10. uluslar arası gençlik buluşması raporu

Transkript

10. uluslar arası gençlik buluşması raporu
10. ULUSLAR ARASI GENÇLİK
BULUŞMASI RAPORU
Tiran, 2013
İçindekiler
1. Açılış Programı .............................................................................................................. 3
2. Forum Programı 1. Gün ................................................................................................. 5
3. Forum Programı 2. Gün ................................................................................................. 7
4. Forum Programı 3. Gün ................................................................................................. 9
5. 10. UGB Tiran Deklarasyonu ....................................................................................... 10
2
1. AÇILIŞ PROGRAMI
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)'nin düzenlediği farklı coğrafyalardan,
farklı milletlerden, farklı ırklardan, farklı ten renklerine sahip ve farklı dilleri konuşan gençler
tek bir amaç uğruna 10. Uluslararası Gençlik Buluşmasında Arnavutluk‟un başkenti Tiran‟da
bir araya geldi. Tüm farklılıklara rağmen gençlerin kendilerini tek bir vücut halinde
hissederek hiç görmedikleri, din kardeşlerinin sorunlarını çözmek için kafa yordukları bu
toplantı, geleceğe ümitle bakmak açısından büyük önem arz etmektedir. İyi niyet ve halisane
duygularla gerçekleştirilen program, geleceğin gelmesini sabırsızlıkla bekleyen ve bir günü
diğerine eşit olmayan gençleri bir çatı altında toplamayı amaçlamaktadır.
Bu duygularla 10. Uluslararası Gençlik Buluşması 50 ülkeden 200 genç ile 21 Eylül
Cumartesi akşamı açılış programıyla başlamıştır. Kendi alanında uzman 12 konuşmacının ve
40 farklı ülkeden sunumlar yapan katılımcıların katkı sağladığı buluşma, “Ortak Tarih, Ortak
Gelecek: Balkanlar” başlığı altında devam etmiştir.
Bu gayelerle gerçekleştirilen buluşma, İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt‟un açılış
konuşmasıyla başlamıştır. Konuşmasına İDSB‟nin kuruluşundan bu yana geçirdiği süreci
anlatarak başlayan Av. Ali Kurt konuşmasında; “Balkanlarda yapılacak her türlü çalışmaya
katkıda bulunmayı canı gönülden istediklerini, bugün bu çalışmaları yapmazsak, geleceğe
aydınlık bir şekilde bakamayacağımızı” belirtmiştir.
Ali Kurt‟un ardından söz alan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Hamza
Akbulut, tarihimizin bir parçası olan Arnavutluk‟un ve Balkanların bütünlüğüne dikkat çekti.
ALSAR Başkanı Mehdi Gurra ise Arnavutluk‟taki en önemli sorunun ne yazık ki hiç sivil
toplum kuruluşu bulunmaması olduğunu vurguladı. İDSB Konsey üyesi Adnan İsmaili
“Cihad etmeli, İslam birliği kurmalıyız.” diyerek İslam Dünyası Sivil toplum Kuruluşları
Birliği‟nin temel gayesine de vurgu yapmış oldu.
Bir sonraki konuşmacı Genç İDSB Başkanı Cihad Terzioğlu ise konuşmalarında şu noktalara
değindi: “İslam kardeşliğini pekiştirmek, İttihad-ı İslam’ı kurmak için kuşatıcı ve gerçekçi bir
dilin yeniden üretilmesi gerektiğine inanan, birikimiyle dünyaya örnek olacak, yolu uzun,
geleceği aydınlık bir gençlik inşaasını amaçlamaktayız… Ömer Muhtar'ın imanı bizde olduğu
müddetçe bu diriliş neslinin inşaasını kimse engelleyemeyecektir.”
3
Son olarak söz alan İDSB ve Rabia Platformu Genel Koordinatörü Cihangir İşbilir, Rabia‟nın
ve Rabia Kuşağının önemine değinerek, bu bilincin tüm dünya Müslümanları için gerekli
olduğundan bahsetti. Daha sonra bilge kral Aliya İzzetbegovic‟ten söz eden İşbilir, “putları
reddet, idealleri koru!" diyen Aliya‟yı tanımak ve yeni Aliya‟lar yetiştirmek zorundayız, dedi.
