buradan

Transkript

buradan
w
w
w
.ja
va
tu
r
k.
or
g
Neden
Üniversitede
Java?
!
Akın Kaldıroğlu
[email protected]
!
11 Eylül 2014
www.JavaTurk.org
Akın Kaldıroğlu Kimdir?
Akın Kaldıroğlu, Ayvalık’lıdır. •
1990 İTÜ mezunudur. •
1993-­‐2001 yılları arasında ABD’de Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği yüksek lisans eğitimleri almış ve çalışmıştır. •
Analist-­‐programcı olarak başladığı kariyerine Yazılım Mühendisliği ve Java danışmanı ve eğitmeni olarak devam etmektedir. •
www.javaturk.org’da blog yazmaktadır. •
Müzik, felsefe ve çocukları en çok sevdiği hobileridir. •
[email protected] ve sosyal medyadan rahatlıkla ulaşılır.
w
w
w
.ja
va
tu
r
k.
or
g
•
www.JavaTurk.org
2
g
Java Nedir?
Java, 1995 yılında Sun tarafından piyasaya sunulmuş olan, genel amaçlı bir programlama dilidir. •
2010 yılında Oracle Sun’ı satın alarak Java’nın yeni sahibi oldu. •
Dünyada ve ülkemizde en yaygın olarak kullanılan dillerdendir.
w
w
w
.ja
va
tu
r
k.
or
•
www.JavaTurk.org
3
k.
“Üniversite’de Java”dan kasıt, kavramların ve tekniklerin öğretilirken Java’nın kullanılmasıdır. va
tu
r
•
or
g
Bazı Noktalar
w
w
“Üniversite’de Java” ile sadece programlamaya giriş derslerinde değil, genel olarak Java’nın kullanılması kastedilmektedir.
w
•
.ja
!
www.JavaTurk.org
4
va
tu
r
k.
or
Üniversitelerde öğrencilere Java öğretmenin ya da öğretmemenin pek çok akademik sebebi olabilir: Java, C/C++’a göre çok daha düzenli ve soyut bir dildir. •
Java, Smalltalk gibi pure object-­‐oriented değildir. •
Python, syntax açısından bir lise mezunu için Java’dan daha basit ve anlaşılırdır.
w
w
.ja
•
w
•
g
Neden Üniversitede Java? - I
www.JavaTurk.org
5
Neden Üniversitede Java? - II
Fakat ben, kalkınmakta olan bir ülke olarak, endüstrimiz açısından, üniversitelerde neden Java’nın da öğretilmesi gerektiğine dair bir kaç sebepten bahsetmek istiyorum: •
Bu sebepler, .ja
va
tu
r
k.
or
g
•
diğer diller yanında Java’nın da öğretilmesi gerektigine dairdir, •
ülkemizin yazılım endüstrisi açısından düşünülmüştür, •
dolayısıyla, pratik ve pragmatik sebeplerdir.
w
w
w
•
www.JavaTurk.org
6
Yazılım Kültürümüz Üzerine
Ülkemizde sağlıklı ve derin bir programlama ve yazılım geliştirme kültürü malesef yok. k.
Var olan kültürümüz daha çok ya Microsoft teknolojileri (özellikle VB) ya da Cobol-­‐RPG gibi eski diller ve Progress, Oracle’in Forms-­‐Reports gibi 4th GL üzerine kurulu: •
Data-­‐oriented .ja
•
w
w
Drag-­‐and-­‐drop Programlama birikimimiz çok sığ olduğu gibi bir mühendislik süreci de işletemiyoruz. w
•
•
va
tu
r
•
or
g
•
Dünyada yazılım sektöründe rekabet edemiyoruz.
www.JavaTurk.org
7
Üniversitelerde Java Öğretilmeli
or
g
Java üniversitelerde öğretilmeli çünkü Java, dünyada ve ülkemizde, pek çok sektörde ana yazılım geliştirme dilidir ve uzun süre ana akımda olacaktır, •
çok paradigmalı bir programlama dilidir, •
çok geniş bir ekosistem yaratmıştır, •
güçlü ve sağlıklı bir yazılım ve programlama kültürü kazandırır, •
