kocaeli üniversitesi müh. fakültesi elektronik ve haberleşme müh

Yorumlar

Transkript

kocaeli üniversitesi müh. fakültesi elektronik ve haberleşme müh
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH. BÖLÜMÜ
ANALOG HABERLEŞME YAZ OKULU ARA SINAV SORULARI
15.01.2014
SORULAR
ADI SOYADI:
NO
:
İMZA
:
1
2
3
4
NOTU
SORU 1. Frekans spektrumu yanda verilen m(t) işareti, taşıyıcısı c(t)=4.Sin2105t olan
sinüzoidal işaret ile DSB modülasyonu yapılmaktadır.
1A. Modülasyonlu işaretin ifadesini bulunuz. Spektrumunu çiziniz. 15
1B. Modülasyonlu işaretin gücünü bulunuz. 5
1C. Modülasyonlu işaretin verimini bulunuz. Bulduğunuz verimle bu modülasyon
pratikte tercih edilebilir mi? Açıklayınız. 10
1D. DSB modülasyonunun az kullanılmasının sebebi nedir? Açıklayınız. 5
M(f)
12
4
4
-2500
2500
(f)
f
/2
-2500
f
2500
/2
.
1A.
( )
(
( )
)
( ) ( )
( )
(
( )

)
( )
( ) *
(
=
( )
)
(
)+
(
)
(
)
SDSB(f)
24
8
8
-102.5
-97.5
/2

24
8
8
(f)
97.5
100
102.5
f[KHz]
f[KHz]
/2

1B.
∫|
( )|
1C.
Verim çok düşük. Çünkü yapılan modülasyon DSB olmayıp bilgi işaretinde dC bileşenden dolayı AM olmuştur. Yalnız verim
olarak düşünülürse bu verimle bu modülasyon tercih edilmez. Ancak demodüle ederken zarf dedektörü kullanılacağı için tercih
ederiz.
1D.
DSB modülasyonu verimi %100 olmasına karşılık demodülasyonu zordur. Ancak sekron demodülasyon yapıldığından
demodülasyon yapılabilmektedir. Bu nedenle özellikle bant genişliği kısıtlaması olan zorunlu sistemlerde tercih edilmektedir. TV
renk modülasyon yöntemlerinden PAL da veya Stero FM yayınlarında olduğu gibi.
m(t)
SORU 2.
𝑚(𝑡)
𝑆𝑖𝑛(
𝑡
/ )
𝑆𝑖𝑛
𝑡
𝐶𝑜𝑠(
𝑡
/ )
işareti 𝑐(𝑡)
𝐶𝑜𝑠(
𝑡) taşıyıcı işareti ile yandaki devre ile modülasyon
yapılmaktadır.
2A. Modülasyonlu işaretin ifadesini bulunuz. Spektrumunu çiziniz. 15
Modülasyon çeşitini açıklayınız. 15
( )


(

)


(


(

)
Dengeli
Modülatör
+
s(t)
+
c(t)
)
(


)

( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
(
( )
( )
 )
(
)
( )
( )
(
(
)
(
)
)
(
)
SAM(f)
5
-22
5
1
1
-20
-18
1
1
(f)
18
20
f[KHz]
22
/2
/2
f[KHz]
/2
/2
2B. Modülasyonlu işaretin iletilebilmesi için, minimum bant genişliğini, fm, fc, frekanslarını, modülasyon indeksini ve
gücünü bulunuz 15
∫ ( )
( )
( )
( )
( )
∏(
( )
) işareti aşağıda verilen blok ile DSB modülasyonu yapılacaktır. Doğrusal olmayan devre elemanından dolayı
( ) olduğu görülmüştür.
3A. ( )’nin DSB işareti olabilmesi için A’nın değerini sabitler cinsinden bulunuz. 10
( )
( )
( ( )
)
( ( )
)
( )
( )
BPF’den
( )
merkez frekansında
( )
( )
( )
bant genişliğindeki işaretleri geçirecektir.
( )
( )
( ) DSB olması için
alınırsa DSB işareti
( )
( )
3B. ( ), DSB işareti olması için BPF’nin frekans özelliklerini bulunuz. 15
( )
( )
( )
( )
( )
[ (
(
)
)
(
(
( )
)]
( )
( )
[ (
( )
)
(
)]
)
BPF bant genişliğini sınırlayan ( ) ifadesinde 3. terim
frekansı ile alt kesim frekansını, Üst kesim frekansını ise 5. terim
frekansı ile sınırlıyor. BPF için en küçük sınırlayan frekans alt kesim frekansı
olduğundan;
(
)
ve
3C. ( ), DSB işareti olması için taşıyıcı frekansı minimum ve maksimum ne seçilmelidir? Açıklayınız. 10
minimum
bant
genişliğinde
alınırsa,
filtrenin
olmalıdır. Bu frekansta taşıyıcı için seçilebilecek minimum frekans olup,
Maksimum taşıyıcı frekansı için herhangi bir frekans sınırlaması yoktur.
BPF
+
m(t)
+
CosWct
Doğrusal
olmayan
Devre
V1(t)
merkez
frekansı
dır.
A.CosWct
m(t)
+
i(t)
R
V2(t)
BPF
V3(t)
s(t)
minimum

Benzer belgeler

Açı Modülasyonu

Açı Modülasyonu genişliğinin yaklaşık iki katı olur. Yani bant genişliğini x ( t ) belirler. 2. k f >>2 ise modüle edilmiş işaretin bant genişliği yaklaşık 2k f olur. Bant genişliğini modülasyon sabiti belirler. 3...

Detaylı