II. KOLOREKTAL VE PELVİK CERRAHİ KADAVRA KURSU

Yorumlar

Transkript

II. KOLOREKTAL VE PELVİK CERRAHİ KADAVRA KURSU
II. KOLOREKTAL VE PELVİK
CERRAHİ KADAVRA KURSU
“Güvenli Cerrahi için Gerçek Deneyim”
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Genel Cerrahi ve Anatomi Anabilim
Dalları
DEÜTF Prof.Dr.Tarık GÜNBAY Anatomi Uygulama
Salonu
23-24 Ekim 2015, İnciraltı, İZMİR
KURS DİREKTÖRLERİ
Prof.Dr. Selman SÖKMEN Prof.Dr. Mustafa GÜVENÇER
23 Ekim 2015 Cuma
08.00-08.20
08.20-08.35
Açılış Konuşmaları
Prof.Dr. A. Orhan Mağden (Dokuz Eylül Ü. Anatomi AD Bşk)
Prof.Dr.İbrahim Tekdemir (Ankara Ü. Anatomi AD Bşk)
Prof.Dr.Ethem Geçim (TKRCD Bşk)
Prof.Dr.Mehmet Füzün (Dokuz Eylül Ü. Rektörü)
Karın Duvarı Anatomisi
Mete Edizer
Dokuz Eylül Ü. Anatomi AD
08.35-08.40
Tartışma
08.40-08.55
Kolonun Embriyolojik / Vasküler Anatomisi (Onkolojik Cerrahi İlişkili)
Uğur Sungurtekin
Pamukkale Ü. Genel Cerrahi AD
08.55-09.00
Tartışma
09.00-09.15
Total Mezokolik Eksizyon: Onkolojik Anatomi
Emre Balık
Koç Ü. Genel Cerrahi AD
09.15-09.20
Tartışma
09.20-09.35
Perihepatik Sitoredüksiyon İşleminde Karaciğer Pedikül, Hepatik Ven ve
Retrohepatik Kava Disseksiyonu
İbrahim Astarcıoğlu
Dokuz Eylül Ü. Genel Cerrahi AD
09.35-09.40
Tartışma
09.40-09.55
Hepatik Mobilizasyonda Teknik Özellikler, İncelikler ve Tuzaklar
Deniz Balcı
Ankara Ü. Genel Cerrahi AD
09.55-10.00
10.00-10.20
10.20-10.35
Tartışma
Kahve Arası
Omentumun Cerrahi Anatomisi ve Onkolojik Cerrahide Önemi
Cihangir Akyol
Ankara Ü. Genel Cerrahi AD
10.35-10.40
Tartışma
10.40-10.55
Parastomal Herni Profilaksisi ve Onarımı
Emre Canda
Dokuz Eylül Ü. Genel Cerrahi AD
10.55-11.00
Tartışma
11.00-11.15
Retroperitoneal Cerrahi Anatomi: Ortaya Koyuş, Vasküler Yapılar,
Aorta-Kaval-İliak Lenf Nodu Diseksiyon Tekniği
Selman Sökmen
Dokuz Eylül Ü. Genel Cerrahi AD
11.15-11.20
Tartışma
11.20-11.35
Rektum ve Pelvik Yan Duvar Anatomik Özellikleri
Mustafa Güvençer
Dokuz Eylül Ü. Anatomi AD
11.35-11.40
Tartışma
11.40-11.55
Total Mezorektal Eksizyonda Anatomik Püf Noktalar
Cem Terzi
Dokuz Eylül Ü. Genel Cerrahi AD
11.55-12.00
Tartışma
1
12.00-13.30: Öğle Yemeği
13.30-16.00: KKK-I
Öğrenme Hedefleri:
A) Total mezokolik eksizyon (embriyolojik anatomik planlar), retroperitoneal ve
mezenterik marjin kavramları, vasküler yapıların kontrolü ve rezeksiyon sınırlarının
önemi.
B) Hepatik diseksiyon ve mobilizasyon, vasküler yapıların kontrolü, anatomik kritik yapılar
ve riskler, perihepatik sitoredüksiyonda diyafragma peritonektomisi.
Masa 1
Eğitici:
A) Ethem Geçim-Cihangir Akyol
B) İbrahim Astarcıoğlu
Masa 2
Eğitici:
A) Uğur Sungurtekin
B) Deniz Balcı
Kursiyer:
1234-
Kursiyer:
1234-
Masa 3
Eğitici:
A) Emre Balık
B) Tarkan Ünek-Mete Edizer
Masa 4
Eğitici:
A) Selman Sökmen-Mustafa Güvençer
B) Tufan Egeli-Mustafa Güvençer
Kursiyer:
1234-
Kursiyer:
1234-
16.00-16.30: Kahve arası
2
23 Ekim 2015 Cuma
16.30-19.00: KKK-II
Öğrenme Hedefleri:
A) Sol kolon diseksiyonu, mobilizasyonu, vaskülarizasyonun özellikleri ve değişkenliği, çoklu
organ tutuluşunda çoklu rezeksiyon yapabilmenin tekniği.
