Road Constructions - Tek

Transkript

Road Constructions - Tek
www.tekimas.com.tr
HAKKIMIZDA
TEK-İMAŞ 1986 ‘dan beri,
 Yol, Altyapı ve Üstyapı İnşaatları, Enerji,
 Profosyonel çözüm ve modern iş planlamaları ile ‘’İsteğe Özel’’ hizmet yapıları,
 Üst düzey nitelikli yönetici kadrosunca günün modern teknolojisinin kullanımı ile bilinçli iş faaliyeti
aksiyonu,
 Her iş koluna özel makine parkı ile yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde anahtar teslimi dakik faaliyet,
RUSYA
 Sağlık hizmetleri için; Anahtar teslimi hastane medikal ekipman planlaması, temini, montajı ve
eğitimi,
- Müşteriye,
- Kamuya,
KOSOVA
- Çevreye,
ARNAVUTLUK
Hep ‘’Özenli, Güvenli, İstikrarlı ‘’hizmet hedeflenerek onurlanagelen kuruluş,
TÜRKMENİSTAN
TEK-İMAŞ 1986’dan beri...
IRAK
ABOUT US,
TEK-IMAS Since 1986,
 Road, Infrastructure and Superstructure Constructions, Energy,
 “Made to Order” service structures which are created by professional solution and modern business
planning.
 Conscious business activities driven by the senior management who are using the modern
technology of today.
 On time turnkey domestic and international service operations, with own machine park specially
dedicated to each business line.
 Health services; Turnkey hospital medical equipment planning, supply, installation and training.
- To the Customer,
- To the Public,
- To the Environment,
Always targeting “Attentive, Secure, Stable” service, serving with honor,
TEK-IMAS Since 1986...
2
3
ALT YAPI
ÇALIŞMALARI
- Kanalizasyon, doğalgaz, içme suyu ve boru hatları inşaatları
- Yol inşaatları
- Saha düzenlemeleri, akarsu
ıslahları ve drenaj kanalları inşaatları
- Gölet, baraj ve su yapıları
- Diğer altyapı inşaatları
INFRASTRUCTURE
WORKS
- Sewerage systems, water and natural gas pipeline constructions
- Highway constructions
- Landscape works, watercourse bed improvement and drainage canal constructions
- Pond, dam and water constructions
- Other infrastructure works
5
ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS
Yol İnşaatları / Road Constructions
KOSOVA
OTOYOL PROJESİ
KOSOVO
MOTORWAY PROJECT
Morina-Pristina – KOSOVA
Torak işleri:
4.700.587 m3 kazı
2.106.820 m3 dolgu
Morina-Pristina - KOSOVA
Earthworks:
4.700.587 m3 excavation
2.106.820 m3 fill
İşveren: Bechtel Enka O.G.
Employer: Bechtel - Enka J.V.
6
7
ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS
Yol İnşaatları / Road Constructions
RRSHEN-KALİMASH
OTOYOLU / ARNAVUTLUK
RRSHEN-KALIMASH
HIGHWAY/ALBANIA
Toprak İşleri: 4.333.714 m3 kazı,
787.769 m3 dolgu ve menfez inşaatı.
Earthworks: 4.333.714 m3 excavation,
787.796 m3 fill and construction of culverts.
İşveren: Bechtel-Enka OG
Employer: Bechtel - Enka JV
8
9
ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS
Yol İnşaatları / Road Constructions
Türkmenbaşı Şehİr İçİ
Yolların Asfaltlanması
Türkmenbaşı - TÜRKMENİSTAN
TURKMENBASHY URBAN ROADS
ASPHALT PAVING
TURKMENBASHY - TURKMENISTAN
Türkmenbaşı şehrinin 25 km uzunluğundaki ana
arter şehir içi yollarının asfaltlarının kazılması
ve yenilenmesi işleri.
Cold milling of asphalt roads and reconstruction
works of 25 km long main urban roads of
Turkmenbashy
İşveren: Türkmenistan Balkan Vilayet
Hekimliği
Employer: Turkmenistan Yolgurluysk
State Administration.
