KATALOG YENİ.cdr

Transkript

KATALOG YENİ.cdr
Hayata
Kaldığınız Yerden
Devam Edn...
www.ortofiks.com.tr
www.ortofiks.com.tr
Protez Or tez Yapım ve Uygulama Merkezi
Ankara Ofis
İstanbul Ofis
Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad.
No: 5/A Balgat / ANKARA
Tel : +90 312 310 96 67
Halide Edip Adıvar Mah. Boru Çiçeği Sk.
No: 19-A Șișli / İSTANBUL
Tel : +90 212 210 02 40
www.ortofiks.com.tr • [email protected]fiks.com.tr
Protezlerin Bakımı
Birçok protez kullanıcısı, çeșitli
nedenlerden ötürü protezlerinin
bakımında zaman zaman sıkıntı
yașayabilirler. Bu nedenlerden bir kısmı
kilo vermeye bağlı soket uyumsuzlukları,
düșme gibi dıș etkenlerden kaynaklı
deformasyonlar olabildiği gibi hiç
umursanmayan veya yeterli derecede
bilgi sahibi olmadığımız protezin temel
bakımlarının aksamasından kaynaklı
olabilmektedir. Özellikle ilk protezlerini
kullanmaya bașlayacaklar veya soketuygulayıcı kaynaklı nedenlerin dıșında
protezlerinde sorun yașayan kullanıcılar
için, așağıda belirtilen temel bakım
kaidelerine dikkat edilmesi olası
sorunların önlenmesinde oldukça hayati
öneme sahiptir.
2
www.ortofiks.com.tr
1- Protezinizi Normal Koșullar Altında Kullanınız
Kullanmakta olduğunuz protezlerin birçoğu normal
koșullarda kullanım için tasarlanmıștır. Aksi belirtilmediği
sürece yüksek aktivite sporları için uygun değildir.
Ÿ Özel bir uygulama veya su geçirmez koruyucu kılıf
kullanmadığınız sürece suda kullanım için uygun değildir.
Ÿ Bazı makyaj kimyasalları protezin kaplamasına zarar
verebilir, dolayısıyla kullanmadan önce teknikerinize
muhakkak danıșınız.
5-Deri parçaları kuru ve temiz tutun, temizlemek
gerekirse kuru sabun deneyin.
2- Soketinizi Günlük Temizleyiniz
6-Dokuma bölümlerini sıvı sabun ve ılık su ile yıkayınız.
Yumușak sabun ve yumușak bir bez veya sünger
kullanın.
Ÿ Sünger veya bezle ulașılamayan kirler için diș fırçası
kullanabilirsiniz.
Ÿ Bir havlu ile içini kurulayın.
7-Pudra veya tozlar nedeniyle tıkanan pasif ventilleri
yumușak bir diș fırçası ile temizleyebilirsiniz.
Ÿ
Ÿ
3- Güdük Çorabının Bakımı
Ÿ
Ÿ
Güdük çorapları günlük değiștirilmelidir.
Sıvı sabun ile düșük ısıda her gün elde yıkanmalıdır
(sabun kalmadığından emin olun,aksi taktirde kalan
deterjan cildi tahriș edebilir).
4- Silikon Çorapların ve Silikon Linerların Bakımı
Kalem, gazete silikon üzerinde kalıcı bir leke bırakabilir.
Silikon çorabınızı veya linerınızı bu tür materyallerden
uzak tutunuz.
Ÿ Kullandığınız ürünün bakım ve temizlik șartları üreticiden
üreticiye farklılık gösterebilir. Kullanım klavuzunuzu
teknikerinizden temin ediniz.
Ÿ Garanti süresince așınma veya yırtılma görmeniz halinde
protezcinizle bir an önce irtibata geçiniz.
Ÿ
8-Mekanik parçaların bakımı için protezcinizle
görüșünüz.
Mekanik parçaların kontrolü için düzenli olarak
protezcinize uğramanız gerekmektedir.
Ÿ Mekanik parçaları kendi kendinize ayarlamayı
denemeyiniz (garantiyi bozan durumlara neden
olabilirsiniz).
Ÿ Proteziniz kaynaklı belirgin tüm sesleri protezcinize bildirin
Ÿ Düzenli olarak sizin yapmanız gereken (yağlama gibi,
güdük bakımı gibi) ișlemleri aksatmayın.
Ÿ
9-Zarar görmüș kabloları protezcinize bildirin.
10-Kullanmadığınız anlarda protezinizi yan yatırın.
11-Bakteri olușumunu, istenmeyen kokuları ve așırı
terlemeyi engelleyen krem veya pudra kullanın.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
3
Mikroişlemcili Diz Eklemleri
Mikro ișlemcili diz eklemi, üzerinde entegre bir ișlemcinin verileri analiz edebilen
bir bilgisayarın olduğu protez diz eklemleridir. Yürüme anında sensörler
aracılığıyla adım hızı, eklem açıları,aktarılan ağırlıklar gibi bir dizi parametreler
eklemin bünyesindeki bilgisayar tarafından analiz edilip, en güvenli ve normale
yakın yürüyüș için hareketi belirler. Bu eklemler sayesinde kullanıcı rampa
așağı-yukarı, merdivenlerden iniș-çıkıșlarda çok daha güvenli bir yürüyüș elde
eder. Yürüyüșün her anını algılayan sensörler sayesinde diz eklemi, istenmeyen
hareketleri kısıtlar, mekanik diz eklemleriyle çok zor olabilecek bazı aktivitelerde
kullanıcıya kolaylıklar sağlar.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
5
Genium Bionic
“Dünyanın ilk sezgisel dizi...”
Genium Biyonik diz, hareketlerinizi tahmin edebilen ve doğal bir bacağın
yapabileceği ișlevi hemen hemen yerine getirebilmek için adapte olabilen tam
kontrollü diz eklemidir.
Genium protezinize değil sizin yapacağınız hareketinizin üzerine odaklanmanızı
sağlar. Doğal, çok yönlü hareket özelliği, kullanıcısının yürüyüșünü en uygun hale
getirir ve onlara aktivitelerinde güven verir, normal bir protezle yapılamayacak
șeyleri yapabilmesine olanak sağlar.
“Potansiyelinizi doğal yolla fark edin...”
Son yıllarda yapılan araștırmaların sonunda Genium Bionic diz, günümüzün en
gelișmiș algılama ve kontrol teknolojileri ile bir ivme ölçer ve bir denge çarkını
birleștirir. Protezle birlikte ilk kez kullanılan Genium denge çarkı teknolojisi, ivme
ölçerin eklem hızını hesapladığı anlarda eklemin açısıyla ilgili üç boyutlu bilgileri
toplar. Genium Bionic’te bulunan 4 farklı özellikteki sensör, mikroișlemciye diğer
hiçbir dizde olmayan bilgi veri akıșı sağlar ve buda hareketin her anında mutlak
kontrol yaratır.
Genium ayrıca değișen hıza, adıma ve yöne çok kolay adapte olabilir. Onun
değișken hareketi vücudun önünde hızlı hareket etmesini ve hatta bükülme
hareketini bile yapabilmesini olanak sağlar. Diğer protez sistemlerinin aksine
Genium Bionic, kullanıcılarına engellerin etrafından yürüyüp geçmek yerine,
engellerin üstüne basıp geçebilme imkanı verir.
6
www.ortofiks.com.tr
Geniumu
Farklı kılan nedir?
Engelleri kolayca geçebilme imkanı,
merdivenleri çıkabilme, geri gidebilme ve
bacağı farklı yönlere hareket ettirebilme.
Ÿ Batarya ömrü 5 gündür.
Ÿ Suya dayanıklı/su geçirmez.
Ÿ Kullanıcılarına 3-D özelliği ile algılama ve
tepki verme olanağı veren Wii oyun
sistemlerine de izin veren ivme ölçer ve
denge çarklarını birleștiren aynı teknolojiye
sahip.
Ÿ
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
7
C-Leg Elektronik Diz Eklemi
C-Leg, Otto Bock tarafından geliștirilen dünyanın ilk,
tümüyle mikro ișlemci kontrollü diz eklemidir. Güvenli ve
dinamiktir. Doğal adım atabilmeyi sağlar. Farklı hızlarda ve
tüm yüzeylerde yumușak ve güvenli yürüyüșü olanaklı
kılar.
Kablosuz kontrol sistemiyle kullanıcıya uygun farklı modlar
yüklenebilir. Kullanıcı modlardan birini seçerek protezin
dinamik ve statik ișleyișini ayarlayabilir. Herhangi bir sporla
uğrașırken veya rutin iș tempomuzda hareketlerimizin
farklılığından yola çıkarak 3 farklı mod yükleme seçeneği
mevcuttur.
C-Leg'in en önemli özelliklerinden biri, kullanıcının
yürürken dikkatini protezine ve yürüyüșüne verme
zorunluluğunun olmamasıdır. Yürüyüșün her anında
mikroprosesor kontrol sistemi sayesinde eklemin
hareketleri ve zeminle protezin temas açıları algılanarak
ani bükülmelere müsade edilmemektedir. Bu sayede
kullanıcı protezli tarafına da korkusuzca vücut ağırlığını
aktarabilmektedir.
