фрезы концевые

Transkript

фрезы концевые
T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ)
CNC TORNA, FREZE ÇALIŞMA PRENSİBLERİ VE TAKIM
TEKNOLOJİSİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MAYIS, 2006
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ....................................................................................................
1.CNC TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ VE TEZGAH TANITIMLARI 1
1.1. CNC Nedir ? ................................................................................ 1
1.1.1. CNC Takım Tezgahlarının Avantajları ......................................... 2
1.1.2. CNC Takım Tezgahlarının Dezavantajları.................................... 3
1.1.3. CNC’NİN Endüstrideki Kullanım Alanları................................... 3
1.1.4. Çeşitli CNC Teknik Terimlerin Dilimize Çevirisi......................... 4
1.1.5. CNC Takım Tezgahları ................................................................ 6
1.1.6. DNC Kontrol Sistemleri ........................................................... 13
1.1.7. CNC Tazgahın Çalışma Prensibi ve Genel Kısımları ................ 13
1.1.8. CNC Programlamadaki bir satırın incelenmesi ........................... 14
1.2. CNC TORNA TEZGAHI........................................................... 16
1.2.1. CNC Torna İçin Programlamaya Giriş........................................ 19
1.2.2. CNC Torna Programı ................................................................. 21
1.2.3. Örnek CNC Torna Uygulaması .................................................. 30
1.3. CNC FREZE TEZGAHI ............................................................ 27
1.3.1. CNC Freze Çalışma Prensibi ...................................................... 33
1.3.2. Parça Sıfırlama, Referans Noktası Belirleme .............................. 36
1.3.3. Freze için G ve M Fonksiyon Kodları......................................... 37
1.3.4. CNC Freze Programlama............................................................ 39
1.3.5. CNC Freze İçin Çevrimler.......................................................... 40
1.3.6 Örnek CNC Freze Uygulaması ................................................... 47
2. TAKIM TEKNOLOJİSİ............................................................... 50
2.1.1. Kesici Takımların Özellikleri ..................................................... 50
2.1.2. Kesici Uç Kataloğu .................................................................... 63
i
ÖNSÖZ
Çağımızın
bilgisayar teknolojisine bürünmesi, metal kesme
işlerinde bir çağ açmış olmaktadır. Bu olaysa genellikle “Bilgisayar
Destekli Nümerik Kontrol” olarak isimlendirilir. Kısa adlandırılması ise
CNC’ dır. Bu tür takım tezgahları diğer sanayi kollarından sonrada tarım
makineleri sanayine sıçramış ve üreticileri bu tezgahlara yatırıma sevk
etmiştir. Bu sayede tarım makineleri sanayi Avrupa standartlarına
yaklaşma eğilimi göstermiş ve imalatta seri, hatasız üretime başlanmıştır.
Bu çalışmamda CNC ‘nin tanıtılması, tezgah çeşitleri ve programlama
tekniklerine değineceğim.
CNC; (CAD) Bilgisayar desteği ile yaptığımız tasarımları (CAM)
programları vasıtasıyla tezgah kodlarına çevirebilir yahut kendi çevrim
kodlarımızı oluşturup tezgaha manuel girdide bulunabiliriz.
Kalıp ve Makine endüstrisi tüm dünyada hızla gelişmekte ve bu
nedenle bununla ilgili eğitim ihtiyacı da artmaktadır. CNC alanında
çalışan kalifiye eleman sıkıntısı çekilen ülkemizde de meslek liseleri ve
yüksek okullar bünyesinde CNC teknolojisini içeren Kalıpçılık, Makine
bölümleri bulunmaktadır. Bu sevindirici gelişmelere rağmen bazı bilgi
eksikleri vardır.Umarım bu çalışma size ışık tutar.
Rıza AŞKAR
Kalıpçılık Öğretmenliği –
GÜTEF / 2006
ii
1.1. CNC NEDİR?
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol de (Computer Numerical
Control) temel düşünce takım tezgahlarının sayı, harf vb. sembollerden
meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış satırları
yorumlayarak mekanik çalışma sistemini kontrol etmektedir.
1
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol de tezgah kontrol ünitesinin
kompütürize edilmesi sonucu programların muhafaza edilebilmelerinin
yanında parça üretiminin her aşamasında programı durdurma, programda
gerekli olabilecek değişiklikleri yapabilme, programa kalınan yerden
tekrar devam edebilme programı son şekliyle hafızada saklamak
mümkün olmaktadır. Bu nedenle programın kontrol ünitesine birkez
yüklenmesi yeterlidir.
1.1.1. CNC Takım Tezgahlarının Avantajları:

Konvansiyonel tezgahlarda kullanılan bazı bağlama kalıp, mastar
vb. elemanlarla kıyaslandığı zaman tezgahın ayarlama zamanı çok
kısadır.

Ayarlama, ölçü, kontrolü, manuel hareket vb. nedenlerle oluşan
zaman kayıpları ortadan kalkmıştır.

İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve
hassas imalat mümkündür.

Zanaatkar insan ihtiyacına gerek yoktur.

Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahiptir.

Tezgahın çalışma temposu her zaman yüksek ve aynıdır.

Her türlü sarfiyat (elektrik, emek, malzeme vb.) asgariye
indirgenmiştir.

İmalatta operatörden kaynaklanacak her türlü kişisel hatalar
ortadan kalkmıştır.

Kalıp, mastar, şablon vb. pahalı elemanlardan faydalanılmadığı
için sistem daha ucuzdur.

Depolamada daha az yere gerek vardır.

Parça imalatına geçiş daha süratlidir.
2

Parça üzerinde yapılacak değişiklikler sadece programın ilgili
bölümünde ve tamamı değiştirilmeden seri olarak yapılır. Bu
nedenle CNC takım tezgahlarıyla yapılan imalat büyük bir
esnekliğe sahiptir
1.1.2. CNC Takım Tezgahlarının Dezavantajları:
Her sistemde olduğu gibi CNC tezgah ve sistemlerinin avantajları
yanında bazı dezavantajları mevcuttur. Bunlar şunlardır;

Detaylı bir imalat planı gereklidir.

Pahalı bir yatırımı gerektirir.

Tezgahın saat ücreti yüksektir.

Konvensiyonel tezgahlara kıyaslandığında daha titiz kullanım ve
bakım isterler.

Kesme hızları yüksek ve kaliteli kesicilerin kullanılması gerekir.

Peryodik bakımları uzman ve yetkili kişiler tarafından düzenli
olarak yapılmalıdır.
1.1.3. CNC’NİN Endüstrideki Kullanım Alanları
Günümüzde endüstrinin talaşlı imalat adını verdiğimiz bölümü CNC’ nin
en yaygın biçimde kullanıldığı alandır. Bugünkü CNC’nin doğmasına da
bu alanda karşılaşılan problemlerin sebep olduğu yukarıda açıklanmıştı.
Üç eksenli bir freze tezgahı ilk kez 1952 yılında çalıştırıldığında bu
tezgah o günkü bazı imalat problemlerinin çözümünü sağladığı için çok
mükemmeldi. Freze tezgahlarına uygulanan bu sistemler daha sonra
torna, taşlama vb. takım tezgahlarına da uygulandı. Günümüzde imalatın
yapıldığı hemen hemen her alanda CNC kullanılmaktadır.
CNC’nin kullanıldığı başlıca alanlar;

Talaşlı imalat

Fabrikasyon ve kaynakçılık.

Pres işleri
3

Muayene ve kontrol.

Montaj.

Malzemelerin taşınması.
1.1.4. Çeşitli CNC Teknik Terimlerin Dilimize Çevirisi
½ Axis Milling: CNC FrezeTezgahında aynı anda XY, XZ veya YZ
eksenleri hareket eder. Üçüncü eksen hareketi ardından gelir . Örnek
Delik delme, klavuz çekme, sabit derinliklerde cep boşaltma.
2 Axis Turning (Lathe): 2 Eksen standart torna. Burada XZ
eksenlerinde hareket vardır. Tornada X ekseni çap, Z ekseni ise parçanın
boyuna olan hareketi temsil eder.
3 Axis Milling: 2 ½ eksen harekete ilave olarak aynı anda XYZ
eksenleri hareket edebilir. Örnek vida takımı ile helisel hareket ile erkek
veya dişi vida açma.
4 Axis Turning (Lathe): 4 Eksen torna olarak adlandıran bu tür
tezgahlarda, torna aynasına bağlanan parçayı aynı anda iki takım birden
keser. Her bir takım karşılıklı duran ayrı bir tarete bağlıdır ve taretler
senkronize olarak çalışır.
4th/5th axis milling, position only: 4. ve 5. eksenlerde tezgah tablasının
veya iş milinin döneme hareketidir. X ekseni etrafında dönme A, Y
ekseni Etrafında dönme B, Z ekseni etrafında dönme C olarak
adlandırılır. Bu tür tezgahlarda tezgah istenilen açı konumuna geldikten
sonra XYZ eksenlerinde kesme işlemi başlar.
5 axis milling, full contouring: Tezgahın aynı anda 5 ekseninin birden
hareket edebilme yeteneğidir. Bu hareketlerin tamamı iş milinden
olabileceği gibi, iş mili ve tabladan beraberce olabilir.
B axis Machining (Lathe): C&Y eksen özellikli tornada canlı freze
çakısının bağlı bulunduğu iş milinin aynı zamanda açısal olarak hareket
edebilmesidir. Belirtilen bu harekete ilave olarak bu tür tezgahlarda
parçaları tek bağlamada işleyebilmek için "Sub-Spindle" olarak
4
adlandırılan ve Z ekseninde ileri geri hareket edebilen bir karşı ayna
bulunur.
C&Y Axis Turning (Lathe): Standart 2 eksen torna özelliklerine ilave
olarak iş milinin belirli açılara kendini konumlayabilmesi C eksenidir. Y
ekseni ise taret üzerine takılabilen canlı freze çakısı (freze çakısı
dönüyor) ile silindirik parça üzerinde frezeleme işlemidir.
High Speed Machining /HSM: Yüksek devirli tezgahlarda, düşük
kesme pasosunda yüksek hızda kesme tekniği. Yüksek ilerlemelerde
kesme işlemi esnasında CAM sisteminde oluşturulan takım yollarının
yüksek kesikin dönüş hareketleri içermemesi gerekir.
Tapping: CNC frezede klavuz çekilmesi
Thread Milling: CNC frezede diş tarağı takım ile silindir etrafına helisel
hareketler ile diş açılması
Threading (Lathe): CNC tornda vida çekilmesi
Tombstone Machining: 4 eksenli CNC Yatay Frezelerde (Bohrwerk)
küp şeklindeki bağlama tablası üzerine bağlanmış parçaların işlenmesi.
Tool Length Offset: Takım boy telafisi
Toolchange: Takım Değiştirme
Toolpath verification: CAM yazılımından çıkan CNC kodların tezgahta
kullanmadan önce bilgisayarda simülasyonun yapılması.
Trochoidal Milling: Kaba talaş boşaltma işleminde takım üzerine binen
yükleri azaltmak için takım çapının tamamı parçaya dalmadan işleme
yöntemi.
Turning: Tornalama
Wire EDM: Tel erezyon.
Z Level Milling: Z ekseninde paso derinlikleri verilerek kaba/hassas
işleme stratejisi
5
1.1.5. CNC Takım Tezgahları
CNC TORNA TEZGAHLARI
Nümerik kontrollü torna tezgahlarda genelde X ve Z ekseni olmak üzere
iki temel eksen vardır. Bu tür takım tezgahlarında pek çok profil
tornalama işlemlerinin yapılabilmesi için doğrusal interpolasyon (Linear
Interpolation) ve eğrisel interpolasyon (Circular İnterpolation) işlem
özelliği yeterlidir. Ayrıca devir sayısı ve kesici değiştirme, ilerleme
hızının belirlenmesi vb. fonksiyonlara sahiptirler.
İşleme kapasiteleri daha geniş olan CNC torna tezgahlarında eksen
sayıları 3 yada daha fazla olabilir. Üçüncü eksen tezgah taretinin eksen
hareketi olabilir. Özellikle endüstriyel tip CNC torna tezgahlarında
(Industrial type CNC lathes) tezgahın yapısal direncini artırmak, daha
hassas imalatı gerçekleştirebilmek ve çıkan talaşları kesme bölgesinden
uzaklaştırabilmek için yapısal ayrıntılarında bazı dizayn değişiklikleri
yapılmıştır
6
CNC Torna Tezgahından Genel Görüntüler
7
CNC FREZE TEZGAHLARI
CNC Freze tezgahları operasyon yeteneklerinin çeşitliliği bakımından
işleme merkezlerinden sonra en çok işlem kabiliyetine sahip olan
tezgahlardır. Bu tür tezgahlar en az 3 olmak üzere 4-5 ve daha fazla
eksende işlem yapabilme özelliklerine sahiptir. Bu tezgahların bütün
çeşitleri sürekli iz kontrol (Continuous Paht Control) ile donatılmıştır.
Otomatik kesici değiştirme (Automatic Tool Change) kolaylıkları bir
başka özellikleridir. Kesici telafisi (Tool Compensation) özellikle eğrisel
frezeleme işlemlerinde ve kalıpçılıkta büyük kolaylık sağlar.
Üç boyutlu (3 Dimension) iş parçalarının ideal profil ve optimum
özellikte işlenmeleri başarıyla gerçekleştirilir. Kullanılan kesiciler, uçları
radyuslu ve yüksek kesme hızına sahip sert maden ve titanyum kaplı
uçlardır. Aşağıda kesici takım örnek üçlar gösterilmektedir.
8
CNC Freze Tezgahlarından Genel Görüntüler
9
Yat imalatında kullanılan tablasız CNC Freze
CNC İŞLEME MERKEZLERİ
Bu tür CNC tezgahları noktasal hareket (Point to Point) ve sürekli iz
kontrolü (CPC) ile donatılmıştır. Böyle kompleks ve çok sayıda
operasyonlara sahip iş parçalarının imalatları bir bağlamada
gerçekleştirilir.
Yatay İşleme Merkezi
10
Düşey İşleme Merkezi
DİĞER TÜR CNC TAKIM TEZGAHLARI
Yüksek verim ve hassasiyetinden dolayı CNC günümüzde her türlü
imalat sisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Otomatik kesici
değiştirme özellikleriyle de otomasyonda büyük ölçüde kolaylık ve
zaman tasarrufu sağlar.
Günümüzde CNC ‘nin kullanıldığı tezgah çeşitleri yalnızca yukarıda
bahsedilenler değildir. Ancak bunlar en yaygın olarak kullanılanlardır.
Bunların dışında CNC ‘nin kullanıldığı tezgah türleri:

Üç boyutlu ölçme ve kontrol tezgahları

CNC Matkap Tezgahları

CNC Taşlama Tezgahları

CNC Pres ve Zımbalı Deliciler

CNC Nokta Kaynak Makinaları
11

CNC Tel Erozyon

Alet bileme tezgahları

Testere tezgahları

Montaj sistemleri

Erozyon tezgahları

Kaplama tezgahları

Malzeme taşıma sistemleri

Lazer kesme tezgahları

Boru bükme makineleri

Sıvama tezgahları

Alevle kesme makineleri
12
DNC Tezgah Kontrol Sistemi
CNC Tezgahın Çalışma Prensibi ve Genel Kısımları
Bilyalı Somun ve Mil Sistemi
13
CNC Programlamadaki bir satırın incelenmesi
N:
Satır Numarası
G:
Fonksiyon kodu
X:
X ekenindeki gidilecek kordinat
Y:
Y eksenindeki gidilecek kordinat (Tornada Z olarak tanımlanır)
M:
Yardımcı fonksiyon kodu
Programlamada kullanacağımız karaketerlerin açıklamaları
aşşağıdaki gibidir.
HARF
X
Y
Z
U
V
W
N
G
M
S
F
I
AÇIKLAMASI
Temel X ekseninde hareketin yönü ve koordinatı
Temel Y ekseninde hareketin yönü ve koordinatı
Temel Z ekseninde hareketin yönü ve koordinatı
X ekseninde yardımcı eksen hareketi
Y ekseninde yardımcı eksen hareketi
Z ekseninde yardımcı eksen hareketi
Satır (blok) numarası
Hazırlık fonksiyonu (kesici hareketlerini belirleyen
kod)
Yardımcı fonksiyonlar (soğutma sıvısını, fener
milini açma/kapama gibi yardımcı kodları içerir)
Devir sayısı
Kesicinin ilerleme miktarı
X ekseninde kesicinin dairesel interpolasyon
14
oluşturmasını sağlayan yardımcı parametre
J
K
R
T
A
B
C
Y ekseninde kesicinin dairesel interpoîâsyon
oluşturmasını sağlayan yardımcı parametre
Z ekseninde kesicinin dairesel interpolasyon
oluşturmasını sağlayan yardımcı parametre
Dairesel interpolasyon oluşturmak için girilen yarı
çap parametresi
Takım (kesici) parametresi
X ekseni üzerinde dönel yardımcı eksen
Y ekseni üzerinde dönel yardımcı eksen
Z ekseni üzerinde dönel yardımcı eksen
15
1.2. CNC TORNA TEZGAHI
Bilgisayar desteği ile çalışan torna tezgâhları CNC torna
tezgâhı olarak adlandırılmaktadır. Aşşağıda bir CNC torna tezgâhı
görülmektedir. CNC torna tezgâhında temel iki eksen mevcuttur. Bu
eksenler; kesicinin iş parçasının boyuna ilerlemesini sağlayan Z ekseni
ve kesicinin çapta ilerlemesini sağlayan X eksenidir. İşlem yetenekleri
daha fazla olan CNC tezgâhlarında X ve Z eksenlerinin yanında C ekseni
de bulunmaktadır. C eksenli bir torna tezgâhında parça üzerinde
frezeleme işlemleri de yapılır.
C ekseni iş parçasına 0°- 30° - 45°- 60° - 90°' lik konumlarda
olabilir. Çalışma prensibi dik başlıklı freze tezgâhı gibidir. C ekseninde
kullanılan kesiciler freze tezgâhında olduğu gibi kendi ekseni etrafında
dönmektedir. İş parçası bu durumda istenilen açıda sabitlenir. Kesici
belli devir ve ilerleme ile istenilen açı da parçayı işler. Başka bir tezgâha
ihtiyaç duymadan, sadece torna tezgâhında freze ve işleme merkezi
tezgâhlarına ait İşlemler tamamlanabilir. Hem zaman hem de işçilikten
tasarruf edilerek parçanın imalâtı yapılmış olur.
16
CNC Torna Eksen ve Hareket Tanımı
CNC torna tez gâhında aşağıdaki iş ve işlemler yapılır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Silindirik tornalama,
Profil tornalama,
Alın tornalama,
Kanal açma,
Vida açma,
Delik delme,
Kılavuzla vida açma,
Raybalama,
Delik büyütme,
Delik içine kanal açma,
Parçanın alnına kanal açma,
Tırtıl açma
Kavis ve pah operasyonları, vb.
17
Bilyalı Somun ve Gövde Sistemi
CNC Torna İçin Takım Magazini
18
1.2.1. CNC Torna İçin Programlamaya Giriş
CNC Programlamaya geçmeden evvel devir hesaplarını hatırlatmakta
fayda var.
Vc:
Kesme hızı m/dk
n:
İş mili devir sayısı devir/dakika
d:
Freze çapı,torna için işin çapımm
19
Programlarımız M yahut W noktasını referans alarak
hazırlayabilirz.Bu tercih geometrinizi programlarken size kolaylık
sağlayacaktır.
Parça Üzerinde İşlem Hatasına Sebebiyet Veren Takım
Radyusu
20
1.2.2. CNC Torna Programı
%
Tezgah program aktarma ve başlatma işlemini gerçekleştirir
2001
Program Numarası
N05 G20 G90 G40
N
Satır Numarası
G20
Metrik ölçü siteminde veri girişi
G90
Mutlak kordina sisteminde ölçü tanımlama
G40
Takım telefasi iptali
N10 G95 G96 S2000 M03
G95
Sürekli ileri doğrusal haraket
G96
Sabit kesme hzııyla haraket
S2000
Aynayı 2000 devir/dakika hızıyla döndür
M03
Saat yönünde aynayı döndür.
N15 T0202
2 numaralı takım 2 numaralı ofset aktif
N20 G00 X1.200 Z.100
G00
Doğrusal, hızlı hareket
X1.200 Parça çap ölçüsü
Z.100
Uzunluk ölçüsü
21
G00, G01 Doğrusal Hareket
G00 ve G01 Doğrusal (Linear) hareketlerdir.
Takım bulduğu noktadan verilen kordinata en kısa yoldan giden bir yol
izler.
G00 X-10. Y-20.;
X’de sola 10 mm Y’de aşşağı 20 mm HIZLI (RAPID) doğrusal hareket
tanımlanır.
G01 X-10. Y-20. F40.;
X’de sola 10 mm Y’de aşşağı 20 mm kesme hızıyla DOĞRUSAL
(LİNEAR) 40 mm/dk hızla hareket tanımlanır.
G02, G03 Dairesel Haraket
22
G02 X-10. Y-20. F40. R20.;
X’de sola 10 mm Y’de aşşağı 20 mm 40
mm/dk kesme hızıyla DAİRSEL
(INTERPOLASYON) hareket tanımlanır.
G03 X10. Y20. F40. R20.;
X’de sağa 10 mm Y’de yukarı 20 mm 40 mm/dk
kesme hızıyla DAİRSEL (INTERPOLASYON)
hareket tanımlanır.
ÇEVRİMLER
 Silindirik Tornalama İle Boşaltma Çevrimi
G71 U 5. R 0.;
U:
Her pasodaki talaş derinliği (X için)
R:
Her pasodaki talaş derinliği (Z için)
23
G71 A … P100 Q200 U0.2 W0.1 F0.4 S1000;
A:
çalışır)
Alt program numarası (P ve Q tanımlanırsa alt programda
P:
Profil başlangıç satır numarası
Q:
Profil bitiş satır numarası
U:
X ekseninde kalavak temizlik payı (ÇAPTA)
W:
Z ekseninde kalacak temizlik payı
F:
Çevrimin ilerleme hızı
S:
Devir sayısı
N 100 …
…..
…
…
N 200 ….
G70 A… P100 Q200
G70:
Temizlik (Son Paso)
A:
çalışır)
Alt program numarası (P ve Q tanımlanırsa alt programda
P:
Profil başlangıç satır numarası
Q:
Profil bitiş satır numarası
……
…
M30;
24
 Alın Tornalama İle Boşaltma Çevrimi
G72 W 5. R 2.;
U:
Her pasodaki talaş derinliği (Z için)
R:
Geri çıkma mesafesi
G72 A … P100 Q200 U0.2 W0.1 F0.4 S1000;
A:
çalışır)
Alt program numarası (P ve Q tanımlanırsa alt programda
P:
Profil başlangıç satır numarası
Q:
Profil bitiş satır numarası
U:
X ekseninde kalavak temizlik payı (ÇAPTA)
W:
Z ekseninde kalacak temizlik payı
F:
Çevrimin ilerleme hızı
S:
Devir sayısı
N 100 …
…..
…
25
N 200 ….
G70 A… P100 Q200
G70:
Temizlik (Son Paso)
A:
çalışır)
Alt program numarası (P ve Q tanımlanırsa alt programda
P:
Profil başlangıç satır numarası
Q:
Profil bitiş satır numarası
……
…
M30;
 Profil Tekrarlayarak Boşaltma Çevrimi
G73 U 10. W0. R7.;
U:
Toplam talaş payı (X için)
W:
Toplam talaş payı (Z için)
26
G73 A … P100 Q200 U0.2 W0.1 F0.4 S1000;
A:
çalışır)
Alt program numarası (P ve Q tanımlanırsa alt programda
P:
Profil başlangıç satır numarası
Q:
Profil bitiş satır numarası
U:
X ekseninde kalacak temizlik payı (ÇAPTA)
W:
Z ekseninde kalacak temizlik payı
F:
Çevrimin ilerleme hızı
S:
Devir sayısı
N 100 …
…..
…
…
N 200 ….
G70 A… P100 Q200
G70:
Temizlik (Son Paso)
A:
çalışır)
Alt program numarası (P ve Q tanımlanırsa alt programda
P:
Profil başlangıç satır numarası
Q:
Profil bitiş satır numarası
……
M30;
27
 Kanal Açma Çevrimi
G75 R1.;
R:
Geri çıkma nesafesi
G75 X10. Z-20. P5. Q2. R0.2 F0.15;
X:
Kanalın dip noktası (X için)
Z:
Kanalın dip noktası (Z için)
P:
Her paso için dalma derinliği
Q:
Yana kayma mesafesi
R:
Dipte yana kayma mesafesi ( “ - ” alındığında kalem ilk
pasoda geri çıkmaz.
F:
Çevrimin ilerleme hızı
28
 Vida Açma Çevrimi
G76 P010360 Q0.1 R0.2;
a:
alır
İnce talaş paso sayısı (a=02 ise bırakılan ince talaşı 2 pasoda
b:
Vida sonu pah miktarı
c:
Q:
R:
Vida kalemi uç açısı
Minimum talaş derinliği
İnce talaş payı
G76 X30. Z-60. R2. P2.4 Q0.5 F0.4;
X:
Z:
R:
P:
Q:
F:
Vida diş dibi çapı
Vida sonu Z koordinatı
Konik yüksekliği (r2 = 0 ise silindirik yüzeye vida açılır.)
Vida derinliği (P = 0.6495 x F)
İlk talaş derinliği
Vida adımı (kesicinin ilerleme miktarı)
 Kademeli Delik Delme
G83 X0. Z-50. R5. Q5. P2500 F0.25
X:
Z:
R:
Delik konumunun X kordinatı
Delik derinliği
Delik demleye başlanacak nokta
29
Q:
P:
F:
Her dalmada kalıdırılacak talaş
Delik sonunda bekleme süresi
İlerleme
1.2.3. Örnek CNC Torna Uygulaması
30
%
O2000 (UYGULAMA 4);
N010 G54 (IS PARCASI REF NOKATASI);
N020 T0101 (1 NUMARALI TAKIM VE 1 NUMARALI OFFSET
DEGERLERINI KULLAN);
N030 G00 X100. Z150. (GUVENLI BOLGEYE GIT);
N040 M08(SOGUTMA SIVISINI AC);
N050 M03 S1500(SABIT KESME HIZI, AYNAYI SAAT IBRESI
YONUNDE, 1500 DEV/DAK HIZLA DONDUR);
N054 G73 U30. R12.;
N056 G73 P70 Q181 U1. W0.5 F 0.3;
N70 G00 X0. Z2.;
N80 G01 Z0. F0.1;
N090 G01 X26.;
N100 G01 X30 Z-2.;
N110 G01 Z-30.;
N120 G02 X52. Z-50. R23. F0.1;
N130 G03 X56. Z-52. R3.;
N140 G01 X63. Z-64.;
N160 G02 X56. Z-78. R40. F0.1;
N170 G01 Z-90.;
N180 G01 X60.;
N181 G00 X80. Z10.;
N184 G70 P70 Q181;
N186 G00 X100. Z150.
N190 T1212 (KANAL KALEMI SECILDI);
N200 M03 S500 (AYNAYI SAAT IBRESI YONUNDE, 500 DEV/DAK
HIZLA DONDUR);
N210 G00 Z-28.;
N220 G00 X32.;
N230 G75 R1.(1MM GERI CIKARAK KANAL ACMAYA BASLA);
N240 G75 X24. Z-30. P0.3 Q1. R-0.2 F0.1(X30. Y 26. YA HER PASODA
1 MM GAGALAYARAK 0.1 DEV/DAK HIZLA KES);
N250 G00 X35.;
N260 G00 X100. Z150.;
N262 G00 X32. Z5.;
31
N264 G76 P020060 Q0.1 R0.1;
N266 G76 X25.8 Z-27. P1.9 Q.4 F3;
N268 G00 X40.;
N270 G00 X100. Z150.;
N190 T0505 (7.8 MATKAP SECILDI);
N200 G00 X0. Z5.;
N210 G98;
N220 G83 X0. Z-15. R3. Q4. P2000 F0.25;
N230 G00 X0 Z10.;
N240 M5 M9 (FENER MILINI DURDUR, SOGUTMA SIVISINI
KAPAT);
N250 M30 (PROGRAMI BITIR VE BASA AL: SERI IMALATTA
KULLANISLIDIR);
%
32
1.3. CNC FREZE TEZGAHI
Doğrusal ve Dairesel İşlem Komutları Torna ile benzerlik gösterdiği için
tekrar analtılmayacaktır. Uygulamalarda nasıl kullnıldığını gözlemleye
bilirsiniz.
1.3.1. CNC Freze Çalışma Prensibi
CNC Freze Ana Gövde Kısımları
33
CNC Freze 3 Eksen Hareket Tanımı
(Elinizi, sırtı yere gelecek şekilde hizalayın)
CNC Freze 6 Eksen Hareket Tanımı
34
CNC Freze İçin Takım Magazini
CNC Frezede Takım Değiştirme Sistemi
1 Numaralı takım magazinden saat yönünde hareket ederken 4
numaralı takım saat yönünde hareketi tamamlayarak çevrimi bitirir,
takım değiştirme tamamlanmış olur.
35
1.3.2. Parça Sıfırlama, Referans Noktası Belirleme
X ve Y deki parça sıfırlamalarımızda takım telafisini
ayarlamak için Takım yarı çapı kadar her zaman parçanın üzerine
kaçarız. Örneğin 8mm çakı için 4 er mm X ve Y de ok yönünde
paraçnın üzerine kaçılır.
Z değeri sıfırlandıktan sonra takım telafisi tezgaha girilir.
36
1.3.3. Freze için G ve M Fonksiyon Kodları
G00
G01
G02
G02
G03
G03
G04
G08
G17
G18
G19
G20
G21
G22
G23
G24
G25
G26
G27
G28
G33
G34
G35
G37
G40
G41
G42
G43
G50
G51
G53
Hızlı ilerleme
Doğrusal interpolâsyon. Talaş alma ilerlemesi ile doğrusal
hareket
Saat ibresi yönünde dairesel interpolâsyon
Saat ibresi yönünde spiral interpolâsyon
Saat ibresine ters yönde dairesel interpolâsyon
Saat ibresine ters yönde spiral interpolâsyon
Bekleme
Üç nokta ile tanımlanan yay boyunca hareket etme
X-Y çalışma düzlemi
X-Z çalışma düzlemi
Y-Z çalışma düzlemi
inç (parmak) ölçü sistemi
Metrik ölçü sistemi
Serbest profilli cep çevresini işleme çevrimi
Serbest profilli cep frezeleme çevrimi
Dikdörtgen cep frezeleme çevrimi
Dairesel cep frezeleme çevrimi
Dişi kalıp işleme çevrimi
Erkek kalıp işleme çevrimi
Tezgah referans noktasına gönderme
Vida çekme
Çember etrafında çevrim tekrarlama
Doğru boyunca çevrim tekrarlama
Matris formatta çevrim tekrarlama
Takım yarıçap telafisi iptali
Takım yarıçap telafisi - soldan
Takım yarıçap telafisi - sağdan
Takım boyu telafisi
Ölçek, döndürme ve aynalama çevrimi iptal
Aynalama (simetrik kopyalama)
Tezgah koordinat sistemi
37
G54 - G59
G68
G73
G74
G76
G80
G81
G82
G83
G84
G85
G86
G87
G88
G89
G90
G91
G92
G94
G95
G98
G99
MOO
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M08
M09
M19
M23
M24
M26
iş parçası sıfır noktası
Döndürme
Derin delik delme çevrimi
Sol kılavuz çekme çevrimi
İnce delik büyültme çevrimi
Delik delme çevrimlerinin iptali
Delik delme ve silindirik havsa çevrimi
Delik sonunda beklemeli delik delme çevrimi
Derin delik delme (kademeli delik delme) çevrimi
Kılavuz çekme çevrimi
Delik büyütme çevrimi (yavaş ilerleme ile uzaklaşma)
Delik büyütme çevrimi (hızlı İlerleme ile uzaklaşma)
Alttan delik büyütme çevrimi
Delik büyütme çevrimi (el tamburu ile uzaklaşma)
Delik büyütme çevrimi (delik sonunda beklemeli)
Mutlak programlama
Artış programlama
İş parçası koordinatını kaydırma
İlerleme mısdak
ilerleme mm/dev
Delik çevrimlerinde bir önceki Z noktasına gönderme
Delik çevrimlerinde hızlı gelme noktasına çekme
Programı şartsız durdurma
isteğe bağlı durdurma (optional stop düğmesi açıksa)
Program sonu
İş milini saat ibresi yönünde döndürme
İş milini saat ibresine ters yönde döndürme
İş milini durdurma
Takım değiştirme komutu
Soğutma sıvısını açma
Soğutma sıvısını kapatma
Fener milini takım değiştirme konumuna ayarlama
Magazini yukarı çıkarma (bakım-onarım amaçlı)
Magazini aşağı indirme (bakım-onarım amaçlı)
İş mili içinde hava üflemeyi açma (bakım-onarım amaçlı)
38
M30
M50
M51
M52
M72
M73-M74
M98
M99
Program sonu
Soğutma suyu kısa takımlar için açık
Soğutma suyu uzun takımlar için açık
Talaş temizleyiciler açık
Satır atlama
M73 ve M74 arasında kalan satırlar istenen sayı kadar
tekrarlanır
Alt programı çağırma
Alt program sonu
1.3.4. CNC Freze Programlama
G17 G18 G19 Çalışma Düzleminin Seçimi
Takım Telafisi Seçiminde Kritik Noktalar
39
1.3.5. CNC Freze İçin Çevrimler
 Dikdörtgen Cep Boşaltma
G24 X…Y…L …W… Z… R …Q … D … F…
X:
Y:
L:
W:
Z:
R:
Q:
D:
F:
Cebin sol alt köşesinin X eksenindeki koordinatı
Cebin sol alt köşesinin Y eksenindeki koordinatı
X eksenindeki cebin boyu
Y eksenindeki cebin boyu
Cep derinliği
Hızlı gelme noktası
Kesicinin yana kayma mesafesi
Her paso için dalma miktarı
İlerleme Hızı
 Kontur Cep Boşaltma
G23 N… R… Z… Q… D…
Cep Boşaltma
G22 N… R… Z…
Yanak Temizleme
N:
R:
Q:
D:
Alt program başlangıç satır numarası
Hızlı gelme noktası (+Z)
Kesicinin yana kayma mesafesi
Her paso için dalma derinliği
Önemli !!
Eğer N satır numarasının başına “ - ” eklerseniz, Parçanız G41 G42
kodlarına gerek duymaksızın dişi olarak işlenecektir.
 Dairesel Cep Boşaltma Çevrimi
G25 X… Y… I… J… Z… R… Q… D… F…
X:
Çember üzerindeki bir nokta (X kordinatı)
Y:
Çember üzerindeki bir nokta (Y kordinatı)
40
I:
J:
Z:
R:
Q:
D:
F:
X ekseninden çember merkez kordinatı
Y ekseninden çember merkez kordinatı
Cep derinliği
Hızlı gelme noktası
Yana kayma mesafesi
Z’te her paso için dalma miktarı
İlerleme hızı
 Kademeli Delik Delme Çevrimi
G83 X... Y... Z… R... P… F… K…
X:
Y:
Z:
R:
P:
F:
K:
Delik konumunun X kordinatı
Delik konumunun Y kordinatı
Delik Derinliği
Delik demleye başlanacak nokta (Hızlı Gelme Noktası)
Delik sonunda bekleme süresi
İlerleme
Tekrar Sayısı
Klazvuzla Vida Çekme Çevrimi
G74 / G84 X… Y… Z… R… P… F… K…;
G74:
G84:
X:
Y:
Z:
R:
P:
F:
K:
Sol yan diş çekme komutu
Sağ yan diş çekme komutu
Deliğin X eksenindeki kordinatı
Deliğin Y eksenindeki kordinatı
Vida boyu
Hızlı gelme noktası
Bekleme süresi
Vida adımı
Tekrar sayısı
41
 Delik Büyütme Çevrimi
G87 X… Y… Z… R… Q… P… F… K…
X:
Y:
Z:
R:
Q:
P:
F:
K:
Deliğin X eksenindeki koordinatı
Deliğin Y eksenindeki koordinatı
Delik derinliği
Hızlı gelme noktası
Kesicinin yana kayma miktarı
Dipte Bekleme süresi
Kesici İlerleme Hızı
Tekrar sayısı
İleri Düzey CNC Freze Çevrimleri
 Çember Üzerinde Eşit Aralıklarla Delik Delme İşlemi
G34 I… J… N…
I:
Çember merkezinin X koordinatı
J:
Çember merkezinin Y koordinatı
N:
Delik sayısı
42
Komutun Örnek Kullanımı
…
…
…
N60 G81 X20.Y 20 Z-15. R3. F80.;
N70 G34 I 20. J20. N12;
N80 G00 Z100.;
….
….
 Çember Üzerinde Eşit Aralıklarla Delik Delme İşlemi
G36 I… J… A… N…
I:
J:
A:
N:
Çember merkezinin X koordinatı
Çember merkezinin Y koordinatı
Delik merkezlerinin çember merkeziyle yaptığı açı
Delik sayısı
 Eşit aralıklarda Doğrusal Delik Delme İşlemi
G35 L… A… N…
L:
Delikler arası mesafe
A:
Doğrunun yatayla yaptığı açı
N:
Delik sayısı
N60 G81 X20.Y 20 Z-15. R3. F80.;
N70 G35 L15. A45. N12;
N80 G00 Z100.;
43
 Matris Delik Kopyalama
G37 I… J… N… K…
I:
J:
N:
K:
X eksenindeki delikler arası mesafe
Y eksenindeki delikler arası mesafe
Sütun sayısı
Satır sayısı
N60 G81 X20.Y 20 Z-15. R3. F80.;
N80 G37 I15. J15. N3 K6;
N80 G00 Z100.;
 İşlem, profil aynalama
G51 X… Y… I… J…
yada,
G51 I… J… A…
X:
Y:
Simetri ekseninin bitiş noktasının X koordinatı
Simetri ekseninin bitiş noktasının Y koordinatı
44
I:
J:
A:
Simetri ekseninin başlangıç noktasının X koordinatı
Simetri ekseninin başlangıç noktasının Y koordinatı
Simetri ekseninin yatayla yaptığı açı
N60 M98 N50;
N70 G51.1 X50. Y40 .I50. J0;
N80 M98 N50;
N90 G50;
G50:
Aynalama Sonu
…
…
…
N 50
….
45
G51 I… J… X… Y… Z…
I:
J:
X:
Y:
Z:
Ölçeklendirme noktasının X koordinatı
Ölçeklendirme noktasının Y koordinatı
X eksenindeki ölçek değeri
Y eksenindeki ölçek değeri
Z eksenindeki ölçek değeri
…
…
N8 G51 I50. J50. X2. Y2. Z1.;
N9 M98 N150
…
 İşlem, profil döndürme
G68 I… J… A…
I:
J:
A:
Döndüreceği noktanın X koordinatı
Döndüreceği noktanın Y koordinatı
Döndürme ekseninin yatayla yaptığı açı
N100 G68 I20. J15. A60;
N110 M98 N190;
N120 G00 Z25.;
N130 G68 I100. J15. A-60;
N140 M98 N190;
N150 G00 Z100.;
46
1.3.6 Örnek CNC FrezeUygulaması
47
N2 G54
Ref noktası tanıtıldı
N4 G90
Mutlak Kordinat Sistemi aktif
N6 G00 X100. Y100. Z100.
Güvenli bölgeye hızlı hareket
N8 T01 G43 H1
1 numaralı takım ve 1 numaralı ofset takım telafisi 1 aktif
N10 G00 Z50.
N20 G00 X31.36 Y41.77
N22 G00 Z3.
Takım konumlandırıldı
N23 G01 G40 Z-5. F20.
Z’te 5 mm derinlik verildi. Takım telafisi iptal (Linear)
N25 G02 X31. Y82. I14. J20. F120.
N27 G02 X104. Y82. R64.
N29 G02 X104. Y41. I-14. J-20.
N31 G02 X31. Y41. R64
Kontur tamamlandı
N33 G00 Z50.
N35 G00 X12.64 Y61.5
N37 G00 Z3.
Takım ikinci işlem için konumlandı
N39 G01 Z-5. F60.
Z’te 5 mm derinlik verildi.(Linear)
N41 G02 X12.64 Y61.5 I55.
Kontur tamamlandı
N43 G00 Z100.
N45 G00 X100. Y100.
N47 G00 X67.42 Y68.33
N49 G00 Z50.
Takım üçüncüi işlem için konumlandı
N51 G23 N1000 R3. Z-10. Q3. D2.
1000 numarlı satırdan başlayan profil cep boşaltma işlemi başladı.
10 mm derinlik 3 mm yana kayarak, 2mm dalarak oluşturulacak.
N52 G00 Z50.
48
N53 G00 X67.42 Y68.33
Takım üçüncüi işlemi tamamlamak için konumlandı
N55 G22 N1000 R3 Z-10.
Kontur yanakları temizlendi.
N57 G00 Z100.
N59 G00 X68.20 Y40.49
N61 G00 Z50.
Takım dördüncüi işlem için konumlandı
N63 G23 N2000 R3. Z-10 Q3. D5.
N65 G00 X68.20 Y40.49
N67 G00 Z50.
Takım dördüncü işlemi tamamlamak için konumlandı
N67 G22 N2000 R3. Z-10.
Kontur yanakları temizlendi.
N69 G00 Z100.
N71 G00 X100. Y100.
N73 M30
Program bitti
N1000 G91
Eklemeli kordinat sistemine geçildi
N1002 G01 G42 X-30. Y9.
N1004 G02 X61.13 R58.7
N1006 G02 X0. Y-17.2 I-5.2 J-8.6
N1008 G02 X-61.1 R58.7
N1010 G02 X0. Y17.2 I5.2 J8.6
N1010 G00 Z50.
N1011 G90
Mutlak kordinat sistemine geçildi
N1012 M99
N1000 satırının sonuna yönlendirilidi
N2000 G91
Eklemeli kordinat sistemine geçildi
N1012 G01 X-8.6 Y-6.
N1013 G02 G42 X-8.6 Y54. R56.
N1015 G02 X8.6 R4.6
N1017 G02 X8.6 Y-54. R56.
49
N1019 G02 X-8.6 R4.6
N1021 G90
N1023 M99
2. KESİCİ TAKIM ÖZELLİKLERİ
Talaşlı imalat, genelde, iş parçası ile takım malzemesi arasındaki bir
rekabet olarak görülebilir. Bu bakımdan, takım malzemesi ile iş
parçasının özelliklerinin birbirinin tersi olması beklenir. Bir takım
malzemesinde aranan özellikler şunlardır:

Takım sadece oda sıcaklığında değil, çalışma sıcaklıklarında da iş
parçasının en sert bileşeninden daha sert olmalıdır (Tablo 1).
Takım geometrisinin bozulmasını önleyen yüksek kızıl sertlik,
talaş oluşum prosesi sırasındaki ağır şartlar altında muhafaza
edilmeli ve hatta aşınma direncine yardımcı olmalıdır. Şekil 1’de
yüksek hızlarda takım sertliğindeki değişme görülmektedir.

