Avrupa broşür - Hitachi in Europe

Yorumlar

Transkript

Avrupa broşür - Hitachi in Europe
AVRUPA’DA HITACHI
Hitachi’nin Avrupa Ayağına Hoşgeldiniz
160
11,700
%8
Hitachi, bir yandan sürdürülebilir kentsel gelişim sağlamayı hedeflerken diğer yandan
sürdürülebilirlik hedeflerini yakalayıp değerli doğal kaynakları koruma, gelişmiş ulaşım
altyapısı ihtiyacı, temiz suya daha kolay erişim, güvenilir ve sabit enerji kaynakları gibi
tüzel kuruluş
᾿den fazla çalışan
Hitachi’nin küresel satışlarının %8’i
değerindeki toplam net satış*
Avrupa’da Tek Hitachi
* 844,780 milyon Japon Yeni (Tüm veriler 31 Mart 2015 tarihinde sona eren 2014 mali yılına aittir)
önem arz eden küresel konuları yakından takip etmektedir. Bu, bizim üzerinde yıllardan beri
çalıştığımız ve adını ‘Sosyal İnovasyon Faaliyeti’ verdiğimiz bir stratejidir.
Hitachi, yeni teknolojiye yaptığı uzun soluklu yatırımlar sayesinde Avrupa altyapısını
geliştirmeyi ve önümüzdeki uzun yıllar süresince istihdam yaratmayı hedefliyor.
Başarılı diğer pek çok projemizin yanı sıra, İngiltere’deki ilk yerel hızlı tren projesini
planlanan zamandan çok daha erken tamamladık ve Avrupa’da milyonlarca ev ve işyerine
elektrik temin etmek için çalışıyoruz. Ayrıca otomotiv endüstrisinde, karbon ayak izini
düşürürken yakıt verimliliğinin geliştirilmesine yardımcı olan tanınmış bir tedarikçiyiz. Tıbbi
cihaz ve teknolojilerimiz, Avrupa’daki hastanelerde pek çok hastanın tedavisinde kullanılıyor.
Bilgi teknolojilerimizden faydalanarak topluma güvenlik, refah ve kolaylık sağlamanın yeni
yollarını aramayı sürdürüyoruz. Avrupa, hâlihazırda farklı endüstrilerde klasik iş modellerinde
meydana gelen sürekli değişim sayesinde alanında bir numara olan profesyonel çözümlerimiz
için kusursuz bir platform teşkil ediyor. Bu sebeple, Avrupa bizim için fırsatlarla dolu temel bir
büyüme bölgesidir ve böyle olmaya devam edecektir.
Bu broşür, Avrupa’daki faaliyetlerimize ilişkin genel bilgiler sunmaktadır. Bu broşürü
faydalı, ilginç ve etkileyici bulmanızı dilerim.
Klaus Dieter Rennert
Chief Executive for EMEA-CIS, Corporate Officer
of Hitachi, Ltd. and Chairman of Hitachi Europe
Dünya değişiyor; dolayısıyla, iş dünyasının
da değişmesi gerekmektedir. Günümüz
yalnızca kâr yapmanın ötesinde, çok daha
büyük mecburiyetler içermektedir.
Şirketler, gelecek nesillerin daha iyi bir
dünyada yaşamalarını sağlamak için
topluma olumlu bir katkıda bulunma
sorumluluğunu üstlenmişlerdir.
Kendimizi
Adadık
AvrupaAvrupa’ya
toplumu değişiyor,
Hitachi dönüştürüyor
Toplumun karşılaştığı zorlukları yanıtlayacak
hızlı bir şekilde
değişiyor.
Kentleşme, nüfus artışı, değişen demografik
nitelikteAvrupa
inovasyonlar
yapmaya
kendimizi
veriler ve iklim değişikliği gibi hususlar yaşamımızı hâlihazırda büyük oranda
adadık.etkiliyor
Karar ve
mercilerini,
Avrupa’daki sorun
bu durum önümüzdeki yıllarda daha belirgin bir hal alacaktır.
ve zorluklara
ediyoruz
ve olan kentlerimizi nasıl
Özellikleodaklanmaya
altyapısı gittikçeteşvik
yaşlanan
ve büyümekte
ve geliştirdiğimiz
hususu
sürdürülebilir bir gelecek için çok
böyleceşekillendirdiğimiz
gelecek nesiller
için daha iyi
bir dünya
daha önemli bir hale gelecektir. Kentlerimiz tam anlamıyla ulaşımı daha kolay,
oluşturuyoruz.
kaynakça verimli ve çevreyle dost olmalıdır.Toplumun sürdürülebilirliğinin
sağlanmasına yardımcı olacak teknolojiler sunuyoruz; bilinen zorlukları ve
gelecekte karşımıza çıkmasını öngördüğümüz muhtemel zorlukları böylece
aşıyoruz. Daha iyi bir toplum oluşturuyor ve hepimizin daha iyi, daha aydınlık
bir geleceğin tadını çıkarmasını amaçlıyoruz.
Avrupa’da Hitachi | KENDİMİZİ AVRUPA’YA ADADIK
Dünya değişiyor; dolayısıyla, iş dünyasının
da değişmesi gerekmektedir. Günümüz
yalnızca kâr yapmanın ötesinde, çok daha
büyük mecburiyetler içermektedir.
Şirketler, gelecek nesillerin daha iyi bir
dünyada yaşamalarını sağlamak için
topluma olumlu bir katkıda bulunma
sorumluluğunu üstlenmişlerdir.
Avrupa toplumu değişiyor,
Hitachi dönüştürüyor
Avrupa hızlı bir şekilde değişiyor. Kentleşme, nüfus artışı, değişen demografik
veriler ve iklim değişikliği gibi hususlar yaşamımızı hâlihazırda büyük oranda
etkiliyor ve bu durum önümüzdeki yıllarda daha belirgin bir hal alacaktır.
Özellikle altyapısı gittikçe yaşlanan ve büyümekte olan kentlerimizi nasıl
şekillendirdiğimiz ve geliştirdiğimiz hususu sürdürülebilir bir gelecek için çok
daha önemli bir hale gelecektir. Kentlerimiz tam anlamıyla ulaşımı daha kolay,
kaynakça verimli ve çevreyle dost olmalıdır.Toplumun sürdürülebilirliğinin
sağlanmasına yardımcı olacak teknolojiler sunuyoruz; bilinen zorlukları ve
gelecekte karşımıza çıkmasını öngördüğümüz muhtemel zorlukları böylece
aşıyoruz. Daha iyi bir toplum oluşturuyor ve hepimizin daha iyi, daha aydınlık
bir geleceğin tadını çıkarmasını amaçlıyoruz.
Avrupa’da Hitachi | BU BİZİM VİZYONUMUZ
Hitachi Grubu’nun Kimliği
Misyonumuzu Benimsemek
Hitachi Grubu, kurulduğu günden beri Hitachi
misyonunu ve değerlerini çalışanlarına özenle
aktarmıştır.
Hitachi, 1910 yılında maden makinesi onarımı yapan bir
atölye olarak kuruldu. Japonya’nın ithal ürünlere ve ithal
teknolojiye güvendiği bir dönemde ekibimiz farklı bir
kaynak olarak kendilerine güvenmeyi tercih etti.
Vizyonumuz, Hitachi Grubu’nun gelecek için hedeflediği yeri
yansıtır. Bu vizyon, önemli toplumsal sorunlara karşı küresel
Bu ekip, bitmek bilmeyen gayret ve hevesleri sayesinde özgün teknoloji ve
ölçekli bir önlem almaya başladığımız bu dönemde, Hitachi
ürünler yarattı, geliştirdi ve üretti.
Ekibi birbirine bağlayan şey Hitachi’nin kurucusu olan Namihei
Grubu’nun misyon ve değerlerini bir kez daha kanıtlamamıza
Odaira’nın şu inancıydı: “Üstün, özgün teknoloji ve ürünler geliştirerek
imkan verecektir.
topluma katkı sağlamak.”
Bu inanç, Hitachi Grubu’nda bugüne dek aktarılmıştır ve Hitachi’nin
Hitachi’nin toplumda yerine
getirmeyi arzu ettiği misyon
Misyonunu yerine getirme
konusunda Hitachi Grubu için
hayati öneme sahip değerler
Hitachi Grubu’nun
gelecek için
hedeflediği yer
MISSION
VALUES
Üstün, özgün teknoloji ve ürünler geliştirerek
topluma katkı sağlamak
1910’daki başlangıç
noktamız - İlk
Atölyemiz: Daioin
Hitachi’nin Temel Değerleri:
Uyum, İçtenlik, Öncü Ruh
VISION
misyonu haline gelmiştir.
Hitachi, toplumun karşılaştığı
güçlükleri yanıtlayacak nitelikte
yenilikler sağlamaktadır. Yetenekli
ekibimiz ve küresel piyasalarda
kanıtlanmış tecrübemizle tüm
dünyaya ilham verebiliriz
Avrupa’da Hitachi | BU BİZİM VİZYONUMUZ
Değerlerimizle Yaşamak
Vizyonumuzun Takip Etmek
Bu değerler, Hitachi’nin kuruluş ruhu niteliğindedir;
yüzyılı aşkın bir süre boyunca özenle korunmuş ve
atalarımızca yön verilmiştir.
