Assurance of Support - Department of Human Services

Yorumlar

Transkript

Assurance of Support - Department of Human Services
Assurance of Support
Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya’da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir
Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.
Hangi vize başvurularının bir Aos’ye ihtiyacı olduğuna Department of Immigration and
Citizenship ve kimin assurer olabileceğine Department of Human Services karar verir.
Sizden bir assurer olmanız istenmişse, size gerekli bilgileri sağlayarak yardımcı olabiliriz.
Tüm potansiyel assurer’ların bizimle bir görüşme yapmaları gerekir.
Avustralya’ya bir AoS kapsamında gelmişseniz bu, vize tipinize bağlı olarak, assurer’ınızın
sizi iki veya on yıl desteklemesi gerektiği anlamına gelir. Genel olarak, siz ve bakmakla
yükümlü olduğunuz kişiler bir AoS anlaşması kapmasında iken, Centrelink ödemesi
talebinde bulunamazlar.
Bir Assurance of Support nedir?
Bir AoS, Avustralya’da ikamet eden bir kişi veya kuruluş ile (assurer) Australian
Government arasında yapılan bir anlaşmadır. Assurer göçmeni (assuree) desteklemeyi
kabul eder, böylece Centrelink ödemelerine bağlı kalmaz. Assurer ayrıca, AoS periyodu
sırasında assuree’ye ödenen tüm geri alınabilir hükümet ödemelerini geri ödemeyi de
kabul eder. Assuree’nin çocukları ile ilgili destek de, anlaşma kapsamında geri alınabilirdir
(aşağıya bakın).
Assurer’ın destek sağlama konusundaki finansal kapasitesini değerlendirerek, kimin
assurer olabileceğine biz karar veririz. Bir assurer olmak üzere başvurmadan önce, bir
AoS sağlama konusundaki yasal ve finansal yükümlülükleri karşılayıp
karşılayamayacağınızı dikkate almanız gerekir.
Kapsam periyodu
Verilen vize tipine bağlı olarak, bir AoS iki veya on yıllık bir süre için olabilir. Assuree
Avustralya’da ise, AoS yeni vizenin verildiği tarihten başlayacaktır. Assuree Avustralya’da
değilse, AoS assuree’nin Avustralya’ya ulaştığı tarihten başlayacaktır.
Assurer ile assuree arasındaki ilişkide bir bozulma olsa bile, AoS tam periyot için
yürürlükte kalır.
Geri alınabilir ödemeler
Assurer destek sağlayamıyorsa veya assuree için desteği kabul etmek makul değilse, AoS
periyodu sırasında bir assuree’ye finansal destek sağlayabiliriz. Bunu yapmadan önce,
genellikle hem assurer, hem de assuree ile konuşuruz.
Assuree’ye yapılacak geri alınabilir ödemelerin, assurer tarafından bize geri ödenmesi
gerekir. Bunlar aşağıdakileri içerir:
•
•
•
•
Austudy Payment
Newstart Allowance
Parenting Payment (Partnered)
Parenting Payment (Single)
CO148TUR.1206
PAGE 1 OF 3
•
•
•
•
Sickness Allowance
Special Benefit
Widow Allowance
Youth Allowance.
Rent Assistance ve Crisis Payment gibi ek ödemeler de geri alınabilir.
Banka garantileri
Bazı AoS anlaşmaları, Commonwealth Bank of Australia tarafından verilen bir banka
garantisi gerektirir. Assurer’ın bir kuruluş olması ve göç kurallarına göre güvenlik
gerektiğinde bu gerekli olur. Assurer’ın, banka garantisi kapsamında bir vadeli mevduat
sunması gerekecektir.
Tarafımızca talep edilmedikçe, banka garantisini ayarlamamalısınız.
Banka garantisi AoS periyodu sırasında geri alınabilir ödemelerin neden olduğu borçlar
için kullanılabilir. Banka garantisi tüm miktarı kapsamıyorsa, bakiyeyi assurer’dan almak
için, borç tahsilatı güçlerimizi (Social Security Act 1991 kapsamında) kullanacağız. Bu,
davayı da içerebilir.
Banka garantisi ne kadardır?
İki yıllık bir AoS için, banka garantisi miktarı tek yetişkin için 5.000 $ ve aynı vize
başvurusundaki iki yetişkin için 7.000 $’dır.
On yıllık bir AoS için,miktar tek yetişkin için 10.000 $ ve aynı vize başvurusundaki iki
yetişkin için 14.000 $’dır.
Assurer’ın bir kuruluş olduğu durumlarda, güvence tarafından bir veya iki yetişkinin
kapsanmış olmasından bağımsız olarak, banka garantisi iki yıllık AoS için 10.000 $ ve 10
yıllık AoS için 20.000 $’dır.
Daha fazla bilgi için
•
•
•
•
132 850* no.lu telefondan bizi arayın
humanservices.gov.au adresinden web sitemizi ziyaret edin
131 881* no.lu telefondan Department of Immigration and Citizenship ile bağlantıya geçin
immi.gov.au adresinden Department of Immigration and Citizenship web sitesini ziyaret
edin
Bizimle Türkçe dilinde konuşmak için, 131 202* no.lu telefonu arayın.
humanservices.gov.au sitemizde de Türkçe dilinde bilgi bulabilirsiniz
Feragat
Bu yayında yer alan bilgiler, yalnızca ödemeler ve hizmetler konusunda yol göstermesi için sağlanmıştır. Bu bilgiler
Haziran 2012 tarihi itibariyle doğrudur. Bu yayını o tarihten sonra kullanmanız durumunda, lütfen detayların güncel olup
olmadığını bizden kontrol edin
ASSURANCE OF SUPPORT
CO148TUR.1206
PAGE 2 OF 3
Department of Human Services
*Ev telefonunuzdan bakanlığın ‘13’lü numaralarına yapılan aramaların ücretleri, telefon servis sağlayıcınıza bağlı olarak
değişir. Kamuya açık telefonlardan ve cep telefonlarından yapılan çağrılar daha yüksek olarak ücretlendirilir.
ASSURANCE OF SUPPORT
CO148TUR.1206
PAGE 3 OF 3
Department of Human Services
Assurance of Support
Some migrants need to get an Assurance of Support (AoS) before their visa to live in Australia can
be granted.
The Department of Immigration and Citizenship determines which visa applications need an AoS
