JEOTEST Ürün Kataloğu İçin Tıklayınız

Yorumlar

Transkript

JEOTEST Ürün Kataloğu İçin Tıklayınız
BETON
ÇİMENTO
ZEMİN
ASFALT
AGREGA
KAYA MEKANİĞİ
MALZEME TEST
LABORATUVAR TEST CİHAZLARI
2010-1
BETON / CONCRETE
Çökme Seti
Slump hunisi, tepsisi, doldurma başlığı, lastik
tokmak, çelik cetvel ve şişleme çubuğu ile birlikte.
Elektrostatik fırın boyalı.
Slump Set
Contains slump cone, base plate, slump cone funnel,
plastic hammer, steel ruler and tamping rod.
Electrostatic dyed.
EN 12350-2, BS 1881:102, ASTM C 143, AASHTO T119, UNI 9418, NF P18-305
Yayılma Tablası
Elektroliz kaplı yayılma tablası, elektrostatik boyalı
hunisi, tahta tokmağı, malası ve şerit metresi ile
birlikte.
Flow Table
Electrolysis coated flow table, electrostatic dyed
oven paint cone, wooden hammer, trowel and strip
rule.
EN 12350-5, BS 1881:105, DIN 1048, UNI 8020
Vebe Test Cihazı
Elektrostatik boyalı sarsma tablası, hunisi ve dijital
kronometresi ile birlikte. 220 V 50 Hz.
Vebe Time
Electrostatic dyed vibrating table, cone and digital
chronometer, 220 V 50 Hz.
EN 12350-3, ASTM C1170, AS 1012, UNI 9419
1
BETON / CONCRETE
Waltz (Sıkıştırılabilme) Kovası
200 x 200 x 400 mm
ebatlarında elektrostatik boyalı kova.
Waltz Container
200 x 200 x 400 mm
electrostatic dyed bucket.
EN 12350-4, DIN 1048, UNI 9420.
Kelly Ball Test Aparatı
14 kg'lık silindirik ağırlık, sap ve ¼ inç bölünmüş
ölçü mili.
Kelly Ball Apparatus
The apparatus consist of 14 kg cylindrical weight
stirrup and a handle graduated by ¼ inch.
ASTM C 360
Taze Beton Hava Yüzdesi
Tayin Cihazı
Alüminyum gövdelidir, pompası, manometresi,
şişleme çubuğu ve sıyırma bıçağı ile birlikte.
Air Entrainment Meter
Aluminum body, comes with pump, manometer,
tamping rod and straight edge.
EN 12350-7, ASTM C231, AASHTO T152.
2
BETON / CONCRETE
Sıkıştırma Faktörü Cihazı
Elektrostatik boyalı gövde, üst üste yerleştirilmiş
iki huni ve toplama kabından oluşur.
Compacting Factor
Electrostatic dyed body, consists of two cones and
collection cup.
BS 1881:103, BS 5075
Beton Numune Kalıpları
Plastik veya metal malzemeden standartların
belirttiği ölçülere uygun olarak üretilirler.
Concrete Sample Moulds
Manufactured from either plastic or metal regarding
to necessary standards and sizes.
EN 12390-1, EN 12390-2,
BS 1881:108-109-110,
ASTM C192-C31, AASHTO T23.
100x100x100 mm Döküm/Metal
100x100x100 mm Plastik/Plastic
150x150x150 mm Döküm/Metal
150x150x150 mm Plastik/Plastic
200x200x200 mm Döküm/Metal
100x100x200 mm Çelik Silindir/Steel Cylinder
100x100x200 mm Plastik Silindir/Plastic Cylinder
150x150x300 mm Çelik Silindir/Steel Cylinder,
150x150x300 mm Plastik Silindir/Plastic Cylinder
100x100x600 mm Çelik Kiriş/Steel Beam
150x150x600 mm Çelik Kiriş/Steel Beam
150x150x750 mm Çelik Kiriş/Steel Beam
Beton Mikseri (Pan Tipi)
100 l hacimli, 56 l karıştırma kapasiteli, pan tipi,
sıyırma ve karıştırma bıçaklı, lastik tekerlekli,
rediktörlü. 220 V 50 Hz.
Concrete Mixer (Pan Type)
100 l gross volume, 56 l mixing capacity, pan type,
edge and mixing blades, rubber wheels, reductor.
220 V 50 Hz.
EN 12390-2
3
BETON / CONCRETE
Vibrasyon Masası
Beton numune kalıplarının homojen sıkışması için
motorlu, 2 ve 4 kalıp başlamaya uygun 2 model
olarak üretilir. 220 V 50 Hz.
Vibrating Table
Used for homogeneous compaction of concrete
moulds, 2 and 4 moulds capacity 2 models are
available.
Small 625x320 mm
Large 1250x650 mm
EN 12390-2, BS 1881:108.
Vibratör (El Tipi)
Beton numune kalıplarının homojen sıkışması için
kullanılır. Omuz askılıdır, 2 metre şaftlı, 38 mm şişe
çaplıdır. 12 V ve 220 V olmak üzere 2 model olarak
üretilir.
Vibrator Poker
Used for homogeneous compaction of concrete
moulds, shoulder carry on, 2 meters shaft and 38
mm diameter bottle. 12 V and 220 V models are
available.
EN 12390-2, BS 1881:108.
Kür Tankı
Galvanizli yassı mamülden imal edilmiştir. Alt sehpası, iç
numune sehpası, sirkülasyon pompası ve termostatlı
ısıtıcısı ile birliktedir.
610 x 610 x 508 mm, 815 x 1650 x 530 mm ve
650 x 2000 x 640mm (Boy x En x Derinlik)
olmak üzere 3 model olarak standart olup ayrıca istenilen
ölçülere göre de özel olarak üretilir. 220V 50 Hz.
Curing Tank
Galvanized, comes with stands, removable upper racks,
circulation pump and thermostat. Manufactured in 3
standard sizes and custom sizes. 610 x 610 x 508 mm,
815 x 1650 x 530 mm and 650 x 2000 x 640mm (Length x
Width x Depth). 220V 50 Hz.
Ebat/Size 610x610x508 mm
Ebat/Size 815x1650x530 mm
Ebat/Size 650x2000x640 mm
Sirkülasyon Pompası/Circulation Pump
EN 12390-2, ASTM C31,
BS 1881:111, AASHTO T23.
4
BETON / CONCRETE
Özgül Ağırlık Test Seti
Asansör tipi sehpası, numune beşiği ve su tankı ile
birliktedir. Elektrostatik boyalıdır.
Bouyancy Balance
Elevator type, comes with sample plate and water
tank. Electrostatic dyed.
Set
Tel Sepet/Wire Basket
Numune Beşiği/Sample Plate
Tank
EN 12390-7
Büzülme Test Seti
Elektroliz kaplı düzgün bir metal plaka üzerine dik ve paralel
olarak sabitlenmiş çubuk ve komparatör saat tutturma
aparatından oluşmaktadır. Kullanılacak komparatör saat test
özelliğine göre 0.01, 0.002 ve 0.001 mm hassasiyetinde
olabilir. Kalıp ebatları standarda ve yönteme göre değişebilir.
Referans çubuğu kalıpla birlikte verilir.
Drying, Shrinkage and Moisture
Movement
Consists of electrolysis coated flat metal plate, adjustable
height beam and dial gauge. Dial gauge is capable of
0.01,0.002 and 0.001 mm precision regarding to the tests.
Moulds vary according to tests and standards. Reference rod is
supplied with moulds.
EN 1367-4, BS 6073-1, ASTM C490
Tam Otomatik Hidrolik Ünite
Çift pompa sistemlidir. İthal, Alman
Hawe marka pompa kullanılmaktadır.
Otomatik hız ayarlıdır. Basınç sensörü
olarak ithal transduser kullanılmıştır.
Hız +/-1 % hassasiyette ayarlanabilir.
İstenildiğinde
labaratuarınızda
bulunan
herhangi
bir üniteye
bağlanabilir.
Dijital Okuma Ünitesi
LCD grafik ekran, eş zamanlı 2 kanal okuma,
bekleme modu, backlight, ortama göre
kontrast ayarlama.
Digital Readout Unit
Sencronized 2 channel
LCD screen,
backlight function. Capability of contrast
calibration by light.
Full Automatic
Hydraulic Unit
Duble pump system. Pumps are
imports and Hawe (Germany) brand.
Can adjust speed automatically. Used
imports transducer for pressure sensor
with +/-1 % precision.
5
BETON / CONCRETE
ara mesafe parçaları ile birlikte verilir. Alt ve üst
basma plakaları 55 HRC sertliğindedir. Maksimum
kapasitesi 600 Bar olan hidrolik ünite ve LCD grafik
ekranlı okuma ünitesi bulunmaktadır. Kullanılan
basınç ölçerin hassasiyeti %0,15 dir. LCD ünitede
test anında grafik, yükleme hızı, yük ve stres gibi
değerler takip edilebilir. LCD üniteye harici nokta
vuruşlu bir yazıcı bağlanabilir. Preslerle birlikte
beton test programları da verilir. Programda
numune, firma, laboratuar ve test bilgileri
girilebilir. Yük-zaman, gerilme-zaman grafikleri,
test raporları ve numune raporları alınabilir.
İstenildiğinde kiriş kırma aparatı bağlanabilir. 220 V
50 Hz.
Compression Machine
EN 12390-4, BS 1881:115, ASTM C39.
