DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE

Transkript

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş.
ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU
01.01.2015-30.06.2015
(II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği’ne İstinaden Hazırlanmış)
1
Ey
BulIding a befter
workıng world
Güney Ba;msız Denet:m ve
SMMM AŞ
Eski Büyükdere Cad.
0rjr. Maslak Na;27
Maslak, Sarıyer 34398
Istanbul Turkey
Te! +902123153000
Fax: +902122308291
ey.com
Tcaret Sicil No: 479920-427502
-
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’na
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A. Ş’nin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem
faaliyet raporunda yer alan fınansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar
ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem
Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize
düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve
19 Ağustos 2015 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı
notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (“SBDS”) 2410 ‘Ara Dönem Finansal Bilgilerin,
İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız
Denetimrne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans
ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler
ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı
denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar
hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç
olarak ara dönem fınansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde
belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu
sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.
İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı
denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli
yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
2015
*Şi ör1 OS,!Y$M
A member,m ojErnu Voor,g Giobol Lımoed
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
1-GENEL BİLGİLER
1.1 RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ
Bu faaliyet raporu 01.01.2015- 30.06.2015 hesap dönemine aittir.
1.2 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ
Ticaret Ünvanı
: Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş
Vergi Dairesi
: Büyük Mükellefler
Vergi No
: 5420055837
Merkez Adres
: Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31/1 B Blok Smart Plaza Kat:4
Kavacık, Beykoz –İstanbul
Düzce Tesisi
: Ankara Yolu Üzeri 9.km Doğanlı Köyü 81100 Düzce TÜRKİYE
Çanakkale Biga Tesisi
: İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 Biga ÇANAKKALE
Telefon
: (216) 322 00 90
Fax
: (216) 322 00 96
Kurumsal İnternet Sitesi: www.kelebek.com.tr
1.3 ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri
itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir:
Kayıtlı sermaye tavanı
Çıkarılmış sermaye
30.06.2015
31.12.2014
350.000.000
209.069.767
350.000.000
209.069.767
Yönetim kurulumuzun 20.01.2014 tarihli yönetim kurulu kararıyla şirketin kayıtlı sermaye tavanının 20142018 yılları arasında (beş yıl) geçerli olmak üzere 209.069.767 TL’den 350.000.000 TL’ye arttırılması
hususunu içeren esas sözleşmenin “Şirket Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvuru
sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli izin
yazıları alınmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanının artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği 30 Nisan 2014
tarihinde gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
1.4 ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI (Devamı)
30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin pay sahipleri ve sermaye
içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir:
Ortağın Ticaret Unvanı/Ad Soyadı
İnternatıonal Furnature B.V
Davut Doğan
Adnan Doğan
Murat Doğan
İlhan Doğan
İsmail Doğan
Şadan Doğan
Diğer
Çıkarılmış Sermaye
Sermayedeki Payı(TL)
Pay (%)
96.284.884
16.047.503
16.047.484
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.500.000
46,05
7,68
7,68
7,68
7,68
7,68
7,68
7,89
209.069.767
100
1.5 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA ORGANİZASYON YAPISI
30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. organizasyon şeması;
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
1.6 İMTİYAZLI PAYLARA VE PAYLARIN OY HAKKINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
1.7 ŞİRKETİN İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortakları ve iştiraklerinin detayı aşağıda verilmiştir;
Faaliyet gösterdiği
Bağlı Ortaklık
Ülke
Faaliyet konusu
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş.
Türkiye
Mobilya satış ve pazarlaması
Doğtaş Bulgaria Eood
Bulgaristan
Mobilya satış ve pazarlaması
Doğtaş Holland B.V.
Hollanda
Mobilya satış ve pazarlaması
Doğtaş Germany Gmbh.
Almanya
Mobilya satış ve pazarlaması
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taah. San. ve Tic.
Türkiye
Oturma grubu satışı
A.Ş.
3K Mobilya Dekor. San. ve Tic. A.Ş.
Türkiye
Mobilya dekorasyon
1.8 ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ PAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
01.01.2015- 30.06.2015 hesap dönemi içerisinde şirket tarafından pay iktisap edilmemiştir.
1.9 YÖNETİM KURULU, KOMİTELER VE ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ
Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) de belirtilen ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen kriterlere göre seçilmiştir.14.04.2015 tarihinde
gerçekleştirilen 2014 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilerek 3 yıl süre ile
görevlendirilmiştir.
Yönetim Kurulu
Adı Soyadı
Görevi
Başlangıç Tarihi
Görev Süresi
Davut Doğan
Yönetim Kurulu Başkanı
14.04.2015
3 Yıl
Arif Kerem Onursal
Yönetim Kurulu Başkan Yard.