ve açık kaynak kod yaklaşımının destekçisidir.
w
w
.ja
va
tu
r
k.
•
w
•
www.JavaTurk.org
8
Ana Yazılım Geliştirme Dili - I
k.
or
g
Java, dünya çapında en büyük geliştirme toplumuna sahip olan dildir, TIOBE indexinde Eylül 2014’de ikincidir. •
LangPop.com’da göre de ikincidir. •
Dünya çapında 7 ila 10 milyon civarında geliştirici sayısından bahsedilmektedir. w
w
.ja
va
tu
r
•
w
•
•
Dünyadaki programcıların TIOBE’ye göre %17’si, Langpop’a göre ise %15’i Java kullanmaktadır.
www.JavaTurk.org
9
Ana Yazılım Geliştirme Dili - II
Sayısı 250’nin üzerinde JUG’lar son derece faal topluluklardır. •
Yıllık konferanslar, web üzerinden erişilebilen dergi, blog, forum vb. yazılı ve video kaynaklar ile çok zengin bir bilgilenme ortamı sunar. •
Amazon’da Java için 22,710, C++ için 7,322, Python için 3,975, C# için ise 5,016 kitap sonucu gelmektedir. •
Java Community Process (JCP.org), Javacıların Java’nın gelişimini etkileyebilecekleri bir mecradır.
w
w
w
.ja
va
tu
r
k.
or
g
•
www.JavaTurk.org
10
k.
or
Java, çok paradigmalı bir programlama dilidir: Standart prosedürel mekanizmaları ile structured programming öğretilebilir, •
Güçlü nesne soyutlamaları ile OO programlama •
Java SE 7 ile gelen fonksiyonel yapılar w
w
.ja
va
tu
r
•
•
w
•
g
Çok Paradigmalı Dil - I
Scala gibi JVM dilleriyle tam fonksiyonel programlama desteği
www.JavaTurk.org
11
Çok Paradigmalı Dil - II
or
g
Programlamaya giriş dersinde kullanılabilir çünkü Java statik tiplidir, •
söz dizimi açısından ne çok soyut ne de çok aşağı seviyededir, anlaşılması kolay (intuitive) bir yapıdadır, •
Hem prosedürel hem de nesne yapılarına sahiptir, •
Greenfoot, BlueJ, Dr. Java vb. giriş seviyede, etkileşimli öğrenme ortamları ve araçları mevcuttur, •
Eğitim amaçlı geliştirilmiş, graoik, oyun vb. kütüphanelere sahiptir.
w
w
.ja
va
tu
r
k.
•
w
•
www.JavaTurk.org
12
Çok Paradigmalı Dil - III
or
g
Java, aşağıdaki konuları öğretmek için de gerekli bileşen, API vb. yapılara sahiptir: Algoritmalar ve veri yapıları, •
Network-­‐web-­‐mobile programlama, •
Veri tabanı programlama •
Graoik programlama •
İşletim sistemleri, compilerlar, •
Paralel programlama, vb.
w
w
.ja
va
tu
r
k.
•
w
•
www.JavaTurk.org
13
g
Sağlıklı Bir Yazılım Kültürü - I
Java kültürü, C++ ve Smalltalk üzerine inşa edilmiştir, •
Java kültürü, kaliteli yazılım üretmeye odaklanmıştır, •
Java modern programlama ve yazılım geliştirme teknik ve yaklaşımlarına öncülük eden bir kültüre sahiptir,
w
w
w
.ja
va
tu
r
k.
or
•
www.JavaTurk.org
14
Sağlıklı Bir Yazılım Kültürü - II
Java, hem mimari hem sınıf seviyesinde lowly-­‐coupled ve higly-­‐cohesive yapılar kurgulamayı destekler, •
APIleri ile “program to an interface, not an implementation” prensibini uygular, •
Katmanlı yapılar, layers-­‐tiers, yoğun design patterns kullanımı, component-­‐based yaklaşım, •
TDD’dan, continuous integrationa, JavaDoc’a kadar pek çok yeni teknik ve yaklaşım, Java dünyasında keşfedildi/gelişti ve diğer dillere uygulandı.
