ınfınıty™ total ayak bileği sistemi 149336-0

Transkript

ınfınıty™ total ayak bileği sistemi 149336-0
TR
INFINITY™ TOTAL AYAK BİLEĞİ SİSTEMİ
149336-0
Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:
Türkçe (tr)
Ek diller için, www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Ardından Prescribing Information Reçeteleme Bilgisi seçeneğine tıklayın.
Ek bilgi ve tercümeler için lütfen üretici veya yerel dağıtıcı ile irtibat kurun.
M
P
C 0086*
Wright Medical Technology, Inc
Wright Medical EMEA
5677 Airline Road
Hoogoorddreef 5
Arlington, TN 38002
1101 BA Amsterdam
U.S.A
The Netherlands
* CE Uygunluk İşareti, her katalog numarasına uygulanır ve mevcutsa dıştaki etikette görülür.
Aralık 2012
Ameliyatı Yapan Cerrahın Dikkatine
ÖNEMLİ TIBBİ BİLGİLER
INFINITY™ TOTAL AYAK BİLEĞİ SİSTEMİ
(149336-0)
İÇİNDEKİLER:
TANIMLAR
ÜRÜNE AİT GENEL BİLGİLER
A. KULLANIM AMACI
B.ENDİKASYONLAR
C.KONTRENDİKASYONLAR
D. OLASI KOMPLİKASYONLAR
E.ÖNLEMLER
F. ADVERS ETKİLER
G. KULLANIM VE STERİLİZASYON
H. SAKLAMA KOŞULLARI
TANIMLAR
Ambalaj etiketinde semboller ve kısaltmalar kullanılabilir. Bu sembollerin ve kısaltmaların tanımları aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Tablo 1. Sembollerin ve Kısaltmaların Tanımları
Sembol
g
h
D
Y
i
H
l
p
Tanım
Parti kodu
Katalog numarası
Tekrar kullanmayın
Dikkat, birlikte gelen belgelere bakın
Kullanım talimatlarına bakın
Son kullanım tarihi
Sıcaklık sınırları
Kuru tutun
Güneş ışığından uzak tutun
N
M
P
I
K
Üretim tarihi
Üretici
Avrupa Topluluğu'ndaki Yetkili AT Temsilcisi
Etilen oksitle sterilize edilmiştir
Radyasyonla sterilize edilmiştir
Gaz plazma ile sterilize edilmiştir
J
Aseptik işleme teknikleri kullanılarak sterilize edilmiştir
Steril değildir
B
L
Tekrar sterilize etmeyin
Dikkat: A.B.D. federal yasalarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya doktor
siparişi üzerine satılabilir.
Ambalaj yırtılmış veya hasarlı ise kullanmayın
Kısaltma
Ti
Ti6Al4V
CoCr
Al2O3
ZrO2
SS
UHMWPE
CaSO4
CaPO4
HA
PMMA
PDLLA
PDMS
PEEK
Al
DBM
Malzeme
Titanyum
Titanyum Alaşımı
Kobalt Krom Alaşımı
Alümina
Zirkonya
Paslanmaz Çelik
Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen
Kalsiyum Sülfat
Kalsiyum Fosfat
Hidroksiapatit
Polimetilmetakrilat
Poli D, L-Laktik Asit
Silikon 55D
Poli Eter Eter Keton
Alüminyum
Demineralize Kemik Matriksi
ÜRÜNE AİT GENEL BİLGİLER
Parsiyel ve total eklem replasmanındaki gelişmeler sayesinde, cerraha pek çok hastada mobiliteyi sağlama, deformiteyi
düzeltme ve ağrıyı azaltmanın bir yolu sunulmuştur. Kullanılan protezler bu hedefleri yakalamada büyük ölçüde başarılı
olmasına rağmen, çok çeşitli malzemelerden yapıldıkları ve bu nedenle herhangi bir eklem replasman sisteminden normal
sağlıklı kemikten beklenen aktivite seviyelerinin ve yüklere dayanımlarının beklenemeyeceği unutulmamalıdır. Ayrıca,
implant/kemik arayüzü dahil olmak üzere sistem, doğal insan eklemi kadar güçlü, güvenilir veya dayanıklı olmayacaktır.
