JA-63 “PROFI” Alarm Sistemi Kurulum Kılavuzu

Transkript

JA-63 “PROFI” Alarm Sistemi Kurulum Kılavuzu
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
JA-63 “PROFI” Alarm Sistemi
Kurulum Kılavuzu
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
-1-
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
İçindekiler:
1
Kontrol panelin yapısı................................................................................................................................................................................................................3
2
Kontrol Paneli Kurulumu...................................................................................................................................................................................................... 4
3
Radyo Modülü İçin Anten..........................................................................................................................................................................................................4
Kontrol Panelinde Kullanılan Plastik Çubuk Anten...........................................................................................................................................................................4
Harici anten kullanımı ........................................................................................................................................................................................................................4
Telefon hattının dijital telefon ileticisine bağlanması ................................................................................................................................................................5
Ana karttaki terminaller ve Soketler ..........................................................................................................................................................................................5
JA-60 keypad.............................................................................................................................................................................................................................6
Kablosuz ekipmanların kurulumu ............................................................................................................................................................................................7
Yedekleme aküsünün kurulumu...............................................................................................................................................................................................7
Kontrol panelinin ilk kez çalıştırılması.......................................................................................................................................................................................7
Kontrol paneli programlama......................................................................................................................................................................................................7
10.1 Kablosuz ekipmanların panele tanıtılması: ..............................................................................................................................................................................9
10.2 Kablolu zon girişi kurulumu dizin: 60 nn xys..........................................................................................................................................................................10
10.3 Çıkış gecikmesi dizin: 2 0 x.................................................................................................................................................................................................10
10.4 Giriş gecikmesi dizin: 2 1 x....................................................................................................................................................................................................10
10.5 Alarm,süresi dizin: 2 2 x....................................................................................................................................................................................................... 10
10.6 PgX ve PgY çıkışlarının işlevleri: 2 3 x & 2 4 x...................................................................................................................................................................10
10.7 Kullanıcı modunda kayıtlı mesajların ve telefon numaralarının girilmesi dizin : 2 5 x.......................................................................................................11
10.8 Radyo sinyali parazit testi dizin: 2 6 x ...................................................................................................................................................................................11
10.9 Düzenli iletişim kontrolü dizin: 2 7 x......................................................................................................................................................................................11
10.10 Resetlemeyi açmak dizin: 2 8 x .........................................................................................................................................................................................11
10.11 Bir alt sistemin devreye alma kontrolü dizin: 2 9 0..............................................................................................................................................................11
10.12 Kontrol panelinin bir UC-2xx veya bir ana kontrol paneline kaydı dizin: 2 9 9..................................................................................................................12
4
5
6
7
8
9
10
10.13 Kod istemeyen işlemler
,
,
, (F1, F2, F3), F4, F8 & F9 dizin: 3 0 x.......................... ........................................................................12
10.14 Bölümlenmemiş kontrol panelinde
- Kısmi (ev modu) devreye alma dizin: 3 1 x..............................................................................................12
10.15 Kablolu siren çıkışının aktivasyonu: dizin: 3 2 x .................................................................................................................................................................12
10.16 Çıkış gecikmesinin sesli uyarı aktivasyonu:
dizin: 3 3 x.............................................................................................................................................13
10.17 Çıkış gecikmesinin Kısmi devreye almada sesli uyarı aktivasyonu: dizin : 3 4 x..............................................................................................................13
10.18 Giriş gecikmesinin sesli uyarı aktivasyonu: dizin:35x ........................................................................................................................................................13
10.19 Devreye alma, devreden çıkarma sırasında kablolu sirenin sesli uyarı aktivasyonu :dizin:36x........................................................................................13
10.20 Kısmi devrede sistemde, kablolu sireni devredışı bırakma
dizin: 3 7 x.......................................................................................................................13
10.21 Kablosuz siren alarmı
dizin: 3 8 x ...............................................................................................................................................................................13
10.22 Devreye alırken sistem problemlerinin gösterilmesi dizin: 3 9 x ...................................................................................................................................14
10.23 Sistem Bölümleme (partition)
dizin: 690 x ....................................................................................................................................................................14
10.24 Sadece ilk alarm kaynağını kaydetme
dizin: 691 x...................................................................................................................................................14
10.25 Devreye alırken açık zon tarafından oluşturulan alarm dizin: 692 x...................................................................................................................................14
10.26 Sesli panik alarmı dizin: 693 x ........................................................................................................................................................................................14
10.27 SC+MC/UC ile programlama moduna girmek dizin: 697 x ..............................................................................................................................................15
10.28 Kablosuz dedektörlerin bölümlere adreslenmesi dizin: 61 nns .........................................................................................................................................15
dizin: 62 nns...........................................................................................................................................15
10.29 Kullanıcı kodlarının bölümlere adreslenmesi
10.30 Kablosuz kontrol cihazlarının adreslenmesi dizin: 63 nns ............................................................................................................................................15
10.31 Otomatik devreye alma\ devreden çıkarma ayarları
dizin:64 nahhmm......................................................................................................................15
10.32 Servis kodu değişimi dizin: 5 nSC nSC............................................................................................................................................................................16
10.33 Kullanıcı moduna giriş
dizin: 6 9 9 9 ..............................................................................................................................................................................16
10.34 Gerçek zaman ve tarih kurulumu dizin: 4 hh mm dd MM YY........................................................................................................................................16
11
Sistem testi ..............................................................................................................................................................................................................................16
12
Ses mesajlarının ayarlanması ...............................................................................................................................................................................................17
12.1 Sesli mesaj gönderimi için telefon numaraları dizin: 7xxx....xxFy......................................................................................................................................17
12.3 Sesli mesajların kaydı dizin: 8x..........................................................................................................................................................................................18
12.4 Ses mesaj gönderiminin programlanması
dizinler: 9 y x ................................................................................................................................................18
12.5 Çevirme metodu dizin: 9 0 x ..............................................................................................................................................................................................18
12.6 Telefon hattı kontrolü dizin: 9 9 x ........................................................................................................................................................................................18
12.7 Telefon iletişim modulü testi dizin: 8 9 ..............................................................................................................................................................................18
13
Telefon hattı kullanılarak bilgisayar ile uzaktan kontrol..........................................................................................................................................................18
13.1 Gelen aramaya gösterilen tepki dizin: 05 ...........................................................................................................................................................................19
13.2 Uzaktan erişim kodu ayarı
dizin: 07 ..............................................................................................................................................................................19
14
Comlink yazılım ile Merkezi izleme istasyonu (CMS) iletişim ayarları...................................................................................................................................19
14.1 Dijital iletişim modulünün resetlenmesi
dizin: 096060......................................................................................................................................................22
15
Kontrol panelin resetlenmesi...................................................................................................................................................................................................22
16
JA-63 ile birlikte kullanılan kişisel bilgisayar ...........................................................................................................................................................................22
17
Sisteme uzaktan erişim...........................................................................................................................................................................................................23
17.1 Bilgisayar vasıtasıyla uzak bir kontrol panele erişim..............................................................................................................................................................23
18
Profesyonel kurucuya önerilen temel kurallar ........................................................................................................................................................................24
19
Sorun giderme tablosu............................................................................................................................................................................................................24
20
Sistemi genişletme imkanları ..................................................................................................................................................................................................24
20.1 Sistemin bir alt sistem ile genişletilmesi..................................................................................................................................................................................24
20.2 JA-63 sistemi için uygun olan parçaların kısa özeti ..............................................................................................................................................................24
21. Kontrol panelin özellikleri:...............................................................................................................................................................................................................27
Bu kılavuz kontrol panelleri için JA- 63 versiyonu GK61006( kontrol paneli kartı) ve DY61232( telefon ileticisi kartı) için geçerlidir.
Bu kontrol paneli için Comlink Windows v. 58 yazılımı veya daha üst versiyon kullanımı gereklidir ve web sitemizden (www.jablotron.cz) edinilebilir.
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
-2-
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
Bir Jablotron alarm sistemi aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazın güvenli çalışması doğru kurulmasına bağlıdır.Bu alarm
sistemini, bir profesyonele kurdurmanızı öneririz. Üretici ve distribütör, bu sistemin yanlış kurulması veya yanlış kurulmasından
dolayı doğabilecek sonuçlardan sorumlu değildir.
1. Kontrol Panelin Yapısı
JA-63 "Profi" tüm özellikleriyle programlanabilir bir kontrol panelidir. Sabit bir güç kaynağına sahiptir ve 12V, 1.3Ah
veya 2.6Ah yedekleme aküsü kullanılabilir.
JA-63K ana kartı 4 adet kablolu programlanabilir bölgelidir.
JA-63KR modeli ( “R” radyo iletişim modullü) 16x2 kablosuz bölgeye sahiptir. Kablosuz her bölgeye iki adet JA-60
dedektör tanıtılabilir.( toplamda maksimum 32).JA-63KR modeli toplam 20 bölgeye sahiptir. (4 kablolu ve 16 kablosuz).8 adede
kadar kablosuz kontrolör (uzaktan kumandalar veya kablosuz tuştakımları), 1 (bir) adet JA-60A kablosuz siren ve limitsiz
sayıda UC serisi kablosuz çıkış modülü de tanıtılabilir. İhtiyaç duyulduğunda, başka bir JA-6x kontrol paneli bir alt sistem
olarak tanıtılabilir. (Master & Slave). Ana kontrol paneli alt kontrol panelden bilgi alır ve ayrıca alt sistem paneli devreye alabilir
ve devreden çıkarabilir.
“X” Telefon hattı iletişim modulü bir izleme istasyonu ile haberleşebilir, çağrı cihazına mesaj gönderebilir, 4 adet
telefon numarasına iki farklı sesli mesaj gönderebilir veya uzak bir kişisel bilgisayar (PC ComLink SW ve bir JA-60U modem
kullanan) ile bağlantı kurabilir.
JA-60GSM GSM çevirici SMS mesajları gönderebilir, önceden belirlenmiş telefon numaralarını arar, sesli uyarı
gönderir. 2 farklı merkezi izleme istasyoonu ile haberleşir, masaüstü telefonun tuştakımından uzaktan erişime izin verir ve web
sayfası ile tüm programlama işlemleri yapılabilir. www.gsmlink.cz
JA-60E tuştakımı vasıtasıyla (kontrol paneline kablo ile direk bağlı veya uzaktan JA-60U modemi kullanarak) çalıştırma
ve proglamlama mümkündür. Radyo modüllü bir kontrol paneli (63KR, 63KRX) JA-60F kablosuz tuştakımı ile programlanabilir
ve çalıştırılabilir veya JA-60D kablosuz tuştakımı ve RC-11, RC-40, RC-22 veya RC-60 uzaktan kumandaları ile çalıştırılabilir.
Çalıştırma ve proglamlama işlemleri ComLink SW (panelin yanında ve uzaktan bir JA-60U modem) kullanan bir kişisel
bilgisayar (PC) vasıtasıyla da mümkündür.
JA – 63 PANEL İÇ YAPISI
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
-3-
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
JA-63 SİSTEM TİPLERİ
R
X
Kontrol Paneli
modül modül
HAYIR HAYIR
JA-63K
JA-63KR
EVET
HAYIR
GSM
modül
HAYIR
4 kablolu, bölgeli (zone) kontrol panel
HAYIR
16 bölge (zone) kablosuz (32 dedektör) & 4 kablolu bölge (zone)
AÇIKLAMA
16 bölge (zone) kablosuz (32 dedektör) & 4 kablolu bölge (zone)& dijital
telefon hattı iletişim modülü
16 bölge (zone) kablosuz (32 dedektöre) & 4 kablolu bölge (zone) &
EVET HAYIR
EVET
JA-63KRG
GSM modülü
Not: Radyo modülü R, 63 K ve 63 KX içerisinde kullanılamaz.
Telefon iletişiminin X modülü ve GSM çevirici JA-60GSM, 63K veya 63KR kontrol panele kurulabilir.
JA-63KRX
EVET
EVET
HAYIR
2. Kontrol Paneli Kurulumu
ƒ
Kontrol paneli kolay erişilebilir olmalı fakat görülebilir bir yerde olmamalıdır. 220V AC (şebeke) ve telefon
hattının rahatlıkla alınabileceği bir yere yerleştirilmelidir. (panelde telefon iletişim modülü X var ise telefon
hattına ihtiyaç vardır. )
Kontrol panelini açın ve arka kapağını duvara yerleştirin. (kullanım kılavuzun son sayfasındaki montaj şablonuna
bakınız).
ƒ
Panel arka kapağını duvara yerleştirmeden önce panele gelen kabloları kapağın içine alınız.(enerji, kablolu
zone, telefon hatları vb.)
Not: Cihazın güvenli çalışması doğru kurulmasına bağlıdır.Bu alarm sistemini, bir profesyonele kurdurmanızı öneririz. Üretici
ve distribütör, bu sistemin yanlış kurulması veya yanlış kurulmasından doğacak sonuçtan sorumlu değildir.
ƒ
2.1 Şebeke Bağlantısı
ƒ
Şebeke
kablosunu delikten geçirerek panelin içine alıp,
gösterildiği gibi soket girişlerine bağlayınız.
şekilde
ƒ
Şebeke enerji kablosu çapı 0,75 – 1,5 mm² aralığında olabilir.
ƒ
Şebeke girişi, soket üzerinde bulunan T100mA/250V cam sigorta ile
korumaya alınmıştır.
ƒ
Enerji kablosu klipsle güç kaynağı plakasına sıkıca sabitlenmelidir
(öncelikle kablo uçlarının sokete bağlı olduğunu tekrar kontrol edin).
ƒ
Tüm bağlantı kontrol etmeden panele enerji vermeyiniz.
3. Radyo Modülü İçin Anten
Panel içerisinde “R” radyo modulü kullanılıyorsa , anteni (çıkarılabilir veya harici model AN-01) monte edin.
Anten, yakındaki bir metal obje tarafından perdelenmemelidir. Normal koşullar altında kablosuz cihazların çalışma
mesafesi 100 metredir. Buna rağmen, inşaat malzemeleri radyo sinyallerini emebilir veya engelleyebilir ve iletişim diğer
radyo sinyallerinin karışmasından da etkilenebilir. Bu sebeplerden dolayı iç kurulumların daha kısa mesafede
çalışacağına göre hareket edilmelidir.
