catıa v5

Transkript

catıa v5
www.muhendisiz.net
DÖKÜM SİMÜLASYON SİSTEMİ
GENEL
KOSGEB-SİNCAN KÜGEM DÖKÜM SİMÜLASYON SİSTEMİ
YÖNTEM
KULLANIM ALANLARI
UYGULAMA ALANLARI
GENEL
Döküm Simülasyon Sistemleri, döküm prosesini sıvı metalin kalıbı doldurması(filling) ve
katılaşma (solidification) simülasyonları ile bilgisayar ortamında gerçekleştiren Bilgisayar
Destekli Mühendislik(Computer Aided Engineering-CAE) uygulamalarıdır.
Döküm Simülasyon Sistemleri, dört ana bölümden oluşmaktadır.
- Bilgisayar Destekli Tasarım(CAD) Modülü(Katı Modelleme-Preprocessor)
- Sonlu Farklar Yöntemi veya Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Ağ Yapılandırma(Finite
Difference Method or Finite Element Method, Enmeshment)
- Simülasyon(Veri Girişi-Simulation)
- Son İşlem(Sonuç Çıktıları-Postprocessor)
KOSGEB-SİNCAN KÜGEM DÖKÜM SİMÜLASYON SİSTEMİ
www.muhendisiz.net
YÖNTEM
www.muhendisiz.net
Simülasyon çalışmaları SGI iş istasyonu üzerinde koşulan MAGMASOFT yazılımı üzerinde
yapılmaktadır. Kalıp tasarımı teknik resime göre yazılımın kendi preprocessor kısmında katı
modellenerek ve/veya elektronik posta yoluyla transfer edilen STL uzantılı dosyaların
sisteme okutulmasıyla oluşturulmaktadır. Mesh yapılandırma otomatik yapılarak sonlu
elemanlar çözümü için gerekli kontrol elemanları (control elements) elde edilmektedir.
Döküm verileri (Döküm sıcaklığı, zamanı ve malzemesi, Kalıplama malzemeleri ve ilk
sıcaklıkları, sınır ısı transfer katsayıları, besleme verimi) sisteme kullanıcı tarafından
girilmekte diğer malzeme verileri veri tabanından direkt okutulmaktadır. Yazılım, sisteme
girilen veriler doğrultusunda sonlu farklar yöntemi ile sıvı metalin kalıbı doldurması (filling)
simülasyonu için Navier-Stokes denklemini (Lamina flow, temperature dependent viscosity,
pressure boundry condition) , katılaşma için ısı transfer denklemlerini ve sonuçlar için
Niyama kriterini kullanarak hesaplamalar yapmaktadır. Sonuçlar (filling aşamaları,katılaşma
aşamaları,soğuma hızı,sıvı-katı geçiş zamanı, gradient, katılaşma ve filling zamanı, besleme,
gözenek) yazılımın kendi post processor kısmında incelenmektedir.
KULLANIM ALANLARI
- Hassas Döküm
- Kum Döküm
- Kokil Döküm
- Alçak ve Yüksek Basınçlı Döküm
UYGULAMA ALANLARI
- Kalıp ve Model Tasarımı
- Döküm Hatası Giderme
- Araştırma Çalışmaları
- Metal Verimi Arttırma
ŞARJ OPTİMİZASYON PROGRAMI (DEMİR DÖKÜM)
ÇELİK DÖKÜM YOLLUK PROGRAMI
ÇEMBER TİPİ ÇELİK DÖKÜM PARÇALAR BESLEYİCİ PROGRAMI
ÇELİK DÖKÜM BESLEYİCİ PROGRAMI
AĞIRLIK TAHMİNLEME PROGRAMI
PB
ŞARJ OPTİMİZASYON PROGRAMI (BAKIR ALAŞ. DÖKÜMÜ)
ŞARJ OPTİMİZASYON PROGRAMI (ÇELİK DÖKÜM
www.muhendisiz.net
ŞARJ OPTİMİZASYON PROGRAMI (ÇELİK DÖKÜM
SensAble FreeForm
Bilgisayarla 3D tasarım sürecinde, tasarımcı ile bilgisayar arasındaki fiziksel etkileşimi
sağlayarak, dokunma hisli tasarım konusunda çığır açan yeni ve benzersiz FreeForm
modelleme sistemi (FreeForm yazılımı + Phantom Arm) İstanbul/ Merter'deki
ofisimizde tanıtım ve eğitim amacıyla Türk tasarımcıların beğenisine sunulmuştur:
FreeForm sistemi, o kadar farklı ve alışılmadık bir ürün ki, kullanıp hissetmeden tam
olarak algılamanıza gerçekten imkan yok; Her ne kadar kelimeler bu üstünlüğü
açıklamaya yetmese de, kısaca, mouse ile klavye arasında ne kadar fark buluyorsanız,
"Phantom Arm" ile mouse arasında da en az o kadar fark hissedeceksiniz diyebilirz...
Konusunda birçok ödül almış Boston/ABD tabanlı SensAble Firması'ın geliştirdiği bu
sistemle, mücevher, hediyelik eşya, ayakkabı tabanı, oyuncak ve film karakterleri gibi
karmaşık modellerin tasarımı kolayca yapılabileceği gibi, günümüzde kullanılan 3D CAD
sistemlerinin esneklik vermediği bazı özel kalıp ve ürün tasarımlarında yüzey ve katı
modelleme yazılımları için benzersiz bir tamamlayıcı fonksiyona sahiptir; Daha önceleri,
CNC ile imalat sonrası el işçiliği ile yapılmak zorunda kalınan bazı karmaşık kalıp
modifikasyonları artık FreeForm sistemi ile dijital ortamda gerçekleştirilebilir.
FARKI HİSSEDİN:
Heykeltraşlara ve desinatörlere bilgisayar ortamında yürütülen modelleme esnasında
dokunma duyusunu yaşatan ilk aygıt. Çamur yahut köpük kullanarak yapılan fiziksel
modellemedeki kadar önsezilere ve duygulara yer veren, üstelik bunların yanısıra dijital
bir aygıtın tüm üretim avantajlarına da sahip bir icat. FreeForm modelleme sistemi adı
verilen bu teknoloji sizi, mouse, klavye v.b. kullanırken karşılaştığınız zorlamalardan
arındırarak arzu ettiğiniz biçimlerde çalışmanıza imkan sağlıyor:
FreeForm Sistemi'nin nasıl kullanıldığını görmek
istiyorsanız: FreeForm Flash Animasyonu (592KB)
Benzersiz FreeForm modelleme operasyonlarından bazı örnekler:
Carve (132 KB .avi): Yontma, içden dışa doğru yüzeyleri şişirme...
Smooth (132 KB .avi): Yumuşatma, köşelerdeki pahları kırma, yuvarlatma...
CAD Yazılım satış pazarında yer alanlar yıllarca heykeltraşlığa benzer ve çamurla çalışıyor
olmanın verdiği rahatlığa yakın bir kullanımı olan bir sistem üzerinde tartıştılar. Fakat tüm
bu çalışmalar esnasında dijital formlara sahip ve yukarıda tanımlanan ilişkiye yakın bir
programı mümkün kılabilmek için gerekli olan anahtar unsur daima eksik kaldı:
Hissedebilme duygusunu yaşatabilmek! Bu süreç içerisinde aynı zamanda kulakları
tıpalarla tıkalı bir müzisyenden müzik yapması ya da gözleri bağlanmış bir ressamdan
resim yapması istendi.
Neticede tüm bu düşünce aşamaları insanoğlunu dijital modelleme kavramına
yönlendirmiştir. FreeForm modelleme sistemi'nde yer alan 3 boyutlu dokunuş
teknolojisi ilhama yol verir ve bireyi dijital forma yönlendirir. Modellemeyi yapanlar artık
düz bir yüzeyde 2 boyutlu mouse ile zorlanmalara maruz kalmıyorlar. İlham, artık kontrol
www.muhendisiz.net
aşamaları, düzeltmeler ve ayarlamalar süzgeçinden geçmek zorunda kalmıyor. Hayaliniz
zihinlerden cisimlere aktarılıyor.