Ayak bileği eklemi replasman bileşenleri bir adet talus kubbe, bir adet tibial platform ve bir adet UHMWPE (Ultra Yüksek
Moleküler Ağırlıklı Polietilen) bileşeninden oluşur. Bileşenler hem primer hem de revizyon uygulamalarında kullanım için
değişik boyutlarda ve tasarım biçimlerinde bulunur.
Eklem protezlerini kullanırken cerrah aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:
•
•
Protezin doğru olarak seçilmesi son derece önemlidir. Eklem replasmanında başarı potansiyeli, doğru ebat, şekil ve
tasarımdaki protezin seçilmesi ile artmaktadır. Eklem protezleri, dikkatli yerleştirme ve yeterli kemik desteği gerektirir.
Uygun implant boyutunun seçilmesinde, kemiğin endosteal alanına bakılmaksızın cerrahların tıbbi bilgisi dahilinde
seçim yapılması tavsiye edilir. Cerrahlar, uygulanan cerrahi teknikler ve her ürüne yönelik kullanım talimatları konusunda
bilgi sahibi olmalıdır.
Total eklem replasmanları için hasta seçerken, aşağıdaki faktörler prosedürün nihai başarısı açısından kritik
öneme sahip olabilir:
1. Hastanın kilosu. Aşırı kilolu veya obez bir hasta, protez üzerinde aşırı yük oluşturarak protezin başarısızlıkla
sonuçlanmasına yol açabilir. Hasta küçük kemikli olup küçük boyutlu bir protez kullanılması gerekli olduğunda bu
önemli bir unsurdur.
2.
Hastanın mesleği veya faaliyeti. Hasta büyük oranda yürüme, koşma, kaldırma veya kas gücü isteyen bir meslek
veya faaliyetle uğraşıyorsa, ortaya çıkan güçler fiksasyonun, cihazın veya her ikisinin başarısızlığıyla sonuçlanabilir.
Protez, işlevi normal bir sağlıklı kemikten beklenen seviyeye çıkaramaz ve hasta bu konuda gerçekçi olmayan
işlevsel beklentilere kapılmamalıdır.
3.
Yaşlılık, zihinsel hastalık veya alkolizm. Bu durumlar ve diğerleri, hastanın protezin kullanımında gerekli olan
kısıtlamalar ve önlemleri ihmal etmesine ve sonuçta protezin başarısız olmasına veya başka komplikasyonlara yol
açabilir.
4.
Yabancı cisim hassasiyeti. Malzemeye karşı hassasiyet beklendiği durumlarda, malzemenin seçimi veya
implantasyon öncesinde uygun testler yapılmalıdır.
A. KULLANIM AMACI
INFINITY™ Total Ayak Bileği Sistemi, ağrıyı azaltarak, hizalamayı tekrar oluşturarak ve ayak bileği ekleminde fleksiyon ve
ekstansiyon hareketini onararak hastaya sınırlı mobilite kazandırma amaçlıdır.
B.ENDİKASYONLAR
INFINITY™ Total Ayak Bileği Sistemi, ayak bileği eklemleri şiddetli romatoid, posttravmatik veya dejeneratif artritten zarar
görmüş hastalarda endikedir.
INFINITY™ Total Ayak Bileği Sistemi ayrıca daha önce başarısız ayak bileği cerrahisi geçiren hastalarda endikedir.
DİKKAT: Ayak bileği protezinin sadece çimentolu kullanımı amaçlanmıştır.
C.KONTRENDİKASYONLAR
Mutlak kontrendikasyonları arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:
1. Osteomiyelit;
2.
Ayak bileği eklemi bölgesinde aşırı kemik kaybı;
3.
Steroid kullanımı;
4.
Ayak bileği bölgesinde enfeksiyon veya ayak bileğine doğru yer değiştirebilecek uzak yerleşimli enfeksiyonlar;
5.
Sepsis;
6.
Kas atrofisi;
7.
Demans;
8.
Ayak bileği ekleminde vasküler yetmezlik;
9.