Beton Test Presi
Tam otomatikdir. 200 ve 300 Ton kapasiteli
standart ve 120, 150, 300, 400 ve 500 ton olmak
üzere özel imalat modelleri bulunmaktadır. Pres
gövdesi monoblok olup piston monoblok gövde
ortasına yerleştirilmiştir. Piston test başlangıcından
numuneye temas edene kadar 100 mm/dak hızla
hareket eder ve numuneye temas ettiğinde
istenilen hıza düşer. Test bittiğinde başlama
noktasına geri döner. Yükleme hızı 0,5 ile 20 kN/sn
arasında istenilen değere set edilebilir. Yükleme hızı
hassasiyeti set edilen hızın % 5'idir. Sistemde
güvenlik amacıyla limit switch ve tel kafes kapı
bulunmaktadır. Üst basma ünitesi küresel oynar
başlıklıdır. Sistemde standart olarak 10 x 10 x
10cm, 15 x 15 x 15cm, 20 x 20 x 20cm küp, 75 x
150 cm, 15 x 30 cm ve 6” x 12” silindir numuneler
test edilebilir. Test edilecek numune ebatlarına göre
Full automatic. 200 and 300 tons capacity two
standard models ,120,150,300 and 500 tons
custom models are available. Piston is built into
mono block frame, piston speed is 100mm/min
until it reaches to sample and continue testing in
preset pace value. Turns back to starting position
after the test is complete. Loading rate can be set
between 0.5 to 20 kN/s. Loading rate precision is
%5 of preset speed. Wire mesh and limit switch is
fitted for safety. Universal ball seated upper platen.
10 x 10 x 10cm, 15 x 15 x 15cm, 20 x 20 x 20cm
cube, 75 x 150 cm, 15 x 30 cm and 6” x 12”
standard cylinder samples can be tested. Distant
pieces are supplied according to sample sizes.
Upper and lower platens are hardened to 55 HRC.
Hydraulic unit capacity is 600 bars with graphic LCD
unit. Pressure transducer precision is %0.15. LCD
screen can output loading, speed, load and stress
values. Machines comes with its own test software.
Software is capable of storing sample data,
company and laboratory data, can output loadtime, tensile-time graphs, test reports and sample
reports. Connect to flexural frame (optional). 220 V
50 Hz.
Bordür, Kiriş ve Parke Test Presi
Standart olarak 10 ve 20 ton kapasiteli üretilir. Bordür ve
kirişlerde mukavemet, parkelerde yarma testleri
yapabilir. Üç ve dört nokta testleri yapabilir. Alt
mesnetler arası mesafe ayarlanabilir. LCD grafik ekranlı
ve tam otomatikdir. Test programı cihazla birlikte verilir.
İstenildiğinde
basit bir bilgisayara
bağlanarak
raporlamalar yapılabilir. Test gövdesi hidrolik üniteden
ayrılarak laboratuarda bulunan herhangi bir prese
bağlanabilir. 220 V 50 Hz.
Flexural Test Machine
10 and 20 tons standard capacity. Can perform strength
test of beams and kerbs and splitting test of
cobblestone. Can perform three and four point tests.
The distance between lower supoorts is adjustable. Full
automatic with built in LCD. Test software is supplied
with the machine. Can connect to PC for taking reports.
Frame can detached from hydraulic unit and can be
connected to any compression machine in laboratory.
220 V 50 Hz.
EN 12390-5, ASTM C79, AASHTO T97, BS 1881:118.
6
BETON / CONCRETE
EN 12390-4, EN 1390-3, ASTM C39, EN 12390-6, ASTM C-496, EN 12504-1, ASTM C42
Stres, Strain Kontrollü Pres
Bilgisayar Kontrollü Servo-Hidrolik Pres 1000, 2000, 3000, 4000 ve 5000 kN kapasiteli standart olarak
üretilir. Beton, Kaya, Taş, Çelik Küp ya da farklı şekildeki malzemelerin (küp. silindir vs.) sıkıştırma testi
yapabilir. Yük ölçüm hassasiyeti tam kapasitede +-%1'dir. Yüksek hassasiyette uzun süre güç uygulayabilir.
Maksimum yük ölçüm çözünürlüğü kapasitesinin 1/300000'i kadardır. Windows XP işletim sistemi altında
çalışır. Güç aralığı Load Cell kapasitesinin %2si ile maksimum kapasitedir. Yük ölçüm doğruluğu okunan
değerde +-%1'den azdır. Maksimum yer değiştirme hızı 0-55 mm/dk.'dır. Yükleme hızı tam kapasitenin
0,0002'si ile 0,02'si arasında seçilebilir. (Örn. Kapasite 2000 kN, seçilebilecek minimum hız 2000 kN x
0,0002 = 0,4 kN/sn, seçilebilecek maximum hız: 2000 kN x 0,02 = 40kN/sn.'dir.) Çalışma basıncı
maksimum 250 bar'dır. Test programı cihazla birlikte verilir. Programda, poisson oranı, elastisite modülü,
deformasyon, sekant ve tanjant modül hesaplamaları otomatik olarak yapılır. Yük-zaman, gerilme-zaman,
yük-deformasyon ve gerilme-deformasyon grafikleri alınabilir. USB ve RS 232 çıkışlar bulunmaktadır.
380V/50 Hz.
Stress, Strain Controlled Compression Machine
PC Controlled Servo-Hydraulic Pres is produced at 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000 kN capacity.It can
make compression tests for concrete, rock, stone, steel cube or materials in different shapes (cubic,
cylindirical, etc.) . Load measurement accuracy is 1% at high capacity. It can apply force at high precision
for a long time. Accuracy of load measurement is less than ± 1% of reading value. Maksimum displacement
speed is 0-55 mm/min. (ex: capacity is 2000kN, minimum speed that can be choosen 2000kN x
0,0002 = 0,4kN/sec, maximum speed that can be choosen 2000kN x 0,02 = 40kN/sec. ).
Maximum working pressure is 250 bar. A test software is given with device. The software can determine
poisson ratio, elasticity module, deformation, secant and tangent modules automatically. Load vs Time,
Stress vs Time, Load vs Deformation and Stress vs Deformation graphs can be printed. There are USB and
RS 232 outputs. 380 V/50 Hz.
7
BETON / CONCRETE
Yarmada Çekme Aparatları
Silindir, küp ve parke numunelerinde yarmada
çekme gerilimleri testleri için kullanılır. Elektroliz
kaplıdır.
Splitting Tensile Apparatus
It is used to test splitting tension of cylinder, cube
and cobblestone samples. Electrolsys coated.
Silindir/Cylinder
Küp/Cube
Parke/Cobblestone
EN 12390-6, ASTM C496, BS 1881:117, UNI 6135
Beton Test Çekici
Vuruş kuvveti 2.207 Nm'dir. Ponza taşı ile birlikte
verilir. Kalibrasyon örsü opsiyoneldir.
Concrete Test Hammer
Impact force is 2.207 Nm. Supplied with porous
stone. Calibration apparatus is optional.
116 Impact
Proseq
Kalibrasyon Örsü/Anvil
EN 12504-2, ASTM C805, BS 1881:202
Karot Makinası
Kullanılacak alana göre motor gücü ve teste göre
karotiyer seçenekleri bulunmaktadır. Sehpası, su
püskürtme aparatı ve gerekli el aletleri ile birlikte
verilir. 220 V 50 Hz.
Core Drilling Machine
Variable size and power models for desired use.
Comes with stand, water spray apparatus and
necessary tools. 220 V 50 Hz.
Set
Sehpası/Stand
Karotiyer/Corign Bits Ø 75 mm
Karotiyer/Corign Bits Ø 100 mm
Karotiyer/Corign Bits Ø 150 mm
EN 12404-1
8
BETON / CONCRETE
İklimlendirme Kabini
Cihaz -20 ºC ile +60 ºC arasında çalışır. %95 bağıl nem
sağlar. Dijital Mikropresesör kontrollüdür.120, 250, 500
ve 1000 l olmak üzere 4 model olarak üretilmektedir.
Tamamı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.
Bilgisayar bağlantı kablosu ve programı opsiyoneldir.
220 V 50 Hz.
Climate Chamber
Working temperature range is from -20 ºC to +60 ºC,
provides 95% environmental humidity, controlled by
digital microprocessor, comes in 4 sizes: 120, 250, 500,
1000 l Fully produced from stainless steel. PC
connection cable and software are optional. 220 V 50
Hz.
Silindir Başlıklama Aparatı
Silindir numunelerin yüzeylerinin düzeltilmesi için
kullanılır. 75, 100 ve 150 mm çaplı numuneler için
standart aparatları ile birliktedir. Paslanmaya karşı
dayanıklı elektroliz kaplıdır.
Capping of Cylinders
It's used for flattening cylindrical sample surfaces.
Comes with standard apparatus for 75, 100, 150
mm diameter. Apparatus are electrolysis coated
against corrosion.
EN 12390-3, ASTM C31, C192, C617, AASHTO T23, T126
Başlıklama Aparatı/Caping Frame
Eritme Potası/Melting Pot
Ultrasonik Hız Ölçüm Cihazı
(PUNDIT)
Beton, kaya veya dolguların sıkılığını test etmek
için kullanılır. Tahribatsız denetim yöntemlerinden
bir tanesidir. Standart olarak 2 adet 54 kHz
transduser, 2 adet kablo ve yüzey solisyonu ile
birlikte verilir.
Ultrasonic Pulse Velocity Tester,
(PUNDIT)
EN 12504-4, BS 1881:203, ASTM C597
Used to test density of concrete, rock and fillings. It
is one of the un-destructive testing methods.
Comes with 2, 54 kHz transducers, 2 cables and
surface solution.
9
ÇİMENTO / CEMENT
Le Chatelier Balonu
Çimento
numunelerinin
hesaplanması için kullanılır.
yoğunluğunun
Le Chatelier Flask
Used to test the density of cement samples.
EN 196-6, ASTM C188, AASHTO T133
Le Chatelier Kalıp
Standart ağırlığı ve cam plakası ile birlikte.
Le Chatelier Mould
Comes with standard weight and glass plate.
Le Chatelier Banyo
Çimento numunelerinin yüksek ısıda kürlenmesi
için kullanılır.