DİJİTAL AVANTAJ:
FreeForm modelleme sistemi dijital aygıtların kudretini ve çalışma esnekliğini fiziksel
modellemeye taşıyor. Kelime işlemcisi yazı yazmak adına ne ifade ediyorsa FreeForm
Sistemi'nde yeralan dijital çamuru da fiziksel modellemede kullanılan çamur ve köpüğün
ifadesi olarak düşünebiliriz. Modelleri kopyalayın ve özelliklerini yeniden kullanın.
Çamurun katılığını ve yüzeyin pürüzsüzlüğünü tuşları kullanarak kontrol edin. Mirror ve
scale özelliklerini kullanarak önceleri saatlerce süren işlemlerinizi saniyelere indirgeyin.
Hata yaptığınızda ise "undo" tuşu sizi her zaman bir adım geriye ulaştırır ki bu FreeForm
sistemi'nin gerçek heykeltraşlığa olan üstünlüklerinden sadece biridir.
TÜM TASARIM SÜRECİNE UYGUN DÜŞEN ÇALIŞMA AKIŞI:
FreeForm modelleme sistemi günümüz ürünlerine ve tasarım süreçlerine uygundur ve 2
boyutlu çizimler ile 3 boyutlu üretim çalışmaları arasında var olan uçurum üzerinde bir
köprü vazifesi görür. FreeForm modelleme sistemi fiziksel modellemeyi ya tamamlar ya
da tamamen onun yerine geçer ve kullanıcıların, kalem kağıt yardımıyla uyguladıkları 2
boyutlu çizimlerin tattırdığı özgürlüğü ve de duyguları 3 boyutlu çalışmalarda da
keşfetmelerini sağlar. Tasarım halindeki skeçleri, iki boyutlu çizimleri, scan edilmiş
modelleri ya da 3 boyutlu olarak çalışılmış parçalardan aktarmalar yapabilir ya da
üzerlerinde çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Zamandan kazanarak çalışın ve modelleri
özgürce taslak haline getirin ve ardından yeni fikirler keşfedin. Daha sonra modeli sade
haline getirin ve detayları ekleyin. Bitirilmiş modeller daha sonra üretim adına
ThermoJet gibi hızlı prototip cihazlarıyla imal edilebilir veya diğer CAD yazılımlarına
aktarılabilir.
FreeForm SİSTEMİ'NİN AVANTAJLARI:
FreeForm sistemi'ne ait aygıtlar şekillendirme ve "tel kesme"de olduğu gibi fiziksel
modellemeninkilere benzer özellikler taşır. Bunları kontrol edebilmek, üzerinde çalıştığınız
model ile aranızda emsalsiz bir bağ kurar. Aklınızdan tüm geçenler direkt olarak
modelinize yansır. Her türlü ayrıntı ya da ifade modelinizde kendini gösterir.
FreeForm sistemi 3 boyutlu tasarım programı, dokunma hissini tattırmasının yanısıra,
modelleme yapan kişiye ifade etmek istediklerini gerçekleştirebilmek için çok sayıda
uzmanlaşmış gereçlerin kullanımına da imkan sunar. Bu gereçlerin herbirinin
dokunabilmenin beraberinde getirdiği karmaşık kontrolleri ve detayları vardır.
Sonuçta, FreeForm modelleme sistemi:
· Öğrenme eğrisini imha eder
· Sınırsız ifade imkanı sunar
· Gelişimi Hızlandırır
Uygulama Örnekleri :
FreeForm Sistemi ile modellenen, farklı sektörlere yönelik tasarımlardan bazı örnekler
aşağıda verilmiştir, daha büyük görmek için ilgili resmi tıklayınız:
Mücevher Tasarımı:
www.muhendisiz.net
Michael Zindell
Jewelry Show USA, Mike
Render: Metastream
Pierre Marechal,
Cadem - Goldaş
Christopher Dean,
Cadem - Goldaş
Ayakkabı Tasarımı:
Steven Hsiao, Road Ahead
Technologies
TOGO
adidas
Russell,
Adiadas Portland
Seramik kapak kulpu
Meyve kabartmalı tabak
Daha fazla örnek için: Cadem > Sektörel Çözümler > Ayakkabı
Seramik ve Cam Eşya Tasarımı:
Dekoratif Fayans (VCP render),
Berrin Altaş, Cadem A.Ş.
Avize gövdesi (ATOS II
tarama + VCP render),
Cadem A.Ş.
Daha fazla örnek için: Cadem > Sektörel Çözümler > Cam ve Seramik
Oyuncak Tasarımı:
VCP Render
Sarah Orlamuender
Daha fazla örnek için: Cadem > Sektörel Çözümler > Oyuncak
Mobilya Tasarımı:
Dave Bilyeu, Hasbro
www.muhendisiz.net
AW Render
VCP Render
Michael Zindell
Chris Dean, Hot House
Plastik, Elektronik Ürünler:
Mark Conahan
Mark Conahan
Michael Zindell
Medikal (hastaya özel protez tasarımı):
PDR UWIC / Morriston Hospital, UK
1
2
3
Daha fazla örnek için: Cadem > Sektörel Çözümler > Medikal
Diğer Uygulamalar:
Cadem > Sektörel Çözümler > Diijital animasyon ve Film
Visual Communication Package:
"Render" ve "Publish" modüllerinden oluşan opsiyonel Visual Communication Package
(Görsel Haberleşme Paketi) 26 Ağustos 2002'de piyasaya sürülmüştür:
FreeForm Model
Render Module
Publish Module
Render Modülü, FreeForm sistemi ile tasarlanan modellerin kolaylıkla fotoğraf
gerçekliğinde görüntülenebilmesini sağlar. Render modülüne renk bilgisi ise FreForm
www.muhendisiz.net
sisteminde dokunma hissiyle yapılan boyamalardan gelir (ortadaki resim). Render modülü
ile pazarlama hedefli birçok resim elde edilebileceği gibi, QuickTime VR formatında
hareketli görüntüler de alınabilir.
Publish Modülü, ücretsiz bir görüntüleme yazılımı (viewer) ile görüntülenebilen bir
formatta 3D model dosyası oluşturur. STL dosyalara kıyasla E-mail veya FTP ile kolayca
gönderilebilecek şekilde çok az yer kaplayan bu format sayesinde dünyanın her yerindeki
müşteriler ve proje ortaklarıyla tasarım sürecinde fikir alışverişinde bulunmak çok
kolaylaşır. Sağdaki resimde görüleceği üzere Publish modülü aynı zamanda 3D model
üzerine yazı ve yorum ekleme (annotation) özelliğine de sahiptir. Publish modülü
üzerinden görüntülenen modeller özel bir formatta olduğu için tasarım sürecinde modelin
korunmasını ve izinsiz üretilmesini önler. SensAble web sitesinden ücretsiz indirilebilecek
viewer yazılımı ile görüntülenen 3D modellerin üzerinde her türlü ölçüm yapılabilir, hacim
ve kütle özellikleri hesaplanabilir, model üzerine ek yazı ve yorum eklenebilir. Sonuçta,
publish ve viewer modüllerinin karşılıklı kullanımı ile tasarımcı ile lisansör, kalıpçı, üretici
veya pazarlamacı arasındaki iletişim önemli derecede hız ve verim kazanır.
ThermoJet
www.muhendisiz.net
Cadem, 3D Systems/ ThermoJet Solid Object Printer (Katı Cisim Yazıcısı)
cihazıyla her türlü hızlı model, prototip, kalıp ve düşük hacimli özel imalat
ihtiyacınıza yönelik çözümler sunmaktadır. İstanbul Merter' deki ofisimizde
bulunan bir ThermoJet, gerek tanıtım ve eğitim, gerekse prototip imalat
ihtiyaçlarına cevap vermek üzere hizmet vermektedir.