İskelet sistemi olgunlaşmamış hastalar (cerrahi sırasında hasta 21 yaşından küçüktür);
10. Yetersiz nöromüsküler durum (örneğin daha önce geçirilen felç, füzyon ve/veya yetersiz abdüktör kuvveti), zayıf
kemik stoğu, eklem etrafında zayıf cilt örtmesi ve bu nedenle prosedürün uygulanmasının doğru olmayacağı
vakalar;
11. Nöropatik eklemler;
12. Hepatit veya HIV enfeksiyonu;
13. Aktivite veya hasta ağırlığı nedeniyle oluşan aşırı yükler;
14. Negatif gebelik testi bulunmayan gebe kalma çağındaki kadınlar; ve
15. Yürüyüş şeklini veya ağırlık taşımayı olumsuz etkileyen nörolojik veya muskuloskeletal hastalık.
Yüksek başarısızlık riski taşıyan durumlar:
1. İşbirliği yapmayan hasta veya nörolojik bozuklukları olan ve talimatlara uyma güçlüğü çeken hasta;
2.
Belirgin kemik kaybı, şiddetli osteoporoz veya yeterli bir protez uyumunun sağlanamadığı revizyon prosedürleri;
3.
Kemik oluşumunu bozabilecek metabolik rahatsızlıklar;
4.
Osteomalazi; ve
5.
İyi yara iyileşmesi açısından kötü prognoz (örn., dekübit ülser, son safhadaki diyabet, ciddi protein eksikliği ve/veya
yetersiz beslenme);
UYARI: Bu cihaz subtalar eklem füzyonu veya subtalar eklem sıkışması için kullanılmamalıdır. Lütfen implantasyondan
önce her hastanın anatomisini dikkatle değerlendirin.
D. OLASI KOMPLİKASYONLAR
Protez bileşenlerinin yanlış seçimi, yerleştirilmesi, konumlandırılması ve fiksasyonu, normal olmayan baskı koşullarına yol
açabilir ve protez bileşeninin kullanım ömrünü azaltabilir. Cerrah, cerrahi müdahaleyi gerçekleştirmeden önce implant,
aletler ve cerrahi prosedür konusunda tam bir bilgi sahibi olmalıdır. Prostetik bileşenlerin konumu ve durumu ile bitişik
kemiğin durumunu izlemek üzere periyodik, uzun dönemli takip tavsiye edilir.
Uygun cerrahi işlemlerin ve tekniklerin kullanılması tıp uzmanının sorumluluğundadır. Her cerrah, almış olduğu tıp
eğitimi ve tecrübesi doğrultusunda işlemin uygunluğunu değerlendirmelidir. Wright Medical Technology, Inc. (Wright),
tüm hastalara uygun belli bir cerrahi teknik öneremese de, cerrahın referans olarak kullanabileceği ayrıntılı bir cerrahi
teknik mevcuttur. Protezin optimal kullanımına yönelik tıbbi prosedürler doktor tarafından belirlenmelidir. Ancak doktor,
total eklem artroplastisini takip eden derin sepsis potansiyelinin aşağıdaki yollarla azaltılabileceği konusunda güncel
kanıtlar olduğunu bilmelidir:
1.
Profilaktik antibiyotiklerin tutarlı kullanımı.
2.
Laminer akımlı temiz hava sisteminin kullanılması.
3.
Gözlemciler dahil olmak üzere tüm ameliyathane personelinin uygun biçimde giydirilmesi.
4.
Aletlerin hava yoluyla bulaşmadan korunması.
5.
Geçirgen olmayan örtü kullanımı.
Malzemeler. Prostetik bileşenler, kobalt-krom-molibden alaşımı, titanyum alaşımı, ultra yüksek moleküler ağırlıklı
polietilen (UHMWPE) ve ticari saf titanyum içeren ve tamamı ASTM (Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu) veya ISO
(Uluslararası Standartlar Örgütü) standartlarına veya dahili standartlara uygun olan malzemelerden üretilir.
E.ÖNLEMLER
1. Hastaya rekonstrüksiyonun sınırlamaları ve yeterli fiksasyon ve iyileşme sağlanana kadar tam ağırlığı protezin
taşımasından kaçınması gerektiği konusunda bilgi verilmelidir. Eklem replasmanını etkileyen aşırı faaliyet ve
travmanın, protez bileşenlerinin gevşemesi, kırılması ve/veya aşınması yoluyla rekonstrüksiyonun başarısızlığında
etkili olduğu görülmüştür. Bileşenlerin gevşemesi, parçalarının daha fazla aşınmasına ve kemiğin hasar görmesine
yol açarak başarılı revizyon cerrahisini zorlaştırmaktadır.