3.1 Kontrol Panelinde Kullanılan Plastik Çubuk Anten
Kontrol paneli kasasının içinde çıkarılabilir anten için bir delik vardır. Çıkarılabilir anten kontrol
paneli ile birlikte verilmektedir. Anteni karta yandaki şekile bakarak bağlayın. Anten herhangi bir metal
objeyle örtülmemelidir.
3.2 Harici anten kullanımı
ƒ
Çıkarılabilir plastik anteni yerinden çıkarınız.
ƒ
AN-01 harici antenin bağlantı ucunu panel üzerinde bulunan anten deliğinden
içeriye alınız.
ƒ
İsteğe bağlı harici anten AN-01, radyo modülü kartında bulunan harici anten girişine
bağlanmalıdır.
ƒ
AN-01 anteninin ucunda duvara asmak için küçük plastik bir halka vardır.
ƒ
Aktif parçası (plastik halkadan bobine kadar) dikey olarak monte edilmelidir.
ƒ
Herhangi bir büyük metal obje ile engellenmemelidir.
ƒ
Anten mobilyaların arkasına konulabilir.
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
-4-
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
4. Telefon Hattının Telefon Iletişim Modülüne Bağlanması
Panelde 65X modülü kullanılıyor ise, kontrol paneli bir izleme istasyonu ile iletişim
kurabilir, sesli mesajlar gönderebilir, elektronik bir çağrı cihazını arayabilir ve uzak bir
kişisel bilgisayar (PC) ile iletişim kurabilir. Standart bir analog telefon hattı (TNV 1-3 tipi)
bu işlemler için modüle bağlı olmalıdır.
ƒ
Telefon hattını X modülündeki IN (giriş) soketine bağlamak için panel kutusu
içerisinde bulunan telefon kablosunu kullanabilirsiniz.
ƒ
Telefonu, faksı veya başka telefon işlevli aleti telefon sembolü olan OUT (çıkış)
soketine bağlayın.
Kontrol paneli alarm durumunda değilse, telefon hattı ve herhangi bağlı bir cihaz
normal olarak çalışacaktır.
ƒ
5. Ana Karttaki Terminal ve Soketler
Ana kart üzerinde JA-60E tuştakımı ve\veya kişisel bilgisayar (PC) arayüz kablosu için bir dijital giriş soketi vardır.Kontrol
panelinin altında da aynı giriş kullanılabilir. 1 2 3 4 terminalleri de, JA-60E bağlantısı için kullanma seçeneğini sunar.
4 adede kadar
JA-60E
tuştakımı kontrol paneline paralel olarak
bağlanabilir.Tuştakımı kablolarının
toplam uzunluğu
100
metreyi
geçmemelidir.Eğer soket kullanılıyorsa, data kablosunun uzunluğu 10 metreyi
geçmemelidir. Daha uzun mesafeler için 1,2,3,4 terminallerine bağlı normal 4
telli kablo kullanılmalıdır.
Trafodan gelen kablolar AC20V terminaline bağlanır. Bağlantısı yapılmış
haldedir.
L1, L2, L3, L4 – kablolu bölge girişleri – dedektörlerin gelen kablolar bu
terminallere bağlanır, aşağıdaki kablolama örneklerine bakınız. Her bir giriş
için çalışma metodunu : normal kapatılmış döngü, dengeli döngü (2k2), çift
dengeli döngü (2x1k1) ve sistemin tepki tipini programlamak mümkündür.
(bölüm 10.2 ye baknız).
Fabrika ayarı: bütün girişler dengeli döngü olarak çalışır,Tepkiler:
L1=gecikme, L2= sonraki gecikme, L3= ani L4=sabotaj
COM
NO
NC
C
girişi(dengeyi) kapatmak için ortak terminal
alarm çıkış rölesinin normalde açık kontağıdır.
alarm çıkış rölesinin normalde kapalı kontağıdır.
alarm çıkış rölesinin ortak kontağıdır, mak. yükleme 60V / 1A.
Röle herhangi bir alarm sırasında açıktır.
SIR harici siren çıkışıdır. Normal modda +U terminali voltajına sahiptir. Alarm
modunda
bir
GND
terminali
şeklindedir.
Sıradan bir harici sireni +U ve SIR terminallerine bağlayabilirsiniz. (mak. 0,7
A). (alarm sırasında şarj geçici olarak kesilecektir).
Siren ayrıca sistemin devreye alınmasını, devredışı olması, test durumundayken sesli işaret verici olarak da
kullanılabilir. (bölüm 10.19 a bakınız).
PGX, PGY, (max.12V 100mA çıkış) Bu çıkışların çalışması programlama modundaki ayarlarla yapılır (10.6 ya
bakınız). Kontrol paneli kablosuz olarak PGX ve PGY sinyallerini de iletir ve UC alıcı üniteleriyle uzaktaki bir cihaz
kontrol edilebilir.
+U
Yedek güç çıkışıdır (dedektörler vb). Max. akım 0.4A (15 dakika için max.1,2 A, fakat bir saatte bir
seferden fazla kullanılamaz). Bu çıkış kontrol paneli tarafından FU2 1.6A sigorta ile kontrol edilir. Fazla yükleme olursa
bir kontrol paneli hatası (hata C) verilir.
GND güç çıkışları için ortak terminalidir (-).
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
-5-
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
Şekil 1- Kablolama örnekleri
6. JA-60 Tuştakımı (Keypad)
Sistem, JA-60-E tuştakımları tarafından programlanabilir
ve çalıştırılabilir. Maksimum 4 adet tuştakımı kontrol
paneline paralel olarak bağlanabilir.Tuştakımı modüler
soketlerle birlikte sağlanan kablolarla veya standart 4
telli kablolarla 1 2 3 4 terminallerine bağlanabilir. Aynı
numaralı
terminaller
(soketteki pinler) birlikte
bağlanmalıdır. Modüler bağlayıcılarla normal kabloları
rastgele birleştirmek mümkündür.Diyagrama bakınız.
Modüler soket kablosu 10 metreden uzun kullanılamaz.
JA-60-E tuştakımı JA-60U modem vasıtasıyla
uzaktan bağlanabilir.
Kotrol paneli „R“ radyo modülüne sahipse, JA-60-F
kablosuz tuştakımları da kullanılabilir. Kablosuz sistem
JA-60D kablosuz tuştakımı, RC-11, RC-22 & RC-60
uzaktan kumandaları tarafından da çalıştırılabilir.
JA-63 sistemini ComLink yazılımı yüklü bilgisayarla
işletmek ve programlamak mümkündür. Bilgisayarda
kullanılacak JA-60-U modem ile
uzaktanda tüm
işlemleri yapmak mümkündür.(bakınız bölüm:17ve18).
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
-6-
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
7. Kablosuz Ekipmanların Kurulumu
Dedektörler :32 adet kablosuz JA-60 dedektörü kontrol paneline tanıtmak mümkündür. (her bir bölgeye iki
dedektör 16X2)
ƒ
Tuştakımları ve uzaktan kumandalar: 8 adet kablosuz kumanda ve tuştakımı kontrol paneline tanıtılabilir.
(JA-60F ve JA-60D tuştakımları, RC-11 ve RC-22 uzaktan kumandaları)
ƒ
Kablosuz Siren:Bir adet kablosuz JA-60A harici siren A bölgesine tanıtılabilir. Eğer daha fazla siren gerekiyorsa
bunlar kablosuz dedektör bölgelerine tanıtılabilir.
ƒ
Kablosuz çıkış modülleri UC-216 ve UC-222 kontrol panelinin programlanabilir PgX ve PgY çıkışlarının
durumunu uzağa kablosuz olarak taşıyan röleye sahiptir. Limitsiz sayıda UC mödülü her bir sistemle kullanılabilir.
ƒ
Bir JA-6x kontrol paneli bir alt sistem olarak kaydedilebilir eğer daha fazla bölge gerekliyse ( Master & Slave).
Master kontrol paneli Slave kontrol panelinden bilgi alır ayrıca eğer istenirse alt sistemi devreye alır veya
devreden çıkartır.
Sistem kurulumu yaparken kablosuz ekipman kılavuzunu takip ediniz. Ekipmanı istenilen yere yerleştirdikten sonra
gücünü kesin ve kapağı açık olarak bırakın. Kaydetme metodu bölüm 10.1 de açıklanmıştır.
ƒ
8. Yedekleme Aküsünün Kurulumu
Panelde 12V, 1.3 veya 2.6Ah yedekleme aküsü kullanılabilir. Kontrol paneli yedekleme aküsü panel tarafından şarj
edilir. Şarj durumu sürekli kontrol edilir. Kontrol paneli, uzun süreli elektrik kesintilerinde akü zayıflamasında öncelikle bir
teknik alarm verecektir ve panel ve akü arızalarını önlemek için aküyle bağlantıyı kesecektir. Elektrik geldiğinde, akü
tekrar şarj edilerek normal çalışmasına devam edecektir.
ƒ
aküyü kontrol paneline yerleştiriniz.
ƒ
akü kablolarını bağlayınız (kırmızı+, siyah - )
Uyarı– akü terminalleri ile kısa devre yapmayınız.
9. Kontrol Panelinin Ilk Kez Çalıştırılması
ƒ Bütün kabloların doğru bağlandığını kontrol edin.
ƒ AC Şebeke bağlantısını kontrol ederek enerjiyi verin – kontrol panelinde kendini test eden LED yanmaya
başlayacaktır.
ƒ JA-60E tuştakımı sistemin proglamlama modunda (kuruluma hazır) olduğunu işaret eden bir "P" gösterecektir.
ƒ Eğer sistemde bir kablosuz tuştakımı JA-60F kullanılacaksa, ilk önce o tanıtılmalıdır- bakınız bölüm 10.1.
Note: eğer „P“ görünmüyorsa, kontrol paneli fabrika ayarında değildir. Bir fabrika ayarına geri dönüş yapınız (bakınız
bölüm 15)
10. Kontrol Paneli Programlama
En hızlı programlama metodu Comlink yazılımı kullanan panele bağlı bir kişisel bilgisayar (PC) vasıtasıyladır ( bakınız
bölüm 17). Programlama JA-60E yada JA-60F tuştakımından elle de yapılabilir.
• Eğer kontrol paneli proglamlama modunda değilse, „F 0 Servis Kodu“, fabrika ayarında servis kodu (6060) ‘dır.
Programlama modu LED göstergesinde bir „P“ ile gösterilir. Bu modda sadece panel devre dışındayken girilebilir. Bu
modda hiç bir alarm çalışmaz. “P” modunda, dedektörler ve diğer ekipmanlar kaydedilebilir, sistem parametreleri
girilebilir ve sistem test edilebilir.
• Herhangi yanlış girilmiş veya bitirilmemiş bir programlama işlemi ‘N’ tuşuna basarak durdurulabilir.
• Programlama modundan çıkmak için, N tuşuna basınız („P“ sönecektir ). Eğer programlama modundan çıkmaya
çalışırken herhangi bir hata işaret edildiyse daha fazla detay için programlama dizini 39x e bakınız.
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
-7-
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
Kontrol Panel Programlanabilir Parametre Listesi
FONKSİYONLAR
ADIM
Dedektör ve kontrollerin kaydedilmesi
1
SEÇENEKLER
1& 7 yukarı/aşağı
2 ekipmanı
siler
nn - zone, x - tetikleme,
y - tepki, s - bölüm
FABRİKA AYARI
NOT
-
R modülü
Kablolu Zone giriş ayarı
60 nn xyz
Çıkış gecikmesi
Giriş gecikmesi
Alarm sürekliliği
PgX çıkışının işlevi
20x
21x
22x
23x
x = 1’den 9’a (x 10sn.)
x = 1 den 9'a (x 10sn.)
x = 1 to 8 (dk.), 0=10s, 9=15dk
x = 0'dan 8'e (0-zil, 1-yangın, 2-Arm, 3Panik,4-Alarm,5-kapı, 6-Ev Modu,
7AC Yok, 8-telefon)
30sn.
30sn.
4dk.
zil
PgY çıkışının işlevi
24x
x = 0'dan 8'e (0-zil, 1-yangın, 2-Arm, 3Panik,4-Alarm,5-kapı, 6-Ev Modu,
7AC Yok, 8-telefon)
Arm
Kullanıcı modunda düzenlenebilir ses ve no.
25x
251 = EVET
Radyo sinyali
26x
261 = EVET 260 = HAYIR
HAYIR
R modul
Düzenli iletişim kontrolü yapılabilir
27x
271 = EVET 270 = HAYIR
HAYIR
R modul
RESET edilebilir
28x
281 = EVET 280 = HAYIR
EVET
Alt sistem devrede kaydı
290
UC-2xx kontrol paneline tanıtılması, ana-sistem,...
