Faili Meçhuller

Transkript

Faili Meçhuller
Faili Meçhuller
Politik, Sosyal, Kültürel Araştırmaları Merkezi
2013
Veritabanları No:2
Faili Meçhuller
Önsöz
Faili meçhul kalmış cinayetler ülkemizin gündeminde 1990’lardan buyana önemli bir
yer işgal etmiştir. Ancak gündemdeki bu çok önemli konu ne yazık ki olması gerektiği gibi
hukuk ve bilim açısından ele alınmamıştır. Aksine bu çok önemli insani boyutu olan konu
gayri insani bir şekilde PKK terör örgütünün psikolojik savaş taktiklerine kurban gitmiştir.
Terör örgütü tarafından ortaya atılan ve bilinçsiz-bilinçli değişik kaynaklar tarafından
yüzlerce kez tekrarlanan bu yalana aklı başında olması gereken akademisyen, gazeteci,
işadamı gibi insanlar bile sonunda inanmışlardır. İnanmakla kalmamışlar, hiç sorgulamadan
televizyonlarda gazetelerde veya toplantılarda kendileri de savunmuşlardır. Böylece bütün
bir toplumun yanıltılmasına vesile olmuşlardır.
Bu araştırma ise “17.000 faili meçhul” gibi inanılması zor bir psikolojik savaş
sloganının bir iddianın sorgulanması sonucu oluşmuştur. Çalışma eldeki kaynaklar esas
alınarak 1984-2004 aralarındaki 20 yılı kapsamaktadır. Faili meçhul cinayetlere kurban
giden ve cesetleri bulunan kişilerin isimleri, nerede ve ne zaman öldürüldükleri, eğer onları
öldüren örgüt belli ise hangi örgüt tarafından öldürüldükleri tek tek ortaya konmuştur.
Ortaya çıkan sonuç, kamuoyunda dolaşan rakamlardan çok farklıdır. Anılan dönemde
Türkiye’de cesedi bulunan ve herhangi bir örgüt tarafından öldürülmediği tespit
edilen faili meçhul cinayet sayısı 840’dır. Öte yandan PKK dahil değişik terör örgütleri
tarafından öldürülen ancak öldüren kişinin adının tespit edilemediği cinayet sayısı ise
1922’dir.
Herhangi bir örgüt tarafından öldürüldüğü tespit edilemeyen ve en azından
bir kısmı devlet görevlisi kişiler tarafından öldürüldüğü iddia edilen 840 kişinin
isimleri de bu çalışma çerçevesinde yer ve tarih verilerek ortaya konuşmuştur.
Görülecektir ki terör örgütünün uyandırmak istediği intibaın tersine faili meçhul cinayetler
sadece Güneydoğu Anadolu bölgesine değil, Türkiye’nin her yerinde işlenmiştir. Bunların bir
bölümünün siyasi olmadığını düşünmek için önemli bir sebeptir.
Çalışmanın bir diğer bölümünü ise “kayıp kişiler” oluşturmuştur. Kayıp kişilerin bir
kısmı faili meçhul bir cinayete kurban gitmiş olabilir. Ancak henüz cesedi bulunamadığı için
faili meçhul bir cinayetten söz etmek hukuken mümkün değildir. Bu kişilerin de isimleri bu
çalışmada ayrı bir bölümde teker teker sayılmıştır. Bu kayıp kişilerin sayısı ise 795’dir.
Bu çalışmanın amacı insani ve hukuki bir konuyu bir terör örgütünün propaganda amacı
olmaktan çıkarmak ve kendi sahasına iade etmek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada bazı faili
meçhul veya kayıp isimleri eksik olabilir. Bu isimler konusunda bize yardımcı olmak
isteyenler için aşağıda verilen e posta her zaman açık olacaktır.
Bu arada önemli bir hususta Türkiye’nin faili meçhuller konusunda tek olmadığıdır.
Amerika Birleşik Devletlerinde yılda 17.000 cinayet işlenmektedir. Bu cinayetlerden 6.000
tanesinin faili bulunamaktadır. 1980 ile 2008 arasında ABD’de faili meçhul cinayet sayısı
2
Faili Meçhuller
185.000’dir. Bu hususta göstermektedir ki, Türkiye tek başına değildir. Ancak durumun böyle
olması özellikle maktüllerin aileleri açısından hiçbir şeyi değiştirmemektedir.
Devletin var oluşunun nedeni öncelikli olarak can güvenliğini sağlamaktır. Can
güvenliğinin sağlanamadığı yerde bir hukuk devletinin yapması gereken failin ortaya
çıkarılması ve cezalandırılması olmalıdır. Bu kitabın hukuk devletinin güçlenmesi konusunda
küçük bir adım olması dileği ile…
Prof. Dr. Ümit Özdağ
Ahlatlbel/Ankara, Eylül 2011
3
Faili Meçhuller
TARİHLERİNE GÖRE FAİLİ MEÇHULLER
(CESEDİ OLAN VE GÖZALTINDA KAYBOLANLAR)
1984 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
Ayvaz Güler-17.06.1984- Şırnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
2. Bahri Aslan-Sirnak-1984.08.01- Gözaltında=H.-O.
3. Behzat Baykal-Istanbul-1984.12.30- Gözaltında=H.-O.
4. Gürgün Aslan-04.07.1984- Şırnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63; DOSYA: j-19- 10- 90-3-49)
5.
Halil Ibrahim Baturalp-Diyarbakır-1984.04.27- Gözaltında=H.-O.
6. Hasan Hakkı Erdoğan-Istanbul-1984.09.30- Gözaltında=H.-O.
7.
Hüseyin Başaran-Sirnak-1984.08.01- Gözaltında=H.-O.
8. İbrahim Kurt-Sirnak-1984.07.01- Gözaltında=H.-O.
9. Maksut Tepeli-Istanbul-1984.02.26- Gözaltında=H.-O.
10. Mehmet Bağatur-28.09.1984-Şirnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63; DOSYA: j-19- 10- 90-3-49)
11. Necmettin Büyükkaya-Diyarbakir-1984.01.23- Gözaltında=H.-O.
12. Ömer Aydar-Sirnak-1984.07.01- Gözaltında=H.-O.
13. Ömer Zeyrek-15.07.1984-Şırnak - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
14. Şahismail Sut-Kars-1984.12.14- Gözaltında=H.-O.
15. Şehmus Beğeç-Diyarbakır-1984.01.06-Gözaltında=H.-O.
1985 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
Cevher Yaşar-Elazig-1985.09.04-H.-O. = Gözaltında
2. Evren Battal-K.maras-1985.01.01-H.-O. = Gözaltında
3. Halil Çelik-Mut-1985.03.06-H.-O. = Gözaltında
4. Halil Yuluk-Fethiye-1985.08.18-H.-O. = Gözaltında
5.
Hamza
Tutan-Hakkari-1985.11.08-H.-O. = Gözaltında
4
Faili Meçhuller
6. Hasan Akan-Sirnak-1985.04.14-H.-O. = Gözaltında
7.
Haydar Öztürk-Ankara-1985.06.08-H.-O. = Gözaltında
8. Haydar Yağmur-Istanbul-1985.01.01- Gözaltında=H.-O.
9. Ibrahim Polat-Mardin-1985.09.28-H.-O. = Gözaltında
10. Kazım Çakir-Mersin-1985.06.07-H.-O. = Gözaltında
11. Kemal Gezgin-Ankara-1985.03.13-H.-O. = Gözaltında
12. Kenan
Özcan-Fatsa-1985.10.20-H.-O. = Gözaltında
13. Ömer Çorak (Çoral)-Zonguldak-1985.07.04-H.-O. = Gözaltında
14. Ramazan Göncü-Pötürge-1985.12.01-H.-O. = Gözaltında
15. Sıddık
Bilgin-Bingöl-1985.07.31-H.-O. = Gözaltında-Taraf
16. Şerafettin Tırıç-Fatsa-1985.07.31-H.-O. = Gözaltında
17. Vedat Aldoğan-Ankara-1985.05.17-H.-O. = Gözaltında
18. Yıldırım Özkan-Ankara-1985.03.18-H.-O. = Gözaltında
19. Yusuf Alta-Pazarcik-1985.01.01-H.-O. = Gözaltında
1986 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
Abdurrahman Bilen-16.05.1986-Şirnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
2. Adnan
Tüysüz (Tıysız)-Ceylanpınar-1986.02.17-H.-O. = Gözaltında
3. Akın Tanış-Istanbul-1986.09.10-H.-O. = Gözaltında
4. Ali Kılıç-Diyarbakir-1986.02.01-H.-O. = Gözaltında
5.
Arslan Aydın – 17.2.1986 – Giresun – F.M. (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
6. H. Hüseyin Erbil-Uşak-1986.03.03-H.-O. = Gözaltında
7.
Hasan Çelik-Çorum-1986.02.12-H.-O. = Gözaltında
8. M. Emin Coşkun-1986.01.01-H.-O. = Gözaltında
9. Mehmet Andan-Lice-1986.08.27-H.-O. = Gözaltında
10. Mustafa Taş-Istanbul-1986.06.13-H.-O. = Gözaltında
11. Mustafa Yağcı-Kayseri-1986.04.11-H.-O. = Gözaltında
12. Nurettin Yüksel, 29.04.1986, Muş. (DOSYA: J-19-10-90-3-17; DOSYA: j-19- 10- 90-3-49)
5
Faili Meçhuller
13. Osman Dikici, İstanbul-1986? (DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)
14. Ömer Çavusoğlu-Ankara-1986.05.28-H.-O. = Gözaltında
15. Recep Tuna-Istanbul-1986.01.27-H.-O. = Gözaltında
16. Veysi Şimşek-Diyarbakir-1986.04.01-H.-O. = Gözaltında
17. Yaşar Durmaz-Samsun-1986.02.09-H.-O. = Gözaltında
18. Yüksel Tokdoğan-Ankara-1986.06.25-H.-O. = Gözaltında
19. Zülfikar Bayram-Pirinçlik-1986.02.21-H.-O. = Gözaltında
1987 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
1987. Ahmet
Çetin-Ankara-1987.03.16-H.-O. = Gözaltında
2. 1987. Alaattin Gülmüş-D.bakır-1987.01.01-H.-O. = Gözaltında
3. 1987. Aziz Biltekin-Izmit-1987.11.09-H.-O. = Gözaltında
4. 1987. Feridun Çelik-Istanbul-1987.04.22-H.-O. = Gözaltında
5.