2.
Hastaya, faaliyetlerini kısıtlaması ve değiştirilen eklemi makul olmayan baskılardan koruması ve doktorun bakım
ve tedavi ile ilgili talimatlarına uyması konusunda gerekli uyarılar yapılmalıdır. Ameliyat yerinde bir değişiklik tespit
edilirse, hasta yakından takibe alınmalıdır. Eklemin bozulma olasılığı değerlendirilmeli ve olası revizyon cerrahisi
düşünülmelidir.
3.
Hasta, ameliyat riskleri konusunda uyarılmalı ve olası advers etkiler konusunda bilinçlendirilmelidir. Hastaya,
protezin normal sağlıklı kemiğin yerine geçemeyeceği, protezin bazı hareketler veya travma sonucunda
kırılabileceği, beklenen kullanım süresinin sınırlı olduğu ve gelecekte değiştirilmesine ihtiyaç duyulabileceği
konusunda uyarı yapılmalıdır. Hasta, cerrahın meydana gelebileceğini öngördüğü diğer riskler konusunda da
uyarılmalıdır. Hastaya, implantın hatalı çalışmasına işaret edebileceğinden, herhangi bir ses veya olağandışı bir
duyumu cerraha iletmesi gerektiği konusunda bilgi verilmelidir.
4.
Protez bileşenlerinin doğru implantasyonunu sağlamak üzere özel aletler mevcuttur ve bu aletler
kullanılmalıdır. Protezin doğru takılmasına azami itina gösterilmelidir. Farklı üreticilere ait aletleri birlikte
kullanmayın. Nadiren de olsa, özellikle aşırı kullanım veya aşırı güç uygulaması sonucunda aletler kırılabilir. Bu
nedenle, cerrahi işlemden önce aletlerde aşınma veya hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.
5.
Cerrahi işlemden önce, uygun protez ebadından emin olmak için kalıplar kullanılmalıdır. Sadece uygun ebada
sahip eşleşen Wright Medical prostetik bileşenleri ile birlikte kullanın. Bileşenlerin uygun olmaması, bileşenlerin
artikülasyonunu engelleyerek bileşenin aşınmasına ve olası arızasına yol açabilir ve ayrıca eklem gevşekliğine
katkıda bulunabilir.
6.
Bileşenlerin yer değiştirmesi, gevşemesi, eğilmesi veya çatlamasıyla ilgili uzun dönemli değişikliklere ilişkin
kanıtları saptamak üzere erken ameliyat sonrası koşullarla detaylı karşılaştırma amacıyla ameliyat sonrası periyodik
röntgenler tavsiye edilir.
7.
Her cerrahi işlemde olduğu gibi, cerrahi işlemin başarısını etkileyebilecek durumları bulunan hastaların tedavisi
sırasında dikkatli olunmalıdır. Bu hastalar arasında, herhangi bir etiyoloji nedeniyle kanama bozuklukları olanlar,
uzun süre steroid tedavisi görenler, immünsüpresif tedavi görenler veya yüksek dozda radyasyon tedavisi görenler
sayılabilir.
Cihaz Parçalarıyla İlgili Tavsiyeler
1. Tıbbi cihazları, özellikle takma ve çıkarma işlemi sırasında, etiketlerinde yer alan endikasyonlara ve üreticinin
kullanım talimatlarına uygun olarak kullanın.
2.
Cihazları kullanmadan önce inceleyerek, nakliye veya saklama sırasında veya prosedür esnasında fragmantasyon
olasılığını artırabilecek herhangi bir hasar veya kusur olup olmadığına bakın.
3.
Cihazları, hastadan çıkarıldıktan hemen sonra inceleyerek, herhangi bir kırılma veya fragmantasyon belirtisi olup
olmadığına bakın.
4.
Cihaz hasar görmüşse, bunu üreticinin olayı incelemesine yardımcı olmak üzere saklayın.
5.
Parçanın hastadan alınmasına veya hastada bırakılmasına ilişkin riskleri ve faydaları dikkatle değerlendirin ve
(mümkünse) hastayla görüşün.
6.