10
11
ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS
Yol İnşaatları / Road Constructions
Koya Ünİversİtesİ Altyapı,Yollar
ve Çevre Düzenleme İşlerİ
Koya / IRAK
Koya University, Infrastructure,
Roads and Landscaping Works
Koya / IRAQ
Kampüs içi yolların inşaatı, yağmursuyu,
kanalizasyon ve içme suyu şebeke inşaatları,
betonarme su depoları ile yapısal ve bitkisel
peyzaj işlerini kapsamaktadır.
Construction of in-campus roads, rainwater,
sewage and drinking water networks construction,
reinforced concrete water tanks and landscaping
works.
İşveren: Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma
Bakanlığı
Employer: Ministry of Higher Education and
Scientific Research
12
13
ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS
Yol İnşaatları / Road Constructions
İZMİR - AYDIN OTOYOLU
İNŞAATI
İZMİR - AYDIN MOTORWAY
CONSTRUCTION - TURKEY
Ariyet kazısı, sıyırma, tesviye kazısı ve
otoyol gövde teşkili çalışmaları.
Motorway borrow excavation, stripping,
leveling excavation and motorway main
body formation works.
İşveren: Kutlutaş - Dilingham OG
14
Employer: Kutlutaş - Dilingham JV
15
ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS
Kanalizasyon Şebeke İnşaatları / Sewage Network Constructions
KADIKÖY 6. KISIM ATIKSU
ŞEBEKESİ İNŞAATI
İSTANBUL
KADIKÖY 6 th SECTION SEWAGE
NETWORK CONSTRUCTION
İSTANBUL
İşveren: İstanbul Su ve Kanalizasyon
İdaresi
Employer: İstanbul Water and Sewage
Authority
16
29. KISIM KANALİZASYON
ŞEBEKE İNŞAATI PALPLANŞ
ÇALIŞMASI / ADAPAZARI
29 th SECTION SEWAGE NETWORK
CONSTRUCTION SHEET PILING
WORKS / ADAPAZARI - TURKEY
İşveren: İller Bankası
Employer: İller Bank
17
ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS
Akarsu Islah Çalışmaları / River Improvement Works
KÜÇÜKSU DERESİ
ISLAH ÇALIŞMALARI
İSTANBUL
KÜÇÜKSU RIVER
IMPROVEMENT WORKS
İSTANBUL - TURKEY
Dere Islahı: 5,6 km kanalizasyon
hatları: 16 km, yol inşaatı: 11,2 km,
kazı: 215.000 m3, beton: 22.000 m3,
taş duvar: 40.000 m3
5,6 km river improvement, 16 km sewage
network, 11,2 km road construction,
215.000 m3 excavation, 22.000 m3 concrete,
40.000 m3 stone masonary
İşveren: İstanbul Su ve Kanalizasyon
İdaresi
Employer: İstanbul Water and Sewage
Authority
18
19
ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS
Akarsu Islah Çalışmaları / River Improvement Works
Drenaj Kanalı İnşaatları / Drainage Canal Constructions
FORD OTOSAN DERE ISLAHI
İNŞAATI / İZMİT
FORD OTOSAN RIVER
IMPROVEMENT CONSTRUCTION
İZMİT - TURKEY
GEREDE - ANKARA OTOYOLU
DRENAJ KANALLARI İNŞAATI
GEREDE - ANKARA MOTOWAY
CONSTRUCTION OF DRAINAGE
CANALS / TURKEY
Dere yatağına taş tahkimat yapılması
Rock fortification on river bed
İşveren: Ford Otosan
Employer: Ford Otosan
700.000 ton taş tahkimatı
5.300 m3 kaya tutucu
700.000 tons stone fortificatian
5.300 m3 rock retainer
İşveren: Bechtel - Enka OG
Employer: Bechtel - Enka JV
20
21
ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS
Baraj - Regülatör İnşaatları / Dam Constructions
GÖKSU REGÜLATÖRÜ VE HES
İNŞAATI / BOLU – TÜRKİYE
GÖKSU REGULATOR AND HEPP
CONSTRUCTION / BOLU - TURKEY
Göksu Hes 17 MW Anahtar Teslim İnşaatı.
