aoyduyuru - AKPortfoy

Yorumlar

Transkript

aoyduyuru - AKPortfoy
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AKBANK T.A.Ş.
ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DENGELİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU
İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu İçtüzüğü’nün 1.2.,2.4.,6.1.
ve 6.3. maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 05/07/2006 tarih ve KYD/379 sayılı izin doğrultusunda
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni içtüzük metni 10/07/2006 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir.
Değişiklikler 13/07/2006 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :
Fon içtüzüğünde, Fon portföyündeki varlıkların saklanmasına yönelik olarak State Street Bank GMBH ile imzalanan
saklama sözleşmesi çerçevesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
1)Bu içtüzükte AKBANK T.A.Ş. “KURUCU”, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİCİ”, İMKB Takas ve Saklama
Bankası A.Ş. , Euroclear Bank S.A./N.V. ve State Street Bank GmbH "SAKLAYICI KURULUŞLAR", Akbank T.A.Ş. Özel
Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu "FON", Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VII, No:10 Yatırım
Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile ek ve değişiklikleri ise “ TEBLİĞ “ olarak ifade edilecektir.
2) Saklayıcı Kuruluşların;
Unvanı; İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkez Adresi; Abide-i Hürriyet Cd. Mecidiyeköy Yolu Sk. No.286 80260 Şişli - İSTANBUL
Unvanı: EUROCLEAR BANK S.A./N.V.
Merkez Adresi: 1 Boulevard Du Roi Albert II B-1210 Brussels Belgium
Unvanı : STATE STREET BANK GMBH
Merkez Adresi : Brienner Strasse 59 D – 80333 Munich Germany
3) Fon portföyündeki varlıklar yapılacak bir sözleşme çerçevesinde İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nezdinde
saklanır. Fon portföyündeki Yabancı Menkul Kıymetler ise yapılacak bir sözleşme çerçevesinde EUROCLEAR BANK S.A./N.V.
ve STATE STREET BANK GMBH nezdinde açılan hesaplarda saklanır.
4) Fon portföyündeki yabancı menkul kıymetler EUROCLEAR BANK S.A./N.V. ve STATE STREET BANK GMBH nezdinde
saklanır. EUROCLEAR BANK S.A./N.V. saklamasında aracı olarak İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. kullanılır. Yabancı
menkul kıymetlerin alım,satım ve saklama işlemlerinde iletişim SWIFT ve yazı ile gönderilecek talimatlar aracılığı ile yürütülür.
Saklama ile ilgili masraf ve ücretler ile benzeri mali yükümlülükler ülkelerin değişik enstrümanları ile farklılık gösterir.
Alım,satım,kupon,itfa ve temettü işlemlerine ilişkin teyitler aynı gün, ekstreler bir sonraki gün saklamacı tarafından gönderilir.
Saklama kuruluşları aylık olarak da doküman göndermektedirler.
1

Benzer belgeler

aoytadıl - AK Portföy

aoytadıl - AK Portföy İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. , Euroclear Bank S.A./N.V. ve State Street Bank GmbH "SAKLAYICI KURULUŞLAR", Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu "FON", Ser...

Detaylı

MalzeMeler ve Oyunun KuruluMu

MalzeMeler ve Oyunun KuruluMu Eğer maksimum sayı olan 3 kaydırma sonrasında hayvan tamamen görünüyorsa, hayvan kartını ödül olarak alır ve önünüze koyarsınız. Sonra sıra bir sonraki oyuncuya geçer. Eğer 3 kaydırma sonrasında ha...

Detaylı

global saklama uygulama prosedürleri

global saklama uygulama prosedürleri Takasbank üyeleri Takasbank üzerinden SWIFT arayüzü veya Takasbank Üye Web Menüsü üzerinden Euroclear Bank’a ulaşır ve global saklama hizmetini alır. Takasbank ve Euroclear

Detaylı

22 Eylül 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26297 TEBLİĞ Sermaye

22 Eylül 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26297 TEBLİĞ Sermaye zorunludur. Özel fonlarda izahnamede belirtilen hususlarda yapılacak değişiklikler, katılma payı sahiplerine 6 iş günü içinde iadeli taahhütlü olarak postayla bildirilir. Serbest yatırım fonlarında...

Detaylı