Aralı kesmede mekanik şoklara (darbeli yükleme) dayanmak için
tokluk,

Aralı kesme işlemlerinde hızlı ısınma ve soğumalar meydana
geldiği için yüksek termal şok direnci,

Lokalize kaynak teşekkülünü önlemek için iş parçasına karşı
düşük yapışkanlık (iş parçası ile reaksiyona girmemelidir),

Takım bileşenlerinin iş parçasına difüzyonu, hızlı aşınmaya yol
açar; bu bakımdan takımın iş parçasındaki çözünürlüğü düşük
olmalıdır.
Düşük sertlik ve adezyon arzu edilmez. Zira bunlar takım profilinin
bozulmasına yol açar, takım burnu yuvarlaklaşır. Uygun olmayan tokluk
ve termal şok direnci takım ağzının talaşlanması ve hatta tamamen
hasarına sebep olur. Ne var ki, malzemenin sertlik ve ısıl direnci,
genellikle, ancak tokluğun azalması ile sağlanabilir; denilebilir ki,
yukarıdaki niteliklerin tamamını sağlayan en iyi bir takım malzemesi
50
yoktur (Schey, 1987). Tabloda çeşitli takım malzemelerin mekanik
özellikleri, çeşitli malzemeler için takım ömrünün kesme hızı ile
değişimi gösterilmiştir.
Takım Malzemesi veya Bileşeni
Martenzitik çelik
Nitrürlenmiş çelik
Sementit (Fe3C)
Sert krom kaplama
Alumina
WC (kobalt bağlı)
WC
W2C
(Fe, Cr)7C3
Mo2C
VC
TiC
TiN
B4C
SiC
CBN
Polikristalin elmas/WC
Elmas
Sertlik, HV
500-1000
950
850-1100
1200
2100-2400
1800-2200
2600
2200
1200-1600
1500
2800
3200
3000
3700
2600
6500
5500-8000
8000-12000
Takım Malzemelerinin Mekanik Özellikleri
51
Özellik
Sertlik (Gpa)
Yüksek
Döküm
Hız
WC
Alaşımı
Çeliği
8.5
Basma
4100mukavemeti
4500
(MPa)
Darbe
1.35-8
mukavemeti (J)
Elastisite
200
Modülü (Gpa)
Yoğunluk
8.6
(g/cm3)
Ergime/Bozunma
1300
Sıc. (iC)
Isıl ıletkenlik
(W/miC)
Isıl Genleşme
Katsayısı(x10- 12
6/iC)
TiC
Al ve Si
CBN
EsaslıSeramik
Elmas
8.0
14-24 18-32 20-30
4050
15002300
4100- 31002750-4500
5850 3850
6900 6900
0.341.25
0.341.35
520600
200
8-8.7
0.79<0.1
1.24
310310-410
450
5.54-4.5
10-15
5.8
70-80
-
-
850
820-1050
3.48 3.5
-
1400 1400 2000
1300 700
-
42125
13
70
-
4-6.5 7.5-9 3.2-8.5
4.8
1.2
17
17-29
2.2.1 METAL ESASLI TAKIMLAR
Karbonlu ve Düşük Alaşımlı Çelikler
Karbon çelikleri, kesici takım malzemesi olarak kullanılan en eski tip
çeliklerdir. Karbon içerikleri %0.6-1.4 arasında değişmektedir. Düşük
alaşımlı çeliklerde, kesme özelliklerini iyileştirmek amacıyla az miktarda
krom (Cr), vanadyum (V), tungsten (W), molibden (Mo), mangan (Mn)
gibi alaşım elementleri bulunmaktadır. Çelikler, tavlama şartlarında
kolayca şekillendirilebilir ve takiben su verme ve temperleme ile yüzeyi
sertleştirilir. Takım kesitinin tamamı martenzite dönüşmez, iç kısım tok
52
ve yüksek şok direncine sahip olur. (Trent, 1977). Karbon çeliklerinin
sertliği martenzitik yapısından ileri gelir (58-64Rc). 250iC üzerindeki
sıcaklıklarda temperleme sonucu martenzit yumuşar; bu nedenle, karbon
çelikleri sadece ahşap gibi yumuşak malzemelerin işlenmesi için
uygundur ve sadece düşük üretim hızlarında (²10m/dk) kullanılırlar.
Karbon çeliklerinin en önemli avantajı, kolay işlenmesi ve ucuz
olmasıdır. Ayrıca çalışma sıcaklıklarında (max. 200-250iC) sertliklerini
ve keskinliklerini korurlar; bu bakımdan, yüksek karbonlu çelik el delik
açıcıları (reamer) bazı hallerde metal işleme için kullanılırlar (Schey,
1987)
53
Yüksek Hız Çelikleri
20. yüzyılın başından beri bilinen ve sürekli geliştirilen bu takım
malzemesi grubu olup, diğer takım malzemelerine oranla düşük maliyeti
ve işlenebilme kabiliyeti nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır
(Trent, 1977). Yüksek hız çelikleri, oda ve yüksek sıcaklıklarda yüksek
sertliği ve yüksek şok direnci sayesinde iyi performansıyla kesici takım
malzemesi olarak kullanılmaktadır. Yüksek hız çelikleri önemli miktarda
W, Mo, V ve Cr gibi karbür yapıcı elementlerle alaşımlandırılmıştır
(Edwards, 1990). Bu çelikler ihtiva ettikleri ana refrakter elemente göre
iki ana gruba ayrılırlar: Molibdenli yüksek hız çelikleri (AISI M grubu:
%0.8 C, %0.4 Cr, %5-8 Mo, %0-6 W ve % 1-2 V) ve tungstenli yüksek
hız çelikleri (AISI T grubu: %0.7 C, %4 Cr, %18 W ve %1 V). Üretilen
bütün yüksek hız çeliklerinin büyük çoğunluğunu (ABD’de %95’ini) M
grubu çelikler oluşturmaktadır. M grubu çeliklerin başlangıç maliyeti
benzer T grubu çelikten %40 daha düşüktür. Ayrıca M grubu yüksek hız
54
çelikleri daha yüksek abrasif dirence sahiptir ve ısıl işlem esnasında daha
az distorse olurlar (Culp, 1997).
Yüksek hız çeliklerinin matris yapısı martenzittir. Metalik alaşım
elementleri ile karbon, kuvvetli bağ yapılı karbürleri oluşturur. Tungsten
ve molibden, nihai mikroyapıda yüksek miktarda M6C tipi karbürleri
[Fe3(W,Mo)3C] oluşturur. M6C tipi karbür ostenitleme esnasında (11901270 ¡C) çözünerek matrisin sertleşmesini sağlar. Çözünmemiş M6C
karbürleri (~1600 HV) ise aşınma direncinin artmasına yardımcı olurlar.
Vanadyum, kuvvetli karbür oluşturucu olarak MC tipi (V4C3) karbür
oluşturur. Çok sert (2600 HV) ve kimyasal kararlılığı yüksek olan bu
karbür, ostenitlemede çok az çözünür; çözünmeyen serbest karbür
partikülleri abrasif aşınma direncini artırır. Krom ise hem karbür
oluşturur, hem de katı eriyik sertleşmesi sağlar (Edwards, 1990 - Trent,
1977). Alaşım elementlerinin oluşturduğu karbürler, toplam hacmin
%10-20’lik bir kısmını kaplar ve 550¡C’e kadar yapılan ısıtma ve
soğutmalarda sertlikte herhangi bir azalma olmaz (M2C ve MC tipi
karbür çökelmesinin sebep olduğu ikincil sertleşmeden dolayı). %5-8 Co
ilavesi yüksek hız çeliğinin temperleme esnasında sertleşmesini
geciktirip kızıl sertliğini artırarak daha yüksek sıcaklıklarda çalışmasına
imkan verir, bu çeliklerde karbon içeriği daha yüksektir (M40-T15
kaliteleri). Co ihtiva eden çelikler daha gevrek oldukları için
işlenebilirlikleri, bilenmesi ve ısıl işlemleri daha zor ve maliyetleri de
daha yüksektir (Schey, 1987 - M. Hand. Vol:3, 1967).
Her tür yüksek hız çeliği arzu edilen boyuta sıcak haddelenebilir veya
dövülebilir. Tavlanmış halde iken geleneksel talaşlı imalat teknikleri ile
kesici takımlar kolayca üretilebilir. Son bilemeden önce, takımlara ısıl
işlem uygulanır. Ostenitleme (1190-1270¡C) ve genelde üç kere
menevişleme (~550¡C) ile makul ölçüde tokluk özelliği ile birlikte
yüksek mukavemet ve yüksek sertlik (³750 HV) kazanırlar. Yüksek hız
çelikleri, 650¡C’e kadar olan işlem sıcaklıklarında kullanılabilmekte ve
takımlar tekrar tekrar bilenebilmektedir. Talaşlı işlemde eğilimin yüksek
hızlara kayması nedeniyle yüksek hız çeliklerinin önemi giderek
azalmaktadır. Bu takımlar metal kesme endüstrisinde (özellikle tokluk
beklenen alanlarda) özellikle matkaplar, broşlar ve diğer tüm şekil verme
takımları olarak önemli kullanım alanına sahiptirler.
55
Ergitme ve döküm tekniklerindeki gelişmeler takım kalitesini
iyilştirmektedir. ınce karbürlerin daha üniform bir dağılımını sağlamak
için, bazı kaliteler ön alaşımlanmış atomize tozların konsolidasyonu ile
yapılmaktadır. Yönetimin pahalı olması, mikroyapısal avantajların
kullanılmasını büyük ölçüde engellemiştir (piyasa payı %5). Takım
yüzeylerine, refrakter metal karbür ve nitrür ince kaplama yapılarak
yüksek sertlik ve aşınma dayanımı elde edilmektedir. Böylece yüksek
hız çeliğinden üretilmiş takımların performansında birkaç misli artış
sağlanır. Düşük sıcaklıklarda (300-550¡C) PVD yöntemi ile takım
malzemesinin olumsuz yönde etkilenmesi engellenir. Buharda
temperleme (mavileştirme) uygulanması ile takımın ömrünü artıran sert
ve poröz mavi oksit film (Fe3O4) oluşturulur. TiC, TiN, HfN ve alumina
kaplama yapılarak takım ömründe 2-6 kat artış sağlanır. Yaygın olarak
altın renkli TiN kaplamalar uygulanmaktadır (Schey, 1987 - Trent, 1977)
Dökme Karbürler
Karbür miktarı yüksek oranlara ulaştığı zaman, takım malzemesi daha
fazla sıcak dövülemez; bu nedenle, dökümle şekillendirilir. Kesici
takımlar için dökme Co-Cr-W alaşımları tescilli malzemedir. İstenilen
özelliklere bağlı olarak, alaşımların genel bileşimi; %38-46 Co, %25-35
Cr, %4-25 W ve %1-3 C şeklindedir. Stellit olarak adlandırılan Co-Cr-W
alaşımının sertliği, tungsten ve karbon oranına bağlı olarak 40-60 Rc
arasında değişir. Isıl işlem uygulanmasına gerek yoktur. Mikroskobik
olarak alaşım, tungsten esaslı bileşikler ve toplam miktarı %45
mertebesinde karbürlerden ibarettir (Şekil 3).
Bu alaşımın özelliği; yüksek sertliği, yüksek aşınma, oksidasyon ve
korozyon direnci ve mükemmel kızıl sertliğidir. Bu özelliklerin
kombinasyonu, bu alaşımı kesme uygulamaları için uygun kılmaktadır.
Dökme alaşımlar, kesici uçta hasar olmaksızın yüksek hız çeliklerinden
daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilmektedir. Yumuşama yavaş bir
şekilde meydana geldiği için, daha yüksek kesme hızlarında çalışmak
mümkündür; fakat, bu sırada süneklik azalır. Stellitin kesici takım olarak
uygulanabilirliği yüksek hız çeliklerinden daha sınırlıdır. Zira döküm
alaşımları daha gevrektir ve takım dizaynı sınırlıdır. Ayrıca maliyeti de
daha yüksektir. Stellit metal kesme takımları yaygın olarak çelik, dökme
demir, dökme çelik, paslanmaz çelik, pirinç ve bazı diğer işlenebilir
56
malzemelerin işlenmesinde kullanılır. Çoğunlukla tek noktalı torna
tezgahlarında, şekillendirici takımlarda ve freze bıçağında
kullanılmaktadır (Dawis Ed., 1995 - Avner, 1974).
Karbür Esaslı Takımlar
Semente Karbürler
Bu malzemeler çok yüksek sertlik ve yüksek basma mukavemetli bir
kitle oluşturacak şekilde bir metal veya demir alaşım grubu ile çok ince
taneli refrakter metal karbür partiküllerinden oluşurlar (Şekil 4). Semente
karbürler toz metalurjisi teknikleri ile üretilmektedir. Proses esasen
tungsten, titanyum veya tantalyum karbür tozlarının hazırlanmasını
kapsar. Bu tozlardan biri veya birkaçı bağlayıcı ile karıştırılır. Bağlayıcı
metal olarak genellikle kobalt, nadiren de nikel ve demir
kullanılmaktadır. Bu karışım istenilen şekilde kompakt kitle halinde
soğuk preslenir ve akabinde sinterlenir (1370-1480¡C) veya sıcak
presleme ile şekillendirilir (Avner, 1974). Kobalt yüksek sıcaklıklarda
karbürlerle ötektik oluşturur ve çok iyi ıslatma özelliği gösterir.
Tungsten karbür, düşük sıcaklıkta katı kobaltda yalnızca %1 oranında
çözünürken, nikelde %25 ve demirde %5 oranında çözünmektedir. Nikel
ve demirde, tungsten karbürün yüksek katı çözünürlüğü, gevrekliği
arttırıcı bir etki yapar. Kobalt miktarının artışıyla tokluğun artmasına
karşılık sertlik, basma mukavemeti, elastik modül ve abrasif direnç azalır
(M. Hand, Vol:3, 1967 - Culp, 1997)
Semente Karbürlerin Sınıflandırılması (M. Hand. Vol:3, 1967)
Karbür
grubu
Kompozisyon
(%)
1
2
3
2.5-6.5
6.5-15
15-30
Kalan WC
Sade tungsten
karbür
0-3
0-2
0-5
Sertlik (RA)
Yoğunluk
(gr/cm3)
93-91
92-85
88-85
15.2-14.7
14.8-13.9
13.9-12.5
İlave karbür (ağırlıklı olarak TiC)
4
3-7
20-42
93.5-92.0
57
11.9-9.0
5
6
7-10
10-12
10-22
8-15
92.5-90.0
92.0-89.0
12.0-11.0
13.0-12.0
İlave karbür (ağırlıklı olarak TaC)
7
8
4.5-8
8-10
16-25
12-20
93.0-91.0
92.0-90.0
12.5-12.0
13.0-11.5
İlave karbür (sadece TaC)
9
5.5-16
18-30
91.5-84
14.8-13.5
Bu tür kesici takımlarda abrasif eleman olarak tungsten karbür (WC) ile
beraber titanyum karbür (TiC), tantalyum karbür (TaC) ve niobyum
karbür (NbC) de mikroyapıda yer alabilir. Bu tür ilave karbürlerin,
difüzyona direnç gösteren bir ara tabaka meydana getirmelerinden dolayı
kesici takımlarda karşılaşılan önemli hasar türlerinden biri olan
kraterleşme engellenmektedir (Schey, 1987). Bazı özel sert metallerde
sert faz olarak krom karbür, molibden karbür ve bağlayıcı metal olarak
nikel bulunabilir. Sade tungsten karbürlü kaliteler dökme demir,
ostenitik çelik, demir dışı ve metal dışı malzemelerin işlenmesinde
kullanılırken tungsten karbür yanında titanyum ve tantalyum karbür de
ihtiva eden kaliteler ise ferritik çeliklerin işlenmesinde kullanılırlar
(Tablo 3).
Semente karbürlerin yüksek sıcaklık mukavemeti, karışık karbür
miktarının artışı ile artmasına karşılık, kobalt miktarının artışı ile azalır
(tokluk için bu ilişki terstir). Sinterlenmiş karbürlerin çok iyi takım
performansı, çok yüksek kızıl sertlikle birlikte yüksek sertlik ve yüksek
basma mukavemetinden ileri gelir (Avner, 1987 - M. Hand. Vol: 3,
1967).
Sermetler
Sermetler, metalik bir fazla bağlanmış seramikler olup esasen semente
karbürler sermetlerin bir alt sınıfıdır. Çelik kesimi için, nikel ve
molibdenle bağlanmış TiC tercih edilmektedir (Schey, 1987). Tipik
bileşimi %8-25 Ni, %15-8 Mo2C ve %60-80 TiC şeklindedir. Ayrıca
58
küçük miktarlarda WC, Co, TiN içerebilir. Sermetlerin mikroyapısı
geleneksel semente karbürlerden farklıdır. Çünkü sinterleme sıcaklığında
karbürün, bağlayıcı nikel içindeki çözünürlüğü kobaltınkinden daha
fazladır. Bu nedenle sermetler, semente karbürlerden daha gevrek
karakterdedir. Bu malzemeler yüksek krater ve oksidasyon direnci,
düşük sürtünme katsayısı ve termal iletkenlik ile nispeten düşük
yoğunluğa sahiptir. Bununla birlikte sertlik derinliği yüksek, abrasif
direnci kobaltla bağlanmış tungsten karbürden daha düşüktür (M. Hand,
Vol:3h, 1967 - Culp, 1997). Karışık TiC-TiN kaliteleri daha iyi termal
iletkenlik ve daha yüksek hızları ile karakterize edilmektedir (Schey,
1987).
Kesici takım olarak sermetler %20’den daha az bağlayıcı
içermektedirler. Bu malzemeler çelik ve dökme demirler için özellikle
orta ve hafif yükler altında yüksek hızda yüzey operasyonlarında
kullanılmaktadır. Buna karşın, kaba ve darbeli işlemlerde, boşluklu ve
porözlü yüzeylerde, sert dökümlerde, grafit ve sıcak iş takım
çeliklerinde, demir dışı malzemelerde (Al, Cu vb.) ve yüksek oranda
nikel içeren malzemelerde (malzemelerdeki nikel ile sermetteki nikel
birleşme eğilimi göstermektedir) kullanılması halinde iyi sonuçlar
vermemektedir (Dawis (Ed.), 1995).
Seramik Esaslı Takımlar
Metal işleme teknolojisinin gelişmesi ile işleme hızlarının artması daha
uzun ömürlü (yüksek hızlarda çalışan) ve iş parçası ile etkileşmesi
minimize edilmiş takım malzemesi arayışlarını hızlandırmıştır. Seramik
malzemeler, tokluk dezavantajlarına karşılık yüksek sıcaklıklardaki
mekanik ve kimyasal kararlılıkları ile, özellikle sürekli çalışan takımlar
olarak kullanım alanı bulmaktadırlar. Bu maksatla kullanılan seramik
malzemeler alumina, sialon ve kübik bor nitrürdür (Dawis (Ed.), 1995).
Aluminyum Oksit Esaslı Seramikler
Seramik takımlar, tane boyutu ortalaması birkaç mikron mertebesinde
polikristalin, yoğun ve korundum kristal yapılı alumina (a-Al2O3) esaslı
malzemelerdir. Seramik takım insertleri sıcak veya soğuk presleme ile
üretilir. Soğuk preslemede seramik istenilen şekilde şekillendirilir ve
59
1600-1700¡C’de sinterlenir. Sıcak preslemede, presleme ve sinterleme
birlikte yapılır. Bazı tür seramiklere, sinterlemeye yardımcı olmak ve
tane büyümesini geciktirmek için, az miktarda titanyum oksit ve
magnezyum oksit ilave edilir. Şekillendirildikten sonra takım, elmaslı
disklerle perdahlanır (Schey, 1987 - Avner, 1974). Geleneksel kesici
takım malzemesi olan alumina (Al2O3) 3 grupta toplanabilir:

A-1. Grup : %10 kadar oksit ve karbür (özellikle titanyum,
magnezyum, molibden, krom, nikel, kobalt) içeren alumina. Bu
karışım soğuk pres+sinterleme ile üretilir.

A-2. Grup : Saf alumina, sıcak presleme ile üretilir.