Misyon ve değerlerini yürekten benimsemiş olan
Hitachi Grubu, toplumsal güçlükleri küresel ölçekte
çözümlemeye durmaksızın gayret edecektir.
Bu değerler, biz toplumsal güçlükleri yanıtlayacak nitelikte inovasyonlar
Hitachi Grubu, grubu bir sonraki gelişim aşamasına taşımak ve ilham
yaptıkça, döneme veya ülkeye bağlı olmaksızın her bir Hitachi Grubu
verici bir dünya yaratmak amacıyla vizyonunu belirlemiştir.
üyesine aktarılmıştır.
‘Inspire The Next - Geleceğe İlham Ver’ sloganı, grubumuzun bu
Bizler küresel nitelikli çözümler sunmaya hep beraber gayret ederken,
düşünce ve işleyiş yapımız bu çalışma ruhuyla şekil alır.
Wa
Uyum
Makoto
İçtenlik
Kaitakusha-seishin
Öncü Ruh
vizyonu gerçeğe dönüştürmek istediğini ifade etmektedir.
Hitachi, toplumun karşılaştığı
Hitachi delivers innovations
güçlükleri yanıtlayacak nitelikte
that answer society’s challenges.
inovasyonlar yapar. Yetenekli
With our talented team and proven
ekibimiz ve küresel piyasalarda
experience in global markets,
kanıtlanmış tecrübemizle, tüm
we can inspire the world.
dünyaya ilham verebiliriz.
Avrupa’da Hitachi | 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM PLANI
2015 Ara Dönem Yönetim Planı
Hitachi, Vizyonuna ulaşmak için kendisini,
bir 2015 Orta Vadeli Yönetim Planının
gerekliliklerini yerine getirmeye adamıştır.
Hitachi Grubu, son derece yüksek teknolojiler tarafından
desteklenen ürünler tedarik etmenin yanında, çeşitlilik
gösteren bir dizi ihtiyacı karşılamak amacıyla hizmet işlerini
ve BT kapasitelerini güçlendirmeyi planlamaktadır.
Ayrıca Hitachi Grubu, dünya üzerindeki 330.000
uzman çalışanının desteğiyle bu ürün, faaliyet ve becerileri,
toplumda daha fazla yeniliği teşvik eden yeni bir değer
Bilişim
İnovasyon
Bilgi teknolojilerinden azami oranda yararlanarak hizmet
faaliyetlerini güçlendirmek ve inovasyon yaratmak.
Küresellik
Müşterilere ve topluma küresel ölçekte inovasyon sunmak.
Dönüşüm
Standart ve verimli bir işleyiş ile inovasyon sunmak.
Ürün
Hizmet
oluşturacak çözümlere dönüştürmeyi amaçlamaktadır.
Hitachi Grubu, Vizyonuna ulaşmak amacıyla ilk
adımlarını halihazırda atmıştır.
Çözüm
Hitachi in Europa | BU BIZIM GELECEĞIMIZ
Avrupa’da Hitachi | BU BİZİM VİZYONUMUZ
Sosyal İnovasyon Bu bizim geleceğimiz
Avrupa’da birçok değişik
şekilde fark yaratmak
Hitachi, toplumun en acil ihtiyaçlarını cevaplar
nitelikte inovasyonlar sunar.
İskan, enerji ve ulaşım gibi temel gereksinimlere duyulan
talep 21. yüzyılda doruk noktasına ulaşmıştır. Hitachi
ülkelerin, hükümetlerin ve endüstrilerin hem günümüzdeki
hem de gelecekteki altyapı sorunlarını çözmeye
yardımcı olacağına inanılan güvenilir bir kuruluş olmayı
amaçlamaktadır. Avrupa’da farklı ve çok önemli sektörlerde
faaliyet gösteriyoruz; bu sektörlerin tümü Sosyal İnovasyon
kavramına olan derin inancımızla motive edilmektedir ve
bilgilendirilmektedir.
Hitachi’nin gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmaya yönelik inancını
vurgulayan ‘SOSYAL İNOVASYON-BU BİZİM GELECEĞİMİZ’ adı altında
çok yönlü küresel bir tanıtım kampanyası başlattık. Kampanya çocukların
dünya genelindeki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan masum
ama oldukça önemli konulara ve zorluklara işaret ettikleri sorulardan yola
çıkmaktadır.
Hitachi’de, duygusal tepkiler uyandıran zor sorulardan ilham alıyoruz.
Bu sayede, dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca insana güvenlik, konfor
ve kolaylık sağlayan daha pozitif bir dünyanın yanı sıra gelecek nesiller için
daha büyük umutlar ve olanaklar amaçlıyoruz.
Veriden nasıl
daha fazla
yararlanabiliriz?
Avrupa’da Hitachi | VERİ SİSTEMLERİ
VERİ SİSTEMLERİ
Gelecek nesiller için daha akıllı veriler
Bilgi teknolojilerinde en son teknolojiye duyulan ihtiyaç hiç olmadığı kadar büyümüştür ve büyümeyi
sürdürmektedir. Dünya nüfusunun 2044 yılına dek dokuz milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir, iş
dünyasında hem her zamandakinden çok daha karmaşık teknoloji ve uygulamalara gerek duyulacaktır
hem de bu teknoloji ve uygulamaları destekleyen verilere ihtiyaç duyulacaktır. Hitachi bu büyümeyi
yakalayabilecek yenilikçi çözümler bulmak, tüm dünya üzerinde yaşamı iyileştirmek ve sonraki nesillere
daha aydınlık bir gelecek vadetmek için çalışmalarını sürdürmektedir.
Hitachi Data Systems, maksimum yarar sağlamak üzere şirketlerin
hem kurum içinde hem de kurum dışında verilerini paylaşmasına,
korumasına, taşımasına ve saklamasına imkân vermektedir.
Yirmi yıl boyunca 100’den fazla ülkede edindiğimiz tecrübe,
yalnızca doğru donanım, yazılım ve hizmetin bir araya getirilmesi
ile şirketlerin ve uygulamalarının tam kapasite çalışabilmelerine
yardımcı olacak teknik bilgiye sahip olduğumuzu göstermektedir.
Hitachi, optimum veri depolama yönetimi ve arttırılmış veri
güvenliğini sağlamaya yardımcı olan Microsoft, Oracle, SAP,
VMware ve Symantec gibi iş sürekliliğini sağlayan uygulamalar ile
Bilgi Teknolojilerinin zorluklarını aşma konusunda uzmandır.
Virtual Storage Platforms
VERİ SİSTEMLERİ
Tümleşik
BT çözümü,
perakende
sektörü için
büyük veri
faydaları sunar
Hitachi Bütünleşik
İşlem Platformu (UCP)
Uzmanlığımıza iyi bir örnek, SPAR Avusturya Grubu
için gerçekleştirdiğimiz projedir. Perakende sektörü,
hızla artan veri hacimleri ile karşı karşıya olduğundan
iş zekası sağlayan gerçek zamanlı analizler yapmanın
yollarını bulması gerekmektedir. Hitachi Data
Systems, SPAR’ın, bellekteki yüksek miktardaki
verileri güvenli ve her an kullanıma hazır bir şekilde
yönetmesine olanak tanıyan, kurumsal düzeyde
tümleşik bir BT çözümünü uygulamaya koymuştur.
Hızlı büyümeyi ve iş zekasını destekleme
SPAR Avusturya Grubu, günlük bazda giderek artan miktarda
yapılandırılmamış verilerle uğraşmaktadır. Verilerden elde edilen
önemli miktarda iş zekası, stratejik ve operasyonel kararların
desteklenmesinde kullanılmaktadır. Esnek, ölçeklendirilebilir,
dayanıklı ve performans odaklı olan, üstün bir BT mimarisi
Kurumsal düzeyde tümleşik BT çözümü
Hitachi TrueNorth Partner Imtech ICT Avusturya ile birlikte çalışan
Hitachi Data Systems, SPAR için, SAP HANA Platformu için
Hitachi Bütünleşik İşlem Platformu’na (UCP) dayanan tümleşik bir
çözüm geliştirmiştir. SAP HANA için Hitachi UCP, bir cihaz veya
bulut üzerinden bir hizmet olarak gerçekleştirilen gerçek zamanlı
analizler sağlamak amacıyla tasarlanmıştır ve kritik görev ortamların
yönetimine uygundur.
In-Memory teknolojisi ile katma değer
SAP HANA için UCP, anında analiz ve trend tanımlama için BT
ortamındaki hemen hemen her veri kaynağından tüm güncel verilere
ulaşır. Yenilikçi Hitachi in-memory teknolojisi, veriyi yüksek kapasiteli
bellekte muhafaza eder ve işlem sürecini hızlandırır. Hitachi UCP
teknolojileri, SPAR Avusturya Grubu’nun verilerini etkin bir şekilde
yönetmesini, karar verme süreçlerini hızlandırmasını ve iş verimlilikleri
elde etmesini sağlamaktadır.
oluşturmak için Hitachi Data Systems ile işbirliği yapan SPAR’ın BT
grubu için birinci öncelik veri büyümesinin yönetilmesidir.
Hitachi’nin çözümü,
SPAR Avusturya’ya
önemli iş avantajları
ve iyileştirmeler
kazandırmıştır.
