a ustos`10 - IT Advisor

Transkript

a ustos`10 - IT Advisor
www.itadvisor.com.tr
Günümüzde adÜnÜzÜ tüm dünyaya duyurmak için ne büyük sermayelere, ne güçlü bir
iíadamÜ olmanÜza, ne de dev fabrikalara sahip olmanÜza gerek yok. ArtÜk fabrikalarÜn,
yatÜrÜmcÜlarÜn ve binlerce çalÜían barÜndÜrmanÜn devri kapandÜ. Tek ihtiyacÜnÜz iyi bir fikir.
GOOGLE ARAMA SAVAfININ MI KURBANI? • NE KADAR BGRGKGM, O KADAR YÖNETGM
LGDERLERDEN ÇIKARILACAK DERSLER • GNTERNETTEN ALIfVERGf ORANINDAKG ARTIf
AÚUSTOS 2010 SAYI 9
YENñ NORMAL YARATICILIïI YARATIYOR
EDøTÖR
Motorola
ñçeriðe Doyuracak
U
œ— œƒƒ†ƒ „— ›ƒƒ •‡••‹œŽ‹º‹‹ ‘”—›ƒ ‘–‘”‘Žƒǡ ڜ‡ŽŽ‹Ž‡ ‰‡­‡ ›ÇŽ ‘„‹Ž
’ƒœƒ”ǐ ›‡‹Ž‹Ž‡”‹†‡ „ƒ›ƒºÇ „‹” ‰‡”‹†‡ ƒŽÇç–ÇǤ‘” œƒƒŽƒ”ƒ †—” †‹›‡ ‘–‘”‘Žƒ
òŠ‡†‹•Ž‡”‹ǡ ‰‡Ž‹ç–‹”†‹Ž‡”‹ „ƒçƒ”ÇŽÇ ”‘‹†ǯŽ‡”Ž‡ ‘„‹Ž ’ƒœƒ”†ƒ ‘–‘”‘Žƒǯ›ƒ ‡ˆ‡•
ƒŽ†Ç”Ççǡ‡•‹ç‡‰òŽ‡”‹‡ƒ˜—ç–—”ƒ›Ç„ƒçƒ”Ç玃”†ÇǤ—­‡›”‡–‡ͺǡ͵‹Ž›‘‘„‹Ž…‹Šƒœȋʹǡ͹
‹Ž›‘—ƒÇŽŽÇ–‡Ž‡ˆ‘Ȍ•ƒ–ƒ‘–‘”‘Žƒǡͳ͸ʹ‹Ž›‘†‘Žƒ”‰‡Ž‹”‡Ž†‡‡––‹Ǥ
‡­–‹º‹‹œ›ÇŽ„—­‡›”‡–‡
›ƒŽÇœ…ƒʹ͸‹Ž›‘†‘Žƒ”ƒœƒƒ„‹Ž‡‘–‘”‘Žƒǡ‰‡Ž‹”‹‹Ψ͸ͲͲƒ”–Ç”ƒ›Ç„ƒçƒ”ƒ”ƒǡ‘„‹Ž•‡–Ú”†‡
„‡†‡˜ƒ”Ǐ†‡†‹Ǥ‡‹†ò›ƒ•ƒ†‡…‡‘„‹Ž’ƒœƒ”ǐ‡–”ƒˆÇ†ƒÇ†Úò›‘”ǫƒ„‹‹Šƒ›Ç”Ǥ—‰‡”­‡º‹
„‹Ž‡‘–‘”‘ŽƒÚŽò†‡º‹ç‹Ž‹Ž‡”‡‹œƒƒ–ƒ›ƒŠƒœÇ”ŽƒÇ›‘”Ǥ
‹”œƒƒŽƒ”…‡”˜‡‡Ú”‡º‹‹Šƒ–Ç”Žƒ–ƒ„‹”•‡ƒ”›‘›ƒ‹œƒƒ–ƒ›ƒŠƒœÇ”Žƒƒ‘–‘”‘Žƒǡ
‡˜‡ºŽ‡…‡˜‡‘„‹Žò”òŽ‡”‹‹‰‡Ž‹ç–‹”‹’ò”‡––‹º‹„ÚŽòŽ‡”‹‹ 狔‡–‹ƒƒ„ò›‡•‹†‡ƒ›Ç”ƒ›ƒ
ŠƒœÇ”ŽƒÇ›‘”Ǥ—‹‹•‡‰‡–‹–‡„‹”­ƒ–ǃŽ–ǐ†ƒ–‘’Žƒ›ƒ”ƒ„ƒçƒ„‹”ç‹”‡–ŠƒŽ‹†‡†‡˜ƒ‡–‡•‹‹
•ƒºŽƒ›ƒ…ƒ‘Žƒ‘–‘”‘Žƒǡ›‡‹›ƒ’Ç•Ç›Žƒ‡˜‡ºŽ‡…‡–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹‡˜‡‘„‹Ž…‹ŠƒœŽƒ”ƒ‘Žƒ‘†ƒºÇÇ
„ò›ò–‡…‡Ǥƒœƒ”ǐ•ƒ†‡…‡„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”˜‡–‡Ž‡ˆ‘†ƒ‹„ƒ”‡–‘Žƒ†ÇºÇÇƒÇ–Žƒ”…ƒ•ÇƒŠÇœŽÇ„‹”›ò•‡Ž‹ç
•ƒºŽƒ›ƒ ˜‡ –‡Ž‡˜‹œ›‘Žƒ”ǡ ƒ”–Ǎ ‹•ƒŽƒ”ǐ ‡˜Ž‡”‹†‡ ›ƒ †ƒ ‘ϐ‹•Ž‡”‹†‡ Š‡ ‹ç Š‡ †‡
‡ºŽ‡…‡ƒ”ƒ­Žƒ”Ç‘Žƒ›ƒƒ†ƒ›Žƒ”ǤYœ‡ŽŽ‹Ž‡ƒ„Ž‘Ž—˜‡ƒ„Ž‘•—œ‹–‡”‡–†‡•–‡º‹•ƒºŽƒ›ƒ˜‡
–‡Ž‡˜‹œ›‘‘†‡ŽŽ‡”‹‹”ƒϐŽƒ”†ƒ•Ç­ƒ‰Ú”òŽ‡•‹ǡ†‹Œ‹–ƒŽ‹­‡”‹º‹›ƒÇœƒƒ†ƒ„‹”­‘‡˜†‡˜‡‹ç
›‡”‹†‡•Ç­ƒ–‡”…‹Š‡†‹Ž‡…‡º‹‹†‡‹çƒ”‡–­‹•‹Ǥ
‘–‘”‘Žƒǡ„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”ǡ–‡Ž‡˜‹œ›‘˜‡–‡Ž‡ˆ‘†ƒ‹„ƒ”‡–‘Žƒò­‡”ƒÇ†Ççǐƒ­Çƒ”ƒ­‘Ž—‡”ƒ
›ƒ‹ǡ •‘ƒ–ƒ‹ǡ ‘„‹Ž …‹ŠƒœŽƒ”Ǐǜ†ƒ‹ǡ ƒ”ƒ­–ƒ‹ǡ ‹ç›‡”‹†‡‹ ˜‡ ‡˜†‡‹ –ò ‡”ƒŽƒ”Ç „‹”„‹”‹‡
„ƒºŽƒ›ƒ”ƒ‹Ž‡–‹ç‹†‡˜‡›ƒƒŽÇƒ‹­‡”‹–‡‘’ƒƒŽƒ”ǐǕƒºŽƒƒ›Ç’ŽƒŽÇ›‘”ǤoŽ‡‹œ†‡ϐ‹„‡”
‹–‡”‡–‹›ƒ›‰ÇŽƒçƒ•Ç›Žƒ„‡”ƒ„‡”–ò„—’ŽƒŽƒ”ÇŠƒ›ƒ–ƒ‰‡­‡–‡ŠÇœƒœƒƒ…ƒ‘Žƒ‘–‘”‘Žƒǡ
•ƒºŽƒ›ƒ…ƒºÇƒ’•ƒŽÇ†‹Œ‹–ƒŽ‹­‡”‹Ž‡„‹”­‘‘Žƒ›ŽÇºÇ˜‡›‡‹Ž‹º‹†‡—ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”ƒ•——ç‘Žƒ…ƒǤ
ƒ–ǔǏŽƒ”ÇÇ „— ›Ú†‡ ŠÇœŽƒ†Ç”ƒ ˜‡ Ǧ
ǯ•‹‹ †‡ „— ›Ú†‡ ›‘º—Žƒç–Ç”ƒ ‘–‘”‘Žƒǡ ­‘
›ƒÇ†ƒŠ‡”›‡”†‡ǡŠ‡”–ò”Žò…‹Šƒœ†ƒ˜‡Š‡”œƒƒ†‹Œ‹–ƒŽ‹­‡”‹–‡‘’ƒƒÇœÇ˜‡Šƒ––ƒƒ”–Ǎ
–‡Ž‡˜‹œ›‘——œ òœ‡”‹†‡ ‹­‡”‹ •ƒºŽƒ›Ç…Ç „ƒºÇ•Çœ ˜‡ ‡•‹–‹•‹œ ƒŽ‹–‡•‹†‡ ˜‡”‹›‡ ‘Žƒ›
—ŽƒçƒÇœÇǡ‰Ú”ò–òŽò‰Ú”ò珇Ž‡”‹‹œ‹•ƒ†‡…‡–‡Ž‡ˆ‘——œòœ‡”‹†‡†‡º‹Ž‡˜†‡‹–‡Ž‡˜‹œ›‘——œ
òœ‡”‹†‡†‡›ƒ’ƒ„‹Ž‡‹œ‹ǡ‹ç›‡”‹†‡ƒ›Ç燍‹Ž†‡‰Ú”ò–òŽò‘ˆ‡”ƒ•›ƒ’ƒÇœÇǡ™‡„–ƒ„ƒŽÇ
—›‰—Žƒƒ”ǏœÇ ›‹‡ –‡Ž‡˜‹œ›‘——œ òœ‡”‹†‡ ‘Žƒ›ŽÇŽƒ ›ƒ’ƒÇœÇǡ ‘›—Žƒ”ǡ ‘ϐ‹• —›‰—ŽƒƒŽƒ”Ç
›ƒ†ƒ͵„‘›—–Ž—‹­‡”‹Ž‡”‹‘Žƒ›ŽÇŽƒƒŽƒÇœÇ•ƒºŽƒ›ƒ…ƒǤ‘–‘”‘ŽƒǯÇƒƒŠ‡†‡ϐ‹‹•‡Ǣ–‡Ž‡ˆ‘——œǡ
–‡Ž‡˜‹œ›‘——œ˜‡„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”Ǐǜ†ƒ›ƒ†ƒˆƒ”ŽÇ„‹”­‘‡”ƒ†ƒ•‡”‘‹œ‡‹­‡”‹º‹„‹œŽ‡”‡•—ƒǤ
‘–‘”‘ŽƒǯÇŠÇœŽƒ‰‡Ž‹ç‡‡˜‡ºŽ‡…‡‰‹„‹„‹”’ƒœƒ”ƒǡ†‘º”—ƒ”–Žƒ”Žƒ‘›ƒƒ•Çǡڐòòœ†‡‹
›ÇŽŽƒ”†ƒ
•‡–Ú”ò›Ž‡„‡”ƒ„‡”’ƒ–Žƒƒ›ƒ’ƒ•Ç„‡Ž‡‡•‡–Ú”òòǡƒ”–Ǎ•ƒºŽƒ„‹”‹­‡”‹
•ƒºŽƒ›Ç…Ç•Ç‘Žƒ…ƒºÇƒ‹çƒ”‡–‡†‹›‘”Ǥ
[email protected]
aÛustos’10
3
øÇøNDEKøLER
Haberler
Sektörden SÎcak Haberler ve GeliÞmeler
4
aÛustos’10
8
Analiz
Son Bir YÎlda Ünternetten AlÎÞveriÞ
YapanlarÎn OranÎ Yüzde 28
20
Analiz
Avea CEO’su Erkan Akdemir,
3G’ninDoÛumgününde
Yeni YÎl Üle Ülgili Hedeflerini AçÎkladÎ
21
aÛustos’10
34
Kapak Konusu
AkÎl Fikir
Endüstrisi
,0#J"7"/5"+
4"%&$&
5-
EL
%JÜFS0QFSBUzSMFSMF
EL
"WFBWF4BCJU)BUMBSMB
BWFBDPNUS BWFBJmJ BWFBCBZJMFSJ
øÇøNDEKøLER
aÛustos’10
SAYI
9
Analiz
Google, Arama
SavaÞÎnÎn MÎ KurbanÎ?
22
Analiz
Ne Kadar Birikim,
O Kadar Yönetim
24
BaÞarÎ Hikayesi
Aytaç, IFS ortamÎna geçerek verimliliÛini
ve küresel rekabet gücünü artÎrdÎ
30
Genel YayÎn Yönetmeni
Ülkay Zaman
[email protected]
YazÎ ÜÞleri Müdürü (Sorumlu)
Cüneyt Tepe
[email protected]
Editörler
Ekrem Özdamar
[email protected]
Bulut GünlüÛü
Maliyet AvantajÎ Bulutu
HÎzlÎ YaygÎnlaÞtÎracak
32
Analiz
Liderlerden ÇÎkarÎlacak Dersler
44
Analiz
Yeni Normal, YaratÎcÎlÎÛÎ YaratÎyor
50
Metin AltÎnsoy
[email protected]
DonanÎm
Asus Bamboo U53J
56
Gülriz Sansoy
[email protected]
DonanÎm
Ürün Ünceleme
58
Hasan Selman
[email protected]
Ters KöÞe
Ekrem Ö[email protected]
66
Görsel Yönetmen
Erhan Kahraman
[email protected]
Murat KarslÎoÛlu
[email protected]
Haber Merkezi
OÛuz TaÞdan
[email protected]
FotoÛraf
Adem BaÞaran
[email protected]
KatkÎda Bulunanlar
Murat Deligöz
AltuÛ Kayauman
Nuri Kethüdan
YeÞim KÎngöz
24
Ü.Z. Halkla ÜliÞkiler DanÎÞmanlÎk ve
ÜletiÞim AdÎna Sahibi
Ülkay Zaman
Yönetim Adresi
19 MayÎs Mahallesi Sultan Sokak
Ümbat Apt. No:24/3 D.7
KozyataÛÎ ÜSTANBUL
Tel: 0216 478 31 18 PBX
0216 478 31 86
Faks: 0216 478 45 02
[email protected]
Reklam Rezervasyon
[email protected]
Abone Hizmetleri
[email protected]
DaÛÎtÎm
Etkin DaÛÎtÎm
BaskÎ ve Cilt
44
6
aÛustos’10
Ühlas Gazetecilik A.Ý.
29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna
34630 ÜSTANBUL
Tel: 0212 454 35 06
HABER
Microsoft KOBñ’lere FaydalÜ Olacak ñí OrtaðÜ ArÜyor
M
‹…”‘•‘ˆ–ǡ—”—Žƒ”ƒƒŽ‹›‡–ƒ˜ƒ–ƒǦ
ŒÇ ˜‡ ˜‡”‹Ž‹Ž‹ ƒ”–ÇçÇ •ƒºŽƒ›ƒ ‹”Ǧ
Ž‡ç‹ GŽ‡–‹ç‹ .ڜòŽ‡”‹ǡ ƒƒŽŽƒç–Ç”ƒ
˜‡
ò˜‡Ž‹­ÚœòŽ‡”‹‡‘†ƒŽƒƒ…ƒ˜‡
„— ­ÚœòŽ‡”Ž‡ ‹Ž‰‹Ž‹ ƒƒŽ ›ƒ’Ç•ÇÇ ‘Ž—çǦ
–—”ƒ…ƒ›‡‹„‹”†‹•–”‹„ò–Ú”ƒ–ƒƒ›ƒƒǦ
”ƒ”˜‡”†‹Ǥò›ò‡›‡‘†ƒŽƒƒò­ò˜‡
‘”–ƒÚŽ­‡Ž‹‹çŽ‡–‡Ž‡”‹ǡ‡†‹Ž‡”‹‡”‡ƒ„‡–­‹ƒ˜ƒ–ƒŒ•ƒºŽƒ›ƒ…ƒ›‡‹Ž‹­‹–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹Ž‡–ƒÇç–Ç”ƒ›ÇŠ‡†‡ˆŽ‡›‡˜‡„—­ÚǦ
œòŽ‡” ‹­‹ ‰‡”‡Ž‹ †ƒºÇ–Ǐ ˜‡ †‡•–‡ ƒƒŽÇÇ ‘Ž—ç–—”ƒ„‹Ž‡…‡ ƒ–ƒ †‡º‡”Ž‹ †‹•–”‹„ò–Ú”Žò ƒ†ƒ›Žƒ”Çǡ •‘ „ƒç˜—”—Žƒ”ÇÇ ͵Ͳ
‡—œǯƒƒ†ƒ”Š––’ǣȀȀ™™™Ǥ‹…”‘•‘ˆ–Ǥ…‘Ȁ–—”‹›‡Ȁ˜ƒ†„ƒ•˜—”—ˆ‘”—G–‡”‡–•‹–‡•‹òœ‡”‹†‡›ƒ’ƒ„‹Ž‡…‡Ž‡”Ǥڜ‘—Ǧ
•—„ƒç˜—”—Žƒ”Ǻ—•–‘•ƒ›Ç‹­‡”‹•‹†‡†‡º‡”Ž‡†‹”‡…‡‘Žƒ›‡–‹Ž‹Ž‡”ǡ•‘‡Ž‡‡›‹‰‡­‡ƒ†ƒ›Žƒ”Lj‹ƒŽ‡Ž‡‡‹­‹‹…”‘•‘ˆ–‘Ǧ
ˆ‹•‹‡†ƒ˜‡–‡†‡…‡Ǥ
ñnnova’da Finansal ñílemler Grubu’nun
Yeni Yöneticisi Murat KayÜhan
B
‹Ž‹ç‹ ­ÚœòŽ‡”‹ ϐ‹”ƒ•Ç G‘˜ƒǡ ͶͷͲ ‹ç‹›‹ ƒçƒ òŠ‡Ǧ
†‹•ƒ†”‘•—›Žƒ›—”–‹­‹˜‡›—”–†Ççǐ†ƒŠÇœŽƒ„ò›ò”‡ǡ‡‹Ǧ
„‹‹ ‰‡‹çŽ‡–‡›‡ ˜‡ ‰ò­Ž‡†‹”‡›‡ †‡˜ƒ ‡†‹›‘”Ǥ — †‘º”—ŽǦ
–—†ƒǡ•‡–Ú”ò†‡‡›‹Ž‹‹•‹Ž‡”‹†‡—”ƒ–ƒ›ÇŠƒǡ‹ƒ•ƒŽ
G率Ž‡”
”—„—G瑎—ڐ‡–‹…‹•‹‘Žƒ”ƒG‘˜ƒ‡‹„‹‡ƒ–ÇŽ†ÇǤ
º‹–‹Šƒ›ƒ–ǐÇG•˜‡­ǯ–‡–ƒƒŽƒ›ƒ˜‡–‘…Š‘Ž‘›ƒŽ•–‹Ǧ
–—–‡‘ˆ‡…Š‘Ž‘‰›‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”òŠ‡†‹•Ž‹º‹ˆƒòŽ–‡•‹†‡ƒ•Ǧ
–‡”†‡”‡…‡•‹‹Ž‡‡œ—‘Žƒ˜‡ʹͲͲʹ›ÇŽÇ†ƒœƒ†‘º—’”‘Œ‡Ž‡”
•‘”—Ž—•—‘Žƒ”ƒ‡”‹ˆ‘‡ϐ‹”ƒ•Çƒƒ–ÇŽƒƒ›ÇŠƒǡƒ›Çϐ‹”ƒ†ƒ•‘ͷ›ÇŽ†Ç”ƒœÇŽÇ
‡Ž‹ç–‹”‡Ú‡–‹…‹•‹‘Žƒ”ƒ‰Ú”‡˜›ƒ’Ç›‘”†—Ǥͷ
‡—œʹͲͳͲ–ƒ”‹Š‹‹–‹„ƒ”Ç›ŽƒG‘˜ƒǯÇ‹ƒ•ƒŽG率›‰—ŽƒƒŽƒ”lj”—„——„ƒçǐƒ‰‡–‹”‹Ž‡—”ƒ–ƒ›ÇŠƒǡ„—‹ç‘Ž——ò”‹›‡
˜‡„ÚŽ‰‡†‡‹–òˆƒƒŽ‹›‡–Ž‡”‹‹›Ú‡–‹‹†‡•‘”—Ž—‘Žƒ…ƒǤ—”ƒ–ƒ›ÇŠƒǯǐ›Ú‡–‹‹‡†‡˜”‡†‹Ž‡G‘˜ƒ‹ƒ•ƒŽG率›‰—ŽƒǦ
ƒŽƒ”lj”—„——ˆƒƒŽ‹›‡–ƒŽƒŽƒ”ǃ”ƒ•Ç†ƒ‡Ž‡–”‘‹Ú†‡‡˜‡–ƒŠ•‹Žƒ–•‹•–‡Ž‡”‹ǡ‘„‹Ž—›‰—ŽƒƒŽƒ”˜‡•ƒ†ƒƒ–—›‰—ŽƒƒŽƒ”Ç›‡”ƒŽÇ›‘”Ǥ
IBM DünyayÜ Tuz Zerreciðine SÜðdÜrdÜ
A
ÇŽŽÇ ò›ƒ ‹­‹ ÇŽŽÇ —Ž—玃” ›ƒ’ƒ›Ç ƒƒ­Žƒ›ƒǢ †‘ºƒ†ƒ ­Úœò‡„‹Ǧ
Ž‡ ’Žƒ•–‹Ž‡”ǡ „‡ç †—›—†ƒ ›ƒ”ƒ”Žƒƒ ‘„‹Ž ƒ›‰Ç–Žƒ” ˜‡ †ƒŠƒ ŠÇœŽÇǡ †ƒǦ
Šƒ‹›‹ƒŽ‰‘”‹–ƒŽƒ”‰‹„‹›‡‹Ž‹Ž‡”òœ‡”‹†‡­ƒŽÇ烐ƒ”ƒç–Ç”ƒ…ÇŽƒ”Çǡò”‹Š
˜‡ƒŽ‹ˆ‘”‹›ƒǯ†ƒ‹Žƒ„‘”ƒ–—˜ƒ”Žƒ”†ƒǡƒ‘ÚŽ­‡–‡͵„‘›—–Ž—„‹”†ò›ƒŠƒ”‹–ƒ•Ç
›ƒ”ƒ––ÇǤ”ƒç–Ç”ƒ…ÇŽƒ”Ǣ—”痐ƒŽ‡‹—…—†ƒͳͲͲǤͲͲͲƒ–†ƒŠƒ‹…‡„‹”—­
—ŽŽƒƒ”ƒǡ†ò›ƒÇ͵„‘›—–Ž—Šƒ”‹–ƒ•ÇÇ„‹”–—œ–ƒ‡•‹‹ͳȀͳǤͲͲͲǯ‹„ò›òŽòǦ
ºò†‡‹›òœ‡›†‡‘Ž—ç–—”ƒ›Ç„ƒçƒ”†ÇǤͳǤͲͲͲƒ†‡†‹‹–‡„‹”–—œ–ƒ‡•‹‡•ÇºǦ
†Ç”ÇŽ†ÇºÇ͵„‘›—–Ž—Šƒ”‹–ƒÇ›ƒ’Ǐǐ†ƒǡͳͷƒ‘‡–”‡ƒ†ƒ”ò­ò†‡•‡Ž‡”
—ŽŽƒÇŽ†ÇǤƒ‘ÚŽ­‡Ž‹›ƒ’Ǐ›Ú–‡Ž‡”‹‡‰Ú”‡†ƒŠƒ†òçòƒŽ‹›‡–Ž‹˜‡—ŽǦ
ŽƒÇÇ‘Žƒ›ƒ‘ÚŽ­‡Ž‹ò”‡–‹‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‡ƒ”ƒç–Ç”ƒ‡‹„‹ǡ†ò›ƒŠƒ”‹–ƒǦ
•Çƒ‡‘Žƒ”ƒǡŽ’ƒºŽƒ”Çǯ†ƒ‹ƒ––‡”Š‘”œ‹”˜‡•‹‹ǡʹͷƒ‘‡–”‡›ò•‡Ǧ
Ž‹º‹†‡‹ǡ›ƒŽƒçǍͳȀͷ‹Ž›ƒ”ÚŽ­‡Ž‹„‹”‘’›ƒ•ÇÇ†ƒ‘Ž—ç–—”†—Ǥ
8
aÛustos’10
Windows®6ÕQÕUVÕ]<DöDP$686:LQGRZVUQQ|QHULU
0XKWHüHP´6SHU6RQLNµ0XOWLPHG\D.H\À
86%LOH.XVXUVX]*|UVHOöùLWVHO3HUIRUPDQV
‡$6866RQLF0DVWHUWHNQRORMLVLLOHPXKWHúHPVHVGHQH\LPL
‡.ULVWDOQHWOLùLQGHJ|UQWNDOLWHVLVXQDQJUD¿NLúOHPFLVLQHVDKLS$6869LGHR0DJLFWHNQRORMLVL
‡(QVRQ,QWHO®\HQL&RUHŒLúOHPFL
Multimedya artık birden fazla duyuya hitap ediyor. Intel® Core™ i5 işlemci ve Windows® 7 Home Premium
tarafından desteklenen ASUS N61J Serisi notebook, parmaklarınızın ucuna sınırsız bir eğlence dünyası
getiriyor. Zengin multimedya içeriği çağımızın trendlerine son derece uygun. USB 2.0 ile karşılaştırıldığında
10 kata kadar daha hızlı veri transferi yapabilen USB 3.0 ile dosyalarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak artık
daha da kolay. Yüksek tanımlı videolar, TV programları, MP3... ASUS N61J ile hiçbir şey imkansız değil.
N Serisi’nin görsel ve işitsel performansı tek kelimeyle muhteşem. MP3’lerin ses kalitesini artırmak üzere
tasarlanmış SonicMaster, çarpıcı netlik ve canlılık seviyesi sağlayan Intelligence Splendid ve Video Magic
teknolojileri sayesinde işitsel ve görsel performansın sınırlarını zorluyor. Yeni ASUS notebookla, daha önce
hissetmediğiniz bir multimedya deneyimi yaşayacaksınız.
Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro,
Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon ve Xeon Inside markaları, Intel Corporation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
HABER
Epson ile dakikada 40 sayfa baskÜ!
E
’•‘—œƒŽƒ”ǐǐ›‡‹‰‡Ž‹ç–‹”†‹º‹’•‘–›Ž—•Š‘–‘ͺͳͲ‹Ǧ
Ž‡ ’•‘ –›Ž—• Š‘–‘ ͹ͳͲ ›ƒœÇ…ÇŽƒ”Çǡ ƒ„Ž‘•—œ ‘Žƒ”ƒ ›ò•‡
ƒŽ‹–‡Ž‹ Š‡” –ò”Žò ­Ç–Ç›Ç ƒŽÇ’ǡ ˆƒ• ‰Ú†‡”‡ ‹ƒÇ •——›‘”Ǥ ƒ„Ž‘•—œ
Š‡’•‹ „‹” ƒ”ƒ†ƒ ›‡‹ ›ƒœÇ…ÇŽƒ”†ƒ ’•‘ –›Ž—• Š‘–‘ ͺͳͲǡ ͳͻǡͺ
…ǯŽ‹ †‘—ƒ–‹ ’ƒ‡Ž‹ •ƒ›‡•‹†‡ǡ ‡˜‹ Š‡” Šƒ‰‹ ›‡”‹†‡ ƒ„Ž‘•—œ
›ò•‡–ƒÇŽÇ­Ç–ǃŽƒ›Ç˜‡›ƒˆƒ•‰Ú†‡”‹‹‹•‘†‡”‡…‡‘Žƒ›ŽƒçǦ
–ǔǛ‘”Ǥ o•–‡Ž‹ ͳͲšͳͷ … „‘›—–—†ƒ‹ „‹” ˆ‘–‘º”ƒˆÇǡ •–ò†›‘ ƒŽ‹–‡•‹†‡
›ƒŽƒçǍͳͲ•ƒ‹›‡†‡„ƒ•ƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ›Ç„‘›—––ƒ†‘—ƒ–‹’ƒ‡Ž‡•ƒŠ‹’
˜‡ ˆ‘–‘º”ƒˆ •–ò†›‘•—†ƒ‹ ‰‹„‹ „ƒ•Ç ƒŽƒ ‹ƒÇ •—ƒ ’•‘ –›Ž—•
Š‘–‘ ͹ͳͲǡ —›‰— †‹•Ž‡”‡ †‹”‡– ›ƒœ†Ç”ƒ ‹çŽ‡‹›Ž‡ ȀǯŽ‡”‡
„ƒ•ÇÇ›ƒÇ•Ç”ƒǡͶ†‘òƒÇ†ƒ†ƒ‹ƒ†ƒͶͲ•ƒ›ˆƒ„ƒ•ƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ‹Ǧ
ŠƒœÇ –‘ƒ–‹ ‘òƒ ‡•Ž‡›‹…‹ ڜ‡ŽŽ‹º‹ǡ ­‘ •ƒ›ˆƒŽÇ †‘òƒŽƒ”ǐ
ˆƒ•Žƒƒ•Ç˜‡‘’›ƒŽƒƒ•ÇÇŠÇœŽÇ„‹”燍‹Ž†‡›ƒ’Ç›‘”ǤƒŠ‹’‘Ž†—º—‹‹
ƒºÇ––‡’•‹•‹•ƒ›‡•‹†‡͹ͳͲ˜‡ͺͳͲǡͶ˜‡ˆ‘–‘º”ƒˆƒºÇ–Žƒ”ǐǐ
ƒ›Çƒ†ƒ•ƒŽƒƒ•Çƒ‘Žƒƒ•ƒºŽÇ›‘”ǤڛŽ‡…‡ǡˆ‘–‘º”ƒˆ„ƒ•Ç•Ç˜‡†‘Ǧ
òƒ›ƒœ†Ç”ƒƒ”ƒ•Ç†ƒ‹‰‡­‹ç–‡ƒºÇ–†‡º‹ç–‹”‡‹­‹Šƒ”…ƒƒœƒǦ
ƒÇ‘”–ƒ†ƒƒŽ†Ç”Ç›‘”Ǥ
Sony Handycam’lar
Dijital Fotoðraf Çerçevesi Hediyeli
3
ͳº—•–‘•ʹͲͳͲ–ƒ”‹Š‹‡ƒ†ƒ”‰‡­‡”Ž‹‘Žƒƒ’ƒ›ƒƒ’•ƒÇ†ƒǡ‘›
›‡–‹Ž‹ •ƒ–Çç ‘–ƒŽƒ”ǐ†ƒ •ƒ–ǐ ƒŽÇƒ ͵ͶǤǡ ͵ͶǤ
ǡ͵ͶǤ˜‡ͷͺǤ˜‹†‡‘ƒ‡”ƒ‘†‡ŽŽ‡”‹ǡƒ’ƒǦ
›ƒŠ‡†‹›‡•‹‘Žƒ͹‹­‘›‹Œ‹–ƒŽ‘–‘º”ƒˆ.‡”­‡˜‡•‹ƒœƒ†Ç”Ç›‘”Ǥ͵Ͷ•‡Ǧ
”‹•‹‹­‹†ƒŠ‹Ž͸ͻͻ˜‡ͷͺ‹­‹†ƒŠ‹Žͻͻͻ‘Žƒ”ƒ˜‡ͳͲ–ƒǦ
•‹–ˆÇ”•ƒ–Ç›Žƒ•ƒ–Ç烕——Ž—›‘”Ǥƒ’ƒ›ƒƒ’•ƒÇ†ƒ‹‘†‡ŽŽ‡”‹•ƒ–ǐƒŽƒŽƒǦ
”ǐǡƒ’ƒ›ƒŠ‡†‹›‡•‹‹–‡•Ž‹ƒŽƒ‹­‹‰‡”‡Ž‹„‹Ž‰‹Ž‡”‹ͶͶͶȋ͹͸͸ͻȌ
‘ǯŽ—‘›‹Ž‰‹˜‡ƒÇ珃ƒ––ÇǯÇƒ”ƒ›ƒ”ƒÚº”‡‡„‹Ž‹›‘”Ǥ‡†‹›‡‹­‹•‘
„ƒç˜—”—–ƒ”‹Š‹‹•‡͸›ŽòŽʹͲͳͲ‘Žƒ”ƒ„‡Ž‹”Ž‡‹çǤ
10
aÛustos’10
Avea’ya 3 Stevie Ödülü Birden!