1987. Hasan Acar-İstanbul-1987.02.14-H.-O. = Gözaltında
6. 1987. Haydar Talay-Van-1987.11.20-H.-O. = Gözaltında
7.
1987. Hıdır Keskin-Elazig-1987.03.01-H.-O. = Gözaltında
8. 1987. Hidayet Akın-Ankara-1987.02.12-H.-O. = Gözaltında
9. 1987. Hüseyin Kurumahmutoğlu-Mamak-1987.05.01-H.-O. = Gözaltında
10. 1987. Ibrahim Öztürk-Istanbul-1987.10.11-H.-O. = Gözaltında
11. 1987. İbrahim Savaş-Sirnak-1987.03.27-H.-O. = Gözaltında
12. 1987. Kemal Karapınar-Erzurum-1987.12.02-H.-O. = Gözaltında
13. 1987. Mehmet Kalkan-Diyarbakir-1987.06.14-H.-O. = Gözaltında
14. 1987. Mehmet Temel Oktay-Eregli-1987.03.20-H.-O. = Gözaltında
15. 1987. Muhammet Hilmi Musa-Ankara-1987.02.01-H.-O. = Gözaltında
16. 1987. OSMAN Guguk – 9.5.1987 – Giresun – (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15; DOSYA: J-1910-90-4-50)
17. 1987. Sabri Cuhadar-Edirne-1987.03.01-H.-O. = Gözaltında
18. 1987. Şadi Dalkılıç - 08. 11. 1987 – İstanbul- (DOSYA: J-19-10- 90-2-16)
6
Faili Meçhuller
1988 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
1988. Ahmet Bulut – 29.8.1988 – Erzincan – (DOSYA: J-19-10-90-2-79; DOSYA: J-19-1090-4-66 Elazığ)
2. 1988. Ali Koyuncu-12.11.1988- Şırnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
3. 1988. Derviş Savgat-Viransehir-1988-09-01-H.-O. = Gözaltında
4. 1988. Emin Özkaya-Antalya-1988.01.18-H.-O. = Gözaltında
5.
1988. Feyzi İlhan-1988-Şirnak-Taraf
6. 1988. Gülseven Ulukoç-Karaman-1988-07-01-H.-O. = Gözaltında
7.
1988. Hacı Zeyrek-09.10.1988-Şirnak-(Dosya: j-19-10-90-2-63)
8. 1988. Hüseyin Kazı-Hakkari-1988-10-04-H.-O. = Gözaltında
9. 1988. İbrahim Bayındır-12.11.1988- Şirnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
10. 1988. Kemal Vardar-Istanbul-1988-12-01-H.-O. = Gözaltında
11. 1988. M. Hanifi Güngör – 1988 – Elazığı- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
12. 1988. M. Hanifi Güngör-09.07.1988- Elazığ - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
13. 1988. Manuel Demir-Istanbul-1988.01.24-H.-O. = Gözaltında
14. 1988. Mevlüt Işıt-Türkiye-Ankara-1 Haziran-1988-kişisel-H.-O. =Gaz.
15. 1988. Muhlis Akbulut-Bismil-1988-05-01-H.-O. = Gözaltında
16. 1988. Mustafa Gülmez-Edirne-1988-06-25-H.-O. = Gözaltında
17. 1988. Necmettin Sarıçalı-Kars-1988-07-27-H.-O. = Gözaltında
18. 1988. Nihat Yurtoğlu-Ankara-1988-04-10-H.-O. = Gözaltında
19. 1988. Ömer Akman-12.11.1988- Şırnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
20. 1988. Ömer Baran-19.11.1988. Şırnak - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63; DOSYA: j-19- 1090-3-49)
21. 1988. Raif Üstünel-Bursa-1988.03.01-H.-O. = Gözaltında
1989 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
1989. Adnan Işik, İstanbul, 18.7.1989(DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)
2. 1989. Ali Çınar-Ankara-1989.10.23-H.-O. = Gözaltında
7
Faili Meçhuller
3. 1989. H. Hüsnü Eroğlu-Aydın-1989.08.02-H.-O. = Gözaltında
4. 1989. Hüseyin Özdemir – Muş – 21.7.1989 –(DOSYA: j-19- 10- 90-3-49; DOSYA: J-19-1090-3-17)
5.
1989. Kamil Başaran-Gazete-İstanbul -7 Kasım 1989-kişisel-H.-O. =Gaz.
6. 1989. Mehmet Akif Dalcı, İstanbul, 1989? (DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)
7.
1989. Mehmet Akkuş-Balıkesir-1989.06.02-H.-O. = Gözaltında
8. 1989. Mehmet Karakuş – 7.7.1989 – Elazığ – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79; DOSYA: J19-10-90-4-66)
9. 1989. Mehmet Yalçınkaya-Aydın-1989.08.02-H.-O. = Gözaltında
10. 1989. Neriman Papiş-İstanbul-1989-01-14-H.-O. = Gözaltında
11. 1989. Osman Esendemir-Eruh-1989.06.03-H.-O. = Gözaltında
12. 1989. Ömer Kızılırmak-Ankara-1989.03.06-H.-O. = Gözaltında
13. 1989. Sami Başaran-Gazete-İstanbul -7 Kasım 1989-kişisel-H.-O. =Gaz.
14. 1989. Şehmuz Orhan-Hakkari-1989.07.18-H.-O. = Gözaltında
15. 1989. Tahir Kolanç-14.10.1989- Şırnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
16. 1989.Mehmet Ertürk-Cizre-1989.11.21-H.-O. = Gözaltında-Taraf
1990 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
1990. Abdurrahman Tanrıbilir-Cizre-1990.09.08-H.-O. = Gözaltında
2. 1990. Agit Gündüz – 1990- ŞIRNAK. (DOSYA: j-19- 10- 90-3-49)
3. 1990. Ahmet Ferdi Tamer- 1990- (DOSYA: j-19- 10- 90-3-49)
4. 1990. Ahmet
5.
Kayran - Eruh- 90.01.09- H.-O.
1990. Ali Akkan-Antalya-1990.05.06-H.-O. = Gözaltında
6. 1990. Asım Erbal – 31.12.1990 – Elazığ – (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
7.
1990. Aydın İnceoğlu – 21.3.1990 – Elazığ – (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
8. 1990. Burhan Gün-25.06.1990- Şırnak-(Dosya: j-19-10-90-2-63)
9. 1990. Hacı Kayran-Eruh-90.01.09.- H.-O.
10. 1990. İbrahim Ateş-Mersin-1990.07.20-H.-O. = Gözaltında
11. 1990. İdris Can-İstanbul-1990.12.17-H.-O. = Gözaltında
8
Faili Meçhuller
12. 1990. Leonit Zelemin-Mersin-1990.07.26-H.-O. = Gözaltında
13. 1990. M. Zeki Özçelik – 21.3.1990 – Elazığ – (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
14. 1990. Selim Şahin – 21.3.1990-Elazığ – (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
15. 1990. Serdar Çekiç Abbasoğlu-Ankara-1990.06.04-H.-O. = Gözaltında
16. 1990. Şemire Encü-07.04.1990- Şirnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
17. 1990. Yakup Aktaş-Mardin-1990-11-25-H.-O. = Gözaltında
18. 1990.Halil İbrahim Alkan-Antep-1990.01.30-H.-O. = Gözaltında
1991 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
1991. Abdülkadir Canbuldu-Lice-91.11.07-FM- H.-O.
2. 1991. Abdülmenaf Zeyrek-27.12.1991- Şırnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
3. 1991. Agit Akiba-12.12.1991- Şirnak-(Dosya:j-19-10-90-2-63)
4. 1991. Alaattin Kürekçi-Şişli-1991.05.20-H.-O. = Gözaltında
5.
1991. Ali Rıza Aydoğan-İstanbul-1991.02.16-H.-O. = Gözaltında
6. 1991. Aslan Aydın – 1991? – Giresun. (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
7.
1991. Birtan Altunbaş-Ankara-1991.01.16-H.-O. = Gözaltında
8. 1991. Celal Demir-1.11. 1991-Batman- F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63 ; DOSYA: J-19-10 –
90-3-80)
9. 1991. Gündüz Etil-Yeni Günaydın-İstanbul-18 Eylül 1991-belirsiz-H.-O. =Gaz.
10. 1991. Hanifi Göllü-Antep-1991.08.12-H.-O. = Gözaltında
11. 1991. Haşim Sincar-Solhan-1991.04.04-H.-O. = Gözaltında
12. 1991. Haydar Arman-Ankara-1991.01.24-H.-O. = Gözaltında
13. 1991. İbrahim Demir-12.12.1991- Şirnak-(Dosya:j-19-10-90-2-63)
14. 1991. İhsan Başbuğu-Ankara-1991.01.31-H.-O. = Gözaltında
15. 1991. İmran Aydın-Ankara-1991.03.03-H.-O. = Gözaltında
16. 1991. Kasım Aras-Kars-1991.01.31-H.-O. = Gözaltında
9
Faili Meçhuller
17. 1991. Kudret Gündüz, 18.9.1991. Ağrı - (DOSYA: J-19-10 – 90-3-80 ; DOSYA: J-19-1090-3-67)
18. 1991. M. Şerif Sarman-01.11. 1991-Batman-FM. Terör amaçlı (Dosya: j-19-10-90-2-63)
19. 1991. Mecbure Akdoğan-Lice-1991.10.31-H.-O. = Gözaltında
20. 1991. Mehmet Carasun – 25.10.1991 – Mardin - (DOSYA: j-19- 10- 90-3-49; DOSYA: J-1910-90-3-17)
21. 1991. Mehmet Salih Doğan, 22.06.1991, Mardin - F.M. V
22. 1991. Mehmet Şerif Sarhan-1.11. 1991-Batman- F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63 ; DOSYA: J19-10 – 90-3-80)
23. 1991. Mehmet Zengin-Hozat-91.04.21-FM- H.-O.