ThermoJet, 3D CAD tasarım verisine bağlı olarak, istenilen karmaşıklıkta bir modeli
yüksek hızda üretebilen gelişmiş bir cihazdır. MJM (Multi-Jet-Modelling / Çok-Jetli
Modelleme) teknolojisini kullanan ThermoJet, bilgisayar kontrollü olarak 352 memeden
erimiş bir çeşit termopolimer püskürterek katmanlar halinde istenilen parçayı inşa eder.
TJ 88 ve TJ 2000 adıyla iki farklı malzeme seçilebilir. Malzemelerin hiçbir toksik özelliği
yoktur ve ofis şartlarında rahatlıkla kullanılabilirler. Naturel (krem), gri ve siyah olmak
üzere üç farklı renkte malzeme mevcuttur.
ThermoJet modelleri hassas döküm
prototipleri için çok uygundur
ThermoJet Teknik Özellikleri
Uygulama Sahaları:
ThermoJet, CAD kullanıcılarına hızlı yazdırma ve tasarladıkları modeli 3 boyutlu olarak
avuçlarına alma özgürlüğünü sunar. Bu sanal bir gerçeklik değil bu fiziksel bir gerçeklik
ve tüm fırsatlar tüm uygulamalar sadece tasarımcının hayalleriyle sınırlıdır:
>> Konsept tasarım ve modelleme:
www.muhendisiz.net
ThermoJet, yeni ürün tasarımının ilk safhalarında, tasarım, pazarlama ve imalat
bölümleri arasındaki hızlı ve etkili iletişimi sağlamak için ofis ortamında kullanılmaya çok
uygun, hızlı ve kolay kullanımlı bir tür 3 boyutlu yazıcıdır.
>> Silikon kalıplamayla hızlı plastik prototip imalatı:
ThermoJet modelleri aynı zamanda silikon kalıplama
yöntemiyle istenilen mukavemette ve optik özelliklere sahip
poliüretan malzemelerden çoğaltılabilir.
>> Hassas dökümle hızlı metal prototip imalatı:
ThermoJet modelleri standart hassas döküm mumu ile çok
yakın özelliklere sahip olması sayesinde normal hassas döküm
işlemlerinde hiçbir değişiklik yapmadan kolaylıkla ve başarıyla
metal prototip veya parça imalatında kullanılabilirler. Solda ve
aşağıda bazı örnekler görülmektedir:
www.muhendisiz.net
Thermojet
sayesinde henüz
mum basma
kalıbı
üretilmeden
evvel ilk döküm
çalışmalarına
hızlıca
başlanabilir.
Böylece
dökümdeki
çekmeler ve
diğer testler
sonrasında
gereki
revizyonlar hızlı
bir şekişlde
yapılır.
Karmaşık yapıya sahip ve küçük boyutlu parçaların az
miktarda üretiminin ihtiyaç duyulduğu işlerde ise hiç mum
basma kalıbı imal etmeden tüm döküm modellerinin direkt
ThermoJet ile imali çok daha hızlı ve ucuz olabilmektedir...
>> Hızlı plastik enjeksiyon kalıbı imalatı:
www.muhendisiz.net
ThermoJet ile üretilen kalıp mührelerinin modelleri hassas dökümle alüminyum
malzemeye dönüştürülür ve bunlar başarıyla plastik enjeksiyon kalıbı yapımında
kullanılabilir. Bu örmeklerde, STL verisi bulunan parçanın kalıbı, Materialise Magics RP ile
tasarlanmış ve alüminyumdan dökülmüşleridr. Yukarıda, soldan sağa 3. resimde
görüleceği üzere, alüminyum mühreler kalıp çerçevesine epoksi ile yapıştırılmıştır. Resimleri
daha büyük görmek için üzerlerini tıklayınız.
ThermoJet master modelleri kullanılarak alüminyum toz katkılı sert epoksi malzemeden
de prototip kalıplar hızlı bir şekilde üretilebilir. Bu kalıplar, direkt plastik enjeksiyon
tezgahına bağlanarak belli miktarda gerçek malzemeden parça üretimine imkan verirler.
>> Kuyumculuk:
Yüksek üretim hızı ve ince detaylardaki üstün hassasiyeti
sayesinde ThermoJet, altın ve gümüş kullanılarak hassas
döküm ile mücevher imalatı uygulamalarında da geniş
potansiyele sahiptir.
www.muhendisiz.net
Sıkça Sorulan Sorular:
>> ThermoJet Ne Kadar Hızlı?
ThermoJet'in kullandığı çok sayıda (352 adet) jet sayesinde parça genilişiğindne bağımsız
olarak üretim hızı 1saat/cm kadar hızlıdır. Mesela yukarıda görülen 6 prototip aynı anda 2
saat içinde üretilebilir.
>> Malzeme Maliyeti Nedir?
2.3 kg'lık kartuşlarla gelen malzemenin kilogram fiyatı yaklaşık 250USD civarındadır.
>> Malzemesi Zararlımı?
ThermoJet inşa malzemesi hiçbir toksik ve parlayıcı özelliği olmayan ve ofis içi
kullanmaya çok uygun bir tür termopolimerdir. Model ile işiniz bittiğinde çevre kirletme
endişesi olmadan çöpe atabilirsiniz.
>> Yüzey Parlatma ve Boyama Yapılabilirimi?
Alkol içeren bazı özel sıvılar ve bir bez ile modeller başarıyla parlatılabilir. Malzemeye
zarar vermeyen püskürtme boyalar kullanılarak modeller metalik veya diğer renklerde
başarıyla boyanabilirler. Aynı zamanda standart modelci boya malzemeleri de
kullanılabilir. Bu konudaki detaylar için bizimle irtibata geçiniz.
Özetle ThermoJet:
ThermoJet ile 3 boyutlu modellerinizi 3D CAD verilerinizden doğrudan hayata geçirin;
ThermoJet, dizayn fikirlerinizi pratiğe geçirmekte kullanacağınız mükemmel bir
yöntemdir; ayrıca yeni ürünlerinizi geliştirmekte en büyük yardımcınızdır.
USTA BİR MODELCİYE DÖNÜŞÜN:
Elle şekil vermenin zorluğundan kaynaklan yanlış anlaşılmaları ve gecikmelerinizi bir
tarafa bırakın. ThermoJet Yazıcıyla daha hızlı model üretir, numuneleriniz hakkında
müşterilerinizin fikirlerini daha çabuk değerlendirir, satış adına tanıtımlarınızı daha verimli
hale getirir hatta ürettiğiniz numuneleri üretim aşamasına çok daha hızlı bir şekilde
geçirebilirsiniz.
VERİM GÜCÜ YÜKSEK ve KOLAY CAD OFİS ÇALIŞMALARI YAPMAYI KEŞFEDİN:
ThermoJet Yazıcısının kullanımı çok kolaydır; öyle ki bir düğmeye basmak yeterlidir.
Ofisinizde çalışan herkes 3D modelleri oturdukları yerden imal edebilirler. Ayrıca 3D
fakslama özelliği ile şirketinize ait ağ (LAN/WAN) üzerinde bulunan herhangi bir
ThermoJet cihazına basım emri yollayabilirsiniz.
KALİTELİ ve MÜKEMMEL MODELLERİ HIZLI, UCUZ ve GÜVENLİ ÜRETİN:
Zorlu modelleri haftalarca uğraşarak değil sadece saatler içinde üretin. Ayrıca elle
üretimden doğabilecek üretim maliyeti ve güvenlik riskini en aza indirin.
Fikir sağlayacı diğer iş ortaklarınızla daha verimli iletişim kurun.