B) Sigmoid rektumun diseksiyon ve mobilizasyonu, parietal peritonektomi tekniği,
parastomal herni onarım ilkeleri.
Masa 1
Eğitici:
A-B) Mustafa Ateş-Mete Edizer
Kursiyer:
1234-
Masa 3
Masa 2
Eğitici:
A-B) Uğur Sungurtekin-Mustafa
Güvençer
Kursiyer:
1234-
Masa 4
Eğitici:
A-B) Sümer Yamaner
Eğitici:
A-B) Emre Canda - İlker Sücüllü
Kursiyer:
1234-
Kursiyer:
1234-
3
24 Ekim 2015 Cumartesi
08.00-08.15
Kolon Rektum ve Anüsün Nöroanatomisi ve Cerrahi Risk Bölgeleri
Mustafa Ateş
İnönü Ü. Genel Cerrahi AD
08.15-08.20
08.20-08.35
Tartışma
08.35-08.40
08.40-08.55
08.55-09.00
09.00-09.15
09.15-09.20
09.20-09.35
09.35-09.40
TatMe, Rektum Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Sayfa
Ethem Geçim
Ankara Ü. Genel Cerrahi AD
Tartışma
Sakrektominin Anatomik İncelikleri
Ömer Akçalı
Dokuz Eylül Ü. Ortopedi ve Travmatoloji AD
Tartışma
Pelvik Taban Anatomisi
Türker Bulut
İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD
Tartışma
Anorektal Anatomi
Sümer Yamaner
Florence Nightingale İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi AD
Tartışma
4
09.40-13.00: KKK-III
Öğrenme Hedefleri:
A) Büyük ve küçük pelvis tanımı, intrapelvik embriyolojik anatomik kompartman ve planların
tanımı, total mezorektal eksizyon kavramı, lokal ileri primer ve nüks rektum karsinomu
için yapılan diseksiyonda anatomik kılavuz noktalar, presakral / pelvik yan duvar /
prepubik diseksiyon teknikleri.
B) Presakral ve pelvik yan duvar diseksiyon riskleri, önleme manevraları, pelvik taban
yapıları ve anorektal-perineal anatomi.
Masa 1
Masa 2
Eğitici:
A) Emre Balık
B)Türker Bulut
Eğitici:
A) Sümer Yamaner
B) Sümer Yamaner
Kursiyer:
1234-
Kursiyer:
1234-
Masa 3
Eğitici:
A-B) Emre Canda-Mete Edizer
Masa 4
Eğitici:
A-B)Ethem Geçim-Cihangir Akyol
Kursiyer:
1234-
Kursiyer:
1234-
13.00-14.00: Öğle Yemeği
5
14.00-18.00: KKK-IV
Öğrenme Hedefleri:
A) Çok aşağı anterior rektum rezeksiyonu nedir?, İntersfinkterik rezeksiyon nedir?,
Silindirik APR nedir? Pelvik taban ve anorektal anatomi (aşağıdan yukarıya), sfinkter
kompleksi özellikleri. İnfrarenal aorta-kaval-iliyak diseksiyon tekniği, ince özellikler,
çıkabilecek sorunlar ve çözümleri.
B) Posterior yaklaşımın anatomisi, ne zaman sakrektomi? Nasıl yapılmalı? Anatomisi
gerçekten karışık mı?, Parsiyel sakrektominin uygulama tekniği.
Masa 1
Masa 2
Eğitici:
A)Türker Bulut-Mete Edizer
B)Ömer Akçalı
Eğitici:
A)Ethem Geçim-Cihangir Akyol
B)Selman Sökmen
Kursiyer:
1234-
Kursiyer:
1234-
Masa 3
Masa 4
Eğitici:
A-B)Mustafa Ateş-Mustafa Güvençer
Eğitici
A) Selman Sökmen - İlker Sücüllü
B) Mete Edizer
Kursiyer:
1234-
Kursiyer:
1234-
15.30-16.00: isteğe bağlı kahve arası
18.00-18.30: Kapanış, Temenniler, Görüşler, Katılım Belgesi Dağıtımı
6
Başvuru için:
Telefon : 0 212 356 01 75-76-77 Faks : 0 212 356 01 78 GSM : 0 532 300 72 36
E-posta : [email protected]
Kurs Katılım Ücretleri:
Kadavra başında diseksiyona katılım kişi başı 900 TL'dir.
Salonda bulanacak kursiyerler için ücret 200 TL'dir.
Salondan anatomi laboratuvarına, soru-cevap şeklinde interaktif katılım sağlanacaktır.
7