EVS 2008 - Turkey Field Questionnaire

Yorumlar

Transkript

EVS 2008 - Turkey Field Questionnaire
QuestionnaireS
2010|47
EVS 2008 - Turkey
Field Questionnaire
Related to the national dataset
Archive-Study-No. ZA4791, doi:10.4232/1.10020
European Values Study
Acknowledgements
The fieldwork of the 2008 European Values Study (EVS) was financially supported by universities and
research institutes, national science foundations, charitable trusts and foundations, companies and
church organizations in the EVS member countries.
A major sponsor of the surveys in several Central and Eastern European countries was Renovabis.
Solidarity initiative of the German Catholics with the people in Central and Eastern
Europe: Project No. MOE016847 http://www.renovabis.de/
An overview of all national sponsors of the 2008 survey is provided in the “EVS 2008 Guidelines and
Recommendations” and the “EVS 2008 - Integrated dataset Method Report”, and on the website of the
European Values Study http://www.europeanvaluesstudy.eu/evs/sponsoring.html.
The project would not have been possible without the National Program Directors in the EVS member
countries and their local teams.
Gallup Europe developed a special questionnaire translation system WebTrans, which appeared to be
very valuable and enhanced the quality of the project.
Special thanks also go to the teams at Tilburg University, CEPS/INSTEAD Luxembourg, and GESIS Data
Archive for the Social Sciences Cologne.
Fieldwork organisation
SAM Arastirma, Danisma ve Tanitim Hizmetleri A.S.
Istanbul, Turkey
Bulgu Arastirma ve Halkla Iliskiler Ltd Sti.
Istanbul, Turkey
Access to data and information on the EVS 1981-2008
Please click the Digital Object Identifier (DOI) to get the study description of the dataset
http://dx.doi.org/10.4232/1.10020.
General information about the European Values Study can be found on the EVS website
http://www.europeanvaluesstudy.eu/.
For direct access to the data, please go to ZACAT - GESIS Online Study Catalogue
http://zacat.gesis.org/.
For further information about services provided by the GESIS Data Archive, please go to
http://www.gesis.org/.
AVRUPA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
(EVS)
BLOK NO ……………… ANKET NO: .............
ANKETÖR 1 NO……………….
ANKETÖR 2 NO……………….
ANKETÖR 3 NO……………….
Dikkat! Bu anketin uygulanacağı yaş grubu:
18+
Kasım-Aralık 2008
AVRUPA DEĞERLER ARAŞTIRMASI DENEK TEMAS FORMU
Anketör 1 ADI
Anketör 2 ADI
Süpervizör No:
Denek No:
Anketör 1 No:
Anketör 2 No:
Yerleşimin adı:
Yerleşim No:
Yerleşim tipi:
ADRES:
Deneğin adı:
Deneğin telefon numarası:
1Reddedildi
Alan Kodu:
Telefon numarası:
2Telefonu
yok
TEMAS PROTOKOLÜ
Ziyaret: Kişiyle ya da haneyle kurulan her temas
Görüşmesi tamamlanan ziyaretler de dahil olmak üzere yapılan her ziyaretin sonunda bu formu doldurunuz.
S.1 Tarih: GG/AA/YY
S.2 Saat: (24 Saat)
S.3 Ziyaret Şekli:
1-Yüz yüze
2-Telefonla
3-Kişisel ancak kapı girişinde
4-Diğer, lütfen belirtiniz
1. ZİYARET
..../..../....
2.ZİYARET
..../..../....
3.ZİYARET
..../..../....
4.ZİYARET
..../..../....
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
.....:.....
.....:.....
.....:.....
.....:.....
YANLIŞ ADRES
TEMAS
KURULAMADIYSA
GÖRÜŞÜLEN KİŞİ
DENEK Mİ YA DA
DENEKTEN BAŞKA
BİRİ Mİ
BİLİNMİYOR İSE
DENEKLE TEMAS
KURULMUŞ ANCAK
ANKET
YAPILMAMIŞSA
S.4 ZİYARET SONUCU
11= Adres geçersiz (boş, yıkılmış, hane
değil kurum)
21= Evde yok
22= Evde ancak kapıyı açmadı
23= Binaya girilemedi/ Haneye
ulaşılamadı
31=Dil engeli
32= Hane halkının reddi, görüşülmesi
gereken denek tarafından mı yoksa
hanedeki başka biri tarafından mı
reddedildiği hakkında bilgi yok.
33=Denek fiziksel ya da zihinsel engelli
34=Denek saha çalışmasının sonuna
kadar evde değil/müsait değil.
35=Denek kısa süre için evde değil/
müsait değil.
36= Temas kurulan kişi ( denek dışında)
zihinsel ya da fiziksel engelli.
37=Randevu alındı (tarih ve saat)
38= Diğer, lütfen belirtiniz
41= Dil engeli
-- > tekrar ziyaret
ediniz
-- > tekrar ziyaret
ediniz
-- > tekrar ziyaret
ediniz
SON
5. Soruya gidiniz
SON
SON
-- > tekrar ziyaret
ediniz
-- > tekrar ziyaret
ediniz
-- > tekrar ziyaret
ediniz
SON
42= Uygun denek tarafından reddedildi
5. Soruya gidiniz
43=Denek zihinsel ya da fiziksel olarak
engelli
44= Denek saha çalışmasının sonuna
kadar evde değil/müsait değil.
45= Denek kısa süre için evde değil/
müsait değil.
SON
46= Randevu alındı (tarih ve saat)
-- > tekrar ziyaret
ediniz
47= Diğer, lütfen belirtiniz
BAŞARIYLA
TAMAMLANMIŞ
ANKET
-- > S.9’a GEÇİNİZ
SON
-- > tekrar ziyaret
ediniz
51= Anket tamamlandı
SON
52= Anket kısmen tamamlandı
SON
1.ZİYARET
2.ZİYARET
3.ZİYARET
4.ZİYARET
REDDEDİLME DURUMUNDA (32 ya da 42 kodları)
S.5 Kaçıncı ziyarette reddedildiği ?
(numarasını yazınız)
Ziyaret No: ......
Ziyaret No:.......
S.6 Reddetme sebebi (birden fazla cevap olabilir)
1. Kötü zamanlama (hasta, çocuklu vs...),
meşgul
2. İlgilenmedi
1
1
2
2
3.Konu hakkında yeterince/hiç bilgisi yok,
çok zor geldi.
4. Zaman kaybı
3
3
4
4
5. Nakit kaybı
5
5
6. Özel hayata müdahale /Kişisel bilgi
vermiyor
7. Araştırmalara hiçbir zaman katılmaz
6
6
7
7
8. Çok fazla araştırmaya katılmış
8
8
9. Araştırmalara güvenmez
9
9
10. Geçmişteki kötü deneyimleri
10
10
11. Konuyu sevmedi
11
11
12. Denek reddetti çünkü eşi/ailesi/ ev halkı
katılmasına izin vermedi.
13. Diğer, lütfen belirtiniz....
12
12
13
13
S.7 Deneğin yaşı
1- 20’nin altı 2- 20-39 3- 40-59
4- 60 veya üstü 8- Bilmiyor
12348
12348
128
128
S.8 Deneğin cinsiyeti
1- Erkek 2- Kadın 8- Bilmiyor
S.9 YANLIŞ ADRES
1. Terkedilmiş ya da yıkılmış ev/ adres
2. Henüz inşa edilmemiş/ henüz oturmaya müsait değil
3. Adres bulunamıyor, adres eksik
4. İkamet edilen bir adres değil: sadece iş/endüstriyel amaçlı kullanılıyor.
5. İkamet edilen adres değil: Resmi Kurum ( huzurevi, hastane, askeriye, cami, mescit,kilise gibi dini
mekanlar, …)
6. Adreste oturulmuyor (Boş, ikinci ev, …)
7. Mevsimlik/yayla evi, yazlık ev.
8. Diğer, lütfen belirtiniz...................................................................................................
İyi günler. Ben Bahçeşehir Üniversitesi araştırma ekibinden ........... İnsanların hayatlarında ne gibi şeylere değer
verdikleri konusunda, tüm Avrupa çapında yapılan çalışmanın Türkiye ayağını gerçekleştiriyoruz. Bu araştırma, aynı
sorularla tüm Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilmektedir. Sizin adresiniz de, Türkiye’de yaşayanlar arasından rastgele
seçildi. Şimdi, çok çeşitli konularda sizin görüşlerinizi öğrenmeye çalışacağım.
Uluslararası etik kurallara ve ilkelere bütünüyle uyularak gerçekleştirilen bu araştırmada, görüşülen kişilerin
kimlikleri ile kişisel veya hane düzeyindeki bilgiler, hiçbir şekilde ve hiçbir kimseye asla açıklanmaz. Biz tek tek
kişilerin bilgileri ile değil, sadece istatistikler ve genel ortalamalarla ilgileniyoruz.
Bu araştırmaya katılarak ülkemiz bilimine önemli bir katkıda bulunacak ve toplumumuzu daha iyi tanımamıza
yardımcı olacaksınız.
ANKETÖRE: ŞU ANDAKİ SAATİ 24 SAAT ESASINA GÖRE KODLAYINIZ SAAT __ __ DAKİKA __ __
GÖRÜŞMEMİZE, HAYATA DAİR GENEL KONULAR, BOŞ ZAMANLAR VE İŞ HAYATI GİBİ SORULARLA
BAŞLAMAK İSTİYORUZ.
ANKETÖRE: KART 1 ‘ i GÖSTERİNİZ
Q1
Q2
Şimdi size soracaklarımdan herbiri, sizin için ne kadar önemlidir? Yani bunlar sizin için çok mu önemli, biraz mı
önemli, pek önemli değil mi, yoksa hiçbir önemi yok mu?
Çok
önemli
Biraz
önemli
Pek
önemli
değil
Hiç
önemi
yok
FY
CY
v1
İş ve çalışma
1
2
3
4
8
9
v2
Aileniz
1
2
3
4
8
9
v3
Dost ve arkadaşlarınız
1
2
3
4
8
9
v4
Kendinize ayırdığınız boş
zamanlarınız
1
2
3
4
8
9
v5
Siyaset
1
2
3
4
8
9
v6
Din
1
2
3
4
8
9
Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde ne kadar sık politika konuşursunuz? Sık sık mı, arada sırada mı konuşursunuz yoksa
hiç konuşmaz mısınız?
1 – Sık sık
(v7)
2 – Ara sıra
3 – Hiç
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 3’ü GÖSTERİNİZ.
Q3
Bugünlerde genel olarak mutlu olup olmadığınızı söyler misiniz? Mesela şu okuyacağım şıklardan hangisi bugünlerdeki
ruhsal durumunuzu en iyi tarif ediyor. Çok mu mutlusunuz, biraz mı mutlusunuz, pek mutlu değil misiniz, yoksa hiç mi
mutlu değilsiniz?
(v8)
1 – Çok mutluyum
2 – Biraz mutluyum
3 – Pek mutlu değilim
4 – Hiç mutlu değilim
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 4’Ü GÖSTERİNİZ.
Q4
Genel olarak bugünlerde sağlık durumunuz nasıl? Çok mu iyi, iyi mi, orta halli mi, kötü mü, yoksa çok mu kötü?
(v9)
1 – Çok iyi
2 – İyi
3 – Orta
4 – Kötü
5 – Çok kötü
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
T-EVS 2008
5
ANKETÖRE: KART 5’i GÖSTERİNİZ
Q5
Şimdi size çeşitli alanlarda bazı gönüllü kuruluşlar ve faaliyetler sayacağım;
a. Bu alanlarda çalışan bir kuruluşa, derneğe veya vakfa üye olup olmadığınızı söyleyiniz.
b. Eğer belirtilen alanda çalışan bir gönüllü kuruluş için para almadan, yani gönüllü olarak bazı faaliyetler, çalışmalar yapıp
yapmadığınızı söyleyiniz.
ANKETÖRE: Belirtlilen kuruluşların her biri için (a) ve (b) sütunlarının her ikisini de kodlayınız.
(a)
Üye
(b)
Üye değil FY CY
Gönüllü gönüllü
FY
çalışıyor faaliyeti yok
CY
A
Yaşlı, sakat veya yoksullara yardım eden bir hayır
kuruluşu, dernek, vakıf, vs.
v10
1
2
8
9
v28
1
2
8
9
B
Dini dernek, kuruluş, cami yaptırma derneği vs.
v11
1
2
8
9
v29
1
2
8
9
C
Eğitim, sanat, müzik, kültür gibi alanlarda çalışan
bir kuruluş
v12
1
2
8
9
v30
1
2
8
9
D
Sendika
v13
1
2
8
9
v31
1
2
8
9
E
Siyasi parti veya siyasi faaliyet gösteren bir kuruluş v14
1
2
8
9
v32
1
2
8
9
F
Yoksulluk, istihdam, konut, ırk eşitliği gibi
alanlarında çalışan yerel kuruluşlar
v15
1
2
8
9
v33
1
2
8
9
G
Yoksul ülkelere yardım veya insan hakları
alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar
v16
1
2
8
9
v34
1
2
8
9
H
Doğal kaynakları koruma, çevre koruması, hayvan
hakları gibi alanlarda çalışan kuruluşlar
v17
1
2
8
9
v35
1
2
8
9
I
Meslek kuruluşları
v18
1
2
8
9
v36
1
2
8
9
J
Gençlik kuruluşları, gençlik kulüpleri, izcilik
v19
1
2
8
9
v37
1
2
8
9
K
Spor kulüpleri, boş zamanları değerlendirme
kuruluşları
v20
1
2
8
9
v38
1
2
8
9
L
Kadın kuruluşları; kadın hakları ve sorunları ile
ilgilenen kuruluşlar
v21
1
2
8
9
v39
1
2
8
9
M
Barış hareketi
v22
1
2
8
9
v40
1
2
8
9
N
Sağlık alanında çalışan gönüllü kuruluşlar
v23
1
2
8
9
v41
1
2
8
9
O
Diğer herhangi bir gönüllü kuruluş
v24
1
2
8
9
v42
1
2
8
9
Üye olduğu veya faaliyette bulunduğu hiçbir
kuruluş yok (denek kendiliğinden söylerse)
v25
1
2
8
9
v43
1
2
8
9
ANKETÖRE: KART 6’yı GÖSTERİNİZ – HER ŞIK İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYINIZ.
Q6
Diyelim evinizin yanına bir yabancı komşu taşınacak.
isteMEZdiniz. Herbiri için tek tek belirtiniz.
v46 A Sabıkalılar
v47 B Başka ırk veya renkten olanlar
v48 C Aşırı solcular
v49 D Çok içki içenler
v50 E Aşırı sağcılar
v51 F Kalabalık aileler
v52 G Sinir hastaları
v53 H Müslümanlar
v54 I Göçmenler, ecnebi işçiler
v55 J AIDS hastalığı olanlar
v56 K Uyuşturucu madde kullananlar
v57 L Homoseksüeller yani eşcinseller
v58 M Yahudiler
v59 N Çingeneler
v60 O Hristiyanlar
T-EVS 2008
Listede belirtilen gruplardan hangilerinin komşunuz olmasını
İstemez
Olabilir
FY
CY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6
Q7
Sizce genelde insanların çoğunluğuna güvenilebilir mi? Yoksa başkalarıyla herhangi bir ilişki kurarken veya iş yaparken
hiçbir zaman dikkati elden bırakmamak mı gerekir?
(v62)
1 – İnsanların çoğuna güvenilebilir
2 – Dikkatli olmak gerekir
8 – Fikri Yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 8’i GÖSTERİNİZ
Q8
Sizce insanların çoğu fırsatını bulursa sizi kullanmaya, sizden çıkar sağlamaya mı çalışır, yoksa haklı ve âdil davranmaya mı
çalışır? Lütfen 10 puanlı cetvelimize bakarak cevap veriniz.