w
w
w
.ja
va
tu
r
k.
or
g
•
www.JavaTurk.org
15
Java Bir Ekosistemdir - I
k.
or
g
Java çok geniş bir yazılım geliştirme ekosistemidir Java SE, standart programlama dili, •
Java EE, kurumsal ölçekteki uygulamalar için her türlü bileşene sahiptir, •
Java ME, mobil platformlar için ciddi bir alternatiftir, •
JavaFX, rich internet applications (RIA) için geliştirilmiştir.
w
w
.ja
va
tu
r
•
w
•
www.JavaTurk.org
16
Java Bir Ekosistemdir - II
tu
r
k.
or
g
Java ekosisteminde ortaya çıkan ve yazılım ve bilgi teknolojileri dünyasını etkileyen teknolojiler ve yaklaşımlardan bazıları: JUnit ile TDD, •
Hadoop ile big data yönetimi, •
Android ile mobil işletim sistemi, •
ve Apache Software Foundation’da pek çok proje…
w
w
.ja
va
•
w
•
www.JavaTurk.org
17
Java Virtual Machine
JVM, bir mühendislik harikası olarak, sanal bir makinadan çok daha fazlasıdır, •
JVM, pek çok veri tabanı ve SAP gibi uygulamayla entegredir. va
JVM, üzerinde onlarca farklı amaçlarla geliştirilmiş dilin çalışmasına izin veren sanal bir ortamdır Groovy: Dinamik tipli bir dil •
Scala: Fonksiyonel destek •
Jython: JVM’deki Python •
Closure: Fonksiyonel Lisp dialekti •
JRuby: JVM’deki Ruby
w
w
.ja
•
w
•
tu
r
k.
or
g
•
www.JavaTurk.org
18
Açık Kaynak Kod - I
k.
or
g
Java, kendini açık kaynak kod kültürüne elveren bir yapıya sahiptir JCP (JCP.org) zaten açık bir ortamdır, •
Java, standardlar üzerine bina edilmiştir, •
Java’nın ve bileşenlerinin açık kaynak kod implementasyonları, w
w
.ja
va
tu
r
•
•
Uygulama sunucuları, veri tabanları, bileşenler, araçlar, iş yazılımları, vs. •
Java JDK’in kodu bile Mayıs 2007’den bu yana açıktır.
w
•
www.JavaTurk.org
19
Açık Kaynak Kod - II
Açık kaynak kodlu ürünler, pek çok projenin başlangıç saohasında kullanılabilir, •
Açık kaynak kodlu projeler, çok güzel bir öğrenme ve yardımlaşma ortamı yaratmaktadır, w
Apache Software Faundation’da (ASF) yüzlerce projede 3000 civarında gönüllü çalışmaktadır. •
w
w
•
.ja
va
tu
r
k.
or
g
•
Açık kaynak kod, ülkemiz için de stratejik olarak önemlidir.
www.JavaTurk.org
20
ABD’nin En İyi Üniversitelerinde
or
g
En son ACM yayınına göre ABD’de CS bölümlerinde, programlamaya giriş dersinde kullanılmada Python ilk sırada, Java ise ikinci sıradadır. .ja
Bunda Python’un çok basit ve kısa sözdizimi, interpreted yapısı, basit shell arayüzü ve dinamik tip yapısı etkilidir. •
w
w
w
•
va
tu
r
k.
•
http://javarevisited.blogspot.com.tr/2013/11/java-­‐vs-­‐python-­‐
which-­‐programming-­‐laungage-­‐to-­‐learn-­‐oirst.html www.JavaTurk.org
21
or
g
Türkiye Üniversitelerinde
C, C++, C#/.NET ve Java yoğun olarak öğretiliyor. •
Hiç Java ile uğraşmadan mezun olanlarla sık sık karşılaşıyoruz. •
C#/.NET, muhtemelen dünya ortalamasının çok üstünde bir oranda öğretiliyor.
w
w
w
.ja
va
tu
r
k.
•
www.JavaTurk.org
22
Sonuç