14.04.2015
3 Yıl
İsmail Doğan
Yönetim Kurulu Üyesi
14.04.2015
3 Yıl
Eray Yatgın
Yönetim Kurulu Üyesi
14.04.2015
3 Yıl
Lale Develioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 14.04.2015
3 Yıl
Ahmet Cüneyt Yavuz
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 14.04.2015
3 Yıl
Yönetim Kurulu Şirket Genel Kurulunca seçilen biri kadın yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam altı
üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK Düzenleme ve Kararlarına
uygun olarak Yönetim Kurulu’nun 1/3’ü bağımsız üyelerden oluşmaktadır.
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
1.9 YÖNETİM KURULU, KOMİTELER VE ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ (Devamı)
Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun
olarak “bağımsızlık” şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibariyle bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu
olmamıştır. Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde; verimli ve yapıcı çalışmalar yapılmasına,
hızlı ve rasyonel kararlar alınmasına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize
etmelerine imkan sağlayacak bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli
bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır.
Davut DOĞAN
1960 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan Davut Doğan İlk ve Orta Öğrenimini Biga’da tamamlamıştır.
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Ticaret hayatına 1986 yılında memurluktan istifa ederek
başlamıştır. Doğtaş A.Ş.’yi 1987 yılında kardeşleri ile birlikte kurmuştur. 1999–2009 yılları arasında 10 yıl
boyunca Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan vekilliğini yapmıştır. Aynı zamanda 1999-2009
yıllarında 10 yıl Biga Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini yürütmüştür. 2003 yılında Türkiye’deki
markalı mobilya üreticilerini bir çatı altında toplayarak Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)’i
kurmuş ve bir süre dernek başkanlığını yapmıştır. TÜSİAD (Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği) üyesidir.
28 Temmuz 2006 tarihinde yapılan seçimlerin ardından TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Mobilya
Sektör Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 2012 yılının Eylül ayında Doğtaş Kelebek
Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Davut Doğan, aynı zamanda
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Arif Kerem ONURSAL
1977 yılında İstanbul’da doğan Arif Kerem Onursal Northwestern Üniversitesi ' Ekonomi ve Endüstri
Mühendisliği mezunudur. Merkezi Berlin de bulunan ilaç, otomotiv ve özel sermaye üzerine çeşitli
sektörlerde strateji geliştirme hizmeti veren McKinsey & Company de kıdemli uzman olarak çalışmıştır.
2012 yılının Eylül ayından itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Mobilya Sanayi Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Arif Kerem Onursal aynı zamanda Natura Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
ve Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
İsmail DOĞAN
1969 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan İlk ve orta öğrenimini Biga’da tamamlamıştır.
Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika
Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004-2012 yılları arasında Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji
Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur. 2013 yılından itibaren Doğtaş
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
1.9 YÖNETİM KURULU, KOMİTELER VE ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ (Devamı)
Eray YATGIN
1974 yılında Bartın da doğan Eray Yatgın Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans ve
Michigan Eyalet Universitesi İşletme Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. Provus Bilişim Hizmetleri A.Ş.,
Arkaz Sağlık İşletmeleri A.Ş. ve Anadolu Hastane ve Sağlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim
Kurulu Üyelikleri; Özel Çanakkale Arkaz Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özel
Ereğli Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi ve Özel Silivri Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi’nde Şirket
Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Öncesinde Avea iletişim Hizmetleri A.Ş.’de Katma Değerli Servisler Ürün
Yönetimi’nden sorumlu Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütmüştür.
Lale DEVELİOĞLU
1968 yılında İstanbul da doğan Lale Develioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden 1990
yılında mezun olmuştur. 1991 yılında Rensselear Polytechnic Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapmıştır.
Profesyonel kariyerine 1992 yılında Unilever’de Marka Müdürü olarak başlayan Develioğlu, 1998-2003
yılları arasında bu kurumda Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2004 yılı başında Turkcell’de
Bireysel Müşteriler Pazarlama Direktörü olarak çalışmaya başlayan Develioğlu, 2006-2011 yılları arasında
aynı kurumda Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2014 yılları arasında da Uluslararası
İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev üstlenmiştir. Lale Develioğlu Yıldız Holding Türkiye
Pazarlama Başkanlığı görevini yerine getirmektedir.
