Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri

Yorumlar

Transkript

Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Telemedicine and Advanced Technology
Research Center (TATRC)
ABD Kara Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı
ARMY MEDICAL
COMMAND
(MEDCOM)
MEDICAL
RESEARCH
& MATERIEL
COMMAND
(USAMRMC)
AMEDD
CENTER
& SCHOOL
REGIONAL
MEDICAL
COMMANDS
DENTAL
COMMAND
(DENCOM)
OFFICE OF THE
SURGEON
GENERAL
VETERINARY
COMMAND
(VETCOM)
CHPPM*
MG Martinez-Lopez
CG, USAMRMC
*Center for Health Promotion and Preventive Medicine
U.S. Army Medical Research and Material
Command-USAMRMC
* Ordunun tıbbi
lojistikçisi.
malzeme
geliştiricisi
ve
* Geleceğin tıbbi çözümlerinin araştırma, ileri
teknoloji ve ortaklık yolu ile geliştirilmesi.
* Tıbbi lojistik, tesisler ve tedarik yönetimini
bütünleşik ve sürekli bir şekilde sağlamak.
* Tıbbi bilgi teknolojisi çözümleri geliştirmek,
bütünleştirmek, temin ve tedarik etmek.
ABD Kara Kuvvetleri
Tıbbi Araştırma ve Malzeme Komutanlığı
Commanding General
Office of the Commander and Headquarters Staff
Administrative Support
Research Management
Deputy Commander
Deputy for Medical Research
International Activities
Chief of Staff
DCoS, Resource Mgmt
Director, Research Plans and
Programs
Research Area Director for
Infectious Diseases
DCoS, Operations
DCoS, Info Mgmt
DCoS, Logistics
DCoS, Personnel
Secretary of the General’s Staff
Research Area Director for
Combat Casualty Care
Research Area Director for
Military Operational Medicine
Research Area Director for
Chem/Bio Defense
Public Affairs Office
Protocol Office
Command Sergeant Major
Special Staff (PARC, JAG,
IR,SADBU,SSE)
ASA(ALT) Liaison
Liaison to AMEDD C&S
Personnel Demonstration Project
Biological Arms Control Treaty
Office (BACTO)
Deputy for Regulatory Compliance
& Quality
Deputy for Advanced Technology
Director, Telemedicine and
Advanced Technologies
Research Center (TATRC)
Director for Congressionally
Directed Medical Research
Programs (CDMRP)
Major Subordinate Commands
Materiel Development
and
Acquisition
Research Laboratories
Other Commands/Directorates
Deputy for Acquisition and
Advanced Development
US Army Medical Research Institute of
Infectious Diseases (USAMRIID)
US Army Medical Materiel Development
Activity (USAMMDA)
Deputy for
Materiel
US Army Medical Research Institute of
Chemical Defense (USAMRICD)
US Army Medical Materiel Agency
(USAMMA)
Deputy for
IM/IT
US Army Research Institute of
Environmental Medicine (USARIEM)
----------US Army Center for Environmental Health
Research (USACEHR)
US Army Medical Materiel Center Europe
(USAMMCE)
US Army Aeromedical Research
Laboratory (USAARL)
US Army Health Facilities Planning Agency
(HFPA)
US Army Institute of Surgical Research
(USAISR)
US Army Medical Information Technology
Center (USAMITC)
Walter Reed Army Institute of Research
(WRAIR)
--------US Army Dental Research Detachment
(USADRD)
US Army Medical Research Detachment
(USAMRD)
--------Armed Forces Research Institute of
Medical Sciences (AFRIMS)
US Army Medical Research Unit – Kenya
(USAMRU-K)
US Army Medical Research Unit – Europe
(USAMRU-E)
US Army Garrison, Ft. Detrick (USAG) and
Site R
US Army Medical Research Acquisition
Activity (USAMRAA)
Telemedicine and Advanced Technology
Research Center (TATRC)
*
Tüm askerlerin tıbbi bakım ve hizmetlere ulaşabilmesi,
maliyetin azaltılıp kalitenin artırılması maksadıyla bilim
ve mühendislik teknolojilerine yönelik araştırma
programları gerçekleştirmek.
Teletıp Projeleri
Askeri Teletıp Projeleri
ABD
İNGİLTERE
1990-Virgin Adaları
1997-98 Bosna
1991-Körfez Savaşı
1999- Kosova
1993-Bosna
.....
1994-Haiti
İSPANYA
1999-Kenya, Nairobi
1996 Bosna
.......