24. 1991. Murat Kandemir-04.03.1991-Batman-FM. (Dosya: j-19-10-90-2-63; DOSYA: J-19-10
– 90-3-80)
25. 1991. Murat Özsat-Antep-1991.11.23-H.-O. = Gözaltında
26. 1991. Nuri Akman-20.12. 1991-Batman- F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
27. 1991. Nuri Tanış-02.08. 1991-Batman- F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63; DOSYA: J-19-10 –
90-3-80)
28. 1991. OKUNMUYOR- 24.9.1991- İstanbul- sayfa 8 (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
29. 1991. Osman Ekinci-Şirnak-1991.07.20-H.-O. = Gözaltında
30. 1991. Osman Keleş-Ağrı-1991.09.18-H.-O. = Gözaltında
31. 1991. Ramazan Aslan, 12.06.1991, Mardin – FM. (DOSYA: J-19-10-90-3-17; DOSYA: j19- 10-90-3-49)
32. 1991. Süleyman Dalga-Digor-1991.08.09-H.-O. = Gözaltında
33. 1991. Şahin Akman-20.12. 1991-Batman- F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
34. 1991. Şerafettin Çelik-Gaziantep-1991.09.08-H.-O. = Gözaltında
35. 1991. Tevfik Timur-Şırnak- 1991.01.14-H.-O. = Gözaltında
36. 1991. Vedat Aydın-1991-Diyarbakır-Taraf
37. 1991. Yücel Önen-İstanbul-1991.11.24-H.-O. = Gözaltında
38. Ahmet Tunç-1991 -ADANA- (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
39. Yusuf Eynallı—1991-ADANA- (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
1992 YILI FAİLİ MEÇHULLER
10
Faili Meçhuller
1.
1992. Abdo Vurtak? –28.5.1992- Iğdır. (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
2. 1992. Abdulkadir Ekinci- 19.10.1992- Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
3. 1992. Abdullah Aksoy-27.06.1992- Diyarbakır-F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
4. 1992. Abdullah Ay – 31.5.1992 – Diyarbakır. (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
5.
1992. Abdullah Dal-27.06. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
6. 1992. Abdullah Kaya-11.4.1992—Diyarbakır- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
7.
1992. Abdullah Sönmez, 30.04.1992, Muş – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
8. 1992. Abdurrahman Karakuş – 10.9.1992 – Iğdır . (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
9. 1992. Abdurrahman Vural, 05.06.1992, Mardin – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
10. 1992. Abdülbaki Kişin-06.11.1992-Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
11. 1992. Abdülhakim Yavaş--30.06.1992- Diyarbakır –F.M. (DOSYA: J-1910-90-4-66)
12. 1992. Abdülhalim Yaz? -Dicle-1992.11.11-H.-O. = Gözaltında
13. 1992. Abdülkadir Kurt-Bismil-1992.04.20-H.-O. = Gözaltında
14. 1992. Abdülkerim Kalkan-17.04. 1992-Batman-F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
15. 1992. Abdülkerim Tekmen-29.02. 1992-Batman-F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
16. 1992. Abdülmenat Yavuz-08.04.1992- Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
17. 1992. Abdülrakip Akın-Muş-1992.02.01-H.-O. = Gözaltında
18. 1992. Abdülsamet ? –3.11.1992 – Gaziantep- F.M. (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
19. 1992. Abdülsamet Çiçek-15.04.1992- Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
20. 1992. Abdülsamet Sakık – Muş – 3.11.1992 – (DOSYA: j-19-10-90-3-106)
21. 1992. Abdülselam Örnek-01.11.1992- Şırnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
22. 1992. Abdülvahap Yünyeli-03.04. 1992-Batman-F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
23. 1992. Adil Savaş-30.06.1992- Diyarbakır –F.M. (DOSYA: J-1910-90-4-66)
24. 1992. Agit Salman-Adana-1992.04.28-H.-O. = Gözaltında
25. 1992. Ahmet Arıkan, 17.09.1992,Mardin – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
26. 1992. Ahmet Karataş-28.08.1992-Diyarbakır- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66; DOSYA: J19-1090-2-79)
27. 1992. Ahmet Tulan-08.04.1992- Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
11
Faili Meçhuller
28. 1992. Ali Başak-29.08. 1992-Batman – F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
29. 1992. Ali Ekber Atmaca-Artvin-1992.05.28-H.-O. = Gözaltında
30. 1992. Ali Teymur-31.10. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
31. 1992. Alptekin Sevim-25.12. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
32. 1992. Anter Yalçın-26.11. 1992-Batman-(Dosya: j-19-10-90-2-63; DOSYA:J19-10 – 90-380)
33. 1992. Ayşe Öz, 08.04.1992, Mardin – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
34. 1992. Ayten Öztürk-08.08.1992- Elazığ- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66; DOSYA: J-19-1090-279)
35. 1992. Bilal Ayan-16.10. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
36. 1992. Bişeng Anık-Şirnak-1992.03.28-H.-O. = Gözaltında
37. 1992. Burhan Serikli-Batman-1992.03.05-H.-O. = Gözaltında
38. 1992. Bülent Ülkü-Körfeze Bakış-Bursa-Nisan 1992-FM-H.-O. =Gaz.
39. 1992. Celal Pekkül- 01.08. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
40. 1992. Cengiz Altun-24.02. 1992-Batman-Siyasi-FM. (Dosya: j-19-10-90-2-63; DOSYA: J19-10 – 90-3-80; -H.-O. =Gaz.)
41. 1992. Cengiz Demir-24.09. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
42. 1992. Cihan Arslanalp-Dicle-1992.11.11-H.-O. = Gözaltında
43. 1992. Dersim Danış-Dicle-1992.11.11-H.-O. = Gözaltında
44. 1992. Derviş Karakoç-Dicle-1992.11.11-H.-O. = Gözaltında
45. 1992. Diadin Kavak-26.05. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
46. 1992. Ebedin Korhan-01.10.1992- Diyarbakır-(DOSYA: J-19-10-90-4-66)
47. 1992. Edip Demir, 07.01.1992, Mardin. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
48. 1992. Emin Alptekin, 15.06.1992, Mardin –F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17; DOSYA: j-1910 90-3-49)
49. 1992. Emin İnanç-09.09.1992- Diyarbakır - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
50. 1992. Ercan Karadağ-05?.04.1992- Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
51. 1992. Eşref Bebek-22.09.1992- Diyarbakır - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
52. 1992. Fehim Azık-31.10. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
53. 1992. Ferit İğde-18.09. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
12
Faili Meçhuller
54. 1992. Fevzi Duruk, Batman, 14.12.1992? (DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)
55. 1992. Fırat Geçmez-22.11.1992- Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
56. 1992. Fikri Akbulut, 17.06.1992, Mardin –F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17; DOSYA: j-1910-90-3-49)
57. 1992. Fuat Yaşasın-19.09.1992- Diyarbakır - (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
58. 1992. Hafız Akdemir-1992-Diyarbakır-Taraf
59. 1992. Halil Adanır-21.11. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
60. 1992. Halil Avcı – 1.3.1992- Mardin. (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
61. 1992. Halim Kaya, 05.06.1992, Muş –F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
62. 1992. Hamdullah Andiçin –14.12.1992- Diyarbakır. (DOSYA: j-19-10-90-3-106)
63. 1992. Hamdüsena İpekçi-25.03.1992- Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
64. 1992. Hanifi Poyraz-19.09.1992- Diyarbakır - (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
65. 1992. Harbi Arman – 20.1.1992 - Diyarbakır . (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
66. 1992. Hasan Akman-01.01.1992-Batman- F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
67. 1992. Hasan Baran-10.11. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
68. 1992. Hasan Kaya-1992-Elazığ-Taraf
69. 1992. Hatice Ekici-20.04.1992- Şırnak – F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
70. 1992. Hatip Kapçak-Serbest/Hürriyet-Mazıdağı-18 Kasım 1992- DOSYA: J-19-10 – 90-115)-FM-H.-O. =Gaz.
71. 1992. Hida Özdemir-14.07.1992- Diyarbakır - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
72. 1992. Hüseyin Aksoy-29.05.1992- Şırnak- (Dosya:j-19-10-90-2-63)
73. 1992. Hüseyin Erdoğan-03.06. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
74. 1992. Hüseyin Öner-18.04. 1992-Batman- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
75. 1992. Hüseyin Pamukcu-25.01. 1992-Batman-F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
76. 1992. Hüseyin Ugus-03.07. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
77. 1992. Izzettin Akgöl, 16.10.1992, Mardin – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
78. 1992. İbrahim Demir-24.05. 1992-Batman – F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
79. 1992. İbrahim Demirhan-09.06. 1992-Batman - F.M (Dosya: j-19-10-90-2-63)
80. 1992. İbrahim Sevilgen-Dicle-1992.12.24-H.-O. = Gözaltında
13
Faili Meçhuller
81. 1992. İmdat Koç-31.10. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
82. 1992. İsa Bilen- 1992-Mardin-Taraf
83. 1992. İsa Dursun-19.12. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63 ; DOSYA: J-19-10 –
90-3-80)
84. 1992. İsmet Adsay – 18.11.1992 – Mardin –(DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
85. 1992. İsmet BAKIRCI ?- 1992? – Diyarbakır. (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
86. 1992. İsmet Demirci-23.09.1992- Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
87. 1992. İsmet Öztürk-12.10.1992- Diyarbakır - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66; DOSYA: J19-10 –90-1-15)
88. 1992. İzzettin Direkçi-22.06. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
89. 1992. Kamil Yalçıner-17.11.1992- Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
90. 1992. Kasım Örnek-01.11.1992- Şirnak--telefon direğine bağlanarak öldürüldü. (Dosya: j19-10-90-2-63)
91. 1992. Kenan Karahan – 13.5.1992 – İstanbul. (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
92. 1992. M. Emin Ayhan-10.06.1992- Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
93. 1992. M. Emin Gezer-23.11. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
94. 1992. M. Hasni Müjdeci, Batman1992? (DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)
95. 1992. M. İhsan Yazaydık-16.10.1992- Diyarbakır - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
96. 1992. M. Sıddık Tan-20.06-1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63; DOSYA: J-19-10
– 90-3-80)
97. 1992. M. Sıddık Yılmaz-20.06. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
98. 1992. M.İhsan Budak-01.10.1992- Diyarbakır - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
99. 1992. M.Sait Yıldız-16.12. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
100.
1992. Mahmut Oğuz, Batman 1992? (DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)
101. 1992. Mahsun Erol-27.07. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
102.
1992. Medeni Aslan-16.09.1992- Diyarbakır- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
103.
1992. Medeni Budak-01.10.1992- Diyarbakır - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
104.
1992. Mehdi Şanlı-22.11.1992- Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
105.
1992. Mehmet Ağar-21.09. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
106.
1992. Mehmet Aslan-14.11. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
14
Faili Meçhuller
107.
1992. Mehmet Beşer, 25.10.1992, Mardin – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
108.
1992. Mehmet Emin Başaran-10.10. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
109.
