Programın Amacı - İstatistik

Transkript

Programın Amacı - İstatistik
PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER:
Programın Adı
: İstatistik
Programın Bağlı Olduğu Bölüm
: İstatistik Bölümü
Programın Amacı
: Bölümün amacı, günün teknolojilerini kullanarak bir
sistemdeki kapsamlı deney ve gözlemlere ilişkin veri
kaynaklarının ve akış kanallarının belirlenmesini,
verilerin merkezileştirilmesini ve gerekli çözümlemeler
sonucu ilgili sistemin davranışlarına ilişkin çıkartımlar
yaparak gereksinim duyulan bilgilerin üretilmesini
gerçekleştirebilen nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.
Programın Başlama Yılı
: 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı
Programa Alınacak
Öğrenci Kontenjanı
: 40 Öğrenci.
Mezun Olacakların
Alacakları Unvan
: İstatistikçi
Program Müfredatı
: Ekte sunulmuştur.
AKADEMİK ALTYAPI
:
Programda okutulacak kültür dersleri (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili,
Yabancı Dil, Fizik, Bilgisayar) Fakültemizde kadrolu olarak görev yapan öğretim elemanları
tarafından verilecektir. İlgili öğretim elemanlarının branşlarına göre listesi ekte sunulmuştur.
FİZİKİ ALTYAPI
:
Ders Araçları
Programın ders kitaplarının çoğu çeşitli yayınevleri tarafından yayınlanmıştır. Ayrıca
tüm dersler için ders notları da mevcuttur.
Bilgisayar, Projeksiyon, Video vs. gibi görsel ders araçları yönünden herhangi bir
eksiklik bulunmamaktadır.
Önerilen Kontenjan
İstatistik Bölümü örgün öğretim kontenjanının (40) olması düşünülmektedir.
Öğrencilerin Gelebileceği Bölgeler
İstatistik Bölümüne MEB bünyesinde ortaöğretim kurumlarından öğrenci
alınmaktadır. İstatistik Bölümü bitirildiği takdirde iş olanağı çok olan bir bölüm olduğundan
kontenjanların sürekli dolu olacağı ve her bölgeden öğrencilerin gelebileceği
düşünülmektedir.
Diğer Fakültelerde Programın Durumu
Ülke genelinde İstatistik Bölümleri mevcut olup MEB bağlı ilköğretim, ortaöğretim
kurumları, özel kolej ve dersanelerin artması, ayrıca yeni açılan Üniversitelerle birlikte
İstatistik ihtiyacı artmaktadır. Ayrıca bölgenin gelişimi ve kalkınması maksadıyla da Giresun
Üniversitesine bağlı Fen Edebiyat Fakültesinde İstatistik bölümüne ihtiyacımız vardır.
Programa Destek Verecek Lisans Programları
Giresun Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan “Fizik”, “Tarih”, “Türk Dili ve
Edebiyatı” ve “Matematik” bölümleri İstatistik bölümüne destek olacak programlardır. Bu
dört lisans bölümünün derslikleri ile İstatistik bölümünün derslikleri aynı bina içindedir.
Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı Öğr.Elemanı Durumu
Fakültemizde bu programın açılacak normal öğretiminde görev alacak öğretim
elemanları tam zamanlı görevlidirler.
Öğretim Elemanı Ders Yükü (Okul Geneli)
Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı:
Normal öğretimde: 13
Öğretim elemanı başına düşen haftalık ders saati sayısı:
Normal öğretimde: 6
I. ÇALIŞMA ALANLARININ YAPISI
•
İstatistik Bölümü mezunları üniversitelerin akademik kadrolarının yanı sıra, banka
ve sigorta sektöründe, araştırma şirketlerinde, kamu ve özel sektörün kalite kontrol,
stok değerlendirme birimlerinde, gazete ve televizyon kurumları ile hastane vb.
yerlerde istihdam edilebilirler.
II. EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLAMADA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR
•
İstatistik Bölümünün ihtiyaç duyduğu derslik sayısı (4), bilgisayar laboratuvarı
•
sayısı (60 öğrencili, internet ağ bağlantılı bilgisayar laboratuarı (1 Adet))
Fakültemizde mevcut bulunmaktadır.
Öğretim elemanlarının her birinin çalışma odaları mevcuttur.
III. PROGRAMDA DERS VERECEK KADROLU ÖĞRETİM ELEMANLARI
Ünvanı, Adı ve Soyadı
Ana Bilim Dalı
Mezuniyeti
Yrd. Doç. Dr. İmdat
İŞCAN
Yrd. Doç. Dr. Selim
NUMAN
Yrd. Doç. Dr. Melek
ARAS
Yrd. Doç. Dr. Canan
YAZICI
Yrd. Doç. Dr. Hasan
Hüseyin AKSU
Analiz ve Fonk. Teorisi Lisans
Mezun Olduğu
Üniversite
KTÜ
Analiz ve Fonk. Teorisi Lisans
OMÜ
Geometri
Atatürk Üniversitesi
Lisans
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI
1. Yarıyıl Eğitim programı
Dersin Adı
Matematik Analiz I
Lineer Cebir I
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Olasılığa Giriş I
Kombinatorik I
Kamu Yönetimi
Türk Dili I
İngilizce I
Almanca I
Fransızca I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Toplam Kredi
Kredisi
4(4+0)
4(4+0)
2(1+2)
3(2+2)
2(2+0)
2(2+0)
2(2+0)
2(2+0)
2(2+0)
2(2+0)
2(2+0)
17
2. Yarıyıl Eğitim programı
Dersin Adı
Kredisi
Matematik Analiz II
4(4+0)
Lineer Cebir II
4(4+0)
Temel Bilgisayar Bilimleri
3(2+2)
Genel Hukuk
2(2+0)
Olasılığa Giriş II
3(2+2)