Ahmet Cüneyt YAVUZ
1968 yılında Ankara’da doğan Ahmet Cüneyt Yavuz Robert Koleji mezunudur. Yükseköğrenimini Boğaziçi
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Ardından Amerika’da Johns Hopkins
Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1992 yılında Procter&Gamble’da göreve başlayan Ahmet
Cüneyt Yavuz, Gillette, Duracell, Oral-B ve Braun markalarında Türkiye, Balkanlar ve İsrail bölgelerinden
sorumlu, farklı yöneticilik pozisyonları üstlenmiştir. Son olarak şirketin Doğu Avrupa Bölgesi’nden sorumlu
Satış ve Pazarlama yöneticiliği yapmıştır. 2008 yılında Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Şirketi’nde Genel
Müdürlük görevine getirilmiştir. 2012 yılından itibaren Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için Kurumsal Yönetim
Tebliği (II-17.1) de belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanması amacıyla Denetim Komitesi,
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup, komiteler faaliyetlerini
belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmektedirler. Yönetim Kurulumuzun 15 Nisan 2015 tarihli
toplantısında komitelerin yeniden tespit edilmesine karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite
Adı Soyadı
Görevi
Lale Develioğlu
Ahmet Cüneyt Yavuz
Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
1.9 YÖNETİM KURULU, KOMİTELER VE ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ (Devamı)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Adı Soyadı
Görevi
Lale Develioğlu
İsmail Doğan
Aysun Vardan
Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye
Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Adı Soyadı
Görevi
Lale Develioğlu
İsmail Doğan
Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye
Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin kapsamına giren
konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği komite üyesi olabilecek yönetim kurulu üye kriterleri ve Şirket yönetim
kurulunda icracı olmayan bağımsız üye sayısının iki olması nedeni ile her üç komitede de aynı bağımsız üye
görev yapmaktadır.
Denetçi
Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu`nun teklifi ile Genel Kurul`a sunulan 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun
olarak, Şirketimizin 2015 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili
düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) firması seçilmiştir.
Üst Yönetim
Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir:
Adı Soyadı
Hulusi Acar
Ahmet Uğur Şeker
Ömer Güzgeren
Ali Serdar Sörfük
Elif Göktaş
Bayram Erkan Aydın
Tuba Kara
Ümit Demirhan
Mehmet Tufan
Frank D'addoria
Görevi
Genel Müdür
Finans Direktörü
Tedarik Zinciri Direktörü
Satış Direktörü- Kelebek
Pazarlama Direktörü- Doğtaş
Pazarlama Direktörü- Kelebek
İnsan Kaynakları Direktörü
Satış Sonrası Operasyonlar Direktörü
İş Geliştirme Direktörü
Ürün Geliştirme Direktörü
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
1.9 DÖNEM İÇERİSİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
01.01.2015- 30.06.2015 ara hesap döneminde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.
1.10 PERSONEL SAYILARI
30 Haziran 2015 itibarıyla Doğtaş Kelebek Mobilya bünyesinde 1.249 çalışan yer almaktadır. Çalışan
personelin 819’si mavi yaka ve 430’i beyaz yakalı personeldir.
2-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ VE YATIRIM PLANLARI
2.1 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ (AR-GE)
Doğtaş Kelebek Mobilya Ar-Ge yurt içinde ve yurt dışında sektördeki yenilikleri takip ederek yeni fikirler
üretmektedir. AR-Ge kadrosunda İnovasyon Mühendisi ve Malzeme Mühendisi bulundurarak Ar-Ge
sürecinde, tasarım fikrinin oluşmasında tasarıma verilen destek, doğru ve farklı malzemelerin seçimi, ürün
projelendirme, sanayi maliyetinin oluşturulması, ürün prototiplerinin oluşturulması, ürün üretile bilirliğinin
ve geçerliliğinin sağlanması, üretim içerisinde oluşan fırsat ve iyileştirmeler, ürüne ticari kimlik kazandırma
gibi hayati ve önemli aşamalar özenle ve titizlikle ele alınmaktadır. Bunun yanında, teknolojik gelişmelerin
yakından takip edilmesiyle, kendi ürün yapımıza uygun yatırımlara yönlendirmeler yapılmaktadır. Yine
trendlerin ve yeni malzemelerin takip edilmesiyle de yeni kreasyonların oluşturulmasına ve pazarlamanın
yönlendirilmesine de katkılar sağlanmaktadır.
01.01.2015 -30.06.2015 Döneminde Ar-Ge giderlerine 1.056.879 TL harcama yapılmıştır.
2.2 YATIRIM PLANLARI
30 Haziran 2015 döneminde aşağıdaki maddi ve maddi olmayan varlıklarımız için toplam 7.134.880 TL
yatırım yapılmıştır.
Yatırım Türü
Tutar (TL)
Makine ve Cihazlar
Döşeme ve Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Maddi Varlık Yatırımları
115.624
2.355.264
1.486.812
2.566.268
6.523.968
Yatırım Türü
Tutar (TL)
Haklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Varlık Yatırımları
TOPLAM YATIRIM
610.912
610.912
7.134.880
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
Yatırım Teşvik Belgeleri
Düzce de bulunan üretim tesisleri için makine ve bina yatırımları için Ekonomi Bakanlığı’ndan 06.03.2013
tarih B-109183 sayılı teşvik belgesi alınmıştır.