A-3. Grup : %25-30 refrakter karbür (TiC, SiC, vb.) içeren
alumina, sıcak presleme ile üretilir.
Aluminaya %10 ZrO2 ilavesi ile kırılma tokluğunu önemli ölçüde
(~%25) iyileştirmekte, dökme demir ve nikel esaslı alaşımların işleme
kapasitesini artırmaktadır. Titanyum karbür (TiC) ilavesi Al2O3’ün ısıl
iletkenliğini, dolayısıyla ısıl şok direncini artırmakta fakat ancak sıcak
presleme ile üretilebildiği için şekil sınırlandırmasını da beraberinde
getirmektedir. Al2O3 takımların SiC wiskerlerle takviye edilmesi
kırılma tokluğu, mukavemet ve ısıl şok direncini artırmaktadır. Yaklaşık
1 mm çapında ve 20 mm boyutunda olan bu wiskerler, yapının sertliğini
ve aşınma direncini yükseltirler. Sıcak presleme ile üretilen bu kesici
takımlar, üstün özellikleri nedeniyle sertleştirilmiş çelik, nikel esaslı
alaşımlar ve dökme demirin aralı talaş kaldırma işlemlerinde
kullanılabilmektedir (Trent, 1977 - Culp, 1997).
Sialon
Sialon (Si-Al-O-N) bir silisyum-aluminyum oksinitrür tipi seramik
malzeme olup, sinterlenebilen silisyum nitrürün (Si3N4) bir türevidir.
Silisyum nitrürün kırılma tokluğu aluminanın yaklaşık iki katıdır ve daha
yüksek bağ mukavemetine sahiptir. Termal genleşme katsayısı düşük
(3,2. 10-6/¡C) olması nedeni ile iyi termal şok direnci verir. Aluminanın
kırıldığı hızlı ve aralı talaş kaldırma işlemlerinde kullanılabilir. Yüksek
yoğunluklarda sıcak presleme ile üretilir ve takımın şekillendirme
maliyeti yüksektir.
60
Sialon silisyum nitrür, aluminyum nitrür ve aluminyum oksite, yitriyum
oksit (Y2O3) katkısıyla 1800¡C’de sinterlenmesi ile elde edilir. Yitriyum
oksit sinterlemede silikat oluşturarak sıvı faz sinterlemesine ve böylece
porozite oranını düşürerek yaklaşık tam yoğunlukta (%98) malzeme elde
edilmesini sağlar. Sialonun kırılma tokluğu ve enine kopma mukavemeti
aluminadan daha yüksek, fakat Al2O3/SiC wisker seramiklerden daha
düşüktür. Sialon kesici takımlar özellikle dökme demir ve süper
alaşımların (Ni esaslı gaz türbin diskleri) işlenmesinde kullanılır
(Edwards, 1990 - Trent, 1977).
Kübik Bor Nitrür (CBN)
Sentetik elmas yapımı için kullanılanlara benzer yüksek sıcaklık
(1500¡C), yüksek basınç (8GPa) teknikleri ile Òhekzagonal-kübikÓ
kafes dönüşümü ile elde edilen kübik bor nitrür (CBN), elmastan sonra
ikinci en yüksek sertlik değerine sahiptir (Tablo 1). Küçük miktarlardaki
seramik veya metal bağlayıcı ile %100 yoğunluktaki bor nitrür
karıştırılır. Günümüzde, General Electric firmasının BZN ve De Beers
firmasının Amborite ticari adı ile piyasaya sunduğu iki ürün yaygın
olarak kullanılmaktadır. Kübik bor nitrür, özelikle CBN-CBN
metallerarası bağlarla bağlanmaktadır (Trent, 1977).
Kübik bor nitrürün sertliği, sıcaklık artışı ile azalmaktadır. Elmasla
karşılaştırıldığında kübik bor nitrürün en önemli avantajı, demir veya
diğer metaller ile temasında veya havada yüksek sıcaklıkta sahip olduğu
çok yüksek kararlılığıdır. Çok kristalli kübik bor nitrür endüstriyel
alanda son birkaç yıldır kullanım alanı bulmaktadır. Ferro malzemeler ile
reaksiyon direnci ve mükemmel abrasif direnci ile kombine edilen kübik
bor nitrür, diğer takım malzemelerden daha yüksek sıcaklıklarda ve daha
yüksek hızlarda sert malzemelerin işlenmesinde kullanılmaktadır.
Özellikle, elmasın kullanımını engelleyen hızlı aşınma olmaksızın
yüksek hızlarda sert dökme demir ve sertleştirilmiş çeliğin kesimi için
kullanılmaktadır. Ayrıca, süperalaşımlar (nikel ve kobalt esaslı), kübik
bor nitrür kompozit kesici takımlarla, semente karbürlerden çok daha
yüksek hızlarda işlenebilmektedir. (Edwards, 1993 - Culp,, 1997).
61
Elmas
Elmas, karbonun tetrahedral formudur ve en sert ve en yüksek çizme
dirençli malzeme olarak bilinir. Mohs ölçeğinde sertlik numarası 10’dur
(Tablo 1). Bu özellikler elması takım malzemesi olarak çekici kılar; ne
var ki, endüstriyel alanda kullanılan doğal tek kristal elmasın küçük
miktarları bile oldukça pahalıdır. Ayrıca elmas çok gevrektir ve belirli
kristallografik düzlemler boyunca kolayca ayrılır. Elmas 650¡C’de hızla
okside olmaya başlar ve atmosferik basınçta 1500¡C’nin üzerindeki
sıcaklıklarda tekrar grafite dönüşür. Yüksek sıcaklıkta demir için
karbonun kolaylıkla çözünmesi veya demire difüze olan grafite
dönüşmesi sebebiyle ferro malzemelerin işlenmesinde elmas yeterli
performansı sağlamamaktadır. Bununla birlikte, elmas takımlar yüksek
silisyumlu dökme aluminyum alaşımları, bakır ve alaşımları,
sinterlenmiş semente tungsten karbürler, silika cam ile doyurulmuş
kauçuk, cam-fiber/plastik ve karbon/plastik kompozitler ve yüksek
aluminalı seramiklerin işlenmesinde kullanılmaktadır (Culp, 1997 Edwards, 1993).
Doğal elmasın tahmin edilemeyen erken hasara uğramasına karşılık,
üretilmiş tek kristaller daha güvenilir performansı sergilemektedir. Son
zamanlarda, çok kristalli takım uçlar kendiliğinden sinterlenen yuvalar
içinde veya bir karbür altlık üzerine sinterlenmiş 0.5 mm kalınlıkta
tabakalar olarak kullanılmaya başlamıştır. Elmas, abrasif iş parçalarının
işlenmesinde diğer takım malzemelere oranla yüksek performans
göstermektedir (Schey, 1987).
62
63
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:14
Page 29
1
NARZ¢DZIA Z W¢GLIKA
C A R B I D E
T O O L S
TB›PÑOCèãABHõE àHCTPìMEHTõ
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:14
Page 30
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE, 4-OSTRZOWE, D¸UGIE
END MILLS
4-FLUTE, LONG
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
4-ï èÖêúÖÇõÖ, ìÑãàç›ççõÖ
DIN
6527 AN
Z=4
λ=30º
γ =8º
DIN
6535 HA
1.1÷1.8
3.1÷3.5
1
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
2
2
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
5
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
2
3
3
3
6
4
6
4
6
5
6
5
6
6
8
8
10
10
12
14
16
18
20
38
38
38
38
57
50
57
50
57
50
57
50
57
57
63
63
72
72
83
83
92
92
104
7
7
8
8
8
10
10
11
11
11
11
13
13
13
16
19
19
22
26
26
32
32
38
28
28
28
28
36
28
36
28
36
28
36
28
36
36
36
36
40
40
45
45
48
48
50
30
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
VHM
Code No 0641-551515007
515109
515200
515302
515429
515506
515404
515531
515608
515622
515700
515724
515801
515903
516008
516100
516201
516303
516405
516507
516609
516700
516802
VHM
F. NANO
Code No 0641-551
F515007
F515109
F515200
F515302
F515429
F515504
F515404
F515531
F515608
F515622
F515700
F515724
F515801
F515903
F516008
F516100
F516201
F516303
F516405
F516507
F516609
F516700
F516802
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:14
Page 31
FREZY TRZPIENIOWE
Z CZO¸EM KULISTYM, 4-OSTRZOWE, D¸UGIE
END MILLS
BALL NOSED, 4-FLUTE, LONG
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
ëé ëîÖêàóÖëäàå íéêñéå, 4-ï èÖêúÖÇõÖ, ìÑãàç›ççõÖ
DIN
6527 RN
DIN
6535 HA
Z=4
1.1÷1.8
λ=30°
γ=8°
3.1÷3.5
1
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
2
2
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
5
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
2
3
3
3
6
4
6
4
6
5
6
5
6
6
8
8
10
10
12
14
16
18
20
38
38
38
38
57
50
57
50
57
50
57
50
57
57
63
63
72
72
83
83
92
92
104
7
7
8
8
8
10
10
11
11
11
11
13
13
13
16
19
19
22
26
26
32
32
38
28
28
28
28
36
28
36
28
36
28
36
28
36
36
36
36
40
40
45
45
48
48
50
VHM
Code No 0641-559700007
700109
700200
700302
700404
700429
700506
700531
700608
700622
700700
700724
700801
700903
701008
701100
701201
701303
701405
701507
701609
701700
701802
VHM
F. NANO
Code No 0641-559
F700007
F700109
F700200
F700302
F700404
F700429
F700506
F700531
F700608
F700622
F700700
F700724
F700801
F700903
F701008
F701100
F701201
F701303
F701405
F701507
F701609
F701700
F701802
31
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:14
Page 32
FREZY TRZPIENIOWE
DO ROWKÓW, 2-OSTRZOWE, D¸UGIE
SLOT DRILLS
2-FLUTE, LONG
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
òèOHOóHõE 2-ï èÖêúÖÇõÖ, ìÑãàç›ççõÖ
DIN
6527 AN
Z=2
1.1÷1.8
3.1÷3.5
6.1÷8.3
λ=30°
γ=10°
DIN
6535 HA
1
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
2
2
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
5
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
2
3
3
3
6
4
6
4
6
5
6
5
6
6
8
8
10
10
12
14
16
18
20
38
38
38
38
57
50
57
50
57
50
57
50
57
57
63
63
72
72
83
83
92
92
104
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
10
10
10
13
16
16
19
22
22
26
26
32
28
28
28
28
36
28
36
28
36
28
36
28
36
36
36
36
40
40
45
45
48
48
50
32
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
VHM
Code No 0641-554500008
500100
500201
500303
500405
500431
500507
500521
500609
500623
500700
500725
500802
500904
501009
501100
501202
501304
501406
501508
501600
501701
501803
VHM
F. NANO
Code No 0641-554
F500008
F500100
F500201
F500303
F500405
F500431
F500507
F500521
F500609
F500623
F500700
F500725
F500802
F500904
F501009
F501100
F501202
F501304
F501406
F501508
F501600
F501701
F501803
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:14
Page 33
FREZY TRZPIENIOWE
Z CZO¸EM KULISTYM, 2-OSTRZOWE, D¸UGIE
SLOT DRILLS
BALL NOSED, 2-FLUTE, LONG
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
ëé ëîÖêàóÖëäàå íéêñéå, 2-ï èÖêúÖÇõÖ, ìÑãàç›ççõÖ
DIN
6527 RN
DIN
6535 HA
Z=2
1.1÷1.8
3.1÷3.5
6.1÷8.3
λ=30º
γ =10º
1
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
2
2
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
5
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
2
3
3
3
6
4
6
4
6
5
6
5
6
6
8
8
10
10
12
14
16
18
20
38
38
38
38
57
50
57
50
57
50
57
50
57
57
63
63
72
72
83
83
92
92
104
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
10
10
10
13
16
16
19
22
22
26
26
32
28
28
28
28
36
28
36
28
36
28
36
28
36
36
36
36
40
40
45
45
48
48
50
VHM
Code No 0641-559707003
707105
707207
707309
707400
707502
707604
707706
707808
707900
708004
708106
708208
708300
708401
708503
708605
708707
708809
708900
709005
709107
709209
VHM
F. NANO
Code No 0641-559
F707003
F707105
F707207
F707309
F707400
F707502
F707604
F707706
F707808
F707900
F708004
F708106
F708208
F708300
F708401
F708503
F708605
F708707
F708809
F708900
F709005
F709107
F709209
33
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 34
FREZY TRZPIENIOWE
„DOLFA 4-ZL”
END MILLS
„DOLFA 4-ZL”
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
WALCOWO-CZO¸OWE, 4-OSTRZOWE,
D¸UGIE, DO OBRÓBKI ˚ELIWA
4-FLUTE, LONG, FOR CAST IRON
ñàãàHÑPàóECKà-ãOÅOBõE,
4-ï èÖêúÖÇõÖ, ÑãàççõÖ, Ñãü
OÅPAÅOTKà óìÉìHA
DOLFA
4-Zl
DIN
6535 HA
1
Z=4
λ=30º
γ =10º
3.1÷3.5
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
38
50
50
57
63
72
83
83
92
92
104
8
11
13
13
19
22
26
26
32
32
38
28
28
28
36
36
40
45
45
48
48
59
FREZY TRZPIENIOWE
„DOLFA 4-S”
WALCOWO-CZO¸OWE, Z ¸AMACZEM
WIÓRA, 4-OSTRZOWE, D¸UGIE
DOLFA
4-S
DIN
6535 HA
„DOLFA 4-ZL”
VHM
Code No 0641-551967107
967209
967300
967402
967504
967606
967708
967800
967901
968006
968108
END MILLS
„DOLFA 4-S”
VHM
F. NANO
Code No 0641-551
F967107
F967209
F967300
F967402
F967504
F967606
F967708
F967800
F967901
F968006
F968108
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
„DOLFA 4-S”
ROUGHING, 4-FLUTE, LONG
ñàãàHÑPàóECKà-ãOÅOBõE, C CTPìÜKOãOMATEãEM, 4-ï èÖêúÖÇõÖ, ÑãàççõÖ
Z=4
λ=30º
γ=8º
1.1÷1.8
3.1÷3.5
D (js14)
d (h6)
L
I
I1
6
8
10
12
14
16
18
20
6
8
10
12
14
16
18
20
57
63
72
83
83
92
92
104
13
19
22
26
26
32
32
38
36
36
40
45
45
48
48
50
34
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
VHM
Code No 0641-551976105
976207
976309
976400
976502
976604
976706
976808
VHM
F. NANO
Code No 0641-551
F976105
F976207
F976309
F976400
F976502
F976604
F976706
F976808
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 35
FREZY TRZPIENIOWE
END MILLS
WALCOWO-CZO¸OWE, 3-OSTRZOWE
3-FLUTE, LONG, SN 60
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
3-X èEPúEBõE, ìÑãàH›HHõE
ë ìÉãéå èéÑö›åÄ 60°
O
D¸UGIE, SN 60O
DIN
6527 A
SN 60º
DIN
6535 HA
Z=3
λ=60º
γ =10º
2.1÷2.3
4.1÷5.3
VHM
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
6
8
8
10
10
12
14
16
18
20
57
63
63
72
72
83
83
92
92
104
10
13
16
16
19
22
22
26
26
32
36
36
36
40
40
45
45
48
48
50
Code No 0641-551522207
522309
522400
522502
522604
522706
522808
522900
523004
523106
FREZY TRZPIENIOWE
END MILLS
WALCOWO-CZO¸OWE, 4-OSTRZOWE,
4-FLUTE, LONG, SN 50
DIN
6535 HA
1
F522207
F522309
F522400
F522502
F522604
F522706
F522808
F522900
F523004
F523106
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
O
4-X èEPúEBõE, ìÑãàH›HHõE
ë ìÉãéå èéÑö›åÄ 50°
D¸UGIE, SN 50O
DIN
6527 A
SN 50º
VHM
F. NANO
Code No 0641-551
Z=4
λ=50º
γ =10º
2.1÷2.3
4.1÷5.3
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
6
8
8
10
10
12
14
16
18
20
57
63
63
72
72
83
83
92
92
104
13
16
19
19
22
26
26
32
32
38
36
36
36
40
40
45
45
48
48
59
VHM
Code No 0641-551527201
527303
527405
527507
527609
527700
527802
527904
528009
528100
VHM
F. NANO
Code No 0641-551
F527201
F527303
F527405
F527507
F527609
F527700
F527802
F527904
F528009
F528100
35
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 36
FREZY TRZPIENIOWE
„DOLFA 1-AL”
END MILLS
„DOLFA 1-AL”
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
1-OSTRZOWE, DO OBRÓBKI METALI LEKKICH
1-FLUTE, FOR LIGHT METALS
OÑHOèÖêúÖÇõÖ, Ñãü OÅPAÅOTKà
ã›ÉKàX METAããOB
DOLFA
1-Al
DIN
6535 HA
1
„DOLFA 1-AL”
Z=1
λ=30°
γ=24°
6.1
7.1÷7.2
8.1÷8.3
D (h10)
d (h6)
L
I
VHM
Code No 0641-551-
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
38
50
50
57
63
72
83
83
92
92
104
8
16
16
20
20
25
25
25
30
30
38
965105
965207
965309
965400
965604
965808
965900
966004
966106
966208
966300
FREZY TRZPIENIOWE
„DOLFA 2-AL”
END MILLS
„DOLFA 2-AL”
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
„DOLFA 2-AL” 2-ï èÖêúÖÇõÖ,
2-OSTRZOWE, DO OBRÓBKI METALI LEKKICH
2-FLUTE, FOR LIGHT METALS
Ñãü OÅPAÅOTKà ã›ÉKàX METAããOB
DOLFA
2-Al
DIN
6535 HA
Z=2
λ=55º
γ=12º
6.1
7.1÷7.2
8.1÷8.3
D (h10)
d (h6)
L
I
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
38
50
50
57
60
63
67
72
83
83
92
92
104
8
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
38
36
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
VHM
Code No 0641-554505104
505206
505308
505400
505501
505603
505705
505807
505909
506003
506105
506207
506309
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 37
FREZY TRZPIENIOWE „DOLFA 2R-AL”
Z CZO¸EM KULISTYM, 2-OSTRZOWE, DO OBRÓBKI METALI LEKKICH
END MILLS „DOLFA 2R-AL”
BALL NOSED, 2-FLUTE, FOR LIGHT METALS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ „DOLFA 2R-AL”
CO CîEPàóECKàM TOPñOM, 2-ï èÖêúÖÇõÖ, Ñãü OÅPAÅOTKà ã›ÉKàX METAããOB
DOLFA
2R-AL
DIN
6535 HA
Z=2
λ=55º
γ=12º
6.1
7.1÷7.2
8.1÷8.3
1
D (h10)
d (h6)
L
I
VHM
Code No 0641-559-
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
38
50
50
57
60
63
67
72
83
83
92
92
104
8
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
38
710108
710200
710301
710403
710505
710607
710709
710800
710902
711007
711109
711200
711302
37
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 38
FREZY TRZPIENIOWE „DOLFA 6-H”, „DOLFA 6L-H”
WALCOWO-CZO¸OWE, D¸UGIE I EKSTRA D¸UGIE, SPECJALIZOWANE DO OBRÓBKI METALI TWARDYCH (DO 56 HRC)
END MILLS „DOLFA 6-H”, „DOLFA 6L-H”
LONG AND EXTRA LONG, FOR HARD METALS (UP TO 56 HRC)
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ „DOLFA 6-H”, „DOLFA 6L-H”
ñàãàHÑàóECKà-ãOÅOBõE, ÑãàHHõE à ùKCTPA ÑãàHHõE, CèEñàAãàáàPOBHõ Ñãü OÅPAÅOTKà TB›PÑõX METAããOB (ÑO 56 HRC)
DOLFA
6-H/6L-H
Z=6÷8
λ=45º
γ=2º
DIN
6535 HA
56
HRC
1.9
1
DOLFA 6-H
D (h10)
d (h6)
L
I
z
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
50
50
57
63
72
83
83
92
92
104
8
10
10
16
19
22
22
26
26
32
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
VHM
X.TREME
Code No 0641-551
Y970100
Y970201
Y970303
Y970405
Y970507
Y970609
Y970700
Y970802
Y970904
Y971009
DOLFA 6L-H
D (h10)
d (h6)
L
I
z
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
80
80
106
106
160
160
160
160
160
160
10
12
16
20
26
30
30
40
40
45
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
38
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
VHM
X.TREME
Code No 0641-551
Y972101
Y972203
Y972305
Y972407
Y972509
Y972600
Y972702
Y972804
Y972906
Y973009
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 39
FREZY TRZPIENIOWE „DOLFA 2R-H”, „DOLFA 2RL-H”
Z CZO¸EM KULISTYM, D¸UGIE I EKSTRA D¸UGIE, SPECJALIZOWANE DO OBRÓBKI METALI TWARDYCH (DO 56 HRC)
END MILLS „DOLFA 2R-H”, „DOLFA 2RL-H”
BALL NOSED, LONG AND EXTRA LONG, FOR HARD METALS (UP TO 56 HRC)
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ „DOLFA 2R-H”, „DOLFA 2RL-H”
ëé CîEPàóECKàM íéêñéå , ÑãàHHõE à ùKCTPA ÑãàHHõE, CèEñàAãàáàPOBHõ Ñãü OÅPAÅOTKà TB›PÑõX METAããOB (ÑO 56 HRC)
DOLFA
2R-H/
2RL-H
Z=2
λ=45º
γ=12º
DIN
6535 HA
1.9
56
HRC
1
DOLFA 2R-H
D (h10)
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
d (h6)
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
L
50
50
57
63
72
83
83
92
92
104
121
VHM
X.TREME
Code No 0641-559
I
8
10
10
16
19
22
22
26
26
32
38
Y715204
Y715306
Y715408
Y715500
Y715601
Y715703
Y715805
Y715907
Y716001
Y716103
Y716205
DOLFA 2RL-H
D (h10)
d (h6)
L
I
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
80
80
106
106
160
160
160
160
160
160
10
12
16
20
26
30
30
40
40
45
VHM
X.TREME
Code No 0641-559
Y717206
Y717308
Y717400
Y717501
Y717603
Y717705
Y717807
Y717909
Y718003
Y718105
39
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 40
FREZY TRZPIENIOWE
„DOLFA 4-F”
END MILLS
„DOLFA 4-F”
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
4-OSTRZOWE, BARDZO D¸UGIE
DO OBRÓBKI FORM
4-FLUTE, VERY LONG,
FOR MOULDS
4-ï èÖêúÖÇõÖ, OóEHú ÑãàççõÖ,
Ñãü OÅPAÅOTKà îOPM
DOLFA
4-F
DIN
6535 HA
1
„DOLFA 4-F”
Z=4
λ=30º
γ=10º
1.1÷1.8
3.1÷3.5
6.2÷6.4
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
R
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
6
6
6
6
6
8
8
10
10
12
12
12
75
100
75
100
75
100
75
100
100
150
100
150
4
4
5
5
6
6
8
8
12
12
15
15
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
45
45
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1,6
1,6
2
2
VHM
–
Code No 0641-551-
VHM
F. NANO
Code No 0641-551
959109
959200
959302
959404
959506
959608
959633
959700
959736
959801
959838
959903
F959109
F959200
F959302
F959404
F959506
F959608
F959633
F959700
F959736
F959801
F959838
F959903
FREZY TRZPIENIOWE
„DOLFA 3-F”
END MILLS
„DOLFA 3-F”
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
3-OSTRZOWE, BARDZO D¸UGIE,
DO OBRÓBKI FORM
3-FLUTE, VERY LONG,
FOR MOULDS
3-ï èÖêúÖÇõÖ, OóEHú ÑãàççõÖ,
Ñãü OÅPAÅOTKà îOPM
DOLFA
3-F
DIN
6535 HA
„DOLFA 3-F”
Z=3
λ=30º
γ=10º
1.1÷1.8
3.1÷3.5
6.1÷8.3
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
R
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
6
6
6
6
6
6
8
8
10
12
12
12
75
100
75
100
75
100
75
100
100
150
100
150
4
4
5
5
6
6
8
8
12
12
15
15
36
36
28
36
36
36
36
36
40
45
45
45
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
2
2
40
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
VHM
Code No 0641-551964104
964206
964308
964400
964501
964603
964641
964705
964743
964807
964846
964909
VHM
F. NANO
Code No 0641-551
F964104
F964206
F964308
F964400
F964501
F964603
F964641
F964705
F964743
F964807
F964846
F964909
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 41
FREZY TRZPIENIOWE
„DOLFA 2-F”
END MILLS
„DOLFA 2-F”
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
2-OSTRZOWE, BARDZO D¸UGIE,
DO OBRÓBKI FORM
2-FLUTE, VERY LONG,
FOR MOULDS
2-ï èÖêúÖÇõÖ, OóEHú ÑãàççõÖ,
Ñãü OÅPAÅOTKà îOPM
DOLFA
2-F
DIN
6535 HA
„DOLFA 2-F”
Z=2
λ=30º
γ=10º
1.1÷1.8
3.1÷3.5
6.1÷8.3
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
R
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
6
6
6
6
6
8
8
10
10
12
12
12
75
100
75
100
75
100
75
100
100
150
100
150
4
4
5
5
6
6
8
8
12
12
15
15
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
45
45
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1,6
1,6
2
2
VHM
Code No 0641-554-
VHM
F. NANO
Code No 0641-554
905105
905207
905309
905400
905502
905604
905706
905808
905900
906004
906106
906208
F905105
F905207
F905309
F905400
F905502
F905604
F905706
F905808
F905900
F906004
F906106
F906208
1
FREZY TRZPIENIOWE
„DOLFA 4-RF”
END MILLS
„DOLFA 4-RF”
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
Z CZO¸EM KULISTYM ,4-OSTRZOWE,
BARDZO D¸UGIE, DO OBRÓBKI FORM
BALL NOSED, 4-FLUTE,
VERY LONG, FOR MOULDS
ëé ëîÖêàóÖëäàå íéêñéå 4-ï èÖêúÖÇõÖ,
DOLFA
4-RF
DIN
6535 HA
„DOLFA 4-RF”
OóEHú ÑãàççõÖ, Ñãü OÅPAÅOTKà îOPM
Z=4
λ=30º
γ=10º
1.1÷1.8
3.1÷3.5
6.2÷6.4
D (h10)
d (h6)
L
I
l1
VHM
Code No 0641-559-
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
6
6
6
6
6
8
8
10
10
12
12
12
75
100
75
100
75
100
75
100
100
150
100
150
4
4
5
5
6
6
8
8
12
12
15
15
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
45
45
920100
920201
920303
920405
920507
920609
920700
920802
920904
921009
921100
921202
VHM
F. NANO
Code No 0641-559
F920100
F920201
F920303
F920405
F920507
F920609
F920700
F920802
F920904
F921009
F921100
F921202
41
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 42
FREZY TRZPIENIOWE
„DOLFA 3R-F”
END MILLS
„DOLFA 3R-F”
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
Z CZO¸EM KULISTYM, 3-OSTRZOWE,
BARDZO D¸UGIE, DO OBRÓBKI FORM
BALL NOSED, 3-FLUTE,
VERY LONG, FOR MOULDS
ëé ëîÖêàóÖëäàå íéêñéå,
3-ï èÖêúÖÇõÖ, OóEHú ÑãàççõÖ,
Ñãü OÅPAÅOTKà îOPM
DOLFA
3R-F
Z=3
λ=30º
γ=10º
DIN
6535 HA
1
„DOLFA 3R-F”
1.1÷1.8
3.1÷3.5
6.1÷8.3
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
6
6
6
6
6
6
8
8
10
12
12
12
75
100
75
100
75
100
75
100
100
150
100
150
4
4
5
5
6
6
8
8
12
12
15
15
36
36
28
36
36
36
36
36
40
45
45
45
FREZY TRZPIENIOWE
„DOLFA 2R-F”
Z CZO¸EM KULISTYM, 2-OSTRZOWE,
BARDZO D¸UGIE, DO OBRÓBKI FORM
DOLFA
2R-F
VHM
Code No 0641-559922101
922203
922305
922407
922509
922600
922649
922702
922752
922804
922853
922906
VHM
F. NANO
Code No 0641-559
F922101
F922203
F922305
F922407
F922509
F922600
F922649
F922702
F922752
F922804
F922853
F922906
END MILLS
„DOLFA 2R-F”
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
BALL NOSED, 2-FLUTE, VERY
LONG, FOR MOULDS
óÖëäàå íéêñéå, 2-ï èÖêúÖÇõÖ, OóEHú
ÑãàççõÖ, Ñãü OÅPAÅOTKà îOPM
„DOLFA 2R-F” ëé ëîÖêà-
Z=2
1.1÷1.8
3.1÷3.5
6.1÷8.3
λ=30º
γ=10º
DIN
6535 HA
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
6
6
6
6
6
8
8
10
10
12
12
12
75
100
75
100
75
100
75
100
100
150
100
150
4
4
5
5
6
6
8
8
12
12
15
15
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
45
45
42
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
VHM
Code No 0641-559914104
914206
914308
914400
914501
914603
914705
914807
914909
915003
915105
915207
VHM
F. NANO
Code No 0641-559
F914104
F914206
F914308
F914400
F914501
F914603
F914705
F914807
F914909
F915003
F915105
F915207
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 43
FREZY TRZPIENIOWE END MILLS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
2-OSTRZOWE, D¸UGIE, Z PROMIENIEM
NA NARO˚U, DO OBRÓBKI FORM
2-ï èÖêúÖÇõÖ, ë êAÑàìëOå èé
ìÉãì, Ñãü OÅPAÅOTKà îOPM
DIN
6527
DIN
6535 HA
2-FLUTE, WITH A RADIUS ON A
CORNER, FOR MOULDS
Z=2
λ=30º
γ=8º
1.1÷1.8
3.1÷3.5
6.1÷8.3
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
R
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
38
50
50
57
63
72
83
83
92
92
104
7
8
10
10
16
19
22
22
26
26
32
28
28
28
36
36
40
45
45
48
48
50
0,5
0,5
0,5
1
1,6
2
2
2
3
3
3
VHM
Code No 0641-554-
VHM
F. NANO
Code No 0641-554
502101
502203
502305
502407
502509
502600
502702
502727
502804
502829
502906
F502101
F502203
F502305
F502407
F502509
F502600
F502702
F502727
F502804
F502829
F502906
1
FREZY TRZPIENIOWE
END MILLS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
4-OSTRZOWE, D¸UGIE, Z PROMIENIEM
NA NARO˚U, DO OBRÓBKI FORM
4-FLUTE, WITH A RADIUS ON A
CORNER, FOR MOULDS
4-ï èÖêúÖÇõÖ, ë êAÑàìëOå èé ìÉãì,
Ñãü OÅPAÅOTKà îOPM
DIN
6527
DIN
6535 HA
Z=4
λ=30º
γ=8º
1.1÷1.8
3.1÷3.5
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
R
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
38
50
50
57
63
72
83
83
92
92
104
7
8
10
10
16
19
22
22
26
26
32
28
28
28
36
36
40
45
45
48
48
50
0,5
0,5
0,5
1
1,6
2
2
2
3
3
3
VHM
Code No 0641-551-
VHM
F. NANO
Code No 0641-551
517100
517202
517304
517406
517508
517600
517701
517726
517803
517828
517905
F517100
F517202
F517304
517406
F517508
F517600
F517701
F517726
F517803
F517828
F517905
43
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 44
FREZY TRZPIENIOWE
ZBIE˚NE, Z OSTRZAMI CENTRALNYMI NA CZOLE, 4-OSTRZOWE
END MILLS
TAPERED, CENTRE CUTTING, 4-FLUTE
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
KOHàóECKàE, C ñEHTPAãHõM áìÅOM, 4-ï èÖêúÖÇõÖ
DIN
1889/3
E/K
Z=4
λ=30º
γ=8º
DIN
6535 HA
1.1÷1.8
3.1÷3.5
6.2÷6.4
1
pochylenie
convergance
cxo‰ËÏocÚ¸
D(k12)
D1
d (h6)
L
I
R
z
a/2
VHM
Code No 0641-559-
1:6
1:6
1:6
1:6
1:6
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
2.5
4
6
8
12
2.5
4
6
8
12
16
4
6
8
12
16
20
13
16
20
25
33
10
12
14
17
21
26
8
10
12.5
17
21.6
26.3
12
16
20
25
32
10
10
12
16
20
25
8
10
12
16
20
25
85
93
106
120
135
85
90
95
103
106
120
90
95
105
109
120
135
31.5
36
42
50
63
37.5
40
40
45
45
50
40
40
45
50
56
63
0,5
0.5
1
1,6
2
0,5
0.5
1
1,6
2
3
0,5
1
1,6
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9°28’
9°28’
9°28’
9°28’
9°28’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
257108
257200
257301
257403
257505
257607
257709
257800
257902
258007
258109
258200
258302
258404
258506
258608
258700
44
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 45
FREZY TRZPIENIOWE
ZBIE˚NE, Z CZO¸EM KULISTYM, 4-OSTRZOWE
END MILLS
TAPERED , BALL NOSED, 4-FLUTE
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
KOHàóECKàE, ëé ëîÖèàóÖëäàå íéêñéå, 4-ï èÖêúÖÇõÖ
DIN
1889/3
F/K
DIN
6535 HA
Z=4
λ=30º
γ=8º
1.1÷1.8
3.1÷3.5
6.2÷6.4
1
pochylenie
convergance
cxo‰ËÏocÚ¸
D (k12)
D1
d (h6)
L
I
z
α/2
1:6
1:6
1:6
1:6
1:6
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
2.5
4
6
8
12
2.5
4
6
8
12
16
4
6
8
12
16
20
13
16
20
25
33
10
12
14
17
21
26
8
10
12.5
17
21.6
26.3
12
16
20
25
32
10
10
12
16
20
25
8
10
12
16
20
25
85
93
106
120
135
85
90
95
103
106
120
90
95
105
109
120
135
31.5
36
42
50
63
37.5
40
40
45
45
50
40
40
45
50
56
63
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9°28’
9°28’
9°28’
9°28’
9°28’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
VHM
Code No 0641-559307105
307207
307309
307400
307502
307604
307706
307808
307900
308004
308106
308208
308300
308401
308503
308605
308707
45
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 46
ROZWIERTAKI TRZPIENIOWE
DO OBRÓBKI ALUMINIUM, Z LUTOWANYMI P¸YTKAMI Z W¢GLIKA SPIEKANEGO
SHANK REAMERS
CARBIDE TIPPED, FOR LIGHT METALS
PAáB›PTKà KOHñEBõE
ÑãÄ OÅPAÅOTKà AãûMàHàü, CO CèAüHHõMà èãACTàHKAMà àá CèãABOB KAPÅàÑOB METAããOB
DIN
8050 A
Z=4÷6
λ=8º
DIN
1809
6.1÷6.4
7.1÷7.4
1
D (H7)
d (h9)
L
I
I1
Z
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5,6
7,1
8
9
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
14
14
16
16
93
109
117
125
133
142
151
151
160
162
170
175
182
189
195
12
16
16
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
22
36
40
42
44
46
46
46
46
50
50
50
52
52
58
58
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
46
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-413600102
600204
600306
600408
600500
600601
600703
600805
600907
601001
601103
601205
601307
601409
601500
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 47
ROZWIERTAKI WYKA¡CZAKI
NASADZANE, Z OSTRZAMI Z W¢GLIKÓW SPIEKANYCH
SHELL REAMERS
CARBIDE TIPPED
PAáB›PTKà çÄëÄÑçõÖ
ë íÇÖêÑéëèãÄBHõåà ãÖáÇàüåà
DIN
8054
Z=8÷12
λ=3º
1
3.1÷3.5
7.1÷7.4
D
(H7)
d
d1
L
l
l1
z
32
34
35
36
38
40
42
45
47
48
50
52
55
58
60
62
65
70
72
75
13
13
13
16
16
16
16
16
19
19
19
19
22
22
22
22
27
27
27
27
21
21
21
27
27
27
27
27
32
32
32
32
39
39
39
39
46
46
46
46
45
45
45
50
50
50
50
50
56
56
56
56
63
63
63
63
71
71
71
71
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
36
36
36
40
40
40
40
40
45
45
45
45
50
50
50
50
56
56
56
56
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
Code No 0641-433300100
300201
300303
300405
300507
300609
300700
300802
300904
301009
301100
301202
301304
301406
301508
301600
301701
301803
301905
302101
1.1÷1.8
Code No 0641-433305104
305206
305308
305400
305501
305603
305705
305807
305909
306003
306105
306207
306309
306400
306502
306604
306706
306808
306900
307004
47
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 48
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA FREZÓW Z W¢GLIKA SPIEKANEGO
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA FOR SOLID CARBIDE END MILLS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
èÄêÄåÖíêõ êÖáÄçàü îPEáAMà àá CèãABOB KAPÅàÑOB METAããOB
1
Parametry skrawania i rodzaje obróbki dla frezów standardowych:
Cutting data for standard end mills:
è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÁ‡ÌËfl Ë ‚ˉ˚ Ó·‡·ÓÚÍË ‰Îfl Òڇ̉‡ÚÌ˚ı ÙÂÁ:
grupa mat.
material group
„ÛÔÔ‡ ÔpËÏeÌeÌËfl
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
grupa materia∏owa, patrz str. 25
material group, see page 26
„ÛÔÔ‡ ÔpËÏeÌeÌËfl, cÏoÚpË cÚp. 27
48
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Vc (m/min)
DIN6527
Z=2
DIN6527 Z=4
Dolfa 4-S
DIN6527R
Z=2
DIN6527R
Z=4
80:120
80:120
60:80
60:80
40:60
20:40
20:40
20:40
80:120
80:120
60:80
60:80
40:60
20:40
20:40
20:40
80:120
80:120
60:80
60:80
40:60
20:40
20:40
20:40
80:120
80:120
60:80
60:80
40:60
20:40
20:40
20:40
40:80
30:50
25:40
50:80
40:70
35:55
35:55
25:40
60:100
40:60
20:30
60:100
30:60
20:50
100:200
130:170
130:170
20:50
150:450
150:450
40:80
35:50
80:150
70:130
70:130
40:80
30:50
25:40
50:80
40:70
35:55
35:55
25:40
60:100
40:60
20:30
60:100
30:60
20:50
100:200
130:170
130:170
20:50
40:80
30:50
25:40
50:80
40:70
35:55
35:55
25:40
60:100
40:60
20:30
60:100
30:60
20:50
100:200
130:170
130:170
20:50
150:450
150:450
40:80
35:100
80:150
70:130
70:130
40:80
30:50
25:40
50:80
40:70
35:55
35:55
25:40
60:100
40:60
20:30
60:100
30:60
20:50
100:200
130:170
130:170
20:50
35:50
70:130
70:130
DIN6527
SN 60 Z=3
DIN6527
SN 50 Z=4
40:80
40:60
35:55
40:80
40:60
35:55
80:130
50:80
25:40
80:130
40:80
25:70
80:130
50:80
25:40
80:130
40:80
25:70
200:260
200:260
40:80
200:260
200:260
40:80
Dolfa
1-AL
Dolfa
2-AL
100:200
100:200
150:500
150:400
150:500
150:400
200:600
100:400
200:600
100:400
35:50
70:130
70:130
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 49
1
Vc (m/min)
Dolfa
2R-AL
100:200
Dolfa
6-H
Dolfa
2R-H
100:200
100:200
100:200
80:160
80:160
80:160
40:80
80:160
60:140
30:90
40:80
80:160
60:140
30:90
100:300
80:240
40:120
100:300
80:240
40:120
100:300
80:240
40:120
100;300
80:240
40:120
Dolfa
4-F
Dolfa
3-F
Dolfa
2-F
Dolfa
4-RF
Dolfa
3-RF
Dolfa
2-RF
Dolfa
4ZL
80:120
80:120
60:80
60:80
40:60
20:40
20:40
20:40
80:120
80:120
60:80
60:80
40:60
20:40
20:40
20:40
80:120
80:120
60:80
60:80
40:60
20:40
20:40
20:40
80:120
80:120
60:80
60:80
40:60
20:40
20:40
20:40
80:120
80:120
60:80
60:80
40:60
20:40
20:40
20:40
80:120
80:120
60:80
60:80
40:60
20:40
20:40
20:40
80:120
80:120
60:80
60:80
40:60
20:40
20:40
20:40
40:80
30:50
25:40
50:80
40:70
35:55
35:55
25:40
60:100
40:60
20:30
60:100
30:60
20:50
100:200
130:170
130:170
20:50
40:80
30:50
25:40
50:80
40:70
35:55
35:55
25:40
60:100
40:60
20:30
60:100
30:60
20:50
100:200
130:170
130:170
20:50
150:450
150:450
40:80
35:50
80:150
70:130
70:130
40:80
30:50
25:40
50:80
40:70
35:55
35:55
25:40
60:100
40:60
20:30
60:100
30:60
20:50
100:200
130:170
130:170
20:50
50:450
150:450
40:80
35:50
80:150
70:130
70:130
40:80
30:50
25:40
50:80
40:70
35:55
35:55
25:40
60:100
40:60
20:30
60:100
30:60
20:50
100:200
130:170
130:170
20:50
40:80
30:50
25:40
50:80
40:70
35:55
35:55
25:40
60:100
40:60
20:30
60:100
30:60
20:50
100:200
130:170
130:170
20:50
150:450
150:450
40:80
35:50
80:150
70:130
70:130
40:80
30:50
25:40
50:80
40:70
35:55
35:55
25:40
60:100
40:60
20:30
60:100
30:60
20:50
100:200
130:170
130:170
20:50
150:450
150:450
40:80
35:50
80:150
70:130
70:130
40:80
30:50
25:40
50:80
40:70
35:55
35:55
25:40
60:100
40:60
20:30
60:100
30:60
20:50
100:200
130:170
130:170
20:50
150:500
150:400
35:50
200:600
100:400
70:130
70:130
35:50
70:130
70:130
35:50
70:130
70:130
49
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 50
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA FREZÓW Z W¢GLIKA SPIEKANEGO
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA FOR SOLID CARBIDE END MILLS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
èÄêÄåÖíêõ êÖáÄçàü îPEáAMà àá CèãABOB KAPÅàÑOB METAããOB
Parametry skrawania i rodzaje obróbki dla frezów standardowych:
Cutting data for standard end mills:
è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÁ‡ÌËfl Ë ‚ˉ˚ Ó·‡·ÓÚÍË ‰Îfl Òڇ̉‡ÚÌ˚ı ÙÂÁ:
1
grupa mat.
material
group
„ÛÔÔ‡ ÔpËÏeÌeÌËfl
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
1:2
3
4
5
6
7-8
9:10
11:15
16:20
25
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
0,014
0,014
0,014
0,014
0,010
0,010
0,010
0,010
0,005
0,010
0,010
0,010
0,018
0,018
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,010
0,010
0,010
0,010
0,018
0,018
0,018
0,010
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,017
0,017
0,017
0,017
0,013
0,013
0,013
0,013
0,010
0,013
0,013
0,013
0,022
0,022
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,013
0,013
0,013
0,013
0,022
0,022
0,022
0,013
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,021
0,021
0,021
0,021
0,016
0,016
0,016
0,016
0,014
0,016
0,016
0,016
0,027
0,027
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,016
0,016
0,016
0,016
0,027
0,027
0,027
0,016
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,025
0,025
0,025
0,025
0,018
0,018
0,018
0,018
0,016
0,018
0,018
0,018
0,035
0,035
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,018
0,018
0,018
0,018
0,035
0,035
0,035
0,018
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,030
0,030
0,030
0,030
0,022
0,022
0,022
0,022
0,020
0,022
0,022
0,022
0,045
0,045
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,022
0,022
0,022
0,022
0,045
0,045
0,045
0,022
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,060
0,060
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,030
0,030
0,030
0,030
0,060
0,060
0,060
0,030
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,055
0,055
0,055
0,055
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,075
0,075
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055
0,038
0,038
0,038
0,038
0,075
0,075
0,075
0,038
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,070
0,070
0,070
0,070
0,052
0,052
0,052
0,052
0,050
0,052
0,052
0,052
0,095
0,095
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,052
0,052
0,052
0,052
0,095
0,095
0,095
0,052
0,095
0,095
0,095
0,095
0,095
0,095
0,095
0,090
0,090
0,090
0,090
0,060
0,060
0,060
0,060
0,056
0,075
0,075
0,075
0,130
0,130
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
0,075
0,075
0,075
0,075
0,130
0,130
0,130
0,075
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,100
0,100
0,100
0,100
0,066
0,100
0,100
0,100
0,150
0,150
0,130
0,130
0,130
0,130
0,130
0,100
0,100
0,100
0,100
0,150
0,150
0,150
0,100
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
fz mm
grupa materia∏owa, patrz str. 25
D (mm)
z
Vc
fz
n (1/min)
Vf (mm/min)
ap mm
ae mm
material group, see page 26
„ÛÔÔ‡ ÔpËÏeÌeÌËfl, cÏoÚpË cÚp. 27
Legenda:
Glossary:
ã„Ẩ‡:
Êrednica freza
liczba ostrzy
pr´dkoÊç skrawania
posuw na ostrze
pr´dkoÊç obrotowa
pr´dkoÊç posuwu
g∏´bokoÊç skrawania
gruboÊç warstwy skrawanej
End mill diameter
Number of teeth
Cutting Speed
Feed / tooth
Revolutions per minute
Feed / minute
Machining depth
Machined layer thickness
ÑˇÏÂÚ ÙÂÁ˚
óËÒÎÓ ÂÊÛ˘Ëı ÍÓÏÓÍ
ëÍÓÓÒÚ¸ ÂÁ‡ÌËfl
èÓ‰‡˜‡ ̇ ÂÊÛ˘ËÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ
é·ÓÓÚ̇fl ÒÍÓÓÒÚ
ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÓ‰‡˜Ë
ÉÎÛ·Ë̇ ÂÁ‡ÌËfl
íÓ΢Ë̇ ÒÌËχÂÏÓ„Ó ÒÎÓfl
50
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 51
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA FREZÓW Z W¢GLIKA SPIEKANEGO
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA FOR SOLID CARBIDE END MILLS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
èÄêÄåÖíêõ êÖáÄçàü îPEáAMà àá CèãABOB KAPÅàÑOB METAããOB
I. Obliczanie pr´dkoÊci skrawania i posuwu z wy∏àczeniem Dolfa 6-H i Dolfa 2R-H:
I. Calculation of machining speed and feed, except Dolfa 6-H and Dolfa 2R-H.
I. ê‡Ò˜fiÚ ÒÍÓÓÒÚË ÂÁ‡ÌËfl Ë ÔÓ‰‡˜Ë, Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ Dolfa 6-H Ë Dolfa 2R-H
Vc
=
ΠxDxn
1000
1
Vf = fz x n x z
n=
1000 Vc
ΠxD
II. Obliczanie Êrednicy efektywnej potrzebnej do wyliczenia pr´dkoÊci skrawania:
II. Calculation of an effective diameter necessary to calculate the machining speed
II. ê‡Ò˜fiÚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ‰Îfl ‚˚˜ËÒÎÂÌËfl ÒÍÓÓÒÚË ÂÁ‡ÌËfl
Def =2x
D x ap - ap2
Def =D x sin [β + arc cos (
D - 2ap
D
)]
Dla uzyskania lepszej g∏adkoÊci powierzchni frez z czo∏em kulistym
powinien byç pochylony 10-15º.
To obtain better smoothness of a surface, a milling cutter with
ball shaped head should be inclined 10-15º.
ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯ÂÈ „·‰ÍÓÒÚË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ÚÓˆÂ‚‡fl
ÒÙÂ˘ÂÒ͇fl ÙÂÁ‡ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ̇ÍÎÓÌÂÌÓÈ Ì‡ 10-15º.
III. Parametry skrawania do obróbki materia∏ów twardych z zastosowaniem Dolfa 6-H i Dolfa 2R-H:
III. Parameters for machining the hard materials with use of Dolfa 6-H and Dolfa 2R-H
III. è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÁ‡ÌËfl ‰Îfl Ó·‡·ÓÚÍË Ú‚fi‰˚ı χÚÂˇÎÓ‚ Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ Dolfa 6-H Ë Dolfa 2R-H
Vc
=
ΠxDxn
1000
Vf = fz x n x z
n=
1000 Vc
ΠxD
D mm
fz mm
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
0,005
0,010
0,014
0,020
0,024
0,032
0,038
0,046
0,050
0,054
0,060
0,066
51
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_1.qxd
16/8/05
8:15
Page 52
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA FREZÓW Z W¢GLIKA SPIEKANEGO
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA FOR SOLID CARBIDE END MILLS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
èÄêÄåÖíêõ êÖáÄçàü îPEáAMà àá CèãABOB KAPÅàÑOB METAããOB
1
Uwagi ogólne:
• Przy obróbce na sucho zredukowaç
pr´dkoÊci skrawania o 20%.
• Dla narz´dzi powlekanych z wyjàtkiem
Dolfa 6-H i Dolfa 2R-H zwi´kszyç pr´dkoÊç
skrawania 25-30%.
• Dla narz´dzi z ∏amaczem wióra zwi´kszyç
posuw na ostrze fz o 20%.
• Przy obróbce materia∏ów o wytrzyma∏oÊci
1400N/mm2 zredukowaç o 50% posuw na
wyjÊciu.
• Przy zag∏´bianiu czo∏em zredukowaç o 30%
posuw.
• Przy wierceniu zredukowaç o 70% posuw.
• Przy zwi´kszeniu g∏´bokoÊci skrawania ap
do 1d, zredukowaç posuw o 50%.
General remarks:
• The machining speed should be reduced
by 20% while dry treatment of a material.
• Increase the machining speed 25-30 % for covered tools, except Dolfa 6-H and Dolfa 2R-H.
• Increase the feed to fz cutting edge by
20% for tools with a chip breaker.
• Decrease the output feed by 50% while
treating the materials of strength 1400
N/mm2;
• Decrease the feed by 30% while
penetrating the treated material
with head.
• Decrease the feed by 70% while
drilling the treated material;
• Decrease the feed by 50% while
increasing the machining depth ap to d.
Dla uzyskania maksymalnych efektów
dla frezów do obróbki szybkoÊciowej
nale˝y zwróciç uwag´ na:
In order to obtain maximum effect with
high-speed machining cutters,
you should pay attention to:
ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl χÍÒËχθÌ˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚
‰Îfl ÙÂÁ ‰Îfl ÒÍÓÓÒÚÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË, ÒΉÛÂÚ
Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËχÌË ̇:
• sztywnoÊç obrabiarki (bicie wrzeciona nie
wi´ksze ni˝ 0,008 mm);
• sztywnoÊç mocowania obrabianego metalu;
• sztywnoÊç mocowania freza w oprawce
(bicie mierzone na koƒcu freza, nie
wi´ksze ni˝ 0,01 mm);
• stosowanie zalecanych parametrów skrawania;
• unikanie stosowania ch∏odziwa za
wyjàtkiem obrabiania materia∏ów
o wysokiej rozszerzalnoÊci termicznej;
• Spindle rigidity (run out of spindle no
more than 0,008mm)
• rigid fixture of the work piece;
• rigid fixture of the cutter in its holder
(at the cutter end, run-out shouldn’t
exceed 0.01 mm)
• Using of recommended cutting data
• avoidance of cutting fluid, except
when machining materials of high
thermal expansion;
• ÜfiÒÚÍÓÒÚ¸ ÒÚ‡Ì͇; (·ËÂÌË ¯ÔË̉ÂÎfl ÌÂ
·Óθ¯Â ˜ÂÏ 0,008ÏÏ);
• ÊfiÒÚÍÓÒÚ¸ ÍÂÔÎÂÌËfl Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓ„Ó
ÏÂڇη);
• ÊfiÒÚÍÓÒÚ¸ ÍÂÔÎÂÌËfl ÙÂÁ˚ ‚ ÓÔ‡‚ÍÂ
(·ËÂÌË ËÁÏÂflÂÏ˚ ̇ ÍÓ̈ ÙÂÁ˚ ÌÂ
·Óθ¯Â ˜ÂÏ 0,01 ÏÏ);
• ÔËÏÂÌÂÌË ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
Ó·‡·ÓÚÍË);
• àÁ·ÂʇÌË ÔËÏÂÌÂÌËfl Óı·ʉÂÌËfl Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ Ï‡ÚÂˇÎÓ‚ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ
ÚÂÏ˘ÂÒÍÓÈ ‡Ò¯ËflÂÏÓÒÚ¸˛.
52
tel.: +48/ 75/ 752 28 11,
fax: +48/ 75/ 752 64 13
鷢ˠ҂‰ÂÌËfl:
•èË Ó·‡·ÓÚÍ ̇ÒÛıÓ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÂÁ‡ÌËfl ̇ 20%.
•ÑÎfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ Ò ÔÓÍ˚ÚËÂÏ, Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ Dolfa 6-H Ë Dolfa 2R-H,
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÂÁ‡ÌËfl Û‚Â΢ËÚ¸ ̇ 25-30%.
•ÑÎfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ÒÓ ÒÚÛÊÍÓÎÓχÚÂÎÂÏ
Û‚Â΢ËÚ¸ ÔÓ‰‡˜Û ̇ ÎÂÁ‚Ë ÙÂÁ˚ ̇ 20%.
• èË Ó·‡·ÓÚÍ χÚÂˇÎÓ‚ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸˛
1400ç/ÏÏ2 ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ÔÓ‰‡˜Û ̇ ‚˚ıӉ ̇
50%.
• èË Û„ÎÛ·ÎÂÌËË ÚÓˆÓÏ, ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ÔÓ‰‡˜Û ̇
30%.
• èË Ò‚ÂÎÂÌËË, ÔÓ‰‡˜Û ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ̇ 70%.
• èË ÔÓ‚˚¯ÂÌËË „ÎÛ·ËÌ˚ ÂÁ‡ÌËfl ‰Ó
1 ‰, ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ÔÓ‰‡˜Û ̇ 50%.
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 53
2
FREZY
E N D
TRZPIENIOWE
M I L L S
î ê Ö á õ
ä é ç ñ Ö Ç õ Ö
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 54
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM, KRÓTKIE
END MILLS
MULTIFLUTE, WITH PLAIN SHANK, STANDARD SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ë ñàãàçÑêàóÖëäàå ïÇéëíéÇàäéå, CTAHÑAPTHõE
DIN
844 AKN
DIN
1835 A
Z=4÷8
λ=30º
γ=8º
2
D (js14)
d (h8)
L
I
I1
z
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
35
36
40
44
45
50
56
63
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
51
52
52
54
55
55
57
57
57
66
66
66
69
69
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
92
104
104
104
104
121
121
121
121
121
133
133
133
155
155
155
177
177
192
7
8
8
10
11
11
13
13
13
16
16
16
19
19
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
32
38
38
38
38
45
45
45
45
45
53
53
53
63
63
63
75
75
90
36
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
48
48
48
48
50
50
50
50
56
56
56
56
56
60
60
60
70
70
70
80
80
80
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
54
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
HSS-E
Code No 0641-551-
Code No 0641-551-
037105
037207
037309
037400
037502
037604
037706
037808
037900
038004
038106
038208
038300
038401
038503
038605
038707
038900
039005
039107
039209
039300
039408
039504
039606
039708
039800
039901
040005
040107
040209
040300
040402
040606
040800
040901
041108
041200
041403
041416
041505
041607
041709
041800
200007
200010
200022
200034
200109
200200
200302
200404
200506
200608
200700
200801
200903
201008
201100
201153
201201
201303
201405
201507
201609
201700
201802
201904
202009
202100
202202
202304
202406
202419
202508
202600
202701
202803
202905
203000
203037
203101
203203
203252
203305
203407
203509
203600
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 55
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM, D¸UGIE
END MILLS
MULTIFLUTE, WITH PLAIN SHANK, LONG SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ë ñàãàçÑêàóÖëäàå ïÇéëíéÇàäéå, ìÑãàH›HHõÖ
DIN
844 ALN
DIN
1835 A
Z=4÷8
λ=30º
γ=8º
D (js14)
d (h8)
L
I
I1
z
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
35
36
40
44
45
50
56
63
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
54
56
56
59
63
63
68
68
68
80
80
80
88
88
88
88
95
102
110
110
110
110
123
123
123
123
141
141
141
141
166
166
166
166
166
186
186
186
217
217
217
252
252
282
10
12
12
15
19
19
24
24
24
30
30
30
38
38
38
38
45
45
53
53
53
53
63
63
63
63
75
75
75
75
90
90
90
90
90
106
106
106
125
125
125
150
150
180
36
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
48
48
48
48
50
50
50
50
56
56
56
56
56
60
60
60
70
70
70
80
80
80
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
HSS
HSS-E
Code No 0641-551-
Code No 0641-551-
042109
042200
042302
042315
042404
042417
042506
042519
042608
042610
042700
042712
042801
042814
042827
042830
042903
042929
043008
043023
043100
043112
043201
043214
043303
043316
043405
043418
043507
043510
043522
043609
043611
043700
043726
043802
043828
043904
044009
044011
044100
044202
044304
044406
2
203702
203715
203804
203817
203906
203919
204000
204012
204102
204115
204127
204139
204204
204217
204229
204231
204306
204408
204500
204524
204601
204613
204703
204716
204805
204818
204907
204910
205001
205013
205103
205116
205205
205307
205409
205411
205512
205602
205704
205769
205787
205806
205819
205908
55
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 56
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, KRÓTKIE
END MILLS
MULTIFLUTE, WITH FLATTED SHANK, STANDARD SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, CTAHÑAPTHõE
DIN
844 BKN
DIN
1835 B
Z=4÷8
λ=30º
γ=8º
2
D (js14)
d (h6)
L
I
I1
z
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
35
36
40
44
45
50
56
63
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
51
52
52
54
55
55
57
57
57
66
66
66
69
69
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
92
104
104
104
104
121
121
121
121
121
133
133
133
155
155
155
177
177
192
7
8
8
10
11
11
13
13
13
16
16
16
19
19
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
32
38
38
38
38
45
45
45
45
45
53
53
53
63
63
63
75
75
90
36
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
48
48
48
48
50
50
50
50
56
56
56
56
56
60
60
60
70
70
70
80
80
80
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
56
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
HSS-E
Code No 0641-551-
Code No 0641-551-
090100
090201
090303
090405
090507
090609
090700
090802
090904
091009
091100
091112
091202
091304
091406
091508
091600
091803
092000
092203
092305
092407
092509
092600
092702
092804
092906
093000
093102
093204
093306
093408
093500
093703
093907
094001
094207
094307
094500
094587
094602
094704
094806
094908
206002
206015
206056
206068
206104
206158
206206
206250
206308
206351
206400
206453
206501
206555
206603
206657
206705
206759
206807
206850
206909
206952
207003
207053
207105
207159
207207
207250
207309
207311
207352
207400
207454
207502
207556
207604
207643
207658
207706
207737
207750
207808
207851
207900
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 57
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, D¸UGIE
END MILLS
MULTIFLUTE, WITH FLATTED SHANK, LONG SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, ìÑãàH›HHõÖ
DIN
844 BLN
DIN
1835 B
Z=4÷8
λ=30º
γ=8º
D (js14)
d (h6)
L
I
I1
z
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
35
36
40
44
45
50
56
63
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
54
56
56
59
63
63
68
68
68
80
80
80
80
88
88
88
95
102
110
110
110
110
123
123
123
123
141
141
141
141
166
166
166
166
166
186
186
186
217
217
217
252
252
282
10
12
12
15
19
24
24
24
24
30
30
30
38
38
38
38
45
45
53
53
53
53
63
63
63
63
75
75
75
75
90
90
90
90
90
106
106
106
125
125
125
150
150
180
36
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
48
48
48
48
50
50
50
50
56
56
56
56
56
60
60
60
70
70
70
80
80
80
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
HSS
HSS-E
Code No 0641-551-
Code No 0641-551-
095101
095203
095305
095407
095509
095600
095702
095804
095906
096000
096102
096115
096204
096306
096408
096500
096601
096805
097001
097205
097307
097409
097500
097602
097704
097806
097908
098002
098104
098206
098308
098400
098501
098705
098909
099003
099207
099309
099502
099583
099604
099706
099808
099900
2
208004
208017
208029
208041
208106
208150
208208
208251
208300
208353
208401
208455
208503
208557
208605
208659
208707
208750
208809
208852
208900
208954
209005
209059
209107
209150
209209
209252
209300
209327
209354
209402
209456
209504
209558
209606
209637
209650
209708
209739
209751
209800
209853
209901
57
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 58
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE, Z OSTRZAMI CENTRALNYMI, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, KRÓTKIE
END MILLS
CENTRE CUTTING, MULTIFLUTE, WITH FLATTED SHANK, STANDARD SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
ë ñÖçíêÄãúçõå áìÅéå, åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, CTAHÑAPTHõE
DIN
844
BKMN
DIN
1835 B
Z=4÷8
λ=30º
γ=8º
2
D (js14)
d (h6)
L
I
I1
z
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
2
35
36
40
44
45
50
56
63
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
51
52
52
54
55
55
57
57
57
66
66
66
69
69
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
92
104
104
104
104
121
121
121
121
121
133
133
133
155
155
155
177
177
192
7
8
8
10
11
11
13
13
13
16
16
16
19
19
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
32
38
38
38
38
45
45
45
45
45
53
53
53
63
63
63
75
75
90
36
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
48
48
48
48
50
50
50
50
56
56
56
56
56
60
60
60
70
70
70
80
80
80
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
58
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
HSS-E
Code No 0641-551-
Code No 0641-551-
720105
720118
720207
720210
720309
720400
720502
720515
720604
720617
720629
720641
720706
720719
720808
720810
720900
721005
721107
721209
721300
721402
721504
721606
721708
721710
721800
721901
722007
722109
722200
722302
722404
722506
722608
722700
722802
722904
723009
723100
723202
723304
723406
723508
725103
725116
725205
725218
725307
725409
725500
725513
725602
725615
725704
725717
725806
725819
725908
725910
726002
726104
726206
726308
726400
726501
726603
726705
726807
726810
726909
727003
727105
727207
727309
727400
727502
727604
727706
727808
727900
728004
728106
728208
