bilge adam eğitim portalı

Transkript

bilge adam eğitim portalı
BİLGE ADAM EĞİTİM PORTALI
Yeteneğin, organizasyonların başarısındaki öneminin fark edilmesiyle
"Yetenek Yönetimi" kurumların ihtiyaç duyduğu bir alan haline
gelmiştir. Kurumların en değerli varlığı olan insan kaynağının en doğru
biçimde ve tek merkezden yönetilmesi gerekmektedir.
Bilge Adam Eğitim Portalı, çalışanların eğitim ve gelişimlerinin
sistematik olarak takip etmek isteyen organizasyonlar için avantajlar
sunan ve bu organizasyonlara katma değer sağlayan bir araçtır.
Bilge Adam Eğitim Portalı, senkron, asenkron, webcast, podcast,
döküman ile eğitim, işbaşında eğitim ve sınıf içi eğitim süreçlerini
yönetmenin yanısıra, çalışanların yeteneklerini, bilgi ve becerilerini
ölçme ve değerlendirmenizi sağlar.
MERKEZİ BİR EĞİTİM ORTAMI SAĞLAR
Bilge Adam Eğitim Portalı;

Kurumların eğitim organizasyonlarını tek merkez üzerinden yönetmelerini ve takip etmelerini
sağlar.

Her çalışanın aynı şekilde ve aynı materyaller üzerinde eğitim görmesini; aynı tarz
değerlendirmelere tabi olmasını dolayısıyla eğitimde standardizasyon ve fırsat eşitliği sağlar.

Her çalışanın aynı anda haberdar olabileceği şekilde yeni eğitimler eklemenin, mevcut eğitimleri
güncellemenin en kolay yolunu sağlar.

Çalışanların uygun olduğu zamanda ve bulunduğu yerden eğitimlere ulaşmasına imkan verir.
ULUSLARARASI E-ÖĞRENME STANDARTLARINA UYAR
 Günümüzde her Eğitim Portalı, uzaktan eğitim içerikleri ile uyumlu şekilde çalışabilmek için
uluslararası standartlar (SCORM, AICC, vb.) bütününe uygunluk göstermek zorundadır.
SCORM uyumlu sistemler kullanan kurumlar, istedikleri yerden istedikleri SCORM uyumlu
eğitimi alıp kendi sistemlerinde çalıştırabilirler.
 Bilge Adam Eğitim Portalı,
 SCORM uyumludur. SCORM altyapısını bu konuda Dünya’daki en büyük otorite
olan RUSTICI’den (www.scorm.com) sağlamaktadır.
 Geliştirilmiş tüm SCORM versiyonlarını ve gelecekte sunulacak SCORM versiyonlarını %100
destekler.
 Kurumlara eğitimlerini çeşitlendirme; farklı yerlerden eğitim içeriği alma konusunda maksimum
serbestlik sağlar.
EĞİTİMLERİN EN VERİMLİ ŞEKİLDE YAPILMASINI SAĞLAR
 Eğitimleri uygun formlarda ve doğru zamanda, ilgili çalışanlara ulaştırır. Eğitim içeriği, eğitmen
ve eğitim yeri ile ilgili sonuçların analiz edilerek iyileştirilmesini sağlar.
KARMA EĞİTİM MODELİNE DESTEK VERİR
 Bilge Adam, sınıf içi eğitim, e-eğitim ve sanal sınıflar üzerinden karma modellerinin tamamını
içeren eğitimler sunar ve bu eğitimlerin yönetilmesini sağlar.
 Bilge Adam Eğitim Portalı, Karma Eğitim Modeli’nde bulunan tüm eğitim tiplerini ayrı ayrı
yönetebilmektedir.
 Bilge Adam Danışmanları, eğitim sırasında ve sonrasında uzaktan eğitim katılımcılarına çağrı
merkezi üzerinden telefon ile ve online yardım sistemi üzerinden e-posta ile destek verir.
EĞİTİMLERİ TEKNOLOJİYLE DESTEKLER
 Bilge Adam Eğitim Portalı, senkron, asenkron, webcast, podcast, doküman ile eğitimin yanısıra iş
başında eğitim ve sınıf içi eğitimlerinin organize edilmesini ve yönetilmesini destekler.
 Kendi başına tüm eğitimlerin verilebileceği bir platform oluşturur.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SAĞLAR
 Eğitim öncesinde, sırasında ve sonrasında Ölçme ve Değerlendirme Sınavları yapılarak
çalışanların seviyeleri, eğitim sonuçları ve verimlilik ölçülebilir.
 Başarılı çalışanlara e-sertifikalar üretilir.
 Değerlendirme Anketleri ile eğitim, eğitmen, eğitim içeriği, eğitim yeri ve kurumu hakkında
performans ölçümü sağlanır.
 E-eğitim veya sınıf eğitimlerinin tümü için düzenlenebilen yoklama formları sayesinde katılımcılar
belirlenebilir, katılmama nedenleri araştırılabilir.
 Eğitimler geri bildirimlerle zaman içinde en verimli hale ulaşır.
VERİLERE DAYALI KARİYER PLANLAMASI SAĞLAR
 Çalışanların her biri için ölçülebilir performans ve yetkinlik gelişimi takibi yapılmasının sonucu olarak
verilere dayalı bir kariyer planlamasına imkan sağlar.
EĞİTİM MASRAFLARINI AZALTIR
Bilge Adam Eğitim Portalı;
 Kurumların sınıf içi eğitim masraflarının tümünü ortadan kaldırır; yol, konaklama ve eğitim
masraflarının azalmasını sağlar.
 Her yıl tekrarlanan eğitim masrafları, bir defalık yatırım ile sonlandırılır ve yapılan yatırıma karşılık
ciddi bir karlılık sağlanır.
 Eğitim süresini kısaltır; mesai süresini optimize eder.

Benzer belgeler

bilge adam eğitim yönetim sistemi

bilge adam eğitim yönetim sistemi  SCORM uyumludur. SCORM altyapısını bu konuda Dünya’daki en büyük otorite olan RUSTICI’den (www.scorm.com) sağlamaktadır.  Geliştirilmiş tüm SCORM versiyonlarını ve gelecekte sunulacak SCORM vers...

Detaylı

Hilton POSTASI

Hilton POSTASI in a Hotel in Florida before she joined the Ankara HiltonSA team and now is looking forward to make your experience the best in hospitality.

Detaylı