C-Leg, 125 kg beden ağırlığına kadar dizüstü amputeler
için uygundur. Hem aktif hastalar hem de emniyet
gereksinimi yüksek yașlı hastalar C-Leg'in avantajlarından
faydalanabilirler. Yelpaze; genç bir anneden ve serbest
meslek sahibi ișletmeciden, yașlı insanlara kadar uzanır.
8
www.ortofiks.com.tr
Rheo Elektronik Diz Eklemi
Kullanıcının yürüyüș tarzına ve yürüdüğü zemine uyum sağlayan,
sürekli öğrenen ve harekete en kısa sürede tepki veren bir diz eklemi
hayal edin. Össur firması, dünyanın ilk yapay zeka gücüyle hareketin
her anında mikroișlemcili kontrol sağlayan RHEO KNEE diz eklemini
sundu.
RHEO DİZ, bağımsız düșünme yeteneğine sahiptir. Kullanıcının nasıl
yürüdüğünü öğrenir, hız-yön veya zemininin değișikliklerini analiz eder
ve en kısa sürede tepki verir. Diğer diz eklemlerinde olduğu gibi
önceden belirlenmiș sınırlı parametrelere bağlı kalmaz, kullanıcıya
nerede, nasıl ve ne hızda yürümek isterse her koșulda adapte olur.
RHEO DİZ Performans avantajları;
Sürekli uyum - Son derece yüksek teknolojiyle tasarlanmıș yapay
zeka modülü, diz ekleminin kendi kendine düșünme yeteneğini
kazandırır. Sürekli tanır, öğrenir, kișinin farklı yürüyüș stillerine uyum
sağlar ve hız, ağırlık değișimi ve zemin yapısındaki değișikliklere ayak
uydurur.
Doğal ve efektif hareket - Diz hareketlerini kontrol eden özel
teknolojisi, yürüyüș döngüsünün her așamasında son derece doğal ve
hızlı tepki üretir. Diğer diz eklemlerindeki hidrolik sistemlerinin aksine
gösterdiği bu tepki, kullanıcının ihtiyacı ölçüsünde direnç imkanı
sunabilmektedir. Bu sayede hareket için harcanan efor azalırken
yürüyüș çok daha akıcı ve doğal olur.
Gelișmiș güvenlik - Yazılımı ve mekanizmasındaki çoklu güvenlik
özelliğiyle diz, kritik anlarda istemsiz hareketlere karșı direnç gösterir.
Yürüyüșün her anında saniyede 1500 kez analiz edilen bilgileri yapay
zekaya ulaștıran sensör teknolojisi, anormal yürüyüș ritimlerini tanımlar
ve olası takılma ve düșme risklerine karșı kullanıcıyı korur.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
9
Power Knee
Dizüstü protez kullanıcıları için dünyada ilk ve tek servo motorlu dizaynı olan
yapay akıllı diz eklemi, bacak protezlerinde yeni bir geleceğin ilk adımlarını
tanımlamaktadır.
“Engelleri, eğimli arazileri aşmak,
merdivenleri çıkmak hiç bu kadar kolay
olmamıştı...”
Dünyanın ilk ve tek servo motorlu diz eklemi olan Power Knee, kaybedilen
uzvun kaslarının yerini dolduracak șekilde bükülme ve düz konuma gelme
hareketlerini gerçekleștirir. Yürüyüșün doğal ahengini sağlayacak șekilde
eklem bünyesindeki Yapay Zeka ve Güç Motorları kombine bir șekilde çalıșır.
Power Knee, kullanıcılara daha önce yapmıș oldukları gibi uzun, doğal ve
güvenli yürüme șansı verir.
Power Knee Özellikleri;
Ekstansiyon Gücü - Power Knee, kullanıcıya oturur pozisyondan ayağa
kalkmaya, eğimli yüzeylerde yürümeye ve merdiven çıkarken bünyesindeki
Güç Motoru sayesinde dizi düz pozisyona yönlendirmeye yardımcı olur.
Aktif Salınma Hareketi - Power Knee, kalça salınımına gerek kalmadan
doğal yürüme hareketini sağlamada yardımcı olur.
Aktif Diz Fleksiyonu - Power Knee, düz zeminlerin haricinde farklı arazi
yapılarında da aktif bükülme özelliği sayesinde tökezleme, takılma gibi
durumlarda güvenliği arttırarak düșmelerin önüne geçer.
Doğal Propriosepsiyonu Taklit Eder - Power Knee, gelecek adımları
öngörerek eklemin hareketini düzenler, yürüyüșü optimize etmek için tüm
algoritmaları simetrik yürüyüșü sağlamak için değerlendirir.
10
www.ortofiks.com.tr
Symbionic
Biyonik Bacak
Symbionic, dünyadaki ilk tam biyonik bacak protezidir. Servo motorlu ayak ünitesi ve
farklı zemin ve yürüyüș hızlarına adapte olabilen bir diz eklemini birleștiren Symbionic,
dizüstü protez kullananlar için eșsiz avantajlar sağlar.
Protezli tarafı savurduğumuz anda gerçekleșen ayak bileğinin aktif olarak yukarı doğru
hareketi (dorsi fleksiyon) protezin zemine temasını engellediği gibi olası düșme risklerini
en aza indirir.
Sensörler yardımıyla otomatik zemin algılama özelliği, artan veya azalan rampalarda
yere daha iyi temas sağlar, diz eklemine desteği optimize eder ve eğimin dikliğine göre
ayak bileği açısını ayarlar.
Tek bir tușa basarak yapılabilen topuk yüksekliğini ayarlama ișlevi, ayakkabı
değiștirmede protezin ayarlarını değiștirme gerekliliğini ortadan kaldırarak, ayakkabılı
veya ayakkabısız kullanıcıya yürüdüğü zemine uyum imkanı verir.
Symbionic için kullanıcı ve uygulayıcı değerlendirmeleri;
Össur firmasının sorumluluğu altında yapılmıș minimum 3 haftalık
Symbionic Protez kullanımı neticesinde analiz çalıșması,
GÜVENLİK
Ÿ Kullanıcıların %64'ü sekmede azalma olduğunu belirtti.
Ÿ Kullanıcıların %57'si düșme korkusunda azalma olduğunu belirtti
KULLANICIYA VERDİĞİ GÜVEN
Ÿ Kullanıcıların %79'u rampa ve dik yollarda konfor ve güvenlerinin arttığını rapor etti
Ÿ Kullanıcıların %89'u günlük yașam aktivitelerinde artıșı rapor etti
Ÿ Kullanıcıların %80'i așırı dikkat etmeye bağlı mental yorgunluğun azaldığını rapor etti
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
11
Mekanik Diz Eklemleri
Mekanik diz eklemleri, üzerlerinde herhangi bir elektronik ünite bulundurmayan,
farklı kullanıcı gruplarına göre farklı fonksiyonlara sahip protez diz eklemleridir.
Bazı mekanik diz eklemleri son derece basit elle kontrol edilebilen ve yürüme
esnasında kilitlenebilen,otururken ise kilidinin açılmasıyla bükülme özelliğine
sahip yapıdadır. Elle veya otomatik kontrol edilen kilitli diz eklemleri aktivite
düzeyi düșük kullanıcılar tarafından günümüzde halen yaygın kullanılan
ürünlerdir.
Aktif kullanıcılar içinse, pnömatik veya hidrolik sistemleriyle kombine edilmiș,
hareketlere yardımcı olabilen ve bazı özellikleriyle mikroișlemcili diz eklemlerine
benzeyen son derece fonksiyonel ürünler uygulanmaktadır.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
13
3R60 EBS
Güvenli, konforlu ve doğal yürümek için
3R60 EBS diz eklemi kullanabilirsiniz. Doğal
adım paternini incelediğimizde diz eklemi
topuğun yere teması sırasında 15 derece
fleksiyonda kalır. Bu da topuğun yere
yumușak ve güvenle temas etmesini sağlar.
Düz olmayan yüzeylerde de kullanım imkanı
verir. Fizyolojik adımlama sayesinde
omurga, kalça ve güdük rahatlar. Eklem
üzerine olan yıpranmalar en aza iner. EBS
sistem avantajı uzun yürüyüșlerde fark
edilir. Güvenli, konforlu, doğal adımlama
için ergonomik dengeli basma sağlar. Çok
akslı yapı sayesinde yüzey toleransı iyidir.
Farklı yürüme hızlarına imkan verir.
Hareketlilik seviyesi 2 ve 3 için tavsiye edilir.
3R60 küçük ve hafiftir (845 gr). 2005
tarihinde diz eklemi reddot dizayn ödülünü
almıștır. Eklem için dört tane moduler
adaptor vardır. Böylece tüm amputasyon
seviyelerinde kullanılabilir.
14
www.ortofiks.com.tr
3R80 Diz Eklemi
Tek akslı modüler diz eklemi 3R80 ile
merdiven inmek, eğimli ve engebeli alanlarda
güvenli ve konforlu yürümek mümkündür.