299
Kod gerekmez
30x
301 = EVET 300 = HAYIR
EVET
Bölgesel devreye alma (ev modu)
31x
311 = EVET 310 = HAYIR
EVET
Siren alarmı etkin
32x
321 = EVET 320 = HAYIR
EVET
Duyulabilir çıkış gecikme göstergesi etkin
33x
331 = EVET 330 = HAYIR
EVET
Bölgesel Devreye almada Duyulabilir çıkış gecikme 34x
göstergesi
Duyulabilir giriş gecikme göstergesi etkin
35x
341 = EVET 340 = HAYIR
HAYIR
351 = EVET 350 = HAYIR
EVET
Onay seslerinin devreye alınması veya devreden 36x
çıkarılması
Siren etkin değil & bölgesel devrede etkin
37x
361 = EVET 360 = HAYIR
HAYIR
371 = EVET 370 = HAYIR
EVET
Kablosuz siren alarmı etkin
38x
381 = EVET
380 = HAYIR
EVET
Sistem problemlerinin gösterilmesi
39x
391 = EVET
390 = HAYIR
HAYIR
Parçalı kontrol panel (A, B & C bölümleri)
690x
6901 = EVET
6900 = N0
HAYIR
Sadece ilk alarm kaynağı kaydedildi
691x
6911 = EVET
6910 = HAYIR
HAYIR
Açık bölge (zone) tarafından tetiklenen alarm
692x
6921 = EVET
6920 = HAYIR
HAYIR
Duyulabilir panik alarm
693x
6931 = EVET
6930 = HAYIR
HAYIR
SC+MC/UC vasıtasıyla program moduna giriş
697x
6971 = EVET
6970 = HAYIR
HAYIR
Bölümlere kablosuz dedektörlerin adreslenmesi
61 nns
nn – n. zon, s - bölüm
,F4 & F9
250 = HAYIR
L1=gecikme
L2=sonraki gecikme
L3=ani
L4=tamper
HAYIR
X modul
Ana Panel devreye alındığında alt panellerde devreye alınacak, R modul
alt kontrol panel kontrolör olarak kaydedilecek(c1..c8)
Kontrol paneli kaydetme sinyali gönderir
R modul
R modul
Sadece
391 ise
1-10A
11-16B
Hepsi A
R modulü
R modulü
Bölümlere kullanıcı kodlarının adreslenmesi
62 nns
nn - n kod., s - bölüm
Bölümlere kablosuz kontrollerin adreslenmesi
63 nns
nn - kontroller n., s - bölüm
Hepsi A
Otomatik devreye alma/devreden çıkarma
64nahhmm
N - 0-9, a - aksiyon
hepsi off
Servis kodunun değiştirilmesi
5 nSC nSC
nSC = yeni servis kodu
Kullanıcı moduna giriş
6999
Kullanıcı moduna giriş
hh - saat, mm - dakika
Gerçek zaman ve tarih ayarı
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
4 hh mm DD MM RR
-8-
6060
Kod 2x
00 00 01 01 00
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
10.1 Kablosuz Ekipmanların Panele Tanıtımı
Kablosuz kontrol paneli (63KR veya 63KRX) 32 adet kablosuz dedektör (her bölüme 2 tane), 8 adet kumanda (uzaktan
kumanda ve tuştakımı), kablosuz sirenler ve alt sistem olarak ek bir JA-6x kontrol panel tanıtılabilir.
Kayıt moduna girmek için ( „P“ görünürken) 1 tuşuna basınız. Kontrol paneli dedektör kaydetmek için gelecek
boş yeri gösterecektir.
ƒ
Sistemde JA-60E tuştakımı yoksa ve siz kablosuz bir JA-60F tuştakımı kaydetmek istiyorsanız:
o Kontrol paneli bordundaki RESET pinlerini kısa devre bağlayın(bu öğrenme modunu açacaktır).
o Pilleri
JA-60F tuştakımına takın ve tuştakımı kaydedene kadar bekleyin. Kayıt tuştakımında
onaylanacaktır.
o RESET pinlerinin bağlantısını kesin ve daha sonra diğer ekipmanları kaydetmek için tuştakımını
aşağıdaki yolu takip ederek kullanın.
ƒ
1 ve 7 tuşlarını (yukarı ve aşağı) bütün kontrol panelinin kablosuz zonlarını aramak için (yukarı ve aşağı) kullanın
1...16 (dedektörler) – c1...c8 ( kumandalar ve tuştakımları)– A (kablosuz siren) – J (alt kontrol paneli JA-6x).
Gösterge zon numarasını gösterirken Battery LED i yerin dolu olup olmadığını işaret eder . Sistem her ekipmanı
kendi yerine kaydedecektir. (bir dedektör bir kumanda yerine kaydedilemez).
ƒ
Dedektörler ve tuştakımları piller yerleştirillerek panele tanıtılır. Uzaktan kumandalar iki tuşuna birden
(A+B), 3sn. Süre ile basılı tutularak kaydedilir. Bir alt sistem kontrol paneli programlama modundayken 299 dizini
girildikten sonra kaydolur.
ƒ
Kontrol paneli kaydı „bip“ sesi ile onaylar ( kablolu bir siren ile onay almak için F e basınız). Gösterge 2 saniye
için kaydedilen ekipmanın numarasını ve sonra gelecek boş yeri gösterecektir.
ƒ
Bir bölgeye ikinci dedektör kaydı– ikinci dedektörü kaydetmek istediğiniz bölgeyi seçiniz. 5 tuşuna kısaca basınız
(ikinci pozisyonu seçer) ve daha sonra pilleri dedektöre takınız. İkinci dedektörün kaydı Fault LED‘i ile
gösterilecektir. Eğer bir bölümde 2 tane dedektör varsa, bu bölgedeki tüm göstergeler (alarm, düşük pil vb)
kayıtlı her iki dedektör için ortak olacaktır (örneğin herhangi bir dedektör alarm verirse, bölüm alarm işareti
verecektir).
ƒ
Kayıtlı bir parçanın yerini değiştirmek sadece yeni seçilen pozisyona kaydedin (parça yer değiştirecektir).
Eğer bir ekipmanı dolu bir yere kaydetmek istiyorsanız, eski ekipman silinecek ve sadece yeni ekipman geçerli
olacaktır. Nomalde her pozisyonda sadece bir ekipman (dedektör, kumanda vb) kayıtlıdır.
ƒ
Kayıtlı bir parçayı silmek için kayıtlı pozisyonu seçin ve 2 tuşuna 2sn basılı tutarak ekipmanı silebilirsiniz.
(uzun bir bip ile onaylanır). Eğer 3 tuşuna basar ve basılı tutarsanız, bütün kayıtlı kumandalar( uzaktan kumanda
ve tuştakımıler) silinecektir. 4 tuşuna basmak ve basılı tutmak bütün kayıtlı parçaları(dedektörler, kumandalar,
siren ve alt –sistem). Eğer bir bölgeye iki dedektör kaydedilmişse bölgenin pozisyonunu silerseniz iki dedektör
de silinecektir.
ƒ
JA-60A kablosuz harici siren akü ve şebeke enerjisi verildiği zaman (pozisyon A ya) kaydolacaktır. Eğer daha
önceden çalıştırılmış bir siren kaydetmek istiyorsanız; kayıt moduna girin ve 6 basamaklı siren üretim kodunu
(sirenin kullanım kılavuzunda ve siren kasasının içerisinde yazılıdır.) girin. Kontrol paneli sirenin kaydını
isteyecektir. Siren bunu sadece bir başka kontrol paneliyle iletişimi yoksa yapacaktır. (bu sizi komşunuzun
sirenini kaydetmekten alıkoyar).
ƒ
Birden fazla kablosuz harici sireni ve birden fazla altsistemin kaydı: kayıt modundayken 000000 giriniz.
Harici sirenleri ve JA-6x alt sistemleri 1 den 16 ya kadar bölgelere kaydedebilirsiniz.
ƒ
Kayıt modunda 8 tuşuna basılarak ekipmanların iletişim kalitesi kontrol edilebilir. (Battery LED‘i”
yanmaya başlayacaktır). Ekipmandan işareti aldıktan sonra sinyalin seviyesi 0 dan 10‘a kadar göstergede
görünür. (ComLink yazılımında 0 ile 100% örtüşür). Bu modda F tuşuna basarak sesli uyarıların seviyesini de
ayarlamak ve 1 ve 7 tuşlarına basarak kayıtlı ekipmanların yerlerini bulmak mümkündür. N tuşu kontrol
modundan çıkarır.
• Kayıt modundan çıkmak için N tuşuna basınız.
ƒ
Not: Eğ e r b ir e k ip ma n p il le r i t a k ı ld ık t a n s o n r a k a y d o l m a d ıy s a bu, kontrol panelinin o ekipmanın
radyo sinyalini zayıf olarak tanımasındandır. Ekipmanlar sadece radyo sinyalleri güvenilebilir iletişimi garanti ettikleri
zaman kaydedilebilir. Dedektörlerin pillerini tekrar kontrol ederek kaydetmeye çalışın, ekipmanın yerini değiştirin.Bütün
parçalar kontrol panelinden en az 1 metre uzakta yer almalıdır.
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
-9-
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
10.2 Kablolu Zon Girişi Kurulumu
Dizin: 60 nn xys
Sistemde kablolu L1....L4 bölgeleri kullanılıyorsa, programlanması aşağıdaki şekilde yapılır.
60 nn xys
nn = bölge numarası: 01 den 16 ya kadar
x = giriş tetiklemesi: 0 = kapalı, 1 = normal kapalı, 2 = dengeli döngü (EOL resistor 2k2), 3 = çift
dengeli döngü (EOL resistors 2x 1k1)
y = tepki:
0 = ani 1 = gecikme, 2 = yangın, 3 = Panik, 4 = sabotaj, 5 = sonraki gecikme,
6 = devrede kontrolü
s = bölümleme,
1 = A, 2 = B, 3 = C (paylaşılan ortak bölüm, sadece A ve B bölümlerinin ikisi de
devredeyse devreye girer.) Eğer kontrol paneli ayrı değilse , s=1 i seçin; eğer
s=2 yi seçerseniz. bu bölge parçalı devreye alma ile geçilecektir bölümleme ile
ilgili detaylar için bölüm 10.23 e bakınız
Notlar:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Eğer belirli bir giriş kullanmayacaksanız, bunu parametre x=0 kullanabilirsiniz.
Sonraki gecikme girişini (y=5) sadece olay anında gecikme girişi işlemdeyse sağlar. Eğer gecikmeli giriş sonraki
gecikmeden önce tetiklenmezse, olay ani bir alarma sebep olur.
Sistem bölümlere ayrılmamış ise, girişleri bölüm C ye yönlendirmek veya bölüm B ye yönlendirmekle aynı etkiye
sahiptir.(örnek kullanılırken otomatik durdurma).
Eğer y=6 programlıysa, bu girdinin her bir olayı bütün sistemin veya sadece çakışan bölümün devrede olma
durumunu, eğer sistem paylaşılmışsa değiştirir. (devrede – devredışı– devrede …)
Örnek: bölüm 2 girişini çabuk tepkili bir dengeli döngü olarak kurmak için bölüm A ya yönlendirin, giriş: 60 02 201
Fabrika ayarı: L1 = gecikme, L2 = gelecek gecikme, L3 = ani, L4 = sabotaj
10.3 Çıkış Gecikmesi
Dizin: 2 0 x
Çıkış gecikme süresini değiştirmek için :
20x (x zamanı saniyelerle temsil eder x10). Gecikme 10 saniyeden 90 saniyeye kadar seçilebilir.
Örnek: 20 saniye süreli çıkış gecikmesi seçmek için 202 girin.
Fabrika ayarı 30 saniyedir.
10.4 Giriş Gecikmesi
Dizin: 2 1 x
Giriş gecikme süresini değiştirmek için:
21x (x zamanı saniyelerle temsil eder x10). Gecikme 10 saniyeden 90 saniyeye kadar seçilebilir.
Örnek: 40 saniye süreli giriş gecikme için 214 girin.
Fabrika ayarı 30 saniyedir.
10.5 Alarm Süresi
Dizin: 2 2 x
Alarm süresi 1 den 8 e veya 15 dakikaya kadar seçilebilir.
22x (x dakika cinsinden zamandır 1 den 8 e kadar, x=9, 15 dakika demektir. x=0 10 saniye demektir.)
Örnek : 15 dakikalık alarm süresi seçmek için 229 giriniz.
Fabrika ayarı 4 dakikadır.
10.6 PgX ve PgY çıkışlarının işlevleri
Dizin: 2 3 x & 2 4 x
Kontrol paneli çıkışları PgX ve PgY x parametresine göre farklı fonksiyonlara sahip olabilir.
2 3 x – PgX in tetiklenmesine karar verir.
Sistem Bölümlemesi yapılmış ise
2 4 x – PgY nin tetiklenmersine karar verir.
23x
24x
x
burada x aşağıdaki fonksiyonları temsil eder (bölünmemiş sistem):
(PgX)
(PgY)
0 Zil –giriş gecikmesi tetiklemesi
0
Alarm A
Alarm A
1
Alarm B
Alarm B
1 Yangın – yangın alarmı tetiklemesi (duman veya gaz dedektörü tarafından)
2
Zil
A
Zil
A
2 Arm – kontrol paneli devreye alındığında aktive olur (bütün & bölgesel)
3
Zil B
Zil B
3 Panik – sessiz panik alarm tetiklemesi
4
Arm A
Arm B
4 Alarm – Alarm tetiklemesi (panik alarmı hariç)
5
Kapı A
Kapı B
6
Panik A
Panik B
5 Kapı – (F3) girildikten sonra 5 saniye etkinleşir.
7
Yangın
AC yok
6 Ev – kontrol panel kısmi olarak devreye alındığında etkinleşir (ev devrede)
8
Telefon/F8 Telefon/F8
7 AC yok – AC güç hatası tarafından tetiklenmiştir
8 Tel./F8 – Çıkışı telefon vasıtasıyla veya SMS vasıtasıyla veya tuştakımı F81 (ON) ve F80 (OFF) tarafından
çalıştırılabilir. Sistemi çalıştırmak için kod istenirse (10.13’e bakınız) geçerli kullanıcı kodu izlenmelidir..
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 10 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
Not: Kontrol paneli PgX ve PgY çıkışlarını kablosuz olarak da iletir. Kablosuz çıkış modülleri UC-216 ve UC-222
sinyalleri almak için kullanılabilir (bakınız 10.12). UC modülünün çıkış rölelerinin işlevine 23x ve 24x in ayarları ile karar
verilir..
Örnek: PgX 223 girildiği zaman bir panik çıkışı gibi çalışacaktır, PgY 245 girildiği zaman bir kapı çıkışı gibi çalışacaktır.