Avrupa’da Hitachi | DANIŞMANLIK
DANIŞMANLIK
İş dünyası ve toplumu dönüştürmek
Teknoloji, yıllardan beri dünya üzerindeki bireyler ve şirketler arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Verilerle,
teknolojiyle ve birbirimizle olan iletişimimiz büyük bir hızla gelişiyor. Teknoloji, yalnızca yaşam şeklimizi
değiştiren bir unsur olmanın çok ötesine geçmiştir. Teknolojinin kentlerimizi, dünyamızı ve kim olduğumuzu
Değere dayalı bir danışmanlık modeline
öncülük etmek - sonuçlarda kesinlik
yeniden tanımlayacağı bir döneme giriyoruz. Şirketler, gelişim gösterebilmek için yeni teknolojiyi benimsemeli ve müşterilere, vatandaşlara, çalışanlara karlı ve sürdürülebilir şekilde büyük hizmetler sağlayan üstün bir
işletme performansı sergilemelidir.
Hitachi, Ltd.’in yönetim danışmanlığı ve bilgi teknolojisi hizmetleri
Geleneksel pek çok danışmanlık şirketinin aksine, Hitachi
veren şirketi olan Hitachi Consulting, işte bu küresel ihtiyaçlara
markası ve şirketler grubunun bir parçası olmamızın getirdiği
cevap verebilmek için kurulmuştur.Üzerine teknoloji mirası
anlayış, bilgi ve desteğimüşterilerimize sunuyoruz. Bu, Hitachi
inşa ederek bu ruhu devam ettiren Hitachi Consulting, üstün
şirketlerinin müşterilerinin sorunlarını çözebilmemiz için bize
operasyonel performanslarıyla şirketlerin öne geçmelerini
sektörde eşsiz bir danışmanlık deneyimi kazandırmakla beraber
sağlayıp olumlu bir ticari değişim getirmektedir. Müşterilerimizin
en son bilgi teknolojilerini ve sektörel teknik bilgiyi geliştirmemizi
karşılaştıkları güçlüklerden kurtulmayı hedeflerken onların
sağlamaktadır.Geniş çaplı sektörel dağılıma sahip müşteri
mevcut süreçlerinden yararlanıyoruz; ayrıca anlayış ve
portföyümüz dünya çapında 50’yi aşkın ülkede 400’den fazla
becerilerimizi kullanarak müşterilerimizin küresel değişikliklere
şirketten oluşmaktadır. Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Asya
yanıt verebilmesini sağlıyoruz. Bu yaklaşımımız, müşterilerimize
genelinde 21 ülkede 6.500’ü aşkın kişiyi istihdam ediyoruz ve
ölçülebilir ve sürdürülebilir sonuçların yanında her bakımdan daha
Hindistan, Çin ve Vietnam’da global dağıtım merkezleri işletiyoruz.
Pragmatik endüstriyel çözümler işinizdeki güçlükleri çözüme kavuşturma
iyi bir danışmanlık deneyimi kazandırmaktadır.
Teknolojiyi geliştirmek - ödül kazanan
Alliance Partner örnekleri
Avrupa’da Hitachi | YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
“CRM sayesinde müşterilerimizle işlerin
nasıl gittiğini anlama konusunda gerçek
bir ayrıntı düzeyini yakalayabilmekteyiz”
– Perakende Müşterisi
Avrupa’da Hitachi | BİLGİ SİSTEMLERİ
YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
BİLGİ SİSTEMLERİ
Yatırımların getirisini arttırmanın yolları
İş geliştirmeye öncülük eden
yenilikçi teknoloji
Hitachi Solutions dünya çapında endüstrilere iş çözümleri temin etme konusunda uzun yıllara dayanan
bir geçmişe sahiptir.
Uzman danışman kadromuz 250’yi aşkın müşterimizle toptan ve
Birçok farklı organizasyon ile çalışmamız sayesinde endüstri
perakende ürün dağıtımı, hizmet sektörü, mali hizmetler ve kar
uzmanlarından oluşan ekibimiz size en iyi sektör uygulamaları
amacı gütmeyen kamu organizasyonları alanlarında Kurumsal
hakkında tavsiye verme konusunda uzmanlaşmıştır ve sizin
Kaynak Planlaması (ERP) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
bir sonraki nesil uygulamalarınızı tasarlamanıza ve bunu
uygulamaları konusunda tecrübeye sahiptir.
organizasyonunuzun tümüne yaymanıza yardımcı olmaktadır.
Microsoft Dynamics AX ve Microsoft Dynamics CRM’in
yeteneklerini geliştiriyoruz. Müşterilerimiz, son model ERP
ve CRM teknolojilerini kullanarak yatırımlarından daha hızlı
“Hitachi zorlukları irdeleyerek yeni
fikirler getirmiştir ve Microsoft Dynamics
AX konusunda çok üst düzeyde bilgi
sahibidir” – Hizmet Müşterisi
30
Bir müşterinin satışlarında
%30 artış örneği
“Hitachi karmaşık entegrasyon projeleri
için çözümler geliştirip alanında uzman
rehberlik ve profesyonel tavsiyeler
sağlamıştır” – Kamu Sektörü Müşterisi
Hitachi’nin, parmak damar izlerine dayanan öncü biyometrik
gereksinimi ortadan kaldırıp işletme maliyetlerini önemli ölçüde
Parmak Damar teknolojisi, perakende bankacılık ve fiziksel
azaltmaktadır. Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp., EMEA
erişim kontrolü gibi çeşitli uygulamalarla Avrupa’da kabul
bölgesinde OEM iş ortaklarına kendi ATM makineleri için banknot
görmektedir. Hızlı, doğru ve ticari olarak uygulanabilir biyometrik
çevrimi yapan modülleri temin etmektedir.
doğrulama temin etmektedir. Kullanımı emniyetli, basit ve
faydalanmaktadır ve daha çabuk getiri elde etmektedir.
%
Information Systems Group, yenilikçi iş çözümleri geliştiren ve hayata geçiren iş
bölümümüzdür. Banknot çevrim modüllerinin yanı sıra güvenlik, kimlik ve sağlık çözümleri temin
eder. Hitachi’nin Information Telecommunication Systems şirketini desteklemek suretiyle, araştırma
yeteneği sağlar, endüstri ile bağlantıyı temin eder ve öncü ürün ve hizmetleri piyasaya sunmamıza
yardımcı olur.
40
%
Bir müşterinin borçlarının
%40 düşürülmesi örneği
£30m
30 milyon £ müşteri tasarruf
örneği
hijyeniktir. Herkes için güvenlidir ve kimlik hırsızlığıyla bağlantılı
Information Systems Group, Birleşik Krallık’ta yapılan pilot proje
birçok problemi önlemektedir. Kuruluşlara, kimlik doğrulama
kapsamında Japonya’daki büyük ölçekli e-sağlık projelerinden
süreçlerini modernize etme ve hizmetlere erişimin bütünlüğünü
teknik bilgi aktarımı de dahil birçok sağlık girişimi üzerinde
koruma imkanı tanımaktadır.
çalışmaktadır. Hitachi, NHS ile işbirliği yaparak genelde önlenebilir
Sorunsuz güvenlik temini
parmaklarınızın ucunda
Yeni, öncü ürün ve hizmetlerin
piyasaya sürülmesi için
araştırma imkânları
bir hastalık olan diyabetin riskini taşıyan vatandaşları hedefleyen,
Information Systems Group, recycle ATM pazarında küresel
web tabanlı bir yaşam tarzı müdahale hizmeti sağlamaktadır.
lider olan Hitachi Omron Terminal Solutions firmasının ATM
Çığır açan bu proje, büyük çaplı sosyal faydalar sunmaktadır
banknot çevrim teknolojisi için EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika)
ve İngiltere sağlık hizmetleri sağlayıcılarının üzerindeki yükün
temsilcisidir. Banknot çevrimi yapan ATM’ler, banknotların
hafifletilmesine yardımcı olmaktadır.
yatırıldıktan sonra çekilmesine imkan tanır. Bu durum, para
nakliyesi yapan firmaların (CIT), ATM’leri doldurma ve boşaltma
HOTS banknot çevrimli ATM teknolojisini
uzun süre önce tanıtmıştır. Banknot
çevrim teknolojimiz yatırılan paranın
çekilebilmesine imkan tanımaktadır
Toplumların artan
enerji ihtiyacını nasıl
karşılayabiliriz?
Avrupa’da Hitachi | ENERJİ
ENERJİ
Daha parlak bir gelecek için enerji
Artan nüfusun, sürekli gelişmekte olan altyapıların, büyüyen ekonomilerin, yeni ürünlerin ve hizmetlerin
tümü elektriğe dayalıdır. İşte burada Hitachi sahneye çıkar. Verimli elektrik santrallerimiz ile nükleer,
hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerjisi sağlıyoruz. Bu santraller ekonomik olarak işletilmektedir ve
emisyonları azaltmaktadır. İletim ve dağıtım sistemleri ile elektriğin evlere ve işyerlerine kesintisiz işletme
sürecinde etkin bir biçimde iletilmesi için kanıtlanmış güvenirlilik sunmaktadır.
Küresel bir sorun olan kesintisiz elektrik enerjisi üretimi, gerek
endüstriyel gelişim gerekse günlük yaşam için çok büyük bir
gerekliliktir. Hitachi, bir yandan kaynakların verimli şekilde
kullanımını en yükseğe çıkaran güç üretim sistemleri geliştirirken
diğer yandan bunların çevre üzerindeki yükünü en alta indirmektedir.
