Tele Radio Lynx

Yorumlar

Transkript

Tele Radio Lynx
Tele Radio Lynx
INSTALLATION MANUAL
TÜRKÇE/ EESTIKEELNE
Rev.IM-LX-001-A1-TR-EST
Tele Radio Lynx manual
Türkçe
Eestikeelne
3
23
Ayarlar belgesi̇
4
Mevcut Kanallar
5
El üniteleri
6
Sabit üniteler
7
Başlamak için
8
Güvenlik talimatları
9
Sistem
10
Sabit ünite güç kaynağı
11
Sabit ünitenin yerleştirilmesi
11
Pillerin yerleştirilmesi
12
Pillerin geri dönüştürülmesi
12
El ünitesi
13
Ünitenin çalıştırılması
13
El ünitesi uyku modu 13
El ünitesi ışıkları
14
Sabit ünite
15
Sabit ünite ışıkları 15
Sistemin bağlanması
17
Dijital girişlere bağlantı yapmak
17
Açık Kollektör (OC) çıkışlarına bağlantı yapmak
18
Garanti, bakım ve onarım
20
Çalıştırma talimatları
21
Standartlar ve direktifler
21
TR
EST
3
TR
EST
TELE RADIO
Ayarlar belgesi̇
Yazdırmak için
www.tele-radio.com adresinden indirin.
EL ÜNİTESİ
Parça no:______________________________
Seri no: _______________________________
Telsiz kanalı:____________________________
SABİT ÜNİTE
Parça no:______________________________
Seri no: _______________________________
Telsiz kanalı:____________________________
RS232 Modbus seri ayarları:_______________
RS485 Modbus seri ayarları:_______________
RS232 Modbus adresi:____________________
RS485 Modbus adresi:____________________
4
Mevcut Kanallar
TR
EST
5
TR
El üniteleri
TX1-A düğmeli
düğmeye 1
düğmeye 2
düğmeye 3
EST
TX1-B düğmeli
+
düğmeye4
düğmeye 5
düğmeye 6
TX1-C düğmeli
+
düğmeye 7
düğmeye 8
14. ışık 1 (kırmızı/yeşil)
15. ışık 2 (kırmızı)
16. ışık 3 (kırmızı)
17. ışık 4 (kırmızı)
18. ışık 5 (kırmızı)
6
Sabit üniteler
TR
Dijital
giriş
EST
ışık 1=
yeşil
ışık 2=
sarı
ışık 3=
kırmızı
7
TR
EST
Başlamak için
Ürünleri monte etmeden, kurmadan,
programlamadan ve kullanmadan önce
talimatları dikkatlice okuyun.
ÜLKENİZDE/BÖLGENİZDE
GEÇERLİ YASA VE
DÜZENLEMELERİ ÖĞRENMEK
SİZİN SORUMLULUĞUNUZDUR!
Tele Radio, talimatlara uyulmadığı için
ortaya çıkan hiçbir hasar veya arızadan dolayı
sorumlu tutulamaz.
Böyle yapılması garantiyi geçersiz kılar.
Bu kılavuz, tüm ihtiyaçlarınızı
karşılamıyorsa, sık sorulan sorular ve güncel bilgiler için web
sitemizi ziyaret edin:
www.tele-radio.com
8
Güvenlik talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu ürün, sadece yetkili personel
tarafından kurulmalıdır.
Ekipmanı bağlamadan önce sabit ünitenin
güç kaynağını kapatın.
Çalışma alanını iyice gözden geçirin.
Hasarsız kablolar kullanın. Kabloların,
gevşek olarak asılmadı ndan emin olun.
Ürünü, kuvvetli titreşimlere maruz kalan
yerlere kurmaktan kaçının.
El ünitesine, sadece yetkili personel
erişebilmelidir.
El ünitesini denetimsiz olarak bırakmayın.
Ürünün tamir ve bakım işleri için bayinizle
irtibata geçin.
Talimatları, ileride referans olarak ve
sistemi yeniden programlamak için
kullanmak üzere muhafaza edin.
TR
EST
9
TR
EST
Sistem
Koruma sınıfı:
Çalışma frekansı:
Kanallar:
Kanal aralığı:
IP 65
2405-2480 MHz.