G
Ž‘„ƒŽ ‹ç †ò›ƒ•ÇÇ ‡ ’”‡•–‹ŒŽ‹ چòŽŽ‡”‹ ƒ”ƒ•Ç†ƒ ›‡” ƒŽƒ Ž—•Žƒ”ƒǦ
”ƒ•Ç –‡˜‹‡ Y†òŽŽ‡”‹ǯ‹ „— ›ÇŽ‹ ›ÇŽ†ÇœÇ ˜‡ƒǡ Dzǎǐ G•ƒ ƒ›ƒŽƒ”Ç
‡’ƒ”–ƒÇdzƒ–‡‰‘”‹•‹†‡„ò›òÚ†òŽ‡DzǎǐG•ƒƒ›ƒŽƒ”Ǎ‹„‹dz˜‡DzǎǐòçǦ
–‡”‹ ‹œ‡–Ž‡”‹dz ƒ–‡‰‘”‹Ž‡”‹†‡›•‡ ‘—” چòŽò ‘Žƒ òœ‡”‡ ͵ ƒ–‡‰‘”‹†‡ چòŽ‡ ŽƒǦ
›Ç‰Ú”òŽ†òǤ
iPhone Güneí Enerjisiyle ìarj Oluyor
Ý
Ǎ–ƒ•ƒ”ǏŽÇǡ‰ò‡ç‡‡”Œ‹•‹‹Ž‡­ƒŽÇ烐Š‹„”‹†çƒ”ŒƒŽ‡–‹Ȁ–ƒçǏƒ
ÇŽÇˆÇǡ‹Š‘‡—ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”ǐǐ…‹ŠƒœŽƒ”ǐljò‡ç‘ŽƒŠ‡”›‡”†‡
烔Œ‡–‡Ž‡”‹‹•ƒºŽÇ›‘”ǤŽ‘”ƒ•ƒÇçǺǐ†ƒ„‹Ž‡‡†‹‹çƒ”Œ‡†‡„‹Ž‡
—”‰‡ǡ Š‡” ‡Ÿ†ƒ ˜‡ ‘”–ƒ†ƒ —œ— •ò”‡Ž‹ 烔Œ ‘ŽƒƒºÇ •——›‘”Ǥ
‘Žƒ”ƒ‡Ž–‡‘Ž‘Œ‹•‹‹ǡ‹…‡ǡçǍ˜‡‡”‰‘‘‹–ƒ•ƒ”ǏŽƒ„‹”ƒ”ƒ›ƒ
‰‡–‹”‡”‡‘˜‘–Š‹ǯ‹‰‡Ž‹ç–‹”†‹º‹—”‰‡çƒ”ŒƒŽ‡–‹Ȁ–ƒçǏƒÇŽÇˆÇ”ƒǦ
Šƒ–˜‡­‡˜”‡›‡†‘•–„‹”烔Œ‡–‡­Úœòò•——›‘”Ǥ—ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”‹•Ǧ
–‡”Ž‡”•‡Ǣ ‘烔‡ǡ ›ò”ò”‡ǡ „‹•‹Ž‡–‡ „‹‡”‡ ˜‡ Šƒ––ƒ ‰ò‡çŽ‡Ǧ
‹”‡„‹Ž‡…‹ŠƒœŽƒ”ǐÇ烔Œ‡†‡„‹Ž‹›‘”Ǥ—”‰‡ǡʹǤͲƒ„Ž‘•—†ƒ‹Ǧ
­‡”‹›‘”Ǥ—ƒ„Ž‘•–ƒ†ƒ”–’‘”–Žƒ”Ç‹Ž‡—›—Ž—˜‡›ò•‡ƒ’ƒǦ
•‹–‡Ž‹çƒ”Œ‡–‡˜‡˜‡”‹ƒŽÇ瘇”‹ç‹›ƒ’ƒ›ÇòòÇŽÇ›‘”Ǥ‹›ƒŠ˜‡
„‡›ƒœ”‡•‡­‡‡Ž‡”‹„—Ž—ƒ—”‰‡ǯŽ‡”ͳͲͲ‘Žƒ”Ϊˆ‹›ƒ–Ç‹Ž‡Ǣƒ›‘ǡƒ’‹–‘ŽŽÇ瘇”‹ç‡”‡œ‹˜‡ƒº†ƒ–
ƒ††‡•‹ǯ†‡„—Ž—ƒ—”…‡ŽŽ•ƒ–Ç珃ºƒœƒŽƒ”ǐ†ƒ—ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”ƒ•——Ž—›‘”Ǥ
AylÜk 1 TL’ye AkÜllÜ Telefon
V
‘†ƒˆ‘‡ ò”‹›‡ǯ‹ ͵
Ϊǯǐ ͳǤ ›ÇŽ†Úòò ‡–‹Ž‹Ž‡”‹†‡ ”Ǧ
Šƒ ‡…‡„ƒ›ǯǐ †ƒ ƒ–ǎǏǛŽƒ ˆ‹”ƒ ǯ•— ‡”’‹Ž ‹—”ƒ›ǡ
ƒ›ŽÇͳچ‡‡”‡•ƒ–ǐƒŽÇƒ„‹Ž‡…‡‘Žƒ‘†ƒˆ‘‡ͺͶͲƒÇŽŽÇ–‡Ž‡Ǧ
ˆ‘—–ƒÇ–ǏǐǛƒ’–ÇǤ‘†ƒˆ‘‡„ƒ›‹Ž‡”‹†‡”ƒˆŽƒ”†ƒ‹›‡”‹‹ƒŽƒ
͵ͲͲŽ‹”ƒ†‡º‡”‹†‡‹‘†ƒˆ‘‡ͺͶͲǡͳͺƒ›–ƒƒŠŠò–Ž‡ƒ›ŽÇ͵ͷŽ‹”ƒŽÇ
’ƒ‡–‡†ƒŠ‹Ž‘Žƒ‘†ƒˆ‘‡ƒ„‘‡Ž‡”‹–ƒ”ƒˆÇ†ƒƒ›ŽÇͳŽ‹”ƒÚ†‡‡Ǧ
”‡•ƒ–ǐƒŽÇƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ
Vodafone 840’Ün Özellikleri
ƒ…‡„‘‘ǡ™‹––‡”ǡ‹†‘™•‹˜‡‡••‡‰‡”‰‹„‹—›‰—ŽƒƒŽƒ”ƒ‘Ǧ
Žƒ› ‡”‹ç‹‹ ›ƒÇ •Ç”ƒǡ ’‡”ƒ ‹‹ ™‡„ –ƒ”ƒ›Ç…Ç ˜‡ ‡Ž‡–”‘‹ ’‘•Ǧ
–ƒ‰‹„‹Úœ‡ŽŽ‹Ž‡”‹Ž‡†‘ƒ–ÇŽÇ瑎ƒ‘†ƒˆ‘‡ͺͶͲǯ†ƒ͵
ǡʹǤͺ‹­†‘Ǧ
—ƒ–‹ ”ƒǡ ʹ͸ʹǤͲͲͲ ”‡ǡ ͵ʹͲ š ʹͶͲ ­Úœòò”Žòǡ ʹ ƒ‡”ƒǡ ͺš †‹Œ‹–ƒŽ œ— ڜ‡ŽŽ‹º‹ǡ ͳͶͲ †ƒŠ‹Ž‹ ŠƒˆÇœƒǡ ͺ
ǯƒ
ƒ†ƒ”‹”‘†‡•–‡º‹ǡ‹‹ʹǤͲǡͳͳͷͲŠ’‹Ž˜‡‡†›ƒ‘›Ǧ
ƒ–Ç…Ç•Ç„—Ž——›‘”Ǥ
aÛustos’10
11
HABER
Tek Makineden Çok ñí Bekleyenlere
X
‡”‘šǡ­‘ˆ‘•‹›‘Ž—”‡Ž‹›ƒœÇ…Ç’‘”–ˆÚ›òò’‹›ƒ•ƒ›ƒ•—†—º—
›‡‹‡”‘š‘”‡–”‡͹ͳʹͲ‘†‡Ž‘ϐ‹•ò”òò‹Ž‡‰‡‹çŽ‡–‹›‘”ǤYǦ
œ‡ŽŽ‹Ž‡”‹›Ž‡†òçòƒŽ‹›‡–Ž‹”‡Ž‹„ƒ•Ç•—ƒ‡”‘š‘”‡–”‡͹ͳʹͲǡ
–ƒ•ƒ””—ˆ›ƒ’ƒ‹•–‡›‡ò­ò˜‡‘”–ƒÚŽ­‡Ž‹‹çŽ‡–‡Ž‡”‹Š‡†‡ϐŽ‹›‘”ǤƒǦ
‹ƒ†ƒʹͲ•ƒ›ˆƒ͵˜‡Ͷ‡„ƒ–Žƒ”ǐ†ƒ”‡Ž‹˜‡•‹›ƒŠ„‡›ƒœ†‘òƒ
„ƒ•ƒ„‹Ž‡˜‡‘’›ƒŽƒ›ƒ„‹Ž‡‡”‘š‘”‡–”‡͹ͳʹͲǢ‰‡‹çǡ”‡Ž‹˜‡
†‘—ƒ–‹‡”ƒƒ•ƒŠ‹’Ǥ›”Ç…ƒ›ƒœÇ…Ǎ‹›ƒ•ƒŽ–‘‡”‘Žƒ”ƒ„‹Ǧ
Ž‹‡–‘‡”‹•ƒ›‡•‹†‡†ƒŠƒ‡•‹˜‡…ƒŽÇ‰Ú”ò–òƒŽ‹–‡•‹•——Ǧ
›‘”Ǥo”ò†‡›‡”ƒŽƒDzƒ”–Šƒ”–dzƒ†ŽÇ›ƒœÇŽÇǡ‹–‡”‡––‡„ƒ•ÇƒŽÇǦ
Ç”‡‹•–‡‡›‡”‡Žƒ˜‡„ƒ‡”‰Ú”ò–òŽ‡”‹‹ƒŽƒ†ƒ­‹ˆ––ƒ”ƒˆǦ
ŽÇ„ƒ•Ç›ƒ’ƒ›Ç•ƒºŽÇ›‘”Ǥ‡”‘š‘”‡–”‡͹ͳʹͲǡ•——Žƒ”ǡ–ƒ„Ž‘˜‡
‰”ƒϐ‹Ž‡”‰‹„‹”‡Ž‹„ƒ•ÇŽƒ•Ç‰‡”‡‡†‘òƒŽƒ”džòçò„‹”ƒŽ‹›‡–‡
›ò•‡‰Ú”ò–òƒŽ‹–‡•‹›Ž‡„ƒ•Ç›‘”Ǥƒ‹ƒ†ƒͷͷ•ƒ›ˆƒ›ƒ—Žƒçƒ–ƒ”ƒƒ
ƒ’ƒ•‹–‡•‹„—Ž—ƒ‡”‘š‘”‡–”‡͹ͳʹͲǡ„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”•Çœ‘”–ƒ†ƒ
„‡ŽŽ‡–‡„ƒ•ÇƒŽƒ„‹Ž‹›‘”˜‡–ƒ”ƒƒ›ƒ’ƒ„‹Ž‹›‘”Ǥƒ”‘Žƒ‘”—ƒŽÇ‘Ǧ
Ž—ç–—”—Žƒ„‹Ž‡˜‡òœ‡”‹†‡ˆƒ•‰Ú†‡”‡Úœ‡ŽŽ‹º‹‡†‡•ƒŠ‹’‘Žƒ
‡”‘š‘”‡–”‡͹ͳʹͲ‹Ž‡ǡˆƒ•‹Ž‡‰‡Ž‡†‘òƒŽƒ”Ç‹•–‡‡‹ç‹Ž‡”‹
‡Ǧ’‘•–ƒƒ†”‡•Ž‡”‹‡›ÚŽ‡†‹”‹Ž‡„‹Ž‹›‘”Ǥ
iPad’i ñí Süreçlerinde
de KullanÜn
MÜsÜr Piramitleri 3 Boyutlu
Olarak Keífedilecek
D
D
ò›ƒ†ƒ ˜‡ ò”‹›‡ǯ†‡ ›‡‹ –”‡† ŠƒŽ‹‡ ‰‡Ǧ
Ž‡’’Ž‡‹ƒ†ǯŽ‡”òœ‡”‹†‡ǡ—”—•ƒŽ˜‡”‹Ǧ
Ž‡”‡‘„‹Ž‡”‹ç‹•ƒ›‡•‹†‡—Žƒçƒƒ”–Ǎ­‘‘Ǧ
Žƒ›Ǥ‘’ŽƒʹͲòŽ‡†‡˜‡ͳͳ†‹Ž†‡—ŽŽƒÇŽƒ
›ƒœÇŽÇÇ•ƒ›‡•‹†‡Ǣ™‡„Š‹œ‡–Ž‡”‹˜‡”‡’Ž‹ƒ•Ǧ
›‘‹Š–‹›ƒ…Ç‘Žƒ•ÇœÇŠÇœŽÇ˜‡‘Žƒ›…ƒϐ‹”ƒÇœÇ
–ò ‹ç •ò”‡­Ž‡”‹‡ ‹ƒ† òœ‡”‹†‡ Šƒ‹ ‘ŽƒÇœ
òòǤ‹ƒ†ǯ†‡ƒˆƒ”‹ǯ›‹ƒ­Ç’ǡ™‡„ƒ†”‡•‹˜‡—ŽǦ
ŽƒÇ…Ç„‹Ž‰‹Ž‡”‹‰‹”‹Ž†‹–‡•‘”ƒ„‹”ƒ­•ƒ‹›‡‹­‹†‡
ϐ‹”ƒÇœŽƒ­‡˜”‹‹­‹†—”—†ƒ‘Žƒ„‹Ž‹›‘”•——œǤ
12
aÛustos’10
ƒ••ƒ—Ž–›•–°‡•ȋȌ˜‡†ò›ƒÇ‡Ú‡Ž‹•ƒƒ–òœ‡Ž‡”‹†‡
‘Žƒ‘•–‘
òœ‡Žƒƒ–Žƒ”òœ‡•‹ȋȌǡ‹•ƒŽÇ–ƒ”‹Š‹‹„‡ŽŽ‡Ǧ
º‹‡͵„‘›—–Ž—‘Žƒ”ƒ—Žƒçƒ‘—•—†ƒÚ‡Ž‹„‹”ƒ†Çƒ––ÇǤ
ò­Ž‡”‹Ǧ
‹„‹”Ž‡ç–‹”‡˜‡ǡ‡†ò•–”‹›‡Ž˜‡†‡‡›•‡Ž͵„‘›—––‡‘Ž‘Œ‹•‹‹
‰ò…òòƒ”‡‘Ž‘Œ‹ƒŽƒÇƒ–ƒçǛƒ…ƒ•–”ƒ–‡Œ‹›‡‹„‹”’”‘Œ‡„ƒçŽƒ––ÇǤ͵„‘Ǧ
›—–Ž—ƒ”‡‘Ž‘Œ‹‹­‡”‹ǡ•‹òŽƒ•›‘˜‡‰Ú”•‡ŽŽ‡ç–‹”‡‹‹Ž‘”–ƒ‰‹”‹ç‹Ǧ
‹ǡǕǔǯǐ–ƒ”‹Š‹›Ž‡‹Ž‰‹Ž‹„‹Ž‰‹Ž‡”‹‹­‡”‡
‹œƒ”狘Ž‡”‹”‘Œ‡•‹ǯ‡‰‡”­‡
ƒ”‡‘Ž‘Œ‹˜‡”‹Ž‡”ÇçǺǐ†ƒ͵„‘›—–Ž——Žƒçƒ›Çƒ’•Ç›‘”Ǥ
‹œƒ”狘Ž‡”‹”‘Œ‡•‹ǡ‘•–‘
òœ‡Žƒƒ–Žƒ”òœ‡•‹ǯ†‡„—Ž—ƒ†‹Ǧ
Œ‹–ƒŽ„‹”‰‹”‹ç‹˜‡†”‡™Ǥ‡ŽŽ‘ƒˆÇ–ƒ”ƒˆÇ†ƒ†‡•–‡Ž‡‹›‘”Ǥ”‘Ǧ
Œ‡‹‰Úœ‡–‡Ž‹º‹‹ǯÇ
‹œƒ”狘Ž‡”‹ò†ò”òǕǔ‘Ž‘‰‡–‡”‡”
ƒ—‡Ž‹ƒ˜‡ƒ”˜ƒ”†o‹˜‡”•‹–‡•‹Ç•Ç”‘Ž‘Œ‹”‘ˆ‡•Ú”òŠ‹Ž‹’Ǥ‹‰›ƒǦ
’Ç›‘”Ǥ”‘Œ‡›Ž‡
‹œƒŽƒ–‘•—ǯ†ƒ‹Ç•Ç”‹”ƒ‹–Ž‡”‹ŠƒÇ†ƒ†ò›ƒ†ƒ
‡˜…—–ƒ”‡‘Ž‘Œ‹„‹Ž‰‹Ž‡”‹„‹”ƒ”ƒ›ƒ‰‡–‹”‹’ƒ”ƒŽƒ”ǐ†ƒ„ƒºŽƒ–Ǎ—”—ŽǦ
ƒ•ÇŠ‡†‡ϐŽ‡‹›‘”Ǥ
|
,ˆÊ3$1È,È9È-|
8 /3(Æ(|&È!È
Millenicomh>|DBFKËFJAFHF|C>QRO>KÉWÉK
Mill
i
h D F ËF AFHF C
*
|
É
K
É
P
É
O
V>
ödeyin!
‡K|œABJB|VLH|2>?FQ|¡@OBQ|VLH|3>>EE¡Q|VLH
,[email protected]|2>?FQ|3BIBCLK|'FWJBQIBOFKAB|P>?FQ|¡@OBQ|DFWIF|J>IFVBQ|VLH
'BOE>KDF|?FO|œK|œABJB|SBV>|?>ËSROR|¡@OBQF|AB|VLH|||
‡K|KRJ>O>|QRËI>J>H|VLH|
,[email protected]|2>?FQ|3BIBCLK|'FWJBQIBOF|FIB|[email protected]|QBIBCLK|E>QQÉKÉW|¡WBOFKABK|>O>J>|>IÉËH>KIÉHI>OÉKÉWÉ|
ABÇFËQFOJBABK|SB|EBOE>KDF|?FO|œK|KRJ>O>|QRËI>J>A>K|P>?FQ|E>QQÉKÉWA>K|V>M>@>ÇÉKÉW|
Q¡J|>O>J>I>O|A>E>|BHLKLJFH||||
F
PF
QBP
|H>IFQB
$HLKLJFH|Q>OFCBIBO|V¡HPBH|HLKRËJ>
,[email protected]|2>?FQ|3BIBCLK|'FWJBQIBOF|FIB|>O>J>I>OÉKÉWA>|
hVB|S>O>K|Q>P>OORC|
ÊBEFOFF|||||||ÊBEFOIBO>O>PÉ|||||||4IRPI>O>O>PÉ||||||&2,
,
|.MBO>Qœ
>QœOIB
O O|>O>PÉKA>HF|Q>P>OOORC|LO>KÉ|>?LKBKFK|?RIRKARÇR|,[email protected]|Q>OFCBPFKB|>O>J>|>IÉËH>KIÉHI>OÉK>|
L
|||SB|>O>K>K|A
ABPQ
BPQFK>
FK>PVL
PVLKI>O>|DœOB|C>OHIÉIÉH|DœPQBOB?FIFO
I
VOÉKQÉIÉ|?FIDF|FFK
[email protected]
ve
|||
?FO|,[email protected]|J>OH>PÉAÉO
HABER
Bir Parmak ñnceliðinde LED Monitör
T
‘—…Š‘ˆ‘Ž‘”–‡‘Ž‘Œ‹•‹‡•ƒŠ‹’˜‡ƒ”ƒ†ƒ
ƒ›†ÇŽƒ–ƒŽÇ ‘‹–‘” ʹ͵͹Ͳǯ‹ ‡ ‹Ǧ
…‡„ÚŽòòͳͻǤͻǢ„‹”†‹º‡”†‡›‹çŽ‡„‡œ‡”‡Ǧ
„ƒ––ƒ‹‘”ƒŽ‘‹–Ú”Ž‡”‡‘”ƒŽƒò­–‡„‹”‡”ƒ
†‡”‹Ž‹º‹‡•ƒŠ‹’Ǥʹ͵͹Ͳǯ‹”‹•–ƒŽ„‡œ‡”‹­‡”Ǧ
­‡˜‡•‹ÇçǺǐ›ƒ•Çƒ•ÇÇ˜‡—ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”ǐ‰ÚœŽ‡Ǧ
”‹‹ ƒƒçƒ•ÇÇ ƒœƒŽ–Ç›‘”Ǥ ƒ•—‰ ʹ͵͹Ͳ
†ƒŠƒ ƒœ ‡‡”Œ‹ –ò‡–‹‹ǡ „‡œ‡” ‡„ƒ––ƒ‹ †‹º‡”
‘‹–Ú”Ž‡”‡‘”ƒŽƒò­–‡„‹”‘”ƒÇ†ƒ‡‡”Œ‹‹Š–‹Ǧ
›ƒ…lj‹„‹Úœ‡ŽŽ‹Ž‡”‹‹Ž‡­‡˜”‡›‡†—›ƒ”ŽÇڜ‡ŽŽ‹Ž‡Ǧ
”‡•ƒŠ‹’Ǥ›”Ç…ƒǡŠƒŽ‘Œ‡˜‡…‹˜ƒ‰‹„‹œ‡Š‹”Ž‹ƒ†Ǧ
†‡Ž‡” ‹­‡”‹›‘”Ǥ ‘ ò”‡–‹ •ò”‡…‹†‡ ‘‹–ÚǦ
”ò–ò’ƒ”­ƒŽƒ”ǐǐ›‡‹†‡†ÚòçòÚœ‡ŽŽ‹º‹Ǧ
‡•ƒŠ‹’‘Žƒ•Ç‹­‹Š‹­„‹”œƒ”ƒ”ŽÇ„‘›ƒ˜‡•’”‡›
†‡ —ŽŽƒÇŽÇ›‘”Ǥ ʹ͵͹Ͳ †‹ƒ‹ ‘–”ƒ•– ‘Ǧ
”ƒÇ ȋͷǣͳȌ ‹Ž‡ œ‡‰‹ ˜‡ †‡”‹ ”‡Ž‡” •—ƒ”Ǧ
‡ǡʹ•ȋ
Ȍ˜‹†‡‘–‡’‹•ò”‡•‹•’‘”˜‡Šƒ”‡Ǧ
‡–Ž‹‘›—Žƒ”Ç•‡›”‡†‡”‡„—ŽƒÇŽÇºÇ‡ƒœƒ‹Ǧ
†‹”‰‹›‘”Ǥ‹­‡”‹Ž‡”‹­‹ʹ͵͹Ͳ—ŽŽͳͲͺͲ’
ȋͳͻʹͲͳͲͺͲȌ ­Úœòò”Žò •——›‘”Ǣ „Ú›Ž‡…‡ —ŽǦ
ŽƒÇ…ÇŽƒ” ‰‡”­‡­‹ ˜‡ „‡””ƒ ‡”ƒ ڜ‡ŽŽ‹Ž‡”‹‹
‡›ˆ‹‹ ­Çƒ”ƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ ƒ•—‰ ʹ͵͹Ͳ Ͷ͸ͻ ‘Ǧ
Žƒ”ˆ‹›ƒ–‡–‹‡–‹›Ž‡”ƒˆŽƒ”†ƒ‹›‡”‹‹ƒŽ†ÇǤ
Mercedes Gullwing, DHL ñle Seyehat Edecek
S
Ž‘„ƒŽ‘”™ƒ”†‹‰ǡ‡”…‡†‡•Ǧ‡œϐ‹”ƒ•Ç›Žƒ›ƒ’–ǺǃǦ
Žƒçƒ•‘—…—†ƒ
—ŽŽ™‹‰‘†‡Ž•’‘”ƒ”ƒ„ƒŽƒ”ǐǐ†ò›ƒÇ
–ò„ÚŽ‰‡Ž‡”‹‡–ƒçǏƒ…ǎǺǐǛƒ’ƒ…ƒǤ
Ž‘„ƒŽ‘”™ƒ”†‹‰ǯ‹
ʹʹͲòŽ‡›‹˜‡†ò›ƒÇ­‡ç‹–Ž‹„ÚŽ‰‡Ž‡”‹‹ƒ’•ƒ›ƒ–ƒçǏƒ…ǎǍƒºÇ˜‡
‘–‘‘–‹˜•‡–Ú”ò‡•—†—º—‰‡‹çŠ‹œ‡–›‡Ž’ƒœ‡•‹ǡ„—’”‡•–‹ŒŽ‹ƒǦ
ŽƒçƒÇ›ƒ’ÇŽƒ•Ç†ƒ„‡Ž‹”Ž‡›‹…‹„‹””‘Ž‘›ƒ†ÇǤ
14
aÛustos’10
–‘‘–‹˜•‡–Ú”ò‡›ò•‡•–ƒ†ƒ”–Žƒ”†ƒ–ƒçǏƒ…ǎǍ­ÚœòǦ
Ž‡”‹•—ƒǯ‹Ǣ˜”—’ƒǡ”–ƒ‘º—ǡ•›ƒ˜‡‡”‹ƒǯ†ƒÚœ‡Ž‘Ǧ
Žƒ”ƒ ‘–‘‘„‹Ž –ƒçǏƒ…ǎǺǐ†ƒ —œƒŽƒçÇç Ž‘Œ‹•–‹ —œƒŽƒ”ÇǦ
Ç‰Ú”‡˜›ƒ’–Ǻǖ‘’ŽƒʹͲ‡”‡œ‹„—Ž——›‘”Ǥ—‡”‡œŽ‡”†‡
‘–‘‘„‹Ž‘—•—†ƒ†‘ƒÇŽÇͳͲͲǯ†‡ˆƒœŽƒŽ‘Œ‹•–‹—œƒÇ‰ÚǦ
”‡˜›ƒ’Ç›‘”Ǥ
Vodafone Türkiye, Bursa’ya 135 Milyon TL YatÜrÜm YaptÜ
T
ò”‹›‡‰‡‡Ž‹†‡›ƒ–ǔǏŽƒ”ǐƒŠÇœŽƒ†‡˜ƒ‡†‡‘Ǧ
†ƒˆ‘‡ò”‹›‡ǡ—”•ƒÚŽ‰‡ò†ò”ŽòºòǯòŠ‹œ‡–‡
ƒ­–ÇǤ
‘†ƒˆ‘‡ ò”‹›‡ G…”ƒ —”—Ž— ƒçƒÇ ‡”’‹Ž ‹—Ǧ
”ƒ› ڎ‰‡ ò†ò”Žòºòǯò ƒ­ÇŽÇçǐ†ƒ ›ƒ’–ÇºÇ ‘—珃†ƒǡ
‘†ƒˆ‘‡ǯ—ƒŽ–›ƒ’ǕǐÇ͵›ÇŽ†ƒ͵ƒ–ǐƒ­Çƒ”†ÇºÇÇ„‡Ž‹”Ǧ
–‡”‡ǡƒŽ–›ƒ’Ç›ƒ–ǔǏ„ò–­‡•‹†‡ͳ͵ͷ‹Ž›‘Ǥ‹Ž‡ƒǦ
ŽƒŽÇ„‹”’ƒ›ƒŽƒ—”•ƒǯ›Ç•‘†‡”‡…‡Ú‡•‡†‹Ž‡”‹‹˜‡
ڎ‰‡ò†ò”Žòºòǯò—”ƒÇ†ƒ„——‡Ú‡Ž‹‰Ú•Ǧ
–‡”‰‡•‹‘Ž†—º——˜—”‰—Žƒ†ÇǤ
‘†ƒˆ‘‡ ò”‹›‡ǯ‹ —”•ƒ ‹Ž‹†‡‹ òˆ—• ƒ’•ƒƒ
‘”ƒÇÇΨͻͻǤͻʹ‘Ž†—º—ƒ†‹ƒ–­‡‡‡”’‹Ž‹—”ƒ›
‘—珃•Ç†ƒç—Žƒ”Ç•Ú›Ž‡†‹ǣDz—”•ƒǯ†ƒ‹ƒ†”‘—œ—˜‡
‘ϐ‹•‹‹œ‹‰‡‹çŽ‡–‡”‡ǡˆƒƒŽ‹›‡–Ž‡”‹‹œ‹ʹͲͳͲ›ÇŽÇƒ”––ƒǦ
”‹Š‹‹–‹„ƒ”‹›Ž‡—‘˜ƒŽƒœƒǯ†ƒ‹ͺͷͲʹǯŽ‹—”•ƒÚŽ‰‡
ò†ò”Žòºòòœǯ†‡ ›ò”ò–‡›‡ „ƒçŽƒ†ÇǤ —— ›ƒÇ •Ç”ƒ
—”•ƒǯ†ƒ͵ʹƒ†‡–‘†ƒˆ‘‡‡’‡”‡œ‹‹œ„—Ž—ƒ–ƒǦ
†Ç”Ǥ‘ͳ›ÇŽ†ƒ•ƒ–Ç瘇†ƒºÇ–ǏƒºÇÇœ†ƒ›òœ†‡ͶͲǯŽÇ„òǦ
›ò‡‰‡”­‡Ž‡ç–‹”†‹Ǥ—˜‡”‹Ž‡”ǡ—”•ƒŠƒŽÇƒ‡‹›‹Š‹œǦ
‡–‹•—ƒƒœ‹‹œ‹„‹”‹ˆƒ†‡•‹†‹”Ǥdz
UlaítÜrma BakanÜ Binali
YÜldÜrÜm Huawei
Merkezini Ziyaret Etti
Tivibu Dört Ayda
300 Bin Aboneye UlaítÜ
T
ǯ‹’Žƒ–ˆ‘”—­‡”­‡˜‡•‹†‡•—†—º—‹˜‹„—ǡ—ŽǦ
ŽƒÇ…ÇŽƒ”†ƒ „ò›ò ‹Ž‰‹ ‰Ú”‡›‡ †‡˜ƒ ‡†‹›‘”Ǥ ƒ†‡…‡ †Ú”–
ƒ› ‹­‡”‹•‹†‡ ͵ͲͲ „‹ ƒ„‘‡›‡ —Žƒçƒ ‹˜‹„— ‹Ž‡ —ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”ǡ ‹Ǧ
–‡”‡–òœ‡”‹†‡–‡Ž‡˜‹œ›‘˜‡•‹‡ƒ‹œŽ‡‡†‡‡›‹‹›ƒçǛ‘”Ǥ
‹œ‹ǡ ˆ‹Žǡ •’‘”ǡ „‡Ž‰‡•‡Žǡ òœ‹ ‰‹„‹ ’‡ ­‘ ˆƒ”ŽÇ ‹­‡”‹ •—Ǧ
ƒ‹˜‹„—ǡ—ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”ƒ–ò†ò›ƒÇ›ƒÇ†ƒ–ƒ‹’‡––‹º‹‰òǦ
†‡‡ †ƒ‹” ‡ ڐ‡Ž‹ ’”‘‰”ƒŽƒ”Ç Žƒ•‹ ›ƒ›Ç ƒÇçǐƒ „ƒºŽÇ ƒŽǦ
ƒ†ƒ ‹œŽ‡‡ ‘ŽƒƒºÇ •ƒºŽÇ›‘”Ǥ ‡”ƒ” GœŽ‡ǡ ‡”‹ Ž GœŽ‡ǡ —”†—”
GœŽ‡ǡ ‡­ GœŽ‡ǡ ‹”ƒŽƒ GœŽ‡ ڜ‡ŽŽ‹Ž‡”‹ •ƒ›‡•‹†‡ ‹˜‹„— ƒ„‘‡Ž‡Ǧ
”‹ǡ•‡˜†‹Ž‡”‹†‹œ‹Ž‡”‹˜‡–‡Ž‡˜‹œ›‘’”‘‰”ƒŽƒ”ǐÇǡ•——Žƒ‰‡‹ç
ˆ‹Žƒ”狘‹†‡•‡­‡…‡Ž‡”‹ˆ‹ŽŽ‡”‹ƒŒƒ†ƒŽƒ”ǐdž‡º‹ç–‹”‡Ž‡”‹‡
‰‡”‡†—›ƒ†ƒ‹•–‡†‹Ž‡”‹œƒƒ†ƒ‹œŽ‡›‡„‹Ž‹›‘”Ǥ
Ç
‹ƒŽ—Š—”‹›‡–‹ǯ†‡”‡•‹–‡ƒ•Žƒ”†ƒ„—Ž—Ǧ
ƒŽƒç–Ç”ƒƒƒÇ‹ƒŽ‹ÇŽ†Ç”Ǐǡ—ƒ™‡‹ǯ‹
Š‡œ‡ǯ†‡‹‰‡‡Ž‡”‡œ‹‹œ‹›ƒ”‡–‡†‡”‡—ƒ™‡‹
ڐ‡–‹—”—Ž—o›‡•‹‹ŽŽ‹ƒ—‹Ž‡‰Ú”òç–òǤ
‡•‹ –‡ƒ•Žƒ” ƒƒ…Ç›Žƒ .‹ǯ†‡ „—Ž—ƒ ƒƒ
ǎ†Ç”Ǐǡ„—›ÇŽÇ„ƒçǐ†ƒ†ò›ƒ†ƒ‹‡„ò›ò‹‹…‹
”Ǧ
‡ ‡”‡œ‹‹ G•–ƒ„—Žǯ†ƒ ƒ­ƒ —ƒ™‡‹ǯ‹ ›Ú‡Ǧ
–‹—”—Ž—ò›‡•‹‹ŽŽ‹ƒ—‹Ž‡‰Ú”ò烎Ç瘇”‹ç‹†‡„—Ǧ
Ž—†—Ǥ
f‹”‡–‹ ˜‡”‹ ‡”‡œ‹‹ǡ Ž‘Œ‹•–‹ ‡”‡œ‹‹ ˜‡
”Ǧ
‡ ‡”‡œ‹‹ ‹…‡Ž‡›‡ ƒƒ ǎ†Ç”Ǐǡ —ƒ™‡Ǧ
‹o‹˜‡”•‹–‡•‹ǯ‹†‡‰‡œ†‹Ǥº‹–‹ƒƒ…Ç›Žƒ.‹ǯ‡‰Ú†‡Ǧ
”‹Ž‡G•–ƒ„—Žǯ†ƒ‹”Ǧ
‡‡”‡œ‹­ƒŽÇ烐Žƒ”Ç›Žƒ•‘ŠǦ
„‡–‡†‡ƒƒÇŽ†Ç”Ǐǯƒ—ƒ™‡‹ò”‹›‡›‡–‹Ž‹Ž‡”‹
†‡‡çŽ‹‡––‹Ǥ
aÛustos’10
15
HABER
Eagle Mobile’Ün Fraud Yönetim Sistemi ñhalesini Gantek AldÜ
G
ƒ–‡ǡ ”ƒ˜—–Ž—ǯ–ƒ‹ Ž‹†‡” …‡’ –‡Ž‡ˆ‘— ‘’‡”ƒ–Ú”Ž‡”‹Ǧ
†‡„‹”‹‘Žƒƒ‰Ž‡‘„‹Ž‡–ƒ”ƒˆÇ†ƒDz”ƒ—†Ú‡–‹‹•Ǧ
–‡‹dz’”‘Œ‡•‹‹‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‡òœ‡”‡‰Ú”‡˜Ž‡†‹”‹Ž†‹ǤƒƒǦ
Žƒƒ•Ç͸ƒ›•ò”‡…‡‘Žƒ”ƒ—†Ú‡–‹‹•–‡‹”‘Œ‡•‹•ƒ›‡Ǧ
•‹†‡‹Ž„ƒç˜—”—‰‹„‹­‘‡”‡ƒçƒƒŽƒ”†ƒ„‹Ž‡ǡò疇”‹Ž‡”‹
†‡º‡”Ž‡†‹”‡ǡò疇”‹Ž‡”‹†ƒ˜”ƒÇ玃”ǐǐ˜‡‹çŽ‡•‡Žƒ–‹Ǧ
˜‹–‡Ž‡”‹‹‹œŽ‡‡•‹›Ž‡•ƒŠ–‡ƒ”ŽÇˆƒƒŽ‹Ǧ
›‡–Ž‡”‹‹ÚŽ‡‡òò‘Žƒ…ƒǤ
ƒ–‡ ‡‘Ž‘Œ‹ ǯ•— ‡Ž†ƒ ƒºǦ
†ƒ–ƒŠƒ†Ç”ǡ‘—›Žƒ‹Ž‰‹Ž‹ç—Žƒ”Ç•Ú›Ž‡†‹ǣ
DzǮ
ƒ–‡ǡ›ÇŽŽƒ”†Ç”ò”‹›‡ǯ†‡‘Ž†—º—‰‹„‹
›—”– †Ççǐ†ƒ †ƒ „ƒçƒ”ÇŽÇ ’”‘Œ‡Ž‡” ‰‡”­‡Ǧ
Ž‡ç–‹”‹›‘”Ǥ ƒçƒ”Ç›Žƒ –ƒƒŽƒ†ÇºÇÇœ Š‡”
’”‘Œ‡ǡ ƒ–‡ǯ‹ –‡‘Ž‘Œ‹ ƒŽƒÇ†ƒ —Ž—•Ǧ
Žƒ”ƒ”ƒ•Ç„‹”ϐ‹”ƒ‘Žƒ›Úò†‡‹˜‹œ›‘Ǧ
—ƒ ƒ–Ç†ƒ „—Ž——›‘”Ǥ ”ƒ˜—–Ž—ǯ—
ڐ‡Ž‹–‡Ž‡‘‘’‡”ƒ–Ú”Ž‡”‹†‡„‹”‹‘Žƒƒ‰Ž‡‘„‹Ž‡‹Ž‡„—
