bilge adam eğitim yönetim sistemi

Transkript

bilge adam eğitim yönetim sistemi
BİLGE ADAM EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ
Yeteneğin, organizasyonların başarısındaki öneminin fark edilmesiyle "Yetenek Yönetimi"
kurumların ihtiyaç duyduğu bir alan haline gelmiştir. Kurumların en değerli varlığı olan insan
kaynağının en doğru biçimde ve tek merkezden yönetilmesi gerekmektedir.
Bilge Adam Eğitim Yönetim Sistemi, çalışanların eğitim ve gelişimlerinin sistematik olarak takip
etmek isteyen organizasyonlar için avantajlar sunan ve bu organizasyonlara katma değer
sağlayan bir araçtır.
Bilge Adam Eğitim Yönetim Sistemi, senkron, asenkron, webcast, podcast, döküman ile eğitim
süreçlerini yönetmenin yanısıra, çalışanların yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçme ve
değerlendirmenizi sağlar.
MERKEZİ BİR EĞİTİM ORTAMI SAĞLAR
Bilge Adam Eğitim Yönetim Sistemi;

Kurumların eğitim organizasyonlarını tek merkez üzerinden yönetmelerini ve takip etmelerini sağlar.

Her çalışanın aynı şekilde ve aynı materyaller üzerinde eğitim görmesini; aynı tarz değerlendirmelere
tabi olmasını dolayısıyla eğitimde standardizasyon ve fırsat eşitliği sağlar.

Her çalışanın aynı anda haberdar olabileceği şekilde yeni eğitimler eklemenin, mevcut eğitimleri
güncellemenin en kolay yolunu sağlar.

Çalışanların uygun olduğu zamanda ve bulunduğu yerden eğitimlere ulaşmasına imkan verir.
ULUSLARARASI E-ÖĞRENME STANDARTLARINA UYAR
 Günümüzde her Eğitim Yönetim Sistemi LMS, uzaktan eğitim içerikleri ile uyumlu şekilde
çalışabilmek için uluslararası standartlar (SCORM, AICC, vb.) bütününe uygunluk göstermek
zorundadır. SCORM uyumlu sistemler kullanan kurumlar, istedikleri yerden istedikleri SCORM
uyumlu eğitimi alıp kendi sistemlerinde çalıştırabilirler.
 Bilge Adam Eğitim Yönetim Sistemi,
 SCORM uyumludur. SCORM altyapısını bu konuda Dünya’daki en büyük otorite olan
RUSTICI’den (www.scorm.com) sağlamaktadır.
 Geliştirilmiş tüm SCORM versiyonlarını ve gelecekte sunulacak SCORM versiyonlarını %100
destekler.
 Kurumlara eğitimlerini çeşitlendirme; farklı yerlerden eğitim içeriği alma konusunda maksimum
serbestlik sağlar.
EĞİTİMLERİ TEKNOLOJİYLE DESTEKLER
 Bilge Adam Eğitim Yönetim Sistemi, senkron, asenkron, webcast, podcast, doküman ile eğitimin
organize edilmesini ve yönetilmesini destekler.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SAĞLAR
 Eğitim öncesinde, sırasında ve sonrasında Ölçme ve Değerlendirme Sınavları yapılarak çalışanların
seviyeleri, eğitim sonuçları ve verimlilik ölçülebilir.
 Başarılı çalışanlara e-sertifikalar üretilir.
 Değerlendirme Anketleri ile eğitim, eğitmen, eğitim içeriği, eğitim yeri ve kurumu hakkında performans
ölçümü sağlanır.
 Eğitimler geri bildirimlerle zaman içinde en verimli hale ulaşır.
VERİLERE DAYALI KARİYER PLANLAMASI SAĞLAR
 Çalışanların her biri için ölçülebilir performans ve yetkinlik gelişimi takibi yapılmasının sonucu olarak
verilere dayalı bir kariyer planlamasına imkan sağlar.
EĞİTİM MASRAFLARINI AZALTIR
 Her yıl tekrarlanan eğitim masrafları, bir defalık yatırım ile sonlandırılır ve yapılan yatırıma karşılık ciddi
bir karlılık sağlanır.
 Eğitim süresini kısaltır; mesai süresini optimize eder.

Benzer belgeler

bilge adam eğitim portalı

bilge adam eğitim portalı Her çalışanın aynı şekilde ve aynı materyaller üzerinde eğitim görmesini; aynı tarz

Detaylı

Hilton POSTASI

Hilton POSTASI in a Hotel in Florida before she joined the Ankara HiltonSA team and now is looking forward to make your experience the best in hospitality.

Detaylı

istenmeyen tüylere - oskarkozmetik.com

istenmeyen tüylere - oskarkozmetik.com et�benleri,�egzama�ve�diğer�cilt�rahatsızlıkları�olan�cilt,� güneş�yanığı�olmuş ciltler�dikkat�etmeli ve uygun yöntemi seçmelidir. Regl döneminde tüyler alınabilir fakat bu dönem ve öncesinde hormo...

Detaylı