Hitachi grup şirketleri, Birleşik Krallık’ta, yeni nükleer santral inşa
programı aracılığıyla temiz, güvenli ve uygun maliyetli enerji sağlama
amacı doğrultusunda çalışmaktadır. Horizon Nuclear Power
tarafından geliştirilen ve işletilen Hitachi reaktörlerinin, gelecek on
yıllar içerisinde, yaklaşık 10 milyon eve enerji sağlamaya yetecek
kadar temiz enerji sağlaması mümkün olabilir.
Teknolojilerimiz, hem nükleer güç santralleri gibi konvansiyonel
enerji üretim tesislerinin hem de güneş ve rüzgar enerjisi gibi
yenilenebilir enerji teknolojilerinin verimliliğini artırmaktadır. Aynı
zamanda, yenilenebilir enerji güç sistemlerinden istikrarlı enerji
tedariğini destekleyen kontrol sistemleri üzerinde aktif olarak
çalışıyoruz.
Akıllı Şebekeler
Akıllı şebekeler, düşük karbon toplumu oluşturma çabalarının
önemli bir parçasıdır. Hitachi, gelişmiş ölçüm altyapısı inşa
etmek ve istikrarlı elektrik güç sistemleri sağlamak için gerekli
iletişim ve kontrol teknolojileri kapasitelerini en üst düzeye
çıkarmak istemektedir. Elektrik gücü ve elektrik teknolojileri
alanlarındaki engin tecrübemiz ve teknik bilgilerimizin yanı sıra
geniş bir yelpazeyi içeren alanlardaki tescilli teknolojilerimizden
yararlanıyoruz. Hitachi, yenilikçi çözümler geliştirmek ve gelişmiş
akıllı şebekeler ile ilgili diğer ürünler geliştirmek için büyük çabalar
sarf etmektedir.
ENERJİ
Enerji ile ilgili
sorunlara ileri
çözümler
Geleceğimiz için
güvenli enerji
temin etmek
Enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan nasıl
dağıtırız?
Enerji ile ilgili sorunlara ileri çözümler
İngiltere, 2050 yılına kadar CO2 emisyonlarını,
taahhüt partneri de dahil olmak üzere çığır açan müşteri işbirlikleriyle beraber
1990 seviyelerinden %80 oranında düşürme
teknoloji portföyü yönetmektedir.
konusunda iddialı bir hedefe sahiptir. Bu
• Enerji Teknolojileri Enstitüsü Akıllı Sistemler ve Isı Programı: Birleşik Krallık
Hitachi Europe Smart Cities Energy Group aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere
yaklaşımın bir sonucu olarak rüzgâr ve güneş
konutlarındaki karbon emisyonlarının düşürülmesi için tasarlanmış olan geniş
enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının
bir program.
kullanımının arttırılması bu hedefin bir parçasını
oluşturmaktadır. Ancak bu durum elektrik
dağıtım şebekeleri açısından yeni zorluklar
doğurmaktadır. Hitachi Europe Smart Cities
Energy Group, elektrik dağıtım şebekesi
operatörleri (DNO) ve akıllı toplulukların,
giderek artan miktardaki yenilenebilir üretimi
kullanmalarını sağlayan bilişim ve iletişim
teknolojileri çözümleri sağlamaktadır.
• Manchester’da Japonya Yeni Enerji Geliştirme Organizasyonu Akıllı Topluluklar
Projesi: Bir bilişim ve iletişim teknolojileri platformu ile birleştirilmiş, konutlarda
hava kaynaklı ısı pompalarının kullanımına ulusal bir örnek.
• Düşük Karbon Ağları Fonu kapsamında İngiltere Western Enerji Dağıtım Akıllı
Şebeke Kontrol Sistemi Projesi: Proje kapsamında Hitachi’nin Avrupa’da
konuşlandırdığı ilk D-STATCOM ile yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen
gücün dağıtımını optimize etmek amacıyla dinamik kontrol gerilim denemeleri
başarıyla gerçekleştirmiştir
Hitachi, konutlar ve ticari
enerji tesisleri için çeşitli
sistemler sunmaktadır.
Aynı zamanda, enerji
şebekelerinde oluşan
dalgalanmaların etkilerini
en aza indirgeyen elektrik
düzenleme sistemleri de
geliştiriyoruz.
Daha hızlı, daha iyi
ulaşımı nasıl teşvik
edebiliriz?
Avrupa’da Hitachi | RAYLI SİSTEMLER
RAYLI SİSTEMLER
Artan hız, kapasite, güvenirlik ve konfor :
daha az çevresel etki
Hitachi’nin Avrupa raylı sistemler sektöründeki profili ve faaliyetleri, daha iyi bir dünya yaratmaktan
ilham alarak milyonlara güvenlik, konfor ve kolaylık getirmeyi amaç edinerek güçlenmektedir.
Kalite, güvenilirlik, yenilik ve tasarım gibi temel inançlarımız sayesinde kurduğumuz raylı sistemler
endüstrisindeki teknolojik liderlik itibarımızı büyütmeye devam ediyoruz. İngiltere ve Japonya,
demiryolu seyahatlerinde mükemmeliyet ve yenilik adına kazandığı itibarla gurur duyuyor ve Hitachi
standartlar oluşturmaya devam ediyor. Hitachi, dünyadaki en büyük yolcu hacmine sahip Japonya
demiryolu sistemlerindeki kapsamlı deneyimini Avrupa’daki faaliyetlerinde kullanabilir.
Tasarımdan teslimata kaliteli çözümler
işletme giderlerini ve çevresel etkiyi azaltmanın bir yolu olarak
Hitachi Rail Europe, trenlerden Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS)
tren işletmecilerinin enerji tasarrufu sağlamasını ve hatta enerji
sinyalizasyon teknolojisi ve trafik sistemine kadar tam kapsamlı
üretmesini sağlayan teknolojik çözümleri başarıyla geliştirmiştir.
demiryolu sistem entegrasyonu için son derece güvenilir ve
emniyetli ürünler tedarik ederek İngiltere’de ve Avrupa kıtasında
güçlü bir demiryolu altyapısı için ürün ve teknolojiler geliştirmeye
devam ediyor ve ürünlerinin kullanımda olduğu her yerde etkileyici
bir güvenirlik siciline sahiptir.
Hitachi Rail Europe, en iyi Japon ve İngiliz sanayilerini ve
örneklerini bir araya getirerek regülasyonun tüm gerekliliklerini ve
endüstri düzenlemelerini karşılamaktadır veya aşmaktadır. Sahada
ürün geliştirme veya ürün testi gerçekleştirerek, son derece
güvenilir, emniyetli ve bakımı kolay olan, tamamen işlevsel trenleri
hızlı bir şekilde teslim eder. Hitachi Rail Europe, aynı zamanda
İleri simülasyon ve doğrulama yetenekleri
Hitachi Information Control Systems Europe, bunlara ek olarak,
sinyalizasyon, operasyon ve altyapı alanlarında öncü simülasyon
ve doğrulama yetenekleri sunarak sinyal operatörü eğitimi ve
kaza yönetimi tatbikatından, uygulama öncesi büyük çaplı proje
programlarının değerlendirilmesine kadar çeşitli hizmetleri
yerine getirir ve böylelikle teknik ve program riskini azaltır.
Hitachi Information Control Systems Europe tarafından otomatik
güzergah ayarlaması gibi alanlarda yeni teknolojinin kurulumu için
operasyonel hazır oluş da kanıtlanmıştır.
RAYLI SİSTEMLER
Avrupalı
demiryolu
işletmecilerinin
ve tren
yolcularının
ihtiyaçlarının
ötesine geçmek
Class 395 – Birleşik
Krallık’taki ilk yurt içi
hızlı yolcu treni
İngiltere’nin en hızlı iç hat treni
getirmiştir. Bağımsız olarak gerçekleştirilen ulusal yolcu anketleri,
Hitachi Rail Europe, 2004 yılında İngiltere’nin High Speed 1 projesi
High Speed 1 hizmetlerini, tutarlı bir şekilde ülkedeki en iyi banliyö
kapsamında 29 tren siparişi aldı. 2009 yılında, ülkenin demiryolu
demiryolu hizmetlerinden birisi olarak değerlendirmektedir.
ağında devreye girmek üzere en hızlı iç hat tren hizmetlerinin
hayata geçirilmesiyle binlerce yolcu için demiryolu seyahati
Daha hızlı trenler, daha fazla kapasite
sağlayarak Kent Ashford’dan Londra Merkez’deki St Pancras
Hitachi Rail Europe, 2012 yılında Ulaşım Bakanlığı’na 369 adedi
istasyonuna seyahat süresi 80 dakikadan sadece 37 dakikaya
Great Western Ana Hattı ve 497 adedi East Coast Ana Hattı için
düşmüştür. Genellikle Javelin™ olarak bilinen ikonik Class 395
olmak üzere 866 vagon (122 tren) tedarik etmek amacıyla InterCity
trenleri, kısa süre içerisinde 2012 Londra Olimpiyat Oyunları için
Express Programı’nı (IEP) kazanmıştır. Sözleşmenin toplam değeri
ulaşım stratejisinin göz bebeği haline gelmiştir. Trenler, oyunların
27,5 yıl içerisinde 5,7 milyar sterlin olacaktır. Buna trenlerin üretimi
düzenlendiği bu yoğun süre zarfında 2,4 milyon sporcu, seyirci ve
ve teslimatı, Birleşik Krallık genelinde yeni bakım depolarının
resmi görevli tarafından kullanılmıştır.
inşası ile altyapıların yükseltilmesi dahildir. Trenlerin çoğu, Eylül
Altyapı ve regülasyon zorlukları
2015’de İngiltere Newton Aycliffe’de açılan en son teknolojiyle
donatılmış Demiryolu Araçları Üretim Tesisi’nde inşa edilecektir.