İstatistiğe Giriş
3(3+0)
Türk Dili II
2(2+0)
İngilizce II
2(2+0)
Almanca II
2(2+0)
Fransızca II
2(2+0)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2(2+0)
Toplam Kredi
19
3. Yarıyıl Eğitim programı
Dersin Adı
Matematik Analiz III
Diferansiyel Denklemler
Bilgisayar Programlama I
Matematiksel İstatistiğe Giriş I
Lineer Programlama
İktisada Giriş
Toplam Kredi
Kredisi
4(4+0)
3(3+0)
3(2+2)
4(4+0)
3(3+0)
2(2+0)
19
4. Yarıyıl Eğitim programı
Dersin Adı
Matematik Analiz IV
Bilgisayar Programlama II
Matematiksel İstatistiğe Giriş II
Lineer Olmayan Programlama
Para ve Banka
İşletme
Toplam Kredi
5. Yarıyıl Eğitim programı
Kredisi
4(4+0)
3(2+2)
4(4+0)
3(3+0)
2(2+0)
2(2+0)
18
Dersin Adı
İstatistiksel Sonuç Çıkarımı
Sayısal Analiz
Regresyon Analizine Giriş
Varyans Analizi
Stokastik Süreçlere Giriş
İnsan Kaynakları Yönetimi
Görsel Programlama
İstatistik Labaratuvarı I
Toplam Kredi
6. Yarıyıl Eğitim programı
Kredisi
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
3(2+0)
3(3+0)
1(0+2)
22
Dersin Adı
Parametrik Olmayan İstatistik
Simülasyon Teknikleri
Yöneylem Araştırması
İstatistiksel Yazılımlar
Örnekleme
Verimlilik Analizi
Web Tasarımı
Toplam Kredi
Kredisi
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
3(2+2)
3(3+0)
2(2+0)
3(3+0)
20
7. Yarıyıl Eğitim programı
Dersin Adı
Çok Değişkenli İstatistiksel Sonuç
Çıkarımı
Ekonometri
Mezuniyet Çalışması I
Zaman Serileri
Toplam Kredi
Kredisi
3(3+0)
3(3+0)
1(0+2)
3(3+0)
10
SEÇMELİ DERSLER
Dersin Adı
Kredisi
Kalite Kontrol
3(3+0)
Bayesgil İstatistik
3(3+0)
Sağlık İstatistikleri
3(3+0)
Risk Analizi ve Sigortacılık
3(3+0)
Güvenilirlik Teorisi
3(3+0)
Bilgisayar Donanımı
4(4+0)
Lineer Modeller I
3(3+0)
Soyut Cebir
3(3+0)
Uygulamalı Matematik
3(3+3)
Parametrik Olmayan İstatistiki Testler 3(3+0)
Analitik Geometri
3(3+0)
Rekor İstatistikleri
3(3+0)
Ölçü ve Olasılık Teorisi
3(3+0)
Araştırma Metotları ve Anket
2(2+0)
Düzenleme
Optimizasyon
3(3+0)
Kütük Düzenleme
4(4+0)
Diferansiyel Geometri I
3(3+0)
Ölçü Teorisi
3(3+0)
Reel Analiz
3(3+0)
Genel Topoloji
3(3+0)
Matris Teorisi
3(3+0)
8. Yarıyıl Eğitim programı
Dersin Kodu Dersin Adı
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Mezuniyet Çalışması II
İstatistiksel Deney Tasarımı
İstatistik Labaratuvarı II
Toplam Kredi
Kredisi
3(3+0)
1(0+2)
3(3+0)
1(0+2)
8
SEÇMELİ DERSLER
Dersin Adı
İstatistiksel Hesaplama ve Veri Analizi
Nüfus Bilimi
Aktüerya Analizi
Lineer Modeller II
İstatistiksel Modelleme
Lineer Olmayan Parametre Kestirimi
Veri Yapıları
Matematiksel Programlama
Sayılar Teorisi
İşletim Sistemleri
Kredisi
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
Fizik
Diskriminant Analizi
Diferansiyel Geometri II
Veri Tabanı
Fonksiyonel Analiz
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
3(3+0)
DERS İÇERİKLERİ
Matematik Analiz I ( 4 + 0 ) 4
Ön bilgiler, kümeler ve kartezyen çarpım, sayı sistemleri, bağıntılar, fonksiyonlar,
fonksiyonun tanımı, fonksiyon çeşitleri, uzaklık fonksiyonu ve R nin metrik uzay
olması ve komşuluklar, fonksiyonlar üzerine işlemler, trigonometrik ve ters
trigonometrik fonksiyonlar, diziler, dizinin tanımı, ilgili kavramlar ve dizilerin
yakınsaklığı, diziler üzerinde işlemler ve ilgili teoremler, canchy dizisi, aritmetik ve
geometrik diziler, fonksiyonlarda limit ve süreklilik, limit kavramı, limit ve sürekliliğin
tanımları, tek yanlı limitler, süreklilikle ilgili teoremler, genelleştirilmiş limitler ve bazı
belirsizlik çeşitleri, türev ve uygulamaları, türevin tanımı ve geometrik anlamı, türev
alma kuralları, türev ile ilgili temel teoremler, rolle teoremi, ortalama değer teoremi,
L’hospital kuralı, ekstremum problemleri, asimptotlar, grafik çizimleri, bir fonksiyonun
diferansiyeli ve yaklaşık hesaplarda kullanılması.
Lineer Cebir I (4 + 0 ) 4
Vektörler, cisim üzerinde vektör uzayları, direkt çarpım uzayları, standart uzaylar, alt
uzaylar, iç çarpım fonksiyonu, iç çarpım fonksiyonu, lineer bağımlılık, lineer
bağımsızlık, vektör uzaylarının bazları, Gramm-Schmid yöntemiyle ortagonalleştirme,
ortogonal ve ortanormal vektör sistemleri, iç çarpım uzaylarının alt uzayları, vektör
uzaylarının lineer dönüşümleri, ortagonal izdüşüm, matrisler, matrislerin toplamı,
matrislerin çarpımı,birim matris, ters matris, transpoze matris ve özellikleri, matris
uzayları, matrislerin bloklanması, satır bloku, sütun bloku, blok matris, matrisler ve
lineer dönüşümler, baz değişimleri ve matrislerin özellikleri.
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ( 1 + 2 ) 0
Bilgi kavramı, bilgisayarın yapısı, Windows, Word editör programı, Paintbrush, Excel,
Access programları.