Goksu Hepp,17 MW,Turnkey Project
İşveren: TEK-EN Enerji Üretim A.Ş.
Employer: TEK-EN Energy Production Inc.
22
23
ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS
Baraj - Regülatör İnşaatları / Dam Constructions
ÇAN TERMİK SANTRALİ
ÇAN THERMAL POWER PLANT / TURKEY
Santral sahasında kül barajı ile kül
depolama sahası, kuşaklama kanalı ve
servis yolu inşaatları.
Ash dam, ash disposal area, peripheral canals
and access road construction.
İşveren: Alstom - Teknotes OG
Employer: Alstom - Teknotes JV
24
25
ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS
Doğalgaz Şebeke Hattı İnşaatı / Natural Gas Network Constructions
DOĞALGAZ ŞEBEKE
İNŞAATLARI / BURSA
NATURAL GAS NETWORK
CONSTRUCTION / BURSA
İşveren: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Employer: Bursa Metropolitan Municipality
26
Orman Yolu Yapım Çalışmaları / Forest Road Constructions
ORMAN YOLU YAPIMI VE YOL
BAKIMI
forest road costuructıons
Kaya ve toprak kazılarık, gerekli sanat
yapılarının inşaat, malzeme serilmesi,
sıkıştırılması ve diğer çeşitli işler ile
yolların bakımı firmanın faaliyetleri
arasındadır.
Rock and soil excavation, necessary small
structure constructions, material spreading,
compacting and other works in road
construction and maintanence of roads are
also in our company activities.
Mersin, Ankara, Bolu, Çanakkale,
Kastamonu, Amasya, Antalya, Anadana,
Kahramanmaraş ve Muğla Orman Bölge
Müdürlüklerine gerçekleştirilen projeler;
Completed projects for Mersin Ankara, Bolu,
Çanakkale, Kastamonu, Amasya, Antalya,
Anadana, Kahramanmaraş and Muğla foresty
regional directorates
- 115 km B tipi yol inşaatı,
- 11.600 km yol bakım çalışması
- 115 km B type road construction
- 11.600 km road rehabilitation
İşveren: Orman Genel Müdürlüğü
Employer: Forest General Directorate
27
ÜSTYAPI
ÇALIŞMALARI
- Üniversite Binası İnşaatları
- Hastane İnşaatları
- Spor Tesisleri İnşaatları
- Özel Bina İnşaatları
- Endüstriyel Tesis İnşaatları
SUPERSTRUCTURE
WORKS
- University Buildings
- Hospital Buildings
- Sport Facility Buildings
- Private Buildings
- Industrial Facility Buildings
ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS
Üniversite Binası İnşaatları / University Building Constructions
30
KOYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
IRAK
KOYA UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING
IRAQ
İşveren: Yüksek Eğitim Bakanlığı
Employer: Ministry of Higher Education
31
ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS
Yurt Binası İnşaatları / Dormitory Building Constructions
DOHUK ÜNİVERSİTESİ 2 ADET ÖĞRENCİ YURT BİNASI İNŞAATI
IRAK
CONSTRUCTION OF 2 UNIT DORMITORY BUILDING, DOHUK UNIVERSITY
IRAQ
İşveren: İskan ve İmar Bakanlığı
Employer: Ministry of Construction and Housing
32
33
ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS
Yurt Binası İnşaatları / Dormitory Building Constructions
GARMIYAN ÜNİVERSİTESİ 2 ADET CONSTRUCTION OF 2 UNIT DORMITORY
ÖĞRENCİ YURT BİNASI İNŞAATI BUILDING, GARMIYAN UNIVERSITY
IRAQ
IRAK
İşveren: Yüksek Öğretim ve Bilimsel
Araştırma Bakanlığı
34
Employer: Ministry of Higher Education and Scientific
Research
35
ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS
Hastane İnşaatları / Hospital Constructions
36
SÜLEYMANİYE
RADYOTERAPİ MERKEZİ
IRAK
SULEYMANIAH
RADIOTERAPHY CENTER
IRAQ
Bina inşaatı, mobilya tefrişatı, altyapı,
çevre düzenleme ve medikal cihaz
temini, montaj işleri, anahtar teslim.
