estudıo turco método autodıdacta

Transkript

estudıo turco método autodıdacta
ESTUDIO TURCO
MÉTODO
AUTODIDACTA
2
Hakan YILMAZ
Dilmer Yayınları
CONTENIDO
1- Repaso General _______________________________________________________
2- Tiempo Futuro _______________________________________________________
3- “Kim, ne, hangi, ben, bence / bana göre, bu” _______________________________
4- “Herkes, hiç kimse, her” etc. ____________________________________________
5- “hem ______, hem _______ / ne _______, ne _______”____________________
6- “ _______ mi, _______ mi?” __________________________________________
7- Discurso directo ______________________________________________________
8- “ mi?” Sufijos de pregunta ______________________________________________
9- “Çünkü / Bunun için”__________________________________________________
3
7
13
24
29
31
33
35
38
10- “-DEn daha” ________________________________________________________
11- “kadar” ____________________________________________________________
12- “birini” etc. _________________________________________________________
13- “bence / bana göre” ___________________________________________________
14- “-lİ / -sİz” __________________________________________________________
15- Repaso General ______________________________________________________
16- Imperativo 3ra-Persona Singular y Plural __________________________________
17- Imperativo 3ra-Persona como subjuntivo __________________________________
18- “Eyİm / -Elİm” Optativo _______________________________________________
19- Repaso General ______________________________________________________
39
40
41
42
43
44
47
50
52
58
20- “yanında, sağında, karşısında” etc. _______________________________________
21- “hakkında” _________________________________________________________
22- “-lİK” _____________________________________________________________
23- “-yordu” Tiempo Pasado Continuo _______________________________________
24- Grupo de Sustantıvos Complejos ________________________________________
25- Sufıjos Posesıvos y El Verbo Ser ________________________________________
26- Posposıcıón “Gibi” Como Adjetıvo ______________________________________
27- “-DEn beri” _________________________________________________________
28- “Yani” _____________________________________________________________
29- Tiempo Presente simple (-r / -Er / -İr) ____________________________________
60
64
68
76
83
87
90
91
93
94
30- “-Deki / ki” _________________________________________________________
31- “-DiktEn sonra” _____________________________________________________
32- “-mEdEn önce” ______________________________________________________
33- “değil mi?” _________________________________________________________
34- Poder (-Ebil / EmE – EmEz) ____________________________________________
35- “-mEk, -mEyİ, -mEyE, -mEktEn, -mEktE” ________________________________
36- “-mEk istemek / -mEyİ istemek” ________________________________________
37- Subjuntivo __________________________________________________________
112
115
116
117
118
125
133
134
“-EcEK” TIEMPO FUTURO
ARMONÍA VOCÁLICA
ver - ecek
a
gid - ecek
ı
ö
gör - ecek
o
koş - acak
ü
gül – ecek
u
otur - acak
e
i
► - ecek
al - acak
► - acak
bık - acak
EXPLICACIÓN 1: Para verbos con una vocal frontal (e, i, ö, ü) en la última sílaba, la
terminación para el tiempo futuro es “-ecek”.
Para verbos que terminen con vocal
anterior/palatal (a, ı, o, u), la terminación para el tiempo futuro es “-acak”.
özle - y - eceğim