728300
728401
728505
728607
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 59
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE, Z OSTRZAMI CENTRALNYMI, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, D¸UGIE
END MILLS
CENTRE CUTTING, MULTIFLUTE, WITH FLATTED SHANK, LONG SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
ë ñÖçíêÄãúçõå áìÅéå, åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, ìÑãàH›HHõÖ
DIN
844
BLMN
DIN
1835 B
Z=4÷8
λ=30º
γ=8º
D (js14)
d (h6)
L
I
I1
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
32
35
36
40
44
45
50
56
63
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
54
56
56
59
63
63
68
68
68
80
80
80
88
88
88
88
95
102
110
110
110
110
123
123
123
123
141
141
141
141
166
166
166
166
186
186
186
217
217
217
252
252
282
10
12
12
15
19
19
24
24
24
30
30
30
38
38
38
38
45
45
53
53
53
53
63
63
63
63
75
75
75
75
90
90
90
90
106
106
106
125
125
125
150
150
180
36
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
48
48
48
48
50
50
50
50
56
56
56
56
60
60
60
70
70
70
80
80
80
z
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
HSS
HSS-E
Code No 0641-551-
Code No 0641-551-
730106
730119
730208
730210
730300
730401
730503
730516
730605
730618
730630
730642
730707
730710
730809
730811
730900
731006
731108
731200
731301
731403
731505
731607
731709
731711
731800
731813
731902
732007
732109
732200
732302
732506
732608
732700
732802
732904
733009
733100
733202
733304
733406
2
735104
735117
735206
735219
735308
735400
735501
735512
735603
735616
735705
735718
735807
735810
735909
735911
736003
736105
736207
736309
736400
736502
736604
736706
736808
736810
736900
736912
737004
737106
737208
737300
737503
737605
737707
737809
737900
738005
738107
738209
738300
738402
738504
59
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 60
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE Z OSTRZAMI CENTRALNYMI, 3-OSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, KRÓTKIE
END MILLS
CENTRE CUTTING, 3-FLUTE, WITH FLATTED SHANK, STANDARD SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
ë ñÖçíêÄãúçõå áìÅéå, 3-ï èÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, CTAHÑAPTHõE
DIN
844
BKMW
DIN
1835 B
Z=3
λ=40º
γ=23º
6.1÷6.4
7.1÷7.4
8.1÷8.3
2
D (k10)
d (h6)
L
I
I1
z
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
35
36
40
44
45
50
56
63
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
57
57
57
66
66
66
69
69
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
92
104
104
104
104
121
121
121
121
121
133
133
133
155
155
155
177
177
192
13
13
13
16
16
16
19
19
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
32
38
38
38
38
45
45
45
45
45
53
53
53
63
63
63
75
75
90
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
48
48
48
48
50
50
50
50
56
56
56
56
56
60
60
60
70
70
70
80
80
80
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
60
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
HSS-E
Code No 0641-551-
Code No 0641-551-
820107
820110
820209
820211
820300
820313
820402
820415
820504
820517
820606
820708
820800
820901
821006
821108
821200
821301
821403
821505
821607
821709
821800
821902
822007
822109
822200
822302
822404
822506
822608
822700
822801
822903
823008
823100
823201
823303
825108
825110
825200
825212
825301
825314
825403
825416
825505
825518
825607
825709
825800
825902
826007
826108
826200
826302
826404
826506
826608
826700
826801
826903
827008
827100
827201
827303
827405
827507
827609
827700
827802
827904
828009
828100
828202
828304
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 61
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE Z OSTRZAMI CENTRALNYMI, 3-OSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, D¸UGIE
END MILLS
CENTRE CUTTING, 3-FLUTE, WITH FLATTED SHANK, LONG SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
ë ñÖçíêÄãúçõå áìÅéå, 3-ï èÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, ìÑãàH›HHõÖ
DIN
844
BLMW
DIN
1835 B
Z=3
λ=40º
γ=23º
2
D (k10)
d (h6)
L
I
I1
z
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
35
36
40
44
45
50
56
63
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
68
68
68
80
80
80
88
88
88
88
95
102
110
110
110
110
123
123
123
123
141
141
141
141
166
166
166
166
166
186
186
186
217
217
217
252
252
282
24
24
24
30
30
30
38
38
38
38
45
45
53
53
53
53
63
63
63
63
75
75
75
75
90
90
90
90
90
106
106
106
125
125
125
150
150
180
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
48
48
48
48
50
50
50
50
56
56
56
56
56
60
60
60
70
70
70
80
80
80
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
HSS
HSS-E
Code No 0641-551-
Code No 0641-551-
830109
830111
830200
830213
830302
830315
830404
830417
830506
830519
830608
830700
830903
831008
831100
831201
831303
831405
831507
831609
831700
831802
831904
832009
832100
832202
832304
832406
832508
832600
832701
832803
832905
833000
833101
833203
833305
833407
835100
835113
835201
835214
835303
835316
835405
835418
835507
835510
835609
835700
835802
835904
836009
836100
836200
836304
836406
836508
836600
836701
836803
836905
837000
837101
837203
837305
837407
837509
837600
837702
837804
837906
838000
838102
838204
838306
61
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 62
FREZY TRZPIENIOWE SN 50O
WALCOWO-CZO¸OWE Z OSTRZAMI CENTRALNYMI, 4-OSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, KRÓTKIE
END MILLS SN 50O
CENTRE CUTTING, 4-FLUTE, WITH FLATTED SHANK, STANDARD SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ SN 50O
ë ñÖçíêÄãúçõå áìÅéå, 4-ï èÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, CTAHÑAPTHõE
DIN
844 BK
SN 50º
Z=4
λ=50º
γ=10º
DIN
1835 B
2.1÷2.3
2
HSS-E
D (js14)
d (h6)
L
I
I1
z
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
6
10
10
10
12
12
16
16
20
20
25
57
66
69
72
83
83
92
92
104
104
121
13
16
19
22
26
26
32
32
38
38
45
36
40
40
40
45
45
48
48
50
50
56
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
62
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-551865105
865207
865309
865400
865501
865603
865705
865807
865909
866004
866106
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 63
FREZY TRZPIENIOWE SN 50O
WALCOWO-CZO¸OWE Z OSTRZAMI CENTRALNYMI, 4-OSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, D¸UGIE
END MILLS SN 50O
CENTRE CUTTING, 4-FLUTE, WITH FLATTED SHANK, LONG SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ SN 50O
ë ñÖçíêÄãúçõå áìÅéå, 4-ï èÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, ìÑãàH›HHõÖ
DIN
844 BL
SN 50º
DIN
1835
Z=4
λ=50º
γ=10º
2.1÷2.3
2
HSS-E
D (js14)
d (h6)
L
I
I1
z
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
6
10
10
10
12
12
16
16
20
20
25
68
80
88
95
110
110
123
123
141
141
166
24
30
38
45
53
53
63
63
75
75
90
36
40
40
40
45
45
48
48
50
50
56
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Code No 0641-551875104
875206
875308
875400
875501
875603
875705
875807
875909
876003
876105
63
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 64
FREZY TRZPIENIOWE SN 60O
WALCOWO-CZO¸OWE Z OSTRZAMI CENTRALNYMI, 3-OSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, KRÓTKIE
END MILLS SN 60O
CENTRE CUTTING, 3-FLUTE, WITH FLATTED SHANK, STANDARD SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ SN 60O
ë ñÖçíêÄãúçõå áìÅéå, 3-ï èÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, CTAHÑAPTHõE
DIN
844 BK
SN 60º
Z=3
λ=60º
γ=10º
DIN
1835 B
2.1÷2.3
2
D (js14)
d (h6)
L
I
I1
z
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
6
10
10
10
12
12
16
16
20
20
25
57
66
69
72
83
83
92
92
104
104
121
13
16
19
22
26
26
32
32
38
38
45
36
40
40
40
45
45
48
48
50
50
56
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
64
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS-E
Code No 0641-551867107
867209
867300
867402
867504
867606
867708
867800
867901
868006
868108
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 65
FREZY TRZPIENIOWE SN 60O
WALCOWO-CZO¸OWE Z OSTRZAMI CENTRALNYMI, 3-OSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, D¸UGIE
END MILLS SN 60O
CENTRE CUTTING, 3-FLUTE, WITH FLATTED SHANK, LONG SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ SN 60O
ë ñÖçíêÄãúçõå áìÅéå, 3-ï èÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, ìÑãàH›HHõÖ
DIN
844 BL
SN 60º
DIN
1835 B
Z=3
λ=60º
γ=10º
2.1÷2.3
2
HSS-E
D (js14)
d (h6)
L
I
I1
z
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
6
10
10
10
12
12
16
16
20
20
25
68
80
88
95
110
110
123
123
141
141
166
24
30
38
45
53
53
63
63
75
75
90
36
40
40
40
45
45
48
48
50
50
56
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Code No 0641-551877106
877208
877300
877401
877503
877605
877707
877809
877900
878005
878107
65
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 66
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE Z ¸AMACZEM WIÓRA, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, KRÓTKIE
END MILLS
ROUGHING, MULTIFLUTE, WITH FLATTED SHANK, STANDARD SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
C CTPìÜKOãOMATEãEM, åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, CTAHÑAPTHõE
DIN
844 BK
NR/NF
DIN
1835 B
Z=4÷8
λ=30º
γ=10º
„A”
„A”
HSS-E
NR
Code No 0641-551-
HSS-E
NF
Code No 0641-551-
2
D (js14)
d (h6)
L
I
I1
z
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
35
36
40
44
45
50
56
63
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
57
66
69
69
72
79
83
83
83
83
92
92
92
104
104
104
121
121
121
121
121
138
138
138
155
155
155
177
177
192
13
16
19
19
22
22
26
26
26
26
32
32
32
38
38
38
45
45
45
45
45
53
53
53
63
63
63
75
75
90
36
40
40
40
40
45
45
45
45
45
48
48
48
50
50
50
56
56
56
56
56
60
60
60
70
70
70
80
80
80
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
66
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
230010
230022
230034
230046
230103
230116
230205
230218
230307
230409
230500
230512
230602
230704
230806
230819
230908
231002
231104
231206
231308
231400
231412
231501
231603
231616
231705
231807
231909
232003
233004
233016
233028
233041
233106
233150
233208
233210
233251
233300
233353
233365
233401
233455
233503
233507
233557
233605
233659
233707
233750
233809
233835
233852
233900
233913
233954
234005
234059
234107
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:05
Page 67
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE Z ¸AMACZEM WIÓRA, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, D¸UGIE
END MILLS
ROUGHING, MULTIFLUTE, WITH FLATTED SHANK, LONG SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
C CTPìÜKOãOMATEãEM, åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, ìÑãàH›HHõÖ
DIN
844 BL
NR/NF
DIN
1835 B
Z=4÷8
λ=30º
γ=10º
„A”
„A”
2
D (js14)
d (h6)
L
I
I1
z
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
35
36
40
44
45
50
56
63
6
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
68
80
88
88
95
102
110
110
110
110
123
123
123
141
141
141
166
166
166
166
166
186
186
186
217
217
217
252
252
282
24
30
38
38
45
45
53
53
53
53
63
63
63
75
75
75
90
90
90
90
90
106
106
106
125
125
125
150
150
180
36
40
40
40
40
45
45
45
45
45
48
48
48
50
50
50
56
56
56
56
56
60
60
60
70
70
70
80
80
80
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
HSS-E
NR
Code No 0641-551255002
255015
255038
255053
255104
255117
255206
255219
255308
255400
255501
255513
255603
255705
255807
255810
255909
256003
256105
256207
256309
256400
256447
256502
256604
256617
256706
256808
256900
257004
HSS-E
NF
Code No 0641-551258005
258018
258030
258042
258107
258110
258150
258162
258209
258252
258300
258312
258354
258402
258456
258468
258504
258558
258606
258650
258708
258751
258787
258800
258853
258897
258901
258955
259006
259050
67
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 68
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE Z ¸AMACZEM WIÓRA, Z OSTRZAMI CENTRALNYMI, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, KRÓTKIE
END MILLS
ROUGHING, CENTRE CUTTING, MULTIFLUTE, WITH FLATTED SHANK, STANDARD SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
C CTPìÜKOãOMATEãEM, ë ñÖçíêÄãúçõå áìÅéå, åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, CTAHÑAPTHõE
DIN
844 BKM Z=4÷8
NR
λ=30º
γ=10º
DIN
1835 B
„A”
2
D (js14)
d (h6)
L
I
I1
z
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
45
50
56
63
6
10
10
10
10
12
12
12
16
16
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40
50
50
50
57
66
69
69
72
83
83
83
92
92
104
104
121
121
121
121
121
138
138
138
155
155
177
177
192
13
16
19
19
22
26
26
26
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
53
53
63
63
75
75
90
36
40
40
40
40
45
45
45
48
48
50
50
56
56
56
56
56
60
60
60
70
70
80
80
80
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
68
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS-E
NR
Code No 0641-551235006
235108
235200
235301
235403
235505
235607
235709
235800
235902
236007
236109
236200
236302
236404
236506
236608
236700
236903
237008
237201
237405
237507
237609
237700
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 69
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE Z ¸AMACZEM WIÓRA, Z OSTRZAMI CENTRALNYMI, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, D¸UGIE
END MILLS
ROUGHING, CENTRE CUTTING, MULTIFLUTE, WITH FLATTED SHANK, LONG SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
C CTPìÜKOãOMATEãEM, ë ñÖçíêÄãúçõå áìÅéå, åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, ìÑãàH›HHõÖ
DIN
844 BLM
NR
DIN
1835 B
Z=4÷8
λ=30º
γ=10º
„A”
2
D (js14)
d (h6)
L
I
I1
z
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
35
36
40
44
45
50
56
63
6
10
10
10
10
12
12
12
16
16
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
68
80
88
88
95
110
110
110
123
123
141
141
141
166
166
166
166
166
186
186
186
217
217
217
252
252
282
24
30
38
38
45
53
53
53
63
63
75
75
75
90
90
90
90
90
106
106
106
125
125
125
150
150
180
36
40
40
40
40
45
45
45
48
48
50
50
50
56
56
56
56
56
60
60
60
70
70
70
80
80
80
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
HSS-E
NR
Code No 0641-551238009
238100
238202
238304
238406
238508
238523
238535
238600
238701
238803
238905
239000
239102
239204
239306
239408
239510
239612
239714
239816
239918
240001
240103
240205
240307
240409
69
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 70
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM MORSE’A, KRÓTKIE
END MILLS
MULTIFLUTE, WITH MORSE TAPER SHANK, STANDARD SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ë ïÇéëíéÇàäéå íàèÄ ◊äéçìë åéêáÖ”, CTAHÑAPTHõE
DIN
845 BKN
Z=4÷8
λ=30º
γ=8º
DIN
228 A
2
D (js14)
L
I
I1
Morse
taper No
z
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
36
38
40
45
50
56
63
92
96
96
111
111
117
117
117
117
123
123
123
123
147
147
147
147
147
147
147
178
178
178
188
188
188
233
233
248
22
26
26
26
26
32
32
32
32
38
38
38
38
45
45
45
45
45
45
45
53
53
53
63
63
63
75
75
90
57
57
57
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
86
86
86
86
86
86
86
109
109
109
109
109
109
136
136
136
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
70
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
HSS-E
Code No 0641-552-
Code No 0641-552-
025101
025203
025305
025407
025509
025600
025702
025804
025906
026000
026102
026204
026305
026408
026500
026601
026703
026805
026907
027001
027103
027205
027307
027310
027409
027500
027602
027704
027806
055300
055401
055503
055605
055707
055809
055900
056005
056107
056209
056300
056402
056504
056606
056708
056800
056901
057006
057108
057200
057301
057505
057607
057709
057800
057902
058007
058109
058200
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 71
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM MORSE’A, D¸UGIE
END MILLS
MULTIFLUTE, WITH MORSE TAPER SHANK, LONG SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ë ïÇéëíéÇàäéå íàèÄ ◊äéçìë åéêáÖ”, ìÑãàH›HHõÖ
DIN
845 BLN
DIN
228 A
Z=4÷8
λ=30º
γ=10º
2
D (js14)
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
36
40
45
50
56
63
L
115
123
123
138
138
148
148
148
148
160
160
160
160
192
192
192
192
192
192
192
231
231
231
250
250
308
308
338
I
45
53
53
53
53
63
63
63
63
75
75
75
75
90
90
90
90
90
90
90
106
106
106
125
125
150
150
180
I1
57
57
57
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
86
86
86
86
86
86
86
109
109
109
109
109
136
136
136
Morse
taper No
z
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
HSS
HSS-E
Code No 0641-552-
Code No 0641-552-
028104
028206
028308
028400
028501
028603
028705
028807
028909
029003
029105
029207
029309
029400
029502
029604
029706
029808
029900
030003
030105
030133
030207
030309
030400
030502
030604
030706
060303
060507
060609
060700
060802
060904
061009
061100
061201
061304
061406
061508
061600
061701
061803
061904
062000
062101
062203
062305
062407
062702
062804
063000
063102
063204
063306
063408
71
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 72
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE Z ¸AMACZEM WIÓRA, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM MORSE’A, KRÓTKIE
END MILLS
ROUGHING, MULTIFLUTE, WITH MORSE TAPER SHANK, STANDARD SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
C CTPìÜKOãOMATEãEM, åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ë ïÇéëíéÇàäéå íàèÄ ◊äéçìë åéêáÖ”, CTAHÑAPTHõE
DIN
845 BK
NR/NF
DIN
228 A
Z=4÷8
λ=30º
γ=10º
„A”
„A”
2
D (js14)
L
I
I1
Morse
taper No
z
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
48
50
56
60
63
83
86
89
89
92
96
96
111
111
117
117
123
123
147
147
147
147
147
178
178
178
178
188
188
188
188
188
233
233
233
233
248
13
16
19
19
22
26
26
26
26
32
32
38
38
45
45
45
45
45
53
53
53
53
63
63
63
63
63
75
75
75
75
90
57
57
57
57
57
57
57
69
69
69
69
69
69
86
86
86
86
86
109
109
109
109
109
109
109
109
109
136
136
136
136
136
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
72
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS-E
NR
Code No 0641-552065002
065022
065034
065046
065104
065206
065308
065400
065501
065603
065705
065807
065909
066003
066105
066207
066309
066400
066502
066515
066527
066604
066617
066706
066719
066731
066808
066810
066900
067004
067016
067106
HSS-E
NF
Code No 0641-552075007
075010
075022
075034
075109
075200
075302
075404
075506
075608
075700
075801
075903
076008
076100
076201
076303
076405
076507
076609
076700
076802
076904
077009
077100
077202
077304
077406
077508
077600
077701
077803
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 73
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO-CZO¸OWE Z ¸AMACZEM WIÓRA, WIELOOSTRZOWE, Z CHWYTEM MORSE’A, D¸UGIE
END MILLS
ROUGHING, MULTIFLUTE, WITH MORSE TAPER SHANK, LONG SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
C CTPìÜKOãOMATEãEM, åçOÉOèÖêúÖÇõÖ, ë ïÇéëíéÇàäéå íàèÄ ◊äéçìë åéêáÖ”, ìÑãàH›HHõÖ
DIN
845 BL
NR/NF
DIN
228 A
Z=4÷8
λ=30º
γ=10º
„A”
„A”
2
D (js14)
L
I
I1
Morse
taper No
z
10
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
48
50
56
60
63
115
123
123
138
138
148
148
148
160
160
192
192
192
192
192
231
231
231
231
250
250
250
250
250
308
308
308
308
338
45
53
53
53
53
63
63
63
75
75
90
90
90
90
90
106
106
106
106
125
125
125
125
125
150
150
150
150
180
57
57
57
69
69
69
69
69
69
69
86
86
86
86
86
109
109
109
109
109
109
109
109
109
136
136
136
136
136
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
HSS-E
NR
Code No 0641-552070108
070200
070301
070403
070505
070607
070709
070711
070800
070902
071007
071109
071111
071200
071302
071404
071417
071429
071506
071519
071608
071610
071622
071700
071712
071801
071903
071916
072008
HSS-E
NF
Code No 0641-552080100
080201
080303
080405
080507
080609
080700
080802
080904
081009
081100
081202
081304
081406
081508
081600
081701
081803
081905
082000
082101
082203
082305
082407
082509
082600
082702
082804
082906
73
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 74
FREZY TRZPIENIOWE
2-OSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM, DO ROWKÓW NA WPUSTY
SLOT DRILLS
2-FLUTE, WITH PLAIN SHANK
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
òèéçéóçõÖ, 2-ï èÖêúÖÇõÖ, ë ñàãàçÑêàóÖëäàå ïÇéëíéÇàäéå
DIN
327 BK
DIN
1835 A
Z=2
λ=30º
γ=10º
2
D (e8)
d (h8)
L
I
I1
z
2
2.5
3
4
4.5
5
6
6.5
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
23
24
25
28
32
36
40
45
50
56
63
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
12
12
12
12
16
16
20
20
20
25
25
25
32
32
40
40
50
50
50
48
49
49
51
51
52
52
60
60
61
61
63
70
73
73
73
79
79
88
88
88
102
102
102
112
112
130
130
147
147
155
4
5
5
7
7
8
8
10
10
11
11
13
13
16
16
16
19
19
22
22
22
26
26
26
32
32
38
38
45
45
53
36
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
45
45
45
45
48
48
50
50
50
56
56
56
60
60
70
70
80
80
80
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
74
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
HSS-E
Code No 0641-554-
Code No 0641-554-
006108
006200
006302
006404
006506
006608
006700
006712
006801
006903
007008
007100
007201
007303
007409
007507
007700
007904
008100
008304
008406
008508
008600
008905
009101
009305
009509
009600
009702
009804
009906
119800
119902
120005
120107
120209
120300
120504
120606
120708
120901
121108
121200
121403
121505
121607
121709
121902
122109
122302
122506
122608
122700
122801
123100
123507
123802
124009
124100
124202
124304
124406
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 75
FREZY TRZPIENIOWE
2-OSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ, DO ROWKÓW NA WPUSTY
SLOT DRILLS
2-FLUTE, WITH FLATTED SHANK
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
òèéçéóçõÖ, 2-ï èÖêúÖÇõÖ, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ
DIN
327 DK
DIN
1835 B
Z=2
λ=30º
γ=10º
2
D (e8)
d (h6)
L
I
I1
z
2
2.5
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
28
32
36
40
45
50
56
63
6
6
6
6
6
6
10
10
10
12
12
16
16
20
20
25
25
25
32
32
40
40
50
50
50
48
49
49
51
52
52
60
61
63
73
73
79
79
88
88
102
102
102
112
112
130
130
147
147
155
4
5
5
7
8
8
10
11
13
16
16
19
19
22
22
26
26
26
32
32
38
38
45
45
53
36
36
36
36
36
36
40
40
40
45
45
48
48
50
50
56
56
56
60
60
70
70
80
80
80
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
HSS
HSS-E
Code No 0641-554-
Code No 0641-554-
025000
025037
025057
025102
025204
025306
025408
025500
025703
025907
026103
026307
026500
026704
026908
027104
027206
027501
027705
028105
028309
028400
028502
028604
028706
145104
145206
145308
145501
145705
145909
146105
146309
146706
147106
147300
147503
147605
147707
147809
148005
148107
148300
148504
148606
148708
148800
148901
149006
149108
75
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 76
FREZY TRZPIENIOWE
2-OSTRZOWE, Z CHWYTEM STO˚KOWYM MORSE’A, DO ROWKÓW NA WPUSTY
SLOT DRILLS
2-FLUTE, MORSE TAPER SHANK
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
òèéçéóçõÖ, 2-ï èÖêúÖÇõÖ, ë ïÇéëíéÇàäéå íàèÄ ◊äéçìë åéêáÖ”
DIN
326 D
DIN
228 A
Z=2
λ=30º
γ=10º
2
D (e8)
L
I
I1
Morse
taper No
z
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
23
24
25
28
32
36
40
45
50
56
63
83
83
86
86
101
101
104
104
107
107
107
128
128
128
157
157
163
163
203
203
211
13
13
16
16
16
16
19
19
22
22
22
26
26
26
32
32
38
38
45
45
53
57
57
57
57
69
69
69
69
69
69
69
86
86
86
109
109
109
110.5
136
136.5
136.5
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
76
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
HSS-E
Code No 0641-555-
Code No 0641-555-
010101
010203
010305
010407
010509
010600
010702
010804
010906
011000
011102
011204
011306
011408
011500
011601
011703
011805
011907
012001
012103
015106
015208
015300
015401
015503
015605
015707
015809
015900
016005
016107
016209
016300
016402
016504
016606
016708
016800
016901
017006
017108
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 77
FREZY TRZPIENIOWE
Z CZO¸EM KULISTYM, 2-OSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ
SLOT DRILLS
BALL NOSED, 2-FLUTE, FLATTED SHANK
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
CO CîEPàóECKàM TOPñOM ë ãõCKOâ, 2-ï èÖêúÖÇõÖ
DIN
327
DKR
DIN
1835 B
Z=2
λ=30º
γ=10º
2
D (h10)
d (h6)
L
I
I1
z
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
6.5
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
23
24
25
28
32
36
40
45
50
56
63
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
12
12
12
12
16
16
20
20
20
25
25
25
32
32
40
40
50
50
50
48
49
49
50
51
51
52
52
60
60
61
61
63
70
73
73
73
79
79
88
88
88
102
102
102
112
112
130
130
147
147
155
4
5
5
6
7
7
8
8
10
10
11
11
13
13
16
16
16
19
19
22
22
22
26
26
26
32
32
38
38
45
45
53
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
45
45
45
45
48
48
50
50
50
56
56
56
60
60
70
70
80
80
80
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
HSS
HSS-E
Code No 0641-559-
Code No 0641-559-
450102
450204
450306
450319
450408
450500
450601
450703
450805
450907
451001
451103
451205
451307
451409
451500
451602
451704
451806
451908
452002
452104
452206
452308
452400
452501
452603
452705
452807
452909
453004
453106
470109
470200
470302
470315
470404
470506
470608
470700
470801
470903
471008
471100
471201
471303
471405
471507
471609
471700
471802
471904
472009
472100
472202
472304
472406
472508
472600
472701
472803
472905
473000
473101
77
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 78
FREZY TRZPIENIOWE
END MILLS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
Z CZO¸EM KULISTYM, WIELOOSTRZOWE,
Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ,
KRÓTKIE
BALL NOSED, MULTIFLUTE, WITH
FLATTED SHANK, STANDARD
SERIES
ëé ëîÖêàóÖëäàå íéêñéå,
åçOÉOèÖêúÖÇõÖ , ïÇéëíéÇàä
ë ãõëäéâ, CTAHÑAPTHõE
DIN
1889
BBKH
DIN
1835 B
2
Z=4÷8
λ=30º
γ=8º
D (k12)
d (h6)
L
I
I1
z
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
6
10
10
12
16
20
25
32
40
50
57
69
72
83
92
104
121
133
155
177
13
19
22
26
32
38
45
53
63
75
36
40
40
45
48
50
56
60
70
80
4
4
4
4
4
4
6
6
8
8
HSS
HSS-E
Code No 0641-559-
Code No 0641-559-
220108
220200
220301
220403
220505
220607
220709
220800
220902
221007
225109
225200
225302
225404
225506
225608
225700
225801
225903
226008
FREZY TRZPIENIOWE
END MILLS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
Z CZO¸EM KULISTYM, WIELOOSTRZOWE,
Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ,
D¸UGIE
BALL NOSED, MULTIFLUTE, WITH
FLATTED SHANK, LONG SERIES
ëé ëîÖêàóÖëäàå íéêñéå,
åçOÉOèÖêúÖÇõÖ , ïÇéëíéÇàä ë
DIN
1889
BBLH
DIN
1835 B
ãõëäéâ, ìÑãàH›HHõÖ
Z=4÷8
λ=30º
γ=8º
D (k12)
d (h6)
L
I
I1
z
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
6
10
10
12
16
20
25
32
40
50
68
88
95
110
123
141
166
186
217
252
24
38
45
53
63
75
90
106
125
150
36
40
40
45
48
50
56
60
70
80
4
4
4
4
4
4
6
6
8
8
78
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
HSS-E
Code No 0641-559-
Code No 0641-559-
233100
233201
233303
233405
233507
233609
233700
233802
233904
234009
235101
235203
235305
235407
235509
235600
235702
235804
235906
236000
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 79
FREZY TRZPIENIOWE
END MILLS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
ZBIE˚NE, Z OSTRZAMI CENTRALNYMI NA
CZOLE, 4-OSTRZOWE, KRÓTKIE
TAPERED, CENTRE CUTTING,
4-FLUTE, STANDARD SERIES
äéçàóÖëäàÖ, C ñÖçíêAãçõå
áìÅOM, 4-ï èÖêúÖÇõE,
CTAHÑAPTHõE
DIN
1889
EBKH
DIN
1835 B
Z=4
λ=30º
γ=8º
Pochylenie
convergance
cxo‰ËÏocÚ¸
1:6
1:6
1:6
1:6
1:6
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
D
(k12)
2.5
4
6
8
12
2.5
4
6
8
12
16
4
6
8
12
16
20
D1
13
16
20
25
33
10
12
14
17
21
26
8
10
12.5
17
21.6
26.3
d
(h6)
12
16
20
25
32
10
10
12
16
20
25
8
10
12
16
20
25
L
I
z
α/2
85
93
106
120
135
85
90
95
103
106
120
90
95
105
109
120
135
31.5
36
42
50
63
37.5
40
40
45
45
50
40
40
45
50
56
63
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9°28’
9°28’
9°28’
9°28’
9°28’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
HSS
HSS-E
Code No 0641-559-
Code No 0641-559-
270109
270200
270302
270404
270506
270608
270700
270801
270903
271008
271100
271201
271303
271405
271507
271609
271700
275100
275201
275303
275405
275507
275609
275700
275802
275904
276009
276100
276202
276304
276406
276508
276600
276701
2
FREZY TRZPIENIOWE
END MILLS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
ZBIE˚NE, Z OSTRZAMI CENTRALNYMI NA
CZOLE, 4-OSTRZOWE, D¸UGIE
TAPERED, CENTRE CUTTING,
4-FLUTE, LONG SERIES
äéçàóÖëäàÖ, C ñÖçíêAãçõå
áìÅOM, 4-ï èÖêúÖÇõE, ìÑãàH›HHõÖ
DIN
1889
EBMH
DIN
1835 B
Z=4
λ=30º
γ=8º
Pochylenie
convergance
cxo‰ËÏocÚ¸
1:6
1:6
1:6
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
D
(k12)
4
6
8
4
6
8
12
4
6
8
12
16
20
D1
22.7
27
31.7
16.6
18.6
22.2
26.2
10.3
12.3
16
20
25
30
d
(h6)
20
25
32
16
16
20
25
10
10
16
20
25
25
L
I
z
α/2
120
135
145
125
125
135
140
115
115
138
140
160
170
56
63
71
63
63
71
71
63
63
80
80
90
100
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9°28’
9°28’
9°28’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
HSS
HSS-E
Code No 0641-559-
Code No 0641-559-
280203
280305
280407
280702
280804
280906
281000
281204
281306
281408
281500
281601
281703
285204
285306
285408
285703
285805
285907
286001
286205
286307
286409
286500
286602
286704
79
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 80
FREZY TRZPIENIOWE
ZBIE˚NE, Z CZO¸EM KULISTYM, 4-OSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKA, KRÓTKIE
END MILLS
TAPERED, BALL NOSED, 4-FLUTE, FLATTED SHANK, STANDARD SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
äéçàóÖëäàÖ, ëé ëîÖêàóÖëäàå íéêñéå, 4-ï èÖêúÖÇõE, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, CTAHÑAPTHõE
DIN
1889/3
FBKH
DIN
1835 B
Z=4
λ=30º
γ=8º
2
Pochylenie
convergance
cxo‰ËÏocÚ¸
1:6
1:6
1:6
1:6
1:6
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
D
d
D1
(k12)
(h6)
2.5
4
6
8
12
2.5
4
6
8
12
16
4
6
8
12
16
20
80
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
13
16
20
25
33
10
12
14
17
21
26
8
10
12.5
17
21.6
26.3
12
16
20
25
32
10
10
12
16
20
25
8
10
12
16
20
25
L
I
z
α/2
85
93
106
120
135
85
90
95
103
106
120
90
95
105
109
120
135
31.5
36
42
50
63
37.5
40
40
45
45
50
40
40
45
50
56
63
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9°28’
9°28’
9°28’
9°28’
9°28’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
HSS
HSS-E
Code No 0641-559-
Code No 0641-559-
320105
320207
320309
320400
320502
320604
320706
320808
320900
321004
321106
321208
321300
321401
321503
321605
321707
325106
325208
325300
325401
325503
325605
325707
325809
325900
326005
326107
326209
326300
326402
326504
326606
326708
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 81
FREZY TRZPIENIOWE
ZBIE˚NE, Z CZO¸EM KULISTYM, 4-OSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKA, D¸UGIE
END MILLS
TAPERED, BALL NOSED, 4-FLUTE, FLATTED SHANK, LONG SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
äéçàóÖëäàÖ, ëé ëîÖêàóÖëäàå íéêñéå, 4-ï èÖêúÖÇõE, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, ìÑãàH›HHõÖ
DIN
1889/3
FBMH
DIN
1835 B
Z=4
λ=30º
γ=8º
2
Pochylenie
convergance
cxo‰ËÏocÚ¸
D
(k12)
D1
d
(h6)
L
I
z
α/2
1:6
1:6
1:6
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
4
6
8
4
6
8
12
4
6
8
12
16
20
22.7
27
31.7
16.6
18.6
22.2
26.2
10.3
12.3
16
20
25
30
20
25
32
16
16
20
25
10
10
16
20
25
25
120
135
145
125
125
135
140
115
115
138
140
160
170
56
63
71
63
63
71
71
63
63
80
80
90
100
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9°28’
9°28’
9°28’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
HSS
HSS-E
Code No 0641-559-
Code No 0641-559-
330209
330300
330402
330708
330800
330901
331006
331200
331301
331403
331505
331607
331709
335200
335301
335403
335709
335800
335902
336007
336200
336302
336404
336506
336608
336700
81
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 82
FREZY TRZPIENIOWE
ZBIE˚NE, Z OSTRZAMI CENTRALNYMI NA CZOLE, 4-OSTRZOWE, Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKA, D¸UGIE
END MILLS
TAPERED, CENTRE CUTTING, 4-FLUTE, FLATTED SHANK, LONG SERIES
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
äéçàóÖëäàÖ, C ñÖçíêAãçõå áìÅOM, 4-ï èÖêúÖÇõE, ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ, ìÑãàH›HHõÖ
DIN
1889/3
EBMH
DIN
1835 B
Z=4
λ=30º
γ=8º
2
Pochylenie
convergance
D1
d
(h6)
L
I
α/2
cxo‰ËÏocÚ¸
D
(k12)
1:6
1:6
1:6
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
1 : 20
4
6
8
4
6
8
12
4
6
8
12
16
20
22.7
27
31.7
16.6
18.6
22.2
26.2
10.3
12.3
16
20
25
30
20
25
32
16
16
20
25
10
10
16
20
25
25
56
63
71
63
63
71
71
63
63
80
80
90
100
120
135
145
125
125
135
140
115
115
138
140
160
170
9°28’
9°28’
9°28’
5°43’
5°43’
5°43’
5°43’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
2°52’
82
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
HSS-E
Code No 0641-559-
Code No 0641-559-
280203
280305
280407
280702
280804
280906
281000
281204
281306
281408
281500
281601
281703
285204
285306
285408
285703
285805
285907
286001
286205
286307
286409
286500
286602
286704
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 83
FREZY TRZPIENIOWE
END MILLS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
4-OSTRZOWE, BARDZO D¸UGIE,
DO OBRÓBKI FORM
4-FLUTE, VERY LONG,
FOR MOULDS
4-ï èÖêúÖÇõÖ, éóÖçú ÑãàççõÖ,
Ñãü éÅêÄÅéíäà îéêå
NFPa
DIN
1835 A
Z=4
λ=30º
γ=10º
D (h10)
d (h8)
L
I
I1
z
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
6
6
6
6
6
8
8
10
10
12
12
12
75
100
75
100
75
100
75
100
100
150
100
150
4
4
5
5
6
6
8
8
12
12
15
15
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
45
45
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
HSS
HSS-E
Code No 0641-551-
Code No 0641-551-
955105
955207
955309
955400
955502
955604
955706
955808
955900
956004
956106
956208
957107
957209
957300
957402
957504
957606
957708
957800
957901
958108
958200
958301
2
FREZY TRZPIENIOWE
END MILLS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
2-OSTRZOWE, BARDZO D¸UGIE,
DO OBRÓBKI FORM
2-FLUTE, VERY LONG,
FOR MOULDS
2-ï èÖêúÖÇõÖ, éóÖçú ÑãàççõÖ,
Ñãü éÅêÄÅéíäà îéêå
NFPg
DIN
1835 A
Z=2
λ=30º
γ=10º
D (h10)
d (h8)
L
I
I1
z
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
6
6
6
6
6
8
8
10
10
12
12
12
75
100
75
100
75
100
75
100
100
150
100
150
4
4
5
5
6
6
8
8
12
12
15
15
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
45
45
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
HSS
HSS-E
Code No 0641-554-
Code No 0641-554-
900101
900203
900305
900407
900509
900600
900702
900804
900906
901000
901102
901204
903103
903205
903307
903409
903500
903602
903704
903806
903908
904002
904104
904206
83
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 84
FREZY TRZPIENIOWE
Z CZO¸EM KULISTYM, 4-OSTRZOWE, BARDZO D¸UGIE, DO OBRÓBKI FORM
END MILLS
BALL NOSED, 4-FLUTE, VERY LONG, FOR MOULDS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
ëé ëîÖêàóÖëäàå íéêñéå , 4-ï èÖêúÖÇõÖ, éóÖçú ÑãàççõÖ, Ñãü éÅêÄÅéíäà îéêå
NFSr
DIN
1835 A
Z=4
λ=30º
γ=10º
2
D (h10)
d (h8)
L
I
I1
z
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
6
6
6
6
6
8
8
10
10
12
12
12
75
100
75
100
75
100
75
100
100
150
100
150
4
4
5
5
6
6
8
8
12
12
15
15
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
45
45
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
84
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
HSS-E
Code No 0641-559-
Code No 0641-559-
916106
916208
916300
916401
916503
916605
916707
916809
916900
917005
917107
917209
918108
918200
918301
918403
918505
918607
918709
918800
918909
919102
919200
919302
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 85
FREZY TRZPIENIOWE
Z CZO¸EM KULISTYM, 2-OSTRZOWE, BARDZO D¸UGIE, DO OBRÓBKI FORM
END MILLS
BALL NOSED, 2-FLUTE, VERY LONG, FOR MOULDS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
ëé ëîÖêàóÖëäàå íéêñéå , 2-ï èÖêúÖÇõÖ, éóÖçú ÑãàççõÖ, Ñãü éÅêÄÅéíäà îéêå
NFSr
DIN
1835 A
Z=2
λ=30º
γ=10º
2
D (h10)
d (h8)
L
I
I1
z
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
6
6
6
6
6
8
8
10
10
12
12
12
75
100
75
100
75
100
75
100
100
150
100
150
4
4
5
5
6
6
8
8
12
12
15
15
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
45
45
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
HSS
HSS-E
Code No 0641-559-
Code No 0641-559-
910100
910202
910304
910406
910508
910600
910701
910803
910905
911000
911101
911203
912102
912204
912306
912408
912500
912601
912703
912805
912907
913001
913103
913205
85
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 86
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA FREZÓW TRZPIENIOWYCH
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA FOR SHANK CUTTERS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
èÄêÄåÖíêõ êÖáÄçàü äéçñÖÇõï îêÖá
2
UWAGA:
Dla frezów wykonanych ze stali HSS parametry nale˝y zmniejszyç o 25%
Dla frezów d∏ugich parametry nale˝y zmniejszyç o 50%
ATTENTION:
For cutters made of HSS use 25% less of recommended parameters.
For long series cutters use 50% of recommended parameters.
ÇçàåÄçàÖ:
ÑÎfl ÙÂÁ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ËÁ ÒÚ‡ÎË HSS ÒΉÛÂÚ
ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ̇ 25% .
ÑÎfl ‰ÎËÌÌ˚ı ÙÂÁ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÒΉÛÂÚ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ̇ 50%
grupa mat.
material
group
„ÛÔÔ‡
ÔpËÏeÌeÌËfl
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
fz mm
HSS-E
Vc
m/min
dla Êrednicy
For diameter
Typ freza
end mills type
D (mm)
ÑÎfl ‰Ë‡ÏÂÚ‡
íËÔ ÙÂÁ˚
N
(NR) (NF)
3
8
12
20
32
>50
35
35
28
35
20
20
20
20
0,016
0,016
0,014
0,016
0,012
0,012
0,012
0,012
0,05
0,05
0,045
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
X
X
X
X
22
22
15
28
22
35
42
12
28
22
12
22
20
10
60
48
48
20
200
150
80
60
120
70
70
0,014
0,014
0,012
0,022
0,014
0,016
0,016
0,012
0,02
0,014
0,008
0,02
0,02
0,01
0,009
0,009
0,01
0,01
0,008
0,006
0,008
0,007
0,008
0,008
0,008
0,05
0,05
0,04
0,08
0,05
0,05
0,05
0,04
0,048
0,024
0,018
0,048
0,048
0,028
0,015
0,015
0,014
0,028
0,012
0,014
0,012
0,013
0,012
0,012
0,012
0,06
0,06
0,05
0,1
0,06
0,06
0,06
0,05
0,09
0,05
0,04
0,09
0,09
0,06
0,03
0,03
0,03
0,06
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,07
0,07
0,06
0,16
0,08
0,1
0,1
0,08
0,09
0,08
0,06
0,09
0,09
0,07
0,05
0,05
0,04
0,07
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,08
0,08
0,07
0,2
0,09
0,12
0,12
0,09
0,09
0,08
0,07
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,06
0,08
0,06
0,08
0,06
0,04
0,06
0,06
0,06
0,09
0,09
0,09
0,25
0,1
0,15
0,15
0,1
0,1
0,1
0,08
0,1
0,1
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,1
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
X
X
X
X
grupa materia∏owa, patrz str. 25
material group, see page 26
„ÛÔÔ‡ ÔpËÏeÌeÌËfl, cÏoÚpË cÚp. 27
86
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
H
(HR) (HF)
W
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 87
PRZYK¸ADY OBRÓBKI/ MACHINING APPLICATIONS/ èPàåÖPõ OÅOPOíäà
a) Frezowanie kraw´dzi i konturów
Edge and contour milling
îÂÁÂÓ‚‡ÌË Í‡Ë Ë ÍÓÌÚÛÓ‚
Frezowanie wykaƒczajàce dla
Finishing end mill
óËÒÚÓ‚Ó ÙÂÁÂÓ‚‡ÌËÂ
ae=0,10 • d1
Frezowanie zgrubne dla
ae=0,25 • d1
Roughing end mill
èÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚Ó ÙÂÁÂÓ‚‡ÌËÂ
Frezowanie wykaƒczajàce dla
Finishing end mill
óËÒÚÓ‚Ó ÙÂÁÂÓ‚‡ÌËÂ
1 • fz
ae=0,25 • d1
Frezowanie zgrubne dla
ae=0,50 • d1
Roughing end mill
èÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚Ó ÙÂÁÂÓ‚‡ÌËÂ
0,8 • fz
2
b) Frezowanie w pe∏nym materiale
Full size slot milling
îÂÁÂÓ‚‡ÌË ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ï‡ÚÂˇÎÂ
Frezowanie wykaƒczajàce dla
ae=1,00 • d1
Finishing end mill
óËÒÚÓ‚Ó ÙÂÁÂÓ‚‡ÌËÂ
0,4 • fz
Frezowanie zgrubne dla
ae=1,00 • d1
Roughing end mill
èÓÎÛ˜ËÒÚÓ‚Ó ÙÂÁÂÓ‚‡ÌËÂ
ap = 0,5 • d1
0,6 • fz
(2-ostrza/ 2-flute/ 2- Ôep¸e‚˚e)
c) Frezowanie wpustów
Slot milling finishing
îÂÁÂÓ‚‡ÌË ԇÁÓ‚
= 0,7 • fz
(3- ostrza/ 3-flute/ 3- Ôep¸e‚˚e)
Wzory obliczeniowe/ Calculating formulas / àÒ˜ËÒÎËÚÂθÌ˚ ÙÓÏÛÎ˚
Cutting speed
ëÍÓÓÒÚ¸ ÂÁ‡ÌËfl
d • p •n
vc (m/min) fc= 1
1000
Feed per tooth
èÓ‰‡˜‡ ̇ ÁÛ·
Posuw minutowy
Obj´toÊç wióra
Feed rate
v1 (mm/min) v1 = fz • z • n
åËÌÛÚ̇fl ÔÓ‰‡˜‡
Chip volume
Pr´dkoÊç obrotowa
Moc nap´dowa
R.P.M. (speed)
d1 Ø w mm
Posuw na zàb
SzybkoÊç skrawania
n (min-1)
é·ÓÓÚ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸
n=
vc • 1000
p • d1
n •z
Q (cm3/min)
é·˙ÂÏ ÒÚÛÊÍË
Drive power
fz=
fz (mm)
v1
Q=
Pe (kW)
Ñ‚ËÊÛ˘‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
ae • ap • vf
1000
Pe=
Q
LF
z
iloÊç z´bów
Number of teeth
óËÒÎÓ ÂÊÛ˘Ëı ÍÓÏÓÍ
ae szerokoÊç warstwy skrawanej
Engagement value in mm
ꇉˇθ̇fl „ÎÛ·Ë̇ ÂÁ‡ÌËfl
ap g∏´bokoÊç warstwy skrawanej
Cutting depth in mm
éÒ‚‡fl „ÎÛ·Ë̇ ÂÁ‡ÌËfl
cm3
LF wspó∏czynnik mocy
Efficiency factor
min • kW
äÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
87
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_2.qxd
16/8/05
11:06
Page 88
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 89
3
NARZ¢DZIA SK¸ADANE
INDEXABLE TOOLS
ëÅéêçõE àçëíêìåÖçíõ
UWAGA: wszystkie narz´dzia nie sà wyposa˝one w p∏ytki skrawajàce
NOTICE: all tools are furnished without cutting insterts
BHàMAHàE: ‚ce ËÌcÚpÛÏeÌÚ˚ Ìe cÌa·ÊeÌ˚ ‚ peÊÛ˘Ëe ÔÎacÚËÌ˚
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 90
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO - CZO¸OWE,
Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ
215.17
Z=1÷3
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
215.17 - 1212.3
215.17 - 1616.3
215.17 - 2020.3
215.17 - 2525.3
215.17 - 3232.3
215.17 - 3240.3
215.17 - 3250.3
3
D(js14) d(h6)
L
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
215.17 - 2016.2
215.17 - 3020.2
215.17 - 3025.2
215.17 - 3028.2
215.17 - 3032.2
215.17 - 3040.2
215.17 - 4040.2
215.17 - 4050.2
WITH FLATTED SHANK
ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ
l
a
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
12
16
20
25
32
40
50
12
16
20
25
32
32
32
70
75
82
96
100
110
110
WALCOWO - CZO¸OWE
Z CHWYTEM STO˚KOWYM MORSE’A
Z=1÷3
îêÖáõ
äéçñÖÇõÖ
C
FREZY TRZPIENIOWE
215.17
END MILLING
CUTTERS
45
48
50
56
60
60
60
11
11
11
11
16.5
16.5
16.5
1
1
2
2
2
3
3
TPGN/TUPN 1102RR
TPGN/TUPN 1102RR
TPGN/TUPN 1102RR
TPGN/TUPN 1102RR
TPAN/TPKN 1603PPR
TPAN/TPKN 1603PPR
TPAN/TPKN 1603PPR
200100
200201
200303
200405
200507
200609
200652
END MILLING
CUTTERS
îêÖáõ
äéçñÖÇõÖ
WITH MORSE TAPER SHANK
ë ïÇéëíéÇàäéå íàèÄ ◊äéçìë åéêáÖ”
C
D(js14)
16
20
25
28
32
40
40
50
90
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
L
94
116
124
124
124
124
157
157
I
69
86
86
86
86
86
109
109
a
11
11
11
11
16.5
16.5
16.5
16.5
Morse
taper
No
z
2
3
3
3
3
3
4
4
1
2
2
2
2
3
3
3
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
TPGN/TPUN 1102rr
TPGN/TPUN 1102rr
TPGN/TPUN 1102rr
TPGN/TPUN 1102rr
TPAN/TPKN 1603 PPR
TPAN/TPKN 1603 PPR
TPGN/TPUN 1603 rr
TPGN/TPUN 1603 rr
201600
201640
201653
201701
201803
201905
201946
201959
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 91
FREZY TRZPIENIOWE
DO ROWKÓW
SLOT DRILLS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
òèéçéóçõÖ
WITH FLATTED SHANK
Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ
216.17
C
Z=2
Symbol
D
ëËÏ‚ÓÎ
ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ
d
L
l
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
216.17 - 2022.3
216.17 - 2525.3
216.17 - 2528.3
216.17 - 3232.3
216.17 - 3236.3
216.17 - 3240.3
22
25
28
32
36
40
20
25
25
32
32
32
84
94
98
108
108
114
FREZY TRZPIENIOWE
DO ROWKÓW
50
56
56
60
60
60
11
11
16.5
16.5
16.5
22
TPGN/TPUN 110304, SPGN/SPUN 090308
TPGN/TPUN 160304, SPGN/SPUN 120308
TPGN/TPUN 160304, SPGN/SPUN 120308
TPGN/TPUN 160308, SPGN/SPUN150412
TPGN/TPUN 220408 , SPGN/SPUN 190412
WITH MORSE TAPER SHANK
041109
041200
041302
041404
041506
041608
3
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
òèéçéóçõÖ
ë ïÇéëíéÇàäéå íàèÄ ◊äéçìë åéêáÖ”
C
Z=2
Symbol
TPGN/TPUN 110304, SPGN/SPUN 090308
SLOT DRILLS
Z CHWYTEM STO˚KOWYM MORSE’A
216.17
p∏ytki wymienne
indexable inserts
a
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js14)
L
216.17 - 3022.2
216.17 - 3025.2
216.17 - 3028.2
216.17 - 4032.2
216.17 - 4036.2
216.17 - 4040.2
22
25
28
32
36
40
120
124
128
157
157
163
I
86
86
86
109
109
109
a
11
11
16.5
16.5
16.5
22
Morse
taper
No
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
3
3
3
4
4
4
TPGN/TPUN 110304, SPGN/SPUN 090308
TPGN/TPUN 110304, SPGN/SPUN 090308
TPGN/TPUN 160308, SPGN/SPUN 120308
TPGN/TPUN 160308, SPGN/SPUN 120308
TPGN/TPUN 160308, SPGN/SPUN 150412
TPGN/TPUN 220408, SPGN/SPUN 190412
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559042100
042201
042303
042405
042507
042609
91
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 92
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO - CZO¸OWE,
Z CHWYTEM STO˚KOWYM ISO 7:24
215.17
Z=3÷5
END MILLING
CUTTERS
îêÖáõ
äéçñÖÇõÖ
WITH TAPER SHANK ISO 7:24
ë äéçàóÖëäàå ïÇéëíéÇàäéå ISO 7:24
C
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js16)
d
L
I
a
ISO
taper
No
z
215.17 - 3040.5
215.17 - 3050.5
215.17 - 4063.5
215.17 - 4080.5
40
50
63
80
50
50
63
63
118
125
150
150
70
70
95
95
16.5
16.5
16.5
16.5
30
30
40
40
3
3
4
5
Symbol
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
TPAN/TPKN 1603 PPN
TPAN/TPKN 1603 PPR
TPGN, TPUN 1603 rr
228103
228205
228307
228409
3
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO - CZO¸OWE,
Z CHWYTEM STO˚KOWYM ISO 7:24
215.27
Z=3÷5
END MILLING
CUTTERS
îêÖáõ
äéçñÖÇõÖ
WITH TAPER SHANK ISO 7:24
ë äéçàóÖëäàå ïÇéëíéÇàäéå ISO 7:24
C
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js16)
d
L
I
a
ISO
taper
No
z
215.27 - 3050.5
215.27 - 4063.5
215.27 - 4080.5
50
63
80
51
65
65
125
150
150
70
95
95
10
10
10
30
40
40
3
4
5
Symbol
92
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
p∏ytki wymienne
indexable inserts
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
SPAN/SPKN 1203 ED-R
SPGN/SPUN 1203 r
SPKR 1203 ED-R
Code No 0641-559230104
230206
230308
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 93
FREZY TRZPIENIOWE
215.130
Z=3÷6
END MILLING
CUTTERS
îêÖáõ
äéçñÖÇõÖ
C
z chwytem walcowym ze sp∏aszczeniem/ flatted shank/ x‚ocÚÓ‚ËÍ Ò Î˚ÒÍÓÈ
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js16)
D
(js16)
L
l
a
z
215.130 - 3240.3
215.130 - 3250.3
215.130 - 3263.3
40
50
63
32
32
32
110
110
110
60
60
60
6
6
6
3
4
5
Symbol
p∏ytki wymienne
indexable inserts
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
SEAN 1203AFTN, 1203 AFN,
1203AFTN-BJ, 1203 ZZTN/ZZN,
SEKN 1203 AFTN, 1203 AFN,
SEKR 1203AFN-75
Code No 0641-549226058
226106
226150
3
z chwytem sto˝kowym Morse’a/ Morse taper shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ ÚËÔ‡ ◊ÍÓÌÛÒ åÓÁ”
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
215.130 - 4040.2
215.130 - 4050.2
215.130 - 5063.2
Morse
D
(js16) taper
No
40
50
63
4
4
5
L
l
a
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-549-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
157
157
184
109
109
136
6
6
6
3
4
5
SEAN 1203AFTN, 1203 AFN,
1203AFTN-BJ, 1203 ZZTN/ZZN,
SEKN 1203 AFTN, 1203 AFN,
SEKR 1203AFN-75
226251
226310
226353
z chwytem ISO 7:24 / taper shank ISO 7:24 / ÍÓÌÛÒÌ˚È ı‚ÓÒÚÓ‚ËÍ ISO 7:24
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js16)
ISO
taper
No
L
215.130 - 3040.5
215.130 - 3050.5
215.130 - 4063.5
215.130 - 4080.5
40
50
63
80
30
30
40
40
125
125
150
150
Symbol
l
a
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-549-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
70
70
95
95
6
6
6
6
3
4
5
6
SEAN 1203AFTN, 1203 AFN,
1203AFTN-BJ, 1203 ZZTN/ZZN,
SEKN 1203 AFTN, 1203 AFN,
SEKR 1203AFN-75
226455
226503
226557
226605
93
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 94
FREZY TRZPIENIOWE DO ROWKÓW TEOWYCH
T - SLOT CUTTERS
îêÖáõ T-éÅêÄáçõÖ
215.13
3
Z=2÷4
C
z chwytem walcowym/ plain shank/ c ˆËÎË̉p˘ecÍËÏ x‚ocÚo‚ËÍoÏ
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
215.13 - 1618
215.13 - 2522
215.13 - 3228
215.13 - 3236
a
18
22
28
36
D
d
d1
(d11) (h8) (h12)
32
40
50
60
16
25
32
32
15
18
24
30
L
I
b
z
90
108
124
139
48
56
60
60
14
17.6
22
28
2
4
4
4
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-599-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
TPGN 110308, TPUN 110308,
TPMR 110308
TPGN 160308, TPUN 160308,
TPMR 160308
205106
205208
205300
205401
z chwytem sto˝kowym Morse’a / Morse taper shank/ ï‚ÓÒÚÓ‚ËÍ ÚËÔ‡ ◊ÍÓÌÛÒ åÓÁ”
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
215.13 - 2018.2
215.13 - 3022.2
215.13 - 4028.2
215.13 - 4036.2
215.13 - 5042.2
215.13 - 5048.2
215.13 - 5054.2
a
18
22
28
36
42
48
54
94
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
D
d
(d11) (h8)
32
40
50
60
72
85
95
15
18
24
30
34
42
44
L
I
b
111
138
173
188
229
240
251
69
86
109
109
136
136
136
14
17.6
22
28
35
38
44
Morse
taper z
No
2
3
4
4
5
5
5
2
4
4
4
4
4
4
p∏ytki wymienne
indexable inserts
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
TPGN, TPUN, TPMR: 110308
TPGN, TPUN, TPMR: 110308
TPGN, TPUN, TPMR: 160308
TPGN, TPUN, TPMR: 160308
TPGN 220412 , TPUN 330620
TPGN 220412 , TPUN 330620
TPGN 220412 , TPUN 330620
Code No 0641-599270109
270200
270302
270404
270506
270608
270700
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 95
FREZY TRZPIENIOWE
Z KÑTEM PRZYSTAWIENIA 45o
END MILLING CUTTERS
SETTING ANGLE 45o
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
ë ìÉãOM B èãAHE 45o
215.17
Z=1÷3
C
3
z chwytem walcowym/ plain shank/ c ˆËÎË̉p˘ecÍËÏ x‚ocÚo‚ËÍoÏ
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js14)
d
L
l
a
z
215.17 - 4505
215.17 - 4520
5
20
20
25
85
90
50
56
9
9
1
3
Symbol
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
TPGN/TPUN 1603 r
TPGN/TPUN 1603 r
202000
202101
z chwytem sto˝kowym Morse’a/ Morse taper shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ ÚËÔ‡ ◊ÍÓÌÛÒ åÓÁ”
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js14)
L
I
a
Morse
taper
No
z
215.17 - 4505.2
215.17 - 4520.2
215.17 - 4532.2
5
20
32
120
120
145
86
86
109
9
9
9
3
3
4
1
3
3
Symbol
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
TPGN/TPUN 1603 r
TPGN/TPUN 1603 r
TPGN/TPUN 1603 r
202407
202509
202600
95
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 96
FREZY TRZPIENIOWE
DO FAZOWANIA BLACH
END MILLING
CUTTERS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
Ñãü îêÖáÖêéÇÄçàü
ãàëíéÇéâ ëíÄãà
FOR SHEET CHAMFERING
215.17
Z=4
C
z chwytem walcowym z p∏askà/ flatted shank/ x‚ocÚo‚ËÍ Ò Î˚ÒÍÓÈ
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
215.17 - 63 x 65o.3
215.17 - 63 x 60o.3