Fabrika ayarı : PgX=Zil, PgY=Arm
10.7 Kullanıcı Modunda Kayıtlı Mesajların Ve Telefon Numaralarının Girilmesi
Dizin : 2 5 x
F 0 “Master kodu’’ ile kullanıcı modu ile kısmi kurulum, sistem testi, pil değişimi, sesli mesaj girişi, telefon numaralarının
değiştirilmesi gibi işlemler yapılabilir. Değişikliklerin yapılıp, yapılmamasını programlamak için aşağıdaki işlem yapılır.
seçenekler:
251
Master kullanıcı değişiklik yapar
250
Master kullanıcı değişiklik yapamaz
Fabrika ayarı : Master kullanıcı değişiklik yapamaz
10.8 Radyo Sinyali Parazit Testi
Dizin: 2 6 x
Fonksiyon açıldığı zaman, kontrol paneli çalışan bandı 30 saniyeden fazla parazit yaparsa sorun işareti verecektir. Parazit
kontrol paneli devredeyken alarm oluşturur. Kontrol paneli radyo modülüne sahip değilse bu tesi açmayınız.
seçenekler:
261
test açık
260
test kapalı
Fabrika ayarı : kapalı
Not: Televizyon veya radyo istasyonunun yanında, GSM şebekesi baz istasyonlarına yakın yerlerde kurulan sistemler problemsiz olarak
çalışır. Ancak parazit testinin açılmaması gerekir.
10.9 Düzenli Iletişim Kontrolü
Dizin: 2 7 x
Bu fonksiyon açık olduğu zaman panel sistemde bulunan ekipmanlar iletişimi düzenli olarak kontrol edecektir. Eğer
herhangi bir ekipmanla iletişim kaybolursa kontrol paneli bu ekipmanın hatasını verecektir.(sistem devredeyse bir alarm
da çalar). Bu kontrolü kontrol paneli radyo modülüne sahip değilse çalıştırmayın.
seçenekler:
271
İletişim Kontrolu EVET
270
İletişim Kontrolu HAYIR
Fabrika ayarı : HAYIR
Not: Büyük şehirlerde ve güçlü radyo karışması olan bazı diğer yerlerde ieltişim ara sıra parazitlenebilir. Kontrol paneli bu kadar yüksek
bir paraziti iletişimin geçici olarak kopması gibi görebilir. Bu durumda bile sistem genelde sorunsuz çalışabilmektedir çünkü bütün önemli
bilgiler tekrarlanır, ama iletişm kontrolü kullanılmamalıdır.
10.10 Resetlemeyi Açmak
Dizin: 2 8 X
Kontrol panelini RESET‘lemek (15‘e bakın) kapatılabilir. Bu şekilde kontrol paneline izinsiz müdehaleler engelenecektir.
seçenekler:
2 8 1 Reset EVET
2 8 0 Reset HAYIR
Fabrika ayarı : EVET
Uyarı: Eğer
yapılabilir.
sıfırlama mümkün değilken ana veya servis kodu unutulursa kontrol panelinin sıfırlanması sadece üretici tarafından
10.11 Alt Sistemin Devreye Alma Kontrolü
Dizin: 2 9 0
Kablosuz kontrol paneline bir JA-6x altsistem kaydedildiyse ana kontrol panelinden olay sinyalleri (alarmlar, hatalar, pil
zayıflaması, sabotaj) izlenir -bölüm 10.1 ve 10.12‘ye bakınız. Ana kontrol panelindeki aynı tür olaylara sebep olacaktır ve
olayın kaynağı olarak tuştakımında J gösterilecektir.
Ana ve alt kontrol panelleri iki bağımsız sistem gibi devreye alınıp devreden çıkarılacağı gibi, alt sistem ana sistemin devreye
alınmasını veya devreden çıkarılmasını takip edebilir. Eğer ana sistemin alt sistemi açıp / kapatması isteniyorsa aşağıdaki
ayarları yapılmalıdır:
a- Ana sistemin J pozisyonuna bir alt sistem kaydedin.Bölüm 10.1 ve 10.12 ye bakınız.
b- Ana paneli programlama moduna getirin (P modu),
c- Alt kontrol panelinde kayıt moduna giriniz. (programlama modundayken 1 tuşuna basın)
d- Ana kontrol panelinde 290 tuşlayınız – bu yolla ana panel alt-kontrol panelini kablosuz bir kumanda olarak
kaydedecektir (c1 den c8 e herhangi bir boş pozisyona)
e- Her iki sistemi de standby moduna getirin ve alt sistemin ana kontrol paneli devreye alındıktan sonra (2 saniye)
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 11 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
devreye alındığını kontrol edin. Devreden çıkarmak için de aynı kontrolu yapın.
Notlar:
ƒ
Ana kontrol paneli uzaktan kumanda RC-11 in yaptığı gibi devreye alma ya da devreden çıkarma kablosuz
komutları üretir. Kontrol paneli bu komutlarıi sadece J pozisyonuna kayıtlı bir alt sistemi varsa üretebilir
ƒ
Devreye alma komutu ana kontrol paneli tamamen devredeyken ve ayrıca bir alarmın sonunda tamamen devrede
(otomatik alarm sonu) kaldığı zaman üretilir. Devre dışı komutu kontrol paneli devredışıyken, bir kısım
devredeyken (ev devrede veya eğer ayrılmış bir bölüm devrede)ve ayrıca bir alarmın sonunda sistem devre
dışıyken (alarmın elle durdurulmasıyla)üretilir.
ƒ
Altsistem diğer kumandalar (uzaktan kumandalar, tuştakımları) tarafından da kumanda edilebilir.
ƒ
Alt sistemin ana kontrol paneli tarafından kontrolü alt kontrol panelinde çakışan cN pozisyonunu silerek
kullanılmaz hale getirilebilir. Örneğin ana kontrol paneli c3 pozisyona kaydedildiyse, kayıt durumunda bu
pozisyonu bulmak ve 2 tuşuna basılı tutmak ana kontrol panelini kontrol öğesi olarak silecektir.
10.12 Kontrol Panelinin Bir UC-2xx Veya Bir Ana Kontrol Paneline Kaydı
Dizin: 2 9 9
Kablosuz kontrol paneli, üniversal alıcı ünitelere UC–216, UC–222 ve UC-260 (bölüm 21 e bakınız) bilgi gönderebilir. Bir
başka JA-6x in alt sistemi olarak da çalışabilir.
UC alıcı ünitesini kayıt moduna girin ve daha sonra kontrol panelinde 299 tuşlayın.Kontrol panelinin programlama
modunda olması gerektiğini unutmayın.
Eğer kontrol panelinize bir alt sistem kaydetmek istiyorsanız ANA kontrol panelini kayıt moduna getiriniz (bakınız 10.1) ve
daha sonra alt kontrol panelinin programlama modunda 299 tuşlayınız. Eğer sistem ayrıysa, alt kontrol paneli (ortak)
paylaşılan bölüme kaydeder.
10.13 Kod istemeyen işlemler
,
,
, (F1, F2, F3), F4, F8 & F9
Dizin: 3 0 x
Kod gerekmeyen işlemlerin açılıp açılmayacağını belirleyen dizindir. 301 tuşlandığında aşağıda listelenen işlemler için
kod gerekmez. 300 tuşlandığında aşağıdaki işlemler (tuşlar) sadece bir kodla(master veya kullanıcı) kullanılabilir.
fonksiyon/ayarlar
301
Devreye alma
300
„kod“
Kısmi devreye
alma
Kapı açılması
Bellek okuma
araç kontrol
Mesaj dinleme
„kod“
„kod“
F4
F 4 „kod“
F8 “kod” 0
F80, F81
F8 “kod” 1
F9
F 9 „kod“
„kod“ = Ana veya Kullanıcı
Fabrika ayarı: kod istenmez
Not: Bu özellik JA-60D kablosuz tuştakımıde de kontrol paneli ayarından bağımsız olarak seçilebilir.
10.14 Bölümlenmemiş Kontrol Panelinde
- Kısmi (ev modu) Devreye Alma
Dizin: 3 1 x
Kısmi devreye almada, kontrol paneli sadece A bölümüne kaydedilmiş dedektörlere tepki verir (bakınız 10.2 ve 10.28) ve
bölüm B veya C deki dedektörlerin olaylarını (duman ve gaz dedektörleri dışında) yok sayar. Kısmi devreye alma
aşağıdaki işlemle kullanılmaz hale getirilebilir.
seçenekler:
3 1 1 kısmı devreye almak mümkün
310
kısmi devreye almak mümkün değil
Fabrika ayarı: kısmi devreye alma mümkün
10.15 Kablolu Siren Çıkışının Aktivasyonu
Dizin: 3 2 x
SIR siren çıkışı herhangi bir alarm ( sessiz panik alarmı dışında) olduğu zaman aktive olur. Bu işlem 320 tuşlanarak
kullanım dışı hale getirilebilir.
seçenekler:
3 2 1 siren devrede
3 2 0 siren devrede değil
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 12 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
Fabrika ayarı:siren devrede
10.16 Çıkış Gecikmesinin Sesli Uyarı Aktivasyonu
Dizin: 3 3 x
Çıkış gecikmesi tuştakımında „bip“sesi (son beş saniyede, „bip“ sesi daha hızlıdır) ile duyulur. Sesli uyarı aşağıdaki ayarla
kullanım dışı yapılabilir.
seçenekler:
3 3 1 Sesli uyarı EVET
3 3 0 Sesli uyarı HAYIR
Fabrika ayarı: Sesli uyarı EVET
Not: Kablosuz dahili siren UC-260‘ da sesli uyarıyı yapar.
10.17 Çıkış Gecikmesinin Kısmi Devreya Almada Sesli Uyarı Aktivasyonu
Dizin : 3 4 x
ile yapılan kısmi devreye alma gecikme verilmiş dedektörler için çıkış gecikmesi sağlar. Kısmi devreye alma için
çıkış gecikmesi tuştakımında „bip“ sesi ile duyulur. (son beş saniyede „bip“ daha hızlıdır).
seçenekler:
341
340
Sesli uyarı EVET
Sesli uyarı HAYIR
Fabrika ayarı: Sesli uyarı HAYIR
Not: Sesli uyarı EVET yapıldığı zaman, kısmi devreye alma ve devreden çıkarma onayı otomatik olarak 36x
kurulumundan bağımsız olarak sessiz çalışacaktır.
10.18 Giriş Gecikmesinin Sesli Uyarı Aktivasyonu
Dizin: 3 5 x
Giriş gecikmesi tuştakımında süratli bipleme sesi duyulur. Uyarı aşağıdaki ayarla kapatılabilir.
seçenekler:
351
350
Sesli uyarı EVET
Sesli uyarı HAYIR
Fabrika ayarı: Sesli uyarı EVET
Not: UC-260 kablosuz dahili sireni de bu uyarıyı yapar.
10.19 Devreye Alma, Devreden Çıkarma Sırasında Kablolu Sirenin Sesli Uyarı Aktivasyonu
Dizin: 3 6 x
Kontrol paneli SIR çıkışına bağlı bir sireni, devreye alma (Uyarı 1), devreden çıkarma (Uyarı 2), programlanmış bilgiyle
devreden çıkarma (Uyarı 3), devreye alırken hazır olmayan veya atlanan bileşen (Uyarı 4). Işlemleri sırasında aktive eder.
seçenekler:
361
360
Kablolu Siren - Sesli uyarı EVET
Kablolu Siren - Sesli uyarı HAYIR
Fabrika ayarı: Sesli uyarı HAYIR
Not: Siren 320 dizini ile kapatılmış olsa bile uyarı sesleri için kurulum geçerlidir. Eğer dizin 340 seçiliyse kısmi
devreyealmada her zaman sessizdir. Uyarı sesleri JA-60A kablousuz siren (kablosuz sirende kendinden var olan
ayar) ile de üretilebilir.
10.20 Kısmi Devrede Sistemde, Kablolu Sireni Devredışı Bırakma
Dizin: 3 7 x
Kısmi devreye alınmış sistemde SIR çıkışına bağlanmış kablolu bir sireni devredışı bırakmak mümkündür.Eğer siren
çıkışı dizin 320 ile alarmlar için tamamen kullanım dışı yapılmışsa bu ayarın hiç bir etkisi yoktur.
seçenekler:
371
370
Kısmi devrede sistem alarmında, Kablolu Siren - EVET
Kısmi devrede sistem alarmında, Kablolu Siren - HAYIR
Fabrika ayarı: Sesli uyarı EVET
10.21 Kablosuz Siren Alarmı
Dizin: 3 8 x
Kablosuz siren alarm durumunda, bu dizin ile kullanım dışı yapılabilir.
seçenekler:
381
380
Kablosuz Harici Siren - EVET
Kablosuz Harici Siren - HAYIR
Fabrika ayarı: Kablosuz Harici Siren – EVET
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 13 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
10.22 Devreye Alırken Sistem Problemlerinin Gösterilmesi
Dizin: 3 9 x
Kontrol paneli düzenli olarak sisteme ait tüm ekipmanın durumunu kontrol eder. Bu dizin aktif edilirse (391), sistemin
herhangi bir ekipmanı devreye alma için hazır değilse sistemin devreye alınmasından sonra 4 süratli biple uyarı gelmesini
sağlar. Problemin nedeni tuştakımında gösterilir. Eğer kullanıcı bu uyarıyı yok sayarsa sistem çıkış gecikmesinden sonra
devreye girecektir ve daha sonra problemli ekipman bu devreye alma işlemi için dikkate alınmayacaktır. Böyle bir
durumda sistem devreden çıkarıldıktan sonra üç biple gene uyarı sesi duyulacaktır.
Bu dizin aktif değilse (390), sistem devreye alınırken problemli ekipman bir uyarı ya da alarm olmaksızın devreye
alınacaktır. Eğer kalıcı olarak kullanımda olan bir dedektör devreye alma sırasında kullanım dışı yapılırsa (örneğin
magnetik kontak olan pencerelerden biri açık bırakılırsa) bu dedektörün atlanması otomatik olarak iptal edilecektir ve
dedektör kullanıma açıldığı zaman (sistem devreye alındıktan sonra pencere kapatıldığı zaman) bir alarm oluşturmaya
hazır olacaktır.
seçenekler:
391
390
Uyarı - EVET
Uyarı - HAYIR
Fabrika ayarı: Uyarı HAYIR
Not: Eğer dizin aktif edilmişse, programlama ve kullanıcı modundan ayrılırken
gösterilecektir.