İŞİNİZDE DEVRİM YAPIN:
Daha az zamanda daha çok fikir üretin. Ürün kalitesini arttırırken ürününüzü pazara
sunma sürecinizi de kısaltın. ThermoJet ile organizasyonunuzu daha da gelişmiş
iletişimler üzerine kurun.
www.muhendisiz.net
ThermoJet Nasıl Çalışır? (MJM / Thermojet inşa teknolojisi):
www.muhendisiz.net
ThermoJet MJM, diğer otomatik model inşa teknolojilerinde olduğu gibi
parçayı düzgün katmanlar halinde inşa eder. Desteklenmesi gereken
kısımlara ise ince çubuklar inşa edilir. Kartuşlarla makinaya beslenmiş
olan plastik inşa malzemesi sıcaklıkla eritilerek damlacık püskürten
kafaya pompalanır. Aşağıda, MJM otoinşa teknolojisinin işlemleri
sırasıyla açıklanmıştır:
Piezoelektrik valfli 352 memeden jet halinde damlacık
püskürtebilen MJM yazıcı kafası X ekseninde (sağa
doğru) hareket ederek platform üzerindeki gerekli
noktalara termopolimer inşa malzemesini püskürtür.
Yazıcı kafa, platformun sonuna geldiğinde, platform Y
ekseninde (arkaya doğru) hareket eder ve yazıcı kafa
bu sefer X ekseninde geriye (sola doğru) ilerleyerek
inşaya devam eder.
1. ve 2. işlemler, katman tamamiyle inşa edilinceye
kadar devam eder. Bunun ardından platform katman
kalınlığı kadar Z ekseninde aşağı indirilerek sonraki
katmanın inşasına başlanır.
1., 2. ve 3. işlemler tekrarlanarak, yüzlerce
katmandan oluşan 3 boyutlu model inşa edilir.
Destek çubukları: İnşa bitiminde alüminyum platform üzerinden parçaların kolay
alınabilmesi için her inşa işleminin başında, üretilecek modellerin platform üzerindeki
izdüşümlerine yaklaşık 8mm yüksekliğinde destek çubukları inşa edilir. İnşa sonrasında,
tabandaki destek çubuklarının kolaylıkla kırılarak modellerin platformdan ayrılması için ise
yan yüzeyi tırtıklı özel bir spatula kullanılır. Model yüzeyine yapışan çubuklar ise bir fırça
kullanılarak rahatlıkla dökülürler. Fırçanın erişemediği noktalarda ise, değiştirilebilir çeşitli
uçlara sahip temizlik aparatları kullanılır.
İnşa sırasında 45 dereceye kadar ısınan platform ve modellerin soğuması destek yapısının
daha kolay kırılabilmesini sağlar, bunu hızlandırmak için ise platform inşa sonrasında bir
süre soğutucuda bekletilelerek sıcaklığı 10-15 dereceye kadar düşürülebilir.
Yüzey geliştirme işlemleri: İstendiğinde model yüzeyinin parlatılması için gerekli sıvı
ve bezler de ThermoJet ile birlikte sağlanmaktadır. Üretilen modeller uygun püskürtme
boyalarla boyanarak başarıyla metal veya seri imalat çıktısı plastik görünümü
verilebilirler.
ThermoJet Uygulama Yazılımı:
Windows NT, 2000 veya Unix üzerinde çalışabilen
"ThermoJet Client" yazılımında IP numarası ile ThermoJet'i
TCP/IP network ortamında normal bir "network printer"
olarak tanıtıp kolaylıkla çalıştırabilirisiniz. Network
üzerinden birçok kullanıcı ThermoJet'e aynı anda iş
gönderebilir. ThermoJet yazılımı bunları sıraya sokar ve
kullanıcılar uzaktan iş durumunu ve kendi model
inşalarının ne zaman biteceğini öğrenebilirler.
ThermoJet yazılımı, bozuk STL verilerini otomatik olarak düzelterek birçok parçayı yine
otomatik olarak platforma yerleştirebilir. Manuel olarak da sonradan yerleşme
www.muhendisiz.net
SLA (Stereolithography Apparatus - steryolitografi cihazı) Sistemleri:
1986 yılında Charles Hull tarafından kurulan 3D Systems Firması hızlı
prototip sektöründe Dünya'daki ilk ticari ürünü çıkaran firmadır (1988).
Günümüzde de yaptığı satış itibariyle bu sektörün yarısına yakınını elinde
tutmaktadır. Aşağıda, SLA (Stereolithography Apparatus steryolitografi cihazı) sistemleri kapsamında üretilen modeller
görülmektedir:
Solda Viper, ortada SLA 3500, sağda ise SLA 7000 sistemleri görülmektedir. Viper
cihazını yüksek çözünürlükte görmek için resmi tıklayınız (777x947 piksel, 107KB). SLA,
"Stereolithography Apparatus" yani "steryolitografi cihazı" anlamına gelmektedir.
SLA Sistem modelleri ve bazı teknik özellikleri:
Viper si2: Çok küçük parçaları en ince detaylarına kadar mükemmel
doğrulukta üretebilen çok yönlü Solid Imaging Sistemi. si2, "nextgeneration solid imaging" yerine kullanılmaktadır. Bu cihazın normal
ve yükske rezolusyon olarak iki çalışma modu vardır:
·
·
·
·
·
Lazer: Solid state Nd:YVO4 100mW Lazer (354.7 nm dalgaboyu)
Reçine yayma tekniği: Zephyr™ recoating system
Katman kalınlığı: 0.05mm
İnşa zarfı: 250x250x250mm (yüksek rezolusyonda: 125x125x250mm)
Lazer çapı: 0.25mm (yüksek rezolusyonda: 0.075mm)
SLA 3500: Orta büyüklükteki parçaların yüksek doğruluk ve hızla üretildiği SLA Sistemi.
Solid State Nd:YV04 lazer (160 mW gücünde ve 354.7 nm dalgaboyunda) Zephyr
Recoater ile min. .05mm katman kalınlığı yayılabilir. 99.3 L havuz kapasitesine sahip bu
model max. 350 x 350 x 400 mm XYZ inşa zarfına sahiptir.
SLA 5000: 3500'ün ürettiği ürünlerin yanısıra daha da büyük parçalar üretme
kapasitesine sahip yüksek seviyeli Solid Imaging Sistemi. Solid state frequency tripled
Nd:YV04 lazer (216 mW gücünde ve 354.7 nm dalgaboyunda) Zephyr™ Recoater ile min
0.05mm katman kalınlığı yayılabilir. 508 x 508 x 584 mm XYZ ölçülerinde bir inşa zarfına
sahiptir.
SLA 7000: Yüksek inşa hızı nihai ürün kalitesine çok yakın parçalar, çok düzgün yüzey
kalitesi. 3D Systems'in sahip olduğu en yüksek hız ve en kaliteli ürünler. Solid State
frequency tripled Nd:YV04 lazer (800 mW, 354.7 nm dalgaboyunda) Min. 0.025 mm
katman kalınlığı "Zephyr Recoater" ile sağlanmaktadır. Maksimum 508 x 508 x 600 mm
XYZ inşa hacmine sahiptir ve havuza bir seferde 253.6 L fotopolimer yüklenebilir.
www.muhendisiz.net
kullanıcıyla dost 3D Systems ürün çizgisine uygun yazılım.
İnşa Malzemeleri (Fotopolimer Reçineler): Ürünler > 3D Systems > Accura
Malzemeleri sayfasına bakınız.
Uygulamalar:
Montaj modeli (mockup):
Birçok parçadan oluşan sistemlerin imalat öncesi tasarım teyidi ve montaj testleri için SLA
ile inşa edilen modeller büyük kolaylık ve hız sağlarlar:
Solda: Rover Group için üretilmiş, yeni geliştirilen motora ait bir "mockup"
görülmektedir.
Ortada: Jaguar S tipi "Salloon" modelinin 3/8 ölçekle imal edilmiş arka dingil ve
süspansiyon modeli görülmektedir.
Sağda: Mc Dounald Douglass için üretilmiş olan 74 parçalı "MD 90 throttle module"
modeli görülmektedir.