’”‘Œ‡›‹‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‡–‡‘—”†—›—›‘”—œǤǯǯ
ƒ›Ç’Žƒ”ǐ ˜‡ •ƒŠ–‡ƒ”ŽÇºÇ ڐŽ‡‡•‹‹ ƒƒ­Žƒ›ƒ ’”‘Ǧ
Œ‡ǡ”‹–‹•‹•–‡Ž‡”†‡
ƒ–‡ǯ‹—Ž—•Žƒ”ƒ”ƒ•Ç†‡‡›‹‹›Ž‡—›‰—Ǧ
Žƒƒ…ƒǤ ƒ–‡ †ƒŠƒ ڐ…‡ †‡ ò”‹›‡ǯ†‡ ˜‡ ڎ‰‡ǯ†‡ „‡œ‡”
’”‘Œ‡Ž‡”‹„ƒçƒ”Ç›Žƒ›ò”ò––òǤ
ñnnova, VMware’in Kurumsal ñí OrtaðÜ Seviyesine Yükseldi
Ü
‘˜ƒǡ •ƒƒŽŽƒç–Ç”ƒ ­ÚœòŽ‡”‹ ‰‡Ž‹ç–‹”‹…‹•‹ ™ƒǦ
”‡ ‹Ž‡ ‘Žƒ ‹ç„‹”Ž‹º‹‹ ƒ’•ƒÇÇ ‰‡‹çŽ‡–‡”‡ 狔‡–‹
ò”‹›‡ǯ†‡‹ .ڜò ƒºŽƒ›Ç…Ç —”—•ƒŽ Gç ”–ƒŽƒ”ǐ†ƒ
ȋ‘Ž—–‹‘”‘˜‹†‡”–‡”’”‹•‡ƒ”–‡”Ȍ„‹”‹‘Ž†—Ǥ—”—Ǧ
Žƒ”ǐ •ƒƒŽ ‘”–ƒŽƒ”ÇÇ ‡–‹ „‹” „‹­‹†‡ ›Ú‡–‡„‹Ž‡…‡Ǧ
Ž‡”‹ ‘’Ž‡ ­ÚœòŽ‡” •—ƒ›ƒ „ƒçŽƒ†ÇŽƒ”ǐƒ †‹ƒ– ­‡Ǧ
‡G‘˜ƒ‡‘Ž‘Œ‹.ڜòŽ‡”‹‹”‡–Ú”ò‡Š‡–Šƒf‹Ǧ
狍ǢDzƒ›ƒ—ŽŽƒÇÇÇ‡ˆ‡–‹ˆŠƒŽ‡‰‡–‹”‡•ƒƒŽŽƒç–Ç”ƒ­ÚœòŽ‡”‹ǡ˜‡”‹‡”‡œ‹‰‹†‡”Ž‡”‹‹ƒœƒŽ–ÇŽƒ•Ç˜‡„ò–òƒ›ƒŽƒ”ǐ–‡„‹”›ÚǦ
‡–‹•‹•–‡‹‹Ž‡›Ú‡–‹Ž‡„‹Ž‡…‡‡•‡Ž‹º‡ƒ˜—ç–—”—Žƒ•Çƒ­Ç•Ç†ƒ—”—Žƒ”ƒ„ò›òˆƒ›†ƒŽƒ”•ƒºŽÇ›‘”Ǥ—Ž—–„‹Ž‹ç‹–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹òœ‡”‹Ǧ
†‡›ƒ’–ǺǏǜ…‹††‹­ƒŽÇ珃Žƒ”Žƒ‘Ž—ç–—”ƒ…ƒºÇÇœ†‡‡›‹˜‡„‹Ž‰‹†‡”‹Ž‹º‹•ƒ›‡•‹†‡Úœ‡ŽŽ‹Ž‡˜‡”‹‡”‡œ‹‘–‘ƒ•›‘—‘—•—†ƒò”‹Ǧ
›‡˜‡„ÚŽ‰‡†‡‹‡‰‡‹ç˜‡‡›‡–‹‘›—…—Žƒ”†ƒ„‹”‹ŠƒŽ‹‡‰‡Ž‡›‹’ŽƒŽÇ›‘”—œǤdz†‡†‹Ǥ
Turkcell Teknoloji, YazÜlÜm Sektörünün
Küresel Aktörleri ArasÜna Girdi
T
—”…‡ŽŽǯ‹ƒ”Ǧ‰‡˜‡‹‘˜ƒ•›‘ò••ò—”…‡ŽŽ‡‘Ž‘Œ‹ǡ„‹Ž‰‹–‡‘Ž‘Ǧ
Œ‹Ž‡”‹ƒŽƒÇ†ƒ†ò›ƒÇ‡Ú‡Ž‹‹‹•‹›ƒ–‹ϐŽ‡”‹†‡„‹”‹‘Žƒ
ȋ‘•‘”–‹—ˆ‘”‘ˆ–™ƒ”‡—ƒŽ‹–›Ǧ‹Ž‰‹‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹ƒœÇŽÇƒŽ‹–‡Ǧ
•‹‘•‘”•‹›——Ȍ–ƒ”ƒˆÇ†ƒò›‡Ž‹º‡†ƒ˜‡–‡†‹Ž†‹Ǥ—”…‡ŽŽ‡‘Ž‘Œ‹ǡͳͲ
ƒœ‹”ƒ‹–‹„ƒ”Ç›Žƒò”‹›‡ǯ†‡ò›‡•‹‹Žç‹”‡–‘Ž†—Ǥ
—”…‡ŽŽ‡‘Ž‘Œ‹ǡ–ò†ò›ƒ†ƒ„‹Ž‰‹–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹—›‰—ŽƒƒŽƒ”ǐǐ
ƒŽ‹–‡•‹†‡…‹††‹„‹”ƒ”–Ç片”­‡Ž‡ç–‹”‹Ž‡•‹‹­‹­ƒŽÇ烐ǯ›ƒò›‡‘Ǧ
Žƒ”ƒǡ›ƒœÇŽÇ•–ƒ†ƒ”–Žƒ”ǐǐ„‡Ž‹”Ž‡‡…‡º‹­ƒŽÇ疃›Žƒ”†ƒ‰Ú”‡˜ƒŽƒ˜‡
•Úœ•ƒŠ‹„‹‘Žƒǡ‘•‘”•‹›—ƒò›‡–òϐ‹”ƒŽƒ”ǐ„‹Ž‰‹„‹”‹‹‹‡‡”‹çǦ
‡ǡ‡†‹„‹Ž‰‹„‹”‹‹‹‹’ƒ›Žƒçƒ˜‡•‡–Ú”ò›‘ŽŠƒ”‹–ƒ•ÇÇ­Çƒ”ƒ
ˆ‘”—Žƒ”ǐƒ–‹ˆƒ–ǎǏ…Ç•Ç‘Žƒ‘ŽƒƒŽƒ”ǐ†ƒ›ƒ”ƒ”Žƒƒ…ƒǤ
16
aÛustos’10
1.5 milyon PC’nin Gücü Kanser AraítÜrmalarÜnda KullanÜlÜyor
T
ò †ò›ƒ†ƒ ‹•ƒ‹ •‘”—Žƒ”ǐ ­ÚœòŽ‡•‹‡ ƒ†ƒƒ ͳǤͷ ‹ŽǦ
›‘ǯ‹—ŽŽƒÇŽƒ›ƒ„‹Ž‰‹‹çŽ‡‰ò…òò„‹”Ž‡ç–‹”‡‘”Ž†
‘—‹–›
”‹†ǡƒ•‡”ƒ”ƒç–Ç”ƒŽƒ”Ç‹­‹‰‡”‡Ž‹–‡‡Ž•ò”‡­Ž‡”Ǧ
†‡„‹”‹‹‘–‘ƒ–‹Ž‡ç–‹”†‹˜‡ŠÇœŽƒ†Ç”†ÇǤDzƒ•‡”‹‡‡›‡ƒ”Ǧ
†Ç –‡dz ȋ‡Ž’ ‘“—‡” ƒ…‡”Ȍ ƒ†ŽÇ ’”‘Œ‡ ƒ’•ƒÇ†ƒ ƒ”ƒçǦ
–Ç”ƒŽƒ”ƒ ŠÇœ ƒœƒ†Ç”ƒ…ƒ
›‡‹ „‹Ž‰‹•ƒ›ƒ” •‹•–‡‹ǡ „‹Ž‹Ǧ
ƒ†ƒŽƒ”ǐǐǡ ƒ•‡”Ž‡ „ƒºǦ
Žƒ–ÇŽÇ ’”‘–‡‹‹ ›ƒ’Ç•ÇÇ †ƒǦ
Šƒ‘Žƒ›‡çˆ‡–‡•‹‹˜‡–‡†ƒǦ
˜‹ ‰‡Ž‹ç–‹”‡•‹‹ òò ÇǦ
Žƒ •ò”‡…‹ ŠÇœŽƒ†Ç”Ç›‘” ˜‡ ‘Ǧ
–‘ƒ–‹Ž‡ç–‹”‹›‘”Ǥ
‘”Ž† ‘—‹–› ”‹†ǡ
ƒ•‡”
ƒ”ƒç–Ç”ƒ…ÇŽƒ”ǐǐ
Dz”‹•–ƒŽŽ‡ç‡dz ƒ†ÇÇ ˜‡”†‹º‹
•ò”‡…‹ ƒŽ‰ÇŽƒ›ƒ„‹Ž‡ „‹” „‹Ž‰‹Ǧ
•ƒ›ƒ”•‹•–‡‹‰‡Ž‹ç–‹”†‹Ǥ—‰òǦ
‡ƒ†ƒ”ƒ—‡Ž‘Žƒ”ƒ–‡•’‹–‡†‹Ž‡”‹•–ƒŽŽ‡ç‡•ò”‡…‹ǡ‘”ƒŽǦ
†‡Ç˜ƒŽÇ„‹”•Ç˜ÇŠƒŽ‹†‡‘Žƒƒ††‡›‹ƒ–ÇŽƒç–Ç”ƒ”ƒǡǦÇçǐNjǦ
…‡Ž‡‡•‹‹­‹ŠƒœÇ”ŠƒŽ‡‰‡–‹”†‹Ǥ‡‹•‹•–‡ǡ”‹•–ƒŽŽ‡ç‹ç’”‘–‡‹‹
‰Ú•–‡”‡‰Ú”ò–òŽ‡”‹ΨͺͲǯ‹‹„ƒçƒ”Ç›ŽƒƒŽ‰ÇŽƒ†ÇǤ”‹•–ƒŽŽ‡ç‡‹
‘–‘ƒ–‹Ž‡ç‡•‹›Ž‡ǡƒ—‡Ž‹ç‰ò…ò‡‘”ƒŽƒ’”‘–‡‹„ƒçǐƒ͸ƒ–
†ƒŠƒ ˆƒœŽƒ ‰Ú”ò–òǡ ­‘ †ƒŠƒ Ç•ƒ „‹” œƒƒ†ƒ –ƒÇŽƒ†ÇǤ ”‹•Ǧ
–ƒŽŽ‡ç‹ç’”‘–‡‹Ž‡”‹‹…‡Ž‡‡•‹ǡƒ”ƒç–Ç”ƒ…ÇŽƒ”ǐƒ•‡”‹‘Ž—çǦ
ƒ 燍Ž‹‹ ˜‡ ’‘–ƒ•‹›‡Ž ‘Žƒ”ƒ ƒ•ÇŽ ڐŽ‡‡„‹Ž‡…‡º‹‹ „‡Ž‹”Ž‡‡Ǧ
•‹‹•ƒºŽƒ›ƒ…ƒǤǡƒ–‘Žƒ”ǡ‹Ǧ
‡”ƒŽ ˜‡ ‹›ƒ•ƒŽŽƒ” ‰‹„‹ ’‡ ­‘
‘Ž‡òŽ‡” ƒ”ƒç–Ç”ƒ†ƒ ”‘Ž ‘›ƒǦ
›ƒ”‹•–ƒŽŽ‡ç‡•ò”‡…‹‡†ƒ‹”‰‡Ǧ
Ž‹ç‡Ǣ ‹Žƒ­Žƒ”ǐǡ ‡Ž‡–”‘‹ ƒ›‰Ç–Ǧ
Žƒ”ǐ˜‡›‡‹ƒŽœ‡‡Ž‡”‹ò”‡–‹ŽǦ
‡•‹‹•ƒºŽƒ›ƒ…ƒǤ
ò›ƒ ƒºŽÇ Y”‰ò–òǯ‡ ‰ÚǦ
”‡ǡʹͲͲ͹›ÇŽÇ†ƒ–ò†ò›ƒ†ƒ‹ÚǦ
ŽòŽ‡”‹ Ψͳ͵ǯò ƒ•‡”†‡ ƒ›Ǧ
ƒŽƒ†ÇǤ ʹͲͲͺ ›ÇŽÇ†ƒ ͳʹǤ͹ ‹ŽǦ
›‘›‡‹ƒ•‡”˜ƒƒ•Ç‰Ú”òŽ†ò˜‡
ƒ•‡”†‡ÚŽ‡Ž‡”‹•ƒ›Ç•Ç͹Ǥ͸‹ŽǦ
›‘‘Žƒ”ƒƒ­ÇŽƒ†ÇǤYòòœ†‡‹ʹͲ›ÇŽ†ƒǡ–ƒÇ‘—Žƒ›‡‹˜ƒƒ
•ƒ›Ç•ÇÇʹͳ‹Ž›‘ƒǡƒ•‡”†‡ƒ›ƒŽƒƒÚŽòŽ‡”‹‹•‡ͳ͵‹ŽǦ
›‘ƒ—Žƒçƒ…ƒºÇ–ƒŠ‹‡†‹Ž‹›‘”Ǥ
Geleceðin Mühendisleri DünyayÜ Kurtaracak
†ò›ƒ„Ç”ƒƒ‹­‹òǦ
œ‡”‹‡ †ò燐 ‰Ú”‡˜‹
‡•‹•‹œ –ƒƒŽƒƒ
†—”—†ƒǤòŠ‡†‹•Ž‡”
‹•‡–ƒ•ƒ”Žƒ†ÇŽƒ”ǘ‡›ƒǦ
’ǏŽƒ”ÇÇ ò•–Ž‡†‹Ž‡”‹
’”‘Œ‡Ž‡”Ž‡ „— ‡•‡†‡
‡ „ò›ò •‘”—Ž—Ž—ºƒ
•ƒŠ‹’ ’”‘ˆ‡•›‘‡ŽŽ‡”Ǥ
‘Ž‹†‘”• †—…ƒ–‹Ǧ
‘†‹–‹‘ʹͲͳͲǦʹͲͳͳǡ
›ò•‡òŠ‡†‹•Ž‹‡Ǧ
º‹–‹‹ ‰Ú”‡ ‰‡­Ž‡”‡ǡ
’”‘ˆ‡•›‘‡Ž Šƒ›ƒ–ŽƒǦ
”ǐ†ƒ ›ƒ’ƒ…ƒŽƒ”Ç •‡Ǧ
­‹Ž‡”‹ ­‡˜”‡›‡ ‡–‹Ǧ
Ž‡”‹òœ‡”‹‡„‹”ƒŽƒ›Çç
•—ƒ”‡ǡ‰‡Ž‡…‡º‡†ƒǦ
Šƒ‹›‹„‹”†ò›ƒ„Ç”ƒǦ
K
ò”‡•‡ŽÇ•Çƒǡ†‘ºƒŽƒ›ƒŽƒ”ǐ„‹Ž‹­•‹œ…‡˜‡Ú–ò—ŽǦ
ŽƒÇÇǡ ‹•ƒ ˆƒ–Ú”ò ‡†‡‹›Ž‡ „‘œ—Žƒ ­‡˜”‡ ‰‹„‹ ‡Ǧ
†‡Ž‡”†‡†‘Žƒ›Ç†ò›ƒǡŠ‡”‰‡­‡‰òòœ‡”‹†‡›ƒçƒƒ•Ç†ƒǦ
Šƒœ‘”„‹”›‡”ŠƒŽ‹‹ƒŽÇ›‘”ǤڛŽ‡„‹”‘”–ƒ†ƒǡ•‘”—Ž—Ž—„òǦ
–ò†ò›ƒ˜ƒ–ƒ†ƒçŽƒ”ǐƒ†òçò›‘”Ǥ”–ǍŠ‡”‡•„‘œ—Žƒ­‡˜”‡Ǧ
›‹†òœ‡Ž–‡˜‡‡†‹Ž‡”‹†‡•‘”ƒ‹‰‡Ž‡…‡º‡›ƒçƒƒ„‹Ž‹”„‹”
ƒ‹­‹‘Žƒ”Ç–‡ç˜‹‡†‹›‘”Ǥ
‘Ž‹†‘”•†—…ƒ–‹‘†‹–‹‘ʹͲͳͲǦʹͲͳͳǡ’”‘ˆ‡•›‘‡Ž–ƒǦ
•ƒ”Ǐ‡‹’Ž‡”‹‹­‹ŠƒœÇ”Žƒƒ˜‡Šƒƒ††‡†‡ǡ—ŽŽƒÇ˜‡
–ò‡–‹‡–ƒÇŽƒ”ǐǐŠƒ˜ƒǡ•—ǡ‡‡”Œ‹˜‡ƒ”„‘ƒ›ƒ‹œ‹
‡–‹Ž‡”‹‹”ƒƒ•ƒŽŽƒç–Ç”ƒ„‹Ž‡‘Ž‹†‘”•—•–ƒ‹ƒ„‹Ž‹–››ƒœÇǦ
ŽÇÇÇ„ƒ”ǐ†Ç”Ç›‘”Ǥ
aÛustos’10
17
HABER
Vergi Gündemi ArtÜk Cepte
D
‡Ž‘‹––‡ǡʹͲͲͷ›ÇŽÇ†ƒ„—›ƒƒò”‹›‡ǯ‹‡ƒ’•ƒǦ
ŽÇ ˜‡”‰‹ „‹Ž‰‹Ž‡†‹”‡ •‹–‡Ž‡”‹†‡ „‹”‹ ‘Žƒ”ƒ Š‹œ‡–
•—†—º— ‡”‰‹‡– •‹–‡•‹‡ ƒÇŽŽÇ …‡’ –‡Ž‡ˆ‘Žƒ”Ç òœ‡”‹†‡
†‡‡”‹ç‹•ƒºŽƒƒ›ƒ„ƒçŽƒ†ÇǤ
‡Ž‘‹––‡ǯ— ›‡‹ ˜‡”‰‹ „‹Ž‰‹Ž‡†‹”‡ ’Žƒ–ˆ‘”— …‡’Ǥ˜‡”Ǧ
‰‹‡–Ǥ‡– ‘„‹Ž ™‡„ •‹–‡•‹ •ƒ›‡•‹†‡ǡ ’”‘ˆ‡•›‘‡ŽŽ‡” ƒ”–Ǎ
˜‡”‰‹ ƒŽƒÇ†ƒ‹ –ò •Ç…ƒ ‰‡Ž‹ç‡Ž‡”†‡ ƒÇ†ƒ Šƒ„‡”†ƒ”
‘Žƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ ÇŽŽÇ –‡Ž‡ˆ‘ —ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”Çǡ •‹–‡ òœ‡”‹†‡ •ƒ†‡Ǧ
…‡ •Ç…ƒ ‰‡Ž‹ç‡Ž‡”‹ –ƒ‹’ ‡–‡Ž‡ ƒŽÇ›‘”ǡ ƒ›Ç œƒƒ†ƒ
‰ò…‡Ž ˜‡”‰‹ –ƒ˜‹‹‹ ‹…‡Ž‡›‹’ ‡†‹ ‘„‹Ž ƒŒƒ†ƒŽƒ”ǐƒ
†ƒ‘–‡†‡„‹Ž‹›‘”Žƒ”Ǥ
Pegasus DünyanÜn En Güzel
Bölgelerini ñnternete TaíÜyor
P
‡‰ƒ•—• ƒ˜ƒ ‘ŽŽƒ”Çǡ ›‡‹ ›‡”Ž‡” ‰Ú”‡ ‹•–‡›‡Ž‡”‹ ˜‡ ‰Ú”Ǧ
†òŽ‡”‹‹ ’ƒ›Žƒçƒ ‹•–‡›‡Ž‡”‹ •‘•›ƒŽ †‹Œ‹–ƒŽ ‘”–ƒ†ƒ „‹” ƒǦ
”ƒ›ƒ‰‡–‹”‡‹­‹™™™Ǥ’‡‰ƒ•—•ŽƒǤ…‘ǯƒ†ƒ˜‡–‡†‹›‘”Ǥ
‡›ƒŠƒ–‡–‡†‡Ú…‡ˆ‹‹”ƒŽƒ‹•–‡›‡Ž‡”Ž‡ǡ›ƒçƒ†ÇŽƒ”Ç–ƒǦ
–‹Ž†‡‡›‹‹‹’ƒ›Žƒçƒ”ƒ‰‡‹ç‹–Ž‡Ž‡”‡›ƒ›ƒ‹•–‡›‡Ž‡”‹„‹”ƒǦ
”ƒ›ƒ ‰‡–‹”‡›‹ Š‡†‡ˆŽ‡›‡ ›‡‹ ‰‡œ‹ •‹–‡•‹ ‹Ž‡ „‡†ƒ˜ƒ ‡‰ƒ•—• „‹Ǧ
Ž‡–Ž‡”‹ƒœƒƒ†ƒòòǤ
18
aÛustos’10
YouTube Rusya’da da
Engellenebilir
Y
‘——„‡ǯ— ‹…‡Ž‡‡›‡ ƒŽƒ ‘•‘‘Ž•Ǧ‘Ǧ
—” ƒŠ‡‡•‹ǡ ƒçÇ”Ç ‹ŽŽ‹›‡–­‹Ž‡”‹ Dz—••‹ƒ
ˆ‘”—••‹ƒ•dzȋ—•›ƒ—•Žƒ”ǐ†Ç”Ȍ•Ž‘‰ƒÇ›Žƒ›ƒ›ÇŽƒǦ
ƒ„‹”­‘˜‹†‡‘—•‹–‡†‡„—Ž—†—”—Ž†—º——˜‡„—
˜‹†‡‘Žƒ”†ƒƒçǔÇǔ­Ç•Ú›Ž‡Ž‡”‹›‡”ƒŽ†ÇºÇÇ†—›—”Ǧ
†—ǤƒŠ‡‡•‹–‡‹‡”‹ç‹‹‹‡‰‡ŽŽ‡‡•‹‹­‹­ƒǦ
ŽÇ珃Žƒ”ƒ„ƒçŽƒ†ÇǤ
‹˜‹Ž‘’Ž—Y”‰ò–Ž‡”‹–ƒ”ƒˆÇ†ƒƒ”çǭǍǎƒ‡Ǧ
”‹ç‹‡‰‡ŽŽ‡‡†òçò…‡•‹ǡ—•›ƒǯÇ‹–‡”‡–Úœ‰ò”Ǧ
Žòºòò„ƒŽ–ƒŽƒ›ƒ„‹Ž‹”Ǥfƒ›‡–‘——„‡ǯƒ‡”‹ç‹‡‰‡ŽǦ
Ž‡‹”•‡—•›ƒ†ƒǢò”‹›‡ǡ.‹ǡ”‡œ‹Ž›ƒǡ†‘‡œ›ƒǡ
G”ƒǡ ƒ•ǡ ƒ‹•–ƒǡ ——•ǡ ——†‹ ”ƒ„‹•–ƒǡ —”‹›‡ǡ
ƒ›Žƒ†˜‡‹”Ž‡ç‹”ƒ’‹”Ž‹Ž‡”‹ǯ‹†‡ƒ”ƒŽƒ”ǐǦ
†ƒ„—Ž—†—º—‘——„‡ƒ”çǖÇòŽ‡Ž‡”‡”˜ƒÇƒƒǦ
–ÇŽÇ瑎ƒ…ƒǤ
Siz Nereye Klavyeniz Oraya
L
‡‘˜‘ǡͷͻͲͳ‹•‹Ž‹›‡‹ò”òò›Ž‡Žƒ˜›‡˜‡ˆƒ”‡›‹
‘’ƒ––ƒ•ƒ”Ǐ†ƒ„—Ž—ç–—”—›‘”Ǥ
‹›ƒŠ’ƒ”Žƒ”‡‰‹˜‡–—”—…—­‹œ‰‹Ž‡”‹‹Ž‡çǍ„‹”–ƒǦ
•ƒ”Ǐƒ•ƒŠ‹’‘Žƒ‹‹Žƒ˜›‡ǢͳʹͶšͳ͵ͷšʹͷ
 ڎ­òŽ‡”‹†‡ ˜‡ •ƒ†‡…‡ ͳͲ͹ ‰”ƒ ƒºÇ”ŽÇºÇ†ƒǤ o”òǡ
òœ‡”‹†‡„—Ž—ƒ͸ͻƒ†‡––—瘇„‹”ƒ†‡–ƒ˜‹‰ƒ•›‘–‘Ǧ
’—›ŽƒͳͲ‡–”‡›‡ƒ†ƒ”­‡‹‰ò…ò‡•ƒŠ‹’Ǥ‡‘˜‘‹Ǧ
‹ƒ„Ž‘•—œŽƒ˜›‡‹Ž‡Š‡”–ò”Žò›ƒœÇ‹çŽ‡‹˜‡—ƒ†ƒ
‹çŽ‡‹ ”ƒŠƒ–ŽÇŽƒ ‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‹Ž‡„‹Ž‹›‘”Ǥ o•–‡Ž‹ ˆƒ”‡ ›‡Ǧ
”‹‡—ŽŽƒÇŽƒ„‹Ž‡ƒ˜‹‰ƒ•›‘–‘’—†ƒƒŽ–‡”ƒ–‹ˆ„‹””ƒǦ
Šƒ–ŽÇ•——›‘”Ǥ
‹Šƒœ „ƒºŽƒ–Ç•Ç ‘Žƒ –ò „‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”Žƒ”ƒ „ƒºǦ
Žƒƒ„‹Ž‡ ‹ƒÇ ˜‡”‡ ƒ‘ ƒŽÇ…Ç•Ç ‹Ž‡ ‹…”‘•‘ˆ– ‹Ǧ
†‘™•ʹͲͲͲ†ƒŠ‹Ž‹†‘™•ǡ‹•–ƒ˜‡͹‹çŽ‡–‹•‹•–‡Ǧ
Ž‡”‹‡†‡•–‡˜‡”‹›‘”Ǥ‡‘˜‘ͷͻͲͳǡͷͻ‘Žƒ”Ϊˆ‹Ǧ
›ƒ–‡–‹‡–‹›Ž‡—ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”ƒ•——Ž—›‘”Ǥ
aÛustos’10
19
ANALøZ
Ekrem Özdamar
Son Bir YÜlda ñnternetten AlÜíverií
YapanlarÜn OranÜ Yüzde 28
MasterCard tarafÐndan gerçeklewtirilen MasterIndex arawtÐrmasÐna göre, son bir
yÐlda sanal alÐwveriw yapanlarÐn oranÐ yüzde 28. Yüzde 28’lik kesimin çoÃunluÃu
yÜlda 2-3 kere internet üzerinden alÜíverií yapÜyor. Kredi kartÐ ile internet üzerinden
en çok uçak bileti/seyahat programÜ, elektronik eíya, sosyal aktivite bileti alÜmÜ
yapÜlÜyor, yemek sipariíi veriliyor.
Ünternetten AlÎÞveriÞ Kolay,
HÎzlÎ ve Ucuz OlduÛu Üçin
Tercih Ediliyor
”ƒç–Ç”ƒ›ƒƒ–ÇŽƒŽƒ”ƒ‹–‡”‡–òœ‡”‹†‡
ƒŽÇ瘇”‹ç›ƒ’–ǺǐNjˆƒ†‡‡†‡Ž‡”‡‹­‹‹–‡”Ǧ
‡–‹–‡”…‹Š‡––‹Ž‡”‹•‘”—Ž†—º—†ƒ›•ƒ˜‡”‹Ž‡
›ƒÇ–Žƒ”ǐ›òœ†‡ͷͺǯ‹‘Žƒ›‘Ž†—º—‹­‹ǡ›òœ†‡
Ͷʹǯ•‹ŠÇœŽÇ‘Ž†—º—‹­‹ǡ›òœ†‡͵ͺǯ‹‹•‡ϐ‹›ƒ–ƒǦ
˜ƒ–ƒŒÇ„—Ž—†—º—‹­‹‘Ž†—Ǥ–‡”‡–òœ‡”‹Ǧ
†‡›ƒ’ÇŽƒƒŽÇ瘇”‹çŽ‡”†‡†ƒŠƒ­‘•‡­‡‡
„—Ž—ƒ•Ç˜‡‡”‹ç‹‘Žƒ›ŽÇºÇ‹•‡†‹º‡”–‡”…‹Š
‡†‡Ž‡”‹ƒ”ƒ•Ç†ƒǤ
Ünternetten En Çok Uçak
Bileti, Seyahat, Elektronik
EÞya ve Aktivite Bileti
AlÎnÎyor
M
ƒ•–‡”ƒ”†–ƒ”ƒˆÇ†ƒò”‹›‡ǯ‹
‡–•‡Žòˆ—•——–‡•‹Ž‡†‡ͳͳ
‹Ž‡”‡œ‹†‡ǡͳͲͲͲ‹ç‹òœ‡”‹Ǧ
†‡›ƒ’ÇŽƒƒ•–‡”†‡š”ƒç–Ç”ƒ•Çƒ‰Ú”‡ǡ
•‘„‹”›ÇŽ†ƒ‹–‡”‡–òœ‡”‹†‡ƒŽÇ瘇”‹ç›ƒǦ
’ƒŽƒ”ǐ‘”ƒÇ›òœ†‡ʹͺǤ”ƒç–Ç”ƒƒ–ǎǏǦ
…ÇŽƒ”ǐ†ƒ›òœ†‡͹ǯ•‹‹–‡”‡–òœ‡”‹†‡›ÇŽǦ
†ƒʹǦ͵‡”‡ǡ›òœ†‡Ͷǯò›ÇŽ†ƒͶǦ͸‡”‡ǡ›òœ†‡
͵ǯòƒ›†ƒ„‹”›‹‡›òœ†‡͵ǯò‹‹Šƒˆ–ƒ†ƒ„‹”ƒǦ
ŽÇ瘇”‹ç›ƒ’–ǺǐDŽ‡Ž‹”–‹›‘”Ǥ
”ƒç–Ç”ƒ•‘—­Žƒ”Ç‹…‡Ž‡†‹º‹†‡•‘
„‹”›ÇŽ‹­‡”‹•‹†‡‹–‡”‡–òœ‡”‹†‡‡ˆƒœŽƒ
ƒŽÇ瘇”‹ç›ƒ’ÇŽƒ„ÚŽ‰‡Ž‡”›òœ†‡͵ʹ‹Ž‡ƒ”Ǧ
ƒ”ƒ˜‡†‡‹œ‘Ž—”‡ǡʹͲǦʹͻ›ƒç‰”—„—Ǧ
—›ƒ”Ǖǐǐ•‘„‹”›ÇŽ‹­‡”‹•‹†‡‹–‡”‡–
òœ‡”‹†‡ƒŽÇ瘇”‹ç›ƒ’–ǺljڔòŽò›‘”Ǥ
Internetten AlÖûveriû Yapma SÖklÖøÖ
Internet AlÖûveriûini Tercih Nedenleri*
YÖlda 1’den daha seyrek
YÖlda 1
YÖlda 2-3 (4-6 ayda bir)
YÖlda 4-6 (2-3 ayda bir)
Ayda bir
Ayda iki
Haftada 1-2
Haftada 3-4 (2 günde bir)
Hemen hemen her gün
Günde birkaç kez
Kolay olmasÖ
HÖzlÖ olmasÖ
Fiyat avantajÖ saølamasÖ
Daha çok seçenek olmasÖ
Eriûimin/UlaûÖmÖn kolay olmasÖ
Fiyat karûÖlaûtÖrma olanaøÖ
Türkiye’de bulunmayan ürünleri
satÖn alma imkanÖ sunmasÖ
*çok cevaplÖ
20
6%
3%
7%
4%
3%
3%
1%
1%
0%
0%
aÛustos’10
58%
42%
38%
23%
22%
16%
10%
ƒ•–‡”†‡šƒ–ǎǏ…ÇŽƒ”ǐƒ”‡†‹ƒ”–Ç‹Ž‡‹Ǧ
–‡”‡––‡‡ˆƒœŽƒ‡ƒŽ†ÇŽƒ”Ç•‘”—Ž†—º—†ƒ
‰‡Ž‡›ƒÇ–Žƒ”•Ç”ƒ•Ç›Žƒ—­ƒ„‹Ž‡–‹Ȁ–—”Ȁ•‡Ǧ
›ƒŠƒ– ”‡œ‡”˜ƒ•›‘— ȋ›òœ†‡ ͶͷȌǡ ‡Ž‡–”‘‹
‡ç›ƒȋ›òœ†‡ʹ͸Ȍǡ•‘•›ƒŽƒ–‹˜‹–‡„‹Ž‡–‹ȋ›òœ†‡
͹Ȍǡ‘œ‡–‹Ȁ‹ç‹•‡Ž„ƒÇò”òòȋ›òœ†‡͸Ȍǡ
›‡‡•‹’ƒ”‹ç‹ȋ›òœ†‡ͶȌǡ‹–ƒ’ȀƒŽÇÇ
ȋ›òœ†‡ͶȌ‘Ž†—Ǥ
‘—­Žƒ” „ÚŽ‰‡ Ç”ǎǏŽƒ”ǐƒ ‰Ú”‡ ‹Ǧ
…‡Ž‡†‹º‹†‡ G­ ƒ†‘Ž— ˜‡ ò‡› ‘º—
ƒ†‘Ž—ǯ†ƒ‹–‡”‡––‡•‘•›ƒŽƒ–‹˜‹–‡„‹Ž‡–‹
•ƒ–ǐƒŽÇÇÇ†‹º‡”„ÚŽ‰‡Ž‡”‡‘”ƒŽƒ­‘†ƒǦ
ŠƒˆƒœŽƒ‘Ž†—º—‰Ú”òŽò›‘”Ǥ
Internet Üzerinden
AlÎÞveriÞlerde Ýifre KullanÎmÎ
Bilinci Yüksek
–‡”‡– òœ‡”‹†‡ ‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‹Ž‡ ‹çŽ‡Ž‡Ǧ
”‹ †ƒŠƒ ‰ò˜‡Ž‹ ŠƒŽ‡ ‰‡–‹”‹Ž‡•‹ ƒƒ…Ç›Žƒǡ
‰‡­–‹º‹‹œƒ›Žƒ”†ƒ—›‰—Žƒƒ›ƒ‘ƒ‰ò˜‡Ǧ
Ž‹ç‹ˆ”‡Ž‹‹çŽ‡„‹Ž‹…‹”‡†‹ƒ”–Žƒ”ǐNj–‡”Ǧ
‡– òœ‡”‹†‡ —ŽŽƒƒ –ò‡–‹…‹Ž‡” ƒ”ƒ•Ç†ƒ
‰‹––‹­‡ ›ƒ›‰ÇŽƒçǛ‘”Ǥ ƒ•–‡”†‡š ƒ–ǎǏǦ
…ÇŽƒ”ǐǐ›òœ†‡ͷͲǯ•‹‹–‡”‡–ƒŽÇ瘇”‹çŽ‡”‹†‡
‰ò˜‡Ž‹ç‹ˆ”‡Ž‹‹çŽ‡›ƒ’ÇŽƒ„‹Ž‡…‡º‹‹„‹Ž‹›‘”ǡ
›òœ†‡͸ʹǯ•‹‹•‡„—›Ú–‡‹†ƒŠƒ‰ò˜‡Ž‹‘ŽǦ
†—º——†òçòò›‘”Ǥ
ANALøZ
IT Advisor
Google, Arama
SavaíÜnÜn MÜ KurbanÜ?
Türkiye ’de Google aleyhine bawlatÐlan
harekat, kah YouTube içeriÃine kah vergi
sorununa dayandÐrÐlÐyor. Ancak arama
motoru tarafÐndaki rekabetten haberdar
olmak, komplo teorisi kurmak için yeterli.
