HOOVER TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HTM 6602 STHX

Transkript

HOOVER TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HTM 6602 STHX
HOOVER
TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU
HTM 6602 STHX
FIRIN,OCAK ve BULAŞIK MAKİNESİ
Özet
Cihazın ambalajından çıkartılması
Öneriler-Güvenlik uyarıları
Montaj
* Güvenlik
* Gaz Bağlantısı
* Elektrik Bağlantısı
* Gaz ayarının değiştirilmesi durumunda ideal alev ayarının yapılması
Teknik Veriler
Cihazın Kullanılması
* Ocak
Gazlı ocak başlıkları
Elektrikli ısıtıcı plaka (hotplate
Vitroseramik bölge
* Fırın
Fırın bölümü
Fırının Kullanılması
Pişirme önerileri
* Bulaşık Makinesi
Kontroller-Programlar-Kullanım
Filtreler- Bulaşıkların yerleştirilmesi
Deterjan-Parlatıcı-Tuz konulması
Programların seçilmesi
Bazı ipuçları
Su bağlantısı-su gideri
Önemsiz arızaların saptanması
Cihazın temizlenmesi
Cihazın ambalajından çıkartılması
Cihazın içerisinde kullanma ve montaj kılavuzu kitapçığı ile aşağıdakileri içeren bir
torba bulacaksınız:
- gaz tipini değiştirmeniz gerekmesi durumunda kullanılmak üzere: gaz dönüşümü
için Bütan Gazı G30 28-30 mbar veya Propan Gazı G31-37 mbar yeni memeler.,
- Yumuşak kauçuk hortum bağlantısı için bir doğal gaz bağlantı ucu ile contalı bir
bütan veya propan gaz bağlantısı ucu.
Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyarak cihazınızdan en üst düzeyde faydalanın.
Montaj talimatlarını daha sonra gerektiğinde başvurmak üzere saklamanızı ve cihazı
monte etmeye başlamadan önce satış sonrası servisten hizmet almanız gerekmesi
durumunda başvurmak üzere cihazın seri numarasını kılavuzun aşağıda gösterilen
ilgili bölümüne not edin.
Cihazın tip etiketi Triple'ın arka yüzünde yer alır.
Ürün Kodu
Seri No
Ürün kodu:…………………..
Seri No.:……………………..
Bu dokümanda yer alan talimatlara uyulmaması durumunda şirketimiz sorumlu
tutulamaz.
Öneriler
* Cihazınızın gaz bağlantısı ile elektrik bağlantısını onaylı bir montaj elemanına veya
benzer yeterlilikteki bir teknisyene emanet edin.
* Triple modeli bir ocak, bir fırın ve bir bulaşık makinesi olmak üzere üç elemandan
oluşur. Güvenlik amacıyla bu cihaz üzerinde kesinlikle herhangi bir değişiklik
yapılmamalıdır.
* Bu cihaz sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır.
* Triple modeli cihazınızın en küçük bir hasarını fark etmeniz durumunda cihazı
bağlamayın. Cihazın elektrik beslemesini derhal kesin ve bir yetkili servise başvurum.
* Bütün ev aletleri için geçerli olan bazı genel güvenlik kuralları söz konusudur. Bu
kurallar şunlardır:
- Cihaza kesinlikle ıslak veya nemli ellerinizle ya da ayaklarınız ıslak veya nemliyken
dokunmayın.
- Cihazı ayaklarınız çıplakken kullanmayın.
- Cihazın elektrik fişini prizden çekerken kablosundan tutmayın ya da fişi makineyi
çekerek çıkartmayın.
- Cihazı yağmur, güneş ışınları v.s. gibi doğal etkilere maruz bırakmayın.
- Çocukların (veya çocuklar dışındaki cihazı kullanamayacak kimselerin) gözetim
altında tutulmaksızın cihazı kullanmalarına izin vermeyin.
- Cihazın kapakları üzerine abanmayın ve çocukların da bunu yapmalarına izin
vermeyin.
Güvenlik uyarıları
* Triple çalışır durumdayken bütün parçaları sıcaktır. Küçük çocukları cihazı
kullanırken cihazdan uzak tutun. Bu elemanlara dokunmamaya dikkat edin.
* Her kullanımdan sonra Triple modeli cihazınızın biraz temizlenmesini öneririz.
Böylece tekrar pişen ve yanan ve hoş olmayan kokulara ve dumana neden olan kir
ve yağların birikmesini önleyebilirsiniz.
* Bu cihazı temizlemek için kesinlikle buhar veya yüksek basınçlı püskürtme ile
çalışan temizleme cihazlarını kullanmayın.
* Triple içerisinde kesinlikle yanıcı ürünleri saklamayın. Zira bunlar cihaz kazara
çalıştırıldığında alev alabilir.
* Fırına yiyecekleri koyarken veya yemekleri fırından çıkartırken fırın eldivenleri takın.
* Fırının duvarlarını bazı mağazalarda satılan alüminyum folyo veya tek kullanımlık
fırın koruyucuları ile kaplamayın. Alüminyum veya diğer koruyucu malzemeler kızgın
emaye ile temas ettiğinde emayenin erimesi veya dahili olarak bozulması riskini taşır.
* Katı veya sıvı yağlarla pişirme yaparken pişirme işlemini dikkatle izleyin. Çünkü
ısıtılmış katı ve sıvı yağlar hemen alev alabilir.
* Ocak kapağı (TRIPLE 6V modeli haricindeki modeller için geçerlidir):
- Ocak kullanılırken kapağı dik konumda tutun.
- Kapağı açmadan önce sıçramaları önlemek için üzerindekileri kaldırın.
- Kapağı kapatmadan önce ocağın bütün sıcak parçalarının soğumasını bekleyin.
- Kapak üzerine ağır veya metal cisimler koymayın.
* Bulaşık makinesi normal mutfak kap kaçağı için tasarlanmıştır. Benzin, boya, çelik
veya demir kalıntıları, paslanmaya yol açan kimyasal maddeler, asitler veya
alkalilerin bulaşmış olduğu nesneler bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
* Yıkama programı sona erdiğinde makine içerisinde veya bulaşıkların üzerinde su
kalmamalıdır.
* Eski bir bulaşık makinesini atmak istemeniz durumunda çocukların bunun içerisinde
kilitli kalmasını önlemek için kapısını sökmeyi unutmayın.
* Bulaşık makinesi çevre dostu bir şekilde atılabilmesi için geri kazanılabilen
malzemeler kullanılarak üretilmiştir.
* Bulaşık makinesinin elektrik kablolarını ezmediğinden emin olun.
* Adaptörlerin, çoklu prizlerin ve uzatma kablolarının kullanılması önerilmez.
* Cihazın elektrik kablosuna ilişkin tüm talepler Satış Sonrası Servis bölümüne veya
uzman bir teknisyene aktarılmalıdır.
Yukarıdaki önerilere uyulmaması cihazın güvenliğine ilişkin ciddi sonuçlar doğurabilir.
Bir ev aletinin montajı doğru bir şekilde yürütülmemesi durumunda karmaşık olabilir
ve müşteri güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilir.
Bu nedenle bu görevi yürürlükteki teknik düzenlemelere uygun şekilde yürütecek
profesyonel ve uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.
Bu önerinin dikkate alınmaması ve cihazın montajının uzman olmayan bir kimse
tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ROSIERES, sonucunda maddi hasar veya
kişilerin yaralanması söz konusu olsun ya da olmasın, hiçbir teknik arıza
sorumluluğunu yüklenmez.
Montaj
* Cihazı monte etmeden önce, teknisyenin aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmesi
gerekir:
- Triple model cihaz ile gaz tesisatının birbirine uygun olup olmadığını kontrol
etmelidir.
- Cihazınız fabrika çıkışında ambalajının üzerinde de belirtilmiş olan ve ocağın tip
etiketi üzerinde yer alan gaz tipine ayarlanmıştır.
Doğal Gaz G 20-20mbar / G25-25 mbar: şebeke gazı
- Eğer gerekiyorsa, gaz tipini değiştirin.
Ocağın gazlı ocak başlıklarını başka tip gaza adapte etmek için anma akışlarını
sağlayacak uygun memelerin takılması gerekir. 39. sayfaya bakın.
* Montaj için teknisyenin aşağıdakileri uygulaması gerekir:
Triple modeli cihazlar 2 Sınıfı- 1 Alt sınıfı cihazlardır; cihaza bitişik mobilyaların
cihazın üst seviyesinden daha yüksek olmaması gerekir.
- Triple modelinde zemin üzerinde mükemmel bir terazi ayarı yapılabilmesini
sağlayan ayarlanabilir ayaklar mevcuttur.
- Gaz şebekesine gaz bağlantısını 40. sayfada yer alan gaz beslemesine göre
gerçekleştirin.