Çoğu insan benden çıkar
Çoğu insan âdil
sağlamaya çalışır.
olmaya çalışır
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FY
CY
88
99
(v63)
ANKETÖRE: KART 9’u GÖSTERİNİZ
Q9
Sizce, insanlar çoğunlukla birbirlerine yardımcı olmaya mı çalışırlar yoksa çoğunlukla kendi çıkarlarını mı düşünürler?
Lütfen 10 puanlı cetvelimize bakarak cevap veriniz.
(v64)
Çoğunlukla kendi
Çoğunlukla
FY CY
çıkarlarını düşünürler
birbirlerine yardımcı
olmaya çalışırlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
88
99
ANKETÖRE: KART 10’U GÖSTERİNİZ.
Q10
Bazı insanlar, kendi yaşam tarzları üzerinde tamamen özgür bir seçim hakkına sahip olduklarına, kendi yaşamlarını
kendilerinin kontrol ettiğine inanırlar. Diğerleri ise, yaşamlarında başlarına gelenlerin kendi kontrollerinde olmadığını
düşünürler. Siz, hayatınızın akışı ve başınıza gelenler konusunda ne kadar özgürlüğe ve kontrole sahip olduğunuzu
düşünüyorsunuz? 10 puanlık cetvele bakarak kendi yerinizi gösterir misiniz?
İnsan, hayatını kendisi
kontrol edemez
İnsan, kendi hayatını
konrolde tamamen
özgürdür
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FY
CY
88
99
(v65)
ANKETÖRE: KART 11’ü GÖSTERİNİZ.
Q11
Peki, genel olarak bugünlerde hayatınızdan ne kadar memnunsunuz? Gene 10 puanlı cetvelimizde fevkalâde memnun ve
tatmin olmuş hissediyorsanız 10, hiç memnun değilseniz 1 olmak üzere bir puanlama yapınız.
Hiç memnun değil
Çok memnun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FY
CY
88
99
ANKETÖRE: KART 12’yi GÖSTERİNİZ. Q12 SÜTUNUNA “EN ÖNEMLİ NEDENİ”, Q13
T-EVS 2008
7
(v66)
SÜTUNUNA İSE İKİNCİ EN ÖNEMLİ NEDENİ KODLAYINIZ. BİR SÜTUNA SADECE BİR ŞIK
KODLAYINIZ.
Q12
Q13
Sizce bu ülkede neden yoksulluk içinde insanlar var? Size dört neden sayacağım. İnsanların yoksulluğunda bunlardan
hangisi en önemli neden?
(ANKETÖRE: BELİRTİLEN NEDENİ Q12 SÜTUNUNA KODLAYINIZ VE Q13’Ü SORUNUZ.)
İnsanların yoksul olmasının en önemli nedeninin ..... olduğunu söylediniz? Peki bu geriye kalan üç neden arasında, ...........’den sonra
ikinci olarak hangisini en önemli bulursunuz?
Q13
Q12
(v67)
(v68)
En önemli
FY
CY
İkinci en önemli
FY
CY
A Şanssız oldukları için
1
8
9
1
8
9
B Tembelliklerinden ve irade sahibi
olmadıkları için
2
8
9
8
9
C Toplumumuzdaki adaletsizliklerden ötürü
3
8
9
8
9
D Modernleşmenin kaçınılmaz bir sonucu
olarak
4
8
9
8
9
8
9
8
9
BUNU OKUMAYINIZ. SADECE DENEK
KENDİLİĞİNDEN SÖYLERSE
KODLAYINIZ. Bunlardan hiçbiri
5
2
3
4
5
ANKETÖRE: Kart 14’ü gösteriniz. – BELİRTİLENLERİN HEPSİNİ KODLAYINIZ
Q14
Şimdi sayacaklarım da, bazı insanlara göre, kişinin işinde önem verdiği hususlar. Siz şahsen bunlardan hangilerini önemli
görürsünüz?
Önemli
olarak
Belirtildi
Belirtilmedi
FY
CY
v69 A Iyi bir ücret
1
2
8
9
v70 B Çalışma arkadaşlarının iyi olması
1
2
8
9
v71 C Işte fazla baskı olmaması
1
2
8
9
v72 D Garantili bir iş
1
2
8
9
v73 E Iyi çalışma saatleri
1
2
8
9
v74 F Kendi kararlarınızı verebilme imkânı
1
2
8
9
v75 G Topluma faydalı bir iş olması
1
2
8
9
v76 H Bol izin ve tatil imkânı olması
1
2
8
9
v77 I İnsanlarla tanışma imkânı vermesi
1
2
8
9
v78 J İnsanda başarı hissi uyandıran bir iş olması
1
2
8
9
v79 K Sorumlu bir iş olması
1
2
8
9
v80 L İlginç bir iş olması
1
2
8
9
v81 M İnsanın yeteneklerine uygun bir iş olması
1
2
8
9
v82 N Yeni beceriler kazandıran bir iş olması
1
2
8
9
v83 O Aile dostu/Aileni ihmal etmene neden olmayan bir iş
1
2
8
9
v84 P Önemli kararlarda sözsahibi olmaya imkân tanıması
1
2
8
9
v85 Q İş yerinde eşit muamele yapılması
1
2
8
9
1
2
8
9
v86
T-EVS 2008
Bunlardan hiçbiri (denek kendiliğinden söylerse)
8
Q15 Siz şu anda bir işte ücretli olarak veya kendi işinizin sahibi olarak çalışıyor musunuz?
1 – Evet
2 – Hayır -------------------------------------------------------------------------------- > Q 18’e gidin
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse) -------------------------------------- > Q 18’e gidin
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) ------------------------------------ > Q 18’e gidin
(v89)
ANKETÖRE: Q16 VE Q17 BİR İŞİ OLANLARA SORULACAK.
KART 16’yı GÖSTERİNİZ.
Q16
10 puanlı cetvelimizde, işinizden ne kadar mutlu veya mutsuz olduğunuzu gösterir misiniz?
(v90)
İşinden çok mutsuz
İşinden çok mutlu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FY
CY
SS
88
99
77
ANKETÖRE: KART 17’yi GÖSTERİNİZ.
Q17 İşinizde, kendi kararlarınızı vermekte size ne kadar serbestlik tanınıyor? Cetvelde “1” puan işte kararlarınızı vermekte hiç
özgürlüğünüz olmadığını, “10” puan ise tam anlamıyla özgür olduğunuzu gösteriyor. Sizin yeriniz bu cetvelde neresi?
(v91)
Kararlarında hiç özgür
değil
İşinde, kararlarında tam FY
anlamıyla özgür
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
88
CY
SS
99
77
ANKETÖRE: Q18’İ HERKESE SORUNUZ.
ANKETÖRE: KART 18’i GÖSTERİNİZ.
Q18
Size bir takım fikirler okuyacağım. Bunlarla ilgili görüşünüzü, “kesinlikle doğru”, “doğru”, “ne doğru, ne yanlış”, “yanlış”
veya “kesinlikle yanlış” şeklinde belirtiniz.
ANKETÖRE: İFADELERİ TEK TEK OKUYUN VE HER BİRİ İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYIN
Kesinlikle
Ne doğru, ne
Doğru
doğru
yanlış
İnsanın yeteneklerini tam olarak
v92 geliştirebilmesi için, bir işte çalışması
gerekir.
Yanlış
Kesinlikle
yanlış
FY
CY
1
2
3
4
5
8
9
1
2
3
4
5
8
9
v94 Bir işte çalışmayanlar sonunda tembelleşir.
1
2
3
4
5
8
9
v95 Çalışmak, topluma karşı bir görevdir.
1
2
3
4
5
8
9
1
2
3
4
5
8
9
v93
v96
Çalışmadan, bir iş yapmadan para almak,
insanın gururunu kıran bir durumdur.
İnsanın kendine daha az vakti kalsa bile, iş
herşeyden önce gelmelidir.
ANKETÖRE: KART 19’u GÖSTERİNİZ – HER BİR SEÇENEĞİ OKUYUNUZ VE SADECE TEK BİR CEVABI KODLAYINIZ.
Q19
Şimdi size aşağıda bazı insanların boş zamanlarında önemli olarak gördükleri bazı faaliyetleri sayacağım. Boş zamandan
kastettiğim, ücretli bir işte veya eve işleri dışında geçirdiğiniz zamanlar.
Lütfen her bir maddenin boş zamanlarınızı
değerlendirmede sizin için ne kadar önemli olduğunu belirtiniz.
Hiçbir önemi
FY
CY
Çok önemli Biraz önemli Önemli değil
yok
v97 Hoş insanlarlarla tanışmak
1
2
3
4
8
9
v98 Dinlenmek
1
2
3
4
8
9
v99 İstediğimi yapmak
1
2
3
4
8
9
v100 Yeni bir şey öğrenmek
1
2
3
4
8
9
T-EVS 2008
9
ANKETÖRE: KART 20’yi GÖSTERİNİZ.
Q20
Işyerinde talimatları uygulamak konusunda insanların değişik fikirleri var. Bazıları, “insan amirlerinin talimatlarını, kendi
görüşüne tam uygun olmasa da yerine getirmelidir” diyor.
Diğerleri ise “amirin emirlerini kişi ancak doğruluğuna eminse yerine getirmelidir” diyor. Siz bu iki görüşten hangisine
katılırsınız?
1 – Talimatlara uyulmalı ............................................................................... [A]
2 – Önce doğruluğuna inanmalı .................................................................... [B]
3 – Duruma bağlı .......................................................................................... [C]
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
(v101)
ANKETÖRE: KART 21’İ GÖSTERİNİZ – SORUYU OKUYUNUZ VE HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR CEVAP
KODLAYINIZ
Q21
Şimdi okuyacağım görüşlere katılır mısınız? Yoksa katılmaz mısınız?
Katılırım
Katılmam
Ne katılırım, ne
katılmam (denek
kendiliğinden
söylerse)
FY
CY
v102
Ülkede, eğer insanlar iş bulamıyorsa, işverenler
Türkleri yabancılara tercih etmelidir.
1
2
3
8
9
v103
Ülkede, eğer insanlar iş bulamıyorsa, çalışmak
kadınlardan çok erkeklerin hakkıdır
1
2
3
8
9
ŞİMDİ SİZE HAYATIN ANLAMI VE AMACI İLE İLGİLİ BAZI SORULAR SORACAĞIM
ANKETÖRE: KART 22’Yİ GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE SADECE TEK BİR CEVABI
KODLAYIN
Q22 İyilik ve kötülük hakkında, aşağıdaki üç görüşten hangisi sizin fikrinize daha yakındır?
A: Neyin iyi, neyin kötü olduğu kesinlikle bellidir. İyilik ve kötülük, zamana, şartlara ve kişilere göre değişmez.
B: Neyin iyi neyin kötü olduğu kesinlikle bellidir. Ancak, bazen, özel durumlarda iyiyi ve kötüyü belirleyen prensiplerden
ayrılmalar hoşgörülebilir.
C: Neyin iyi neyin kötü olduğu kesin değildir. İyilik ve kötülük tamamen zamana ve şartlara bağlı olarak değişir.
(v104)
1 – A şıkkı
2 – B şıkkı.
3 – C şıkkı.
8 – fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
Q23
Siz bir dine bağlı mısınız?
1 – Evet
2 – Hayır ---------------------------------------------------------------------- > Q24’E GİDİNİZ
(v105)
8 – fikri yok (denek kendiliğinden söylerse) ----------------------------- > Q24’E GİDİNİZ
9 – cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) -------------------------- > Q24’E GİDİNİZ
ANKETÖRE: Denek bir dine bağlı olduğunu söylediyse:
Q23a Hangi dine bağlısınız?
1 – Müslüman ................................................................................................................ [A]
2 – Musevi ..................................................................................................................... [B]
3 – Gregoryen (Ermeni) ................................................................................................. [C]
4 – Rum Ortodoks ......................................................................................................... [D]
16 – Diğer, lütfen belirtiniz
.........................................................................
88 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
77 – SS (soru bu deneğe sorulmamalı: örneğin denek hiçbir dine
bağlı değil)
T-EVS 2008
10
(v106)
(v106a)
ANKETÖRE: EĞER DENEK ŞU ANDA BİR DİNE BAĞLI OLDUĞUNU SÖYLEDİYSE (yani Q23=1 kodlandıysa) SORUNUZ
Q24
Geçmişte, hiç [.................]den başka bir dine bağlı olmuş muydunuz? (Anketöre: Bu soruda hiç din veya mezhep değiştirip
değiştirmediği soruluyor).
ANKETÖRE: DENEK BİR DİNE BAĞLI OLMADIĞINI SÖYLEDİYSE (yani q23=2 kodlandıysa), SORUNUZ.
Daha önce herhangi bir dine bağlı (mensup) oldunuz mu?
1 – Evet
2 – Hayır --------------------------------------------------------------------------------- > Q25’E GİT
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse) --------------------------------------- > Q25’E GİT
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) ------------------------------------- > Q25’E GİT
(v107)
ANKETÖRE: ŞU ANDA BİR DİNE MENSUP OLMAYIP, DAHA ÖNCELERİ BİR DİNE BAĞLI
OLDUĞUNU SÖYLEYENLERE SORULACAK. ŞU ANDA BİR DİNE BAĞLI OLANLAR İÇİN
Q25’E GİDİNİZ.
Q24a Şu anda değil ama, daha önceden bir dine mensup olduğunuzu söylediniz. Acaba hangi dine?
1 – Müslüman ................................................................................................................ [A]
2 – Musevi ..................................................................................................................... [B]
3 – Gregoryen (Ermeni) ................................................................................................. [C]
4 – Rum Ortodoks ......................................................................................................... [D]
16 – Diğer, lütfen belirtiniz (BURAYA YAZIN): ............................................................
88 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
77 – SS
(v108)
(v108a)
ANKETÖRE: Q25’TEN İTİBAREN HERKESE SORUNUZ.
ANKETÖRE: KART 25’İ GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN – SADECE TEK BİR CEVAP KODLAYIN
Q25
Cenazeler dışında (Müslüman olmayanlar için cenazeler, düğünler ve vaftizler dışında) bugünlerde camiye/kiliseye/sinagoga
ne kadar sıklıkla gidiyorsunuz?
(v109)
1 – Haftada birden fazla
2 – Haftada bir (Cumaları, Pazarları)
3 – Ayda bir
4 – Özel dini/kutsal günlerde, bayramlarda
5 – Yılda bir kez
6 – Yılda bir kezden daha az
7 – Hiç; hemen hemen hiç
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 26’YI GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE SADECE TEK BİR CEVABI KODLAYIN
Q26
Cenazeleri (Müslüman olmayanlar için cenazeleri, düğünleri ve vaftizleri) saymazsak, 12 yaş civarında iken camiye
(DURUMA GÖRE: kiliseye/sinagoga) ne sıklıkta giderdiniz?
(v110)
1 – Haftada birden fazla
2 – Haftada bir (Cumaları, Pazarları)
3 – Ayda bir
4 – Özel dini/kutsal günlerde, bayramlarda
5 – Yılda bir kez
6 – Yılda bir kezden daha az
7 – Hiç; hemen hemen hiç
8 – fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
T-EVS 2008
11
Q27
Aşağıda sayacağım olayların her biri için dini merasimin gerekli olduğu kanısında mısınız?
ANKETÖRE: SORUYU OKUYUN VE HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYIN.
v111
Doğumlarda
Önemli
1
v112
Evlenmelerde
1
2
8
9
v113
Ölümde (cenazede)
1
2
8
9
Q28
Önemli degil
2
FY
8
CY
9
Camiye (kiliseye, sinagoga) gidip gitmediginize bakmaksızın siz kendinizi dindar bir kişi olarak mı görürsünüz?