ñ
犃›ƒ–ǐ†ƒ‡–‹†‡º‡”Ž‡”ǡòŽǦ
‡­Çƒ”Žƒ”ǘ„Ǥ‘—ç—Ž•ƒ†ƒ
ڐ‡Ž‹ ‘Žƒ ‰òò •‘—†ƒ
‹ç‹ ›ƒ”ƒ––ÇºÇ †‡º‡” ڐ‡ –ƒçǔǤ — †‡Ǧ
º‡”ç‹”‡–‹•ƒŠ‹’Ž‡”‹‡›ƒ†ƒŠ‹••‡†ƒ”Ǧ
Žƒ”ǐƒ ƒœƒ­ •ƒºŽƒ”‡ •ƒ†‡…‡ ˜‡”‰‹
›‘Ž—›Žƒ †‡º‹Žǡ ò”‡•‡Ž ‡–‹Ž‹–‡ Ž‘ƒŽ
‹•–‹Š†ƒƒ”–Ççǐƒƒ†ƒ”„‹”­‘›‘ŽŽƒòŽǦ
‡›‡ †‡ ˆƒ›†ƒ •ƒºŽƒ”Ǥ ‹œ‹‹ ‰‹„‹ ‰‡”‹
ƒŽÇç •‘Ž…—Ž— „ƒç–ƒ ‘Žƒ òœ‡”‡ ­‡Ǧ
狖Ž‹ ‡†‡Ž‡”Ž‡ 狔‡–Ž‡”‹ ƒ” ‡–‡•‹Ǧ
‹ƒ›Ç’•ƒ›ÇŽ†ÇºÇòŽ‡Ž‡”†‡„—†‡‰‡Ž‡Ǧ
”‹ †‹Ž‡ ‰‡–‹”‡ ‰ò­–ò”Ǥ — ‘Ž‡–‹ˆ •ƒǦ
ŽƒŽÇ„ƒçƒ†‡‰‡Ž‡”‹ƒŽƒƒ›Ç†ƒ‰ò­Ǧ
Ž‡ç–‹”‹”Ǥ
‘——„‡ òœ‡”‹†‡ –ƒ”–Ççǎ•ƒ †ƒ
‘‘‰Ž‡ ‡•‡Ž‡•‹ǡ „—‰ò †‹Ž‡ ‰‡–‹”‹Ž†‹Ǧ
º‹˜‡”‰‹›ƒ†ƒŠƒƒ”‡–‡•‡Ž‡”‹†‡Š‹­Ǧ
„‹” ƒŽƒ –ƒçǏƒƒ–ƒ†Ç”Ǥ — ‹ç‹ ‡
‰‡”‡­‡›Ž‡ ›ƒ’ÇŽ†ÇºÇÇ ƒŽƒƒ ‹­‹ǡ
‘‘‰Ž‡ǯÇ ‹Ž‰‹Ž‡†‹”‡ ƒ•ÇŽ ”‡ƒ„‡– ‘Ǧ
—•—— ‡ ‘Ž†—º—ƒ „ƒƒ–ƒ ›ƒ”ƒ”
˜ƒ”Ǥϐ‹•—›‰—ŽƒƒŽƒ”ǐ‘Ž‹‡•———
˜‡ ‘Ž‹‡ ”‡Žƒ…ǎǍ ç— ƒ†ƒ †ò›ƒǦ
†ƒ ‡ ˆƒœŽƒ –ƒ”–Ççǎƒ ‹‹ ‘—Ǥ ‘‘‰Ž‡ǡ
„—Žƒ”ǐ ‹Ž‹†‡ ‹…”‘•‘ˆ–ǯ— ‰‡”‹†‡ „ÇǦ
”ƒƒ•Ç‹Ž‡—Ž—•Žƒ”ƒ”ƒ•Ç›ƒ›ÇŽƒ”†ƒ„òǦ
›ò ƒ’•ƒƒ ƒŽÇ”‡ ‹‹…‹•‹†‡ œƒ–‡
ƒ”ƒƒ„ƒºŽƒ–ÇŽÇ”‡Žƒ…ǎǍ‹Ž‡ƒ–‡‰‘Ǧ
”‹ ›ƒ”ƒ–Ç…Ç•Ç ‘Žƒ•Ç†ƒ ƒ›ƒŽƒƒ
„‹”Ž‹†‡”Ž‹º‡•ƒŠ‹’Ǥ
22
aÛustos’10
‘‘‰Ž‡ǯƒ ƒ”çÇ †ò›ƒ ‰‡‡Ž‹†‡
„ƒçŽƒ–ÇŽƒŠƒ”‡‡–Ž‡”ǡ„—‹‹ƒŽƒŽƒ‹Ž‰‹Ǧ
Ž‹†‡‰‡Ž‡”‹›‡‹†‡„‡Ž‹”Ž‡‡­ƒ„ƒ•ÇǦ
†ƒ ƒ›ƒŽƒÇ”Ǥ — ‘—†ƒ ‘‘‰Ž‡ǯǐ
ƒŽ†ÇºÇ ƒ•‹›‘Žƒ”ǡ „‡Ž‹”Ž‹ 燛Ž‡”‹ ƒ„—Ž
‡–‡Ž‡” ›ƒ †ƒ ›ƒ ›‘Ž†ƒ †‘Žƒçƒ›ƒ
›Ú‡Ž‹ƒ‡˜”ƒ›ƒ’ƒŽƒ”ǡ„‹œ‹‹Ž‰‹Ž‡Ǧ
†‹”‡›‡ ‘’‡”ƒ•›‘‡Ž Šƒ”‡‡–Ž‡”‹ ‘Ǧ
Ž—ç–—”—›‘”Ǥ‹œ‹‹Ž‰‹Ž‡†‹”‡ǡƒ”ƒƒ‹ç‹Ǧ
‹‰‡Ž‡…‡º‹‹Ž‡‹Ž‰‹Ž‹„‡Ž‡–‹Ž‡”Ǥ
‡Ž‘‹––‡ǡ ƒ”ƒƒ ‹çŽ‡˜‹‹ •‡”˜‹• ‘ŽƒǦ
”ƒ –‡†ƒ”‹ ‡†‡ 狔‡–Ž‡” ƒ”ƒ•Ç†ƒ‹
”‡ƒ„‡–‹ ʹͲͳͲǯ†ƒ 狆†‡–Ž‡‡…‡º‹ „‡Ǧ
Ž‡–‹•‹‹ ‘”–ƒ›ƒ ‘›ƒ”‡ „—— ڐòǦ
òœ†‡‹›ÇŽŽƒ”†ƒ†ƒ•ò”‡…‡º‹‹‹ˆƒ†‡‡Ǧ
†‹›‘”Ǥ ʹͲͳͲǯ†ƒ •‘—­Žƒƒ›ƒ…ƒ ‘Ž•ƒ
†ƒ „— ”‡ƒ„‡– ‘”–ƒ ˜ƒ†‡†‡ •ƒ†‡…‡ „‹”Ǧ
ƒ­‘›—…—›‡”ƒŽ†ÇºÇ„‹”ƒ”ƒƒ‘–‘Ǧ
”—†ò›ƒ•Çƒ›‘Žƒ­ƒ…ƒǤo•––‡›‡”ƒŽƒ
„‹”ƒ­ ‘›—…— ‹Ž‡ †‹º‡”Ž‡”‹ ƒ”ƒ•Ç†ƒ ƒǦ
çǎƒ•Ç ‹ƒ•Çœ „‹” —­—”—— ‘”–ƒ›ƒ
­Çƒ•Ç‹­‹‹•‡ǡ•ƒ†‡…‡‹‹ò­›ÇŽ„‡Ž‡Ǧ
‡›‡–‡”Ž‹‘Žƒ…ƒǤ
”ƒƒÇ ڐòòœ†‡‹ †Ú‡†‡
‡­ƒ”’Ç…Ç”‘Žòò‘„‹Ž–ƒ”ƒˆ–ƒ‘›ƒ›ƒǦ
…ƒ‘Žƒ•Çǡ‰‡Ž‹”’ƒ›ŽƒçǏǏ‘†‡ŽŽ‡”‹‡
„ò›ò ڐ‡ ƒ–ˆ‡–‡›‡ „ƒçŽƒ›ƒ…ƒǤ —
†Úòçòǡ‹–‡”‡––ƒ”ƒˆÇÇò…”‡–ƒŽÇǦ
ƒƒ•Çƒ†ƒ›ƒƒ•‡”˜‹•‘†‡ŽŽ‡”‹‹Ž‡
–‡Ž‡‘ †ò›ƒ•ÇÇ ‡”‡†‡›•‡ Š‡” ç‡Ǧ
›‹ò…”‡–Ž‹‘Ž†—º—›ƒ’Ǖǃ”ƒ•Ç†ƒ—”—Ǧ
Žƒ…ƒ Ú’”ò ‡†‡‹›Ž‡ †‡ ڐ‡ –ƒçǛ‘”
‘Žƒ…ƒǤ—”ƒ†ƒ›ƒçƒƒ…ƒ‰‡Ž‹ç‡Ž‡”òǦ
œ‡”‹†‡•ƒ†‡…‡„‹Ž‰‹‹çŽ‡–ƒ”ƒˆÇ†ƒ‰‡Ǧ
Ž‡ç‹”‡–Ž‡”†‡º‹Žǡ‘„‹Ž…‹Šƒœò”‡–‹…‹Ž‡Ǧ
”‹˜‡‘„‹Ž‘’‡”ƒ–Ú”Ž‡”†‡Ú‡Ž‹•Úœ•ƒǦ
Š‹„‹‘Žƒ…ƒǤ‘‹ƒǯÇ„—•‡‡‹„ƒçǐǦ
†ƒ‡”…‡Ž‘ƒǯ†ƒ–‡Ž‹Ž‡‹ç„‹”Ž‹º‹ƒ­ÇŽƒǦ
ƒ•Ç˜‡òœ‹•‡”˜‹•‹‹ò…”‡–•‹œŠƒŽ‡‰‡Ǧ
–‹”‡•‹‹ •ƒºŽƒ†ÇºÇ „ò›ò‡›‹ ژò‡Ǧ
”‡ ƒŽƒ–ƒ•Çǡ „— ›Ú‡Ž‹‹ ­ƒ”’Ç…Ç „‹”
ڔ‡º‹‹‘Ž—ç–—”—›‘”Ǥ
‡Ž‘‹––‡ǡ ʹͲͳͲǯ— ›‡‹ ‘Ž—烐 ‹ç„‹”Ǧ
Ž‹Ž‡”‹‹­‹†‡”‹–‹„‹”†Ú‡‘Ž—ç–—”ƒǦ
…ƒºÇÇ „‡Ž‹”–‹›‘”Ǥ ‡Ž‘‹––‡ǡ ʹͲͳͲǡ 狔‡–Ǧ
Ž‡”‹ „‹”„‹”Ž‡”‹†‡ ‹ç ‘”–ƒºÇ ­ƒŽƒ•ÇǦ
ƒ•ƒŠ‡‘Ž—”‡Ç•ƒ˜ƒ†‡Ž‹‰‡Ž‹”’‡ç‹Ǧ
†‡ ƒ–ÇŽƒ…ƒ ƒ†ÇŽƒ”ǐ —œ— ˜ƒ†‡†‡ ›òǦ
•‡ƒŽ‹›‡–‡›‘Žƒ­ƒ„‹Ž‡…‡º‹‡†‹ƒ–­‡Ǧ
‹›‘”Ǥ‘„‹Žƒ”ƒƒÇ˜ƒƒ–Ž‡”‹‹‘’‡”ƒǦ
–ÚŽ‡”‹˜‡ƒ”ƒƒ‘–‘”—–‡†ƒ”‹­‹Ž‡”‹‹
›‡‹ •ƒ”–’Š‘‡ǯŽƒ”Ç •ò„˜ƒ•‡ ‡†‡”‡
—ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”ǐ„‡Ž‹”Ž‹‘†‡ŽŽ‡”‡›Ú‡Ž‡Ǧ
•‹‹•ƒºŽƒƒ›ƒ†ƒ›ƒƒ›‡‹•‹•–‡Ž‡”‡
›Ú‡Ž‡•‹†‡—Š–‡‡Ž‰Ú”òŽò›‘”Ǥ
ò„˜ƒ•‹›‘Žƒ”ǐ†Ççǐ†ƒ„‡Ž‹”Ž‡›‹Ǧ
…‹„‹”‡–‡†‡ǡƒ”ƒƒ‘–‘”Žƒ”ǐǐƒ”ƒǦ
›òœŽ‡”‹‘Žƒ…ƒǤϐ‹•–‡„—Ž—ƒ†ƒ›‘ŽǦ
†ƒ›ò”ò‡›‡ƒ†ƒ”ˆƒ”ŽÇ—ŽŽƒÇ‘Ǧ
痎Žƒ”ǐƒŠ‹–ƒ’‡–‡•‹‰‡”‡‡…‡ƒ”ƒƒ
‘–‘”Žƒ”Çǡƒ”ƒ›òœ–ƒ”ƒˆÇ†ƒ•‡•–ƒÇƒǦ
†ƒ‰Ú”•‡Žƒ”ƒƒ›ƒƒ†ƒ”„‹”­‘Úœ‡ŽǦ
Ž‹º‹ „ƒ”ǐ†Ç”ƒ œ‘”—†ƒ ‘Žƒ…ƒǤ ”ƒǦ
ƒ ‘–‘”— •ƒºŽƒ›ƒ 狔‡–Ž‡”‹ ‡†‹
‘–”‘ŽŽ‡”‹ ƒŽ–ǐ†ƒ ‘Žƒ›ƒ ­‡ç‹–Ž‹ ‡–Ǧ
‡Ž‡”Ž‡†‡„‘º—珃•Ç‰‡”‡‡…‡ǣ„—Ǧ
Žƒ”ǐ‡†‹ƒ–­‡‹…‹‘ŽƒÇǡ‘„‹Žç‡„‡Ǧ
‡Ž‡”‹ ƒ’•ƒƒ ƒŽƒŽƒ”Ç ˜‡ •—†—ŽƒǦ
”Ç „ƒºŽƒ–Ç ŠÇœŽƒ”ǐǐ †‡º‹ç‡Ž‹ ‰Ú•Ǧ
–‡”‡•‹Ǥ ‹Ž‡ ‡–‡‰”ƒ•›‘†ƒ ƒ”ƒƒ
•‘—­Žƒ”ǐǐ •ƒŽƒƒ•Çƒ ˜‡ 燄‡‡Ǧ
‹ ›‡–‡”Ž‹ ‘Žƒ†ÇºÇ ‘–ƒ†ƒ †‡‡‡
ƒ”ƒƒÇ —›‰— ‘ç—ŽŽƒ” ‰‡”­‡Ž‡ç–‹Ǧ
º‹†‡ ‘–‘ƒ–‹ ‘Žƒ”ƒ ‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‹ŽǦ
‡•‹ ‰‹„‹ ­‡ç‹–Ž‹ ‘ŽƒƒŽƒ”ǡ ƒ”ƒƒ ‘Ǧ
–‘”—— ‘„‹Ž‡ ‡–‡‰”ƒ•›‘— –ƒ”ƒˆÇǦ
†ƒ †‹ƒ–‡ ƒŽÇƒ•Ç ‰‡”‡‡ ‘–ƒŽƒ”Ç
‘Ž—ç–—”—›‘”Ǥ
Y‡Ž‹ „‹” ‰‡Ž‹ç‡ †‡ǡ ƒ”ƒƒÇ
‰òòòœò ‰Úœ†‡•‹ ‘Žƒ —›‰—Žƒƒ
ƒºƒœƒŽƒ”Ç‹Ž‡„ƒºŽƒ–ÇŽÇ‘Žƒ”ƒÚ‡­ÇǦ
ƒ…ƒ ‘Žƒ•ÇǤ ›‰—ŽƒƒŽƒ”ǐ ›ƒ›ÇŽƒ
ŠÇœÇ˜‡„—ƒ„ƒºŽÇ‘Žƒ”ƒ›ƒ”ƒ––ǍŽƒ”Ç…‹Ǧ
”‘Žƒ” †òçòòŽ†òºò†‡ǡ ‰‡Ž‹ç–‹”‹…‹Ž‡”‹
ƒ”ƒƒ ‘–‘”Žƒ”ǐǐ „‡Ž‹”Ž‹ „‹” —›‰—ŽƒǦ
ƒƒºƒœƒ•Ç‹Ž‡„ƒºŽƒ–ÇŽÇ‘Žƒ”ƒ‡–ò”
„‹” ”‘Ž ‘›ƒ›ƒ…ƒºÇÇ ˜‡ ‡Ž‡” ›ƒ’ƒǦ
•Ç‰‡”‡–‹º‹‹†òçò‡Ž‡”‹‰‡”‡‹›‘”ǤGǦ
狐 „ò›òŽòºòò ‰Ú•–‡”‡…‡ †‹º‡” —Ǧ
•—”ǡƒ›Ç•‘”——„ò–ò—›‰—ŽƒƒƒǦ
ºƒœƒŽƒ”ǐǛƒ–ƒ›‡•‡–ƒ”ƒˆÇ†ƒ›ƒÇ–Ǧ
Žƒƒ•ÇÇ†ƒƒ›Ç†‡”‡…‡†‡Ú‡Ž‹„‹”
‹çȀˆÇ”•ƒ–‘Žƒ•ÇǤ
G–‡”‡– ‡‘‘‹•‹ ‹Ž‡ ‹Ž‰‹Ž‹ „— ƒǦ
†ƒ” ­ƒ”’Ç…Ç ‰‡Ž‹ç‡Ž‡”‹ ›ƒçƒ†ÇºÇ „‹”
†Ú‡†‡ Šòò‡–‹ „ƒçŽƒ––ÇºÇ ›ƒ †ƒ
–Ç”ƒ†Ç”†ÇºÇ ‘‘‰Ž‡ Šƒ”‡ƒ–ÇÇ Dz„‹œ‡
òˆ”‡––‹dz ›ƒ †ƒ Dz’ƒ›ÇÇœÇ ˜‡”‡†‹dz ‰‹Ǧ
„‹ ‰‡”‡­‡Ž‡”Ž‡ ƒ­ÇŽƒƒǡ ‡•‹ ò”
ϐ‹ŽŽ‡”‹†‡ ‰Ú”‡›‡ ƒŽÇçǍ ‘Ž†—º——œ
„‹” •ƒŠ‡†‡ ˆƒœŽƒ ƒŽƒ –ƒçǏǛ‘”Ǥ
ò”‹›‡ǯ‹ ‹•–‡” ͳͻͺͲǯ†‡ „— ›ƒƒ ‹•Ǧ
–‡” •‘ ͳͲ ›ÇŽŽÇ ‹–‹•ƒ– –ƒ”‹Š‹ǡ ­‘ †ƒǦ
ŠƒˆƒœŽƒ‘’Ž‘–‡‘”‹•‹ò”‡–‡›‡‡Ž˜‡Ǧ
”‹›‘”Ǥ…ƒ„——‹–‹•ƒ–­Ç‰‡­‹‡Ž‡”‡
„Ç”ƒÇ›‘”—œǤ
aÛustos’10
23
ANALøZ
24
aÛustos’10
Ne Kadar Birikim,
O Kadar Yönetim
Ekrem Özdamar
Birikim yönetiminin ne kadar önemli
olduÃunu anlamak için toplumsal
hayattaki örnekler büyük kolaylÐk
saÃlÐyor. Ancak bunu bawarabildiÃimizi
söylemek o kadar kolay deÃil.
aÛustos’10
25
ANALøZ
B
‹Ž‰‹ǡ‹ç†ò›ƒ•Ç†ƒƒŽÇŠƒǦ
”‡‡–Ž‡”‹„‡Ž‹”Ž‡‡‹­‹•ƒǦ
Š‹’ ‘Ž—ƒ•Ç ‰‡”‡‡ ÚǦ
‡Ž‹„‹”燛Ǥƒ›ƒ–†—”ƒ†ÇºÇƒ‰ÚǦ
”‡ Š‡”‡•‹ ‡ ›Ú‡ Šƒ”‡‡– ‡––‹º‹‹
ƒŽƒƒ ˜‡ ‡ ›Ú‡ ‰‹–‡•‹ ‰‡”‡–‹Ǧ
º‹‡ƒ”ƒ”˜‡”‡‹­‹—–Žƒ‹Š–‹›ƒǦ
…Ç„‹Ž‰‹‘Ž—›‘”Ǥ…ƒ„—ƒŽÇ„‹Ž‰‹Ž‡Ǧ
”‹–‘’ŽƒÇ‘Žƒ„‹”‹‹˜‡„—„‹”‹‹Ǧ
‹ ›Ú‡–‹‹‹ ȋ‘™Ž‡†‰‡ ƒƒǦ
‰‡‡–Ȍ ‡ ƒ†ƒ” ڐ‡Ž‹ ‘Ž†—º——
ƒŽƒƒ‘—•—†ƒǡ„‹Ž‰‹ƒ­ŽÇºÇÇ‡çǦ
ˆ‡–‡–‡ ‘Ž†—º— ƒ†ƒ” „ƒçƒ”ÇŽÇ †‡º‹Ǧ
Ž‹œǤ——‡ƒ­Ç‰Ú•–‡”‰‡•‹ǡ„‹Ž‰‹‹çǦ
Ž‡ǡ„‹Ž‰‹•‹•–‡Ž‡”‹ǡ„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”‰‹„‹—Ǧ
œ—„‹”„‹Ž‰‹Ž‹Ž‹•–‡‹œ˜ƒ”‡„‹”‹‹
‘—•—†ƒ •ƒ›ƒ„‹Ž‡…‡º‹‹œ ڔ‡Ž‡”
„——‘†ƒ„‹”‹ƒ†ƒ”­‡ç‹–Ž‹†‡º‹ŽǤ
—ǡ•‡”ƒ›‡‰Ú­‡„‡ŠƒŽ‡‰‡Ž‹’›‡Ǧ
‹ ›‡–‡ 狔‡–Ž‡” Dz„ƒçƒ”ÇŽÇdz ‹çŽ‡” ›ƒǦ
’ƒ”ƒ ‰ò­Ž‡†‹º‹ ˜‡ ò”‹›‡ ƒºÇ”ŽÇǦ
Žƒ –‹…ƒ”‡–‡ ڐ‡ ˜‡”‹’ ò”‡–‡ „‹” òŽǦ
‡‘Žƒ–ƒ—œƒŽƒç–ǺNj­‹…‹”‘Žƒ”ǐ
‘—ç–—º— ‹ç Šƒ›ƒ–ǐ†ƒ 狏†‹Ž‹ †‹Ǧ
ƒ– ­‡‹›‘”Ǥ ƒ ò”‹›‡ ò”‡–‡
œ‘”—†ƒ ƒŽ†Ç­ƒ ­‡‡…‡Ǥ Ž—•Žƒ”ƒǦ
”ƒ•Ç ‹Ž‹ç‹Ž‡”‹ „‹”ƒœ †ƒŠƒ ‰‡Ž‹ç–‹º‹†‡
†‡ǡ „—Žƒ”Ç ›Ú‡–‡–‡ œ‘”Žƒƒ”ƒ
„‹”‹‹‡†‹ƒ–­‡‡…‡Ǥ
f‹†‹Ž‹ ‰Ú”òŽ‡ǡ ŠÇœŽƒ ›ƒ–ǔǏ
›ƒ’ÇŽƒ”ƒ ‹ç ‰Ú”òŽò›‘” ‹œŽ‡‹‹ ›ƒǦ
”ƒ–ÇŽƒ ƒŽƒŽƒ”†ƒ •ò”‡Ž‹Ž‹º‹ •ƒºŽƒǦ
ƒƒƒ•ÇǤ ò›ƒÇ ‡ ‡•‹ –ò‡ŽǦ
Ž‡”‹†‡ „‹”‹‡ •ƒŠ‹’ G•–ƒ„—Žǯ†ƒ ˆòǦ
‹òŽ‡”ƒ†Ç›Žƒ—”—Žƒ•‹•–‡†‡­ƒŽÇǦ
烐 ˜ƒ‰‘Žƒ”ǐ ƒ’Ç•Ç „‘œ—Ž†—º—†ƒ
‘ƒ”ÇŽƒ•Çƒ›Žƒ”ƒ›ƒ›ÇŽƒ„‹Ž‹›‘”ǤŽ‹ƒ
•‹•–‡Ž‡”‹ ›‡–‡”Ž‹ ‰‡Ž‡†‹º‹ ‹­‹ ŠƒǦ
ƒƒ †Ú‡ ‡–”‘ ‹•–ƒ•›‘Žƒ”ǐ†ƒǦ
‹„—•‘”—ƒ­Úœòò‡–”‘ƒ–ƒ”ŽƒǦ
”ǐǐŽ‹ƒŽƒ”Ç•‘—ƒƒ†ƒ”ƒ­ÇŽƒ”ƒ
­Úœò „—Ž—ƒ•Çǡ ƒ•ŽÇ†ƒ „‹” ­Úœò
†‡º‹ŽǤ Y”‡Ž‡” ­‘ºƒŽ–ÇŽƒ„‹Ž‹”ǣ ‡–”‘Ǧ
„ò• —”—Ž—”‡ ›ƒŽÇç ’ŽƒŽƒƒ •‘Ǧ
—…— –‡”• –”ƒˆ‹ ›ƒ”ƒ–ƒ „‹” ›ƒƒǡ
„—— ‰Úœ†‡ ƒ­Ç”ƒ ‹­‹ ƒŽÇƒ —Ǧ
œ— ‘–‘„ò•Ž‡”‹ ƒ’Ç•ÇÇ œ‡‹‡ ‰ÚǦ
”‡ ƒ›ƒ”Žƒƒ ڜ‡ŽŽ‹º‹‹ Dz‡‰‡ŽŽ‹ †‘•Ǧ
–—dz ‘Žƒ”ƒ Žƒ•‡ ‡†‡ „‹” ›Ú‡–‹‹ǡ
ƒ”ƒ†ƒ ‹‹ •‡‡ ‰‡­‡†‡ ‡‰‡ŽŽ‹Ž‡Ǧ
”‹ „ƒºŽƒ–Ç ›‘ŽŽƒ”Ç ‡†‹Ž‡”‹‡ —›Ǧ
‰—‘Žƒ†ÇºÇ‹­‹„—ƒ”ƒ­Žƒ”Ǎ—ŽŽƒƒǦ
ƒƒŽƒ”Ç ‡†‡‹›Ž‡ ƒ­–ǍŽƒ”Ç †ƒ˜ƒ†ƒ
Dz‡‰‡ŽŽ‹Ž‡”‹‡–”‘„ò•ò—ŽŽƒƒŽƒ”Ç
œ‘”—Ž—†‡º‹Ždz†‹›‡•ƒ˜—ƒ›ƒ’ƒ•Ç
‹Ž‡„‹–‹”‡Ž‹Ǥ
ò”‹›‡ǡ ŠÇœŽÇ „ò›ò‡ ‘›———
‘›ƒ”‡ ‘Ž—ç–—”†—º— ‡Ž‡–‹ ›ƒǦ
’Ç ‹Ž‡ ‹­‹†‡ ­ÇÇŽƒƒœ „‹” –ƒ„Ž‘ ›ƒǦ
26
aÛustos’10
”ƒ–ƒ–ƒ ‘Ž†—º—— ˆƒ”Ç†ƒ †‡º‹ŽǤ
— †—”—— ƒŽƒƒ ‹­‹ ‹‹ ‘–ƒǦ
›ƒ „ƒƒ ›‡–‡”Ž‹ǣ „ƒÇ ˜‡ ‡–‡‰Ǧ
”ƒ•›‘Ǥ—ƒ”džƒ‹Ú”‡Ž‡”Ž‹•–‡•‹„—
†—”—ƒ†‹ƒ–­‡‡‹­‹˜‡”‹Ž†‹ǤǦ
…ǍŽÇ„‹”–ƒ„Ž‘•Úœ‘—•—ƒ…ƒ†ƒŠƒ
ƒ…ǍŽÇ ‘Žƒ „— –ƒ„Ž‘— ‰‡­‡”Ž‹ ÇŽÇǦ
ƒ•ÇÇ†‘ºƒŽ„‹”•‘—…—‘Žƒ”ƒǡ–‘’Ǧ
Ž—ƒçƒºÇ†ƒ›—ƒ”Ç›ƒ†ƒ›—ƒ”džƒ
ƒçƒºÇ†‹›‡Ž‹ȂŠ‹›‡”ƒ”狍„‹”–ƒÇŽƒǦ
ƒ†‡º‹Žǡ„ò–òòƒ•–‡–‡ƒŽƒÇǦ
†ƒǦ „‹” „‹”‹‹•‹œŽ‹ „ƒ–ƒºÇƒ •ò”òǦ
Ž‡‹›‘”Ǥ
——„‹”›ƒÇ†ƒǡ›‡‹›‡–‹ç‡Ǧ
–‡ ‘Žƒ ‰‡­Ž‡” ›‡” ƒŽÇ›‘”Ǥ ‡–”‘†ƒ
ƒ•Žƒ†—”ƒºÇ†ƒ•‘”ƒ›‡”ƒŽƒ„‹”
ò‹˜‡”•‹–‡›‡ †‡˜ƒ ‡†‡ ›ƒ †ƒ ‘ „ÚŽǦ
‰‡†‡„‘眃ƒ‰‡­‹”‡›‡‰‹†‡†Ú”–
‰‡…‹ ƒ”ƒ•Ç†ƒ ‰‡­‡ ‘—珃 „—Ǧ
— „ƒ•‹– ƒƒ ­ƒ”’Ç…Ç „‹” ڔ‡º‹‹ ‘Ǧ
Ž—ç–—”—›‘”Ǥ
—”–†Ççǐ†ƒ ‰‡Ž‡ ˜‡ —Š–‡‡Ǧ
Ž‡ ǯŽ‹ ‘Žƒ ‰‡­ ‹Ž‡ „‹œ‹‹Ž‡” ƒǦ
”ƒ•Ç†ƒ…‘º”ƒˆ›ƒ˜‡–ƒ”‹Š‡•‡‹†‡‹Ǧ
Ž‡”Ž‡›‡ ‰Ú”òç ƒŽÇ瘇”‹ç‹†‡ ‹ç —œ‡›
ˆ”‹ƒǯ›ƒ˜‡ƒ•ǯƒ‰‡Ž†‹Ǥƒ„ƒ…lj‡­ǡ
Dz‹œ‹ ƒ–ƒŽƒ”ǐǜ ‘”‘……‘ǯ›ƒ ȋƒ•ǯǐ
G‰‹Ž‹œ…‡ ƒ†ÇȌ ‡†‡ ƒ• †‡‹çŽ‡” ‹dz
†‹›‡ •‘”—…ƒ „‹œ‹‹Ž‡” ƒ‹›ƒ‡ –ƒǦ
„‹”Ž‡ƒ’Çç–ÇǤ‹”‹„—‘—†ƒˆ‹”‹‘ŽƒǦ
†ÇºÇÇ •Ú›Ž‡”‡ †‹º‡”‹ ’”ƒ–‹ „‹” ­ÚǦ
œò›ƒ”ƒ––ÇǣDzƒ•Ç•ƒ˜‡•Ú›Ž‡‡•‹†ƒǦ
Šƒ ‘Žƒ›ǡ ’”ƒ–‹ †‹›‡ ƒ• †‡‹ç‹œǤdz Ǧ
­ÇŽƒƒ ƒ„—Ž ‰Ú”†òǤ ‡”‡• …ƒŠ‹Ž ‘Ǧ
Ž—…ƒ ƒ–Ǎ ›ò”ò–‡ ‘Žƒ›ŽƒçǛ‘”
›ƒ†ƒ‘——œŽƒ‹Ž‰‹Ž‹„‹”‹ˆƒ†‡—ŽŽƒǦ
Ç”•ƒǡ „‹Ž‰‹ „‹”‹‹ •‹•–‡Ž‡”‹‹ ‘Ǧ
–—”ƒÇçŽÇºÇ ˜‡ „— •‹•–‡Ž‡”‡ ‡”‹ç‹Ǧ
‹—›‰—„‹­‹†‡•ƒºŽƒƒƒ•ÇŠƒǦ
–ƒŽÇ–‡•’‹–Ž‡”‹‘Žƒ›…ƒƒ„—Ž‡†‹Ž‡„‹Ž‹”
ŠƒŽ‡ ‰‡–‹”‡„‹Ž‹”Ǥ —— ‹ç Šƒ›ƒ–ǐƒ „‹”
—›ƒ”Žƒ›Ç „ƒƒŽÇǡ ’ƒ”ƒ ƒ›„‡†‹…‡
ƒ›Ç †‡”‡…‡†‡ „ƒ•‹– „‹” Šƒ–ƒ ‰‹„‹ ‰ÚǦ
”ò‡…‡‹ǫ
›Ç †‡”‡…‡†‡ ‡–‹Ž‡›‹…‹ „‹” ڔǦ
‡ǡò”‹›‡ǯ‹‡Ž‹–•ƒƒ–Žƒ”ǐ†ƒ‘Ǧ
’‡”ƒ ‘—•—†ƒ ‘”–ƒ›ƒ ­ÇÇ›‘”Ǥ ‹”‹Ǧ
‹›Ú‡–‹‹‹‡—ˆƒ„‹”Ç”ǐ–Ç•Ç
‘Ž•ƒǡ —Š•‹ ”–—º”—Žǯ— 燊‹” –‹›ƒ–Ǧ
”‘Žƒ”Ç‹Ž‡–‹›ƒ–”‘›—ŠƒŽÇƒ›ƒºÇƒ‰ÚǦ
–ò”ò’ •‡˜†‹”†‹º‹ ‘†‡Ž†‡ „‹”ƒœ ƒǦ
•‹’Ž‡‹Ž‡”‡„—’”‘Œ‡‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‹Ž‹”Ǧ
†‹Ǥ—ǡ‘’‡”ƒ‰‹„‹ƒŽƒŽƒ”†ƒ‹›ƒ’Ç–ŽƒǦ
”ǐ ‘›ƒƒ•Ç ‹­‹ ‰‡”‡‡ ‡˜•ƒˆ–ƒǦ
‹ Ȃˆ‡”ƒŠǦ •ƒŽ‘Žƒ”ǐ ‘”–ƒ†ƒ ƒŽ†ÇǦ
”ÇŽƒ•ÇÇ ƒ•‡Ž‡”…‡•‹‡ ƒ­Ç Šƒ˜ƒǦ
†ƒ‘›—•ƒŠ‡Ž‡‡‰ƒ”ƒ„‡–‹‹‘”–ƒǦ
›ƒ­Çƒ•ÇÇ‡‰‡ŽŽ‡”†‹Ǥ
—”ƒ†ƒ›ƒ’ÇŽƒ•Ç‰‡”‡‡ǡ„—„òǦ
›òŽò–‡‘Žƒ•ƒ„‹Ž‡‘’‡”ƒ‡˜Ž‡”‹‹
›ƒ›‰ÇŽƒç–ǔǎƒ•Ç ˜‡ •‘•›ƒŽ ˆƒƒŽ‹›‡–Ǧ
Ž‡”Ž‡ „‹”Ž‹–‡ –‡•‹ŽŽ‡”‹ ‰‡”­‡Ž‡ç–‹Ǧ
”‹Ž‡•‹‹ •ƒºŽƒƒ•Ç›†ÇǤ G•ƒŽƒ”ǐ
›ƒœ ƒçƒŽƒ”ǐ†ƒ ƒÇ ‡––‹º‹ ‘•‡”
ƒŽƒŽƒ”ǐƒ‘’‡”ƒ›Ç­ƒÇ’ǡŠƒŽ‰‡Ž‹”—Ǧ
—†—›Žƒ ‹ç ›ƒ’ƒǡ „‹”‹‹ ›Ú‡–‹Ǧ
‹‹ ›ƒÇ†ƒ ‰òòòœò –‡‘Ž‘Œ‹
ƒŽƒÇ†ƒ‹ ’‘’òŽ‡” ›ƒŽƒçÇÇ ‘Žƒ ƒǦ
•ÇŽ ‹ç‡ ‘†ƒŽƒƒ›ƒ †ƒ —‰ƒ›‹”Ǥ —Ǧ
—›ƒ’–Ǻǐǜ†ƒǡ‹†ƒ‰‹„‹Ç•Ç”ǯ†ƒ’‹Ǧ
”ƒ‹–Ž‡”‹ ‘”ƒ†ƒ ƒ­Ç Šƒ˜ƒ†ƒ •ƒŠ‡Ǧ
Ž‡†‹º‹†‡ †ò›ƒ •‘•›‡–‡•‹‹ ‡Ǧ
†‹•‹‡ ­‡‡ „‹” ›ƒ’Ç–Çǡ ­ÇŠƒ˜ƒ
ƒŠ‡•‹ǯ‹†ƒ”ƒ…Ǎ–‡•‹ŽƒŽƒÇƒ•ÇǦ
Çç–ǔǒ ‘”‡•–”ƒ›ƒ —”†‡ç‡ †Ú–òǦ
”ò’ ‹Š–‹çƒŽÇ †‡‘”— ڐò‡ •ÇÇçǦ
Çç ‹•ƒŽƒ” –”ƒ‰‡†›ƒ•Çƒ ­‡˜‹”‡„‹Ǧ
Ž‹›‘”•——œǤ ‘”ƒŽ „‹” ‘’‡”ƒ •ƒŠ‡Ǧ
•‹†‡ Ǖǔ ‹œŽ‡‹‹ ›ƒ”ƒ–ƒ…ƒ †‡‘”
˜‡†‹œ‹Ž‹çǡ­ÇŠƒ˜ƒǯ†ƒ‘…ƒǯÇ
—Žò„‡•‹‹œŽ‡‹‹›ƒ”ƒ–Ç›‘”Ǥ‘…ƒÇǦ
•Ç” ‘”†—•—ǡ •ƒŠ‡›‡ •ÇÇ烅ƒºÇ †‹›‡
”ƒŠ‡–Ž‹ ƒ†ÇÚ› ƒŽÇ ƒœƒ”Çǯ†ƒ †‘Ǧ
ƒ–‡• •‡­‡ ‹­‹ „‹”„‹”‹‹ ‡œ‡ ƒǦ
†ÇŽƒ” ‰‹„‹ „‹” ‰Ú”ò–ò†‡ ˆƒœŽƒ•ÇÇ
˜‡”‹›‘”Ǥ—Žƒ”ǐŠ‡’•‹‹­‹„‹–ƒ‡
燛•Ú›Ž‡‡„‹Ž‹”ƒƒ•Ú›Ž‡‡‡›‡…‡
–‡ç‡›„——„‹”‹ç‘Ž†—º—Ǥ
ƒ„Ž‘›—–ƒƒŽƒ›ƒǡDz’‡”ƒç‡ŠǦ
”‡ ‹‹›‘”dz •Ž‘‰ƒÇǤ ƒŽƒ ‹‡ Š‹•–‡Ǧ
”‹•‹‹ ‡ ò•– †òœ‡›‹‡ ‹çƒ”‡– ‡†‡
„—•Ž‘‰ƒǡDz’‡”ƒ…‘‡•–‘–‘™dz˜‡Ǧ
›ƒDz’‡”ƒ‹–‘™dz‹ˆƒ†‡•‹‹„ƒçƒ”ÇŽÇ
„‹” ­‡˜‹”‹•‹ ƒƒ „ƒçƒ”Ç•Çœ „‹” —›ƒ”ŽƒǦ
ƒ•ÇǢ —›†—”— ‹ˆƒ†‡•‹‹ —ŽŽƒÇ›‘”—œ
ò”­‡ǯ†‡Ǥ
—Ú”‡Ž‡”‹„—ƒ†ƒ”—œƒ–ƒÇ
•‡„‡„‹ǡòŽ–ò”˜‡•ƒƒ–‹Ž‡‹Ž‰‹Ž‹†òœ‡Ǧ
›‹ ˜‡ –ƒ˜Ç”Žƒ”ǐ „‹” òŽ‡†‡‹ †—”—
‹Ž‡‹Ž‰‹Ž‹‘Žƒ”ƒ•ƒÇŽ†ÇºÇ†ƒ†ƒŠƒÚǦ
‡Ž‹ „‹” ‰Ú•–‡”‰‡ ‘Ž—ç–—”ƒ•ÇǤ òǦ
–ò„—–ƒ„Ž‘ǡò”‹›‡ǯ‹„‹”‹‹›ÚǦ
‡–‹‹•‹•–‡Ž‡”‹‡…‹††‹„‹”„‹­‹†‡
‹Š–‹›ƒ…Ç ‘Ž†—º—ƒ ˜‡ „—— Š‡ ƒǦ
— Š‡ ڜ‡Ž •‡–Ú” Š‡ †‡ ˜ƒ–ƒǦ
†ƒçŽƒ” –ƒ”ƒˆÇ†ƒ‹ ‹Š–‹›ƒ­Žƒ”ǐ „‡Ž‹”Ǧ
Ž‡‡•‹‹ ƒ”†Ç†ƒ ƒ–ÇŽƒ…ƒ •‡”‹ ƒǦ
†ÇŽƒ”Žƒ­ÚœòŽ‡•‹‰‡”‡–‹º‹‡‹çƒ”‡–
‡†‹›‘”Ǥ‹”òŽ‡‹‰‡­‹ç–‡‹„ƒçƒ”ÇǦ
Žƒ”ÇÇ ˜‡ „‹Ž†‹Ž‡”‹‹ ——–ƒ”ƒ ›‘Ž—Ǧ
ƒ †‡˜ƒ ‡–‡•‹‹ òò ‘ŽƒǦ
aÛustos’10
27
ANALøZ
†ÇºÇ „‹” †Ú‡‡ ‰‹”‹›‘”—œǤ ›Ç Šƒ–ƒǦ
Žƒ”Ç –‡”ƒ” –‡”ƒ” ›ƒ’ƒ”‡ǡ ”‡ƒ„‡–
‰ò…òò ›—ƒ”Ç ­‡‡ Š‹­ †‡ òǦ
ò†‡º‹ŽǤ
—— DzŠ‹­ †‡ òò †‡º‹Ždz ‘Ǧ
–ƒ•Çƒ ‰‡–‹”‡ ڐ‡Ž‹ „‹” ‡–‡ †‡ǡ
„—†ƒ •‘”ƒ •Ç •Ç †—›ƒ›ƒ 狏†‹Ǧ
†‡ ƒŽÇ珃Çœ ‰‡”‡‡ Dz›‡‹ ‘”ƒŽdzǤ
‡”‡•‹—ŽŽƒƒ›ƒ„ƒçŽƒ†ÇºÇ˜‡—ŽǦ
Žƒƒ›Ç‡•‡•‹‹„‡Ž‡‡†‹º‹„—‹Ǧ
ˆƒ†‡ǡƒ”–Žƒ”ǐ›‡‹†‡†ƒºÇ–ÇŽƒ•ÇƒǦ
ŽƒÇ†ƒ —ŽŽƒÇŽÇ›‘” ƒ…ƒ –ƒ –ƒÇǦ
Çǡ •ƒ†‡…‡ ƒ”–Žƒ”ǐ ›‡‹†‡ †ƒºÇ–ÇŽǦ
ƒ•ÇÇ †‡º‹Žǡ ƒ”–Žƒ”ǐ †‡º‡”Ž‡”‹‹
†‡ •ò”‡Ž‹ †‡º‹ç‡•‹‹ ƒ’•Ç›‘”Ǥ ‹”
‡œ †ƒŠƒ ƒ”™‹ǣ ò”‡Ž‹ †‡º‹ç‡ —Ǧ
”ƒŽŽƒ” ƒŽ–ǐ†ƒ ›ƒçƒƒ›ƒ ƒ†ƒ’–‡ ‘Žƒ„‹Ǧ
Ž‡ƒ›ƒ–ƒƒŽÇ”‡ƒ–Ç‘ŽƒÇ”ÇŽƒ›ƒ
ƒŠ—ƒŽƒ…ƒǤ
— ›‡‹ ‘”ƒŽ ƒŽ–ǐ†ƒ „ò–ò „—
›ƒœÇŽƒŽƒ”ƒ †ƒ Žƒˆ •ƒŽƒ–ƒ•Ç †‡‡ •‘
†‡”‡…‡‘Žƒ›ŽƒçǛ‘”Ǥ—†ƒƒ­Çƒ
‹­‹„‹”›ƒ’ÇŽƒ„‹Ž‡…‡Ž‡”Ž‡‹Ž‰‹Ž‹„‹”„ƒǦ
•‹–烄Ž‘†ƒ‘”–ƒ›ƒ‘›ƒ›ÇǤ
‹”‹…‹Ž‰Ú”‡˜ǡ„‹”‹‹‹‘Ž—ç–—”—ŽǦ
ƒ•Ç ›ƒ †ƒ „ƒçƒ „‹” †‡›‹çŽ‡ „‹Ž‰‹‹
•‹•–‡ƒ–‹ „‹­‹†‡ †‡’‘Žƒ†ÇºÇ ŠƒǦ
˜—œŽƒ”—”—’„—Žƒ”ǐ‹­‹‹‹ç‡›ƒ”ƒ”
28
aÛustos’10
„‹Ž‰‹ ›ÇºÇŽƒ”Ç›Žƒ †‘Ž†—”—Žƒ•ÇÇ •ƒºǦ
ŽƒƒǤ — „‹Ž‰‹‹ ‰ò…‡Ž –—–—Žƒ•Ç
˜‡ —›‰— „‹” „‹­‹†‡ ƒ–‡‰‘”‹œ‡ ‡†‹ŽǦ
‡•‹ǡÇ•ƒ•ò”‡†‡Ú‡Ž‹„‹”„‹”‹‹‹
‘”–ƒ›ƒ­Çƒ•Çƒ‡†‡‘Žƒ…ƒ–Ç”Ǥ
G‹…‹ ‘Žƒ”ƒ „— „‹”‹‹‹ ‰ò…‡Ž
–—–—Žƒ•Ç ڐ‡ ƒœƒÇǦ
›‘”Ǥò”‡Ž‹›ƒ’ÇŽƒƒ”ƒçǦ
–Ç”ƒ ­ƒŽÇ珃Žƒ”ǐǐ •‘Ǧ
—­Žƒ”ǐǐ ˜ƒ” ‘Žƒ „‹ŽǦ
‰‹›ÇºÇÇ†ƒ‰‡”‡Ž‹‰òǦ
…‡ŽŽ‡‡Ž‡”‹›ƒ’ÇŽƒ•ÇÇ
•ƒºŽƒ›ƒ…ƒç‡‹Ž†‡—ŽŽƒǦ
ÇŽƒ•Çǡ „—”ƒ†ƒ‹ „‹Ž‰‹Ǧ
Ž‡”‹•ƒºŽÇŽÇ‘Žƒ•ÇÇ˜‡
ƒŽƒ•ÇÇ•ƒºŽƒ›ƒ…ƒ–Ç”Ǥ
o­ò…ò ‘Žƒ”ƒ ›ƒ’ÇŽǦ
ƒ•Ç‰‡”‡‡„—„‹Ž‰‹„‹Ǧ
”‹‹‹‹ǡ –‡‹ –ƒ”ƒˆƒ
ƒ–ƒ”ÇŽƒ•Ç‹Ž‡ƒ”çǍƒ”Ǧ
çǛƒ „—Ž——Žƒ ‡•‡Ž‡Ž‡”Ž‡ ‹Ž‰‹Ž‹ ­ÚǦ
œò ‘Ž—ç–—”—Žƒ…ƒ –‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹ ‰‡Ǧ
Ž‹ç–‹”‹Ž‡•‹Ǥ G狐 ’ƒ”ƒ ‰‡–‹”‡ –ƒ”ƒˆÇÇ
„—”ƒ•Ç ‘Ž—ç–—”—›‘”Ǣ •ƒ†‡…‡ ’ƒ”ƒ ‡Ǧ
•‡Ž‡•‹ †‡º‹Žǡ ‹Š–‹›ƒ­ •ƒŠ‹’Ž‡”‹‡ •——Ǧ
Žƒ…ƒ ò”ò ˜‡ •‡”˜‹•Ž‡” †‡ „— •ƒ›‡†‡
‘”–ƒ›ƒ­ÇÇ›‘”ǤƒŠƒ‰‡‹çƒŽƒ†ƒ‹ç‡
›ƒ”ƒ”–ƒ”ƒˆǡ„—”ƒ•ÇǤ
——òœ‡”‹‡„—ò”ò˜‡•‡”˜‹•Ǧ
Ž‡”‹ƒ›Ç燍‹Ž†‡‹œŽ‡†‹º‹˜‡„—Žƒ”Ǧ
Žƒ ‹Ž‰‹Ž‹ ‹›‹Ž‡ç–‹”‡ ‘ŽƒƒŽƒ”ǐƒ ‰ÚǦ
–ò”‡…‡ „‹”‹‹‹ ‘Ž—ç–—”—Ž†—º— „‹”
•‹•–‡‹‘›ƒ‰‡”‡‹›‘”Ǥ
‹Ž‡ ‘Žƒ› ‘Žƒ „— ƒÇçǡ …‹††‹ „‹”
òŠ‡†‹•Ž‹ǡ ‹ç „‹Ž‰‹•‹
˜‡ †ƒŠƒ ڐ‡Ž‹•‹ Š‡Ǧ
†‡ˆ •ƒŠ‹„‹ ‘Žƒ 燍Ǧ
Ž‹†‡‹ ò­ ƒ›ƒ òœ‡Ǧ
”‹†‡ ›ò•‡Ž‡ †—Ǧ
”——†ƒǤ Gç‹ „— ƒŽƒǦ
Žƒ”†ƒ —œƒŽÇºÇ „ƒǦ
”ǐ†Ç”ƒŽƒ”ǐ
•ò”‡Ǧ
…‹‡”‡œ‹†‡›‡”ƒŽǦ
ƒ•Ç ‰‡”‡‹”‡ǡ „ƒçǦ
ƒ ‰‡”‡­‡Ž‡”Ž‡ „— ‹Ǧ
ç‡ ƒ–ÇŽƒŽƒ”ǐ „‘œ—Ǧ
…—‡–‹•‹ǡ—ˆƒ–‡ˆ‡‹çǦ
Ž‡”†‡‹†‡ ­‘ †ƒŠƒ
„ò›ò ‘Žƒ…ƒ–Ç”Ǣ ƒ††‹ ƒ›Ç’Žƒ” ˜‡
‹ç •ò”‡Ž‹Ž‹º‹‹ †ƒ”„‡ ƒŽƒ•ÇÇ Š‹­
‘Žƒ†ÇºÇ ƒ†ƒ” ›ÇÇ…Ç ‘Žƒ„‹Ž‡…‡º‹ „‹”
†—”—†ƒ „ƒŠ•‡†‹›‘”—Ǥ —— ‡Ǧ
†‡‹‘”‰ƒ‹œƒ•›‘—ƒ”ƒçǍŽÇ†òǦ
œ‡›‹‹›ò•‡‘Žƒ•ÇǤ
——Žƒ „‹”Ž‹–‡ „— –ò” „‹” ›ƒ’ÇǦ
ŽƒƒÇ òŽ‡›‡ ˜‡ „—— ‹–‹•ƒ†‹
“Bilgi ve birikim
her zaman
ve her yerde
olduÃu gibi
yöneticilerin de
klavuzluÃunu
yapÐyor”
–ƒ”ƒˆ–ƒ‹ ›ƒ’ÇŽƒ”ǐƒ Ȃ狔‡– ˜‡›ƒ —Ǧ
”—Ǧ•ƒºŽƒ›ƒ…ƒºÇƒ–ÇȂƒ–ƒ†‡º‡”
‘Žƒ”ƒ‘—›—Ǧƒ›Ç†‡”‡…‡†‡„ò›òǤ
— ƒ›Ç œƒƒ†ƒ ò”‹›‡ǯ‹ ‰Ž‘Ǧ
„ƒŽ†ò›ƒ†ƒ•ƒ›‰Ç„‹”‘›—…—ŠƒŽ‹‡
‰‡Ž‡•‹‹­‹•ƒºŽÇŽÇ„‹”ƒŽ–›ƒ’Ç•ƒºŽƒǦ
›ƒ…ƒ–Ç”Ǥ
— –ò” „‹” ‰‡Ž‹ç‡‹ ‰‡”­‡Ž‡çǦ
‡•‹ ‹­‹ ڐ‡Ž‹ „‹” ‡–‡ǡ ƒŽƒ›Ççǐ
†‡º‹ç‡•‹Ǥ —— ­‘ ‘Žƒ› ‘Ž†—º—Ǧ
— †òçò‡›‹Ǣ „—— „—‰ò‡ ƒ†ƒ”
‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‡›‡ ›Ú‡–‹…‹Ž‡”‹ –‡Ǧ
‹œŽ‡‡•‹ ˜‡ ›‡‹ ƒ†”‘Žƒ”ǐ ›—ƒǦ
”džƒ‹ •–ƒ†ƒ”––ƒ –ƒ˜‹œ ˜‡”‹Ž‡†‡
‘Ž—ç–—”—Žƒ•Ç ‰‡”‡‹›‘”Ǥ Gç •ò”‡­Ž‡”‹
›Ú‡–‹‹ ȋȌ ‰‹„‹ ‰‡Ž‹ç‹ç ƒ”ƒ­ŽƒǦ
”ǐ —ŽŽƒÇŽƒ•Ç ‹Ž‡ ‘Ž—ç–—”—Žƒ ‡Ǧ
ƒ‹œƒÇ ’ƒ–Žƒƒ•ÇÇ ‡‰‡ŽŽ‡Ǧ
‡•‹ „‹” †‹º‡” œ‘”—Ž—Ž—Ǥ ‡Ž‹ç–‹”Ǧ
‡Ž‡”‹†‘º”—˜‡›‡”‹†‡›ƒ’ÇŽƒ•Ç‹Ǧ
­‹ †‘òƒ–ƒ•›‘ †ƒŠ‹Ž •‹•–‡ „‹ŽǦ
‰‹•‹‹•ƒºŽÇŽÇ–—–—Žƒ•Ç‰‹„‹ƒ›”ǐ–ÇǦ
Žƒ”ƒÚœ‡‰Ú•–‡”‹Ž‡•‹ǡƒ›Ç†‡”‡…‡†‡
ڐ‡Ž‹„‹”†‹º‡”œ‘”—Ž—Ž—Ǥ
ڜòòœ‡ ­‘ ƒ”ƒçǍ ‰Ú”òǦ
‡•‹ǣ ƒ‹’ †‡º‹Ž †‡ ƒ”ƒçǍ ›ƒ’ÇǦ
†ƒ „‹” ‹•ƒ ‘ŽƒÇœÇ ŠƒÇÇ ˜‡”Ǧ
‡Š‘ç‘Žƒ„‹Ž‹”Ǥ
aÛustos’10
29
BAùARI HøKAYESø
Aytaç HakkÖnda
Türkiye’den üç müteûebbis, bir ùsviçre bankasÖ ve
Dünya BankasÖ’nÖn ortaklÖøÖyla 1993 yÖlÖnda kurulan
Aytaç, 1996 yÖlÖndan bu yana Yimpaû Grubu’nda faaliyetlerini sürdürüyor. ÇankÖrÖ-Çerkeû’te 852 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Aytaç Et, Süt, Yem ve HayvancÖlÖk tesislerinde 1000 uzman personelle, yedi ayrÖ iûletmede üretim gerçekleûtiriliyor. Günde 750 büyükbaû, 2 bin 500 küçükbaû hayvan kesimi ve 60
bin ton/yÖl hayvan iûleme kapasitesine sahip tesisleri, günümüzün en geliûmiû gÖda teknolojisiyle donatÖlmÖû bulunuyor. Aytaç’Ön et mamulleri özellikle Kuzey Irak ve Ortadoøu ülkelerine; su, meyve suyu ve bisküvi baûta olmak üzere diøer gruplardaki ürünleri de birçok ülkeye ihraç ediliyor. Kuruluû, Belçika’daki et fabrikasÖnÖn hizmete girmesiyle Avrupa ayaøÖnÖ da güçlendirmeyi hedeÁiyor.