Tamamı
paslanmaz
çelik
malzemeden imal edilmiştir. 30 l kapasitelidir. 220
V 50 Hz.
Le Chatelier Water Bath
Used to cure cement samples at high temperature.
Fully stainless steel, 30 l capacity. 220 V 50 Hz.
10
ÇİMENTO / CEMENT
Plunger Penetrometre
Çimento numunelerinde
kullanılır.
kararlılık
testlerinde
Plunger Penetrometer
Used to test consistency of cement samples.
EN 413-2, 459-2
Vicat Test Seti
Çimento numunelerinin priz süresinin tayininde
kullanılır. Kalıp, başlangıç, bitiş ve su içeriği
iğneleri ile birliktedir.
Vicat Test Set
Used to determine the setting time of cement
samples. Comes with mould, initial, ending and
water content needles.
EN 196-3, ASTM C191, AASHTO T131
Otomatik Vicat Test Cihazı
Çimento numunelerinin priz sürelerinin otomatik
batma yöntemiyle tayini için kullanılır. Batma
zamanı ve derinliği eş zamanlı olarak kaydedilir.
220 V 50 Hz.
Automatic Vicat Test Machine
Automatically determine the setting time of
cement samples. Penetration time and depth
recorded simultaneously. 220 V 50 Hz.
EN 196-3, ASTM C191, AASHTO T131
11
ÇİMENTO / CEMENT
Hava Ölçer (Çimento)
Çimento harcında hava
kullanılır. 1 l kapasitelidir.
yüzdesinin
tayininde
Air Entrainment Meter (Mortar)
Used to measure air content of cement mortar. 1l
capacity.
EN 413-2, 459-2
Blaine Cihazı
Çimento numunelerinde özgül yüzey tayininde
kullanılır. 1000 adet filtre kağıdı, manometre sıvısı,
referans tozu ve hücresi ile birliktedir.
Blaine Apparatus
Use for determining specific surface of cement
samples. Comes with 1000 filter papers,
manometer liquid, reference powder and cell.
EN 196-6
Çimento Mikseri
Çimento harcı hazırlamak için kullanılır. Paslanmaz
çelik karıştırıcı ve karıştırma kabı ile birliktedir.
Otomatik ve manuel olmak üzere iki model olarak
üretilmektedir.
Mortar Mixer
Used to prepare cement mortar. Stainless steel
mixer and mixing container. Produced as two
models as automatic and manual.
EN 196-1, EN 196-3, ASTM C305, AASHTO T162
12
ÇİMENTO / CEMENT
Şok Masası
Çimento numunesinin 4 x 4 x 16 cm ebatlı kalıba
yerleştirilmesi için kullanılır. Dijital sayaçlıdır.
İstenilen vuruş sayısına ayarlanabilir. İstenilen
vuruş sayısı sonunda otomatik olarak durur. 220 V
50 Hz.
Jolting Table
Used to prepare cement samples for fitting 4 x 4 x
16 cm mould. Comes with digital counter. Blow
number is adjustable, stops after adjusted number
of blows. 220 V 50 Hz.
EN 12390-6, ASTM C496, BS 1881:117, UNI 6135
Vibrasyon Masası
Çimento harcının 70,7 x 70,7 x 70,7 mm ebatlı küp
numune kalıbına yerleştirmek için kullanılır. 220 V
50 Hz.
Vibrating Machine
Used to prepare cement samples for fitting 70,7 x
70,7 x 70,7 mm cubic moulds. 220 V 50 Hz.
BS 4550
Çimento Kalıpları
40 x 40 x 40 - 50 x 50 x 50 - 70,7 x 70,7 x 70,7
100 x 100 x 100 mm küp
4 x 4 x 16 - 5 x 5 x 20 cm kiriş
olmak üzere altı model olarak üretilmektedir.
Cement Moulds
40 x 40 x 40 - 50 x 50 x 50 - 70,7 x 70,7 x 70,7
100 x 100 x 100 mm cube
4 x 4 x 16 - 5 x 5 x 20 cm beam, 6 models.
EN 196-1, 413-2, 459-2, BS 3892-1, 4551-1, ISO 679
13
ÇİMENTO / CEMENT
Çimento Test Presi
30 ton basma, 5 ton eğilme
kapasitelidir.
Çimento
numunelerinin basınç ve eğilme
mukavemetlerinin test edilmesi için
kullanılır. Cihaz tam otomatikdir.
Basınç
ve eğilme
gövdeleri
birbirinden bağımsızdır. Her bir
gövdede
ayrı ayrı load cell
kullanılmıştır.
Bilgisayardan
bağımsız tam otomatik testler
yapabilir. LCD grafik ekranlıdır.
Firma, numune ve test yaptıran
firma bilgileri
girilebilir.
Test
sırasında
yük-zaman,
gerilme
zaman grafikleri izlenebilir. Uygun
bir bilgisayara bağlanarak test
verileri ve grafikleri alınabilir.
Laboratuarda bulunan windows
işletim sistemine sahip herhangi bir
bilgisayara bağlanarak raporlamalar
ve grafikler alınabilir. 220 V 50 Hz.
Cement Compression Machine
30 ton compression, 5 ton flexural capacity. It is used to test pressure and bending strength of
cement samples, machine is full automatic, pressure and bending frames are independent
from each other. Load Cell is used in each frame. It can carry on stand alone tests. Built-in
graphic LCD screen. Company, lab, and sample info can be entered. Can output load vs time,
tension vs time graphs, can connect to computer and transfer data. Windows is required for the
software to output graphs and reports. 220 V 50 Hz.
EN 196-1, 459-2, 1744-1, 1015-11, 13459-2, ASTM C109, BS 3892-1, 4551-1
Eğilme ve Basma Aparatları
4 x 4 x 4 cm, 5 x 5 x 5 cm numunelerde basınç ve
4 x 4 x 16 cm kiriş numunelerde eğilme testlerinin
ortak bir gövdede yapılabilmesi için kullanılır.
Compression and Flexural Devices
It is used to test pressure strentgh of 4 x 4 x 4 cm,
5 x 5 x 5 cm cubic and bending strength of
4 x 4 x 16 cm beam samples in one common frame.
EN 196-1, 459-2, 1015-11, EN 13459-2 ASTM C109, BS 3892-1, BS 4551-1
14
ÇİMENTO / CEMENT
Yayılma Tablası
Çimento harcının yayılma testleri için kullanılır.
Kalıp ve yayılma tablası prinç malzemeden imal
edilmiştir. Manuel ve elektrik motorlu olmak üzere
iki model olarak üretilir.
Flow Table
It's used to test for cement mortar. Mould and flow
table are from brass. Two models are available.
Manual or electric motorized.
EN 1015-3, BS 4551-1, ASTM C230
Hava Jetiyle Eleme
2 mm'ye kadar anma tane büyüklüğüne sahip
doğal veya kırma ince dolgu malzemelerinin hava
jetiyle eleme yöntemi için kullanılır.
Air Jet Sieving
Used to sieve natural or broken up to 2 mm size
filling materials with air jet.
EN 933-10
Kür Kabini
Cihaz -20 ºC ile +60 ºC arasında çalışır. %95 bağıl nem
sağlar. Dijital Mikropresesör kontrollüdür. 120, 250,
500 ve 1000 lt olmak üzere 4 model olarak
üretilmektedir. Tamamı paslanmaz çelik malzemeden
imal edilmiştir. Bilgisayar bağlantı kablosu ve programı
opsiyoneldir. 220 V 50 Hz.
Curing Cabinet
Working temperature range is from -20 ºC to +60 ºC,
provides 95% environmental humidity, controlled by
digital microprocessor, comes in 4 sizes: 120, 250,
500, 1000 l Fully produced from stainless steel. PC
connection cable and software ar optional.
220 V 50 Hz.
EN 196-1, BS 3892-1
15
AGREGA / AGGREGATES
Tel Çubuklu Elek
Tel çelik çubuklar paslanmaz malzemeden, kasnak
elektrostatik fırın boyalıdır.
40-31,5-25-20-16-12,5-10-8-6,3-5-4-3,15-2,5
mm
göz açıklığında üretilmiştir.
Grid Sieves
Stainless steel wired, electrostatic dyed frame. Comes
in 40-31,5-25-20-16-12,5-10-8-6,3-5-4-3,15-2,5 mm
sizes.
EN 933-3
Yassılık Elekleri
Tamamı elektrostatik fırın boya ile kaplanmıştır. Metal
levha üzerine baskı yöntemi ile üretilmiştir. 4,9-7,210,2-14,4-19,7-26,3-33,9
mm göz açıklığında
üretilmişlerdir.
Flakiness Sieves
Fully coated with electrostatic dye. Comes in 4,9-7,210,2-14,4-19,7-26,3-33,9 mm sizes.
BS 812
Uzunluk Cetveli,
Yassılık Şablonu ve
Şekil Kumpası Aparatları
Lenth Gauge,
Flakiness Gauge and
Shape Index Callipers
En 933-4
16
AGREGA / AGGREGATES
Kum Eşdeğer Deneyi Sallama Cihazı
Kum eşdeğer deney setinde belirtilen adet ve
ölçüde hareket etmektedir. Sağa ve sola 200 mm
(±10mm) ve dakikada 175 adet (±2adet) sallar.
220 V 50 Hz.
Sand Equivalent Shaker
Shakes according to the specifications in sand
equivalent test. Moves 200 mm (±10mm) to each
side at 175 rpm (±2 rounds), 220 V 50 Hz.
EN 933-8, ASTM D2419, AASHTO T176
Kum Eşdeğer Deney Seti
4 adet huni, yıkama borusu, ağırlık askısı, lastik
tıpa, huni, lastik hortum, çelik cetvel ve taşıma
çantası ile birliktedir.