10.23 Sistem Bölümleme (partition)
problem varsa bunlar uyarı olarak
Dizin: 690 x
Sistem A, B, 2 bağımsız bölüm ve C paylaşılan ortak bir bölüme ayırılabilir. Bu şekilde sistem 2 bağımsız kullanıcı grubu
tarafından işletilebilir. Aslında sistem bu modda iki bağımsız sistem gibi çalışır. Eğer sistem bu dizinle bölümlere
ayrıldıysa, dedektörleri ( kablolu ve kablosuz), kullanıcı kodlarını ve uzaktan kumandaları bireysel bölümlere adreslemek
mümkündür.
Seçenekler:
6 9 0 0 Bölümleme - HAYIR (bu modda kısmı devredelama yapılabilir)
6 9 0 1 Bölümleme – EVET
(A, B ve ortak C bölümlerine ayırmak -C sadece A ve B nin ikisi de devredeyken devrededir-)
Fabrika ayarı: Bölümleme HAYIR
10.24 İlk Alarm Kaynağını Kaydetme
Dizin: 691 x
Sistemi oluşturan ekipmanlardan herhangi biri 4 kez üstüste alarmı tetiklerse, sistem bu ekipmanı herhangi başka bir olay
oluşana kadar atlayacaktır. Ancak alarm tetiklemesi kaydetmeyi sınırlamak bu dizinle mümkündür.Sisteme 6911 dizini
girildiğinde sadece ilk olay kaydedilecektir. Bu işlem özellikle GSM modüllü sistemlerde SMS mesajlarının miktarını
azaltmak mümkündür. Bu ayar bütün alarm çeşitleri için geçerlidir.
Seçenekler:
6 9 1 0 Alarmın bütün kaynakları kaydedilir.
6 9 1 1 Alarmın sadece ilk kaynağı kaydedilir.
Fabrika ayarı : Alarmın bütün kaynakları kaydedilir.
10.25 Devreye Alırken Açık Zon Tarafından Oluşturulan Alarm
Dizin: 692 x
Eğer “devreye alırken sistem problemlerinin gösterilmesi” (bakınız 10.22) kullanımdaysa, çıkış gecikme süresinin
sonunda açık zondan gelen bilgiyle sistemin tepkisini ayarlamak mümkündür.Sisteme 6920 dizini girildiğinde açık zondan
gelen bilgi arıza bilgisi olarak görülecektir. 6921 dizini girilmiş ise sistem çıkış gecikmesi sonunda, alarm durumuna
geçecektir.
Seçenekler:
6 9 2 0 Açık zon alarm oluşturmaz.
6 9 2 1 Açık zon alarm oluşturur.
Fabrika ayarı : Açık zon alarm oluşturmaz.
10.26 Sesli Panik Alarmı
Dizin: 693 x
RC-11/40 Uzaktan kumandaların iki butonuna aynı anda veya basarak veya RC-22 panik butonlarını kullanarak panik
alarmı vermek mümkündür. Panik alarmının sesli yada sessiz olması bu dizinle ayarlanabilir.
Seçenekler:
6 9 3 0 sesli panik alarmı
6 9 3 1 sessiz panik alarmı
Fabrika ayarı : Sessiz panik alarmı
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 14 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
10.27 Servis Kodu(SC) + Master Kod(MC)/Kullanıcı Kodu(UC) ile ile Programlama Moduna Girmek
Dizin: 697 x
Sistem bu dizinin açık duruma getirilmesiyle, programlama moduna girmek için Servis Kodu girildilkten sonra, Master Kod
veya Kullanıcı Kodu girerek programlama moduna girmek mümkün olacaktır.
Seçenekler:
6 9 7 0 Programlama modunu açmak için MC/UC, SC yi takip etmelidir AÇIK
6 9 7 1 Programlama modunu açmak için MC/UC, SC yi takip etmelidir KAPALI
Örnek: AÇIK konumda ise; programlama moduna girmek için (SC 6060/ MC 1234): F0 6060 1234 kurulmalıdır.
Fabrika ayarı : kapalı
Not: Kullanıcı moduna girmekte hiç bir etkisi yoktur (F0 MC)
10.28 Kablosuz Dedektörlerin Bölümlere Adreslenmesi
Dizin: 61 nns
Kablosuz bir sistem, iki farklı bölüm halinde kullanmak isteniyorsa kablosuz dedektörler ayrı ayrı bölümlere aşağıdaki
şekilde adreslenir.
61 nns
nn = kablosuz dedektör bölge numarası: 01 den 16 ya
s = bölüm: 1 = A, 2 = B, 3 = C (ortak bölüm – sadece A ve B de devredeyse devrededir).Eğer kontrol paneli
ayrı değilse ve s=2 seçiliyse, kısmi devreye alma sırasında bu dedektör atlanacaktır.
Örnek:3 bölge numaralı kablosuz dedektörü bölüm A ya adreslemek için : 61 031 i girin.
Fabrika ayarı: dedektör 1 - 10 A ya adreslenmiştir, dedektör 11 - 16 B ye adreslenmiştir.
10.29 Kullanıcı Kodlarının Bölümlere Adreslenmesi
Dizin: 62 nns
Eğer kontrol paneli bölümlere ayrılmışsa (bakınız 10.23), kullanıcı kodları bölüm A ve B ye aşağıdaki şekilde
adreslenebilir :
62 nns
nn = kullanıcı kodu numarası : 01 den 14 e
s =bölüm: 1 = A, 2 = B
Notlar:
ƒ
Eğer kontrol panelinde bölümleme yapılmamışsa, bu ayarın etkisi yoktur.
ƒ
Master kod (MC) adreslenemez.Eğer sistem ayrıysa, MC ile bütün bölümler devreye alınabilir ve devreden
çıkarılabilir. Eğer master kodu ile sadece bölüm A bölümünü çalıştırmak (arm/disarm) istiyorsanız F1 MC ‘nu, B
bölümünü çalıştırmak için F2 MC yi giriniz.
Örnek:Kullanıcı kodu 4 ü bölüm A ya adreslemek için 62 04 1 i giriniz.
10.30 Kablosuz Kontrol Cihazlarının Adreslenmesi
Dizin: 63 nns
Kablosuz sistem bölümlere ayrılmış ise; kablosuz kontrol cihazları (RC-11,RC-22,RC-40,RC-60 ve JA-60D) A veya B
bölümlerine adreslenebilir:
63 nns
nn = 01 den 08 e kadar kayıtlı kumandaların numarasıdır (c1 den c8 e)
s = bölüm: 1 = A, 2 = B
Notlar:
ƒ
Eğer kontrol paneli bölümlenmemişse, bu ayarın hiç bir etkisi yoktur.
ƒ
Bu ayarın JA-60F (bus keypad) tuştakımı için hiç bir etkisi yoktur. (kullanıcı kodları 62 nns ayarları ile yapılır )
ƒ
JA-60D tuştakımı RC-11 uzaktan kumandaları ile aynı şekilde etkilenir (seçili bir bölüme adreslenir)
Örnek:5 numaralı kumandayı bölüm A ya adreslemek için 63 051girin.
Fabrika ayarı : bütün kablosuz kontrol cihazları bölüm A ya adreslenmiştir.
10.31 Otomatik devreye alma\ devreden çıkarma ayarları
Dizin:64 nahhmm
Kontrol paneli istenilen herhangi bir saatte otomatik olarak devreye alınabilir ve devreden çıkarılabilir. Bir gün içinde on
eyleme kadar (zaman ve iş) aşağıdaki gibi programlanabilir.
64 nahhmm
a
0
1
2
3
4
5
6
n = 0 dan 9 a kadar eylem numarası
a=eylem numarası (eylem tablosuna bakınız)
hh = saatler ( 00 dan 23 e )
mm = dakikalar (00 dan 59a)
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 15 -
Eylem tablosu
Bölümlenmemiş
Aksiyon yok
Tam devrede
Devre dışı
Bölgesel devrede
Bölgesel devrede
Devredışı
Devredışı
Bölümlenmiş
Aksiyon yok
Tam devrede
Tam devredışı
A devrede
B devrede
A devredışı
B devredışı
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
Notlar:
Eğer herhangi bir otomatik eylem programlanmış ise,, her gün programlanan zamanda kontrol panelinin saatini
takip ederek gerçekleşecektir.
ƒ
Otomatik devreye alma ve devreden çıkarma herhangi bir zamanda elle geçersiz ( bir kullanıcı kodu veya uzaktan
kumanda ile) kılınabilir.
ƒ
Eğer kontrol paneli hareket zamanından önce talep edilen devreye alma modundaysa programlanan hareketin
performansı devreye almayı değiştirmez.
ƒ
ƒ
Örnek:Sistemin otomatik devreye almasını programlamak için her gün 21:15 de 64 0 1 21 15 i giriniz.
Fabrika ayarı : Programlanan eylem yok.
10.32 Servis Kodu Değişimi
Dizin: 5 nSC nSC
Servis Kodu programlama moduna girmek için kullanılabilir. Servis kodunu değiştirmek için aşağıdaki işlemi
gerçekleştirin.
Kodu değiştirmek için :
5 nSC nSC
nSC yeni servis kodu (dört basamaklı)
Örnek:servis kodu 1276 yı değiştirmek için: 5 1276 1276 giriniz
Fabrika ayarı: servis kodu 6060 dır.
10.33 Kullanıcı moduna giriş
dizin: 6 9 9 9
Programlama modundan (P) direkt, kullanıcı moduna (U) giriş yapmak için 6999 tuşlayınız.Bu dizinle gelmiş olduğunuz
kullanıcı modunda boş olan bölgeler atlanarak görünmeyecektir. Kullanıcı modundan ayrıdıktan sonra atlanan bölgeler
tekrar aktif kalacaktır.
10.34 Gerçek zaman ve tarih kurulumu
dizin: 4 hh mm dd MM YY
Kontrol paneli gerçek zaman saatine sahiptir. Bütün olaylar, eproom hafızada, olay tarih ve saatiyle saklanır. Saat
kurulum tamamlandıktan sonra ayarlanmalıdır. Saat ayarı :
4 hh mm dd MM YY
hh
mm
dd
MM
YY
= saatler (24 saatlik devre)
= dakikalar
= gün
= ay
= yıl
Örnek: 30 haziran 2007 17:15 de 4 17 15 30 06 07 giriniz
Kontrol paneli çalıştırıldıktan sonra, saatin fabrika ayarı: 00 00 01 01 00 dir
Note: Olay hafızası Comlink yazılım ile ayrıntılı bir şekilde görülebilir.
11 Sistem testi
Sistem testi için paneli programlama moduna ( P ) getiriniz.(F0 Servis Kodu ile). Sistem testi, kullanıcı modundaki bir
kullanıcı tarafından da yapılabilir (“U”).(F 0 Master Kod).
Programlama veya kullanıcı modlarında alarm oluşmaz ve dedektörün (kablosuz veya kablolu) herhangi bir olayı bir biple
(kablolu sirenle oluşturulan sesli bipi seçmek için F e basınız) sonuçlanacaktır ve gösterge olayın bölgesi LED
göstergede belirecektir. Kayıtlı kablosuz kumandalar, sirenler ve diğer ekipmanların sinyallari benzer şekilde işaret
edilecektir.
ƒ
Bazı dedektörler (JA-60P, JA-60N, JA-60B vb.) dedektörün kapağı kapatıldıktan sonra 5 dakika süre ile test
modunda olacaktır. Eğer dedektör test modunda ise, olayı içindeki LED ile gösterecektir ve kontrol panelinin
tuştakımındaki LED göstergede belirecektir.JA-60P hareket dedektöründe bulunan test ledi (kırmızı) test
modu süresi sonunda ( 5 dk.) yanmamaya başlayacaktır. Bu süre kısaltılabilir. (JA-60P kurulumuna bakınız. )
ƒ
Kablolu girişlere bağlı dedektörlerden gelen bilgi keypad üzerindeki LED göstergede belirtilir.
ƒ
Test etmenin en kolay ve görsel yöntemi Comlink yazılımı ( bakınız bölüm 17) bulunan bir bilgisayarla
olacaktır.
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 16 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
12 Ses Mesajlarının Ayarları
X iletişim modülü bulunan bir kontrol paneli, programlama ile otomatik olarak 2 ses mesajı gönderebilir (veya bir Pager
arar). İletişim modülünün en kolay programlanması Comlink yazılımı ( bakınız bölüm 17) bulunan bir bilgisayarla
olacaktır. Programlama tuştakımından elle de yapılabilir:
ƒ
Programramlama moduna giriniz (F 0 Servis Kodudur, fabrika ayarı = 6060), „P“ ile gösterilir.
ƒ
Herhangi anda “N” tuşuna basarak “P” modundan çıkılabilir. Eğer programlama modundan çıkmaya çalışırken
herhangi bir hata işaret edilirse, kontrol paneli sizi hata hakkında bilgilendirecektir( bakınız 10.22).
İletişim modülü ayarları kullanıcı modunda da ayarlanabilir.”U” ( bölüm 10.7 ye bakınız)
ƒ
İletişim Modülü Fonksiyon Tablosu
Fonksiyon
dizin
Opsiyon
900 = pulse
Fabrika
ayarı
Çevirme metodu
90x
901 = tone
Panik alarm ile çeviricinin tetiklenmesi
91x
0=yok, 1=ses1, 2=ses2
Hırsız alarm ile çeviricinin tetiklenmesi
92x
0=yok, 1=ses1, 2=ses2
Yangın alarmı ile çeviricinin tetiklenmesi
93x
0=yok, 1=ses1, 2=ses2
Tamper alarm ile çeviricinin tetiklenmesi
94x
0=yok, 1=ses1, 2=ses2
Teknik alarm ile çeviricinin tetiklenmesi
95x
0=yok, 1=ses1, 2=ses2
Telefon hat kontrolu
99x
990=HAYIR
Sesli mesaj için tel. numaralarının kaydedilmesi
7xx..x F y
xx...x = tel.no, y=bellek1-4,
bekleme = F0
Telefon numarasının silinmesi
7F0Fy
Sesli mesajın kaydedilmesi (1 & 2)
Mesaj 1- 85 girin Xmodülü üzerindeki butona basın ve konuşun (max.10 sn)
Mesaj 2- 86 girin Xmodülü üzerindeki butona basın ve konuşun (max.10 sn)
İletişim Modülü Testi
89
991=EVET
tone
not
CMS
çevirici için
geçerlidir
911
921
931
941
951
HAYIR
y=1-4-bellek,
7F0F0 girilmesi hepsini siler
12.1 Sesli mesaj gönderimi için telefon numaraları
dizin: 7xxx....xxFy
Sesli mesajlar için telefon numaralarının kaydedilmesi:
7 xx... xx F y
xx...xx = telefon numarası
y
= 1 den 4 e kadar hafıza numarası
Kaydedilecek telefon numarası maksimum 16 basamağa sahip olabilir. Pause(bekleme) için F0 ile
tuşlanır.