Reinforced concrete building construction,
furnishing, infrastructure, landscape and medical
equipment supply, assembly. (Turnkey Project)
İşveren: Sağlık Bakanlığı
Employer: Ministry of Health
37
ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS
Hastane İnşaatları / Hospital Constructions
MUSUL ÜNVERSİTESİ HASTANESİ
MUSUL - IRAK
MOSUL UNIVERSITY HOSPITAL
mosul - ıraq
Bina inşaatı, mobilya tefrişatı, altyapı,
çevre düzenleme ve medikal cihaz
temini, montaj işleri, anahtar teslim.
Reinforced concrete building construction,
furnishing, infrastructure, landscape and
medical equipment supply, assembly works.
(Turnkey project)
İşveren: Irak Yüksek Eğitim ve Bilimsel
Araştırma Bakanlığı
Employer: Iraq Ministry of Higher Education
and Scientific Research
38
39
ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS
Hastane İnşaatları / Hospital Constructions
40
Diyaliz Merkezi İnşaatları / Dialysis Center Constructions
DİYALİZ MERKEZİ - IRAK
DIALYSIS CENTER -IRAQ
Bina inşaatı, cihaz temini, montajı
ve işlemeye alma işleri.
Building construction, medical equipment
supply, assembly and take into operation
works.
İşveren: Irak Sağlık Bakanlığı
Employer: Iraq Ministry of Health
41
ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS
Hastane İnşaatları / Hospital Constructions
BALKAN ALLIANCE HASTANESİ
TİRAN - ARNAVUTLUK
BALKAN ALLIANCE HOSPITAL
TIRANNE - ALBANIA
Bina inşaatı, mobilya tefrişatı, altyapı,
çevre düzenleme ve medikal cihaz
temini, montaj işleri, anahtar teslim.
Reinforced concrete building construction,
furnishing, infrastructure, landscape and medical
equipment supply, (Turnkey project)
İşveren: Arnavutluk Savunma Bakanlığı Univers Albania
Employer: Albania Ministry of Defence
Univers Albania
42
AZADİ HASTANESİ
DOHUK - IRAK
AZADI HOSPITAL
DOHUK - IRAQ
Isıtma ve soğutma sistemlerinin
yenilenmesi
Renovation of heating and cooling systems of
Azadi Hospital (Turnkey)
İşveren: Sağlık Bakanlığı
Employer: Ministery of Health
43
ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS
Spor Tesisleri İnşaatları / Sport Facility Constructions
Koya Ünİversİtesİ
Spor Salonu Ve Olİmpİk
Yüzme Havuzu İnşaatı
Koya / IRAK
Koya University Sport
Hall and Swimming Pool
Construction
KOYA / IRAQ
2.000 seyirci kapasiteli kapalı spor
salonu, olimpik kapalı yüzme havuzu,
spor ekipmanları temini, altyapı ve çevre
düzenleme inşaatları.
2000 spectator capacity sport hall,
olympic swimming pool, infrastructure
and landscaping works.
İşveren: Yüksek Öğretim ve Bilimsel
Araştırma Bakanlığı
Employer: Ministry of Higher Education
and Scientific Research
44
45
46
47
ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS
Özel Bina İnşaatları / Private Building Constructions
48
Tek-İmaş A.Ş
Genel Merkez İnşaatı
Tek-imaş A.Ş
Head Office Construction
İncek - ANKARA
İşveren: Tek-İmaş A.Ş
İncek - ANKARA
Employer: Tek-Imaş A.Ş
Premise E Hİzmet Bİnası
İnşaatı / Erbil-IRAK
The Project of Construction
of Premise E / Erbil-IRAQ
Merkez bina, 300 kişi kapasiteli konferans
salonu, misafirhane binası, altyapı ve
çevre düzenleme inşaatı.