Sand Equivalent Test Set
Comes with 4 funnels, washing pipe, weight rack,
rubber stopper, rubber hose, steel measure and
carrying case.
EN 933-8, ASTM D2419
Metilen Mavisi Deney Seti
İnce madde tayini için kullanılır. 400-600 devir/dak
motor, karıştırma paleti, 2000 ml plastik beher, 50
ml büret, büret standı, 500 g kaolinit, 30 g toz
metilen mavi, baget ve 50 adet filtre kağıdı seti
oluşturur. 220 V 50 Hz.
Methylene Blue Test Set
Methylene Blue test set 400-600 rpm motor,
stirring palette, 30 g methylen blue, 500 g kaolinit,
50 ml burette, burette stand, 2000 ml beaker,
bagget and 50 filter papers. 220 V 50 Hz.
EN 933-9
17
AGREGA / AGGREGATES
Los Angeles Deney Cihazı
Tamamı elektrostatik fırın boyalıdır. Cihaz ASTM ve EN
standartlarına rahat ve pratik bir şekilde ayarlanır. Otomatik devir
sayıcı istenilen devire göre ayarlanabilir ve ayarlanan devir
sonunda otomatik olarak durabilir. Acil durumlar için durdurma
butonu vardır. Parçalanmış numuneyi almak için tepsisi standart
olarak verilir. Elek, Emniyet kabini ve aşındırma bilyeleri
opsiyoneldir. 12 adetASTM ve 11 adet EN standartlarına göre bilye
setleri mevcuttur. 220 V 50 Hz.
Los Angeles Abbrasion Value
Fully coated with electrostatic dye. Easily set to ASTM and EN
standards. Can be set to desired number of rotations.
Automatically stops after preset number of rounds. Emergency
stop button. Collection plate. Sieve, safety cabinet and abrasion
balls are optional. 12 ASTM and 11 EN balls are available. 220 V 50
EN 1097-2, ASTM C131, C535
Micro-Deval Deney Cihazı
Cihaz elektrostatik fırın boya ile kaplanmıştır. Otomatik
devir sayıcı istenilen devire göre ayarlanabilir ve ayarlanan
devir sonunda otomatik olarak durdurabilir. Acil durumlar
için durdurma butonu vardır. 2 adet 200 mm çaplı 154 mm
uzunluğunda paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş
tambur ve 10 mm çaplı 5,5 kg ağırlığında çelik bilye seti
standart olarak verilir. 220 V 50 Hz.
Micro- Deval Test
Fully coated with electro-static dye, Automatic counter can
be set to the desired number of rotations, stops after
preset number of rotations. Emergency stop. Comes with 2
Stainless Steel drums (200mm diameter x 154mm length.)
and 5,5 kg- 10 mm diameter steel balls. 220 V 50 Hz.
EN 1097-1
Beton Numunelerde
Aşındırma Cihazı
Beton numunelerde aşınma testleri için kullanılır.
Otomatik devir sayıcı istenilen devire göre ayarlanabilir
ve ayarlanan devir sonunda otomatik olarak durabilir.
Cihazla birlikte 1 adet kalibrasyon mermeri ve 50 kg
aşındırma tozu standart olarak verilir. 220 V 50 Hz.
Grinding Machine
Can be set to desired number of rotations.
Automatically stops after preset number of rounds,
comes with calibration marble and 50 kg abrasion
powder. 220 V 50 Hz.
BAG-409
DIN EN 12808-2, DIN EN 1344, DIN EN ISO 10545-6 DIN EN 1338, DIN EN 1339,
DIN EN 1340, DIN EN 1341, DIN EN 1342, DIN EN 13748-1, EN 13748-2,
18
AGREGA / AGGREGATES
Agrega Darbe Test Cihazı
Cihaz paslanmaya karşı elektroliz kaplıdır. Darbe
sayısını kaydeden sayaç bulunmaktadır. Şişleme
çubuğu ve kalıbı standart olarak verilir.
Aggregate Impact Value
Electrostatic dyed. Comes with counter, mould and
tamping rod.
BS 812-112
Agrega Kırılma Test Seti
Agregaların basınç altında parçalanma dayanımını
test etmek için kullanılır. Piston, piston gömleği, alt
tabla, şişleme çubuğu ve ölçü mezürü standart seti
oluşturmaktadır. 150 mm ve 75 mm çaplı 2 model
olarak üretilmektedir.
Aggregate Crushing Value
It is used to test crushing value of aggregates
under pressure. Comes with piston, piston cover,
lower plate, tamping rod, measure. Comes in two
sizes: 150 mm and 75 mm diameter.
BS 812-110
Birim Ağırlık Kovaları
Tamamı elektrostatik fırın boya ile kaplanmıştır.
Standartta belirtilen çapa karşı yükseklik oranına
göre üretilmiştir. 3-7-10-15 ve 30 lt modeller
standart olarak üretilmektedir.
Bulk Density
Fully electrostatic dye coated. Built according to
the diameter x heigth ratio given in standard.
Comes in 3-7-10-15 and 30 l.
EN 1097-3, EN 12390-6 ASTM C138 BS 812
19
AGREGA / AGGREGATES
Tane Yoğunluğu ve Su Emme
(Abraham Hunisi ve Tokmağı)
Test Seti
İnce agregalarda tane yoğunluğu ve su emme
testi.
Particle Density and Water
Absorption (Abraham Cone and
Tamper) Test Set
Used for the determination of the particle density
(specific gravity) of fine aggregates.
EN 1097-6, BS 812, ASTM C128, AASHTO T84
Büyük Elek Sallama (Gilson)
Yaklaşık 45 x 65 x 7,5 cm ebatlı elekler için
kullanılır. 30 kg malzeme eleme kapasitelidir.
Elekler hidrolik
olarak sıkıştırılır.
Elekler
opsiyoneldir. 220 V 50 Hz.
Sieve Shaker High Capacity
45 x 65 x 7,5 cm sieves used. 30 kg capacity.
Sieves are hydraulically compressed. Sieves are
optional. 220 V 50 Hz.
Çeneli Kırıcı
10 cm ye kadar besleme yapılabilir. İstenilen tane
boyuna göre alınacak malzeme miktar ve zamanı
değişiklik gösterir. 100 mikrona kadar öğütme
yapabilir. 220-380 V 50 Hz.
Laboratory Crasher
For samples up to 10 cm, crushing sample size
varies with time and sample amount. Can crush up
to 100 mic in size. 220- 380 V 50 Hz
20
KAYA MEKANİĞİ / ROCK MECHANICS
Karot Makinası
Kayaç numunelerinden laboratuar ortamında karot
numuneler alabilmek için kullanılır. Makine bir tank
içerisine yerleştirilmiştir.
Şekilsiz numuneleri
bağlamak için mengene tertibatı bulunmaktadır. Su
devir daim pompası bulunmaktadır. Karotiyerler
opsiyoneldir. 220-380 V 50 Hz.
Core Drill
Used to take samples from rocks in laboratory.
Comes with necessary apparatus to drill unsized
samples. Works inside a tank, water pump is
included. Core drills are optional. 220-380 V 50 Hz.
Taş Kesme Makinası
Kayaçlardan
ve betonlardan
alınan karot
numunelerinin
başlarının
düzeltilmesi
için
kullanılır. Devirdaim pompası ile sulu kesmeye
olanak verir. 5 cm ile 15 cm çaplı numuneleri
kesebilir. 300 mm çaplı testere standart olarak
verilir. 380 V 50 Hz.
Massonary Saw
Used to flatten surfaces of core samples taken from
rocks and concrete. Can cut with water using
pump, 5 cm and 15 cm samples. 380 V 50 Hz.
Kaya Test Çekici ve Numune Beşiği
0,74 Nm vuruş kuvvetindedir. Nx, Ax ve Bx
numuneler için kullanılır. Numunelere dik vuruş
gerçekleştirmek için numune beşiği opsiyonel
olarak önerilmektedir.
Rock Classification Hammer
0.74 Nm hammering force, used to test Nx, Ax and
Bx samples. Rock cradle is advised as optional for
vertical testing.
21
KAYA MEKANİĞİ / ROCK MECHANICS
Nokta Yükleme Test Cihazı
Kaya numunelerinde nokta yükleme testleri için
kullanılır. Hidrolik olarak çalışır. 55 kN kapasitelidir.
Dijital göstergelidir ve dijital gösterge 0,001 kN
hassasiyetlidir. Arazi çalışmalarına uygun uzun
ömürlü bataryası bulunmaktadır. Taşıma kutusu ile
birliktedir.
Digital Point Load
Used for point load test in rock samples. Hydraulic.
55 kN loading capacity. 0,001 kN precision digital
gauge. Suitable for in-situ working. Comes with
carrying case.
ASTM D 5731, EN DD ENV 1997-2
Suda Dağılma Test
(Slake Durability) Cihazı
Kaya numunelerinin suda dağılma testleri için
kullanılır. 140 mm çaplı, 4 mm göz açıklığında
paslanmaz telli 2 tambur, bu tamburu döndüren
elektrik motoru ve tamburların su içerisinde
dönebileceği 2 adet havuzdan oluşmaktadır. 220 V 50
Hz.
Slake Durability
Used to test distribution of rock samples in water. Two
stainless steel drums with 140 mm diameter, 4mm
stainless steel mesh and an electric motor. Two water
baths for drums to rotate in. 220 V 50 Hz.
ASTM D4644
Numune Çıkarma Aparatı
NX, BX ve AX boyutlu kaya numunelerinin tek veya
üç eksenli testlerden sonra hücrelerden çıkarmak
için kullanılır.
Sample Extruder
To extrude Nx, Bx, and Ax rock samples from single
or triaxial cells after tests.
EN 12404-1
22
KAYA MEKANİĞİ / ROCK MECHANICS
Tek Eksenli,
Üç Eksenli Test Seti
Kaya numunelerinin tek eksenli veya üç eksenli basınç altında mukavemet testleri için kullanılır.