ANKETÖRE: HER BİR ŞIKKI OKUYUNUZ – SADECE TEK BİR CEVAP KODLAYINIZ
1 – Evet, dindar
2 – Hayır, değil
3 – Tanrıya inanmaz
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
(v114)
ANKETÖRE: BİR DİNE BAĞLI OLDUKLARINI SÖYLEYENLERE (yani Q23=1 kodlanmışsa), “ SİZİN DİNİNİZ VEYA DİNİ
CEMAATİNİZ” ŞEKLİNDE SORUNUZ. HERHANGİ BİR DİNE BAĞLI OLMADIĞINI SÖYLEYENLERE İSE (yani Q23=2
kodlanmışsa), “GENEL OLARAK DİN” ŞEKLİNDE SORUNUZ.
Q29
Genel olarak düşündüğünüzde, SİZİN DİNİNİZ VEYA DİNİ CEMAATİNİZ ülkede şu sorunlara yeterli cevap verebiliyor
mu?
Genel olarak, DİN KURUMU ülkede şu sorunlara yeterli cevap verebiliyor mu?
ANKETÖRE: SORUYU OKUYUNUZ VE HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYINIZ
Q30
Q31
Evet
1
Hayır
2
FY
8
CY
9
v115
Kişinin ahlaki sorun ve ihtiyaçları
v116
Aile hayatının sorunları
1
2
8
9
v117
İnsanların manevi, ruhsal ihtiyaçları
1
2
8
9
v118
Ülkemizin karşı karşıya olduğu sosyal problemler
1
2
8
9
Inanır
İnanmaz
FY
CY
Şimdi sayacaklarımın hangilerine inanırsanız ya da inanmazsınız?
v119
Tanrı
1
2
8
9
v120
Ölümden sonraki hayat
1
2
8
9
v121
Cehennem
1
2
8
9
v122
Cennet
1
2
8
9
v123
Günah
1
2
8
9
Öldükten sonra, BU DÜNYAYA tekrar, insan veya hayvan, başka bir canlı olarak dönüldüğüne inanır mısınız?
1 – Evet, inanırım
2 – Hayır, inanmam
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
(v124)
ANKETÖRE: KART 32’Yİ GÖSTERİNİZ. SADECE TEK BİR CEVAP KODLAYINIZ.
Q32
Şu ifadelerden hangisi sizin inançlarınıza en yakındır?
1 – Sizi duyan bir Tanrı (Allah) vardır .......................................................... .......... [A]
2 – Yaşamı yönlendiren bir güç ya da bir manevi varlık vardır..................................... [B]
3 – Bu konuda oluşmuş bir düşüncem yok .................................................................... [C]
4 – Tanrı veya yaşamı yönlendiren bir güç veya manevi varlığın olduğuna inanmıyorum.[D]
T-EVS 2008
12
(v125)
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 33’ü GÖSTERİNİZ.
Q33
Sizce aşağıdaki görüş ne kadar doğru? Cetvelde “1” puan kesinlikle doğru değil, “5” puan ise kesinlikle doğru anlamına
geliyor. Sizin görüşünüz bu cetvelin neresinde?
Cami gibi, dini törenler gibi şeylere ihtiyaç duymadan, ben kendim, kendi bildiğim şekilde, Tanrı ile bağ kurabilirim.
Kesinlikle
doğru değil
1
2
3
4
Kesinlikle
doğru
5
FY
CY
8
9
(v126)
ANKETÖRE: KART 34’ü GÖSTERİNİZ.
Q34
Dindar bir kişi olup olmadığınıza bakmaksızın, manevi yönünüzü ne kadar kuvvetli olarak tanımlayabilirsiniz; yani kutsal
olanla ve doğaüstü güçlerle ne kadar yakından ilgilisiniz?
(v127)
1 – Çok ilgili
2 – Biraz ilgili
3 – Pek ilgili değil
4 – Hiç ilgili değil
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 35’i GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE SADECE TEK BİR CEVABI KODLAYIN
Q35
Şimdi okuyacağım görüşleri bazen duyarız. Sizin görüşünüze en yakın görüşü seçiniz.
1 – Sadece tek bir doğru din vardır.
2 – Sadece bir tek doğru din vardır, ancak diğer dinler de bazı temel gerçekleri içerir.
3 – Sadece tek bir doğru din yoktur; ancak dünyadaki tüm büyük dinler bazı temel gerçekleri içerir.
4 – Büyük dinlerin hiçbirinin gerçeklikle ilgisi yoktur
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
(v128)
ANKETÖRE: KART 36’yı GÖSTERİNİZ.
Q36
Tanrı’nın sizin hayatınızdaki önemi nedir? 10 puanın “çok önemli”, 1 puanın ise “hiç önemi yok” anlamına geldiği
düşünülürse, siz kendinizi bu cetvelde nereye koyarsınız?
Hiç önemi yok
Q37
Q38
Çok önemli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinin size bir kuvvet ve rahatlık verdiğini söyleyebilir misiniz?
1 – Evet
2 – Hayır
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
FY
CY
88
99
(v129)
(v130)
Zaman zaman kendi kabuğunuza çekilip, kendi iç dünyanızı dinlediğiniz ve dua ettiğiniz oluyor mu?
1 – Evet
(v131)
2 – Hayır
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Fevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 39’u GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE SADECE TEK BİR CEVABI
KODLAYIN
Q39
Dini törenlerin dışında, ne kadar sık Tanrı’ya dua edersiniz?
1 – Hergün
2 – Haftada birkaç kez
3 – Haftada bir
4 – Ayda bir
T-EVS 2008
(v132)
13
5 – Yılda birkaç kez
6 – Bundan da seyrek
7 – Hiç dua etmez
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 40’ı GÖSTERİNİZ.
Q40
Bir nazar boncuğu, ya da uğurlu bir maskot falan gibi birşeyin sizi koruyacağına, işlerinize yardımcı olacağına inanır
mısınız? 10 puanlı cetvelde değerlendiriniz.
Hiç korumaz, yardımcı
olmaz
Kesinlikle korur,
yardımcı olur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FY
CY
88
99
(v133)
ANKETÖRE: KART 41’i GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYIN
Q41
Şimdi size okuyacağım ifadelere ne kadar katılırsınız veya katılmazsınız? “Kesin katılırım”, “katılırım”, “ne katılırım, ne
katılmam”, “katılmam” veya “kesin katılmam” şeklinde belirtiniz.
Ne
Kesin
Kesin
FY CY
Katılırım katılırım, ne Katılmam
Katılmam
katılırım
katılmam
v134 Tanrıya inanmayan politikacılar, bu
1
2
3
4
5
8
9
göreve uygun değildir.
v135 Din adamları ve dini liderler, hükümetin
1
2
3
4
5
8
9
kararları üzerinde etkili olmamalıdır
ŞİMDİ SORACAĞIM SORULAR DA AİLE HAYATI VE EVLİLİKLE İLGİLİ
ANKETÖRE: KART 42’Yİ GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYIN
Q42
Şimdi size, bir evliliği başarılı kıldığı düşünülen bazı hususlar okuyacağım. Evliliğin başarısı için sizce bunlar ne kadar
önemli? Herbirini “çok mu önemli”, “biraz mı önemli”, yoksa “önemsiz mi” bulduğunuzu söyleyiniz.
Çok önemli Biraz önemli
Önemsiz
FY
CY
v136 A Eşe sadakat
1
2
3
8
9
v137 B Yeterli bir gelir
1
2
3
8
9
v138 C Eşlerin aynı sosyal çevreden olması
1
2
3
8
9
v139 D Ayni dini inançlari paylasmak
1
2
3
8
9
T-EVS 2008
14
Q43
v140 E Iyi bir evde oturmak
1
2
3
8
9
v141 F Siyasi konularda anlaşmak
1
2
3
8
9
v142 G Kayınpeder-kayınvalideden ayrı bir evde yaşamak
1
2
3
8
9
v143 H Mutlu bir cinsel yasam
1
2
3
8
9
v144 I Ev işlerini paylaşmak
1
2
3
8
9
v145 J Çocuk sahibi olmak
1
2
3
8
9
v146 K
Eşler arasında çıkabilecek sorunları rahatça
konuşabilmek
1
2
3
8
9
v147 L
Eşlerin kendi arkadaşlarına ve kişisel meraklarına,
hobi ve faaliyetlerine zaman ayırması
1
2
3
8
9
Size, bir çocuğun mutlu bir şekilde büyüyebilmesi için, hem analı, hem babalı bir eve ihtiyacı olduğunu söyleseler, buna
katılır mısınız?
1 – Katılırım
2 – Katılmam
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
(v148)
Q44 Bir kadının, hayatını tam yaşamış olması için çocuk sahibi olması şart mıdır? Yoksa bu şart değil midir?
1 – Çocuk şart
2 – Çocuk şart değil
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
Q45
(v149)
Şu söze katılır mısınız? Evlilik modası geçmiş bir kurumdur.
1 – Evet, katılırım
2 – Hayır, katılmam
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
Q46
(v150)
Diğer bir takım ülkelerde, bazı kadınlar evlenmeden çocuk sahibi olmayı tercih ediyor. Siz bir kadının evlenmeden çocuk
sahibi olmasını doğru bulur musunuz?
(v151)
1 – Doğru
2 – Doğru değil
3 – Duruma bağlı (denek kendiliğinden söylerse)
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
KART 47’Yİ GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR CEVAP
KODLAYINIZ
Q47
Şimdi size bazı görüşler okuyacağım. Bunların her biri hakkındaki fikrinizi “kesinlikle katılırım”, “Katılırım”, “ne katılırım
ne katılmam”, “katılmam”, ya da “kesinlikle katılmam” şeklinde belirtiniz.
Ne
Kesinlikle
Kesinlikle
FY CY
Katilirim katılırım ne Katılmam
katılmam
katılırım
katılmam
v152 Bir erkeğin, hayatını tam yaşamış
1
2
3
4
5
8
9
olması için çocuk sahibi olması şarttır.
v153 Mutlu olmak için evlilik veya uzun
1
2
3
4
5
8
9
süreli bir birliktelik gereklidir
v154 Homoseksüel yani eşcinsel çiftlerin de
1
2
3
4
5
8
9
evlât edinme hakkı olmalıdır
v155 İki insanın evlenmeden birlikte
1
2
3
4
5
8
9
yaşamasında bir sorun yoktur
T-EVS 2008
15
v156 Çocuk sahibi olmak topluma karşı bir
görevdir
v157 İnsanlar çocuk sahibi olup
olmayacaklarına kendileri karar
vermelidir
v158 Anne ya da baba ciddi bir hastalığa
yakalanmışsa ya da gücü kuvveti
kalmamışsa, ona bakmak yetişkin
çocuğun görevidir.
1
2
3
4
5
8
9
1
2
3
4
5
8
9
1
2
3
4
5
8
9
ANKETÖRE: KART 48’İ GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYIN.
Q48
Zamanımızda erkeklerin ve kadınların rollerinin değiştiğinden bahsediliyor. Şimdi okuyacağım görüşlere ne ölçüde
katıldığınızı ya da katılmadığınızı, bu kartı kullanarak belirtiniz.
v159 Çalışan bir anne de, çocuklarıyla çalışmayan bir
v160
v161
v162
v163
v164
v165
v166
kesinlikle
katılırım
katılırım
anne kadar sıcak ve güvenli ilişkiler kurabilir
Henüz ilkokula gitmeyen bir çocuk, annesi
çalışmaya başlarsa bundan zarar görür
Çalışmak iyidir ama, çoğu kadının hayattan esas
istediği şey bir yuva ve çocuklardır
Ev kadını olmak da, çalışmak ve para kazanmak
kadar tatmin edici bir şeydir
Kadın için, bağımsızlığın en iyi yolu bir işte
çalışmaktır
Evin gelirine, hem kadın hem erkek katkıda
bulunmalıdır
Genel olarak, babalar da çocuklarına anneler kadar
iyi bakabilirler
Ev ve çocukların bakımında erkekler de kadınlar
kadar sorumluluk almalıdır
katılmam
kesinlikle
katılmam
FY
CY
1
2
3
4
8
9
1
2
3
4
8
9
1
2
3
4
8
9
1
2
3
4
8
9
1
2
3
4
8
9
1
2
3
4
8
9
1
2
3
4
8
9
1
2
3
4
8
9
ANKETÖRE: KART 49’u GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE SADECE TEK BİR CEVABI
KODLAYIN
Q49
A:
B:
Aşağıdaki iki görüşten hangisine katılırsınız?
İnsan anne ve babasını, hatâlarına rağmen, kayıtsız şartsız sevip saymalıdır.
Sevgi ve saygıyı hak etmeyen bir anne ve babayı, çocuğu da sevip saymak zorunda değildir.
1 – Birinci görüşe (A görüşüne) katılma eğiliminde
2 – İkinci görüşe (B görüşüne) katılma eğiliminde
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
(v167)
ANKETÖRE: KART 50’yi GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE SADECE TEK BİR CEVABI KODLAYIN
Q50
Aşağıdaki iki görüşten hangisi, anne ve babaların çocuklarına karşı sorumlulukları
hakkında sizin görüşlerinize en uygun olanıdır?
A. Anne ve babalarIn görevi, kendi zararlarIna dahi olsa, çocuklarI için her türlü fedakârlığı yapmaktır.
B. Anne ve babaların da kendi hayatları vardır. Onlardan, çocuklarının iyilikleri için kendi iyilikliklerini
(v168)
tehlikeye atacak kadar fedakârlık beklenmemelidir.
1 – Birinci görüşe (A görüşüne) katılma eğiliminde ..................................................... [A]
2 – İkinci görüşe (B görüşüne) katılma eğiliminde ....................................................... [B]
3 – İki görüşe de katılmıyor (denek kendiliğinden söylerse)
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
T-EVS 2008
16
ANKETÖRE: KART 51’i GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE SADECE TEK BİR CEVABI KODLAYIN
Q51
Anne ve babası uzun dönemli bakıma ihtiyacı olduğu zaman, yetişkin yaşa gelmiş çocuğun onlara karşı sorumluluklarını
sizce aşağıdaki görüşlerden hangisi en iyi tanımlıyor?
1 – Belli yaşa gelmiş, yetişkin çocuğun görevi, kendi zararına dahi olsa, anne ve babası için her türlü
(v169)
fedakârlığı yapmaktır. ............................................................................................. [A]
2 – Yetişkin çocukların da kendi hayatı vardır. Onlardan, anne ve babalarının iyiliği için kendi
iyilikliklerini tehlikeye atacak kadar fedakârlık beklenmemelidir. ......................... [B]
3 – Bunlardan hiçbiri (denek kendiliğinden söylerse)
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 52’Yİ GÖSTERİNİZ
Q52
Şimdi size, çocukların evde öğrenmeleri gereken bazı hususlar sayacağım. Sizce bunlardan hangileri önem taşır. Lütfen EN
FAZLA BEŞ TANEYE KADAR, önemli bulduğunuz özellikleri belirtiniz.
ANKETÖRE: BEŞ ŞIKTAN FAZLA KODLAMA YAPMAYINIZ.
Önemli
1
FY
8
CY
9
v171 B Bağımsız davranış
1
8
9
v172 C Çalışkanlık
1
8
9
v173 D Sorumluluk duygusu
1
8
9
v174 E Geniş hayalgücü
1
8
9
v175 F Başka insanlara karşı hoşgörü ve anlayış
1
8
9
v176 G Tutumluluk, parasına ve malına özen
1
8
9
v177 H Sebat, azim, kararlılık
1
8
9
v178 I Dindarlık
1
8
9
v179 J Bencil olmama
1
8
9
v180 K Söz dinleme ve itaatkarlık
1
8
9
1
8
9
v170 A Terbiye
v181
Hiçbiri (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 53’Ü GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR
CEVAP KODLAYIN.
Q53
Aşağıdaki koşullarda kürtajı yani çocuk aldırmayı onaylar mısınız yoksa onaylamaz mısınız?