Faydalar
• IFS geçiûi ile süreçler yeniden düzenlendi, kurumsal disiplin kazandÖrÖldÖ.
• IFS’e geçiû sonrasÖnda üretim verimliliøi yükselirken,
kurumsal verimlilik yüzde 30 oranÖnda arttÖ
• Ürün, süreç, departman bazÖnda detaylÖ maliyet analizleri yapmak, departmanlara özel gider kalemlerini görebilmek, bunlarÖ anlÖk olarak takip etmek mümkün hale geldi.
• GÖda sektöründe hayati önem taûÖyan malzeme ve süreçlerin izlenebilirliøi konusundaki beklentilerin tamamÖ
IFS üzerinden karûÖlandÖ.
• IFS’in adresleme özelliøi sayesinde, EEFC (Earliest Expired First Consume), yani “ùlk Giren ùlk ÇÖkar” ilkesine
hatasÖz bir biçimde uyulmasÖ, üretim ve sevk çÖkÖûlarÖnda
bu ilke doørultusunda disiplin kazanÖlmasÖ saølandÖ.
• úirketin tüm birimleri arasÖnda tam bir entegrasyon
saølandÖøÖ için yönetsel kararlarÖ doørudan etkileyecek deøerli veriler elde edilmesi için gerekli ortam yaratÖldÖ.
• Tüm süreçlerde zamandan tasarruf elde edildi.
Aytaç, IFS ortamÖna geçerek
verimliliøini ve küresel
rekabet gücünü artÖrdÖ
Toplam 852 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, Et, Süt, Yem ve HayvancÇlÇk
tesislerinde sürdürdüºü faaliyetlerle, özellikle çarküteri pazarÇnda Türkiye’nin en
çok tanÇnan markalarÇ arasÇnda yer alan ve bölgesel liderlikleriyle öne çÇkan Aytaç,
yurtiçindeki gücünü yurtdÇçÇna da taçÇyan kuruluçlar arasÇnda yer alÇyor. Aytaç’Çn et
mamulleri özellikle Kuzey Irak ve Ortadoºu ülkelerine; su, meyve suyu ve bisküvi baçta
olmak üzere diºer gruplardaki ürünleri de baçka birçok ülkeye ihraç ediliyor. YakÇn
zamanda Belçika’da hizmete girecek olan et fabrikasÇ ile bölgenin en büyük et içleme
tesislerinden birine de sahip olmayÇ planlayan kuruluç, böylece Avrupa hedeϔlerini de
gerçekleçtirmeye hazÇrlanÇyor. 2004 yÇlÇnda, küresel hedeϔlerine hÇzla koçan bir kuruluç
olarak kurumsal yapÇsÇna yakÇçan bir ERP platformuna geçmeye karar veren Aytaç,
kendisini geleceºe taçÇyacaºÇna ve beklentilerini en iyi çekilde karçÇlayacaºÇna inandǺÇ
IFS platformuna geçmeye karar verdi. Geçiçle birlikte kurumsal verimliliºinde yüzde
30 artÇç elde eden Aytaç, kalite süreçlerini iyileçtirdi, zamandan ve kaºÇt tüketiminden
ciddi oranda tasarruf elde etti, sipariç ve üretim süreçlerinde insana baºlÇ hatalarÇ
minimuma indirdi, kurum içi iletiçimi güçlendirdi ve anlÇk raporlama özellikleri
sayesinde hÇzla deºiçebilen piyasa koçullarÇna uyum saºlama yeteneºini artÇrarak
daha saºlÇklÇ kararlar alÇnmasÇnÇ saºlayan tam entegre bir altyapÇya kavuçtu.
“Maliyetlerinizi, kârlÖlÖøÖnÖzÖ, üretim ve kalite süreçlerinizi
izleyemiyorsanÖz, kuruluûunuz için baûarÖlÖ bir gelecek çizemezsiniz.
Günüme baûlarken kuruluûumuzun hangi noktada olduøunu anlÖk
olarak görebiliyorum, ihtiyacÖm olan gerek mali gerek yönetimle
ilgili tüm raporlarÖ alabiliyorum. Yöneticilerimle birlikte doøru
kararlarÖ verebilmemiz ve geleceøe güvenle yürüyebilmemiz için IFS
güçlü bir platform sunuyor.”
Adil TEKDEMùR-Fabrika Genel Müdürü
• Çok daha doøru verilerden hareketle bütçe planlamasÖ
mümkün oldu.
• Verimlilik arttÖøÖ, maliyetler kontrol altÖna alÖndÖøÖ için
kârlÖlÖk da arttÖ, kârlÖlÖøÖ daha doøru ûekilde ölçmek mümkün hale geldi.
• Hata payÖnÖn azalmasÖyla birlikte yüksek kaliteyi daha
düûük maliyetlerle elde etmek mümkün hale geldi.
• IFS’in geliûtirilebilir yapÖsÖ sayesinde ihtiyaç duyulan yenilikler, raporlar ve özellikler, kÖsa sürede ve kolayca hayata geçirilir oldu.
IFS Modülleri
IFS SatÖû Yönetimi
• IFS SatÖnalma Yönetimi
• IFS Üretim Yönetimi
• IFS Planlama
• IFS Maliyet Yönetimi
• IFS Finans&Muhasebe
• IFS Kalite Yönetimi
• IFS BakÖm Yönetimi
• IFS Doküman Yönetimi
• IFS Ambar Yönetimi
• IFS B2B
IFS Türkiye
Muhittin Üstündaø Sok. No. 47
Koûuyolu - KadÖköy
ùSTANBUL
Tel: +90 (216) 545 96 96
Fax: +90 (216) 545 90 76
www.ifsworld.com/tr
[email protected]
30
aÛustos’10
Soldan saøa: Erol Karaköse (Üretim Muhasebe Müdürü), Adil Tekdemir (Fabrika Genel Müdürü),
Fatih Karacakaya (Üretim Planlama Müdürü), Serhat Dem,rhan (AraûtÖrma Geliûtirme ve Kalite
Müdürü), Göksel Sanbay (IFS Proje Yöneticisi)
.ƒÇ”ÇǦ.‡”‡çǯ–‡ͺͷʹ„‹‡–”‡ƒ”‡Ž‹ƒŽƒòœ‡”‹‡
Žƒ›ƒ…ƒ„‹”ƒŽ–›ƒ’Ǐǜ›‘–—Ǥdz
‰‹•‹‹‘Ž—ç–—”—›‘”†—Ǥo”‡–‹ŽƒŽƒƒ†ƒ‡†‹„‹ŽǦ
—”—Ž—›–ƒ­–ǡò–ǡ‡˜‡ƒ›˜ƒ…ǎǍ–‡•‹•Ž‡”‹†‡
›–ƒ­›Ú‡–‹…‹Ž‡”‹ʹͲͲͶ›ÇŽÇÇÚ‡Ž‹„‹”„ÚŽòòòǡ
‰‹•‹‹ƒ›”Ç…ƒ‘Ž—ç–—”—›‘”†—Ǥڐ‡–‹‹•‡ǡ‹Š–‹›ƒ…Ç‘Ǧ
ͳͲͲͲ—œƒ’‡”•‘‡ŽŽ‡ǡ›‡†‹ƒ›”Nj率–‡†‡ò”‡–‹
‡†‘º”—ƒŽ–›ƒ’ǕǐǕ‡­‡‹­‹‰‡”‡Ž‹ƒ”ƒç–Ç”Ǧ
Žƒ„‹Ž‰‹›‹Šƒ‰‹„‹”‹†‡ƒŽ†ÇºÇƒ„ƒºŽÇ‘Žƒ”ƒˆƒ”Ǧ
‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‹Ž‹›‘”Ǥ”ƒç–Ç”ƒ
‡Ž‹ç–‹”‡˜‡ƒŽ‹–‡òǦ
ƒŽƒ”Žƒ‰‡­‹”†‹Ǥ‡Ž‡–‹Ž‡”‹‡‡ŠÇœŽÇ˜‡‡†‘º”—
ŽÇƒ”ƒ”Žƒ”ƒŽƒ„‹Ž‹›‘”†—Ǥ•ƒ›‡•‹†‡ǡ–‡˜‡­‘‰òǦ
†ò”ò‡”Šƒ–‡‹”Šƒǡ†ò›ƒÇ‡„ò›ò‡–‡‰Ǧ
…‡˜ƒ„ǘ‡”‡„‹Ž‡…‡º‹‡‹ƒ†ÇŽƒ”Ç­Úœò‹•‡‘Ž†—Ǥ
˜‡‹Ž‹”„‹”ƒ›ƒ–ƒ”ƒ’‘”Žƒ”ǏǜǃŽƒ„‹Ž‹›‘”—œǤ‡Ǧ
”‹Ž‡”‹ƒŽÇ‘Žƒ”ƒ‰‹”‹›‘”—œǡ”ƒ’‘”Žƒ”ǏǜǃŽÇ‘ŽƒǦ
”‡›ƒ–ǔǏŽƒ”ǐ†ƒ„‹”‹‘Žƒ›–ƒ­–‡•‹•Ž‡”‹‹ǡ‰ò†‡
”ƒƒŽƒ„‹Ž‹›‘”—œǤdz
͹ͷͲ„ò›ò„ƒçǡʹ„‹ͷͲͲò­ò„ƒçŠƒ›˜ƒ‡•‹‹
ERP altyapÇsÇna geçme süreci
˜‡›ÇŽ†ƒ͸Ͳ„‹–‘Šƒ›˜ƒ‹çŽ‡‡ƒ’ƒ•‹–‡•‹‡•ƒŠ‹’
ʹͲͲͷ›ÇŽÇ„ƒçǐ†ƒ›–ƒ­ǡ—œƒŽƒ”Ç‹Ž‡„‹”Ž‹–‡ǡ‹ç
‘Ž†—º——„‡Ž‹”–‹›‘”Ǥ‡•‹•Ž‡”†‡…ƒŽÇŠƒ›˜ƒ„‡•Ž‡Ǧ
ƒÇç•ò”‡­Ž‡”‹‡‰Ú”‡ƒŽ‹›‡––ƒ‹„‹›ƒ’ƒ„‹Ž‡‹­‹
“Otomasyon projesi”
‡•‹†‡‡•‹‡ŠƒœÇ”Žƒƒ•ÇƒǡŠƒœÇ”’ƒ‡–‡–˜‡
‰‡”‡Ž‹Ú­ƒŽÇ珃Žƒ”ƒ„ƒçŽƒ†ÇǤ‡–ƒ›ŽÇ„‹”ڐ­ƒŽÇçǦ
ƒ–‹Šƒ”ƒ…ƒƒ›ƒǡǯ‹•ƒºŽƒ†ÇºÇ‰‡Ž‹ç–‹”‡Úœ‡ŽǦ
‡–ò”òŽ‡”‹†‡ȋ•—…—ǡ•ƒŽƒǡ•‘•‹•ǡŒƒ„‘ǡƒ˜—”Ǧ
ƒÇƒ”†Ç†ƒʹͲͲ͸›ÇŽÇ†ƒƒŽ–›ƒ’Ç•Çϐ‹‹Ž‡
Ž‹Ž‡”‹­‘›ò•‡‘Žƒ‡•‡ƒŽ–›ƒ’Ç•ƒ›‡•‹†‡ǡ–‘Ǧ
ƒǡ’ƒ•–Ç”ƒǡˆò‡†‹ŽǡŠƒ„—”‰‡”ǡ†Ú‡”˜„ǤȌ•‡˜Ǧ
—›‰—Žƒƒ›ƒƒŽÇ†ÇǤ
ƒ•›‘”‘Œ‡•‹ǯ‹†‡„ƒçŽƒ––ǍŽƒ”ǐǘ‡„—‘—†ƒ‘ŽǦ
‹›ƒ–ǐƒƒ†ƒ”–ò‹çŽ‡Ž‡”„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”‘–”‘Žò†‡
ǯ‹„‹”‹Ž‡”ƒ”ƒ•Ç†ƒ•ƒºŽƒ†ÇºÇ‰ò­Žò‡–‡‰”ƒ•›‘
†—­ƒ›‘ŽƒŽ†ÇŽƒ”ǐǕڛŽò›‘”ǤDzƒŽ‡†‡˜ƒ‡†‡Ǧ
‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‹Ž‹›‘”Ǥ
•ƒ›‡•‹†‡ǡŠƒƒ††‡Šƒ”‡‡–Ž‡”‹‹†‡‘–”‘ŽƒŽǦ
–‘ƒ•›‘”‘Œ‡•‹ǯ‹†‡‹Ž‡‰‡Ž‹ç–‹”‹›‘”—œǤòòǦ
›–ƒ­ǡŠƒƒ††‡–‡†ƒ”‹‹†‡ò”‡–‹‡ǡƒŽ‹›‡†‡
–ǐƒƒŽ†ÇºÇÇ„‡Ž‹”–‡”ƒç–Ç”ƒ
‡Ž‹ç–‹”‡˜‡ƒŽ‹–‡
”‡–‹•ò”‡…‹†‡ǡˆƒƒŽ‹›‡–Ž‡”‹‰‡”­‡Ž‡ç–‹º‹Š‡”‘Ǧ
’ƒœƒ”Žƒƒ›ƒǡ›ƒ‹Dzò”‡–‹†‡•‘ˆ”ƒ›ƒƒ†ƒ”ƒŽ‹Ǧ
ò†ò”ò‡”Šƒ–‡‹”Šƒǡ„—ƒœƒÇÇ•ƒºŽƒ†ÇŽƒ”Ç
–ƒ›ƒǡ›ƒ‹„‹”ò”òò–ƒ”–ǏÇǡ„‹””‡­‡–‡‹‘Ž—ç–—Ǧ
–‡dz‰ƒ”ƒ–‹•‹‹˜—”‰—Žƒ„‹”—”—Ž—çǤ—ƒŽƒ›Ççǐdžƒǡ
ƒŽ‹–‡òœ‡”‹†‡†‡‡–‹Ž‹‘Ž†—º—ƒ†‹ƒ–­‡‹›‘”ǣ
”—Žƒ•ÇŠƒ‰‹‘–ƒ†ƒ‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‹Ž‹ç•‡‘‘–ƒ›ƒ
ͳͻͻͻ›ÇŽÇ†ƒŽ—•Žƒ”ƒ”ƒ•Ç
Ǧ
DzY”‡º‹ƒŽ‹–‡ò†ò”Žòºòǡ•ƒ–ǐƒŽƒ„‹”‹‹†‡ƒǦ
„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”—”—›‘”—œǤòœ‡”‹†‡‡”ƒ‰‡Ž‹ç–‹”‹›‘Ǧ
ͻͲͲͳ„‡Ž‰‡•‹›Ž‡–‡•…‹Ž‡––‹”‹çǤ›–ƒ­ǡ‰Ç†ƒǦ
ŽÇƒ„‹”Šƒƒ††‡›‹òœ‡”‹†‡‘–”‘Ž‡†‡„‹Ǧ
”—œǡ‘‡”ƒŽƒǯ‹–‡‡Ž‹†‡‘Žƒ•ƒŠƒ†ƒ˜‡”‹ƒŽǦ
†ƒŠ‹Œ›‡˜‡•ƒ‹–ƒ•›‘•–ƒ†ƒ”–Žƒ”ǐ†ƒ–‡‡Ž‘–Ǧ
Ž‹”ŠƒŽ‡‰‡Ž†‹Ǥ‡’‘†ƒ‹‹ç‹ǡƒ”–ǍƒŽ‹–‡ò†ò”ŽòºòǦ
ƒÚœ‡ŽŽ‹º‹‹—ŽŽƒÇ›‘”—œǤ‹º‡”’”‘‰”ƒŽƒ”Ç›Ǧ
”‘Ž•‹•–‡‹‘Žƒ”ƒƒ„—Ž‡†‹Ž‡˜‡ò”‡–‹…‹Ž‡”ƒ­Ç•Ç†ƒ
†‡‰‡Ž‡ƒƒŽ‹œ‹‰‹”‡†‡ƒŽÇ–‡•Ž‹ƒŽÇ’ò”‡–‹‡
Žƒ­‘”ƒŠƒ–•ƒºŽƒ›ƒƒ›ƒ…ƒºÇÇœ„‹”Úœ‡ŽŽ‹„—Ǥ”‘Œ‡
­‘Ú‡Ž‹‘Žƒȋ”‹–‹‘–”‘Ž‘–ƒŽƒ”ǐǦ
˜‡”‡‹›‘”Ǥ—ǡò”òƒŽ‹–‡‹œ†‡‹•–ƒ†ƒ”–Žƒ”Ǎ‘”—Ǧ
ŠƒŽ‡†‡˜ƒ‡†‹›‘”˜‡„‹œ‹Š–‹›ƒ­†—›†—º——œ•ò”‡Ǧ
†ƒ‡ŠŽ‹‡ƒŽ‹œŽ‡”‹Ȍ•‹•–‡‹‹†‡‹Ž—›‰—Žƒ›Ç…ÇŽƒǦ
›ƒ„‹Ž‡‹œ‹­‹•‘†‡”‡…‡Ú‡Ž‹„‹”‘—ǤڛŽ‡Ǧ
…‡†‡†‡˜ƒ‡†‡…‡Ǥdz
”ǐ†ƒ„‹”‹Ǥ—Úœ‡ŽŽ‹Ž‡”‹•ƒ›‡•‹†‡†‡›–ƒ­ǡò”‹Ǧ
…‡ǡò”òòˆƒ„”‹ƒ‹­‡”‹•‹†‡‹Šƒ”‡‡–‹‹†‡‘–”‘Ž
•‘”ƒ•Ç†ƒƒŽœ‡‡’ŽƒŽƒƒ˜‡ƒ„ƒ”›Ú‡Ǧ
›‡’ƒœƒ”ǐ†ƒ•‡–Ú”ò‹‹Ž‹†‡”ϐ‹”ƒ•Ç†ƒ„‹”‹‘ŽƒǦ
ƒŽ–ǐƒƒŽÇ瑎—›‘”—œǤdz
–‹‹•ò”‡­Ž‡”‹‹†‡Ç•ƒŽ†ÇºÇƒ†‹ƒ–­‡‡ƒ”ƒǦ
”ƒÚ‡­ÇÇ›‘”Ǥ›”Ç…ƒ„ƒœÇ„ÚŽ‰‡Ž‡”†‡ƒ­Çƒ”ƒ‹Ž‡Ž‹Ǧ
o”‡–‹ŽƒŽƒƒò†ò”òƒ–‹Šƒ”ƒ…ƒƒ›ƒ†ƒƒŽǦ
…ƒƒ›ƒǡƒ”–ǍƒŽÇ•–‘†—”———‘Žƒ›…ƒ‰Ú”‡„‹ŽǦ
†‡”Ž‹º‡–‡„ƒçǐƒ•ƒŠ‹’­ÇÇ›‘”Ǥ
œ‡‡‹œŽ‡‡„‹Ž‹”Ž‹º‹‘—•—†ƒç—Žƒ”Ç•Ú›Žò›‘”ǣ
†‹Ž‡”‹‹•Ú›Žò›‘”ǣDz”–Ǎ•–‘–ƒ‹„‹‹œ‹›ƒ’ƒ­‘
Yœ‡ŽŽ‹Ž‡—œ‡›”ƒ˜‡”–ƒ†‘º—òŽ‡Ž‡”‹‡‡–ƒǦ
Dzǯ–‡ò”‡–‹‹­‹†‡—ŽŽƒ†ÇºÇÇœ–òƒ–ÇƒŽœ‡Ǧ
‘Žƒ›Žƒç–ÇǤ
džƒ†ƒǡڜ‡ŽŽ‹Ž‡çƒ”ò–‡”‹ò”‡–‹‹†‡ƒ–Ǧ
—ŽŽ‡”‹‹Š”ƒ­‡†‡›–ƒ­ǯǐ•—ǡ‡›˜‡•—›—˜‡„‹•òǦ
‡Ž‡”‹‹ǡŠƒ––ƒƒ„ƒŽƒŒÇ†ƒ’ƒ”–‹—ƒ”ƒ•Ç›Žƒ„‡”ƒǦ
ÇŽƒ”•ò”‡­‹­‡”‹•‹†‡‹Š–‹›ƒ­Žƒ”ƒ˜‡ò疇”‹‹–ƒŽ‡Ǧ
˜‹„ƒç–ƒ‘Žƒòœ‡”‡†‹º‡”‰”—’Žƒ”†ƒ‹ò”òŽ‡”‹†‡
„‡”‹œŽ‡›‡„‹Ž‹›‘”—œǤGœŽ‡‡„‹Ž‹”Ž‹•ƒ›‡•‹†‡—ŽŽƒÇǦ
„‹‡‰Ú”‡†‡º‹ç‡„‹Ž‹›‘”Ǥ‹”ƒ…Ç„‹„‡”‹ͶͲ­‡ç‹†‹˜ƒ”Ǥ
„‹”­‘òŽ‡›‡‹Š”ƒ­‡†‹Ž‹›‘”Ǥ
‡‡Žò†ò”—”ƒ–”Ǧ
ŽƒƒŽœ‡‡‹ƒŽ‹›‡–‹‘ò”ò‹­‹‰‹”‹Ž‡„‹Ž‹›‘”ǤƒǦ
‹›ƒ•ƒ†ƒ–ƒŽ‡’‰Ú”‡›‡ǡ„‡º‡‹Ž‡‹ç„‹”ƒ–Ç
†‡ǡ†ò›ƒ’ƒœƒ”Žƒ”ǐ†ƒ‹‹††‹ƒŽƒ”ǐdžƒç—•ÚœŽ‡”Ǧ
‹ƒ›ÇƒŽœ‡‡›‹‹‹ƒ›”Ç–‡†ƒ”‹­‹†‡ƒŽÇ›‘”•ƒÇœǡ
•–‘–ƒƒŽÇ›‘”Ǥ‹œ†ƒŠƒÚ…‡„——–‡•ƒ†òˆ‡†‡’‘†ƒ
Ž‡Úœ‡–Ž‹›‘”ǣDzƒÇ„‹”‰‡Ž‡…‡–‡ƒ­ÇŽÇçǐlj‡”­‡Ž‡çǦ
„‹”‹͵Ž‹”ƒǡ†‹º‡”‹ͷŽ‹”ƒ‹•‡ǡŠƒ‰‹•‹—ŽŽƒÇŽ†Ç›•ƒ•Úœ
‰‡œ‡”‡›ƒ†ƒ•ƒ›ÇŽƒ”†ƒ‰Ú”ò›‘”†—Ǥ”–Ǎ•–‘
–‹”‡…‡º‹‹œ‡Ž­‹ƒǯ†ƒ‹‡–ˆƒ„”‹ƒÇœÇŠ‹œ‡–‡‰‹”Ǧ
‘—•—’ƒ”–‹ƒŽ‹ƒŽ‹›‡–‹‹‘„‡Ž‹”Ž‹›‘”Ǥ•ƒ›‡Ǧ
Šƒ”‡‡–Ž‡”‹‹­‘›ƒÇ†ƒ–ƒ‹’‡†‡„‹Ž‹›‘”—œ˜‡ŠÇœǦ
‡•‹›Ž‡˜”—’ƒƒ›ƒºÇÇœÇ†ƒ‰ò­Ž‡†‹”‹ç‘Žƒ…ƒºÇœǤ
•‹†‡ϐ‹‹Ž‹ƒŽ‹›‡–‹‰Ú”‡„‹Ž‹”ŠƒŽ‡‰‡Ž‹ç‘ŽƒÇœ•‘
ŽÇƒ”ƒ”ƒŽƒ„‹Ž‹›‘”—œǤdz
˜”—’ƒǯÇ‡„ò›ò‡–‡‰”‡‡–ˆƒ„”‹ƒŽƒ”ǐ†ƒ„‹Ǧ
†‡”‡…‡Ú‡Ž‹ǤƒŠƒÚ…‡ƒ—‡Ž‘Žƒ”ƒ‰‡”­‡Ž‡çǦ
ƒ–‹Šƒ”ƒ…ƒƒ›ƒǡ…ƒʹͲͳͲ‹–‹„ƒ”‹›Ž‡Šƒ›ƒ–ƒ‰‡­‹”Ǧ
”‹‘Žƒ…ƒ„—‹çŽ‡–‡‹œ†‡˜”—’ƒòŽ‡Ž‡”‹„ƒç–ƒ‘ŽǦ
–‹”†‹º‹‹œƒŽ‹›‡–­ƒŽÇ珃Žƒ”ǐ†ƒ‘”–ƒŽƒƒƒŽ‹›‡–Ǧ
†‹Ž‡”‹ƒÇÚ‡–‹‹‘†òŽò‹Ž‡„ƒÇ‰‹†‡”Ž‡”‹Ǧ
ƒòœ‡”‡”–ƒ†‘º—òŽ‡Ž‡”‹˜‡ò”Á—Š—”‹›‡–Ǧ
Ž‡”Ž‡Š‡•ƒ’Žƒƒ›ƒ’ƒ„‹Ž‹›‘”†—Ǥ”–ǍŠƒ‰‹’ƒ”–‹ƒǦ
‹†‡ƒ›”Çç–Ç”ƒ›Ç˜‡†‡–ƒ›Žƒ†Ç”ƒ›ÇŠ‡†‡ϐŽ‡†‹Ž‡”‹Ǧ
Ž‡”‡†‡Ç”ÇœÇ‡–˜‡‹Ž‡”‹‹çŽ‡‹ç‡–ò”òŽ‡”‹‹Š”ƒ…ƒ–Ç
­ƒƒŽ‘Ž—çǡ„——ƒ›”ǃ›”ljڔ‡„‹Ž‹›‘”—œǤdz
‹„‡Ž‹”–‹›‘”ǤƒÇÚ‡–‹‹‘—•——„ƒÇ–ƒǦ
”ƒˆÇ†ƒ­ƒŽÇ烐Žƒ”‹­‹†‡ƒ›”Ç„‹”ڐ‡‹‘Ž†—º——
›ƒ’ƒ›Ç’ŽƒŽÇ›‘”—œǤdz
“KaºÇt ortamÇndan elektronik ortama geçiç”
„‡Ž‹”–‡‡”Šƒ–‡‹”Šƒ‹•‡‘—›ƒ•ò”‡­–ƒ‹„‹ƒǦ
ERP ihtiyacÇ nasÇl ortaya çÇktÇ?