Geniş kullanım alanına sahip olması, sağlıklı bir programlama ve yazılım kültürü kazandırması, üniversitede öğretilebilecek/kullanılabilecek yapıda olması ve açık kaynak kod kültürünü desteklemesinden dolayı üniversitede Java öğretilmeli! •
Bir uygulayıcı olarak, tutkulu, kavram ve teknikleri iyi bilen ve Java ile uygulayan mezunlara ihtiyacımız var.
w
w
w
.ja
va
tu
r
k.
or
g
•
www.JavaTurk.org
23
Kaynaklar
Olin Shivers, “Why Teach Programming Languages”, 2008 SIGPLAN Workshop on Programming Language Curriculum , May 29–30, 2008, Cambridge, MA, USA (http://www.ccs.neu.edu/home/
shivers/papers/why-­‐teach-­‐pl.pdf) •
Avinash Kak, “Teaching Programming”, Purdue University, (https://engineering.purdue.edu/kak/
TeachingProgramming.pdf ) •
David Gries, “Teaching Java –with OO oirst”, (http://www.cs.cornell.edu/gries/programlive/
oooirst.pdf) •
http://cacm.acm.org/blogs/blog-­‐cacm/176450-­‐python-­‐is-­‐now-­‐the-­‐most-­‐popular-­‐introductory-­‐
teaching-­‐language-­‐at-­‐top-­‐us-­‐universities/fulltext •
What programming languages do the top tier Universities teach? http://
stackoverolow.hewgill.com/questions/644/099.html •
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_educational_programming_languages •
http://javarevisited.blogspot.com.tr/2013/11/java-­‐vs-­‐python-­‐which-­‐programming-­‐laungage-­‐to-­‐
learn-­‐oirst.html w
w
w
.ja
va
tu
r
k.
or
g
•
www.JavaTurk.org
24
Kaynaklar
Programming Methodology http://web.stanford.edu/class/cs106a/ , Programming Abstractions http://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs106b/cs106b.1136/ , Object-­‐
Oriented System Design http://web.stanford.edu/class/cs108/ •
Using Java in CS Education http://www.cs.rit.edu/~ncs/Uppsala97/ •
TIOBE Index http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html •
Programming Language Popularity http://langpop.com/ •
https://plumbr.eu/blog/how-­‐many-­‐java-­‐developers-­‐in-­‐the-­‐world ve http://
java.dzone.com/articles/how-­‐many-­‐java-­‐developers-­‐are •
Seven Java projects that changed the world http://radar.oreilly.com/2011/07/7-­‐java-­‐
projects.html •
Java Is A Dead-­‐End For Enterprise App Development http://blogs.forrester.com/
mike_gualtieri/10-­‐11-­‐23-­‐java_is_a_dead_end_for_enterprise_app_development w
w
w
.ja
va
tu
r
k.
or
g
•
www.JavaTurk.org
25
g
w
w
.ja
va
tu
r
k.
or
Dinlediğiniz için
teşekkür ederim.
!
w
Bu sunuma www.javaturk.org adresinden
ulaşabilirsiniz.
www.JavaTurk.org

Benzer belgeler

Java Performansı

Java Performansı Ø Bu sonuçlardan çıkabilecek tek şey olsa olsa “Java’nın, C++ kadar hızlı çalışabilir”dir. Ø Bu sonuçların uygulama performansını değil, algoritmik performansı gösterdiğini unutmayalım.

Detaylı

2. Bölüm Çok Şekillilik (Polymorphism)

2. Bölüm Çok Şekillilik (Polymorphism) sanal/Internet ortamlarında yayınlanması yasaktır. Böyle bir ihtiyaç halinde lütfen benimle, [email protected] adresinden iletişime geçin. Bu ve benzeri eğitim malzemelerine katkıda bulunmak ya da...

Detaylı