1992. Mehmet Ergün-08.07.1992- Diyarbakır - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
110. 1992. Mehmet Evyapan-21.10.1992- Diyarbakır - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
111. 1992. Mehmet Güneş-24.03. 1992-Batman-F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
112. 1992. Mehmet Halis Güleryüz-19.09. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
113. 1992. Mehmet Karaslan – 22.12.1992? – Elazığ- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
114. 1992. Mehmet Keleşoğlu-07.11.1992- Diyarbakır- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
115. 1992. Mehmet Korkut–14.12.1992- Diyarbakır. (DOSYA: j-19-10-90-3-106)
116. 1992. Mehmet Nasıroğlu-15.08.1992- Şirnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
117. 1992. Mehmet Nazım Akay-1.3.1992- Mardin. (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
118. 1992. Mehmet Sait İşçi-05.10.1992- Diyarbakır- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
119. 1992. Mehmet Sait Keskin-25.08. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
120.
1992. Mehmet Salih Yildiz, 29.7.1992, Mardin- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
121. 1992. Mehmet Sıdık Öztekin-12.10. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
122.
1992. Mehmet Şah Tangüder-13-10-1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
123.
1992. Mehmet Şerif Bayam – 19.3.1992 – Gaziantep. (DOSYA: J-19-10-90-4-50;
DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
124.
1992. Mehmet Tahir Tuluktemur-10.09. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
125.1992. Mehmet Taşkın – Gaziantep – 28.3.1992 – F.M. (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15;
DOSYA: j-19-10-90-3-106)
126.
1992. Mehmet Yılmaz-15.12.
1992.04.25-H.-O. = Gözaltında)
1992-Batman
-
F.M.
(Dosya:
j-19-10-90-2-63;
127. 1992. Mehmet Yiğit, 24.10.1992, Mardin F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
128.
1992. Mesut Onur-04.12. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
129.
1992. Metin Elikçi-10.02. 1992-Batman-F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
130.
1992. Metin Öztürk- 14.04.1992- Sivas-. (Dosya: j-19-10-90—2-63)
131. 1992. Mithat Kutlu-Bismil-1992.04.18-H.-O. = Gözaltında
132.
1992. Muhittin Şenol- 08.08.1992-Diyarbakır-(DOSYA: J-19-10-90-4-66)
15
Faili Meçhuller
133.
1992. Muhsin Musullioğulları–14.12.1992- Diyarbakır. (DOSYA: j-19-10-90-3-106)
134.
1992. Murat Tekin-21.03. 1992-Batman-F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
135.1992. Musa Anter-Özgür Gündem-Diyarbakır-20 Eylül 1992-(DOSYA: J-19-10-90-4-66;
H.-O. =Gaz.- Taraf)
136.
1992. Musa Çetinkaya, 29.11.1992- Sivas- (Dosya: j-19-10-90—2-63)
137. 1992. Mustafa Özçelik, 01.01.1992, Muş – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
138.
1992. Mustafa Tenlik--16.10. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
139.
1992. Nasır Yavaş-30.06.1992- Diyarbakır –F.M. (DOSYA: J-1910-90-4-66)
140.
1992. Nazım Erol-10.09. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
141. 1992. Nazim Demir, 15.08.1992, Mardin – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17; DOSYA: j-1910-90-3-49)
142.
1992. Necat Türk-1992-Mardin-Taraf
143.
1992. Necmettin Karabacak – 15.11.1992 – Iğdır . (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
144.
1992. Nesim Ormancı-27.07. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
145.1992. Nevzat Özbey-20.10. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63; DOSYA: J-19-10
– 90-3-80)
146.
1992. Nihat Kadınan-08.04.1992- Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
147. 1992. Niyadin Güneş, 28.7.1992, Manisa - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
148.
1992. Nurettin Aslan-İstanbul-1992.07.23-H.-O. = Gözaltında
149.
1992. Nurettin Beşkisiz-16.10.1992- Diyarbakır - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
150.
1992. Nurettin Gizli- 08.08.1992-Diyarbakır-(DOSYA: J-19-10-90-4-66)
151. 1992. Nuri Aslan-05.12. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
152.1992. Nuri Korhan-01.10.1992- Diyarbakır-(DOSYA: J-19-10-90-4-66)
153.1992. Orhan Sis – 31.71992- Diyarbakır . (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
154.1992. Ramazan Altunsöz-Batman-1992.10.30-H.-O. = Gözaltında
155. 1992. Ramazan Yavuzkılıç-31.03.1992- Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
156.1992. Rauf Kurtay-24.09.1992- Diyarbakır - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
157. 1992. Recep Alpaslan – 27.06.1992 – Ağrı - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-67)
158.
1992. Remzi Basalak-Adana-1992.10.23-H.-O. = Gözaltında
16
Faili Meçhuller
159.1992. Reşit Bodur – Gaziantep? – 28.3.1992- F.M. (DOSYA: j-19-10-90-3-106)
160.
1992. Rıdda Yavuz-1992-Mardin-Taraf
161. 1992. Rıdvan Çelebi – 15.4.1992 – Diyarbakır. (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
162.
1992. Rıfat Çetiner – 6 ağustos 1992 – Diyarbakır – . (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
163.
1992. Rihan Adsay– 18.11.1992 – Mardin –(DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
164.
1992. Sabri Tekin-14.05. 1992-Batman-F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
165.1992. Sehvan Kara-27.08.1992- Şirnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
166.
1992. Selahaddin Tarım – 15.9.1992 – Diyarbakır . (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
167. 1992. Selahattin Kımış-21.09. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
168.
1992. Selahattin Kutlu-22.09. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
169.
1992. Selahattin Tarım-15.09.1992-Diyarbakır- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
170.
1992. Seyfettin Özdemir-23.07. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
171. 1992. Seyithan Aydın-04.02. 1992-Batman-F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
172. 1992. Sıddık Turhallı-29.08.1992-Diyarbakır- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
173. 1992. Suphi Aslan-15.11. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
174. 1992. Şefik Türkmen? – Mardin – 1992? - F.M. (DOSYA: j-19- 10- 90-3-49)
175. 1992. Şehmus Akıncı – 27.2.1992 – Diyarbakır. (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
176. 1992. Şehmus kurşun, batman 1992? - (DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)
177. 1992. Şehmuz Aktaş – 30.10.1992 – Mardin – (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
178.1992. Şemdin Turan-16.11. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
179. 1992. Şerif Bayram – 26.3.1992 – Gaziantep. (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
180.
1992. Şerif Türkmen, 02.04.1992, Mardin – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
181. 1992. Şevki Kaya - 31.10.1992 – Diyarbakır.(DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
182.
1992. Şükrü Kılıç-26.11. 1992-Batman-(Dosya: j-19-10-90-2-63; DOSYA:J19-10 – 903-80)
183.
1992. Şükrü Vural – 10.9.1992- Diyarbakır. (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
184.
1992. Tacettin Yılmaz – 3.12.1992 - Diyarbakır . (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
185.
1992. Tahir Baysal-25.07. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
17
Faili Meçhuller
186.
1992. Tahir Saday-Van-1992.10.24-H.-O. = Gözaltında
187.1992. Temel Uçar -Şırnak-1992.08.25-H.-O. = Gözaltında
188.
1992. Tevfik Basutcu-01.11. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
189.
1992. Veysi Alıcı-04.05. 1992-Batman-F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
190.
1992. Veysi Yenikapı-Dicle-1992.11.11-H.-O. = Gözaltında
191. 1992. Yahya Orhan-Özgür Gündem-Gercüş-31 Temmuz 1992-(DOSYA: J-19-10-90-2-79)
192.
1992. Yasemin Aslan – 15.5.1992 – Diyarbakır – (DOSYA: J-19-10-90-2-79; DOSYA: J19-10-90-4-66)
193.
1992. Yılmaz Güneş – Bulanık - 25.10.1992 – F.M. (DOSYA: j-19- 10- 90-3-49)
194.
1992. Yusuf Solmaz-04.12.1992-Antalya-F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
195.1992. Yusuf Taş-03.08. 1992-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
196.
1992. Zeki Böçkün-Antalya
-1992.03.11-H.-O. = Gözaltında
197. 1992. Zeki Cesur – 29.12.1992 - Diyarbakır . (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
198.
1992.Tahir Seyhan-Dargeçit-1992.04.13-H.-O. = Gözaltında
199.
Abdurrahman Taner-1992-ADANA- (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
200.
Musa Kösedağ-1992-ADANA- (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
201.
Musa Önen-1992-ADANA- (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
202.
Mustafa Gül-1992-ADANA- (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
203.
Nuri Kurt-1992-ADANA- (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
204.
Şeyhmus Değer- 1992-ADANA- (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
1993 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
1993. A.Kadir Özcan - 1.11.1993 - Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
2. Mehmet Rıza Demir-1993-ADANA- (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
3. Zeynep Doğan-1993-ADANA- (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
4. Nehyet Dağ-1993-ADANA- (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
5.
Şükrü Çiftçi-1993-ADANA- (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
6. Ahmet Poyraz-1993-ADANA- (DOSYA: J-19-10-90-4-50)
7.