Onaylar
Onaylamaz
Evli olmadığı halde hamile kalan bir kadının
v184
1
2
çocuğunu aldırması
v185
Daha fazla çocuk istemeyen bir karı-kocanın
çocuğu aldırması
1
2
FY
CY
8
9
8
9
ŞİMDİ SİZE GÜNCEL SOSYAL KONULAR HAKKINDA BAZI SORULAR SORACAĞIM
ANKETÖRE: KART 54’Ü GÖSTERİNİZ
Q54
Siyasete ne derece ilgi duyduğunuzu söyler misiniz? Siyasetle çok yakından mı, biraz mı ilgilisiniz? Pek ilgi duymaz mısınız?
Yoksa hiç mi ilgilenmezsiniz?
(v186)
1 – Çok yakından ilgiliyim
2 – Biraz ilgiliyim
3 – Pek ilgi duymam
4 – Hiç ilgi duymam
T-EVS 2008
17
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 55’İ GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE HER
SATIR İÇİN TEK CEVAP KODLAYIN.
Q55
Şimdi size, insanlarin katılabileceği bazı siyasi faaliyetler sayacağım. Bunların herbiri için, “böyle bir faaliyete katıldım”,
“katılabilirim” veya “kesinlikle katılmam” şeklinde bir cevap veriniz.
v187 Toplu bir dilekçeye imza atmak
1
Gerekirse
katılabilirim
2
v188 Boykota katılmak
1
2
3
8
9
Katıldım
Kesinlikle katılmam
FY
CY
3
8
9
v189
Yasal bir gösteri veya yürüyüşe
katılmak
1
2
3
8
9
v190
Resmen ilân edilmeyen grevlere
katılmak
1
2
3
8
9
1
2
3
8
9
v191 Bina veya işyeri işgal etmek
ANKETÖRE: KART 56’YI GÖSTERİN – İFADELERİ TANE TANE OKUYUN VE SADECE TEK
BİR CEVABI KODLAYIN
Q56
Aşağıdaki iki ifadeden hangisi sizin görüşünüze daha yakındır?
Hem özgürlük, hem de eşitlik önemlidir. Ancak birini tercih etmek zorunda kalsam, kişisel özgürlügün daha önemli olduğunu
düşünürüm. Yani herkesin özgürlük içinde yaşayıp, hiçbir engelle karşılaşmadan gelişmesini seçerim.
Kesinlikle hem özgürlük, hem de eşitlik önemlidir. Ama ikisinden birini tercih etmek zorunda kalsam, eşitliğin daha önemli
olduğunu düşünürüm. Yani kimsenin ezilmemesini, sosyal sınıflar arasında fazla fark bulunmamasını tercih ederim.
(v192)
1 – A görüsünü (özgürlük) tercih ediyor
2 – B görüşünü (eşitlik) tercih ediyor
3 – İkisini de kabul etmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 57’Yİ GÖSTERİNİZ.
Q57
Siyasi konularda “sol”dan ve “sağ” dan bahsedildigini sık sık duyuyoruz. Aşağıda 10 puanlık bir sol-sağ cetveli var.
Burada “1” en solu, “10” ise en sağı gösteriyor. Sizin kendi görüşleriniz bu cetvelin neresinde yer alır?
Sol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sağ
FY
CY
10
88
99
(v193)
ANKETÖRE: KART 58’İ GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN
Q58
Bu kartta çeşitli konularda farklı görüşler görüyorsunuz. Siz kendi görüşlerinizi bu 10 puanlık cetvellerde nereye
yerleştirirsiniz?
A.
Kişiler kendi
geçimlerinden daha
fazla kendileri sorumlu
olmalıdır.
1 2
T-EVS 2008
3
4
5
6
7
8
Devlet tüm vatandaşların
geçimlerini temin
hususunda daha fazla
sorumluluk almalıdır
9 10
18
FY
CY
88
99
(v194)
B.
İşsiz insan bulduğu bir
işi kabul etmek
zorundadır. İşi
beğenmezlik yaparsa,
işsizlik yardımı
almamalıdır.
İşsiz insanlar
istemedikleri bir işte
çalışmayı reddetme
hakkına sahip olmalıdır
1 2
3
4
5
6
7
8
C.
Rekabet iyi birşeydir.
İnsanların daha çok
çalışmasını ve yeni
fikirler üretmesini
sağlar.
Rekabet zararlıdır.
İnsanların içindeki en
kötü duyguları ortaya
çıkarır.
1 2
3
4
5
6
7
E.
1 2
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
99
FY
CY
88
99
FY
CY
8
Devlet, özel şirketleri
daha etkili bir şekilde
denetlemelidir.
9 10
88
99
FY
CY
8
Kişisel çabaları teşvik
için gelirlerin daha da
farklı olması gerekir.
9 10
88
99
FY
CY
8
İşyerlerinin ve sanayi
kuruluşlarının mülkiyeti
daha fazla devletin
olmalıdır.
9 10
88
99
F.
İşyerlerinin ve sanayi
kuruluşlarının mülkiyeti
daha fazla özel
olmalıdır.
1 2
88
9 10
Gelirler daha eşit hâle
getirilmelidir.
1 2
CY
8
D.
Devlet, özel şirketlere
daha fazla özgürlük
vermelidir.
9 10
FY
(v195)
(v196)
(v197)
(v198)
(v199)
ANKETÖRE: KART 59’U GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE SADECE TEK BİR CEVABI KODLAYIN
Q59
İçinde yaşadığımız toplumla ilgili üç temel tutum okuyacağım. Lütfen sizin görüşünüze en yakın olanını bu kartı kullanarak
seçiniz.
(v200)
1 – Tüm toplum düzenimiz, büyük bir kökten ve devrimci değişimle yeniden şekillendirilmelidir
2 – Toplumumuz, yapılacak reformlarla yavaş yavaş iyileştirilmeli, düzeltilmelidir .... [B]
3 – Bugünkü toplum düzenimiz, her türlü değişiklik girişimine karşı korunmalıdır ..... [C]
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
T-EVS 2008
19
[A]
ANKETÖRE: KART 60’I GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE Q60 İÇİN SADECE TEK BİR CEVAP KODLAYIN.
Q60
Önümüzdeki 10 yıl içinde, ülkemizin hedeflerinin neler olması gerektiği tartışma konusu olmaktadır. Aşağıda, değişik
insanların öncelik verdiği bazı hedefler sıralanmaktadır. Bunlar içinde size göre en başta gelen hedef hangisi olmalıdır?
ANKETÖRE: BİR KEZ DAHA KART 60’I GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE Q61 İÇİN SADECE TEK BİR CEVAP
KODLAYIN.
Q61
Yukarıda saydıklarımdan en önemlisinin ......... olduğunu söylediniz. Peki, geriye kalan üç şıktan hangisi İKİNCİ en önemli
hedef olmalıdır?
Q60 (v201)
A Ülkede asayiş ve düzenin korunması
birinci önemli
hedef
1
Q61 (v202)
FY
CY
8
9
İkinci önemli
hedef
1
FY
CY
8
9
B Hükümet kararlarında halka daha fazla söz
hakkı tanınması
2
8
9
2
8
9
C Fiyat artışları ile mücadele
3
8
9
3
8
9
D İfade ve düşünce özgürlüğünün korunması
4
8
9
4
8
9
ANKETÖRE: KART 62’Yİ GÖSTERİN –HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYIN
Q62
Şimdi size, yakın gelecekte, toplum yaşantımızda meydana gelebilecek iki değişiklik sunuyorum. Bunların her biri,
gerçekleşseydi iyi mi olurdu, kötü mü olurdu, yoksa sizin için farketmez miydi?
İyi
Kötü
Farketmez
FY CY
olurdu olurdu
v203 Paraya ve maddiyata verilen önemin azalması
1
2
3
8
9
v204 Yetkililere daha fazla saygı duyulması
1
2
3
8
9
ANKETÖRE: KART 63’Ü GÖSTERİN –HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYIN
Q63 Aşağıda sayacaklarımdan her birine ne kadar güvenirsiniz? Lütfen “çok güvenirim”, “biraz güvenirim”, “pek
güvenmem” ya da “hiç güvenmem” şeklinde belirtiniz.
v205 Dini kurumlar
Pek
Çok
Biraz
Hiç
güvenme
Güvenirim Güvenirim
güvenmem
m
1
2
3
4
FY
CY
8
9
v206 Ordu
1
2
3
4
8
9
v207 Eğitim sistemi
1
2
3
4
8
9
v208 Basın
1
2
3
4
8
9
v209 İşçi sendikaları
1
2
3
4
8
9
v210 Polis
1
2
3
4
8
9
v211 Parlamento yani Millet Meclisi
1
2
3
4
8
9
v212 Devlet daireleri ve memurlar
1
2
8
9
FY
CY
8
9
v213 Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığı
3
4
Pek
Çok
Biraz
Hiç
güvenme
Güvenirim Güvenirim
güvenmem
m
1
2
3
4
v214 Avrupa Birliği
1
2
3
4
8
9
v215 Nato
1
2
3
4
8
9
v216 Birleşmiş Milletler
1
2
3
4
8
9
v217 Sağlık sistemi ve hastaneler
1
2
3
4
8
9
v218 Adalet sistemi ve mahkemeler
1
2
3
4
8
9
T-EVS 2008
20
v219 Büyük şirketler
1
2
3
4
8
9
v220 Çevre örgütleri
1
2
3
4
8
9
v221 Siyasi partiler
1
2
3
4
8
9
v222 İktidardaki hükümet
1
2
3
4
8
9
T1 Diyanet İşleri Başkanlığı
1
2
3
4
8
9
T2 Dini cemaatler
1
2
3
4
8
9
T3 İslam Ülkeleri Teşkilâtı (İKÖ)
1
2
3
4
8
9
ANKETÖRE: KART 64’Ü GÖSTERİNİZ.
Q64 Genel olarak bakıldığında, ülkemizde demokrasinin gösterdiği gelişimden ne kadar memnunsunuz? Çok mu
memnunsunuz? Biraz mı? Pek memnun değil misiniz? Hiç mi memnun değilsiniz?
1 – Çok memnun
2 – Biraz memnun
3 – Pek memnun değil
4 – Hiç memnun değil
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
(v223)
ANKETÖRE: KART 65’i GÖSTERİNİZ.
Q65
İnsanların bu ülkedeki YÖNETİM SİSTEMİ ile ilgili değişik fikirleri var. Ülkede genel olarak işlerin nasıl gittiği konusunda
1 ile 10 arasında bir puan veriniz. 1 puan işler çok kötü gidiyor, 10 puan ise işler mükemmel gidiyor anlamına gelmektedir.
(v224)
Çok Kötü
1 2
3
4
5
6
7
8
Çok İyi
9 10
FY
88
CY
99
ANKETÖRE: KART 66’YI GÖSTERİN – GEREKİRSE SORUYU OKUYUN VE HER BİR SATIR
İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYIN.
Q66
Şimdi size bazı siyasal sistemler sayacağım ve her birinin bu ülkeyi yönetmek açısından ne kadar iyi olduğunu soracağım.
Her biri için “çok iyi”, “iyi”, “kötü” veya “çok kötü” şeklinde fikrinizi belirtiniz.
Çok iyi
Iyi
Kötü
Çok kötü FY CY
Parlamentoyla, seçimlerle uğraşmak zorunda
v225
1
2
3
4
8
9
kalmayan güçlü bir lidere sahip olmak
Hükümet yerine uzmanların, ülke için en iyi
olduğuna inandıkları şeyleri yapmaları
1
2
3
4
8
9
v227 Ülkeyi ordunun yönetmesi
1
2
3
4
8
9
v228 Demokratik bir siyasal sistemle yönetim
1
2
3
4
8
9
v226
ANKETÖRE: KART 67’Yİ GÖSTERİN –GEREKİRSE SORUYU OKUYUN VE HER BİR SATIR
İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYIN
Q67
İnsanların demokratik yönetim biçimleriyle ilgili olarak ileri sürdüğü bazı görüşler okuyacağım. Bu görüşlerin her biri için
“kesinlikle katılırım”, “katılırım”, “katılmam” veya “kesinlikle katılmam” şeklinde fikrinizi belirtiniz.
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılırım Katılmam
FY CY
katılırım
katılmam
Problemleri olsa da, demokrasi diğer her türlü
v229
1
2
3
4
8
9
yönetim biçiminden daha iyidir.
v230 Demokrasilerde ekonomi kötü işler.
1
2
3
4
8
9
v231
Demokrasilerde kararsızlık ve vıdı vıdı çok fazla
olur.
1
2
3
4
8
9
v232
Demokrasiler, kamu düzenini sağlamakta başarılı
olamaz.
1
2
3
4
8
9
T-EVS 2008
21
ANKETÖRE: KART 68’İ GÖSTERİN – GEREKİRSE SORUYU OKUYUN VE HER BİR SATIR
İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYIN.
Q68
Şimdi size bazı görüşler veya davranışlar okuyacağım. Bunları ne ölçüde doğru ve haklı, ne ölçüde yanlış ve haksız
bulursunuz? Eğer bir davranışı kesinlikle yanlış/haksız buluyorsanız cetvelde ‘‘1’’ puanı, tamamen doğru/haklı
buluyorsanız ‘‘10’’ puanı seçiniz. Ya da arada bir puan seçebilirsiniz.
Kesin
yanlış,
haksız
v233
Devlet imkânlarindan hakkı
olmadan yararlanmak
v234 Fırsatını bulduğunda vergi kaçırmak
v235
Tanımadığınız birine ait bir
otomobili, habersiz alıp gezmek
v236 Haşhaş, esrar kullanmak
T-EVS 2008
Kesin
doğru,
haklı
FY
CY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
22
v237
Menfaatini korumak için yalan
söylemek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
v238
Evli bir erkek ya da kadının karşı
cinsle ilişki kurması
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
v239 Rüşvet almak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
v240 Eşcinsellik yani homoseksüellik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
v241 Kürtaj yani çocuk aldırmak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
v242 Boşanmak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
v243 kesilen bir hastayı daha çok ızdırap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
v244 İntihar etmek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
Ötenazi yani hayatından kesin umut
çekmemesi için öldürmek
v245
Vergiden kaçınmak için, çalıştırdığı
insanların ücretlerini nakit ödemek
v246 Günlük aşk ilişkileri kurmak
v247
Toplu taşıma araçlarında ücret
ödemekten kaçınmak
v248 Hayat kadınlığı
v249
Henüz döllenen insan yumurtası
üzerinde bilimsel deneyler yapmak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
v250
Gıda maddelerinin genetik yapısı ile
oynamak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
v251 Yapay döllenme ya da tüp bebek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
v252 İdam cezası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
ANKETÖRE: KART 69’U GÖSTERİN – Q69 (BİRİNCİ TERCİH) VE Q70 (İKİNCİ TERCİH) İÇİN SADECE
BİRER CEVAP KODLAYIN.
Q69
Kendinizi su sayacagim yerlerden en fazla hangisinin bir parçasi olarak hissediyorsunuz?
Q70
Peki ikinci olarak en fazla nerenin parçası olarak hissediyorsunuz?
Q69 (v253)
A Yaşadığınız kasaba veya şehir
B Yaşadığınız bölge (Marmara, Karadeniz,
Doğu vb.)
Q70 (v254)
Birinci tercih
FY
CY
İkinci tercih
FY
CY
1
2
8
9
8
9
8
9
1
2
8
9
C Türkiye
3
8
9
3
8
9
D Avrupa
4
8
9
4
8
9
E Tüm dünya
5
9
5
8
9
Q71
8
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
T-EVS 2008
23
1 – Evet
2 – Hayır ----------------------------------------------------------------------------- > Q73’E GİDİN
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse) ----------------------------------- > Q73’E GİDİN
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) --------------------------------- > Q73’E GİDİN
Q72
(v255)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan ne kadar gurur duyuyorsunuz? Şu şıklardan birini seçiniz.