Olasılığa Giriş I (2+2) 3
Temel kavramlar, küme kavramları, olasılığa giriş, rassal deney, örnek uzayı ve olay,
bileşik olay, olasılık kavramı ve tanımı, koşullu olasılık, bağımsızlık kavramı ve
bağımsız olay ve aksiyomları, toplam olasılıklar formülü, bayes teoremi, rassal
değişken tanımı, rassal değişkenlerin sürekli ve kesikli ayırımı kesikli rassal değişkenin
olasılık fonksiyonu, sürekli olasılık yoğunluk fonksiyonu, dağılım fonksiyonu (birikimli
olasılık fonksiyonu), koşullu olasılık ve dağılım fonksiyonları, kesikli ve sürekli rassal
değişkenler için beklenen değer hesabı, beklenen değerin özellikleri, momentler,
momentler arasında ilişki, momentlere dayalı ölçüler, moment çıkaran fonksiyon ile
ilgili teoremler.
Kombinatorik (2+0) 2
Sonlu sayıda elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı, sayma problemleri,
indirgeme bağıntıları ve üretici fonksiyonlar, bazı sayma ve olasılık problemleri.
Kamu Yönetimi (2+0) 2
Devlet kavramı, tanımı, öğeler, devletin büyüme sebepleri, yönetim tanımı, unsurları
ve özellikleri, kamu yönetiminin tanımı, kamu yönetiminin elemanları, kamu
yönetiminin diğer bilim dalları ile ilişkisi, kamu yönetiminin örgütlenmesi, yönetim
kuramları, bürokrasi kavramları, kamu yönetiminin fonksiyonları.
Matematik Analiz II ( 4 + 0 ) 4
Belirsiz integraller kavramı ve integrasyon metodları, rasyonel fonksiyonların integrali,
kısmi integrasyon metodu, trigonometrik fonksiyonların integralleri, belirli integraller,
alan hesapları, ortalama değer teoremi, genelleştirilmiş integraller ve seriler, Taylor
ve Mclouren serileri.
Lineer Cebir II ( 4 + 0 ) 4
Eşolon formlar, matrisin tersini bulma, lineer denklem sistemleri, determinantlar, özel
tipte matrisler, özdeğerler, polinomlar, matrislerin köşegenleştirilmesi ve
üçgenleştirilmesi, karesel formlar, genelleştirilmiş matrislerin tersleri.
Temel Bilgisayar Bilimleri (2+2) 3
Bilgisayarın tanımı, temel kavramlar ve donanım yapısı, algoritma yapısı,
programlama dilleri, popüler bir programlama diline giriş, popüler bir programlama
dilinin anlatımı (C, Pascal gibi).
Genel Hukuk (2+0) 2
Toplumsal düzen kuralları, hukuk kavramı, hukukun amaçları, hukuk kuralları,
hukukun kaynakları, hukuk kurallarının yorumu, hukukun sistematikliği, hukukun
kurumları.
Olasılığa Giriş II (2+2) 3
Bazı olasılık modelleri, kesikli dağılımlar, sürekli dağılımlar, dağılımların uygulamaları,
Markov Eşitsizliği, Chebyshev eşitsizliği, çok değişkenli olasılık dağılımları, marjinal
dağılımlar, dağılımların uygulamaları.
İstatistiğe Giriş (3+0) 3
İstatistiğin tanımı ve bazı temel kavramlar, istatistiki bilgilerin toplanması, çokluk
bölünümü, tablolar, grafikler, şekilli grafikler, bazı özellikli diagramlar, merkezi eğilim
ölçüleri, merkezi dağılım ölçüleri, çarpıklık ve basıklık ölçüleri, olasılık, dağılımlar
(bölünümler), örnekleme, örnekleme bölünümü. Nokta tahmini, aralık tahmini,
oranlarla ilgili güven aralığı, parametrik hipotezler, zaman serileri, basit doğrusal
regresyon ve korelasyon.
Matematik Analiz III ( 4 + 0 ) 4
Çok değişkenli fonksiyonlar, limitler ve süreklilik, kısmi türevler, n- değişkenli
fonksiyonların diferansiyeli ve jakabian matrisler, bileşke fonksiyonların diferansiyel
ve türevleri, kapalı fonksiyonlar, kutupsal-silindirik-küresel koordinatlarda laplacian,
vektörel alanlar, pozitif terimli seriler ve yakınsaklık testleri, düzgün yakınsaklık,
düzgün yakınsaklık ve integral, düzgün yakınsaklık ve türev fonksiyon serilerinin
düzgün yakınsaklığı, kuvvet serilerinin türev ve integrali, Taylor ve Mclouren serileri .
Diferansiyel Denklemler ( 3 + 0 ) 3
Birinci mertebe diferansiyel denklemler, yüksek mertebeli sabit katsayılı lineer
diferansiyel denklemler, yüksek mertebeli değişken katsayılı diferansiyel denklemler,
lineer diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü, laplace dönüşümü ve diferansiyel
denklemlere uygulamaları .
Bilgisayar Programlama I ( 2 + 2 ) 3
Üst düzey (C veya Pascal vb. gibi bir üst düzey dil) bir dilin yapısı, değişkenler,
sabitler ve operatörler, okuma-yazma deyimleri, karşılaştırma deyimleri, döngü
deyimleri, fonksiyon tanımları ve hazır fonksiyonlar ve uygulamaları.
Matematiksel İstatistiğe Giriş I ( 4 + 0 ) 4
Olasılık uzayı, kesikli ve sürekli rasgele değişkenler, olasılık ve olasılık yoğunluk
fonksiyonları, dağılım fonksiyonları, koşullu olasılık ve dağılım fonksiyonları, beklenen
değer, rasgele değişkenlerin fonksiyonlarının beklenen değerleri ve varyansları,
moment kavramı, moment çıkaran fonksiyonlar, önemli kesikli ve sürekli dağılımlar,
ortak olasılık dağılımları, bağımsız rasgele değişkenler, dönüşümler, merkezi limit
teoremi, örnekleme dağılımları, sıra istatistikleri.