”‘Žƒ”ƒÚ•‡˜‡‡”Šƒ–‡‹”Šƒǡ„ƒçƒ„‹”ڐ‡Ǧ
­Ç•Ç†ƒ›ƒŽƒçǛ‘”ǣDzƒÇ†ƒ•‘”—Ž—ƒ”ƒ†ƒçŽƒǦ
›–ƒ­—Šƒ•‡„‡ò†ò”ò”‘Žƒ”ƒÚ•‡ǡǯ‡‰‡­Ǧ
Ž‹‘—›ƒǡ”‡­‡–‡˜‡ƒŽ‹–‡†‘òƒŽƒ”ǐǐǯ‡†ƒŠ‹Ž
”ǏǜǐŠƒ›ƒ–ǐǍ‘Žƒ›Žƒç–Ç”ƒ…ƒǡò”‡–‹˜‡”‹Ž‹Ž‹º‹Ǧ
‡†‡Ú…‡ƒŽ‹›‡–Ž‡”‹‹œƒƒÇ†ƒ˜‡ƒŽÇ‘Žƒ”ƒ
‡†‹Ž‡•‹›Ž‡„‹”Ž‹–‡‡Ž†‡‡†‹Ž‡˜‡”‹Ž‹Ž‹º‡˜‡–ƒ•ƒ”Ǧ
‹œ†‡ƒ–ÇŽƒ”Ç‘Žƒ…ƒ„‹”‘†òŽ„—Ǥ‹”’ƒ”­ƒÇ„‹”
–ƒ‹’‡–‡‹­‘‰ò­‘Ž†—º——Šƒ–Ç”Žƒ–ƒ”ƒ„‹”
”—ϐŽƒ”ƒ†‡º‹‹›‘”Žƒ”ǤY”‡º‹ǯ‡‰‡­‹Ž†‹–‡•‘”ƒǡ
›ÇŽ‹­‹†‡ƒ­†‡ˆƒ‰‡”‡–‹º‹‹˜‡†‘Žƒ›Ç•Ç›Žƒ‡ƒ†ƒ”
’Žƒ–ˆ‘”—ƒ‰‡­‡ƒ”ƒ”ǃŽ†ÇŽƒ”ÇʹͲͲͶ›ÇŽÇƒ†ÚǦ
ƒŽ‹–‡†‘òƒŽƒ”ǐǐ‹œƒƒ”çǎǺdžƒºÇ–Ǐdžƒ‘”Ǧ
”‹–‹Ž‹‹––‡•–‘–—–—Žƒ•Ç‰‡”‡–‹º‹‹„—‘†òŽ•ƒǦ
ò›‘”ǣDzʹͲͲͶ›ÇŽÇ†ƒƒŽ‹›‡–Ž‡”‹‹œ‹–ƒ‹„‹‹†ƒŠƒ
–ƒ†ƒƒŽ†Ç”ÇŽÇçǤ‡”‡•‡†‹„‹”‹‹‹Ž‡‹Ž‰‹Ž‹‘Žƒ
›‡•‹†‡‰Ú”‡„‹Ž‡…‡º‹œǤdz
•ƒºŽÇŽÇ›ƒ’ƒ‘—•—†ƒ‡†‹‹œ‡•‘”—Žƒ”•‘”ƒǦ
Ç•Çǡ‡†‹„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”ǐ†ƒƒ­ƒ”ƒǡ‹Ž‰‹Ž‹’”‘•‡†ò”Ž‡”‹
ƒ–‹Šƒ”ƒ…ƒƒ›ƒǡǯ‹•‡­‡‡†‡Ž‡”‹‹„ƒçǐ†ƒ
›ƒ„ƒçŽƒ†ÇǤY…‡ƒ›„‹––‹º‹†‡ƒŽ‹›‡–Ž‡”‹‹œ‹ƒ•ÇŽ
•‹•–‡òœ‡”‹†‡‰Ú”‡„‹Ž‹”ŠƒŽ‡‰‡Ž‹çǤ
‰‡Ž‹ç–‹”‡Úœ‡ŽŽ‹Ž‡”‹‰‡Ž†‹º‹‹˜—”‰—Ž—›‘”Ǥǯ‹ƒ­Ç
‰Ú”‡„‹Ž‹”‹œ†‹›‡†òçò†òǡ•‘”ƒ„——Žƒ›‡–‹‡Ǧ
o”‡–‹ŽƒŽƒƒò†ò”òƒ–‹Šƒ”ƒ…ƒƒ›ƒǡ‡•‹•‹•Ǧ
˜‡‡•‡›ƒ’ǕǍƒ”ƒ”˜‡”‡Ž‡”‹†‡­‘‡–‹Ž‹‘Ž—çǤ
†‹˜‡‹•–‡†‹º‹‹œƒ†ƒ„—„‹Ž‰‹Ž‡”‡‡”‹ç‡„‹Ž‡‘—Ǧ
–‡†‡”ƒ’‘”Žƒƒ‘ŽƒƒŽƒ”ǐǐ­‘Ç•Ç–ŽÇ‘Ž†—º—Ǧ
ƒ”ƒ…ƒƒ›ƒǡ„—‰ò‡‰‡Ž†‹Ž‡”‹†‡‡ƒ†ƒ”†‘ºǦ
•——‰ò†‡‡‰‡–‹”†‹Ǥ‘”—ǡˆƒ–—”ƒŽƒ”ǐ–ƒ”ƒˆÇÇœƒ
—ǡ”ƒ’‘”Žƒ”ǐ–ƒƒÇÇš…‡Ž‘”–ƒÇ†ƒ­Çƒ”ÇŽƒǦ
”—„‹”ƒ”ƒ”˜‡”‹ç‘Ž†—Žƒ”ǐdžƒŠƒ‹›‹‰Ú”†òŽ‡”‹‹
‰‡­—Žƒçƒ•Ç‡†‡‹›Ž‡›ƒçƒÇ›‘”†—ǤY”‡º‹…ƒ
”ƒŸºÇ–‘”–ƒÇƒ†ÚòƒŽÇ†ÇºÇÇ„‡Ž‹”–‹›‘”ǣDzòǦ
†‡„‡Ž‹”–‹›‘”˜‡•ÚœŽ‡”‹‡çڛŽ‡†‡˜ƒ‡†‹›‘”ǣDzǯ–‡
ƒ›ÇÇͳͷǯ‹‡ƒ†ƒ”ƒŽÇÇÇ›ƒ’–ǺǏǜ„‹”Šƒƒ†Ǧ
›ò„‹”‡‡Šƒ”…ƒ›ƒ”ƒŸºÇ†ƒ†ÚòŽ‡”ƒ’‘”ŽƒǦ
„ò–ò‘†Žƒ”ƒ­Çǡ‹•–‡†‹º‹‹œ›‡”‡ò†ƒŠƒŽ‡‡†‡„‹Ǧ
†‡‹ˆƒ–—”ƒ•Çf—„ƒ–ƒ›ÇÇʹͷǯ‹†‡‡Ž‹‹œ‡‰‡Ž‡„‹Ž‹Ǧ
”ǐ„‹”Ç•Ç—Šƒ•‡„‡›‡ǡ„‹”Ç•Çò”‡–‹’ŽƒŽƒǦ
Ž‹›‘”•——œǤf—ƒ†ƒ‹Ž‰‹G率‹”‹‹ǯ†‡†Ú”–‹ç‹
›‘”†—Ǥƒ–—”ƒŽƒ”Ǎƒ›†‡–‡†‡†‡‰‹†‡”˜‡ƒŽ‹›‡–Ǧ
ƒ›ƒ‰‡Ž‹›‘”†—Ǥ—Šƒ•‡„‡„—”ƒ’‘”Žƒ”†ƒŠƒ”‡‡–Ž‡
­ƒŽÇçǛ‘”˜‡„ò–ò‰‡Ž‹ç–‹”‡‹Š–‹›ƒ­Žƒ”ǏǜDŽ—‡‹’
Ž‡”‹œƒƒÇ†ƒ˜‡†‘º”—„‹”燍‹Ž†‡‰Ú”‡‹œ‹•ƒºǦ
ƒ—‡Ž‘Žƒ”ƒƒŽ‹›‡–Š‡•ƒ„ǭǍƒ”Ç›‘”˜‡‡†‹„‹ŽǦ
ŠÇœŽƒƒ”çǎƒ›ƒ„‹Ž‹›‘”Ǥdz
Daha fazla bilgi için, [email protected] adresine e-posta atabilir ya da www.ifsworld.com/tr adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
aÛustos’10
31
BULUT GÜNLÜöÜ
Maliyet AvantajÜ Bulutu HÜzlÜ
YaygÜnlaítÜracak
Krizden çÐkmanÐn V’mi W’mu weklinde olacaÃÐ tartÐwÐlÐrken
wirketler için sabit giderleri ve üretim maliyetleri için kesin
çözümler bulmalarÐnÐn gereÃi tartÐwmasÐz bir hal alÐyor.
IBM’in bu konuda çözümleri var.
IT Advisor
K
”‹œŽ‡„‹”Ž‹–‡ç‹”‡–Ž‡”‹ƒŽ‹›‡–Ž‡”‹‹ƒœƒŽ–ƒ‹­‹–‡‘Ž‘Œ‹›‡†ƒŠƒˆƒœŽƒ„ƒçǦ
˜—”ƒ›ƒ„ƒçŽƒƒ•Çƒ„—Ž‡†‹Ž‡„‹”–”‡†Ǥò”‡‹ƒ–Ççò†ò”ò”Ǧ
…ƒ—Ž—–ǡ‘ϐ‹•ƒŽƒÇ†ƒ›òœ†‡ͺͲǡ‡‡”Œ‹˜‡•‘º—–ƒƒŽ‹›‡–Ž‡”‹†‡›òœ†‡͸Ͳ
‘”ƒÇ†ƒ–ƒ•ƒ””—ˆ‡–‡ǡƒ’ƒ•‹–‡•‹‹͵ƒ–†ƒŠƒ˜‡”‹Ž‹—ŽŽƒƒ‰‹„‹•‘—­Žƒ”ƒ—ŽƒçƒǦ
›Ç•ƒºŽƒ›ƒ„—Ž—–„‹Ž‰‹‹çŽ‡‹‘ç—ŽŽƒ”ƒ˜‡„—‡–‹Ž‡”‹‡„ƒºŽÇ‘Žƒ”ƒŠÇœŽÇ„‹”„ò›ò‡•‡”Ǧ
‰‹Ž‡‡•‹‹„‡Ž‹›‘”Ǥ
IBM’in bulut tarafÇndaki stratejisi neleri kapsÇyor?
Ǣڜ‡Ž˜‡‰‡‡Ž„—Ž—––‡‘Ž‘Œ‹•‹†‡•—†—º—Š‹œ‡–Ž‡”Ž‡ǡ—œ—•ò”‡†‹”•‡–Ú”†‡Ž‹†‡”
‘——†ƒ„—Ž——›‘”˜‡•–”ƒ–‡Œ‹Ž‡”‹‹„—›Ú†‡‘Ž—ç–—”—›‘”Ǥ—”—Ž—玃”ǐ‡†‹„—Ž—–
•‹•–‡Ž‡”‹‹—›‰—ŽƒƒŽƒ”ǐƒǡ‘”–ƒŽƒ”ǐǛ‡‹†‡–ƒ•ƒ”ŽƒƒŽƒ”Ç‹­‹›‘ŽŠƒ”‹–ƒ•Ç‘Ž—çǦ
–—”ƒŽƒ”ǐƒ›ƒ”†Ç…Ç‘Ž—›‘”Ǥ’‡”ƒ•›‘˜‡”‹Ž‹Ž‹º‹‹˜‡–ƒ•ƒ””—ϐŽƒ”ǐǃ”–ǔǛ‘”Ǥò疇”‹Ž‡Ǧ
”‹‹†‹ƒ‹–‡‘Ž‘Œ‹‘”–ƒÇÇ†‡•–‡Ž‡‡‹­‹‰‡”‡Ž‹‘Žƒ•——…—Žƒ”ǘ‡†‡’‘Žƒƒ‘Ǧ
ŽƒƒŽƒ”ǐǒŽƒŽƒƒ•Çƒǡ›ƒ’ÇŽƒ†Ç”ƒ•Çƒ˜‡–‡•–‡–‡•‹‡†‡•–‡‘Ž—›‘”Ǥ——‹­‹—œǦ
ƒŽÇ†òœ‡›‹†‡‹„‡…‡”‹Ž‡”‹‹ǡ›Ú–‡Ž‡”‹‹ǡ”‡Š„‡”Ž‹º‹‹˜‡’”‘Œ‡›Ú‡–‹–‡‹Ž‡”‹‹
’ƒ›ŽƒçǛ‘”Ǥ
ǯ‹•—†—º—‰ò˜‡‹Ž‹”„—Ž—–„‹Ž‰‹‹çŽ‡­ÚœòŽ‡”‹Ǣ‹‘˜ƒ•›‘Žƒ”ÇŠÇœŽƒ†Ç”ƒǡ‹Ǧ
•ƒŽƒ”Ç„‹”„‹”‹‡„ƒºŽƒƒǡ‡–‹˜‡›ƒ”ƒ–Ç…Ç„‹”Š‹œ‡–‘†‡Ž‹•ƒºŽƒƒ‘—•—†ƒç‹”Ǧ
‡–Ž‡”‡›ƒ”†Ç…Ç‘Ž—›‘”Ǥ
Maliyet tarafÇnda saºlanan avantaj, bulut için ne tür bir geniçleme imkanÇ yaratÇyor?
—Ž—–•–”ƒ–‡Œ‹•‹ǡƒŽ‹›‡–Ž‡”…‡’Š‡•‹†‡„‡Ž‡‡†‹ƒ˜ƒ–ƒŒŽƒ”•ƒºŽƒƒ–ƒǤƒ›Žƒçǎƒ
ƒ›ƒŽƒ”LjƒœŽƒŽƒç–Ǎ­ƒǡ‹ç‰ò…òƒŽ‹›‡–Ž‡”‹†‡‹ƒ”–Ç琇”‡†‡›•‡•ÇˆÇ”ƒ‹‹›‘”Ǥ—‘†‡ŽǦ
†‡›ƒ’ÇŽƒƒ‹çŽ‡–‡Ž‡”ǡ‘ϐ‹•ƒŽƒÇ†ƒ›òœ†‡ͺͲǡ‡‡”Œ‹˜‡•‘º—–ƒƒŽ‹›‡–Ž‡”‹†‡›òœǦ
†‡͸Ͳ‘”ƒÇ†ƒ–ƒ•ƒ””—ˆ‡–‡ǡƒ’ƒ•‹–‡•‹‹͵ƒ–†ƒŠƒ˜‡”‹Ž‹—ŽŽƒƒ‰‹„‹•‘—­Žƒ”ƒ
—Žƒçƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ
ǡ†ƒŠƒÚ…‡‹’ƒœƒ”–ƒŠ‹Ž‡”‹†‘º”—Ž–—•—†ƒǡʹͲͲͺ›ÇŽÇ†ƒͶ͹‹Ž›ƒ”†‘Žƒ”‘Žƒ
„—Ž—–„‹Ž‹ç‹‹’ƒœƒ”ǐǐǡ›ÇŽ†ƒ›òœ†‡ʹͺǯŽ‹„ò›ò‡›Ž‡ʹͲͳʹ›ÇŽÇ†ƒͳʹ͸‹Ž›ƒ”†‘Žƒ”ƒ—Ǧ
Žƒçƒ…ƒºÇÇڐ‰Ú”ò›‘”Ǥ
IBM’in bulut hizmetlerinin sunumu ile ilgili nasÇl bir yaklaçÇmÇ bulunuyor?
ǯ‹—Ž—–‹Ž‰‹‹çŽ‡‘—•—†ƒ‹Š‹œ‡–Ž‡”‹‹‹‹‰”—’–ƒ†‡º‡”Ž‡†‹”‡‰‡”‡‹”Ǥ‹Ǧ
”‹…‹‰”—’–ƒ‡†‹Úœ‡Ž„—Ž—–‘”–ƒÇÇ—”ƒ‹•–‡›‡—”—Žƒ”ƒ˜‡›ƒ‰‡‡Ž„—Ž—–Š‹œ‡–‹
•ƒºŽƒ›ƒ…ƒ‘Žƒ—”—Žƒ”ƒƒŽ–›ƒ’ÇŽƒ”ǐǑŽ—ç–—”ƒ‹­‹‰‡”‡•‹‹†—›†—Žƒ”Ç›ƒœÇŽÇ˜‡
†‘ƒÇ–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹‹•ƒºŽƒƒ˜‡†ƒÇ珃ŽÇŠ‹œ‡–Ž‡”‹›‡”ƒŽƒ–ƒ†Ç”Ǥ
G‹…‹‰”—’–ƒ‹•‡ǡǯ‹‡†‹–‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹‹Ž‡‘Ž—ç–—”†—º—„—Ž—–‘”–ƒŽƒ”ǐ†ƒ
—”—•ƒŽò疇”‹Ž‡”‹‡•ƒºŽƒ†ÇºÇ„—Ž—–Š‹œ‡–Ž‡”‹†‡•Úœ‡†‡„‹Ž‹”‹œǤ‘•›ƒŽƒº•‡”˜‹•Ž‡”‹ǡ
­‡˜”‹‹­‹›ƒ”†ÇŽƒçƒƒ”ƒ­Žƒ”Çǡ™‡„‘ˆ‡”ƒ•Žƒ”ÇǡƒŽÇ‡•ƒŒŽƒŒƒǡ‡Ǧ’‘•–ƒ˜‡„‡œ‡”‹
Š‹œ‡–Ž‡”–ƒ”ƒˆÇ†ƒ„—Ž—–‘”–ƒÇ†ƒ•——Žƒ–ƒ†Ç”Ǥ—–ò”­ÚœòŽ‡”ǡ„—Ž—–‘”–ƒÇǦ
ƒ—›‰—Ž—º—‡†‡‹›Ž‡Ú…‡Ž‹Ž‡‡Ž‡ƒŽÇÇç–Ç”Ǥ—Ž—–‘”–ƒÇƒ­‘—›‰—„‹”†‹º‡”‹ç›òǦ
ò­‡ç‹†‹‘ŽƒDz—›‰—Žƒƒ‰‡Ž‹ç–‹”‡˜‡–‡•–dzƒŽƒÇ†ƒ†ƒò疇”‹Ž‡”‹‡„—Ž—–Š‹œ‡–Ǧ
Ž‡”‹‹†—›—”—ç–—”Ǥ
32
aÛustos’10
IBM, bulut stratejisinin uygulanmasÇnda
ne noktada bulunuluyor?
›ƒœÇŽÇ –‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹ —ŽŽƒƒ”ƒ —›‰—Ǧ
Žƒƒ ‰‡Ž‹ç–‹”‡ ˜‡›ƒ ŠƒœÇ” ›ƒœÇŽÇŽƒ”ǐÇ
›ƒœÇŽÇ’Žƒ–ˆ‘”Žƒ”ǐ†ƒ­ƒŽÇç–Ç”ƒ‹•Ǧ
–‡›‡—ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”Dzƒœ‘‡„‡”˜‹…‡•dzƒǦ
†ÇƒŽ–ǐ†ƒ•ƒºŽƒƒ‰‡‡Ž„—Ž—–Š‹œ‡–Ž‡”‹Ǧ
†‡†‡—›‰—‘ç—ŽŽƒ”Žƒ›ƒ”ƒ”Žƒƒ„‹Ž‡–‡Ǧ
†‹”Ž‡”Ǥ
òòòœ†‡ —„Ž‹ ȋG”Žƒ†ƒȌǡ ‡‹
ȋ.‹Ȍǡ‘Šƒ‡•„—”‰ȋ
ò‡›ˆ”‹ƒȌǡ‘›‘
ȋƒ’‘›ƒȌ ‰‹„‹ 燊‹”Ž‡”†‡ „—Ž—– „‹Ž‰‹‹çŽ‡
‡”‡œŽ‡”‹—”ƒǡ‡•‘‘‰‘‰ǯ†ƒ
ƒ­–ÇºÇ ‡”‡œŽ‡ †ò›ƒ ‰‡‡Ž‹†‡ ͳͳ „—Ž—–
„‹Ž‰‹‹çŽ‡‡”‡œ‹‡•ƒŠ‹’„—Ž——›‘”Ǥ
ǡ‡™‘”ǡ‘†”ƒ˜‡‘›‘‰‹„‹ϐ‹Ǧ
ƒ•ç‡Š‹”Ž‡”‹†‡‹ò”‡•‡Ž‡”‡œŽ‡”ƒ”ƒǦ
…ǎǺǛŽƒǢ•ƒƒ–ǡŠƒˆ–ƒ˜‡›ƒ›ÇŽ„ƒœÇ†ƒǡ‰ò˜‡Ǧ
Ž‹˜‡‡•‡„‹Ž‰‹‹çŽ‡ƒ›ƒŽƒ”ǐƒ‰‡”‡•‹Ǧ
‹†—›ƒò疇”‹Ž‡”‡Š‹œ‡–˜‡”‹›‘”Ǥ›”ÇǦ
…ƒ„‹Ž‰‹‘”—ƒŠ‹œ‡–Ž‡”‹†‡•ƒºŽƒ›ƒǡ
”•‡ƒŽ ‹‰‹–ƒŽ ‘Ž—–‹‘• ‹Ž‡ „‹”Ž‹–‡ ŠƒœÇ”Ǧ
Žƒ†ÇºÇǡ›‡‹Ž‹­‹˜‡—ŽŽƒÇÇ‘Žƒ›„—Ž—––ƒǦ
„ƒŽÇ ‹ç —›‰—ŽƒƒŽƒ”Ç ’”‘‰”ƒÇ DzŽ—‡Š‘—Ǧ
•‡dzƒ”ƒ…ǎǺǛŽƒǡ„‘›—–—‡‘Ž—”•ƒ‘Ž•—ǡ„‹”
‹çŽ‡–‡‹ –‡‡Ž ‰‡”‡•‹‹Ž‡”‹‹ ƒ”çǎƒǦ
›ƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ
IBM’in bulutla ilgili rekabet avantajÇ hangi noktada oluçuyor?
ǡ„—Ž—–„‹Ž‰‹‹çŽ‡‘—•—†ƒǡ†‹º‡”ç‹”Ǧ
‡–Ž‡”†‡ˆƒ”ŽÇ„‹”„ƒÇ热Ǖǐƒ•ƒŠ‹’„—Ž—Ǧ
—›‘”Ǥ
‡”‡Ž‹›‡”Ž‡”†‡„—Ž—–„‹Ž‰‹‹çŽ‡•‹•Ǧ
–‡‹‹—ŽŽƒÇŽƒ…ƒºÇ˜‡òœ‡”‹‡‰ò˜‡Ž‹ǡ˜‡Ǧ
”‹Ž‹ ˜‡ ‡•‡ Š‹œ‡– ’Žƒ–ˆ‘”—— ›ƒ’ÇǦ
Žƒ†Ç”ÇŽƒ…ƒºÇ„‹”–‡‡Ž‘Ž—ç–—”ƒ›ÇŠ‡†‡ϐŽ‹Ǧ
›‘”Ǥ‹º‡”•ƒºŽƒ›Ç…ÇŽƒ”‹•‡‰‡‡ŽŽ‹Ž‡‹ç‡—ŽǦ
ŽƒÇ…ǃ”ƒ„‹”‹‹›Ž‡„ƒçŽÇ›‘”˜‡ƒŽ–›ƒ’ǐǐÚǦ
‡‹‹‰Úœƒ”†Ç‡†‡„‹Ž‹›‘”Ǥ
Ǣ ˜‡”‹ ‡”‡œ‹ǡ Š‹œ‡– •ƒºŽƒ›Ç…Ç ˜‡
„—Ž—– •‹•–‡‹ „ƒ”ǐ†Ç”ƒ ò疇”‹Ž‡”‹ ‹­‹ǡ
„—Ž—–„‹Ž‰‹‹çŽ‡†‡‡›‹‹‘Ž—ç–—”ƒ–‡‘Ǧ
Ž‘Œ‹˜‡Š‹œ‡–Ž‡”„‹”‹‹‹†‡›ƒ”ƒ”ŽƒÇ›‘”Ǥ
ǯŽ‡ ­ƒŽÇ烐 狔‡–Ž‡”ǡ ‹çŽ‡–‡Ž‡”‹†‡ ˜‡
‰ò˜‡Ž‹†—˜ƒ”Žƒ”Ç‹­‹†‡‡†‹„—Ž—–„‹Ž‰‹‹çǦ
Ž‡‡”‡œŽ‡”‹‹‘Ž—ç–—”ƒ‡•‡Ž‹º‹‡•ƒǦ
Š‹’‘Ž—›‘”˜‡Úœ‡Ž„—Ž—–‘”–ƒÇÇ•—†—º—
‰ò˜‡Ž‹˜‡‡•‡Ž‹ƒ˜ƒ–ƒŒŽƒ”ǐ†ƒˆƒ›†ƒǦ
ŽƒÇ›‘”Ǥ
IBM’e göre, bulutun hÇzla yaygÇnlaçacaºÇ
alanlar hangileri?
—Ž—–‹Ž‰‹‹çŽ‡ǡڐ…‡Ž‹Ž‹‘Žƒ”ƒ•——…—„‹ŽǦ
‰‹•ƒ›ƒ”Žƒ”—ŽŽƒÇÇ†ƒƒŽ‹›‡–ǡŠÇœǡ‡•‡Ǧ
Ž‹ƒ˜ƒ–ƒŒŽƒ”Ç•ƒºŽƒ›ƒ…ƒ­ÚœòŽ‡”•——›‘”Ǥ
‡‡Ž†‡ǡ ›‡‹ †‡˜”‡›‡ ƒŽÇƒ•Ç ’ŽƒŽƒƒ
­ÚœòŽ‡”ǡ—›‰—Žƒƒ‰‡Ž‹ç–‹”‡˜‡–‡•–­ƒŽÇçǦ
ƒŽƒ”Çǡ‘ϐ‹•—›‰—ŽƒƒŽƒ”Çǡœƒƒœƒƒ­ƒǦ
ŽÇçǒ­‘ˆƒœŽƒ‹çŽ‡‰ò…ò‰‡”‡–‹”‡›ƒ’džƒǦ
‹ —›‰—ŽƒƒŽƒ”ǡ „—Ž—– ‘”–ƒÇ ‹­‹ †ƒŠƒ —›Ǧ
‰—‰Ú”òŽò›‘”Ǥ‹’‹‘Žƒ”ƒ„—Ž—–„‹Ž‹ç‹‹
›ƒ›‰ÇŽƒçƒ•Ç›Žƒ „‹”Ž‹–‡ǡ „ƒœÇ —”—Žƒ”ǐ
›ƒ’ƒ…ƒŽƒ”ǃŽ–›ƒ’Ç›ƒ–ǔǏŽƒ”ǐǐƒœƒŽƒ…ƒºÇǦ
Ç˜‡›ƒ‘”–ƒ†ƒƒŽƒ…ƒºÇÇǡ„‹”„‹Ž‰‹‹çŽ‡‘Ǧ
’‡”ƒ•›‘——›Ú‡–‡‹­‹‰‡”‡Ž‹›ƒ’ÇŽƒǦ
ƒ›ƒ‰‡”‡ƒŽƒ›ƒ…ƒºÇÇڐ‰Ú”‡„‹Ž‹”‹œǤ
——…—„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”‘”–ƒÇ†ƒ‹­ÚœòǦ
Ž‡”‹•ƒƒŽŽƒç–ǔǎƒŽƒ”Ç—­—ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”ǐ­ƒǦ
ŽÇ珃燍Ž‹†‡„‹”†‡º‹ç‹Ž‹º‡›‘Žƒ­ƒƒǦ
Žƒ „‹”Ž‹–‡ǡ „—‰ò ƒ•ƒ ò•–ò „—Ž—–— ‘Žƒ”ƒ
ƒ†Žƒ†Ç”ÇŽƒ­ÚœòŽ‡”ǡ—­—ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”ǐƒǦ
•ƒò•–ò„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”Žƒ”ǐ†ƒ‹‘”–ƒŽƒ”ǐ†ƒƒº
òœ‡”‹†‡ •ƒƒŽŽƒç–ǔǎƒ”ƒ —ŽŽƒÇŽƒ•ÇÇ
‰ò†‡‡ ‰‡–‹”‹›‘”Ǥ ‡•ƒŒŽƒçƒǡ ‘ϐ‹• —›‰—Ǧ
ŽƒƒŽƒ”Çǡ•‘•›ƒŽƒºŽƒ”‰òòòœ†‡‰ò†‡Ǧ
†‡‘Žƒ—­—ŽŽƒÇ…Ç›ƒ›Ú‡Ž‹„—Ž—–Š‹œ‡–Ǧ
Ž‡”‹Ǥ­—ŽŽƒÇ…Ç›ƒ›Ú‡Ž‹„—Ž—–„‹Ž‹ç‹Š‹œǦ
‡–Ž‡”‹›ƒ›‰ÇŽƒçǒ­‡ç‹–Ž‡†‹­‡ǡ˜‡ŠÇœŽÇƒº
„ƒºŽƒ–ÇŽƒ”Ç—…—œŽƒ†Ç­ƒǡ†ƒŠƒƒœ†‘ƒÇǦ
ŽÇ˜‡—…—œ„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”Žƒ”Žƒ†ƒŠƒÚœ‡ŽŽ‹Ž‹‹çŽ‡”‹
‘Žƒ›…ƒ›ƒ’ƒ„‹Ž‹”ŠƒŽ‡‰‡Ž‡…‡º‹œǤ‹ç‹•‡Ž„‹ŽǦ
‰‹•ƒ›ƒ”Ǐǜ†ƒƒ”ƒçǍ›ƒœÇŽÇ›ƒ’ÇŽƒƒǦ
Žƒ”ÇÇ ›Ú‡–‡ œƒŠ‡–‹†‡ —”–—Ž—…ƒºÇǦ
Çœ ڜ‡Ž ›ƒœÇŽÇŽƒ”ǐ Ž‹•ƒ• ƒŽ‹›‡–Ž‡”‹ ‘Ǧ
—•—†ƒ†ƒ‡‘‘‹•ƒºŽƒÇ瑎ƒ…ƒǤ
aÛustos’10
33
KAPAK KONUSU
34
aÛustos’10
IT Advisor
Ak£l Fikir Endüstrisi
Günümüzde adÜnÜzÜ tüm dünyaya duyurmak için ne
büyük sermayelere, ne güçlü bir iíadamÜ olmanÜza,
ne de dev fabrikalara sahip olmanÜza gerek yok.
ArtÜk fabrikalarÜn, yatÜrÜmcÜlarÜn ve binlerce çalÜían
barÜndÜrmanÜn devri kapandÜ. Tek ihtiyacÜnÜz iyi bir
fikir.
aÛustos’10
35
KAPAK KONUSU
G
‡”‹†‡ „Ç”ƒ–ǺǏǜ ‘ ›ÇŽǡ
™‡„ òœ‡”‹†‡ ƒ„—Ž ‰Ú”‡
•‘•›ƒŽ ‘†‡ŽŽ‡”‹ –‡•’‹– ‡–Ǧ
‡Ž‡‰‡­–‹›•‡Úòòœ†‡‹‘›ÇŽ†ƒ
„— ‘†‡ŽŽ‡”‹ ‰‡”­‡ †ò›ƒ›ƒ —›ƒ”ŽƒǦ
ƒŽƒ ‰‡­‡…‡ †‡‡ òòǤ ƒǦ
ƒ›‹Ž‡” •ƒ†‡…‡ 狔‡–Ž‡”‹ǡ Šòò‡–Ǧ
Ž‡”‹˜‡†‹º‡”—”—Žƒ”ǐ›‡”‹‘ŽƒǦ
–ƒ ­ÇÇ’ ŠƒŽƒ ƒ­ÇŽƒ”ƒ †‡‘”ƒ•‹›Ǧ
Ž‡–ƒÇç–Ǻǐ†ƒǡ†Úòç–ò”òŽ‡„‹Ž‹”†‡º‹Ǧ
狏†‡‘”–ƒ›ƒ­ÇÇ›‘”ǤG–‡”‡–‹Ž‡„‹”Ǧ
Ž‹–‡ ›ƒœÇŽÇ ˜‡ ‰Ú”•‡Ž ›ƒ›ÇŽƒ”ǐ ˜‡ ‹Ǧ
Ž‡–‹ç‹†ò›ƒ•ÇÇ†‡‘”ƒ–‹Ž‡ç‡Ǧ
•‹ǡ†‹Œ‹–ƒŽ‘ŽƒŠ‡”燛‡Š‡ƒ–ǎǏǐ
Š‡†‡ƒ–ǎǏ…ÇŽƒ”ǐ—ƒœœƒ‘”ƒǦ
†ƒƒ”–Çç‰Ú•–‡”‡•‹‹†‡„‡”ƒ„‡”‹†‡
‰‡–‹”†‹Ǥ
f‹†‹Ž‡”†‡ ƒ›Ç †Ú‰ò›ò ò”‡–‹Ǧ
†‡‰Ú”‡òòǤŽ‡–”‘‹‘Ǧ
–ƒŒ†ƒ ͵ „‘›—–Ž— „ƒ•Ç›ƒ ƒ†ƒ” „‹”Ǧ
­‘ ˆƒ„”‹ƒ ò”‡–‹ ƒ”ƒ…Çǡ ’‡”ƒ‡Ǧ
†‡•ƒ–Ç狎‡‹ç‹Ž‡”‹Š‹œ‡–‹‡•——ŽǦ
—ç †—”—†ƒǤ ƒ”Žƒ „‹” ˆ‹”‹ ˜‡ „‹Ǧ
”ƒœ —œƒŽÇºÇ ‘Žƒ Š‡”‡•ǡ „‹Ž‰‹•ƒ›ƒǦ
”ǐ†ƒ„‹”ƒ­–—烄ƒ•ƒ”ƒ.‹ǯ†‡ò”‡Ǧ
–‹„ƒ†ÇÇ—ŽŽƒƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ‹”ƒ­‰ò
•‘”ƒƒ’Ǖǐƒ‰‡Ž‡’”‘–‘–‹’‹‹…‡Ž‡Ǧ
›‹’•‘‘ƒ›Ç˜‡”‹…‡†‡ǡŽƒ˜›‡•‹†‡
„‹”ƒ­–—烆ƒŠƒ„ƒ•ƒ”ƒ•‡”‹ò”‡–‹‡
‰‡­‡”‡ǡƒ›Çò”ò†‡›òœŽ‡”…‡›ƒ†ƒ
„‹Ž‡”…‡ŠƒœÇ”Žƒ–ƒ„‹Ž‹›‘”ǤƒƒŽ‹”‘
ˆƒ„”‹ƒŽƒ”†ƒ–ƒ•ƒ”ŽƒÇ’Šƒ›ƒ–ƒ‰‡­‹”‹Ǧ
Ž‡ò”òŽ‡”ǡŠ‡”Šƒ‰‹„‹”ƒŽ–›ƒ’Ç›ƒ†ƒ
‡˜ƒ–‡”‡‰‡”‡†—›ƒ•ÇœÇ–ƒ•ƒ”ŽƒǦ
Ç’ •ƒ–ÇŽƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ ›Ç ƒ†ƒ ›òœŽ‡”…‡
ò疇”‹›‡ Š‹œ‡– ˜‡”‡ ›òŽ‡‹…‹Ž‡”
–ƒ”ƒˆÇ†ƒ—”—Ž—’›òŽ‡‡•‹›ƒ’ÇŽƒ
ò”òŽ‡”ǡ ’”‘Œ‡ •ƒŠ‹„‹‹ ‹•–‡†‹º‹ ‘Ǧ
–ƒ›ƒ–‡•Ž‹‡†‹Ž‹›‘”Ǥ
òòòœ†‡ „— ›Ú–‡Ž‡ ŠƒœÇ”ŽƒǦ
ƒ ˜‡ –ƒ•ƒ”ÇÇ Šƒ›ƒŽ ‰ò…ò›Ž‡ •ÇÇ”Ǧ
ŽÇ ‘Žƒ ‘–‘‘„‹ŽŽ‡”ǡ „‹•‹Ž‡– ’ƒ”­ƒŽƒ”Ç
˜‡Ç•ƒ”Žƒƒ‘„‹Ž›ƒŽƒ”ǡDz‹”‘ˆƒ„Ǧ
”‹ƒŽƒ”†ƒdzò”‡–‹Ž‹›‘”Ǥ‘º”—†ƒò”‡–‹Ǧ
‡ ‰‡­‡ ˜‡ Š‡”Šƒ‰‹ „‹” ˆ‹ƒ•ƒ
›ƒ †ƒ ƒ”ƒ­ ‰‡”‡–‹”‡›‡ ˆ‹‹”Ž‡” •ƒǦ
›‡•‹†‡ǡ›òœ„‹Ž‡”…‡Dz‰ƒ”ƒŒ–ƒ‹”…‹•‹Ǧ
‹dz –‘’Ž— ’‘–ƒ•‹›‡Ž‹ǡ ò”‡•‡Ž ’‹›ƒǦ
•ƒ›ƒ ƒ­ÇŽƒ òœ‡”‡Ǥ •‹†‡ „‹” ™‡„
’”‘Œ‡•‹‹„ƒçŽƒ‰Ç…ǐǖƒ”‹ˆ‡†‡Dz†‹Ǧ
œò•–ò„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”Ç‘Žƒò­‰‡­dzǡ狏†‹Ǧ
Ž‡”†‡ „‹” †‘ƒÇ 狔‡–‹‹ †‡ ƒ­ÇǦ
Žƒƒ•Ç‘Žƒ”ƒ—ŽŽƒÇŽƒ„‹Ž‹”Ǥ
Ölçek Yok, GiriÞim Var
”‘ˆ‡•Ú”ò ”‹… ˜‘ ‹’’‡Žǡ †‘Ǧ
ƒÇŽƒ”ǐ ‰‹––‹­‡ ›ƒœÇŽÇƒ „‡œ‡”
„‹” ŠƒŽ ƒŽƒ•Ç 燍Ž‹†‡ ‘—›— ڜ‡–Ǧ
Ž‹›‘”Ǥ ‡•‡Ž‡ ‰òòòœ†‡‹ †‘ƒÇǦ
36
aÛustos’10
Žƒ”†ƒ ­‘ ˆƒœŽƒ ›ƒœÇŽÇ „—Ž—ƒ•Ç †ƒ
†‡º‹ŽǢ ‘”–ƒ ’Žƒ–ˆ‘”Žƒ”ǐ ‡•‹›‡ ‘Ǧ
”ƒŽƒ †ƒŠƒ ›ƒ›‰Ç ‘Žƒ•Çǡ ‘Žƒ› —ŽǦ
ŽƒÇŽÇ ƒ”ƒ­Žƒ”ǡ ™‡„ –ƒ„ƒŽÇ ‘”–ƒ ­ƒǦ
ŽÇ珃˜‡‹–‡”‡–†ƒºÇ–Ǐdžƒ„—„‡Ǧ
œ‡”Ž‹º‹ ’‡‹ç–‹”‹›‘”Ǥ •ŽÇ†ƒ „— ƒǦ
œƒ”ƒ­‘†ƒ›ƒ„ƒ…dž‡º‹ŽǢ–‡„‹”‰ò­Ǧ
–‡‘Ž—烐‡†ò•–”‹Ž‡”‹ǡ’‡­‘òǦ
­ò‰‹”‹ç‹…‹–ƒ”ƒˆÇ†ƒ’ƒ”­ƒŽƒ”ƒ„ÚǦ
Žò‡•‹‹ †ƒŠƒ ڐ…‡ òœ‹ ’‹›ƒ•ƒǦ
•Ç†ƒ ‰ƒœ‡–‡…‹Ž‹º‡ ƒ†ƒ” ˆƒ”ŽÇ ‡…Ǧ
”ƒŽƒ”†ƒ ‰Ú”†òǤ ‹” •‡–Ú”‡ ‰‹”‹ç ‹­‹
‰‡”‡Ž‹ 烔–Žƒ” ƒœƒŽÇ…ƒǡ ƒŽÇ†ƒ ’ƒ”Ǧ
Žƒˆ‹‹”Ž‡”‘ŽƒƒŽƒ„ƒŽÇ„‹”‰”—’†ƒ
‘–ƒ”ƒˆƒ›Ú‡Ž‹”Ǥ
ò”‡•‡Ž –‡†ƒ”‹ œ‹…‹”Ž‡”‹‹ ڎǦ
­‡•‹œ ŠƒŽ‡ ‰‡Ž‡•‹›Ž‡ǡ „ò›ò ò”‡–‹Ǧ
…‹ ‹Ž‡ ò­ò ò”‡–‹…‹ ƒ”ƒ•Ç†ƒ‹ ˆƒ”
‰‹––‹­‡ ƒœƒŽ†ÇǢ ƒ›Ç –‡†ƒ”‹­‹ ‰ƒǦ
”ƒŒ —…‹†‹‡ †‡ •‡”˜‹• ›ƒ’ƒ„‹Ž‹›‘”ǡ
‘•Š‹„ƒǯ›ƒ †ƒǤ — •ò”‡…‹ •ƒºŽƒ›ƒ ‹Ǧ
‹ ƒƒ ‡–‡ ˜ƒ”ǣ GŽ‹ǡ —…—œ ˜‡ „ƒçƒǦ
”ÇŽÇ ’”‘–‘–‹’ ƒ”ƒ­Žƒ”ǐǐ ’ƒ–Žƒƒ•Ç›Ǧ
Žƒ„‹”Ž‹–‡òŠ‡†‹•‘Žƒ›ƒŽƒ”ǐ†ƒ
’”‘–‘–‹’ ‰‡Ž‹ç–‹”‡•‹ ‘Žƒ›Žƒç–ÇǤ ‹Ǧ
º‡”•‡„‡’‹•‡ǡ‡‘‘‹”‹œŽ‡„‹”Ž‹Ǧ
–‡ .‹ǯ†‡‹ ­‘º— ˆƒ„”‹ƒÇ †ƒŠƒ ‡•Ǧ
‡ ˜‡ ™‡„ ‘†ƒŽÇ ŠƒŽ‡ ‰‡Ž‡•‹ǡ „Ú›Ǧ
Ž‡…‡‹–ƒ”džòçòƒƒƒ”ƒ”ŒÇ›òǦ
•‡Dz‹ç‹•‡Ž‹çŽ‡”‡dz›‡ç‹ŽÇçǍ›ƒƒ•ÇǤ
‹”œƒƒŽƒ”‹–‡”‡–‡ƒ‹––‡”‹Ž‡”‘Ǧ
ŽƒÚ”‡ò”‡–‹ǡƒ­Çƒ›ƒǡ‘Ž‡Ǧ
–‹ˆ ­ƒŽÇ珃 ˜‡ —ŽŽƒÇ…Ç ƒ›ƒŽÇ ‹­‡Ǧ
”‹Ǣ›ƒ˜ƒç›ƒ˜ƒç‰‡”­‡†ò›ƒ›ƒ–ƒçÇǦ
Ç›‘”Ǥ‹º‡”„‹”†‡›‹çŽ‡ǡǮ„‹–ǯŽ‡”‹›‡”‹Ǧ
‹ƒ–‘Žƒ”ƒŽÇ›‘”Ǥ
‡º‹ç‹‹–‡‡Ž‹†‡›‡”ƒŽƒˆƒǦ
–Ú”Ž‡”†‡ƒ”ƒ­Žƒ”ǐ—…—œŽƒƒ•Çƒ‰òǦ
œ‡Ž„‹”Ú”‡ǡ”‡‡––‹•˜‡‡‹„‹–ƒ”ƒǦ
ˆÇ†ƒŠƒœÇ”Žƒƒ‹ŽDz„‹†‘Žƒ”ƒŽ–Çdz͵
„‘›—–Ž— „ƒ•Ç …‹ŠƒœŽƒ”Ç ‘Žƒ”ƒ ‰Ú•–‡Ǧ
”‹Ž‡„‹Ž‹”Ǥò”‡‡„‹’ò•ò”–‡›‡”‹Ǧ
‡ǡ‡”‹‹ç’Žƒ•–‹º‹Ͳǡ͵͵ƒŽÇǦ
ŽÇºÇ†ƒ„ƒçŽÇ–ƒ•Çƒ”ƒ…‹•‹Ž‡”‹‹Ǧ
烇†‡„—›ƒœÇ…ÇŽƒ”Çǡ„‡ç›ÇŽÚ…‡ͳʹͷ
„‹ †‘Žƒ”†ƒ —…—œƒ „—Žƒ òò
†‡º‹Ž†‹Ǥ
ƒ•ƒ”Ǐ ‹­‹ ‰‡”‡‡ ƒ”ƒ­Žƒ”ǐ —Ǧ
…—œŽƒƒ•ÇÇ›ƒÇ•Ç”ƒǡ›‡‹•ƒƒ›‹­ƒǦ
ºÇÇ‹‹…‹Ç•ÇÇ†ƒ‹ƒŽƒ–ǐ烊ǕǦ
Žƒ”ƒ ƒ­ÇŽƒ•Ç ˜‡ ‹ç‹•‡Ž ’”‘–‘–‹’Ž‡”‹
•‡”‹ ò”‡–‹‡ ‰‡­‡•‹ ‘Ž—ç–—”—›‘”Ǥ ‡Ǧ
”‹†‡„Ç”ƒ–ǺǏǜ„‹”ƒ­›ÇŽ†ƒǡ.‹Ž‹òǦ
”‡–‹…‹Ž‡” ò­ò •‹’ƒ”‹çŽ‡”Ž‡ †ƒŠƒ ˜‡Ǧ
”‹Ž‹ 燍‹Ž†‡ „ƒç ‡–‡ ‘—•—†ƒ ÚǦ
‡Ž‹ ‰‡Ž‹ç‡ ƒ›†‡––‹Ǥ ڛŽ‡Ž‹Ž‡ „‹”
œƒƒŽƒ”•ƒ†‡…‡„ò›òç‹”‡–Ž‡”‹•ƒǦ
Š‹’ ‘Ž†—º— ò”‡–‹ ˆÇ”•ƒ–Žƒ”ǐƒ 狏†‹
烊Ǖ狔‡–Ž‡”‹†‡‡”‹ç‡„‹Ž‹”ŠƒŽ‡‰‡Ž†‹Ǥ
aÛustos’10
37
KAPAK KONUSU
— ‡”‹ç‹Ž‡„‹Ž‹”†‹º‹ •ƒºŽƒ›ƒ ‹‹ ƒǦ
ƒ ˆƒ–Ú” ˜ƒ”ǣ GŽ ‘Žƒ”ƒǡ ™‡„ ‡”Ǧ
‡œŽ‹ ‹ç —›‰—ŽƒƒŽƒ”ǐǐ ›‡–‡”Ž‹ ‘ŽǦ
‰—Ž—ºƒ —Žƒçǒ ƒ”–ƒ•Çǡ ‹–‡”‡– ‡•Ǧ
Ž‹‹ ›Ú‡–‹…‹Ž‹º‡ ‰‹”‡•‹‹ ‘Žƒ›ŽƒçǦ
–Ç”†ÇǤ.‹Ž‹ˆƒ„”‹ƒŽƒ”†ƒ­ƒºƒƒ›ƒ—›Ǧ
†—”—’†ƒŠƒˆƒœŽƒ‘Ž‹‡•‹’ƒ”‹çƒŽƒǦ
›ƒǡò疇”‹Ž‡”‹›Ž‡‡Ǧ’‘•–ƒƒ”ƒ…ǎǺǛŽƒ
‹Ž‡–‹ç‹ —”—’ǡ چ‡‡Ž‡”‹ ”‡†‹ ƒ”Ǧ
–Ç ˜‡›ƒ ƒ›ƒŽ ‹Ž‡ ƒ„—Ž ‡–‡›‡ „ƒçǦ
Žƒ†ÇǤG‹…‹•‹†‡ǡ‡‘‘‹”‹œ‡†‡Ǧ
‹›Ž‡ç‹”‡–Ž‡”‡–‹ƒƒŽŽƒ”ǐˆ‹›ƒ–ǐǦ
†ƒ‹ †òçòçò Šƒˆ‹ˆŽ‡–‡ ‹­‹ǡ ›ò•‡
ƒ” ƒ”ŒÇƒ •ƒŠ‹’ Ǖƒ”Žƒƒ •‹’ƒ”‹çǦ
Ž‡”‡›Ú‡Ž†‹Ǥ
Ýirkete Hala Gerek Var mÎ?