(ANKETÖRE: ŞIKLARI OKUYUNUZ)
1 – Son derece gurur duyuyorum
2 – Oldukça gurur duyuyorum
3 – Pek gurur duymuyorum
4 – Hiç gurur duymuyorum
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
7 – SS (denek TC vatandaşı değil)
(v256)
ANKETÖRE: KART 73’Ü GÖSTERİN – GEREKİRSE SORULARI OKUYUN VE HER BİR SATIR
İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYIN.
Q73
Bazı insanların Avrupa Birliği ile bütünleşme konusunda birtakım korkuları var. Size, insanların dile getirdikleri bazı
korkuları sayacağım. Bunların her biri için bir endişenizin bulunup bulunmadığını belirtiniz. Cetvelde “1” puan çok
endişelendiğinizi, “10” puan ise hiç endişe duymadığınızı ifade etmektedir.
Çok
korkuyor
Hiç
korkmuyor
FY
CY
v257 Sosyal güvenlik haklarında
meydana gelebilecek kayıplar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
v258 Ulusal kimlik ve kültür kaybı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
v260 Türkiye’nin dünya sistemi içinde
gücünü yitirmesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
v261 Türkiye’de işsizliğin artması
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99
ANKETÖRE: KART 74’ü GÖSTERİNİZ.
Q74
Bazı insanlar Avrupa Birliği’nin daha fazla genişlemesi gerektiğini düşünüyorlar. Bazıları ise gereğinden fazla genişlemiş
olduğunu düşünüyor. Cetvelde “1” puan AB’nin daha fazla genişlemesini, “10” puan ise “gereğinden fazla genişlemiş”
olduğu düşüncesini ifade etmektedir. Siz bu cetvelde kendi düşüncenizi nereye koyarsınız?
Daha fazla
genişlemeli
1 2
Q75
3
4
5
6
7
8
Gereğinden
fazla
genişlemiş
9 10
FY
CY
88
99
Yarın bir genel seçim, yani milletvekili seçimi yapılacak olsa, oy verir miydiniz?
1 – Evet, oy verirdim ---------------------------------------------> Q75a’ya gidin.
2 – Hayır, oy vermezdim ---------------------------------------- > Q75b’ye gidin.
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse) -------- > Q76’ya gidin.
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) ---------------- > Q76’ya gidin.
7 - Oy kullanma hakkı yok (denek kendiliğinden söylerse) > Q76’ya gidin.
(v262)
(v263)
ANKETÖRE: KART 75a’yı GÖSTERİNİZ.
Q75a
Eğer evet ise; Hangi partiye oy verirdiniz?
1 – AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) .......................................................................... [A]
2 – ANAP(Anavatan Partisi) ......................................................................................... [B]
3 – BBP(Büyük Birlik Partisi) ....................................................................................... [C]
4 – CHP(Cumhuriyet Halk Partisi) ................................................................................ [D]
5 – DP (Demokrat Parti)
6 – DSP (Demokratik Sol Parti) .................................................................................... [E]
7 – DTP (Demokratik Toplum Partisi) .......................................................................... [F]
8 – MHP( Milliyetçi Hareket Partisi) ............................................................................ [G]
9 – SP (Saadet Partisi) ................................................................................................... [H]
T-EVS 2008
24
(v264)
10 – SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti)...................................................................... [I]
26 – Diğer, Lütfen belirtiniz: ..............................................................................................
88 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
77 – SS
(v264a)
ANKETÖRE: KART 75B’yi gösterinİZ
Q75b
Oy vermezdiniz ama, yine de mevcutlar içerisinde en çok hangi parti size hitap ediyor ya da yakın geliyor?
1 – AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) .......................................................................... [A]
(v265)
2 – ANAP(Anavatan Partisi) ......................................................................................... [B]
3 – BBP(Büyük Birlik Partisi) ....................................................................................... [C]
4 – CHP(Cumhuriyet Halk Partisi) ................................................................................ [D]
5 – DP (Demokrat Parti)
6 – DSP (Demokratik Sol Parti) .................................................................................... [E]
7 – DTP (Demokratik Toplum Partisi) .......................................................................... [F]
8 – MHP( Milliyetçi Hareket Partisi) ............................................................................ [G]
9 – SP (Saadet Partisi) .................................................................................................. [H]
10 – SHP (Sosyal Demokrat Halk Partisi) ...................................................................... [I]
26 – Diğer, Lütfen belirtin ..................................................................................................
(v265a)
88 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
77 – SS
ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ.
ANKETÖRE: KART 76’YI GÖSTERİN –SORUYU OKUYUN VE SADECE TEK BİR CEVABI
KODLAYIN
Q76
Q77
Ülkemize daha fakir ülkelerden çalışmak için gelenlere ne dersiniz? Bu konuda devlet şunlardan hangisini yapmalıdır?
1 – Kim gelmek isterse gelsin ........................................................................................ [A]
(v266)
2 – Çalışacak iş bulunduğu sürece kim isterse gelsin .................................................... [B]
3 – Yurt dışından çalışmak için gelecek yabancılara ciddi sınırlamalar getirilsin ......... [C]
4 – Başka ülkelerden yabancıların gelmesi yasaklansın ................................................ [D]
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 78’İ GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN
Q78
A.
B.
Şimdi size 10 puanlık bir dizi cetvel göstereceğim.
Sizin görüşlerinizin “1” ile “10” arasında nereye düştüğünü gösterir
misiniz? Sorular, ülkemize çalışmak için gelen veya yerleşen yabancı ülke göçmenleriyle ilgili.
Göçmenler ülkenin
kendi halkının elinden
işini alıyor.
1 2
Göçmenler üllkenin
kültürel hayatına zarar
veriyor.
1 2
C.
Göçmenler ülke halkının
elinden işlerini almıyor
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9 10
8
Göçmenler ülkenin
kültürel hayatına zarar
vermez.
9 10
8
Göçmenlerin, âdi suçlar
üzerinde olumsuz bir etkisi
yok.
9 10
Göçmenler yüzünden,
âdi suçlar artıyor.
1 2
T-EVS 2008
3
4
5
6
7
FY
88
25
FY
88
FY
88
CY
(v268)
99
CY
(v269)
99
CY
99
(v270)
D.
(v271)
Göçmenler, ülkenin
sosyal güvenlik
sistemini zorluyor.
1 2
E.
Gelecekte göçmenlerin
sayısı topluma tehdit
oluşturacak.
1 2
F.
Toplumun iyiliği için
göçmenlerin kendi
gelenek ve göreneklerini
koruması daha iyi olur.
1 2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
Göçmenlerin, ülkenin
sosyal güvenlik sistemini
zorlayıcı bir etki yaptığı
söylenemez.
9 10
88
99
CY
8
Gelecekte göçmenlerin
sayısı toplum için bir tehdit FY
olmayacak.
9 10
88
CY
8
Toplumun iyiliği için
göçmenlerin kendi gelenek
ve göreneklerini korumak
FY
yerine, göçettikleri ülkenin
gelenek ve göreneklerini
benimsemesi daha iyidir.
9 10
88
FY
CY
(v272)
99
(v273)
99
ANKETÖRE: KART 79’U GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR
CEVAP KODLAYIN.
Q79
Lütfen ülkenizde yaşayan göçmenlerle ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden herbirine ne kadar katılıp katılmadığınızı
belirtiniz.
Ne
Kesinlikle
Kesinlikle
katılırım
Katılmam
FY CY
Katılırım
katılmam
katılırım
Ne
katılmam
Türkiye’deki göçmen sayısının fazlalığı
v274 nedeniyle bazen kendimi yabancı gibi
1
2
3
4
5
8
9
hissediyorum.
v275
Bugün Türkiye’de çok sayıda göçmen
bulunmaktadır.
1
2
3
4
5
8
9
Kart 80’i gösterin
Q80
Bazılarına göre aşağıdaki kriterler bir kişinin gerçekten Türk olması için önemlidir. Bazılarına göre ise bunlar önemli
değildir. Sizin görüşünüze göre bu kriterler ne kadar önemlidir?
Çok
önemli
1
Biraz
önemli
2
Önemli
değil
3
1
2
3
4
8
9
v278 Atalarının da Türk olması
1
2
3
4
8
9
v279 Türkçe konuşuyor olmak
1
2
3
4
8
9
v280 Türkiye’de uzun süredir yaşıyor olmak
1
2
3
4
8
9
v276 Türkiye’de doğmuş olmak
v277
Türkiye’nin siyasi kurumlarına ve yasalarına
saygı duymak
Hiçbir önemi
FY
yok
4
8
CY
9
ANKETÖRE: KART 81’i GÖSTERİNİZ.
Q81
Radyoda, televizyonda veya gazetelerde, siyaset haberlerini ne kadar sık izlersiniz?
1 – Hergün
T-EVS 2008
26
(v281)
2 – Haftada birkaç kez
3 – Haftada bir veya iki kez
4 – Daha seyrek
5 – Hiç izlemem
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 82’Yİ GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR CEVAP
KODLAYIN.
Q82
Sayacağım ifadelerden her biri ile ilgili görüşünüzü kesinlikle katılırım, katılmam, ne katılırım ne katılmam, katılmam,
kesinlikle katılmam şeklinde belirtiniz.
Ne
Kesinlikle
katılırım Katılma Kesinlikle
Katılırım
FY CY
katılırım
Ne
m
katılmam
katılmam
Bir kişi adaletin yerine gelmesini sağlayacak
v282 bir bilgiye sahipse, prensip olarak bu bilgiyi
1
2
3
4
5
8
9
yetkililere vermelidir
v283
İnsanlar, kendi işlerine bakmalı, başkalarının
ne dediği veya ne yaptığı ile ilgilenmemelidir.
1
2
3
4
5
8
9
ANKETÖRE: KART 83’Ü GÖSTERİN – SORUYU OKUYUN VE HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYIN.
Q83
Şu aşağıda soracağım insanların yaşama koşulları sizi ne kadar yakından ilgilendiriyor, ya da ilgilendirmiyor? Beş puanlık
cetvelde gösteriniz.
Çok
Epeyce
Bir ölçüde
Pek
Hiç
FY CY
ilgilendirir ilgilendirir ilgilendirir ilgilendirmez ilgilendirmez
v284 Yakın ailem
1
2
3
4
5
8
9
v285 Komşularım
1
2
3
4
5
8
9
v286 Bu bölgenin insanları
1
2
3
4
5
8
9
v287 Vatandaşlarımız
1
2
3
4
5
8
9
v288 Avrupalılar
1
2
3
4
5
8
9
v289 Tüm insanlık
1
2
3
4
5
8
9
KART 84’Ü GÖSTERİN – HER BİR SEÇENEĞİ OKUYUN VE SADECE TEK BİR CEVABI KODLAYIN
Q84 Şu aşağıda soracağım insanların yaşama koşulları sizi ne kadar yakından ilgilendiriyor, ya da ilgilendirmiyor? Beş puanlık
cetvelde gösteriniz.
Çok
Epeyce Bir ölçüde
Pek
Hiç
FY CY
ilgilendirir ilgilendirir ilgilendirir ilgilendirmez ilgilendirmez
v290 Ülkemizdeki yaşlılar
1
2
3
4
5
8
9
v291 Ülkemizdeki işsiz insanlar
1
2
3
4
5
8
9
v292 Ülkede yaşayan göçmenler
1
2
3
4
5
8
9
v293 Ülkemizdeki sakat ve hastalar
1
2
3
4
5
8
9
v294 Türkiye’deki yoksul ailelerin çocukları
1
2
3
4
5
8
9
ANKETÖRE: Kart 85’i gösterin – SORUYU OKUYUN VE HER BİR SATIR İÇİN TEK BİR CEVAP KODLAYIN.
Q85 Şimdi size çevre sorunları ile ilgili bazı cümleler okuyacağım. Okuduğum her cümle ile ilgili fikrinizi “kesinlikle katılırım”,
“katılırım”, “katılmam” ya da “kesinlikle katılmam” şeklinde belirtiniz.
Eğer çevre kirlenmesini önlemek için
Kesinlikle
Katılırım
katılırım
v295 harcanacağından emin olsaydım, gelirimin bir
kısmını bu amaç için verebilirdim.
Dünya nüfusu, yerkürenin kaldırabileceği sayının
v296
sınırına yaklaşmaktadır.
T-EVS 2008
27
Katılmam
Kesinlikle
katılmam
FY
CY
1
2
3
4
8
9
1
2
3
4
8
9
v297
v298
v299
v300
v301
İnsanların doğaya müdahele etmesi çoğu zaman
yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır.
İnsan zekası yerkürede yaşanabilir bir geleceği
güvence altına alacaktır.
Doğanın dengesi modern sanayi ülkelerinin
olumsuz etkileriyle başedebilecek güçtedir.
İnsanlığın amacı, doğayı yönetmek, ona
hükmetmek
Eğer herşey bu haliyle devam ederse, çok yakında
büyük bir çevre felâketi ile karşı karşıya kalacağız
1
2
3
4
8
9
1
2
3
4
8
9
1
2
3
4
8
9
1
2
3
4
8
9
1
2
3
4
8
9
ANKETÖRE: DENEĞİN CİNSİYETİNİ
KODLAYINIZ.
Q86
Deneğin cinsiyeti
1 – Erkek
2 – Kadın
(v302)
Q87 Lütfen doğum yılınızı söyler misiniz?
19 ...........
98 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
99-– Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: SADECE DOĞUM YILINI BİLMEYENLERE SORUNUZ:
Q87a. Peki, kaç yaşındasınız?
............................
Q88
(v303)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
ANKETÖRE: VATANDAŞLIKTAN KASTEDİLEN TC NÜFUS CÜZDANI/PASAPORTU TAŞIMAKTIR
1 – Evet --------------------------------------------- > Q90’a gidiniz
2 – Hayır
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)-- > Q90’a
gidiniz
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) - > Q90’a gidiniz
Q89 (TC vatandaşı değilse) Hangi ülkenin vatandaşısınız?
Buraya yazın:...........................................................................
(v304)
(v305a)
(v305b)
88 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
77 – SS
Q90
Türkiye’de mi doğdunuz?
1 – Evet ------------------------------------------------ > Q93’e gidin
2 – Hayır
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)> Q93’e gidin
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) ----> Q93’e gidin
Q91
(v306)
Hangi ülkede doğdunuz?
Buraya yazın: ...........................................................................
(v307a)
(v307b)
T-EVS 2008
28
88 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
77 - SS
Q92(Türkiye doğumlu değilse) Hangi yıl Türkiye’ye yaşamak için geldiğinizi söyleyiniz.
Buraya yazın Yıl: ..............................
8888 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9999 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
7777 – SS
(v308)
ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ.
Q93
Babanız Türkiye’de mi doğmuş?
1 – Evet ----------------------------------------------- > Q95’e gidin
2 – Hayır
8 – Fikri yok/bilmiyor ( ----------------------------- > Q95’e gidin
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) --- > Q95’e gidin
Q94
(v309)
(Babası Türkiye’de doğmadıysa) Babanız hangi ülkede doğmuş?
Buraya yazın:...........................................................................
(v310a)
(v310b)
88 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
77 – SS
Q95 Anneniz Türkiye’de mi doğmuş?
1 – Evet ---------------------------------------------- > Q97’ye gidin
2 – Hayır
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)> Q97’ye gidin
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) -- > Q97’ye gidin
Q96
(v311)
(Annesi Türkiye de doğmadıysa) Anneniz hangi ülkede doğmuş?
Buraya yazın:...........................................................................
(v312a)
(v312b)
88 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
77 - SS
Q97 Medeni durumunuz aşağıda sayacaklarımdan hangisidir?
ANKETÖRE TALİMAT: DUL VE BOŞANMIŞ SEÇENEKLERİ SADECE EVLİLİK İÇİN GEÇERLİDİR, BERABER YAŞAMA
DAHİL DEĞİLDİR
1 – Evli
2–
3 – Dul (yani eşi ölmüş)
4 – Boşanmış
5 – Evli, ancak ayrı yaşıyor
6 – Bekâr (hiç evlenmemiş) ------------------------------------------ > Q 99’A GİDİNİZ
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse) ---------------------- > Q 99’A GİDİNİZ
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) -------------------- > Q 99’A GİDİNİZ
Q98
(v313)
Evlenmeden önce eşinizle veya partnerinizle beraber yaşadınız mı?