Konuşmaların ardından açılış programı yapılan duaların ardından sona erdi.
4
2. FORUM PROGRAMI 1. GÜN
Ortak Tarih, Ortak Gelecek: Balkanlar başlığı altında gerçekleşen 10. Uluslararası Gençlik
Buluşması‟nın Forum programının ilk oturumu 22 Eylül Pazar günü birbirinden kıymetli
konuşmacıların, konukların katılımıyla ve Genç İDSB yönetim kurulu üyesi Mehmet Şerif
Sarıkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Balkanlardaki Müslüman Gençlerin Sosyal ve Eğitim Sorunları başlıklı ilk oturumda
öncelikle İDSB, Genç İDSB ve 10. Gençlik Buluşmasını tanıtan Burak Yurten ve Balkan
ülkeleri ve İslam ülkeleri arasında iletişimi artırma yolları başlıklı konuşmasıyla İDSB Genel
Koordinatörü Cihangir İşbilir konuşmalarıyla yer aldı.
Sırbistan Müslüman gençliğinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı konuşmasıyla
Shaha Hyseni, Makedonya'daki Müslüman gençlerin sorunları ve çözüm önerileri başlıklı
konuşmasıyla Esma Armani, Romanya'daki Müslüman gençlerin sorunları ve çözüm önerileri
başlıklı konuşmasıyla Engin Kerim ve Yunanistan Müslüman gençlerinin eğitim ve sosyal
sorunları başlıklı konuşmasıyla Genç İDSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Manaf sunumlarını
gerçekleştirdiler.
5
Bunun yanı sıra, Arnavutluk gençlerinin eğitim ve sosyal sorunları hakkındaki sunum sonrası
Bilal Enis Bahadır Bosna-Hersek Müslüman gençlerinin sorunları ve çözüm önerilerinden ve
Mehmet Eminov Bulgaristan Müslüman gençlerinin sorunları ve çözüm önerilerinden bahsetti.
Namaz ve kahve molası ardından, Prof. Dr. Kani Nesimi Doğu ve Batı arasında İslam‟ın
merkezi Balkanların Medeniyet Zenginliği hakkında konuşmasını gerçekleştirdi. Aliya İzzet
Begovic'in dava arkadaşı İlyas Ramazanoğlu, Şevki Yılmaz ve Arnavutluk'tan eski Birleşmiş
Milletler Büyükelçisi ve siyasetçi Abdi Baleta katılımlarıyla ile programın ilk gününü
renklendirdiler.
Oturumlar arası soru cevaplar ve İslam dünyasının farklı ülkelerinden gelen gençlerin
katılımıyla 10. Uluslararası Gençlik Buluşması‟nın birinci günü tamamlanmış oldu.
6
3. FORUM PROGRAMI 2. GÜN
Forumun ikinci günü, 23 Eylül Pazartesi gününde sunumlar Genç İDSB Yönetim Kurulu
Üyesi Emre Erdoğan‟ın moderatörlüğünde dört oturumdan oluşmuştur. İkinci günün ana
teması
İslam Dünyasının
Balkan ülkeleriyle ilişkileri
olup özel olarak Milli Şairimiz
Mehmet Akif Ersoy işlenmiştir.
Günün başlangıcında, konuşmacıların sahneye davetinden önce moderatör tarafından kısaca
“Balkanlarla ilişkilerin öneminden, şu an ilişkilerimiz ne konumda olduğundan ve
ilişkilerimizi
nasıl
geliştirebiliriz”
şeklinde
üç
ana
başlıktan
bahsedilmiştir.
Programın ilk oturumunda Akea'dan Heset Brahimi Kosova‟nın Uluslararası platformda
tanınmaması problemi ve çözüm önerilerinden, Vizyoniem'den Asip Xhaferi Makedonya‟nın
bölünmüşlük problemi ve çözüm önerilerinden, son olarak Alsar Vakfı'ndan Dr.Edvin Cami
ise Arnavutlukta Müslüman kimliği probleminden bahsetmişlerdir.
