Ana Sayfa https://www.signup4.net/Public/ap.aspx?EID=BAPW10E

Transkript

Ana Sayfa https://www.signup4.net/Public/ap.aspx?EID=BAPW10E
Ana Sayfa https://www.signup4.net/Public/ap.aspx?EID=BAPW10E
Home
Register
Agenda
Contact Info
Hotel Info
Best Aquaculture Practices - Free
Mediterranean Workshops
19-21 May 2014 - Bodrum, Turkey
Ana Sayfa
Kayıt
Gündem
İletişim Bilgileri
Otel Bilgileri
En İyi Akuvakültür Uygulamaları – Ücretsiz
Akdeniz Çalıştayları
19-21 Μayıs 2014 – Bodrum, TÜRKİYE
For information about the BAP
Mediterranean Workshop in Bodrum, Turkey
19-20th May 2014, please click here: Turkey
Workshop
Türkiye Bodrum’da, 19-21 Mayıs 2014
tarihlerinde düzenlenecek BAP Akdeniz
Çalıştayına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen
burayı tıklayınız: Turkey Workshop
Organized by the Global Aquaculture
Alliance, these free two-day workshops are
designed for Mediterranean aquaculture
producers eager to learn more about the
Best Aquaculture Practices (BAP) third-party
certification system.
The BAP standards encompass the entire
aquaculture production chain and every key
element of responsible aquaculture,
including environmental and social
responsibility, food safety, animal welfare
and traceability. Sea bass, sea bream and
meager are among the species covered by
the BAP Standards.
İki gün sürecek olan çalıştay, Global
Aquaculture Alliance tarafından, arzu eden
Akdeniz su ürünleri yetiştiricilerine üçüncü taraf
belgelendirme sistemi olan Best Aquaculture
Practices (BAP)’i öğrenmeleri için
düzenlenmiştir.
BAP tüm yetiştiricilik ürünleri zincirini ile
çevresel ve sosyal sorumluluk, gıda güvenliği,
balık refahı ve izlenebilirlik dâhil, sorumlu
yetiştiricilikle ilgili her önemli elementleri
kapsamaktadır. Levrek, çipura ve granyoz BAP
standartlarının kapsadığı türler arasındadır.
Day 1:
Overview of BAP Certification System
BAP Seafood Processing Plant Standards
BAP Feed Mill Standards
1. Gün
BAP Sertifikasyon Sistemine genel bakış
BAP İşleme Tesisi Standartları
BAP Balık Yemi Fabrikası Standartları
Day 2:
BAP Finfish and Crustacean Farm
Standards
new BAP Hatchery and Nursery Standards
BAP Market Development
2. Gün
BAP Balık ve Kabuklu Yetiştiricilik Tesisi
Standartları
BAP Kuluçkahane ve Adaptasyon Tesisi
Standartları
BAP Pazar Geliştirme
İRTİBAT:
CONTACT:
Emil Avalon
Emil Avalon
European Market Development
European Market Development
+44 7726 939525
+44 7726 939525
[email protected]
[email protected]
GAA
GAA
The Global Aquaculture Alliance is an
Global Aquaculture Alliance, kar amacı
international, non-profit trade association
dedicated to advancing environmentally and
socially responsible aquaculture. GAA
recognizes that aquaculture is the only
sustainable means of increasing seafood
supply to meet the food needs of the world's
growing population.
Through the development of its Best
Aquaculture Practices certification
standards, GAA has become the leading
standards-setting organization for
aquaculture seafood
gütmeyen, kendini çevresel ve sosyal sorumlu
yetiştiriciliğin geliştirilmesine adamış uluslar
arası bir kuruluştur. GAA, Dünya’nın büyüyen
gıda ihtiyaçlarını sürdürülebilir olarak
karşılamanın yegâne yolunun su ürünleri
yetiştiriciliği olduğunun bilincindedir.
Bu kapsamda, kendi “Best Aquaculture
Practices” uygulamasını geliştiren GAA su
ürünleri yetiştiricilik ürünlerinin standartlarının
oluşturulmasında lider haline gelmiştir.
Kayıt
https://www.signup4.net/public/ap.aspx?EID=BAPW10E&OID=130
Live interpretation of oral
presentations and translated written
materials provided. Please complete
contact information below.