215.17 - 63 x 55o.3
215.17 - 63 x 50o.3
215.17 - 63 x 45o.3
215.17 - 63 x 40o.3
215.17 - 63 x 35o.3
215.17 - 63 x 30o.3
3
D
d
(js14) (h6)
63
63
63
63
63
63
63
63
50
50
50
50
50
50
50
50
L
I
a
κ
z
130
130
130
130
130
130
130
130
80
80
80
80
80
80
80
80
20
19
18
16
15
14
12
11
65o
60o
55o
50o
45o
40o
35o
30o
4
4
4
4
4
4
4
4
p∏ytki wymienne
indexable inserts
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
Code No 0641-559015108
015200
015301
015403
015505
015607
015709
015800
z chwytem sto˝kowym Morse’a/ Morse taper shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ ÚËÔ‡ “ÍÓÌÛÒ åÓÁ”
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
215.17 - 63 x 65o.2
215.17 - 63 x 60o.2
215.17 - 63 x 55o.2
215.17 - 63 x 50o.2
215.17 - 63 x 45o.2
215.17 - 63 x 40o.2
215.17 - 63 x 35o.2
215.17 - 63 x 30o.2
D Morse
taper
(js14)
No
63
63
63
63
63
63
63
63
96
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
5
5
5
5
5
5
5
5
L
I
a
κ
z
186
186
186
186
186
186
186
186
136
136
136
136
136
136
136
136
20
19
18
16
15
14
12
11
65o
60o
55o
50o
45o
40o
35o
30o
4
4
4
4
4
4
4
4
p∏ytki wymienne
indexable inserts
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
TPKN2204PPR, TPGN/TPUN2204rr
Code No 0641-559016109
016200
016302
016404
016506
016608
016700
016801
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 97
FREZY NASADZANE
CZO¸OWE
220.27
D
d
(js16) (H7)
ëËÏ‚ÓÎ
îêÖáõ
HACAÑHõE
C
Z=3÷5
Symbol
FACE MILLING
CUTTERS
220.27 - 050
220.27 - 063
220.27 - 080
50
63
80
22
22
27
B
H
h
c
a
p∏ytki wymienne
indexable inserts
z
Code No 0641-519-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
10.4
10.4
12.4
40
40
50
20
20
22
6.3
6.3
7
9
9
9
3
4
5
SPAN/SKPN 1203 EDR
SPGN/SPUN 1203 r
SPKR 1203 EDR
200108
200200
200301
3
FREZY NASADZANE
CZO¸OWE
220.130
Z=5÷9
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
220.130 - 063
220.130 - 080
220.130 - 100
220.130 - 125
220.130 - 160
220.130 - 200
220.130 - 080-15
220.130 - 100-15
220.130 - 125-15
220.130 - 160-15
220.130 - 200-15
220.130 - 250-15
îêÖáõ
HACAÑHõE
C
D
d
d1
(js16) (H7)
63
80
100
125
160
200
80
100
125
160
200
250
FACE MILLING
CUTTERS
22
27
32
40
40
60
27
32
40
40
60
60
66.7
101.6
66.7
101.6
101.6
d2
H
h
B
c
a
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-549-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
14
18
14
18
18
40
50
50
63
63
63
50
50
63
63
63
63
20
22
25
28
32
32
22
25
28
32
32
32
10.4
12.4
14.4
16.4
16.4
25.7
12.4
14.4
16.4
16.4
25.7
25.7
6.3
7
8
9
9
14
7
8
9
9
14
14
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
5
6
6
7
7
8
5
6
7
7
8
9
SEAN 1203 AFN,
SEAN 1203 AFTN
SEAN 1203AFTN-BJ,
SEKN 1203 AFN,
SEKN 1203 AFTN,
SEKN 1203 AFN-75
SEAN 1504 AFN
SEAN 1504 AFTN
SEAN 1504 ZZTN
SEKN 1504 AFN
SEKN 1504 AFTN
SEKR 1504-75
230109
230200
230302
230404
230506
230608
230254
230356
230458
230550
230651
230678
97
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 98
FREZY NASADZANE
CZO¸OWE
FACE MILLING
CUTTERS
TYP LEKKI
LIGHT TYPE
220.130
D
d
ëËÏ‚ÓÎ (js16) (H7)
Symbol
40
50
63
22
22
22
H
h
B
Z=3÷8
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
220.17 - 40
220.17 - 50
220.17 - 63-16
220.17 - 63-22
220.17 - 80
220.17 - 100
220.17 - 125
220.17 - 160
220.17 - 200
53
48
40
98
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
a
p∏ytki wymienne
indexable inserts
z
Code No 0641-549-
20
20
20
10.4
10.4
10.4
6.3
6.3
6.3
6
6
6
3
4
5
SEAN 1203 FN, SEAN1203 FTN,
SEAN 1203 AFTV-BJ, SEAN 1203 ZZTN/ZZN,
SEKN 1203 AFN, SEKN 1203 AFTN,
SEKR 1203 AFN-75
SHOULDER
MILLING
CUTTERS
229200
229302
229404
îêÖáõ
HACAÑHõE
íéêñÖÇõÖ
C
D
d
d1
(js16) (H7)
40
50
63
63
80
100
125
160
200
c
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
FREZY NASADZANE
WALCOWOCZO¸OWE
220.17
ã›ÉKàâ Tàè
C
Z=3÷5
220.130 - 40-1
220.130 - 50-1
220.130 - 63-1
îêÖáõ HACAÑHõE
16
22
22
22
27
32
40
40
60
66.7
101.6
d2
H
h
B
a
c
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-514-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
14
18
40
40
40
47
50
50
63
63
63
20
20
20
20
22
32
35
29
40
8.4
10.4
10.4
10.4
12.4
14.4
16.4
16.4
25.7
16.5
16.5
16.5
22
22
22
22
22
22
5.6
6.3
6.3
6.3
7
8
9
9
14
3
3
3
3
4
5
6
7
8
TPGN/TPUN 1603 rr
TPAN 1603 PP-N
TPKN 1603 PP-R
TPGN/TPUN 2204 rr
TPKN 2204 rr
200106
200208
200300
200340
200401
200503
200605
200707
200809
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 99
G¸OWICE FREZOWE NASADZANE CZO¸OWE
FACE MILLING CUTTERS
îêÖáõ HACAÑHõE íéêñÖÇõÖ
257.1
Z=6÷34
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
R/L 257.1 - 080-10
R/L 257.1 - 100-10
R/L 257.1 - 125-10
R/L 257.1 - 160-10
R/L 257.1 - 200-10
R/L 257.1 - 250-10
R/L 257.1 - 315-10
R/L 257.1 - 400-10
R/L 257.1 - 500-10
R/L 257.1 - 125-20
R/L 257.1 - 160-20
R/L 257.1 - 200-20
R/L 257.1 - 250-20
R/L 257.1 - 315-20
R/L 257.1 - 400-20
D
C
d
(js16) (H7)
80
100
125
160
200
250
315
400
500
125
160
200
250
315
400
27
32
40
40
60
60
60
60
60
40
40
60
60
60
60
d1
d2
H
h
B
c
a
z
66.7
101.6
101.6
101.6
101.6
101.6
66.7
101.6
101.6
101.6
101.6
177.8
177.8
177.8
177.8
177.8
50
50
63
63
63
63
80
80
80
63
63
63
63
80
80
22
25
29
29
40
40
40
40
40
29
29
40
40
40
40
12.4
14.4
16.4
16.4
25.7
25.7
25.7
25.7
25.7
16.4
16.4
25.7
25.7
25.7
25.7
7
8
9
9
14
14
14
14
14
9
9
14
14
14
14
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
6
8
8
10
12
16
20
26
34
8
10
12
16
20
26
p∏ytki wymienne
indexable inserts
R
L
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇ Code No 0641-549- Code No 0641-549-
SPAN/SPKN 1203 EDR/L
SPKR 1203 EDR/L
LPKN 120322 R/L
SPAN/SPKN 1504 EDR/L
SPKR 1504 EDR/L
LPKN 1504 ZZR/L
210102
210204
210306
210408
210500
210601
210703
210805
210907
220100
220202
220304
220406
220508
220600
210115
210217
210319
210410
210512
210614
210716
210818
210910
220113
220215
220317
220419
220510
220612
99
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 100
G¸OWICE FREZOWE FACE MILLING
WALCOWO-CZO¸OWE CUTTERS
FINE TEETH
OSTRZA DROBNE
îêÖáõ
HACAÑHõE
íéêñÖÇõÖ
C MEãKàM áìÅéå
257.20
Z=12÷50
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
D
d
(js16) (H7)
R/L 257.20 - 125
R/L 257.20 - 160
R/L 257.20 - 200
R/L 257.20 - 250
R/L 257.20 - 315
R/L 257.20 - 400
3
C
125
160
200
250
315
400
40
40
60
60
60
60
d1
d2
66.7
101.6
101.6
101.6 177.8
101.6 177.8
G¸OWICE FREZOWE
NASADZANE WALCOWO-CZO¸OWE
H
h
B
c
a
z
63
63
63
63
80
80
29
29
40
40
40
40
16.4
16.4
25.7
25.7
25.7
25.7
9
9
14
14
14
14
9
9
9
9
9
9
12
14
18
24
30
38
p∏ytki wymienne
indexable inserts
R
L
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇ Code No 0641-549- Code No 0641-549-
SPAN/SPKN 1203 EDR/L
SPKR 1203 EDR/L
LPKN 1203 ZZR/L
055105
055207
055309
055400
055502
055604
055808
055900
056004
056106
056208
056300
FACE MILLING
CUTTERS
îêÖáõ HACAÑHõE
íéêñÖÇõÖ
NEGATIVE RAKE
C OTPàñATEãúHõM èÖêÖÑçàå ìÉãéå
Z UJEMNYM KÑTEM NATARCIA
257.12
C
Z=6÷26
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
R/L 257.12 - 100
R/L 257.12 - 125
R/L 257.12 - 160
R/L 257.12 - 200
R/L 257.12 - 250
R/L 257.12 - 315
R/L 257.12 - 400
D
d
(js16) (H7)
100
125
160
200
250
315
400
100
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
32
40
40
60
60
60
60
d1
d2
H
h
B
c
a
z
50
63
63
63
63
80
80
25
29
29
40
40
40
40
14.4
16.4
16.4
25.7
25.7
25.7
25.7
8
9
9
14
14
14
14
9
9
9
9
9
9
9
6
8
10
12
16
20
26
p∏ytki wymienne
indexable inserts
R
L
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇ Code No 0641-549- Code No 0641-54966.7
101.6
101.6
101.6 177.8
101.6 177.8
SNGN/SNUN 1204 rr
SNKN 1204 EN
LPKN 1203ZZR/L
250105
250207
250309
250400
250502
250604
250706
250118
250210
250311
250413
250515
250617
250719
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 101
G¸OWICE FREZOWE
NASADZANE
CZO¸OWE
259.1
ëËÏ‚ÓÎ
D d
d1
(js16) (H7)
259.1 - 125
259.1 - 160
259.1 - 200
259.1 - 250
259.1 - 315
îêÖáõ
HACAÑHõE
íéêñÖÇõÖ
C
Z=8÷20
Symbol
FACE MILLING
CUTTERS
125
160
200
250
315
40
40
60
60
60
d2
H
h
B
c
a
p∏ytki wymienne
indexable inserts
z
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
66.7
101.6
101.6
101.6
14
18
18
18
63
63
63
63
80
FREZY NASADZANE
CZO¸OWE
29
29
40
40
40
16.4
16.4
25.7
25.7
25.7
9
9
14
14
14
22
22
22
22
22
8
10
12
16
20
TPAN/TPKN 2204 PPR
TPGN/TPUN 2204 rr
FACE MILLING
CUTTERS
526006
526108
526200
526253
526301
3
îêÖáõ
HACAÑHõE
íéêñÖÇõÖ
FOR SHEET CHAMFERING
DO FAZOWANIA BLACH
Code No 0641-549-
Ñãü îêÖáÖêéÇÄçàü ãàëíéÇéâ ëíÄãà
R 259
Z=8
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
R 259.130 - 125
R 259.140 - 125
R 259.145 - 125
R 259.150 - 125
R 259.160 - 125
C
D
d
H
(js16) (H7)
125
125
125
125
125
40
40
40
40
40
63
63
63
63
63
h
29
29
29
29
29
B
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
c
9
9
9
9
9
a
17
22
24
26
27
κ
z
30o
40o
45o
50o
60o
8
8
8
8
8
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-549-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
TPAN/TPKN 2204 PPR
TPGN/TPUN 2204 rr
900001
900103
900205
900307
900409
101
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 102
FREZY TARCZOWE
TRZYSTRONNE NA PRZEMIAN SKOÂNE
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ
íêÖïëíéêéççàÖ ë PAáHOHAèPABãEHHõMà áìÅúüåà
334.51
C
Z=10÷20
3
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js16)
d
(H7)
L
(K11)
z
334.51 - 1012
334.51 - 1014
334.51 - 1016
334.51 - 1018
334.51 - 1020
334.51 - 1022
334.51 - 1025
334.51 - 1212
334.51 - 1214
334.51 - 1216
334.51 - 1218
334.51 - 1220
334.51 - 1222
334.51 - 1225
334.51 - 1612
334.51 - 1614
334.51 - 1616
334.51 - 1618
334.51 - 1620
334.51 - 1622
334.51 - 1625
334.51 - 2018
334.51 - 2020
334.51 - 2022
334.51 - 2025
334.51 - 2518
334.51 - 2520
334.51 - 2522
334.51 - 2525
334.51 - 3118
334.51 - 3120
334.51 - 3122
334.51 - 3125
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
250
250
250
250
315
315
315
315
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
12
14
16
18
20
22
25
12
14
16
18
20
22
25
12
14
16
18
20
22
25
18
20
22
25
18
20
22
25
18
20
22
25
10
10
10
8
8
8
8
12
12
12
10
10
10
10
16
16
16
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
16
20
20
20
20
Symbol
102
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-539-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
TPGN/TPUN 110304
TPKN 1603PP-L/P
TPAN 1603 PP-N
TPGN/TPUN 1603 rr
TPGN/TPUN 110304
TPKN 1603PP-L/P
TPAN 1603 PP-N
TPGN/TPUN 1603 rr
TPGN/TPUN 110304
TPKN 1603PP-L/P
TPAN 1603 PP-N
TPGN/TPUN 1603 rr
250100
250201
250303
250405
250507
250609
250700
250802
250904
251009
251100
251202
251304
251406
251508
251600
251701
251803
251905
252000
252101
252203
252305
252407
252509
252600
252702
252804
252906
253000
253102
253204
253306
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 103
FREZY TARCZOWE
TRZYSTRONNE NA PRZEMIAN SKOÂNE
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ
íêÖïëíéêéççàÖ ë PAáHOHAèPABãEHHõMà áìÅúüåà
334.5
Z=6÷20
3
p∏ytki skrawajàce mocowane klinem/ inserts fastened by wedge/ pÂÁ‡ÚÂθÌ˚ Ô·ÒÚËÌÍË ÍÂÔÎfiÌÌ˚ ÍÎËÌÓÏ
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
334.5 - 1018
334.5 - 1018
334.5 - 1020
334.5 - 1020
334.5 - 1022
334.5 - 1022
334.5 - 1025
334.5 - 1025
334.5 - 1218
334.5 - 1218
334.5 - 1220
334.5 - 1220
334.5 - 1222
334.5 - 1222
334.5 - 1225
334.5 - 1225
334.5 - 1618
334.5 - 1620
334.5 - 1622
334.5 - 1625
334.5 - 2018
334.5 - 2020
334.5 - 2022
334.5 - 2025
334.5 - 2518
334.5 - 2520
334.5 - 2522
334.5 - 2525
334.5 - 3118
334.5 - 3120
334.5 - 3122
334.5 - 3125
D (js16)
d (H7)
L (K11)
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
200
200
200
200
250
250
250
250
315
315
315
315
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
18
18
20
20
22
22
25
25
18
18
20
20
22
22
25
25
18
20
22
25
18
20
22
25
18
20
22
25
18
20
22
25
z
6
* 8
6
* 8
6
* 8
6
* 8
8
* 10
8
* 10
8
* 10
8
* 10
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
16
20
20
20
20
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-539-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
TPAN 1603 PP-N
254310
254409
254441
254500
254514
254602
254615
254704
255015
255104
255117
255206
255219
255308
255310
255400
255501
255603
255705
255807
255909
256003
256105
256207
256309
256400
256502
256604
256706
256808
256900
257004
* Odmiana drobno ostrzowa
* Fine teeth
* îÂÁ˚ Ò ÏÂÎÍËÏË ÁÛ·¸flÏË
103
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 104
FREZY TARCZOWE
DWUSTRONNE
334.61
Z=8÷20
Symbol
3
ONE-SIDED DISC îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ
MILLING CUTTERS 2-X CTOPOHHàE
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js16)
d
(H7)
L
z
R/L 334.61 - 100
R/L 334.61 - 125
R/L 334.61 - 160
R/L 334.61 - 200
R/L 334.61 - 250
R/L 334.61 - 315
100
125
160
200
250
315
32
40
40
50
60
60
20
20
20
20
20
20
8
10
12
14
16
20
FREZY TARCZOWE
DWUSTRONNE
334.6
p∏ytki wymienne
indexable inserts
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
TPKN 1603 PP-R/L
TPAN 1603 PP-N
TPGN/TPUN 1603
R
L
Code No 0641-539-
Code No 0641-539-
090200
090301
090403
090505
090607
090709
090902
091007
091109
091200
091302
091404
ONE-SIDED DISC îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ
MILLING CUTTERS 2-X CTOPOHHàE
Z=6÷20
p∏ytki skrawajàce mocowane klinem/ inserts fastened by wedge/ pÂÁ‡ÚÂθÌ˚ Ô·ÒÚËÌÍË ÍÂÔÎfiÌÌ˚ ÍÎËÌÓÏ
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js16)
d
(H7)
L
z
R/L 334.6 - 100
R/L 334.6 - 100
R/L 334.6 - 125
R/L 334.6 - 125
R/L 334.6 - 160
R/L 334.6 - 200
R/L 334.6 - 250
R/L 334.6 - 315
100
100
125
125
160
200
250
315
32
32
40
40
40
50
60
60
20
20
20
20
20
20
20
20
6
8
8
10
12
14
16
20
Symbol
104
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
p∏ytki wymienne
indexable inserts
R
L
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
Code No 0641-539-
Code No 0641-539-
TPKN 1603 PP-R/L
TPAN 1603 PP-R/L
055787
055802
056076
056100
056406
056701
057000
057305
057581
057600
057687
057906
058204
058500
058805
059103
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 105
FREZY PI¸KOWE
NFTs
METAL SLITTING
SAWS
îêÖáõ
èPOPEáHõE
Z=6÷20
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
NFTs 100 - 22 - 3
NFTs 100 - 22 - 4
NFTs 100 - 22 - 5
NFTs 125 - 32 - 3
NFTs 125 - 32 - 4
NFTs 125 - 32 - 5
NFTs 160 - 32 - 3
NFTs 160 - 32 - 4
NFTs 160 - 32 - 5
NFTs 160 - 40 - 3
NFTs 160 - 40 - 4
NFTs 160 - 40 - 5
NFTs 200 - 40 - 3
NFTs 200 - 40 - 4
NFTs 200 - 40 - 5
NFTs 250 - 40 - 3
NFTs 250 - 40 - 4
NFTs 250 - 40 - 5
NFTs 315 - 40 - 4
NFTs 315 - 40 - 5
D
d
(js16) (H7)
100
100
100
125
125
125
160
160
160
160
160
160
200
200
200
250
250
250
315
315
22
22
22
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
g
2,4
3,2
4
2,4
3,2
4
2,4
3,2
4
2,4
3,2
4
2,4
3,2
4
2,4
3,2
4
3,2
4
w
3,1
4,1
5,1
3,1
4,1
5,1
3,1
4,1
5,1
3,1
4,1
5,1
3,1
4,1
5,1
3,1
4,1
5,1
4,1
5,1
z
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
10
10
14
14
14
18
18
18
20
20
n
G
max max
800
800
800
640
640
640
500
500
500
500
500
500
400
400
400
320
320
320
250
250
27
27
27
35
35
35
52
52
52
39
39
39
59
59
59
84
84
84
117
117
p∏ytki wymienne
indexable inserts
3
Code No 0641-539-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
LFMX 3N
LFMX 4N
LFMX 5N
LFMX 3N
LFMX 4N
LFMX 5N
LFMX 3N
LFMX 4N
LFMX 5N
LFMX 3N
LFMX 4N
LFMX 5N
LFMX 3N
LFMX 4N
LFMX 5N
LFMX 3N
LFMX 4N
LFMX 5N
LFMX 4N
LFMX 5N
600201
600303
600405
600609
600700
600802
601009
601100
601202
601406
601508
601600
601803
601905
602000
602101
602203
602407
602600
602702
n max – maksymalne obroty
G max – maksymalna g∏´bokoÊç pracy
105
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 106
FREZY TRZPIENIOWE
217.699
Z=2÷4
END MILLING
CUTTERS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
S
z chwytem walcowym ze sp∏aszczeniem/ flatted shank/ x‚ocÚÓ‚ËÍ Ò Î˚ÒÍÓÈ
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
217.699 - 1212.3-10
217.699 - 1614.3-10
217.699 - 1616.3-10
217.699 - 2018.3-10
217.699 - 2020.3-10
217.699 - 2522.3-10
217.699 - 2525.3-10
3
D(js14) d (h6)
L
l
z
a
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
12
14
16
18
20
22
25
12
16
16
20
20
25
25
70
75
75
82
82
96
96
45
48
48
50
50
56
56
1
1
2
2
2
3
3
10
10
10
10
10
10
10
056510
056516
056522
056528
056534
056540
056546
APKT 1003 PDR
z chwytem walcowym ze sp∏aszczeniem/ flatted shank/ x‚ocÚÓ‚ËÍ Ò Î˚ÒÍÓÈ
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
217.699 - 2525.3
217.699 - 3232.3
217.699 - 3240.3
D(js14) d (h6)
L
l
z
a
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
25
32
40
25
32
32
98
100
110
56
60
60
2
3
4
16
16
16
056552
056600
056654
APFT 1604 PDTR-75
z chwytem sto˝kowym Morse’a/ Morse taper shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ ÚËÔ‡ “ÍÓÌÛÒ åÓÁ”
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
217.699 - 3025.3
217.699 - 3032.3
217.699 - 3240.3
D(js14) d (h6)
L
l
z
a
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
25
32
40
106
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
3
3
4
124
124
157
86
86
109
2
3
4
16
16
16
APFT 1604 PDTR-75
056756
056804
056858
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 107
FREZY TRZPIENIOWE
217.199
Z=1÷3
END MILLING
CUTTERS
îêÖáõ
äéçñÖÇõÖ
S
z chwytem walcowym ze sp∏aszczeniem/ flatted shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ Ò Î˚ÒÍÓÈ
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
217.199 - 1212.3
217.199 - 1616.3
217.199 - 2020.3
217.199 - 2525.3
217.199 - 3232.3
D(js14) d (h6)
L
l
z
a
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
12
16
20
25
32
12
16
20
25
32
70
75
82
96
105
45
48
50
56
60
1
2
2
2
3
6
6
8
9
9
052108
052200
052301
052403
052505
CCMX 060204
CCMX 060204
CCMX 080308
CCMX 09T308
CCMX 09T308
z chwytem sto˝kowym Morse’a/ Morse taper shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ ÚËÔ‡ ◊ÍÓÌÛÒ åÓÁ”
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
217.199 - 2016.2
217.199 - 3020.2
217.199 - 3025.2
217.199 - 3032.2
D(js14) d (h6)
L
l
a
16
20
25
32
2
3
3
3
94
116
124
124
69
86
86
86
6
8
8
9
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
216.199 - 1212.3
216.199 - 1616.3
216.199 - 1618.3
216.199 - 2020.3
216.199 - 2022.3
216.199 - 2525.3
216.199 - 2528.3
216.199 - 3232.3
216.199 - 3236.3
216.199 - 3240.3
2
2
2
3
SLOT DRILLS
WITH FLATTED SHANK
Z CHWYTEM WALCOWYM
ZE SP¸ASZCZENIEM
Z=1÷2
p∏ytki wymienne
indexable inserts
3
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
FREZY TRZPIENIOWE
DO ROWKÓW
216.199
z
CCMX 060204
CCMX 080308
CCMX 09T308
CCMX 09T308
054100
054201
054303
054405
îêÖáõ
äéçñÖÇõÖ
ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ
S
D
d
(js14) (h6)
12
16
18
20
22
25
28
32
36
40
12
16
16
20
20
25
25
32
32
32
L
l
a
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
70
75
75
82
82
98
98
105
105
105
45
48
48
50
50
56
56
60
60
60
6
6
6
8
8
9
9
12
12
12
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
COMX 060104
XCMX 050204, SPMX 0602AP
CCMX 060204, SPMX 0602AP
CCMX 08308, SPMX 0602AP
CCMX 08308, SPMX 0602AP
CCMX 09T308, SPMX 0903AP
CCMX 09T308, SPMX 090SAP
CCMX 120412, SPMX 12T3AP
CCMX 120412, SPMX 12T3AP
CCMX 120412, SPMX 12T3AP
045306
045408
045500
045601
045703
045805
045907
046001
046103
046205
107
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 108
FREZY TRZPIENIOWE
DO ROWKÓW
SLOT DRILLS
WITH MORSE TAPER SHANK
Z CHWYTEM STO˚KOWYM MORSE’A
216.199
ëËÏ‚ÓÎ
D Morse
(js14) No
taper
216.199 - 2012.2
216.199 - 2016.2
216.199 - 2018.2
216.199 - 2020.2
216.199 - 3022.2
216.199 - 3025.2
216.199 - 3028.2
216.199 - 3032.2
216.199 - 4036.2
216.199 - 4040.2
3
ë ïÇéëíéÇàäéå íàèÄ ◊äéçìë åéêáÖ”
S
Z=1÷2
Symbol
12
16
18
20
22
25
28
32
36
40
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
L
l
a
z
90
95
95
100
125
125
125
132
150
150
69
69
69
69
86
86
86
86
109
109
6
6
6
8
8
9
9
12
12
12
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
FREZY TRZPIENIOWE
Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ,
DO FAZOWANIA WA¸KÓW
217.459
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
COMX 060104
XCMX 050204, SPMX 0602AP
CCMX 060204, SPMX 0602AP
CCMX 08308, SPMX 0602AP
CCMX 08308, SPMX 0602AP
CCMX 09T308, SPMX 0903AP
CCMX 09T308, SPMX 090SAP
CCMX 120412, SPMX 12T3AP
CCMX 120412, SPMX 12T3AP
CCMX 120412, SPMX 12T3AP
048105
048207
048309
048400
048502
048604
048706
048808
048900
049004
END MILLING
CUTTERS
îêÖáõ
äéçñÖÇõÖ
WITH FLATTED SHANK,
FOR SHAFT CHAMFERING
ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ,
Ñãü ëçüíàü îÄëäà
S
Z=2÷3
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js14)
D1
217.459-2005.3
217.459-2510.3
217.459-2515.3
217.459-2520.3
217.459-2525.3
5
10
15
20
25
10
15
20
25
30
Symbol
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
òèéçéóçõÖ
108
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
d
L
I
z
a
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
20
25
25
25
25
80
92
92
97
97
50
56
56
56
56
2
2
3
3
3
10
10
10
10
10
SCMT
SCMT
SCMT
SCMT
SCMT
120408
120408
120408
120408
120408
204001
204103
204205
204307
204409
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 109
FREZY TRZPIENIOWE
END MILLING CUTTERS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
215.139
Z=4÷6
S
3
Z chwytem walcowym z p∏askà/ flatted shank / x‚ocÚo‚ËÍ c Î˚cÍoÈ
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
215.139 - 3250.3
215.139 - 3263.3
215.139 - 3280.3
D
(js16) d (h6)
50
63
80
32
32
32
L
l
a
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
110
110
110
60
60
60
6
6
6
SEHX 1204 AFP
SEHX 1204 AFP
SEHX 1204 AFP
4
5
6
075108
075200
075301
Z chwytem sto˝kowym Morse’a/ Morse taper shank/ x‚ocÚo‚ËÍ ÚËÔ‡ ◊ÍoÌÛc ÏoÁe”
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js16)
Morse
taper
No
L
215.139 - 4050.2
215.139 - 5063.2
215.139 - 5080.2
50
63
80
4
5
5
157
187
187
Symbol
l
a
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
109
136
136
6
6
6
4
5
6
SEHX 1204 AFP
SEHX 1204 AFP
SEHX 1204 AFP
075505
075607
075709
109
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 110
FREZY TRZPIENIOWE DO ROWKÓW TEOWYCH
T - SLOT CUTTERS
îêÖáõ T-éÅêÄáçõÖ
395.199
3
S
Z=2÷4
z chwytem walcowym z p∏askà/ flatted shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ Ò Î˚ÒÍÓÈ
Symbol
a
ëËÏ‚ÓÎ
395.199 - 1614.3
395.199 - 1618.3
395.199 - 2522.3
395.199 - 3228.3
14
18
22
28
D
d
d1
(d11) (h6) (h12)
25
32
40
50
16
16
25
32
12
15
19
25
L
I
b
z
82
90
108
124
48
48
56
60
11
14
18
22
2
2
4
4
p∏ytki wymienne
indexable inserts
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
CCMX 060204
CCMX 080308
CCMX 09T308
CCMX 120412
Code No 0641-599227056
227104
227158
227206
z chwytem sto˝kowym Morse’a/ Morse taper shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ ÚËÔ‡ ◊ÍÓÌÛÒ åÓÁ”
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
395.199 - 2014.2
395.199 - 2018.2
395.199 - 3022.2
395.199 - 4028.2
Morse
a
14
18
22
28
110
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
D taper d1
(d11) No (h12)
25
32
40
50
2
2
3
4
12
15
19
25
L
I
b
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
103
111
138
173
69
69
86
109
11
14
18
22
2
2
4
4
CCMX 060204
CCMX 080308
CCMX 09T308
CCMX 120412
Code No 0641-599227351
227400
227453
227501
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 111
FREZY
TRZPIENIOWE
END MILLING
CUTTERS
îêÖáõ
äéçñÖÇõÖ
Z CHWYTEM WALCOWYM
Z P¸ASKÑ DO FAZOWANIA
WITH FLATTED SHANK
FOR CHAMFERING
ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ ,
Ñãü áÖçäéÇÄçàü
215.609
Z=1÷3
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
215.609-1220.3
215.609-1625.3
215.609-1632.3
215.609-2040.3
S
D (js14)
d (h6)
L
a
p∏ytki wymienne
indexable inserts
z
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
20
25
32
40
12
16
11
20
63
67
75
82
9.12
9.12
13.89
13.89
1
2
1
3
203408
203500
203601
203703
TCMT - 1102 rr
TCMT - 1102 rr
TCMT - 16T3 rr
TCMT - 16T3 rr
3
FREZY TRZPIENIOWE
Z CZO¸EM KULISTYM,
Z CHWYTEM WALCOWYM Z P¸ASKÑ
218.199 Z=2÷3
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
218.199-2025.3
218.199-3240.3
218.199-4050.3
218.199-4063.3
END MILLING
CUTTERS
îêÖáõ
äéçñÖÇõÖ
BALL NOSED, WITH FLATTED SHANK
ëé ëîÖêàóÖëäàå íéêñéå,
ïÇéëíéÇàä ë ãõëäéâ
S
D
d
(js14) (h6)
25
40
50
63
20
32
40
40
L
L1
a
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
110
135
155
165
55
70
80
90
25
40
53
60
2
2
3
3
ZDMT 1103 - R12.5, SPMT 06304
ZDMT 1604 - R20, SPMT 120408
ZDMT 1604 - R25, SPMT 120408
ZDMT 1604 - R31.5, SPMT 120408
074105
074309
074400
074502
111
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 112
FREZY TRZPIENIOWE
Z P¸YTKAMI OKRÑG¸YMI
END MILLING CUTTERS
WITH ROUND INSERTS
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
ë äêìÉãéâ èãÄëíàçéâ
217.299
S
Z=1÷4
z chwytem walcowym z p∏askà/ flatted shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ Ò Î˚ÒÍÓÈ
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js14)
d (h6)
217.299 - 1604.3
217.299 - 2008.3
217.299 - 1212.3
217.299 - 1616.3
217.299 - 2020.3
217.299 - 2525.3
217.299 - 3232.3
217.299 - 3240.3
4
8
12
16
20
25
32
40
16
20
12
16
20
25
32
32
Symbol
3
L
l
a
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
100
125
70
75
82
98
100
110
48
50
45
48
50
56
60
60
6
6
4
4
5
5
6
6
1
1
2
2
2
3
3
4
RPHT 1204 MO
RPHT 1204 MO
RPHT 0803 MC
RPHT 0803 MC
RPHT 10T3 MO
RPHT 10T3 MO
RPHT 1204 MO
RPHT 1204 MO
067109
067200
070101
070203
070305
070407
070509
070600
z chwytem sto˝kowym Morse’a/ Morse taper shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ ÚËÔ‡ ◊ÍÓÌÛÒ åÓÁ”
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js14)
L
217.299 - 2004.2
217.299 - 2008.2
217.299 - 3008.2
217.299 - 2016.2
217.299 - 3020.2
217.299 - 3025.2
217.299 - 3032.2
217.299 - 4040.2
4
8
8
16
20
25
32
40
120
130
150
94
116
124
124
157
112
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
I
69
69
86
69
86
86
86
109
a
6
6
6
4
5
5
6
6
z
1
1
1
2
2
2
3
4
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Morse
taper
No
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
2
2
3
2
3
3
3
4
RPHT 1204 MO
RPHT 1204 MO
RPHT 1204 MO
RPHT 0803 MC
RPHT 10T3 MO
RPHT 10T3 MO
RPHT 1204 MO
RPHT 1204 MO
Code No 0641-559067506
067608
067700
070804
070906
071000
071102
071204
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 113
FREZY TRZPIENIOWE
WALCOWO - CZO¸OWE, Z CHWYTEM STO˚KOWYM ISO 7:24
END MILLING CUTTERS
WITH ISO 7:24 TAPER SHANK
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
ë ïÇéëíéÇàäOM ISO 7:24
215.599
Z=3÷5
S
Odmiana z p∏ytkà CCMX 0803/ Insert CCMX 0803/ îÓχ Ò Ô·ÒÚËÌÍoÈ CCMX 0803
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
215.599 - 40032032.5
215.599 - 40040048.5
215.599 - 50040048.5
215.599 - 40050060.5
215.599 - 50050072.5
ISO
D
taper
(js16)
No
32
40
40
50
50
40
40
50
40
50
p∏ytki wymienne
indexable inserts
L
I
I1
z
168
175
222
185
242
32
48
48
60
72
95
95
130
95
130
4
4
4
4
4
3
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
Oznaczenie
designation
é·ÓÁ̇˜ÂÌËÂ
CCMX 080308
CCMX 080308
CCMX 080308
CCMX 080308
CCMX 080308
IloÊç
pcs.
äÓÎ.
12
16
16
20
24
Code No 0641-559-
809700
809801
809903
810008
810100
Odmiana z p∏ytkà CCMX 1204/ Insert CCMX 1204/ îÓχ Ò Ô·ÒÚËÌÍoÈ CCMX 1204
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
215.599 - 50050059.5
215.599 - 50063078.5
215.599 - 50080097.5
ISO
D
taper
(js16)
No
50
63
80
50
50
50
p∏ytki wymienne
indexable inserts
L
I
I1
z
246
261
281
59
78
97
130
130
130
3
4
5
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
Oznaczenie
designation
é·ÓÁ̇˜ÂÌËÂ
CCMX 120408
CCMX 120408
CCMX 120408
IloÊç
pcs.
äÓÎ.
9
16
25
Code No 0641-559-
810112
810201
810303
113
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 114
FREZY TRZPIENIOWE
Z WYMIENNYMI KO¡CÓWKAMI
SKRAWAJÑCYMI
215.599
ëËÏ‚ÓÎ
3
S
Z=4
Symbol
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
MODULAR
MILLING CUTTERS ë áAMEHüEMõMà KOHñAMà
ISO
D
(js16) taper
No
p∏ytki wymienne
indexable inserts
L
L1
L2
z
215.599 - 050063083.5
63
50
261
83
112
4
215.599 - 050080096.5
80
50
281
96
139
4
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
Oznaczenie
designation
IloÊç
pcs.
é·ÓÁ̇˜ÂÌËÂ
äÓÎ.
APFT 1604PDTR
APKW 160430TR
APFT 1604PDTR
APKW 160430TR
28
4
32
4
Code No 0641-559-
801102
801204
1. Korpus/ Body/ äÓÔÛÒ
Symbol
D(js16)
ëËÏ‚ÓÎ
215.599 - 050063
215.599 - 050080
z
63
80
4
4
p∏ytki wymienne
indexable inserts
liczba p∏ytek
No. of inserts
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
äÓÎ. Ô·ÒÚËÌoÍ
APFT 1604PDTR
APFT 1604PDTR
16
20
Code No 641-559801102K
801204K
2. Koƒcówka wymienna z p∏ytkà APFT 1604 PDTR/ front piece with insert APFT 1604 PDTR
á‡ÏÂÌflÂÏ˚È Ì‡ÍÓ̘ÌËÍ Ò Ô·ÒÚËÌÍoÈ APFT 1604 PDTR
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
D(js16)
LC
p∏ytki wymienne
indexable inserts
z
liczba p∏ytek
No. of inserts
Code No 641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇ äÓÎ. Ô·ÒÚËÌoÍ
215.599 - 050063.1
215.599 - 050080.1
63
80
28.8
28.8
4
4
APFT 1604PDTR
APFT 1604PDTR
8
8
801102P
801204P
3. Koƒcówka wymienna z p∏ytkà APKW 160430TR i 1604 PDTR/ front piece with inserts APKW 160430TR and 1604 PDTR
á‡ÏÂÌflÂÏ˚È Ì‡ÍÓ̘ÌËÍ Ò Ô·ÒÚËÌÍoÈ APKW 160430TR Ë 1604 PDTR
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
D
(js16)
Lc
215.599 - 050063.2
63
28.8
4
3
215.599 - 050080.2
80
28.8
4
3
114
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
z
R
p∏ytki wymienne
indexable inserts
liczba p∏ytek
No. of inserts
Code No 641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇ äÓÎ. Ô·ÒÚËÌoÍ
APFT 1604PDTR
APKW 160430TR
APFT 1604PDTR
APKW 160430TR
4
801102R
4
801204R
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 115
FREZY TRZPIENIOWE
END MILLING
CUTTERS
WALCOWO - CZO¸OWE, Z CHWYTEM
STO˚KOWYM ISO 7:24
215.599
Z=3÷6
S
ëËÏ‚ÓÎ
ISO
taper
No
L
215.599 - 40050058.5
215.599 - 50050071.5
215.599 - 50063085.5
215.599 - 50080100.5
215.599 - 50100100.5
50
50
63
80
100
40
50
50
50
50
188
238
273
286
286
Z=3÷4
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
220.179 - 040
220.179 - 050
220.179 - 063
220.179 - 080
I
I1
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-559-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
FREZY NASADZANE
WALCOWOCZO¸OWE
220.179
ë ïÇéëíéÇàäOM ISO 7:24
WITH ISO 7:24 TAPER SHANK
D
(js16)
Symbol
îêÖáõ äéçñÖÇõÖ
58
71
85
100
100
95
130
130
130
130
3
3
4
5
6
SHOULDER
MILLING
CUTTERS
802103
802205
802307
802409
802500
APFT 1604 PDTR
APKT 1604 PDR
APFT 1604 PDTR
APFT 1604 PDSR
APFT 1604 PDFR
3
îêÖáõ
HACAÑHõE
íéêñÖÇõÖ
S
d
D
(js16) (H7)
40
50
63
80
16
22
22
27
H
h
B
c
a
z
40
40
40
50
20
20
20
22
8.4
10.4
10.4
12.4
5.6
6.3
6.3
7
16.5
16.5
16.5
22
3
3
3
4
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-514-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
TCMT 16T308
TCMT 16T308
TCMT 16T308
TCMT 220408
205100
205202
205304
205406
115
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 116
FREZY NASADZANE
CZO¸OWE
220.279
ëËÏ‚ÓÎ
220.279 - 050
220.279 - 063
220.279 - 080
îêÖáõ
HACAÑHõE
S
Z=4÷5
Symbol
FACE MILLING
CUTTERS
D
d
(js16) (H7)
50
63
80
22
22
27
H
h
B
c
a
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-519-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
40
40
50
20
20
22
10.4
10.4
12.4
6.3
6.3
7
9
9
9
4
4
5
SCMT 12048
SCMT 12048
SCMT 12048
503102
503204
503306
3
FREZY NASADZANE
CZO¸OWE
ëËÏ‚ÓÎ
220.139 - 050
220.139 - 063
220.139 - 080
220.139 - 100
220.139 - 125
220.139 - 160
220.139 - 200
220.139 - 250
îêÖáõ
HACAÑHõE
S
220.139 Z=4÷12
Symbol
FACE MILLING
CUTTERS
D
d
(js16) (H7)
50
63
80
100
125
160
200
250
116
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
22
22
27
32
40
40
60
60
H
h
B
c
a
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
40
40
50
50
63
63
63
63
20
20
22
32
35
29
40
40
10.4
10.4
12.4
14.4
16.4
16.4
25.7
25.7
6.3
6.3
7
8
9
9
14
14
6
6
6
6
6
6
6
6
4
5
6
6
7
8
10
12
SEHX 1204 AFP
SEHX 1204 AFP
SEHX 1204 AFP
SEHX 1204 AFP
SEHX 1204 AFP
SEHX 1204 AFP
SEHX 1204 AFP
SEHX 1204 AFP
Code No 0641-549800108
800200
800301
800403
800505
800607
800610
800622
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:52
Page 117
FREZY NASADZANE
WALCOWOCZO¸OWE
220.699
D
d
(js16) (H7)
ëËÏ‚ÓÎ
220.699 - 040
220.699 - 050
220.699 - 063
220.699 - 080
220.699 - 100
îêÖáõ
HACAÑHõE
íéêñÖÇõÖ
S
Z=4÷8
Symbol
SHOULDER
MILLING
CUTTERS
40
50
63
80
100
16
22
22
27
32
H
h
B
c
a
p∏ytki wymienne
indexable inserts
z
Code No 0641-514-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
40
40
40
50
50
20
20
20
22
32
8.4
10.4
10.4
12.4
14.4
5.6
6.3
6.3
7
8
16
16
16
16
16
APFT 1604 PDTR
APFT 1604 PDTR
APFT 1604 PDTR
APFT 1604 PDTR
APFT 1604 PDTR
4
5
6
7
8
202108
202200
202301
202403
202505
FREZY NASADZANE
CZO¸OWE
FACE MILLING
CUTTERS
îêÖáõ
íéêñÖÇõÖ
Z P¸YTKAMI OKRÑG¸YMI
WITH ROUND INSERTS
C KPìÉãOâ Ô·ÒÚËÌÍoÈ
220.299 Z=3÷10
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
220.299 - 032
220.299 - 040
220.299 - 050
220.299 - 063
220.299 - 080
220.299 - 100
220.299 - 125
220.299 - 160
220.299 - 200
S
D
d
(js16) d(H7)
32
40
50
63
80
100
125
160
200
3
16
22
22
22
27
32
40
40
60
d1
d2
H
h
B
c
a
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-549-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
66.7
101.6
14
18
40
40
40
40
50
50
63
63
63
20
20
20
20
22
32
35
29
40
8.4
10.4
10.4
10.4
12.4
14.4
16.4
16.4
25.7
5.6
6.3
6.3
6.3
7
8
9
9
14
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
4
5
5
6
7
8
9
10
RPHT 1204
RPHT 1204
RPHT 1204
RPHT 1204
RPHT 1204
RPHT 1204
RPHT 1204
RPHT 1204
RPHT 1204
810001
810103
810205
810307
810409
810500
810602
810704
810806
117
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:53
Page 118
FREZY NASADZANE
CZO¸OWE
FACE MILLING
CUTTERS
Z UNIWERSALNYM GNIAZDEM
WITH UNIVERSAL POCKET
ë ìçàÇÖêëÄãúçõåà
èéëÄÑéóçõåà åÖëíÄåà
ODKT 120508
ODKT 1205 AD
S
220.459 Z=3÷10
îêÖáõ íéêñÖÇõÖ
SDMT 120508
SDKT 1205 PD
SDMT 1205 AE
SDKT 1205 AE
RDMT 120500
RDGT 120500
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
220.459 - 040
220.459 - 050
220.459 - 063
220.459 - 080
220.459 - 100
220.459 - 125
220.459 - 160
3
D
d
(js16) (H7)
40
50
63
80
100
125
160
H
h
B
c
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-549-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
16
22
22
27
32
40
40
40
40
40
50
50
63
63
18
20
20
26
29
32
29
8,4
10,4
10,4
12,4
14,4
16,4
16,4
5,6
6,3
6,3
7
8
9
9
3
4
5
6
7
8
10
249105
249207
249309
249400
249502
249604
249706
ODKT 120508
ODKT 1205 AD
SDMT 120508
SDKT 1205 PD
SDMT 1205 AE
SDKT 1205 AE
RDMT 120500
RDGT 120500
îêÖáõ HACAÑHõE
FREZY NASADZANE
SHOULDER
WALCOWO-CZO¸OWE MILLING CUTTERS íéêñÖÇõÖ
220.599 Z=3÷10
AD
S
Symbol
D (js16)
ëËÏ‚ÓÎ
220.599-50-25-27
220.599-63-38-27
220.599-80-38-32
220.599-100-38-40
220.599-125-38-40
220.599-160-50-60
220.599-200-50-60
118
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
H
d (H7)
a
z
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-519-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
50
63
80
100
125
160
200
50
60
60
60
60
80
80
27
27
32
40
40
60
60
25
38
38
38
38
50
50
3
4
5
6
7
8
10
ADKT 1505 PDR-HM
ADKT 1505 PDR-HM
ADKT 1505 PDR-HM
ADKT 1505 PDR-HM
ADKT 1505 PDR-HM
ADKT 1505 PDR-HM
ADKT 1505 PDR-HM
100100
100202
100304
100406
100508
100600
100701
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:53
Page 119
îêÖáõ HACAÑHõE
FREZY NASADZANE
SHOULDER
WALCOWO-CZO¸OWE MILLING CUTTERS íéêñÖÇõÖ
220.599 Z=3÷10
AP
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
220.599-50-25-22-16
220.599-63-38-22-16
220.599-80-38-27-16
220.599-100-38-32-16
220.599-125-38-40-16
220.599-160-50-40-16
220.599-200-50-60-16
S
D (js16)
H
d (H7)
a
z
50
63
80
100
125
160
200
50
60
60
60
60
80
80
22
22
27
32
40
40
60
25
38
38
38
38
50
50
3
4
5
6
7
8
10
WIERT¸A SK¸ADANE
(D¸UGOÂå OTWORU WIERCONEGO
DO 3XD)
INDEXABLE
DRILLS
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-519-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
100803
100816
100828
100841
100905
100918
100931
APFT 1604 PDTR
APKT 1604 PDR
APKT 1604 PDTR
APKT 1604 PDSR
APKT 1604 PDFR
3
ëÇÖêãA ëÅéêçõE
(êÄÅéóÄü ÑãàçÄ 3XD)
(HOLE DRILLS 3XD)
416.339
S
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
416.339-2516
416.339-2517
416.339-2518
416.339-2519
416.339-2520
416.339-2521
416.339-2522
d+
– 0,1
16
17
18
19
20
21
22
L
L1
78
82
87
90
94
97
101
48
51
54
57
60
63
66
p∏ytki wymienne
indexable inserts
Code No 0641-230-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
XOMT 060204-DT
XOMT 060204-HQ
005108
005200
005301
005403
005505
005607
005709
119
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:53
Page 120
WIERT¸A SK¸ADANE
(D¸UGOÂå OTWORU WIERCONEGO
DO 3XD)
416.299
ëÇÖêãA
ëÅéêçõE
(HOLE DRILLS 3XD)
(êÄÅéóÄü ÑãàçÄ 3XD)
S
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
d
d
+
– 0,2 max*
416.299-15-45-25
416.299-16-48-25
416.299-17-51-25
416.299-18-54-25
416.299-19-57-25
416.299-20-60-25
416.299-21-63-25
416.299-22-66-25
416.299-23-69-25
416.299-24-72-25
416.299-25-75-25
416.299-26-78-25
416.299-27-81-25
416.299-28-84-25
416.299-29-87-25
416.299-30-90-25
416.299-31-93-32
416.299-32-96-32
416.299-33-99-32
416.299-34-102-32
416.299-35-105-32
416.299-36-108-32
416.299-37-111-32
416.299-38-114-32
416.299-39-117-32
416.299-40-120-32
416.299-41-123-32
416.299-42-126-32
416.299-43-129-40
416.299-44-132-40
416.299-45-135-40
416.299-46-138-40
416.299-47-141-40
416.299-48-144-40
416.299-49-147-40
416.299-50-150-40
416.299-51-153-40
416.299-52-156-40
416.299-53-159-40
416.299-54-162-40
416.299-55-165-40
416.299-56-168-40
416.299-57-171-40
416.299-58-174-40
3
INDEXABLE
DRILLS
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
18
18
19
21
22
22
26
27
27
28
32
33
33
34
34
35
35
36
41
41
42
42
45
46
47
47
47
49
49
50
51
51
52
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
L1
L
d1
I
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
134
137
140
143
146
149
152
155
158
161
164
167
170
173
176
179
186
189
192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
234
237
240
243
246
249
252
255
258
261
264
267
270
273
276
279
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
p∏ytka wymienna 1 p∏ytka wymienna 2
indexable insert 2
indexable insert 1
Code No 0641-230Á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚË̇1 Á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚË̇2
WCMX 030208-86
WCMT 030208-C20
WCMX 030208-86
WCMT 030208-C20
WCMX 030208-86
WCMT 030208-C20
WCMX 040208-86
WCMT 040208-C20
WCMX 040208-86
WCMT 040208-C20
WCMX 050308-86
WCMT 050308-C20
WCMX 050308-86
WCMT 050308-C20
WCMX 06T308-86
WCMT 06T308-C20
WCMX 06T308-86
WCMT 06T308-C20
WCMX 080412-86
WCMT 080412-C20
WCMX 080412-86
WCMT 080412-C20
WCMX 080412-86
WCMT 080412-C20
010102
010204
010306
010408
010500
010601
010703
010805
010907
011001
011103
011205
011307
011409
011500
011602
011704
011806
011908
012002
012104
012206
012308
012400
012501
012603
012705
012807
012909
013003
013105
013207
013309
013400
013502
013604
013706
013808
013900
014004
014106
014208
014300
014401
* d max – maksymalna Êrednica wierconego otworu
* d max - maximum diameter of the hole bored
* d max - χÍÒËÏ ‰Ë‡ÏÂÚ Ò‚ÂÎfiÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÒÚËfl
120
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:53
Page 121
PRZECINAKI
TOKARSKIE
LISTWOWE
TOOLHOLDERS
FOR GROOVING
ÑÖêÜÄÇäà
éíêÖáçõÖ
XLCFN
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
XLCFN 2603J31 - FX
XLCFN 2604J41 - FX
XLCFN 3203M31 - FX
XLCFN 3204M41 - FX
XLCFN 3205M51 - FX
H
H1
L
G
p∏ytki wymienne
indexable inserts
g
Code No 0641-117-
á‡ÏÂÌflÂχfl Ô·ÒÚËÌ͇
26
26
32
32
32
21,4
21,4
25
25
25
BLOKI DO PRZECINAKÓW LISTWOWYCH
110
110
150
150
150
3,1
4,1
3,1
4,1
5,1
2,3
3,2
2,3
3,2
4,2
450207
450309
450400
450502
450604
LFMX 3N
LFMX 4N
LFMX 3N
LFMX 4N
LFMX 5N
3
TOOL BLOCK FOR Åãéäà Ñãü
GROOVING TOOL èãÄçéóçõï
êÄáêÖáÄíÖèÖâ
SYSTEM
SBN
Symbol
ëËÏ‚ÓÎ
SBN 2019 - 26
SBN 2019 - 32
SBN 2520 - 32
SBN 3228 - 32
H
H1
K
k
L
38
48
48
55
20
20
25
32
33
35
36
44
19
19
20
28
88
110
110
110
Code No 0642-149500101
500203
500305
500407
121
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_3.qxd
16/8/05
8:53
Page 122
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA – NARZ¢DZIA SK¸ADANE
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA – INDEXABLE MILLING CUTTERS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
èÄêÄåÖíêõ êÖáÄçàü - PEÜìôàâ àHCTPìMEHT CãOÜEHHõâ
Doboru parametrów obróbki skrawania nale˝y dokonaç na podstawie wytycznych
producenta przez paƒstwa wybranych p∏ytek.
Selection of cutting parameters should be done on the bases of the
recommendations of manufacturer of inserts of your choice.
èÓ‰·Ó Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ Ó·‡·ÓÚÍË ÂÁ‡ÌËÂÏ ÌÛÊÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸, ËÒıÓ‰fl ËÁ ÂÍÓÏẨ‡ˆËÈ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ‚˚·‡ÌÌ˚ı ‚‡ÏË Ú‚Â‰ÓÒÔ·‚Ì˚ı Ô·ÒÚËÌ.
3
122
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
cz´Êci zamienne – rozdzia∏ 12
spare parts – chapter 12
ÁaÔ˜acÚË – aÁ‰eÎ 12
dolfamex_4.qxd
16/8/05
8:56
Page 123
4
N A W I E R T A K I
C E N T R E
D R I L L S
ñÖçíêéÇéóçõÖ ëÇ›êãÄ
dolfamex_4.qxd
16/8/05
8:56
Page 124
NAWIERTAKI ZWYK¸E
CENTRE DRILLS
DO NAKIE¸KÓW 60°
PLAIN TYPE 60° ANGLE
ñÖçíêéÇéóçõÖ
ëÇ›êãÄ
Tàè OÅõóHõâ ìÉOã 60°
DIN
333 A
HSS
4
D (k12)
d (h9)
0.8*
1
1.25
1.6
2
2.5
3.15
4
5
6.3
8
10
3.15
3.15
3.15
4
5
6.3
8
10
12.5
16
20
25
L
l
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
25
31.5
31.5
35.5
40
45
50
56
63
71
80
100
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
Code No 0641-271+ 0.4
+ 0.6
+ 0.6
+ 0.8
+ 0.8
+1
+1
+ 1.2
+ 1.2
+ 1.2
+ 1.4
+ 1.4
1.1
1.3
1.6
2
2.5
3.1
3.9
5
6.3
8
10.1
12.9
250107
250209
250300
250504
250606
250708
250901
251108
251200
251401
251505
251607
* majà pilot tylko z jednej strony
NAWIERTAKI
WZMOCNIONE
CENTRE DRILLS
STRENGTHENED TYPE 60° ANGLE
DO NAKIE¸KÓW 60°
ñÖçíêéÇéóçõÖ
ëÇ›êãÄ
Tàè ìKPEèã›HHõâ ìÉOã 60°
HSS
D (k12)
1.6
2
2.5
3.15
4
5
6.3
8
10
124
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
d (h9)
4
5
6.3
8
10
12.5
16
20
25
L
35.5
40
45
50
56
63
71
80
100
l
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2.5
3.1
3.9
5
6.3
8
10.1
12.8
Code No 0641-271+ 0.8
+ 0.8
+1
+1
+ 1.2
+ 1.2
+ 1.2
+ 1.4
+ 1.4
260502
260604
260706
260900
261106
261208
261401
261503
261605
dolfamex_4.qxd
16/8/05
8:56
Page 125
NAWIERTAKI
CENTRE DRILLS
CHRONIONE DO NAKIE¸KÓW 60°/120°
BELL TYPE 60°/120° ANGLE
ñÖçíêéÇéóçõÖ
ëÇ›êãÄ
Tàè èPEÑOXPAHàTEãúàõâ
ìÉOã 60°/120°
DIN
333 B
HSS
D (k12)
d (h9)
1
1.25
1.6
2
2.5
3.15
4
5
6.3
8
10
4
5
6.3
8
10
11.2
14
18
20
25
31.5
L
l
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
35.5
40
45
50
56
60
67
75
80
100
125
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
1.3
1.6
2
2.5
3.1
3.9
5
6.3
8
10.1
12.8
D1 (k12)
+ 0.6
+ 0.6
+ 0.8
+ 0.8
+1
+1
+ 1.2
+ 1.2
+ 1.2
+ 1.4
+ 1.4
NAWIERTAKI
CENTRE DRILLS
¸UKOWE
RADIUS TYPE
Code No 0641-272-
2.12
2.65
3.35
4.25
5.3
6.7
8.5
10.6
13.2
17
21.2
250205
250307
250409
250500
250602
250704
250806
250908
251002
251104
251206
4
ñÖçíêéÇéóçõÖ
ëÇ›êãÄ
Tàè PAÑàìCHõâ
DIN
333 R
D (k12)
d (h9)
1
1.25
1.6
2
2.5
3.15
4
5
6.3
8
10
3.15
3.15
4
5
6.3
8
10
12.5
16
20
25
L
31.5
31.5
35.5
40
45
50
56
63
71
80
100
l min
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3.35
4.25
5.3
6.7
8.5
10.6
13.2
17
21.2
26.5
HSS
R
3.15
4
5
6.3
8
10
12.5
16
20
25
31.5
Code No 0641-273-0.65
-0.85
-1
-1.3
-1.7
-2
-2.5
-3.5
-4
-5
-6.5
003107
003110
003209
003300
003402
003504
003606
003708
003800
003901
004006
125
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_4.qxd
16/8/05
8:56
Page 126
NAWIERTAKI SPECJALNE
ZWYK¸E, EKSTRA D¸UGIE, 60°
SPECIAL CENTRE DRILLS
PLAIN TYPE, EXTRA LONG, 60° ANGLE
ñÖçíêéÇéóçõÖ ëÇ›êãÄ
CèEñàAãúçõE, Tàè OÅõóHõâ, ùKCTPA ÑãàççõÖ, ìÉOã 60°
NWRc L
4
D (k12)
d (h9)
1
1
1
1
1.25
1.25
1.25
1.25
1.6
1.6
1.6
1.6
2
2
2
2
2.5
2.5
2.5
3.15
3.15
3.15
4
4
4
5
5
5
6.3
6.3
8
8
10
10
3.15
3.15
3.15
3.15
3.15
3.15
3.15
3.15
4
4
4
4
5
5
5
5
6.3
6.3
6.3
8
8
8
10
10
10
12.5
12.5
12.5
16
16
20
20
25
25
126
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
L
80
100
125
150
80
100
125
150
80
100
125
150
80
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
125
150
125
150
125
150
HSS
l
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
2
2
2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
3.1
3.1
3.1
3.9
3.9
3.9
5
5
5
6.3
6.3
6.3
8
8
10.1
10.1
12.8
12.8
Code No0641-271+ 0.6
+ 0.6
+ 0.6
+ 0.6
+ 0.6
+ 0.6
+ 0.6
+ 0.6
+ 0.8
+ 0.8
+ 0.8
+ 0.8
+ 0.8
+ 0.8
+ 0.8
+ 0.8
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+ 1.2
+ 1.2
+ 1.2
+ 1.2
+ 1.2
+ 1.2
+ 1.2
+ 1.2
+ 1.4
+ 1.4
+ 1.4
+ 1.4
270106
270208
270300
270401
270503
270605
270707
270809
270900
271005
271107
271209
271300
271402
271504
271606
271708
271800
271901
272006
272108
272200
272301
272403
272505
272607
272709
272800
272902
273007
273109
273200
273302
273404
dolfamex_4.qxd
16/8/05
8:56
Page 127
WIERT¸A
CENTRUJÑCE
NWCo
SPOTTING
DRILLS
ëÇ›êãÄ Ñãü
áÄñÖçíêéÇäà
α
HSS
α – 90º
Code No 0641-230-
D (h6)
L
I
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
50
55
60
65
80
90
100
115
115
130
130
140
10
15
15
20
25
25
30
35
35
40
40
45
WIERT¸O
STOPNIOWE
035102
035204
035306
035408
035601
035805
035907
036001
036103
036205
036307
036409
GRADUAL
DRILL
HSS
α – 120º
Code No 0641-230045104
045206
045308
045400
045501
045603
045705
045807
045909
046003
046105
046207
4
ëÇ›êãÄ
ëíìèÖçóÄíõÖ
D
D1
d
L
I1
z
4
32
10
101
26
3
HSS
Code No 0641-261900205
127
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_4.qxd
16/8/05
8:56
Page 128
WIERT¸A RUROWE
D¸UGOÂå OTWORU WIERCONEGO 25 MM
ANNULAR CUTTERS
DEPTH OF HOLE 25 MM
ëÇ›êãÄ íêÖèÄçÄñàéççõÖ
ÑãàçHÄ êÄëíéóçéÉé éíÇÖêëíàü 25 åå
PILOT code-No
0641-990-00 2008
4
D
d
L
l1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
128
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
Code No 0641-230500100
500201
500303
500405
500507
500609
500700
500802
500904
501009
501100
501202
501304
501406
501508
501600
501701
501803
501905
502000
502101
502203
502305
502407
502509
502600
502702
502804
502906
503000
503102
503204
503306
503408
503500
503601
503703
503805
503907
dolfamex_4.qxd
16/8/05
8:56
Page 129
WIERT¸A RUROWE
D¸UGOÂå OTWORU WIERCONEGO 50 MM
ANNULAR CUTTERS
DEPTH OF HOLE 50 MM
ëÇ›êãÄ íêÖèÄçÄñàéççõÖ
ÑãàçHÄ êÄëíéóçéÉé éíÇÖêëíàü 50 åå
HSS
D
d
L
l1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Code No 0641-230-
4
510108
510200
510301
510403
510505
510607
510709
510800
510902
511007
511109
511200
511302
511404
511506
511608
511700
511801
511903
512008
512100
512201
512303
512405
512507
512609
512700
512802
512904
513009
513100
513202
513304
513406
513508
513600
513701
513803
513905
129
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_4.qxd
16/8/05
8:56
Page 130
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA – NAWIERTAKI, WIERT¸A CENTRUJÑCE
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA – CENTRE DRILLS, SPOTTING DRILLS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
èAêAåÖíPõ êÖáAçàü – ñÖçíêéÇéóçõÖ ëÇ›êãÄ, ëÇ›êãÄ Ñãü áÄñÖçíêéÇäà
UWAGA:
dla narz´dzi wykonanych ze stali HSS-E parametry nale˝y zwi´kszyç o 25%
ATTENTION:
for tools made of HSS-E use 25% more of recommended parameters
ÇçàåÄçàÖ: ‰Îfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ËÁ ÒÚ‡ÎË HSS-E Û‚e΢ËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ̇ 25%
4
grupa mat.
material group
„ÛÔÔ‡
ÔpËÏeÌeÌËfl
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
HSS
Vc
m/min
fz mm
dla Êrednicy
for diameter
‰Îfl ‰Ë‡ÏÂÚ‡
D (mm)
2,5
5
10
16
25
40
50
20
20
12
12
8
8
8
12
0,04
0,04
0,024
0,024
0,024
0,024
0,024
0,024
0,08
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,16
0,16
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,2
0,2
0,128
0,128
0,12
0,12
0,12
0,128
0,24
0,24
0,2
0,2
0,16
0,16
0,16
0,2
0,32
0,32
0,28
0,28
0,24
0,24
0,24
0,28
0,4
0,4
0,32
0,32
0,28
0,28
0,28
0,32
6
6
8
24
16
16
16
5
6
6
4
6
6
4
24
24
64
64
24
64
48
64
24
12
12
0,024
0,024
0,024
0,064
0,04
0,064
0,064
0,032
0,024
0,024
0,024
0,024
0,024
0,024
0,04
0,04
0,048
0,048
0,04
0,08
0,048
0,08
0,064
0,048
0,048
0,048
0,048
0,04
0,12
0,08
0,12
0,12
0,048
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,16
0,08
0,16
0,12
0,096
0,096
0,08
0,08
0,08
0,2
0,16
0,2
0,2
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,24
0,16
0,24
0,2
0,16
0,16
0,12
0,12
0,12
0,24
0,2
0,24
0,24
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,2
0,2
0,24
0,24
0,2
0,36
0,24
0,28
0,28
0,24
0,24
0,16
0,16
0,16
0,32
0,24
0,32
0,32
0,2
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,24
0,24
0,28
0,28
0,24
0,44
0,28
0,36
0,36
0,32
0,32
0,24
0,24
0,24
0,4
0,32
0,4
0,4
0,24
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,32
0,32
0,28
0,28
0,32
0,56
0,28
0,44
0,44
0,4
0,4
0,32
0,32
0,28
0,56
0,4
0,48
0,48
0,32
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,4
0,56
0,56
0,48
0,48
grupa materia∏owa, patrz str. 25
material group, see page 26
„ÛÔÔ‡ ÔpËÏeÌeÌËfl, cÏoÚpË cÚp. 27
130
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
dolfamex_4.qxd
16/8/05
8:56
Page 131
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA DLA WIERTE¸ RUROWYCH
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA – ANNULAR CUTTERS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
èAêAåÖíPõ êÖáAçàü – ëÇ›êãÄ íêÖèÄçÄñàéççõÖ
Wiert∏a rurowe sà wykonywane z chwytem metrycznym ø19h6 (mocowanie w specjalnym uchwycie przejÊcie na sto˝ek Morse’a lub bezpoÊrednio w tulei zaciskowej).
Annular cutters are made with a metric handle ø19h6 (clamped in a special design holder a passage into a
Morse taper, or directly in a clamping sleeve).
ípeÔaÌaˆËoÌÌ˚e Ò‚Â· ‚˚ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl ËÁ ÏÂÚ˘ÂÒÍËÏ ı‚ÓÒÚÓ‚ËÍÓÏ ø 19h6 (ÍÂÔÎÂÌË ‚ ÒÔˆԇÚÓÌÂ
ÔÂÂıÓ‰ ̇ ÍÓÌÛÒ åÓÁ ËÎË ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ Á‡ÊËÏÌÓÈ „ËθÁÂ).
Zalecane pr´dkoÊci skrawania
Recommended machining speed
Wzory przeliczeniowe
Conversion formulas
êÂÍÓÏẨÛÂÏ˚ ÒÍÓÓÒÚË ÂÁ‡ÌËfl
èÂ˜ËÒÎËÚÂθÌ˚ ÙÓÏÛÎ˚
rodzaj materia∏u
Material type
n = (1000 x V ) / ( Π x D)
V
[m/min]
‚ˉ χÚÂˇ·
1.1 ÷ 1.2
1.3 ÷ 1.4
1.5
2.1 ÷ 2.3
3.1 ÷ 3.4
6.1
6.2 ÷ 6.3
7.1 ÷ 7.2
V= (Π x d x n) / 1000
14-20
12-16
7-14
6-11
14-20
20-24
35-50
35-45
V – szybkoÊç skrawania [m/min]
machining speed [m/min]