The construction of main building, conference
hall which has 300 people capacity, guest
house, infrastructure and landscaping works.
İşveren: Mühendislik Birimi
Employer : Engineering Unit
49
ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS
Endüstriyel Tesis İnşaatları / Industrial Facility Constructions
2x135 MW YUNUS EMRE
TERMİK SANTRALİ İNŞAATI
ESKİŞEHİR
2x135 MW yunus emre
thermıc power plant
constructıon
eskişehir - turkey
Atölye binaları ve prefabrik şantiye
kampı yapılması.
Workshop buildings and prefabricated site
camp construction.
İşveren: Adularya Enerji Elektrik
Üretimi ve Maden A.Ş
Employer: Adularya Energy Electricity
Production and Mining Co.
50
KOYA UN FABRİKASI - IRAK
KOYA MILL BUILDING - IRAQ
Betonarme bina inşaatı.
Reinforced concrete building construction.
İşveren: Sakar Şirketi
Employer: Sakar Company
51
DİĞER ÇALIŞMALAR
- Peyzaj Çalışmaları
- Yap, İşlet, Devret Projeler
- Turizm ve Turistik Tesis İşletmeciliği
-Enerji
OTHER WORKS
- Landscape Works
- Build, Operate and Transfer Projects
- Tourism and Tourism Facility Operation
-Energy
PEYZAJ ÇALIŞMALARI /LANDSCAPE WORKS
Çimlendirme ve Ağaçlandırma Çalışmaları / Grassing and Afforestation Works
İZMİR - AYDIN OTOYOLU
İZMİR - AYDIN MOTORWAY - TURKEY
4.000.000 m2 çimlendirme çalışması
4.000.000 m2 grassing works
İşveren: Kutlutaş - Dillingham OG
Employer: Kutlutaş - Dillingham JV
54
55
PEYZAJ ÇALIŞMALARI /LANDSCAPE WORKS
Boru Hattı Düzenleme Çalışmaları / Pipeline Reinstatement Works
ANKARA - GEREDE OTOYOLU
ANKARA - GEREDE MOTORWAY
1.250.000 m3 nebati toprak nakli,
serme çalışması ve çimlendirme.
1.250.000 m3 top soil transportation, placing
works and grassing.
İşveren: Bechtel - Enka OG
Employer: Bechtel - Enka JV
56
BOTAŞ POSOF - ARDAHAN
Botas Posof Ardahan-Turkey
Bakü - Tiflis - Ceyhan ham petrol boru
hattı projesi Türkiye bölümü. LOT A
kısmı KPO-PT-1 KP(22) arası araziyi eski
haline getirme işleri.
Baku-Tbilisi-Ceyhan crude oil pipeline project
Turkey section. Reinstatement works of LOT
A section between KPO and PT-1 KP(22)
İşveren: Bakü-Tiflis-Ceyhan
Proje Direktörlüğü
Employer: Baku-Tbilisi-Ceyhan
Project Directorate
57
PEYZAJ ÇALIŞMALARI /LANDSCAPE WORKS
Boru Hattı Düzenleme Çalışmaları / Pipeline Reinstatement Works
BOTAŞ ERZURUM - ERZİNCAN
BOTAŞ ERZURUM - ERZİNCAN / TURKEY
Bakü - Tiflis - Ceyhan ham petrol boru
hattı projesi Türkiye bölümü. Pompa
istasyonları (PT2 ve PT3) toprak
depolama alanlarındaki eski haline
getirme ve restorasyon çalışmaları işi.
Baku - Tbilisi - Ceyhan crude oil pipeline
project Turkey section. Reinstatement and
restoration works at dump sites of pump
stations PT2 and PT3.