Aşağıdaki bilgiler dahil olmak üzere, çıkarılmayan cihaz parçalarının niteliği ve güvenliği hakkında hastaya
tavsiyelerde bulunun:
a.
Parçanın malzeme bileşimi (biliniyorsa);
b.
Parçanın ebadı (biliniyorsa);
c.
Parçanın konumu;
d.
Olası zarar görme mekanizmaları, örn., yer değiştirme, enfeksiyon;
e.
Parçaların metal olması durumunda, MRG tetkikleri gibi kaçınılması gereken prosedürler veya tedaviler. Bu,
parça nedeniyle ciddi zarar görme olasılığının azaltılmasına yardımcı olabilir.
Manyetik Rezonans Ortamları Hakkındaki Hususlar
Bu prospektüste tanımlanan cihazlar MR ortamında güvenlik ve uyumluluk açısından değerlendirilmemiştir. Bu
prospektüste tanımlanan cihazlar MR ortamında ısınma veya yer değiştirme açısından test edilmemiştir.
F.
ADVERS ETKİLER
1. Bütün eklem replasmanlarında, prostetik bileşenlerin etrafında parçacıklı maddeye karşı yabancı cisim reaksiyonu
sonucunda asemptomatik, lokalize, progresif kemik rezorpsiyonu (osteoliz) ortaya çıkabilir. Bileşenler arasında
ve bileşenler ile kemik arasındaki etkileşim yoluyla esas olarak üçüncü parti aşınması dahil olmak üzere yapışma,
aşınma ve yorgunluk gibi aşınma mekanizmaları sayesinde parçacık oluşmaktadır. Osteoliz, protez bileşenlerinin
çıkarılmasını ve değiştirilmesini gerektiren başka komplikasyonlara yol açabilir. Daha fazla bilgi için Önemli Doktor
Bilgileri bölümüne bakın.
2.
Nadir olmasına rağmen, hastalarda eklem replasmanı ardından metal hassasiyeti reaksiyonları bildirilmiştir. Yabancı
malzemenin dokulara implantasyonu, makrofaj ve fibroblast üretimini içeren histolojik reaksiyonlara yol açabilir.
3.
Total eklem cerrahisi ardından periferik nöropatiler bildirilmiştir. Subklinik sinir hasarı bildirilmiştir ve cerrahi travma
sonucunda ortaya çıkabilir.
4.
Prostetik bileşenlerin yerinden çıkması ve sublüksasyonu, bileşenlerin doğru yerleştirilmemesinden ve/veya yer
değiştirmesinden kaynaklanabilir. Kas ve lifli doku gevşekliği de bu koşulların oluşmasına katkıda bulunabilir.
5.
Prostetik bileşenler, travma veya fiksasyon kaybı sonucunda gevşeyebilir veya yerinden oynayabilir.
6.
Enfeksiyon eklem replasmanının başarısız olmasına yol açabilir.
7.
Nadir olmasına karşın, travma, ağır aktivite, implantın yanlış hizalanması, implantın tam oturmaması veya kullanım
süresi gibi nedenlerle prostetik bileşende yorulma kırılması ortaya çıkabilir.
8.
Azalmış kemik kalitesi, osteoporoz veya önceki kemik hasarı veya cerrahisi nedeniyle protez takılması sırasında
kemik hasarı veya kırığı oluşabilir.
9.
Prostetik bileşen malzemelerine yönelik alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.
Ameliyat sırasındaki ve erken ameliyat sonrası komplikasyonlar şunları içermektedir:
1. ağrı;
2.
kemik çimentosu kullanımı nedeniyle ameliyat sırasında kan basıncında ani düşme;
3.
kan damarlarının hasar görmesi;
4.
etkilenen uzvun ağrı veya hissizliğine yol açan geçici veya kalıcı sinir hasarı;
5.
venöz tromboz, pulmoner emboli veya miyokard enfarktüsü dahil olmak üzere kardiyovasküler bozukluklar;
6.
hematom;
7.
yara iyileşmesinde gecikme; ve
8.
protezin çıkarılmasını gerektirebilecek derin yara enfeksiyonu (erken veya geç evrede). Nadir durumlarda, ilgili
eklemin artrodezi veya uzvun ampütasyonu gerekli olabilir.