120 veya 150 ton kapasiteli Tam otomatik beton presi, 70 MP kapasiteli yanal sabit basınç
ünitesi, hoek hücresi ve membrandan oluşur. Yanal basınç ünitesi kullanılmadığı durumlarda
tek eksenli testleri yapılabilir. Yanal basınç ünitesi manuel, pres otomatiktir. 220 V 50 Hz.
Uniaxial and Trixial Test Set
To test pressure strength of rock samples, comes with 120 or 150 ton capacity full automatic
rock compression machine, 70 MP constant confining pressure unit, hoek cell and membrane,
can perfom single axis test without the use of confining pressure unit. Confining pressure unit is
manual, compression machine is automatic. 220 V 50 Hz.
ASTM D 2664, D2938, D5407
23
ZEMİN / SOIL
Likit Limit İçin Casagrande
Toprak numunelerinde likit limit testleri için kullanılır.
Manuel ve motorlu olmak üzere iki model olarak
üretilir. Tüm modellerde devir sayıcısı vardır. Sette
standard olarak oluk açma bıçağı ve ölçü ayar aparatı
verilmektedir. 220 V 50 Hz.
Liquid Limit Device
Used to carry on liquid limit tests on soil samples. Two
models, manual and motorized. Both models have
built with counter. Comes with gutter knife and
measuring apparatus. 220 V 50 Hz.
ASTM D4318, BS 1377:2
Likit Limit İçin Konik Penetrometre
Toprak numunelerinde likit limit testleri için
kullanılır. Otomatik zaman ayarlı ve manuel olmak
üzere 2 model olarak üretilir. Cihazla birlikte
standart olarak 1 adet konik uç ve 6 adet
penetrasyon kabı verilmektedir.
Conic Penetrometer for Liquid Limit
Used to carry on liquid limit tests on soil samples.
Two models: manual and automatic. Comes with
one penetration test con and 6 penetration
containers.
Manuel
Yarı Otomatik/Semi Automatic
BS 1337:2 1924-2
Plastik Limit Test Seti
300 x 300 mm ebatlarında cam plaka, 3 mm çaplı
20 cm uzunluğunda paslanmaz çelik çubuk,
Porselen pota, 6 adet 75 mm çaplı 30 mm
yüksekliğinde
numune kutusu ve esnek
spatuladan oluşur.
Plastic Limit Test Set
Comes with 300 x 300 mm glass plate, 3 mm
diameter x 20 cm length stainles steel rod,
Porcelein pot, 6 x 75 mm diameter x 30 mm height
sample box and elastic spatula.
ASTM D4318, AASHTO T90, BS 1377:2
24
ZEMİN / SOIL
Hidrometre Mezür Sallama Cihazı
(End Over End)
Hidrometre deneylerinde kullanılacak mezürün
içerisindeki karışımın homojen bir karışım olmasını
sağlamak için kullanılır. 220 V 50 Hz.
End Over End Shaker
Used to provide homogenous mixtures in
measures used in hydrometer tests. 220 V 50 Hz.
BS 1377:2
Hidrometre Deney Seti
Saydam su banyosu, 6 adet 1000 ml kapasiteli
hidrometre mezürü, 1 adet 151h, 1adet 152 h
hidrometre, 1 adet 0-50 ºC cam termometre, 1
adet 250 ml beher, 1 adet cam baget ve 1 adet
yüksek devirli karıştırıcı ile birliktedir.
Hydrometer Test Set
Transparent water bath, 6 x 1000 ml capacity
hydrometer measures. 1 x 151h and 1 x 152h
hydrometer, 1 x 0-50 ºC glass thermometer, 1 x
250 ml beaker, 1 x glass bagget, 1 x high power
stirrer.
ASTM D422, AASHTO T88,
Sıkıştırma Kalıp ve Tokmakları
Zemin numunelerinde sıkıştırma testleri için kullanılır.
Standart ve modifiye olmak üzere iki model olarak
üretilir. Kalıplar alt tabla, gövde ve yakadan
oluşmaktadır. Tokmak ve kalıplar paslanmaya karşı
elektroliz kaplıdır.
Compaction Moulds and Hammers
Used to compact soil samples. Two models: Standard
and Modified. Moulds consist of lower plate, frame and
collar. Hammer and moulds are electrolysis coated
against corrosion.
ASTM D558, D698, D1557, AASHTO T99, T180
Standart Proktor Tokmak/Standard Procktor Hammer
Standart Proktor Kalıp/Standard Procktor Mould
Modifiye Proktor Tokmak/Modified Procktor Hammer
Modifiye Proktor Kalıp/Modified Procktor Mould
25
ZEMİN / SOIL
Otomatik Toprak Sıkıştırma Cihazı
CBR, standart ve modifiye sıkıştırmalar yapabilir.
Modifiye ve CBR kalıplar için içe ve dışa vuruş sayıları
ayarlanabilir. Vuruş sayısını sayan bir sayaç vardır.
İstenilen vuruş sayısına ayarlanabilir. İstenilen vuruş
sayısı sonunda otomatik olarak durur. 220 V 50 Hz.
Automatic Soil Compactor
Standard, CBR and modified tests can be done. Inner
and outer blows in Modified and CBR moulds can be
adjusted. Built with counter. Stops automatically
after preset number of blows. 220 V 50 Hz.
BS 1377, EN DD ENV 1997-2, 1924, ASTM D558, D560, D698, D1557, AASHTO T99, T134, T135, T136, T180
CBR Test Cihazı
50 kN kapasiteli 1,27 mm/dak hızlı yükleme
çerçevesi, 50 kN kapasiteli elektronik yük hücreli, 10
mm kapasiteli 0,01 mm hassasiyetli elektronik
deformasyon transduserli, LCD grafik okuma ekranlı,
test programı ile birlikte. 220 V 50 Hz.
CBR Test Set
50 kN capacity. 1,27 mm/min loading frame, 50 kN
capacity electronic load cell, 10 mm capacity 0,01
mm precision electronic deformation transducer,
built with LCD monitor, comes with test software. 220
V 50 Hz.
EN 13286-47, ASTM D1883, BS 1377, 1924, AASHTO T193
CBR Kalıp Seti
Delikli alt tabla, deliksiz alt tabla, gövde, yaka,
kesme yakası, 2,27 kg delikli, 2,27kg yarıklı sürsaj
ağırlık ve boşluk diskinden oluşur. Tamamı
paslanmaya karşı elektroliz kaplıdır.
CBR Mould Set
Comes with lower plate with and without holes,
frame, collar, cutting collar, 2,27 kg hole, 2,27 kg
split surcharge weight, and vane disc. Electrostatic
dyed for corrosion.
ASTM D1883, AASHTO T193, BS 1377, 1924
26
ZEMİN / SOIL
Şişme Test Seti
Şişme plakası, şişme üç ayağı, ve 10 mm kapasiteli
0,01 mm hassasiyetli dial gaugeden oluşur. Şişme
su tankı opsiyoneldir.
Swelling Test Set
Comes with swelling plate, tripod, 10 mm capacity
0,01 mm precision dial gauge. Water tank is
optional.
BS 1377
Nem Ölçer
Nem içeriğinin üst limitlerini belirleyerek yapı
kontrolünde zeminin neme uygunluğunu tayin
eder, ayrıca zeminin sıkışma değerini tanımlar.
6 adet fiber disk, kalıp ve sayaçtan oluşur.
Moisture Condition Value
MCA is used in construction control to assess the
suitablity of earth work material in relation to
specified upper limits of moisture content. Also it
determines chalk crushing value.
Comes with vernier calliper, 6 fibre discs, mould
and counter.
EN 13286-46, BS 1377
Arazi CBR Test Seti
CBR deneylerini arazide yapabilmek için kullanılır.
Dönüştürme çerçevesi, yük halkası, penetrasyon
pistonu ve deformasyon saati ile birliktedir.
In Situ CBR Test Set
Used to carry on in-situ CBR tests. Comes with
conversion frame, load ring, penetration piston
and deformation gauge.
EN 13286-47, ASTM D1883, BS 1377, 1924, AASHTO T193
27
ZEMİN / SOIL
Plaka Yükleme Test Seti
1 adet sabitleme barı, 1 adet 5 ton kapasiteli kriko,
1 adet el pompası, 1 adet yük göstergesi, 3 adet
deformasyon diali, tutucuları ve 4 adet 150, 253,
305, 455 mm çaplı plakaları ile birlikte.
Plate Loading Test Set
Comes one fixing bar, one 5 ton capacity lifting
jack, one hand pump, one load dial, three
deformation dials and holders.
ASTM D1194, 1195, 1196, BS 1377;9
Yoğunluk ve Nem Test Seti
150 mm çaplı hunisi, 5 l kapasiteli plastik kum
bidonu ve tepsisi ile birliktedir.
Moisture and Density Test Set
Comes with 150 mm diameter cone, 5 l plastic
sand bottle and plate.
BSO-214/1 6 inches kum koni seti/6 inches sand density set (plastik/plastic)
BSO-214/2 100 mm kum koni seti/100 mm sand density set (metal)
BSO-214/3 150 mm kum koni seti/150 mm sand density set (metal)
BSO-214/4 200 mm kum koni seti/200 mm sand density set (metal)
ASTM D1556, AASHTO T191
Permeabilite Test Seti
Zemin numunelerde düşen ve sabit seviyeli
permeabilite testleri yapmaya uygundur. Yapılacak
test metoduna göre donanımları birlikte verilir.
Permeability Test Set
To test soil samples for descending and fixed level
permeability tests. Equipment will be supplied
according to test method.