and the Department of Human Services decides who can be an assurer.
If you have been asked to become an assurer, we can assist you with information. All potential
assurers need to have an interview with us.
If you arrived in Australia under an AoS, it means your assurer is required to support you in
Australia for two or 10 years, depending on your visa type. Generally, you and your dependants
cannot claim Centrelink payments while covered by an AoS agreement.
What is an Assurance of Support?
An AoS is a legal agreement between an Australian resident or organisation (the assurer) and the
Australian Government. The assurer agrees to support the migrant (the assuree), so they don’t
have to rely on Centrelink payments. The assurer also agrees to repay any recoverable
government payments paid to the assuree during the AoS period. Support for any children of the
assuree may also be recoverable under the agreement (see below).
We decide who can be an assurer by assessing the assurer’s financial capacity to provide support.
Before applying to become an assurer, you should consider whether you are able to meet the legal
and financial obligations of providing an AoS.
Period of coverage
An AoS can be for a period of two or 10 years, depending on the type of visa granted.
If the assuree is in Australia, the AoS will start from the date the new visa is granted.
If the assuree is not in Australia, the AoS will start from the date the assuree arrives in Australia.
The AoS remains in force for the full period even if there is a breakdown in the relationship
between the assurer and the assuree.
Recoverable payments
We may provide financial support to an assuree during the period of an AoS if the assurer cannot
provide support or it’s unreasonable for the assuree to accept support. Before doing this, we’ll
usually speak to both the assurer and assuree.
Recoverable payments made to the assuree must be repaid to us by the assurer.
These include:
Austudy Payment
Newstart Allowance
Parenting Payment (Partnered)
Parenting Payment (Single)
Sickness Allowance
Special Benefit
Widow Allowance
Youth Allowance.
Additional payments such as Rent Assistance and Crisis Payment may also be recoverable.
CO148.1206
PAGE 1 OF 2
Bank guarantees
Some AoS agreements require a bank guarantee issued by the Commonwealth Bank of Australia.
This is necessary if the assurer is an organisation or when security is required by the migration
rules. The assurer will need to lodge a term deposit for the amount of the bank guarantee.
You must not arrange the bank guarantee until requested to do so by us.
The bank guarantee may be used for debts caused by recoverable payments during the AoS
period. If the bank guarantee doesn’t cover the total amount, we’ll use our debt recovery powers
(under the Social Security Act 1991) to recover the balance from the assurer. This may include
taking court action.
How much is the bank guarantee?
For a two year AoS, the bank guarantee amount is $5000 for one adult and $7000 where there are
two adults on the same visa application.
For a ten year AoS, the amount is $10 000 for one adult and $14 000 if there are two adults on the
same visa application.
Where the assurer is an organisation, the bank guarantee is $10 000 for a two year AoS and $20
000 for a 10 year AoS, regardless of whether there are one or two adults covered by the
assurance.
For more information
call us on 132 850*
visit our website at humanservices.gov.au
contact the Department of Immigration and Citizenship on 131 881*
visit the Department of Immigration and Citizenship’s website at immi.gov.au
To speak to us in a language other than English, call 131 202*.
Information in other languages can also be found on our website at humanservices.gov.au
Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services. This information is
accurate as at June 2012. If you use this publication after that date, please check with us that the details are current.
*Charges for calls from your home phone to the department’s ‘13’ numbers vary depending on your telephone service
provider. Calls from public and mobile phones are charged at a higher rate.
ASSURANCE OF SUPPORT
C0148.1206
PAGE 2 OF 2
Department of Human Services

Benzer belgeler

Waiting period - Turkish - Department of Human Services

Waiting period - Turkish - Department of Human Services you reclaim a payment within 13 weeks of receiving an income support payment or Department of Veterans’ Affairs Service Pension you are doing a rehabilitation program, or you are doing an approved ...

Detaylı

Working Credit - Department of Human Services

Working Credit - Department of Human Services Working Credit lets you keep your concession cards and other benefits for a period of time after you start working. Even after you have used up all your working credits and receive no payments fro...

Detaylı

alt lisans ve sertifikasyon sözleşmesi

alt lisans ve sertifikasyon sözleşmesi Veri tabanına girilen çiftçilik belgeleri ise CP veya CP’nin yetkili temsilcileri tarafından yüklenmektedir.

Detaylı

Education UK Days

Education UK Days Alison Fotheringham, UK Visa and Immigration

Detaylı