16
5 MHz.
RX1-A sabit ünite
10
Anten:
Ağırlık:
Arabirimler:
El ünitesi
Ağırlık:
Dahili
130 gram
RS232, RS485, OC, Dijital girişler
TX1-A
3 düğmeli
TX1-B
6 düğmeli
TX1-C
8 düğmeli
120 gram
Sabit ünite güç kaynağı
Güç kaynağı
5 V doğru akım 12 V doğru akım 24 V doğru akım Akım tüketimi
30 mA
30 mA
16 mA
TR
EST
Sabit ünitenin bağlanması
Güç kaynağını doğru bağlantı noktasına
taktığınızdan emin olun.
Sabit ünitenin yerleştirilmesi
• Rüzgar, nem ve suya karşı korumalı.
• Kablo tutucuları ve aşağıya
doğru havalandırma tapaları ile
suyun içeriye sızmasını önler.
• İdeal performans için iletken
olmayan yüzeylere yerleştirin.
• Mümkünse, ideal performans
için civardaki kablosuz ağ
(WLAN), Bluetooth ve 2,4
GHz frekansta çalışan diğer
cihazlardan uzakta tutun.
• Metal gövdeye yerleştirmeyin.
11
TR
•
RS232 ve RS485 için bükümlü ve
korumalı kablo tavsiye edilir.
EST Pillerin yerleştirilmesi
1.
2.
3.
4.
5.
Klipsi çıkarın
(2 vidalı).
Pil kapağını
çıkarın
(2 vidalı).
Pilleri içine
yerleştirin.
Pil kapağını
yerine geri
takın (2 vidalı).
Klipsi yerine geri takın (2 vidalı).
Pillerin geri dönüştürülmesi
Kullanılmış piller, her zaman geri
dönüştürülmelidir. Pillerin
uygun şekilde geri
dönüştürülmesiyle ilgili daha
fazla bilgi için bayinizle irtibata
geçin.
12
El ünitesi
TR
Ünitenin çalıştırılması
EST
1. El ünitesinin üzerindeki herhangi bir
düğmeye basın. Örn. düğme 1.
El ünitesi uyku modu
1. 10 saniyeden daha uzun süre hiçbir düğmeye
basılmazsa, el ünitesi uyku moduna geçer.
13
TR
EST
El ünitesi ışıkları
Lynx sistemi, el ünitesinin sadece
üst kırmızı/ yeşil ışık 1’i kontrol
eder. Işık 2-5’in fonksiyonları
müşterinin ana sisteminin tasarımına
göre belirlenir, bu sebeple burada
açıklanmamaktadır.
.......................................................................................
Işık 1 sürekli olarak yeşil renkte yanıyor.
El ünitesi aktif haldedir.
.......................................................................................
Işık 1, 0,25 saniyelik aralıklarla yeşil renkte
yanıp sönüyor.
Ünite, sabit üniteden bir bilgi almıştır.
.......................................................................................
Işık 1, 4 saniyelik aralıklarla kırmızı renkte yanıp
sönüyor.
Hafıza hasar görmüş olabilir. Bayinizle irtibata
geçin.
.......................................................................................
Işık 1, 2 saniyelik aralıklarla kırmızı renkte yanıp
sönüyor.
Ünite, kimlik kodu gibi bir başlangıç bilgisini
14
okuyamıyor. Bayinizle irtibata geçin.
.......................................................................................
Işık 1, 1 saniyelik aralıklarla kırmızı renkte
yanıp sönüyor.
El ünitesi, belleğinde hiçbir sabit ünite bulamıyor.
El ünitesini, bir sabit üniteye yükleyin.
.......................................................................................
Işık 1, 0,25 saniyelik aralıklarla kırmızı renkte
yanıp sönüyor.
Düşük pil. Pilleri değiştirin.
.......................................................................................
TR
EST
Sabit ünite
Sabit ünite ışıkları
ışık 1= yeşil
ışık 2= sarı
ışık 3= kırmızı
.......................................................................................
Kırmızı ışık 3 yanıp sönüyor.
Sabit ünite açık olduğu için aynı kanaldan radyo
paketleri gönderiliyor ve alınıyor.
.......................................................................................
Sarı ışık 2 yanıp sönüyor.
15
TR
EST
16
Bu üniteye yönlendirilen Modbus paketleri RS232
veya RS 485 alınıyor.
.......................................................................................
Kırmızı ışık 3 ve yeşil ışık 1 sürekli olarak
yanıyor.
Sabit ünite yükleme modunda (müşterinin ana
sisteminden bir yükleme komutu ile aktif hale
getirilmiş. Ünite yükleme modundayken hiçbir
Modbus komutuna cevap vermez. Ünite, yükleme
modunda 10 saniye boyunca durur.)