Lineer Programlama ( 3 + 0 ) 3
Optimizasyon Problemleri; Diferensiyellenebilir Dışbükey Fonksiyonlar, Karesel
Fonksiyonlar. Klasik Optimizasyon; Kısıtlanmış Problemler, Eşitlik Kısıtlı Çok Boyutlu
Optimizasyon Problemleri, Eşitsizlik Kısıtlı Optimizasyon Problemleri. Doğrusal
Programlama; Doğrusal Programlama Probleminin Matematiksel Modeli,Doğrusal
Programlama Problemleri İçin Geometrik Yöntem. Simpleks Yöntem;Doğrusal
Programlama Probleminin Standart Biçimi, Başlangıç Temel uygun Çözümün
Bulunması. Duallik Kuramı ve Dual Simpleks Yöntem; Dualliğin Yasal Biçimi, Dual
Problemin Ekonomik Yorumu, Dual Simpleks Yöntem. En İyilik Sonrası Çözümleme:
Yeniden En İyileme, Duyarlılık Çözümlemesi, Parametrik Doğrusal Programlama.
İktisada Giriş (2+0) 2
İktisadi faaliyetin unsurları, tarihi evrimi, gelişim ve bilimsel niteliği, tüketici dengesi,
talep, üretici dengesi, arz, maliyet teorisi, tam rekabet piyasası, tekel piyasası, tekelci
rekabet, oligopol piyasalar, faktör piyasaları, genel denge ve refah iktisadı, ulusal
gelir, arz-talep eğrileri ve makro ekonomik denge, iktisadi kalkınma ve büyüme.
Matematik Analiz IV ( 4 + 0 ) 4
Belirli integraller, belirli integralin geometrik yorumu, genelleştirilmiş integraller ve
yakınsaklık testleri, gamma fonksiyonu, laplace dönüşümleri, iki katlı integraller ve
geometrik yorumu, üç katlı integraller ve geometrik yorumu, iki ve üç katlı
integrallerle alan ve hacim hesaplamaları, integrallerde değişken değiştirme, yüzey
alanları ve yay uzunluğu bir parametreye bağlı integraller, Leibnitz kuralı, düzlemde
eğri integralleri, uzayda eğri integralleri, uzayda düzeyler, yüzey integralleri,
divergence teoremi, kompleks sayılar, kompleks sayıların kutupsal formda yazılması,
kompleks değişkenli fonksiyonlar, analitik fonksiyonlar, serilerle analitik fonksiyonlara
yaklaşım.
Bilgisayar Programlama II ( 2 + 2 ) 3
Dizi ve Matris işlemleri, pointerler, string işlemler, sıralama, alt program deyimleri,
temel istatistik problemlerinin programları ve matris işlemleri ile çözümü, yapısal veri
tipleri, kütük işlemleri, grafik işlemleri.
Matematiksel İstatistiğe Giriş II ( 4 + 0 ) 4
Nokta tahmin problemi, nokta tahmin edicilerinin özellikleri, Fisher-Neyman kriteri,
Rao-Blackwell teoremi, en küçük ortalama kare hata tahminleri, nokta tahmin
yöntemleri, güven aralıkları, yığın ortalaması ve varyansı için güven aralıkları, hipotez
testleri, basit ve bileşik hipotezler, düzgün engüçlü test, Neymen-Pearson teoremi,
olabilirlik oran testi, ergodik kavramı.
Lineer Olmayan Programlama (3+0) 3
Kısıtsız optimizasyon, aralıkta arama yöntemleri, gradient yöntemleri, kısıtlı
optimizasyon, ayrılabilir programlama, geometrik programlama.
Para ve Banka (2+0) 2
Para, banka ve para arzı, finansal sistem, faiz oranlarının belirlenmesi, portföy kuramı
ve menkul değerler, döviz piyasası işlemleri, bankalarda fon kaynakları, aktif-pasif
yönetimi ve ticari banka bilançolarının analizi, finansal gelişme, banka parası ve para
arzı, para politikası, klasik miktar teorisi, reel analizden parasal analize geçiş, parasal
dengesizlikler.
İşletme (2+0) 2
İşletmeler hakkında genel bilgiler, işletmecilik biliminin tarihi gelişim süreci, diğer
bilimler ile ilişkisi ve işletme türleri, uluslar arası işletmecilik, işletmelerde kuruluş yeri
seçimi, işletme fonksiyonları, yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama
fonksiyonu, finans fonksiyonu, personel ve destek fonksiyonu, muhasebe, halkla
ilişkiler, araştırma geliştirme.
İstatistiksel Sonuç Çıkarımı ( 3 + 0 ) 3
Örnek istatistiği ve yığın parametresi kavramları, örnekleme bölümü ve merkezsel
limit kuramı, istatistiksel hipotez ve ilgili temel kavramlar, ölçme düzeyinin önemi,
doğrusal dönüştürmeler, standart normal, student’in t dağılımı ve F dağılımları
arasındaki ilişkiler, istatistiksel hipotez ve güven aralığı arasındaki ilişkiler, iki yığına
ilişkin istatistiksel hipotezler ve güven aralıkları ile tümevarım, örnekleme ve deney
tasarımı ilişkisi, rassal araştırma yöntemlerinin önemi, Bartleft testi, uyum iyiliği
testleri, çok değişkenli normal dağılım, çok değişkenli hipotez testleri, üstel aileler.
Sayısal Analiz ( 3 + 0 ) 3
Hata analizi, Lineer olmayan denklem sistemlerinin yaklaşık çözümleri, sonlu farklar,
interpolasyon, eğri uydurma, sayısal türev, sayısal integral, lineer denklem
sistemlerinin çözümleri, diferensiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri, özdeğerler ve
özvektörler.
Regresyon Analizine Giriş (3+0) 3
En küçük kareler yöntemi ile basit doğrusal regresyon modeli, doğrusal regresyon
matrisyel yaklaşım, artıkların incelenmesi, çoklu regresyon dönüşümler ve karmaşık
modeller, en iyi regresyon modelinin seçimi, gölge değişkenler, varyans analizi
problemlerine uygulanan çoklu regresyon, çoklu bağlantı, değişen varyanslılık,
otokorelasyon, ağırlıklı en küçük kareler yöntemi, eşanlı denklem sistemleri, çoklu çok
değişkenli regresyon.
Varyans Analizi ( 3 + 0 ) 3
Veri düzenleme, verilerin kodlanması, normal dağılım, t dağılımı, Ki-Kare dağılımı,
karesel formlar ve dağılımları, tek yönlü varyans analizi çözümlemesi, iki ve daha
yukarı yönlü varyans analizi çözümlemeleri, çoklu karşılaştırma testleri, kovaryans
analizi.