- Triple modeli cihazın elektrik bağlantısını 41/42. sayfalarda verilmiş olan bilgilere
uygun şekilde gerçekleştirin.
- Gaz tipinin değiştirilmesi durumunda 43. sayfada belirtildiği gibi her bir ocak
başlığının minimum gaz akışını ayarlayın.
- Triple model cihazı su şebekesine ve su giderine bağlayın (61. sayfaya bakın).
Gaz ayarlarında yapılan her değişikliğin cihaz üzerinde yer alan tip etiketine
yazılması gerekir.
Cihazın bir halı zemin üzerinde kullanılması durumunda, cihazın altındaki
havalandırma deliklerinin engellenmediğinden emin olun.
Gaz
Basınç
Fransa
FR
II2E+3+
G20
G25
G30
G31
20 mbar
25 mbar
29 mbar
Gaz bağlantısı
konektörü
37 mbar
o
o
X
X
o
o Fabrika çıkışı ayarı: Doğal gaz = G20-20 mbar/G25-25 mbar
X Montaja bağlı olarak Bütan gazı G30-29 mbar veya Propan gazı G31-37 mbar
olabilen gaz ayarı.
Montaj: Gaz
Gaz tipinin değiştirilmesi:
Gazın kalori kapasitesi ve basıncı gaz tipine göre değişebilir.
Gazı değiştirirken teknisyenin sırasıyla şu işlemleri yapması gerekir: memelerin
değiştirilmesi, tesisata bağlantının yapılması ve bütün ocak başlıklarının gaz
musluklarının minimum gaz akışı ayarlarının yapılması.
Gazlı ocak başlıklarının memelerinin değiştirilmesi
Ocak başlığı memeleri
Memelere erişmek için:
- Ocak kapağını kaldırın,
- Ocağın üst plakasını, ızgaralarını ve bütün ocak başlığı kafalarını sökün,
- Ocak başlığı içinde bir anahtar (7) kullanın,
- Aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan bilgilere uygun şekilde ocak tipine ve beslenecek
gaza uygun olan memeleri takın.
Tekrar monte etmek için kafaları, ocak başlıklarını ve üst ızgaraları tekrar yerlerine
takın.
MEME
Her bir meme bir işaretle ayırt edilir.
Gaz
*G20
*G25
G30
G31
*
Ocak Başlıkları
TRIPLE
TRIPLE
TRIPLE
TRIPLE
6G-6M
6G
6G-6M
6G-6M
Sağ-ön
Sol-arka
Sol-ön
Sağ-arka
Yardımcı
yarı-hızlı
hızlı
ultra-hızlı
mbar Meme kW
Meme kW
Meme kW
Meme kW
20
76
1.00 101 1.75 118 2.50 144 3.50
25
76
0.90 101 1.60 118 2.30 144 3.20
29
50
1.00 66
1.75 80
2.50 94
3.50
37
50
1.00 66
1.75 80
2.50 94
3.50
kW= ocak başlığı gücü
Fabrika çıkışı ayarları: G20-20 mbar – G25-25 mbar
Gaz Bağlantısı
Bu işlem montajın yapıldığı ülkede yürürlükte olan düzenlemelere uygun olarak
gerçekleştirilmelidir. Her durumda gaz besleme borusu/hortumu üzerinde bir vana bir
düzenleyici veya propan gazı için de düzenleyici serbest bırakma cihazı bulunmalıdır.
Sadece montajın yapıldığı ülkenin resmi işaretini taşıyan vanaları, düzenleyici
(regülatör) uçlarını ve esnek hortumları, düzenleyicileri kullanın.
Tesisata göre gaz bağlantısı:
Doğal gaz Mekanik geçmeli bağlantılı (1) sert, esnek boru – Yumuşak kauçuk
hortum (3)
Bütan gazı Mekanik geçmeli bağlantılı (1) sert, esnek boru – Yumuşak kauçuk
hortum (2)
Propan gazı Mekanik geçmeli bağlantılı (1) sert, esnek boru – Yumuşak kauçuk
hortum (2-3)
1- esnek borunun bütün uzunluğu boyunca muayene edilebilmesi koşuluyla.
2- yumuşak kauçuk hortumun bütün uzunluğu boyunca muayene edilebilmesi ve
toplam uzunluğunun 1.5 metreyi aşmaması ve uçlarına uygun kelepçelerin takılması
koşuluyla.
1,2 – Mekanik bağlantılı yumuşak borular ve esnek hortumlar alevlerin uzağında
kalacak, yanabilen gazlardan ve cihazın kızgın parçaları ya da sıçrayabilecek kızgın
yiyeceklerden etkilenerek bozulmayacak şekilde düzenlenmelidir.
Üç bağlantı noktası:
* Sert Boru Bağlantısı
Doğrudan boru ağzı (manifold) bağlantısına bağlayın.
* Mekanik bağlantılı esnek hortumla bağlantı
Bu tip bağlantı yapılmasını öneririz.
Hortum somunlarını bir tarafta doğrudan boru ağzı bağlantısına diğer ucunda ise
boru tesisatının vanasına vidalayın.
* Yumuşak Kauçuk Hortum ile Bağlantı
Bu tipteki bağlantı önerilmez.
Sadece mevcut ve diğer bir seçeneğe olanak vermeyen eski tesisatlar için
kullanılmalıdır.
Uyumlu uç parçasını vidalayın (2)
Yumuşak hortumun bir ucunu uç parçasına diğer ucunu da regülatöre veya vana
çıkışına bağlayın.
Şekil
Bütan/Propan gazı
Doğal gaz
(2) Her durumda contanın takılmış olduğundan emin olun. Bağlantı işlemlerini takiben
sabunlu su kullanarak sızdırmazlık testi yapın. Alev tutarak test edilmesi kesinlikle
yasaktır.
Montaj – Elektrik Bağlantısı
Montajın standart yönergelerine uygun olması gereklidir".
ROSIERES uygun olmayan veya makul olmayan kullanım dolayısıyla ortaya çıkan
hasarlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Uyarı:
* Herhangi bir elektriksel işlem yapmadan önce daima elektrik sayacı üzerinde
belirtilmiş olan şebeke gerilimini, devre kesicisi ayarını, şebekeye olan toprak
bağlantısının sürekliliğini ve sigortanın uygun değerde olup olmadığını kontrol edin.
* Cihaza gelen elektrik bağlantısı topraklı bir priz üzerinden veya açılma aralığı en az
3 mm olan çok kutuplu bir devre kesicisi şalteri üzerinden yapılmalıdır. Cihazın bir
elektrik prizi çıkışı bulunması durumunda bunun elektrik prizine erişilebilecek şekilde
monte edilmesi gerekir.
Hoover toprağa bağlanmamış veya arızalı toprak bağlantısı sürekliliği bulunan bir
tesisata bağlı bir cihazın kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek kazalardan
sorumlu tutulamaz.
* Cihazın elektrik kablosu ile ilgili talepler için Satış Sonrası Servis bölümüne veya
uzman bir teknisyene başvurulması gerekir.
Uyarı! Bu cihaz topraklanmalıdır. Yeterli bir topraklama bulunmaması durumunda
cihazın metal parçalarına dokunduğunuzda bir radyo parazitleri bastırıcı bulunması
nedeniyle bir elektrik yayılması hissedebilirsiniz.
Bağlantıyı gerçekleştirmek için:
- kablo kıskacının vidasını sökün,
- kabloyu kablo kıskacının içerisinden geçirin,
- her bir kablo iletkeninin ucundaki yalıtkanı sıyırın ve bu iletkenleri tabloda gösterilen
numaralara uygun şekilde terminallere ve ayrıca "çubuk şöntler"e bağlayın.
Tek fazlı bağlantıya örnek
1- Çubuk şöntleri takın.
2- Kablo iletenlerini takın.
3- Kabloyu kablo kıskacından geçirirn.
Dikkat: yanlış sıkılması şebeke beslemesi elektrik kablosunun tehlikeli biçimde
ısınmasına neden olabilir.
Cihazın terminallerine yapılacak bağlantılar tamamlandığında kablo kıskacını sıkın ve
kapağı kapatın.
Sigorta
25A
25A
16A
Kablo
H05VV-F
Tip-Kesit
3 G 2.5 mm2
H05VV-F veya
H05RR-F
4 G 2.5 mm2
H05VV-F veya
H05RR-F
5 G 1.5 mm2
Terminal bloğu
Bağlantısı
Şekil
Şekil
Şekil
L1: Faz
Şönt: 1-2 ve
Şönt 2-3
N= nötr
Şönt 4-5
T: Toprak
L1: Faz
Şönt: 1-2
L2: Faz
Şönt 3-4
L3: Faz 5
T: Toprak
L1: Faz 1
L2: Faz 2
L3: Faz 3
N= nötr
Şönt 4-5
T: Toprak
Şöntlemek için:
Bir şönt çubuğu ile
Bir köprü oluşturun
En kısık alev ayarı
Gaz tipinin değiştirilmesi durumunda minimum gaz akışındaki alevin kararlılığı kontrol
edilerek by-pass vidası ile ayarlanmalıdır.