.......................................................................................
Kırmızı renkli ışık 3, 4 saniyelik aralıklarla yanıp
söner.
Hafıza hasar görmüş olabilir. Bayinizle irtibata
geçin.
.......................................................................................
Kırmızı renkli ışık 3, 2 saniyelik aralıklarla yanıp
söner.
Ünite, kimlik kodu gibi bir başlangıç bilgisini
okuyamıyor. Bayinizle irtibata geçin.
.......................................................................................
Sistemin bağlanması
TR
Dijital girişlere bağlantı
yapmak
EST
DİKKAT! Bu, dijital girişlere nasıl düğme/
anahtar bağlanacağının sadece bir örneğidir.
Ortama dikkat edilmelidir.
Dijital girişlere maksimum giriş gerilimi +3,3 V
doğru akımdır (topraklanmış).
17
TR
EST
18
Açık Kollektör (OC) çıkışlarına
bağlantı yapmak
DİKKAT! Bu, Açık Kollektör çıkışı
bağlantılarının bir örneğidir. Ortama dikkat
edilmelidir.
Bir önceki örnek, rölelerin açık kollektör
(OC) çıkışlarına yapılan tipik bir bağlantısını
göstermektedir. Röle gücü, bağlandığı ünitenin
güç kaynağınınkiyle aynı olmalıdır.
TR
EST
Röleyi kontrol eden açık kollektörün (OC)
maksimum gerilimi +24 V doğru akımdır. Her
açık kollektör (OC) çıkışı için maksimum akım
70 mA’dır.
(Tasarımda, röle için tekersiz diyot bulunur. Bu
sebeple, harici bir diyoda gerek yoktur.)
19
TR
EST
Garanti
Tele Radio ürünleri, malzeme, yapı ve üretim
hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Garanti süresince, arızalı ürünleri veya parçaları
yenileriyle değiştirebilir. Garanti kapsamındaki
iş, Tele Radio veya Tele Radio tarafından
belirlenmiş olan bir yetkili servis merkezi
tarafından yapılmalıdır. Aşağıdaki arızalar
garanti kapsamında değildir:
Normal aşınma ve yıpranmadan dolayı
•
oluşan arızalar.
•
Sarf malzemeler.
•
Yetkili olmayan kişiler tarafından
değiştirilmiş ürünler.
•
Yanlış kurulum veya kullanımdan
kaynaklanan arızalar.
•
Nem veya su hasarları.
Bakım ve onarım
Onarım ve bakımın sadece yetkili kişiler
tarafından yapıldığından emin olun. Sadece
Tele Radio yedek parçaları kullanın. Bir ürün
hakkında şikayette bulunmak veya başka bir
20
hizmet istemek için bayinizle irtibata geçin.
Bir şikayet veya hizmet konusunda bir bayi
ile irtibata geçtiğinizde elinizde sistemin
adı, modeli ve sorunun açıklaması bilgileri
bulunmalıdır. Bir ürünü iade etmeniz
gerekiyorsa, fatura numarası ve teslimat tarihi
de bulunmalıdır.
TR
EST
Çalıştırma talimatları
• Ürünü, kuru ve temiz bir yerde tutun.
• Bağlantılar ve antenlerin temiz
•
•
tutulduğundan emin olun.
Hafifçe nemlendirilmiş, temiz bir bezle
tozları silin.
Asla temizleme solüsyonları veya yüksek
basınçlı su kullanmayın.
Standartlar ve direktifler
Bu ürün, mevcut Avrupa direktifleri ve
standartlarına uygundur. “Uyumluluk
Bildirimi” www.tele-radio.com adresinden
indirilebilir.
21
TR
EST
22
FCC Bildirimleri
Bu cihaz, FCC
kuralları bölüm
15’e uygundur.
Çalıştırma,
aşağıdaki iki
koşula tabidir: 1.
Bu cihaz, zararlı
bir çakışmaya
sebep olmaz 2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya sebep
olabilecek çakışmaları kabul etmelidir. Dikkat:
Üretici, bu ekipman üzerinde yetkili olmayan
kişiler tarafından yapılacak değişikliklerden
dolayı meydana gelebilecek hiçbir radyo ve
televizyon çakışmasından sorumlu değildir. Bu
tür değişiklikler, kullanıcının bu cihazı kullanım
yetkisini geçersiz kılabilir. Bu cihaz. Bu tür
değişiklikler, kullanıcının bu cihazı kullanım
yetkisini geçersiz kılabilir.