Hassas dökümle metal parça imalatı:
Aşağıda, soldaki üç resimde QuickCast (Çabuk Döküm) ticari ismiyle anılan inşa tekniğiyle
içi gözenekli üretilen döküm modelleri ve bu modeller kullanılarak hassas dökümle imal
edilmiş metal prototipler görülmektedir:
Soldan sağa 2. resim Mercedes, 3. resim ise Ford için üretilmiş motor parçalarıdır.
4. resimde ise SLA ile direkt olarak çok parçalı bir mum basma kalıbı inşa edilmiştir. Bu
sayede çok sayıda mum model kolaylıkla üretilerek daha düşük maliyetle daha çok
hassas dökülmüş metal prototip parça elde edilebilmiştir.
Yüksek sıcaklığa dayanımlı ve metal kaplanmış prototipler:
Soldaki iki resim: Yeni geliştirilen bir motorun testlerinde kullanılabilecek şekilde
sıcaklık dayanımı ve mukavemeti olan bir emme manifoldu prototipi ve bir test fotoğrafı
görülmektedir. SLA sayesinde birçok farklı manifold tasarımı kısa sürede test edilip en
www.muhendisiz.net
uygun tasarım tespit edilebilir.
Sağdaki iki resim, sırasıyla "eletroplate" ve "vacuum metallization" ile metal kaplanmış
prototipleri göstermektedir. Sağdaki resim, yeni geliştirlen bir otomobile ait far aynasının
fonksiyonel prototipidir.
Fonksiyonel plastik ürün prototipleri:
Solda: Electrolux firmasının tasarımı olan bir elektrikli süpürgenin SLA prototipi
görülmektedir.
Ortada: Fonkisyonel bir mouse prototipi. Yüksek çözünürlükteki resim için tıklayınız
(1200x960 piksel)
Sağda: Moulinex "Aqualia Cordless" için direkt SLA ile üretilmiş bu elektrikli mutfak
aletinin testlerinde su kaynar vaziyette görülmektedir. Bu uygulamada 200°C'ye kadar
yüksek sıcaklıklara dayanımlı SL-5530HT fotopolimer reçinesi kullanılmıştır.
Direkt enjeksiyon kalıp imalatı ve silikon kalıpla çoğaltma:
Soldaki iki resim: DirectAIM ismiyle anılan bir yöntemle, yüksek mukavemetli
fotopolimer reçineyle inşa edilen kalıplar direkt olarak kullanıldığında 30-40 adede kadar
parça basılabilir. Bu sayede, düşük hacimli imalat veya gerçek malzemeden prototip
parça imali çok hızlı bir şekilde gerçekleşir.
Sağdaki resim: Silikon kalıplama yöntemiyle de kısa sürede PP veya ABS muadili ve çok
çeşitli mekanik optik ve kimyasal özelliklere sahip malzemelerden prototipler vakum
altında dökülebilir. Duruma göre kısa sürede 30-100 adet prototip bu şekilde
çoğaltılabilir.
Mücevher model imalatıı:
3D Systems / Viper, yüksek hassasiyeti ve hızı sayesinde mücevher
modeli imalatı için çok uygundur. Viper ile üretilen modeller yeterince
sağlam olduğu için direkt olarak seri imalatta kullanılacak silikon kalıp
yapımında kullanılabilirler.
www.muhendisiz.net
Medikal Modelleme:
CT ve MR verileri kullanılarak,
teşhis ve ameliyat planlamasında
büyük faydalar sağlayan hastaya
ait birçok model üretilebilir.
Solda, SLA ile kemikleri renkli
inşa
edilmiş
bir el
modeli,
Ortada,
Mimics yazılımı ve Stereocol reçinesi kullanılarak SLA
ile
dişleri renkli olarak inşa edilmiş bir kafatası modeli,
sağda
ise Mimics yazılımı yardımıyla SLA ile üretilmiş bir
kafatası
modeli ve bu modele bağlı kalarak üretilmiş tatbike hazır bir implant görülmektedir.
Ayrıca QuickCast stili ile inşa edilen modeller kullanılarak hassas döküm ile metal
protezler de başarıyla imal edilmektedir.
Daha fazla bilgi için: Cadem > Sektörel Çözümler > Medikal
Optik gerilim analizi uygulamaları:
Deneysel gerilim ve mukavemet analizinde etkili bir yöntem olarak
mühendislikte uzun yıllardır kullanılmakta olan optik gerilim analizi
(optical stress analysis veya photoelasticimetry) tekniklerinde
kullanılacak modeller artık uygun (aktif) optik özelliklere sahip
şeffaf fotopolimer reçinelerle hızlı ve kolay ve ucuz bir şekilde SLA
sistemleriyle direkt olarak imal edilebiliyor.
Örnek Uygulama: Fransız uçak motoru tasarım ve geliştirme
grubu Snecma (Societe Nationale d'Etude et Construction de Moteurs d'Aviation) 1992
yılında fotopolimer reçine üreticisi Ciba-Geigy (yeni adıyla Vantico) ile
SL epoksi reçinelerinin optik gerilim analizi tekniklerinde uygulanması
için işbirliğine başlamışlardır:
Soldaki resimde görülen 70cm çapındaki türbin rotor ve kanat modeli
9 parça halinde 3D Systems SL cihazlarıyla CIBATOOL SL 5170
reçinesi kullanılarak imal edilmiş ve her parçanın inşası 30 saat
sürmüştür. Parçaları birleştrip test için hazırlamak ise iki hafta
sürmüştür. Toplam test projesi böylece 1 ayda tamamlanmıştır.
9 ay süren ve iki kat maliyeti olan eski teknikte ise öncelikle talaşlı
imalatla modeller üretiliyor ve ardından silikon kalıplama ile şeffaf test parçaları
üretiliyordu. Silikon kalıplama için modeller SL tekniği ile de imal edilebiliyordu ama SL
modellerinin direkt testlerde kullanılabiliyor olması daha hızlı ve ucuz bir çözüm imkanı
sunmuştur. Direkt SL ile model imalatı özellikle silikon kalıplama ile bile tek parça halinde
üretilmesi çok zor, karmaşık yapılı parçaların üretilmesi ve testi için çok uygundur.
www.muhendisiz.net
üzerinde merkezkaç ve aerodinamik kuvvetlerden oluşan gerilimlerin dağılımı
görülmektedir. Bunun için deneye, reçinenin "cam geçiş fazına" (glass transition phase)
ulaşacağı yaklaşık 100°C sıcaklıktaki bir ortamda başlanır. Gerilim altında oluşan
deformasyonların kalıcı olabilmesi için sıcaklık yavaşça düşürülür ve test tamamlanır.
Daha sonra polarize bir ışık altında model incelendiğinde gerilim dağılımıyla orantılı
oluşan gökkuşağı renkleri kolayca görüntülenebilir. Siyah bölgeler hiç gerilimin
olmadığını, sık değişen parlak renklerin olduğu bölgeler yüksek gerilimi, yumuşak renk
değişimi ise düşük gerilimi gösterir.
Referans: 3D Systems, The Edge, summer 1994
SL Sistem Teknolojileri:
Steryolitografi Tekniği:
Steryolitografi (stereolithography), kısaca SL, adından da anlaşılacağı üzere matbaacılıkta
yıllardan beri iki boyutlu baskılar için kullanılan litografi tekniğinin üç boyuta "stereo"
aktarılmış şeklidir. Her ne kadar bu isim öncelikle 3D Systems firması tarafından
kullanılsa da, tescil ettirdiği bir markası olmadığı için rakip firmalar da kendi
teknolojilerini aynı isimle adlandırmışlardır.