All workshop presentations, coffee
break and lunch items are provided to
qualified participants free of charge.
The purpose of the BAP Responsible Cage Aquaculture
workshop is to educate and inform
industry professionals in the
Mediterranean region. GAA reserves
the right to limit participation based
upon qualified criteria and availability.
Upon submitting this form, the BAP
training team will review your
eligibility. A member of the team will
contact you via email to provide final
registration instructions.
Çalıştayda yapılacak sunumların anında Türkçeye
çevirisi yapılacak ve tercüme edilmiş basılı materyal
sağlanacaktır. Lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini
tamamlayınız
Tüm çalıştay materyalleri, kahve molaları ve öğle
yemekleri katılımcılara ücretsiz olarak sağlanacaktır.
BAP – Sorumlu Kafes Yetiştiriciliği Çalıştayının amacı,
Akdeniz havzasındaki sektör profesyonellerini eğitmek
ve bilgilendirmektir.
GAA kalite kriterlerine ve imkanlarına göre katılımcı
sayısını sınırlama hakkına sahiptir.
Bu form gönderildikten sona BAP eğitim ekibi, sizin
uygunluğunuzu gözden geçirir. Ekipten bir kişi e-mail
yoluyla sizinle kesin kayıt işlemleri için irtibata geçer.
There is a GAA room block at the
Grand Yazıcı Hotel in Bodrum. Hotel
discounts apply for those attending
the conference. The administrative
contact will provide details about the
hotel room block in your training city.
Çalıştay Bodrum’da Grand Yazıcı Otelinde
yapılacaktır. Otel bu çalıştay katılımcıları için özel
indirim uygulayacaktır. Yönetici irtibat kişisi, sizin
adınıza rezervasyon yapılan oda ile ilgili size detaylı
bilgi sunacaktır.
BAP Workshop - Responsible Cage BAP Çalıştayı – Sorumlu Kafes Yetiştiriciliği
Aquaculture
Click here to modify a previously
entered registration.
Required Field
Required Response
First Name
Last Name
Business Name
Title
Business Division
Email Business
Business Address Line 1
Business Address Line 2
Business City
Business State
Business Zip
Business Phone
Gender
Male
Female
Please indicate which seminar you
will attend
Athens, Greece (Metropolitan Hotel)
13-14 May 2014
Bodrum, Turkey (Grand Yazıcı Hotel
19-20 May 2014
Password To Modify
Re-Enter Password:
What part of the value chain do you
represent (Select all that apply)
Feed (Nutrition, Research, Production
Hatchery
Farm (Production)
Processing
Reprocessing (Value-Added)
Importing
Exporting
Quality Control
Certification / Auditing
Buyer (Food service or Retail)
Other
Select the gross revenue range for
your operation
Less than $1 Million USD
$1 Million - $10 Million USD
$10 Million - $50 Million USD
Daha önce girilen kayıtta değişiklik yapmak için
lütfen burayı tıklayınız.
* Doldurulması zorunludur
Cevaplandırılması zorunludur.
İsim
Soy isim
Şirket Adı
Unvanı
Faaliyet Alanı
İş e-posta adresi
İş adresi satır 1
İş adresi satır 2
Çalıştığı şehir
Çalıştığı eyalet
İş Posta Kodu
İş Telefonu
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Lütfen hangi seminere katılacağınızı belirtiniz
Atina, Yunanistan /13-14 Μayıs 2014
Metropolitan Otel
Bodrum, Τürkiye / 19-20 Μayıs 2014
Değişiklik için şifrenizi giriniz
Şifrenizi tekrar giriniz
Yetiştiricilik zincirinin hangi bölümünü temsil
ediyorsunuz
Yem ( Besleme, araştırma, üretim)
Kuluçkahane
Balık çiftliği
İşleme
İleri işleme
İthalat
İhracat
Kalite Kontrol
Sertifikasyon / Denetim
Müşteri ( gıda servisi veya perakendeci)
Diğer
Operasyonunuzun brüt hasılat aralığını seçiniz
1 milyon ABD $’ dan az
1 - 10 milyon ABD $
10 - 50 milyon ABD $
$50 Million - $250 Million USD
Greater than $250 Million
Name all species of fish and
crustacean in your business.