Dinamik yumușak yürüme paterni sağlar.
Hareketlilik seviye 3 ve 4 için uygundur. 3R80
duruș fazında yüksek güvenlik sağlar. Protez
topuk vurușu yaptığında hidrolik güvenlik
sayesinde aniden dizde bükülme olmasını
engeller. Hidrolik güvenlik sistemi sadece
3R80 de vardır. Hem duruș hemde salınım
fazı bu sistem sayesinde kontrol edilir.
Proteze verilen yük kaldırıldığında diz eklemi
hemen salınım fazı konumunu alır. Hızınıza
otomatik adaptasyon sağlar. 3R80 vücud
ağırlığı 130 kg'a kadar uygundur.
MAUCH Knee
“Güvenilir ve enerjik diz eklemi, son derece de
akıllı. Bırakın hareketinizi Mauch Knee kontrol
etsin...”
Mauch Knee ile spor yaparken, farklı arazi
yapılarında yürürken, doğal diz hareketlerini yașayın.
Daha az yorucu ve çok daha kontrollü doğal hareket
Mauch Knee ile mümkündür. Merdiven inip çıkarken
neler hissedeceğinizi de yașayarak görün...
MAUCH Knee Kullanıcıları;
Ÿ Farklı hızlarda yürüme yeteneğine veya
potansiyeline sahip insanlar.
Ÿ Değișen koșullara algılayabilen ve aktif diz
stabilizasyonunu sağlayabilen kișiler,
Ÿ Güvenli ama aynı zamanda çok daha aktif bir
yasam tarzı arayanlar,
Ÿ Yüksek fonksiyonel performans arayanlar;
Bisiklete binmek, koșmak, treking, aktif ve günlük
uzun sureli farklı arazi yapılarında yürüyenler v.s.
Total Knee 2100
Total Knee 1900 ve 2000 modellerinin en iyi
yanları Total Knee 2100 de birleștirildi.
Güçlendirilmiș metal omurga, 3 fazlı hidrolik
salınım kontrol ünitesi ile daha aktif protez
kulancılarına yönelik yeniden tasarlandı.
Total Knee 2000'e göre % 25 arttırılmıș
hidrolik sıvı kapasitesi ve ekstra
güçlendirilmiș metal çerçeve daha fazla
kontrol, daha fazla verimlilik, daha fazla
güven ve dayanıklılık sağlıyor.
“Total Knee 2100 șimdi yeniden
tasarlandı ve yepyeni bir görünüme
kavușturuldu... Șimdi daha güçlü ve
daha dayanıklı..”
Total Knee 2100 Teknik Özellikler;
“Aktif yașam, buna ayak uydurabilecek uygun
tarzda protezi gerektirir.”
Teknik Özellikler;
Mauch hidrolik silindir teknolojisi, diz eklemin doğal
hareketini simüle eder. Yürüyüșün her anında eklem
kontrolünü, mekanizma içindeki piston ve akıșkan
sıvı sağlar. Protezin üzerine ağırlık aktarılmasıyla
eklem güvenlikli modda hareketi senkronize eder. Ani
ve beklenmedik hareketlerde devreye girerek olası
düșmelerin önüne geçer. Her adım sonunda, diz
otomatik olarak son derece naturel bir șekilde
bacağın salınımına yardımcı olur.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Çok aktif kullanıcılar için, kilolu
kullanıcılar için, farklı hızlara adapte
olabilen çok merkezli eklem yapısı,
%25 oranında arttırılan hidrolik sıvısıyla
daha fazla güvenlik ve daha hızlı hareket,
3 Fazlı hidrolik salınım kontrolü
geometrik yapısı ile mekanik kilitleme
sistemi,
Ayarlanabilir duruș fazı fleksiyonu (İlk
Temas Anında)
Ayarlanabilir ekstansiyon direnci
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
15
Karbon Ayaklar
Karbon fiber, gerek hafifliği ve gerekse yüksek mukavemeti nedeniyle son
yıllarda protez sektöründe oldukça tercih edilen bir materyaldir.
Protez sektöründe yeni araștırmaların temelini, uzvun gerçek hareketini
olabildiğince taklit edebilen ürünler olușturur. Bunun protez ayaklar üzerinde
yansıması, yürüyüșün belli anlarında yeterince esneyebilen (en iyi yer teması
için) ve belli anlarında da adımlarınıza destek olacak șekilde yaylanabilen (enerji
geri dönüșümlü) ayaklardır. Yeni nesil olarak tanımlayabileceğimiz karbon fiber
ayaklar, en düșük düzey protez kullanıcılarından özel sporcu protezlerine kadar
farklı aktivite düzeylerine ve ihtiyaçlara cevap verebilecek șekilde
uygulanmaktadır.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
17
Re-Flex Rotate™
with EVO™
Re-Flex Shock™
with EVO™
Össur EVO™ ile Re-Flex, hem dikey hemde rotasyonel
șok emilimini sağlayan, dayanıklı ve yüksek
performanslı bir protez ayak parçasıdır. Özellikle çok
aktif veya orta aktivite seviyesine sahip kullanıcılar için
ideal bir ayak seçimidir.
Aktif protez kullanıcıları için büyük bir enerji dönüș ve
üstün șok emilimi sağlayan, Össur Flex-Foot, ağır ve
yüksek aktiviteli sporlar için ideal, yüksek performanslı bir
ayaktır.
Re-Flex Shock ayak, kendini kanıtlamıș teknolojileri bir
araya getiren, Össur tescilli EVO teknolojisi sayesinde
doğal ve akıcı yürüyüșe yardımcı olur.
Temel Özellikleri;
Dikey șok emilimi ve dinamik enerji geri dönüșümü,
YENİ titanyum helezon yay, dikey șok kuvvetleri 14
mm oranında absorbe ederek güdüğün üzerindeki
baskıyı en aza indirir. Titanyum helezon yayın vermiș
olduğu dinamik enerji geri dönüșümü, Re-Flex
Rotate ayağı hem daha hafif hem de daha duyarlı
hissettirir.
Ÿ Dönme șok emilimi, güdük üzerindeki baskıyı
azaltmak ve daha fazla konfor sağlamak için dizayn
edilmiștir. Ayrıca dönme șok emilimi, günlük rutin iș
hayatında fiziksel efora dayalı çalıșanlar için oldukça
avantaj sağlamaktadır.
Ÿ Kullanım kolaylığı - Șok emme ünitesi, kullanıcı ya
da protez uygulayıcısı tarafından herhangi bir ayar
gerektirmemektedir. Her kullanıcının özel
ihtiyaçlarına uygun 8 farklı katagoride
sunulmaktadır.
Ÿ EVO™ teknolojisi - Patentli ayak kılıf tasarımı, topuk
vurușundan itibaren insan ayağının doğal hareketini
taklit ederek daha akıcı ve enerjik yürüyüșün
gerçekleșmesini sağlar.
Ÿ
18
www.ortofiks.com.tr
“Çalıș, Dinlen ve Eğlen...
Hayata bıraktığın yerden devam et...”
Re-Flex Shock, günlük faaliyetlerin yanında sportif
faaliyetler içinde rahatlıkla kullanılabilir. Ağırlık altında
kalınan ișler, çocuğunuzla yaptığınız oyunlar veya yüksek
performans gerektiren futbol, hockey gibi sporlar... ReFlex Shock, tüm bu faaliyetlerde olușabilecek potansiyel
zarar verici güçleri ve olası incinme risklerini en aza
indirecek șekilde dizayn edilmiștir.
Elation
®
‘'Spor yaparken ayakkabının topuk yüksekliği... Yemeğe
çıkarken giydiğiniz topuklu ayakkabılar... Protezinizin
ayakkabınıza ayak uydurmasını istemez miydiniz?''
Fonksiyonel ve aynı zamanda topuk yüksekliği
ayarlanabilir bir ayak modülü... Össur Elation. Oldukça
esnek, enerji geri dönüșümlü, destekli ve akıcı bir yürüyüș
sağlayan patentli ayak modülü. Aynı zamanda ayak
bileğinin açısını basit bir buton yardımıyla tek tușa
basarak ayarlayabilmenize imkan sağlıyor.
1E56 Axtion
®
Özellikle aktif protez kullanıcıları için geliștirilmiș, karbon fiber ayaklar sınıfında,
dünyanın en prestijli tasarım yarıșmalarından olan Reddot 2005'de ödül almıș protez
ayak modülüdür. Mobilite seviyesi 3 ve 4'e göre tasarlanmıștır. Oldukça hafiftir. Esnek
ve yaylanabilir yapısıyla enerji depolama özelline sahiptir. Doğal yürüyüș mekaniğini
bozmaz ve maksimal uyum sağlar. Spor esnasında ihtiyaç olunan hareket açıklığına
ve esnekliğe izin verir. Kozmetik kılıfıyla doğal ayak görüntüsüne sahip olur.