Ocak başlığı by-pass vidasına erişebilmek için kontrol paneli düğmelerini çıkartın.
Önce diski öne doğru çekin ve kombine kontrol düğmesini çıkartın.
a) Bütan-propan gazı: ayar işlemi kalibre edilmiş olan deliği minimum akış
sağlayacak şekilde by-pass vidası (kuvvet uygulamadan) tam içeri vidalanarak
gerçekleştirilir.
b) Doğal gaz:
- by-pass vidasını bir tur gevşetin,
- kombine kontrol düğmesini yerine takın ve ocak başlığını yakarark düşük alev
ayarını yapın,
- kombine kontrol düğmesini tekrar çıkartın, bypass vidasını açık durumdayken
kısıldığında da kararlı kalacak şekilde düşük alev elde edilene kadar vidalayın.
- kombine kontrol düğmesini yerine takın.
Uyarı: Diğer vidaları kesinlikle gevşetmeyin!
Teknik Veriler
Ürünlerin kalitesini geliştirmek için ROSIERES teknik gelişmeler paralelinde üründe
değişiklikler yapabilir.
CE Cihaz 89/336/CEE, 73/23/CRR ve 90/396/CEE standartlarına uygundur.
10
Üretici
Model
Cihazın boyutları (gxdxy cm)
Ocak
Sağ ön
Sağ arka
Sol ön
Sol arka
FIRIN
EN 50304 standardı
Enerji verimliliği A Sınıfı
Isıtma işlevi
Geleneksel kullanımda
Enerji tüketimi
ROSIERES
TRIPLE5M
59.6 x 90 x 86.5
3 gazlı
+1 Elektrikli
Yardımcı
1kW
Ultra hızlı
3.5kW
Hızlı
2.5kW
Çap 180
1500 W
A
Geleneksel
0.78 kWh
Zorlamalı hava ile
Konveksiyon kullanımında
Kullanılabilir hacim
Cihaz tipi (Fırın hacmi)
Standart yiyecekler için
Pişirme süresi
En büyük pişirme
Yüzeyi
Maksimum Fırın + Ocak
Gücü
Bulaşık Makinesi
Enerji tüketimi
Enerji verimliliği sınıfı
Enerji kuru sınıfı
Yer ayarları
Su tüketimi
39 litre
Orta
büyüklükte
39.5 dakika
1250 cm2
3540 W
0.75 kWh
B
B
6
9
Gazlı Ocak Başlığı
Kullanılması: Her bir ocak başlığı hızlı çalışan bir güvenliğin sağlanabilmesi için birer
termokupl ile donatılmıştır. Bu donanım alevin kazara sönmesi durumunda beslenen
gazı otomatik olarak keser.
* Gaz musluğunu açın,
* Her bir kontrol düğmesinin bitişiğinde yer alan bir sembol hangi ocak başlığının
yakılacağını gösterir.
* Düğmeyi bastırıp döndürerek * konumuna getirin ve ocağı yakmak üzere kıvılcım
çakması için basılı tutun. Kontrol düğmesini birkaç saniye basılı tutarak güvenlik
düzeninin gazı serbest bırakmasını sağlayın.
* Alev büyüklüğünü pişirme gereksiniminize göre ayarlayın. Kontrol düğmesi üzerinde
işaretli iki konumun arasında ara konumlara ayar yapılması da mümkündür.
* Alevi söndürmek için kontrol düğmesini durdurma konumuna geri döndürün.
Lütfen unutmayın: Elektriklerin kesilmesi durumunda, ocak başlığı düğme bastırılıp *
konumuna getirilerek bir çıplak alevin yaklaştırılmasıyla yakılabilir.
Bazı İpuçları..
* Eğimli, oluklu veya eğik tabanlı tencerelerin kullanılması önerilmez.
* Yiyecekleri çok şiddetli kaynatmaktan kaçının. Yiyecekler bu şekilde daha hızlı
pişmez. Aslında yoğun kaynatma yiyeceklerin bazı lezzet öğelerini kaybetmelerine
neden olan aşırı çalkantıya yol açar.
* Gazdan tasarruf sağlamak için alevin tencerenin tabanı dışına taşmamasına özen
gösterin.
Dikkat: Ocak başlıkları kullanılmadığında genel gaz beslemesi musluğu daima kapalı
tutulmalıdır.
Çeşitli ocak başlıkları: Ocakta farklı boyutlarda ocak başlıkları mevcuttur. Her bir ocak
başlığının arasındaki güç farkından haberdar olmanız gerekir.
* Kaynatma, et kızartma ve genel olarak hızlı bir şekilde pişirilmesi gereken herhangi
bir yiyecek için güçlü ocak başlığını kullanın.
* Yavaş pişirme ve soslar için yarı-hızlı ocak başlığını kullanın.
* Küçük tencerelerle ve yavaş pişirme için küçük ocak başlığını kullanın.
Ocak başlıklarının uygun şekilde kullanılması için aşağıdaki ölçülere uygun tencereler
kullanın: ultra hızlı ocak başlığı için 22cm çaplı, yarı-hızlı ocak başlığı için 12 cm
çaplı, hızlı ocak başlığı için 16 cm çaplı, yardımcı ocak başlığı için 10cm çaplı.
Elektrikli Isıtıcı (Hotplate)
Standart elektrikli ısıtıcı 7 kademeli komütatör ile kontrol edilir. Her bir konum
1,2,3,4,5 ve 6 işaretlerine bağlı olarak sürekli ve artan bir sıcaklığa karşılık gelir.
Ortasında kırmızı nokta bulunan kendi kendini koruyan elektrikli ısıtıcı da 7 konumlu
bir komütatör ile kontrol edilir. Örneğin ısıtıcının üzerinde bir tencere yokken
çalıştırılması gibi olağan dışı bir ısıtma söz konusu olduğunda dahili bir termostat
ısıtıcının elektrik beslemesini keser.
Elektrikli ısıtıcıyı ilk defa kullanmadan önce üzerine tencere koymadan maksimum
sıcaklıkta birkaç dakika ısıtarak koruyucu kaplamasının sertleşmesini sağlayın.
Kullanılması:
* En iyi sonuçları elde edebilmek için ısıtıcının önce en yüksek ayar olan "6" ile
başlayıp daha sonra pişirilecek yiyeceğin türü ve miktarı göz önünde tutularak ara bir
kademeye ayarlanması önerilir.
* Elektrikli ısıtıcının çalışmakta olduğunu belirtmek üzere bir gösterge lambası
yanar.
Farklı sıcaklık ayarları: Aşağıda yol gösterici olması açısından birkaç örnek
verilmiştir. Cihaza alışmanızdan sonra kendi kişisel zevkinize ve gereksinimlerinize
uygun ayarları kolaylıkla seçebilirsiniz.
Konumlar
1 Çok düşük
2 Düşük
3 Hafif
4 Orta
5 Yüksek
6 Çok yüksek
Bazı İpuçları
Bir yemeği sıcak tutmak için, tereyağı ve çikolata eritmek için…
Yavaş pişirme, soslar, yahniler, pirinçli puding, suda yumurta…
Fasulye, donmuş gıdalar, meyvalar, su kaynatma
Buharda elma, taze sebzeler, hamur işleri, krepler, balık..
Daha yoğun pişirme, omletler, biftek..
Biftekler, parça et, kızartmalar..
Cihazınızdan en iyi sonucu elde edebilmeniz için aşağıdakilere uymanız önemlidir:
* Kalın ve düz tabanlı pişirme kapları kullanın: tamamen düz taban kabın belli
bölümlerinin aşırı ısınmasını önler ve yiyeceklerin yapışmamasını sağlar. Kalın metal
iyi bir ısı dağılımı sağlar.
* Kabın tabanının kuru olduğundan emin olun: Tabanın kuru olması nemden dolayı
elektrikli ısıtıcıya yapışmaları önler.
* Elektrikli ısıtıcı yüzeyini tamamen kaplayacak çapta tencereler kullanın. Aksi
takdirde enerji boşa gider ve sıçrayan yemek parçacıkları ısıtıcının kirlenmesine
neden olur ve bakımını zorlaştırır (pas, v.s.).
* Elektrikli ısıtıcıyı kesinlikle üzerinde bir tencere v.s. yokken çalıştırmayın. Aksi
takdirde ısıtıcı hasar görebilir ve verimi düşebilir.