Çanakkale Biga da bulunan üretim tesisleri içinde makine ve bina yatırımları için Ekonomi Bakanlığından
21.03.2013 tarih B- 109447 sayılı teşvik belgesi alınmıştır.
Teşvik belgesinde yararlanılan destek unsurları ; Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Sigorta
Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirim oranı KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyetidir.
3-ŞİRKET FAALİYETLERİ
Doğtaş
Doğtaş seçkin noktalarda yer alan 200’ü aşkın mağazasıyla hizmet veren, kalite ve tasarım anlayışıyla yaşam
tarzlarını belirleyen ve dünya markası olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen bir konumdadır. Hem yurt içi
hem de yurtdışında açılan Exclusive mağazalarla büyüme stratejisini devam ettirmektedir. Doğtaş; özgün
tasarım, bol seçenek, modern çizgi ve kalitesiyle de tercih edilen marka olmaya devam etmektedir.
Doğtaş, 2013 yılında başlatmış olduğu perakende mağazacılık atağını 2015 yılının ilk yarısında da 17
perakende satış noktasıyla sürdürmüştür. Bir yandan da Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren
121 bayilik noktasında faaliyetlerini sürdürmüştür. Türkiye genelinde bulunan 138 satış noktasında 215.269
mağaza m2’sine sahiptir.
Türk mobilya sektöründe 42 yılı geride bırakan Doğtaş, 27 Ocak- 01 Şubat 2015 tarihleri arasında Yeşilköy
CNR Expo İstanbul’da düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı’nda en yeni tasarımlarını sergilemiştir. Türk
mobilya sektörünün beğenilen markası Doğtaş, kendine özgü renk, desen ve kumaşlarla zenginleştirdiği
yeni tasarımlarını, sergilediği koleksiyonlarıyla sadece mobilya üreten ve satan marka değil, aynı zamanda
kendine özgü renk ve desenleriyle farklılaşan ve yaşam tarzı yaratan marka olduğunu da vurgulamıştır.
Doğtaş, yeni ürünleri ve sıra dışı tasarımlarıyla, konforun kalite ve estetikle birleştirildiği özgün seçenekler
sunulmuştur.
Kelebek Mobilya
Kelebek Mobilya Türkiye genelinde faaliyetini sürdüren 144 satış noktasında 93.844 m2 mobilya 13.220 m2
mutfak mağaza m2’sine sahiptir. Satış noktalarından 87’si mobilya, 57’si mutfak mağazası olarak
konumlanmıştır. Satış noktalarından 11’i şirketin kendi bünyesinde faaliyet gösteren perakande satış
noktalarıdır.
Kelebek Markası, seçkin ürünlerinin yanı sıra başarı ile gerçekleştirdiği projeli ve toplu taahhüt işleri ile de
Türkiye’nin en güvenilir lider firmaları arasında yer almaktadır. 2015 yılının ilk yarısında da projeli ve
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
taahhüt işlerinde Tema İstanbul konut projesi, Viaport Venezia konut projesi, Eston5 Mahalle konut projesi,
Teknik Yapı Metropark Projelerinde yer almıştır.
Kelebek Mobilya her yıl olduğu gibi 2015 yılında da 27 Ocak- 01 Şubat 2015 tarihleri arasında Yeşilköy CNR
Expo İstanbul’da düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı’nda en yeni tasarımlarını sergilemiştir. 4 yeni
kolleksiyonunu ilk kez fuarda tüketicisinin beğenisine sunmuştur.
4- BAŞLICA FİNANSAL VERİLER
Şirketimizin 30.06.2015 tarihindeki finansal durum aşağıdadır.
Özet Bilanço
Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Varlıklar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Özkaynaklar
Özet Gelir Tablosu
Hasılat
Brüt Kar
Esas Faaliyet Karı /Zararı
Finansal Giderler
Net Kar /Zarar
30 Haziran 2015
177.514.610
187.666.284
339.539.421
120.548.181
308.214.465
31.324.956
31 Aralık 2014
168.544.978
187.250.923
331.031.029
92.377.667
279.628.590
51.402.439
Ocak-Haziran
2015
171.924.989
60.071.703
11.812.699
(38.637.981)
(19.666.896)
Ocak-Haziran
2014
149.666.741
52.191.828
3.961.208
(12.487.321)
(3.580.366)
Finansal Bilgiler Özetİ
· 2015 yılının ilk altı aylık döneminde konsolide net satış cirosu 177.514.610 TL’ye ulaşarak 2014 yılının
aynı dönemine göre toplam konsolide satışlarda % 14,87 artış gerçekleşmiştir.