İşveren: Bakü - Tiflis - Ceyhan
Proje Direktörlüğü
Employer: Baku - Tbilisi - Ceyhan
Project Directorate
58
59
PEYZAJ ÇALIŞMALARI /LANDSCAPE WORKS
Boru Hattı Düzenleme Çalışmaları / Pipeline Reinstatement Works
Orman İçi Ağaçlandırma Çalışmaları / Afforestation Works Inside the Forest
NGPL ARAZİYİ ESKİ HALİNE
GETİRME İŞİ
NGPL REINSTATEMENT WORKS
TURKEY
YENİCE - KEŞAN
ÇANAKKALE
YENİCE - KEŞAN
ÇANAKKALE / TURKEY
437 km boru hattı düzenlemesi,
76.285 m3 kaya kazısı, 9.490 m2 riprap
yapılması, 258 adet eğim kırıcı yapılması,
geri dolgu ve tesfiye işleri, erozyon
kontrol yapıları, çimlendirme, jüt serme.
Reinstatement of 437 km pipeline,
76.285 m3 rock excavation, 9.490 m2 rip-rap,
258 unit slope breaker, backfill and land grading works, erosion control structures and
grassing works.
Orman İçi Ağaçlandırma sahaları,
yangın koruma yolu, diri örtü temizliği,
toprak işleme ve ağaçlandırma işi.
13.000 ha.
Afforestation, fire protection road,
clearing, grubbing and soil works at
13.000 ha. afforestation field in forest
area.
İşveren: Orman Bakanlığı
Employer: Ministry of Forest
İşveren: BOTAŞ Boru Hatları ile Taşıma A.Ş.
60
Employer: BOTAŞ INC.
61
YAP İŞLET DEVRET PROJELER /BUILD, OPERATE & TRANSFER
Kurşunlu Şelalesi / Kurşunlu Waterfall
Kurşunlu şelalesi
antalya
kurşunlu waterfall
antalya - turkey
Ülkemiz turizminde önemli bir yeri
olan Kurşunlu Şelalesi-Tabiat parkı
firmamızın çevre düzenlemeleri ile daha
iyi hizmet verir duruma getirilmiş ve
işletilmeye başlamıştır.
Kursunlu Waterfall which has an important
place in our country tourism, is tried to serve
better by enviromental arrangements and had
been operating by our company.
İşveren: Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Employer: General Directorate of National Parks
62
Kurşunlu Şelalesi / Kurşunlu Waterfall
63
YAP İŞLET DEVRET PROJELER /BUILD, OPERATE & TRANSFER
Söğütözü Piknik Alanı / Söğütözü Picnic Area
SÖĞÜTÖZÜ PİKNİK ALANI
ANKARA
SÖĞÜTÖZÜ PICNIC AREA
ANKARA - TURKEY
1998 yılında işletmesini üstlendiğimiz
170.000 m2 alanda ziyaretçilere daha
iyi hizmet verebilmek için çevre sağlığı
ve sportif faaliyetlere olanak sağlayan
düzenlemeler yapılmıştır.
New enviromental and sports activity field
arrangement had been done in order to serve
better to our visitors on 170.000 m2 in Söğütözü
Picnic Area which our company began to operate
since 1998.
İşveren: Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Employer: General Directorate of National Parks
64
Gebze Kamyon ve Treyler Otoparkı / Gebze Truck and Trailers Parking Area
GEBZE KAMYON VE TREYLER
OTOPARKI İNŞAATI VE İŞLETMESİ
İZMİT
CONSTRUCTION AND OPERATION OF
GEBZE TRUCK AND TRAILERS PARKING
AREA & FACILITIES
İZMİT - TURKEY
Tüm altyapı inşaatı, 70.000 m2 arazi
düzenlemesi 600 adet treyler garajı,
90 adet büro, otel, kafeterya, market,
akaryakıt istasyonu, yıkama yağlama.