Stokastik Süreçlere Giriş (3+0) 3
Stokastik süreçlerin tanımı, sonlu dağılımlarının bulunması, durağanlık kavramı,
Markov zincirleri, üstel dağılımlar ve Poisson süreçleri, sürekli zaman Markov
zincirleri, yenileme teorisi ve uygulamaları, kuyruk teorisi, güvenilebilirlik teorisi,
Brownian hareketi ve durağan süreçler, bazı simülasyonlar.
İnsan Kaynakları Yönetimi (2+0) 2
İnsan kaynaklarının etkin kullanımı ve rekabet avantajının sağlanması amacıyla insan
kaynağının verimliliğinin artırılması, tespiti, planlaması, seçimi ve işe alınması,
geliştirilmesi ve eğitimi, değerlendirilmesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkiler
sisteminin insan kaynakları yönetimine bakışı ve insan kaynaklarının yönetiminin yeni
bir alternatif olabilme olasılığı.
Görsel Programlama (3+0) 3
Veri tabanı uyarlama, artalan tasarımları, etkileşimli programlama vb. yapıların
bütününü bir görsel programlama dili yardımıyla hazırlanması ve uygulanası (Borland
C, Visual Basic, Delphi gibi bir dil kullanarak).
İstatistik Laboratuarı I ( 0 + 2 ) 1
Dağılımlardan sayı üretme, örneklem istatistikleri, merkezi limit teoremi, parametre
tahmini, hipotez testleri, çok değişkenli dağılımlar, lineer regresyon ve korelasyon.
Parametrik Olmayan İstatistik ( 3 + 0 ) 3
Sıra istatistikleri, dağılımdan bağımsız istatistikler, parametrik olmayan istatistiğin bazı
temel problemleri, rank istatistikleri.
Simülasyon Teknikleri ( 3 + 0 ) 3
Teknik sınama mantığı ve simülasyonun zorunluluğu, simülasyon ve Monte Carlo
tekniklerinin istatistiksel temelleri, kesikli ve sürekli rassal değişkenlerin simülasyonu,
rassal değişken fonksiyonlarının Monte Carlo tekniği ile beklenen değerlerinin
yakınsanması, deneysel gerçek için geçerli kuramsal modelin Monte Carlo tekniği ile
belirlenmesi, devingen kesikli sistem simülasyonu ve sistem parametrelerinin sayısal
tahminlerinin elde edilişi, model simülasyonu.
Yöneylem Araştırması ( 3 + 0 ) 3
İleri doğrusal programlama ve duyarlılık analizi, ulaştırma problemleri, şebeke
modelleri, karar analizi ve oyun teorisi, kuyruk sistemleri, Markov karar süreçleri, çok
değişkenli doğrusal olmayan programlama yöntemleri.
İstatistiksel Yazılımlar ( 2 + 2 ) 3
Verilerin incelenmesi, toparlanması ve kodlanması, paket programların incelenmesi,
Statgraphics, Minitab, Systat, SPSS, SAS, Maple, Matlab programları ile istatistik
hesapları.
Örnekleme ( 3 + 0 ) 3
Orantılı neyman, en uygun paylaştırma yöntemleri ve bu yöntemlerle ilgili örnek
çapların belirlenmesi ve tabakalara dağıtım, iki sınıflı yığınlarda tabakalı örnekleme
yöntemleri, bu yöntemlerin karşılaştırılması, sistematik örnekleme, küme örneklemesi,
iki aşamalı küme örneklemesi, oransal tahmin, tabakalı oransal tahmin yöntemleri.
Verimlilik Analizi (2+0) 2
Yönetimde sistem yaklaşımı, verimlilik, verimlilik analizi, verimlilik ölçme sistemi ve
teknikleri, verimliliğin değerlendirilmesi, verimliliğin artırılması, yaşamsal alanlarda
verimlilik.
Web Tasarımı (3+0) 3
Flash, Frontpage, Netscape vb. programlar yardımıyla web tasarımı uygulamaları, ağ
yapıları, internette surf, arama motorları, download.
Çok Değişkenli İstatistiksel Sonuç Çıkarımı ( 3 + 0 ) 3
Çok değişkenli normal dağılım, çok değişkenli hipotez testleri, üstel aileler, temel
bileşenler analizi, faktör analizi, kanonik korelasyon analizi, diskriminant analizi,
lojistik regresyon analizi, kümeleme analizi, çok boyutlu ölçekleme, çoklu regresyon
analizi.
Ekonometri ( 3 + 0 ) 3
Ekonometri, parametre tahmini, regresyon, korelasyon, parametrelerin sahip olması
istenen özellikleri, tahminlerin güçlülüğü ve yeterliliği, parametrelerin güvenilirliği,
parametrelerin başarısızlık sebepleri, otokorelasyon, ekonometrik modellerde
sorunlar.
Mezuniyet Çalışması I ( 0 + 2 ) 1
Bilimsel araştırma temel kavramları ve aşamaları, araştırma probleminin seçimi,
seçilen araştırma problemi için seçim önerileri, üretmek üzere araştırmanın
tasarlanması ve proje önerisinin sunulması.
Zaman Serileri ( 3 + 0 ) 3
Temel kavramlar, otokovaryans, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları,
beyaz gürültü süreci, durağan ve durağan olmayan zaman dizileri modelleri, AR(p),
MA(q), ARMA(p,q) ve ARIMA modelleri, mevsimsel zaman dizileri (SARIMA), model
belirleme, parametre tahmini, uygun ve en iyi modelin seçimi, zaman dizilerinde
simülasyon çalışmaları, birim kök testleri, transfer fonksiyonu, çok değişkenli zaman
dizileri analizine giriş.
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz ( 3 + 0 ) 3
Ortalama vektörü ile ilgili testler (T), kovaryans ile ilgili testler, faktör analizi, temel
bileşenler analizi, kovaryans analizi, diskiriminant Analizi ve kümeleme analizi, lojistik
regresyon, uyum analizi, çok boyutlu ölçekleme.
Mezuniyet Çalışması II ( 0 + 2 ) 1
Özel Konu I dersinde hazırlanan proje önerisinin uygulamaya konularak
gerçekleştirilmesi ve araştırma raporunun sunulması .
