dersi
Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı: Makine Mühendisliği
Kodu : MKM 5127
Alan
Dersi
T+U+L= Kredi
AKTS
Kredisi
3+0+0=3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Malzeme, imalat ve işletme şekline bağlı olarak yapıya zarar vermeden uygulanabilecek kontrol
yöntemlerini tanımak ve hasarı zamanında tespit edebilmek.
ÖÇ1. Sanayide kullanılan tahribatsız muayene yöntemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
ÖÇ2. U ygun olan tahribatsız muayene yöntemlerinin seçimini yapar.
ÖÇ3. İmalat prosesi ile tahribatsız muayene yöntemlerinin tasarım aşamasında uyumunu belirler.
ÖÇ4. Tahribatsız muayene yöntemlerinde kulanılan ekipmanları bilir.
ÖÇ5. Tahribatsız muayene sonucunda aldığı verileri değerlendirir.
The American Society for Nondestructive Testing (www.ndt.net),
A. Topuz, Tahribatsız Mua yeneler, İstanbul 1993
Tahribatsız Muayene Yöntemleri ders notları, Sare ÇELİK
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
X
40
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
Diğer
x
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
6
60
Diğer
Konular
Tahribatsız muayene yöntemi (TMY) çeşitleri
TMY temel prensipleri
Gözle Muayene, manyetik parçacık testi
Girdap akımı muayenesi
Penetran testi
Ultrasonik test
Radyografik test
Yü zey kopyası ile mikro kontrol, nötron radyografisi
Optik holografi ile kontrol, floroskobik kontrol
Akustik emisyon yöntemi
Termografi yöntemi
D görüntü sistemi ile yüzey kontrolü
Hangi parça ve malzemelere hangi yöntemin kullanıldığı
TMY avantaj ve deza vantajları
Doç.Dr. Sare ÇELİK
[email protected]
http://mmf.balikesir.edu.tr
Yü zde (%)
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Teori
Uygulama.
42
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
70
Yarıyılı
Enstitü Adı: FEN BİLİMLERİ
Anabilim Dalı : MAKİNA
Kodu :
MKM5140
HIZLI PROTOTİPLEME TEKNOLOJİLERİ
Krediler
Diğer
Toplam
92
204
Güz/Bahar
Alan
Dersi
T+U+L= Kredi
3+0+0=3
Türkçe/İngilizce
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Hızlı modelleme tekniklerini ve 3 boyutlu yazıcı için model hazırlama esaslarını öğretmek.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Öğrenciler hızlı modelleme tekniklerine vakıf olacak ve 3 boyutlu modeller oluşturarak bunların
gcode larını hazırlayacak ve mevcut bir 3 boyutlu yazıcı ile örnek modelleri imal edeceklerdir.
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
1. Chua, C.K., Leong, K.F., Rapid Prototyping: Principles and Applications in Manufacturing,
John Wiley and Sons Inc., 2000.
2. Pham, D.T., Demov, S.S., Rapid Manufacturing: The Technologies and Applications of
Rapid Prototyping and Rapid Tooling, Springer-Verlag London Limited, 2001.
3. Hopkinson, N., Hague, R.J.M. and Dickens, P.M., Rapid Manufacturing and Industrial
Revolution for the Digital Age, John Wiley and Sons Ltd, Chichester, 2005 .
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
X
30
Sözlü Sınav
70
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Diğer
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sına vı
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ara Teslim
Kısa Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
X
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Giriş : Hızlı Prototipleme nedir?
Hızlı Prototipleme için 3 Boyutlu Modelleme (Geometri konusu)
Hızlı Prototipleme için 3 Boyutlu modelimi nasıl elde ederim?
STL Ne Demektir?
Model Meşleme ve Hassasiyet
Diğer yazılımlardan Model Aktarma
.STL Dosyalarını Hızlı Modelleme Makinalarına Doğru Olarak Aktarma
Farklı Hızlı Modelleme Prosedürlerinin Tanıtım ı
Stereolitografi (SLA)
Lamine Nesne Üretimi (LOM)
Lazer Sinterleme (SLS)
Eriterek Katmanlı Modelleme (FDM) / 3 Bo yutlu Ya zdırma (3DP)
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
http://mmf.balikesir.edu.tr
Termal Faz Değişimli Mürekkep Püskürtme/Fotopolimer Faz Değişimli Mürekkep Püskürtme ( PolyJet)
3 Boyutlu ya zıcı u ygulamaları (Örnek proje uygulamalarının çıktılarının alınması)
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÜR
LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı : Yü ksek Hızlarda Talaşlı İmalat
Enstitü Adı:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı : MAKİNE M ÜHENDİSLİĞİ
Kodu : M KM 5221
Teknolojisi (HSC)
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
Diğer
Toplam
42
0
0
92
204
0
Yarıyılı
70
Krediler
Güz
AKTS
Kredisi
3+0+0=3
6
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Yüksek Hızlarda işleme teknolojisini tanımak ve anlamak
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
T+U+L= Kredi
Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Öğrenci yüksek kesme hızlarında takım ve malzeme davranışlarını kavrar ve teknolojisi hakkında
bilgi sahibi olur.
Schulz, Herbert: Hochgeschwindigkeitsfraesen von metallischer und nicht metallischer Werkstoffe
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi Kontroller
Ödevler
X
40
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Giriş
Çelik ve Dökme demirlerin yüksek hızlarda işlenmesi
Hafif Metallerin yüksek hızlarda işlenmesi
Bakır alaşımlarının yüksek hızlarda işlenmesi
Yüksek hız te zgahları
Fener mili (Motorspindel)
Yüksek hız kesici takımları
Kontrol Sistemleri
Güvenlik Sistemleri
Kalıpçılık tekniğinde HSC
Kalıpçılık tekniğinde HSC
Kuru talaş kaldırmada HSC
Sert çeliklerin işlenmesinde HSC
CAD/CAM Sistemleri
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
http://w3.balikesir.edu.tr/~zaksoy
Yrd. Doç. Dr. Ziya AKSOY
Yü zde (%)
LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve
Araştırma/ Yayın Et iği
Teori
Uygul ama
42
0
Eğiti m ve Öğreti m İş Yükü
Proje/Al an
Laboratuar
Ödev
Çalışması
0
82
Yarıyılı
Enstitü Adı: Fen Bilimleri
Program Adı : Makine Mühendisliği
Kodu: MKM 5145
40
Krediler
Diğer
40
Güz
T+U+L=Kredi
204
3
6
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Araştırma ve geliştirmenin önemli olduğu günümüzde Ar-Ge pro jelerin i destekleyen kuru luşlara
sunulacak projelerin hazırlan ması konusunda elaman yetiştirmek.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/ve ya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Toplam
Sosyal
Seçmeli
Üniversite ve sanayide çalışacak ve Ar-Ge p rojeleri hazırlayacak kapasitede bilg i ve donanıma
sahip elaman ların yetiştirilmesi.
---DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yü zde (%)
Yarıyıl İçi Sınavlar
X
30
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
--
--
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
x
5
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
x
5
Sözlü Sınav
Laboratuar
--
--
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sına vı
x
60
Diğer
Diğer
x
--
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yü zde (%)
Konular
Ar-Ge Nedir?, A macı nedir? Ar-Ge konusunu belirlen mesinde dikkate alınacak parametreler
Ar-Ge'n in İşlet meler Açısından Önemi, Dünya’dan Ar-Ge Örnekleri
Ülkemizde Ar-Ge Pro jelerin in destekleyen kuruluşlar
Ar-Ge çalışanlarında aranacak özellikler ve ekip o luşturma
Öncelikli çalış ma alanlarının saptanması, Pro je giriş ve amaç bölü mlerin in yazılmasında
dikkat edilecek noktalar
Projen in Endüstriyel Ar-Ge İçeriğ i, Teknoloji Dü zeyi ve Yenilikçi Yönü
Ar-Ge Pro jesi Hazırlama Süreci, A r-Ge amaçlı Literatür taraması ve değerlendirilmesi
Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğunun yazılması
Proje Çıktılarının Ekono mik Yarara ve Ulusal Kazan ıma Dönüşebilirliği
Ar-Ge Pro jesi Hazırlama Süreci; Çalış manın Ar-Ge projesi maliyetin in oluşturulması,
Proje Çıktılarının Ekono mik Yarara ve Ulusal Kazan ıma Dönüşebilirliği
Ar-Ge Başarısızlık Sebepleri
Yayın Etiğ i
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Prof. Dr. Bedri YÜKSEL
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz

Benzer belgeler

PDF İndir - Journal of History Culture and Art Research

PDF İndir - Journal of History Culture and Art Research Textile industry, one of the biggest industries in Turkey, is extremely inconsistent in terms of practiced technology, usage of different raw materials and chemicals. The most remarkable feature of...

Detaylı