2014-2015 Güz Dönemi Final Soruları

Transkript

2014-2015 Güz Dönemi Final Soruları
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Öğr.Gör. Ömer ÇAKIR
AD SOYAD :
NUMARA :
(a)
İMZA:
(b)
1:
BIL 409 Bilgisayar Grafikleri Lab.
Final Sınavı, 30.12.2014, 15:00, D1-D2
Süre : 75 Dakika
2:
DEĞERLENDİRME
3:
4:
Toplam :
(c)
1. Yukarıdaki dokulardan hangisi ve nasıl kullanılarak Bump
Mapping ile pürüzlü yüzey üretilir?
görünmesinin sebebi nedir? Açıklayınız.
Yüzeyin
pürüzlü
(25P)
b) Yukarıdaki şekilde ekran üzerindeki piksel değerleri
doldurularak bir çember çizdirilmiştir.
Bu çembere göre b.1) ve b.2) şıklarını cevaplayınız :
b.1) Çemberin tüm kenar piksel değerlerinin (içi boyalı
pikseller) Piksel (x_eks_konum, y_eks_konum) şeklindeki
konum tanımlamalarıyla KenarlarDizisi = {Piksel(k, l),
Piksel(n, m), …, Piksel(u, v)} şeklinde bir dizi içerisinde
tutulduğunu düşünün. Bu diziyi kullanılarak, Sıralı Kenar Liste
Yönteminde (Scan Line) satır satır boyama işleminin
yapılabilmesi için gerekli boyama piksel çiftlerinin
(aralıklarının) nasıl elde edileceğini açıklayınız.
(10P)
2.
a) OpenGL çizimlerinde kullanmak için, yukarıdaki şekildeki
gibi merkezi xOrj, YOrj noktasında bulunan ve u yarıçapında
bir çember çizdirme fonksiyonu yazılmak isteniyor. Prototipi
CemberCiz(float xOrj, float yOrj, float u) şeklinde olan bu
fonksiyonu aldığı parametre değerleri, gerekli OpenGL b.2) Çember Kenar Doldurma Yöntemi (Edge Fill Algorithm)
tanımlamaları ve matematiksel ifadeleri kullanarak yazınız. kullanılarak nasıl doldurulabilir? Açıklayınız.
(5P)
(İlgili bazı matematiksel ifadeler şekil üzerinde verilmektedir.)
(10P)
3. Ters perspektif dönüşüm ile silindir yüzeyine doku 4.
kaplanmak isteniyor. Bu amaçla aşağıda verilen bilgiler a) Aşağıdaki kutucukların içerisine eksenlerin ve işaretlerin
doğrultusunda soruları cevaplayınız.
işlevlerini yazınız.
(15P)
* Gözlemci x ekseni boyunca bakmakta
* Ufuk noktası ekranın ortasından geçmekte
* (Xa,Ya,Za)
= (0,300,150)
* Ekran çözünürlüğü
= (440,400)
* Noktanın ekrandaki konumu
= (290,290)
* Kaplanacak dokunun boyutları
= (57,64)
* Silindir yarıçapı
= 10
* Gözlemcinin görüntü düzlem. uzaklığı = 300
a) Bu bilgilere göre her bir noktanın 3-boyutlu düzlemde
karşılık geldiği noktaları bulan bağıntıyı elde ediniz.
(10P)
b) Elde edilen bağıntılar doğrultusunda (320,320)
noktasının 3-boyutlu düzlemde karşılığını bulunuz.
(10P)
c) Verilen dokuya göre bu noktanın dokunun hangi
noktasına karşılık geldiğini bulunuz.
(5P)
b) MAYA 2014’te Insert edge loop yerine hangi tool
gelmiştir?
(10P)