* Elektrikli ısıtıcı sıcakken buna plastik veya alüminyum folyo malzemeler
dokundurmayın.
Dikkat: Isıtıcı yüzeyler çalışma esnasında bariz bir şekilde kızgındır. B nedenle küçük
çocukların ocaktan iyice uzak tutuşmasına özen gösterin.
Fırın Aksesuarları
Eğer gerekiyorsa fırın aksesuarlarının her birini ilk defa kullanmadan önce temizleyin.
Bunları bir sünger ile yıkayın ve duruladıktan sonra iyice kurulayın.
* Raf: Yemekler,, tabakları ve ızgara yaparken et parçalarını koymak için kullanılır.
Raf üzerinde altına damlama tepsisinin sürülebilmesi için raylar mevcuttur.
Özel biçimi sayesinde raf, fırının ön tarafına doğru sonuna kadar en dışarı
çekildiğinde dahi daima yatay konumda kalır ve böylece yiyeceklerin kayarak
devrilmesi önlenmiş olur.
* Damlama tepsisi: Kızartma ve ızgara yapma esnasında etlerin ve ızgara yapılan
yiyeceklerin sularını biriktirir. Rafın üzerine konulabileceği gibi doğrudan altına da
sürülebilir.
Izgara ile kullanılması haricinde damlama tepsisi fırın kullanılırken fırın içerisinde
tutulmamalıdır.
Damlama tepsisi hiçbir zaman kızartma tepsisi olarak kullanılmamalıdır. Aksi takdirde
duman oluşur ve yağlar fırım içerisine sıçrar ve fırın hızlı bir şekilde kirlenir.
* Çevirme aparatı (ROTISSERIE) bir şiş, sap ve bir şiş desteği ile donatılmıştır
Fırın kullanılırken kullanılmayan aksesuarlar fırının dışına çıkartılmalıdır.
* Devre Kesicisi Zaman Ayarlayıcısı
Fırının hemen başlatılıp 1 ila 120 dakika içerisinde otomatik olarak durdurulması
işlevini üstlenir. Süre sona erdiğinde zaman ayarlayıcısı fırının beslemesini otomatik
olarak keser.
Ancak fırın programlanmadan da kullanılabilir. Bu durumda kontrol düğmesini El
sembolü " " konumuna getirin.
Not: Bir süre ayarlamak için kontrol düğmesini 120 dakika işaretine kadar saat ibreleri
yönünde çevirdikten sonra arzu ettiğiniz süreyi ayarlamak üzere geri döndürün.
Fırının Kullanılması
Çok Önemli Not: Fırın ve bulaşık makinesi aynı anda birlikte kullanılamaz. Fırını
kullanabilmeniz için bulaşık makinesini kapatmanız gerekir.
Önemli Not: Triple kullanılırken daima çocukları cihazdan uzak tutun. Triple
modelinde kapak mevcut ise bunu cihazı kullanmadan önce kaldırarak açın.
Pişirme yöntemleri
* Geleneksel pişirme " " : Üst ve alt ısıtma elemanları birlikte kullanılır. Bu yöntem
bütün geleneksel kızartma ve pişirme işlemleri için, kırmızı etler, rozbif, koyun budu,
ekmek, ince tabakalı hamur işleri için idealdir. Fırını önceden on dakika kadar
ısıttıktan sonra pişirilecek etleri orta raf konumuna koyun.
* Izgara " ": Üst ısıtma elemanı kullanılır. Karışık ızgaralarda, kebaplarda ve
"ögraten" yemeklerde başarı garantidir. Isıtma elemanının ısınmasını sağlamak için
beş dakika önceden ısıtma gereklidir.
* Çevirme (Rotisserrie): Üst ısıtıcı eleman çevirme aparatı ile birlikte geleneksel
kızartmanın gerçek lezzetini elde etmek üzere kullanılır.
- Bütün aksesuarları fırından çıkartın.
- Damlama tepsisini fırının dibine koyun.
- Pişirilecek yiyeceği şişe geçirin ve iki çatal arasına ortalayın.
- Şişi destek içerisine takın ve desteği ve şişi ikinci seviyeye kaydırın. Şişin ucu
sürücü mekanizma içindeki yuvaya bakacak şekilde konumlanır.
- Şişi sürücü mekanizmaya takın.
* Çevirme ve geleneksek pişirme " ": Aynı zamanda çevirme ve geleneksel pişirme
birlikte kullanılır. Pişirme esnasında zamandan tasarruf sağlar. Ancak, rafı, rayları
ters olarak yukarı bakacak şekilde takmaya ve damlama tepsisini bunun üzerine
sürmeye dikkat etmeniz gerekir.
Kullanım:
* Kontrol düğmesini arzu ettiğiniz pişirme yöntemi üzerine çevirin ve sıcaklığı
ayarlayın:
Geleneksel pişirme
Sıcaklık 65°C ile 230°C arasında ayarlanır.
Izgara
Sıcaklık 230°C olarak ayarlanır.
Çevirme
Sıcaklık 230°C olarak ayarlanır.
Çevirme+ Geleneksel pişirme
Sıcaklık 230°C olarak ayarlanır.
Devre kesicisi zaman ayarlayıcısının kontrol düğmesini el sembolüne getirin veya bir
programlanmış süreye ayarlayın.
* Düzenleyici gösterge lambası termostatın çalıştığını gösterir. Bu lamba pişirme
esnasında düzenli olarak yanar ve söner.
Pişirme önerileri
Etler:
Etleri pişirdikten sonra üzerilerine tuz ekin. Çünkü tuz etlerin yağ sıçratmasını artırır.
Bunun sonucunda da önceden üzerlerine tuz ekilmiş etler fırını kirletir ve çok fazla
duman oluşmasına neden olur.
Beyaz et, domuz, sığır ve koyun butları ile balık fırına fırın soğukken konulabilir.
Pişirme süresi önceden ısıtılmış fırına göre daha uzun olur, ancak ısının nüfuz etmesi
için daha fazla süre bulunduğundan etlerin içi daha iyi pişer.
Fırını önceden ısıtma işleminin doğru uygulanması kırmızı etlerin pişirilmesindeki
başarının temelidir.
Kekler-Hamur İşleri ve Bisküviler
Parlak yüzeyli kek kalıpları kullanmaktan kaçının, çünkü bunlar ısıyı yansıtır ve
keklerinizi bozabilir. Kekleriniz çok çabuk kahverengileşiyorsa, bunları yağlı kağıt
veya alüminyum folyo ile örtün.
Dikkat: folyonun doğru kullanımı parlak yüzü iç tarafa gelecek şekilde serilmesidir.
Aksi takdirde ısı parlak folyo yüzeyi tarafından yansıtılır ve kekin içerisine nüfuz
edemez.
Pişirmenin ilk 20-25 dakikası süresince fırının kapağını açmaktan kaçının:
pandispanyalar, sufleler v.s. sönebilir.
Keklerin pişip pişmediğini ortalarına bir bıçak veya metal dikiş iğnesi batırarak
anlayabilirsiniz. Bıçak ya da iğne temiz ve kuru olarak çıkarsa, kek pişmiştir. Fırını
kapatabilirsiniz. Bıçağın ya da iğnenin üzerinde kek parçaları yapışıp kalmışsa,
pişirmeyi biraz daha düşük bir sıcaklıkta sürdürerek kekin içinin dışı yanmadan
pişmesini sağlayın.
Aşağıdaki talimatlar sadece yol gösterme amaçlıdır. Bunları kendi deneyimlerinize ve
kişisel zevkinize göre değiştirebilirsiniz.
Önceden ısıtma süreleri:
- 20 dakika 210°C ile 230°C arasında
- 15 dakika 140°C ile 190°C arasında
- 10 dakika 65°C ile 115°C arasında
Yiyecek
Fırın
Sıcaklığı
°C
Alttan
itibaren
Dakika olarak
raf konumu Pişirme süresi
1 kg
Alabalık
Mezgit
200
190
1
1
15/25
50
ETLER
1-1.5 kg
1 kg
2 kg
1-1.5 kg
1-1.5 kg
Rozbif
Dana rosto
Sebzeli dana yahni
Koyun but
Kuzu but
190
150/160
170/190
150/160
150/160
1
1
1
1
1
90
120/150
60/90
60/75
50/60
150/160
160
175
170
1
1
1
1
45
240/270
90/150
60/80
200
200
200
1
1
1
40
20
20
1
1
1
1
1
40/50
20/30
40/45
90
20
Miktar
BALIKLAR
KÜMES HAYVANLARI
2 kg
Güvercin
4 kg
Kaz
2-2.5 kg
Ördek
1-1.5 kg
Tavuk
ÇEŞİTLİ
Lazanya
Sufleler
Pizza
HAMUR İŞLERİ
Karabuğday keki 175
Meyvalı turta
180/190
Bisküvi (yapraklı hamur) 160
Beze
100
Kabaran hamur işleri 200
BULAŞIK MAKİNESİ
Teknik veriler:
EN50242 standardına göre konulabilecek bulaşık
Tencere ve diğer bulaşıklar ile kapasite
Su besleme basıncı (litre)
Güç
Yıkama pompası gücü
Boşaltma pompası gücü
Maksimum çekilen güç
Su basıncı
Sigorta (A)
Bulaşık Makinesi Kontrolleri
6
4 kişilik
3
1900 W
150 W
30 W
2050 W
min. 0.08 – mak. 0.8 MPa
10 A
A Program seçimi gösterge lambaları
B Program seçme düğmesi
C Program açıklaması
D Açma/Kapatma düğmesi
Programların ve Özel İşlevlerin Seçilmesi
Bulaşık makinesi ile fırın aynı anda birlikte kullanılamaz.