Ornek: 0212 244 39 37 nuramaralı telefonu 2 nolu hafızaya kaydetmek için : 7 0 F0 2122443937 F2 giriniz.
Not:Her numaranın bir kez aranmasını sağlamak için numaradan sonra bir F0 giriniz. Bu yöntemle numara sadece
bir kez aranacaktır ve çevirici hat sinyallerini kontrol etmeyecektir.
Telefon numarasını silmek için:
7 F0 Fy
y 1 den 4 e kadar bir hafıza numarasıdır.
7 F0 F0 ın girilmesi bütün telefon numaralarını silecektir.
Çevirici devreye girdiğinde telefon hattına bağlanmış diğer cihazlar devre dışı kalacaktır. Daha sonra teker teker
bütün programlanmış numaraları arayacak ve kayıtlı mesajı kullanıcıya iletecektir. Eğer çevirici programlanan
numarayla başarılı bir bağlantı yaparsa o numarayı tekrar aramayacaktır. Eğer numara meşgulse, çevirici 3
deneme daha yapacaktır. Boş telefon numarası hafızaları geçilir. Eğer bütün hafızalar boşsa çevirici tamamen
kullanım dışıdır. Eğer çevirici bir izleme istasyonu ile de iletişim kurmak için programlandıysa öncelikle data izleme
istasyonuna gönderilecektir.
Fabrika ayarı: Kayıt yok.
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 17 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
12.3Sesli mesajların kaydı
Dizin: 8x
X modülüne 2 farklı ses mesajı kaydedebilirsiniz (her biri 10 saniye). Bölüm 12.4 deki ayara dayanarak, özel bir mesaj
farklı durumlar altında gönderilecektir. Mesajların kaydı :
a. Tuştakımında 85 giriniz
b. X modülünde kayıt butonuna basın ve basılı tutun
c. Modüle doğru konuşun(maksimum 10 saniye)
d. Butona basarak mesajı dinleyebilirsiniz.
2. mesajı kaydetmek için 86 giriniz. Aynı sıralama ile 2. ses mesajını kaydediniz.
Eğer sadece 20 sn lik uzun bir mesaj göndermek istiyorsanız.Mesajı kaydetmek için 84 giriniz.
Notlar:
ƒ Mesajları kısa ve anlaşılır tutun. Çevirici aranan her bir numaraya 40 saniye boyunca mesajı tekrar eder.
ƒ Sesli mesajlar değiştirilebilir hafızada saklanır ve yukarıdaki seçeneklerler kullanılarak istenilen zamanda değişiklik
yapılabilir.
12.4 Ses mesajı gönderiminin programlanması
Dizinler: 9 y x
91x den 95x e kadar dizinlerle, telefon çeviricinin hangi tetiklemede nasıl bir reaksiyon göstereceğini programlamak
mümkündür.
y
1
2
3
4
5
9yx
Tetikleme
Panik-sessiz
Hırsız
Yangın
Sabotaj
Teknik sorun
x
0
1
2
reaksiyon
Reaksiyon yok
Ses mesajı 1
Ses mesajı 2
Notlar:
ƒ
Eğer bölüm 12.3 de açıklandığı gibi kod 84 ü kullanarak sadece bir tane uzun sesli mesaj gönderildiyse bu mesaj
x=1 veya x=2 olduğunda gönderilecektir.
ƒ
Bölüm 12.1 de açıklandığı gibi programlanan bütün telefon numaralarına sesli mesajlar birer birer gönderilecektir.
Fabrika ayarı: Bütün alarmlar sesli mesaj 1 gönderimi yapacaktır (911, 921, 931, 941, 951).
12.5 Çevirme Metodu
901
Dizin: 9 0 x
tuşlu arama için
9 0 0 pulse arama için (bu seçenek bazı ülkeler için bloklanmıştır)
Not: bu çevirme metodu ayarı merkezi izleme istasyonu iletişimi için de geçerlidir.
Fabrika ayarı : tuşlu arama
12.6 Telefon Hat Kontrolü
Dizin: 9 9 x
İletişim modülünün, telefon hattının aramaya hazır olup olmadığını kontrol etmesini programlamak mümkündür. Eğer 991
dizini girilmişse sürekli hat kontrolu yapılacaktır.Hat 15 dakikadan fazla aramaya hazır değilse, sistem tuştakımında
telefon hattı hatası görülecektir. (hata L). 15 dakikadan daha uzun çalışmayan bir telefon hattı veya bir telefon konuşması
veya bir internet bağlantısı bu şekilde bir hataya sebebiyet verebilir.
Seçenekler:
991
kontrol mümkün
990
kontrol mümkün değil
Not: Bu ayar çeviricinin uzaktan PC erişimi için ve izleme istasyonu iletişiminde de geçerlidir.
Fabrika ayarı: kontrol mümkün değil
12.7 Telefon İletişim Modülü Testi
Dizin: 8 9
İletişim modulünün tüm özelliklerini test etmek için 89 dizini girilir. Tuşlama sonunda çevirici bütün programlanmış
numararı arar ve sesli mesaj 2 yi aranan numaraya okur. Test sırasında telefon hattı sinyalleri kontrol panelinin
hoparlöründen duyulabilecektir (eğer çevirici normal çalışma sırasında bir alarmla tetiklenirse, bu sesler
duyulmayacaktır.). Sesli mesaj 1 ile test için 88 dizini giriniz. Test N tuşu ile durdurulabilir.
13 Telefon Hattı Kullanılarak Bilgisayar İle Uzaktan Kontrol ve İzleme
Sisteme telefon hattı kullanılarak uzaktan erişim sağlamak mümkündür.Comlink yazılımı yüklü bir bilgisayara ve JA-60U
modem (bakınız bölüm 18) vasıtasıyla sisteme bağlanmak mümkündür.
En uygun programlama Comlink yazılımı( bakınız 17) kullanan bağlı bir PC vasıtasıyla olur. Programlama elle de
gerçekleştirilebilir.
• Programlama moduna girin (F 0 Servis Kodu, fabrika ayarı 6060), ”P“ ile işaret edilir.
• Programlamadan çıkmak için, N tuşuna basınız (“P“ sönecektir).
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 18 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
Çevirme parametreleri
İşlev
Bağlantı
Uzaktan erişim kodu (8 rakam)
dizin
seçenek
05x
0 7 xxxxxxxx
0=yok, 1=ikinci çalmadan sonra bağlantı, 2-6
Herhangi 8 rakamdan oluşan kod
13.1 Gelen aramaya gösterilen tepki
fabrika
ayarı
etkisiz
00000000
Dizin: 05
Bu dizin telefon hattına gelen aramalara X modülünün nasıl reaksiyon göstereceğini ayarlar. Bu ayar uzaktan erişim için
önemlidir.
05x
x=0 – cevap yok
x=1– 2. kez çaldıktan sonra bağlantı
2 den 6 ya - 2. zilden sonra 6. zile kadar cevap ver
Notlar: Uzaktan erişim bağlantısı telefon çaldığı zaman kullanıcı modundayken 89 girerek alarm sistem kullanıcısı
tarafından( yukardaki ayardan bağımsız olarak) da mümkün kılınabilir.
13.2 Uzaktan erişim kodu ayarı
Dizin: 07
Panele uzaktan erişim için, erişimi 8 basamaklı bir erişim kodu ile yetkilendirmek gereklidir. Bu kod kontrol panelinde
programlanan ile karşılaştırılır. Eğer panele bağlanmaya çalışan kişi panele bir başka kodla erişmeye çalışırsa, bağlantı
hemen kesilecektir. 5. başarısız çevirme girişiminden sonra yanlış kod alarmı verecektir. Erişim kodunu ayarlamak için:
0 7 xxxxxxxx
x x . . . . . x - 8 basamaklı erişim kodudur.
Fabrika ayarı: 00000000
Merkezi izleme istasyonu (CMS) iletişim ayarları
Kılavuzun bu bölümü sadece izleme konusunda uzman olan ileri düzey kurucular için hazırlanmıştır. İzleme istasyonu
bağlantı ve tüm ayarlarının yapılabilmesi için Comlink yazılımı bulunan bir bilgisayar kullanmanız gereklidir.(bakınız 17).
Bağlantı ve ayarları uygulamak keypad ile de mümkündür. Ancak hatalı girişler ve kodlama hatalarının sıklıkla
yapılabildiğinden, kesinlikle Comlink yazılımı bulunan bir bilgisayarla yapılmalıdır.
• Programlama moduna girin (F 0 Servis Kodu, fabrika ayarı 6060), ”P“ ile işaret edilir.
• Programlamadan çıkmak için, N tuşuna basınız (“P“ sönecektir).
14 COMLINK YAZILIM BULUNAN BİLGİSAYAR İLE CMS AYARLARI
Bilgisayar bağlantısı ile güvenlik panelinin Merkezi İzleme istasyonu, telefon iletişim modülü ve sistemin tüm ayarlarını
yapabilmek için, öncelikle;
ƒ
Comlink yazılımın panel kutusu içerisinden çıkan, kullanma kılavuzunun ön kapak arkasında yazılı olan
versiyonuna ihtiyaç vardır.
ƒ
PC-60A arabirim kablosuna ihtiyaç vardır. (RS-232 veya USB)
ƒ
COM portları bulunan, ayarları yapılmış, en az WINDOWS 98 ve üzeri işletim sistemi bulunan, bir bilgisayara
ihtiyaç vardır.
ƒ
PC-60A arabirim kablosunun RJ-11 ucunu panelin alt tarafında bulunan digital porta bağlayınız. Diğer ucunu PC
de bulunan COM girişine bağlayınız.
ƒ
Bilgisayarınızda bulunan panel ile aynı versiyona sahip COMLINK yazılımını çalıştırın.
ƒ
Karşınıza “Login” ekranında yeni kullanıcı ve şifre oluşturun.
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 19 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
ƒ
Bağlantıları doğru yapılmış bir Comlink yazılımda panel keypadi “P” ile aynı şekilde bilgisayar ekranında da “P”
görünecek ve panelle online durumda olunacaktır.Online olma durumu program ekranın sağ alt köşesinde
bulunan onlline göstergesinde de görülecektir.
P-MODE
PANEL
Online
ƒ
Program menü ikonlarında bulunan “System” ikonuna tıklayın. Açılan pencerede sisteminize ait tüm ekipmalar
görülecektir.”Control Panele” farede sağ klik yaparak “Edit” i seçiniz. “Item” penceresinde panel ve iletişim modül
tipini belirleyin.”OK” ikonunu tıklayarak çıkın.
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 20 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
ƒ
Program menü ikonlarında bulunan “Settings” ikonunu tıklayın.”Digital Dialer”i seçin.
ƒ
Karşınıza gelecek ekranda digital dialer (komünikatör) ile ilgili tüm ayarları yapabileceğiz pencere açılacaktır.
Değişiklik
yapılmayacak
(Never answer)
Değiştirilmediği
sürece 8 adet “0” (sıfır)
Yeniden
Arama Bekleme
Süresi
ABONE
NUMARASINI
GİR
PROTOKOL SEÇİMİ
İZLEME İSTASYONU
TELEFON NUMARALARI
MERKEZİ İZLEME
İSTASYONUNA
GÖNDERİLMESİ
İSTENİLEN
PARAMETRELERİN
SEÇİMİ. (ÜZERİNDE ÇİFT
KLİK YAPARAK “YES”
KONUMUNA GETİRİN.)
ƒ
ƒ
ƒ
Tüm ayarları gözle kontrol ederek, “OK” tıklayarak pencereyi kapatın.
Comlink programını kapatın.
İzleme istasyonu ile görüşerek tüm bilgileri ve iletişim onaylarını alınız.Herhangi bir problem olması halinde
yükleme işlemlerini adım adım tekrar yapınız.
Notlar:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Bazı protokoller standartlaştırılmış değildir ve izleme istasyonu alıcısı üreticileri bazı protokollerde farklı
parametreler kullanabilmektedir.Bu nedenle Jablotron bütün merkezi izleme istasyonu alıcıları ile tamamen
uyumluluğu garantileyemez.
Eğer izleme istasyonu ile bağlantı kullanılamıyorsa, olaylar ileticinin hafızasında sıraya girer ve bağlantı kurulur
kurulmaz bir seferde nakledilir. Bütün olaylar oldukları sırayla izleme istasyonuna rapor edilir.
Bağlantı bir kez başlayınca, kontrol paneli programlama veya kullanıcı moduna geçmedikçe kesilemez. Örneğin
kullanıcı bir sahte alarma yol açar ve daha sonra iptal ederse, iki olay da izleme istasyonuna gönderilir Kontrol
paneli programlama veya kullanıcı modundayken olan olaylar bu modların kapanmasından sonra izleme
istasyonuna rapor edilir. (Hafızada saklanır ve işleme modlarının değişimini açıklayan raporlama kodları ile birlikte
raporlanır)
Çevirici aktifleştirildiği zaman,izleme istasyonu ile iletişim önceliğe sahiptir.Bir kullanıcı ya da kurucu dijital çevirici
iletişimini kullanıcı veya programlama moduna girerek kesebilir. Kontrol panelinin sıfırlanmasının dijital çeviricinin
ayarlarına hiç bir etkisi yoktur( eğer izleme istasyonuna bir olay olarak raporlanıyorsa Dijital ileticinin kendisinin
sıfırlanması (dizin 0 9 6060), izleme istasyonunun telefon numaralarının değişmesi, hesap numara kodunun
değişmesi veya format ayarlarının değişmesi ileticinin hafızasında sıraya girmiş bütün raporlama kodlarını
silecektir. Buna rağmen olaylar kontrol panelinin iç hafızasında kayıtlı kalır.