· 2015 yılının ilk altı aylık döneminde konsolide faaliyet karı 11.812.699 TL olarak gerçekleşmiştir.
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
5- RİSK YÖNETİMİ
Faaliyetleri nedeniyle Şirketin, döviz kurundaki, faiz oranındaki değişiklikler ve diğer risklere maruz
kalmaktadır. Şirket ayrıca finansal araçları elinde bulundurma nedeniyle karşı tarafın anlaşmanın gereklerini
yerine getirememe riskini de taşımaktadır.
Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda
Şirket’in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl
ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
Şirket’in hammaddelerinin bir kısmı yurtdışı kaynaklıdır. Bu nedenle Şirket’in üretim maliyetleri önemli
oranda döviz kuruna duyarlıdır. Dövizin arttığı dönemlerde maliyet artışının rekabet şartları nedeniyle satış
fiyatlarına yansıtılamaması halinde Şirket’in kar marjlarında önemli oranda azalma oluşturması
muhtemeldir.
Kur riski ve yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Şirket’in, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur oranlarının
değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve
pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır.
Şirket’in, esas olarak döviz tevdiat hesapları, döviz cinsinden alacak ve borçları nedeniyle kur riskine maruz
kalmaktadır.
6-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde
alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur.
Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında
uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi
gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde
çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı
çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.
Uygulanmayan hususlar hakkında aşağıdaki başlıklar altında gerekçeler açıklanmış olup, mevcut durum
itibariyle söz konusu hususların, önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir. Şirketimiz
ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli
çalışmaları yürütecektir.
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
1)
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere
uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak pay sahipleri ile Şirket
arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, faaliyetlerini Sermaye Piyasası
Kanunu, SPK düzenlemelerine/kararlarına ve Esas Sözleşmeye uygun olarak sürdürür.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Finans Direktörüne bağlı olarak yürütülmekte olup, iletişim bilgilerine aşağıda yer
verilmiştir.
İsim
Aysun Vardan
Ülkü Tarhan
Ünvan
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Yatırımcı İlişkileri Görevlisi
Tel
(216) 322 00 90
(216) 322 00 90
E-mail
[email protected]
[email protected]
Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem (MKS) bünyesinde kaydileştirilmiş bulunmaktadır. Pay
sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen
gösterilmekte olup, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak
şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz
hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır.
2015 yılının ilk altı aylık dönemi içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası
Mevzuatı, SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır
niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır.
2)
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla,
mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda
şirketimizin internet sitesi (www.kelebek.com.tr) içerisinde yatırımcı ilişkileri kısmında pay sahiplerinin
kullanımına sunulmaktadır.
KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında MKK'ya göndermek zorunda olduğumuz özel durum
açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak
gönderilmektedir.
Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye
üye olarak, İMKB'de işlem gören şirketimiz hisse senetlerini kaydileştirmiştir. Ayrıca hisse senetlerinin kaydi
sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’yi yetkili kılarak ortaklarımızın
hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin (kar dağıtımı, sermaye artırımı gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına
başlanılmıştır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Tel: 0212/336 40 00
Dönem içerisinde pay sahipliği haklarını kullanımını etkileyebilecek herhangi bir gelişme olmamış ve şirket
internet sitesinde bununla ilgili bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak
olarak düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.
3)
Genel Kurul Toplantıları
Esas Sözleşmemiz gereğince, genel kurul toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak
“bilgilendirme dokümanı” hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile
öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Web
Sitemiz (www.kelebek.com.tr) vasıtası ile Esas Sözleşmemiz doğrultusunda asgari üç hafta önceden
yapılmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye
Piyasası Kanunu, SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmaktadır.
Yıllık faaliyet raporu, finansal rapor, finansal tablolar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile
ilgili olarak hazırlanan “bilgilendirme dokümanı” ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler
ile Esas Sözleşmenin son hali ve Esas Sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel
kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ve elektronik ortam dâhil,
pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.
Şirketin geçmiş hesap döneminde, yönetim ve faaliyet organizasyonunda gerçekleşen önemli değişiklikleri
mevzuat hükümleri dâhilinde kamuya duyurulmaktadır.
Şirket’in internet sitesinde, Şirket’in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra,
genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve
yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer
verilir. Genel kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname
örnekleri ilan edilmekte ve Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Toplantıdan
önce, toplantıda oy kullanma prosedürü Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
2015 yılı içerisinde gerçekleşen 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına dair pay sahipleri tarafından
gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır.