Istatistiksel Deney Tasarımı (3+0) 3
Temel kavramlar, tek ve cok etkili modeller, ozel, rasgele ve karisik secimli modeller,
Ic ice ve cok etkili deneyler, iki yada cok etkili deneylerde rasgelelik uzerindeki
kisitlamalar, bolunmus parseller, etki karisimi, kesirli tekrarlar, tepki yuzeyleri
İstatistik Laboratuarı II (0+2) 1
Bazı istatistiksel modeller, anket düzenleme ve veri analizi, zaman serileri,
nonparametrik testler, regresyon analizi, çok değişkenli istatistiksel analizler,
stokastik süreçlerin bilgisayar uygulamaları.
SEÇMELİ DERSLER
Kalite Kontrol (3+0) 3
Kalite ve Kalite Kontrol Kavramları, Kontrol Diyagramları, Kalite Kontrolün Maliyeti,
Örnekleme Planları, Kalite Çemberleri, Kalite Kontrolün Organizasyonu, Güvenilirlik,
Tüketicinin Korunması.
Bayesgil İstatistik (3+0) 3
Bayes teoremi ve uygulamaları, Önsel ve sonsal dağılımlar, en çok olabilirlik ilkesi,
bayes tümevarım yöntemleri ve klasik yaklaşımlarla karşılaştırmalar, bayes istatistik
yöntemleri ve örnek uygulamalar.
Sağlık İstatistikleri (3+0) 3
Temel kavram ve tanımlamalar, tanımlayıcı istatistikler, örnekleme ve örnekleme
yöntemleri, hizmet bölgesinin tanımı, nüfus istatistikleri, doğum, ölüm, evlenme,
boşanma, göç, hastalık istatistikleri, hız ve oranları, standartlaştırma yöntemleri,
sağlık kayıtlar, klinik ölçümde hata kaynağı ,yaşam tablosu yöntemi, tek ve çift yönlü
varyans analizi ve diğer bazı uygulamalar.
Risk Analizi ve Sigortacılık (3+0) 3
Risk tanimi, risk dagilimi ve paylasimi, risk olasilik fonksiyonlari, risk primi, prim
hesaplari, yokolma olasiligi, riski onleme stratejileri ve risk yonetimi, sigortacılık ve
Riskin Temel Kavramları, Sigorta Mekanizması, Risk Yönetimi, Sigorta Sözleşmesinin
Analizi, Temel Prensipler, Mal ve Sorumluluk Sigortaları, Hayat ve Sağlık Sigortaları,
Sigorta Endüstrisi, Fiyatlandırma ve Yasal Düzenlemeler.
Güvenirlik Teorisi (3+0) 3
Sıralı istatistikler, limit teoremleri ve uc deger teorisi, guvenirlilik teorisinin temel
kavramlari, Poisson, Gamma, Weibull ve log-normal modelleri, bozulma zamaninin
dagilimi, bozulma modellerinde nokta ve aralik tahmini.
Bilgisayar Donanımı (4+0) 4
Giriş-çıkış ünitelerinin tanıtılması, bellek kavramı, sayı sistemleri, kartların tanıtılması,
iç haberleşme standartları (ISA, VESA, PCI gibi), seri-paralel haberleşme, çevre
bilimleri ve kontrolü.
Lineer Modeller I (3+0) 3
Matrisler ve matris işlemleri, özdeğer ve özvektörler, karesel formlar ve dağılımları,
tam ranklı modellerde tahmin ve hipotez testleri, genelleştirilmiş inversler, yeniden
parametrelendirme, eksik ranklı modellerde hipotez testleri, tek ve çok faktörlü
tasarımlar.
Soyut Cebir (3+0) 3
Kümeler, fonksiyonlar, ikili işlemler, tam ve rasyonel sayılar, modüler aritmetik,
gruplar, homomorfizmalar, abel grupları, halkalar, cisimler.
Uygulamalı Matematik (3+3) 3
Diferansiyel denklemler, kısmi türevli denklemler, özel şekillerdeki kısmi türevli
denklemler, denklemlerin hiperbolik, parabolik ve eliptik şekillere dönüştürülmesi, iki
katlı integraller, üç katlı integraller, vektör analizi, eğrisel integraller ve yüzey
integralleri.
Parametrik Olmayan İstatistiki Testler (3+0) 3
Parametrik ve parametrik olmayan istatistik arasındaki farklılık, temel kavramlar,
işaret testi, Wilcoxon sıralı işaret testi, rassallık için dizi parçaları testi, ortanca testi,
Mann-Whitney testi, mood testi, moses testi, Kruskal-Wallis, Ball-Doksam testleri,
Friedman’ın iki yönlü varyans analizi, Cochran’ın testi, Kolmogorov-Smirnov testi,
korelasyon ve regresyon katsayılarının parametrik olmayan anlamlılık testleri.
Analitik Geometri (3+0) 3
Vektörler, vektör uzayları, iç çarpım, iç çarpım uzayı, ortonormal vektör sistemleri,
alan ve hacim hesapları, karma çarpım, karma çarpımın geometrik anlamı, koordinat
çatıları ve koordinat sistemleri, vektör cebirin uygulamaları.
Rekor İstatistikleri (3+0) 3
Rekor İstatistikleri ve üstel dağılım,genelleştirilmiş uç değer dağılım, genelleştirilmiş
pareto dağılım, güç fonksiyonu dağılımı, geometrik dağılım ile ilgili uygulamalar.
Ölçü ve Olasılık Teorisi (3+0) 3
Olcu ve integral, Reiman-Stieltjes ve Lebesgue integrali, rasgele degisken ve
bagimsizlik, Normlu lineer uzaylar, L-uzaylari, yakinsama, buyuk sayilar yasalari,
rasgele seriler, rasgele yuruyus, kosullu beklenen deger, ergodik durumlar,
martingaller.
Araştırma Metodları ve Anket Düzenleme ( 2 + 0 ) 2
Anketörde aranan vasıflar, soru kağıdının hazırlanması, anket çeşitleri, verilerin
işlenmesi, tam sayım ve örneklemenin karşılaştırılması, bölünümler, merkezi limit,
chebishew eşitsizliği, zayıf büyük sayılar yasası, örnek seçimi, örnekleme bölünümü,
basit tesadüfi örnekleme .