Geç ameliyat sonrası komplikasyonlar şunları içermektedir:
1. ağrı;
2.
travma veya aşırı yük binmesine bağlı ve özellikle azalmış kemik stoğu varlığında oluşan kemik kırığı;
3.
eklem hareketliliğine engel olan veya olmayan periartiküler kalsifikasyon veya ossifikasyon; ve
4.
bileşenlerin yanlış seçilmesi veya konumlandırılması veya periartiküler kalsifikasyon nedeniyle yetersiz hareket
aralığı.
Önemli Doktor Bilgileri
Kemik rezorpsiyonu, total eklem artroplastisinin kemik tekrar modelleme kalıplarındaki değişikliklerden kaynaklanan
doğal bir sonucudur. Kemik tekrar modellemesi, implantasyondan kaynaklanan baskı dağılımındaki değişiklikler
dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Protez etrafında aşırı rezorpsiyon, implantın gevşemesine ve başarısız olmasına yol
açabilir. Osteolizin, çimento, metal, ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen (UHMWPE) ve seramikten çıkan parçacık
kalıntılarına karşı lokalize yabancı cisim reaksiyonu sonucunda ortaya çıktığı genel olarak kabul görmektedir. Etiyolojik
olarak bakıldığında, bir protezin bileşenlerinden çıkan parçacık kalıntılarının sinovyal boşluğa ve kemik implant
arayüzüne doğru hareket ettiği ve burada makrofajları çağırarak fagositik eyleme yol açtığı varsayılmaktadır. Bu çağrının
derecesi, parçacık kalıntısının boyutu, dağılımı ve miktarına göre değişmektedir (kalıntı üretme oranı). Fagositik eylem,
osteoklastik kemik rezorpsiyonunu teşvik eden interselüler mediatörler ve sitokinlerin (IL-1, 2, PE2) salınımına sebep olur.
Bu durumun sebepleri hakkında bilimsel dayanak ve görülme sıklığını azaltmak için olası yolları bulmak üzere klinik ve
temel araştırmalar devam etmektedir. Osteoliz asemptomatik olabilir ve bu nedenle ileride ortaya çıkabilecek ciddi bir
komplikasyonu önlemek için rutin periyodik radyografik inceleme hayati önem taşımaktadır. Progresif özellikteki fokal
lezyonların varlığı, prostetik bileşenin/bileşenlerin değiştirilmesini gerektirebilir.
G. KULLANIM VE STERİLİZASYON
İmplantlar
Bu ürün sterilize edilmiştir ve iç ambalajı açık veya hasarlı olmadıkça steril olduğu kabul edilmelidir. İç ambalajın
bütünlüğünde bir bozulma varsa, talimatlar için üretici ile irtibat kurun. Cihazı ancak doğru ebadın tespitinden ve
ameliyat yerinin son implantasyon için hazırlanmasından sonra aseptik ameliyathane tekniği kullanarak ambalajından
çıkarın. Ürünü daima pudrasız eldivenlerle tutun ve ürüne zarar verebilecek sert nesnelerle temastan kaçının.
Bu ürün tek kullanımlıktır. Bir implant vücut dokularıyla veya sıvılarıyla temas ettikten sonra asla tekrar sterilize
edilmemelidir.
Sadece tek kullanımlık olarak etiketlenmiş cihazlar asla tekrar kullanılmamalıdır. Bu cihazların tekrar kullanılması
hastanın ciddi şekilde zarar görmesiyle sonuçlanabilir. Bu cihazların tekrar kullanılmasına ilişkin tehlikeler arasında cihaz
performansında önemli ölçüde bozulma, çapraz enfeksiyon ve kontaminasyon bulunmakta olup, bunlarla sınırlı değildir.
UYARI: Ambalaj malzemelerinin tümü implantasyon öncesinde implanttan ÇIKARILMALIDIR.
UYARI: INFINITY™ Total Ayak Bileği Sistemi bileşenlerini ASLA buharla sterilize/tekrar sterilize etmeyin.
Aletler
Temizlik
1. Tüm bileşenleri üreticinin talimatlarına göre (uygunsa) parçalarına ayırın.
2.
Varsa, kaba kontaminasyonu gidermek için soğuk musluk suyuyla durulayın.
3.
Üretici talimatına göre hazırlanmış bir enzimatik deterjan solüsyonuna 5 dakika süreyle batırın.
