sunu akışı difüzyon görüntüleme dwı, dtı

Transkript

sunu akışı difüzyon görüntüleme dwı, dtı
4/26/2014
SUNU AKIŞI
RA DYOLOJİ A NA BİLİM DA LI
BEYİN TÜMÖRLERİNDE DİFÜZYON
MRI, FONKSİYONEL MRG VE
TENSOR GÖRÜNTÜLEME
Dr Ayşe Aralaşmak
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
RADYOLOJİ AD
25 Nisan 2014
Diffüzyon görüntüleme (DWI-DTI)
DWI-Tümor
Beyaz cevher traktları
fMRI
fMRI ve traktografi-Tümör
DWI, DTI
DİFÜZYON GÖRÜNTÜLEME
DWI (diffusion weighted imaging)
DTI (diffusion tensor imaging)
ISOTROPIC DIFFUSION
(kısıtlanmamış, yuvarlak)
ANISOTROPIC DIFFUSION
(kısıtlanmış, elipsoid)
90-180 spin eko sekansları
Bipolar gradientler uygulanır
İlk gradient protonların magnetik fazını bozar
İkinci gradient ise yerinde duran protonları eski fazlarına
dönmesini sağlar
Ancak hareketli protonlar bu süre zarfında yerinde
olamayacakları için eski sinyallerine dönemeyecek
λ3
λ1
λ2
λ1 = λ2 = λ3
λ1 > λ2 > λ3
Difüzyon gradientleri MRG’de sinyal kaybına yol açar
Difüzyon ağrlıklı imajda uyguladığınız gradientin gücü (b
değeri), zamanı ve ortamın difüzyon karekterine göre
farklı sinyaller oluşur
DWI
Bir düzlemde tensor
DİFÜZYONU KISITLANMAMIŞ ALANLAR- SİYAH
(HİPOİNTENS)
T2
T2 + difüzyon
Difüzyon
DWI’da sinyal
b değeri ile ters orantılı
Difüzyon kısıtlaması ile orantılı
T2 sinyali ile orantılı
b =0
DWI
ADC
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
1
4/26/2014
DWI en az bir tensor
ADC en az üç tensor
DTI en az altı tensor
Difüzyon gradientleri
DTI
Tensor elements are calculated in each voxel (diagonalization)
DİFÜZYONU KISITLANMAMIŞ ALANLAR- SİYAH (HİPOİNTENS)
En az 6 düzlemde tensor
Diffusion tensor = D
Dxx Dxy Dxz
D =
Dyx Dyy Dyz
Dzx Dzy Dzz

Dxx Dxy Dxz
λ1 0
Dyx Dyy Dyz
0
λ2 0
0
0 λ3
Dzx Dzy Dzz

0
Main diffusion directions eigen-vector (1) and associated diffusivity eigen-values
(λ1)
Z
e1,
λ1
e3,
X
Y
e12,
DTI En az altı yönde aynı b değerlerinde tensorler uygulanır
(6, 12, 32, 128, …)
λ3
λ2
Anizotropi indeksleri
3
2
FA (fractional anisotropy) =
1
3
RA (relative anisotropy) =
(λ1-λ)²+(λ2-λ)²+ (λ3-λ)²
λ1² + λ2² + λ3²
(λ1-λ)²+(λ2-λ)²+ (λ3-λ)²
λ
FA
VR (volume ratio) =
λ1 x λ2 x λ3
3
(
λ=
λ1 + λ2 + λ3
3
RA
VR
)
Kırmızı-Transvers
Difusiviti indeksleri
Yeşil-Anteroposterior
Trace = λ1 + λ2 + λ3
z
Mavi-Superoinferior
Mean diffusivity (MD) (average ADC)= λ =Trace/3
y
x
ADC
Color coded-FA
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
2
4/26/2014
FA
MD, TRACE, ADC
FA-traktların yönü hakkında bilgi verir
FA  (0-1)
0izotropik
1aniozotropik
FA’de azalma  ödem, tümör infiltrasyonu
Sensitivitesi yüksek, spesifitesi düşük
Ödem, tumor infiltrasyonu difüzyon artış
Hipersellüler tümörlerde difusivitede azalma
DWI-TUMOR
Traktografi (Fiber tracking)
Beyaz cevher traklarının 3 boyutlu gösterilmesi
Vokseldeki ana difüzyon yönü (λ1) yada vektörü (1)
takip edilir
FA>0.1-0.25
o
Kıvrılma açısının (turning angle) 40-50
Fibril yogunluğu (Fiber Density)
Fibril uzunlukları (Fiber Lenght)
Glial tm grade artıkça difusivitenin azaldığı
Metastazlarda diffüzyon kısıtlaması daha sık