1993. A.kadir Selçuk-9.11.1993- Diyarbakır-(DOSYA: 19-10-90-1-78)
18
Faili Meçhuller
8. 1993. Abdo Yamuk- 1993-Diyarbakır-Taraf
9. 1993. Abdulkadir Bulut-30.01.1993- Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
10. 1993. Abdullah ? -1993?-OKUNMUYOR. (DOSYA: J-19-10-90-3-80)
11. 1993. Abdullah Bahadur-14.7.1993-Bitlis-(DOSYA: 19-10-90-1-78)
12. 1993. Abdullah Bal – 16.10.1993 – Batman – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79 ; DOSYA: J19-10– 90-3-80)
13. 1993. Abdullah Çoban, 7.9.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
14. 1993. Abdullah Durmuş, 3.8.1993, Gaziantep. (DOSYA: 19-10-90-1-78)
15. 1993. Abdullah Özhan, 05.03.1993, Mardin – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
16. 1993. Abdulmecit Toğuç- 17.02. 1993-Batman –(Dosya: j-19-10-90-2-63)
17. 1993. Abdulmetap Güneş, 27.8.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
18. 1993. Abdurrahim Budak, 23.11.1993, Batman(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-10
– 903-80)
19. 1993. Abdurrahman Acar-23.03. 1993-Batman –(Dosya: j-19-10-90-2-63 ; DOSYA: J-1910-90-279)
20. 1993. Abdurrahman Cansever, 15.11.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA:
J-1910-90-2-79)
21. 1993. Abdülrezat Bozkurt, 14.2.1993, Diyarbakır
22. 1993. Abdüsselam Orak-Tatvan-1993.06.20-H.-O. = Gözaltında
23. 1993. Afer Yaşar, 10.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
24. 1993. Ahmet Aydemir-Lice-1993.06.12-H.-O. = Gözaltında
25. 1993. Ahmet Elinç, 13.8.1993, Gaziantep. (DOSYA: 19-10-90-1-78)
26. 1993. Ahmet Işiklı, 17.9.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
27. 1993. Ahmet Naycı-12.03.1993- Şirnak-(Dosya:j-19-10-90-2-63)
28. 1993. Ahmet Okuyucu-27.01.1993- Diyarbakır – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66)
29. 1993. Ahmet Poyraz, 25.6.1993, Adana(?)-(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-10-904-50)
30. 1993. Ahmet Uysal – 8.5.1993 – Batman –(DOSYA: J-19-10-90-2-79)
31. 1993. Ali Ceylan, 18.9.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
32. 1993. Ali Erdoğan-05.01. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
19
Faili Meçhuller
33. 1993. Ali Han, 19.4.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
34. 1993. Ali Sık, 7.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
35. 1993. Ali Taka – 18.11.1993 – Iğdır-(DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
36. 1993. Ali Yıldırım – 1.2.1993- Diyarbakır – (DOSYA: J-19-10-90-2-79 ; DOSYA: 19-10-901-78;DOSYA: J-19-10-90-4-66)
37. 1993. Alican Öner-Muş-1993.11.08-H.-O. = Gözaltında
38. 1993. Alper Soylu, 17. 3. 1993, Hatay- F.M. (DOSYA: J-19-10- 90-2-16)
39. 1993. Asker Taşkın, 25.03.1993, Muş –F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
40. 1993. Aydı Demir – 19.07.1993 – BATMAN - (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
41. 1993. Aydın Ay-1993-Batman-Taraf
42. 1993. Aydın Eroğlu, 29.11.1993, Batman-(DOSYA: 19-10-90-1-78; DOSYA: J-19-10 – 903-80)
43. 1993. Aydın Karakobak -19.07.1993 – Batman – (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
44. 1993. Ayhan Üzüm-26.01. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
45. 1993. Ayla Tek, 27.02.1993, Mardin – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
46. 1993. Aziz Bağcı – 09.06.1993 – Batman-(DOSYA: J-19-10-90-2-79)
47. 1993. Aziz Yıldırım, 10.9.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-10-902-79)
48. 1993. Bahri Şimşek-1993-Diyarbakır-Taraf
49. 1993. Baki Erdoğan-Aydın-1993.08.21-H.-O. = Gözaltında
50. 1993. Baki Karakoç, 14.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
51. 1993. Basri Serihan-15.03. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
52. 1993. Batıl Şimşek, 22.11.1993, Diyarbakır . (DOSYA: 19-10-90-1-78)
53. 1993. Bayram Demir, 18.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
54. 1993. Behçet Tutuş-1993-Diyarbakır-Taraf
55. 1993. Bilen Çiftçi-Ankara-1993.10.12-H.-O. = Gözaltında
56. 1993. Celil Aydoğdu-1993-Diyarbakır-Taraf
57. 1993. Cemal Atay, 18.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-10-902-79)
58. 1993. Cemal Öztürk-27.02. 1993- Şırnak – F.M.
20
Faili Meçhuller
59. 1993. Cemal Süslü, 16.11.1993, Diyarbakır. (DOSYA: 19-10-90-1-78)
60. 1993. Cemil Yarar-1993-Şırnak-Taraf
61. 1993. Cengiz Oruç-30.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-10-902-79)
62. 1993. Cevat Canpolaten – 21.1.1993 - Diyarbakır . (DOSYA: J-19-10-90-2-79; DOSYA: 1910-901-78)
63. 1993. Çelik Temel, 25.1.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
64. 1993. Derbest Bekler – 4.9. 1993. Mardin. (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
65. 1993. Dodo Tekin-Derik-1993.09.11-H.-O. = Gözaltında
66. 1993. Dündar Çelebi-04.01. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
67. 1993. Ercan Güre-HHA-Bergama-20 Mayıs 1993-FM-H.-O. =Gaz.
68. 1993. Ercan Us, 6.1.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-10-90-2-79)
69. 1993. Erdinç Yalçın-23.01. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
70. 1993. Eşref Ar – 30.05.1993 – Batman – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79 ; DOSYA: J-19-10
– 903-80)
71. 1993. Eşref Pervane, 18.11.1993, Diyarbakır. (DOSYA: 19-10-90-1-78)
72. 1993. Eşref Şengül, 7.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
73. 1993. Eyatullah İz, 27.4.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
74. 1993. Eyüp Gökoğlu, 4.11.1993, Şanlıurfa. (DOSYA: 19-10-90-1-78)
75. 1993. Fedil Dal-01.01. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
76. 1993. Ferhat Tepe-Özgür Gündem-Bitlis-28 Temmuz 1993-FM-H.-O. =Gaz.-Taraf
77. 1993. Feridun Nergiz,16.9.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-1090-2-79)
78. 1993. Fettah Zing-12.03.1993- Şırnak-(Dosya:j-19-10-90-2-63)
79. 1993. Fevzi Kazıcı-05.02.1993- Diyarbakır – (DOSYA: J-19-10-90-4-66 ; DOSYA: 19-1090-1-78)
80. 1993. Fikri Çelik – 08.08.1993 – Batman – (DOSYA: J-19-10-90-2-79 ; DOSYA: J-19-10 –
90-3-80)
81. 1993. Filit Er-Iğdır-1993.11.22-H.-O. = Gözaltında
82. 1993. H. Selim oğuz, batman- 1993? (DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)-H.-O. =Gaz.
83. 1993. H.Selim Oğuz – 05.08.1993 – Batman –(DOSYA: J-19-10-90-2-79)
21
Faili Meçhuller
84. 1993. Hacı İbrahim Dilek-Midyat-1993.04.18-H.-O. = Gözaltında
85. 1993. Hacı Ramazan Siniğ-İdil-1993.07.21-H.-O. = Gözaltında
86. 1993. Hacı Sansak-Şirnak-1993.10.03-H.-O. = Gözaltında
87. 1993. Halil İbrahim Baykara, 28.8.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
88. 1993. Halil Solmaz – 26.08.1993 – Batman – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
89. 1993. Halim Halıcıoğlu- 1993-Bingöl-Taraf
90. 1993. Halit Salyan-13.01. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
91. 1993. Hamdüsena Kırtay, 30.1.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
92. 1993. Hamit Gezginci, 28.9.1993, Mardin . (DOSYA: 19-10-90-1-78)
93. 1993. Hamit İlhan – 26.08.1993 – Batman - (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
94. 1993. Hamit Ülgen,23.9.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
95. 1993. Hanifi Yavuz – 5.10.1993- Diyarbakır. (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
96. 1993. Harun Çetin-İstanbul-1993.09.05-H.-O. = Gözaltında
97. 1993. Hasan Altunkaya – 12.11.1993 – Diyarbakır (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
98. 1993. Hasan Avar-1993-Diyarbakır-Taraf
99. 1993. Hasan Bilen, 5.11.1993, Batman(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-10 – 90-3-80
100.
1993. Hasan Kaya-21.02.1993-Tunceli- Dosya: j-19-10-90-2-63
101. 1993. Hasan Yatıcı – 18.5.1993- Diyarbakır. (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
102.
1993. Hasan Yılmaz – 27.08.1993 – Batman – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79 ;
DOSYA: J-19-10– 90-3-80)
103.
1993. Haşim Yaşa, 14.6.1993, Diyarbakır -(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-1090-2-79)
104.
1993. Hüseyin Çetin, 29.8.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
105.
1993. Hüseyin Yağmur, 14.11.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-1910-90-2-79)
106.
1993. Hüseyin Yıldırım, 29.9.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J19-10-90-2-79)
107.
1993. Izzettin Karaaslan, 09.01.1993, Mardin – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
108.
1993. İbrahim Direk-28.03. 1993-Batman- F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
109.
1993. İbrahim Ekinci-Güçlükonak-1993.03.15-H.-O. = Gözaltında
22
Faili Meçhuller
110. 1993. İbrahim Kaygan, 30.11.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-1090-2-79)
111. 1993. İhsan Güneşli, 14.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-1090-2-79)
112. 1993. İhsan Kıran, 18.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-10-902-79)
113. 1993. İhsan Uygur-Sabah-İstanbul-6 Temmuz 1993-kişisel-H.-O. =Gaz. -Taraf
114. 1993. İlyas Işik-30.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-10-90-279)
115. 1993. İmmat Beniz (?), Tendürek dağı, 29.5.1993. (DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)
116. 1993. İsa Bozan – 24.7.1993 – Diyarbakır –.(DOSYA: J-19-10-90-2-79)
117. 1993. İzzettin Ava, 13.1.1993, Diyarbakır-(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-10-902-79)
118. 1993. Kadir Karademir, 20.9.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78; DOSYA: J-19-1090-2-79)
119. 1993. Kadri Balçık-01.03.1993- Diyarbakır – (DOSYA: J-19-10-90-4-66 ; DOSYA: 19-1090-1-78)
120.
1993. Kemal Canpolat-D.bakır-1993.11.13-H.-O. = Gözaltında
121. 1993. Kemal Kılıç-18.02.1993-Şanlıurfa- (Dosya: j-19-10-90-2-63; DOSYA: 19-10-90-1-78
-H.-O. Yeni Ülke =Gaz.)
122.
1993. Kenan Ergün, 23.9.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-1090-2-79)
123.
1993. Kerem Özgen, 9.22.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-1090-2-79; DOSYA: J-19-10-90-4-66)
124.
1993. Kudbettin Akbal – 22.9.1993 – Diyarbakır –(DOSYA: J-19-10-90-2-79; DOSYA:
19-10-90-1-78)
125.1993. Kudbettin Tekin-Bismil-1993.05.10-H.-O. = Gözaltında
126.
1993. M . Hanifi Yaprak, 28.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
127. 1993. M . İhsan Yeşilırmak-08.02. 1993-Batman- F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
128.
1993. M . Nuri Özdemir-1.12.1993-Batman-(DOSYA: 19-10-90-1-78)
129.
1993. M . Nuri Taşkın, 21.3.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-1910-90-4-66)
130.
1993. M . Selim Demirkan, 14.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
23
Faili Meçhuller
131. 1993. M . Selim Saygıkan, 1.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
132.
1993. M . Veysi Ktan, 27.1.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
133.
1993. M. Hadi Yıldız-27.01. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
134.