Optimizasyon (3+0) 3
Optimizasyon, klasik optimizasyon, eşitlik ve eşitsizlik kısıtlı çok boyutlu optimizasyon
lagrans çarpanları ve yorumu, arama teknikleri, konveks ve konkav fonksiyonlar,
yaklaştırma yöntemleri, Kuhn-Tucker koşulları, kareli programlama, LINDO ve QSB
optimizasyon paket programlarının kullanımı.
Kütük Düzenleme (4+0) 4
Diziler, sıralama algoritmaları, arama yöntemleri, bağlı listeler, listelerde arama
ekleme ve silme, çift yönlü bağlı listeler, özyineli yapılar, kuyruklar ve bunlarla ilgili
algoritmalar, veri düzenleme, dosya yapıları, verilere erişim.
Diferansiyel Geometri I (3+0) 3
Öklid uzayı, diferansiyellenebilir fonksiyonlar, tanjant uzayı, türev dönüşümleri, eğriler
teorisi, Frenet formülleri, helisler (eğilim çizgileri), involüt ve evolüt, Bertrand eğrileri,
yüzeyler teorisi, bir yüzeyin tanjant uzayı, kotanjant vektörler, Weingarten
dönüşümü, manifoldlar.
Ölçü Teorisi (3+0) 3
Kümeler ve sınıflar, kesişim ve birleşim kavramları, halka, monoton sınıflar, halkalar
üzerine ölçüler, aralıklar üzerine ölçüler, ölçülerin özellikleri, ölçülebilir kümeler,
Lebesgue ölçüleri, ölçülemez kümeler, ölçülebilir fonksiyonlar.
Reel Analiz (3+0) 3
Tanım ve temel kavramlar, reel eksen ve n-boyutlu Euclid uzayı, açık cümleler, bir
kümenin içi, kapalı kümeler, yığılma noktaları, bir kümenin kapanışı, bir kümenin
sınırı, diziler, kompakt ve bağlantılı cümleler, düzgün yakınsama, türevlenebilen
fonksiyonlar, ters ve kapalı fonksiyon teoremleri, integral.
Genel Topoloji (3+0) 3
Topoloji kavramı, topolojik uzaylar, topolojilerin karşılaştırılması, komşuluk, süreklilik,
çarpım, bölüm ve alt uzaylar, yakınsama, ayırma aksiyomları, kompakt uzaylar,
bağlantılı uzaylar, metrik uzaylar.
Matris Teorisi ( 3 + 0 ) 3
Elemanter matris işlemleri, matrislerin devriği, tersi, determinantları,
üçgenleştirilmeleri, özdeğer ve özvektörleri, matris ayrışımları.
Lineer Fark Denklemleri ve Kararlılık Teorisi (3+0) 3
Sabit katsayılı lineer fark denklem sistemleri, yüksek mertebeden sabit katsayılı lineer
fark denklem sistemleri, kararlılık ve özdeğerler, format, fark asimptotik karalılığın
bazı alternatif ölçüleri, algoritmalar ve bilgisayar uygulamaları.
İstatistiksel Hesaplama ve Veri Analizi (3+0) 3
Veri analizi ve bilgisayar, tanımlayıcı istatistikler, hipotez testleri, ki-kare testi,
parametrik olmayan testler, varyans analizi, indeks sayılar, regresyon analizi,
kovaryans analizi.
Nüfus Bilimi (3+0) 3
Nüfus teorileri, Nüfus sayımları, Nüfusun yapısı, evlenme, boşanma, doğum-ölüm
oranları, yaşam tabloları, göçler, Nüfus artış oranları, Nüfus tahminleri.
Aktüerya Analizi (3+0) 3
Sigortacilik ve kavramlari, risk olcumu ve prim hesaplari, risk portfoyleri ve risk
modelleri, yasam sigortaciligi, sigortacilikla ilgili istatistiksel yontemler
Lineer Modeller II (3+0) 3
Tam ranklı olmayan lineer modeller, bazı lineer model uygulamaları, tolerans
noktaları, kalibrasyon problemi, lineer modellerin özdeşliği, basit lineer modellerde
paralellik ve kesişme hipotezleri, optimal tasarım, varyans analizi tablosu, bir faktörlü
ve iki faktörlü deney tasarımı, varsayımların sınanması.
Istatistiksel Modelleme (3+0) 3
İstatsitik, matematiksel model, olasılık modeli, tahmin, güven aralıkları ve
uygulamalar.
Lineer Olmayan Parametre Kestirimi (3+0) 3
Karasel formlar ve dağılımları, lineer olamayan modeller, parametre kestirim
yöntemleri, hipotez testleri ve güven aralıkları, çok değişkenli lineer olmayan modeller
ve tahmin, bilgisayar uygulamaları.
Veri Yapıları (3+0) 3
Veri Yapıları ve Kütük Yönetimi, Veri yapılarının oluşturulması ve incelenmesi. dinamik
veri yapıları, stack, lineer liste, bağlı (linked) liste, kuyruk, çok boyutlu yapılar ve
ağaçlar. Arama ve sıralama metotları, bir veritabanı yazılım dilinin ve programının
genel yapısının, yazılım kurallarının incelenmesi, komutların ve fonksiyonların
kullanımı, veritabanı düzenleme, görüntüleme, sıralama, indeksleme, raporlama gibi
uygulamaların gerçekleştirilmesi.
Matematiksel Programlama ( 3 + 0 ) 3
İleri doğrusal programlama, tamsayılı programlama, dinamik programlama, hedef
programlama, karar analizi ve oyun teorisi, kuyruk sistemleri, markov karar süreçleri.
Sayılar Teorisi (3+0) 3
Bölünebilme, tamsayıların özellikleri, matematik indüksiyon prensibi, iyi sıralama
prensibi, en büyük ortak bölen, tamsayılarda modül, en küçük ortak kat, asal sayılar,
asal sayı teoremi, kongrüans, kongrüans denklemleri, ilkel kökler ve indisler, aritmetik
fonksiyonlar.
İşletim Sistemleri (3+0) 3
İşletim sisteminin fonksiyonları, işletim sisteminin yapısı, komutları ve uygulamaları,
çok kullanıcılı işletim sistemi kavramı, network yapıları.