1 – Evet
2 – Hayır
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
T-EVS 2008
(v314)
29
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
7 – SS
ANKETÖRE: EĞER EVLİYSE (yani Q97=1 olarak kodlanmışsa), Q101’E GİDİN
Q99
Birlikte yaşadığınız bir partneriniz var mı?
1 – Evet ------- > Q101’e gidiniz.
2 – Hayır
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
7 - SS
Q100
(v315)
Düzenli, sürekli bir ilişkiniz var mı?
1 – Evet
2 – Hayır
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
7 – SS
(v316)
ANKETÖRE:
BOŞANMIŞ, AYRILMIŞ, DUL OLANLAR(Q97; 3, 4 VEYA 5 İSE), İÇİN Q105’E GİDİNİZ.
EVLİ OLANLAR (Q97=1 İSE) İÇİN AŞAĞIDAKİ SORUYU SORUNUZ
Q101
Şimdiki evliliğinizden önce herhangi bir kimseyle evlendiniz veya beraber yaşadınız mı?
1 – Evet
2 – Hayır --------------------------------------------- > Q105’e gidin
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)> Q105’e gidin
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) -- > Q105’e gidin
7 – SS ------------------------------------------------ > Q105’e gidin
(v317)
ANKETÖRE:
HİÇ EVLENMEMİŞ OLANLAR( Q97=6 İSE) İÇİN AŞAĞIDAKİ SORUYU SORUNUZ:
Daha önce herhangi bir partnerinizle birlikte yaşadınız mı?
1 – Evet
2 – Hayır --------------------------------------------- > Q105’e gidin
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)> Q105’e gidin
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) -- > Q105’e gidin
7 – SS ------------------------------------------------ > Q105’e gidin
(v317)
ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ
Q105
Kaç çocuğunuz var?
Buraya yazın: ..................................................
(v321)
00 – Hiç çocuğu yok --------------------------------- > Q107’e gidin
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
Q106 Bütün çocuklarınız içinde, ilk çocuğunuz hangi yılda doğdu? Lütfen, ölen çocuğunuz varsa onu da dikkate alarak
söyleyiniz.
Buraya yazın Yıl:..............................
9999 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
7777 – SS
T-EVS 2008
(v322)
30
ANKETÖRE: KART 107’yi GOSTERİNİZ.
Q107
Sizin dışınızda bu hanede kimler yaşıyor? Lütfen bu kartta belirtilenlerden ilgili olanları seçerek her biri için hanenizde
kaçının yaşadığını belirtiniz.
ANKETÖRE: Aynı hanede yaşamanın tanımı: Aynı evde, haftada ortalama 4 veya 5 gece geçiriyor olmak. Partner’in çocukları, evlat
edinilmiş çocuklar da, çocuk sayısına dahil edilmelidir.
Evet Hayır FY CY
(EVET
İSE)
Sayı
FY
CY
SS
v323 Eş, karı veya koca
1
2
8
9
v324a Çocuklar
1
2
8
9
v324b
…….
88
99
77
v325a Anne ve baba
1
2
8
9
v325b
…….
88
99
77
v326a Büyükanne ve büyükbaba
1
2
8
9
v326b
…….
88
99
77
v327a Diğer akrabalar (erkek kardeş, kızkardeş vs.)
1
2
8
9
v327b
…….
88
99
77
v328a Akrabalık ilişkisi olmayan diğer insanlar
1
2
8
9
v328b
…….
88
99
77
Q108 Aşağıdaki olaylardan herhangi birini yaşadınız mı? Eğer evet ise, ilk kez hangi yaşta bu olay başınızdan geçti?
Eğer evet ise
Evet Hayır FY CY
Yaş
FY
CY
SS
v329a Çocuklarınızdan birinin ölümü
1
2
8
9
v329b
…….
98
99
97
v330a Çocuklarınızdan birinin boşanması
1
2
8
9
v330b
…….
98
99
97
v331a Anne ve babanızın boşanması
1
2
8
9
v331b
98
99
97
v332a Başka bir akrabanızın boşanması
1
2
8
9
v332b
…….
…….
98
99
97
v333a Babanızın ölümü
1
2
8
9
v333b
…….
98
99
97
v334a Annenizin ölümü
1
2
8
9
v334b
…….
98
99
97
Q109
Eğitiminizi bitirdiğinizde, yani okuldan en son ayrıldığınızda kaç yaşındaydınız? Lütfen çıraklığı/stajı dahil etmeyin
ANKETÖRE: BU SORUYU ÖĞRENCİLERE ŞÖYLE SORUNUZ:
Eğitiminizi bitirdiğinizde kaç yaşınızda olacağınızı tahmin ediyorsunuz?
............................... yaşında:
00 – Hiç okula gitmemiş
88 – Fikri yok
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
(v335)
ANKETÖRE: KART 110’u GÖSTERİNİZ.
Q110
Eğitim durumunuz nedir? En son hangi okulu bitirdiniz veya yarım bıraktınız?
ANKETÖRE: ‘OKUL BİTİRMEK’ DİPLOMA ALMAK ANLAMINA GELMEKTEDİR
1 – Hiç okula gitmedim ................................................................................................. [A]
2 – İlkokuldan ayrıldım ................................................................................................. [B]
3 – İlkokul mezunuyum ................................................................................................. [C]
4 – Ortaokuldan ayrıldım ............................................................................................... [D]
5 – Ortaokul (ilköğretim) mezunuyum .......................................................................... [E]
6 – Liseden ayrıldım ...................................................................................................... [F]
7 – Lise mezunuyum...................................................................................................... [G]
8 – Üniversiteden ayrıldım ............................................................................................ [H]
9 – Üniversite mezunuyum ............................................................................................. [I]
T-EVS 2008
31
(v336)
10 – Lisansüstü-Master derecem var............................................................................. [ J]
11– Lisansüstü-Doktora derecem var ............................................................................ [K]
12 – Lise öğrencisiyim .................................................................................................. [L]
13 – Üniversite öğrencisiyim ........................................................................................ [M]
88 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 111’i GÖSTERİNİZ
Q111
Şu anda para kazandığınız bir işte çalışıyor musunuz? Kartta sıralanan şıklardan hangisi çalışma durumunuzu en iyi
tanımlıyor?
ANKETÖRE: EĞER 1’DEN FAZLA İŞİ VARSA, SORULARI SADECE ASIL İŞİ İÇİN SORUNUZ.
Ücretli iş
01 – Haftada 30 saat veya daha fazla -------------------------------------------- > Q112’ye gidin
(v337)
02 – Haftada 30 saatten daha az -------------------------------------------------- > Q112’ye gidin
03 – Kendi işinin sahibi ----------------------------------------------------------- > Q112’ye gidin
Çalışmıyor
04 – Askerlik ---------------------------------------------------------------------- > Q111A’ya gidin
05 – Emekli ----------------------------------------------------------------------- > Q111A’ya gidin
06 – Ev kadını, başka bir işte çalışmıyor -------------------------------------- > Q111A’ya gidin
07 – Öğrenci ---------------------------------------------------------------------- > Q111A’ya gidin
08 – İşsiz -------------------------------------------------------------------------- > Q111A’ya gidin
09 – Engelli olduğu için çalışamıyor ------------------------------------------- > Q111A’ya gidin
(v337a)
10 – Diğer, (yazınız)…………. ------------------------------------------------- > Q111A’ya gidin
88 – Fikri yok --------------------------------------------------------------------- > Q111A’ya gidin
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) ----------------------------- > Q111A’ya gidin
Q111A Şu anda çalışmıyorsunuz ama, eğer geçmişte hiç çalıştıysanız, son işinizde ücretli (tam zaman veya yarı zaman) mi
çalışıyordunuz yoksa kendi işinizin mi sahibiydiniz?
(v338)
1 – Ücretli bir iş
2 – Kendi işi
8 – Fikri yok/bilmiyor
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
7 – Hiçbir zaman bir işte çalışmamış -------------------------------------------- > Q 115’e gidiniz
Q112
ANKETÖRE: EĞER DENEK ŞU ANDA ÜCRETLİ BİR İŞTE ÇALIŞIYORSA (Q111 = 01-03) SORUNUZ
Asıl işinizdeki ünvanınız nedir?.......................................................................................................................
ANKETÖRE: DENEK ŞU ANDA ÇALIŞMIYOR AMA DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞSA (Q111 A=1,2) SORUNUZ;
Son işinizdeki ünvanınız neydi?..............................................................................................
...........................................................................................................................................
(v339a)
Q112a Asıl işinizde , çoğu zaman ne tip işler yapıyorsunuz? (Şu anda çalışmıyorsa) yapıyordunuz?
ANKETÖRE: DENEĞİN GÖREVLERİNİ, YAPTIĞI İŞLERİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA AYRINTILI OLARAK YAZINIZ.
ÖRNEĞİN, “SEKRETER OLARAK YAZIŞMALARI YÖNETİYOR, TELEFONLARI CEVAPLIYOR, OFİSTEKİ EKSİKLİKLERİ
TAMAMLIYOR VE PATRONUN ÇOCUĞUNUN ÖDEVİYLE İLGİLENİYOR” GİBİ.
Buraya yazın: ....................................................... ...............................................................................
T-EVS 2008
32
(v339b)
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
KODLAMA TALİMATI: Q112 VE Q113’E DAYANARAK GÖRÜŞTÜKTEN SONRA; ISCO88 (4 BASAMAKLI)’E GÖRE
KODLAYINIZ.
(v339c)
88888 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
99999 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
77777 - SS
ANKETÖRE: ŞU ANDA KENDİ İŞİNİN SAHİBİ OLAN (Q111=3) VEYA SON İŞİNDE KENDİ İŞİNİN SAHİBİ
OLANLARA(Q111A=2) SORUNUZ.
Q113
Kaç tane çalışanınız var/vardı?
1 – Hiç --------------------------------------------------------------------2 – 1-9 --------------------------------------------------------------------3 – 10-24 -----------------------------------------------------------------4 – 25 veya daha fazla --------------------------------------------------8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)--------------9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) -----------------------7 – SS
> Q 115’e gidiniz
> Q 115’e gidiniz
> Q 115’e gidiniz
> Q 115’e gidiniz
> Q 115’e gidiniz
> Q 115’e gidiniz
(v340)
ANKETÖRE: ŞU ANDA ÇALIŞANLARA (Q111=1 VEYA 2) VEYA SON İŞİNDE KENDİ İŞİNİN SAHİBİ OLMAYANLARA(Q111
A=1) SORUNUZ.
Q114
İşinizde doğrudan size bağlı olarak çalışan elemanlar var mı?
1 – Evet
2 – Hayır ------------------------------------------------------------------ > Q 115’e gidiniz
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)--------------- > Q 115’e gidiniz
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) ------------------------ > Q 115’e gidiniz
7 – SS
Q114a (VARSA) Kaç kişi doğrudan size bağlı olarak çalışıyor?
1 – 1-9
2 – 10-24
3 – 25 ya da daha fazla
8 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
7 - SS
(v341)
(v341a)
ANKETÖRE: Q115-Q120 ARASI SORULARI SADECE ŞU ANDA EVLİ OLANLARA VEYA BİRLİKTE YAŞAYANLARA (Q97=1
VEYA 2 VEYA Q99=1) SORUNUZ. DİĞERLERİ İÇİN Q121’E GEÇİNİZ.
Q115
Eşiniz Türkiye’de mi doğmuş? (V342)
1 – Evet ------------------------------------------ > Q116’ya gidiniz
2 – Hayır
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse) > Q116’ya
gidiniz
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) > Q116’ya gidiniz
7 – SS
T-EVS 2008
33
(v342)
Q115a Eşiniz hangi ülkede doğmuş?
Buraya yazın: .......................................................
(v343a)
KODLAMA TALİMATI DAHA ÖNCE BELİRTİLMİŞ OLAN ISO 3166-1’E (2 KARAKTERLİ) GÖRE KOD GİRİLECEKTİR.
(v343b)
88 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
77 – SS
ANKETÖRE: KART 116’yı GÖSTERİNİZ.
Q116
Eşiniz veya partnerinizin eğitim durumu nedir? En son hangi okulu bitirdi veya yarım bıraktı?
ANKETÖRE: ‘OKUL BİTİRMEK’ DİPLOMA ALMAK ANLAMINA GELMEKTEDİR
1 – Hiç okula gitmedi .................................................................................................... [A]
2 – İlkokuldan ayrıldı .................................................................................................... [B]
3 – İlkokul mezunu ........................................................................................................ [C]
4 – Ortaokuldan ayrıldı .................................................................................................. [D]
5 – Ortaokul (ilköğretim) mezunu ................................................................................. [E]
6 – Liseden ayrıldı ......................................................................................................... [F]
7 – Lise mezunu............................................................................................................. [G]
8 – Üniversiteden ayrıldı ............................................................................................... [H]
9 – Üniversite mezunu .................................................................................................... [I]
10 – Lisansüstü (master veya doktora) derecesi var .......................................................[J]
10 – Lise öğrencisi......................................................................................................... [K]
11 – Üniversite öğrencisi ............................................................................................... [L]
(v336)
88 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
ANKETÖRE: KART 117’yi GÖSTERİNİZ.
Q117
Eşiniz şu anda para kazandığı bir işte çalışıyor mu? Kartta sıralanan şıklardan hangisi eşinizin çalışma durumunu en iyi
tanımlıyor?
ANKETÖRE: EĞER BİRDEN FAZLA İŞİ VARSA, SORULARI SADECE ASIL İŞİ İÇİN SORUNUZ.
Çalışıyor
01 – Haftada 30 saat veya daha fazla -------------------------------------------- > Q118’e gidiniz
02 – Haftada 30 saatten daha az -------------------------------------------------- > Q118’e gidiniz
03 – Kendi işinin sahibi ----------------------------------------------------------- > Q118’e gidiniz
(v345)
Çalışmıyor
04 – Askerlik -------------------------------------------------------------------- > Q117A’ya gidiniz
05 – Emekli --------------------------------------------------------------------- > Q117A’ya gidiniz
06 – Ev kadını, başka bir işte çalışmıyor ------------------------------------ > Q117A’ya gidiniz
07 – Öğrenci -------------------------------------------------------------------- > Q117A’ya gidiniz
08 – İşsiz ------------------------------------------------------------------------ > Q117A’ya gidiniz
09 – Engelli --------------------------------------------------------------------- > Q117A’ya gidiniz
10 – Diğer (belirtiniz) ………... ---------------------------------------------- > Q117A’ya gidiniz
(v345b)
88 – Fikri yok/bilmiyor -------------------------------------------------------- > Q117A’ya gidiniz
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) ---------------------------- > Q117A’ya gidiniz
77 – SS
Q117A Eşiniz şu anda çalışmıyor ama, eğer geçmişte hiç çalıştıysa, en son işinde (tam zamanlı veya yarı zamanlı) ücretli bir işte mi
çalışıyordu, yoksa kendi işinin mi sahibiydi?
1 – Ücretli bir iş
(v345a)
2 – Kendi işi
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
7 – Hiçbir zaman bir işte çalışmamış -------------------------------------------- > Q121’e gidiniz.
T-EVS 2008
34
Q118
ANKETÖRE: EĞER DENEĞİN EŞİ ŞU ANDA ÜCRETLİ BİR İŞTE ÇALIŞIYORSA (Q117=01-03) AŞAĞIDAKİ SORUYU
SORUNUZ
Eşinizin işteki ünvanı nedir? .................................................................