Bu teknikte, bir lazer kaynağından elde edilen ışık enerjisi ile sıvı halde bir kapta birikmiş
olan fotopolimer yüzeyinin taranmasıyla gerekli kısımlar kür edilerek sertleştirilir. Bir
katman bittikten sonra parçanın bulunduğu platform (elevator) katman kalınlığı kadar
aşağı indirilir ve bir kanat yardımıyla yüzeye yeni bir kat sıvı fotopolimer kaplanır. İnşa
bittikten sonra platform yukarı çekilir ve manuel olarak destek sütunları kopartılır. Bu
işlemleri hareketli görmek için: SLA.swf (Flash animasyon, 113KB, Rapid Product Solutions, 1998)
Aşağıda, örnek olarak SLA ile bir otomobil jant modeli inşasının safhaları görülmektedir:
Solda: SLA cihazında fotopolimer yüzeyine çarpan UV lazerin oluşturduğu görünür mavi
ışık, objektifi uzun süre açılan bir fotoğraf makinası ile resmedilmiş ve böylece inşa
edilmekte olan tüm kesit görünür hale getirilmiş. UV (Ultra Violet) yani kızılötesi
dalgaboyundaki lazer ışığı normalde çıplak gözle görülemez ama fotopolimer reçine
yüzeyine çarpınca görünür mavi bir ışıma ortaya çıkar.
www.muhendisiz.net
Ortada: İnşa sonrası yüzeye çıkarılan model ve model ile (ızgara şeklinde deliklere
sahip) inşa tabanı arasında bulunan destek yapısı görülmektedir.
Sağda: Desteklerin temizliği ve ek kür işlemi için parça SLA cihazından alınırken
görülüyor.
Destek yapısı ve ek kür işlemi:
Solda ve Ortada: Yeni geliştirilen "FinePoint" ince destek yapısı uygulaması ile inşa
bitiminde daha kolay bir şekilde kırılarak temizlenebilir.
Sağda: Çoğunlukla ulaşılan ilk kür derecesi yeterli olmadığından parça bir süre daha özel
bir fırında UV (morötesi) lamba ışığı altında bekletilerek kür reaksiyonunun
tamamlanması sağlanır. Bu teknik İngilizce'de "postcuring" olarak adlandırılır. Örnek
olarak resimde, Viper si2 system PCA (Post Curing Apparatus) cihazı görülmektedir.
Zephyr Recoating:
İlk modellerde "doctor blade" ismiyle anılan reçine yayıcı-düzleyici bir kanat kullanan SLA
sistemleri 1996'da üretilen SLA 350 den bu yana tüm modellerinde"Zephyr" ticari ismiyle
anılan bu gelişmiş sıvı reçine yayma tekniği uygulanmaktadır:
Solda bir SLA cihazındaki reçine yüzeyinde bulunan Zephyr yayıcının fotoğtafı
görülmektedir. Bu teknikte yüzeye fotopolimer yayan kanat içinde bir miktar fotopolimer
sıvı vakum ile yüzeyden yüksek seviyede tutulur. Bu sayede, eski modellerde kullanılan
normal kanatçığa nazaran daha hızlı, hassas, düzgün ve ince bir sıvı reçine yayılarak
yüksek hassasiyetli modeller daha hızlı inşa edilebilir.
Resim 1: Lazer bir katmanın atılaştırmasını bitirdiğinde, Zephyr Recoater sıvı yayma için
hazırdır. Sarı renkte gösterilen katılaşmış reçine (inşa helindeki parça), mavi renkteki ise
sıvı haldeki reçinedir. Bu resmi daha büyük görmek için tıklayınız.
Resim 2: Yeniden sıvı kaplama öncesi parça bir katman kalınlığı kadar aşağıya indirilir.
www.muhendisiz.net
Resim 3: Zephyr Recoater hareket ederek parça yüzeyine ince ve düzgün bir şekilde sıvı
reçineyi yayar,
Resim 4: Lazer bir sonraki katmanı katılaştırmaya başlar ve bu arada vakum ile hazneye
yeniden sıvı reçine çekilir.
QuickCast (Çabuk Döküm) ticari ismiyle anılan bir inşa stilinde, imalat sırasında parça
içinde boşluklar bırakılır. İnşa bitiminde boşluklarda kalan sıvı fotopolimer açılan bir
delikten dışarı akıtılır. Böylelikle hem daha az malzeme harcanmış olur, hem de hassas
dökümde kullanılmaya elverişli bir model elde edilmiş olur. Aksi halde içi dolu malzeme
fırınlama sırasında eriyip akacağına, şişerek çevresindeki seramik kabuğu kırar.
QuickCast inşa stili 3D Systems tarafından sürekli geliştirilmektedir: Önceleri üçgen ve
kare şekiller kullanılmaktayken 2001 yılı itibariyle QuickCast 2.0 versiyonunda bal peteği
şeklinde zayıflatılmış bir yapı kullanılmaktadır (aşağıda, solda). Petek yapısının kolay
parçalanabilmesi için altıgenlerin yan yüzeyleri sadece köşelerinden, zayıf bir şekilde
diğer yüzeylere tutturulmuştur. Bu aynı zamanda sıvı fotopolimerin direnajında da
kolaylık sağlamaktadır (aşağıda, sağda)
Solda ve Ortada: QuickCast 2.0 zayıflatılmış petek yapısının üst ve izometrik görünüşleri. Sağda: Kırılmış bir modelin
içindeki QuickCast 2.0 petek yapısı açık bir şekilde görülmektedir (daha büyük görmek için).
CATIA V5
CATIA V5, CNEX isimli bir program
dahilinde sürekli geliştirilen yeni nesil bir
CAD/CAM/CAE sistemidir.
CATIA V5 ile artık MS Windows işletim sistemi üzerinde yüksek verim, performans ve
kullanım kolaylığı ile çalışabilirsiniz!
CATIA V5R10 Yenilikleri hakkında Türkçe MS PowerPoint sunumlar:
INFRASTRUCTURE > catiaV5R10-yenilikler-infra.pps (0.217MB)
PART DESIGN > catiaV5R10-yenilikler-part.pps (0.418MB)
GENERATIVE SHAPE DESIGN > catiaV5R10-yenilikler-yuzey.pps (1.36MB)
CAM > catiaV5R10-yenilikler-cam.pps (8.27MB)
www.muhendisiz.net
TurkCATIA Türkiye'deki CATIA kullanıcıları E-Mail Grubu:
Bu grup, Cadem A.Ş. tarafından Türkiye'deki CATIA kullanıcıları arasında işbirliği,
bilgi alışverişi ve haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. Tüm CATIA V4
ve V5 kullanıcıları grubumuza davetlidir. Gruba üyelik başvurusunda bulunmak için,
[email protected] adresine boş bir e-mail göndermeniz yeterli
olacaktır. Grubun ana sayfası: http://groups.yahoo.com/group/TurkCATIA
CATIA V5 > Özellikler:
Process Centric (süreç eksenli) bir çözüm olan CATIA V5 'in ayırıcı özellikleri
şunlardır:
·
·
·
·
·
·
·
Kurumsal rakipsizlik
Bilgi ve birikim kullanımı (knowledge) İşletme birikimlerini kullanarak daha üstün
ürün tasarımı
Herkes için çok kolay:
Alışık olduğumuz Windows unsurları ile kullanımı kolay ve zevkli
Teknoloji lideri: Son nesil teknoloji ile e-iş çözümü
Ölçeklenebilir: İstediğiniz zaman, istediğiniz yöne (derinliğine ya da genişliğine),
istediğiniz kadar büyütebilirsiniz
Mevcut yatırımınız korunur: CATIA V4 Yatırımlarınıza ilave ya da yerine
problemsiz ekonomik geçiş sağlar.
CATIA V5 yılda en az üç yeni sürüm ile hızla gelişmesine devam etmektedir. Gelişme
hem yeni ürünler hem de mevcut ürünlere ilaveler şeklinde olmaktadır.