Lenfoma difüzyon kısıtlaması
Menengioma difüzyon kısıtlaması
Abse difüzyon kısıtlaması
Medulloblastoma difüzyon kısıtlaması
NHL
EMBRYONEL TM
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
3
4/26/2014
CP karsinomu
EPENDİMOMA
DNET
(WHO grade I)
Pilositik Astrositoma (WHO grade I)
DWI
Grade 3
Glial Tm
ADC
Anaplastik Grade 3, oligodendrioglioma
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
4
4/26/2014
ADC
DWI
DWI
ADC
GBM
Dural tabanlı küçük hücreli GBM
Memengiomayı taklit ediyor
18 gün
sonra
AC CA MET
Malign epithelial metastaz,
intravaskuler met
DWI
ADC
Abse/Metastaz
AC CA MET
DWI
ADC
5. Sinir boyunca uzanan menengioma
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
5
4/26/2014
BEYAZ CEVHER TRAKTLARI
LONG ASSOCIATION FIBERS
Superior longitudinal (arcuate) fasciculus-SLF
Association-intrahemispheric corticocortical
– Short asscociation fibers -lateral
– Long asscociation fibers- medial
Inferior longitudinal fasciculus-ILF
Superior fronto-occipital (subcallosal) fasciculus-SFOF
Commissural-interhemispheric corticocortical
Projection- cortico-subcortical or subcortico-cortical
Inferior fronto-occipital fasciculus-IFOF
Uncinate fasciculus-UF
Cingulum-CG
SUPERIOR LONGITUDINAL (ARCUATE) FASCICULUS) (SLF)
A
SLF
SLF
ILF, IFOF, OR
http://thebrain.mcgill.ca/
INFERIOR LONGITUDINAL FASCICULUS (ILF)
ILF, IFOF, OR
ILF, IFOF, OR
ILF
ILF, IFOF, OR
Lateralden mediale
ILF+IFOF+OR
Visual, limbic, memory
alanları arasında bağlantı
Temporal-occipital bağlantıyı sağlar
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
6
4/26/2014
INFERIOR FRONTO-OCCIPITAL FASCICULUS (IFOF)
IFOF
A
SLF
ILF, IFOF, OR
ILF, IFOF, OR
Ventrolateral ve dorsolateral prefrontalposterior temporal ve occipital lobe
CG
IFOF
UF
Visuospatial fonk
Dikkat
Semantik dil network
AC
SUBCALLOSAL (SUPERIOR FRONTO-OCCIPITAL) FASCICULUS
(SFOF)
Long association veya projection fiber
Orbitofrontal ve medial frontal alanları parietal ve basomedial
occipital alanlara bağlar
Perislyvian konuşma merkezi ile SMA arasında bağlantı
Akinetik mutism
A
Corona Radiata
SFOF
SFOF
IFOF
UNCINATE FASCICULUS (UF)
A
CG
Fibers of UF
IFOF
UF
AC
IFOF
Frontotemporal bağlantıyı sağlar
Hafızanın geri çağrılmasında rol oynar
(Retrieval of memory)
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
7
4/26/2014
CINGULUM (CG)
ACG
A
PCG
ACG
Dorsal part of CG
Major forceps
PCG
Genu of CC
ACG-dikkat, davranış, korku, ağrı, plan ve programlama gibi executive fxn
PCG-Visuospatial fonksiyonlar ve hafıza
COMMISSURAL FIBERS
Corpus callosum-CC
Anterior commissure-AC
Hippocampal commissure -HC
Tectal commissure-TC
Posterior commissure-PC
Habenular commissure-HC
ANTERIOR COMISSURE (AC)
CORPUS CALLOSUM (CC)
ANTERIOR (MINOR) FORCEPS
GENU
TAPETUM
SPLENIUM
Anterior
commissure
POSTERIOR (MAJOR) FORCEPS
AC
Midsagittal
Fibers
BODY OF CC
CG
PCG
Splenium
Major forceps
IFOF
TAPETUM
PCGs
AC
UF
AC
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
8
4/26/2014
TECTAL COMISSURE (TC)
HIPPOCAMPAL (FORNICEAL) COMISSURE (HC)