BS 1377, ASTM 46-47
28
ZEMİN / SOIL
Proktor Penetrometre
Arazinin yada numunenin penetrasyonu hakkında
yaklaşık bilgiler edinebilmek için kullanılır. 645484-232-215-129-65-32-21,5
ve 16 mm²
ölçülerinde iğneleri ile birliktedir.
Proctor Penetrometer
Used to collect information from sample and field.
Comes with 645-484-232-215-129-65-32-21,5
and 16 mm² needles.
ASTM D1558
Numune Çıkarma Krikosu
Standart, modifiye, CBR ve Marshall kalıplardan
numune çıkarabilir. 5 ton kapasitelidir. Numunelere
göre uygun aparatlar opsiyoneldir.
Sample Extruder
Can extrude samples from standard, modified,
CBR and Marshall moulds. 5 tons capacity,
apparatus
for
different
sample sizes are
optional.
Nükleer Kaynaklı Rutubet ve
Yoğunluk Ölçer
Dolgu ve kaplamalarda yoğunluk ve nem içeriği testleri
için kullanılır. 15 sn, 1 dakika ve 4 dakika test
seçenekleri ile %99 doğru sonuçlar verebilir. Gece
çalışmaları için backlight ve cihaz güvenliği için ısı
dedektör özelliği vardır. Arazide şarj edilebilir.
220 V 50 Hz.
Nuclear Moisture and
Density Gauge
Used to test density and moisture content of soil and
asphalt. 15 sec, 1 min and 4 min test times. 99%
accuracy. LCD backlight for night use. Temperature
detector for safety. Can be recharged in field.
220 V 50 Hz.
29
ZEMİN / SOIL
Cep Tipi Vane Cihazı
Arazi testleri için kullanılır.
Pocket Vane
For in-situ tests.
Konsolidasyon Test Seti
1/9, 1/10 ve 1/11 oranlı yükleme kolludur. 50 ve 75
mm hücrelerle kullanılabilir. 0,002 mm hassasiyetli
çökme diali, 50 mm çaplı hücresi, 50 kg ağırlığı ve
yük asma kolu ile birlikte standart olarak verilir.
Consolidation Test Set
1/9, 1/10 and 1/11 ratio loading handle. 50 and 75
mm cells can be used. 0,002 mm precision dial,
50mm diameter cell, 50 kg weight and weigth
hanger.
BS 1377, ASTM D2435, D3877, D4546, AASHTO T216
Direk Kesme Test Seti
3 kN kapasitelidir. 0,00001 ve 9,9999 mm/dak arasında
istenilen hıza set edilebilir.
60x60 mm kesme kutusu, 3 kN kapasiteli yük halkası,
0,002 mm hassasiyetli dikey, 0,01 mm hassasiyetli
yatay deformasyon diali, 50 kg ağırlık seti, numune
çıkarma aparatı, kesme halkası ve yük askı kolu ile
birliktedir.
Direct Shear Test Set
3 kN capacity, speed range from 0,00001 to 9,9999
mm/min. 60 x 60 mm shear box, 3 kN capacity load
ring, 0,002 mm precision vertical , 0,1 mm precision
horizontal deformation dial , 50 kg weight set, sample
extruder, cutting disc, and weight hanger.
ASTM D3080, BS 1377;7, AASHTO T236
30
ZEMİN / SOIL
Üç Eksenli Test Seti (uu)
50 kN kapasiteli, 0,002 ile 2 mm/dak arasında istenilen hıza ayarlanabilir yük çerçevesi, 5 kN
kapasiteli yük hücresi, 0, 001 mm hassasiyetli deformasyon transduseri, 1700 kPa kapasiteli
yanal basınç ünitesi, 1700 kpa kapasiteli test hücresi, 50 mm çaplı numuneler için alt tablası,
basınç yastığı ile birliktedir. Tek eksenli testleri yapabilir. 220 V 50 Hz.
Trixial Test Set (uu)
50 kN capacity, loading speed range from 0,002 to 2 mm/min, 50 kN capacity load cell. 0,001
mm precision deformation transducer. 1700 kPa confining pressure unit, 1700 kPa test cell.
Comes with lower plate and pressure pad for 50 mm diameter samples. Can carry on single axis
tests. 220 V 50 Hz.
ASTM D2850, D4767, BS 1377
31
ASFALT / ASPHALT
Reflüks Ekstaktör Test Seti
Bitümlü karışım oranlarının tayininde kullanılır.
Cam kavanozu, 2 adet tel sepeti, yoğunlaştırıcısı ve
50 adet filtre kağıdı ile birliktedir. 1000 ve 4000 g
kapasiteli
olmak üzere iki model olarak
üretilmektedir. Isıtıcısı opsiyoneldir.
Reflux Extructor Test Set
Used to measure bitumen mixture ratios. Comes
with glass jar, 2 x wire mesh buckets, concentrator,
50 filter papers. Two models: 1000 and 4000 g
capacity. Heater is optional.
ASTM D2172, AASHTO T164-B
Santrifüj Ekstraktör
Bitümlü karışım oranlarının tayininde kullanılır.
1500 ve 3000 g olmak üzere iki model olarak
üretilmektedir.
Fren mekanizması
ile hızlı
durdurulabilir. Cihazla birlikte 100 adet filtre kağıdı
verilir. 220 V 50 Hz.
Centrifuge Extractor
Used to measure bitumen mixture ratios. Two
models: 1500 and 3000 g Brake mechanism for
emergency stop. Comes with 100 filter papers.
220 V 50 Hz.
EN 12697-1, ASTM D2172, AASHTO T164-A
Filtre Kağıtları
Reflüks için kare, santrifüj için ise yuvarlak
şekillidir. Yuvarlak kağıtlar da 40 ve 30 mm çap
seçenekleri mevcuttur.
Filter Papers
Square for reflux, round for centrifuge extractor.
40 mm and 30 mm diameter for round ones.
32
ASFALT / ASPHALT
Numune Çıkarma Krikosu
Standart, modifiye, CBR ve Marshall kalıplardan
numune çıkarabilir. 5 ton kapasitelidir. Tüm
numuneler uygun aparatı ile birliktedir.
Sample Extruder
Extrudes samples from standard, modified, CBR
and Marshall moulds. 5 tons capacity.
Comes with suitable apparatus for each sample
mould.
Marshall Test Cihazı
50 kN kapasiteli 50.8 mm/dak hızlı, LCD grafik
ekranlı, dijital yük ve akma transduserli, 100 mm
çaplı numunelere uygun kırma başlığı ile birlikte.
220 V 50 Hz.
Marshall Test Machine
50 kN capacity, 50.8 mm / min, built in LCD screen,
digital load and displacement transducers. Comes
with 100 mm diameter cracking head.
220 V 50 Hz.
EN 12697-34, BS 598-107,
Asfalt Mikseri
5 l kapasitelidir. Asfalt karışımları yapabilmek için
kullanılır. İstenildiğinde karıştırma kabının altına
ısıtıcı ceket takılabilir. 220 V 50 Hz.
Asphalt Mixer
5 l capacity, used prepare asphalt mixtures. Heater
can be installed under mixing ball.
220 V 50 Hz.
EN 12697-35, BS 598-107,
33
ASFALT / ASPHALT
Endirekt Çekme Aparatı
Marshall test cihazı ile birlikte kullanılır. Tamamı
elektroliz kaplıdır.
Indirect Tensile Apparatus
Used with Marshall test. Fully electrolysis dye
coated.
EN 12697-12, EN 12697-23
Karot Makinası
6 hp gücünde benzin motorludur. Su püskürtme
aparatı mevcuttur. Hafif ve kullanımı kolaydır.
Tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilir. Araçla
çekilebilir modeli opsiyoneldir.
Core Drill
6 hp petrol engine, water spray apparatus. Light
weight and easy to use, fitted wheels for easy
movement, car tug model is optional.
EN 12697-27
Nükleer Kaynaklı Rutubet ve
Yoğunluk Ölçer
Dolgu ve kaplamalarda yoğunluk ve nem içeriği testleri
için kullanılır. 15 sn, 1 dakika ve 4 dakika test
seçenekleri ile %99 doğru sonuçlar verebilir. Gece
çalışmaları için backlight ve cihaz güvenliği için ısı
dedektör özelliği vardır. Arazide şarj edilebilir. 220 V 50
Hz.
Nuclear Moisture and
Density Gauge
Used to test density and moisture content of soil and
asphalt. 15 sec, 1 min, 4 min test times. 99% accuracy.
LCD backlight for night use. Temperature detector for
safety. Can be recharged in-situ. 220 V 50 Hz.
34
ASFALT / ASPHALT
Yol Düzgünlük Cihazı
Yol çalışmalarında kaplamanın düzgünlüğünün
tespiti için kullanılır. Kaydedici ünite opsiyoneldir.
Travelling Beam Device
Used to check irregularities in road surfaces. Model
with built with recorder is optional.
Penetrometre Test Seti
Bitüm numunelerinde batma testleri için kullanılır.
Otomatik zaman kesicili ve manuel olmak üzere iki
model olarak üretilir. Set 6 adet penetrasyon kabı,
1 adet taşıma kabı ve iğneden oluşmaktadır.
Penetrometer Test Set
To test bitumen samples. Two models: manual and
automatic time cutter. Comes with 6 penetration
containers, one carrying container and needle.
EN 1426, ASTM D5, AASHTO T49
Parlama Noktası Tayin Cihazı
Açık kap metoduna göre üretilmiştir. 1 adet
termometre, numune tavası ve ısıtıcı seti
oluşturmaktadır. 220 V 50 Hz.
Flash Point Apparatus
Manufactured according to open container
method. Comes with one thermometer, sample
plate, heater set. 220 V 50 Hz.
ASTM D1310, D3143
35
ASFALT / ASPHALT
Yumuşama Noktası Tayin Cihazı
Manyetik karıştırıcılı ısıtma tablası, 600 ml ısıya
dayanıklı cam beher, termometre, 2 adet bilye, 2
adet yüzük, bilye merkezleme aparatı ve askıdan
oluşmaktadır.