1C40 C-Walk
®
İsmini 'C' seklinde dizayn edilmiș karbon fiber yapısından alan ve her yöne hareketli
karbon ayaklar sınıfında protez ayak modülüdür. Yürümenin her anında anatomik
harekete maksimum uyum sağlamanın ötesinde, enerji depolayarak yürüyüșe
yardımcı olur. 'C' seklindeki yapı, topuk vurusu veya protezin üzerine her ağırlık
aktarıldığında iç gerilim olușturarak protezin yerden kalkıșını kolaylaștırır ve yürümeyi
hızlandırır. Bu özelliği nedeniyle enerji depolayan ayaklar statüsündedir. Her türlü
zemin yapısına adapte olabilir (yokuș așağı-yukarı). Dıș yüzeyini kaplayan kozmetik
kaplamasıyla doğal ayak görüntüsüne sahip olur.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
19
1M10
1C60 Triton
1M10, Otto Bock tarafından geliștirilmiș,
bireysel ihtiyaçlara kolayca adapte edilebilir
protez ayak parçasıdır.
“Daha aktif bir yașam için...”
1C30, Trias modeli baz alınarak
geliștirilmiș, daha üst düzey aktivite
seviyelerine uygun en yeni Otto Bock
karbon ayak modelidir. Trias gibi Tritonda
3 noktalı yay yapısı sayesinde enerji
depolama ve geri dönüșümü sağlar.
Karbon ön kısım, iki parçalı karbon topuk
kısmı ve yüksek performanslı polimer
materyali ile mükemmel fonksiyon ve
enerji geri dönüșümü sunar.
Temel Özellikleri
Oldukça destekli yer teması - protez taraftan
sağlam tarafa ağırlık transferi esnasında
dahi,
Ÿ Multi-eksenli hareket yeteneği-düz olmayan
zeminlerde mükemmel tutunum,
Ÿ Protezin dinamik ayarlarını değiștirmeden
uyarlanabilen topuk sertlik ayarı,
Ÿ Hafif yapı
Ÿ Aktivite düzeyi 1 ve 2.
Ÿ
“Daha fazla destek, Daha fazla hareket,
Daha fazla Özgürlük...”
20
www.ortofiks.com.tr
1C60 Triton’nun Özellikleri;
Ÿ 3 nokta dizaynıyla basma fazı
geçișlerine mükemmel uyum
Ÿ Topuk vurușunda çok net plantar
fleksiyon
Ÿ 2 parçalı ön yapı sayesinde daha fazla
güvenlik, destek ve kontrol (ayakta ve
yürüyüște)
Ÿ Mükemmel dinamik yapı, enerji
depolama ve geri dönüșümü
Ÿ Topuk kamalarını kullanarak
kullanıcının bireysel ihtiyaclarına kolay
adaptasyon
Ÿ Gündelik hayatta veya sportif
faaliyetlerde yüksek rahatlık
Ÿ 150 kg kadar olan hastalar için
uygundur.
1C62 Triton Harmony
1C62 Triton Harmony®, 1C60 Triton karbon ayağın
mükemmel fonksiyonelliği ile Harmony® P3 teknolojisini
birleștirir.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Dinamik ve 1C60 Triton esnekliği
Arttırılmıș emniyet için güdük ve protez arasında
daha kuvvetli tutunma
Aktif vakum sistemi sayesinde günlük volüm
değișikliklerine uyum sağlama
Güdük ile soket arasında dikey ve torsiyon
kuvvetlerinde azalma
Gelișmiș șok absorbsiyon
Kompakt tasarım
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
21
İleri Teknolojiler
Geçmiși yüzyıllar öncesine dayanan protez uygulamalarında amaç her zaman
eksikliğin görsel ve fonksiyonel olarak giderilmesi olmuștur. Deriden yapılan
protezlerle bașlayan serüven daha sonra ağaçtan, oyma metoduyla yapılmıș
protezlere, metalin keșfi sonrası alüminyum uygulamalara ve günümüzde de
kompozit materyallerle elektronik ișlemcilerin kombine edildiği elektro-mekanik
uygulamalara çevrilmiștir.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
23
Proprio Elektronik Ayak
PROPRIO ayak, bünyesindeki akıllı yazılımıyla
yürümenin belli anlarında ayak bileğini yukarı
kaldırarak (fleksiyon) daha akıcı ve doğal
yürüyüșe imkan sağlar. Yürürken zemini takip
etme gereksinimi olmaması, PROPRIO ayağa
güveni ve dolayısıyla daha stabil yer temasını
getirir. Ortaya çıkan gerçeğe yakın bir yürüyüș
özellikle bel, kalça ve diz bölgesindeki așırı
yüklenmeyi azaltır, protez kullanıcılarının daha
uzun ve daha konforlu yürümelerine yardımcı
olur.
“PROPRIO ile kendi yolunuzu kendiniz
seçin”
®
PROPRIO FOOT with EVO™ Technology
Hareket halinde bile en ufak değișiklikleri,
PROPRIO bünyesindeki sensör teknolojisi
algılar, zemin yüzey ve aktivite farklılıklarına çok
kısa süre içinde yanıt sağlar.
Cihazın beyni olan Yapay Zeka (Artificial
Intelligence), kullanıcının yürüdüğü zemini açı
sensörleri sayesinde algılar, bu verileri çok kısa
sürede ișleyerek ayak bileğinin, yürüyüșünün
farklı modlarında yapması gereken açılarda
hareket etmesini sağlar.
24
www.ortofiks.com.tr
“Dünyanın ilk Yapay Zekalı (AI) elektronik ayağı”
DUYU
Topuk vurușu (protezin yere temas ettiği an) anı ile
bașlayan yürüyüște ayak üzerinde entegre ivme
sensörleri, saniyede 1000 kez açı ölçümü yaparak
bu verileri Yapay Zekaya (AI) iletir. Kullanıcının tüm
hareketleri (merdiven inme-çıkma, rampa inmeçıkma, oturup-kalkma) hesaplayıcı algoritmalar ile
sürekli analiz edilir. Bu geniș analiz verileri Yapay
Zeka içindeki Arazi Tarama haznesinde depolanır
ve ișlenir.
YAPAY ZEKA
Yürüyüșün her bir saniyesinde, Arazi Tarama
ișlemcisi yürüyüș için en doğru hareketi belirler.
Eğer kullanıcının eğimli bir arazide yürüdüğü
algılanırsa, bu araziye uygun olarak ayak bileğini
eğime orantılı așağıya düșürür (Fleksiyon)
Kullanıcının daima bir önceki adımından bir sonraki
adımı için doğru açıyı belirler.
HAREKET
PROPRIO bünyesinde hızlı ve doğru bir biçimde
çalıșmak için tasarlanmıș hafif ve hassas step
motorlar uygulanmıștır. Ayak bileğinin hareketleri,
ayak burnunun yukarıya doğru kalkması (Dorsi
Fleksiyon) ve așağıya doğru inmesi (Plantar
Fleksiyon) olarak tasarlanmıștır. Bu hareketler
sayesinde değișen ayakkabı topuk yükseklikleri,
eğimli araziler, merdiven inip-çıkmalar kullanıcı için
sorun olmaktan çıkmaktadır.
Raize Elektronik Ayak
Bir ayağın neler yapabileceğini görmek için artık beklentilerinizi yükseltme
zamanıdır. Hosmer tarafından üretilen yeni Raize Bilek/Ayak sistemi
sayesinde engebeli koșullarda yürümek ve topuğu yukarı kaldırmak artık bir
düğmeye basmak kadar kolay. Raize bilek/ayak sistemi çift mikro
ișlemcilerden faydalanarak hidrolik bileği kontrol eden ve en yeni teknoloji ile
size kompozit bir ayak sunan hibrid ürünler arasında yerini almıștır. Raize
sisteminin patentli tasarımı kullanıcının karșılaștığı koșullara uygun hizmet
verebilmek adına sensörlerden faydalanır ve bu sensörlerden alınan sinyalleri
düzenli olarak kontrol eder.
Yürürken topuğunuzu kaldırmanız mı gerekti? Tepelere mi tırmanmak
istiyorsunuz? Bu artık Raize ile mümkün. Artık beklentilerinizi zirveye çıkarma
zamanı!
Ürün Özellikleri:
Mikro ișlemciler ile bilek/ayak sisteminin hidrolik aksamı kontrol altında tutulur.
Uzaktan kumanda mevcuttur.
Uzaktan kumanda ile topuk seviyesini ayarlamak mümkündür.
Plantar fleksiyon ve dorsi fleksiyon aralıkları ve mukavemeti uzaktan kumanda
ile ayarlanabilir.
İniș ve çıkıșlarda arazi engebesine uygun ayarlama yapılabilir.
Ayak bileğinin normal hareketini düzenler ve kullanıcının rahat edebilmesini
sağlamak amacıyla șok etkisini azaltır.
Araba kullanırken, ayakkabı bağlarken ve çorap giyerken ürün üzerindeki kilit
mekanizmasını uzaktan kumanda ile aktif hale getirebilirsiniz.
Protez uzmanları tarafından yapılan ilk kurulum așamasında bilgisayarlı ișleme
uygun bir üründür.
Ürün Ağırlığı: 735g – 797g.