Bir programın ayarlanması
Cihazın kapağını açın ve Açma/Kapatma düğmesine basın; 4 Program seçimi LED
lambası yanıp sönmeye başlar.
- Arzu ettiğiniz programı Program seçme düğmesine basarak ayarlayın. Seçilen
programı gösteren LED lambası yanar (Soğuk durulama /Cold rinse programı için 2
LED yanar).
- Kapağı (sesli sinyal duyulduktan sonra) kapatın. Seçilmiş olan program otomatik
olarak çalışmaya başlar.
Bulaşık Makinesinin Kullanılması
Kapağın açılması
Ön panel üzerindeki sapı kavrayın ve ileriye doğru çekin. Makinenin kapağı çalışırken
açıldığında, bir elektriksel güvenlik donanımı her şeyi otomatik olarak kapatır.
Makinenin düzgün çalışması için makine çalışır durumdayken kapağı açılmamalıdır.
Kapağın kapatılması
Sepeti bulaşık makinesinin içerisine itin. Püskürtme kolunu çatal kaşık bıçaklar,
çanaklar veya tencereler tarafından engellenmediğinden ve serbestçe
dönebildiğinden emin olun. Kapağı bastırarak kapatın ve tam olarak yerine oturup
kilitlendiğinden emin olun.
Bir programın yarıda kesilmesi
Bir program yürütülmekteyken, özellikle de ana yıkama aşaması ve son kurutma
devam ederken, kapağın açılması önerilmez.
Ancak, kapağı açıldığında makine otomatik olarak durur.
Kapak tekrar kapatıldığında program otomatik olarak çalışmaya devam eder.
Çalışmakta olan bir programı değiştirmek veya iptal etmek istemeniz durumunda,
aşağıdaki prosedürü izleyin:
- Makinenin kapağını açın ve 4 gösterge lambası yanıp sönmeye başlayana kadar
"P" program seçme düğmesini basılı tutun. Yürütülmekte olan program iptal
edilmiştir. Bu aşamada yeni bir program seçilebilir.
Yeni bir programı başlatmadan önce, deterjan bölmesinde hala deterjan olup
olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Eğer gerekiyorsa, deterjan bölmesine deterjan
ilave edin.
UYARI: Makinenin kapağının kurutma aşamasında açılması durumunda, aralıklı bir
sesli sinyal üretilerek programın henüz sona ermediği hatırlatılır.
Program sonu
Programın sona erdiği bir sesli sinyal ile belirtilir. Makinenin kapağı açıldığında
program seçimi göstergesi yanıp sönmeye başlar. Açma/Kapama düğmesine
basarak cihazı kapatın.
Sesli sinyalin devre dışı bırakılması
Sesli sinyal işlevi aşağıdaki gibi iptal edilebilir:
- Açma/Kapatma düğmesine basın.
- Program LED lambaları yanıp sönmeye başlayana kadar bekleyin.
- 2 dakika içerisinde Program Seçme düğmesine basıp düğmeyi en az 30 saniye
süreyle basılı tutun (program LED lambaları yanıp sönmeye devam eder ve aralıklı
bir sesli sinyal duyulur).
- Soldaki iki LED lamba sürekli yanmaya başladığında ve sesli sinyal kesildiğinde
düğmeye basmaya son verin (sesli sinyal işlevi aktif durumdadır).
- Program seçme düğmesine tekrar basın. Soldaki iki LED lambası söner ve diğer iki
LED lambası yanar (sesli sinyal devre dışı bırakılmıştır).
- Bir sesli sinyal ayarın tamamlandığını bildirir.
- Sesli sinyali tekrar devreye sokmak için yukarıdaki prosedürün tamamını yineleyin.
Dikkat – Bulaşık makinesi olağan dışı bir durum sonucunda fazla suyu dışarı atan bir
taşma önleyici güvenlik donanımına sahiptir.
Arıza Sinyalleri
Bir programın çalışması esnasında arızaların veya hataların ortaya çıkması
durumunda, seçilmiş olan programa ilişkin LED lambası (Soğuk durulama/duşlama
için iki LED) hızlı bir şekilde yanıp söner ve bir sesli sinyal üretilir.
Bu durumda Açma/Kapatma düğmesine basarak bulaşık makinesini kapatın. Su girişi
musluğunun açık olduğunu, boşaltma hortumunun bükülmediğini ve sifon veya
filtrelerin tıkalı olmadığını kontrol ettikten sonra seçilmiş olan programı tekrar
başlatın. Sorunun devam etmesi durumunda Müşteri Hizmetleri bölümünü arayın.
Önemli Not!
Taşma önleyici güvenlik donanımının doğru çalışmasını garanti etmek için, bulaşık
makinesinin çalışır durumdayken hareket ettirilmemesi ve eğilmemesi önerilir.
Bulaşık makinesinin hareket ettirilmesi veya eğilmesi gerekiyorsa, önce yıkama
programının sona erdiğinden ve kazanda su kalmadığından emin olunmalıdır.
21
İlk Çalıştırmalar ve Filtre Biriminin Temizlenmesi
Filtreleme sistemi aşağıdakilerden oluşur:
- En büyük yiyecek parçacıklarını tutan bir merkez filtre kupası.
- Yıkama suyunu sürekli filtreleyen bir düz filtre.
- Düz filtrenin altında yer alan ve mükemmel bir durulama sağlamak üzere en küçük
yiyecek parçacıklarını tutan mikro filtre.
En iyi sonuçları elde edebilmek için filtre biriminin her bir yıkamadan sonra kontrol
edilip temizlenmesi gerekir.
Filtre birimini çıkartmak için sapından kavrayıp bütün birimi kaldırmak yeterlidir.
Kolay temizlenebilmesi için kupa şeklindeki merkez filtre en üstte yer alır.
Bulaşık makinesi kendi kendini temizleyen ve sadece yaklaşık her 15 günde bir
kontrol edilmesi gereken bir mikro filtreye sahiptir.
Ancak, her yıkamadan sonra merkez kupa filtre ile düz filtre tıkanmamış olduğundan
emin olmak üzere kontrol edilmelidir.
Önemli Not: Filtreleri temizledikten sonra bunların birbiri içerisine geçerek doğru
monte ettiğinizden ve düz filtrenin de bulaşık makinesi kazan bölümünün tabanına
uygun şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Filtre biriminin yerine tam oturmaması
cihazın verimliliğini olumsuz yönde etkiler.
Önemli Not: Bulaşık makinesini filtre takılı değilken kesinlikle kullanmayın.
Bulaşıkların Yerleştirilmesi
Sepet bulaşıkların yerleştirilmesini kolaylaştıracak şekilde özenle tasarlanmıştır.
İyi bir yıkama performansı elde edebilmek için filtrelerin, su çıkışının ve yıkama kolu
memesinin tıkanmasını ve dolayısıyla da yıkama verimliliğinin düşmesini önlemek
üzere, bulaşıklar üzerindeki kalıntıları (kemikler, kürdanlar, et ve sebze artıkları)
temizleyin.
Uyarı! Herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için keskin veya sivri uçlu bıçak ve
benzeri bulaşıkları sapları yukarı gelecek şekilde yerleştirbilirsiniz.
6 Kişilik Bulaşığın Yerleştirilmesi (EN 50242)
A- 6 bardak
B- 6 tatlı tabağı
C- 6 sos kasesi
D- Küçük çanak
E- 6 çay veya kahve fincanı
F- 6 düz tabak
G- 6 çukur tabak
H- Orta boy çanak
I- Servis tabağı
L- Çatal/kaşık/bıçaklar
4 Kişilik Bulaşık ile Tencerelerin Yerleştirilmesi
Tencereler, salata çanakları, çorba tencereleri, kapaklar v.s.sepet üzerine
yerleştirilebilir.