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÂÁ‡ÌËfl [Ï/ÏËÌ]
4
d – Êrednica wiert∏a [mm]
drill diameter [mm]
‰Ë‡ÏÂÚ Ò‚Â· [ÏÏ]
n – pr´dkoÊç obrotowa [obr/min]
rotary speed [rpm.]
grupa materia∏owa, patrz str. 25
material group, see page 26
„ÛÔÔ‡ ÔpËÏeÌeÌËfl, cÏoÚpË cÚp. 27
‚‡˘‡ÚÂθ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸ [Ó·/ÏËÌ]
Tabela konwersji pr´dkoÊci skrawania na obroty (wybrane przypadki)
Conversion table of machining speed into revolutions (the selected examples)
Zalecane posuwy mechaniczne
Recommended mechanical needs
퇷Îˈ‡ ÔÂ‚Ӊ‡ ÒÍÓÓÒÚË ÂÁ‡ÌËfl ̇ Ó·ÓÓÚ˚ (‚˚·‡ÌÌ˚ ÒÎÛ˜‡Ë)
êÂÍÓÏẨÛÂÏ˚ ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍË ÔÓ‰‡˜Ë
Êrednica wiert∏a
drill diameter
‰Ë‡ÏÂÚ Ò‚Â·
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
36
40
45
50
maksymalna pr´dkoÊç obrotowa [obr/min]
maximum rotary speed [rpm.]
Êrednica wiert∏a
drill diameter [mm]
posuw [m/min]
feed [m/min.]
χÍÒËχθ̇fl ‚‡˘‡ÚÂθ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸ [Ó·/ÏËÌ]
‰Ë‡ÏÂÚ Ò‚Â· [ÏÏ]
ÔÓ‰‡˜‡ [Ï/ÏËÌ]
12 ÷ 14
15 ÷ 19
20 ÷ 28
29 ÷ 37
38 ÷ 50
0,05 ÷ 0,15
0,08 ÷ 0,18
0,10 ÷ 0,20
0,15 ÷ 0,25
0,02 ÷ 0,30
V=20 [m/min]
530
455
400
355
320
290
265
245
225
210
200
175
160
140
125
V=16 [m/min]
425
365
320
280
255
230
210
195
180
170
160
140
125
115
100
V=12 [m/min]
320
270
240
210
190
175
159
145
135
125
120
105
95
85
75
131
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_4.qxd
16/8/05
8:56
Page 132
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA DLA WIERTE¸ RUROWYCH
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA – ANNULAR CUTTERS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
èAêAåÖíPõ êÖáAçàü – ëÇ›êãÄ íêÖèÄçÄñàéççõÖ
4
W przypadku stosowania wiertarek z posuwem r´cznym nale˝y stosowaç taki posuw
aby powstawa∏ wiór elementowy o ma∏ym
przekroju poprzecznym. Wa˝ne jest te˝ skorygowanie posuwu podczas wejÊcia i wyjÊcia
wiert∏a z materia∏u obrabianego.
If drilling machines with manual feed are
applied, then it is recommended to apply
such feed which will cause an element chip
of small cross section. It is important to adjust the feed while entering and removing
the drill from a treated material.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔËÏÂÌÂÌËfl Ò‚ÂÎËθÌ˚ı ÒÚ‡ÌÍÓ‚
Ò Û˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡˜ÂÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÏÂÌflÚ¸
Ú‡ÍÛ˛ ÔÓ‰‡˜Û, ˜ÚÓ·˚ ·˚· ÒÓÁ‰‡Ì‡ ˝ÎÂÏÂÌÚ̇fl ÒÚÛÊ͇ Ì·Óθ¯ËÏ ÔÓÔÂ˜Ì˚Ï
Ò˜ÂÌËÂÏ. á̇˜ËÚÂθÌÓ Ú‡ÍÊ ÍÓË„ËÓ‚‡ÌË ÔÓ‰‡˜Ë ÔË ‚ıÓ‰Â Ë ‚˚ıӉ ҂Â·
ËÁ Ó·‡·ÓÚ˚‚‡ÂÏÓ„Ó Ï‡ÚÂˇ·.
Niniejsze parametry sà zalecane do stosowania pod warunkiem:
– u˝ywania w∏aÊciwej jakoÊci ch∏odziwa,
– obfitego ch∏odzenia strefy skrawania,
– zachowania w∏aÊciwych warunków skrawania: zwróciç uwag´ na sztywnoÊç uk∏adu,
bicie promieniowe uderzenia dynamiczne
narz´dzia (zbyt gwa∏towne wejÊcie w materia∏ obrabiany), stan ostrzy skrawajàcych
(st´pienie, wykruszenie), itp.
Those parameters are recommended
to be applied, under condition that:
– coolant of right quality is applied,
– the machining zone is well cooled,
– right conditions of machining are
maintained;
Pay attention to the system stiffness, radial
run-out, dynamic stroked of a tool (too
rapid entering the treated material) condition of machining cutting edges (blunting,
chipping), and the like...
ç‡ÒÚÓfl˘Ë ԇ‡ÏÂÚ˚ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl
‰Îfl ÔËÏÂÌÂÌËfl ÔË ÛÒÎÓ‚ËË:
– ÔËÏÂÌÂÌËfl Óı·ʉ‡˛˘ÂÈ ÊˉÍÓÒÚË
Ô‡‚ËθÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡,
– Ó·ËθÌÓ„Ó Óı·ʉÂÌËfl ÁÓÌ˚ ÂÁ‡ÌËfl,
– ÒÓı‡ÌÂÌËfl Ô‡‚ËθÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ
ÂÁ‡ÌËfl: Ó·‡˘‡Ú¸ ‚ÌËχÌË ̇
ÊfiÒÚÍÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚, ‡‰Ë‡Î¸ÌÓÂ
·ËÂÌËÂ Ë ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍË ۉ‡˚
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ (˜ÂÁÏÂÌÓ ÒËθÌ˚È
‚ıÓ‰ ‚ Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚È Ï‡ÚÂˇÎ),
ÒÓÒÚÓflÌË ÂÊÛ˘Ëı ÎÂÁ‚ËÈ
(Á‡ÚÛÔÎÂÌËÂ, ‚˚ÎÓÏ) Ë ‰.
Dobór parametrów skrawania przy obróbce
stali nale˝y przeprowadziç wed∏ug nast´pujàcych wskazówek:
– wiór w kolorze niebieskim – zmniejszyç
obroty,
– wiór w kolorze metalicznym – zwi´kszyç
obroty,
– wiór w kolorze s∏omkowym – optymalne
parametry
While selecting the machining parameters for steel treatment, it is necessary to
observe the following guidelines:
– a chip of blue colour – decrease the
revolutions;
– a chip of metallic colour – increase
the revolutions;
– a chip of straw colour – optimal
parameters.
èÓ‰·Ó Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÂÁ‡ÌËfl ÔË
Ó·‡·ÓÚÍ ÒÚ‡ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ Òӷ≇fl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
Û͇Á‡ÌËfl:
– ÒÚÛÊ͇ ÒËÌÂ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ – ÛÏÂ̸¯ËÚ¸
Ó·ÓÓÚ˚,
– ÒÚÛÊ͇ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ –
Û‚Â΢ËÚ¸ Ó·ÓÓÚ˚,
– ÒÚÛÊ͇ ÒÓÎÓÏÂÌÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ –
‡ˆËÓ̇θÌ˚ ԇ‡ÏÂÚ˚
Uwagi ogólne:
W zale˝noÊci od obrabianych materia∏ów nale˝y stosowaç odpowiednie parametry skrawania
jak podane wy˝ej. Nadmierne parametry wp∏ywajà na zmniejszenie ˝ywotnoÊci narz´dzia lub
jego uszkodzenie.
Dla uzyskania optymalnych rezultatów procesu
skrawania wskazane by∏o by dostarczenie ch∏odziwa zarówno od Êrodka jak i od zewnàtrz.
General remarks:
Right machining parameters have to be
applied there, depending on treated
materials. Excessive parameters influence the tool life or its damage.
To obtain optimum results of machining
process, it would be advisable to apply
the coolant inside and outside the
machined material.
鷢ˠ҂‰ÂÌËfl:
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ó·‡·ÓÚ˚‚‡ÂÏ˚ı
χÚÂˇÎÓ‚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÏÂÌflÚ¸
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ ԇ‡ÏÂÚ˚ ÂÁ‡ÌËfl,
Òӄ·ÒÌÓ ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚Ï. óÂÁÏÂÌ˚Â
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ÛÏÂ̸¯ÂÌË ‰Ó΄ӂ˜ÌÓÒÚË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ËÎË Â„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌËÂ.
ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‡ˆËÓ̇θÌ˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚
ÔÓˆÂÒÒ‡ ÂÁ‡ÌËfl ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓ‰‡˜‡
Óı·ʉ‡˛˘ÂÈ ÊˉÍÓÒÚË Í‡Í ‚ ÒÂ‰ËÌÂ,
Ú‡Í Ë Ò̇ÛÊË.
132
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
dolfamex_5.qxd
16/8/05
9:18
Page 133
5
F R E Z Y
w a l c o w e
N A S A D Z A N E
i
w a l c o w o - c z o ∏ o w e
M I L L I N G
C U T T E R S
plain milling cutters and shell end mills
îPEáõ H A C A Ñ H õ E
ˆËÎË̉˘ÂÒÍËe Ë ˆËÎË̉˘ÂÒÍË- ÎÓ·Ó‚˚Â
dolfamex_5.qxd
16/8/05
9:18
Page 134
FREZY WALCOWE
OSTRZA NORMALNE
PLAIN MILLING CUTTERS
NORMAL TEETH
îêÖáõ ñàãàçÑêàóÖëäàÖ
C CTAHÑAPTHõM áìÅéå
DIN
884 N
5
Z=8÷14
λ=40º
γ=12º
D (js16)
d (H7)
L(k16)
z
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
20
32
50
70
25
36
40
56
63
80
32
50
70
80
90
36
63
80
90
100
110
40
70
90
100
110
125
50
80
90
100
110
125
140
63
100
125
160
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
134
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
R
Code No 0641-523210103
210205
210307
210409
210500
210602
210704
210806
210908
211002
211104
211206
211308
211351
211400
211501
211603
211705
211807
211909
212003
212105
212309
212400
212412
212502
212604
212808
212900
212915
212933
213004
213106
213208
213300
213401
213503
213605
HSS
L
Code No 0641-523215108
215200
215301
215403
215505
215607
215709
215800
215902
216007
216109
216200
216302
216350
216404
216506
216608
216700
216801
216903
217008
217100
217303
217405
217418
217507
217609
217802
217904
217915
217933
218009
218100
218202
218304
218406
218508
218600
dolfamex_5.qxd
16/8/05
9:18
Page 135
FREZY WALCOWE
OSTRZA GRUBE
PLAIN MILLING CUTTERS
COARSE TEETH
îêÖáõ ñàãàçÑêàóÖëäàÖ
C PEÑKàM áìÅOM
DIN
884 W
Z=6÷8
λ=45º
γ=20º
D (js16)
d (H7)
L(k16)
z
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
20
32
50
70
25
36
40
56
63
80
32
50
70
80
90
100
36
63
80
90
100
40
70
90
100
110
125
50
80
90
110
125
140
63
100
125
160
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
HSS
R
Code No 0641-523230100
230201
230303
230405
230507
230609
230700
230802
230904
231009
231100
231202
231304
231305
231406
231407
231508
231600
231707
231803
231905
232101
232305
232407
232408
232509
232600
232804
232906
232907
233000
233102
233204
233306
233408
233601
233805
HSS
L
Code No 0641-523235104
235206
235308
235400
235501
235603
235705
235807
235909
236003
236105
236207
236309
236310
236400
236413
236502
236604
236706
236808
236900
237106
237300
237401
237413
237503
237605
237809
237900
237912
238005
238107
238209
238300
238402
238504
238606
5
135
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_5.qxd
16/8/05
9:18
Page 136
FREZY WALCOWE
OSTRZA DROBNE
PLAIN MILLING CUTTERS
FINE TEETH
îêÖáõ ñàãàçÑêàóÖëäàÖ
ë åÖãäàå áìÅéå
DIN
884 H
5
Z=10÷24
λ=20º
γ=5º
D (js16)
d (H7)
L(k16)
z
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
160
160
160
160
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
60
60
60
60
20
32
50
70
25
36
40
56
63
80
32
50
70
80
90
36
63
80
100
40
70
90
110
125
140
50
80
110
140
63
100
125
160
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
24
24
24
24
136
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
R
Code No 0641-523220101
220203
220305
220407
220509
220600
220702
220804
220906
221100
221102
221204
221306
221309
221408
221500
221601
221703
221907
222103
222307
222409
222500
222602
222704
222806
222908
223002
223206
223308
223400
223501
223603
HSS
L
Code No 0641-523225106
225208
225300
225401
225503
225605
225707
225809
225900
226005
226107
226209
226300
226313
226402
226504
226606
226708
226901
227108
227301
227403
227505
227607
227709
227800
227902
228007
228200
228302
228404
228506
228608
dolfamex_5.qxd
16/8/05
9:18
Page 137
FREZY WALCOWE ZESPO¸OWE
INTERLOCKING PLAIN MILLING CUTTERS
îêÖáõ ñàãàçÑêàóÖëäàÖ PAáö›MHõE
PN
NFWc
PN
NFWc A
Z=8÷10
λ=40º
γ=15º
ostrza normalne/ normal teeth/ c cÚảapÚÌ˚Ï ÁÛ·oÏ
HSS
D(js16)
d(H7)
L(k16)
z
80
80
100
100
125
125
160
160
32
32
40
40
50
50
60
60
80
125
100
160
125
200
160
250
8
8
8
8
10
10
10
10
PN
NFWc B
Z=6÷8
Code No 0641-521010102
010204
010306
010408
010500
010601
010703
010805
5
λ=45º
γ=20º
ostrza grube/ coarse teeth/ c pe‰ÍËÏ ÁÛ·oÏ
HSS
D(js16)
d(H7)
L(k16)
z
80
80
100
100
125
125
160
160
32
32
40
40
50
50
60
60
80
125
100
160
125
200
160
250
6
6
6
6
8
8
8
8
PN
Z=16÷24
NFWc C
λ=20º
γ=5º
Code No 0641-521020103
020205
020307
020409
020500
020602
020704
020806
ostrza drobne/ fine teeth/ c ÏÂÎÍËÏ ÁÛ·oÏ
HSS
D(js16)
d(H7)
L(k16)
z
80
80
100
100
125
125
160
160
32
32
40
40
50
50
60
60
80
125
100
160
125
200
160
250
16
16
18
18
22
22
24
24
Code No 0641-521030104
030206
030308
030400
030501
030603
030705
030807
137
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_5.qxd
16/8/05
9:18
Page 138
FREZY WALCOWO-CZO¸OWE
Z ROWKIEM WZD¸U˚NYM I POPRZECZNYM
SHELL END MILLS
WITH DRIVING SLOT AND STANDARD KEYWAY
îêÖáõ íéêñéÇõÖ
C BÑOãúHOâ à èOèEPEóHOâ KAHABKOâ
DIN
1880
DIN
Z=8÷14
1880 N
5
λ=25º
γ=15º
ostrza normalne/ normal teeth/ c cÚảapÚÌ˚Ï ÁÛ·oÏ
D (js16)
d (H7)
L (k16)
I
z
40
50
63
80
100
125
160
16
22
27
27
32
40
50
32
36
40
45
50
56
63
19
21
23
23
26
29
32
8
8
8
10
10
12
14
DIN
Z=6÷10
1880 W
HSS
HSS
HSS-E
HSS-E
R
L
R
L
Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511201108
201200
201301
201403
201505
201607
201709
605100
605202
605304
605406
605508
605600
605701
205102
205204
205306
205408
205500
205601
625105
625207
625309
625400
625502
625604
λ=30º
γ=20º
ostrza grube/ coarse teeth/ c pe‰ÍËÏ ÁÛ·oÏ
D (js16)
d (H7)
L
I
I1
40
50
63
80
100
125
160
16
22
27
27
32
40
50
32
36
40
45
50
56
63
19
21
23
23
26
29
32
6
6
6
6
6
8
10
DIN
Z=10÷24
1880 H
HSS
HSS
HSS-E
HSS-E
R
L
R
L
Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511221104
221206
221308
221400
221501
221603
221705
606101
606203
606305
606407
606509
606600
606702
225108
225200
225301
225403
225505
225607
626106
626208
626300
626401
626503
626605
λ=15º
γ=5º
ostrza drobne/ fine teeth/ c ÏÂÎÍËÏ ÁÛ·oÏ
D (js16)
d (H7)
L (k16)
I
z
40
50
63
80
100
125
160
16
22
27
27
32
40
50
32
36
40
45
50
56
63
19
21
23
23
26
29
32
10
12
14
16
18
22
24
138
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
HSS
HSS-E
HSS-E
R
L
R
L
Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-551211106
211208
211300
211401
211503
211605
211707
607102
607204
607306
607408
607500
607601
607703
215100
215201
215303
215405
215507
215609
627107
627209
627300
627402
627504
627606
dolfamex_5.qxd
16/8/05
9:18
Page 139
FREZY WALCOWO-CZO¸OWE
Z ROWKIEM WZD¸U˚NYM I POPRZECZNYM, Z ¸AMACZEM WIÓRA
SHELL END MILLS
WITH DRIVING SLOT AND STANDARD KEYWAY, ROUGHING
îêÖáõ íéêñéÇõÖ
C BÑOãúHOâ à èOèEPEóHOâ KAHABKOâ, CO CTPìÜKOãOMATEãEM
DIN
1880
Z=8÷14
NR/NF
λ=25º
γ=10º
DIN – Form NR/ kraw´dê ostrzy o zarysie promieniowym (do obróbki zgrubnej)
DIN – Form NR/ cutting edge with roughing chip breaker
DIN – Form NR/ Í‡È ÎÂÁ‚ËÈ Ò ‡‰Ë‡Î¸Ì˚Ï Ó˜ÂÚ‡ÌËÂÏ (‰Îfl ˜ÂÌÓ‚ÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË)
D (js16)
d (H7)
L (k16)
I
z
40
50
63
80
100
125
160
16
22
27
27
32
40
50
32
36
40
45
50
56
63
19
21
23
23
26
29
32
8
8
8
10
10
12
14
HSS
HSS
HSS-E
HSS-E
R
L
R
L
Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511231716
231729
231805
231818
231907
231910
232001
630101
630203
630305
630407
630509
630600
630702
235106
235208
235300
235401
235503
235605
631102
631206
631308
631400
631501
631603
5
DIN – Form NF/ kraw´dê ostrzy o zarysie trapezowym (do obróbki Êrednio dok∏adnej)
DIN – Form NF/ cutting edge with flat chip breaker
DIN – Form NF/ Í‡È ÎÂÁ‚ËÈ Ò Ú‡ÔˆÂˉ‡Î¸ÌÓÏ Ó˜ÂÚ‡ÌËÂÏ (‰Îfl Ò‰Ì ÚÓ˜ÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË)
D (js16
d (H7)
L (k16)
I
z
40
50
63
80
100
125
160
16
22
27
27
32
40
50
32
36
40
45
50
56
63
19
21
23
23
26
29
32
8
8
8
10
10
12
14
HSS
HSS
HSS-E
HSS-E
R
L
R
L
Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511241717
241730
241806
241819
241908
241910
242002
632103
632205
632307
632409
632500
632602
632704
245104
245206
245308
245400
245501
245603
633104
633206
633308
633400
633501
633603
139
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_5.qxd
16/8/05
9:18
Page 140
FREZY WALCOWO-CZO¸OWE
SHELL END MILLS
îêÖáõ íéêñéÇõÖ
DIN
1880
DIN
Z=8÷14
1880 N
5
λ=25º
γ=15º
ostrza normalne/ normal teeth/ c cÚảapÚÌ˚Ï ÁÛ·oÏ
D (js16)
d (H7)
L (k16)
I
z
40
50
63
80
100
125
160
16
22
27
27
32
40
50
32
36
40
45
50
56
63
19
21
23
23
26
29
32
8
8
8
10
10
12
14
DIN
Z=6÷10
1880 W
λ=30º
γ=20º
d (H7)
L
I
I1
40
50
63
80
100
125
160
16
22
27
27
32
40
50
32
36
40
45
50
56
63
19
21
23
23
26
29
32
6
6
6
6
6
8
10
DIN
Z=10÷24
λ=15º
γ=15º
d (H7)
L (k16)
I
z
40
50
63
80
100
125
160
16
22
27
27
32
40
50
32
36
40
45
50
56
63
19
21
23
23
26
29
32
10
12
14
16
18
22
24
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
600106
600208
600300
600401
600503
600605
600707
203100
203201
203303
203405
203508
203609
620104
620206
620308
620400
620501
620603
HSS
HSS
HSS-E
HSS-E
R
L
R
L
Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511220103
220205
220307
220409
220500
220602
220704
601101
601203
601307
601407
601509
601600
601702
223106
223208
223300
223401
223503
223605
621108
621200
621302
621404
621506
621608
ostrza drobne/ fine teeth/ c ÏÂÎÍËÏ ÁÛ·oÏ
D (js16)
140
200107
200209
200300
200402
200504
200606
200708
ostrza grube/ coarse teeth/ c pe‰ÍËÏ ÁÛ·oÏ
D (js16)
1880 H
HSS
HSS
HSS-E
HSS-E
R
L
R
L
Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511-
HSS
HSS
HSS-E
HSS-E
R
L
R
L
Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511210105
210207
210309
210400
210502
210604
210706
602108
602200
602302
602404
602506
602608
602700
213108
213200
213301
213403
213505
213607
622102
622204
622306
622408
622500
622601
dolfamex_5.qxd
16/8/05
9:18
Page 141
FREZY WALCOWO-CZO¸OWE
Z ¸AMACZEM WIÓRA
SHELL END MILLS
ROUGHING
îêÖáõ íéêñéÇõÖ
CO CTPìÜKOãOMATEãEM
DIN
1880
Z=8÷14
NR/NF
λ=25º
γ=10º
DIN – Form NR/ kraw´dê ostrzy o zarysie promieniowym (do obróbki zgrubnej)
DIN – Form NR/ cutting edge with roughing chip breaker
DIN – Form NR/ Í‡È ÎÂÁ‚ËÈ Ò ‡‰Ë‡Î¸Ì˚Ï Ó˜ÂÚ‡ÌËÂÏ (‰Îfl ˜ÂÌÓ‚ÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË)
D (js16)
d (H7)
L (k16)
I
z
40
50
63
80
100
125
160
16
22
27
27
32
40
50
32
36
40
45
50
56
63
19
21
23
23
26
29
32
8
8
8
10
10
12
14
HSS
HSS
HSS-E
HSS-E
R
L
R
L
Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511230101
230203
230305
230407
230509
230600
230702
231102
231204
231306
231408
231500
231601
231703
233104
233206
233308
233400
233501
233603
234105
234207
234309
234400
234502
234604
5
DIN – Form NF/ kraw´dê ostrzy o zarysie trapezowym (do obróbki Êrednio dok∏adnej)
DIN – Form NF/ cutting edge with flat chip breaker
DIN – Form NF/ Í‡È ÎÂÁ‚ËÈ Ò Ú‡ÔˆÂˉ‡Î¸ÌÓÏ Ó˜ÂÚ‡ÌËÂÏ (‰Îfl Ò‰Ì ÚÓ˜ÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË)
D (js16
d (H7)
L (k16)
I
z
40
50
63
80
100
125
160
16
22
27
27
32
40
50
32
36
40
45
50
56
63
19
21
23
23
26
29
32
8
8
8
10
10
12
14
HSS
HSS
HSS-E
HSS-E
R
L
R
L
Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511- Code No 0641-511240100
240201
240303
240405
240507
240609
240700
241103
241205
241307
241409
241500
241602
241704
243102
243204
243306
243408
243500
243601
244105
244207
244309
244400
244502
244604
141
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_5.qxd
16/8/05
9:18
Page 142
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA FREZÓW WALCOWYCH I WALCOWO-CZO¸OWYCH
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA FOR PLAIN MILLING CUTTERS AND SHELL END MILLS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
èÄêÄåÖíêõ èÖáÄçàü ñàãàçÑêàóÖëäàï à ñàãàçÑêàóÖëäà – ãOÅOBõX îêÖá
Grupa I: dla frezów walcowych
Group I: for plain milling cutters
ÉÛÔÔ‡ I: ‰Îfl ˆËÎË̉˘ÂÒÍËı ÙÂÁ
Grupa II: dla frezów walcowo-czo∏owych
Group II: for shell end mills
ÉÛÔÔ‡ II: ‰Îfl ˆËÎË̉˘ÂÒÍË – Îo·o‚˚x ÙÂÁ
wraz z przybieraniem wartoÊci ap posuw na zàb zmniejszamy
odpowienio do 0,35 • fz
materia∏y ze stopów tytanu i ˝aroodporne sà frezowane wspó∏bie˝nie
titanium alloys or heat-resistant materials are climb-cut
χÚÂˇÎ˚ ËÁ ÒÔ·‚Ó‚ ÚËڇ̇ Ë Ê‡ÓÛÒÚÓȘ˂˚ ÙÂÁÂÛ˛Ú ÒËÌıÓÌ˘ÂÒÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ
grupa mat.
HSS
material group
Vc m/min
„ÛÔÔ‡
ÔpËÏeÌeÌËfl
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,10
1,11
2,1
2,2
2,3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
4,1
4,2
4,3
5,1
5,2
5,3
6,1
6,2
6,3
6,4
7,1
7,2
7,3
7,4
8,1
8,2
8,3
5
fz mm dla grupy wyrobów
fz mm for products group
fz ‰Îfl „ÛÔÔ˚ ËÁ‰ÂÎËÈ
along with increased Ap values, feed per tooth is decreased
accordingly down to 0.35 • fz
ëÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÓÒÚÓÏ Á̇˜ÂÌËfl Ap ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯‡ÂÏ
ÔÓ‰‡˜Û ̇ ÁÛ· ‰Ó 0.35 • fz
typ freza/ end mills type/ ÚËÔ ÙÂÁ˚
grupa1, group1
„ÛÔÔ‡1
grupa2, group2
„ÛÔÔ‡ 2
N
(NR) (NF)
28
28
22
28
16
16
16
16
0,18
0,18
0,14
0,16
0,10
0,12
0,08
0,08
0,16
0,16
0,12
0,14
0,08
0,10
0,06
0,06
X
X
X
X
18
18
12
22
18
28
34
10
22
18
10
18
16
8
18
28
34
8
80
200
56
200
96
56
56
0,10
0,10
0,08
0,20
0,16
0,16
0,20
0,08
0,13
0,10
0,06
0,13
0,13
0,06
0,18
0,18
0,20
0,06
0,16
0,16
0,10
0,12
0,16
0,12
0,12
0,08
0,08
0,06
0,18
0,13
0,14
0,18
0,06
0,10
0,09
0,06
0,10
0,10
0,06
0,14
0,14
0,16
0,06
0,13
0,12
0,08
0,10
0,12
0,10
0,10
X
X
X
X
grupa materia∏owa, patrz str. 25
material group, see page 26
„ÛÔÔ‡ ÔpËÏeÌeÌËfl, cÏoÚpË cÚp. 27
142
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
H
W
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UWAGA: dla narz´dzi wykonanych ze stali HSS-E parametry nale˝y zwi´kszyç o 25%
ATTENTION: for tools made of HSS-E use 25% more of recommended parameters
ÇçàåÄçàÖ: ‰Îfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ËÁ ÒÚ‡ÎË HSS-E Û‚e΢ËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ̇ 25%
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 143
R O Z W I E R T A K I
R
E
A
M
E
R
S
ê Ä á Ç › ê í ä à
6
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 144
ROZWIERTAKI NASTAWNE R¢CZNE
ADJUSTABLE HAND REAMERS
êÄáÇ›êíäà êÖÉìãàêìÖåõÖ êìóçõÖ
PN
NRZe
6
Dmin - Dmax
d
L
I
k
8 - 8.5
8.5 - 9
9 - 9.7
9.7 - 10.5
10.5 - 12
12 - 13.5
13.5 - 15.5
15.5 - 17.5
17.5 - 19.5
19.5 - 21.5
21.5 - 24.5
24.5 - 27.5
27.5 - 31.5
31.5 - 37.5
37.5 - 45
45 - 55
55 - 67
4.5
4.5
5
5.6
6.3
7.1
8
10
11.2
12.5
12.5
14
16
18
22.4
25
31.5
100
100
106
118
132
140
150
160
180
190
212
224
250
300
335
335
400
30
30
31.5
35.5
42.5
45
50
50
63
63
80
80
85
106
125
125
140
3.55
3.55
4
4.5
5
5.6
6.3
8
9
10
10
11.2
12.5
14
18
20
25
144
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-422
007075
007087
007106
007208
007300
007401
007503
007605
007707
007809
007900
008005
008107
008209
008300
008402
008504
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 145
ROZWIERTAKI R¢CZNE
O ZBIE˚NOÂCI 1:50
HAND REAMERS
TAPER PIN 1:50
êÄáÇ›êíäà êìóçõÖ
ë äéçìëéå 1:50
DIN
9
A/B
Z=5÷11
1:50
A – ostrza proste/ straight flutes/ ÔÓÒÚ˚ ÎeÁ‚Ëfl
B – ostrza Êrubowe-lewoskr´tne/ left-hand spiral flutes/ ‚ËÌÚÓ‚˚ ÎÂ‚Ó„Ó ıÓ‰‡ ÎeÁ‚Ëfl
D
(h9)
D1
D2
d
(h11)
L
I
I1
k
z
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
2.9
3.9
4.9
5.9
7.9
9.9
11.8
15.8
19.8
24.7
29.7
39.7
49.7
4.06
5.26
6.36
8
10.8
13.4
16
20.4
24.8
30.7
36.1
46.5
56.9
4
5
6.3
8
10
12.5
14
18
22.4
28
31.5
40
50
80
93
100
135
180
215
255
280
310
370
400
430
160
58
68
73
105
145
175
210
230
250
300
320
340
360
5
5
5
5
5
5
10
10
10
15
15
15
15
3.15
4
5
6.3
8
10
11.2
14
18
22.4
25
31.5
40
5
5
5
5
7
7
7
9
9
9
9
11
11
HSS
Code No 0641-419Form A
001083
001095
001100
001201
001507
001609
001700
002009
002100
002202
002304
002406
002508
HSS
Code No 0641-419Form B
005086
005098
005100
005202
005304
005406
005508
005600
005701
005803
005905
006000
006101
6
145
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 146
ROZWIERTAKI R¢CZNE
HAND REAMERS
êÄáÇ›êíäà êìóçõÖ
DIN
206
A/B
Z=6÷12
A – ostrza proste/ straight flutes/ ÔÓÒÚ˚ ÎeÁ‚Ëfl
B – ostrza Êrubowe-lewoskr´tne/ left-hand spiral flutes/ ‚ËÌÚÓ‚˚ ÎÂ‚Ó„Ó ıÓ‰‡ ÎeÁ‚Ëfl
D
(H7)
d
(e9)
L
I
I1
l2
k
z
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
76
81
87
93
93
107
115
124
133
142
152
152
163
163
175
175
188
188
201
201
215
215
231
231
231
247
247
247
265
284
284
284
305
305
305
326
326
326
347
347
38
41
44
47
47
54
58
62
66
71
76
76
81
81
87
87
93
93
100
100
107
107
115
115
115
124
124
124
133
142
142
142
152
152
152
163
163
163
174
174
12
12
12
12
12
17
17
17
17
20
20
20
24
24
24
24
24
27
27
27
27
27
30
30
30
32
32
32
36
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
28
30
32
35
35
40
45
50
52
55
60
60
65
65
70
70
75
75
75
75
80
80
80
80
80
85
85
85
90
100
100
100
110
110
110
115
115
115
125
125
3.15
3.55
4
4.5
4.5
5.6
6.3
7.1
8
9
10
10
11.2
11.2
12.5
12.5
14
14
16
16
18
18
20
20
20
22.4
22.4
22.4
25
28
28
28
31.5
31.5
31.5
35.5
35.5
35.5
40
40
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
146
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
Code No 0641-415Form A
001002
001104
001206
001308
001400
001501
001603
001705
001807
001909
002003
002105
002207
002309
002400
002502
002604
002706
002808
002900
003004
003106
003208
003300
003401
003503
003605
003707
003809
003900
004005
004107
004209
004300
004402
004504
004606
004708
004800
004901
HSS
Code No 0641-415Form B
011000
011102
011204
011306
011408
011500
011601
011703
011805
011907
012001
012103
012205
012307
012409
012500
012602
012704
012806
012908
013002
013104
013206
013308
013400
013501
013603
013705
013807
013909
014003
014105
014207
014309
014400
014502
014604
014706
014808
014900
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 147
ROZWIERTAKI MASZYNOWE
Z CHWYTEM STO˚KOWYM MORSE’A
MACHINE REAMERS
WITH MORSE TAPER SHANK
êÄáÇ›êíäà åÄòàççõÖ
ë ïÇéëíéÇàäéå íàèÄ ◊äéçìë åéêáÖ”
DIN
208
A/B
Z=6÷12
A – ostrza proste/ straight flutes/ ÔÓÒÚ˚ ÎeÁ‚Ëfl
B – ostrza Êrubowe-lewoskr´tne/ left-hand spiral flutes/ ‚ËÌÚÓ‚˚ ÎÂ‚Ó„Ó ıÓ‰‡ ÎeÁ‚Ëfl
D (H7)
L
I
I1
Morse
taperNo
z
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
133
138
138
150
156
162
168
175
182
182
189
204
210
214
219
223
228
232
237
241
268
268
273
277
277
281
281
285
317
321
321
325
329
329
333
336
336
340
344
344
23
26
26
31
33
36
38
41
44
44
47
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
68
70
71
71
73
73
75
77
78
78
79
81
81
82
83
83
84
86
86
65.5
65.5
65.5
65.5
65.5
65.5
65.5
65.5
65.5
65.5
65.5
80
80
80
80
80
80
80
80
80
99
99
99
99
99
99
99
99
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
HSS
Code No 0641-414Form A
000059
000061
000074
000107
000209
000300
000402
000504
000606
000708
000800
000901
001006
001108
001200
001301
001403
001505
001607
001702
001800
001902
002007
002109
002200
002254
002302
002356
002404
002506
002608
002700
002801
002903
003008
003100
003201
003303
003405
003507
HSS
Code No 0641-414Form B
005000
005012
005053
005101
005203
005305
005407
005509
005600
005702
005804
005906
006000
006102
006204
006306
006408
006500
006601
006703
006805
006907
007001
007103
007205
007259
007307
007350
007409
007500
007602
007704
007806
007908
008002
008104
008206
008308
008400
008501
6
147
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 148
ROZWIERTAKI MASZYNOWE
Z CHWYTEM WALCOWYM
MACHINE REAMERS
WITH PLAIN SHANK
êÄáÇ›êíäà åÄòàççõÖ
ë ñàãàçÑêàóÖëäàå ïÇéëíéÇàäéå
DIN
212
C/D
Z=6÷10
C – ostrza proste/ straight flutes/ ÔÓÒÚ˚ ÎeÁ‚Ëfl
D – ostrza Êrubowe-lewoskr´tne/ left-hand spiral flutes/ ‚ËÌÚÓ‚˚ ÎÂ‚Ó„Ó ıÓ‰‡ ÎeÁ‚Ëfl
6
D (H7)
d (h9)
L
I
I1
z
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4
4.5
5
5.6
5.6
6.3
7.1
8
9
10
10
10
10
12.5
12.5
12.5
14
14
16
16
75
80
86
93
93
101
109
117
125
133
142
151
151
160
162
170
175
182
189
195
19
21
23
26
26
28
31
33
36
38
41
44
44
47
50
52
54
56
58
60
32
33
34
36
36
38
40
42
44
46
46
46
46
50
50
50
52
52
58
58
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
148
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
Code No 0641-413Form C
001000
001101
001203
001305
001407
001450
001509
001600
001702
001804
001906
002000
002102
002204
002306
002408
002500
002601
002703
002805
HSS
Code No 0641-413Form D
025407
025509
025600
025702
025804
025906
026000
026102
026204
026306
026408
026500
026601
026703
026805
026907
027001
027103
027205
027307
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 149
ROZWIERTAKI R¢CZNE SPECJALNE
SPECIAL HAND REAMERS
êÄáÇ›êíäà êìóçõÖ ëèÖñàÄãúçõÖ
FRHa
„Facon
Paris”
Z=3÷11
HSS
D (k7)
d (e9)
L
I
I1
I2
k
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
100
106
112
118
118
125
132
132
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
180
190
190
190
190
200
200
200
200
212
212
212
212
224
224
224
236
236
250
250
250
265
265
265
265
60
63
67
71
71
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
106
106
106
112
112
112
112
118
118
118
118
125
125
125
125
132
132
132
140
140
150
150
150
160
160
160
160
20
21
22
24
24
25
26
26
28
28
30
30
32
32
34
34
36
36
36
38
38
38
38
40
40
40
40
42
42
42
42
45
45
45
48
48
50
50
50
53
53
53
53
28
30
30
32
32
34
35
35
35
35
46
46
51
51
56
56
59
59
59
62
62
62
62
66
66
66
66
70
70
70
70
75
75
75
78
78
82
82
82
86
86
86
86
3.15
3.55
4
4.5
4.5
5
5.6
5.6
6.3
6.3
7.1
7.1
8
8
9
9
10
10
10
11.2
11.2
11.2
11.2
12.5
12.5
12.5
12.5
14
14
14
14
16
16
16
18
18
20
20
20
22.4
22.4
22.4
22.4
z
3
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
4
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
5
11
11
11
11
11
11
11
11
Code No 0641-419010354
010402
010504
010606
010708
010800
010901
011006
011108
011200
011301
011403
011505
011607
011709
011800
011902
012007
012109
012200
012302
012404
012506
012608
012700
012801
012905
013008
013100
013201
013303
013405
013507
013609
013700
013802
013904
014009
014100
014202
014304
014406
014508
6
149
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 150
ROZWIERTAKI MASZYNOWE ZDZIERAKI
Z CHWYTEM STO˚KOWYM MORSE’A, KRÓTKIE
ROUGHING MACHINE REAMERS
WITH MORSE TAPER SHANK, SHORT
êÄáÇ›êíäà åÄòàççõÖ OÅÑàPOóHõÖ
ë ïÇéëíéÇàäéå íàèÄ ◊äéçìë åéêáÖ”, äéêéíäàÖ
PN
NRTa
6
Z=4
D (h8)
L
I
I1
z
Morse
taper N o
7.8
8.8
9.8
10.75
11.75
12.75
13.75
14.75
15.75
16.75
17.75
18.7
19.7
20.7
21.7
22.7
23.7
24.7
25.7
26.7
27.7
29.7
31.6
33.6
34.6
35.6
37.6
39.6
41.6
43.6
44.6
45.6
47.6
49.6
128
140
140
153
153
153
169
184
184
184
203
203
203
203
244
244
244
244
244
271
271
271
296
326
326
326
326
326
326
363
363
363
363
363
25
29
29
33
33
33
38
38
38
38
44
44
44
44
51
51
51
51
51
60
60
60
60
69
69
69
69
69
69
80
80
80
80
80
66
66
66
66
66
66
66
80
80
80
80
80
80
80
80
80
99
99
99
99
99
99
99
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
150
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
Code No 0641-412000104
000117
000206
000219
000308
000310
000400
000412
000501
000514
000603
000616
000705
000718
000807
000810
000909
001003
001105
001118
001207
001309
001400
001502
001604
001706
001808
001900
002004
002106
002208
002300
002401
002503
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 151
ROZWIERTAKI MASZYNOWE ZDZIERAKI
Z CHWYTEM STO˚KOWYM MORSE’A, D¸UGIE
ROUGHING MACHINE REAMERS
WITH MORSE TAPER SHANK, LONG
êÄáÇ›êíäà åÄòàççõÖ OÅÑàPOóHõÖ
ë ïÇéëíéÇàäéå íàèÄ ◊äéçìë åéêáÖ”, ÑãàHHõÖ
PN
NRTb
Z=4
D (h8)
L
I
I1
z
Morse
taper N o
7.8
8.8
9.8
10.75
11.75
12.75
13.75
14.75
15.75
16.75
17.75
18.7
19.7
20.7
21.7
22.7
23.7
24.7
25.7
26.7
27.7
29.7
31.6
33.6
34.6
35.6
37.6
39.6
41.6
43.6
44.6
45.6
47.6
49.6
156
162
168
175
175
182
189
212
218
223
228
233
238
243
248
253
281
281
286
291
291
296
306
339
339
344
349
349
354
359
359
364
369
369
75
81
87
94
94
101
108
114
120
125
130
135
140
145
150
155
160
160
165
170
170
175
185
190
190
195
200
200
205
210
210
215
220
220
66
66
66
66
66
66
66
80
80
80
80
80
80
80
80
80
99
99
99
99
99
99
99
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
HSS
Code No 0641-412002707
002710
002809
002811
002900
002913
003005
003018
003107
003110
003209
003211
003300
003313
003402
003415
003504
003606
003708
003800
003901
004006
004108
004200
004301
004403
004505
004607
004709
004800
004902
005007
005109
005200
6
151
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 152
ROZWIERTAKI NASADZANE ZDZIERAKI
ROUGHING SHELL REAMERS
êÄáÇ›êíäà çÄëÄÑçõÖ OÅÑàPOóHõÖ
PN
NRNa
Z=4
HSS
6
D (h8)
d
L
z
19.7
20.7
21.7
22.7
23.7
24.7
25.7
26.7
27.7
29.7
31.6
33.6
34.6
35.6
37.6
39.6
41.6
43.6
44.6
45.6
47.6
49.6
51.2
54.2
55.2
57.2
59.2
61.2
62.2
64.2
66.2
70.2
71.2
74.2
79.2
84
89
94
99
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
16
16
16
19
19
19
19
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
40
40
40
40
50
50
50
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
50
50
50
56
56
56
56
63
63
63
63
63
71
71
71
71
71
80
80
80
80
80
90
90
90
90
100
100
100
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
152
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-431005103
005205
005307
005409
005500
005602
005704
005806
005908
006002
006104
006206
006308
006400
006501
006603
006705
006807
006909
007003
007105
007207
007309
007400
007502
007604
007706
007808
007900
008004
008106
008208
008300
008401
008503
008605
008707
008809
008900
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 153
ROZWIERTAKI NASADZANE WYKA¡CZAKI
FINISHING SHELL REAMERS
êÄáÇ›êíäà çÄëÄÑçõÖ óàCTOBõÖ
DIN
219
A/B
Z=8÷16
A – ostrza proste/ straight flutes/ ÔÓÒÚ˚ ÎeÁ‚Ëfl
B – ostrza Êrubowe-lewoskr´tne/ left-hand spiral flutes/ ‚ËÌÚÓ‚˚ ÎÂ‚Ó„Ó ıÓ‰‡ ÎeÁ‚Ëfl
D (H7)
d
L
I
z
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
52
54
55
56
58
59
60
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
56
56
56
56
56
56
56
63
63
63
63
63
63
63
71
71
71
71
71
71
71
28
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
32
32
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
HSS
Code No 0641-433Form A
210104
210206
210308
210400
210501
210603
210705
210807
210909
211003
211105
211207
211309
211400
211502
211604
211706
211808
211900
212004
212106
212208
212300
212401
212503
212707
212809
212900
213005
213107
213209
213300
213402
213504
213606
213708
213800
213901
214006
HSS
Code No 0641-433Form B
270103
270205
270307
270409
270500
270602
270704
270806
270908
271002
271104
271206
271308
271400
271501
271603
271705
271807
271909
272003
272105
272207
272309
272400
272502
272706
272808
272900
273004
273106
273208
273300
273401
273503
273605
273707
273809
273900
274005
6
153
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 154
ROZWIERTAKI NASADZANE WYKA¡CZAKI
FINISHING SHELL REAMERS
êÄáÇ›êíäà çÄëÄÑçõÖ óàCTOBõÖ
6
D (H10)
d
L
I
z
62
63
65
67
68
70
71
72
75
78
80
81
85
90
95
100
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
100
100
100
56
56
56
56
56
56
56
63
63
63
63
63
63
71
71
71
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
154
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
Code No 0641-433Form A
214108
214200
214301
214403
214505
214607
214610
214809
214902
215007
215109
215200
215302
215404
215506
215608
HSS
Code No 0641-433Form B
274107
274209
274300
274402
274504
274606
274708
274800
274901
275006
275108
275200
275301
275403
275505
275607
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 155
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA ROZWIERTAKÓW
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA FOR REAMERS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
èÄêÄåÖíêõ êÖáÄçàü êÄáÇ›êíéä
UWAGA: dla narz´dzi wykonanych ze stali HSS-E parametry nale˝y zwi´kszyç o 25%
ATTENTION: for tools made of HSS-E use 25% more of recommended parameters
ÇçàåÄçàÖ: ‰Îfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ËÁ ÒÚ‡ÎË HSS-E Û‚e΢ËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ̇ 25%
grupa mat.
material group
„ÛÔÔ‡
ÔpËÏeÌeÌËfl
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,10
1,11
2,1
2,2
2,3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
4,1
4,2
4,3
5,1
5,2
5,3
6,1
6,2
6,3
6,4
7,1
7,2
7,3
7,4
8,1
8,2
8,3
fz mm
HSS
Vc m/min
dla Êrednicy
For diameter
D (mm)
ÑÎfl ‰Ë‡ÏÂÚ‡
>5
10
16
25
40
63
8:10
8:10
8:10
8:10
3:5
3:5
3:5
5:8
0,08
0,08
0,08
0,08
0,06
0,06
0,06
0,08
0,12
0,12
0,12
0,12
0,08
0,08
0,08
0,12
0,16
0,16
0,16
0,16
0,12
0,12
0,12
0,16
0,20
0,20
0,20
0,20
0,16
0,16
0,16
0,20
0,28
0,28
0,28
0,28
0,24
0,24
0,24
0,28
0,40
0,40
0,40
0,40
0,32
0,32
0,32
0,40
2:3
2:3
5:8
6:8
3:5
3:5
3:5
0,08
0,08
0,08
0,13
0,10
0,10
0,10
0,12
0,12
0,12
0,16
0,14
0,14
0,14
0,16
0,16
0,16
0,20
0,16
0,16
0,16
0,20
0,20
0,20
0,24
0,20
0,20
0,20
0,28
0,28
0,28
0,40
0,28
0,28
0,28
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
2:3
2:3
0,06
0,06
0,08
0,08
0,12
0,12
0,16
0,16
0,24
0,24
0,32
0,32
2:3
2:3
0,06
0,06
0,08
0,08
0,12
0,12
0,16
0,16
0,24
0,24
0,32
0,32
12:16
12:16
8:10
8:10
12:16
12:16
8:10
8:10
5:8
3:5
3:5
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,20
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,28
0,24
0,24
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,32
0,28
0,28
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,40
0,36
0,36
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,48
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,56
0,48
0,48
6
grupa materia∏owa, patrz str. 25
material group, see page 26
„ÛÔÔ‡ ÔpËÏeÌeÌËfl, cÏoÚpË cÚp. 27
155
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_makieta 6.qxd
16/8/05
11:15
Page 156
dolfamex_7.qxd
16/8/05
9:51
Page 157
N O ˚ E
T O O L
T O K A R S K I E
B I T S
íéäÄêçõE àçëíêìåÖçíõ
7
dolfamex_7.qxd
16/8/05
9:51
Page 158
NO˚E TOKARSKIE PÓ¸WYROBY, OKRÑG¸E
ROUND TOOL BITS
PEáñõ áÄÉéíéÇäà ñàãàçÑêàóÖëäàÖ
DIN
4964 A
HSS
HSS
7
D (h9)
L
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
40
100
32
40
50
60
63
75
80
100
125
160
200
32
40
50
63
75
80
100
125
160
200
40
50
63
75
80
100
125
150
160
200
40
50
63
80
100
125
150
160
200
158
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-129209801
209900
210103
210205
210307
210323
210409
210500
210602
210704
210806
210908
210924
211002
211104
211206
211400
211501
211603
211705
211807
211909
212003
212105
212207
212309
212400
212502
212604
212706
212808
212900
213004
213106
213208
213300
213401
213503
213605
213621
213707
213809
D (h9)
L
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
40
50
63
80
100
125
160
200
50
63
80
100
125
160
200
80
100
125
160
200
80
100
125
160
200
80
100
125
160
200
80
100
125
160
200
250
80
100
125
160
200
250
Code No 0641-129213900
214005
214107
214209
214300
214402
214504
214606
214708
214800
214901
215006
215108
215200
215301
215403
215505
215607
215709
215800
215902
216007
216109
216200
216302
216404
216506
216608
216700
216801
216903
217008
217100
217201
217303
217405
217507
217609
217700
217802
217904
218009
dolfamex_7.qxd
16/8/05
9:51
Page 159
NO˚E TOKARSKIE PÓ¸WYROBY, KWADRATOWE
SQUARE TOOL BITS
PEáñõ áÄÉéíéÇäà äÇÄÑêÄíçõÖ
DIN
4964 B
HSS
HSS
a (h13)
L
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
25
32
40
50
63
80
100
125
160
25
32
40
50
63
80
100
125
160
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
32
40
50
63
80
Code No 0641-129220101
220203
220305
220407
220509
220600
220702
220804
220816
220906
221000
221102
221204
221306
221408
221500
221601
221703
221805
221907
222001
222103
222205
222307
222409
222500
222602
222704
222806
222908
223002
223104
223206
223308
223400
223501
223603
223705
223807
223909
224003
224105
224207
a (h13)
L
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
40
40
100
125
150
160
200
40
50
63
80
100
125
150
160
200
100
125
150
160
200
80
100
125
160
200
100
150
160
200
80
100
125
150
160
200
250
125
160
200
250
160
200
300
350
Code No 0641-129224309
224400
224412
224502
224604
224616
224706
224808
224900
225004
225106
225118
225208
225300
225401
225503
225605
225707
225809
225900
226005
226107
226300
226402
226504
226606
226708
226800
226901
227006
227108
227200
227301
227403
227415
227505
227607
227709
227721
227733
227745
227757
227769
7
159
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_7.qxd
16/8/05
9:51
Page 160
NO˚E TOKARSKIE PÓ¸WYROBY, PROSTOKÑTNE
RECTANGULAR TOOL BITS
PEáñõ áÄÉéíéÇäà èêüåéìÉéãúçõÖ
DIN
4964 D
7
HSS
h (h13)
x b (h13)
L
6x4
6x4
6x4
8x4
8x4
8x4
8x5
8x5
8x5
10 x 4
10 x 4
10 x 5
10 x 5
10 x 5
10 x 5
10 x 5
10 x 6
10 x 6
10 x 6
10 x 6
12 x 6
12 x 6
12 x 6
12 x 6
12 x 8
12 x 8
12 x 8
12 x 8
12 x 10
14 x 6
15 x 3
15 x 6
15 x 8
16 x 3
16 x 4
16 x 4
16 x 4
16 x 4
16 x 4
16 x 8
16 x 8
16 x 8
16 x 8
16 x 10
16 x 10
16 x 10
16 x 10
20 x 3
20 x 4
80
100
160
80
100
160
80
100
160
100
160
80
100
125
160
200
100
125
160
200
100
125
160
200
100
125
160
200
160
140
200
200
200
160
80
100
125
160
200
100
125
160
200
100
125
160
200
200
160
160
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-129230100
230201
230303
230405
230507
230609
230700
230802
230904
231225
231304
231406
231508
231600
231701
231803
231905
232000
232101
232203
232305
232407
232509
232600
232702
232804
232906
233000
233016
233020
233022
233025
233037
233049
233102
233204
233306
233408
233500
233601
233703
233805
233907
234001
234103
234205
234307
234349
234364
HSS
h (h13)
x b (h13)
L
20 x 4
20 x 5
20 x 5
20 x 5
20 x 5
20 x 6
20 x 8
20 x 10
20 x 10
20 x 10
20 x 10
20 x 10
20 x 12
20 x 12
20 x 12
20 x 12
20 x 12
25 x 6
25 x 6
25 x 6
25 x 6
25 x 8
25 x 10
25 x 12
25 x 12
25 x 12
25 x 12
25 x 12
25 x 16
25 x 16
25 x 16
25 x 16
25 x 16
32 x 8
32 x 8
32 x 8
32 x 8
32 x 16
32 x 16
32 x 16
32 x 16
32 x 16
40 x 10
40 x 10
40 x 10
40 x 10
50 x 12
50 x 12
50 x 12
200
80
100
160
200
200
200
100
125
160
200
250
100
125
160
200
250
100
125
160
200
200
160
100
125
160
200
250
200
250
100
125
160
160
200
100
125
100
125
160
200
250
100
125
160
200
100
160
200
Code No 0641-129234378
234409
234500
234602
234704
234806
234888
234908
235002
235104
235206
235247
235308
235400
235501
235603
235644
235705
235807
235909
236003
236060
236340
236400
236502
236604
236706
236721
236790
236793
236747
236762
236788
237401
237503
237208
237300
236808
236900
237004
237106
237147
237605
237707
237809
237900
238005
238107
238209
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 161
F R E Z Y
T A R C Z O W E
DISK MILLING CUTTERS
8
î ê Ö á õ
Ñ à ë ä é Ç õ Ö
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 162
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE
OSTRZA PROSTE
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
PLAIN TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ
ë èêüåõåà áìÅúüåà
DIN
885 BH
Z=14÷30
λ=10°
γ=5°
HSS
8
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
18
5
6
8
10
12
14
16
18
20
5
6
8
10
12
14
16
18
20
6
8
10
12
14
16
18
20
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
162
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-531200108
200200
200301
200403
200505
200607
200709
200800
200902
201007
201109
201200
201302
201404
201506
201608
201700
201801
201903
202008
202100
202201
202303
201519
201610
201712
201814
201916
202051
202112
202214
202316
202507
202609
202700
202802
202904
203009
203100
203202
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 163
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE
OSTRZA PROSTE
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
PLAIN TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ
ë èêüåõåà áìÅúüåà
HSS
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
22
25
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
18
32
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Code No 0641-531203304
203406
202510
202611
202713
202815
202917
203011
203113
203215
203317
203419
203508
203600
203701
203803
203905
204000
204101
204203
204305
204407
204509
205000
205102
205204
205306
205408
205500
205601
205703
205805
205907
206001
206409
206500
206631
206704
206806
206908
207002
207104
207206
207308
207400
207423
207464
207501
207603
8
163
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 164
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE
OSTRZA NA PRZEMIAN SKOÂNE
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ
ë êÄáçéçÄèêÄÇãÖççõåà áìÅúüåà
DIN
885 AN
Z=10÷32
λ=10º÷15º
γ=10º
ostrza Êrednie/ normal teeth/ cÚảapÚÌ˚e ÁÛ·˚
HSS
8
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
18
5
6
8
10
12
14
16
18
20
5
6
8
10
12
14
16
18
20
5
6
8
10
12
14
16
18
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
164
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-532200104
200206
200308
200400
200501
200603
200705
200807
200909
201003
201105
201207
201309
201400
201502
201604
201706
201808
201900
202004
202106
202208
202300
201515
201617
201719
201810
201912
202017
202119
202210
202312
202401
202503
202605
202707
202809
202900
203005
203107
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 165
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE
OSTRZA NA PRZEMIAN SKOÂNE
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ
ë êÄáçéçÄèêÄÇãÖççõåà áìÅúüåà
HSS
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
22
25
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
14
16
18
20
22
25
28
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
32
32
32
32
32
32
32
32
Code No 0641-532203209
203300
203402
202516
202618
202710
202811
202913
203018
203110
203211
203313
203415
203606
203708
203800
203901
204006
204108
204200
204301
204403
204505
204607
205700
205801
205903
206008
206100
206201
206303
206405
206507
206609
206700
207009
207100
207202
207304
207406
207508
207600
207701
207803
207905
208000
208101
208203
208305
208407
208509
208600
208702
208804
8
165
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 166
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE
OSTRZA NA PRZEMIAN SKOÂNE
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ
ë êÄáçéçÄèêÄÇãÖççõåà áìÅúüåà
DIN
885 AW
Z=6÷12
λ=25º
γ=25º
ostrza grube/ coarse teeth/ pe‰ÍËe ÁÛ·˚
HSS
8
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
5
6
8
10
12
14
16
18
20
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
8
10
12
14
16
18
20
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
166
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-532350102
350204
350306
350408
350500
350601
350703
350805
350907
351001
351103
351205
351307
351500
351602
351704
351806
351908
352002
352104
352206
352308
352400
352502
352604
352706
352808
352900
353106
353208
353300
353401
353502
353604
353706
353808
353900
354004
354106
354208
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 167
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE
OSTRZA NA PRZEMIAN SKOÂNE
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ
ë êÄáçéçÄèêÄÇãÖççõåà áìÅúüåà
HSS
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
25
28
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
12
14
16
18
20
22
25
28
32
40
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Code No 0641-532354300
354401
354605
354707
354809
354900
355005
355107
355209
355300
355402
355504
355800
355901
356006
356108
356200
356301
356403
356505
356607
356800
8
167
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 168
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE
OSTRZA NA PRZEMIAN SKOÂNE
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ
ë êÄáçéçÄèêÄÇãÖççõåà áìÅúüåà
DIN
885 AH
Z=16÷34
λ=8º÷10º
γ=5º
ostrza drobne/ fine teeth/ ÏeÎÍËe ÁÛ·˚
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
18
5
6
8
10
12
14
16
18
20
5
6
8
10
12
14
16
18
20
6
8
10
12
14
16
18
20
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
HSS
Code No 0641-532-
8
168
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
300101
300203
300305
300407
300509
300600
300702
300804
300906
301000
301102
301204
301306
301408
301500
301703
301907
302103
302307
302500
302602
302806
303002
301601
301805
302001
302205
302409
302554
302704
302908
303104
303400
303603
303807
304003
304207
304400
304604
304808
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 169
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE
OSTRZA NA PRZEMIAN SKOÂNE
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ
ë êÄáçéçÄèêÄÇãÖççõåà áìÅúüåà
HSS
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
40
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
Code No 0641-532303501
303705
303909
304105
304309
304502
304706
304900
305106
305300
305605
305707
305809
305900
306005
306107
306209
306300
306402
306504
306605
307709
307800
307902
308007
308109
308200
308302
308404
308506
308608
308700
309008
309100
309201
309303
309405
309507
309609
309700
309802
309904
310008
310022
8
169
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 170
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE PI¸KOWE
OSTRZA PROSTE
METAL SLITTING SAWS
STRAIGHT TEETH
îêÖáõ èêéêÖáçõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ
ë èêüåõåà áìÅúüåà
DIN
1834 B
8
Z=32÷52
λ=0º
γ=12º
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
22
22
22
22
22
22
32
32
32
32
32
32
32
32
22
22
22
22
22
22
32
32
1,6
2
2,5
3
4
5
1,6
2
2,5
3
4
5
1,6
2
2,5
3
4
5
1,6
2
2,5
3
4
5
1,6
2
2,5
3
4
5
6
8
2
2,5
3
4
5
6
2
2,5
32
32
32
32
32
32
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
44
44
44
44
44
44
44
44
170
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
Code No 0641-534155105
155207
155309
155400
155502
155604
155706
155808
155900
156004
156106
156208
156300
156401
156503
156605
156707
156809
156900
157005
157107
157209
157300
157402
157504
157606
157708
157800
157901
158006
158108
158200
158301
158403
158505
158607
158709
158800
158902
159007
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 171
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE PI¸KOWE
OSTRZA PROSTE
METAL SLITTING SAWS
STRAIGHT TEETH
îêÖáõ èêéêÖáçõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ
ë èêüåõåà áìÅúüåà
HSS
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
3
4
5
6
8
10
12
14
3
4
5
6
8
10
12
14
44
44
44
44
44
44
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
40
40
40
56
56
56
56
56
56
56
56
44
44
44
44
52
52
52
52
52
52
52
52
Code No 0641-534159109
159200
159302
159404
159506
159608
160404
160506
160608
160700
160801
160903
159903
160007
160109
160200
160241
160254
161008
161201
161303
161405
161507
161700
161802
161904
162009
162100
162202
162304
162406
162600
162701
162803
162905
163000
163101
163203
163305
8
171
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 172
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE PI¸KOWE
OSTRZA NA PRZEMIAN SKOÂNE
METAL SLITTING SAWS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ èêéêÖáçõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ
ë êÄáçéëíéêéççàåà áìÅúüåà
DIN
1834 A
Z=18÷64
λ=12º
γ=7º
HSS
8
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
50
50
50
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
22
22
22
22
22
22
32
32
32
32
32
32
32
32
22
22
22
22
22
2
2,5
3
1,6
2
2,5
3
4
5
1,6
2
2,5
3
4
5
1,6
2
2,5
3
4
5
1,6
2
2,5
3
4
5
1,6
2
2,5
3
4
5
6
8
2
2,5
3
4
5
18
18
18
28
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
172
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-534169005
169107
169209
170107
170209
170300
170402
170504
170606
170708
170800
170901
171006
171108
171200
171301
171403
171505
171607
171709
171800
171902
172007
172109
172200
172302
172404
172506
172608
172700
172801
172903
173008
173100
173201
173303
173405
173507
173609
173700
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 173
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE PI¸KOWE
OSTRZA NA PRZEMIAN SKOÂNE
METAL SLITTING SAWS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ èêéêÖáçõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ
ë êÄáçéëíéêéççàåà áìÅúüåà
HSS
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
22
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
6
2
2,5
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
3
4
5
6
8
10
12
14
3
4
5
6
8
10
12
14
40
40
40
40
40
40
40
40
40
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
64
64
64
64
64
64
64
64
Code No 0641-534173802
173904
174009
174100
174202
174304
174406
174508
174600
174905
175000
175101
175203