Select your language assistance
options.
I will require on site interpretation to
Turkish
I am fluent in spoken and written
English
Would you like information about the
GAA room block at the hotel?
Yes
No
Please tell us where you learned
about the BAP Mediterranean
workshops.
Submit application
50 - 250 milyon ABD $
250 ABD $’den fazla
İştigal ettiğiniz tüm balık ve kabuklu türlerinin isimleri
Hangi dilde size yardımcı olunmasını istediğinizi
belirtiniz
Anında Türkçe tercümeye ihtiyacım olacak
Akıcı olarak İngilizce konuşup yazabiliyorum
Otel odanıza GAA ile ilgili bilgi bırakılmasını ister
misiniz?
Evet
Hayır
Lütfen bize BAP Akdeniz Çalıştayının olacağını
nereden öğrendiğinizi söyler misiniz?
Başvurunuzu onaylayın
Gündem https://www.signup4.net/public/ap.aspx?EID=BAPW10E&OID=110
Presenters: Goché & Peterson
Konuşmacı: Goché & Peterson
Conference presentations will
be in the Satsuma meeting
room at the Grand Plaza Hotel
in Bodrum, Turkey on 19th 21th May. Oral presentations
will be interpreted into Turkish.
Powerpoint slides are
translated into Greek, Turkish,
French, Italian and Spanish.
Konferans sunumları, 19-21
Mayıs tarihlerinde, Türkiye,
Bodrum’da, Grand Plaza Otelde
Satsuma toplantı salonunda
olacaktır. Oral sunumlar anında
Türkçeye çevrilecektir.
Powerpoint slâytlar ise Türkçe,
Yunanca, Fransızca, İtalyanca ve
İspanyolca tercüme edilecektir.
Munday
May 19,
2014
8:00AM 9:00AM
19 Mayıs
2014,
Pazartesi
Registration - Satsuma Lobby, 8:00 - 9:00
Grand Plaza Hotel
Registration Items, meet the
trainers and sponsors
9:00AM 10:30AM
Common Elements for All
BAP Standards - Satsuma
Meeting Room
GAA & BAP Certification
Program: History & Overview,
BAP Certification Statistics;
BAP- Elements of a credible
certification scheme Standards
1 & 2: Community: Property
Rights and Regulatory
9:00 - 10:30
Kayıt – Grand Yazıcı Oteli
Satsuma toplantı salonu girişinde
yapılacak ve ilgili dokümanlar
kursiyer ve destekleyen
kurumlara verilecektir.
Tüm BAP standartları için
gerekli temel elementler Satsuma Toplantı Salonu
GAA & BAP Sertifikasyon
Programı: Tarihçesi ve Genel bir
bakış, BAP Sertifikasyon
istatistikleri; BAP-1 ve 2 No’lu
Standartların Güvenilir
Sertifikasyon Şeması: Toplum:
Mülkiyet Hakları ve Mevzuata
10:30AM 10:45AM
10:45AM 1:00PM
1:00PM 1:45PM
1:45PM 2:15PM
2:15PM 3:30PM
3:30PM 3:45PM
3:45PM 5:00PM
Tuesday
May 20,
2014
compliance & Community
Relations Questions &
Answers
Coffee Break - Corfu I Room
Lobby
Compliments of our sponsors
BAP SEAFOOD
PROCESSING STANDARD Corfu I
Standard 3: Community:
Worker Safety & Employee
Relations; Standard 11:
Environment: Storage,
Disposal of Supplies &
Wastes; Standard 16:
Traceability: Record-Keeping
Requirements; Overview of
BAP Processing Standard;
Questions & Answers
LUNCH - Panaroma
Restaurant – Grand Yazıcı
Hotel
COMPLIMENTS OF LOCAL
SPONSOR
Local Industry Presentation -
uygunluk & Toplumla ilgili Sorular
ve Cevaplar
10:30-10:45
10:45- 1:00
1:00-1:45
ÖĞLE YEMEĞİ – Tepenyaki
Restoran, Grand Yazıcı Otel
Yerel Sponsorlarımızın ikramı
1:45- 2:15
Yerel Sektör Sunumları
Goché - BAP Deniz Ürünleri
İşleme Tesisi Standartları
2:15 - 3:30
Standart 2 & 5 –Standart 2:
Kalite Sistemleri
Yönetimi/HACCP; Standart 5:
Gıda Güvenliği Yönetimi; Sorular
ve Cevaplar
3:30- 3:45
Çay-Kahve Molası – Satsuma
Toplantı salonu lobisi
3:45 - 5:00
BAP Yem Fabrikası Standartları
– Soru ve cevapların ardından
Goché - BAP Seafood
Processing Plant Standard
Standards 2 & 5 - Corfu I
Standard 2: Quality System
Management/HACCP;
Standard 5: Food Safety
Management; Questions &
Answers
Coffee Break - Complimentary
BAP Feed Mill Standard - Followed by Questions &
Answers
Çay-Kahve Molası – Satsuma
Toplantı salonu lobisi
Sponsorlarımızın ikramı
BAP DENİZ ÜRÜNLERİ İŞLEME
STANDARTLARI – Standart 3:
Çalışanlar: İşçi Güvenliği ve
Personel İlişkileri; Standart 11:
Çevre: Depolama, Sarf
Malzemesi ve Atıkların Bertarafı;
Standart 16: İzlenebilirlik: Kayıt
Tutma Gereksinimleri; BAP
İşleme Standartlarının Gözden
Geçirilmesi, Sorular ve Cevaplar
20 Μayıs
2014, Salı
8:00AM 9:00AM
9:00AM 10:30AM
10:30AM
- 0:45AM
10:45AM
- 1:00PM
1:00PM 1:45PM
1:45PM 2:15PM
2:15PM 3:30PM
3:30PM 3:45PM
3:45PM 5:00PM
Registration - Satsuma Room
Lobby, Grand Yazıcın Hotel
BAP Fish & Crustacian Farm
Standard-Focus on Marine
Cage Farms - Corfu I Room
Standard 6: Verification Mgmt;
Annex 3: Effluent Mgmt;
Annexes 5, 6 & 7; Overview of
BAP Farm Standards;
Standard 7: Environment:
Sediment Control; Questions &
Answers
Coffee Break 8:00- 9:00
10:30-10:45
Çay-Kahve Molası
Standards 9, 10 & 12 Standard 9: Environment:
Fishmeal & Fish Oil
Conservation; Standard 10:
Environment: Stocking
Sources, Control of Escapes,
Biodiversity & Wildlife
Protection, GMOs; Stndard 12:
Animal Health & Welfare;
Questions & Answers
LUNCH - Panaroma
Restaurant – Grand Yazıcı
Hotel
Complimentary
Local Industry Presentation -
10:45-11:00
Standart 9, 10 & 12 – Standart 9:
Çevre: Balık Unu ve Balık yağı,
Muhafaza; Standart 10: Çevre:
Stoklama, Alan Kontrolü,
Biyoçeşitlilik ve Doğal Yaşam,
Koruma, GDO; Standart 12: Balık
Sağlığı ve Refahı; Sorular ve
Cevaplar
13.00-13.45
ÖĞLE YEMEĞİ – Tepenyaki
Restoran, Grand Yazıcı Otel
Ücretsizdir
13:45-14:15
Yerel Sektör Sunumları
14:15-15:30
Standart 13,14 & 15‐ Standart
13: Gıda Güvenliği: İlaç ve
Kimyasal Yönetimi; Standart 14:
Gıda Güvenliği: Mikrobiyal Sağlık
Önlemleri, Hijyen, Hasat ve
Nakliye; Standart 15: Biyolojik
Güvenlik: Hastalık Kontrolü;
Sorular ve Cevaplar
15:30-15:45
Çay-Kahve Molası –
Sponsorlarımızın ikramı
Kuluçkahane Standartları,
Pazarlama olanakları – Sorular
ve Cevaplar
9:00 - 10:30
Kayıt – Grand Yazıcı Otel,
Satsuma toplantı salonu lobisi
BAP Balık ve Kabuklu
Yetiştiricilik Tesisi Standartları
–Özellikle deni kafes
yetiştiriciliği – Standart 6: Mgmt
doğrulama; Ek 3: Atık su Mgmt;
Ek 5,6,7; BAP İşletme
Standartlarına Genel Bakış;
standart 7: Çevre: Sediment
Kontrolü; Sorular ve Cevaplar
Standard 13,14 & 15 - Standard 13: Food Safety:
Drug & Chemical
Management; Standard 14:
Food Safety: Microbial
Sanitation, Hygiene, Harvest
and Transport; Standard 15:
Biosecurity: Disease Control;
Questions & Answers
Coffee Break - Compliments of our sponsors
Hatchery Standard, Market
Opportunities - Corfu I Room
Questions & Answers
15.45-17:00
İrtibat Bilgileri
https://www.signup4.net/public/ap.aspx?EID=BAPW10E&OID=140
Administrative Contact
The Best Aquaculture Practices team will
respond to all who submit an application.