ANKETÖRE: EĞER DENEĞİN EŞİ ŞU ANDA ÇALIŞMIYOR AMA, DAHA ÖNCE ÜCRETLİ BİR İŞTE ÇALIŞMIŞSA (Q117 A=1-2)
AŞAĞIDAKİ SORUYU SORUNUZ
Eşinizin son işindeki ünvanı ne idi? .............................................................
ANKETÖRE: EĞER PARTNERİNİZ BİRDEN FAZLA İŞTE ÇALIŞIYOR/ÇALIŞTIYSA, ASIL İŞİNDEKİ GÖREVİNİ SORUN!
MÜMKÜN OLDUĞUNCA DETAYLI YAZINIZ!
Buraya yazın:.......................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Q118a Eşiniz asıl işinde, esas olarak ne tür işler yapıyordu?
ANKETÖRE: DENEĞİN EŞİNİN GÖREVLERİNİ, YAPTIĞI İŞLERİ MÜMKÜN OLDUĞU KADAR AYRINTILI BİR ŞEKİLDE
YAZINIZ.
Buraya yazın:....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(v346b)
(v346c)
88888 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
99999 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
66666 – Hiçbir zaman bir işi olmadı --------------------------------------------- >Q121’e gidiniz.
77777 – SS
ANKETÖRE: EŞİ ŞUANDA KENDİ İŞİNİN SAHİBİ OLANLARA(Q117=3) VEYA SON İŞİNDE KENDİ İŞİNİN SAHİBİ
OLANLARA(Q117=2) SORUNUZ.
Q119
Eşinizin kaç tane çalışanı var/vardı?
1 – Hiç --------------------------------------------------------- > Q121’e gidiniz.
2 – 1-9 --------------------------------------------------------- > Q121’e gidiniz.
3 – 10-24 ------------------------------------------------------ > Q121’e gidiniz.
4 – 25 veya daha fazla --------------------------------------- > Q121’e gidiniz.
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)--- > Q121’e gidiniz.
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) ------------ > Q121’e gidiniz.
7 – SS
(v347)
ANKETÖRE TALİMAT!: ŞUANDA EŞİ ÜCRETLİ BİR İŞTE ÇALIŞANLARA (Q117=1 VEYA 2) VEYA SON İŞİNDE ÜCRETLİ
OLARAK ÇALIŞANLARA(Q117 A=1) SORUNUZ.
Q120
Eşinizi/partnerinizin işinde ona bağlı olarak çalışanlar var mı?
1 – Evet
2 – Hayır ------------------------------------------------------- > Q121’e gidiniz
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)--- > Q121’e gidiniz
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) ------------ > Q121’e gidiniz
7 – SS
(v348)
Q120a Eşinizin işinde ona bağlı kaç kişi çalışıyor?
1 – 1-9
T-EVS 2008
(v348a)
35
2 – 10-24
3 – 25 veya daha fazla
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
7 – SS
ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ.
Q121
Son beş yıl içinde, 3 aydan fazla sürekli olarak işsiz kaldığınız bir dönem oldu mu?
1 – Evet
2 – Hayır
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
(v349)
ANKETÖRE: SADECE EVLİYSE VEYA BİRLİKTE YAŞIYORSA (Q97=1 YA DA 2 YA DA Q99=1) SORUN; DİĞERLERİ İÇİN
Q123’E GİDİN
Q122
Eşinizin son 5 yıl içinde, 3 aydan fazla sürekli olarak işsiz kaldığı bir dönem oldu mu?
1 – Evet
2 – Hayır
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
7 – SS
Q123
(v350)
Son 5 yıl içerisinde, SİZ KENDİNİZ belli bir gelir düzeyinin altında kalmanız nedeniyle, devletten herhangi bir sosyal
yardım aldınız mı?
ANKETÖRE: BU SORUDA SADECE, GELİRİ DÜŞÜK OLANLARA YAPILAN YARDIMLAR SORULMAKTADIR. SORU,
EMEKLİ AYLIĞI, İŞSİZLİK SİGORTASI GİBİ ÖDEMELERİ KAPSAMAMAKTADIR. ÖRNEĞİN MUHTARDAN YOKSULLUK
İLMÜHABERİ ALIP BELLİ YARDIMLARA HAK KAZANMAK GİBİ HUSUSLAR SORULMAKTADIR.
1 – Evet
2 – Hayır
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
Q123Ta (eğer bir yardım almışsa)
Ne gibi sosyal yardımlar aldınız, sayar mısınız?
(v351)
..............................................................................................
...............................................................................................
.................................................................................................
Q123Tb Belediye’den veya muhtarlıktan, kömür, gıda gibi yardımlar aldınız mı? Aldıysanız ne gibi yardımlar?
(anketöre: yazınız) ..........................................................................................................................................
Q123Tc. Kendinizin yeşil kartınız var mı?
1 Evet
2 Hayır
______________________________
8 FY
9 CY
T-EVS 2008
36
Q124
(Eğer evliyse veya birlikte yaşadığı partneri varsa)
Son 5 yıl içerisinde, eşiniz belli bir gelir düzeyinin altında kaldığı için, devletten herhangi bir sosyal yardım aldı mı?
1 – Evet
2 – Hayır
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
7 – SS
(v352)
Q124Ta (eğer eşi bir yardım almışsa)
Eşiniz ne gibi sosyal yardımlar aldı, sayar mısınız?
..............................................................................................
...............................................................................................
.................................................................................................
Q124Tc Eşinizin yeşil kartı var mı?
1 Evet
2 Hayır
Q125
8 FY
9 CYANKETÖRE: KART 125’İ GOSTERİNİZ.
Bütün maaşlar, emekli maaşları, yardımlar ve diğer gelirleri de sayarsak, hanenizin toplam aylık gelirinin şu sayacağım
gruplardan hangisine girdiğini söyler misiniz? Yani hanenizin net geliri hangi dilime giriyor? Bana sadece harf olarak
söyleyebilirsiniz.
(v353)
Yaklaşık aylık
T-EVS 2008
1
A
2
B
301-500
3
C
501-750
4
D
751-1000
5
E
1001-1500
6
F
1501-2000
7
G
2001-2500
8
H
2501-3000
9
I
3001-4000
10
J
4001-5000
11
K
5001-6000
12
L
6001-7000
13
M
7001-8000
14
N
8001-10.000
15
O
10.000
YTL’den
300 YTL ve 300 YTL’den az
37
fazla
88 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
Q126
14 yaşınızdayken anne ve babanızla birlikte mi yaşıyordunuz?
1 – Evet, anne ve babamla
2 – Sadece babamla
3 – Sadece annemle
(v354)
ANKETÖRE: 14 YAŞINDAYKEN SADECE ANNESİ İLE BİRLİKTE YAŞAYANLAR İÇİN (YANİ Q126=3 KODLANMIŞ İSE)
Q127–Q131 ARASINDAKİ SORULARI “BABA” YERİNE “ANNE” OLARAK SORUNUZ.
4 – Hayır, anne ve babamla yaşamıyordum ---------> Q133’e gidin
ANKETÖRE: KART 127’Yİ GÖSTERİNİZ.
Q127
Babanızın (annenizin) eğitim durumu nedir? En son hangi okulu bitirmiş?
1 – Hiç okula gitmedi .................................................................................................... [A]
2 – İlkokuldan ayrıldı .................................................................................................... [B]
3 – İlkokul mezunu ........................................................................................................ [C]
4 – Ortaokuldan ayrıldı .................................................................................................. [D]
5 – Ortaokul (ilköğretim) mezunu ................................................................................. [E]
6 – Liseden ayrıldı ......................................................................................................... [F]
7 – Lise mezunu............................................................................................................. [G]
8 – Üniversiteden ayrıldı ............................................................................................... [H]
9 – Üniversite mezunu .................................................................................................... [I]
10 – Lisansüstü (master veya doktora) derecesi var .......................................................[J]
10 – Lise öğrencisi......................................................................................................... [K]
11 – Üniversite öğrencisi ............................................................................................... [L]
(v336)
88 – Fikri yok (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
Q128
Siz on dört yaşındayken, babanız (anneniz) ücretli mi çalışıyordu, kendi işinin sahibi miydi yoksa çalışmıyor muydu?
1 – Ücretli çalışıyordu
2 Kendi işinin sahibiydi
3 – İşsizdi ----------------------------------------------------- > Q132’e gidin
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse) --- > Q132’e gidin
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) ------------ > Q132’e gidin
7 – SS ----------------------------------------------------------- > Q132’e gidin
Q129 Babanızın (annenizin) işindeki unvanı neydi?
Buraya yazın:.......................................................
(v356)
(v357a)
Q129a İşinde, babanız (anneniz) çoğu zaman ne tip işler yapıyordu?
Buraya (ayrıntlı olarak) yazın:.......................................................
(v357b)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
88888 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
99999 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
77777 - SS
(v357c)
ANKETÖRE: Kendi işi olan babalar/anneler için (Q128=2)
Q130
Babanız(annenizin) kaç çalışanı vardır?
1 – Hiç ---------------------------------------------------------------- > Q132’e gidin
T-EVS 2008
38
(v358)
2 – 1-9 ---------------------------------------------------------------- > Q132’e gidin
3 – 10-24 ------------------------------------------------------------- > Q132’e gidin
4 – 25 veya daha fazla ---------------------------------------------- > Q132’e gidin
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)---------- > Q132’e gidin
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) ------------------- > Q132’e gidin
7 – SS
ANKETÖRE: ÜCRETLİ ÇALIŞAN BABALAR/ANNELER İÇİN (Q128=1)
Q131
Babanıza/annenize bağlı çalışanlar var mıydı?
1 – Evet
2 – Hayır -------------------------------------------------------------- > Q132’e gidin
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)---------- > Q132’e gidin
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse) ------------------- > Q132’e gidin
7 – SS
T-EVS 2008
39
(v359)
Q131a Babanıza bağlı çalışan kaç kişi vardı?
1 – 1-9
2 – 10-24
3 – 25 veya daha fazla
8 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
9 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
7 – SS
(v359a)
ANKETÖRE: KART 132’yi GÖSTERİNİZ.
Q132
Anne ve babanızın, siz 14 yaşındaykenki halini düşündüğünüzde, aşağıdaki görüşlerin ebeveynlerinizi doğru tanımladığını
söyleyebilir misiniz?
ANKETÖRE:
DENEK SADECE BABASIYLA YAŞAMIŞSA (Q126=2 KODLANMIŞSA) A, B, C ŞIKLARINI SORMAYINIZ
DENEK SADECE ANNESİYLE YAŞAMIŞSA (Q126=3 KODLANMIŞSA) E, F,G ŞIKLARINI SORMAYINIZ
Evet
1
Biraz
2
Çok az Hayır FY
3
4
8
CY
9
SS
7
v360
A Annem kitap okumayı severdi
v361
B Annemle evdeyken siyaset tartışırdık
1
2
3
4
8
9
7
v362
C Annem haberleri takip etmeyi severdi
1
2
3
4
8
9
7
v363
D
1
2
3
4
8
9
7
v364
E Babam kitap okumayı severdİ
1
2
3
4
8
9
7
v365
F Evde babamla siyaset üzerine konuşurduk
1
2
3
4
8
9
7
v366
G Babam haberleri takip etmeyi severdi
1
2
3
4
8
9
7
v367
H
1
2
3
4
8
9
7
Annemle babam aileyi geçindirmekte sıkıntı
çekiyordu
Babamla annem, evde bir şey kırılıp bozulduğu
zaman yenisini almakta çok zorlanırlardı.
HERKESE SORUN
Q133
Q134
Ondört yaşındayken nerede yaşadınız?
Buraya yazın: .................................................................
(v368a)
Şu anda yaşadığınız yer: (Anketöre: İl, ilçe, köy/mahalle olarak giriniz)
Buraya yazın: İli:......................................................................
İlçesi: ...............................................................
Mahallesi: .............................................................................
Sokak veya Cadde: ..............................................................
Bina no...................daire no .................................
Köyü: ..............................................................................
T-EVS 2008
40
(v369a)
(v369)
Q135
Yaşadığınız yerin nüfusu
01 – 2000’den az
02 – 2 - 5.000
03 – 5 - 10.000
04 – 10 - 20.000
05 – 20 - 50.000
06 – 50 - 100.000
07 – 100 - 500.000
08 – 500.000 ve daha fazla
88 – Fikri yok/bilmiyor (denek kendiliğinden söylerse)
99 – Cevap yok (denek kendiliğinden söylerse)
(v370)
(v371a)
(v371b)
Q137
Görüşmenin yapıldığı tarih:
Gün:
Q138
Yıl:
(v373a)
Başlangıç dakikası:
Bitiş saati:
(v373b)
Bitiş dakikası:
(v374a)
Görüşme esnasında denek...
1 – Çok ilgilendi
2 – Biraz ilgilendi
3 – Pek ilgilenmedi
Q140 Görüşme hangi dilde yapıldı?
(v375)
Buraya yazın: .................................................................
Q141
(v372)
Görüşmenin yapıldığı saat (24 saat esasına göre)
Başlangıç saati:
Q139
Ay:
(v376)
(v376a)
Anketörün numarası::
T-EVS 2008
(v377)
41
(v374b)
2008
AVRUPA DEĞERLER ARAŞTIRMASI
SORU KARTLARI
KART 1
ÇOK ÖNEMLİ
BİRAZ ÖNEMLİ
PEK ÖNEMLİ DEĞİL
HİÇ ÖNEMİ YOK
KART 3
ÇOK MUTLUYUM
BİRAZ MUTLUYUM
PEK MUTLU DEĞİLİM
HİÇ MUTLU DEĞİLİM
KART 4
ÇOK İYİ
İYİ
ORTA
KÖTÜ
ÇOK KÖTÜ
KART 5a
ÜYE
ÜYE DEĞİL
KART 5b
GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR
GÖNÜLLÜ FAALİYETİ YOK
KART 6
SABIKALILAR
BAŞKA IRK VEYA RENKTEN
OLANLAR
AŞIRI SOLCULAR
ÇOK İÇKİ İÇENLER
AŞIRI SAĞCILAR
KALABALIK AİLELER
SİNİR HASTALARI
MÜSLÜMANLAR
GÖÇMENLER, ECNEBİ İŞÇİLER
AIDS HASTALIĞI OLANLAR
UYUŞTURUCU MADDE KULLANANLAR
HOMOSEKSÜELLER YANİ EŞCİNSELLER
YAHUDİLER
ÇİNGENELER
HIRİSTİYANLAR
KART 8
Çoğu insan
benden çıkar
sağlamaya
çalışır.