All infrastructure works, field arrangement
70.000 m2, trailers garage 600 unit, office 90
unit, hotel, caffeteria, market, warehouse, fuel,
washing and greasing station.
İşveren: Gebze Belediyesi
Employer: Gebze Municipality
65
TURİZM VE TURİSRİK TESİS İŞLETMECİLİĞİ
TOURISM AND TOURISM FACILITY MANAGEMENT
Otel Esentepe
OTEL ESENTEPE
GEREDE
OTEL ESENTEPE
GEREDE - TURKEY
Firmamız, 1988 yılından beri 3 yıldızlı Gerede
Esentepe Oteli’ni işleterek turizm konusunda
hizmete devam etmektedir. Ankara - İstanbul
arasında kolay ulaşılabilen bir konumda
olup, kıymetli müşterilerine konferans ve
seminer çalışmaları imkanı ile yazın serin
orman havası ve sporcuların kamp merkezi
olma, kışın yoğun kar alan bölge özelliği
ile kar motoru gezintileri ve kayak imkanı
sunmaktadır.
Our company is operating the three stars Gerede
Esentepe Hotel since 1988 and continuing to
give the high quality services to the visitors in the
tourism field. The Esentepe Hotel is on convenient
location between Ankara-İstanbu l Motorway and
presents such opportunities to the worthy visitors
for skiing, trip with snow motorcyle, seminar and
conference activities, camping for sport clubs in
summer time with cool forest weather condition.
İşveren: Bolu Valiliği
Employer: Bolu Governorate
66
67
OTEL ESENTEPE
TEK-İMAŞ A.Ş MERKEZ
İncek Bulvarı Kızılcaşar Mah. 1213 Sokak
No: 24 06830 Gölbaşı - ANKARA / TÜRKİYE
Tel: + 90 312 440 96 61
Fax: + 90 312 440 95 47
Web: www.tekimas.com.tr
e-mail: [email protected]
Tek-İmaş Medikal Ürünleri İç ve Dış Tic. A.Ş.
İncek Bulvarı Kızılcaşar Mah. 1213 Sokak
No: 24 06830 Gölbaşı - ANKARA / TÜRKİYE
Tel: + 90 312 441 65 92
Fax: + 90 312 441 65 94
Web: www.tekimasmedical.com
TEK-EN Enerji Üretim A.Ş
İncek Bulvarı Kızılcaşar Mah. 1213 Sokak
No: 24 06830 Gölbaşı - ANKARA / TÜRKİYE
Tel: + 90 312 441 65 92
Fax:+ 90 312 441 65 94
HOTEL ESENTEPE
Hotel Esentepe
Gerede 14900 BOLU
Tel: + 90 374 311 40 80
Fax: + 90 374 311 40 85
Web: www.hotelesentepe.com
YURTDIŞI OFİSLER
(ABROAD OFFICES / AFFILIATES)
Baghdad Branch Office
Hay Alohda District, 904th Street,
House No: 28 Baghdad / IRAQ
Tel: +964 790 240 21 62
+964 770 621 95 82
Erbil Branch Office
Ainkawa, Khabat St. No: 509
Erbil / IRAQ
Tel: +964 750 101 82 03
+964 750 448 22 36
Suleymaniyah Branch Office
Rizgari - Serchinar Quarter - 412/99
Street No: 76 Suleymaniyah / IRAQ
Tel: +964 770 129 04 61
+964 653 319 20 46
Turkmenistan Branch Office
Turkmenbashy Avenue No: 54
Yimpash Bussiness Center Office: 305
Tel: + 99 312 45 46 36
+ 99 312 45 56 55
Fax:+ 99 312 45 46 35
www.tekimas.com.tr

Benzer belgeler

references

references  STAFF PROFILE  CERTIFICATES

Detaylı

Katalog / Catalog

Katalog / Catalog İşin Adı İşveren Yapılan İşler Başlama ve Bitiş İşin Yeri Sözleşme mik. Yetkili iletişim

Detaylı