Paydaşlar tarafından belirlenen ayrıntılı şartnameler ve
Hitachi tarafından 82 milyon sterlin yatırım yapılanbu tesis,
gerekliliklere göre çalışan Hitachi Rail Europe’un, aynı zamanda
Hitachi’nin İngiltere’de üretim yapma ve Avrupa için bir ihracat
İngiltere’nin demiryolu endüstrisindeki demiryolu altyapısı ve
stratejisi oluşturma konusundaki taahhüdünü sergilemektedir.
düzenleyici kanuni çerçeveler üzerinde de etkili olması gerekmiştir.
Projenin en başından beri zamanında iş teslimi, kalite ve güvenirlik
taahhüt eden Hitachi Rail Europe, verdiği üç sözün hepsini yerine
InterCity Express Programı
için Class 800/801 trenleri,
2017 yılında hizmet
vermeye başlayacaktır
Avrupa’da Hitachi | İLERİ TEKNOLOJİLER
İLERİ TEKNOLOJİLER
İşinizi en ön sırada tutmak
Hitachi High-Technologies Corporation 2001 yılında Hitachi, Ltd’nin ‘Instruments Group and Semiconductor
Manufacturing Equipment Group’ ile uzman bir elektronik şirketi olan Nissei Sangyo Co. Ltd’nin birleşmesiyle
Hard Disk İnceleme Cihazı
kurulmuştur. O günden bu yana en son teknolojiye sahip bir firma olarak ticaretteki ve üretimdeki uzmanlığımızı
birleştirerek güven duyulan bir itibar kazandık.
Bugün dünya çapında beş segmentte faaliyetlerimizi
Güçlü yönlerimizden bir diğeri de değişime yönelik öncü
genişletiyoruz: Elektronik Cihaz Sistemleri, Hassas Teknoloji
tutumumuzdur. Biyoteknoloji ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra
Sistemleri, Bilim ve Medikal Sistemler, Endüstri ve Bilgi Teknolojisi
sosyal altyapı ve gelişmiş endüstriyel sistemleri konularında
Sistemleri ve İleri Seviye Endüstriyel Ürünler.
karşımıza çıkan tüm zorlukları aşıyoruz. Geleceğe yönelik olarak,
Hitachi High-Technologies üretim, satış ve servis hizmetlerinin
Hitachi High-Technologies en son ve ileri teknoloji iş çözümlerinin
birleştirilmesi sonucunda sunduğu optimal çözümler sayesinde
hızlı yaratıcısı olarak bu yolda liderliğe devam
sizlere değer katmaktadır. İleri teknolojilerin geliştirilmesi için
etmeyi amaçlamaktadır.
üretim bölümlerimizin yeteneklerinden faydalanıp servis hizmeti
sunuyoruz. Ticaret bölümlerimizden faydalanıp Hitachi Grubunun
kolektif gücünü kullanarak dünya çapında hem satış yapıyoruz
Solar Hücre
hem de kaynak tedariği sağlıyoruz.
Klinik Analizör
Avrupa’da Hitachi | SAĞLIK HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
Daha iyi tıbbi çözümlerle hayatı
kucaklamak
Sağlık hizmetleri alanında ciddi anlamda değişiklikler yaşanmaktadır. Yaşlanan toplum ve yaşam tarzına bağlı
SCENARIA 64ch / 128 kesit
tam vücut CT tarayıcısı
hastalıkların artan sıklıklarla görülmesi ve dünya genelinde sağlık hizmetlerine giderek artan talep medikal
sektörün karşılaştığı zorluklardan sadece bazılarıdır. Hitachi, sağlık hizmetlerinin, sosyal altyapının ayrılmaz
bir parçası olduğunun bilincindedir. Son derece yenilikçi teknolojiler geliştirmek suretiyle, yirmi birinci yüzyılda
herkes için sağlıklı ve güvenli bir hayat yaratmak amacıyla çaba sarf ediyoruz.
Hayat kurtaran kanser tedavileri ve son derece gelişmiş tanısal
Başarımız, medikal sektördeki müşterilerimizle kurduğumuz
görüntüleme ekipmanlarından hasta verilerinin doktorlar ve
yakın ilişkilere dayanmaktadır. Bu ilişkiler, kullanıcı tercihlerini
hastaneler tarafından daha etkin bir şekilde yönetilmesine
belirlememize ve ürün ve hizmetlerimizde pratik iyileştirmeler
kadar, Hitachi kendisini sağlık hizmetleri ve tıbbi tedavileri
yapmamıza yardımcı olmaktadır.
geliştirmeye adamıştır.
Hitachi’nin sağlık hizmetleri ve medikal şirketleri, önleme ve
Dünya genelinde klinisyenlere, hastaların hayatlarını eksiksiz
sürdürmelerini sağlayan, hastalıkları tanı, teşhis, bilgilendirme
kontrol, muayene ve tanı, terapi ve tedavi ile birlikte teşhis ve yaşlı
ve tedavi etmeleri amacıyla yeni nesil ürünleri yaratmalarına
bakımını da içine alan sağlık hizmetlerinin genelinde çözümler
yardımcı oluyoruz.
ARIETTA ultrason platformu – ayrıntılarla
tanımlanan teknolojiler yüksek kalitede
tanısal görüntülerin temelini oluşturur
sağlamaktadır. Bu çözümler arasında yer alan ultrason, MR, CT ve
diğer tanısal görüntüleme sistemleri ile minimal invazif parçacık
ışın tedavi sistemlerini de içeren tanısal ve klinik uygulama
ürünlerinin kullanım kolaylığı, işlevselliği ve güvenirliği ile ilgili
Hitachi daha fazla geliştirmeler yapmaktadır. Hitachi, informatik
alanında müşteri sorunları çözümünde analizler uygulamaktadır.
Ayrıca Hitachi, bir klinik test ve reaktif tedarikçisi olarak, kapsamlı
laboratuvar otomasyonuyla verimlilik konusunda daha fazla
iyileştirme sağlamaktadır
ECHELON OVAL –1.5T Manyetik
Rezonans Sistemi
Avrupa’da Hitachi | SAĞLIK HİZMETLERİ
Supria 16/64, hasta
dostu CT tarayıcı
ARIETTA, ultrasonu
algılar ve görüntüler
CT ile birlikte kardiyak 3D görüntü
ve vücut anjiografisi
Hitachi Medical Systems Europe, Hitachi Medical Corporation’un
Hitachi Aloka, 60 yılı aşkın bir süredir, tıp uzmanlarının proaktif
Avrupa satış ve pazarlama kuruluşudur. Tıbbi teşhis için
tanılama ve tedavi çözümleri ile mümkün olan en iyi hasta bakımını
görüntüleme sistemlerinin lider sağlayıcısı olarak, ürünlerimiz,
sağlamalarına yardımcı olmaları için kullanılan yenilikçi konsollar,
manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografiye (CT)
dönüştürücüler, yazılım ve ilgili ürünler tasarlamak ve geliştirmek
odaklanmaktadır. Hitachi Medical Systems Europe grubu Avrupa
suretiyle gerçek zamanlı görüntüleme standardını geliştiren
genelindeki 10 iştirakinde 350 personel istihdam eder ve Avrupa ve
ultrason sistemlerine öncülük etmiştir. Hitachi Medical Systems,
Afrika’da 30’u aşkın distribütörden oluşan dağıtım ağına sahiptir.
genel radyoloji ve dahiliyeden kadın hastalıkları ve kadın doğum,
CT arenasında 40 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Hitachi,
yüksek performanslı, hasta odaklı MR ve CT görüntüleme
sistemlerinde lider konumunu sürdürmektedir. Gerek MR gerekse
kardiyoloji, gastroenteroloji, üroloji ve cerrahiye kadar ulaşan klinik
Füzyon görüntüleme - MR ve ultrason
görüntülerinin birleşimi
uygulamaları kapsar.
Hitachi Medical Systems Europe, bir yandan hasta deneyimini
CT alanındaki teknolojik yenilikçiliğimiz, azami hasta konforu ve
geliştirirken diğer yandan da sağlık hizmetleri uzmanlarına
güvenliği, olağanüstü kullanım kolaylığı, mükemmel görüntüleme
teşhis konusunda en yüksek güveni sağlayan olağanüstü tıbbi
performansı, doz verimliliği, operasyonel güvenirlik ve uzun vadeli
görüntüleme çözümleri sunmadaki kararlılığını sürdürmektedir.
yatırım değeri sağlamaktadır.