‘ƒŽ† ‘ƒ•‡ǡ ͳͻ͵ͲǯŽƒ”†ƒ •‘”‰—Žƒ†ÇǦ
ºÇDz狔‡–Ž‡”‡†‡˜ƒ”ǫdz˜‡Dz‡†‡„‹”
‡•–‹–ò›‡•ƒ†ÇƒŽÇ’ǡ„‹”燛Ž‡”‹›‘Ž—Ǧ
ƒ‘›ƒ‹­‹ƒ›Ç„‹ƒ†ƒ–‘’ŽƒÇ›‘Ǧ
”—œǫdz ƒ˜”ƒŽƒ”ǐƒ ›ƒÇ–Ç Dz‹çŽ‡ ƒ•Ǧ
”ƒˆŽƒ”ÇÇ ‡ ƒœƒ ‹†‹”‡dz ‘Ž—ç–—Ǥ
›Ç Š‡†‡ˆ‹ ’ƒ›Žƒçǒǡ ‡†‹ ‰Ú”‡˜Ž‡”‹Ǧ
‹ ˜‡ •‘”—Ž—Ž—Žƒ”ǐǐ ˆƒ”Ç†ƒ ‘Ǧ
Žƒ‹•ƒŽƒ”„‹”ƒ”ƒ›ƒ‰‡Ž†‹º‹†‡‹çŽ‡”‹
›‘Ž—ƒ‘›ƒ†ƒŠƒ‘Žƒ›‘Ž—›‘”Ǥ‹”Ǧ
ƒ­ ›ÇŽ ڐ…‡ ‹•‡ — ‹…”‘•›•–‡•ǯ‹
—”—…—Žƒ”ǐ†ƒ ‹ŽŽ ‘›ǡ „— ‰Ú”ò疇‹
ƒ­ÇºÇçڛŽ‡ƒ­ÇŽÇ›‘”ǣDz‹‘Ž—”•ƒÇœ‘Ǧ
Ž—ǡ ‡ ƒÇŽŽÇ ‹•ƒŽƒ”ǐ ’‡ ­‘º— „ƒçǦ
ƒ„‹”‹‹­‹­ƒŽÇçǔǤdz
‡ ˜ƒ” ‹ „— •‹•–‡ †‡ ‹–‡”‡–Ž‡
„‹”Ž‹–‡ †‡º‹ç‹ ‰Ú•–‡”‹›‘”Ǣ †ƒŠƒ ڐǦ
…‡†‡G•–ƒ„—Žǯ†ƒ‹„‹”‹‹­‹‹ç‹‹†ƒŠƒ
38
aÛustos’10
aÛustos’10
39
KAPAK KONUSU
40
aÛustos’10
‹›‹ ›ƒ’ƒ„‹Ž‡…‡ „‹”‹‹ ‘‰ ‘‰ǯ†ƒ
‘Žƒ•Ç„‹”ƒŽƒ‹ˆƒ†‡‡–‹›‘”†—Ǥ›Ǧ
•ƒç‹†‹‹ç‹‹œ‹›ƒ’–Ç”ƒ‹­‹›‡”‡Ž‹ç
‰ò…ò›Ž‡•ÇÇ”ŽÇ†‡º‹Ž•‹‹œǤò›ƒÇÚǦ
„ò” —…—†ƒ „‹Ž‡ ‘Ž•ƒǡ ‹Š–‹›ƒ…ǐǜ ‘Žƒ
‹ç‹ ›ƒ’ƒ„‹Ž‡…‡ ‡ ‹›‹ ­Úœò ‘”–ƒºÇÇ
„‹”ƒ­–ǍŽƒƒ›Žƒ„—Žƒ„‹Ž‹”•‹‹œǤ
òòòœ†‡‘ƒ”•‡ǯ—ƒ——–ƒ
–‡”•ŠƒŽ‡‰‡Ž†‹Ǣœ‹”ƒƒ”–Ǎ狔‡––‡­ƒŽÇçǦ
ƒǡ „‹” ’”‘Œ‡›‹ ‘Ž‹‡ ‘Žƒ”ƒ ›ò”ò–Ǧ
‡–‡ †ƒŠƒ ƒ•”ƒˆŽÇ ŠƒŽ‡ ‰‡Ž†‹Ǥ Y–‡
›ƒ†ƒ 狔‡–Ž‡”†‡ǡ —”—•ƒŽ „ò–òǦ
Žòºò •ƒºŽƒƒ ƒ†Çƒ ‹çƒ ‡†‹Ž‹ç „òǦ
”‘”ƒ•‹ǡ’”‘•‡†ò”Ž‡”˜‡‘ƒ›•ò”‡­Ž‡”‹ǡ
’”‘Œ‡›‹‹‹…‹’Žƒƒƒ–ƒ”ƒ‹ç‹•‡Žò”‡–Ǧ
‡Ž‹º‹Ú”‡Ž–‡„‹Ž‹›‘”Ǥ
‡‹ ‡†ò•–”‹›‡Ž ‘†‡Ž†‡ǡ ‡•‡
„ƒºŽƒ”Žƒ „‹”„‹”‹‡ –—––—”—Ž—ç ò­ò
’ƒ”­ƒŽƒ”›‡”ƒŽÇ›‘”Ǥf‹”‡–Ž‡””‡•‹†‡Ǧ
º‹Žǡ †ƒŠƒ ò­ò ˜‡ •ƒƒŽǤ ‡ ­‘ ƒǦ
–ǎǏ…Ç Dz­ƒŽÇ烐dz †‡º‹ŽǤ ”‘Œ‡Ž‡”ǡ „ƒºŽÇǦ
ŽÇ ˜‡ ›òòŽòŽòŽ‡” ›‡”‹‡ ›‡–‡‡Ǧ
Ž‡”‡ ‰Ú”‡ 燍‹ŽŽ‡†‹”‹Ž‹›‘”Ǥ ”‘Œ‡ ›‡–‡Ǧ
”‹…‡ ‹Ž‰‹­ ‘Ž†—º— •ò”‡…‡ǡ ‹‡ ­ƒŽÇǦ
çǔ•ƒ­ƒŽÇç•Ç‡‹›‹Ž‡”‘Žƒ›ŽÇŽƒ„—Ž—Ǧ
ƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ
‡”‹ƒǯÇ ŠƒŽ‡ †ò›ƒÇ ‡
„ò›ò ò”‡–‹ ‡‘‘‹•‹‡ •ƒŠ‹’ ‘ŽǦ
ƒ•Çƒ ”ƒº‡ǡ .‹ǯ‹ „ò›ò›‡ ò”‡Ǧ
–‹ •‡–Ú”òò ʹͲͳͷ ›ÇŽÇ†ƒ Ž‹†‡”Ž‹º‹
ƒŽƒ…ƒºÇ –ƒŠ‹ ‡†‹Ž‹›‘”Ǥ ‹º‡” ›ƒ†ƒǡ
›‡‹ƒ­ÇŽƒò­òò”‡–‹ç‹”‡–Ž‡”‹‹
†‡ „— ›ÇŽ ‹­‡”‹•‹†‡ ­‹ˆ– „ƒ•ƒƒŽƒ”ƒ
ƒ†ƒ” „ò›ò‡ ‰Ú•–‡”‡•‹ „‡Ž‡‹›‘”Ǥ
Ž„‡––‡ „— „ò›ò‡Ž‡”†‡ ­‘ ƒœÇǡ òǦ
­ò 狔‡–Ž‡”‹ ’‹›ƒ•ƒ †‡˜Ž‡”‹‹ ƒ”çÇǦ
•Ç†ƒ –—–ƒ…ƒ ƒ†ƒ” „ò›ò ‘Žƒ…ƒǤ ‹Ǧ
‡ †‡ „ò›ò „ƒŽÇŽƒ”ƒ ­ƒŽÇ珃 ›‡”‹Ǧ
‡ Š‡”‡•‹ ‡†‹ ’”‘Œ‡•‹‹ ‡†‹ òǦ
­ò 狔‡–‹›Ž‡ ŠƒœÇ”Žƒƒ•Çǡ ›‡‹ ‡•‹Ž
„‹” ‡†ò•–”‹ †‡˜”‹‹ ‘Žƒ”ƒ ‹–‡Ž‡†‹Ǧ
”‹Ž‡„‹Ž‹”Ǥ
Kendi Hayalinizi
GerçekleÞtirin
‡‘”ƒ–‹ ‡†ò•–”‹ ­ƒºÇ†ƒǡ Š‡” ‰ƒǦ
”ƒŒ’‘–ƒ•‹›‡Ž„‹”‹”‘ˆƒ„”‹ƒŠƒŽ‹‡
‰‡Ž‹”‡ǡŠ‡”‡•†‡„‹”‹”‘‰‹”‹ç‹…‹
‘Ž†—Ǥ‡‹•‹œ„ò›òˆ‹”‹‹œ‹ƒ•ÇŽ„òǦ
›ò„‹”ò”ò‡†Úòç–ò”‡…‡•‹‹œǫ
1. Gcat Edin: ‹›ƒ•ƒ†ƒ›‡–‡”‹ƒ†ƒ”‹Ǧ
›‹ ò”ò ‘Žƒ†ÇºÇ†ƒ ›ƒÇƒ…ƒºÇǦ
Çœƒǡ ‡†‹‹œ „‹” –ƒ‡ Šƒ›ƒŽ ‡†‹Ǥ
——›ƒ’ƒ”‡†‡Ú…‡Ž‹Ž‡ƒ–‡–
•–‹–ò•òǯò †‡‡–Ž‡›‹’ ˆ‹”‹‹œ‹
†ƒŠƒ ڐ…‡†‡ ”‡œ‡”˜‡ ‡†‹Ž‡†‹Ǧ
º‹†‡‡‹‘Ž—Ǥ
2. TasarlayÇn: Ž‡†‡” ˜‡›ƒ ‘‘‰Ž‡
‡–…Š’ ‰‹„‹ ò…”‡–•‹œ ƒ”ƒ­Žƒ”Ç —ŽŽƒǦ
XING TÜRKùYE Ülke Müdürü
Hakan Gönenli
Çocukluøumuzda
gazetelerde, dergilerde zaman
zaman ûu türden haberler olurdu: “úu konuda çok
yetenekliy(d)im ama elimden tutan olmadÖ, sesimi
duyuramadÖm...” Bunu ûarkÖ
söyleyen, resim yapan, spor
yapan, yeni buluûlar yapanlar vb. gibi farklÖ uzmanlÖk alanlarÖndaki kiûiler söylerdi.
Bir de tabii buna ek olarak
söylenen “Bizde tesis yok,
tesis olsa...” cümlesiyle devam ederdi.
Günümüzde artÖk “tesis”
var. Sosyal aølar herkesin
hizmetine açÖk, herkesin eûit olarak kullanabileceøi birer tesis. Ve bu tesisler sayesinde artÖk kimsenin elinizden tutmasÖna gerek yok. Eøer bir konuda yeteneøiniz varsa, bu tesisleri, yani sosyal aølarÖ kullanarak yeteneøinizi herkese
gösterebilirsiniz. YapmanÖz gereken sadece bu aølarÖ efektif olarak kullanmanÖz.
Ülkemizde yakÖn zamanda benzer örnekler yaûandÖ. Kendi halinde müzik yapan
kiûiler, eølence odaklÖ sosyal aølar sayesinde –kendi inisiyatifleri dÖûÖnda- bir anda milyonlarca kiûiye ulaûtÖlar, bir anda gündeme oturdular ve hatta bu sayede albüm bile çÖkardÖlar. Benzer ûekilde yine oyunculuk yeteneøini bu aølar sayesinde
göstererek TV yapÖmlarÖnda yer aldÖlar.
ùû odaklÖ sosyal aølarda da benzer geliûmeler yaûanÖyor artÖk. Kendi iûini yapan
pek çok genç XING gibi iû aølarÖ sayesinde istedikleri kiûiye kolayca ulaûabiliyor.
Bunlar bazen yurt dÖûÖndan yatÖrÖmcÖlar oluyor, bazen yurt içinde ulaûmak istedikleri yöneticiler oluyor, bazen de tedarikçi ya da müûteriler oluyor.
Bu noktada XING’de yaûanan hikâyelerden örnek verebiliriz. Ali RÖza Babaoølan isimli üyemiz XING’de yurtdÖûÖndaki bir seminerin yöneticileriyle iletiûim kurarak,
Avrupa’nÖn en büyük konferanslarÖndan birine konuûmacÖ olarak katÖldÖ. Yurt dÖûÖnda çok geniû bir çevre edinmesine dek uzanan süreçte, XING sayesinde müthiû
bir artÖ deøer üretti. Gazetelerde haber olarak yer aldÖ, dolayÖsÖyla ürününü yurt içinden de pek çok kiûi tanÖmÖû oldu.
Emerson’un “HayatÖmÖzdaki gölgelerin çoøu kendi güneûimizin önünde durmamÖzdan oluûur” sözü aslÖnda pek çok ûeyi açÖklÖyor. XING’de birçok üye saklÖ kalan baûarÖlarÖnÖ gün ÖûÖøÖna çÖkarma fÖrsatÖ yakalÖyor. Kendi güneûinin önünde durmayan ve yüksek lisans tezini profiline yazarak XING’de paylaûan Selen ùnal da
bunlardan biri. ùnal’Ön XING profiline yazmÖû olduøu detaylar, tezinin bir Alman basÖmevi tarafÖndan tüm dünyada satÖûta olan bir kitap haline getirilip yayÖmlanmasÖnÖ saøladÖ. úimdi “Numerical Analysis of Flow-Field-Flow Fractionation” adlÖ kitabÖ Amazon.com üzerinden Amerika, Japonya, ùngiltere, Almanya, Fransa, ùsviçre
ve Danimarka dahil olmak üzere tüm dünyada satÖûta.
aÛustos’10
41
KAPAK KONUSU
ƒ”ƒǡ‹…ƒ†ÇÇœÇ͵„‘›—–Ž—†‹Œ‹–ƒŽ‘Ǧ
†‡Ž‹‹‘Ž—ç–—”—Ǥ‹Ž‡”•‡‹œ„‹”„ƒçƒǦ
•ÇÇ –ƒ•ƒ”ÇÇÇ ‹†‹”‹’ǡ ‡†‹ †‘—Ǧ
—玃”ǐǜŽƒ‹•–‡†‹º‹‹œŠƒŽ‡‰‡–‹”‹Ǥ
3. Prototip HazÇrlayÇn: ‹” ’”‘–‘–‹’
‘Ž—ç–—”ƒ ‹­‹ ‡’’‡––‘ ‘ŽƒǦ
Çœƒ ‰‡”‡ ›‘ǡ ƒ‡”‘– ‰‹„‹ ͵
„ƒ•Ç …‹ŠƒœŽƒ”Çǡ ͳǤͲͲͲ †‘Žƒ”ǐ ƒŽ–ÇǦ
ƒ„—Ž—ƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ‡›ƒ’ƒÇœ‰‡Ǧ
”‡‡†‘•›ƒÇœÇ›òŽ‡›‹’ǡƒ‹‡Ǧ
‹Šƒ›ƒŽ‹‹œ‹ƒ–ƒŽÇ’Žƒ•–‹Ǧ
º‡†Úòç–ò”‡•‹‹‹œŽ‡‡Ǥ
4. Üretin: ƒ”ƒŒÇÇœǡ •ÇÇ”ŽÇ ò”‡–‹ ‹Ǧ
­‹ ‹†‡ƒŽ ‘Žƒ„‹Ž‹”Ǥ …ƒ „ò›ò ‘›Ǧ
ƒƒ˜‡‰Ž‘„ƒŽ’ƒœƒ”ƒƒ­ÇŽƒ‹•Ǧ
–‹›‘”•ƒÇœǡ.‹ǯ†‡‹ˆƒ„”‹ƒŽƒ”ƒ”ƒǦ
•Ç†ƒ†‘º”—‹ç‘”–ƒºÇÇ„—Žƒ„‹Ž‡
‹­‹ Ž‹„ƒ„ƒǤ…‘ ‰‹„‹ •‹–‡Ž‡”†‡
›ƒ”†ÇƒŽƒ„‹Ž‹”•‹‹œǤ
5. SatÇn: G•–‡” ’ƒ”— ‰‹„‹ „‹” ‘Ǧ
Ž‹‡ ƒºƒœƒ†ƒǡ ‹•–‡” ƒŠ‘‘ ›ƒ †ƒ
‡„ –—†‹‘ ‰‹„‹ ˆ‹”ƒŽƒ” ƒ”ƒ…ÇŽÇǦ
ºÇ›Žƒ‡†‹‡Ǧ–‹…ƒ”‡–‘”–ƒÇÇœÇ—Ǧ
”ƒ”ƒò”òŽ‡”‹‹œ‹’ƒœƒ”Žƒ›ÇǤ
42
aÛustos’10
Endüstri Devriminin
AnahtarÎ: AçÎk Kaynak
o”‡–‹ •ƒˆŠƒ•Çƒ ‰‡­‡„‹Ž‡ ‹Ž DzƒǦ
­Ç ƒ›ƒŽÇdz ‘–‘‘„‹Ž 狔‡Ǧ
–‹ ‘Žƒ ‘…ƒŽ ‘–‘”•ǯ— ƒ”‡Šƒǡ
ƒ••ƒ…Š—•‡––•ǯ†‡‹ ‡”‡œ‹ǡ †Ç烔ÇǦ
†ƒ ’‡ ‰Ú•–‡”‡•‡ †‡ ˆƒ„”‹ƒŽƒ”ǐ
‰‡Ž‡…‡º‹‹•‹‰‡Ž‹›‘”ǤG­‡”‹ƒ†Çƒ––ÇǦ
ºÇÇœƒ†ƒǡ‹”‘ˆƒ„”‹ƒŽƒ”ǐ‰ò…òò
‰Ú•–‡”‡ „ƒçƒ”ÇŽÇ „‹” ‘ˆ‹• ‹Ž‡ ƒ”çǎƒǦ
çǛ‘”•——œǤ ƒŽŽ› ‹‰Š–‡” ƒ†ŽÇ ͷͲ „‹
†‘Žƒ”ŽÇ ƒ”ƒœ‹ ƒ”ƒ­Žƒ”ǐǐ ›—˜ƒ•Ç ‘Žƒ
‘…ƒŽ ‘–‘”•ǡ ‘–‘‘„‹ŽŽ‡”‹‹ ŠƒœÇ”Ǧ
Žƒ”‡ –ƒ•ƒ”Ǐ ƒçƒƒ•ÇÇ ‰”—’ ­ƒŽÇçǦ
ƒ•Ç›Žƒ ›ƒ’ƒ”‡ǡ „‹Ž‡ç‡Ž‡”‹ ­‘º—Ǧ
— ’‹›ƒ•ƒ†ƒ •ƒ–Ç疃 ‘Žƒ ’ƒ”­ƒŽƒ”†ƒ
•‡­‹çǤ
f‹”‡–ǡ ›‡‹ „‹” ƒ”ƒ…ǐ ­‹œ‹‹†‡
’‹›ƒ•ƒ›ƒ ­Çƒ•Çƒ —œƒƒ •ò”‡…‹‹
ͳͺ ƒ›†ƒ –ƒƒŽƒƒ„‹Ž†‹º‹‹ ‹††‹ƒ ‡Ǧ
†‹›‘”Ǥ — •ò”‡ǡ „‹” ‘–‘‘„‹Ž ˆ‹”ƒ•ÇǦ
Ç •ƒ†‡…‡ „‹” ƒ’Ǖǐ†ƒ‹ ڜ‡ŽŽ‹Ž‡Ǧ
”‹†‡º‹ç–‹”‡•‹›Ž‡ƒ›Çœƒƒƒ”ƒŽÇºÇǦ
ƒ †‡ ‰‡Ž‹›‘”Ǥ ƒœÇ”Žƒƒ –ƒ•ƒ”ǏǦ
Žƒ”ǡ’ƒ›ŽƒçǏƒƒ­Ç”‡ƒ–‹˜‡‘‘•
Ž‹•ƒ•Ç›Žƒ ›ƒ›ÇŽƒÇ”‡ǡ ò疇”‹Ž‡”
†‡–ƒ•ƒ”Ǐlj‡Ž‹ç–‹”‡˜‡‡†‹’ƒ”Ǧ
­ƒŽƒ”ǐǑŽ—ç–—”—’•ƒ–ƒ‘—•—†ƒ
–‡ç˜‹‡†‹Ž‹›‘”Ǥ
ƒ”‡Šƒ‘ˆ‹•‹†‡’”‘–‘–‹’‘Žƒ”ƒ
ŠƒœÇ”Žƒƒ ƒŽŽ› ‹‰Š–‡”ǯǐ ò”‡–‹‹‡
ƒ…–‘”› ‹˜‡ ƒ…‹‰ ƒ†ŽÇ ƒ”ƒ­ 狔‡–‹
†‡ †‡•–‡ ‘Ž—›‘”Ǥ ‡”Šƒ‰‹ „‹” ›ƒ•ƒŽ
•‘”— ­Çƒ”ƒƒ•Ç ‹­‹ –ƒƒ‡ ‘”Ǧ
Œ‹ƒŽ –ƒ•ƒ”ǏŽƒ” ›ƒ’ƒ ‘…ƒŽ ‘–‘”•ǡ
ƒŽŽ› ‹‰Š–‡”ǯǐ ƒ”‘•‡”‹‹ ‡†‹ ‰ÚǦ
òŽŽò–‘’Ž—Ž—º—‹Ž‡–ƒ•ƒ”ŽƒÇçǤ”–ƒ›ƒ
†ƒƒ”‹œƒ–‹„‹”‰Ú”ò–ò›‡•ƒŠ‹’ǡ„‹Ǧ
”ƒœƒŒƒ›ƒ”Ç烔ƒ­Žƒ”ǐƒǡ„‹”ƒœ†ƒ•ƒǦ
˜ƒç —­ƒŽƒ”ǐƒ „‡œ‡›‡ „‹” ƒ”ƒœ‹ ƒǦ
”ƒ…ǭǍÇçǤ
‘…ƒŽ‘–‘”•ǡŠ‡”‘†‡Ž‹†‡ͷͲͲ
‹Žƒ ʹǤͲͲͲ „‹”‹ •ƒ–Ççƒ •—ƒ›Ç ’ŽƒǦ
ŽÇ›‘”Ǥ ‡” ‡ ƒ†ƒ” „ò›ò ò”‡–‹…‹Ž‡”Ǧ
Ž‡”‡ƒ„‡–‡–‡›‡…‡‘Ž•ƒ†ƒǡ’‹›ƒ•ƒǦ
†ƒ ڜ‡Ž –ƒ•ƒ”ǏŽƒ”ƒ ƒ‹– „‘玗º— †‘ŽǦ
†—”ƒ›ƒ ›‡–‡…‡ ‰‹„‹ ‰Ú”òò›‘”Ǥ GŽ
„ƒç–ƒ–ƒœƒƒŽÇ­ƒŽÇ烐Žƒ”ǐǐ•ƒ›ÇǦ
•ÇͳͲǯ—‰‡­‡›‡‘…ƒŽ‘–‘”•ǡ‡”‡Ǧ
†‡›•‡Š‹­‡˜ƒ–‡”„—Ž—†—”—›‘”˜‡
’ƒ”­ƒŽƒ”Ç›ƒ†ƒŠƒœÇ”Žƒƒ‹–Ž‡”‹‹•ƒǦ
†‡…‡ò疇”‹Ž‡”‹†‡Ú†‡‡ƒŽÇ’ǡ„‹”
„‹–‹ç–ƒ”‹Š‹”‡œ‡”˜‡‡––‹–‡•‘”ƒ•ƒǦ
–ǐƒŽÇ›‘”Ǥ
‘…ƒŽ‘–‘”•™‡„•‹–‡•‹ƒ”–Ǎ„‹Ǧ
Ž‡”…‡ ò›‡›‡ ˜‡ ›òœŽ‡”…‡ ‰ÚòŽŽò ƒ–ÇǦ
ŽÇ…Ç›ƒ•ƒŠ‹’‘Žƒ”ƒǡ•ƒƒ›‹Ž‡”‹‡„
ʹǤͲ †ò›ƒ•Ç†ƒ ƒ•ÇŽ ›‡‹†‡ 燍‹ŽǦ
Ž‡†‹º‹‡‹›‹„‹”Ú”‡•——›‘”Ǥ
Güneûin Serin Yüzü
Solitem Group CEO’su Dr. Ahmet Lokurlu ve Solitem
Güneûi takip ederek yeni bir dünyaya yelken açÖyoruz – Christoph Colomb
Büyük buluûlar her
zaman yeni bir cihazÖn icat edilmesiyle
hayata geçmez. Bazen tüm insanlÖøÖ etkileyen buluûlar, baûÖndan beri bizim yanÖmÖzda olan bir ûeye
farklÖ bir bakÖû açÖsÖyla bakmamÖzla ortaya çÖkar; tÖpkÖ Dr. Ahmet Lokurlu’nun güneûin ÖsÖtan özelliøinden tamamen doøa dostu bir soøutma
teknolojisi geliûtirmesi gibi. ùnsanlÖøÖn ûafaøÖndan beri yanÖnda olan güneû, Dr. Ahmet Lokurlu’nun farklÖ bakma kabiliyeti ve
mühendislik bilgisiyle
artÖk yapÖlarÖ ÖsÖtmak
yerine soøutuyor.
Dr.
Ahmet
Lokurlu’nun
güneûi
tersine çeviren serüveni 1983 yÖlÖnda Erciyes Üniversitesi’nde
makine mühendisliøi eøitimiyle baûladÖ. BaûarÖlÖ bir üniversite eøitiminin ardÖndan Lokurlu, tÖpkÖ Christoph Colomb gibi güneûi takip ederek batÖya, Almanya’ya
giderek eøitimine burada devam etti. Burada Essen Üniversitesi’nde enerji yönetimi ve proses mühendisliøi konusunda mühendislik eøitimini aldÖktan sonra enerji konusunda uzmanlaûtÖ. Bu süreç içerisinde güneûin yüzünü daha az gösterdiøi Rusya’nÖn Minsk kentine giderek ÖsÖtma konusunda dünyanÖn ileri gelen akademisyenleri ile birlikte çalÖûtÖ. ArtÖk Ahmet Lokurlu bilgili ve sertifikalÖ bir mühendis olmuûtu.
Akademik anlamda edindiøi bu bilgileri gündelik hayata uyarlama fikri ise yine
güneû sayesinde oldu. Yaz tatilinde geldiøi Türkiye’de güneû enerjisinin ne kadar
büyük bir pazar olabileceøini anladÖ. IsÖnÖn nasÖl soøutma anlamÖnda kullanÖlabileceøini ansal olarak düûünen genç bilim adamÖ, bunun insanlarÖn hayatlarÖnÖ nasÖl deøiûtirebileceøini o günlerde anlamÖûtÖ. Düûlediøi sistem, doøayÖ koruyan, ekonomik ve tüm dünyada kullanÖlabilecek bir yapÖydÖ.