Seadete dokument Saadaolevad kanalid
Puldid
Alustamine
Ohutusjuhised
Süsteem
Statsionaarse seadme toitevarustus
Ühendage statsionaarne seade
Statsionaarse seadme paigaldamine
Paigaldage patareid
Patareide ümbertöötlemine
Pult
Käivitage pult
Pult ooterežiimis
Puldi LED-id
Statsionaarne seade
Statsionaarse seadme LED-id Ühendage süsteem
Kuidas luua digitaalsete sisendite ühendusi
Kuidas luua ühendusi lahtise kollektoriga
(OC) väljunditele
Garantii
Kasutusjuhised
FCC deklaratsioonid
24
25
26
28
29
30
31
31
31
32
32
33
33
33
34
35
35
37
37
TR
EST
38
40
40
41
23
TR
EST
TELE RADIO
Seadete dokument
Laadi printimiseks alla aadressilt:
www.tele-radio.com
PULT
Artiklinr:_____________________
Seerianr: ____________________
Raadiokanal:__________________
STATSIONAARNE SEADE
Artiklinr:____________________________
Seerianr: ___________________________
Raadiokanal:_________________________
RS232 Modbusi jadasäte:________________
RS485 Modbusi jadasäte:________________
RS232 Modbusi aadress:_________________
RS485 Modbusi aadress:_________________
24
Saadaolevad kanalid
TR
EST
25
TR
EST
Puldid
TX1-A nuppu
nupp 1
nupp 2
nupp 3
TX1-B nuppu
+
nupp 4
nupp 5
nupp 6
TX1-C nuppu
+
nupp7
nupp 8
Handenhet LED
14. LED 1 (punase/rohelise)
15. LED 2 (punase)
16. LED 3 (punase)
17. LED 4 (punase)
18. LED 5 (punase)
26
Statsionaarne seade
Digitaalsisendid
TR
EST
LED 1rohelise
LED 2kollane
LED 3punase
27
TR
EST
Alustamine
Lugege juhend enne toote monteerimist,
paigaldamist, programmeerimist ja
kasutamist läbi.
TEIE VASTUTATE
OMA RIIGIS/REGIOONIS
KEHTIVATE SEADUSTE JA
EESKIRJADE
VÄLJASELGITAMISE EEST
Tele Radio ei vastuta
kahjustuste ega muude rikete eest, mis tekivad
juhendi eiramisel. Vastasel korral võib garantii
kehtetuks muutuda.
Kui juhend ei vasta kõigile teie küsimustele, külastage
korduma kippuvate küsimuste ja viimaste uudiste lugemiseks
meie veebilehte:
www.tele-radio.com
28
Ohutusjuhised
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seda toodet tohib paigaldada ainult
kvalifitseeritud personal.
Lülitage statsionaarse seade toitevarustus
enne seadme ühendamist välja.
Tagage tööpiirkonnast ülevaade.
Kasutage kahjustamata kaableid.
Kontrollige, ega kaablid ei ripu lahtiselt.
Vältige toote paigaldamist tugeva
vibratsiooniga piirkondadesse.
Puldile tohivad juurde pääseda ainult
kvalifitseeritud töötajad.
Ärge jätke pulti järelevalveta.
Pöörduge toote remontimiseks ja
hoolduseks edasimüüja poole.
Säilitage juhend hilisemaks kasutamiseks
ja süsteemi ümberprogrammeerimiseks.
TR
EST
29
TR
EST
Süsteem
Kaitseklass: Töösagedus: Kanalid:
Kanalivahe: IP 65
2405-2480 MHz.
16
5 MHz.
Statsionaarne seade RX1-A
Antenn:
Kaal:
Liidesed:
Pult
Kaal:
30
sisemine
130 grammi
RS232, RS485, OC, digitaalsed sisendid
120 grammi
TX1-A
3 nuppu
TX1-B
6 nuppu
TX1-C
8 nuppu
Statsionaarse seadme toitevarustus
Toitevarustus Voolutarve
5 VDC
30 mA
12 VDC
30 mA
24 VDC
16 mA
TR
EST
Ühendage statsionaarne seade
Kontrollige, kas olete ühendanud
toitevarustuse õige ühendusklemmiga.
Statsionaarse seadme paigaldamine
•
•
•
•
•
•
Tuule, niiskuse ja vee eest
kaitstuna.
Kaablihoidikute ja õhutusavadega
allpool, et vesi sisse ei imbuks.