......
TATRC Teletıp Projeleri
Ameliyathanede Sayısal Tıbbi Görüntü
Deployable Teleradiology System
TATRC Teletıp Projeleri
TATRC Teletıp Projeleri
TATRC ve Teletıp Projeleri
MUHAREBE SAHASINDA CERRAHİ KONSÜLTASYON
Muharebe sahasında; cerrahi alt alan uzmanlarına
erişim problemleri mevcuttur.
Genel cerrahlar alt dal uzmanlarının birikimlerine
ihtiyaç gösteren karmaşık olgularla karşı karşıya
kalabilirler.
TATRC ve Teletıp Projeleri
AKO Teleconsultation
U.S. Army E-mail Teleconsultation Program
(Nisan 2004’de başladı.)
İnternet e-posta kullanımına dayalı.
Hasta kimlik bilgisi gönderilmiyor. JPEG
görüntü aktarılıyor.
ABD’deki uzmanlar 7x24 cevaplıyor.
Ortalama cevap süresi yaklaşık 5 saat.
19 tıbbi, 7 diş hekimliği uzmanlığı ile 6.801
telekonsültasyon (Şubat 2010’a kadar)
Bilinen 87 tahliye önlendi, 273 tahliye
konsültan tavsiyesi ile kolaylaştırıldı.
849 ABD’li olmayan hastaya konsültasyon.
NATO ve Teletıp
* NATO tarafından Balkanlar ve Afganistan’da
yapılan askeri operasyonlarda birlikte işlerlik
konusunda problemler yaşanmıştır.
* NATO’nun, telekonsültasyonu ulusal sınırların
ötesine taşıma çalışmaları NATO Telemedicine
Expert Team tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu
grup
NATO
MedCIS
(Medical
Communication and Information System)
panelinin alt grubudur.
NATO ve Teletıp
NATO ve Teletıp
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Mobil Sağlık (mHealth)
Mobil aygıtların tıbbi bakım hizmetlerine yönelik bilgi
değişimi, eğitim ve diğer hizmetler için kablosuz olarak
uzaktan erişimde kullanılması.
22, Mart 2010
ABD Kara Kuvvetleri Araştırma,
Geliştirme ve Mühendislik
Komutanlığı iPad, iPhone ve
MacBook platformları gibi ticari
çözümlerin muharebe sahasında
kullanımını değerlendiriyor.
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Klinik konsültasyon
Eğitim
Araştırma
Biyosürveyans
Hastalık yönetimi
Wireless Health 10, October 5-7, 2010
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
mCare Projesi
Bakım ekibi
web
sayfalarına
girer ve mesaj
gönderir.
mCare Projesi: Travmatik beyin hasarı
olan (Traumatic brain injury, TBI) olan
hastaların cep telefonları kullanılarak
hizmet sunucuları ile veri alışverişinde
bulunması ve durumunun
değerlendirilmesini hedeflemektedir.
Mesaj
askerin
telefonuna
gider.
Hizmet alan
asker
mesajı
cevaplar.
Bakım ekibi cevapları
görür ve eş zamanlı
olarak raporlar.
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Kablosuz Vücut Alan Ağı (wBAN)
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
PiiX fizyolojik verileri kablosuz olarak
iletir.
zLink bu verileri alır ve cep telefon
ağları üzerinden iletir.
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
İlaç Alım Sistemleri
İlaç alımında hatırlatıcı
İlaç etkileşimleri
İlaçlara ilişkin diğer bilgiler
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
Cardio MEMS
Kalp yetmezliklerinin yönetiminde hasta
kardiyak output, kan basıncı ve kalp hızı
verilerinin iletilmesi için radyofrekans
dalgaları kullanan minyatür implante
edilebilir sensörler.
Cardionet’in tanısal aygıtları kardiyak
aritmilerin kablosuz ve uzaktan tanısı
için EKG, kalp hızı ve solunum hızı takibi
yapmaktadır.
Mobil Tıbbi Bakım Hizmetleri
MicroCHIPS
Yaşamsal biyokimyasal değişiklikleri
belirleyip ilaç tedavileri veren ve
kablosuz teknolojiler kullanarak iletişim
sağlayan teknolojiler üretmektedir.
Osteoporoz, diabet, kardiyoloji ve
oftalmoloji hastalıklarında ilaç ihtiyaçları
ve dağılımını takip eden implante
edilebilir sistemler geliştirilmiştir.
Proteus Biomedical
Tedavi sonuçlarını iyileştirmek üzere
Mevcut ilaçlara elektronik sistemler
entegre etmiştir. Bunlar hasta tarafından
alınınca aktive olmaktadır.
Teşekkürler…