Çatal/kaşık/bıçakların bunlar için temin edilmiş olan küçük sepetin içerisine
yerleştirilmesi önerilir. Dar saplı çatal/kaşık/bıçaklar varsa, sepetin dibinden düşerek
yıkama kolunu engellememeleri için bunların sapları yukarı bakacak şekilde
Yerleştirilmeleri gerekir. Ahşap saplı veya kapakları reçine ile yapıştırılmış kapakları
sepete koymayın.
Deterjanın Doldurulması
Toz, sıvı veya tablet şeklinde özellikle bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere
tasarlanmış olan deterjanların kullanılması esastır.
Uygun olmayan deterjanlar (örneğin elle bulaşık yıkamak için olanlar) uygun katkı
maddelerini içermezler ve cihazın verimli çalışmasını engellerler.
Normal Yıkama
Deterjan yuvası kapağın iç tarafında yer alır. Deterjan dağıtıcısının kapağı her
yıkamadan önce kapatılmalıdır. Kapağı açmak için sadece mandala basılması
yeterlidir. Her yıkama programının sonunda kapak daima açık kalır ve bulaşık
makinesinin bir sonraki kullanımı için hazır durumda olur.
Kullanılması gereken deterjan miktarı bulaşıkların ne kadar kirli olduğuna ve yıkama
tipine bağlıdır. Normal olarak 15 g'lık bir deterjan dozu önerilir. Suyun sert olması
veya bulaşıkların aşırı kirli olması durumunda 25 g deterjan konulmalıdır. Deterjanı
deterjan dağıtıcısı içerisine döktükten sonra dağıtıcının kapağını kapatın. Bütün
deterjanlar aynı değildir ve bu nedenle kutuları üzerindeki talimatlar da farklı olabilir.
Kullanıcılara hatırlatmak istediğimiz husus, çok az deterjan konulduğunda
bulaşıkların yeterince temizlenmeyeceği ve çok fazla deterjan kullanıldığında da daha
iyi bir sonuç alınmayacağı ve aynı zamanda da fazla deterjanın boşuna
harcanacağıdır. Fazla miktarda deterjan kullanmayarak aynı zamanda çevreye
verilen hasarı sınırlayın.
Yoğun Yıkama
Yoğun yıkama programını kullanırken yaklaşık 15g (1 çorba kaşığı dolusu) deterjan
daha ilave edin.
Bu ilave doz dağıtıcının kapatıldığında eğimli olan bölümüne konulmalıdır.
Parlatıcı Haznesinin Doldurulması
Parlatıcı dağıtıcısı "B" deterjan dağıtıcısının sağında yer alır ve yaklaşık 130 ml
kapasiteye sahiptir.
Kapağı açarak çok sayıda yıkamaya yetecek kadar sıvıyı dökün. Dağıtıcıyı aşırı
doldurmamaya özen gösterin. Kapağı kapatın. Son durulama aşaması esnasında
suya katılan bu katkı maddesi bulaşıkların hızlı bir şekilde kurumasına ve lekelerin
oluşmasının önlenmesine yardımcı olur. Daima parlatıcı kullanılması önerilir.
Parlatıcı seviyesini dağıtıcıların arasında ortada yer alan "A" gösterge gözüne
bakarak kontrol edin.
Dolu-Tamamen karanlık
Boş-Parlak
Parlatıcı Kullanımı Miktarının Düzenlenmesi
"B" düzenleyicisi kontrolü göstergenin altında yer alır ve parmağınızla döndürülerek
ayarlanabilir. Önerilen konumu "3" ayarıdır.
Suyun sertliği hakkında lekeler veya kuruluk derecesine bakılarak karar verilebilir.
Bu nedenle en iyi sonuçları alacak şekilde doğru miktarda parlatıcı kullanımının
ayarlanmış olması önemlidir.
Yıkamadan sonra,
- Bulaşıklar üzerinde şeritler oluşuyorsa parlatıcı kullanım miktarı ayarını bir kademe
düşürün.
- Beyaz lekelerin oluşması durumunda miktarı bir kademe artırın.
Tuzun Doldurulması
Bulaşık makineniz kireç tortularına neden olabilen ve makinenize hasar verebilecek
sudaki kireci gideren bir yumuşatıcı ile donatılmıştır.
Bulaşık makinesinin altında yumuşatıcıyı aktif hale getiren bir tuz dağıtıcısı yer alır.
Yumuşatıcının filtre elemanı özellikle bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere
üretilmiş olan tuz ile doldurulmalıdır. Bu tuz tablet veya granül halinde satın alınabilir.
Tuz ilave etmek için makinenin alt bölümünde yer alan tuz dağıtıcısının vidalı
kapağını açın ve dağıtıcıya tuz doldurun.
Bu işlem esnasında bir miktar su taşar. Ancak buna aldırmadan dağıtıcı dolana kadar
tuz dökmeye devam edin. Tuz kalıntılarını temizledikten sonra dağıtıcının kapağını
tekrar yerine vidalayın.
Bulaşık makinesinin hemen kullanılması gerekmiyorsa, Soğuk durulama/duşlama
programını ayarlayın ("Eco+Rapid, 2 LED lamba yanar) ve bunu çalıştırarak taşan
tuzlu çözeltinin yıkama kazanından dışarı atılmasını sağlayın.
Tuz dağıtıcısının kapasitesi 1.5 kg'dır. Cihazın verimli kullanılması için su
yumuşatıcısının ayar kademesine bağlı olarak arada sırada tuz ilave edilmesi gerekir.
Önemli Not: Dağıtıcıdan su taşana kadar su ilave edilmesi gerekir. Bulaşık
makinesini tuz dağıtıcısını tamamen doldurmadan monte etmeyin.
Su yumuşatıcısının elektronik programlayıcı ile düzenlenmesi
Su yumuşatıcısı 60°Fh (Fransız sertlik derecesi) veya 33°Dh (Alman sertlik derecesi)
seviyesine kadar olan sertlikteki suları 5 kademe ayarı ile işleyebilir.
Seviye
Su
Su
Tuz
Su yumuşatıcısı
Sertliği
Sertliği
Kullanımı
Ayarı
°fH
°dH
(Fransız)
(Alman)
0
1
2
3
4
0-8
9-20
21-30
31-40
41-60
4
5-11
12-17
18-22
23-33
yok
var
var
var
var
gösterge lambası N.1
gösterge lambası N.1
gösterge lambası N.2
gösterge lambası N.3
gösterge lambası N.4
Yumuşatıcı birimi, çoğu kullanıcı için bu ayar uygun olduğundan, fabrika çıkışında 3
seviyesine (gösterge lambası N.4) ayarlanmıştır.
Yumuşatıcı birimini suyunuzun sertlik derecesine göre aşağıdaki gibi ayarlayın:
Makinenin kapağını açın ve Açma/kapatma düğmesine basın. 2 dakika içerisinde
Program seçme düğmesine basıp düğmeyi en az 10 saniye süreyle basılı tutun; 3
saniye süreyle soldaki üç LED lamba yanar.
Yumuşatıcı biriminin ayarlanmış olduğu kademeyi gösteren LED yanıp sönmeye
başlar; bundan sonra her basıldığında su sertliği ayarı bir artırılır (tabloya bakın).
Test Laboratuarları için bilgiler
Genel Program karşılaştırması
EN 50242 Standardı referans alınarak:
1) Normal bulaşık yükü
2) Parlaklık ayarı: "4"
3) Deterjan miktarı: yıkama için 18 g
Program
65°C
Normal
Açıklama
Günde bir kere- Normal kirlilikte bulaşıklar ve bütün gün
yıkanmayı beklemiş olan diğerleri için
75°C
Yoğun
(Intensive)
Günde bir kere- Çok kirli bulaşıklar ve bütün gün
yıkanmayı beklemiş olan diğerleri için
ECO 45°C
Eco
Normal kirlilikteki bulaşıklara uygun enerji tasarruflu
programdır. Enzimli deterjan kullanılır.
R 50°C
32 dak. Hızlı Yemekten hemen sonra yıkanacak olan bulaşıklar için
(Rapid 32') hızlı yıkama programıdır. 4/6 kişilik bulaşık yıkanır.
Soğuk
Makine tamamen dolduğunda yıkanana kadar makinede
duracak bulaşıkların kısa süre soğuk duşlanması.