Optimaalse töö tagamiseks tuleb
seade paigaldada mittejuhtivale
pinnale.
Võimalusel hoidke eemal WLAN-,
Bluetooth- ja muudest 2,4 GHz
seadmetest.
Ärge paigaldage metallümbrisesse.
Mudelitel RS232 ja RS485 soovitatakse
31
kasutada keerutatud või varjestatud
kaablit.
TR
EST
Paigaldage patareid
1.
2.
3.
4.
5.
Eemaldage klamber
(2 kruviga).
Eemaldage
patareikate.
(2 kruviga).
Asetage patareid
sisse.
Asetage
patareikate tagasi (2 kruviga).
Asetage klamber tagasi (2 kruviga).
Patareide ümbertöötlemine
Kasutatud patareid tuleb alati
ümber töödelda. Lisateavet
patareide ümbertöötlemise
kohta oma piirkonnas saate oma
edasimüüjalt.
32
Pult
Käivitage pult
TR
EST
1. Vajutage puldil suvalist nuppu.
Nt nupp 1.
Pult ooterežiimis
1. Pult lülitub ooterežiimi, kui 10 sekundi
jooksul pole vajutatud ühtegi nuppu.
33
TR
EST
puldi LED-id
Lynxi süsteem juhib ainult puldi
ülemist punast/rohelist LED 1.
LED-ide 2-5 talitluse määrab kliendi
host-süsteemi disain ja seetõttu ei
saa seda siin kirjeldada.
.......................................................................................
LED 1 põleb pidevalt rohelise tulega.
Pult on aktiveeritud.
.......................................................................................
LED1 vilgub rohelise tulega ja intervalliga
0,25 s.
Seade on saanud statsionaarselt seadmelt
kinnituse.
.......................................................................................
LED1 vilgub punase tulega ja intervalliga 4 s.
Välkmälu võib olla kahjustunud. Pöörduge oma
edasimüüja poole.
.......................................................................................
LED1 vilgub punase tulega ja intervalliga 2 s.
Seade ei saa lugeda käivitusteavet, nt ID-koodi.
Pöörduge oma edasimüüja poole.
.......................................................................................
34
LED1 vilgub punase tulega ja intervalliga 1 s.
Pult ei leia oma mälust ühtegi statsionaarset
seadet. Salvestage pult statsionaarses seadmes.
.......................................................................................
LED1 vilgub punase tulega ja intervalliga 0,25 s.
Tühi patarei. Vahetage patareid.
.......................................................................................
TR
EST
statsionaarne seade
statsionaarse seadme LED-id
LED 1-rohelise
LED 2- kollane
LED 3-punase
.......................................................................................
Punane LED 3 vilgub.
Raadiopakette saadetakse ja võetakse vastu samal
kanalil, millele on seatud statsionaarne seade.
.......................................................................................
Kollane LED 2 vilgub.
Sellele seadmele suunatud Modbusi paketid
saabuvad mudelisse RS232/RS485.
.......................................................................................
35
TR
EST
36
Punane LED 3 ja LED 1 põlevad pidevalt.
Statsionaarne seade on salvestusrežiimis
(aktiveeritakse salvestuskäsuga kliendi hostsüsteemist. Seade ei vasta salvestusrežiimis
Modbusi käskudele. Seade jääb salvestusrežiimi
10 sekundiks).
.......................................................................................
Punane LED 3 vilgub intervalliga 4 s.
Välkmälu võib olla kahjustunud. Pöörduge oma
edasimüüja poole.
.......................................................................................
Punane LED 3 vilgub intervalliga 2 s.
Seade ei saa lugeda käivitusteavet, nt ID-koodi.
Pöörduge oma edasimüüja poole.
.......................................................................................
Ühendage süsteem
Kuidas luua digitaalsete
sisendite ühendusi
TR
EST
MÄRKUS! See on vaid näide, kuidas nuppe/
lüliteid digitaalsete sisenditega ühendada.
Arvestada tuleb konkreetsete tingimustega.
Max sisendpinge digitaalsetel sisenditel on +3,3
VDC (maaühendus).
37
TR
EST
Kuidas luua ühendusi
lahtise kollektoriga (OC)
väljunditele
MÄRKUS! See on näide lahtise kollektoriga
väljundite ühenduste kohta.
38
Arvestada tuleb konkreetsete tingimustega.
Eelmises näites on toodud releede tüüpiline
ühendus OC-väljunditega. Relee võimsus peab
olema sama nagu seadme peatoitel.