Verilen kısa bir aradan sonra başlayan ikinci bölümde UETD (Avrupa Türk Demokratlar
Birliği) 'den Yunus Yıldırım Almanya‟nın Balkan ülkeleriyle ilişkisinden detaylıca bahsetmiş,
ardından CEI Nahla Derneği‟nden Semira Budic ve Amina Selimovic Bosna Hersek‟in
Başkanlık probleminden bahsetmiş ve çözüm önerilerini sunmuşlardır. Genç İDSb yönetim
kurulu üyesi Gencer Kaplan da “Mehmet Akif, Balkanlardan Türkiye‟ye” adlı sunumuyla
milli şairimizi çeşitli yönleriyle hatırlatmıştır.
7
İkinci aradan sonra programın üçüncü kısmında ise Novi Pazar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Enver Didic “İslam Dünyasının Balkanlarla İlişkisinin Dünü-Bugünü ve
Yarını” adlı konuşmasıyla katılımcılara hitap etmiştir.
Forumun ikinci gününün dördüncü ve son bölümünde ise PKPIM'den Anvar Manap
“Malezya‟nın Balkan ülkeleriyle ilişkisini‟ işlemiştir. Ardından Studenten Uni Nederland'dan,
Ömer Karaca “Hollanda’nın Balkan Politikalarının ve Müslümanlarla İlişkilerinin Sosyal,
Akademik ve Resmi Yönü” açılarından tahlilini yapmıştır. Ardından WD Muhammed
Community'den Agieb Bilal konuşmalarını yapmış ve son olarak da Wonder‟dan Yasemin
Bozkurt konusu “Wonder'in Avrupa ve Balkanlardaki Faaliyetleri” olan sunumunu
gerçekleştirmiştir.
Balkanların coğrafi, siyasi, ekonomik açıdan olduğu kadar, ortak tarihimiz, kültürel ve insani
bağlarımız bakımından da Türkiye için öncelik taşıdığına işaret edilmiş, bu bağlamda
ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimiz hususunda ise bizler başta STK üyeleri olarak,
konuşmacılar tarafından defalarca kez dile getirildiği üzere, diplomatik yollardan ziyade “soft
power” olarak nitelendirilen bu sivil toplum gücünü en etkili şekilde kullanarak, Balkan
Müslümanları ile sürekli ve tabi bağlar kurmak asli görevlerimizden olmalıdır denilmiştir.
Forumun 1. Günü ile aynı şekilde her oturumun ardından soru-cevap bölümü ile
konuşmacıların yorumlarının da alındığı ikinci gün programı sona ermiştir.
8
4. FORUM PROGRAMI 3. GÜN
Forum programının 3. Gün oturumu 24 Eylül Salı günü birbirinden kıymetli konuşmacıların
ve konukların katılımıyla Genç İDSB
yönetim kurulu üyesi
Gencer Kaplan‟ın
moderatörlüğünde tamamlanmıştır.
Suriye ve Mısır özel forumu ilk oturumda Genç İDSB yönetim kurulu üyesi Abdülkadir
Karakelle ‘’Ortadoğu’yu Nasıl Okumalıyız, Ne Şekilde Ele Almalıyız’’ temalı tebliğini
sundu. Ardından Genç Divan Akademi adına Ahmet Büyükgümüş „‟Suriye‟de Ne Oluyor‟‟
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Bu oturumdaki sunumların tamamlanmasıyla soru-cevap
kısmına geçildi.
Kahve molasının ardından 2.oturum başladı. Bu oturumda Genç Hareket Başkanı Sıtkı Sezgin
Kızılkoca “Suriye ve Mısır’da Gerçekleşen Olaylar için Biz Ne Yaptık, Ne Yapabiliriz?’’
adlı konuşmasını gerçekleştirdi. Sunum sonrası soru cevap kısmına geçildi.
Forum programının 3. ve son gününde Akademik Forumun neticesinde ortaya çıkan
deklarasyonun okunması için Genç İDSB Başkan Yardımcısı Cihad Adıgüzel sahneye çıkarak
yapılmış çalışmalardan derlenen sonuç bildirisini okudu.