1993. M. İhsan Karakuş-13.03.1993- Diyarbakır- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-4-66 ;
DOSYA: 19-10-90-1-78)
135.1993. M. Salih Akdeniz- 1993-Diyarbakır-Taraf
136.
1993. M. Sıddık Öncü-Çinar-1993.07.08-H.-O. = Gözaltında
137. 1993. M. Yaşar Buluş-12.02. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
138.
1993. M.Cahit Sürek – 5.10.1993 – Diyarbakır (sayfa 205). (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
139.
1993. M.Feth Bakır – 3.12.1993 – Elazığ –F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
140.
1993. M.Şah Atala-1993-Diyarbakır-Taraf
141. 1993. M.Şerif Avar-1993-Diyarbakır-Taraf
142.
1993. Mahmut Akay, 05.10.1993 – Batman- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79 ; DOSYA:
J-19-10 –90-3-80)
143.
1993. Mahmut Güvenç, 7.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
144.
1993. Mehmet Akengin, 27.4.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
145.1993. MEHMET Ali Kızmaz – 27.09.1993 - Batman – (DOSYA: J-19-10-90-2-79; DOSYA:
J-19-10 – 90-3-80)
146.
1993. Mehmet Anuştekin, 16.4.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
147. 1993. Mehmet Can Seçkin, 4.11.1993, Batman(DOSYA: 19-10-90-1-78; DOSYA: J-19-10 –
90-3-80)
148.
1993. Mehmet Çelik, 25.8.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
149.
1993. Mehmet Çiçek, 9.1.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-1090-4-66)
150.
1993. Mehmet Emin-Muş-1993.11.08-H.-O. = Gözaltında
151. 1993. Mehmet Ertel-21.010. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
152.1993. Mehmet Ezen – 24.7.1993 – Diyarbakır. (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
153.1993. Mehmet Gökken, 25.11.1993, Batman(DOSYA: 19-10-90-1-78)
154.1993. Mehmet Hadi Yıldız – 27.01.1993 – Batman- KUK üyesi – F.M. (DOSYA: J-19-1090-2-79)
155. 1993. Mehmet İhsan-Karakuş-Silvan Gazetesi-Silvan-13 Mart 1993-FM-H.-O. =Gaz.
24
Faili Meçhuller
156.1993. Mehmet Kalkan, 26.11.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
157. 1993. Mehmet Kılıç, 6.4.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
158.
1993. Mehmet Mustafa-26.5.1993-İstanbul- (DOSYA: J-19-10 – 90-3-36)
159.1993. Mehmet Öztürk-Zonguldak-1993.06.20-H.-O. = Gözaltında
160.
1993. Mehmet Raci Değirmenci, 27.11.1993, Batman(DOSYA: 19-10-90-1-78 ;
DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)
161. 1993. Mehmet Sahtekalp – 1993?- Diyarbakır –(DOSYA: J-19-10-90-2-79)
162.
1993. Mehmet Salih Bozkurt – 12.09.1993 - Batman – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79 ,
DOSYA:J-19-10 – 90-3-80)
163.
1993. Mehmet Salih Saltukalp – 9.05.1993 – Batman - F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79;
DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)
164.
1993. Mehmet Selim Saygıkan - 17.7.1993 – Diyarbakır – (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
165.1993. Mehmet Selim Şahin, 2.8.1993, Gaziantep. (DOSYA: 19-10-90-1-78)
166.
1993. Mehmet Sevinç, 22.11.1993, Diyarbakır (DOSYA: 19-10-90-1-78)
167. 1993. Mehmet Seyit Ayan, 20.8.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-1910-90-2-79)
168.
1993. Mehmet Sincar- 1993-Batman -Taraf
169.
1993. Mehmet Şah İresul-20.03. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
170.
1993. Mehmet Şahtekalp, 22.3.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J19-10-90-4-66)
171. 1993. Mehmet Şerif Erdem, 3.9.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-1910-90-2-79)
172. 1993. Mehmet Tekdağ, 11.2.1993, Diyarbakır- (DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-1090-4-66; DOSYA: J-19-10-90-2-79)
173. 1993. Mehmet Veysi Gülmez-20.03. 1993-Batman - (Dosya: j-19-10-90-2-63 ; DOSYA: J19-10-90-2-79)
174. 1993. Mehmet Yeşil – 19.08.1993 – Batman –F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
175. 1993. Mehmetşah İkincisoy-D.bakır-1993.11.22-H.-O. = Gözaltında
176. 1993. Metin Can-1993- Elazığ-Taraf
177. 1993. Metin Can-21.02.1993-Tunceli- Dosya: j-19-10-90-2-63
178.1993. Metin Turan – 22.01.1993 – BATMAN – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79; Dosya: j19-10-90-2-63)
25
Faili Meçhuller
179. 1993. Mikail Alp, 11.8.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
180.
1993. Muhittin Karaaslan, 28.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
181. 1993. Murat Karaçobanoğlu, 4.8.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-1910-90-2-79)
182.
1993. Musa Ak, 20.8.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
183.
1993. Mustafa Yıldırım, 19.11.1993, Batman(DOSYA: 19-10-90-1-78; DOSYA: J-19-10
– 90-3-80)
184.
1993. Muzaffer Tekin, 4.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
185.
1993. Nesim Demirtaş-25.02.1993- Şırnak- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
186.
1993. Nurettin Aktaş – 25 Eylül 1993 – Bitlis . (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
187.1993. Nurettin Tangüner, 5.8.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-1910-90-2-79)
188.
1993. Nurettin Yerlikaya- 1993-Diyarbakır-Taraf
189.
1993. Nuri Çoban, 26.11.1993, Batman(DOSYA: 19-10-90-1-78; DOSYA: J-19-10 –
90-3-80)
190.
1993. Nuri Kaya – 09.06.1993 – Batman-(DOSYA: J-19-10-90-2-79)
191. 1993. Nuri Yağmur, 24.10.1993, Diyarbakır. (DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-1090-2-79)
192.
1993. Orhan Arik-25.01. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
193.
1993. Orhan Karaağar-19.01.1993-Van-F.M- (Dosya: j-19-10-90-2-63)
194.
1993. Osman Akçiçek-İstanbul-1993.08.17-H.-O. = Gözaltında
195.1993. Osman Gükem-13.03. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
196.
1993. Osman Güven27.02. 1993- Şırnak – F.M
197. 1993. Ramazan Aydın Bilge-13.1.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-1910-90-4-66)
198.
1993. Ramazan Budak, 23.11.1993, Batman(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-10
– 90-3-80)
199.
1993. Ramazan Çelik – 23.10.1993 – Batman- F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79 ;
DOSYA: J-19-10– 90-3-80)
200.
1993. Ramazan Erte, 26.03.1993, Mardin – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-3-17)
201.
1993. Ramazan Süer – 8.6.1993 – Diyarbakır . (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
26
Faili Meçhuller
202. 1993. Ramazan Toprak-05.04. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63 ; DOSYA:
J-19-10-90-2-79)
203.
1993. Ramazan Yıldırım– 23.10.1993- Batman – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79;
DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)
204.
1993. Reşat BAĞLI - 1993? – Bitlis . (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
205.
1993. Rıza Ürün-Ankara-1993.07.02-H.-O. = Gözaltında
206. 1993. Sabri Kaplan – 23.10.1993- Batman – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79; DOSYA:
J-19-10 – 90-3-80)
207.
1993. Sabri Kaya-16.03. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63 ; DOSYA: J-1910-90-2-79)
208. 1993. Sabri Kutli, 15.10.1993, Diyarbakır-(DOSYA: 19-10-90-1-78; DOSYA: J-19-1090-2-79)
209. 1993. Sabri Özdemir – 24.09.1993 - Batman – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79;
DOSYA: J-19-10– 90-3-80)
210.
1993. Sait Özdemir-1.12.1993-Batman-(DOSYA: 19-10-90-1-78)
211. 1993. Salih Esin, 22.11.1993, Diyarbakır (DOSYA: 19-10-90-1-78)
212.
1993. Sayfa 7 : okunmuyor…. 26.8.1993. (DOSYA: J-19-10-90-3-80)
213.
1993. Sedat Çelik – 24.7.1993- Diyarbakır. (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
214.
1993. Selahattin Aykur, 16.02.1993- Sivas- (Dosya: j-19-10-90—2-63)
215.1993. Selahattin Dörtbudak-Nizip-1993.08.03-H.-O. = Gözaltında
216.
1993. Selahattin Gencol, 18.9.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
217. 1993. Selahattin Karahan, 24.1.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
218.
1993. Semra Bayram, 25.5.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-1910-90-2-79)
219.
1993. Sertip Bilek, 25.11.1993, Diyarbakır. –(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-1910-90-2-79)
220. 1993. Servet Baran – 22.9.1993 – Diyarbakır – (DOSYA: J-19-10-90-2-79 ; DOSYA:
19-10-90-1-78)
221.
1993. Sıddık Adıyaman, 9.8.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
222.
1993. Suat Kınık-14.7.1993-Bitlis-(DOSYA: 19-10-90-1-78)
223.
1993. Suat Sütşurup – 5.10.1993 – Diyarbakır. (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
224.
1993. Suphiye Varlık-Nusaybin-1993.03.22-H.-O. = Gözaltında
27
Faili Meçhuller
225.
1993. Süleyman Ayverdi, 9.8.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
226.
1993. Şahin Elikçi , 26.11.1993, Batman-(DOSYA: 19-10-90-1-78; DOSYA: J-19-10 –
90-3-80)
227.
1993. Şakir SAĞIR – 02.10.1993 – Batman – (DOSYA: J-19-10-90-2-79; DOSYA: J-1910 – 90-3-80)
228.
1993. Şakir Yüce, 14.2.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-1090-4-66)
229.
1993. Şefik Kaplan-Hizan-1993.09.07-H.-O. = Gözaltında
230.
1993. Şeh Garip Bağcı – 09.06.1993 – Batman-(DOSYA: J-19-10-90-2-79)
231.
1993. Şehmuz Adıyaman, 12.11.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
232.
1993. Şeref Şengül- 7.10.1993- Diyarbakır-(DOSYA: J-19-10-90-2-79)
233.
1993. Şevket Hepözdemir, 26.11.1993, Bitlis(DOSYA: 19-10-90-1-78)-Taraf
234.
1993. Şevket Kasap – 1993? – Bitlis – F.M. (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
235.
1993. Şirin Cesur, 3.3.1993, Diyarbakır (DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-1090-4-66)
236.
