Kagir Mal. ve Yapım Tek.

Transkript

Kagir Mal. ve Yapım Tek.
 Ders İzlencesi 2014‐2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: MİMARİ RESTORASYON Dersin adı: KAGİR MALZEME VE YAPI TEKNİKLERİ Dersin veriliş şekli: YÜZ‐YÜZE; PROJEKSİYON İLE TAHTAYA YANSITMA
Dersin genel içeriği: Dersi veren öğretim görevlisi: İREM NARDERELİ BÜLBÜL Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri: İ[email protected] Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle görüşme saatleri: AKADEMİK BİNA /PAZARTESİ 12:00‐13:00 BB 302 ZORUNLU TÜRKÇE 2 SINAV, 1 ÖDEV Dersin verildiği sınıf: Dersin türü (zorunlu/ seçmeli): Dersin dili: Derse ait sınav ve ödev sayısı: X sınav, Y ödev Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: % VİZE SINAVI %30, FİNAL SINAV %60 ÖDEV %10 Derse devam zorunluluğu: % %70 Haftalar İşlenecek Konular/ Yapılacak Planlanan Öğrenme Dersin Kaynakları Etkinlikler Çıktıları ve Alt Beceriler Kagir yapıların tarihsel 1 Geleneksel yapı tanımı, Ali Talat Bey. Kârgir gelişiminin kavranması. İnşaat, Nafia Vekaleti 09.02.2015 kagir yapının ve yapı elemanlarının tanımlanması Mühendis Mektebi 2 malzeme – strüktür – yapım malzeme – strüktür – 16.02.2015 sistemi ilişkisinin kurulması yapım ilişkisini analiz sistem detayları üzerinden analiz edilmesi edebilme, Taş duvarların sınıflandırılması Yayını, 1341 Eldem, Sedad Hakkı. Yapı, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2009. Kuban, Doğan. Mimarlık Kavramları, İTU Yayınları, 1973 Taymaz, Haydar. Yapı Bilgisi I‐II‐III, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1995. Arseven, Celal Esad. Türk Sanatı, İstanbul, 1928. Sönmez, Neslihan. Osmanlı Dönemi Yapı ve 3 Döşemeler, kemer, tonoz, 23.02.2015 kubbe ve üst örtü geçiş elemanları Malzeme Terimleri Sözlüğü, YEM Yayınları, İstanbul, 1997. Eğrisel elemanların strüktürel özelliklerinin kavranması Tayla, Hüsrev. Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları, Cilt I‐
II, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, İstanbul, 2007. Naumann, Rudolf. Eski Anadolu Mimarlığı, TTK Yayınları, Ankara, 1975. Başgelen, Nezih. Çağlar Boyunca Anadolu’da Duvar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1993. Lawrence, Arnold Walter. Greek Architecture, London, 1967 Macdonald, William L. The architecture of the Roman Empire, Cilt I‐II, 1982. Akıncı, Şirin. İstanbul'un fethinden Lale devrine kadar Osmanlı kârgir mimarisinde yapım teknikleri 1453‐1730, İTU Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 1998. Uluengin, Fatin. Bülent Uluengin, Mehmet Bengü Uluengin. Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, YEM Yayın, İstanbul, 2007. Yüzer Erdoğan, Güngör Yıldırım, Angı Serkan. Doğal Taş Deyince, Granit AŞ, İstanbul,2008. Cilason Necat, Tonka Salih, Gürol Gürdal. İstanbul ve Çevresi Taş ‐ Doğal Agrega Ocakları, STFA AŞ, İstanbul, 1989. Erguvanlı Kemal, Ahunbay Zeynep. “Mimar Sinan’ın Eserlerinde Kullandığı Taşların Mühendislik Jeolojisi ve Mimari 4 Megalitik yapılar, Antik 02.03.2015 Yunan örgü teknikleri ve Farklı dönemlere ait yapılarda kagir malzemenin kullanımı, yüzey işleme çeşitleri Roma mimarlığı kârgir duvar yapım teknolojisini analiz edebilme yapım sistemleri becerisi. 5 Bizans, Beylikler, Selçuklu 09.03.2015 ve Osmanlı Mimarlığında kagir yapım sistemi Farklı dönemlere ait yapılarda kagir malzemenin kullanımı, yapım teknolojisini analiz edebilme becerisi. 6 Doğal taş türlerini ve Doğal taşların oluşumları 16.03.2015 Fiziksel ‐ kimyasal ‐ mekanik bozulma süreçlerini teşhis etme becerisi. özellikleri İstanbul Tarihi Yarımada'da görülen taş türlerini tanımlama Taşlarda görülen bozulmaların tanımlanması 7 Alan gezisi ‐ teknik inceleme 23.03.2015 Ödev konularının belirlenmesi Kagir yapı ve yapı elemanlarını tanımlayabilme, çizim ile ifade edebilme beceresi 8 Vize Derste öğrenilenlerin 30.03.2015 aktarılabilmesi becerisi. 9 İskelet yapılarda İlkçağdan günümüze taşın 06.04.2015 ocaktan çıkarılması ve strüktürün sağlamlaştırılması için işlenmesi süreçleri öneri getirebilme. Taşçı aletleri, Taş işleme, taş Özellikleri”, Mühendislik Jeolojisi Bülteni, 11, s.109‐
114, 1989. Rockwell, Peter. The Art of Stoneworking, Cambridge UniversityPress, Cambridge, 1993. Bingöl, Orhan. Arkeolojik oyma Mimari’de Taş, Homer Kitabevi, İstanbul, 2004. 10 Ashurst John, Dimes Pişmiş toprak malzemelerin Pişmiş toprak 13.04.2015 özellikleri, üretimi, kullanımı malzemeyi tanıma, Francis, Conservation of Building and Decorative Konservasyon müdahaleleri özelliklerini tespit edilebilmesi becerisi. Stone, Volume 1 ‐2 I Konservasyon önerisi Butterworth‐Heinemann. geliştirebilme
Brandi Cesare, Theory of Restoration, Nardini Editore, Firenze, Italy, 2005. Feilden Bernard, Conservation of Historic Buildings, Elsevier, Oxford,2003. 11 Teutonico Jeanne Marie, A Geleneksel harçlar, içerik ve Geleneksel harçları 20.04.2015 üretim analiz edebilme becerisi Laboratory Manual for Architectural Sıvalar, bağlayıcı ve agrega Konservasyon önerisi geliştirebilme
Conservators, ICCROM, türleri Rome,1988. Konservasyon müdahaleleri II 12 Ödev sunumları 27.04.2015 13 Ödev sunumları 04.05.2015 14 Ödev sunumları 11.05.2015 Raporlama, anlatım, sunum becerisi Raporlama, anlatım, sunum becerisi Raporlama, anlatım, sunum becerisi *Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.

Benzer belgeler