KODU: 393680 RADYO.SOĞUK KİT-NANOKOLLOİD KİTİ (5 veya 6

Transkript

KODU: 393680 RADYO.SOĞUK KİT-NANOKOLLOİD KİTİ (5 veya 6
KODU: 393680
RADYO.SOĞUK KİT-NANOKOLLOİD KİTİ (5 veya 6'LIK KUTU) TEKNİK ŞARTNAMESİ
SOĞUK KİTLERE AİT GENEL KOŞULLAR
1. Verilen tekliflerin üzerinde orjinal firma isim ve kod numaraları bulunacaktır.
2. Teklifler ile birlikte soğuk kitlerin prospektüsleri ayrıntılı bilgi ile birlikte verilecektir.
3. Orjinal paketlerinde gelmeyen, açılmış olan ve prospektüsü olmayan malzeme kesinlikle teslim alınmayacaktır.
4. Soğuk kit üretim yeri (şehir ve ülke) açık olarak bildirilecektir.
5. Kitler steril ve liyofilize halde olmalıdır.
6. Kitlerin içerdiği kimyasal maddeler ve miktarları açık olarak bildirilmelidir.
7. Şişe kapakları ve lastik kapak kısımları radyoaktif maddeleri sızdırmayacak özellikte olmalı, birden çok kez iğne ucu
girmesi ile hasar görmemelidir.
8. Kitlerin maksimum bağlanabileceği 99m Tc-miktarı ve bağlandıktan sonra in vitro stabilite süreleri net olarak
bildirilecektir. Bu bilgiyi sağlamayan kit teklifleri dikkate alınmayacaktır.
9. Teslim edilecek kitler en az 6 ay raf ömrüne sahip olmalı, bu süre içinde kullanılamayan kitler ise ömürlerinin son
bir ayında ilgili firmaya önceden haber verilmek koşulu ile daha uzun ömürlü kitlerle değiştirilebilmelidir.
10. GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR
Üretici ülkelerdeki tatil, grev gibi nedenlerden kaynaklanabilecek mücbir sebepler ile ilgili gecikmeler
belgelenerek en az 48 saat önceden bildirilmelidir. Önceden bildirilmeyen ve belgelendirilmeyen mazeretler
kabul edilmeyecektir.
Müteahhit işi süresinde bitirmediği veya uygun mal teslim etmediği takdirde, geçen gün için (bitirmediği veya
uygun teslim etmediği miktar üzerinden) % 5 oranında ceza verecektir.
Lenfosintigrafi kiti (H.Ü.Kodu: 393680)
1. Lenfosintigrafi yapmaya uygun olmalıdır.
2. Böbrek yoluyla atılımı minimum olmalıdır.
3. 1 kutuda 5 veya 6 flakon olmalıdır.
KODU: 393873
RADYOİZOTOP-COBALT 57 (CO-57)((200 mikroCi) TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL KOŞULLAR
1. Radyoaktif maddelerin, prospektüslerine ait ayrıntılı bilgiler teklifler ile birlikte verilecektir.
2. Ürünün zırh başlığı bulunmalı ve ürün bu başlığa vidalanarak radyoaktif uç zırhlanabilmelidir.
3. Ürün TAEK tarafından önerilen standartlarda radyoaktif kısmı zırhlanmış olarak teslim edilmelidir.
4. Ürün teslim edileceği tarihe göre kalibre edilmiş olmalıdır.
5. Orjinal paketlerinde gelmeyen, açılmış olan ve prospektüsü olmayan malzeme kesinlikle teslim alınmayacaktır.
6. Radyoaktif maddelerin üretim yeri (şehir ve ülke) açık olarak bildirilecektir.
7. GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR
Üretici ülkelerdeki tatil, grev gibi nedenlerden kaynaklanabilecek mücbir sebepler ile ilgili gecikmeler
belgelenerek en az 48 saat önceden bildirilmelidir. Önceden bildirilmeyen ve belgelendirilmeyen mazeretler
kabul edilmeyecektir.
Mücbir sebepler dışında radyoaktif maddelerin belirtilen teslim tarihinden ve saatinden daha geç teslim edilmesi
radyoaktif yarılanma nedeni ile aktivitelerin azalması ve bölümün iş akışını, hasta randevularının önemli ölçüde
aksamasına yol açmaktadır. Bu nedenle belgelenecek mücbir nedenlerin haricinde gecikme sözkonusu olduğunda
firma: 1. gün gecikmeli gelecek ürün için ihale birim fiyatının % 50’sini ceza olarak ödeyecek olup, 2. gün
gecikmenin devam etmesi halinde ise ürünün tamamını teslim etmek zorundadır. Daha sonraki günler için
yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
Cobalt 57 (CO-57) (H.Ü. Kodu: 393873)
1. Kalem tipi işaretleyicinin izotopu Co-57 olmalıdır.
2. Kalem tipi işaretleyici, kalem şeklinde, dış uzunluğu en az 12 cm, dış çapı en az 9 mm olmalıdır. Aktif alan kalem tipi
işaretleyicinin ucunda, damla şeklinde olmalıdır.
3. Kalem tipi işaretleyicinin Co-57 aktivitesi 200 µCi +/- %15 olmalıdır.
4. Kalem tipi işaretleyicinin, izotop saflığı %2'den daha az olmalıdır.
5. Kalem tipi işaretleyicinin aktif ucunun zırhlaması için pirinç kaidesi olmalıdır.
6. Co-57 Kalem tipi işaretleyiciye ait, üretici firmanın radyoaktif madde kalibrasyon sertifikaları yüklenici firma
tarafından tarafımıza teslim edilmelidir.
7. Radyoaktif maddenin üretim yeri ve tarihi açık olarak belirtilmelidir.
8. Teklif edilecek Co-57 kalem tipi işaretleyicinin, T.C. İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda (TİTUBB) kayıt ve
bildirim işlemi tamamlanmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olacaktır. Tekliflerde TİTUBB barkot kodu
numarası beyan edilecektir.

Benzer belgeler