1993. Şükrü Pekince – 30.09.1993 – Batman –(DOSYA: J-19-10-90-2-79; DOSYA: J19-10 – 90-3-80)
237.
1993. Tahir Uzunbaş, 15.11.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
238.
1993. Talip Topsız, 1.12.1993, Batman(DOSYA: 19-10-90-1-78; DOSYA: J-19-10 – 903-80)
239.
1993. Teğmen Demir – 04.06.1993 - Batman –(DOSYA: J-19-10-90-2-79 ; DOSYA: J19-10 – 90-3-80)
240.
1993. Turan Demir-1993-Diyarbakır-Taraf
241.
1993. Ubeydullah Can – 22.11.1993- Diyarbakır-(sayfa 58.)(DOSYA: 19-10-90-1-78)
242.
1993. Ümit Taş- 1993-Diyarbakır-Taraf
243.
1993. Vahdettin Dağlı-14.02. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
244.
1993. Vakkas Dost-İstanbul-1993.05.29-H.-O. = Gözaltında
245.
1993. Vasvettin Gökboru-25.01. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
246.
1993. Vedat Dayanan, 4.9.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
247.
1993. Veli Kaplan - 23.10.1993 - (Yer Belli Değil: sayfa: 135-6). (DOSYA: J-19-10 – 901-15)
248.
1993. Veysi Kaymaz-Çınar-1993.06.15-H.-O. = Gözaltında
28
Faili Meçhuller
249.
1993. Veysi Yakut, 6.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-19-1090-2-79)
250.
1993. Yakup
Tetik-Muş-1993.11.08-H.-O. = Gözaltında
251.1993. Yalçın Gözetir-23.01. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
252.
1993. Yaşar Karadutlu – 18.10.1993 –(Yer Belli Değil: sayfa: 135-6). (DOSYA: J-19-10
– 90-1-15)
253.
1993. Yusuf Çelebi-23.02. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
254.
1993. Yusuf Gül-03.01. 1993-Batman - F.M. (Dosya: j-19-10-90-2-63)
255.
1993. Yücel Dolan-Hazro-1993.08.02-H.-O. = Gözaltında
256.
1993. Z . Murat Yıldırım, 9.10.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78)
257.
1993. Zeki Tanrıkulu, 2.9.1993, Diyarbakır - (DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-1910-90-2-79)
258.
1993. Zülküf Akkaya, 28.9.1993, Diyarbakır(DOSYA: 19-10-90-1-78 ; DOSYA: J-1910-90-2-79)
259.
1993.Mehmet Acar-
Muş-1993.11.08-H.-O. = Gözaltında
1994 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
1994. İsmet Çeliktemel – 15.1.1994 – Diyarbakır . (DOSYA: J-19-10-90-2-79)
2. 1994. Abdullah Baskın-Batman-1994.08.04-H.-O. = Gözaltında
3. 1994. Abdurrahman
Avşar-Şırnak-1994.04.02-H.-O. = Gözaltında
4. 1994. Abdülkadir Çelikbilek- 1994- Diyarbakır-Taraf
5.
1994. Abdülkerim Alataş-Gevaş-1994.10.19-H.-O. = Gözaltında
6. 1994. Ali Beki-Siirt-1994.06.15-H.-O. = Gözaltında
7.
1994. Ali Karaca-Tunceli-1994.10.13-H.-O. = Gözaltında
8. 1994. Aydın Kişmir-D.bakır-1994.10.12-H.-O. = Gözaltında
9. 1994. Aydın Tekay-D.bakır-1994.05.01-H.-O. = Gözaltında-Taraf
10. 1994. Bahri Budak-1994-Diyarbakır-Taraf
11. 1994. Bahri Işık-Çagdas Marmara-İstanbul-17 Eylül 1994-belirsiz-H.-O. =Gaz.
12. 1994. Bayram Duran-İstanbul-1994.10.16-H.-O. = Gözaltında
29
Faili Meçhuller
13. 1994. Bedel Özkan-Çukurca-1994.05.11-H.-O. = Gözaltında
14. 1994. Bedri Tan-Hani-1994.09.14-H.-O. = Gözaltında
15. 1994. Can Demirağ-İstanbul-1994.08.23-H.-O. = Gözaltında
16. 1994. Cemile Şanık-Hizan-1994.02.10-H.-O. = Gözaltında
17. 1994. Cihan Akkum-D.bakır-1994.08.24-H.-O. = Gözaltında
18. 1994. Ebubekir Dayan-D.bakır-1994.01.31-H.-O. = Gözaltında
19. 1994. Edip Çelik- 1994-Batman-Taraf
20. 1994. Elif Leyla Çelik-Adapazarı-1994.09.13-H.-O. = Gözaltında
21. 1994. Emin Dündar-Siirt-1994.10.17-H.-O. = Gözaltında
22. 1994. Ersin Yıldız-Özgür Ülke-İstanbul-3 Aralık 1994-FM-H.-O. =Gaz.
23. 1994. Ferhat Demir-Batman-1994.12.08-H.-O. = Gözaltında
24. 1994. Garip Ölmez-Bitlis-1994.04.14-H.-O. = Gözaltında
25. 1994. Halil Tüfekçioğlu-İstanbul-1994.04.01-H.-O. = Gözaltında
26. 1994. Hasan Ateş-Çukurca-1994.05.11-H.-O. = Gözaltında
27. 1994. Hasan Orhan 24.05.1994 Lice-Taraf
28. 1994. İbrahim Çelik- 1994-Batman-Taraf
29. 1994. İbrahim Danış-Cizre-1994.01.30-H.-O. = Gözaltında
30. 1994. Kadri Yılmaz-D.bakır-1994.05.01-H.-O. = Gözaltında
31. 1994. Kamil Gündoğan-Lice-1994.05.06-H.-O. = Gözaltında
32. 1994. Kamil Koşapınar-Zaman-Erzurum-19 Mart 1994-belirsiz-H.-O. =Gaz.
33. 1994. M. Nuri Özdemir, Batman 1994? (DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)
34. 1994. M. zeki Doğan- 1994-Hakkâri-Taraf
35. 1994. Mahmut Hanezay – 29.4.1994 – Diyarbakır – . (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
36. 1994. Mahmut Tanlı-Doğubeyazıt-1994.06.27-H.-O. = Gözaltında
37. 1994. Mehmet İhsan İçer – 24.12.1994 – Diyarbakır – . (DOSYA: J-19-10 – 90-1-15)
38. 1994. Mehmet Selim Demirkan – 14.4.1994 – Diyarbakır –(DOSYA: J-19-10-90-2-79)
39. 1994. Metin Budak-1994-Diyarbakır-Taraf
40. 1994. Nazım
Babaoğlu-Gündem-Siverek-12 Mart 1994-H.-O. =Gaz.-Taraf
30
Faili Meçhuller
41. 1994. Nefiye Çelik-Batman-1994.12.08-H.-O. = Gözaltında
42. 1994. Nimet Barut-Kulp-1994.05.12-H.-O. = Gözaltında
43. 1994. Osman Akın-Bünyan-1994.06.27-H.-O. = Gözaltında
44. 1994. Ömer Alevcan-Siirt-1994.02.09-H.-O. = Gözaltında
45. 1994. Ramazan Özüak-D.bakır-1994.09.13-H.-O. = Gözaltında
46. 1994. Selahattin Özdemir, Batman 1994? (DOSYA: J-19-10 – 90-3-80)
47. 1994. Velathan Gülşenoğlu-İstanbul-1994.03.22-H.-O. = Gözaltında
48. 1994. Yusuf Ekinci-1994-Ankara-Taraf
49. 1994. Zeynel Bilgin-Midyat-1994.01.25-H.-O. = Gözaltında
1995 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
1995. Abdullah Eren-Şırnak-1995.01.20-H.-O. = Gözaltında
2. 1995. Abdullah Olcay-1995-Mardin-Taraf
3. 1995. Abdülmenaf Zengin-Mersin-1995.12.21-H.-O. = Gözaltında
4. 1995. Ahmet Ertem-Gürpınar-1995.09.20-H.-O. = Gözaltında
5.
1995. Ali Haydar Efe (31)-Ankara-1995.08.10-H.-O. = Gözaltında
6. 1995. Ali Yılmaz (52)-Ankara-1995.05.27-H.-O. = Gözaltında
7.
1995. Asker Tahiroğlu-İstanbul-95.01.14-FM-H.-O.
8. 1995. Ataç Kurutürk (22)-İstanbul-1995.03.31-H.-O. = Gözaltında
9. 1995. Ayşenur Şimşek-1995-Ankara-Taraf
10. 1995. Bekir Kutmangil-Yeni Günaydın-İstanbul-23 Mayıs 1995-kişisel-H. =Gaz.-O.
11. 1995. Halil Akça (34)-Kastamonu-1995.07.03-H.-O. = Gözaltında
12. 1995. Halil Yiğit-Urfa-1995.12.19-H.-O. = Gözaltında
13. 1995. Hasan Ergül-1995-Şırnak-Taraf
14. 1995. Hasan Ocak- 1995-İstanbul-Taraf
15. 1995. Hüseyin Aydemir-1995-İstanbul-Taraf
16. 1995. Mustafa Akbulut-Araban-1995.11.23-H.-O. = Gözaltında
17. 1995. Nail Aydın-Son Haber-Giresun-28 Temmuz 1995-kişisel-H.-O. =Gaz.
31
Faili Meçhuller
18. 1995. Nurettin Toluk-İzmir-1995.03.18-H.-O. = Gözaltında
19. 1995. Safyettin Tepe-Bitlis-1995.08.29-H.-O. = Gözaltında
20. 1995. Selim Gezer-Çorum-1995.12.24-H.-O. = Gözaltında
21. 1995. Seyfettin Tepe-Yeni Politika Bitlis-28 Ağustos 1995-işk-H.-O. =Gaz.
22. 1995. Sinan Demirbaş (23) -Elazığ-1995.07.21-H.-O. = Gözaltında
23. 1995. Süleyman Seyhan-1995-Mardin-Taraf
24. 1995. Şaban Erkol (24)-İstanbul-1995.09.17-H.-O. = Gözaltında
25. 1995. Turan Kılınç-İzmir-1995.09.21-H.-O. = Gözaltında
26. 1995. Uğur Sarıaslan-İzmir-1995.09.21-H.-O. = Gözaltında
27. 1995. Yasin Toğuç-D.bakır-1995.06.13-H.-O. = Gözaltında
28. 1995. Yusuf Bağ-İzmir-1995.09.21-H.-O. = Gözaltında
29. 1995. Zehra Baysal (52)-İstanbul-1995.12.15-H.-O. = Gözaltında
30. 1995. Zeya Nazım-İstanbul-95.01.14-H.-O.