Durulama
(Cold Prewash)
Kontrol Listesi
Islatma için deterjan
Yıkama için deterjan
Temiz filtre
Parlatıcı dağıtıcısının kontrol edilmesi
Tuz dağıtıcısının kontrol edilmesi
Program İçeriği
Sıcak ön yıkama
Soğuk ön yıkama
Ama yıkama
İlk durulama
İkinci soğuk durulama
Parlatıcılı soğuk su ile durulama
Süre
Bazı Pratik İpuçları… Makine bulaşıkla doluyken bir yıkama programını çalıştırmak
için her öğünden sonra makineyi doğru bir şekilde doldurun ve her bir doldurmadan
sonra kirlerden kurtulmak ve büyük yiyecek parçalarını temizlemek için bir soğuk
duşlama (durulama) programı çalıştırın.
İyi Yıkama Sonuçları Elde Etmek için Yapılması Gerekenler
1) Bulaşıkları yüzleri aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
2) Bulaşıkları birbirlerine değmeyecek şekilde konumlandırın. Bulaşıklar uyun şekilde
yerleştirilirse daha iyi sonuç alırsınız.
3) Bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce kemik, kabuk et veya sebze parçaları,
kahve telvesi, meyva kabuğu, sigara külü v.s. gibi dışarı atma ve yıkama kolu
memelerini tıkayabilecek yiyecek v.s. kalıntılarını temizleyin.
4) Bulaşıkları yerleştirdikten sonra yıkama kolunun serbestçe dönebildiğinden emin
olmak üzere kolu kontrol edin.
5) Tencereler ve üzerinde çetin yiyecek parçacıkları veya yanmış yiyecekler bulunan
diğer bulaşıkları bulaşık makinesi deterjanı ilave edilmiş suda bekletin.
6) Gümüşleri uygun şekilde yıkamak için:
a) gümüşleri, özellikle de mayonez, yumurta, balık için kullanılan gümüşleri
kullandıktan hemen sonra çalkalayın
b) gümüşlerin üzerlerine deterjan serpmeyin.
c) gümüşleri diğer metallerden ayrı tutun.
Çalışırken Cihazın Kapağını açmak için…
Bulaşık makinesi yıkama yapıyorken ilave bulaşık koymak üzere makineyi durdurmak
istediğinizde, cihazın kapağını açın, bulaşıkları yerleştirin ve kapağı kapatın. Makine
otomatik olarak çalışmasına devam eder.
Yıkanmaması Gerekenler…
Ayrıca bütün bulaşıkların bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmadığı da
unutulmamalıdır. Bulaşık makinesini termoplastik malzemelerin, ahşap veya plastik
saplı çatal/kaşık/bıçakların, ahşap kulplu çorba çanaklarının, alüminyum
malzemelerin, kristallerin, ve kurşunlu camların yıkanması için aksi belirtilmediği
sürece kullanılmaması önerilir.
Bazı süslemeler solabilir. Bu nedenle önce böyle bir takımdan sadece bir parçayı
yıkayarak diğerlerini riske atmadan denemek iyi bir fikir olabilir.
Ayrıca aralarında bir kimyasal reaksiyon olabileceğinden, paslanmaz çelik saplı
gümüş çatal/kaşık/bıçakların da makinede yıkanmaması yerinde olur.
Önemli Not: Yeni kap veya çatal/kaşık/bıçak takımı satın alırken daima bunların
bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olduklarından emin olun.
Kullanımdan sonra yapılması gerekenler- Her yıkamadan sonra bulaşık
makinesine su sağlayan musluğu kapatın ve cihazın Açma/Kapatma düğmesine
basarak cihazı kapatın.
Bulaşık makinesinin uzun süre kullanılmayacak olması durumunda aşağıdaki
önlemlerin alınması önerilir:
1- Makineye bulaşık koymadan makinenin içindeki yağları çalkalamak üzere bir
yıkama programı çalıştırın.
2- Bulaşık makinesinin fişini prizden çekin.
3- Su beslemesi musluğunu kapatın.
4- Parlatıcı dağıtıcısını doldurun.
5- Makinenin kapağını aralık bırakın.
6- Makinenin içerisini temiz bırakın.
7- Bulaşık makinesinin bulunduğu yerin sıcaklığının 0°C'nin altına düşme olasılığı
varsa, dağıtıcı içerisindeki su donabilir.
Bu nedenle cihazı tekrar kullanmadan yaklaşık 24 saat kadar önce sıcaklığın 0°C'nin
üzerine çıkartılması önerilir.
Su Bağlantısı – Atık su gideri
Su Bağlantısı:
Su giriş ve boşaltma hortumları sağa veya sola yöneltilebilir.
Bulaşık makinesi sıcak su 60°C sıcaklıktan daha yüksek olmamak kaydıyla ister
soğuk ister sıcak su tesisatına bağlanabilir.
Suyun basıncı 0.08 MPa ile 0.8 MPa arasında olmalıdır. Basıncın minimum değerin
altında olması durumunda servis departmanımıza danışın.
Giriş hortumu, makinenin kullanılmadığı zamanlarda suyu kesebilmek üzere bir
musluğa bağlanmalıdır (Şekil 1) Bulaşık makinesi giriş hortumunun ucunda 3/4" yivli
konektör takılıdır (Şekil 2). "A" giriş hortumu 3/4" çapında bir "B" musluğuna sıkıca
bağlanmalıdır.
Bulaşık makinesinin su bağlantısı sadece cihaz ile birlikte verilmiş olan hortum
kullanılarak yapılmalıdır. Eski bir hortumu kullanmayın.
Suda kireç tortuları ve kum bulunması durumunda Yetkili Servisten 9226085 Parça
numaralı uygun filtrenin temin edilmesi önerilir (Şekil 3). "D" filtresi "B" musluğu ile
"A" giriş hortumunun arasına "C" contası unutulmadan takılmalıdır.
Bulaşık makinesinin yeni veya uzun süre kullanılmamış olan borulara bağlanması
durumunda, giriş hortumunu bağlamadan önce birkaç dakika süreyle suyu boşa
akıtın. Bu şekilde kum veya pas kalıntılarının giriş filtresini tıkaması önlenmiş olur.
Atık Su Gideri:
Makineye bağlarken boşaltma hortumunun içinden suyun rahatça akabileceği şekilde
bükülmemesine ve katlanmamasına özen gösterin (Şekil 4y).
Boşaltma hortumu zemin seviyesinden en az 40 cm yüksekte olmalı ve iç çapı en az
4 cm olmalıdır. Bir koku önleyici kapan takılması da önerilir (Şekil 4x).
Eğer gerekiyorsa, çıkış hortumu, zemin seviyesinden en fazla 85 cm yukarıda
tutulmak kaydıyla, 2.6 m'ye kadar uzatılabilir.
Hortum bir lavabonun kenarına da asılabilir (makine çalışırken atılan suyun sifon
etkisi ile tekrar geri kaçmasını önlemek için suya batmamalıdır). Giriş ve çıkıl
hortumlarında bükülmeler olmadığından emin olmak üzere bunları kontrol edin.
Gerekmesi durumunda giriş hortumunu uzatmak için Yetkili Servise başvurun.
Önemsiz Arızaların Saptanması
UNUTMAYIN! Fırın ve bulaşık makinesi aynı anda kullanılamaz.
Bulaşık makinesinin çalışmaması durumunda, Yetkili Servise başvurmadan önce
aşağıdaki kontrolleri yapın:
Arıza
Nedeni
Çözüm
1- Makine hiç çalışmıyor.
Cihazın fişi tam olarak takılı değildir.
Cihazın elektrik fişini prize takın.
Açma/Kapatma (O/I) düğmesine basılmamıştır.
Düğmeye basın.
Elektrik kesiktir.
Elektrik şebekesi beslemesini kontrol edin.
Makinenin kapağı açıktır.
Kapağı kapatın.
2- Makine su almıyor.
1 Numaralı arızanın nedenlerine bakın.
Kontrol edin.
Su girişi musluğu kapalıdır.
Su girişi musluğunu açın.
Program seçme düğmesi doğru konumda değildir.
Program seçicisini doğru konumuna getirin.
Su girişi hortumu bükülmüştür.
Hortumdaki bükülmeleri giderin.
Su girişi hortumu tıkanmıştır.
Hortumun ucundaki filtreyi temizleyin.
3- Makine suyu boşaltmıyor.
Filtre kirlenmiştir.
Filtreyi temizleyin.
Boşaltma (çıkış) hortumu bükülmüştür.
Çıkış hortumunu düzeltin.
Çıkış hortumunun uzatması düzgün bağlanmamıştır.
Çıkış hortumunun bağlanmasına ilişkin talimatları dikkatli bir şekilde
izleyin.
Duvardaki çıkış (gider) bağlantısı yukarıya değil aşağıya bakıyor.
Uzman bir teknisyen çağırın.
4- Makine sürekli su boşaltıyor.
Çıkış hortumunun yüksekliği çok alçak konumdadır.
Çıkıl hortumunu zeminden en az 40 cm yukarıya kaldırın.
5- Püskürtme kolunun dönüş sesi duyulmuyor.