TR
EST
Releed juhtiva OC max pinge on +24 VDC.
max vool on 70 mA iga OC-väljundi kohta.
(Relee vastudiood kuulub standardvarustusse.
Välist dioodi pole selleks vaja.)
39
TR
EST
Garantii
Tele Radio toodetele kehtib materjali-,
konstruktsiooni- ja tootmisvigade garantii.
Garantii ajal võib Tele Radio vahetada toote
või selle vigased osad uute vastu. Garantiitöid
tohivad käbi viia vaid Tele Radio või tema poolt
volitatud teeninduskeskus. Garantii alla ei
kuulu:
•
Normaalsest kulumisest tulenevad rikked.
•
Kuluvad osad.
•
Tooted, mida on omavoliliselt
modifitseeritud.
•
Valest paigaldusest või kasutamisest
tulenevad rikked.
Auru- või veekahjustused.Kui peate toote
•
tagastama, tuleb kaasa panna ka arve
number ja kohaletoimetamise kuupäev.
Kasutusjuhised
Hoidke toodet kuivas ja puhtas
kohas.
Veenduge, et kontaktid ja antennid on
puhtad. Pühkige tolm kergelt niisutatud, puhta
lapiga. Äge kasutage puhastuslahuseid ega
survevett.
40
Standardid ja direktiivid
See toode vastab kehtivatele Euroopa
direktiividele ja standarditele.
Vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida
aadressilt: www.tele-radio.com.
TR
EST
FCC deklaratsioonid
See seade vastab FCC
eeskirjade osale 15. Kasutamisel kehtivad kaks
eeltingimust:
1. Seade ei tohi põhjustada
kahjulikke raadiohäireid
2. Seade peab taluma häireid, mida võib
põhjustada soovimatu talitlus.
Märkus: Tootja ei vastuta raadio- ega telerihäirete eest, mis tekivad selle seadme
omavolilisel modifitseerimisel. Sellised modifikatsioonid võivad muuta kehtetukd kasutaja
õiguse seadet kasutada. See varustus. Sellised
modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks
kasutaja õiguse seadet kasutada.
41
TELE RADIO AB
Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: [email protected]
www.tele-radio.com
TELE RADIO AB
TELE RADIO SVERIGE
Sweden, Main office
Sweden
Tel.+46
+46
(0)31-748
54 60
Tel.
(0)31-724
98 00
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
TELE RADIO OÜ
Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail:
[email protected]
www.tele-radio.com
TELE RADIO GmbH
Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: [email protected]
TELERADIO
RADIOLTD
SVERIGE
TELE
Sweden
England
Tel.+44
+46(0)
(0)31-724
98 00
Tel.
1625 509125
e-mail:[email protected]
[email protected]
e-mail:
TELE
TELERADIO
RADIOLLC
OÜ
North
America & Latin America
Estonia
Tel.
(305)
Tel.+1
+372
44459
5110763
55
e-mail:
e-mail:[email protected]
[email protected]
TELE
TELERADIO
RADIOBV
GmbH
Benelux
Germany
Tel.
41 20
Tel.+31-(0)70-419
+49 (0)94 51-944
8 550
e-mail:
e-mail:[email protected]
[email protected]
TELE RADIO LTD
England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: [email protected]
TELE RADIO LLC
North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: [email protected]
TELE
TELE
RADIO
RADIO
ASIA
ASIA
ChinaChina
Tel. +86-(0)592-3111168
Tel. +86-(0)592-3111168
.de e-mail:
e-mail:
[email protected]
[email protected]
www.tele-radio.com
TELE RADIO BV
Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: [email protected]
TELE
TELE
RADIO
RADIO
TURKEY
TURKEY
Turkey
Turkey
Tel. +90-532
Tel. +90-532
292 4448
292 4448
e-mail:
e-mail:
[email protected]
[email protected]
TELE
RADIO
OÜAS
TELE
TELE
RADIO
RADIO
AS
Estonia
Norway
Norway
Tel. +47-6933
+372+47-6933
44 511
55
Tel.
Tel.
4900
4900
e-mail:
[email protected]
e-mail:
e-mail:
[email protected]
[email protected]
TELE RADIO GmbH
Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: [email protected]
TELE RADIO ASIA
China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: [email protected]
TELE RADIO LLC
North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: [email protected]
TELE RADIO BV
Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: [email protected]
TELE RADIO AS
Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: [email protected]

Benzer belgeler