175407
175509
175600
175702
175804
175906
176000
176204
176306
176408
176500
176703
176805
176907
177001
177103
177205
177307
177409
177602
177704
177806
177908
178002
178104
178206
178308
8
173
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 174
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE DZIELONE
OSTRZA NA PRZEMIAN SKOÂNE
INTERLOCKED SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ ÑàCKOBõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ PAáö›MHõÖ
C PAáHOCTAPOHHàMà áìÅúüMà
DIN
1891 B
Z=10÷22
λ=11º
γ=10º
ostrza Êrednie/ normal teeth/ cÚảapÚÌ˚e ÁÛ·˚
HSS
8
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
50
50
50
50
63
63
63
63
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
16
16
16
16
22
22
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
12
14
16
12
14
16
18
12
14
16
18
20
12
14
16
18
20
22
25
16
18
20
22
25
28
20
22
25
28
32
20
22
25
28
32
10
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
174
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-532250105
250207
250309
250400
250502
250604
250706
250808
250849
250864
250900
251004
251106
251147
251208
251249
251300
251401
251503
251544
251605
251646
251707
251809
251900
251941
251967
252005
252107
252209
252300
252402
252504
252606
252708
252800
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 175
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE DZIELONE
OSTRZA NA PRZEMIAN SKOÂNE
INTERLOCKED SIDE AND FACE MILLING CUTTERS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ ÑàCKOBõÖ 3-ï ëíéêéççàÖ PAáö›MHõÖ
C PAáHOCTAPOHHàMà áìÅúüMà
PN
NFTc B
Z=6÷8
λ=20º
γ=25º
ostrza grube/ coarse teeth/ pe‰ÍËe ÁÛ·˚
HSS
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
63
63
63
63
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
22
22
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
12
14
16
18
12
14
16
18
20
12
14
16
18
20
22
25
16
18
20
22
25
28
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Code No 0641-532085100
085201
085303
085405
085507
085609
085700
085802
085904
086009
086100
086202
086304
086406
086508
086600
086701
086803
086905
087000
087100
087203
8
175
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 176
FREZY TARCZOWE TRZYSTRONNE Z WSTAWIANYMI OSTRZAMI
OSTRZA NA PRZEMIAN SKOÂNE
SIDE AND FACE MILLING CUTTERS WITH INSERTED BLADES
STAGGERED TEETH
îêÖáõ 3-ï ëíéêéççàÖ ëé ÇëíÄÇçõåà çéÜÄåà
C PAáHOCTAPOHHàMà áìÅúüMà
PN
NFTh
Z=10÷20
HSS
8
D (js16)
d (H7)
L(k11)
z
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
12
14
16
18
20
22
25
14
16
18
20
22
25
28
16
18
20
22
25
28
32
18
20
22
25
28
32
36
40
20
22
25
28
32
36
40
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
176
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
NFTk
Code No 641-53512,7 x 16,8 P/L
12,7 x 16,8 P/L
16,8 x 16,8 P/L
16,8 x 16,8 P/L
20,9 x 16,8 P/L
20,9 x 16,8 P/L
25,5 x 16,8 P/L
14,6 x 26,5 P/L
16,7 x 26,5 P/L
16,7 x 26,5 P/L
20,9 x 26,5 P/L
20,9 x 26,5 P/L
26,1 x 26,5 P/L
26,1 x 26,5 P/L
16,7 x 26,5 P/L
16,7 x 26,5 P/L
20,9 x 26,5 P/L
20,9 x 26,5 P/L
26,1 x 26,5 P/L
29 x 30,3 P/L
29 x 30,3 P/L
16,7 x 26,5 P/L
20,9 x 26,5 P/L
20,9 x 26,5 P/L
26,1 x 26,5 P/L
29 x 30,3 P/L
29 x 30,3 P/L
36,5 x 33,3 P/L
36,5 x 33,3 P/L
21 x 29,3 P/L
21 x 29,3 P/L
25,8 x 29,3 P/L
29 x 30,3 P/L
29 x 30,3 P/L
36,5 x 33,3 P/L
36,5 x 33,3 P/L
000109
000200
000302
000404
000506
000608
000700
000801
000903
001008
001100
001201
001303
001405
001507
001609
001700
001802
001904
002009
002100
002202
002304
002406
002508
002600
002701
002803
002905
003000
003101
003203
003305
003407
003509
003600
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 177
NO˚E WYMIENNE DO FREZÓW NFTh
BLADES FOR MILLING CUTTERS NFTh
çéÜà Ñãü îêÖá NFTh
NFTk
HSS
Symbol
a
b
c
NFTk 12.7 x 16.8 P
NFTk 14.6 x 26.5 P
NFTk 16.7 x 26.5 P
NFTk 16.8 x 16.8 P
NFTk 20.9 x 16.8 P
NFTk 20.9 x 26.5 P
NFTk 21 x 29.3 P
NFTk 25.5 x 16.8 P
NFTk 25.8 x 29.3 P
NFTk 26.1 x 26.5 P
NFTk 29 x 30.3 P
NFTk 36.5 x 33.3 P
12.7
14.6
16.7
16.8
20.9
20.9
21
25.5
25.8
26.1
29
36.5
16.8
26.5
26.5
16.8
16.8
26.5
29.3
16.8
29.3
26.5
30.3
33.3
4.57
5.57
5.57
4.57
4.57
5.57
6.57
4.57
6.57
5.57
6.57
7.57
Symbol
a
b
c
Code No 0641-172005108
005200
005301
005403
005505
005607
005709
005800
005902
006007
006109
006200
8
HSS
Code No 0641-172-
NFTk 12.7 x 16.8 L
NFTk 14.6 x 26.5 L
NFTk 16.7 x 26.5 L
NFTk 16.8 x 16.8 L
NFTk 20.9 x 16.8 L
NFTk 20.9 x 26.5 L
NFTk 21 x 29.3 L
NFTk 25.5 x 16.8 L
NFTk 25.8 x 29.3 L
NFTk 26.1 x 26.5 L
NFTk 29 x 30.3 L
NFTk 36.5 x 33.3 L
12.7
14.6
16.7
16.8
20.9
20.9
21
25.5
25.8
26.1
29
36.5
16.8
26.5
26.5
16.8
16.8
26.5
29.3
16.8
29.3
26.5
30.3
33.3
4.57
5.57
5.57
4.57
4.57
5.57
6.57
4.57
6.57
5.57
6.57
7.57
015106
015208
015300
015401
015503
015605
015707
015809
015900
016005
016107
016209
177
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 178
FREZY TARCZOWE DO ROWKÓW WOODRUFFA
WOODRUFF KEYSAT CUTTERS
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ Ñãü èÄáéÇ WOODRUFF
NFTd
A/B
λ=Oº
γ=5º
λ=15º
γ=5º
Z=16÷18
PN – Typ A – ostrza proste
PN – Typ A – plain teeth
PN – Typ A – ÎÂÁ‚Ëfl ÔÓÒÚ˚Â
Symbol
D (h11)
d (H7)
L (e8)
z
10 x 17
12 x 19
55,5
65,5
16
22
10
12
16
18
HSS
Code No 0641-533006702
006804
PN – Typ B – ostrza na przemian skoÊne
PN – Typ B – staggered teeth
PN – Typ B – ÎÂÁ‚Ëfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ ÍÓÒ˚Â
HSS
8
Symbol
D (h11)
d (H7)
L (e8)
z
10 x 17
12 x 19
55,5
65,5
16
22
10
12
16
18
178
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-533006906
007000
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 179
FREZY TARCZOWE DO ROWKÓW NA KLINY
OSTRZA ÂCINOWE
SLOTTING MILLING CUTTERS
LAND TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ òèOHOóHõÖ
OCTPOKOHEóHõÖ
NFTf A
Z=16÷32
λ=Oº
γ=12º
D (js16)
d (H7)
L (k10)
z
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
5
6
8
10
12
14
16
18
20
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
8
10
12
14
16
18
20
22
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
32
32
32
32
32
32
32
32
HSS
Code No 0641-539072500
072602
072704
072806
072908
073002
073104
073206
073308
073400
073501
073603
073616
073705
073807
073909
074003
074105
074207
074309
074400
074412
074502
074604
074706
074808
074900
075004
075106
075208
075300
075401
075503
075605
075707
075809
075900
076005
076107
076209
8
179
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 180
FREZY TARCZOWE DO ROWKÓW NA KLINY
OSTRZA ÂCINOWE
SLOTTING MILLING CUTTERS
LAND TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ òèOHOóHõÖ
OCTPOKOHEóHõÖ
HSS
8
D (js16)
d (H7)
L (k10)
z
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
25
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
32
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
180
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-539076300
076402
076504
076606
076708
076800
076901
077006
077108
077200
077301
077403
077505
077607
077709
077800
077902
078007
078010
078109
078200
078302
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 181
FREZY TARCZOWE DO ROWKÓW NA KLINY
OSTRZA ZATACZANE
SLOTTING MILLING CUTTERS
RELIEVED TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ òèOHOóHõÖ
áATõãOBAHHõÖ áìÅúü
DIN
1890 B
Z=12÷20
λ=Oº
γ=12º
D (js16)
d (H7)
L (d9)
z
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
16
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
4
5
6
7
8
10
4
5
6
8
10
12
14
16
18
6
8
10
12
14
16
18
20
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
8
10
12
14
16
18
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
HSS
Code No 0641-539060103
060205
060307
060409
060500
060602
060704
060806
060908
061002
061104
061206
061308
061400
061501
061705
061807
061909
062003
062105
062207
062309
062400
062502
062604
062706
062808
062900
063004
063106
063208
063300
063401
063443
063503
063605
063707
063809
063900
064005
8
181
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 182
FREZY TARCZOWE DO ROWKÓW NA KLINY
OSTRZA ZATACZANE
SLOTTING MILLING CUTTERS
RELIEVED TEETH
îêÖáõ ÑàëäéÇõÖ òèOHOóHõÖ
áATõãOBAHHõÖ áìÅúü
HSS
8
D (js16)
d (H7)
L (k11)
z
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
22
25
28
14
16
18
20
22
25
28
32
16
18
20
22
25
28
32
20
20
20
20
22
22
22
22
20
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
182
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-539064107
064209
064300
064402
064708
064800
064901
065006
065108
065200
065301
065403
065709
065800
065902
066007
066109
066200
066302
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 183
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA FREZÓW TARCZOWYCH I TARCZOWYCH DO ROWKÓW
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA – DISK MILLING CUTTERS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
GRUPA II: dla frezów tarczowych do rowków
GROUP II: For slotting milling cutters
GRUPA I: dla frezów tarczowych z z´bami prostymi i na przemian skoÊnymi oraz frezów dzielonych
GROUP I: for side and face milling cutters with staggered teeth and interlocked cutters
ÉêìèèÄ II: ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚˚ı ÙÂÁ ‰Îfl Ô‡Á
ÉêìèèÄ I: ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚˚ı ÙÂÁ Ò ÁÛ·‡ÏË ÔÂÂÏÂÌÌÓ ÍÓÒ˚ÏË Ë ÙÂÁ‡ÏË ‰ÂÎfiÌÌ˚ÏË
materia∏y ze stopów tytanu i ˝aroodporne sà frezowane wspó∏bie˝nie
titanium alloys or heat-resistant materials are climb-cut
å‡ÚÂˇÎ˚ ËÁ ÒÔ·‚Ó‚ ÚËڇ̇ Ë Ê‡ÓÛÒÚÓȘ˂˚ ÙÂÁÂÛ˛Ú ÒËÌıÓÌ˘ÂÒÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ
grupa mat.
material group
„ÛÔÔ‡
ÔpËÏeÌeÌËfl
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,10
1,11
2,1
2,2
2,3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
4,1
4,2
4,3
5,1
5,2
5,3
6,1
6,2
6,3
6,4
7,1
7,2
7,3
7,4
8,1
8,2
8,3
HSS
Vc
m/min
fz mm dla grupy wyrobów/ fz mm for products group
fz mm „ÛÔÔ˚ ËÁ‰eÎËÈ
grupa I/ groupI/ „ÛÔÔ‡ I
grupa II/ groupII/ „ÛÔÔ‡ II
typ freza/ cutters type
/ÚËÔ ÙÂÁ˚
N
28
28
22
28
16
16
16
16
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,06
0,06
0,04
0,05
0,02
0,03
0,03
0,03
X
X
X
X
18
18
12
22
18
28
34
10
22
18
10
18
16
8
18
28
34
8
80
200
56
200
96
56
56
0,06
0,06
0,03
0,08
0,05
0,05
0,06
0,03
0,13
0,06
0,04
0,13
0,06
0,04
0,10
0,10
0,10
0,04
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,03
0,06
0,05
0,05
0,06
0,03
0,10
0,04
0,03
0,10
0,05
0,03
0,06
0,06
0,06
0,03
0,05
0,04
0,03
0,03
0,04
0,05
0,05
X
X
X
X
grupa materia∏owa, patrz str. 25
material group, see page 26
„ÛÔÔ‡ ÔpËÏeÌeÌËfl, cÏoÚpË cÚp. 27
H
W
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UWAGA: dla narz´dzi wykonanych ze stali HSS-E parametry nale˝y zwi´kszyç o 25%
ATTENTION: for tools made of HSS-E use 25% more of recommended parameters
ÇçàåÄçàÖ: ‰Îfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ËÁ ÒÚ‡ÎË HSS-E Û‚e΢ËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ̇ 25%
183
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_8.qxd
16/8/05
11:50
Page 184
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 185
FREZY TRZPIENIOWE KSZTA¸TOWE
PROFILE SHANK CUTTERS
îêÖáõ KOHñEBõE îACOHHõE
9
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 186
FREZY åWIERåOKRÑG¸E WKL¢S¸E
CORNER ROUNDING CUTTERS
îêÖáõ PAÑàìCHõE BOÉHìTõE
DIN
6518
A/B
Form A – chwyt walcowy/ plain shank/ ÔÎÓÒÍËÈ ı‚ÓÒÚÓ‚ËÍ
R (H11)
D
D1(js14)
d (h8)
L (js18)
I
z
1
1.25
1.6
2
2.5
3
3.15
4
5
6
6.3
8
10
12
12.5
16
20
8
8.5
9.2
10
11
12
12.3
14
16
20
20.6
24
28
34
41
48
56
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
10
16
16
16
10
10
10
10
10
12
12
12
12
16
16
16
25
25
25
25
32
60
60
60
60
60
60
60
60
60
67
71
71
85
90
100
100
112
40
40
40
40
40
45
45
45
45
48
48
48
56
56
56
56
60
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
HSS
Code No 0641-594200104
200206
200308
200400
200501
200603
200705
200807
200909
201003
201105
201207
201309
201400
201502
201604
201706
Form B – chwyt walcowy z p∏askà/ flatted shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ Ò Î˚ÒÍÓÈ
HSS
9
R (H11)
D
D1(js14)
d (h6)
L (js18)
I
z
1
1.25
1.6
2
2.5
3
3.15
4
5
6
6.3
8
10
12
12.5
16
20
8
8.5
9.2
10
11
12
12.3
14
16
20
20.6
24
28
34
41
48
56
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
10
16
16
16
10
10
10
10
10
12
12
12
12
16
16
16
25
25
25
25
32
60
60
60
60
60
60
60
60
60
67
71
71
85
90
100
100
112
40
40
40
40
40
45
45
45
45
48
48
48
56
56
56
56
60
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
186
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-594220100
220202
220304
220406
220508
220600
220701
220803
220905
221000
221101
221203
221305
221407
221509
221600
221702
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 187
FREZY KÑTOWE SYMETRYCZNE
DOUBLE ANGLE CUTTERS
îêÖáõ ÑÇì ïìÉãéÇõÖ ëàååÖíêàóçõÖ
NFJx
Z=8÷16
1835 B
δ
D (js16)
d (h6)
b (js14)
L (js18)
l
z
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
20
25
32
36
40
50
63
20
25
32
36
40
50
63
10
12
16
16
16
20
25
10
12
16
16
16
20
25
5
8
10
11
12
16
20
6.3
10
11
12
14
16
20
60
71
80
80
80
100
105
60
71
80
80
80
100
105
40
45
48
48
48
50
56
40
45
48
48
48
50
56
8
8
10
10
12
16
16
8
8
10
10
12
16
16
HSS
Code No 0641-579550101
550305
550509
550702
550906
551102
551306
550203
550407
550600
550804
551000
551204
551408
9
187
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 188
FREZY KÑTOWE ZEWN¢TRZNE
INVERSE DOVETAIL CUTTERS
îêÖáõ ìÉãOBõE BHEòHàE
DIN
1833
B/D
Z=8÷12
Form B – chwyt walcowy/ plain shank/ ÔÎÓÒÍËÈ ı‚ÓÒÚÓ‚ËÍ
δ
D (js16)
d (h8)
b (js14)
L (js18)
l
z
45°
45°
45°
45°
60°
60°
60°
60°
16
20
25
32
16
20
25
32
12
12
12
16
12
12
12
16
4
5
6.3
8
6.3
8
10
12.5
60
63
67
71
60
63
67
71
45
45
45
48
45
45
45
48
8
10
10
12
8
10
10
12
HSS
Code No 0641-579200100
200406
200701
201906
200202
200508
200803
202000
Form D – chwyt walcowy z p∏askà/ flatted shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ Ò Î˚ÒÍÓÈ
9
HSS
δ
D (js16)
d (h6)
b (js14)
L (js18)
l
z
45º
45º
45º
45º
60º
60º
60º
60º
16
20
25
32
16
20
25
32
12
12
12
16
12
12
12
16
4
5
6.3
8
6.3
8
10
12.5
60
63
67
71
60
63
67
71
45
45
45
48
45
45
45
48
8
10
10
12
8
10
10
12
188
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-579203101
203305
203509
203702
203203
203407
203600
203804
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 189
FREZY KÑTOWE
DOVETAIL CUTTERS
îêÖáõ ìÉãOBõE
DIN
1833
A/C
Z=8÷12
Form A – chwyt walcowy/ plain shank/ ÔÎÓÒÍËÈ ı‚ÓÒÚÓ‚ËÍ
HSS
δ
D (js16)
d (h8)
b (js14)
L (js18)
l
z
45°
45°
45°
45°
50°
50°
50°
50°
55°
55°
55°
55°
60°
60°
60°
60°
16
20
25
32
16
20
25
32
16
20
25
32
16
20
25
32
12
12
12
16
12
12
12
16
12
12
12
16
12
12
12
16
4
5
6.3
8
5
6.3
8
10
5.6
7.1
9
11.2
6.3
8
10
12.5
60
63
67
71
60
63
67
71
60
63
67
71
60
63
67
71
45
45
45
48
45
45
45
48
45
45
45
48
45
45
45
48
8
10
10
12
8
10
10
12
8
10
10
12
8
10
10
12
Code No 0641-573200102
200907
201500
202250
200204
201001
201602
202262
200306
201103
201704
202274
200408
201205
201806
202288
Form C – chwyt walcowy z p∏askà/ flatted shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ Ò Î˚ÒÍÓÈ
HSS
δ
D (js16)
d (h6)
b (js14)
L (js18)
l
z
45°
45°
45°
45°
50°
50°
50°
50°
55°
55°
55°
55°
60°
60°
60°
60°
16
20
25
32
16
20
25
32
16
20
25
32
16
20
25
32
12
12
12
16
12
12
12
16
12
12
12
16
12
12
12
16
4
5
6.3
8
5
6.3
8
10
5.6
7.1
9
11.2
6.3
8
10
12.5
60
63
67
71
60
63
67
71
60
63
67
71
60
63
67
71
45
45
45
48
45
45
45
48
45
45
45
48
45
45
45
48
8
10
10
12
8
10
10
12
8
10
10
12
8
10
10
12
9
Code No 0641-573210101
210600
211000
211907
210203
210702
211102
212001
210305
210804
211204
212103
210407
210906
211306
212205
189
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 190
FREZY DO ROWKÓW TEOWYCH
T-SLOT CUTTERS
îêÖáõ Ñãü T-éÅêÄáçõï èÄáéÇ
DIN
851
AA/AB
Z=6÷12
λ=10º÷12º
γ=12º
Form AA – chwyt walcowy/ plain shank/ ÔÎÓÒÍËÈ ı‚ÓÒÚÓ‚ËÍ
HSS
D (d11)
d (h8)
d1 (h12)
L
I
b (d11)
a
z
11
12.5
16
18
19
21
22
25
28
32
36
40
45
50
56
60
10
10
10
12
12
12
12
16
16
16
25
25
25
32
32
32
4
5
7
8
8
10
10
12
13
15
17
19
21
25
28
30
53.5
57
62
70
71
74
75
82
85
90
103
108
113
124
130
139
40
40
40
45
45
45
45
48
48
48
56
56
56
60
60
60
3.5
6
8
8
9
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
28
5
6
8
10
10
12
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12
Code No 0641-599150105
150207
150309
150400
150467
150502
150543
150604
150645
150706
151004
155008
159001
164005
164107
164209
Form AB – chwyt walcowy z p∏askà/ flatted shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ Ò Î˚ÒÍÓÈ
HSS
9
D (d11)
d (h6)
d1 (h12)
L
I
b (d11)
a
z
11
12.5
16
18
19
21
22
25
28
32
36
40
45
50
56
60
10
10
10
12
12
12
12
16
16
16
25
25
25
32
32
32
4
5
7
8
8
10
10
12
13
15
17
19
21
25
28
30
53.5
57
62
70
71
74
75
82
85
90
103
108
113
124
130
139
40
40
40
45
45
45
45
48
48
48
56
56
56
60
60
60
3.5
6
8
8
9
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
28
5
6
8
10
10
12
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12
190
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-599164211
164243
164302
164404
164506
164608
164700
164801
164903
165008
165100
165201
165303
165405
165507
165609
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 191
FREZY DO ROWKÓW TEOWYCH
T-SLOT CUTTERS
îêÖáõ Ñãü T-éÅêÄáçõï èÄáéÇ
DIN
851 BN
Z=6÷12
λ=10º÷12º
γ=12º
DIN
228 A
chwyt Morse’a /Morse taper shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ ÚËÔ‡ ◊ÍÓÌÛÒ åÓÁ”
D (d11) d1 (h12)
12.5
16
18
19
21
22
25
28
32
36
40
45
50
56
60
72
85
95
5
7
8
8
10
10
12
13
15
17
19
21
25
28
30
36
42
44
L
I
b (d11)
a
Morse
taper No
z
78
82
82
83
102
102
104
106
111
133
140
143
187
192
201
248
255
264
57
57
57
57
69
69
69
69
69
86
86
86
109
109
109
136
136
136
6
8
8
9
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
28
35
40
44
6
8
10
10
12
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
42
48
54
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12
12
12
12
HSS
Code No 0641-599220108
220200
220301
220342
220403
220457
220505
220546
220607
220650
220709
220740
220800
220901
221006
221108
221200
221301
9
191
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 192
FREZY DO ROWKÓW TEOWYCH Z ¸AMACZEM WIÓRA
ROUGHING T-SLOT CUTTERS
îêÖáõ Ñãü T-éÅêÄáçõï èÄáéÇ CO CTPìÜKOãOMATEãEM
DIN
851 BNF
λ=20º
γ=12º
Z=6÷12
DIN
228 A
chwyt Morse’a /Morse taper shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ ÚËÔ‡ ◊ÍÓÌÛÒ åÓÁ”
D
(d11)
d
(h12)
L
I
b
(d11)
a
Morse
taper No
z
18
21
25
32
40
50
60
72
85
95
8
10
12
15
19
25
30
36
42
44
82
102
104
111
140
187
201
248
255
264
57
69
69
69
86
109
109
136
136
136
8
9
11
14
18
22
28
35
40
44
10
12
14
18
22
28
36
42
48
54
1
2
2
2
3
4
4
5
5
5
6
8
8
8
10
10
12
12
12
12
9
192
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
HSS-E
Code No 0641-599-
Code No 0641-599-
242101
242203
242305
242407
242509
242602
242704
242806
242908
243002
245102
245204
245306
245408
245500
245601
245703
245805
245907
246001
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 193
FREZY TRZPIENIOWE DO ROWKÓW WOODRUFFA
OSTRZA PROSTE
WOODRUFF KEYSAT CUTTERS
PLAIN TEETH
îêÖáõ Ñãü òèOHOK TàèA WOODRUFF
C èPüMõMà áìÅúüMà
DIN
850 A
Z=8÷22
γ=6º
DIN
1835 A
Form A – chwyt walcowy/ plain shank/ ÔÎÓÒÍËÈ ı‚ÓÒÚÓ‚ËÍ
HSS
D (h12)
d (h8)
L
I
b
z
4.5
7.5
7.5
10.5
10.5
10.5
13.5
13.5
13.5
16.5
16.5
16.5
19.5
19.5
19.5
19.5
22.5
22.5
22.5
22.5
25.5
25.5
28.5
28.5
28.5
28.5
32.5
32.5
32.5
32.5
38.5
45.5
45.5
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
50
50
50
50
50
50
56
56
56
56
56
56
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
71
71
71
71
71
71
71
71
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
1
1.5
2
2
2.5
3
2
3
4
3
4
5
3
4
5
6
4
5
6
8
5
6
5
6
8
10
6
7
8
10
8
8
10
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
16
16
16
16
18
18
18
18
20
22
22
Code No 0641-599200101
200203
200305
200407
200509
200600
200702
200804
200900
201000
201102
201204
201306
201408
201500
201601
201703
201805
201907
202001
202103
202205
202307
202409
202500
202602
202704
202758
202806
202908
203002
203104
203206
9
193
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 194
FREZY TRZPIENIOWE DO ROWKÓW WOODRUFFA
OSTRZA PROSTE
WOODRUFF KEYSAT CUTTERS
PLAIN TEETH
îêÖáõ Ñãü òèOHOK TàèA WOODRUFF
C èPüMõMà áìÅúüMà
DIN
850 C
Z=8÷22
γ=12º
DIN
1835 B
Form C – chwyt walcowy z p∏askà/ flatted shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ Ò Î˚ÒÍÓÈ
HSS
9
D (h12)
d (h6)
L
I
b
z
4.5
7.5
7.5
10.5
10.5
10.5
13.5
13.5
13.5
16.5
16.5
16.5
19.5
19.5
19.5
19.5
22.5
22.5
22.5
22.5
25.5
25.5
28.5
28.5
28.5
28.5
32.5
32.5
32.5
32.5
38.5
45.5
45.5
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
50
50
50
50
50
50
56
56
56
56
56
56
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
71
71
71
71
71
71
71
71
36
36
36
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
1
1.5
2
2
2.5
3
2
3
4
3
4
5
3
4
5
6
4
5
6
8
5
6
5
6
8
10
6
7
8
10
8
8
10
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
16
16
16
16
18
18
18
18
20
22
22
194
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-599285101
285203
285305
285407
285509
285600
285702
285804
285900
286000
286102
286204
286306
286408
286500
286601
286703
286805
286907
287001
287103
287205
287307
287409
287500
287602
287704
287758
287806
287908
288002
288104
288206
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 195
FREZY DO ROWKÓW WOODRUFFA
OSTRZA NA PRZEMIAN SKOÂNE
WOODRUFF KEYSAT CUTTERS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ Ñãü òèOHOK TàèA WOODRUFF
C PAáHOCTAPOHHàMà áìÅúüMà
DIN
850 B
Z=6÷12
λ=8º
γ=10º
DIN
1835 A
Form B – chwyt walcowy/ plain shank/ ÔÎÓÒÍËÈ ı‚ÓÒÚÓ‚ËÍ
HSS
D (h12
d (h8)
L
I
b
z
10.5
10.5
10.5
13.5
13.5
13.5
16.5
16.5
16.5
19.5
19.5
19.5
19.5
22.5
22.5
22.5
22.5
25.5
25.5
28.5
28.5
28.5
32.5
32.5
32.5
32.5
38.5
45.5
45.5
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
50
50
50
56
56
56
56
56
56
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
71
71
71
71
71
71
71
71
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
2
2.5
3
2
3
4
3
4
5
3
4
5
6
4
5
6
8
5
6
6
8
10
6
7
8
10
8
8
10
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
Code No 0641-599230106
230208
230300
230401
230605
230707
230900
231005
231107
231209
231300
231402
231456
231504
231606
231708
231751
231800
231901
232151
232164
232177
232301
232403
232505
232559
232607
233356
233404
9
195
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 196
FREZY DO ROWKÓW WOODRUFFA
OSTRZA NA PRZEMIAN SKOÂNE
WOODRUFF KEYSAT CUTTERS
STAGGERED TEETH
îêÖáõ Ñãü òèOHOK TàèA WOODRUFF
C PAáHOCTAPOHHàMà áìÅúüMà
DIN
850 D
Z=6÷12
λ=8º
γ=10º
DIN
1835 B
Form D – chwyt walcowy z p∏askà/ flatted shank/ x‚ÓÒÚÓ‚ËÍ Ò Î˚ÒÍÓÈ
HSS
9
D (h12)
d (h6)
L
I
b
z
10.5
10.5
10.5
13.5
13.5
13.5
16.5
16.5
16.5
19.5
19.5
19.5
19.5
22.5
22.5
22.5
22.5
25.5
25.5
28.5
28.5
28.5
32.5
32.5
32.5
32.5
38.5
45.5
45.5
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
50
50
50
56
56
56
56
56
56
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
71
71
71
71
71
71
71
71
36
36
36
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
2
2.5
3
2
3
4
3
4
5
3
4
5
6
4
5
6
8
5
6
6
8
10
6
7
8
10
8
8
10
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
196
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-599290106
290208
290300
290401
290503
290605
290707
290809
290900
291005
291107
291209
291300
291402
291504
291606
291708
291800
291901
292006
292108
292200
292301
292403
292505
292607
292709
292800
292902
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 197
FREZY KSZTA¸TOWE DO AKCESORII KOLEJOWYCH
PROFILE CUTTERS FOR RAILWAY ACCESSORIES
îêÖáõ îACOHHõE Ñãü ÜEãEáHOÑOPOÜHõX
èPàHAÑãEÜHOCTEâ
NF
Z=8
Symbol
D
d
L
I
b
a
z
NFJ-2
24-NF1
58.5
58
26.6
26.5
84.2
84
42
42
17.5
13
29.5
28
8
8
HSS
R
Code No 0641-597004108
004301
HSS
L
Code No 0641-597004200
005109
9
197
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_makieta_9.qxd
16/8/05
11:25
Page 198
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA FREZÓW KSZTA¸TOWYCH
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA – PROFILE SHANK CUTTERS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
èÄêÄåÖíêõ êÖáÄçàü - èêéîàãúçõÖ îêÖáõ
Dla frezów kàtowych trzpieniowych
For dovetail cutters
Dla frezów promieniowych trzpieniowych
For radius shank cutters
Dla frezów trzpieniowych do rowków teowych
For T-slot cutters
ÑÎfl ÍÓ̈‚˚ı Û„ÎÓ‚˚ı ÙÂÁ
ÑÎfl ÍÓ̈‚˚ı ‡‰Ë‡Î¸Ì˚ı ÙÂÁ
ÑÎfl ÍÓ̈‚˚ı ÙÂÁ ‰Îfl Ú-o·paÁÌ˚x Ô‡Á
Dla frezów trzpieniowych do
rowków na wpusty czó∏enkowe
(Woodruffa)
Posuw minutowy vf (mm/min) vf = fz • z • n • f1
f1 -wspó∏czynnik korekcyjny dla vf
materia∏y ze stopów tytanu i ˝aroodporne
sà frezowane wspó∏bie˝nie
For Woodruff keysat cutters
Feed per minute vf (mm/min) vf = fz • z • n • f1
f1 - Correctional factor vf
titanium alloys or heat-resistant
materials are climb-cut
å Ë Ì Û Ú Ì ‡ fl Ô Â  Â ‰ ‡ ˜ ‡ v f ( Ï Ï / Ï Ë Ì ) v f = fz • z • n • f 1
f 1 - èÓÔ‡‚Ó˜Ì˚È ÍÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ v f
χÚÂˇÎ˚ ËÁ ÒÔ·‚Ó‚ ÚËڇ̇ Ë Ê‡ÓÛÒÚÓȘ˂˚Â
ÙÂÁÂÛ˛Ú ÒËÌıÓÌ˘ÂÒÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ
ÑÎfl ÍÓ̈‚˚ı ÙÂÁ ‰Îfl
Ô‡Á ̇ Ò„ÏÂÌÚÌ˚ ¯ÔÓÌÍË
ÔÓÎÛÍÛ„Î˚Â Woodruff
grupa mat.
HSS
material group
Vc m/min
„ÛÔÔ‡
ÔpËÏeÌeÌËfl
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,10
1,11
2,1
2,2
2,3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
4,1
4,2
4,3
5,1
5,2
5,3
6,1
6,2
6,3
6,4
7,1
7,2
7,3
7,4
8,1
8,2
8,3
9
fz mm
dla Êrednicy
for diameter
‰Îfl ‰Ë‡ÏÂÚ‡
D (mm)
5
8
12
20
32
>50
28
28
22
28
16
16
16
16
0,024
0,024
0,02
0,024
0,016
0,016
0,016
0,02
0,04
0,04
0,036
0,04
0,032
0,032
0,032
0,032
0,048
0,048
0,048
0,048
0,04
0,04
0,04
0,04
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,072
0,072
0,072
0,072
0,072
0,072
0,072
0,072
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
18
18
12
22
18
28
34
10
22
18
10
18
16
8
18
28
34
8
80
200
56
200
96
56
56
0,02
0,02
0,02
0,032
0,024
0,016
0,016
0,0096
0,016
0,0112
0,008
0,016
0,016
0,008
0,024
0,024
0,016
0,008
0,016
0,024
0,016
0,032
0,024
0,024
0,024
0,04
0,04
0,032
0,056
0,04
0,04
0,04
0,032
0,0384
0,0192
0,0144
0,0384
0,0384
0,0224
0,04
0,04
0,02
0,0224
0,024
0,04
0,02
0,04
0,032
0,032
0,032
0,048
0,048
0,04
0,064
0,048
0,048
0,048
0,04
0,072
0,04
0,032
0,072
0,072
0,048
0,048
0,048
0,024
0,048
0,032
0,048
0,024
0,048
0,04
0,04
0,04
0,056
0,056
0,048
0,08
0,064
0,08
0,08
0,064
0,072
0,064
0,048
0,072
0,072
0,056
0,064
0,064
0,032
0,056
0,048
0,064
0,032
0,064
0,048
0,048
0,048
0,064
0,064
0,056
0,096
0,072
0,096
0,096
0,072
0,072
0,064
0,056
0,072
0,072
0,064
0,072
0,072
0,048
0,064
0,064
0,072
0,048
0,08
0,064
0,064
0,064
0,072
0,072
0,072
0,12
0,08
0,12
0,12
0,08
0,08
0,08
0,064
0,08
0,08
0,072
0,08
0,08
0,072
0,072
0,08
0,08
0,08
0,096
0,08
0,08
0,08
grupa materia∏owa, patrz str. 25
material group, see page 26
„ÛÔÔ‡ ÔpËÏeÌeÌËfl, cÏoÚpË cÚp. 27
198
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
UWAGA: dla narz´dzi wykonanych ze stali HSS-E parametry nale˝y zwi´kszyç o 25%
ATTENTION: for tools made of HSS-E use 25% more of recommended parameters
ÇçàåÄçàÖ: ‰Îfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ËÁ ÒÚ‡ÎË HSS-E Û‚e΢ËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ̇ 25%
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:02
Page 199
F R E Z Y
K R Ñ ˚ K O W E
MILLING
CUT TERS
êéãàäéÇõÖ îêÖáõ
10
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:02
Page 200
FREZY PÓ¸OKRÑG¸E WYPUK¸E
CONVEX MILLING CUTTERS
îêÖáõ ÇõèìäãõÖ
DIN
856
Z=12÷14
HSS
10
R (h11)
D (js16)
d (H7)
L
z
1
1.25
1.5
1.6
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.15
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
6
6.3
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
22
22.5
24
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
130
130
145
16
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
2
2.5
3
3.2
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.3
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
12.6
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
44
45
48
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
200
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-593200103
200144
200156
200205
200259
200307
200409
200500
200602
200704
200717
200806
200908
201002
201104
201206
201308
201400
201501
201513
201603
201705
201718
201807
201909
202003
202105
202209
202309
202400
202502
202604
202706
202808
202900
203004
203106
203208
203300
203401
203503
203605
203707
203748
203809
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:02
Page 201
FREZY PÓ¸OKRÑG¸E WKL¢S¸E
CONCAVE MILLING CUTTERS
îêÖáõ ÇéÉçìíõÖ
DIN
855 A
Z=10÷14
HSS
R (H11)
D (js16)
d (H7)
L
z
1
1.25
1.5
1.6
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.15
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.5
6
6.3
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
22
22.5
24
25
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
145
145
16
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
6
8
8
8
8
9
10
10
12
12
12
16
16
16
16
18
18
20
20
22
24
24
28
32
32
32
36
36
36
36
40
40
40
48
48
50
50
56
56
60
60
60
60
80
80
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Code No 0641-593220100
220112
220201
220303
220405
220507
220609
220700
220802
220904
220917
221009
221100
221202
221304
221406
221508
221600
221701
221905
222000
222013
222101
222203
222305
222407
222509
222600
222702
222804
222906
223102
223204
223306
223408
223500
223601
223703
223805
223907
224001
224103
224116
224120
224307
10
201
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:02
Page 202
FREZY åWIERåOKRÑG¸E
CORNER ROUNDING CUTTERS
îêÖáõ èêéîàãúçõÖ BOÉHìTõÖ
DIN
6513
R/L
Z=10÷14
R (H11)
D (js16)
d (H7)
L
z
1
1.25
1.6
2
2.5
3
3.15
4
5
6
6.3
8
10
12
12.5
16
20
50
50
50
50
63
63
63
63
63
80
80
80
100
100
100
125
125
16
16
16
16
22
22
22
22
22
27
27
27
32
32
32
32
32
4
4
5
5
5
6
6
8
10
12
12
16
18
20
20
24
28
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
202
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
R
Code No 0641-593100101
100203
100305
100407
100509
100600
100702
100804
100906
101000
101012
101204
101408
101601
101703
101907
102103
HSS
L
Code No 0641-593110008
110100
110201
110303
110405
110507
110609
110700
110802
110904
110917
111100
111304
111508
111600
111803
112000
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:02
Page 203
FREZY KÑTOWE JEDNOSTRONNE
SINGLE ANGLE SHELL END MILLS
îêÖáõ éÑçéìÉãéÇõÖ TOPñEBõÖ
DIN
842 A
Z=16÷36
HSS
δ
D (js16)
d (H7)
d1 (js15)
L (js14)
l (js14)
z
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
50°
50°
50°
50°
50°
50°
50°
55°
55°
55°
55°
55°
55°
55°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
40
50
63
80
100
125
160
40
50
63
80
100
125
160
40
50
63
80
100
125
160
40
50
63
80
100
125
160
10
13
16
22
27
32
40
10
13
16
22
27
32
40
10
13
16
22
27
32
40
10
13
16
22
27
32
40
15
19
23
30
39
46
56
15
19
23
30
39
46
56
15
19
23
30
39
46
56
15
19
23
30
39
46
56
10
13
18
22
28
36
45
13
16
20
25
32
40
50
13
16
20
25
32
40
50
13
16
20
25
32
40
50
5.5
7.5
12
14
17
24
31
8
10
12
14
17
24
31
8
10
12
14
17
24
31
8
10
12
14
17
24
31
16
18
20
22
26
28
36
16
18
20
22
26
28
32
14
16
18
20
22
24
28
14
16
18
20
22
24
28
Code No 0641-573220109
220404
220700
221008
221303
221609
221904
220200
220506
220801
221100
221405
221700
222009
220241
220550
220855
221140
221459
221754
222052
220302
220608
220903
221201
221507
221802
222100
10
203
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:03
Page 204
FREZY KÑTOWE JEDNOSTRONNE
SINGLE ANGLE MILLING CUTTERS
îêÖáõ éÑçéìÉãéÇõÖ
DIN
1823 A
R/L
Z=18÷22
δ
D (js16)
d (H7)
L
z
60°
65°
70°
75°
80°
85°
90°
60°
65°
70°
75°
80°
85°
90°
45°
60°
45°
60°
50
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
80
80
100
100
16
16
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
27
27
32
32
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
18
16
20
22
25
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
18
22
20
10
204
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
R
Code No 0641-571200100
200201
200242
200303
200316
200329
200331
200405
200459
200507
200609
200700
200754
200802
201202
201304
201600
201701
HSS
L
Code No 0641-571205104
205206
205219
205308
205310
205323
205337
205400
205413
205501
205603
205705
205807
205909
206309
206400
206706
206804
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:03
Page 205
FREZY KÑTOWE JEDNOSTRONNE
Z PROMIENIEM
SINGLE ANGLE CUTTERS
WITH RADIUS
îêÖáõ éÑçéìÉãéÇõÖ
êÄÑàìëçõÖ
PN
NFKa
NFKb
Z=18÷20
δ
D (js16)
d (H7)
L
z
R
55°
60°
65°
75°
20°
25°
45°
50°
55°
60°
70°
75°
80°
20°
25°
30°
25°
30°
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
100
100
16
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
10
12
12
12
6
8
12
14
16
18
18
18
18
10
12
14
16
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
HSS
NFKa
Code No 0641-571027607
027709
027800
027902
028007
028109
028200
028302
028404
028506
028608
028700
028801
028903
029008
029100
029201
029303
HSS
NFKb
Code No 0641-571032101
032203
032305
032407
032509
032600
032702
032804
032906
033000
033102
033204
033306
033408
033500
033601
033703
033805
10
205
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:03
Page 206
FREZY KÑTOWE NIESYMETRYCZNE
UNEQUAL ANGLE MILLING CUTTERS
îêÖáõ ìÉãéÇõÖ çÖëàååÖíêàóçõÖ
DIN
1823 B
R/L
Z=18÷24
δ
χ
D
(js16)
d
(H7)
L
(js16)
l
z
70°
75°
80°
90°
60°
70°
75°
80°
60°
65°
70°
75°
80°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
50
50
50
50
63
63
63
63
100
100
100
100
100
16
16
16
16
22
22
22
22
32
32
27
27
27
14
16
16
18
14
18
18
20
28
32
36
36
36
2
2
2
2
3
3
3
3
5.5
5.5
6
6
6
18
18
18
18
20
20
20
20
24
24
20
20
20
10
206
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
R
Code No 0641-572010405
010507
010609
010802
011202
011406
011508
011600
012600
012702
012804
012906
013000
HSS
L
Code No 0641-572015400
015501
015603
015807
016207
016400
016502
016604
017605
017707
017809
017900
018005
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:03
Page 207
FREZY KÑTOWE NIESYMETRYCZNE
Z PROMIENIEM
UNEQUAL ANGLE MILLING CUTTERS
WITH RADIUS
îêÖáõ ìÉãéÇõÖ çÖëàååÖíêàóçõÖ
êÄÑàìëçõÖ
PN
NFKc/Kd Z=18÷22
δ
χ
D
(js16)
d
(H7)
L
(js16)
l
z
R
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°
90°
100°
110°
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°
90°
100°
60°
65°
70°
75°
80°
85°
12°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
25°
25°
12°
15°
15°
15°
15°
15°
20°
20°
25°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
12
12
12
14
16
16
16
18
18
18
14
14
18
18
18
20
20
20
22
22
25
25
25
28
28
2
2
2
2
2
2
2
2
4.5
4.5
3
3
3
3
3
3
3.5
3.5
4
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
5.5
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1
1
1
1
1
1
HSS
NFKc
Code No 0641-572027104
027206
027308
027400
027501
027603
027705
027807
027909
028003
028105
028207
028309
028400
028502
028604
028706
028808
028900
029004
029106
029208
029300
029401
029503
HSS
NFKd
Code No 0641-572032108
032200
032301
032403
032505
032607
032709
032800
032902
033007
033109
033200
033302
033404
033506
033608
033700
033801
033903
034008
034100
034201
034303
034405
034507
10
207
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:03
Page 208
FREZY KÑTOWE SYMETRYCZNE
DOUBLE ANGLE MILLING CUTTERS SYMMETRICAL
îêÖáõ ÑBìXìÉãéÇõÖ ëàååÖíêàóçõÖ
DIN
847
Z=16÷30
δ
D (js16)
d (H7)
L (js16)
z
45°
60°
90°
120°
45°
60°
90°
120°
45°
60°
90°
120°
45°
60°
90°
50
50
50
50
63
63
63
63
80
80
80
80
100
100
100
16
16
16
16
22
22
22
22
27
27
27
27
32
32
32
8
10
14
14
10
14
20
20
12
18
22
25
18
25
32
22
20
16
16
24
22
18
16
26
24
20
20
30
28
22
10
208
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
Code No 0641-572199154
199202
199304
199317
200401
200605
200707
200710
200809
200900
201005
201018
201107
201209
201300
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:03
Page 209
FREZY KÑTOWE SYMETRYCZNE
Z PROMIENIEM
DOUBLE ANGLE MILLING CUTTERS
WITH RADIUS
îêÖáõ ÑBìXìÉãéÇõÖ ëàååÖíêàóçõÖ
êÄÑàìëçõÖ
PN
NFKe
Z=16÷30
HSS
δ
D (js16)
d (H7)
L (js16)
z
R
45°
60°
90°
20°
25°
45°
60°
90°
20°
25°
30°
45°
60°
90°
25°
30°
45°
60°
90°
50
50
50
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
16
16
16
16
16
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
8
10
14
6
8
10
14
20
8
10
12
12
18
22
14
16
18
25
32
22
20
16
18
18
24
22
18
20
20
20
26
24
20
24
24
30
28
22
0,5
0,5
0,5
1
1
0,6
0,6
0,6
1,6
1,6
1,6
0,8
0,8
0,8
2
2
1
1
1
Code No 0641-572047100
047202
047304
047406
047508
047600
047701
047803
047905
048000
048012
048101
048203
048305
048407
048509
048600
048702
048804
10
209
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:03
Page 210
FREZY KÑTOWE DO KOPIOWANIA KLUCZY
ANGLE MILLING CUTTER FOR COPYING OF KEYS
îêÖáõ ìÉãéÇõÖ KOèàPHõÖ Ñãü KãûóEâ
NFKc
-SPEC
Z=110
HSS
δ
χ
D (js12)
d (H6)
L (h11)
l
z
80º
40º
80
16
5
1.3
110
10
210
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-995600101
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:03
Page 211
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA DLA FREZÓW PROMIENIOWYCH I KÑTOWYCH
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA – MILLING CUTTERS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
GRUPA I: dla frezów kàtowych i pryzmatycznych krà˝kowych
GROUP I: for angle milling cutters
ÉêìèèÄ I: ‰Îfl Û„ÎÓ‚˚ı Ë ÔËÁχÚ˘ÂÒÍËı ÓÎËÍÓ‚˚ı ÙÂÁ
grupa mat.
material group
„ÛÔÔ‡
ÔpËÏeÌeÌËfl
HSS
Vc m/min
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,10
1,11
2,1
2,2
2,3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
4,1
4,2
4,3
5,1
5,2
5,3
6,1
6,2
6,3
6,4
7,1
7,2
7,3
7,4
8,1
8,2
8,3
grupa materia∏owa, patrz str. 25
material group, see page 26
„ÛÔÔ‡ ÔpËÏeÌeÌËfl, cÏoÚpË cÚp. 27
fz mm
GRUPA II: dla frezów promieniowych krà˝kowych
GROUP I: for radius milling cutters
ÉêìèèÄ II: ‰Îfl ‡‰ËÛÒÌ˚ı ÓÎËÍÓ‚˚ı ÙÂÁ
dla Êrednicy
for diameter
‰Îfl ‰Ë‡ÏÂÚ‡
D (mm)
grupa I/ groupI/
„ÛÔÔ‡ I
grupa II/ groupII/
„ÛÔÔ‡ II
28
28
22
28
16
16
16
16
0,056
0,056
0,048
0,04
0,024
0,024
0,024
0,04
0,048
0,048
0,032
0,048
0,024
0,032
0,032
0,032
18
18
12
22
18
28
34
10
22
18
10
18
16
8
18
28
34
8
80
200
56
200
96
56
56
0,024
0,024
0,024
0,064
0,048
0,048
0,048
0,024
0,096
0,032
0,024
0,096
0,048
0,032
0,064
0,064
0,048
0,032
0,064
0,056
0,048
0,064
0,056
0,064
0,064
0,048
0,048
0,032
0,064
0,048
0,048
0,064
0,032
0,064
0,04
0,032
0,064
0,048
0,032
0,064
0,064
0,064
0,032
0,048
0,04
0,032
0,032
0,04
0,048
0,048
materia∏y ze stopów tytanu
i ˝aroodporne sà frezowane
wspó∏bie˝nie
titanium alloys or heat-resistant
materials are climb-cut
χÚÂˇÎ˚ ËÁ ÒÔ·‚Ó‚ ÚËڇ̇
Ë Ê‡ÓÛÒÚÓȘ˂˚ ÙÂÁÂÛ˛Ú
ÒËÌıÓÌ˘ÂÒÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ
UWAGA: dla narz´dzi wykonanych ze stali HSS-E parametry nale˝y zwi´kszyç o 25%
ATTENTION: for tools made of HSS-E use 25% more of recommended parameters
ÇçàåÄçàÖ: ‰Îfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ËÁ ÒÚ‡ÎË HSS-E Û‚e΢ËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ̇ 25%
211
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
10
dolfamex_10.qxd
16/8/05
12:03
Page 212
dolfamex_11.qxd
16/8/05
12:09
Page 213
P O G ¸ ¢ B I A C Z E
C O U N T E R S I N K S
á
Ö
ç
ä
é
Ç
ä
à
11
dolfamex_11.qxd
16/8/05
12:09
Page 214
POG¸¢BIACZE WIELOOSTRZOWE
Z CHWYTEM WALCOWYM G¸ADKIM
MULTIFLUTE COUNTERSINKS
PLAIN SHANK
áÖçäéÇäà åçOÉOèÖêúÖÇõÖ
ë ñàãàçÑêàóÖëäàå ïÇéëíéÇàäéå
DIN
334-A
α=60o
DIN
1835 A
D
D1
d(h9)
L
I
z
α
8
10
12.5
16
20
1.5
1.8
2
3.2
5
8
8
8
10
10
50
50
50
60
63
–
16
18
24
27
5
5
6
6
7
60°
60°
60°
60°
60°
DIN
335-A
Z=5÷7
α=90o
d(h9)
L
I
z
α
8
10
10.5
16
20
1.5
1.8
2
3.2
5
8
8
8
10
10
48
48
48
56
60
–
14
16
20
24
5
5
6
6
7
90°
90°
90°
90°
90°
α=120o
Code No 0641-261-
040109
040200
040302
040404
040506
040608
040610
040700
040801
040903
HSS
HSS-E
Code No 0641-261-
Code No 0641-261-
045102
045204
045306
045408
045500
045601
045614
045703
045805
045907
DIN
D1
d(h9)
L
I
z
α
16
3.2
10
53
17
6
120°
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-261-
1835 A
D
214
HSS-E
DIN
D1
Z=6
HSS
1835 A
D
DIN
347-A
11
Z=5÷7
HSS
HSS-E
Code No 0641-261-
Code No 0641-261-
052106
053107
dolfamex_11.qxd
16/8/05
12:09
Page 215
POG¸¢BIACZE WIELOOSTRZOWE
Z CHWYTEM MORSE’A
MULTIFLUTE COUNTERSINKS
MORSE TAPER SHANK
áÖçäéÇäà åçOÉOèÖêúÖÇõÖ
ë ïÇéëíéÇàäéå íàèÄ ◊äéçìë åéêáÖ”
DIN
334-B
Z=6÷16
α=60o
DIN
228 A
D
D1
Morse
taper No
L
I
z
α
16
25
31.5
40
50
63
80
3.2
7
9
12
16
20
25
1
2
2
3
3
4
4
100
125
132
160
170
200
215
24
33
40
45
50
58
73
6
8
9
10
12
14
16
60o
60o
60o
60o
60o
60o
60o
DIN
335-B
Z=6÷16
α=90o
Morse
taper No
L
I
z
α
16
25
31.5
40
50
63
80
3.2
7
9
12
16
20
25
1
2
2
3
3
4
4
95
118
122
150
155
185
196
20
26
30
35
38
43
54
6
8
9
10
12
14
16
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
I
z
α
D
25
40
D1
7
12
α=120o
Morse
taper No
2
3
Code No 0641-261-
Code No 0641-261-
041100
041201
041303
041405
041507
041609
041700
041802
041815
041827
041839
041904
041917
041929
DIN
D1
Z=8÷10
HSS-E
228 A
D
DIN
347-B
HSS
HSS
HSS-E
Code No 0641-261-
Code No 0641-261-
046103
046205
046307
046409
046500
046602
046704
046806
046819
046831
046843
046908
046910
046922
DIN
228 A
L
112
140
20
25
8
10
o
120
120o
HSS
HSS-E
Code No 0641-261-
Code No 0641-261-
054107
054300
11
054504
054606
215
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_11.qxd
16/8/05
12:09
Page 216
POG¸¢BIACZE TRZYOSTRZOWE
Z CHWYTEM WALCOWYM G¸ADKIM
3 – FLUTE COUNTERSINKS
PLAIN SHANK
áÖçäéÇäà 3-X èÖêúÖÇõÖ
ë ñàãàçÑêàóÖëäàå ïÇéëíéÇàäéå
DIN
334- C
Z=3
α=60o
DIN
1835 A
D (z9)
D1
d (h9)
L
6.3
8
12.5
16
20
25
1.6
2
3.2
4
5
6.3
5
6
8
10
10
10
45
50
56
63
67
71
DIN
335- C
Z=3
α=90o
D (z9)
4.3
5
5.3
5.8
6
6.3
7
7.3
8
8.3
9.4
10
10.4
11.5
12.4
13.4
15
16.5
19
20.5
23
25
26
28
30
31
11
D1
1.3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
2
2
2.2
2.5
2.5
2.8
2.8
2.9
3.2
3.2
3.5
3.5
3.8
3.8
3.8
4
4.2
4.2
d (h9)
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
216
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
I
7
8
12.5
15
18
21
z
α
3
3
3
3
3
3
60o
60o
60o
60o
60o
60o
z
α
HSS
HSS-E
Code No 0641-261-
Code No 0641-261-
042100
042202
042304
042406
042508
042600
042701
042714
042803
042816
042905
042918
DIN
1835 A
L
40
40
40
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
56
56
56
60
60
63
63
67
67
67
71
71
71
I
4
5
5
5.5
6
6
6
6.5
6.5
6.5
7.5
8
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
16
16
17
18.5
18.5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
o
90
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
HSS
HSS-E
Code No 0641-261-
Code No 0641-261-
047104
047206
047308
047400
047501
047603
047705
047807
047909
048003
048105
048207
048309
048400
048502
048604
048706
048808
048900
049004
049106
049208
049300
049401
049503
049605
060102
060204
060306
060408
060500
060601
060703
060805
060907
061001
061103
061205
061307
061409
061500
061602
061704
061806
061908
062002
062104
062206
062308
062400
062501
062603
dolfamex_11.qxd
16/8/05
12:09
Page 217
POG¸¢BIACZE TRZYOSTRZOWE
Z CHWYTEM MORSE’A
3 – FLUTE COUNTERSINKS
MORSE TAPER SHANK
áÖçäéÇäà 3-X èÖêúÖÇõÖ
ë ïÇéëíéÇàäéå íàèÄ ◊äéçìë åéêáÖ”
α=60o
DIN
334-D
Z=3
D (z9)
D1
Morse
taper No
L
I
z
α
16
20
25
31.5
40
50
63
80
4
5
6.3
10
12.5
16
20
25
1
2
2
2
3
3
4
4
90
106
112
118
150
160
190
200
14
17
20
22.4
28
35.5
42.5
53
3
3
3
3
3
3
3
3
60o
60o
60o
60o
60o
60o
60o
60o
I
z
α
DIN
335-D
Z=3
D (z9)
D1
15
16.5
19
20.5
23
25
26
28
30
31
34
37
40
50
63
80
3.2
3.2
3.5
3.5
3.8
3.8
3.8
4
4.2
4.2
4.5
4.8
10
14
16
22
α=90o
Morse
taper No
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
DIN
228 A
HSS
HSS-E
Code No 0641-261-
Code No 0641-261-
043101
043203
043305
043407
043509
043600
043702
043804
044102
044204
044306
044408
044500
044601
044703
044805
DIN
228 A
L
85
85
100
100
106
106
106
112
112
112
118
118
140
150
180
190
10
11
12
13
14
16
16
17
19
19
20
22
21
24.5
29
36.5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
o
90
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
90o
HSS
HSS-E
Code No 0641-261-
Code No 0641-261-
050105
050207
050309
050400
050502
050604
050706
050808
050900
051004
051106
051208
051300
051401
051503
051605
063105
063207
063309
063400
063502
063604
063706
063808
063900
064004
064106
064208
064300
064401
064503
064605
11
217
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
dolfamex_11.qxd
16/8/05
12:09
Page 218
POG¸¢BIACZE JEDNOOSTRZOWE
Z CHWYTEM WALCOWYM G¸ADKIM
SINGLE FLUTE COUNTERSINKS
PLAIN SHANK
áÖçäéÇäà OÑHOèÖêúÖÇõÖ
ë ñàãàçÑêàóÖëäàå ïÇéëíéÇàäéå
NWSa-1
DIN
1835 A
Z=1
α=60o / 90o / 120o
D
D1
d (h9)
L
I
z
α
5
5
5
8
8
8
10
10
10
12.5
12.5
12.5
16
16
16
20
20
20
25
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
1.5
1.5
1.5
2
2
2
2.5
2.5
2.5
3.2
3.2
3.2
4
4
4
5
5
5
6.3
6.3
6.3
10
10
10
12.5
12.5
12.5
16
16
16
5
5
5
6
6
6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
40
40
40
45
45
45
50
50
50
50
50
50
60
60
60
63
63
63
71
71
71
80
80
80
90
90
90
95
95
95
17
17
17
22
22
22
22
22
22
28
28
28
31
31
31
31
31
31
40
40
40
45
45
45
50
50
50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60o
90o
120o
60o
90o
120o
60o
90o
120o
60o
90o
120o
60o
90o
120o
60o
90o
120o
60o
90o
120o
60o
90o
120o
60o
90o
120o
60o
90o
120o
11
218
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
HSS
Code No 0641-261055108
055200
055301
055403
055505
055607
055709
055800
055902
056007
056109
056200
056302
056404
056506
056608
056700
056801
056903
057008
057100
057201
057303
057405
057507
057609
057700
057802
057904
058009
dolfamex_11.qxd
16/8/05
12:09
Page 219
POG¸¢BIACZE TRZYOSTRZOWE
DO FAZOWANIA OTWORÓW WYKONANYCH WIERT¸AMI RUROWYMI
3 – FLUTE COUNTERSINKS
FOR CHAMFERING HOLES AFTER ANNULAR CUTTERS
áÖçäéÇäà 3-X èÖêúÖÇõÖ
Ñãü îACOK OTBEPCTàâ àáÉOTOBãEHHõX íêÖèÄçÄñàéççõMà îPEáAMà
HSS
D
D1
d
L
L1
25
30
40
50
4
6
8
10
19
19
19
19
43
47
52
63
24
24
24
24
Code No 0641-261039109
039200
039302
039404
HSS-E
Code No 0641-261039506
039608
039700
039801
11
219
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]x.com.pl
dolfamex_11.qxd
16/8/05
12:09
Page 220
POG¸¢BIACZE WALCOWO - CZO¸OWE Z PILOTEM STA¸YM
Z CHWYTEM WALCOWYM
COUNTERBORES WITH SOLID PILOT
PLAIN SHANK
áÖçäéÇäà TOPñEBõÖ C èOCTOüHHõM èàãOTOM
ë ñàãàçÑêàóÖëäàå ïÇéëíéÇàäéå
DIN
373
Z=2÷4
DIN
1835 A
Form f – dok∏adna/ fine/ ÚӘ̇fl
HSS
D (z9)
D1 (e8)
d (h9)
L
I
I1
I2
z
4.3
5
5
5.5
6
6.5
8
10
11
15
18
20
2.2
2.5
2.7
2.8
3.2
3.7
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
4.3
5
5
5
5
5
5
8
8
12.5
12.5
12.5
56
56
56
71
71
71
71
80
80
100
100
100
10
10
10
14
14
14
14
18
18
22
22
22
2.2
2.5
2.7
2.8
3
3.5
4
5
6
8
10
13
–
–
–
31.5
31.5
31.5
31.5
35.5
35.5
40
40
40
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Code No 0641-262010601
010703
010805
010907
011001
011103
011205
011307
011409
011500
011602
011704
Form m – Êredniodok∏adna/ medium/ Ò‰Ì ÚӘ̇fl
HSS
D (z9)
D1 (e8)
d (h9)
L
I
I1
I2
z
4.3
5
5
5.5
6
6.5
8
10
11
15
18
20
2.4
2.7
2.9
3
3.4
3.9
4.5
5.5
6.6
9
11
14
4.3
5
5
5
5
5
5
8
8
12.5
12.5
12.5
56
56
56
71
71
71
71
80
80
100
100
100
10
10
10
14
14
14
14
18
18
22
22
22
2.4
2.7
3
3
3.5
4
4.5
5.5
6.5
9
11
14
–
–
–
31.5
31.5
31.5
31.5
35.5
35.5
40
40
40
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Code No 0641-262015606
015708
015800
015901
016006
016108
016200
016301
016403
016505
016607
016709
Form n – zwyk∏a/ normal/ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌ̇fl
HSS
11
D (z9)
D1 (e8)
d (h9)
L
I
I1
I2
M*
z
4.3
5
5
5.5
6
6.5
8
10
11
15
18
20
1.6
1.9
2.05
2.1
2.5
2.9
3.3
4.2
5
6.8
8.5
10.2
4.3
5
5
5
5
5
5
8
8
12.5
12.5
12.5
56
56
56
71
71
71
71
80
80
100
100
100
10
10
10
14
14
14
14
18
18
22
22
22
2
2
2
2
2.5
3
3
4
5
6.5
8.5
10
–
–
–
31.5
31.5
31.5
31.5
35.5
35.5
40
40
40
M2
M2,3
M2,5
M2,6
M3
M3,5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
220
tel.: +48/ 75/ 752 28 11
fax: +48/ 75/ 752 64 13
Code No 0641-262020601
020703
020805
020907
021001
021103
021205
021307
021409
021500
021602
021704
dolfamex_11.qxd
16/8/05
12:09
Page 221
INFORMACJE TECHNICZNE
PARAMETRY SKRAWANIA POG¸¢BIACZY
TECHNICAL DATA
CUTTING DATA – COUNTERSINKS
íÖïçàóÖëäàÖ àçîéêåÄñàà
èÄêÄåÖíêõ êÖáÄçàü – áÖçäéÇäà
grupa mat.
HSS
material group
Vc m/min
„ÛÔÔ‡
ÔpËÏeÌeÌËfl
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
fz mm
dla Êrednicy
for diameter
D (mm)
‰Îfl ‰Ë‡ÏÂÚ‡
<5
10
16
25
40
63
25
25
18
18
5
5
5
18
0,05
0,05
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,04
0,1
0,1
0,06
0,06
0,03
0,03
0,03
0,06
0,12
0,12
0,08
0,08
0,05
0,05
0,05
0,08
0,16
0,16
0,12
0,12
0,08
0,08
0,08
0,12
0,2
0,2
0,16
0,16
0,1
0,1
0,1
0,16
0,25
0,25
0,2
0,2
0,12
0,12
0,12
0,2
6
6
15
20
10
10
10
0,02
0,02
0,04
0,08
0,06
0,06
0,06
0,03
0,03
0,06
0,12
0,08
0,08
0,08
0,05
0,05
0,08
0,14
0,12
0,12
0,12
0,08
0,08
0,12
0,2
0,16
0,16
0,16
0,1
0,1
0,16
0,25
0,2
0,2
0,2
0,12
0,12
0,2
0,25
0,25
0,25
0,25
8
8
0,02
0,02
0,04
0,04
0,07
0,07
0,1
0,1
0,12
0,12
0,14
0,14
8
8
0,02
0,02
0,04
0,04
0,07
0,07
0,1
0,1
0,12
0,12
0,14
0,14
60
60
30
30
30
50
30
80
30
15
15
0,08
0,08
0,08
0,08
0,05
0,08
0,08
0,12
0,05
0,04
0,04
0,12
0,12
0,1
0,1
0,1
0,12
0,1
0,14
0,1
0,06
0,06
0,16
0,16
0,12
0,12
0,12
0,16
0,12
0,18
0,12
0,1
0,1
0,2
0,2
0,16
0,16
0,16
0,2
0,16
0,25
0,16
0,12
0,12
0,25
0,25
0,2
0,2
0,2
0,25
0,2
0,32
0,2
0,15
0,15
0,3
0,3
0,25
0,25
0,25
0,3
0,25
0,38
0,25
0,2
0,2
grupa materia∏owa, patrz str. 25
material group, see page 26
„ÛÔÔ‡ ÔpËÏeÌeÌËfl, cÏoÚpË cÚp. 27
UWAGA: dla narz´dzi wykonanych ze stali HSS-E parametry nale˝y zwi´kszyç o 25%
ATTENTION: for tools made of HSS-E use 25% more of recommended parameters
ÇçàåÄçàÖ: ‰Îfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ËÁ ÒÚ‡ÎË HSS-E Û‚e΢ËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ̇ 25%
221
www.dolfamex.com.pl
e-mail: [email protected]
11
dolfamex_11.qxd
16/8/05
12:09
Page 222
KAYNAKÇA
COMPUTERNUMERICAL CONTROL PROGRAMMINGBASICS;
Steve Krar, Arthur Gill
CNC-Grundlagen;
MTS TeachWare Student’s Book
Kesici Takım Malzemeleri;
Özkan ÖZDEMİR, Mediha İPEK, Sakin ZEYTİN
CNC Takım Tezgahları;
Muhammed DİNÇEL Tekirdağ, 1999
CAM konusunda kullanılan İngilizce terimler ve detaylı açıklamaları;
Bülent Kalaycıoğlu Nisan 2005
CNC Torna ve Freze Tezgahlarının Programlanması;
Özkan AVCI, Gökalp AYDOĞAN
DOLFAMEX CATALOG
Resimler muhtelif web sitelerinden alınmıştır..