Yükseklik 3.5" (9cm)
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
25
Helix 3D Kalça Protezi
Helix 3D, hidrolik kontrol anlamında doğal üç boyutlu basma ve salınım hareketleri sağlayan dünyanın ilk kalça
eklemi protezidir. Güvenlik, dinamiklik ve konfor alanlarında yeni standartlar sunar.
“Helix3D İle Kalça Protezlerinde Devrim...!”
Daha fazla güvenlik, mobilite ve konfor:
Eșsiz Helix 3D kalça eklemi sistemi ile Otto Bock, onlarca yıldır devam eden teknolojik durgunluğa kalça eklemi
bölgesindeki amputasyon uygulamasıyla yeni bir standart getirdi. Yenilikçi kalça eklemi sistemi hareket kabiliyetinizi
arttırır ve size günlük yașantınızda yüksek güvenlikte belirgin avantajlar sunar.
Helix 3D kalçanın üç boyutlu hareketine etki eder. Çok eksenli yeni eklem yapısı sayesinde özellikle harmonik bir
yürüyüș görüntüsü elde edilebilir. Bilindik uygulamalarda kalça amputasyonlu olan kiși halı kenarlarına veya diğer
engellere takılmaması için protez bacağını mevcut tarafından kuvvetlice kaldırmalıdır. Helix 3D eklem yapısı hareket
safhasında bacağın kısaltılmasını mümkün kılar ve böylece yalpalanma ve düșme tehlikesi azalır. Büyük bükme
açısı günlük yașamınızda ayakkabı giymenizi veya otomobile binmenizi kolaylaștırır. Ayrıca Helix 3D kalça eklemi
sistemi ile rahat ve düz șekilde oturabilirsiniz.
Helix 3D kalça eklem sisteminin özel yay-hidrolik kombinasyonu ile eksik kalça kaslarının büyük bölümü dengelenir
ve protez ile yürüyüște güç kullanımını azaltır. Kontrollü adım atmayı mümkün kılar ve tam yükte ayak harmonik
hareket eder. Bu șekilde yay-hidrolik kombinasyonu geriye doğru hareketleri önler ve kalçanın geriye doğru
katlanmasını azaltır.
Helix 3D kalça eklemi sistemi 100 kilograma kadar olan ampute edilmiș kișiler için uygundur. Çok farklı günlük
aktivitelerde yüksek güvenlik ve konfor sağlar ve Helix 3D için özel olarak sertifikalandırılmıș ortopedi teknikeri
tarafından bireysel ihtiyaçlara göre tam olarak ayarlanır. Bu ayarlarda vücut boyutları, ağırlık ve aktivite derecesi de
dikkate alınır.
Optimum bir uygulama sağlamak için Helix 3D kalça eklemini sadece mikro ișlemci kontrollü bir bacak protezi ile
uygulanması tavsiye edilir.
26
www.ortofiks.com.tr
Soket Sistemleri
Soket sistemleri, protez teknolojisinde üzerinde en fazla araștırma yapılan
konuların bașında gelmektedir. Bunun bașlıca nedeni, hem ilgili araștırmaların
hem de tecrübelerin göstermiș olduğu üzere konforlu ve yüksek derecede
tutunma (süspansiyon) sağlamayan soket uygulamalarında protezin diğer
komponentlerinde gözle görülür fonksiyonel kayıp olușmasıdır.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
27
Silikon-jel ve Poliüretan Linerlar
Silikon linerler ya da bir bașka deyișle silikon çoraplar, materyali poliüretan veya tekstilli-tekstilsiz silikon olan,
güdüğün üzerine giyilen, protezin bacağın üzerinde tutunmasını sağlayan ve sert soketin güdük üzerinde
yapacağı baskıları yumușatıcı ürünlerdir. Güdüğün boyu, yapısı ve kullanıcının aktivite derecesine göre
sınıflandırılmıș farklı modelleri mevcut olup ilgili ve eğitimli ortez-protez teknisyeni tarafından en uygun olanı
belirlenir. Tüm silikon liner modelleri, kolaylıkla temizlenebilir ve suya, tere, farklı mevsim koșullarına dayanıklıdır.
Silikon jel Liner;
Ÿ Yüksek soket konforu sağlar.
Ÿ Belirli noktalarda olușacak basıya karșı güdüğü korur.
Ÿ Sürtünmeyi en aza indirerek cilt üzerinde olușabilecek tahriși engeller.
Ÿ Güdük ve soket arasındaki yüksek tutunma, kullanıcıya daha fazla hareketlilik ve rahatlık sağlar.
Poliüretan Liner;
Ÿ Yüksek soket konforu sağlar
Ÿ Akıșkan özelliği sayesinde güdük üzerindeki basınç dağılımını dengeler
Ÿ Silikona nazaran daha esnek ve yumușaktır
Ÿ Cilde dost, sıvıyı emme özelliğine sahiptir ve böylece daha uzun süre protez kullanımına imkan verir.
28
www.ortofiks.com.tr
Pasif Vakum Sistemli Soketler
Pasif vakum sistemli soketler, genelde yumușak bir liner (poliüretan veya silikon jel liner gibi)
soket içindeki havanın dıșarıya atıldığı bir pasif ventil, özel hava sızdırmaz dizlik ve soket içine
hava girișini engelleme temelinde tercih edilmiș materyallerden olușur. Sokete monte edilen
pasif ventil, proteze her ağırlık aktarılıșında soket içindeki havanın dıșarıya çıkmasını sağladığı
gibi dıșarıdan da havanın içeriye girmesine engel olur. Bu sayede soket içinde olușan negatif
basınç protezin güdüğe tutunmasında son derece etkili bir kuvvet olușturur.
Aktif Vakum Sistemli Soketler
Aktif vakum sistemli soketler, genelde yumușak bir liner (poliüretan veya silikon jel liner gibi) soket
içindeki havanın dıșarıya atıldığı bir aktif vakum mekanizması, özel hava sızdırmaz dizlik ve soket
içine hava girișini engelleme temelinde tercih edilmiș materyallerden olușur. Soket dıșında yer alan
ve özel bağlantı komponentleriyle proteze kombine edilen Aktif Vakum Sistemi, proteze her
ağırlık aktarılıșında ortaya çıkan basıncı daha da kuvvetlendirir ve soket içindeki havanın aktif
olarak soket dıșına atılması yönünde çalıșır. Pasif vakum sisteme nazaran olușan negatif basınç
çok daha kuvvetlidir. Kan dolașımına yardımcı olur. Yer-zemin hissi (Proprioception) algısı son
derece yüksektir. Kullanıcı protezi diğer soket sistemlerine nazaran çok daha etkin kontrol eder.
Harmony E-Pulse
Harmony P2
Harmony P3
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
29
Iceross Linerlar
Üstün nitelikli bir süspansiyon sistemi olan Iceross silikon kılıflar rahatlık ve performansın temelini
olușturur.
Iceross silikon linerler yumușak dokuyu kontrol altına alır, gerginlik ve sürtünme hareketini azaltır,
sirkülasyona yardımcı olur ve konfor sağlar.
Iceross linerler değișik hayat tarzlarına ve farklı güdük șekillerine göre farklı süspansiyon sistemleri
sunar.
Iceross Seal-In® X5
Protezde soketin güdüğe tutunumu, konfor ve güvenlik için çok önemli bir faktördür. Etkili bir
tutunma ama aynı zamanda da yüksek bir soket konforu Iceross Seal-In X5'in en temel özelliğidir.
“Iceross Seal-In® X5 silikon liner sokete adeta kendini mühürler...”
X5 olarak adlandırılan beș halka, her adım atıșta soket içindeki havanın dıșarıya atılmasını sağlar.
Silikon liner ve halkalar güdük ve soket formlarına göre dizayn edilmiștir. Dolayısıyla silikon liner ve
olușan soket içi basınç, basıncın güdüğün her tarafına eșit olarak dağıtılmasını sağlar, rahatsız edici
bölgesel basıların önüne geçer.
X5 Iceross Seal-In ile, soket üzerinden kullanılan hava geçirmez dizliğe ihtiyaç yoktur ve bu sayede
diz eklemi çok daha rahat hareket eder. Pasif vakum sisteminin üzerindeki bir düğmeye tek
dokunușla protezi kolaylıkla çıkartabiliriz. Özel olarak tasarlanmıș formu ile dizüstü ve dizaltı protez
kullanıcıları için kullanılır.
30
www.ortofiks.com.tr
Iceross Seal-In® V
Günümüzün en iyi soket seal teknolojisine sahip, son model havayı içeride mahsur eden kaplamasına sahiptir.
Iceross cushion profiline dayanarak, Iceross Seal-In® V sıkı tutum ve konfor için yumușak distal uca sahiptir.
Iceross Seal-In V seal ile iki farklı yerde mevcuttur: Standart ve Yüksek Profil. Yüksek Profil özellikle distal tibial
tepesi üzerinde hassas noktalar olması halinde, güdük uzunluğu buna müsaade ediyorsa kullanılmalıdır.
Iceross Seal-In® X TF
Kișiye uygun tutunum için daha ince, daha sert, daha uzun, hareket edebilen seal.