Aşırı miktarda deterjan konulmuştur.
Deterjan miktarını azaltın.
Bulaşıklardan biri kolun dönüşünü engellemektedir.
Kontrol edin.
Düz filtre ve kupa şeklindeki filtre çok kirlenmiştir.
6- Göstergesi olmayan elektronik cihazlarda "Eco" gösterge lambası ile "1 No'lu"
gösterge lambası sesli sinyal ile yanıyor.
Su girişi musluğu kapalıdır.
Cihazı kapatın- Musluğu açın- Programı yeniden başlatın.
30
Arıza
Nedeni
Çözüm
7- Konulan bulaşıklar kısmen yıkanmıştır.
5 numaralı arızanın nedenlerine bakın.
Kontrol edin.
Tencerelerin kenarları iyi yıkanmamıştır.
Tencerelerin yerlerini değiştirin.
Püskürtme kolu tıkanmıştır.
Halka somunu saat ibreleri yönünde çevirerek püskürtme kolunu söküp
akan su altına tutarak yıkayın.
Bulaşıklar düzgün yerleştirilmemiştir.
Bulaşıkları birbirine çok yakın yerleştirmeyin.
Çıkış hortumunun ucu su içine batmış durumdadır.
Çıkış hortumunun ucu atılan su içerisine girmemelidir.
Yanlış deterjan miktarı konulmuştur; deterjan bayat ve sertleşmiştir.
Deterjan miktarını bulaşıkların kirlilik derecesine göre artırın ve deterjanı
değiştirin.
Tuz dağıtıcısının kapağı iyi kapanmamıştır.
Kapağı sıkıca kapatın.
Yıkama programı yeterli değildir.
Daha yoğun bir yıkama programı seçin.
8- Bulaşıklar üzerinde beyaz lekeler oluşuyor.
Su çok serttir.
Tuz ve parlatıcı miktarını kontrol edin ve kullanım miktarlarını
düzenleyin (ayarlayın). Sorunun devam etmesi durumunda
Yetkili Servise başvurun.
9- Cihaz yıkama esnasında gürültü yapıyor.
Bulaşıklar birbirlerine çarpıyor.
Bulaşıkları sepete daha iyi yerleştirin.
Döner kol bulaşıklara çarpıyor.
Bulaşıkları daha iyi yerleştirin.
10- Bulaşıklar tamamen kurumuyor.
Yeterli havalandırma yoktur.
Yıkama programı sona erdiğinde bulaşık makinesinin kapağını aralık
bırakın ve bulaşıkların doğal olarak kurumasını sağlayın.
Cihazın Temizlenmesi
* Cihazı temizlemeden önce aşağıdakilerin yapılması gerekir:
* Cihazın fişini prizden çekin ve sıcak parçaların soğumasını bekleyin.
* Cihazı temizlemek için kesinlikle aşındırıcı temizlik maddeleri, bulaşık teli veya
keskin cisimler kullanmayın.
* Emaye Bölümler
Kesinlikle aşındırıcı maddeler, ovma süngerleri veya keskin cisimler kullanmayın.
Aksi takdirde emaye onarılamayacak şekilde hasar görebilir.
Cihaz soğuduktan sonra emaye bölümleri sadece sabunlu su ile silin ve temiz bir bez
ile kurulayın.
* Gazlı ocak başlıkları
Ocak başlıklarının temizlenmesi için bütün yağlı veya yanmış artıkları çıkartmak için
amonyaklı ürünler veya yaygın olarak kullanılan temizlik malzemeleri kullanılması
önerilir. Kullanıldıktan hemen sonra gazlı ocak başlıklarını soğuk suya sokmayın.
Aksi takdirde ısıl şok nedeniyle emaye çatlayabilir. Başlığın deliklerinin tıkanmış
olması durumunda bunları sabunlu su ile fırçalayın ve bir bezle kurulayın.
Ocak başlıklarını birleştirirken başlık kapakları ile gövdelerinin tamamen kurumuş
olduğundan emin olun ve bunları yerlerine tam oturacak şekilde yerleştirin.
* Dikkat: Ocak başlıklarının içerisine su kaçırmamaya dikkat edin.
* Kapak: Cihaz soğuduktan sonra sadece sabunlu su ile silin ve temiz bir bez ile
kurulayın. Kapağı kaldırmadan önce üzerinde dökülebilecek bir şey olmadığından
emin olun.
* Elektrikli ısıtıcılar:
Keskin aşındırıcılar kullanmayın. Kullandıktan sonra koruyucu kaplamayı bir bezle
silin. Elektrikli ısıtıcı daima kuru ya da uzun süre kullanılmayacaksa biraz yağlanmış
olarak kalmalıdır. Isıtıcı üzerinde oluşabilecek pasları zımpara kağıdı ile giderip
ardından piyasadan temin edilebilen ürünleri uygulayın.
Bakım:
- Ocak yüzeyi üzerine birkaç damla özel temizleme ürünü damlatın.
- Çetin kirleri yumuşak bir bez veya hafif nemlendirilmiş kağıt havlu ile ovun.
- Yüzey temizlenene kadar yumuşak bir bez veya kağıt havlu ile silin.
İnatçı lekeler:
- Ocak yüzeyi üzerine birkaç damla özel temizleme ürünü damlatın.
- Lekeler çıkıncaya kadar bir kazıyıcı ile malayı 30°'lik bir açıyla tutarak kazıyın.
- Yüzey temizlenene kadar yumuşak bir bez veya kağıt havlu ile silin.
- Eğer gerekiyorsa aynı işlemi yineleyin.
Bıçaklı bir kazıyıcı 30° açıda tutulduğu sürece yüzeye zarar vermez. Bıçaklı
kazıyıcıları kesinlikle çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın.
Birkaç ipucu:
Yüzeyin sık sık temizlenmesi çiziklerin ve aşınmaların önlenmesi için esas olan bir
koruyucu tabaka oluşmasını sağlar.
Ocağı tekrar kullanmadan önce ocak yüzeyinin temiz olduğundan emin olun.
Su lekelerini çıkartmak için birkaç damla beyaz sirke veya limon suyu kullanın. Daha
sonra kağıt havlu ve birkaç damla özel temizleme sıvısı ile silin.
Cam seramik yüzey düz tabanlı pişirme kaplarının oluşturabileceği çiziklere
dayanıklıdır. Ancak, bunları hareket ettirirken kaldırmakta fayda vardır.
* Fırın Aydınlatması- Ampul ve kapağı yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerden
üretilmiştir: 230 V AC –E14 duy- 15W- Sıcaklık min. 300°C.
Ampulün değiştirilmesi: Ampulü değiştirmeye başlamadan önce cihazın fişini prizden
çekin. Herhangi bir işlem yapmadan önce fırının soğumasını bekleyin.
Yanmış ampulü değiştirmek için vidalı cam kapağı sökün, ampulü vidalı duyundan
çıkartın ve aynı tipteki yenisi ile değiştirin. Yeni ampulü taktıktan sonra koruyucu cam
kapağı vidalayarak tekrar yerine takın.
* Aksesuarlar
Fırın Rafı: Fırın rafını keskin aşındırıcılarla temizlemeyin. Sıcak sabunlu suya
batırılmış bir bez kullanın. Daha sonra durulayıp kurulayın.
Damlama tepsisi: Izgara yaptıktan sonra damlama tepsisini fırından çıkartın ve
içindeki yağı bir kaba boşaltın. Damlama tepsisini bir sünger ve toz deterjan
kullanarak çok sıcak su ile yıkayıp durulayın. Yapışıp kalan yiyecek parçaları varsa,
sabunlu suda bekletin. Damlama tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Damlama
tepsisini kesinlikle kirliyken tekrar fırın içerisine koymayın.
* Fırın kapağı camı:
Fırın kapağını yerinde takılıyken veya söktükten sonra temizlemek mümkündür.
Kapağı sökmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:
- kapağı tamamen açın.
- kancaları kurtarın.
- kapağı kısmen kapatırken serbest kalana kadar yukarıya doğru çekin.
Kapağı tekrar yerine takmak için askıların dikkatli bir şekilde konumlandırıldığından
emin olun; bunların altlarında bulunan bir çentik askıları doğru takmanızı sağlar.
Kapak destekleri üzerine konulduktan sonra askıları önceki konumlarına getirin.

Benzer belgeler

117.0172.159 FDH 830 AX(5.24 MB, PDF)

117.0172.159 FDH 830 AX(5.24 MB, PDF) — Bulaşığı boşalttıktan veya doldurduktan sonra her zaman cihazınızın kapağını kapayınız . — Cihazınızın kapağı açıkken kapağına yaslanmayınız veya oturmayınız. — Su temininin kullanımı ve kapatılm...

Detaylı