Genel kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Genel kurul
toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Genel kurul
toplantılarımız Şirket merkezinde yapılmaktadır. Esas sözleşmemiz uyarınca toplantıların Şirket merkezinin
bulunduğu Şehrin başka bir yerinde yapılmasına da olanak sağlanmıştır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim
Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları
esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de
hazır bulundurulurlar.
Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır
bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine
sunulur.
Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına
katılabilirler.
Genel kurul toplantılarımızın yapıldığı mekân pay sahiplerinin katılımına imkân verecek özelliktedir. Esas
Sözleşmede yapılan değişiklik ile TTK düzenlemelerine de uyum sağlanmak suretiyle, genel kurulun
elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak
sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda
katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve
temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır. Bu hususta SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararına
uyulmaktadır. 2014 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim
Kurulu üyelerimiz, Bağımsız Denetçi ve Şirketimiz çalışanları katılmıştır.
Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir
yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı
verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy
hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle
verilir. Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye
Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
2015 Yılında Olağan Genel kurul toplantısı 14 Nisan 2015 tarihinde, saat 09:00'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi,
Kavak Sokak No.31, B Blok K.4 Kavacık, İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında o tarihteki
şirketimiz sermayesini temsil eden 20.906.976.700 adet paydan, 19.257.469.400 adet pay temsil edilmiştir.
Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile
ilgili gelen sorular bir ay içerisinde yazılı olarak cevaplandırılarak şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir.
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 38. maddesine göre; Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından
belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket
tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk
Ticaret Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının
yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 14 Nisan
2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda şirket tarafından 2014 yılı içerisinde toplam 45.320 TL
bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.
4)
Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirketimizin ana sözleşmesinde imtiyazlı pay, dolayısıyla imtiyazlı oy kullanımı yoktur. Her payın bir oy hakkı
bulunmaktadır. Şirketimizin ortaklık yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir tüzel kişilik yoktur.
Azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme yoktur. Birikimli oy kullanma yöntemine ana
sözleşmemizde yer verilmemektedir.
5)
Kar Payı Hakkı
Şirketin kar dağıtım politikası şöyledir;
Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim Kurulu, şirketin o yılki
performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr
dağıtım önerisi sunar.
Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay
sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir. Ana Sözleşmenin
38.maddesi uyarınca, Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile
muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem
karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul
tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir yüzde nispetinde kar
payı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç kendi aralarında taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu
üyelerine tahsis olunur.
İkinci Temettü:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel
Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci
maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay
sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu
maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen
kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan
vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine
genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım
kararı geri alınamaz.
Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası kanunun örtülü kazanç
aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl
içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu
aksatmayacak şekilde Genel Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere
bağış yapabilir.
Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve
yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen I.nci
temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri
ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı
Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet
sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak, Şirketimiz ve payları Borsa
İstanbul’da işlem gören iştiraklerimiz, kar dağıtım politikalarını Genel Kurullarının bilgisine sunmuşlar ve
kamuya açıklamışlardır. Şirketin internet sitesinde kar dağıtım politikası ilan edilmektedir.
Kar dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, genel kurul
toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır. 2014 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul
toplantısında ilgili hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında zarar oluşmasından dolayı kar
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
6)
Payların Devri
Şirketimiz esas sözleşmesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri uygulanır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
7) Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevzuat hükümleri gereği yapması gereken tüm açıklamaları
kamuya duyurmayı ilke edinmiştir. Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu
aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum göstermekte ve SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır. Şirketimiz Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme
politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçların kullanmaktadır:
1. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne iletilen özel durum açıklamaları, Periyodik olarak Merkezi kayıt
Kuruluşu’na iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar aynı
zamanda internet sitesinden istenildiği anda ulaşılabilinecek şekilde yayınlanmaktadır. Faaliyet raporları ve
finansal sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortamdan gerekse internet sitesi aracılığı ile
açıklanmaktadır)
2. Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitesinde elektronik
ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
3. Kurumsal internet sitesi (www.kelebek.com.tr)
4. T.Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.
“Bilgilendirme Politikası” genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme Politikasının
takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim
Komitesi, “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere
görevlendirilmiştir. Şirket dışından gelen sorular, sorunun içeriğine göre “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”
tarafından cevaplandırılmaktadır. Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin
bozulmamasına özen gösterilmektedir.
8)
Faaliyet Raporu
Yıllık Faaliyet raporlarımız ve 3’er aylık dönemlerinde hazırlanan ara dönem faaliyet raporlarımız, TTK,
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak
hazırlanmıştır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
9)
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Pay Sahipleri
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
Şirketimiz hissedarları, Madde 7 ‘’Şirket Bilgilendirme Politikasında belirtilen şekilde yasal bildirimler,
internet sitemiz ve pay sahipleri ile ilişkiler birimi vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.