OASIS 1.2T, dünyanın en
güçlü ve hasta dostu açık
MR sistemi
Kas-iskelet görüntüleme - MR
ile osteoporozun erken tanısı
Avrupa’da Hitachi | KOKUSAI ELECTRIC
300mm Wafer için Toplu Termal
Proses Sistemleri
Avrupa’da Hitachi | DİJİTAL MEDYA
YAYIN SİSTEMLERİ - TELEKOMÜNİKASYON - YARI İLETKEN ÜRETİMİ
DİJİTAL MEDYA
Mesajınızı yayınlamak
Kendinizi güzel yansıtın
Hitachi Kokusai Electric Europe GmbH; HD yayın kameraları ve sistemlerinin, endüstriyel görüntü
işleme kameralarının ve temel modern telekomünikasyon ürünlerinin ve yarı iletken üretim
ekipmanlarının lider tedarikçisidir.
Hitachi’nin yeni nesil projektörleri iş dünyasının ve eğitimcilerin çok çeşitli ihtiyaçlarını
karşılamaktadır.
Yarı iletken üretim ve telekomünikasyon ekipmanlarının önde gelen
Hitachi Kokusai Electric, en yeni yayın teknolojilerini başarıyla
tedarikçilerinden olan Kokusai Electric, 1980’lerden beri Avrupa’da
geliştirmektedir ve bu teknolojileri müşterilerine sunmaktadır.
Kokusai Electric Europe adı altında faaliyet göstermektedir. Başlıca
Yarının güvencesi olarak bugün müşterilerinin ihtiyaçlarının
ürünleri arasında yarı iletken üretim tesisleri için termal işleme
karşılamayı görev edinmiştir. Stüdyo prodüksiyonları, belgeseller,
ekipmanları ile toplu taşıma sistemlerinin iletişim ekipmanları
dünya çapında önemli spor olayları ve canlı haber yayınları için
bulunmaktadır.
Hitachi çok çeşitli prodüksiyon uygulamalarına yönelik gelişmiş
Hitachi televizyon yayın kameraları yenilik ve performansla
Taşınabilir ve ultra yakın mesafe projektörlerden en yüksek
Aynı zamanda gelecek nesil düz panel LCD televizyonları
teknolojiye sahip projektörlere ve interaktif LED panellere kadar
geliştirdik. Öne çıkan kalitesi ve tarzıyla ilham veren görüntüler
geniş bir yelpazedeki ürünlerimizle benzersiz netlik ve parlaklığın
sunuyoruz. Hitachi ekranları kaliteden ödün vermeyen
keyfini her kurum ve eğitim ortamında endüstriye öncülük eden
mühendisliği ve parlak netliği ile beklentilerinizi gerçeğe
kullanışlılık, taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı ile sürebilirsiniz.
dönüştürüyor. Hitachi görüntüleme keyfini geliştirmeyi ve en iyi
LED Televizyonlar
müşteri deneyimini yaşatmayı amaç edinmiştir.
kamera sistemleri sunar.
anılır ve yaklaşık 50 yıldır yayın kameraları teknolojilerinde lider
konumdadır.
Hitachi SK-HD2200 kamerası
Riyad’daki Suudi Televizyonu’nun
stüdyolarında
Araştırma ve geliştirmeye yapılan sürekli yatırımlar, 3G/1080P
çözümlerine yönelik girişimlerin ardından şimdi de yeni 4K
Eğitim sektörü ve kurumlar için
eksiksiz projektör yelpazesi
buluşunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. 4K alanındaki gelişmelerin
gösterdiği üzere Hitachi sunduğu yazılım ve donanım dizaynlarıyla
dünya genelinde bir çok ülkede sosyal altyapının kritik bir parçası
olan yüksek kalitede televizyon görüntüsü elde etmeye yönelik
çözümler sunmaktadır.
Hitachi Kokusai’nin eşsiz
termal teknolojileri
Interaktif LED ekranlar
Avrupa’da Hitachi | NAKLİYE
NAKLİYE
Akıllı Lojistik
Akıllı ve etkin lojistik konusunda Hitachi Transport System Group (HTS) mükemmel bir ortaktır.
Müşterilerimizin lojistik operasyonlarını sorunsuz biçimde yürütmelerini ve böylelikle teslimatlarını
daima zamanında gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.
Sorunsuz işleyen lojistik hizmetleri müşterilerimize rakiplerinin
önüne geçme imkânı sağlıyor. Yedek parça yönetimi, depo idaresi
veya tüm tedarik zincirinin yönetimi gibi lojistik hizmetlerimizin
Uzmanlık alanlarımız:
• Tedarik Zinciri Yönetimi
tümünü müşterilerimize tek bir çatı altında en yüksek hizmet ve
• Depolama
titizlik standartlarında eksiksiz olarak sunuyoruz.
• Gümrük ve Vergi Hizmetleri
İlk olarak, uzmanlarımız müşterilerimizin organizasyonunu ve
karşılaştıkları zorlukları bütünüyle incelemeye alır. Daha sonra sıkı
• Karayolu, Demiryolu, Havayolu ve Denizyolu Nakliyesi
bir işbirliği içerisinde lojistik ihtiyaçlarının karmaşıklığını azaltacak
• Çok Türlü Taşımacılık ve Ağır Yük Nakliyesi
ve tecrübemizden faydalanmalarına imkân tanıyacak etkin ve
• Proje Kargoları
duruma özel çözümler üretmek üzere birlikte çalışırız.
Yerel hizmet, küresel güç
HTS ile hizmet verdiğimiz yerel müşterilerimiz kendilerine
• Ekspres ve Akıllı Lojistik
Depolama hizmetleri artık salt
depolamanın ötesindedir
Avrupa Ağımız:
sunmamız gereken global ağımız ile bilgi ve tecrübemize
• Hitachi Transport System
erişmenin keyfini sürerken daima kişiye özel yaklaşım garanti
• Vantec World Transport
edilmektedir. Gerçekleştirdiğimiz her şey temel değerlerimiz
• ESA Logistika
olan “küresel” , “doğa dostu” ve “konforlu” anlayışına
• Mars Logistics
dayanmaktadır. Böylelikle müşterilerimizin kendi işlerine
HTS geniş bir yelpazede eksiksiz
lojistik çözümler sunmaktadır
odaklanarak tüm lojistik hizmetlerini bize bırakmalarını
sağlıyoruz. Biz bunu akıllı lojistik olarak adlandırıyoruz!
Akıllı Lojistik: Akıllı ve etkin çözümlere
ulaşmanın yolu
Daha iyi bir
geleceği nasıl
inşa ederiz?
Avrupa’da Hitachi | İŞ MAKİNELERİ
İŞ MAKİNELERİ
Güçlü performans temin ediyoruz
Şehirlerimiz büyümeye devam ettikçe sürdürülebilir bir geleceği garanti altına almak gün geçtikçe
daha da önem kazanmaktadır. Dünya değişiyor ve dolayısıyla iş hayatının da değişmesi gerekiyor.
Hitachi’nin genel ve yol yapımı, madencilik, yıkma ve işleme için tasarlanmış olan iş makineleri
yelpazesi topluma olumlu katkılar sağlayıp böylelikle gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak
için bizlere yardımcı oluyor.
Hitachi, 1 tonluk mini ekskavatörlerinden 800 tonluk ultra büyük
maden ekskavatörlerine kadar dünyadaki en geniş hidrolik
ekskavatör yelpazesini üretmektedir. Her bir model sorunsuz,
güvenilir ve üretken performans sunmaktadır. Rahat, güvenli ve
bakımı kolay hizmet vermektedir.
Aynı yüksek standartlarda inşa edilmiş Hitachi tekerlekli
yükleyiciler, kaya kamyonları, hafif kompaktörler ve Hitachi
Sumitomo paletli vinçler de Hitachi Construction Machinery
Europe’ın yetkili bayi ağına tedarik edilmektedir. Hitachi,
bunlara ek olarak, yıkım, malzeme taşıma, dip tarama ve
ormancılık gibi özel uygulamalar için diğer ekipmanlar
üretmektedir.
A ZX210LC-5 Finlandiya’da inşaatta çalışırken
İŞ MAKİNELERİ
En solda: Doğu
Belçika’da bir
taşocağında EX1900-6
ekskavatör çalışırken
Sol: Fransa’nın RhôneAlpes bölgesinde
bulunan kalker
ocağında bir ZW330-5
tekerlekli yükleyici
Avrupa’da
etkileyici bir
itibar inşa
etmek
Yine ve yeniden etkilemek
Koşullar ne olursa olsun mükemmellik
Joris Robben ve babası 20 yılı aşkın süredir Hitachi
Avusturya’daki Innsbruck yakınlarındaki Stubai Glacier, ülkenin
ekskavatörlerine güveniyor. 2012’nin Temmuz ayında Genk’te bir
konut geliştirme işinde kullanılmak üzere yüklenen ZX290LC-5
Zaxis-5 ekskavatörümüzü teslim alan ilk Belçikalı müşterimizdir.
“Hitachi marka olmasının yanı sıra aynı zamanda kaldırma
kapasitesi ve TRIAS hidrolik sistemi sayesinde sorunsuz çalışması
sebebi ile özellikle bu makineye yatırım yaptık” diyen Joris şöyle
devam ediyor “Böyle güçlü bir makine olmasına rağmen hayli
sessiz ve yakıt konusunda çok ekonomik, dolayısıyla konutların
bulunduğu bölgelerde kullanılması açısından ideal ve işletme
maliyeti çok daha uygun. Hitachi’nin piyasaya sunduğu en son
ürünün daima piyasada mevcut en iyi makine olduğuna inanıyoruz
ama Hitachi sonra gidip daha iyisini yapıyor!”