Ring and Ball Apparatus
(Softening Point)
Magnetic stirrer with heater. 600 ml heat resistant
glass beaker, thermometer, two balls, two ring
balls, centering apparatus, and hanger.
EN 1427, ASTM D36, AASHTO T53
İnce Film Isıtma Kaybı Etüvü
100 l kapasitelidir. Cihaz içini gösterebilen cam
kapağa sahiptir. 220 V 50 Hz.
Thin Film Oven
100 l capacity, glass cover, 220 V 50 Hz.
EN 12607-2, EN 13303, ASTM D6, D1754, AASHTO T47, T179, BS
Saybold Viskozimetre
2 ve 1 tüplü modelleri mevcuttur. Dijital
göstergelidir. 2 adet numune şişesi ile birliktedir.
220 V 50 Hz.
Saybold Viscometer
Two models: 2 and 1 tube. Digital gauge. Two
sample bottles. 220 V 50 Hz.
ASTM D88, AASHTO T72
36
ASFALT / ASPHALT
Düktülometre
İçi paslanmaz çelik dışı elektrostatik fırın boyalıdır.
Dijital ayar ve gösterge panellidir. Sirkülasyon
pompalıdır. 3 adet kalıp ve 3 adet kalıp alt tablası ile
birliktedir. Soğutma ünitesi opsiyoneldir. 220 V 50 Hz.
Ductility
Inside material is stainless steel, outside is electro
static dyed. Digital control and display panel.
Circulation pump. Comes with 3 x moulds and 3 x
moulds lower plate. Cooling unit is optional. 220 V 50
Hz.
EN 13398, ASTM D 113, AASHTO T51
Asfalt İçeriği Test Cihazı
Maksimum numune kapasitesi 4,5 kg'dır. Dijital
ölçme aleti vardır. RS 232 bağlantısı ile bilgisayara
bağlanılabilir.
Nokta vuruşlu şerit yazıcısı
üzerindedir. 220 V 50 Hz.
Binder Analysis
Maximum sample capacity 4,5 kg. Digital gauge,
RS 232 connection. Built in point strip printer.
EN 12697-39, ASTMD 6307, AASHTO TP53,
Yapışma Test Seti
Bitüm yapışma testleri için kullanılır. Agrega serme
aparatı, silindir ve yapışma plakaları ile birliktedir.
Adhesion Test Set (Vialit Method)
Used to test bitumen adhesiveness. Comes with
aggregate sprinkling apparatus, cylinder and
adhasive plates.
EN 12272-3
37
MALZEME TEST / MATERIAL TESTING
Elektromekanik
Çekme-Basma Test Cihazı
Metal olmayan malzemelerde çekme, basma, eğilme
testleri için kullanılır. 10 N ile 10 kN arasında birçok
kapasiteli modelleri mevcuttur. Yapılacak testlere uygun
aparatlar, veri okuma ve değerlendirme ünitesi (PC) ve
programı ile birliktedir. 220 V 50 Hz.
Electromechanical
Tensile-Compression Test Machine
Used to make tensile, bending and compression tests on
non-metal materials.Different capacity models ranging
from 10 N to 10 kN. Necessary apparatus for different
tests are supplied. Comes with data processor and PC
software.
Elektromekanik
Çekme-Basma Test Cihazı
Metal veya metal olmayan malzemelerde çekme, basma
ve eğilme testleri için kullanılır. 500 N ile 30 kN arasında
birçok kapasitede modelleri mevcuttur.
Yapılacak
testlere uygun aparatlar, veri okuma ve değerlendirme
ünitesi (PC) ve programı ile birliktedir. 220 V 50 Hz.
Electromechanical
Tensile-Compression Test Machine
Used to make tensile, bending and compression tests on
non-metal and metal materials. Different capacity
models ranging from 500 N to 30 kN, necessary
apparatus for different tests are supplied. Comes with
data processor and PC software.
İklimlendirme Kabinli
Elektromekanik
Çekme-Basma Test Cihazı
Metal veya metal olmayan malzemelerde düşük veya yüksek
sıcaklıklara maruz bırakılarak çekme, basma ve eğilme testleri
için kullanılır. 500 N ile 30 kN arasında birçok kapasitede
modelleri mevcuttur. Yapılacak testlere uygun aparatlar, veri
okuma ve değerlendirme ünitesi (PC) ve programı ile
birliktedir. 220 V 50 Hz.
Electro Mechanical
Tensile-Compression Test Machine
with climate cabinet
Used to make tensile, bending and compression tests on metal
or non metal materials at high or low temperatures.. Different
capacity models ranging from 500 N to 30 kN.
Comes with data processor and PC software. 220 V 50 Hz.
38
MALZEME TEST / MATERIAL TESTING
Hidrolik Üniversal
Çekme-Basma Test Cihazı
Metal veya metal olmayan malzemelerde
çekme, basma ve eğilme testleri için kullanılır.
100 kN ile 2000 kN arasında birçok kapasitede
modelleri mevcuttur. Yapılacak testlere uygun
aparatlar, veri okuma ve değerlendirme ünitesi
(PC) ve programı ile birliktedir. 220 V 50 Hz.
Hydraulic Universal
Tensile-Compression
Test Machine
Used to make tensile, bending and compression
tests on metal or non-metal materials. Different
capacity models ranging from 100 kN to 2000
kN, necessary apparatus for different tests
supplied. Comes with data processor and PC
software. 220 V 50 Hz.
Servo Hidrolik Universal
Çekme-Basma Test Cihazı
Metal veya metal olmayan malzemelerde
çekme, basma ve eğilme testleri için
kullanılır. Güç servo kontrollü DC Motor
tarafından tahrik edilir. 100 kN ile 2000
kN arasında birçok kapasitede modelleri
mevcuttur.
Yapılacak testlere uygun
aparatlar, veri okuma ve değerlendirme
ünitesi (PC) ve programı ile birliktedir.
220 V 50 Hz.
Servo Hydraulic Universal
Tensile-Compression Test
Machine
Used to make tensile, bending and
compression tests on metal or non-metal
materials. Powered by servo controlled
DC motor. Different capacity models
ranging from 100 kN to 2000 kN,
necessary apparatus for different tests
are supplied. Comes with data processor
and PC software. 220 V 50 Hz.
39
MALZEME TEST / MATERIAL TESTING
Hidrolik
Universal Çekme-Basma
Test Cihazı
Metal
veya
metal
olmayan
malzemelerde çekme, basma ve
eğilme testleri için kullanılır. 400 kN
ile 600 kN olmak üzere iki model
olarak üretilmektedir.
Yapılacak
testlere uygun aparatlar, veri okuma
ve değerlendirme ünitesi (PC) ve
programı ile birliktedir. Hidrolik ünite
dijital göstergelidir. Çeneler hidrolik
olarak kontrol edilir. 220 V 50 Hz.
Hydraulic Universal
Tensile-Compression
Test Machine
Used to make tensile, bending and
compression tests on non-metal and
metal materials. Different capacity
models ranging from 400 kN to 600
kN, necessary apparatus for different
tests are supplied. Comes with data
processor and PC software.
BUN-801/1 60 Ton
BUN-801/2 40 Ton
Universal Test Cihazı
Yapı Malzemelerinin basma (Tuğla,
Kiremit, Briket, Alçı, Beton, kiriş, Asfalt
vb) çekme ve eğilme mukavamet
testlerinde kullanılır. 1 ton ile 300 ton
arasında istenilen kapasite seçilebilir.
Tüm cihazlarda yük okumaları için load
cell kullanılır. Bu sayede okumalar
hassastır. 220-380 V 50 Hz.
Universal Test Machine
Used to test construction materials
(brick, tile, beam, concrete, gypsum,
asphalt)
tensile
and bending
properties. Different capacity models
ranging from 1 ton to 300 ton. Load
Cell is used for load measurement for
precision. 220-380 V 50 Hz.
40
MALZEME TEST / MATERIAL TESTING
Dinamik Test Cihazı
Dinamik yorgunluk testleri ile: sabit hız, çekme ve
germe testleri; ayrıca diğer mekanik testler ve
çatlak testlerinde kullanılır. İhtiyaca göre kısmi
vibrasyon ve vuruş testleri yapabilir. Güvenli
değerlendirme sağlar.
Dynamic Testing Machine
Used to dynamic fatigue test; constant speed,
strain and stress tests and also other routine
mechanical tests and fracture mechanical tests.
According to requirement, it can perform partial
vibration and impact test. It can be used for
reliable specimen evaluation.
Melt Flow İndeks
Eriyik akma indeksi test aletleri yüksek
hassasiyetlidir, kalite kontrolü araştırmalarında
kullanılır, yayılma oranı ve hacim oranı ölçümü
yapar. Maksimum test sıcaklığı 400-450 ºC'dir. Test
sonuçları termoplastik materyallerin viskoz
yayılma gücünü verir.
Melt Flow İndeks
Melt Flow Index Tester is highly precise melt
testing instruments for measurement of melt flow
rate (MFR) or melt volume rate (MVR) in quality
control and research application. Max. test
temperature distributes 400-450 ºC. The testing
result can distinguish
the viscous
flow
performance of thermoplastic material under.
Çeneler / Grips
41
MALZEME TEST / MATERIAL TESTING
Çentik Darbe Test Cihazı
Malzemelerde çentikten kırılma testleri için
kullanılır. 150-300-450-600 ve 750 J kapasiteli
modelleri mevcuttur. 380 V 50 Hz.
Pendulum Impact
Used for notch breakage tests. Different capacity
models:150-300-450-600 and 750 J.380 V 50 Hz.
