DC ANAL Z

Transkript

DC ANAL Z
DC ANALİZ
Örnek
Örnek
Örnek
1
ENERJİ VE GÜÇ
2
Dirençlerin anma güç değerleri
Örnek: Verilenlere göre dirençlerin hasar görüp görmeyeceğini
belirleyiniz.
a)
yanar
b)
yanmaz
c)
yanar
3
SERİ DEVRELER
Örnek
Devredeki akımı bulunuz
Örnek: VS=?
4
Kaynakların Seri Toplanması
Kirchhoff’un Voltaj Kanunu
5
Örnek
Örnek: V3=?
6
Örnek: R4=?
Örnek: V1, V2=?
7
Seri Devrelerde Güç
Örnek: Devredeki toplam gücü bulunuz.
Veya,
8
PARALEL DEVRELER
9
Kirchhoff’un Akım Kanunu
Örnek
Örnek
10
Örnek
A3 ve A5 ampermetrelerinin ölçtüğü akımları bulunuz.
11
Toplam Paralel Rezistans
12
Örnek
Sadece 2 direnç için,
Örnek
*** N tane eşit direncin paralel eşdeğeri R/n olur.
13
Örnek
Örnek: VS=?
14
PARALEL AKIM KAYNAKLARI
15
2 Paralel Dirençli Devrede Akım Bölme Kuralı
Örnek:
16
Veya, I2=IT -I1=68 mA.
Örnek
Örnek
PARALEL DEVRELERDE GÜÇ
17
Örnek: Devredeki toplam gücü bulunuz.
veya,
18
Örnek:
Devrede hoparlörlere uygulanan max gerilim 15 Volt olduğuna göre,
yükselteç en az kaç Watt’lık güç sağlamalıdır?
Çözüm:
Her hoparlörün harcadığı güç,
olduğuna göre, yükseltecin sağlaması gereken güç,
olur.
Örnek: Devrede ölçülen değerlere göre, açık/kısa devre durumunda bir
direnç var mıdır, bulunuz?
19
Çözüm:
olur. Ancak, ölçülen değer daha düşüktür. Bu durumda,
35.35-31.09=4.26 mA. R2 açık devredir.
SERİ-PARALEL DEVRELER
Örnek: A-B uçları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.
20
Örnek:Kaynağın gördüğü toplam direnci bulunuz.
bulduktan sonra devre şu hale getirilmiş olur:
21
ve
Örnek: R2’den geçen akımı bulunuz.
akım bölme kuralını kullanarak,
buluruz. Ayrıca,
22
değeri de elde edilebilir.
Örnek: I4 akımını bulunuz.
akım bölme kuralıyla,
bulunur.
Örnek: VA=?
23
Örnek: Her direnç üzerindeki gerilimi bulunuz.
24
Örnek:Devrenin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
R1 ya açık devre veya kısa devreyken voltmetre 24 Volt gösterir. Bunu
belirlemek için şu düzenleme yapılabilir:
25
Örnek:Devrede hata var mıdır?
doğru sonuç.
Ölçülen değer ile çelişkili. R4 açık devre olamaz, çünkü bu durumda VB=0
volt ölçülürdü. Kısa devre de olamaz, o zaman VB’nin ölçülmesi gerekirdi.
R7 kısa devre olabilir. Bunu denersek,
26
sonucunu elde edriz.
DEVRE TEOREMLERİ
Kaynak dönüşümleri
27
Örnek: Devredeki voltaj kaynağını akım kaynağına dönüştürünüz.
Örnek: Devredeki akım kaynağını voltaj kaynağına dönüştürünüz.
28
SÜPERPOZİSYON TEOREMİ
Örnek: Devrede R2’den geçen akımı süperpozisyon teoremini kullanarak
bulunuz.
V2=0 durumunda,
29
V1=0 durumunda,
Örnek: Devrede R2’den geçen akımı süperpozisyon teoremini kullanarak
bulunuz.
30
IS=0 durumunda,
VS=0 durumunda,
31
THEVENIN TEOREMİ
32
Örnek: Devrenin A-B uçları arasıdaki Thevenin eşdeğerini bulunuz.
33
NORTON TEOREMİ
Örnek: IN , RN=?
34
35
Bu durumda Norton eşdeğer devresi,
olur.
Maksimum Güç Transferi Teoremi:
Herhangi bir voltaj kaynağı için kaynaktan yüke maksimum güç transferi,
yük direncinin kaynağın iç direncine eşit olması durumunda gerçekleşir.
RL=RS durumunda yük max güç harcar.
Örnek: RL’nin 0, 25, 50, 75, 100, 125 Ohm’luk değerleri için bu teoremi
doğrulayınız.
36
a) RL=0 Ω için,
b) RL=25 Ω için,
c) RL=50 Ω için,
d) RL=75 Ω için,
e) RL=100 Ω için,
37
f) RL=125 Ω için,
Max gücün RL=RS durumunda gerçekleştiğine dikkat ediniz.
Delta-Y ve Y-Delta Dönüşümleri
38
Delta- Y dönüşümü
Y-Delta dönüşümü
39
Örnek: Aşağıdaki devreyi Y devresine dönüştürünüz.
40
Örnek: Aşağıdaki devreyi Delta devresine dönüştürünüz.
41
Delta-Y dönüşümünün köprü devresine uygulanması:
Kol Akımları, Çevre Akımları
ve
Düğüm Gerilimleri Yöntemleriyle
Devre Analizi
Örnek: Devredeki kol akımlarını bulunuz.
42
43
Örnek: Devredeki çevre akımlarını bulunuz.
Devredeki kol akımları.
44
Örnek: Devredeki A düğümünün gerilimini ve kol akımlarını bulunuz.
45
46