CADEM, firmanızın ihtiyaçlarına en uygun CATIA V5 modüllerinin seçimi, adaptasyonu ve personel
eğitimi konusunda her türlü kaliteli ve seviyeli hizmeti sunmaktadır. Aşağıda, CATIA ile yapılan
çalışmalardan bazı örnekler bulunmaktadır:
www.muhendisiz.net
Cadem, Mimics > FreeForm > CATIA V5
(Emre Bingöl, Temmuz 2002)
Cadem, CATIA V5 Model + Render
(Emrah Yunusoğlu, TIME 2001)
Daha fazla örnek çalışma görmek için: Cadem > CATIA resim arşivi
Modülleri Nasıl Seçersiniz?
IBM, CATIA V5 ile işinize ve kullanım ihtiyacınıza en uygun çözümü en ekonomik şekilde
seçebilmeniz için hazır paketler oluşturmuştur. Bunun özünde ise, modüllerden oluşmuş
paket konfigürasyonlar vardır. Konfigürasyonlar 3 ayrı platformda organize edilir. Bunlar,
her biri değişik seviyelerdeki müşteri ihtiyacını hedefleyen P1, P2 ve P3 platformlarıdır:
·
·
·
CATIA Platform P1, ileride gelişmiş dijital ürün geliştirme altyapısını hedefleyen
küçük ve orta ölçekli firmaları hedeflemektedir. P1 ile üretilen dökümanlar ileride
problemsiz olarak P1 veya P3'e aktarılabilir.
CATIA Platform P2, ürün, proses ve kaynak modellemesi ihtiyacı olan ileri
tasarım mühendisliği uygulamaları yapan müşterileri hedeflemektedir.
CATIA Platform P3, çok ileri düzeyli bilgi-tabanlı dijital ürün ve proses geliştirme
ortamı sunar.
Bu platformlar ve içerdikleri modül ve konfigürasyonları kolay seçebilmek için ekdeki
tablolar kullanılabilir (172 KB): CATIA V5 Configurations (P1, P2, P3)
CATFORM3D
www.muhendisiz.net
CATIA İçine Entegre Edilmiş, Form Edilebilirlik
Analiz Yazılımı:
Tamamiyle CATIA içine entegre edilmiş tek ürün fizibilite
ve sac hammade geometrisi tahmini yapan bu yazılım
IGES çevirisindeki veri kaybı ve yüzey hatalarını önler. Bu
yazılım, büyük çoğunlukla CATIA kullanarak tasarım
işlerini gerçekleştiren ürün tasarımcıları ve fizibilite
mühendisleri için idealdir. Öncelikle CATIA V4 için
geliştirilmiş olan bu yazılımın CATIA V5 için olan versiyonu
ise Aralık 2002'de piyasaya sürülmüştür.
CATFORM3D is based on FASTFORM3D - FTI's top of the line, fully featured formability
analysis software. It is a specialized, finite element based software package designed
specifically for simulating sheet metal forming.
By integrating the software inside CATIA, we have created software targeted towards
product designers familiar with the CATIA environment. CATFORM3D utilizes a simplified
setup procedure so users with limited sheet metal forming experience can operate it and
easily interpret the results:
Fast and Accurate Solution:
Industry benchmarks confirm analyses can take only minutes using CATFORM3D. The
software provides fast and accurate solutions, along with a wealth of post processing and
visualization options. It is subject to continuous field testing against controlled
experiments, production tooling, as well as incremental FEM programs.
Automatic Mesh Repair:
CATFORM3D makes use of the CATIA meshing tools combined with our automatic mesh
repair functions to produce excellent quality meshes without requiring manual mesh
repair.
Blank Prediction:
CATFORM3D predicts very accurate blank shapes for any sheet metal parts including
parts drawn parts with significant material stretch. This blank shape can be used for early
cost analysis, nesting to optimize material usage and even die tryout. The blank shape
can be converted to a FAC entity for easy evaluation.
Materialise > Magics RP:
Magics RP, STL dosyalar konusunda ideal ve komple bir çözüm paketidir:
Magics RP, hızlı prototip uygulamalarında uluslararası 3D CAD dosya paylaşım standardı
haline gelmiş olan STL fromatı konusundaki her türlü probleminizi çözecek ve
ihtiyacınıza karşılık verecek en gelişmiş, kolay kullanımlı ve yaygın olarak kullanılan bir
yazılımdır. STL formatı CNC işlemede de kullanılmaya başlanmış ve gün geçtikçe artan
sayıda CAM yazılımı STL formatını desteklemektedir.
STL formatında parçanın yüzeyi üçgenlerle tanımlanmıştır. Sağlıklı bir STL dosyada tüm
üçgenlerin tam olarak birbirlerine temas etmesi ve boşluksuz olarak kapalı bir yüzey
oluşturması gerekir. Ayrıca her üçgenin dışa bakan yüzeyini gösteren vektörün de doğru
yöne bakıyor olması gereklidir. Birçok 3D CAD programı STL export alındığında hatalı
veya eksik çıktı vermektedir. Hatalı STL dosyalar ise imalat sırasında birçok probleme
sebep olabilirler. Magics RP, sağlıklı bir STL dosya elde edebilmek için kullanılacak
www.muhendisiz.net
mükemmel bir yazılımdır.
Magics RP ile üretim öncesi STL dosyalardaki bozuklukları giderebilir, hatta belli bir ölçüde
parça tasarımıyla oynayabilirsiniz. Bu sayede küçük bir değişiklik ve revizyon için her
seferinde STL çıktının alındığı 3D CAD programına geri dönerek zaman kaybetmek
zorunda kalmazsınız. Bu, özellikle tasarımcı ile prototip/imalat yerinin uzak konumlarda
olduğu durumlarda büyük bir verimlilik artışına sebep olur.
Magics RP, MGX formatındaki dosyaları STL formatına dönüştürebildiği için bünyesindeki
hızlı prototip cihazlarıyla dışarıya servis veren kuruluşlar için ideal bir çözümdür; Böylece
müşteriler, e-mail ile kolay dosya gönderebilmek için yüksek derecede STL dosya
sıkıştırma kabiliyetine sahip STLzip programını kullanabilirler. STLzip müşteriler
tarafından internetten ücretsiz olarak kolayca indirilir ve müşteriden gelen MGX
formatındaki dosyalar servis bürosunda Magics RP ile açılır.
Magics 8.0 versiyonu ile birlikte MGX dosyalar artık kendi kendine açılabilir EXE
dosyalara dönüştürülebilmektedir. Çok az yer kaplayan bu dosyalar tıklandığında
sıkıştırılmış STL dosya ortaya çıkmaktadır. Bu sayede artık MGX dosyaları açabilmek için
alıcının Magics lisansına sahip olma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
Magics RP ile kullanılabilecek ek modüller şunlardır:
CAD Imports: Magics RP birçok 3D CAD formatını direkt olarak alıp STL formatına da
çevirebilir. Bu sayede, gelen 3D CAD dosyalarının STL'e çevrilebilmesi için servis
bürosunun da müşterinin kullandığı 3D CAD programına sahip olması gerekmez.
RapidFit: ALUFIX gibi fikstürlerde standart fikstür modülleri ile fikstüre bağlanacak
parçaların kolay bir şekilde tasarlanmasını sağlar.
Tooling: "Tooling" modülü ile STL parçalar için kalıp direkt olarak tasarlanabilir. Kalıp
ayırım yerleri otomatik olarak tespit edilir.
Support Generation: SLA cihazlarında kullanılmak üzere üretilecek parçaya platforma
gönderilmeden evvel isteğe özel destek yapısı ekleme olanağı verir.
Slicing: SLA cihazlarına SLC formatında dosya gönderilerek işlemlerin hızlandırılması
sağlanır. Bu modül, birçok STL parça platforma yerleştirildikten sonra destekleri
ekleyerek direkt inşa sırasında kullanılmak üzere 3D Systems SLC formatına veri üretir.
Magics RP is the ideal and complete software package for everyone who works with Rapid
Prototyping. It ensures that the CAD-data is easily translated into machine files and gives
STL manipulation options that are far more automated and advanced than any other
system.