Össur'un bu yeni liner'ı özellikle birçok sayıda transfemoral amputasyonlu insanların karșılaștığı zorluklar için
tasarlanmıștır. Birçokları çeșitli basınç noktaları ve güdük șekli emme süspansiyon liner'la sorunlar
yașamaktadırlar.
Seal-in teknolojisindeki en son yeniliklerin özelliklerine sahip Iceross Seal-In® X TF ayrı ve hareket edebilen seal
özelliği ile bireysel ihtiyaçlara göre tam uygunluk sağlamaktadır.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
31
Unity® - Dizliksiz Vakum
Unity, dizlik hissi ve kısıtlamaları olmaksızın vakumlu süspansiyonun
güvenliğini ve bağımsızlığını sunar. Össur'un bu gelișmiș sistemi,
hacim dalgalanmalarını etkili bir șekilde çözer ve Flex-Foot teknolojisi
ile tamamen uyumludur.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Dizlik gerekmez: Daha iyi hareket etme kabiliyeti ve kullanım
kolaylığı için
Etkili hacim dengeleme
Basit tasarım: Hızlı ve kolay sabitlenen/bırakılan vakum
Bağımsız pompa: F Ayak ișlevinden ödün verilmez
Hafif: Tüm sistem yalnızca 130 g ağırlığındadır.
Unity, yumușak doku hacminin stabilize edilmesine ve sonuç olarak
daha etkin bir süspansiyonun sürdürülmesine yardımcı olan distal
vakum olușturma kapasitesi ile benzersizdir.
Bu tasarım, daha geleneksel diz üstü vakum yöntemleri ile ilișkili
proksimal vakum kaçağı ve delinme risklerini en aza indirir. Dizlik
kullanılmadığından dolayı, hareket aralığında sınırlama olmaz ve
vakum tek bir düğmeye dokunarak hızlı ve kolay bir șekilde serbest
bırakılabilir.
Kanıtlanmıș Seal-In® ve Flex-Foot® teknolojisi ile kullanım için
ilk vakum sistemi
Unity, Iceross Seal-In V silikon linerin arkasındaki, bașarısı
kanıtlanmıș teknolojiye dayanmaktadır. Contadaki hacme adapte
olabilen uçlar, kalan uzva uyum sağlar ve basıncın eșit dağılmasına
yardımcı olur. Ve tasarıma dahil edilen patentli Wave, dizin serbestçe
hareket etmesine imkan verir.
32
www.ortofiks.com.tr
Harmony P3 Sistem Dizaltı Protezi
Harmony sistem, güdük ile soket arasındaki tutunmayı özel bir vakum sistemiyle (negatif basınç
olușturarak) sağlayarak, kullanıcıya üst düzeyde konfor ve protezini kontrol imkanı verir.
Soketindeki özel dizayn sayesinde dıșarıdan gelen baskılar güdüğün her noktasına eșit olarak dağıtılır. Bu
da kullanıcının, protezin bacağının bir devamıymıș gibi hissetmesini sağlar ve yürüyüșünü iyileștirir.
Farklı, girintili-çıkıntılı güdüklerde bu tutunma, kullanıcıda farkındalık ve eșsiz protez kontrolü sağlar. Soket
içi olușan vakum sürtünmeyi ortadan kaldırarak olası tahriși engeller. Güdüğün her noktasından hissedilen
kontak, dolașıma yardımcı olur. Soket ile ayak parçası arasındaki mekanizma amortisör (yaylanma) ve
aynı zamanda rotasyonel hareket özelliğine sahiptir.
Teknik özellikleriyle genç-yașlı hemen her hasta profilinde uygulanabilecek dizaltı protez seceneğidir.
Harmony E-Pulse (Elektronik Harmony)
Harmony elektronik sistem vakum, soket ve slikon liner arasında negatif basınç olușturarak protez ve
bacak arasında optimum bağlantı olușturur. Buna ek olarak, vakum güdüğün değișken günlük hacim
dalgalanmalarına adepte olur. Protez-güdük adaptasyonunda 2001 yılından bu yana mekanik Harmony
pompaları (örneğin P2 HD) kullanılmakta olup yararları binlerce kullanıcı üzerinde kanıtlanmıștır. Mekanik
harmony ile temel anlamda soket teknolojisinde devrim yaratan Otto Bock, Harmony E-pulse ile bir takım
geliștirmeler yaparak dizaltı protez tekniğinde yeni bir dönemin bașlangıcını yapmıștır.
Elektronik Harmony ve getirdikleri;
Ÿ Hastanın kilosuna bağlı kısıtlılığa son
Ÿ Hastanın aktivite düzeyine bağlı kısıtlılığa son
Ÿ Amputasyon seviyesine bağlı kısıtlılığa son
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
33
Sporcu Protezleri
Sportif aktiviteler, birçok protez kullanıcısının günümüz teknolojisinde yer aldığı çok özellikli
protez ihtiyacı gerektiren etkinliklerdir. Koșucular için topuksuz, maksimum düzeyde enerji geri
dönüșümü sağlayan karbon yay șeklinde ayaklar kullanılır. Atlama sporlarında ise enerji geri
dönüșümü haricinde șok absorbe özelliği olan ayaklar zaruridir. Basketbolda, atlama
sporlarında olduğu gibi bir ayak kullanılabilirken aynı zamanda protez ayakta dönme ve hafif
bükülme özelliği de olmalıdır. Kol amputeleri için de bilardo veya balık avlama gibi etkinliklerde
kullanabilecekleri özel protez seçenekleri vardır.
Cheetah
Cheetah, öncelikle spor aktiviteleri için tasarlanmıș, özel olarak geliștirilmiș yüksek
performanslı bir karbon fiber ayaktır.
Dizaltı ve Dizüstü amputeleri için uygundur. Bu çevik ve güçlü ayak, profosyonel sporcular için
Dünya çapında kendini kanıtlamıș bir ayaktır.
Flex-Run
Flex-Run,kișiye özel tasarlanır,son derece hafif karbon, komponent, yüksek enerji geri
dönüșümlü bir ayaktır. Koșucu ayakları içinde en esnek olanıdır. Flex- Run, düșük frekanstaki
dinamizmiyle dizüstü ve dizaltı amputeleri için idealdir. Maraton, triatlon ve atlama gibi
sporlarda kullanılmaya son derece elverișlidir.
Yetișkin ve çocuk modelleri mevcuttur.
Flex-Sprint
Adından da anlașılacağı gibi, bu ayak kısa mesafeli hız sporları için tasarlanmıștır.
Özellikle dizüstü amputeler için, eșsiz bir enerji geri dönüșümü sağlar.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
35
Biyonik Kol Protezleri
Biyonik protezler, üst ekstremite (kol) protez uygulamalarında teknolojinin șu an
için vardığı en son noktadır.
Myoelektronik kol protezlerinde olduğu gibi hareket, kasların üzerlerine
yerleștirilmiș sensörlerin kas hareketlerini algılaması ve protezin buna yanıt
vermesiyle gerçekleșir. Yeni nesil protezlerle protez el çok farklı ihtiyaçlara göre
pozisyonlanabilir. Anahtar tutușu, kalem tutușu, klavye kullanma, oval nesneleri
kavrama gibi birçok eylem biyonik ellerle mümkün olabilir.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
37
I-Limb El Protezi
I-Limb Ultra, diğer birçok protez elden hem çok daha doğal bir görünüm hem de çok daha doğal bir
hareket vaat eder. Her parmağın bağımsızca hareket edebilmesi, kavramak istediğiniz farklı șekillerdeki
nesnelerde üst düzey tutunma ve kontrol yaratır.
Touch Bionics firmasının I-Limb Ultra için geliștirdiği benzersiz ‘Biosim’ yazılımıyla kullanıcının günlük
ihtiyaçlarına göre fonksiyonları kișiselleștirilebilinen yegane eldir.
Otomatik kavrama moduyla masa bașı çalıșanlar için günlük ihtiyaçlara yanıt verebilecekken, hassas tutma
modu ile küçük objelerle çalıșanlara oldukça yardımcı olabilir veya doğal hareket moduyla yürüyüș ya da
dinlenme anlarında elin fonksiyonalitesini belirleyebilirsiniz. Sadece I-Limb Ultra da olan değișken kavrama
kuvveti özelliğiyle de ayakkabı bağlarken,içine doldurulan sıvıyla ağırlığı artan bardağı tutarken veya çanta
tașıma anında ihtiyaç duyduğumuz sıkı kavramayı sağlayarak kullanıcı için oldukça faydalı olabilir.
Bir bakıșta yeni özellikler;
Ÿ Değișken kavrama modu kademeli tutma kuvveti
Ÿ Hareket( mimik ) seçim özelliğiyle kullanıcıya özel seçimler sunma șansı verir
Ÿ Güncellenmiș ve yeni özellikler eklenmiș Biosim ve Bisosim-pro yazılımı
Ÿ Kullanıcıya daha fazla esneklik sağlayan üç yeni kavrama modu
Ÿ Nesnelerin kaymasını engellemek için otomatik kavrama özelliği
Ÿ İstihrahat anında otomatik olarak doğal pozisyona geçiș
Ÿ Düșük pil uyarısı ses sinyali
Ÿ % 25 arttırılmıș pil dayanımı
Ÿ 2 yıl standart garanti
38
www.ortofiks.com.tr
I-Limb™ Revolution
Dönebilen baș parmağı ve mobil uygulamalarıyla artık çok farklı...