SCP
TC
MCP
ICP
HC
Right Fornix
HC
Her iki superior colliculi bağlar
Hipokampusların beyaz cevher uzantısı olan her iki fornixi bağlar
FIMBRIA-FORNIX SYSTEM
PROJECTION FIBERS
(intrahemispheric cortical-subcortical or
subcortical-cortical fibers)
Fimbria-fornix system
Internal capsule
Acoustic radiation
Optic radiation
HC
Right Fornix
INTERNAL CAPSULE
CST+CBT
CST+CBT
TRANSVERS PONTINE FIBERS
Corticofugal fibers + thalamocortical projection fibers
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
9
4/26/2014
OPTIC RADIATION (OR)
ACOUSTIC RADIATION (OR)
OR
ILF+IFOF+OR
AR
ILF+IFOF+OR
SLF
ILF, IFOF, OR
CEREBELLAR PEDUNCLES
BEYİN SAPI TRAKTLARI
MCP
Cerebellar peduncles
Medial lemniscus
Medial longitudinal fasciculus
Central and medial tegmental tracts (CTT, MTT)
Corticofugal fibers
MCP
SCP
ICP
ICP
Decussation of SCP
TC
SCP
SCP
ICP
MCP
Superior cerebellar peduncle (SCP)
Middle cerebellar peduncle (MCP)
Inferior cerebellar peduncle (ICP)
MEDIAL LONGITUDINAL FASCICULUS (MLF)
MEDIAL LEMNISCUS (ML)
ML
ML
ML
VPLN
ML
TP
MLF
MLF
MLF
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
10
4/26/2014
TEGMENTAL TRACTS
DTI-Tümör
Operasyon planlama
Postoperatif defisitleri en aza indirgeme
Erken postoperatif görüntülemede oldukça sınırlı
EPI- magnetik heterojeniyete (kan, hava) çok duyarlı
MEDIAL, DORSAL AND
INFERIOR OLIVE NUC
MLF (MTT), CTT
MLF (MTT), CTT
MLF (MTT), CTT
Jellison BJ, Field AS, Medow J, ve ark, AJNR Am J Neuroradiol. 2004 Mar;25(3):356-69.
Anaplastik Oligoastrositom
Preop
Postop
Beyaz cevher traktlarının infiltre eden gliomatozis serebri (grade 2)
Uzun süredir takipte beyin sapı gliomu
Görülebilen beyin sapı traktları itilme dışında intakt
Ependimal yayılım gösteren GBM olgusunda trakt
destruksiyonu ve infiltrasyonu
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
11
4/26/2014
FONKSİYONEL MRI (FMRI)
İntraoperatif elektrokortikal stimulasyonun
yerini alabilecek kadar iyi değil fakat cerrahi
planlamaya yardımcı olup kranitominin
süresini azaltmakta
Abse, yoğun ödem DTI’da yalancı beyaz cevher destruksiyonu
Konvansiyonel MRG esas, DTI yardımcı
FMRI
FMRI
Eleqouent korteksin ortaya konması için yapılan noninvasive test
Dil ve motor homonculusun lezyonla ilişkisinin ortaya konması
Dominant dil merkezinin belirlenmesinde Wada testi yerine
kullanılmakta
Dominant dil merkezlerinin saptanmasında fMRI ile invasif Wada testi
arasında %90’nın üzerinde uyum bulunmuş
Endojen kontrast deoxyHB
En az 1.5 Tesla
T2* gradient
EPI
Volumetrik T1 ağırlıklı anatomik görüntüler ile fuse edilir
BOLD: Blood Oxygenation Level Dependent
Paramagnetik DeoxyHb oranı azaldıkça, MR sinyali artar,
BOLD sinyali oluşur
Neurovascular coupling
(nöronal aktivite artıkça lokal kan akımı artar)
NEUROVASCULAR COUPLİNG
neuron
capillary
HbO2 HbO2
HbO2
HbO2
HbO2
dHb HbO2
dHb
HbO
dHb 2
dHb HbO2
HbO2 HbO2 HbO2 dHb
HbO2 HbO2 HbO2
HbO2
dHb
HbO
HbO2
2
dHb
HbO2 HbO2
dHb 2 HbO2 dHb HbO2
HbO2 HbO2 HbO
HbO
2
HbO2
HbO2 = oxyhemoglobin
dHb = deoxyhemoglobin
O2 metabolism
blood flow
[dHb]