1996 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
1996. A.Kadir Coşkun -10.04.1996- İstanbul-Taraf
2. 1996. Abdülmecit Seçkin-Ümraniye-1996.01.04-H.-O. = Gözaltında
3. 1996. Ahmet Çelik-Diyarbakır-1996.09.24-H.-O. = Gözaltında
4. 1996. Akın Rençber-Ankara-1996.05.20-H.-O. = Gözaltında
5.
1996. Ali Ber-Pertek-1996.11.01-H.-O. = Gözaltında
6. 1996. Ali Karataş-Ağrı-1996.03.27-H.-O. = Gözaltında-Taraf
7.
1996. Ali Ormancı-Bursa-1996.01.22-H.-O. = Gözaltında
8. 1996. Celal Nayır-Bandırma-1996.06.30-H.-O. = Gözaltında
9. 1996. Cemal Çam-Diyarbakır-1996.09.24-H.-O. = Gözaltında
10. 1996. Çetin Karakoyun-Mersin-1996.01.08-H.-O. = Gözaltında
11. 1996. Dennis Joel Imonion-İstanbul-1996.08.26-H.-O. = Gözaltında
12. 1996. Edip Derikçi-Diyarbakır-1996.09.24-H.-O. = Gözaltında
13. 1996. Emin Yıldırım (67)-Çermik-1996.01.27-H.-O. = Gözaltında
32
Faili Meçhuller
14. 1996. Erhan Hakkı Perişan-Diyarbakır-1996.09.24-H.-O. = Gözaltında
15. 1996. Gültekin Beyhan-Ümraniye-1996.01.11-H.-O. = Gözaltında
16. 1996. Hakkı Tekin-Diyarbakır-1996.09.24-H.-O. = Gözaltında
17. 1996. Halil Birlik-1996-Şırnak-Taraf
18. 1996. Hamdi Deniz-Kocaeli-1996.02.11-H.-O. = Gözaltında
19. 1996. Hanım Eren-Silopi-1996.09.28-H.-O. = Gözaltında
20. 1996. Hasan Kavak 04.04.1996 Diyarbakır-Taraf
21. 1996. Hasan Tanış-Karacabey-1996.05.03-H.-O. = Gözaltında
22. 1996. Hıdır Mut (60)-Pertek-96.06.19-FM- H.-O.
23. 1996. İsmail Şahin-1996-İstanbul-Taraf
24. 1996. Kadri Demir-Diyarbakır-1996.09.24-H.-O. = Gözaltında
25. 1996. Mehmet Aslan-Diyarbakır-1996.09.24-H.-O. = Gözaltında
26. 1996. Mehmet Bilgeç-1996-Şırnak-Taraf
27. 1996. Mehmet Kadri Gümüş-Diyarbakır-1996.09.24-H.-O. = Gözaltında
28. 1996. Mehmet Nimet Çakmak-Diyarbakır- 1996.09.24-H.-O. = Gözaltında
29. 1996. Mehmet Şenyiğit-Diyarbakır-1996.04.21-H.-O. = Gözaltında
30. 1996. Melek Şenyüz-İstanbul-1996.11.06-H.-O. = Gözaltında
31. 1996. Metin Göktepe-Evrensel-İstanbul-8 Ocak 1996-işk-H.-O. =Gaz.
32. 1996. Orhan Özen-Ümraniye-1996.01.04-H.-O. = Gözaltında
33. 1996. Ramazan Yazıcı- 1996-Diyarbakır-Taraf
34. 1996. Ramis Hatipoğlu-Eskişehir-1996.06.20-H.-O. = Gözaltında
35. 1996. Rıdvan Bulut-Diyarbakır-1996.09.24-H.-O. = Gözaltında
36. 1996. Rıza Boybaş-Ümraniye-1996.01.04-H.-O. = Gözaltında
37. 1996. Sedika Beyter-Hakkari-1996.06.03-H.-O. = Gözaltında
38. 1996. Selahattin Turgay-Daloğlu-İstanbul-9 Eylül 1996-FM-H.-O. =Gaz.
39. 1996. Servet Sürücü-Sarıgöl-1996.08.02-H.-O. = Gözaltında
40. 1996. Teyfik Kusun-1996-Diyarbakır-Taraf
41. 1996.Gönül Kutlu-Diyarbakır-1996.09.27-H.-O. = Gözaltında
33
Faili Meçhuller
1997 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
1997. A.Gani Uçar -12.08.1997-Van-Taraf
2. 1997. Abdullah Doğan-Candan Fm-Konya-13 Temmuz 1997-belirsiz-H.-O. =Gaz.
3. 1997. Altun Doğan-Mazgirt-97.10.22-FM--H.-O.
4. 1997. Ayşe Sağlam-Derince-3 Eylül 1997-belirsiz-H.-O. =Gaz.
5. 1997. Bedri Gönül 00.07.1997 Karakoçan-Taraf
6. 1997. Bekir Tır Beşir Çınar-Mersin-1997.03.24-H.-O. = Gözaltında
7.
1997. Burhanettin Akdoğdu-Ankara-1997.12.12-H.-O. = Gözaltında
8. 1997. Celal Cankoru-Antalya-1997.02.16-H.-O. = Gözaltında
9. 1997. Deham Günay-1997-Şırnak-Taraf
10. 1997. Ferhat Nergizcan-Ankara-1997.02.20-H.-O. = Gözaltında
11. 1997. Fethullah Kaya-İstanbul-1997.05.13-H.-O. = Gözaltında
12. 1997. Hızır Akkuş-İzmit-1997.02.21-H.-O. = Gözaltında
13. 1997. Kevser Çubukcu-Aybastı-97.10.19-FM-H.-O.
14. 1997. Mahmut Yıldız-Siirt-1997.11.22-H.-O. = Gözaltında
15. 1997. Mele Derviş Demir-Cizre-1997.06.19-H.-O. = Gözaltında
16. 1997. Nazlıgül Çubukçu-Aybastı-97.10.19-FM-H.-O.
17. 1997. Nevzat -Durmuş-İstanbul-1997.06.17-H.-O. = Gözaltında
18. 1997. Reşat Aydın-AA, TRT-20 Haziran-1997-belirsiz-H.-O. =Gaz.
19. 1997. Ünal Mesuloğlu-TRT-Manisa-8 Kasım 1997-belirsiz-H.-O. =Gaz.
20. 1997. Vezir Baycan-Van-1997.04.01-H.-O. = Gözaltında
21. 1997. Zekiye İşcan-Izmir-1997.04.15-H.-O. = Gözaltında
1998 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
1998. AA.Celil Babur-00.11.1998-İstanbul-Taraf
2. 1998. Ali Efer-Bursa-1998.03.14-H.-O. = Gözaltında
3. 1998. Hamit Çakır-D.bakır-1998.11.16-H.-O. = Gözaltında
4. 1998. Hasan Yeşilova-Ağrı-1998.05.14-H.-O. = Gözaltında
34
Faili Meçhuller
5.
1998. Hüseyin Uzun-İstanbul-1998.12.26-H.-O. = Gözaltında
6. 1998. İrfan Kaya-İzmir-1998.02.01-H.-O. = Gözaltında
7.
1998. İsmail Aslan-Gürpınar-1998.05.18-H.-O. = Gözaltında
8. 1998. İsmail Aydın-Edirne-1998.04.01-H.-O. = Gözaltında
9. 1998. İsmail Saydam-Bursa-1998.09.19-H.-O. = Gözaltında
10. 1998. İsmet Yencilek-İzmir-1998.12.31-H.-O. = Gözaltında
11. 1998. Mehmet Emin Öner-Lice-1998.03.27-H.-O. = Gözaltında
12. 1998. Mehmet Topaloğlu-Kurtuluş-Adana-28 Ocak 1998-polis-H.-O. =Gaz.
13. 1998. Mehmet Yavuz-Adana-1998.03.13-H.-O. = Gözaltında
14. 1998. Memik Yazar-Antep-1998.11.16-H.-O. = Gözaltında
15. 1998. Metin Yurtsever-İzmit-1998.11.20-H.-O. = Gözaltında
16. 1998. Murat Ekti-Kırıkhan-1998.04.24-H.-O. = Gözaltında
17. 1998. Necmettin Çunku-Afyon-1998.01.13-H.-O. = Gözaltında
1999 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
1999. Fehmi Kaplan
Narman-Erzurum-1999.11.14-H.-O. = Gözaltında
2. 1999. A.Aziz Yiğit -03.06.1999- Siverek-Taraf
3. 1999. A.Kadir Korkmaz -09.05.1999- Batman-Taraf
4. 1999. Alpaslan Yelden-İzmir-1999.07.15-H.-O. = Gözaltında
5.
1999. Cemal Uçar-Diyarbakır-1999-11-24--H.-O. = Gözaltında
6. 1999. H. Hüseyin Mercan-İstanbul-99.05.10-Kıvılcım-H.-O.
7.
1999. Hasan Çiçek-1999-Diyarbakır-Taraf
8. 1999. İbrahim Ay-Dargeçit-1999-12-03-H.-O. = Gözaltında
9. 1999. Mehmet Ekrem Öner- Batman-13.11.199 - (DOSYA: J-19-10 – 90-3-80; DOSYA:
19-10-90-1-78)
10. 1999. Mehmet Solmaz-İstanbul-1999.09.24-H.-O. = Gözaltında
11. 1999. Mustafa Koca-Çanakkale-1999.07.06-H.-O. = Gözaltında
12. 1999. Rasim Kayra Adana-1999.06.24-H.-O. = Gözaltında
35
Faili Meçhuller
13. 1999. Süleyman Yeter-İstanbul-1999.03.07-H.-O. = Gözaltında
14. 1999. Yıldırım Taş-İstanbul-99.05.10-Kıvılcım-H.-O.
2000 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1.
2000. Abdurrahman Özcan-Denizli-2000-09-07-H.-O. = Gözaltında
2. 2000. Aydın Muhammed Ali-İstanbul-2000-01-13-H.-O. = Gözaltında
3. 2000. Ebubekir Deniz 01.14.2000 Silopi-Taraf
4. 2000. Serdar Tanış 01.14.2000 Silopi-Taraf
2002 FAİLİ MEÇHULLER
1. Necip Hablemitoğlu
2004 YILI FAİLİ MEÇHULLER
1. 2004. Tolga Baykal Ceylan-Kırklareli-2004-Taraf
36

Benzer belgeler