I-Limb Ultra Revolution çok ișlevli ve çok yönlü bir biyonik el olarak piyasada yerini
almıștır. İleri teknoloji imkânları sunan bir icattır.
Hareketli bașparmak
-Lateral ve karșı yönde kavrama șekillerine otomatik olarak geçiș yapabilir.
-Kavrama konusunda güvenilir ve sağlamdır.
-Farklı kavrama șekilleri arasındaki geçiș daha doğal ve hızlı bir șekilde
gerçekleșmektedir.
Ÿ Her biri kendi bașına bağımsız hareket edebilen beș adet parmak mevcuttur.
Ÿ Uyumlu kavrama, çoklu kavrama, otomatik kavrama ve orantılı kontrol özellikleri
mevcuttur.
Ÿ Daha doğal hareket imkânı sağlayan bir dizi esnek bilek seçeneği mevcuttur.
Ÿ
Estetik
Hastanın ihtiyaçlarını daha iyi bir șekilde karșılamak için çok çeșitli seçenekler
mevcuttur: i-Limb skin natürel eldiven, i-limb skin match kișiye özel eldiven.
Touch Care Programı
Ÿ Telefon destekli yardım hattı
Ÿ Biosim mobil kontrol uygulamalı iPod
Ÿ I-Limb skin active değișim programı
Ÿ Kaza sonucu olușan hasarlara karșı garanti
Ÿ Bakım veya onarım așamasında gerekli görülen durumda servis el
Ÿ Terapi Eğitim Desteği
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
39
I-Limb™ Quantum
Daha akıllı bir el olarak tasarlanmıștır
I-MO (akıllı hareket) özelliği sayesinde hareket teknolojisinden faydalanan el,
kavrama türleri arasında basit geçiș sağlamaktadır.
Ÿ Daha Hızlı
İstenilen durumda parmakların hızı %30 daha fazla olabilmektedir.
Ÿ Daha güçlü
El, diğer ellere nazaran %30 daha güçlüdür.
Ÿ Daha küçük
3 farklı (xs, s, m) sipariș boyutu mevcuttur. Anatomik yapıya en yakın șeklide
tasarlanmıștır.
Ÿ
I-Limb™ Access
Biosim yazılımı ile kontrol edilen i-limb access, size birçok aktiviteyi yapmanızı sağlayabilecek bir el
protezi olarak geliștirilmiștir.
Gelișmiș Tasarım:
Ÿ Beș adet birbirinden bağımsız parmak özelliği.
Ÿ Farklı kavrama ihtiyaçlarını karșılayabilecek șekilde manuel olarak hareket edebilen bașparmak
özelliği.
Ÿ Manuel olarak hareket ettirilebilen bilek kullanılabilir veya elektronik bilek rotatörü tercih edilebilir.
Ÿ Daha dayanıklı olması için alüminyum șase kullanılmıștır.
Ÿ Pil ömrünü uzatmak amacıyla güç kontrol mekanizması mevcuttur.
Ÿ Pil belirli bir seviyenin altına düștüğünde sesli sinyal verir.
Ÿ Üst ekstremite cihazlarının birçoğu ile uyumludur.
Biosim Kișiye Özel Özellikler:
Ÿ Biosim yazılımı sayesinde istenilen kavrama șekli seçilebilir ve el kullanımı ile ilgili eğitim verilebilir.
Ÿ Ko-kontraksiyon, çift sinyal ve üçlü sinyal ile kontrol edilebilen 4 adet kavrama șablonu
bulunmaktadır.
Ÿ Beș adet kontrol stratejisi mevcuttur. Bunlardan ikisi çift taraflı üçü de tek taraflı kontrol
stratejileridir.
Ÿ Oto-kavrama özelliği sayesinde elin kayması veya kazara düșmesi engellenebilir.
40
www.ortofiks.com.tr
Michelangelo Biyonik El
Ellerimiz, vücudumuzun en önemli ve aynı zamanda en komplike
çalıșma mekanizmasına sahip uzuvlarıdır. Axon-Bus® yazılım ile birlikte
Michelangelo® biyonik el, Otto Bock tarafından tasarlanmıș olağanüstü
ișlevsellik ve çok doğal el tasarımı sunan en yeni protez el modülüdür.
Anatomik tasarımı ve olağanüstü ișlevsel formu ile Michelangelo® biyonik el,
myoelektronik kontrollü hareket özelliğine sahip el protezlerinde tamamen geleceğe
dönük yeni bir yaklașımı ifade etmektedir. Bağımsız hareket özelliğine sahip 4 parmak ve
ayrı pozisyonlanabilen baș parmak sayesinde Michelangelo® el, daha önce hiç
görülmemiș bir kinematik ișlevsellik sunar. Doğal bir hareket elde edebilmek amacıyla
biyonik el iki adet servo motor ile donatılmıștır. Ana motor elin açma kapama ve dirençli
kavrama hareketlerinden sorumludur. Baș parmak, ișaret parmağı ve orta parmak aktif
hareketlerde, yüzük parmağı ve küçük parmak ise pasif olarak hareketlere eșlik eder.
Çok yönlü fonksiyonalite 7 farklı pozisyonda kavrama seçeneği sunar. Yeni teknoloji aynı
zamanda elimizi kullanmadığımız anlar için anatomik dinlenme pozisyonu sunarak
pozisyonlanabilir bilek eklemi sayesinde çok daha doğal görüntü ve hareket imkanı verir.
Michelangelo® el, olağanüstü bir fizyolojik tasarıma sahiptir. Örneğin parmaklar gerek
yumușak gerekse sert materyaller kullanılarak üretilmiștir; tıpkı kemiklerin, kasların,
eklemlerin ve tendonların vücudumuzdaki uyumları gibi. Eșsiz bilek eklemi doğal
görünüm yönünden olduğu kadar 4 farklı yönde bilek hareketlerine izin vererek
kullanıcının protezine fonksiyonel ve mental yönden adapte olmasında önemli katkı
sağlar. Șu an için 6 farklı renk tonuyla üretilen Michelangelo® eldivenleri, gerçekçi
görünümü destekler.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
41
UTAH ARM 3
1981 yılından günümüze Utah Kol Protez ekipmanları, dirseküstü amputasyonlarında en çok
tercih edilen myo elektrik kol protezi üreticilerinden biri olmuștur. İlk olarak Dr.Steve Jacobsen
öncülüğündeki Utah Üniversitesi Mühendislik Dizayn Merkezi bünyesinde bașlayan çalıșmalar,
1987’de Motion Control firmasının kurulmasıyla devam etmiș, çok yakın bir zaman zarfı içinde de
Utah 2 dirsek ekleminin lanse edilmesiyle kol protezleri sektöründen en çok tercih edilen ve
güvenilir bir firma imajıyla günümüze kadar devam etmiștir.
“Utah-3 Kol Protezi – Gerçeğe bir adım daha yakın...”
2004 yılında Motion Control mühendisleri, Utah-3 kol protezine, dirsek eklemi uygulamalarında
bir ilk olarak mikroișlemci entegrasyon uygulaması gerçekleștirmișlerdir. Bu sayede dirsek
ekleminde de gerek protez uygulamaları yapan uzmanların gerekse kullanıcıların kișisel
ayarlamaları yapabilmelerine olanak sağlamıștır.
Kullanımı çok kolay arayüzüyle günlük aktivitelerden özel ihtiyaçlara kadar farklı beklentilere yanıt
verebilecek bir ürün ortaya çıkmıștır. Hassas ayar yapabilme olanağıyla el veya dirsek ekleminin
istenilen hız ve kuvvette hareketi kullanıcı veya prostetist tarafından özelleștirilebilir.
“Eș zamanlı Dirsek ve El Kontrolü”
Utah-3 ün hareket kabiliyeti ve hassaslığı hemen her hastaya maksimum fonksiyonalite imkanı
sunar. Dirseküstü amputasyonlarda ve omuz dezartikulasyon seviyesinden amputasyonlarıda
kullanımı idealdir. Özel rehabilitasyon terapistleri tarafında verilen eğitimler neticesinde ürüne
adaptasyon süreci oldukça kısa zamanda sağlanmaktadır.
42
www.ortofiks.com.tr
DynamicArm®
DynamicArm®, dünyanın ilk sürekli aktif çalıșan ve servo motorla ișletilen
dirsek eklemidir. İnsan kolunun doğal hareketlerini bize her zamankinden
daha yakın gerçekleșmesini sağlayan elektronik kontrollü eklem modülüdür.
DynamicArm® oldukça hızlıdır. Özel servo motorlarıyla enerji tüketimi oldukça
düșüktür. 6 kg’a kadar ağırlık kaldırılabilir.