T2* (ortam inhomojenitelerine duyarlı)
DeoxyHb
paramagnetic
Fast dephasing
(strong field
inhomogeneities)
T2 relaksasyonu hızlı
OxyHb
diamagnetic
(weak field
inhomogeneities)
Fast T2*
Slower dephasing
Slower T2*
T2 relaksasyonu yavaş
blood volume
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
12
4/26/2014
DeoxyHb T2* görüntülemede sinyal kaybına yol açar
on
On-off şeklinde olguya belli süreler ile paradimler yaptırılır
Stimulus
pattern
Hareket halinde iken deoxyHb azalacak görüntü kontrastı
artacak
Predicted
BOLD signal
off
on
off
on
off
on
off
off
time
TE artıkça görüntünün kontrastı artacak
Limitasyonları
T2* magnetik heterojenitelere çok hassas
%1 - 5 arasındaki değişimi görüntülüyoruz harekete
çok hassas
Kooperasyonu zor olan hastalar
Nöronol aktivite değil, ona bağlı CBF değişiklikleri
Stimulus ile CBF artışları arasında 2-6 sn bir geçikme
Initial “Dip” – CBF artışı henüz olmadan uyarana cevap olarak O2
tüketimi artacağı için BOLD sinyali azalacak
Nöronal plastisite (reorganizasyon, recruitment)
• Hemisferik fnx kaybı ipsilateral serebral hemisferin
reorganizasyonu ile kompanse edilebilir
• Hemisferik fnx kaybında lezyon çevresindeki
alanlarda yoğun BOLD aktiviteleri izlenebilir
(recruitment)
Neurovascular uncoupling (NUC)
Sadece gri cevher değil beyaz cevherden de sinyal
alınabilir
Paradimler (Task)
• Dil
Cümle tamamlama
Kelime üretme
• Motor
Aktif ve pasif el hareketi
Aktif ve pasif kol hareketi
Pasif ayak hareketi
Dil ve ağız bölgesi motor
alan için ağız açma kapama
hareketi
• Hafıza
Episodik
Semantik
• Matematik
Hesaplama
• Duyma
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
13
4/26/2014
Ardışık aktif
her iki el
hareketi
www.amareway.org
Aktif sağ el hareketi
Ağız dil motor
L
Sağ dominant
Broca’s ve Wernicke’s alanları
İntakt SLF, IFOF, UF
R
Grade 3 Oligoastrocytoma
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
14
4/26/2014
Pasif sağ ayak hareketi
Ardışık aktif
her iki el hareketi
Ardışık pasif
sağ sol ön kol
hareketi
Perilesional recruitment
Pasif sol ayak hareketi
Perilesional recruitment
Reorganizasyon yok
Ağız açma hareketi
Ağız-dil motor
Broca’s alanı
Wernicke’s alanı
R
L
L
R
A
A
A
R
A
A
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
15
4/26/2014
L
L
A
A
R
R
L
R
A
R
R
R
A
A
Ardışık sağ sol el aktif hareket
Sağ kol
pasif
hareket
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
16
4/26/2014
Ağız
dil
motor
Ardışık sağ ve sola ayağa pasif hareket
Sağ ayağa pasif hareket
Broca’s ve Wernicke’s merkezleri sol dominant
A
A
R
L
Ağız-dil motor
Broca ve
Wernicke
alanları
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
17
4/26/2014
Ardışık sağ sol
ayak pasif
hareket
Ardışık sağ
sol el aktif
hareket
Sağ ayak
pasif
hareket
Ardışık sağ
sol ön kol
aktif
hareket
Sol ayak
pasif
hareket
L
R
L
L
L
L
Ağız dil motor bilateral
Wernicke’s sol dominant
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
18
4/26/2014
R
Auditory-bilateral sağ dominant
Matematik (uyarılar sözel)
Sağ el aktive
perilesional recruitment?