If you have special needs for accessibility
or accommodation to attend this
workshop, please complete an email
request below.
Your Email
Subject
BAP Workshop - Responsible Cage
Aquaculture
Body
Event Coordinator: Victoria Deluna
Phone: +1.425.533.9615
Fax: +1.425.582.0563
İdari İrtibat
Başvuru yapan herkese Best Aquaculture
Practices (BAP) Ekibi tarafından cevap verecektir.
Şayet çalıştaya katılımla ilgili özel bir ihtiyacınız
olursa aşağıdaki e-posta talep kısmını
doldurunuz.
E-mail adresiniz
Konu
BAP Sorumlu Kafes Yetiştiriciliği Çalıştayı
Açıklama
Koordinatör: Victoria Deluna
Τel: +1.425.533.9615
Faks: +1.425.582.0563
Otel Bilgileri
https://www.signup4.net/public/ap.aspx?EID=BAPW10E&OID=147
Grand Yazıcı Hotel-Bodrum: BAP
Workshop Venue Grand Yazici Hotel & Spa Bodrum is the
newest and the most luxury boutique
Hotel in Bodrum which is located at the
top of the hill in 32.000 sqm area with 96
rooms in 16 villas and spectacular
architecture.
Hotel is only 1 km far away from the city
center and historical places which are St.
Peter's Castle, Mausoleum, The Bodrum
Museum of Underwater Archaeology,
Amphitheatre.
Grand Yazıcı Hotel,
Yokuşbaşı Mah. 1836 Sokak No: 8
Bodrum 48400 Muğla / Turkey Τel: + 90 252 311 00 00
E-mail: [email protected]
Single room : €100 with breakfast. To reserve space in the GAA room block,
please link to the Grand Yazıcı Hotel
:Room Block Bodrum
The Grand Yazıcı Hotel will confirmation
accommodations directly and separately
from workshop registration. BAP Çalıştayının Yapılacağı Yer:
Grand Yazıcı Otel-Bodrum, Mugla Grand Yazici Hotel & Spa Bodrum yeni ve 16 villa
ve muhteşem mimarisi içinde 96 odası ile 32.000
m² alanda tepenin üst kısmında yer alır
Bodrum'un en lüks butik oteldir.
Otel Bodrum şehir merkezine ve Bodrum Su Altı
Müzesi, Anfi Tiyatro, Bodrum Kalesi gibi tarihi
yerlere sadece 1 km uzaklıktadır.
Grand Yazıcı Hotel,
Yokuşbaşı Mah. 1836 Sokak No: 8
Bodrum 48400 Muğla / Türkiye Τel: + 90 252 311 00 00
E-mail: [email protected]
.Tek kişilik oda 100 € GAA toplantısında yerinizi ayırtmak için Grand
Yazıcı Otelin sayfasına gidiniz Bodrum’da Oda
Rezervasyonu
Grand Yazıcı Otel, çalıştay kayıtlarından
bağımsız olarak konaklamaları teyit edecektir.

Benzer belgeler

dökümana tıklayınız.

dökümana tıklayınız. Bu önemli amacın yanında kampa katılan öğrencilerimiz arasında arkadaşlık duygularının geliştirilmesi, farklı ortamlarda kaynaşarak birlikte hareket edebilme, zor koşullarda dayanışmanın önemi ve e...

Detaylı