Müşteriler
Tüm müşterilerimiz ücretsiz 800’lü hatlardan ulaşabilecekleri ve 24 saat hizmet veren Müşteri Hizmetleri
Departmanından ürün bilgisi, satış noktası bilgisi, kampanyalar ve şikâyetler ile ilgili canlı bilgi sahibi
olabilmektedir. Ayrıca Satış Sonrası Hizmetler departmanımız gelen müşteri şikâyetlerini tespit edip,
çözüme kavuşturmaktadır. Aynı zamanda Satış Sonrası Hizmetler ve Müşteri Hizmetleri departmanından
toplanan bilgiler iyileştirme süreçlerinde kullanılmaktadır.
Ayrıca bayilerimizi ilgilendiren her türlü yenilik ve haberler tarafımızca yayımlanan sirkülerler vasıtasıyla
bayilere duyurulmaktadır. Ayrıca internet sitemizde de şirketimiz ile ilgili bilgiler ve haberler
yayımlanmaktadır.
Tedarikçilerden temin edilen mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına
özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır. Standardın altında kalan mal ve
hizmetler tüketici kanunları çerçevesinde telafi ve tazmin edilir.
Çalışanlar
Şirketimiz çalışanları ile ilgili tüm düzenlemeler mevcut İş Kanunu’na ve diğer yasal mevzuata uygun olarak
yürütülmektedir. İşe alım, terfi ve işten çıkarma prosedürleri yazılı olarak düzenlenmektedir ve bu
uygulamaların detayları Personel Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.
Düzenleyici Kurumlar
Şirketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine tabidir.
Hesaplarımız sürekli olarak SPK ve Vergi Mevzuatı çerçevesinde denetlenmektedir. Bu doğrultuda
hazırlanan raporlar düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla duyurulmaktadır.
Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim
Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite ’ye ilgili birimler vasıtası ile iletebilmektedir.
10) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Çalışan personelin yönetime katılımını sağlamak üzere, üst yönetimin belirlediği ana strateji ve hedefler,
Stratejik Yönetim Süreci kapsamında çalışanlara ilan edilmekte ve çalışanlar ile bu Ana Stratejileri
gerçekleştirmek üzere Bölüm hedefi çalışmaları planlanmaktadır.
11) İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin hedeflerine ulaşmasının ve gelişmesinin en önemli unsurunun insan kaynakları olduğu
bilincinden hareketle, insan kaynakları politikaları aşağıda özetlenen ilkelere dayanır.
Görevin yetkinliğine uygun nitelikte insan seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda ortaya çıkacak yönetici ihtiyacını içeriden karşılamaya yönelik
insan kaynakları uygulamalarını geliştirmek,
·
·
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
·
Şirketteki mevcut insan kaynakları kalitesini arttırmak; yönetici ihtiyacında en az lisans mezunu ve
yüksek lisans yapmış kişileri yönetici olarak sisteme kazandırmak, mavi yakalı personel ihtiyacında en az lise
mezunu adayları şirkete kazandırmak,
·
Şirketteki mevcut insan kaynağının uluslararası alanda çalışma yapabilmeleri için ihtiyaç olan beyaz
yakalı personellerin yabancı dil bilgilerini geliştirmek, işe alımlarda yabancı dil bilen adayları şirkete
kazandırmak,
·
Tüm şirket çalışanlarına yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri çalışma
ortamı sağlamak,
·
Şirket çalışanlarına şirketin hedefi ve personelin kariyer planına göre şirket içi ve şirket dışı eğitim ve
gelişim olanaklarını sağlamak,
·
Şirket içinde iletişim ve ekip çalışmasına ortam sağlamak,
·
Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek ve uygulamak,
·
Yukarıdaki tüm uygulamalarda etik kurallar ve fırsat eşitliğinin istisnasız uygulanmasını sağlamak.
12) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirket Etik kurallarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
Şirket etik kuralları belirlendiğinde kamuya açıklanarak internet sitesinde ilan edilecektir.
BÖLÜM IV –YÖNETİM KURULU
13) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu,
SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer
almaktadır. Buna göre; Şirket Genel Kurulunca seçilen biri kadın yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam
altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK Düzenleme ve Kararlarına
uygun olarak Yönetim Kurulu’nun 1/3’ü bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu
üyelerimizden Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “bağımsızlık” şartını
sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyelerinin,
bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.
Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde; verimli ve yapıcı çalışmalar yapılmasına, hızlı ve
rasyonel kararlar alınmasına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine
imkan sağlayacak bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli bilgi ve beceri
düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır.
14) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe toplanmaktadır. Bundan başka Yönetim Kurulu Başkanının veya
herhangi bir üyenin lüzum göstermesiyle de toplanmaya mecburdur.
Bu takdirde toplantı teklifi başkana yapılmakta ve başkan da en geç iki hafta içinde yönetim kurulunun
toplanmasını temin etmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere
ayrı bir sekretarya kurulmamış, bu görev Genel Müdür Sekreterliği aracılığı ile yürütülmüştür. Toplantılarda
alınan kararlar, konuşulan konular toplantı zaptına geçirilir ve denetçilere bildirilmektedir.
Yönetim Kurulu Toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde
yapılmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya
uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunda her
üyenin bir oy hakkı bulunur. Toplantıda alınan kararlar, konuşulan konular ve karşı oylar toplantı zaptına
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
geçirilir ve denetçilere bildirilir. Ayrıca üyeler ve denetçiler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme
alınmasını Başkan’dan isteyebilirler.
Yönetim Kurulu en az dört üyesi ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerden çoğunluğunun olumlu oyu ile
karar alır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı yoktur.
Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) ile kamuya
duyurulmaktadır.
15) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu'na bağlı olarak üç adet komite görev yapmaktadır. Bu komiteler SPK düzenlemeleri ve
Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu 15 Nisan 2015 tarihli
toplantısında komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir. Denetimden Sorumlu Komite, ve Riskin
Erken Saptanması Komitesi üyeleri yeniden belirlenmiştir.
Denetim Komitesine İcracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Lale Develioğlu komite başkanı ve icracı
olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Cüneyt Yavuz komite üyesi seçilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesine İcracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Lale Develioğlu, İcracı olmayan
yönetim kurulu üyesi İsmail Doğan ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Aysun Vardan komite üyesi olarak
seçilmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesine İcracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Lale Develioğlu, İcracı
olmayan yönetim kurulu üyesi İsmail Doğan seçilmiştir.
Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin kapsamına giren
konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği komite üyesi olabilecek yönetim kurulu üye kriterleri ve Şirket yönetim
kurulunda icracı olmayan bağımsız üye sayısının iki olması nedeni ile her üç komitede de aynı bağımsız üye
görev yapmaktadır.
Denetim Komitesi kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tablo ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve
uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetleyerek, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve
gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin
görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmektedir. Komite
kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan
bilgilerin kendilerinin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmektedir.
Komite genel anlamda Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya
açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. 2015 yılının ilk altı
aylık döneminde Denetim Komitesi üç kez toplanmıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal
yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri
konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim
ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu
bilgilendirmek; Şirketin Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve
Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi
konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak; Şirketin varlığını, gelişmesini ve
devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması
ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak amaçlarını yerine getirmektedir. 2015 yılının ilk altı aylık
döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi iki kez toplanmıştır.
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(01 Ocak -30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu)
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm
risklerin meydana gelme olasılıklarının ve etkilerini değerlendirilerek tanımlamak, risk ölçüm modellerinin
ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirmek, risklerin
ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu’na
bilgi verilmek ve gerekli uyarılarda bulunmak, Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini
iyileştirici tavsiyelerde bulunmak görevlerini yerine getirir. Komite Risk yönetimi politikaları ve
uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında
gerekli çalışmaları yapmaktadır. Şirketin risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirerek
yönetim kuruluna sunmaktadır. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi iki
kez toplanmıştır.
16) Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirket yönetim kurulu uzun ve kısa vadeli planlamalar ile şirket stratejilerini belirlemektedir. Gelecek yılın
ekonomik verileri, sektörün durumu, şirketin pazar payı irdelenir ve gerek ekonomi gerekse sektörde
karşılaşılabilecek olası dalgalanmalar karşısında alınacak pozisyonlar ve hedefler belirlenmekte, ihtiyaç
duyulan yatırımlara karar verilmektedir. Karar verilen yenilik ve yatırımları gerçekleştirmek için ihtiyaç
duyulan kaynağın ne şekilde sağlanacağı da müzakere edilmektedir.
Kısa vadeli hedefler hazırlanan yıllık bütçeler ile takip edilmektedir. Her ay hazırlanan Fiili Durum-Bütçe
Karşılaştırma Raporlarında ise sapmalar tartışılmaktadır.
17) Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları şirket internet sitesine ilan
edilmiştir, 14 Nisan 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme
Esasları ortakların bilgisine sunulmuştur.
Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi
kullandırmamış ve lehine kefalet vermemiştir.

Benzer belgeler

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 1968 doğumlu olan Ahmet Cüneyt Yavuz, Robert Koleji mezunudur. Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Ardından Amerika’da Johns Hopkins Üniversitesi...

Detaylı