Darbe Test Cihazı
Plastik, seramik, metal ve metal olmayan
malzemeler için farklı tüp, masa ve tablalar
kullanılır. Max. boru çapı 400 mm.den 1600 mm.ye
kadardır. Max. vuruş yüksekliği 2 m.dir. Ağırlıklar
0.25 kg.dan 16 kg.a kadardır ve ASTM
standartlarındadır.
Drop Weight Impact Testing Machine
Used to test impact resistance of various tubes,
board and plate of plastic, ceramic, nonmetal and
metal materials. The max. diameter of pipe is from
400 mm to 1600 mm. The max. impact height is 2
meters. Weight from 0.25 kg to 16 kg ASTM
standard.
Creep Test Cihazı
Creep test cihazı, geniş zaman periyotlarında sabit
yüklemenin sürekli olduğu; uzun süreli kayma, gerilmekopma ve gerilme-gevşeme testlerinde kullanılır.
Yüklemede ve uzatmada manivela kolu yerine, yüksek
kapasiteli sigortaya sahip vida kolu ve servo motor sistemi
kullanılır. Test boyunca uzaktan iletişim kurulabilir. Doğal
hava koşullarında 200 ºC ile 1100 ºC arasında ısıya
dayanabilen yüksek sıcaklık kabini mevcuttur.
Creep Test Cihazı
Creep testing machine is mainly used for long term creep
and stress rupture test and stress relaxation test that
involve maintaining constant load for extended periods of
time, adopts the screw bar and servo motor system to load
assuring high accurancy on load and extension instead of
lever arm device. Remote control function. Furnace and
chambers available with temperature range from 200 ºC to
1100 ºC at norman conditions.
42
GENEL CİHAZLAR / GENERAL EQUIPMENT
Isıtma Tablası
Ortam sıcaklığı ile 370 ºC arasında istenilen
sıcaklığa set edilebilir. Termostat kontrollüdür.
Yaklaşık 25x 30 cm tabla ebatlıdır. 220 V 50 Hz.
Hot Plate
Can be set between room temperature to 370 ºC .
Controlled by thermostat. 25 x 30 cm. 220 V 50 Hz
Kül Fırını
5 ve 7 l kapasiteli ve Açık ve kapalı rezistans
modelleri modelleri mevcuttur. Dijital PID
kontrollüdür. 220-380 V 50 Hz.
Muffle Furnaces
5 and 7 l capacity and open or closed resistance
models are available. Digital PID Controller.
220-380 V 50 Hz.
Saf Su Cihazı
4 l/saat kapasitelidir. Masa üstü ve duvara monte
edilebilir. 220 V 50 Hz.
Water Stills
4 l/h capacity, can be fixed to wall or can be used
table top. 220 V 50 Hz.
43
GENEL CİHAZLAR / GENERAL EQUIPMENT
Elek Sarsma Cihazı
Yatay ve dikey hareketlidir. 100-150-200-250-300
mm kapasiteli elekleri sallayabilir. Islak elemeler
için uygundur. 5-60 dakika arasında zaman ayarı
yapılabilir. Normal ve şiddet kontrollü olmak üzere
iki model olarak üretilir. 220 V 50 Hz.
Sieve Shaker
Horizontal and vertical movement. 100-150-200250-300 mm capacity sieves can be used. Suitable
for wet sieving. Timer can be set between 5-60
min. Two models available: normal and force
control. 220 V 50 Hz.
Etüv
Ortam sıcaklığı ile 250 ºC arasında istenilen değere set
edilebilir. Okuma hassasiyeti 0,1ºC dir. 50-120-250-500750 ve 1000 lt modelleri mevcuttur. Kabin içi ısı hassasiyeti
hacme göre değişiklik gösterebilir. 750 l hacimde
hassasiyet 2,7 ºC dir. İçi paslanmaz çelik dışı elektrostatik
fırın boyalıdır. Dijital ayar ve gösterge panellidir. 220 V 50
Hz.
Oven
Can be set between room temperature and 250 ºC. 0,1 ºC
reading precision. Different capacity models
are
available:50-120-250-500-750 and 1000 l inner cabinet
temperature precision depends on capacity. Precision on
750 l is 2,7 ºC. Stainless steel inside, electrostatic dyed
outside. Digital adjustment and display panel.220 V 50 Hz.
Su Banyosu
30-45-60 ve 90 l kapasiteli standart modelleri
mevcuttur. Ortam sıcaklığı ile 90 ºC arasında
istenilen sıcaklığa ayarlanabilir. Paslanmaz çelik iç
hazneye sahiptir. Soğutma ünitesi opsiyoneldir.
220 V 50 Hz.
Water Bath
30-45-60 and 90 l capacity models are available,
can be set between room temperature and 90 ºC,
stainless steel container.
Cooling unit is
optional.220 V 50 Hz.
44
GENEL CİHAZLAR / GENERAL EQUIPMENT
Dijital Hassas Terazi
0,0001- 0,001- 0,01-0,1- 1-2-5-10-20-50 ve 100 g
hassasiyetlerde olan modelleri mevcuttur. Harici ve
dahili kalibrasyon seçenekleri mevcuttur. Bazı
modeller arazi çalışmaları için akülü, bazı modeller
özgül ağırlık yapmak için tasarlanmıştır. 220 V 50 Hz.
Digital Precision Balance
0,0001- 0,001- 0,01-0,1- 1-2-5-10-20-50 and100 g
precision models are available. External and internal
calibration models are available. Some models fitted
with battery for in-situ, some models are suitable for
bouyancy balance application.
Elek
Paslanmaz çelik tel ve kasnaklıdır. 100-200-300 ve
450 mm çaplı modelleri mevcuttur. Her elek ayrı
ayrı kalite sertifikaları ile birliktedir.
Sieves
Stainless steel mesh and frame. 100-200-300 and
450 mm diameter models are available. Each sieve
comes with quality certificate.
Bölgeç
Elektrostatik fırın boyalıdır. Bölgeç 2 adet toplama
kovası ve bir adet doldurma kovası ile birliktedir.
7-13-15-19-25-30-38-50-64 mm göz açıklığında
standart ölçülerde üretilir.
Riffle Box
Electro-static dyed. Each riffle box comes with 2
collection cups and 1 filling cup. 7-13-15-19-2530-38-50-64 mm slot available.
45
GENEL CİHAZLAR / GENERAL EQUIPMENT
Termometreler
Dijital, analog, civalı ve alkollü olmak üzere değişik
modellerde üretilir. Cep ve el tipi modelleri pratik
kullanımlıdır.
-50..+150, 200, 250, 300 ºC dijital,
-10..+50, 100, 150, 300 ºC civalı ve alkollü,
-50..+50, 100, 250 ºC analog.
Olmak üzere çeşitli modellerde üretilir.
Thermometers
Digital, analog, mercury, alcohol models, pocket and
hand type available.
-50..+150, 200, 250, 300 ºC digital
-10..+50, 100, 150, 300 ºC mercury and alcohol
-50..+50, 100, 250 ºC analog
Cam Ölçü ve Saklama Kapları
Glass Measuring and Vessel
Beher/Beakers 100, 250, 500, 1000 ve 2000 ml.
Balon Joje/Volumetric Flasks
100, 250, 500, 1000 ve 2000 ml.
Mezür/Measuring 100, 250, 500, 1000 ve 2000 ml.
Erlen/Conical Flasks
100, 250, 500, 1000 ve 2000 ml.
Piknometre/Pyknometers
100, 250, 500, 1000 ve 2000 ml
Huni/Funnel 100, 150 ve 200 mm çaplı.
Desikatör Vakumlu / Desicator Vacuum tipe.
200, 250, 300 mm çaplı
Desikatör / Desicator
200, 250, 300 mm çaplı seçenekleri bulunmaktadır.
Porselen Malzemeler
Porcelain Equipment
Karıştırma potası/Mixing Crucible
100, 120, 150 mm çaplı
Havan ve tokmak/Mortar and Pestle
100 ve 200 mm çaplı
Yakma potası/ Burn Crucible
100 mm çaplı.
46
GENEL CİHAZLAR / GENERAL EQUIPMENT
Plastik Malzemeler
Plastic Equipment
Beher/Beakers 100, 250, 500, 1000 ve 2000 ml.
Balon Joje/Volumetric Flasks
100, 250, 500, 1000 ve 2000 ml.
Mezür/Measuring
100, 250, 500, 1000 ve 2000 ml.
Erlen/Conical Flasks
100, 250, 500, 1000 ve 2000 ml.
Kova/Buckets 5, 10,15 l kapasiteli.
Yıkama piseti/Wash Bottles
250, 500,1000 ml kapasiteli.
Huni/Funnel 100, 150, 200 mm çaplı.
Bidon/Bottels 5 l kapasiteli.
Eldiven/Gloves
Metal Malzemeler
Metal Equipment
Esnek Laboratuar Spatulası/Flexible Spatulas
Mala/Trovels
Kare ağızlı kürek/Shovel
Tepsi/Mixing Plate
Şaşula/Scoops
Karıştırma kabı/Mixing Bowls
Numune kutuları/Mousture Content Tints
100, 500, 1000 ml kapasiteli.
Vakum Pompası
Laboratuar tipi.
Vacuum Pump
Laboratory type.
47
GENEL CİHAZLAR / GENERAL EQUIPMENT
Kompresör
25, 50, 100, 150, 250, 500, 1000 l kapasiteli, 10 ve
14 bar modelleri mevcuttur.
Compressor
25, 50, 100, 150, 250, 500, 1000 l capacity, 10 and
14 bars.
Fırçalar
Plastik, kıl ve metal telli modelleri mevcuttur.
Brushes
Plastic, bristle and metal.
PH Metre
Cep, el ve masa tipi modelleri mevcuttur. 4, 7, 14
Ph kalibratörleri opsiyoneldir.
PH Meter
Pocket, hand and laboratory tipe. Optional 4, 7, 14
Ph.
48