ilaç bilincini geliştirme ve akılcı ilaç derneği - İEİS

Transkript

ilaç bilincini geliştirme ve akılcı ilaç derneği - İEİS
İLAÇ BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VE
AKILCI İLAÇ DERNEĞİ
AKILCI İLAÇ KULLANIMI SEMPOZYUMLARI:
I. IMMUNOMODULATOR İLAÇLARIN AKILCI KULLANIMI VE
İLAÇ GÜVENLİĞİNDE
AKILCI YAKLAŞIM SEMPOZYUMU
24 KASIM 2015-ANADOLU HOTELS DOWNTOWN ANKARA
08:30-09:00 Kayıt
09:00-10:30 Açılış Konuşmaları
Prof.Dr. İsmail Balık - İBGAİD Başkanı
Prof.Dr. Özkan ÜNAL - TİTCK Başkanı
Prof.Dr. Eyüp GÜMÜŞ - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:45 Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları ve İlaç Güvenliği Oturumu
Moderatör:
Dr. Hakkı Gürsöz (TİTCK-Başkan Yardımcısı)
11:00-11:30 Akılcı İlaç Kullanımı Genel İlkeleri ve Farmakovijilans İle İlişkisi
Dr. Hilal İlbars (TİTCK - Klinik Araştırmalar Daire Başkanı)
Dr. Demet Aydınkarahaliloğlu (TİTCK - Risk Yönetim Daire Başkanı)
11:30-12:00 Sağlık Bakanlığı’nın Akılcı İlaç Kullanımını Yaygınlaştırma Faaliyetleri ve
immunmodulatör İlaçların Kullanımına Ait Veri Analizleri
Dr. Ali Alkan (TİTCK - İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanı)
12:00-12:30 Risk Yönetimi Planına Dahil İlaçların Otoimmun Hastalıkların Tedavisinde
Akılcı Kullanımı/ immunmodulatör İlaçların Türkiye’de Akılcı Olmayan
Kullanımı Sorunları; klinik örnekler
Prof.Dr. İlhami KİKİ (Hematoloji-Atatürk Ü.)
12:30-12:45 Tartışma
12:45-14:00 Öğle Yemeği Arası
14:00-15:45 İmmunmodulatör İlaçların Güvenliği Oturumu
Moderatör:
Prof.Dr. Semra Şardaş (Marmara Ü. Eczacılık F.)
14:00-14:30 Türkiye Farmakovijilans Merkezi İmmunmodulatör İlaçların Güvenliğine
İlişkin Tespitleri ve Bu Konudaki Faaliyetleri
Prof.Dr. Semra Şardaş (Marmara Ü. Eczacılık F.),
14:30-15:00 Controlled distribution of Imid Products with Risk Management Plan
Dr. David Gillen, Executive Director, Global Drug Safety
15:00-15:30 Thalidomide Case
Kevin Loth, VP Corporate Affairs EMEA
15:30-15:45 Tartışma
15:45-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 PANEL: Immunmodulatör İlaçların Güvenli ve Akılcı Kullanımında Paydaşların
Sorumlulukları
Moderatör:
Prof.Dr. Özkan ÜNAL - TİTCK Başkanı, Prof.Dr. İsmail Balık (IBGAİD Başkanı
- Ankara Ü. Tıp F.)

TİTCK AİK Dairesi (Dr. Ali Alkan)









TİTCK Risk Yönetimi Dairesi ( Dr. Demet Aydınkarahaliloğlu TİTCK – Risk Yönetim
Daire Başkanı)
Sosyal Güvenlik Kurumu
Türk Tabipler Birliği
Türk Romatoloji/İmmunoloji Derneği
Türk Eczacıları Birliği
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
Türkiye İlaç Sanayi Derneği
Sağlık Ürünleri Derneği
17:30-18:00 Tartışma ve Kapanış
Not:
Sempozyuma katılım ücretsiz olacaktır.

Benzer belgeler