Jablotron MS-350 izleme istasyonu ve ComGuard SW ile birlikte kullanımını önerir.
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 21 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
14.1 Dijital iletişim Modülünün Resetlenmesi-Fabrika Ayarları
dizin: 096060
Bu kodun girilmesiyle bütün parametreler fabrika ayarları döner. Bütün telefon numaraları, raporlama kodları, hesap
kodları vb silinir. Bu sıfırlama sesli çeviricinin ayarlarını etkilemez. Sıfırlama dizini :
0 9 6060
Not: Bütün iletici ayarları kalıcı hafızada saklanır ve güç kaynağı kesilmesinden sonra bile değişmeden kalır.
15 Kontrol Panelin Resetlenmesi-Fabrika Ayarları
Panel daha önce programlanmış veya siz programlama işlemlerini yaparken içinden çıkamayacağınız bir durum
olduğunda paneli fabrika ayarlarına sıfırlamak mümkündür.
ƒ
220V AC şebeke enerjisini kesiniz.
ƒ
Akü bağlantı kablolarını çıkarınız.
ƒ
10sn bekleyiniz.
ƒ
RESET jumper ını kısa devre yapınız.
ƒ
Akü uçlarını ve 220V AC şebeke enerjisini tekrar bağlayınız.
ƒ
ƒ
1 dakika içinde RESET jumper bağlantısını kesin.
sıfırlama bir "P" ile işaret edilecektir. (panel programlama modunda)
Not:. Fabrika ayarlarında Master kodu 1234, servis kodu 6060 olacaktır ve bütün kullanıcı kodları, kablosuz dedektörler
ve kumandalar silinecektir.. Sesli mesaj ve pager araması için bütün telefon numaraları arayıcıdan silinecektir.
Sıfırlama olay hafızasını silmeyecektir ve sıfırlama hakkındaki bilgi de kaydedilecektir. RESET pinleri bir JA-60F
kablosuz tuştakımını kaydetmek için de kullanılabilir ( bakınız 10.1).
Uyarı: Sıfırlama mümkün değilken master kod unutulursa(dizin 280 ile) kontrol panelinin resetlenmesi sadece üretici
tarafından mümkün olacaktır.
16 JA-63 Güvenlik Sisteminin Bilgisayar ile Kullanımı
JA-63 sistemi PC-60A arayüz kablosu ile bir bilgisayara bağlanabilir. JA-60U modem kullanılarak uzaktan erişim
sağlamak da mümkündür.( bakınız bölüm 18). Comlink yazılımı Windows sistemi için tasarlanmıştır.
Kullanıcı PC vasıtasıyla JA-63 sistemi kolaylıkla kontrol edebilir ve işletebilir, tüm olay hafızasını bütün detaylarıyla
okuyabilir, kurulum planını görüntüleyebilir.
Erişim hakları tanınmış kurucu sistemi tüm özellikleriyle programlayabilir, ekipmanların iletişim kalitesini kontrol edebilir,
bölgedeki parazit seviyesini görüntüleyebilir.
Erişim haklarına bağlı olarak, Comlink yazılımı örtüşen ekranları açmanıza izin verecektir ( aşağıdaki örneklere bakınız).
RF Sinyal seviyesi ve parazit kontrol penceresi
Geçmiş olay listesi “son 127 olay” tarih ve zamanı
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 22 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
Ekipman Yerleşim Planı
Programlama Pencereleri
17 Sisteme uzaktan erişim
Ja-63 güvenlik sistemine; JA-60U modem ile Comlink yazılımı bulunan bir bilgisayar ile, normal telefon hattı kullanılarak
uzaktan erişim sağlamak mümkündür. Sistemi uzaktan kontrol ve izleme yapabilmek için yüksek güvenirlikli erişim
kodlarını bilmek gereklidir.(bakınız 13.2)
18.1 Bilgisayar Vasıtasıyla Uzak Bir Kontrol Panele Erişim
Bir JA-60U modemi bulunan bilgisayarda Comlink yazılımını başlatın. Arama pencere aşağıdaki görüldüğü gibi bazı
bilgilerin girilmesini isteyecektir.
ƒ
Aranan JA-63 kontrol panelinin bağlı bulunduğu telefon numarası
ƒ
Arama metodu (tuşlu veya pulse)
ƒ
Kontrol panelinin uzaktan erişim kodu (kontrol panelinde programlanmış kodu gibi tanımlanmış olmalıdır- 8
basamak)
ƒ
Cevap verme bekleme seçeneği, (eğer bu seçenek kontrol panelinde programlandıysa); bağlantı kurulamazsa,
son basamaktan sonra boşluk girmeyi deneyin.
ƒ
Geri arama seçeneği, aranılan panele bağlı telefon hattının meşgul olması yada herhangi bir sebepten dolayı
ulaşılamaması durumunda, JA-63 kontrol panelinin bilgisayarınızı geri aramasın istiyorsanız tıklayın.
Comlink yazılımın arama penceresi
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 23 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
18 Profesyonel Kurucuya Önerilen Temel Kurallar
ƒ Sistemi kuracağınız ve ekipmanları yerleştireceğiniz mahallin çizimini yapın.
ƒ Kurulumunu yapacağınız mahallin maksimum ekipman listesini çıkarın ve müşterinizin fiyat veya benzeri bir
sebepten dolayı kullanılmasını istemediği ekipmaların listesini müşterinize onaylatın.Gelecekte olabilecek
herhangi bir olayda sorumluluğun kimde olduğunu belirleme açısından önemli bir belge niteliği taşır.
ƒ Profesyonelce, mahallin temizliğine ve düzenine uygun bir kurulum gerçekleştirin.
ƒ Sistemin tüm işlevlerini, erişim kodlarını nasıl değiştireceğini, nasıl test yapacağını, ekipmanların pillerini nasıl
değiştireceğini mutlaka anlatın ve bu kısa eğitimi yazılı kolay anlaşılır bir şekilde müşterinize teslim edin.
ƒ Sistemin yıllık bakım ve testleri için mutlaka önerilerde bulunun gerekirse, garantiniz sonunda yapacağınız yıllık
bakım anlaşmasını satış aşamasında yapmayı önerin.
ƒ Sistemin düzgün ve tüm işlevlerini yerine getirir şekilde çalıştığını, test ve kullanım eğitimini aldığını karşılıklı
imzalarla raporlayın.
Sorun giderme tablosu
Problem
İlk çalıştırmadan sonra alarm
JA-60E tuştakımısi çalışmıyor
Olasılık
Kontrol paneli fabrika ayarında değil
Kablo bağlantıları hatalı (1-1, 2-2, 3-3, 4-4)
Kablosuz ekipman kaydedilemiyor
Ekipmanın yeri uygun değil ve radyo sinyalı
çok düşük seviyede
Sorunun nedeni için göstergeyi kontrol edin.
Biplemeyi durdurmak İçin N ye basın. Problem
olay hafızasında saklanır ve ilerde F4
Girilerek görülebilir
Eğer 15 dk dan uzun telefon konuşması
yaparsanız sisttem hattın hazır olmadığını
söyler.
Korunan alanda hayvan olabilir,
Ortam ısısında ani değişiklikler değişiklikler
olabilir.
Tuştakımında bir hata isaret
edildi ve bipliyor
Telefon hattı hatası işaret edildi ve
telefon her zamanki gibi çalışıyor
PIR hareket dedektörü durmadan
Alarm oluşturuyor
Çözüm
Fabrika ayarı sıfırlaması yapın
Kablodaki renkleri ve her bir
taraftaki pozisyonları kontrol edin
Parçanın yerini değiştirin
Kullanım kılavuzundan hatanın
sebebini kontrol edin, tamir edin
ya da kuran kişiyi çağırın
Eğer problem tekrarlanırsa,
programlama modunda telefon
hattı kontrolünü kaldırın
Dedektör hassasiyetini ayarlayın.
(dahili ayarlama), dedektörün
yerini değiştiriniz veya opsiyonel
dedektör lensleri kullanınız
Comlink yazılımlı bir PC ile
detayları görün ve kurucuyu
çağırın.
Problemli numaranın son
basamağının ardından F0‘a
basın
Hata veya C alarmı
Kontrol panel içerisinde sigorta veya radyo
iletişim sıkışması
Aktifleştirildiği zaman telefon
çevirici bir numarayı bir kaç kez
arıyor
Telefon hattı standard sinyal tanımla
kullanımıyor ve çevirici bağlantının olup
olmadığından emin değil
Sistem bağlı bir PC ile bağlantı
kuramadı
PC-60A kablosu PC üzerinde doğru COM
konnektörüne bağlı değil
Bağlantıyı kontrol ediniz veya
SW içindeki port numarasını
seçiniz
Problem bu listede değil
Kuran firma yada kişiyi çağırın
TEL NO:
20 Sistemi Genişletme
20.1 Sistemin bir alt sistem ile genişletilmesi
Sistemde ekipman sayısına veya ihtiyaca bağlı olarak ek bir JA-6x kontrol paneli kontrol paneline bir alt sistem olarak
kaydedilebilir( bakınız 10.11). Her bir sistem bağımsız bir sistem olarak çalışabilir veya ana kontrol paneli alt kontrol
panelini devreye alıp devre dışı bırakabilir. Alt sistemdeki herhangi bir olay (alarm, olay, hata ve zayıf pil) ana kontrol
panelinde görülür.( kontrol paneli olay kaynağı olarak ‘’J’’ gösterecektir). Ana kontrol paneli olayı başlatan parçayı işaret
etmeyecektir fakat bu bilgi alt sistemin kontrol panelinde görülebilir.
20.2 JA-63 Sisteminde Kullanılabilecek Tüm Ekipmanların Kısa Özeti (Kablolu ve Kablosuz)
JA-60E Sistem Tuştakımı ( Keypad )
JA-60E sistem tuş takımı ile JA-6x kontrol panellerinin programlanması ve çalıştırılması işlemleri yapılabilir, aynı zamanda
üzerindeki göstergeler ve buzzer ile, kontrol panelinin durumu izlenebilir. Panele 4 telli güvenlik kablosu ile bağlanır. JA60E ikinci bir kullanım şekli olarak, bir JA-60U modem üzerinden telefon hattı kullanılarak panele bağlanabilir.
JA-60F Kablosuz Sistem Tuştakımı ( Keypad )
JA-60F sistem tuş takımı ile JA-6x kontrol panellerinin programlanması ve çalıştırılması işlemleri yapılabilir, aynı zamanda
üzerindeki göstergeler ve buzzer ile, kontrol panelinin durumu izlenebilir. Panelle haberleşmesi kablosuzdur.
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 24 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
JA-60D Kablosuz Kontrol Tuştakımı ( Keypad )
JA-60D, sistemi çalıştırmak için kullanılabilecek kablosuz bir tuş takımıdır (devreye alma-çıkarma, kısmi devreye alma,
elektrikli kapı kilidi kontrol). Kontrol panelinin durumunu belirten göstergeler içermez.
RC-11 Uzaktan Kumanda
RC-11, anahtarlık şeklinde iki butonlu bir uzaktan kumandadır ve sistemi devreye alma, devreden çıkarma ile panik alarm
verdirme işlevleri için kullanılır. UC2xx serisi alıcılarda da farklı amaçlar için kullanılabilir.
RC-40 Uzaktan Kumanda
RC-40, anahtarlık şeklinde 4 butonlu bir uzaktan kumandadır ve sistemi devreye alma, devreden çıkarma ile panik alarm
verdirme işlevleri için kullanılır. UC2xx serisi alıcılarda da farklı amaçlar için kullanılabilir.
RC-22 Panik Butonu
RC-22, geniş ölçülerde bir acil yardım veya panik butonudur. Aynı zamanda ev otomasyon sistemi için kablosuz bir
anahtar görevini üstlenir. UC2xx serisi alıcılarda da farklı amaçlar için kullanılabilir.
RC-60 Kablosuz Kontrol Ünitesi
JA-6X kablosuz kontrol panelini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır. Kart, çip okuyucu veya elektriksel
kilit gibi dış kontrol üniteleriyle bağlanabilir. Dışarıdaki cihazlar için sabotaj koruması sağlar. 2 girişi ayrı modlarda
kullanılabilir.1 modda 1 giriş alarmı etkinleştirirken 2. giriş alarm devre dışı bırakır. 2. moda ise 1 giriş alarmı tetikler diğeri
alarmın etkinleştirme ve devre dışı bırakma sinyalini verir. 2 giriş kontrol panelinin ( arm/disarm ) durumunu kopyalar.
JA-60P Kablosuz P.I.R. Hareket Detektörü
JA-60P pasif infrared hareket detektörü, ortamdaki insan hareketlerini sisteme bildirir.Kontrol panelinin bu duruma ani
veya gecikmeli olarak tepki vermesi ayarlanabilir. Detektörde kullanılan sayısal işleme teknolojisi, yanlış alarmlara karşı
büyük bir güvenlik sağlar. Detektör düzenli olarak denetleme işleminden geçer ve ayrıca içindeki sabotaj koruma
sensörleri, detektörün kapağının açılması yada yerinden sökülmesi hallerinde sistemi alarm durumuna geçirir.
JA-60N Kablosuz Magnetik Kapı Kontağı
JA-60N kablosuz magnetik kapı ve pencere detektörü, üzerindeki kontak sayesinde kapı veya pencerenin açılması halini
alarm durumuna dönüştürür. Tepkinin ani yada geçikmeli olması ayarlanabilir. JA-60N’in ikinci bir özelliği ise 2 ayrı girişe
daha sahip olmasıdır. Bu girişler kablolu sensörlerin bu ünite üzerinden panele bağlanmasını sağlar. Detektör düzenli
olarak denetleme işleminden geçer ve ayrıca içindeki sabotaj koruma sensörleri, detektörün kapağının açılması yada
yerinden sökülmesi hallerinde sistemi alarm durumuna geçirir.