4.
Yumuşak bir fırça ve/veya tüp temizleyici ile iyice fırçalayın; varsa çok dar lümenlerden bir şırınga kullanarak tekrar
tekrar enzimatik deterjan solüsyonu geçirin.
5.
En az bir dakika soğuk musluk suyuyla durulayın; varsa çok dar lümenlerden tekrar tekrar sıvı geçirmek için bir
şırınga kullanın.
6.
Üretici talimatına göre hazırlanmış bir deterjan solüsyonuna 5 dakika süreyle batırın.
7.
Yumuşak bir fırça ve/veya tüp temizleyici ile iyice fırçalayın; varsa çok dar lümenlerden bir şırınga kullanarak tekrar
tekrar deterjan solüsyonu geçirin.
8.
Ters ozmoz/deiyonize (RO/DI) su ile iyice durulayın/çalkalayın.
9.
Üreticinin talimatına göre hazırlanmış bir enzimatik deterjan solüsyonu içerisinde en az 10 dakika boyunca
sonikasyona tabi tutun.
10. Ters ozmoz/deiyonize (RO/DI) su ile iyice durulayın/çalkalayın.
11. Temiz, yumuşak, emici, tek kullanımlık bir bezle kurulayın.
12. Temizlik açısından görsel olarak inceleyin. İç ve dış tüm görünür yüzeyler görsel olarak incelenmelidir. Gerekirse,
gözle görülebilir şekilde temiz olana kadar tekrar temizleyin.
Not: Fırçalar (yani tüp temizleyicileri), çoğu lümeni temizlemek için kullanılabilir, ancak çapları 1,04 mm veya altında olan
dar lümenlerden sıvı geçirmek için bir şırınga kullanılması önerilir.
Buharlı Sterilizasyon
Yeniden kullanılabilir Wright aletleri için önerilen asgari buharlı sterilizasyon koşulları aşağıdaki gibidir:
1.
Bileşeni, A.B.D. Federal Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmış sterilizasyon sargısı veya benzer tipte
dokuma olmayan tıbbi sınıf sargı materyaliyle iki kat sarın.
2.
Aşağıdaki parametrelere uygun olarak otoklavlayın:
Buharlı Sterilizasyon
Döngü Türü
Parametre
Ön vakum
Uygulama Sıcaklığı
132˚C (270˚F)
Uygulama Süresi
Kuruma Süresi
3.
Minimum Ayar Noktası
132˚C (270˚F)
4 dakika
20 dakika
Sterilizasyon sonrasında, bileşeni pudrasız eldivenlerle kabul gören steril tekniği kullanarak ambalajından çıkarın.
İmplantasyondan önce implantların oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Hasara yol açabilecek sert nesnelerle
temas etmesini önleyin. Bu öneriler, ANSI/AAMI ST79: 2006 Tablo 5 kılavuz bilgileriyle1 uyumludur ve özel ekipman
kullanılarak geliştirilmiş ve doğrulanmıştır. Ortam ve ekipmandaki farklılıklar nedeniyle, bu tavsiyelerin sizin
ortamınızda sterilite sağladığı gösterilmelidir. İşleme koşulları, sargı malzemeleri veya ekipman değişiklikleri söz
konusu olduğunda, sterilizasyon sürecinin etkinliği gösterilmelidir.
H. SAKLAMA KOŞULLARI
Tüm implantlar temiz ve kuru bir ortamda saklanmalı ve güneş ışığı ve aşırı sıcaklıklardan korunmalıdır.
Ticari Markalar™ ve Tescilli Ticari Markalar® Wright Medical Technology, Inc. firmasına aittir veya lisansları bu firma
tarafından alınmıştır.
1Sağlık kuruluşlarında buharlı sterilizasyon ve sterilite güvencesi için kapsamlı kılavuz (ANSI/AAMI ST79:2006).

Benzer belgeler

total ayak bileği sistemleri

total ayak bileği sistemleri 2. Hastaya faaliyetlerini kısıtlaması ve değiştirilen eklemi makul olmayan baskılardan koruması ve doktorun bakım ve tedavi ile ilgili talimatlarına uyması konusunda gerekli uyarılar yapılmalıdır....

Detaylı