Hitachi, Avrupa birinciliği ile altın madalya sahibi oldu
10 adetHitachi EH4000AC-3 kaya kamyonları ve 1 adet ultra geniş
EX5600-6 ekskavatör, Eldorado Gold Corporation’ın bir iştiraki için
Türkiye’nin en büyük altın madeninde çalışmaktadır.
Madende yılda 12,5 milyon tonu aşkın cevher işlendiğinden,
en yüksek kalitede makinelere ihtiyaç duyulmaktadır. Maden,
halihazırda 2006 yılında teslim edilen 2 adet Hitachi EX3600-6 ultra
geniş ekskavatöre sahiptir.
ilk Zaxis-5 ekskavatörünün ev sahibidir ve kısa süre içinde büyük
bir eki yaratmıştır. Ekskavatörün sahibi Walter Müller, halihazırda
tesisin aşırı koşullarında çalışan 2 adet Hitachi ekskavatöre sahipti
ve üçüncüsü için doğal olarak tekrar Hitachi markasını tercih
etmekten büyük memnuniyet duydu.
Hitachi resmi satıcısı tarafından isteğe uyarlanmış olan bu
ekskavatör, kayak tesisi altyapısında yüksek irtifada ve buzul
koşullarında çalışmakta ve sadece beş saat içerisinde 1100 metre
yüksekliğe tırmanmaktadır. Uzman ekskavatör operatörü Rudolf
Pfurtscheller, bu yeni ilaveden oldukça etkilenmiş bir şekilde:
“Güç, performans ve dayanıklılık bakımından mükemmel” diyor.
800.000’i aşkın müşterimiz için finansman sağlıyoruz, 45.000’i
aşkın filo aracının bakımını sağlıyoruz ve Hitachi ürün ve hizmetleri
için ısmarlama çözümler de dahil ayrıca 5.500 şirket için özel
iş finansmanı ve blok iskonto sunuyoruz. Tüm bunlar olurken,
ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla yerel hayır kurumları
ile birlikte faaliyet gösterip çalışan Hitachi Capital aracılığıyla
toplulukların sosyal ve ekonomik refahlarına olumlu katkılarda
bulunuyoruz.
Norveç’te yol yapımı
şantiyesinde çalışan
ZX470LCH-5
Avrupa’da Hitachi | METAL, KABLO
VE KİMYASAL
METAL, KABLO VE KİMYASAL
Başarı için tüm bileşenler
Hitachi tüm dünyada yüksek performansa sahip ürünleri, yüksek kalitedeki teknolojisi ve üstün
geliştirme kabiliyeti ile tanınmaktadır
Ürünlerimizi geliştirmek ve çevreyi korumak
Kimyasal
Otomobillerin güvenliğini ve elektronik ürünlerin performansını
Hitachi Chemical’ın vizyonu üstün teknoloji, daha iyi ürünlerin
güvence altına almak adına bileşenlerimiz büyük önem
geliştirilmesi ve gelecekteki taleplerin karşılaması üzere bilgimizin
taşımaktadır. Araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı özelleştirerek
daha da pekiştirilmesi yoluyla topluma katkıda bulunmaktadır.
üstün ürünler tasarlayıp küresel çevre koruma konusu da dâhil
İzolasyon cilaları, endüstriyel laminantlar, porselen izolatörler
olmak üzere birçok değişik konuya hitap edebilecek çözümler
ve motorlar için karbon fırçalar olmak üzere dört orijinal ürün
geliştiriyoruz. Amacımız, daha hafif, daha küçük ve daha iyi
grubu şirketimizin kuruluşundan beri geniş bir yelpazeye yayılan
performans gösteren ekipmanlar üreterek sosyal altyapının
teknolojimizin başarıyla geliştirilmesi için bir sıçrama tahtası
gelişmesine katkıda bulunan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktır.
vazifesi görmüştür.
Metaller ve Kablolar
geliştirerek ve etkin müşteri ilişkileri kurarak genişlettik. Yüksek
Hitachi Metals Ltd. ve Hitachi Cable Ltd. 2013 yılının Temmuz
büyüme potansiyeline sahip öncelik tanıdığımız dört temel iş alanı:
ayında Hitachi Metals adı altında birleşti. Geniş kapsamlı bir
telekomünikasyon ve görüntüleme, çevre ve enerji, fen bilimleri,
endüstri yelpazesine hizmet veren çok çeşitli bileşenleri üreten
otomotiv ve ulaşım altyapısıdır. Bu bize en güçlü yönlerimizden
Hitachi Metals sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufuna katkıda
faydalanma ve müşterilerimize ihtiyaç duydukları en iyi çözümleri
bulanabilecek doğa ile dost metal parçalar geliştirmeye ve
sunma imkânı tanımaktadır.
üretmeye odaklanmıştır. Bu ürünlerin arasında yüksek hızlı trenler
gibi demiryolu taşıtları için teller ve kablolar, şase, motor, egzoz
Demiryolu taşıtları için Teller ve Kablolar
Faaliyete başladığımız günden beri faaliyetlerimizi teknolojimizi
Lityum İyon Piller için Anot Malzemeleri
Yolumuza yeni hedeflere liderlik ederek ve refah içinde bir
toplum yaratmaya yardımcı olarak devam etmekte kararlıyız.
sistemi gibi otomotiv parçaları, uçak bileşenleri, mıknatıslar,
kalıplar, ekstrüzyon takımları, yüksek hızlı kesme aletleri, delici ve
diş açıcı matkaplar, invertörler, susturucular, yarı-iletkenler, bobin
ve çekirdekler, yakıt hücreleri ile güneş ve rüzgar enerjisi bileşenleri
bulunmaktadır. Yalnızca elektrik dağıtım transformatörlerinde değil
aynı zamanda güneş enerjisi invertörlerinde de kullanılan amorf
metallerin düşük enerji kaybı özelliği başarılarımıza dair iyi bir
örnek teşkil etmektedir.
Amorf Metal Metglas®
Avrupa’da Hitachi | OTOMOTİV SİSTEMLERİ
OTOMOTİV SİSTEMLERİ
Daha akıllı arabalar yapmak
Hitachi Automotive Systems global nüfus artışının zorlukları ile mücadelede başı çekmektedir.
Araçların kullanımının artması yakıt kaynaklarının tükenmesine ve emisyonların azaltılması ihtiyacına
yol açmaktadır. Otomotiv sanayine yüksek kaliteli bileşenler tedarik edip birçok tanınmış araç
üreticisine hizmet veriyoruz. Otomotiv sistemlerimiz teknoloji ve malzemelerle ilgili yenilikleri motor
yönetimi, elektrik tahrik sistemleri, sürüş kontrolü ve araç bilgi sistemleri dâhil olmak üzere araçların
verimlili-ğinin ve konforunun geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere kullanmaktadır.
Sürüş kontrol sistemlerimiz trafik kazalarını önlemeye yardımcı
Hitachi’nin yüksek verimliliğe sahip motor yönetim sistemleri çevre
olmak için ileri otomotiv güvenliği teknolojisini daha da ileri
ile dost olmak üzere geliştirilmiştir, küresel ısınma ve hava kirliliği
götürmüştür. Örneğin; çarpışmayı engelleyen ileri seviye yardım
ile mücadelede önemli bir adım teşkil etmektedir. Hitachi Araç Bilgi
sistemi. Adapte Edilebilen Hız Kontrolü (ACC) sisteminde dış ortam
Sistemi (CIS) araç içindeki içerikler ve bilgi hizmetleri ile daha akıllı
algılama sensörü olarak geliştirdiğimiz stereo kamera ve bunun
bir sürüş ve daha fazla değer, konfor ve rahatlık sağlamaktadır.
yanı sıra fren, direksiyon ve süspansiyon mekanizmaları gibi ilgili
alt sistemlerdeki yenilikler sürücülere yardımcı olmaktadır.
Sürüş gelişiyor
Yarı-aktif Süspansiyon Sistemi
Bunların hepsini gerçekleştirmeye yardımcı olmak üzere
Hitachi’nin Avrupa çapında tesis ve fabrikaları bulunmaktadır
Yüksek Basınçlı Yakıt Pompası
ve bu tesislerde otomotiv sanayi için yüksek kaliteli bileşenler
üretilmektedir.
Hitachi Grubu’nun demiryolu motorları ve kontrol teknolojilerindeki
yenilik geleneğine dayanarak, elektrik motorları, invertörler ve
lityum-iyon piller kullanan yeni elektrik motorları ile elektronik
arabalar ortaya çıkaran yeni nesil entegre enerji yönetimi
geliştiriyoruz. Hitachi Automotive Systems hibrid elektrikli araçlar
ile elektrikli arabalar için elektrik sistemlerinin ve komponentlerinin
geliştirilmesine öncülük etmektedir.
Hibrid Elektrikli Araçlar için Motor
Avrupa’da Hitachi | FİNANS
FİNANS
İşlerinizi ön planda tutmak
1982’den beri Hitachi Capital dört temel finans sektöründe müşterilerimize yüksek etikle ve
profesyonellikle, kurumumuzun sloganı olan bütünleşme çizgisinde hizmet vermek için büyümüştür.