Visuospatial (adres sorma)
Sol el aktive
Sol ayak pasif
Sağ ayak pasif
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
19
4/26/2014
L
R
UF, ILF
R
L
R
L
IFOF
IFOF, UF, ILF destrükte
SLF intakt
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
20
4/26/2014
Ardışık sağ sol el aktive
Broca’s ve Wernicke’s
Sağ el aktive
Sağ ayak pasif
Sol el aktive
Sol ayak pasif
t:4
Sağ ön kol aktive
t : 5.29
Sol ön kol aktive
Grade 2 oligoastrositom
Grade 2 oligoastrositom
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
21
4/26/2014
L
Ağız dil motor
Semantik Memory
L
Matematik
Broca’s ve Wernicke’s, sol dominant
L
Sağ sol el aktif
L
Sağ sol ayak pasif
R
L
R
R
L
UF intakt
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
22
4/26/2014
L
R
inferior
L
IFOF intakt
L
R
L
R
Sol ILF basıdan dolayı
anisotropisi artmış
SWI
ADC
DWI
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
23
4/26/2014
Ağız dil motor
Dil paradimleri
Yoğun CC aktivasyon
Sağ el aktif
Sağ kol aktif
Sol el aktif
Sol kol aktif
Sağ el hareketlerinde ipsilateral reorganizasyon
R
L
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
24
4/26/2014
R
R
L
R
L
R
L
R
L
EXTRAAXİAL İNTRAAXİAL AYRIMINDA YARARLI
DNET? EPİDERMOİD?
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
25
4/26/2014
Ağız dil motor bilateral
Wernicke’s sol dominant
R
L
IFOF
R
L
UF
Trakt destruksiyonu yada infiltrasyonu yok
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
26
4/26/2014
Sağ ön kol aktif
Sağ el aktif
Sol el aktif
Sol ön kol aktif
Sağ ayak pasif
Sol ayak pasif
Sağ ayak pasif
(tekrar t4)
Sağ ayak pasif
(tekrar t3)
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
27
4/26/2014
Breath-hold fMRI
Neurovascular uncoupling
L
L
R
R
R
R
L
L
SLF, IFOF,
CR
izlenmiyor
SLF
R
R
L
IFOF
L
ILF intakt
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
28
4/26/2014
3D izlenmeyen, 2D izlenebilen traktlar
ÖDEM & ANGULASYON ?
GERÇEK TRAKT DESTRUKSİYONU ???
SONUÇ
DWI tümörlerin ayrımında sınırlı
fMRI motor homonkulusun ve dil merkezinin
görüntülenmesinde yardımcı
Tümörün bulunduğu alana yönelik paradimler
uygulanabilmesi için fonksiyonel nöroanatomi
DTI beyaz cevher anatomisi ve patolojileri (deplasyon,
infiltrasyon, destruksiyon, ödem)
2D renk kodlamalı anizotropi (FA, CC) haritaları esas
3D traktografi ileri derecede ödem, belirgin angular
deplasyon, çaprazlayan traktlar nedeni ile sınırlı
TEŞEKKÜRLER
Uzm Dr Hüseyin Toprak
Prof Dr Hüseyin Özdemir
Prof Dr Alpay Alkan
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
29

Benzer belgeler

Demans Görüntüleme

Demans Görüntüleme b değeri ile ters orantılı Difüzyon kısıtlaması ile orantılı T2 sinyali ile orantılı

Detaylı