JA-60B Kablosuz Cam Kırılma Detektörü
JA-60B akustik cam kırılma detektörü, oda içindeki pencere sayısına bağlı kalmadan, bir odayı cam kırılma sesine karşı
koruması altına alır. Dijital sinyal işleme (DSP ) ile kombine edilmiş çift algılama metodu ( hava basıncı ve ses analizi ),
her tip cam kırılmasına karşı yüksek duyarlılık getirmektedir. ( Düz, Temperli, Lamine, telli ). Detektör düzenli olarak
denetleme işleminden geçer ve ayrıca içindeki sabotaj koruma sensörleri, detektörün kapağının açılması yada yerinden
sökülmesi hallerinde sistemi alarm durumuna geçirir.
JA-60S Kablosuz Duman Detektörü
JA-60S kablosuz duman detektörü, dumanı algılayarak kontrol paneline kablosuz bilgi gönderir. Aynı zamanda içindeki
siren vasıtasıyla yakındaki kişilerin acil uyarılmasını sağlar.
JA-60G Kablosuz Gaz Detektörü
JA-60G, doğal gaz, propan, butan gibi patlayıcı gazları algılayan bir kablosuz gaz detektörüdür. Aynı zamanda içindeki
siren vasıtasıyla yakındaki kişilerin acil uyarılmasını sağlar. Detektör içindeki çıkış rölesi kullanılarak, gaz kaçağı
durumunda gaz vanaları kapatılabilinir.
PC-60A Comlink Bilgisayar Yazılımı ve Arabirim Kablosu (Dos/Windows)
Bir bilgisayarın JA6X kontrol paneline bağlanmasını sağlar. Comlink yazılım sayesinde sistemin izlenmesi, parçaların
numaralarını indirilmesi, sistemin kurulumu, RF sinyal seviyesinin izlenmesi gibi işlevleri gerçekleştirebilirsiniz.
RC – 28 Kapı Zili Butonu ve UC-260 Akustik Uyarıcı
UC-260 RC-28 veya RC-22 butonları ile kablosuz kapı zili olarak da kullanılabilir.Hangi detektörden alarm geldiğini ayırt
edebilmeyi sağlayan değişik melodilere ayarlanabilir.
JA-6x kontrol panelinden ve 8 adet JA-60 detektör yada RC uzaktan kumandadan bilgi alabilir.
PC Arabirim Kablosu PC-60A
Kontrol panelini bilgisayarınızdaki bir seri portuna (COM) bağlamak için kullanılabilir. Bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz
ComLink yazılımı ile, kontrol panelinin hafızasındaki tüm bilgileri görebilir, sistemin ayarlarını yapabilir, RF sinyal
seviyesini izleyebilir ve bunun gibi birçok kontrol ve izlemeyi yapabilirsiniz.
JA-60U Uzaktan Erişim için Modem
JA-60U modem , sisteme telefon hattı aracılığıyla bir bilgisayarın yada bir JA-60E tuş takımının bağlanabilmesini
sağlayan modem cihazıdır. Bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz ComLink yazılımı ile, kontrol panelinin hafızasındaki tüm
bilgileri görebilir, sistemin ayarlarını yapabilir, RF sinyal seviyesini izleyebilir ve bunun gibi birçok kontrol ve izlemeyi
yapabilirsiniz.
JA-60A Kablosuz, Akülü Harici Siren
JA-60A, kontrol paneli ile kablosuz haberleşen, sabotaj korumalı, içinde bulunan aküsü ve şarj devresi sayesinde sabotaj
hallerinde bile çalması engellenemeyen flaşörlü bir dış ortam (harici) sirendir.
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 25 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
UC - 216 , UC – 222 Üniversal Alıcı Üniteleri
UC ünitelerinin çıkış röleleri, panelin kablosuz programlanabilir çıkışları olan PgX ve PgY gibi çalışır. Birçok UC – 216 ve
UC – 222 ünitesi aynı sistem içinde ,kapı kilitlerinin açılması , aydınlatma kontrolü ve havalandırma kontrolü gibi işlevleri
yerine getirmek için kullanılabilir.
UC üniteleri, aynı zamanda JA-60 detektörlerden ve RC uzaktan kumandalardan sinyal alıp işleyebilir ve bu özellikleri
sayesinde bir ev otomasyon sistemi kurulabilmesine olanak tanır.
UC-280 Kablosuz Zon Arabirimi
UC-280, kablosuz JA-60 serisi dedektörlerin, herhangi bir kablolu panele (ki bu mevcut güvenlik paneliniz olabilir),
tanıtılmasını sağlayan 8 zon arabirimdir. Aynı zamanda bir JA-60A kablosuz sireni ve/veya UC-216 ve UC-222 üniversal
alıcı ünitesini aktive edebilir, bunlara ek olarak RC-11 veya RC-22 uzaktan kumanda ile kontrol edebilir.
UC-281, UC-280’in verici mödülü olmayan (JA-60A ve üniversal alıcılar için) modelidir.
UC-282, zon sayısını artırmak için ilave modüldür.
JS-20 LARGO Kablolu Pır Hareket Dedektörü
Dedektör korunan alanın yüksek güvenliği için dijital analiz yapar. JS-20’nin ayırt edici özellikleri yüksek RF, beyaz ışık
filtresi (immunity) , yüksek doğruluktur. Böcek koruması ve ısı kompanzasyonu ile yanlış alarmları elimine eder. Sabotaj
koruması ve alarm hafızası mevcuttur. İçindeki standart lens isteğe bağlı olarak koridor yada ev hayvanı filtreleri lens ile
değiştirilebilir. Kablo eklemeleri için kurucu eşit derecede ekstra terminal kullanılabilir.
SA-200, SA-201 Kablolu manyetik kapı kontakları
Üzerindeki kontak sayesinde kapı veya pencerenin açılması halini alarm durumuna dönüştürür.
JS-25 COMBO Kablolu Pır Hareket Dedektörü ve Akustik Cam Kırılma Dedektörü
Hareket dedektörü ve akustik cam kırılma dedektörünün kombine seçeneğidir. Bağımsız çıkış sağlar (PIR, cam kırma ve
sabotaj) için. Bu dedektör basit eliminasyonlarla mükemmel duyarlılık sağlar. Standart lens koridor yada ev hayvanı filtreli
lens ile değiştirilebilir. Cam kırılma dedektörü dual teknolojili tarama metodu kullanır.
GBS 210 Kablolu Akustik Cam Kırılma Dedektörü
Bu dedektör, odadaki pencere sayısına bağlı olmaksızın, camlardan birinin kırılması halinde sahip olduğu dual teknoloji
sayesinde ( ses analizi ve hava basıncı ) alarm durumuna geçer ve çıkış rölesi kontaklarını aktive eder. Her türlü cam
kırılma sesine karşı yüksek duyarlıdır ( Düz, temperli, lamine, telli ). Algılama mesafesi 9 metreye kadar artırılabilir.
SD-112 Kablolu Duman Dedektörü
SD-112, güvenlik sisteminizi, aynı zamanda yangın algılama sistemi olarak da kullanabilmenize olanak tanıyan duman
dedektörüdür. Dedektör dumanı algıladığında, hem içindeki siren vasıtasıyla uyarır, hem de çıkış rölesini aktive eder.
Kendi kendini test edebilme özelliğine sahiptir ve bunu üzerindeki LED gösterge ile bildirir.
SD-212 Kablolu Optik Duman ve Isı Kombine Dedektörü
Evinizin alarm sisteminin bir parçası olarak kullanılacak optik duman ve ısı kombine dedektörüdür. Dumanı ve ani ısı
değişikliklerini algıladığında sesli uyarı sinyali verip çıkış rölesini tetikler. Dedektör düzenli olarak işleyişini test eder ve
durumunu bir led yardımıyla gösterilir.
GS-133 Patlayıcı Gaz Dedektörü
GS-133 patlayıcı gazların ( doğal gaz, metan, propan,bütan, asetilen, hidrojen vb. ) hava ile karışımını iki seviyeli olarak
algılar ve sesli ve ışıklı olarak uyarır. GS-130, aynı dedektörün 220VAC ile çalışan modelidir.
OS-300 FORTE Harici Akülü, Sabotaj Korumalı Flaşörlü Siren
OS-300 Forte, yüksek ses şiddetine sahip, sabotaj korumalı, şarj edilebilir akülü, flaşörlü bir dış ortam tipi sirendir.İçindeki
mikroişlemci, sirenin tüm işlevlerini kontrol eder. En dışta UV ışınlarına ve hava şartlarına mukavim bir plastik gövde,
onun içinde ise darbelere mukavim metal bir kasa olmak üzere çift kat korumaya sahiptir. Her türlü, sökme, kırma,
kurcalama ihtimaline karşı sabotaj koruma kontakları ile teçhiz edilmiştir.
OS-305, piezoelektrik siren modeli, OS-310, aküsüz modeli ve OS-311 aküsüz, sabotaj korumasız ve iç metal kılıfsız
modelidir.
OS-310 FORTE Harici Plastik Kasa İç Metal Kılıf Sabotaj Korumalı Piezo Siren
Flaşörlü yüksek güçlü elektronik sirendir. Bu versiyonun yedek bataryası yoktur. İçindeki mikrokontrol tüm fonksiyonlarının
kontrolünü gerçekleştirir. Çift kutulama sistemi sireni korur. Dışında UV korumalı , hava dirençli plastik ve içinde metal
birer kutu vardır. Bunlar fiziksel temas ve elementlerden korumayı sağlar. İçindeki sabotaj anahtarı bir sabotajı sezer ve
sireni çalmaya başlar.
OS-311 İçindeki metal kasası olmayan ekonomik modeldir.
DAHİLİ SİRENLER
Model
SA-402
SA-915
SA-913
SA-913F
SA-105
SA-252T
BUZ-12
Gerilim
12 V
12 V
11-14 V
11-14 V
6-16 V
12 V
12 V
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
Tüketim
500 mA
300 mA
250 mA
800 mA
200 mA
700 mA
10 mA
- 26 -
Ses seviyesi
100 dB/m
125 dB/m
105 dB/m
104 dB/m
120 dB/m
118 dB/m
48 dB/m
Çalışma sıcaklığı
-20 + 60 ºC
-20 + 60 ºC
-20 + 60 ºC
-20 + 60 ºC
-20 + 60 ºC
-20 + 60 ºC
-20 + 60 ºC
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
21. Kontrol Panelin Teknik Özellikleri:
Zon (Detektör) sayısı
16 çift zon (32 dedektör)
Çalışma frekansı
433 MHz, digital hopping codes
Kablolu Zon
Tümüyle programlanabilir 4 zon
Zon Çeşitleri
Gecikmesiz, gecikmeli, panik, yangın, 24 saat, bir sonraki gecikmeli
Bölümleme
2 ayrı bölüm + 1 ortak bölüm
Kontrol cihazı sayısı
Maks. 4 adet JA-60E keypad; 8 adet kablosuz uzaktan kumanda veya tuş takımı
Erişim kodları
Olay hafızası
1 Ana, 14 kullanıcı, 1 Kurucu kodu
Alarm rölesi 1A-60V; programlanabilir çıkışlar PgX ve PgY (siren sesi, yangın,
devreye alınma, panik, alarm, kapı, ev, besleme hatası ),siren çıkışı (12 V, 1A )
Son 127 olay, tarih ve zamanı ile
Besleme
220 V AC
Yedekleme aküsü
12V, 1.3 veya 2.6 Ah
Çıkışlar
Akü Çıkış Gücü
12V, 0,4 A (maks. 1,2 A)
İletişim Modülü
2 sesli mesaj, sayısal çağrı mesajı, izleme istasyonu, bilgisayar ile iletişim ve kontrol
Sesli mesajlar
2x 10sn. veya 1x20 sn. 4 ayrı telefon
İzleme istasyonu formatları
Ademco, Telemax, Franklin, Radionics, SurGard, DTMF2300, Contact ID
Çalışma Sıcaklığı
-10 °C - +40 °C
Standart uyumu
EN 50131-1 grade 2, ETSI EN 300 220, ETS 300 683, TBR-21
Boyutlar
258x214x77 mm + 160 mm anten
*JA 63 Profi Güvenlik Panelinin Telefon arama cihazlı modeli – JA63KRX’dir
*JA-63 Profi Güvenlik Panelinin GSM modüllü modeli – JA-63KRG’dir.
JA-63 Güvenlik Sistemi EN 50131-1, EN 50131-6 ile uyumludur.
JA-63 Güvenlik Sistemi 1999/5/EC ile uyumludur.
Güvenlik Sınıfı
Grade 2
Çalışma Ortamı
İç Ortam Genel (-10 - 40ºC)
Koruma
EN 60950, sınıf II
EMC
ETS 300683
** radyo karakterleri
ETSI EN 300220
** ERC REC 70-03’e göre çalıştırılabilir
* TBR 21/1998, EG 201 121 V1.13/2000, AS/ACIF S002/2001 (Avustralya) analog ara birimlerine göre bağlanabilir
Not: Ürün sağlığa zararlı metalleri içermese de, kullanım sonrasında dağıtıcısına ya da direk olarak üreticisine geri teslim edilmesini öneririz.
boyutlar (mm)
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 27 -
MGK51406
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu
İmalatçı Firma Bilgileri
JABLOTRON s.r.o
Pod Skolkou 33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel:+420 483 553 995
Fax:+420 483 559 993
www.jablotron.com
İthalatçı Firma Bilgileri
Jablotron Türkiye Genel Distribütörü
Norel Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd Şti
Mebusan Yokuşu Somuncu Sk No:17
Kat :1-2-3 80040 Fındıklı– İSTANBUL
TEL :0 212 244 39 37 – 245 04 93 -249 60 53
FAX:0 212 251 29 71
www.norel.com.tr
e-mail:[email protected]
JA-63 „PROFI“ Güvenlik Sistemi Kurulum Kılavuzu_TR_V1
- 28 -
MGK51406

Benzer belgeler