Deklarasyonun okunmasından sonra İDSB Genel Koordinatör Yardımcısı Yusuf Kara sahneye
gelerek kapanış konuşmasını yaptı. Daha sonra hediye takdimleri ve aile fotoğrafı ile forum
programları son buldu.
9
5. 10. ULUSLARARASI GENÇLİK BULUŞMASI TİRAN DEKLARASYONU
İslam Dünyası‟nın dört bir yanından, özgürlük ve cesareti bayrağıyla tüm Dünya‟ya gösteren;
Balkanların Müslüman yurtlarından Arnavutluk‟a gelen siz değerli kardeşlerimi saygı ve
muhabbetle selamlıyoruz.
Kıymetli kardeşleriz, Tiran‟da 10.sunu düzenlediğimiz Gençlik Buluşmamızın kapanış
oturumunda deklarasyon metnimizin açıklamasına geçmeden önce İslam Birliğinin nüvesini
teşkil ettiğine inandığımız bu salondaki birlikteliğimizin çok değerli olduğunu söylemek
istiyoruz. Cenab-ı Allah‟a şükürler olsun ki; Müslümanların tarihteki en büyük ayrılıkları ve
acı buhranları yaşadığı 21. Yüzyıl bizleri yeniden bir araya getirecek olan yeni imkanların
sebepleri oldular. Bugün bizler İslam Birliği gayesiyle toplanabildiysek bu; salonda
Arakan‟dan, Filistin‟e; Bosna‟dan Urumçiye, Kahire‟ye, Şam‟a ve Halep‟e kadar isimlerini
dahi bilmediğimiz kardeşlerimizin duaları sayesindedir.
Değerli kardeşlerimiz, görkemli açılış törenimizin ardından üç gün boyunca devam eden
forumlarda birbirinden değerli konuşmaları dinledik. Bugünden sonra hepimiz içimizdeki
ümmet şuurunu yenileyerek ve heyecanımızı tazeleyerek ülkelerimize geri gideceğiz.
Forumlar boyunca kötü bir haber de aldık. Tüm İslam Alemi‟ne örneklik teşkil eden İhvan-ı
Müslimin teşkilatının kapatılmaya çalışıldığını öğrendik. Bugün Mısır‟daki kardeşlerimizin
durumuna üzülsek de biliyoruz ki; bu kapatma girişimi ve İslam Dünyası‟nda devam eden
zulümler, tarihin akışı içerisinde ancak bir zerre hükmündedir. Şüphesiz ki; Allah nurunu
tamamlayacak ve istikbal İslam‟ın olacaktır.
İslam Dünyası‟nın özeti mahiyetindeki kıymetli kardeşlerimiz, zamanın akışının hızlandığı bir
dönemdeyiz. Doğu‟dan Batı‟ya Kuzey‟den Güney‟e yeni bir Dünya‟nın tartışıldığı bu
dönemde tüm insanlığa huzur getirecek dinimizin usul ve esaslarını anlattığımız
çalışmalarımız inşallah etkin sonuçlar doğuracaktır. Unutmayalım ki; bugün karşımızda ne
„‟Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluklar‟‟ ne de bütün Dünya‟ya nizam verme gücünde
ve hevesinde kolonyal medeniyet vardır. Ekonomiden siyasete ve hukuka kadar temellerinden
çatırdayan
bu
yapı
karşısında
insanlığa
söyleyecek
sorumluluğuyla çalışmalarımıza şekil vermemiz gerekiyor.
10
sözlerimiz
olduğunun
tarihi
Bu çerçevede 10. Gençlik Buluşmamızda şu kararları aldığımızı ilan ediyoruz:
1. Mısır Mahkemelerince kapatılma kararı verilen Müslüman Kardeşler Teşkilatı‟nın
yanındayız. Mısır‟da demokrasinin ve hukuk devleti ilkelerinin tesis edilmesi için
Müslüman Kardeşlerin siyaset alanına katılımının sağlanması bir öncelik ve
gerekliliktir. Müslüman Kardeşler yönetimi dışlandığı ve mensupları zindanlarda
işkenceye uğradığı sürece Mısır yönetimi zalim olarak anılacaktır.