800.000’i aşkın müşterimiz için finansman sağlıyoruz, 45.000’i
Uzman tavsiyesini basitçe veriyoruz
aşkın filo aracının bakımını sağlıyoruz ve Hitachi ürün ve hizmetleri
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine hitap edecek
için ısmarlama çözümler de dahil ayrıca 5.500 şirket için özel
finansman ürünlerine sahip olduklarından emin olmalarını
iş finansmanı ve blok iskonto sunuyoruz. Tüm bunlar olurken,
sağlıyoruz. 30 yılı aşkın tecrübemiz ile hizmetlerimizden en üst
ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla yerel hayır kurumları
düzeyde verim almanızı sağlayacak bilgi ve uzmanlığa sahibiz.
ile birlikte faaliyet gösterip çalışan Hitachi Capital aracılığıyla
Yaratıcı finansman ürünleri ortaya çıkarıp mükemmel müşteri
toplulukların sosyal ve ekonomik refahlarına olumlu katkılarda
hizmeti sunuyoruz. Küresel pazarda uzman finansal destek
bulunuyoruz.
sağlama konusunda lider konumdayız.
İngiltere’deki yedi binamızdan biri
olan Staines-Upon-Thames’deki
merkez binamız
Müşterilerimizi anlamak ve
ihtiyaçlarına özel çözümler sunmak
için zaman harcıyoruz
Kapsamlı ve esnek araç finansmanı
ve filo yönetim çözümleri sunan lider
araç uzmanı
Avrupa’da Hitachi | ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
İşlerin yapılmasını sağlayan tasarım
Güvenli, iyi üretilmiş, işlerin layığıyla yapılabilmesi için tasarlanmış olan ürünlere sahip olan Hitachi Power
Tools, iF Design Ödülü, Industrial Design Excellence Ödülü ve Good Design Ödülü de dâhil olmak üzere
birçok ödül almıştır. Bunun yanı sıra fabrikalarımız ISO9001 ve ISO14001 akreditasyonuna sahiptir. Elektrikli
Sürekli yenilik ve gelişmiş
tasarım için çalışıyoruz
el aletlerimiz talebin sürekli arttığı bu pazarda liderliğini sürdürecektir.
1948 yılında Hitachi Koki Co. Ltd’nin bir iştiraki olarak kurulmuş
Her nerde olursanız olun en mükemmel alet
olan Hitachi Power Tools (UK) Ltd, makine, ekipman ve elektrikli
Hitachi elektrikli el aletleri, İrlanda Dublin’de bulunan tesisimiz
el aletleri üreticisidir. Günümüzde, Hitachi Power Tools’un ürün
de dâhil olmak üzere dünya çapında dokuz üretim tesisinde
yelpazesi olağanüstü ürün kalitesi, güvenirlik ve mükemmel satış
üretilmektedir. Bu farklı üretim lokasyonu politikamız ölçek
sonrası hizmetleri ile Avrupa pazarında önemli bir paya sahiptir.
ekonomilerinin başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için yerel
kalifiye işgücünü ve güvenilir bileşen tedariğini kullanmaktadır.
Aldığınız her bir Hitachi elektrikli el aletinde, ürünlerimizin
yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak ve en son teknoloji ve
tasarım uzmanlığı ile tasarlanıp üretildiğine ve paranızın karşılığını
en iyi biçimde aldığınıza emin olabilirsiniz.
Performans ve güvenirliği arttıran
mühendislik el aletleri
Operatörleri korumak üzere tasarlanmış
Kullanıcı Vibrasyon Önleme (UVP)
sistemine sahip inşaat el aletleri
Avrupa Şirket Rehberi
Hitachi Europe Ltd.
Türkiye Şubesi
Eski Büyükdere Caddesi
No:26, Windowist Plaza
Kat:18, Maslak, 34467, Şişli
İstanbul, Türkiye
+90 212 214 72 50
www.hitachi.eu
Hitachi Consulting (EMEA Headquarters)
2nd Floor, 2 More London Riverside
London SE1 2AP
İngiltere
+44 (0) 20 7947 4500
www.hitachiconsulting.com
Hitachi Europe GmbH (European Procurement and
Sourcing Group)
Am Seestern 18
D-40547 Düsseldorf
Almanya
+49 (0) 211 528 3712
[email protected]
www.hitachi-eu.com/procurement
Hitachi High-Technologies Europe GmbH
Europark Fichtenhain A 12
47807 Krefeld
Almanya
+49 (0) 215 164 350
[email protected]
www.hht-eu.com
Hitachi Metals Europe GmbH
Immermannstraße 14-16
40210 Düsseldorf
Almanya
+49 (0) 2 1116 0090
www.hitachi-metals.co.jp/e
Hitachi Transport System (Europe) B.V.
Achterweg 29
4181 AD Waardenburg
Hollanda
+ 31 (0) 4 1865 7654
[email protected]
www.hitachitransport-eu.com
Hitachi Automotive Systems Europe
Tecnopark IV, Lohstraße 28
85445 Schwaig-Oberding
Almanya
+49 (0) 81 2299 5820
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV
Siciliëweg 5
1045 AT Amsterdam
Hollanda
+31 (0) 20 0447 6700
[email protected]
www.hcme.com
Hitachi Europe Ltd. (Digital Media Group)
Whitebrook Park, Lower Cookham Road
Maidenhead
Berkshire SL6 8YA
Birleşik Krallık
+44 (0) 1628 585000
[email protected]
www.hitachidigitalmedia.com
Hitachi Information Control Systems Europe
Manvers House, Kingston Road
Bradford on Avon
Wiltshire BA15 1AB
İngiltere
+44 (0) 1225 860 140
www.hitachi-infocon.com
Hitachi Power Tools (UK) Ltd.
Precedent Drive, Rooksley
Milton Keynes MK13 8PJ
İngiltere
+44 (0) 19 0866 0663
[email protected]
www.hitachi-powertools.co.uk
Clarion Europe SAS
Le Pre à Varois, Route de Pompey
54670 Custines
Fransa
+33 (0) 3 8349 4400
www.clarion.com
Hitachi Capital (UK) PLC
Hitachi Capital House
Thorpe Road
Staines-upon-Thames
Surrey TW18 3HP
İngiltere
www.hitachicapital.co.uk
Hitachi Data Systems (European Headquarters)
Sefton Park
Stoke Poges
Buckinghamshire SL2 4HD
Birleşik Krallık
+44 (0) 1753 618000
[email protected]
www.hds.com/uk
Hitachi Europe Ltd. (Information Systems Group)
Whitebrook Park, Lower Cookham Road
Maidenhead
Berkshire SL6 8YA
İngiltere
+44 (0) 1628 585581
[email protected]
www.hitachi.eu/veinid
Hitachi Kokusai Electric Europe GmbH
Gruitener Str. 3
40699 Erkrath
Almanya
+49 (0) 2 1049 6550
www.hitachi-keu.com
Hitachi Rail Europe
7th Floor, 40 Holborn Viaduct
London EC1N 2PB
İngiltere
+44 (0) 20 7970 2700
[email protected]
www.hitachirail-eu.com
Horizon Nuclear Power
5210 Valiant Court, Gloucester Business Park
Delta Way
Gloucester GL3 4FE
İngiltere
[email protected]
www.horizonnuclearpower.com
Hitachi Chemical Europe GmbH
Berliner Allee 22
40212 Düsseldorf
Almanya
+49 (0) 211 166 730
www.hitachi-chem.co.jp/english
Hitachi Europe GmbH (Industrial Components and
Equipment Group)
Am Seestern 18
D-40547 Düsseldorf
Almanya
+49 (0) 211 528 30
[email protected]
www.hitachi-ds.com
Hitachi Europe Ltd. (Smart Cities Energy Group)
7th Floor Capital House, 25 Chapel Street
London NW1 5DH
İngiltere
+44 (0) 1628 585000
[email protected]
Hitachi Medical Systems Europe Holding AG
Sumpfstrasse 13
CH-6300 Zug
İsviçre
+41 (0) 4 1748 6333
[email protected]
www.hitachi-medical-systems.eu
Hitachi Solutions Europe
15th Floor, City Point Tower
1 Ropemaker Street
London EC2Y 9HT
İngiltere
+44 (0) 20 7246 6868
eu.hitachi-solutions.com
MMC Hitachi Tool Engineering Europe GmbH
Itterpark 12
40724 Hilden
Almanya
+49 (0) 2 1032 4820
[email protected]
www.mmc-hitachitool-eu.com
www.hitachi.eu
Hitachi Europe Ltd.
Türkiye Şubesi
Eski Büyükdere Caddesi
No:26, Windowist Plaza
Kat:18, Maslak, 34467, Şişli
İstanbul, Türkiye
+ 90 212 214 72 50
AVRUPA’DA HITACHI
FACEBOOK.COM/HITACHIEUROPE
@SOCINNOVBIZ_EU
Hitachi Europe Ltd.
Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire SL6 8YA, Birleşik Krallık Tel: +44 1628 585000 Fax: +44 1628 778322
www.hitachi.eu
Tescilli İşyeri: Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire SL6 8YA, Birleşik Krallık
İngiltere’de tescillidir No. 2210686
2014’te basılmıştır.

Benzer belgeler

Hitachi İstanbul`da yeni şube kurdu

Hitachi İstanbul`da yeni şube kurdu önem arz eden küresel konuları yakından takip etmektedir. Bu, bizim üzerinde yıllardan beri çalıştığımız ve adını ‘Sosyal İnovasyon Faaliyeti’ verdiğimiz bir stratejidir. Hitachi, yeni teknolojiye ...

Detaylı