Garanti Yaklaşım Yöntemler (3+0) 3
Lineer cebir ve geometri, nümerik analizde hata ve hata çeşitleri, ortogonal
householder dönüşümleri, QR faktorizasyonu, hassas iterasyon işlemi, simetrik
özdeğer problemi, iyi koşullu lineer denklem sisteminin garanti yaklaşım yöntemiyle
çözümü ve bilgisayar uygulamaları.
Fizik (3+0) 3
Madde, molekül, atom, fizik ölçmeleri, ölçme hesapları ve hataları, kinematik, kuvvet,
iş ve güç, yerçekimi-ağırlık merkezi, cisimlerin düşme kanunları, dinamiğin temel
kanunları
Diskriminant Analizi (3+0) 3
Çok değişkenli normal dağılım, çok değişkenli hipotez testleri, sınıflandırma, tanım,
hata oranı, iki yada ikiden çok grup olması durumunda diskriminant analizi, özel
durumlarda kullanılan diskriminant fonksiyonları.
Veri Tabanı (3+0) 3
Veri, veri tipleri, dosya tipleri, tablolama, grafik, bilgiye erişim, sorgu, ekleme,
çıkarma, etiketleme, örnek uygulamalar (Access, SQL, Oracle, Dbase).
Diferansiyel Geometri II (3+0) 3
Bir yüzeyin eğrilikleri, Gauss eşitliği, Regle yüzeyler, paralel yüzeyler, integral
geometri, integral hesabın temel teoremleri, oryantasyon, Stokes tipinden klasik
teoremler, Gauss-Bonnet teorisi ve Euler-Poincare karakteristiği.
Fonksiyonel Analiz (3+0) 3
Cümle ve bağlantı, cümleler cebiri, kartezyen çarpım ve bağıntı, dönüşüm, ikili işlem,
metrik ve topolojik uzaylar, metrik uzay kavramı, açık ve kapalı cümle, topolojik uzay,
Banach uzayları, lineer operatörler, Hilbert uzayları.
AKADEMİK KADRO
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: İmdat İŞCAN
2. Doğum Tarihi: 07 Mayıs 1972
3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Alan
Matematik Öğretmenliği
Matematik
Matematik
Üniversite
KTÜ
KTÜ
KTÜ
Yıl
1992
1996
2003
Giresun Üniversitesi
2004-
5. Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent
Matematik Bölümü
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
1) Rakhimov A. A., İşcan İ., “Base and strong base of L-yopology”, The International
conference Operator Algebras and Quantum Probability, September 7-10, 2005.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1) Israfilov, D. M., İşcan, İ., “ Kompleks Düzlemde Analitik Fonksiyonların FaberLaurent Açılımı” Sakarya Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı 1, seri
A, 97-101, 1997.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1) İşcan İ, Israfilov, D. M., Çavuş, A., “The Approximation Properties of Generalized
Faber Series Generated By An Integral Representation in the Compleks Plane”, I.
Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, 14-16 Mayıs 1997.
2.) Israfilov, D. M., İşcan, İ., “Genelleşmiş Faber Polinomları serisinin yaklaşım
özellikleri”, Balıkesir Üniversitesi Matematik Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi,
23-26 Mayıs 1996.
3.) İşcan, İ., “Fuzzy Reel Doğrusunun Metriklenebilmesi”, XVII. Ulusal Matematik
Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 23-26 Ağustos 2004.
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
K.T.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 96.111.003.4
“Genelleştirilmiş Faber ve Genelleştirilmiş Bieberbach Polinomları”, Prof. Dr. Abdullah
Çavuş (Yönetici) .
9. İdari Görevler
Bölüm Başkanlığı
KTÜ Matematik Bölümü
2007-
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
Dersin Adı
Genel Matematik
Matematik-I
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
4
0
90
4
0
50
Topoloji-I
4
0
50
Fonksiyonel Analiz
4
0
40
Kompleks Fonk. Teo- I
Matematik-II
Topoloji-II
Reel Analiz
5
4
4
4
0
0
0
0
60
50
50
50
Kompleks Fonk. Teo- II
Genel Matematik
Matematik-I
5
4
4
0
0
0
60
90
50
2005-2006
İlkbahar
Güz
2006-2007
İlkbahar
Fonksiyonel Analiz
4
0
50
Kompleks Fonk. Teo- I
4
0
40
Matematik-II
Topoloji-II
Reel Analiz
Kompleks Fonk. Teo- II
4
4
4
4
0
0
0
0
50
50
40
50
Matematik-II
50
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Melek Aras
2. Doğum Tarihi: 02/10/1972
3. Unvanı: Yardımcı Doçent
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Alan
Matematik
Matematik
Matematik
Üniversite
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Yıl
1993
2001
2005
5. Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçent
Matematik
GiresunÜniv.
2008
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
% = H ∇ + V H ”Proc.IV International
Aras, M., ve Salimov, A.A., “On The Metric Connection ∇
Geometry Symposium, 16, Zonguldak, 2006.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Aras, M., ve Salimov, A.A., “On a Metric S g = C g + V a in Tangent Bundle of a Riemannian
Manifold”, XV.Ulusal Matematik Sempozyumu, 101, Mersin, 2004.
Aras, M., ve Salimov, A.A., “On the Riemannian Connection S Γ = C Γ + V H ”, I. Geometri
Sempozyumu, 33, Elazığ, 2003.
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
9. İdari Görevler
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Selim Numan
2. Doğum Tarihi: 26 Haziran 1970
3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Alan
Matematik
Matematik
Matematik
Üniversite
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ondokuz mayıs Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yıl
1991
1994
1998
5. Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent
Matematik Bölümü
Giresun Ünv.
1999-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7. Yayınlar
8. Projeler
9. İdari Görevler
Dekan yardımcılığı
KTU (Giresun eğitim Fak.)
1999-2003
Dekan Yardımcılığı
KTU(Giresun Fen-Ed. Fak.)
2004-2004
Bölüm Başkanlığı
Giresun Ünv.(Matematik Bölümü)
2005-2007
Yüksekokul Müdürlüğü
Giresun Ünv.(Alucra MYO)
2007-
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller

Benzer belgeler