2. İslam Dünyası‟nın her yanında Müslümanların karşılaştığı çifte standartlar ve maruz
kaldığı baskılar sürdürülebilir işbirliğini ve iletişimi zorunlu kılmaktadır. Sivil Toplum
arasında birliği sağlamak için çalışılacak; bu çerçevede hükümetler düzeyinde baskı
grubu faaliyetleri yapılacaktır.
3. Tüm Müslüman ülkelerde Balkanların maddi ve manevi gelişimine yardımcı olmak
için çalışmalarda bulunulacak ve hükümetler düzeyince lobi faaliyetleri yapılacaktır.
4. Çalışmalarımızda İslam Dünyası‟nın problemlerinin öğrenilmiş çaresizlik olarak
sunulmasının önüne geçilecek ve ortak sorunlarımıza yönelik geliştireceğimiz ortak
stratejilere önem verilecektir.
5. İslam ülkeleri barış merkezli yeni bir Dünya‟nın tesisi için kendi barış inşa
mekanizmalarını geliştirmelidir.
6. İslami eğitimin güncel sorunlara cevap verecek şekilde biçimlendirilmesi ve yeni
araçları etkin şekilde kullanacak yöntemlerin geliştirilmesi Müslüman gençlerin
manevi gelişimi için büyük öneme sahiptir. Sivil Toplumun genç mensupları olarak bu
alanda çalışmalar yapmak önceliğimiz olacaktır.
7. Müslümanların maruz kaldıkları gayri hukuki uygulamaları tüm İslam Dünyası‟nda
takip edecek insan hakları merkezleri kurulmalıdır.
8. Müslümanların ortak sorunlarını Dünya kamuoyuna taşımayı amaçlayan iletişim ağları
kurulacak ve bu kapsamda faaliyet göstermek amacıyla kurulan R4BIA Platformu
desteklenecektir.
9. Ümmet olma şuurunun tesisi için Müslüman öğrenciler arasında değişim programları
organize etmek amacıyla sivil toplum kuruluşları nezdinde çalışmalar yürütülecektir.
Eğitim sistemleri içerisinde bu programları kalıcı kılmak için hükümetlerle işbirliği
halinde projeler geliştirilecektir.
10. Balkanlardaki
STK‟ların
Müslümanların
diyaloğunu
amaçlayan
çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekmektedir.
11
işbirliği
11. Balkanlardaki tarih kitaplarında İslam‟la ilgili bölümlerin yeniden düzenlenmesi için
kendi hükümetlerimiz nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunulacaktır. Özellikle Osmanlı
dönemiyle ilgili tahriflerden tarih kitaplarının temizlenmesi için çalışmalarda
bulunulacaktır.
12. Balkanlar‟da en az organize olmuş İslam ülkesi olan Arnavutluk için STK‟larla özel
bir toplantı yapılması zaruridir. Balkanlarla ilgili özel bir toplantının yapılması için
İDSB Yönetimi‟ne tavsiyede bulunulacaktır.
13. Önümüzdeki toplantıya kadar Arnavutluk‟tan evraklarını gönderen STK‟ların İDSB
üyeliği için çalışmalar yürütülecektir.
14. Arnavutluk‟taki okullara din dersleri konulması ve STK‟ların bu alanda yapacakları
çalışmaların daha etkin olabilmesi için işbirliği çalışmaları yapılacaktır.
15. Arnavutluk‟ta tarihi ve İslami değerlerin nasıl kaybedildiğiyle ilgili özel bir toplantı
düzenlenmelidir. Bu konuda Türk ve İslam eserlerinin korunması amacıyla çalışan
TİKA‟ya da tavsiyede bulunulacaktır.
10. Gençlik Buluşmamız sonucunda aldığımız bu kararların hayırlara vesile olmasını temenni
ediyor; bir sonraki toplantımızda tekrar bir araya gelmenin duasıyla herkese Allah‟a emanet
ediyoruz. Allah‟ın rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun.
12

Benzer belgeler

12. uluslararası gençlik buluşması raporu

12. uluslararası gençlik buluşması raporu İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu’nun (Genç İDSB) mutad olarak düzenlediği ve farklı coğrafyalardan, farklı milletlerden, farklı ten renklerine sahip ve farklı dilleri ...

Detaylı