Son derece hızlı sinyal iletimi, yeni geliștirilmiș sinyal ișleme ile birlikte, yeni
AXON-BUS® kullanarak yüksek fizyolojik hareket için izin verir. Otto Bock
DMC kontrol konsepti sayesinde, güç ve hız doğal kolaylıkla kontrol edilebilir.
Entegre AFB (Otomatik Önkol Dengesi) sayesinde yürüme esnasında kolun
doğal salınımına izin verir. Bükülme esnasında harekete yardımcı olurken
kullanmadığımız anlarda enerji son derece etkili muhafaza edilir.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
43
Silikon Kozmetik Protez Uygulaması
Uzuv kaybı fonksiyonel bir eksiklik yarattığı kadar aynı zamanda psikolojik etkilenmelerede neden
olabilir. Dolayısıyla uzuv eksikliğinin giderilmesi, fiziksel nedenlerden kaynaklı bir ihtiyaç olduğu
kadar bireyin toplum içinde adaptasyonel sorunlar yașamaması yönünde de zaruri bir ihtiyaçtır.
Silikon Kozmetik Protez uygulamaları, eksik olan uzvun birebir aynı șekil ve görüntüsündedir. Özel
ölçü teknikleriyle en ufak detaylar dahi protez üzerine aktarılabilir-tüy eklenmesi, herhangi bir yara
izi v.s.
44
www.ortofiks.com.tr
Banyo-Deniz Protezleri
Protez kullanıcılarının en büyük șikayetlerinden
biridir denizde ve banyoda kullanıma uygun
protez ihtiytaçlarının çözümlenememesi.
Protez yapımında kullanılan birçok parça
(aluminyum, çelik parçalar) izole edilmedikleri
taktirde korozyon riskine karșı suyla temas
ettirilmemeleri tavsiye edilir. Soket içine suyun
girmesini engellemek için de özel silikon
dizlikler kullanmak gerekir. Tüm bu sebeplerden
ötürü günlük hayatta kullandığımız protezler
genelde banyoda veya denizde kullanıma
uygun protezler değildir.
Günümüzde deniz ve banyo da kullanıma
yönelik karbon fiber, titanyum gibi korozyondan
etkilenmeyecek materyallerden protez
uygulamaları yapılmaktadır. Günlük hayatta
kullanılan protezlere göre çok daha hafif
olabilen bu protezler suya temas edilebilecek
durumlarda veya tatillerde protez kullanıcıları
tarafından talep edilen özel uygulamalardır.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
45
Çocuk Protezleri
Çocuklarda izlenilen protez uygulama süreci yetișkin protez uygulamalarından çok farklıdır.
Çocuğa uygun protezin hazırlanması ve rehabilitasyonu, yetișkin bir hastanın proteze
adaptasyonundan çok daha zorlu bir prosestir. Bu noktada protezcinizin, çocuğunuzun
durumunu ve amputasyon seviyesini gözeterek, gerektiğinde standart uygulamaların
dıșında protez dizaynlarını, yetișkinlerden farklı olarak çocuğun günlük yașam
hareketliliğindeki farklılıkları ve özgürlük ihtiyacını göz önünde bulundurarak en uygun
protezi hazırlayabilecek teknik donanım ve tecrübe sahibi olması gerekir.
46
www.ortofiks.com.tr
Flex-Foot® Junior
Flex-Foot, çocuklar için özel tasarlanmıș karbon fiber protez ayak modülüdür. Özel dizaynı
sayesinde yüksek enerji geri dönüșümü sağlar. Karbon yapısı, adım bașlangıcında șoku
emerek enerjiyi depolar ve bacağın ileriye savrulması anında aktif olarak yardımcı olur.
Kısa yapısı her türlü güdük uzunluklarında uygulama kolaylığı sunmaktadır. Adaptör
bağlantı yapısı yerden güç aktarımında yardımcı olur ve özel tasarlanmıș karbon fiber yapısı
çocukların farklı etkinliklerde destek ve yeterince esneklik hissetmelerinde etkili olur.
3R38 Diz Eklemi
3R38 ve 3R39 modüler diz eklemi üst düzey güvenlik sağlar.
Hafif metal, tek aks, proksimal bağlantı piramidi ve distal tüp menteșe.
45 kg’a kadar vücut ağırlığı, 145 cm boy ve 21 cm ayak ölçüsüne kadar çocuklarda
uygundur.
3R65 Diz Eklemi
3R65 Hidrolik salınım faz kontrollü modüler diz eklemi. Farklı alanlarda farklı hızlarda
yürürken diz eklemi uygun șekilde adapte olur. Hafif metal, proksimal bağlantı piramit tek
akslı, distal tüp menteșeli. 45 kg’a kadar vücut ağırlığı, 145 cm boy ve 21 cm ayak
ölçüsüne kadar çocuklarda uygundur.
Farklı hızlara dinamik adaptasyon, kișisel uygulanabilirlik;
Hidrolik sistem doğal hareket imkanı verir. Ekstansiyon ve fleksiyon çocuğun hareketine
uyum sağlar. Dizin renkli görümünü ile çocuklar daha kolay adapte olabilmektedir. 45 kg'a
kadar kilosu olan çocuklar için uygundur.
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
47
ANKARA
Eski Taş Devri’ne kadar uzanan tarihiyle pek çok büyük uygarlığın merkezlerinden biri olan Ankara, günümüzde de önemini barındırdığı eserleriyle korumaktadır.
Anadolu’nun kalbi konumunda, Türkiye’nin başkenti ve en büyük ikinci şehri Ankara’ya gelip de GÖRMEDEN DÖNME…
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı ve müzelerin bulunduğu Anıtkabir’i ziyaret etmeden,
Șehre hakim bir tepenin üzerinde kurulmuș tarihi Ankara Kalesi'nden șehri seyretmeden,
Șehrin tam merkezinde bulunan ünlü Kuğulu Park'ında kuğuları beslemeden,
Hacıbayram-ı Veli Camii ve Külliyesi'nin manevi havasını içinize çekmeden,
En büyük ve değerli müzeleri Etnografya ve Medeniyetler Müze'lerini gezmeden,
Mogan Gölü, Karagöl, Mavi Göl ve Gölbașı kenarında bir çay içmeden,
Ankara simidi ve çayını Hamamönü'nde tatmadan,
Șehirden biraz uzaklașmak fırsatı ararsanız Altınköy'ü ziyaret ederek Açık Hava Müzesi'ni gezmeden ve doğasını yașamadan,
Büyük açık parklarından Altınpark ve Harikalar Diyarı'nı dolașmadan,
50. Yıl Parkı tepesinden Ankara'ya kușbakıșı bakmadan dönmeyin.
Ankara Ofis
Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad.
No: 5/A Balgat / ANKARA
Tel : +90 312 310 96 67
48
www.ortofiks.com.tr
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
49
İSTANBUL
Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan, Türkiye’nin en kalabalık, ekonomik ve sosyokültürel açıdan en önemli şehri olan İstanbul’u GÖRMEDEN DÖNME…
İstanbul'un dini mimari șaheserlerinden Süleymaniye Camii'ni ve Sultanahmet Camii'ni görmeden,
Ayasofya ve Kariye Müzesi'ni ziyaret etmeden,
Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Rumeli Hisarı'nı gezmeden,
Boğaz'da ve adalarda vapur gezisi yapmadan,
Galata Kulesi'nden ve Pierre Loti'de İstanbul manzarası seyretmeden,
Sanat ve kültür etkinliklerini izlemeden,
Eğlence hayatını merak edip görmeden,
Ortaköy pazarına uğramadan,
Büyükada'da fayton turu yapmadan,
Boğazda, Kumkapı'da, Çiçek Pasajı'nda balık, Kanlıca'da yoğurt, Beyoğlu'nda profiterol yemeden,
Kapalıçarșı'da halı, mücevherat, deri giyim eșyaları, Mısır Çarșısı'nda lokum, baklava, pastırma, șekerleme almadan,
Beyoğlu'nda ve tüm mega alıșveriș merkezlerinde alıșveriș yapmadan dönmeyin.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
İstanbul Ofis
Halide Edip Adıvar Mah. Boru Çiçeği Sk.
No: 19-A Șișli / İSTANBUL
Tel : +90 212 210 02 40
50
www.ortofiks.com.tr
ORTOFİKS PROTEZ ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ
51
www.ozgematbaa.com
Ankara Ofis
Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad.
No: 5/A Balgat / ANKARA
Tel : +90 312 310 96 67
İstanbul Ofis
Halide Edip Adıvar Mah. Boru Çiçeği Sk.
No: 19-A Șișli / İSTANBUL
Tel : +90 212 210 02 40
www.ortofiks.com.tr • [email protected]fiks.com.tr

Benzer belgeler

Sıra No KODU PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ YENİLENME

Sıra No KODU PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ YENİLENME Symbionic Protez kullanımı neticesinde analiz çalıșması, GÜVENLİK Ÿ Kullanıcıların %64'ü sekmede azalma olduğunu belirtti. Ÿ Kullanıcıların %57'si düșme korkusunda azalma olduğunu belirtti KULLANIC...

Detaylı