Çoğu insan
âdil olmaya
çalışır
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KART 9
Çoğunlukla
kendi çıkarlarını
düşünürler
Çoğunlukla birbirlerine
yardımcı olmaya
çalışırlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KART 10
İnsan, kendi
hayatını
kontrolde
tamamen
özgürdür
İnsan hayatını
kendisi kontrol
edemez
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10
KART 11
Hiç memnun
değil
Çok
memnun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KART 12
ŞANSSIZ OLDUKLARI İÇİN
TEMBELLİKLERİNDEN VE İRADE
SAHİBİ OLMADIKLARI İÇİN
TOPLUMUMUZDAKİ
ADALETSİZLİKLERDEN ÖTÜRÜ
MODERNLEŞMENİN KAÇINILMAZ
BİR SONUCU OLARAK
KART 14
*
İYİ BİR ÜCRET
*
ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ İYİ OLMASI
*
IŞTE FAZLA BASKI OLMAMASI
*
GARANTİLİ BİR İŞ
*
IYİ ÇALIŞMA SAATLERİ
*
KENDİ KARARLARINIZI VEREBİLME İMKÂNI
*
TOPLUMA FAYDALI BİR İŞ OLMASI
*
BOL İZİN VE TATİL İMKÂNI OLMASI
*
İNSANLARLA TANIŞMA İMKÂNI VERMESİ
* İNSANDA BAŞARI HİSSİ UYANDIRAN BİR İŞ OLMASI
* SORUMLU BİR İŞ OLMASI
* İLGİNÇ BİR İŞ OLMASI
* İNSANIN YETENEKLERİNE UYGUN BİR İŞ OLMASI
* YENİ BECERİLER KAZANDIRAN BİR İŞ OLMASI
* AİLE DOSTU/AİLENİ İHMAL ETMENE NEDEN OLMAYAN BİR İŞ
* ÖNEMLİ KARARLARDA SÖZSAHİBİ OLMAYA İMKÂN TANIMASI
* İŞ YERİNDE EŞİT MUAMELE YAPILMASI
KART 16
İşinden
çok
mutsuz
1
İşinden
çok mutlu
2345678 9
10
KART 17
İşinde, kararlarında
tam anlamıyla
özgür
Kararlarında hiç
özgür değil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 18
KESİNLİKLE DOĞRU
DOĞRU
NE DOĞRU NE YANLIŞ
YANLIŞ
KESİNLİKLE YANLIŞ
KART 19
ÇOK ÖNEMLİ
BİRAZ ÖNEMLİ
ÖNEMLİ DEĞİL
HİÇBİR ÖNEMİ YOK
KART 20
TALİMATLARA UYULMALI
ÖNCE DOĞRULUĞUNA İNANMALI
DURUMA BAĞLI
KART 21
KATILIRIM
KATILMAM
KART 22
A: NEYİN İYİ, NEYİN KÖTÜ OLDUĞU KESİNLİKLE BELLİDİR. İYİLİK VE
KÖTÜLÜK, ZAMANA, ŞARTLARA VE KİŞİLERE GÖRE DEĞİŞMEZ.
B: NEYİN İYİ NEYİN KÖTÜ OLDUĞU KESİNLİKLE BELLİDİR. ANCAK, BAZEN,
ÖZEL DURUMLARDA İYİYİ VE KÖTÜYÜ BELİRLEYEN PRENSİPLERDEN
AYRILMALAR HOŞGÖRÜLEBİLİR.
C: NEYİN İYİ NEYİN KÖTÜ OLDUĞU KESİN DEĞİLDİR. İYİLİK VE KÖTÜLÜK
TAMAMEN ZAMANA VE ŞARTLARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİR.
KART 25 –KART 26
HAFTADA BİRDEN FAZLA
HAFTADA BİR (CUMALARI,PAZARLARI)
AYDA BİR
ÖZEL DİNİ/KUTSAL GÜNLERDE, BAYRAMLARDA
YILDA BİR KEZ
YILDA BİR KEZDEN DAHA AZ
HİÇ; HEMEN HEMEN HİÇ
KART 32
SİZİ DUYAN BİR TANRI (ALLAH) VARDIR
YAŞAMI YÖNLENDİREN BİR GÜÇ YA DA BİR MANEVİ VARLIK
VARDIR
BU KONUDA OLUŞMUŞ BİR DÜŞÜNCEM YOK
TANRI VEYA YAŞAMI YÖNLENDİREN BİR GÜÇ VEYA MANEVİ
VARLIĞIN OLDUĞUNA İNANMIYORUM
KART 33
Kesinlikle doğru
Kesinlikle
değil
1
doğru
2
3
4
5
KART 34
ÇOK İLGİLİ
BİRAZ İLGİLİ
PEK İLGİLİ DEĞİL
HİÇ İLGİLİ DEĞİL
KART 35
SADECE TEK BİR DOĞRU DİN VARDIR.
SADECE BİR TEK DOĞRU DİN VARDIR, ANCAK DİĞER DİNLER
DE BAZI TEMEL GERÇEKLERİ İÇERİR.
SADECE TEK BİR DOĞRU DİN YOKTUR; ANCAK DÜNYADAKİ
TÜM BÜYÜK DİNLER BAZI TEMEL GERÇEKLERİ İÇERİR.
BÜYÜK DİNLERİN HİÇBİRİNİN GERÇEKLİKLE İLGİSİ YOKTUR
KART 36
Hiç önemi yok
Çok önemli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 39
HERGÜN
HAFTADA BİRKAÇ KEZ
HAFTADA BİR
AYDA BİR
YILDA BİRKAÇ KEZ
BUNDAN DA SEYREK
HİÇ DUA ETMEZ
KART 40
Hiç korumaz,
Kesinlikle korur,
yardımcı olmaz
1
2
yardımcı olur
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 41
KESİNLİKLE KATILIRIM
KATILIRIM
NE KATILIRIM, NE KATILMAM
KATILMAM
KESİNLİKLE KATILMAM
KART 42
ÇOK ÖNEMLİ
BİRAZ ÖNEMLİ
ÖNEMSİZ
KART 47-48
KESİNLİKLE KATILIRIM
KATILIRIM
NE KATILIRIM, NE KATILMAM
KATILMAM
KESİNLİKLE KATILMAM
KART 49
A:İNSAN ANNE VE BABASINI, HATÂLARINA RAĞMEN,
KAYITSIZ ŞARTSIZ SEVİP SAYMALIDIR.
B:SEVGİ VE SAYGIYI HAK ETMEYEN BİR ANNE VE BABAYI,
ÇOCUĞU DA SEVİP SAYMAK ZORUNDA DEĞİLDİR.
KART 50
ANNE VE BABALARIN GÖREVİ, KENDİ ZARARLARINA DAHİ OLSA,
ÇOCUKLARI İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKÂRLIĞI YAPMAKTIR.
ANNE VE BABALARIN DA KENDİ HAYATLARI VARDIR. ONLARDAN,
ÇOCUKLARININ İYİLİKLERİ İÇİN KENDİ İYİLİKLİKLERİNİ TEHLİKEYE
ATACAK KADAR FEDAKÂRLIK BEKLENMEMELİDİR.
KART 51
BELLİ YAŞA GELMİŞ, YETİŞKİN ÇOCUĞUN GÖREVİ, KENDİ ZARARINA DAHİ
OLSA, ANNE VE BABASI İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKÂRLIĞI YAPMAKTIR.
YETİŞKİN ÇOCUKLARIN DA KENDİ HAYATI VARDIR. ONLARDAN, ANNE VE
BABALARININ İYİLİĞİ İÇİN KENDİ İYİLİKLİKLERİNİ TEHLİKEYE ATACAK
KADAR FEDAKÂRLIK BEKLENMEMELİDİR
KART 52
TERBİYE
BAĞIMSIZ DAVRANIŞ
ÇALIŞKANLIK
SORUMLULUK DUYGUSU
GENİŞ HAYALGÜCÜ
BAŞKA İNSANLARA KARŞI HOŞGÖRÜ VE ANLAYIŞ
TUTUMLULUK, PARASINA VE MALINA ÖZEN
SEBAT, AZİM, KARARLILIK
DİNDARLIK
BENCİL OLMAMA
SÖZ DİNLEME VE İTAATKARLIK
KART 53
EVLİ OLMADIĞI HALDE HAMİLE KALAN BİR
KADININ ÇOCUĞUNU ALDIRMASI
DAHA FAZLA ÇOCUK İSTEMEYEN BİR KARIKOCANIN ÇOCUĞU ALDIRMASI
KART 54
ÇOK YAKINDAN İLGİLİYİM
BİRAZ İLGİLİYİM
PEK İLGİ DUYMAM
HİÇ İLGİ DUYMAM
KART 55
KATILDIM
GEREKİRSE KATILABİLİRİM
KESİNLİKLE KATILMAM
KART 56
HEM ÖZGÜRLÜK, HEM DE EŞİTLİK ÖNEMLİDİR. ANCAK BİRİNİ TERCİH
ETMEK ZORUNDA KALSAM, KİŞİSEL ÖZGÜRLÜGÜN DAHA ÖNEMLİ
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRÜM. YANİ HERKESİN ÖZGÜRLÜK İÇİNDE YAŞAYIP,
HİÇBİR ENGELLE KARŞILAŞMADAN GELİŞMESİNİ SEÇERİM.
KESİNLİKLE HEM ÖZGÜRLÜK, HEM DE EŞİTLİK ÖNEMLİDİR. AMA
İKİSİNDEN BİRİNİ TERCİH ETMEK ZORUNDA KALSAM, EŞİTLİĞİN DAHA
ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRÜM. YANİ KİMSENİN EZİLMEMESİNİ,
SOSYAL SINIFLAR ARASINDA FAZLA FARK BULUNMAMASINI TERCİH
EDERİM.
KART 57
Sol
1
Sağ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 58A
Kişiler kendi geçimlerinden
Devlet tüm vatandaşların geçimlerini
daha fazla kendileri
temin hususunda daha fazla
sorumlu olmalıdır.
1
2
sorumluluk almalıdır.
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 58B
İşsiz insan bulduğu bir işi
İşsiz insanlar istemedikleri bir
kabul etmek zorundadır.
işte çalışmayı reddetme
beğenmezlik yaparsa, işsizlik
hakkına sahip olmalıdır.
yardımı almamalıdır.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 58C
Rekabet iyi bir şeydir.
Rekabet zararlıdır.
insanların daha çok çalışmasını
İnsanların içindeki en kötü
ve yeni fikirler üretmesini sağlar.
1
2
3
4
5
duyguları ortaya çıkarır.
6
7
8
9
10
KART 58D
Devlet, özel şirketlere daha
Devlet, özel şirketleri daha
fazla özgürlük vermelidir.
1
2
3
etkili bir şekilde denetlemelidir.
4
5
6
7
8
9
10
KART 58E
Gelirler daha
Kişisel çabaları teşvik
eşit hale
için gelirlerin daha da
getirilmelidir.
1
farklı olması gerekir.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 58F
İşyerlerinin ve sanayi
İşyerlerinin ve sanayi
kuruluşlarının mülkiyeti
kuruluşlarının mülkiyeti daha
daha fazla özel olmalıdır.
fazla devletin olmalıdır.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 59
TÜM TOPLUM DÜZENİMİZ, BÜYÜK BİR KÖKTEN VE DEVRİMCİ DEĞİŞİMLE
YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMELİDİR
TOPLUMUMUZ, YAPILACAK REFORMLARLA YAVAŞ YAVAŞ
İYİLEŞTİRİLMELİ, DÜZELTİLMELİDİR
BUGÜNKÜ TOPLUM DÜZENİMİZ, HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK GİRİŞİMİNE KARŞI
KORUNMALIDIR
KART 60
ÜLKEDE ASAYİŞ VE DÜZENİN KORUNMASI
HÜKÜMET KARARLARINDA HALKA DAHA
FAZLA SÖZ HAKKI TANINMASI
FİYAT ARTIŞLARI İLE MÜCADELE
İFADE VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN
KORUNMASI
KART 62
İYİ OLURDU
KÖTÜ OLURDU
FARK ETMEZ
KART 63
ÇOK GÜVENİRİM
BİRAZ GÜVENİRİM
PEK GÜVENMEM
HİÇ GÜVENMEM
KART 64
ÇOK MEMNUN
BİRAZ MEMNUN
PEK MEMNUN DEĞİL
HİÇ MEMNUN DEĞİL
KART 65
Çok kötü
1
Çok iyi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 66
ÇOK İYİ
İYİ
KÖTÜ
ÇOK KÖTÜ
KART 67
KESİNLİKLE KATILIRIM
KATILIRIM
KATILMAM
KESİNLİKLE KATILMAM
KART 68
Kesin yanlış,
Kesin doğru,
haksız
1
haklı
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 69
YAŞADIĞINIZ
KASABA VEYA
ŞEHİR
YAŞADIĞINIZ
BÖLGE
(MARMARA,
KARADENİZ,
DOĞU VB.)
TÜRKİYE
AVRUPA
TÜM DÜNYA
KART 73
Çok korkuyor
1
Hiç korkmuyor
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 74
Daha fazla
Gereğinden fazla
genişlemeli
genişlemiş
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 75A-KART 75B
AKP (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ)
ANAP(ANAVATAN PARTİSİ)
BBP(BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ)
CHP(CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
DP (DEMOKRAT PARTİ)
DSP (DEMOKRATİK SOL PARTİ)
DTP (DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ)
MHP( MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ)
SP (SAADET PARTİSİ)
SHP (SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ)
KART 76
KİM GELMEK İSTERSE GELSİN
ÇALIŞACAK İŞ BULUNDUĞU SÜRECE KİM İSTERSE GELSİN
YURT DIŞINDAN ÇALIŞMAK İÇİN GELECEK YABANCILARA CİDDİ
SINIRLAMALAR GETİRİLSİN
BAŞKA ÜLKELERDEN YABANCILARIN GELMESİ YASAKLANSIN
KART 78A
Göçmenler
Göçmenler
ülkenin kendi
ülke halkının
halkının elinden işini alıyor
elinden işlerini almıyor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 78B
Göçmenler ülkenin
Göçmenler ülkenin
kültürel hayatına
kültürel hayatına
zarar veriyor
zarar vermez
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 78C
Göçmenler yüzünden
Göçmenlerin adi suçlar
adi suçlar
üzerinde olumsuz bir
artıyor
etkisi yok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 78D
Göçmenler, ülkenin
Göçmenlerin, ülkenin sosyal
sosyal güvenlik
güvenlik sistemini zorlayıcı bir
sistemini zorluyor
1
etki yaptığı söylenemez.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 78E
Gelecekte göçmenlerin
sayısı toplum için bir
tehdit oluşturacak.
1
2
Gelecekte göçmenlerin
sayısı topluma
tehdit olmayacak
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 78F
Toplumun iyiliği için
Toplumun iyiliği için
göçmenlerin kendi
göçmenlerin kendi gelenek ve
gelenek ve göreneklerini
göreneklerini korumak yerine
koruması daha iyi olur.
göç ettikleri ülkenin gelenek ve
göreneklerini
benimsemesi daha iyidir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KART 79
KESİNLİKLE KATILIRIM
KATILIRIM
NE KATILIRIM NE KATILMAM
KATILMAM
KESİNLİKLE KATILMAM
KART 80
ÇOK ÖNEMLİ
BİRAZ ÖNEMLİ
ÖNEMLİ DEĞİL
HİÇBİR ÖNEMİ YOK
KART 81
HERGÜN
HAFTADA BİRKAÇ KEZ
HAFTADA BİR VEYA İKİ KEZ
DAHA SEYREK
HİÇ İZLEMEM
KART 82
KESİNLİKLE KATILIRIM
KATILIRIM
NE KATILIRIM NE KATILMAM
KATILMAM
KESİNLİKLE KATILMAM
KART 83 – KART 84
ÇOK İLGİLENDİRİR
EPEYCE İLGİLENDİRİR
BİR ÖLÇÜDE İLGİLENDİRİR
PEK İLGİLENDİRMEZ
HİÇ İLGİLENDİRMEZ
KART 85
KESİNLİKLE KATILIRIM
KATILIRIM
KATILMAM
KESİNLİKLE KATILMAM
KART 107
EŞ, KARI VEYA KOCA
ÇOCUKLAR
ANNE VE BABA
BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABA
DİĞER AKRABALAR (erkek kardeş,
kızkardeş vs.)
AKRABALIK İLİŞKİSİ OLMAYAN
DİĞER İNSANLAR
KART 110
HİÇ OKULA GİTMEDİM
İLKOKULDAN AYRILDIM
İLKOKUL MEZUNUYUM
ORTAOKULDAN AYRILDIM
ORTAOKUL (İLKÖĞRETİM) MEZUNUYUM
LİSEDEN AYRILDIM
LİSE MEZUNUYUM
ÜNİVERSİTEDEN AYRILDIM
ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM
LİSANSÜSTÜ-MASTER DERECEM VAR
DOKTORA DERECEM VAR
LİSE ÖĞRENCİSİYİM
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYİM

Benzer belgeler

KART 9 - GESIS - Datenbestandskatalog DBK

KART 9 - GESIS - Datenbestandskatalog DBK The fieldwork of the 2008 European Values Study was financially supported by universities and research institutes, national science foundations, charitable trusts and foundations, companies and chu...

Detaylı