Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi

Yorumlar

Transkript

Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
NÜFUS CÜZDANI TALEP BELGESİ
(MUHTARLIKLAR VE KURUM YETKİLİLERİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR)
…………
FOTOĞRAF
35 X 45 mm
(Fotoğraf yapıştırılıp
zımbalandıktan
sonra sola yanaşık
olarak
mühürlenecektir.)
T.C. KİMLİK NO
ADI
SOYADI
:
:
:
BABA ADI
ANA ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
CİNSİYETİ
YERLEŞİM YERİ /
DİĞER ADRESİ
BEYAN EDEN
KİŞİNİN
İŞ YERİ ADRESİ
ADI
SOYADI
İMZASI
ADI
KURUMU
UNVANI
TELEFON NO
TARİH
MÜHÜR
ONAYLAYAN MUHTARIN /
KURUM YETKİLİSİNİN
SOYADI
İMZASI
YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BEYAN EDEN KİŞİ İLE ONAYLAYAN YETKİLİ SORUMLUDUR.
AÇIKLAMALAR
1
Belgedeki fotoğraf ile nüfus cüzdanına yapıştırılan fotoğraf aynı, son altı ay içinde ve sivil giysilerle
çektirilmiş olacaktır. Fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kullanılmayacaktır.
2
Resmi vekilin müracaatı halinde, vekaletnamenin bir örneği belgeye eklenecektir.
3
İmza atamayanların imzası yerine parmak izi alınacaktır.
4
Yerleşim yeri veya diğer adresten sadece biri yazılacaktır.
5
Geçerlilik süresi 30 gündür.

Benzer belgeler

Slayt Başlığı Yok

Slayt Başlığı Yok (MUHTARLAR VE KURUM YETKİLİLERİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) T.C. KİMLİK NO

Detaylı