atla - y - acağım
üşü -y - eceğim
uyu - y -acağım
EXPLICACIÓN 2: En Turco dos vocales nunca vienen juntas. Si el verbo termina en vocal, la
letra “y” debe ser insertada antes de un sufijo que comience en vocal.
AFIRMATIVO
NEGATIVO
Ben
gel-eceğ-im
Ben
gel-me-y-eceğ-im
Sen
gel-ecek-sin
Sen
gel-me-y-ecek-sin
O
gel-ecek
O
gel-me-y-ecek
Biz
gel-eceğ-iz
Biz
gel-me-y-eceğ-iz
Siz
gel-ecek-siniz
Siz
gel-me-y-ecek-siniz
Onlar
gel-ecek-ler
Onlar
gel-me-y-ecek-ler
EXPLICACIÓN 3: La letra “k” de la terminación “-ecek” del tiempo futuro, cambia a
“ğ” cuando el sufijo de la 1ra persona del singular o del plural son añadidos. Por
ejemplo: “Ben gel-eceğ-im”, “Biz gel-eceğ-iz”
EXPLICACIÓN 4: El sufijo negativo del tiempo futuro es “-me/-ma”. Este sufijo
termina en vocal y por ésta razón, la letra “y” es siempre añadida entre el sufijo negativo
y el sufijo del tiempo futuro. Ejemplo: “-me-y-ecek / -ma-y-acak”.
PREGUNTA AFIRMATIVA
PREGUNTA NEGATIVA
Ben
gel-ecek miyim?
Ben
gel-me-y-ecek miyim?
Sen
gel-ecek misin?
Sen
gel-me-y-ecek misin?
O
gel-ecek mi?
O
gel-me-y-ecek mi?
Biz
gel-ecek miyiz?
Biz
gel-me-y-ecek miyiz?
Siz
gel-ecek misiniz?
Siz
gel-me-y-ecek misiniz?
Onlar
gel-ecek-ler mi?
Onlar
gel-me-y-ecek-ler mi?
EJERCICIO 4
COMPLETA LAS ORACIONES (TIEMPO FUTURO)
AFIRMATIVO (-ecek, -acak)
1- Ben bugün film seyret___________________
2- Sen yarın uyu___________________
3- O koş________________
4- Biz Türkçe konuş_________________
5- Siz bekle_________________
6- Onlar futbol oyna__________________
NEGATIVO (-me-y-ecek, -ma-y-acak)
7- Ben bugün film seyret___________________
8- Sen yarın uyu___________________
9- O koş________________
10- Biz Türkçe konuş_________________
11- Siz bekle_________________
12- Onlar futbol oyna__________________
PREGUNTA AFIRMATIVA
13- Ben bugün film seyret___________________?
14- Sen yarın uyu___________________?
15- O koş________________?
16- Biz Türkçe konuş_________________?
17- Siz bekle_________________?
18- Onlar futbol oyna__________________?
PREGUNTA NEGATIVA
19- Ben bugün film seyret___________________?
20- Sen yarın uyu___________________?
21- O koş________________?
22- Biz Türkçe konuş_________________?
23- Siz bekle_________________?
24- Onlar futbol oyna__________________?
EJERCICIO 99 / REPASO GENERAL
COMPLETA LAS ORACIONES
1- Gelecek yıl üniversiteyi bitir_______________
2- Haftasonu ___________ ders çalışacağım, _________ temizlik yapacağım; iki gün de
sadece gezeceğim.
3- Ahmet, Ayşe’ye “Benimle evlenir misin?” __________ __________
4- Haberleri dinle _________ ___________ TV’yi açtım.
5- Mavi kazağı ________, kırmızı kazağı _________ çok beğendim; ___________ de
almak istiyorum.
pastalarının hepsi çok güzel.
6- Bu pastane___________
7- Kilo al_____________
için spor yapıyorum.
8- Kilo almak istemiyorum, ___________ __________ spor yapıyorum.
9- Tatilde Bodrum’a ________ gideceksiniz?
10- Köyde yaşamak, şehirde yaşamak____________ __________ kolay.
11- Yağmur__________ havalarda evde oturmayı çok seviyorum.
12- Merve’ye söyle, herkese güven_____________. Herkes iyi değil.
13- Dün gazetede migren _________________
bir yazı okudum.
14- Annem tansiyon hastası, bu yüzden yemekleri tuz________ yiyor.
15- Ben hayatımda senin
_______________ komik bir insan görmedim.
16- Bu akşam____________
partiye geliyor musun?
17- A) Sence ona ne söyle ______________?
B) Bence doğruyu söyle!
18- Okulumuz_______ yan_________ çok güzel bir kafe var.
19- Ben çocukken hiç süt iç___________, hala da iç____________.

Benzer belgeler