The Magics RP product line comes in different modules:
Magics RP Base module offers visualisation, measuring, STL repair, RP work
preparation and STL manipulation.
Additional modules are:
·
·
·
·
·
Support Generation
Slicing
CAD Imports
RapidFit
Tooling
Magics RP - Base Module:
www.muhendisiz.net
Visualization
Visualizationof 3D CAD models is the first
highlight of Magics RP. Magics can make it
possible to inspect internal details of your
design by using cross sections. With Magics you
have the part virtually in your hand.
Measuring
Visualization and Measuring
Measuring on STL files can be used to eliminate
the requirements for paper drawings. Magics
enables you to perform 2D and 3D
measurements of distances, radii and angles
based on planes, cylinders, axis, spheres etc.
The dimension schematics thus generated can
be printed.
STL Repair
This is needed for many STL files. Magics
provides the means to interact directly on the
defective triangles and gives you a correct STL
file in a matter of minutes. Tools like stitching,
gap filling, automatic normal adjustment,
combined with tools to remove double surfaces
or to create single shell objects enable you to
solve any problem without compromising the
model.
STL Repair
RP Work Preparation
RP work preparation is very intuitive with
Magics. Magics accepts STL, DXF, VDA
(optional) or IGES (optional) files. Multiple
parts can quickly and simply be placed on the
platform using the automatic placement tool.
The bottom-plane function will help to turn your
part in the desired build orientation in seconds.
BuildTime Estimation makes it possible to plan
the production and to make quotes. Magics also
slices the STL files to the desired format.
Work Preparation Platform
www.muhendisiz.net
STL Manipulation
STL Manipulation is a very powerful tool for
Rapid Prototyping, allowing you to modify
designs directly on the STL information. For
example:
·
·
Hollowing
·
·
·
·
·
·
·
Cutting
Screen layout
Magics RP - RapidFit:
Even on the most complex of
geometries offsets can be created to
shell parts. These parts are not only
faster to build, but are also more
accurate because less internal stresses
are created during building.
Parts can be cut along user-defined
paths.
Surfaces can be extruded to create a
machine stock.
Triangle reduction rationalizes the STL
file size.
Boolean operations turn Magics into an
STL based CAD system. Volumes can be
added or removed. Starting from
different surfaces, you can create a
single shell object.
Primitives in STL form can be created
(sphere, cylinder, box, pyramid, prism)
Slice verification can be carried out
quickly and easily
Z-compensation improves the accuracy
of your part in the vertical direction.
Cores can be generated and extracted
for casting applications.
www.muhendisiz.net
The integrated software and hardware solution for quality control and
manufacturing operations on large, thin walled components:
With the Magics RapidFit system, large parts with minimal wall thickness and form
instability can be fixed onto a reference plate. Firmly positioned, these products can
easily be checked, measured, machined or assembled.
Automated… fast… and accurate! Quick and cost efficient support structures, called
fixtures, are automatically designed by the RapidFit software. The RapidFit system builds
fixtures by making use of Rapid Prototyping techniques; the fixtures fit to a standard
reference plate in a unique and well-defined way.
The complete package consists of the RapidFit software and the RapidFit system.
The software:
The Magics RapidFit software is a module in the Magics line that is optimised for the
automatic generation of fixtures.
The software system first allows the positioning of the part on the reference plate. A next
step consists of indicating the contact points on the part that needs to be supported by
the Magics fixtures. Magics automatically designs the fixtures, on the basis of the type
and parameter settings customised by the user.
The user defines placement, shape, wall thickness,... or can decide on colour, labeling or
www.muhendisiz.net
hollowing of the fixtures. The fixtures have a unique fit to the part.
The system:
Because the output of the fixture design made with Magics RapidFit software is an STL
file, all RP techniques, e.g. stereolithography can be used for the production of the
fixtures. In case the fixtures will be loaded more extensively, metal fixtures are the
appropriate solution. These metal fixtures can be produced through selective laser
sintering of metal powders or by machining operations. RapidFit fixtures can also be used
in combination with other existing modular fixturing systems (e.g. ALUFIX). The fixtures
can be built in general simultaneously with the part.
The RP system builds fixtures that are automatically labeled with the assembly position
on the reference plate and the name of the parts. In this way they can also be stored,
identified and reused later on if required.
The set-up of the system is based on a reference plate and a quick-lock system. Special
screws, quarter turn fasteners, allow a fast and easy connection to the plate. The
reference plate is modular; the standard size is 325 x 650 mm. Due to a very simple
assembly method the system is ready for use in a few minutes.
The fixtures:
> Individual geometry
> Easy connection with part
> Identification label
> Built with the part
The reference plate:
> Modular
> Accurate placement
> Quarter turn fasteners
The fixtures are compatible
with other modular fixturing
systems like ALUFIX
What are the benefits of this new product? There are many... but they are all related with
what's most important: quality
First prototype control:
The assembled system will allow immediately a first visual control to get a qualitative
impression of the accuracy of the prototype. Secondly the fixture can be used as support
to measure the part. As the parts have form instability, they need a set-up for accurate
measurements.
Pre-series control:
Full measurement of the complete pre-series is often not possible, so only the first part
of the series is measured. Nevertheless, the manual nature and the soft tooling aspects
of pre-series production can lead to deviations between the different products of one
series.
Magics RapidFit can be used as a fast manual device to check the overall quality of the
part, especially on critical points chosen during the fixture design.
Assembly tool:
The size limitation of many rapid prototyping machines often does not allow the
manufacturing of a large part in one piece. Multiple pieces, for example of a car bumper,
www.muhendisiz.net
have to be glued together. In order to get correct assemblies, the parts need to be kept
together in the right form. Errors in the gluing will propagate from one piece to another
and cause a very large error on the bumper overall.
Magics fixtures solve this problem as they present absolute reference points or lines to
which the bumper can be accurately assembled.
Post-polymerisation tool:
Some casting systems are characterised by a long polymerisation time. RIM moulding is
a typical example, where the reaction is completed between 24 and 48 hours.
Magics RapidFit can be used to allow complex parts, which tend to deform during post
polymerisation, to keep their right shape. A similar approach could also be used in critical
UV post-cure or thermal post-cure of SLA parts.
Conformation Operations:
Part warpage happens a lot in the rapid prototyping industry (stereolithography, SLS,
etc). Simple heating of the parts may release the stresses that cause the warpage. By
making use of fixtures the handworker is sure that the modified part is conform to the
design. The same might also occur during injection moulding where local shrinkage
results in warpage. In such cases, conformation on a Magics RapidFit is the solution.
Machining operations:
For the thin walled parts, the Magics fixtures can also be used in certain machining
operations. Fixtures are used everywhere in the manufacturing industry. As RP
technologies are functional and cost effective, these are interesting techniques for fixture
manufacturing.
The use:
Verifying prototypes
Verifying pre-series
Basis for assembly
Support for post-curing
Quality check
Clamping
Applications:
Interior & exterior car body components
Large consumer elec-tronics (e.g. television sets, refrigerators…)
Housings
...
Magics RP - CAD Imports Module:
Most common CAD files can be imported into Magics. This way Magics is compatible with
almost any CAD system. Magics offers modules enabling import of the following formats:
-
IGES
STEP
VDA
CATIA (till version 4.5x)
CATIA V5
Pro/Engineer
UG (version 15 & 16)
VRML (1 & 2) to preserve the colours of the parts
PLY/ZCP
DXF (3D Faces only)
Point Clouds
www.muhendisiz.net

Benzer belgeler

ışıkla kür teknolojisi

ışıkla kür teknolojisi Ayrıca malzemenin koyu kıvamı ve yüksek kaldırma kuvveti sayesinde çok az veya hiç destek yapısı kullanmadan inşa yapılabilir. Malzeme kartuşlar halinde cihaza yüklenmekte ve gerektikçe kullanılmak...

Detaylı