Benzer belgeler

performans ve güvenirlilik için yüksek rijidlikde

performans ve güvenirlilik için yüksek rijidlikde • CCMX kesici ucun 80°lik 2 köşesi “A” kanalı içinde ve 100°lik 2 köşesi “B” kanalı üstünde olmak üzere 4 kenarın tamamı kesici kenar olarak kullanılabilir.

Detaylı

Kopya frezeleme takımları

Kopya frezeleme takımları Kodun bazı bölümlerinin freze sistemlerine göre değişiklik gösterebilir.

Detaylı

Thread Turning - Böhler Sert Maden

Thread Turning - Böhler Sert Maden Takımlar, yedek parçalar Tool holders, spare parts

Detaylı

Sekret Wielkiego Mistrza - srodek - DRUK:MAKIETA

Sekret Wielkiego Mistrza - srodek - DRUK:MAKIETA Pomysł serii: Agnieszka Sobich i Agnieszka Stelmaszyk Tekst: Agnieszka Stelmaszyk Ilustracje: Jacek Pasternak Redaktor prowadzący: Agnieszka Sobich Korekta: Agnieszka Skórzewska Projekt graficzny i ...

Detaylı

CNC Punch Makinesi (rotasyonlu multi

CNC Punch Makinesi (rotasyonlu multi Possibility to use forming tools

Detaylı

PUNCH MAKİNELERİ • PUNCHING MACHINES

PUNCH MAKİNELERİ • PUNCHING MACHINES işleme makineleri konusunda Türkiye’nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal ve sac malzemelerin kesim, büküm ve kaynak işlerinde kullanılan abkant presler, giyotin makaslar, köşe kesme m...

Detaylı

eylül analiz sonucu

eylül analiz sonucu "insani Tüketim amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" Ek:2 Tablo A parametrelerine göre analizi istenilen numune suyun yapılan analizi sonucunda ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu bildirir ra...

Detaylı