Projelerini hayata geçirmek için SOLITEM’i kuran Dr. Ahmet Lokurlu, bir taraftan
da akademik çalÖûmalarÖnÖ sürdürdü. Tam 6 yÖl boyunca SOLITEM faaliyetlerini ve
üniversitedeki çalÖûmalarÖnÖ aynÖ anda yürüten Lokurlu, 2005’te akademik hayatÖnÖ yarÖda bÖrakarak kendini tamamÖ ile SOLITEM’e adadÖ. Dünyada güneû enerjisi
kullanan ve soøurmalÖ soøutma ünitesi ile çalÖûan enerji tedarik sistemlerinin geliûtiricisi, patent sahibi ve dünya lideri olan SOLITEM, bugün dünyanÖn en saygÖn
endüstri kuruluûlarÖndan MAN Ferrostaal AG ve New Energies Invest Ltd. ûirketleri ile ortaklÖ bir yapÖda çalÖûÖyor.
aÛustos’10
43
ANALøZ
44
aÛustos’10
Ekrem Özdamar
Liderlerden
ÇÜkarÜlacak Dersler
Liderlik sanatÐnÐn, Apple CEO’su
Steve Jobs ile yeni bir açÐlÐm
yapmasÐnÐn üzerinden uzun zaman
geçerken Fatih Terim’den …’a kadar
liderlerin tavÐrlarÐndan çÐkarÐlacak çok
ders bulunuyor.
aÛustos’10
45
ANALøZ
A
’’Ž‡ ǯ•— –‡˜‡ ‘„•ǡ —Ǧ
œ— œƒƒ†Ç” ‡ˆ•ƒ‡Ǥ
‘„•ǯǐ•ƒºŽÇºÇǡ’’Ž‡Š‹••‡Ǧ
Ž‡”‹ òœ‡”‹†‡ Š‡”Šƒ‰‹ „‹” ’’Ž‡ òǦ
”òòò­ÇºÇ”ƒ­ƒ•Ç†ƒ†ƒŠƒ‡–‹Ǧ
Ž‹Ǥ ‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”Žƒ”Ç ‹Ž‡ –ƒÇÇ”‡ ›ƒçƒǦ
ƒ òœ‹ †‡˜”‹‹‹ ƒ­Ç”Ç’ǡ ò”òǦ
Ž‡”‹†‡ ‘’–‹ •ò”ò…ò ‘Žƒ†ÇºÇÇ ­‘
‰‡­ ˆƒ” ‡†‡ ˆ‹”ƒÇ „ƒçǐ†ƒ‹ ‹•Ǧ
‹ǡ „—— –ƒ•ƒ”ǏŽƒ ‘›ƒ›Ç’ ‡•‹Ǧ
46
aÛustos’10
º‹‰‹†‡”‡›‡”‹‡‹‘†‰‹„‹ƒ›”Ç„‹”
ò”ò ‘”–ƒ›ƒ ­Çƒ”ƒ”ƒ ‹ˆŽƒ•Ç ‡ç‹º‹Ǧ
†‡‹ 狔‡–‹ –ƒ”‹Š‹ ›ò•‡Ž‹ç‹‹ „ƒçǦ
Žƒ–ƒ•Ç‘„•ǯLJˆ•ƒ‡›ƒ’ƒ‡Ú‡Ǧ
Ž‹Šƒ”‡‡–‘Ž†—Ǥ
‘ ‘Žƒ”ƒǡ ’’Ž‡ǯǐ ­ƒ”’Ç…Ç ›‡‹
ò”òŽ‡”‹ ‹ƒ† ˜‡ ‹Š‘‡Ͷǯ‡ ›‘º— ‹ŽǦ
‰‹ǡ 狔‡–‹ „— ›ÇŽÇ ‹‹…‹ ­‡›”‡º‹Ǧ
†‡‰ò­Žò•‘—­Žƒ”‡Ž†‡‡–‡•‹‹•ƒºǦ
Žƒ†ÇǤ’’Ž‡ǯǐ…‹”‘•—›òœ†‡͸ͳƒ”–Ç玃
ͳͷǡ͹‹Ž›ƒ”†‘Žƒ”ƒ—Žƒç–ÇǤƒŠƒÚ‡Ǧ
Ž‹•‹ǡ’’Ž‡ǯǐƒ”ǐǐ…‹”‘•—†ƒ†ƒŠƒ
ŠÇœŽÇƒ”–ƒ•ÇǤƒ”ǡ›òœ†‡͹ͺƒ”–Ç玃ͳǡ͵
‹Ž›ƒ”†‘Žƒ”ƒ—Žƒç–ÇǤ—”ƒƒŽƒ”ǡ›‡Ǧ
‹•‡”‹ò”òŽ‡”Ž‡‹Ž‰‹Ž‹‡Ž‡ç–‹”‹Ž‡”˜‡ÚǦ
œ‡ŽŽ‹Ž‡ ‹Š‘‡Ͷǯò ƒ–‡ •‘”—— ‡
ƒœÇ†ƒ„—†Ú‡†‡’’Ž‡–—–—ŽƒǦ
”ǐǐ ›‡‹ ò”òŽ‡”‡ ‹Ž‰‹•‹‹ ƒœƒŽ–ƒǦ
Ç烄‡œ‹›‘”Ǥ
—”ƒ†ƒ‹Ž‰‹­‡‹…‹‘–ƒǡ„ò–ò•‘Ǧ
”—Žƒ”†ƒ ˜‡›ƒ ‘—Žƒ”†ƒ ‘„•ǯǐ •ƒŠǦ
‡†‡ „‹” ƒ­ÇŽƒƒ ›ƒ’Ç›‘” ‘Žƒ•Ç›Ǧ
†ÇǤ .ƒŽƒ–ÇŽÇ ƒŽƒ” ‹­‹ •Ú›Ž‡‡•‹
òò ‘Žƒ›ƒ ›‡‰ƒ‡ 燛ǡ ’’Ž‡
ǯ•——•‘”—Ž—Ž—ƒŽƒ–ƒƒ­Ǧ
–ǺǛ†ÇǤ o”òŽ‡”‹‹ ˜‡ 狔‡–‹‹ ƒ”Ǧ
ƒ•Ç†ƒ ›ƒ †ƒ †ƒŠƒ †‘º”— „‹” ‹ˆƒ†‡ ‹Ǧ
Ž‡ ڐò†‡ †—”ƒ –‡˜‡ ‘„•ǡ ’’Ž‡ǯǐ
‘”—›—…—‡Ž‡º‹‘Ž•ƒ†ƒç‹”‡–‹­‹†‡
„‹” –‘’Žƒ–Ç›Çǡ ‰‹”‡•‹†‡ Ç•ƒ •ò”‡
•‘”ƒ ƒ–ÇŽƒŽƒ”Ç ƒ’–ƒŽŽÇŽƒ •—­Žƒ›ƒǦ
”ƒ–‡”‡–‡•‹ƒ†‹”‘Žƒ›ƒ„‹”Ž‹Ǧ
†‡”‘Žƒ”ƒƒÇŽÇ›‘”Ǥ
— •ƒ†‡…‡ ‹–ƒ„‹ „‹Ž‰‹ ƒƒ
’’Ž‡ǯ†ƒ‹ ­ƒŽÇ珃 ƒ”ƒ†ƒçÇ –‡Ǧ
˜‡ ‘œ‹ƒǯ –‡˜‡ ‘„•ǯƒ ‡†‡ ‰òǦ
˜‡†‹º‹›Ž‡ ‹Ž‰‹Ž‹ •ÚœŽ‡”‹ „‹”‹…‹ ‡Ž†‡
‘„•—…‹œ‡•‹‹ƒ­ÇŽÇ›‘”Ǥ
ƒœ‡–‡…‹˜‡
ڜ‡ŽŽ‹Ž‡ „Ž‘‰‰‡”ǯŽƒ”Ç ­ƒƒŽƒ „‡œ‡Ǧ
–‡ ‘œ‹ƒǡ Dz‡ „—Žƒ”ǐ ›ƒœ†ÇǦ
Žƒ”ǐǑ——›‘”—Ǥ
‘‘‰Ž‡ǯ†ƒƒ”ƒƒ
„‹Ž‡›ƒ’Ç›‘”—ǤƒŽƒ›ƒŽÇ焋”•òǦ
”ò 燛 ›ƒœÇ›‘”Žƒ”Ǥ f‹”‡––‡ ƒ›”ÇŽƒǦ
•ÇŠƒ–ƒ›†Çƒƒ„‡–‡˜‡‘„•‰‹„‹ƒǦ
†ƒŽƒ”ƒ ‰ò˜‡‹”‹Ǥ ƒ–Çç­Ç†Ç” ˜‡ ŠƒǦ
–ƒ›ƒ’ƒ•ÇÇ„‹”„‡†‡Ž‹˜ƒ”†Ç”ǣ’ƒ”ƒ
ƒ›„‡†‡”dz †‹›‘”†—Ǥ Ǖƒ…ƒ•Çǡ ‘„•ǯǐ
‰ò…ò•ƒƒŽ„‹”‹ç‹Ž‹†‡º‹Ž‰‡”­‡›ƒ
†ƒ Šƒ”„‹ „‹” ƒ”ƒ–‡” ‘Žƒ•Ç†ƒ ˜‡
‰‡”­‡ †ò›ƒ†ƒ ›‡”‡ •ƒºŽƒ „ƒ•ƒǦ
•Ç†ƒ‰‡Ž‹›‘”Ǥ
G狐†‹º‡”–ƒ”ƒˆÇ†ƒ‹•‡ǡò”òŽ‡‹ŽǦ
‰‹Ž‹ ƒ›Ç •ƒºŽƒŽÇ–ƒ „‹” ‘†ƒŽƒƒ
˜ƒ”Ǥ‘„•ǡ„‹”ƒ­•‡‡Ú…‡‹Š‘‡ǯ—
„ƒ•‹–‡òŽ‡”‹‹­‹Žƒ›ƒǯ†ƒ‹ˆ—–Ǧ
„‘Ž 烏’‹›‘ƒ•Ç •Ç”ƒ•Ç†ƒ ˆƒ”ŽÇ òŽǦ
‡Ž‡”†‡ ‰‡Ž‡Ž‡”‡ •ƒ†‡…‡ ‹çƒ”‡–Ǧ
Ž‡”—ŽŽƒÇŽƒ”ƒ›ÚŽ‡†‹”‡›ƒ’ÇŽƒ
•‹•–‡Ž‡ ‹Ž‰‹Ž‹ –‡ƒ•Žƒ”†ƒ „—Ž—ƒ
‹­‹ Žƒ›ƒǯ›ƒ ‰‹†‹’ ˆ‹‹” ƒŽÇ瘇”‹Ǧ
狐†‡„—Ž——ç–—Ǥ
Tesco’yu Ele Geçiren CIO:
Philip Clarke
ò›ƒÇ ò­ò…ò „ò›ò ’‡”ƒ‡Ǧ
†‡ œ‹…‹”‹ ‡•…‘ǯ— ‘Ž–—º——
ʹͲͳͳǯ‹ ƒ”– ƒ›Ç†ƒ †‡˜”ƒŽƒ…ƒ ‘Ǧ
Žƒ Š‹Ž‹’ Žƒ”‡ǡ ƒŽÇçǎƒ†Ç „‹” •‡Ǧ
ƒ”›‘— „ò›ò ڎ­‡–‡ Šƒ›ƒ–ƒ ‰‡­Ǧ
‡•‹‹‹›‹„‹”Ú”‡º‹‹‘Ž—ç–—”ƒ…ƒǤ
G‰‹Ž–‡”‡ ڎ­‡º‹‡ ‹†‹”‰‡†‹º‹Ǧ
†‡ǡ òŽ‡‹ ‡ „ò›ò ’‡”ƒ‡†‡…‹•‹Ǧ
‹›ƒ†ƒòŽ‡†‡Šƒ”…ƒƒŠ‡”†‘—œ
ƒ—†ǯ†ƒ„‹”‹‹‰‡­–‹º‹ç‹”‡–‹–‡Ǧ
’‡•‹‡ ‘–—”ƒ…ƒ Žƒ”‡ǡ òŽ‡•‹†‡
‰Ž‘„ƒŽŽ‡ç‡”‡ƒ„‡–˜‡†ò›ƒ†ƒ‰òǦ
†‡ͳ͹ͳ‹Ž›‘’ƒ—†Ž—…‹”‘›ƒ†‹‹Ǧ
Ž‡ ‰ÚœŽ‡”Ž‡ ò…ƒ†‡Ž‡ ‡–‡ œ‘”—Ǧ
†ƒ‘Žƒ…ƒǤ‹­†‡‘Žƒ›„‹”‹ç†‡º‹ŽƒǦ
ƒ–ƒ”ƒˆÇ†ƒ‰‡Ž‡„‹”‹‹•Ç”–ÇǦ
aÛustos’10
47
ANALøZ
ƒ›òŽ‡‡•‹‡‰‡”‡†—›—Žƒ„—‹ç
ƒ›Çœƒƒ†ƒ‹›‹„‹”ˆÇ”•ƒ–Ǥƒ›ƒ–ǐǐ
‡”‡œ‹‡ ‹ç‹‹ ‘›ƒ ˜‡ ‰‡…‡ ͳͳǯ†‡
‡†‹•‹‹ ›ƒ–ƒºƒ ƒ–ƒ–ƒ Š‘玃ƒ
Žƒ”‡ǡ ’‡”†‡‹ ƒ”ƒ•Ç†ƒ •’‘–Ǧ
Žƒ”ǐ ƒŽ–ǐƒ ›‡‹ ­Çƒ…ƒǤ ‡–Ú”†‡Ǧ
‹ ”ƒ‹’Ž‡”‹‹ ­‘ ›ƒÇ†ƒ –ƒÇǦ
ƒ†ÇŽƒ”Ç Žƒ”‡ǯǐǡ „— ‰Ú”‡˜‡ •‡­‹Ǧ
Ž‹”‡ǡ –‹…ƒ”‹ †‹”‡–Ú” ‹…Šƒ”† ”ƒ•Ǧ
Š‡”‹Ž‡’‡”ƒ‡†‡˜‡Ž‘Œ‹•–‹†‹”‡–ÚǦ
”ò ƒ˜‹† ‘––•ǯ–ƒ †ƒŠƒ ‹›‹ „‹” Ž‹†‡”
‘Žƒ…ƒºÇÇ†òçòòŽ†òºòƒ­ÇǤƒçƒ”ÇǦ
ŽÇ„‹”ƒºƒœƒ…ǐǐ›ƒ’–ǺÇ燍‹Ž†‡”ƒǦ
‹’Ž‡”‹‹ ƒºƒœƒŽƒ”ÇÇ ‰‡œ‡”‡ ‡
‹…‡ ƒ›”ǐ–ÇŽƒ”Ç ›ƒƒŽƒƒ›ƒ ­ƒŽÇ烐
Žƒ”‡ǡ ‡”‡†‡›•‡ „— ‹ç ‹­‹ ›‡–‹ç–‹Ǧ
”‹Ž‹ç‰Ú”òò›‘”Ǥ
ƒ•–Žƒ–Ç ›ƒ †ƒ „‹Ž‹­Ž‹ –‡”…‹Š ‘ŽǦ
•—ǡ „‡Ž‹”Ž‹ „‹” ò”ò ƒ–‡‰‘”‹•‹Ǧ
†‡ǡ „‡Ž‹”Ž‹ „‹” „ÚŽ‰‡†‡ ˜‡ ò疇”‹
Š‹œ‡–Ž‡”‹†‡ ­ƒŽÇçÇç ‘Žƒ Žƒ”‡
ͳͻͻͺǯ†‡ „— ›ƒƒ 狔‡–‹ ˜‡ –‡Ǧ
†ƒ”‹œ‹…‹”‹†‡•‘”—Ž—‘Žƒ”ƒ›ÚǦ
‡–‹ —”—Ž—†ƒ ›‡” ƒŽÇ›‘”Ǥ ‘—Ǧ
…—•— Š‹„”‹† ‡š—• ‘Žƒ òœ‡”‡ ‡–Ǧ
‹Ž‡›‹…‹ ‘–‘‘„‹ŽŽ‡”†‡ Š‘玃ƒ ˜‡
狏†‹†‡ ‹…‡Ž‹Ž‡”‹‹ ‡çˆ‡––‹º‹ „‹”
‹ƒ†ǯ‡ •ƒŠ‹’ ‘Žƒ Žƒ”‡ǡ ‡ºŽ‡…‡Ž‹
48
aÛustos’10
‰Ú”ò•‡ †‡ǡ 狔‡–‹ „ƒçƒ”ÇŽÇ ‘Žƒ•ÇǦ
ƒ ƒ–‹ „‹” ‹ƒ…ƒ ˜‡ 狔‡–‡ „ƒºŽÇŽÇǦ
ºÇ‡›—ƒ”Ǎ‘›ƒ„‹”‹ç‹Ž‹º‡•ƒŠ‹’Ǥ
—†ƒ ˆƒœŽƒ•ÇÇ ‰Ú”‡ ‹­‹ „‡Ž‡Ǧ
‡‰‡”‡‹›‘”Ǥ
Fatih Terim: Özil ile ÇalÎÞmak
Mümkün Müydü?
‡”‡• ‘— †‡˜”‡ ƒ”ƒ•Ç†ƒ –ƒÇÇ
ƒ•ÇŽ ƒ–‡çŽ‡›‡…‡º‹‹ ›ƒ †ƒ ‡ ‹ƒÇŽǦ
ƒœ †—”—Žƒ”†ƒ Ǖ”ƒ”Žƒ œƒˆ‡” ’‡ç‹Ǧ
†‡ ‘烔ƒ „ƒçƒ”Ç›ƒ —Žƒç–ÇºÇÇ „‹Ž‹Ǧ
›‘”Ǥ ‡”‹ǯ‹ ƒ›Ç †‡”‡…‡†‡ ‹›‹ „‹Ž‹Ǧ
‡›ƒÇǡˆ—–„‘Ž…—–‡”…‹ŠŽ‡”‹Ǥ­ƒ”Ǧ
’Ç…Ç ڔ‡ǡ Š‹­ —獗•—œǡ ƒƒ fòǦ
ò”Ǥ ƒ–‹Š ‡‡ǯ‹ ›‘Ž—— –ǍƒǦ
ƒ•Ç‹Ž‡„ƒ•Ç†ƒ†ƒŠƒ‰‡‹ç›‡”ƒŽƒ
„‹” –ƒ”–Ç珃›ƒ †Úò燐 fòò” –‡”…‹Ǧ
Š‹ǡ „— ˆ—–„‘Ž…—— †‡˜Ž‡– ƒƒŽÇ†ƒ
›‘”—…— ‘Ž–—º—ƒ ‘–—”ƒ•Ç ‹Ž‡ ƒ”Ǧ
–Ǎ‹›‹…‡–ƒ”‹Š‘Ž—ç‰Ú”òò›‘”Ǥ
‹œ‹ ƒ­ÇÇœ†ƒ †‡º‹ŽǤ ƒÇ ‹Ǧ
Ž‡‘—›Ú‡–‹‹†‡‰Ú”‡˜ƒŽƒ‡‹’ǡ
„‹”„‹”‹‹Ž‡‹Ž‹ç‹‹­‹†‡‹‹‹ƒ›”Ç‘”‰ƒǦ
‹œƒ‘Žƒ”ƒ‹ç†ò›ƒ•Çƒ­Ç•Ç†ƒÚǦ
‡Ž‹„‹”Ú”‡–‡ç‹Ž‡†‹›‘”Ǥ‡‹
†‹”‡–Ú”ǡ„‹”›ƒ†ƒ‡›‡–‹Ž‹‹ç‹›ƒ
†ƒ’ƒ–”‘ǡ†‹º‡”›ƒ†ƒ„—‹Ž‹ç‹†‡‹
‡ ›ƒŽÇœ ƒ†ƒǤ …ƒ „— ‘—†ƒ ‡Ǧ
†‡„‹›ƒ–›ƒ’ƒ›‡”‹‡„‹”•‘”—›ƒ†‹Ǧ
ƒ–­‡‡‹•–‹›‘”—Ǥƒ–‹Š‡”‹œƒǦ
ƒÇ†ƒǡ‡•—–Yœ‹Žǯ‹ˆ‘”ƒ‰ƒ”ƒ–‹Ǧ
•‹çƒ”–Ç›Žƒò”‹ŽŽ‹–ƒÇÇ†ƒ‘›ƒǦ
ƒ ‹•–‡†‹º‹ ƒƒ „— –ƒŽ‡„‹‹ ”‡††‡Ǧ
†‹Ž†‹º‹‹„‹”ƒ”ƒ†ƒçǏ•Ú›Ž‡†‹Ǥ—–ƒǦ
Ž‡’ŠƒŽ‹›Ž‡”‡††‡†‹Ž‹çǥƒƒ„—ƒǦ
†ƒ”†‘ºƒŽ‰Ú”ò‡–ƒ˜”ǐǡ„‹œ†‡•‘Ǧ
”ƒ‹ —烍Žƒ”Žƒ ‹Ž‰‹Ž‹ ‘Žƒ”ƒ ‰Úœ†‡
‰‡­‹”‹Ž‡•‹ ‰‡”‡–‹º‹‹ †òçò‡›‡
‡†‹‹ œ‘”Ž—›‘”—Ǥ —— †ƒ ‰òǦ
…‡ŽŽ‹Ž‡‹Ž‰‹Ž‹„ƒ•‹–„‹”‡†‡‹˜ƒ”Ǥ
ò›ƒ —’ƒ•Ç •Ç”ƒ•Ç†ƒ ‡•—– YǦ
œ‹Ž „ƒçƒ”ÇŽÇ „‹” ‘›— •‡”‰‹Ž‡†‹­‡ ƒǦ
ŽÇƒ ‰‡Ž‡ •‘”—›†—ǡ „— ʹͳ ›ƒçǐ†ƒ‹
‰‡­ ‹Ž‡ ‹ŽŽ‹ –ƒÇÇ ›‘ŽŽƒ”ǐǐ ‡Ǧ
†‡‡•‹ç–‹”‹Ž‡‡†‹º‹Ǥ—•‘”——†ƒǦ
Šƒ †ƒ „ƒ•‹– ‡†‡‹ǡ ò” •’‹‡”Ž‡”‹
Yœ‹Žǯ‹„ƒçƒ”ÇŽÇ‘›——ƒ”çǕǐ†ƒò”
‘Žƒ•Çƒ›ƒ’–ǍŽƒ”ǘ—”‰—›†—Ǥ
‡†‹ „ò›‡‡ ƒ–ƒ›Ç „‡…‡”‡Ǧ
‡†‹º‹ „‹”‹•‹‹ „ƒçƒ”ÇǦ
•Çƒ •ƒŠ‹’Ž‡‡ ­ƒǦ
„ƒ•ÇÇ
•ƒ­ƒŽÇǦ
ºÇǡ †ƒŠƒ ڐ…‡ ›‹‡
Žƒ›ƒǯ†ƒ †‹ƒǦ
–‹‹ ­‡‹ç–‹Ǥ ƒǦ
–‹Š Çǯǐ ƒŽ†ÇºÇ چòŽŽ‡”†‡ „‹”‹‹
ƒ”†Ç†ƒ Žƒ›ƒǯ†ƒ‹ ›ƒ›ÇŽƒ” ŽǦ
ƒ›Ú‡–‡‘Žƒ”ƒÚ˜‡”‡ǡÇǯƒ
ò”‹›‡ǯ†‡ †òœòŽ‡ ژ‰òŽ‡”†‡ ò”
›Ú‡–‡‹ˆƒ†‡•‹—ŽŽƒÇŽÇ›‘”†—Ǥ
Yœ‹Žǯ‡ †Ú‡”•‡ǡ Žƒ›ƒǯÇ GǦ
‰‹Ž–‡”‡ƒ”çǕǐ†ƒƒœƒ†ÇºÇƒ­Çƒ”Ǧ
†Ç†ƒ ʹͲ ›ƒçǐ†ƒ‹ òŽŽ‡” ‹Ž‡ „‹”Ǧ
Ž‹–‡ Žƒ›ƒǯÇ „ƒçƒ”Ǖǐ†ƒ ‡ „òǦ
›ò’ƒ›ƒ•ƒŠ‹’‹•‹‘Žƒ”ƒƒÇŽƒ‡Ǧ
•—– Yœ‹Žǡ •ƒƒ––‡ ʹͷ ‹Ž‘‡–”‡‹ òœ‡Ǧ
”‹†‡‹‘ç—ŠÇœŽƒ”ǐƒ­Çƒ”ƒˆ‘”ƒǦ
•ÇÇ ŠƒÇÇ ˜‡”‡…‡ ƒ†ƒ” ǕŽƒ–ƒ›Ç
„ƒçƒ”†ÇǤ ‘†‘Ž•‹ǯ‹ •ƒƒ––‡ ͵ͳǡͷ ‹Ǧ
Ž‘‡–”‡Ž‹ ŠÇœÇ „‹” ‡ƒ”ƒ „Ç”ƒÇŽ†ÇǦ
ºÇ†ƒŽƒ›ƒǯÇ‡ŠÇœŽÇŽƒ”ǃ”ƒ•ÇǦ
†ƒ›‡”ƒŽƒYœ‹Žǯ‹ŠÇœÇǡG‰‹Ž‹œŽ‡”‹ʹͳ
‹Ž‘‡–”‡Ž‹ŠÇœ•ÇÇ”ǐǐ›òœ†‡ʹͲòǦ
œ‡”‹†‡›†‹Ǥ
‡–‡‡ ›Ú‡–‹‹ †‡‹Ž‡ ‘—ǡ
ò”Ž‡”‹ òœ‡”‹†‡ ­‘ †ƒ †òçò‡Ǧ
†‹º‹ „‹” ƒŽƒÇ ‘Ž—ç–—”—›‘”Ǥ ڐ‡–‹…‹Ǧ
Ž‡”‡ ƒºƒ„‡› ­‡‡ •Ç”ƒ†ƒ „‹” ˆ—–„‘ŽǦ
…— –‹’‹‹ ƒ”ƒ•Ç†ƒ †—”—’ ’ƒ”Žƒ–ƒǦ
›Ç Ç ›‘•ƒ ›‡–‡‡Ž‡”‹ ’”‘ˆ‡•›‘Ǧ
‡ŽŠ‡†‡ˆŽ‡”‹†‘º”—Ž–—•—†ƒ‹çŽ‡”‹‹‹Ǧ
›‹›ƒ’–ǺDŽ‹”‘†‡Ž‹‹•ƒ˜—ƒ‰‡Ǧ
”‡‹›‘”Ǥ‡Yœ‹Ž‡•‡Ž‡•‹†‡„ƒç–ƒ‹
ƒ†ƒ”ŠÇœŽÇ–ƒ˜Ç”ƒŽƒ„‹Ž‡…‡º‹‹†òçòǦ
ò›‘”—Ǣ‹ç†ò›ƒ•ÇÇ†ƒ„—•‘”—òǦ
œ‡”‹†‡ †òçò‡•‹‹ ›ƒ”ƒŽÇ ‘Žƒ…ƒºÇǦ
Ç†òçòò›‘”—Ǥ
General Rollin Stone’a ÇÎkarsa:
Stanley McChrystal
ò”‹›‡ǯ†‡ òœ‡”‹†‡ ­‘ ‘—Ǧ
痎ƒ›ƒ ǯŽ‹ ‰‡‡”ƒŽ –ƒŽ‡›
…Š”›•–ƒŽǯ‹ ‰Ú”‡˜†‡ ƒŽÇƒ•Ç ›ƒ
†ƒ ‹•–‹ˆƒ ‡–‡•‹ ‘—•— ›—”–†ÇçǐǦ
†ƒ …‹††‹ ›ƒœÇŽƒ”ƒ ‘— ‘Ž†—Ǥ ‡‡”ƒǦ
Ž‹ ‘ŽŽ‹‰ –‘‡ †‡”Ǧ
‰‹•‹‡ ›ƒ’–ÇºÇ ƒ­ÇŽƒǦ
ƒŽƒ”ǡ Dz‘”†—— •‹˜‹ŽǦ
Ž‡”‹ ‡”‹†‡ ‘Žƒ•ÇǦ
Ç †‡‘”ƒ•‹•‹Ǧ
‹ –‡‡Ž †‹”‡º‹ ‘ŽƒǦ
•Çƒdz „ƒºŽƒƒ”ƒ ‰‡‡Ǧ
”ƒŽ‹ ‹’‹ ­‡‹Ž†‹Ǥ …ƒ
„—”ƒ†ƒ‹ •‘”—ǡ ǯ‹
ˆ‰ƒ‹•–ƒǯ†ƒ‹ ƒ•‡”Ž‡Ǧ
”‹‹„—ǯ•——
†‡‘”ƒ•‹•‹‹ •ƒ”•ƒ…ƒ
„Ú›Ž‡ „‹” Šƒ”‡‡– ‹­‹
‡†‡ ‘ŽŽ‹‰ –‘‡ǯ—
•‡­–‹º‹Ǥ
…Š”›•–ƒŽǯǐ ›ƒ’Ǧ
–ǍŽƒ”Çǡ „— †—”—— „‹”ƒœ
ƒ­ÇŽÇ›‘”Ǥ ǯŽ‹ ‰‡‡Ǧ
”ƒŽǡ ˆ‰ƒ‹•–ƒǯ†ƒ‹ ƒ•Ǧ
‡”‹‰ò­Ž‡”‹òŽ‡†‡‹ƒ•‡”‹‘’‡”ƒ•Ǧ
›‘Žƒ”ǐdžòœ‡‡•‘ƒ”‡ǡˆò–—”•—œǦ
…ƒ‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‹Ž‡Šƒ˜ƒ•ƒŽ†Ç”ÇŽƒ”ǐƒ
„‹” •‘ ˜‡”‹Ž‡•‹‹ •ƒºŽƒ†ÇǤ ‘”——
›‡”‡Ž •‹˜‹ŽŽ‡”Ž‡ †Ç烔ÇǦ
†ƒ ‰‡Ž‡ ƒ•‡”Ž‡” ƒǦ
”ƒ•Ç†ƒ‹ ›ƒ„ƒ…ǎǍ
ƒ›ƒŽÇ ‘Žƒ”ƒ „òǦ
›ò†òºòò ‰Ú”‡ ‘Ǧ
—–ƒǡ„—–ƒ„Ž‘›—„‹”
‡„œ‡ ‹›‹Ž‡ç–‹”‡ ‹Ǧ
­‹­ƒ„ƒŠƒ”…ƒ†ÇǤ
G牃Ž ‰ò­Ž‡”‹‹
›ÇŽŽƒ”ƒ ›ƒ›ÇŽƒ „ƒçƒǦ
”Ç•ÇœŽÇºÇ‹Ž‡‘—–ƒÇ
„—„ƒçƒ”Ǖǃ”ƒ•Ç†ƒ‹
›—•—œŽ—º— „‹” ”‹Ǧ
œ‡ ›‘Ž ƒ­ƒ•Ç ƒ­ÇÇŽǦ
ƒœ†ÇǤ f— ƒ†ƒ ˆ‰ƒǦ
‹•–ƒ •‘”——— ­ÚǦ
œòŽ‡ ‹ ‹•–‡†‹º‹
›‘•ƒ ”‹œ‹ •ò”‡•‹Ǧ
‹‹‹•–‡†‹º‹‘—Ǧ
“Liderlerin
davranÐw
biçimleri
ve hareketleri,
bizlere
ince bir
ipucu
veriyor”
•—†ƒ‡–„‹”燛•Ú›Ž‡‡òò
†‡º‹Ž ƒ…ƒ ›‡”‹‡ ‰‡Ž‡ ”ƒ ˆƒ–‹Š‹
ƒ˜‹†‡–”ƒ‡—•ǯ—ò––‡ˆ‹Ž‡”‹„‹”Ǧ
Ž‹–‡ Šƒ”‡‡– ‡–‡•‹‡ ›ƒ’–ÇºÇ Ž‹ç‡
˜—”‰—‹Ž‡‹çŠ‡”‡•‹”ƒŠƒ–Žƒ†ÇºÇ‘Ǧ
–ƒ›ƒ­‡‹Ž‹ç‘Ž†—Ǥ‡˜ƒ”‹ǡ‡–”ƒ‡Ǧ
—•‡›ƒ’ƒ”•ƒ›ƒ’•Çˆ‰ƒ‹•–ƒǯ†ƒ
­‡‹Ž‡‹ ‘—–ƒÇ ‘Žƒ…ƒǢ ­ÚǦ
œò „—Žƒ ‹•‹ †‡º‹ŽǤ Y–‡ ›ƒ†ƒ
…Š”›•–ƒŽǡ „ƒƒ ‹Ž‡ ‰Ú”ò珇•‹‡
‰‹–‡•‹†‡ ڐ…‡ ‰ƒ›”‹”‡•‹ ‘Žƒ”ƒ
‹•–‹ˆƒ•ÇÇ ›ƒœÇ’ ò•–Ž‡”‹‡ ˜‡”‡•‹‡
ƒ†ƒ”‹­‹†‡‘Ž†—º—•ò”‡­Ž‡”‹›Ú‡–Ǧ
‡›‹„‹Ž‡„‹”Ž‹†‡”‘Žƒ”ƒƒŽƒ…ƒǤ
— Š‹ƒ›‡†‡ ‡ ǯŽƒ”ƒ ‡
†‡ „ƒçƒ ‹•‡›‡ †‡”• ­Çƒ”ƒ•ÇǦ
Ç –ƒ˜•‹›‡ ‡†‡…‡ ŠƒŽ‹ ›‘Ǥ ‹œ‹
†‡ „Ú›Ž‡ „‹” Š‹ƒ›‡‹œ ˜ƒ”†Ç”ǣ ‹•Ǧ
–‡” …Š”›•–ƒŽǯǐ‹ ‰‹„‹ ‘Ž•—ǡ ‹•–‡”
‡–”ƒ‡—•ǯ—‹ ‰‹„‹Ǥ — ƒ†ƒ”ǐƒ „‹Ǧ
Ž‡ •ƒŠ‹’ ‘Žƒ›ƒŽƒ”ǐǡ Š‡”Šƒ‰‹ „‹”
›‡”†‡›Ú‡–‹…‹Ž‹›ƒ’Ç›‘”‘ŽƒŽƒ”ÇǦ
Ç†‹Ž‹›‘”—Ǥ
aÛustos’10
49
ANALøZ
50
aÛustos’10
Ekrem Özdamar
Yeni Normal,
YaratÜcÜlÜðÜ YaratÜyor
IBM’in CEO arawtÐrmasÐnÐn sonucu,
CEO’larÐn iw dünyasÐnÐn yeni normal
olarak adlandÐrdÐÃÐ karmawÐk düzeni ile
mücadele etmek için her weyden fazla
yaratÐcÐlÐÃa gerek duyduklarÐnÐ ortaya
koydu. Burada soru iwareti var.
B
‹” †Ú‡†‡ ‡‰ƒŽ‘ƒŽƒǦ
”ǐ ‹œƒŽƒ”ǐǐ ƒŽ–ǐƒ ­‹œǦ
‰‹­‡–‹Ž‡”‹›Úò†‡„‹”ƒǦ
”ƒç–Ç”ƒ•‘—…—ƒ­ÇŽƒÇç–ÇǤ‘—­ǡ
‹•ƒŽƒ”ǐ ‹œƒŽƒ”ǐǐ ƒŽ–ǐƒ ­‡Ǧ
–‹Ž‡”‹ ­‹œ‰‹Ž‡”†‡ ˜ƒœ‰‡­‡Ž‡”‹ ‘ŽǦ
—ç–—Ǥ ‡”Šƒ f‡•‘›ǯ— ‡”ŠƒǦ
‰‹ f‡›Ž‡”ǯ†‡‹ ƒÇŽ†ƒ ƒŽÇ…Ç ‡•’”‹•‹ ‹Ǧ
•‡ǡ‹›‘’Ž—º—œ‡ƒ‰Ú•–‡”‰‡•‹‘Ž†—Ǧ
º—ƒ ‹Ž‹ç‹ ƒ”ƒç–Ç”ƒ •‘—…— ‹Ž‡ ‹ŽǦ
‰‹Ž‹›†‹Ǥ f‡•‘› ‡•’”‹•‹‹ǡ Dzƒ”ǐ ç‹çǦ
ƒ ƒ­ÇŽƒƒ ›ƒ’ƒ”ǣ ‹›‘„—dz †‹Ǧ
›‡ –ƒƒŽÇ›‘”†—Ǥ –Lj–ƒ „—Ž—†—º—
—”‰—– YœƒŽǡ „—‰ò†‡ ‰‡”‹›‡ „ƒÇŽǦ
†ÇºÇ†ƒ Š‡ ò”‹›‡ Š‡ †‡ †ò›ƒ
ڎ­‡º‹†‡ œ‡‹ ƒ–‡‰‘”‹•‹‡ •‘—ŽǦ
ƒ•Ç†ƒ•ƒÇ…ƒ‘Žƒ›ƒ„‹”ˆ‹‰ò”‘Ǧ
Žƒ”ƒ‘”–ƒ›ƒ­ÇÇ›‘”Ǥ
—†ƒ †ò›ƒ ‰‡‡Ž‹†‡ ˜‡ ڜ‡Ǧ
Ž‹Ž‡ ò”‹›‡ǯ†‡ „— ƒŽƒ†ƒ ›ƒçƒƒ
†òçòçò ڐ‡Ž‹ ’ƒ›Ç ˜ƒ”Ǥ ƒŠƒ ÚǦ
‡Ž‹•‹ǡ›‡‹›Ú‡–‹›ƒŽƒçǏŽƒ”ǐǦ
†ƒ ‹çŽ‡”‹ Šòò‡–Ž‡” –ƒ”ƒˆÇ†ƒ ‹…Ǧ
”ƒ ‡†‹Ž‡•‹ ›Ú‡Ž‹‹‹ ƒºÇ”ŽÇ ƒǦ
œƒƒ•Çǡ 狔‡–Ž‡”‹ ‹…”ƒƒ–Žƒ”Ç –ƒ”ƒǦ
ˆÇ†ƒ†‡ŠƒŽƒ”Ç‹Ž‡—­—„ƒçƒ”ÇŽƒ”ƒ‹Ǧ
œƒ ƒ–ƒ•Ç ‰‡”‡‡ „— ‹ç‹Ž‡”‹ „ƒ•‹–
„‹”‡” ‹†ƒ”‡…‹ ‘——ƒ †òçò”ò›‘”Ǥ
ƒ­ –ƒ‡ ›Ú‡–‹ —”—Ž— ǯ•——
”‹• ƒŽƒ•Çƒ ˜‡›ƒ ‹çŽ‡”‹‹ †ƒŠƒ ڐǦ
…‡Š‹­–ƒ‹’‡–‡†‹Ž‡”‹„‹””‘–ƒ›ƒ‘Ǧ
–—”–ƒ•Çƒ‹œ‹˜‡”‹›‘”˜‡›ƒ‹œ‹˜‡”Ǧ
‡›‡ ŠƒœÇ”ǫ ǯŽƒ”ǐ Š‡”Šƒ‰‹ „‹”
ƒ†ƒ „—— ›ƒ’ƒ…ƒ ƒ†ƒ” „ò›ò …‡Ǧ
•ƒ”‡–˜‡‹Š–‹”ƒ•Žƒ”Ç‘Ž†——ǫ
”‹Ž‡”‹‹›ò•‡‰Ú•–‡”‡‹­‹
”ƒƒŽƒ”Žƒ ‘›ƒƒ ˜‡ Šƒ––ƒ …‡œƒ‡Ǧ
˜‹‡ †ò珇 ”‹•‹‹ ƒŽƒ”ƒ „— •‘—­Ǧ
Žƒ”Žƒƒ”çǎƒçƒǯŽƒ”ǐŠ‹ƒ›‡Ž‡”‹Ǧ
‹„‹Ž‹›‘”—œǤ”‘ǡ„—–ò”†‡‡„‹Ž‹Ǧ
‡ Š‹ƒ›‡Ž‡”†‡ „‹”‹‹ •ƒºŽÇ›‘”Ǥ —
–ò”ƒ›ƒ‘›—Žƒ”ǐƒ‹œ‹˜‡”‡›ƒ†ƒ
‡‰‡ŽŽ‡‡ ‘ŽƒƒºÇ „—Žƒƒ›ƒ ›Ú‡Ǧ
–‹ —”—ŽŽƒ”ǐǐ ­ÇºÇ” ƒ­Ç…Ç „‹” †‡º‹Ǧ
狏‡‹œ‹˜‡”‡›ƒ†ƒ‰Úœ›—ƒ‘Ǧ
—•—†ƒ ƒ›Ç 燍‹Ž†‡ ƒ­Ç ‘Žƒ†ÇºÇǦ
Ç ‰Ú”‡ œ‘” †‡º‹ŽǤ —— ‹­‹ „òǦ
–ò‹…”ƒƒ–Žƒ”Ç›ƒÇ†ƒ‹œŽ‡›‡…‡†‡Ǧ
”‹„‹”ƒƒŽ‹œ‡†‡‰‡”‡›‘ǣ›Ú‡–‹
—”—ŽŽƒ”ǐǐ ƒŠ„ƒ’ ­ƒ˜—ç ‹›ƒŽƒ”ÇǦ
aÛustos’10
51
ANALøZ
52
aÛustos’10
ƒ„ƒƒǡ„—‘—†ƒ›‡–‡”Ž‹„‹””‹Ǧ
–‡”‡ •ƒŠ‹’ ‘Žƒ ‹­‹ ›‡–‡”Ž‹Ǥ — ‘Ǧ
痎Žƒ” ƒŽ–ǐ†ƒ ǯŽƒ”ǐ †ò›ƒ òœ‡Ǧ
”‹†‡‹ ‡ ›ƒ”ƒ–Ç…Ç ‹•ƒŽƒ” ‘Ž†—º—Ǧ
—†òçò‡•ƒ†‡…‡•ƒˆŽÇ‘Žƒ„‹Ž‹”Ǥ
ǯ‹ƒ”ƒç–Ç”ƒ•ÇǡǯŽƒ”ǐ
„—”ƒ†ƒ›ƒçƒ†ÇŽƒ”Ç‹‹Ž‡‹‘”–ƒ›ƒ‘Ǧ
›—›‘”ǣ „‹” ›ƒ†ƒ ›ƒ”ƒ–DžǎǺƒ ›ƒ’ÇŽƒ
˜—”‰—ǡ†‹º‡”›ƒ†ƒ›‡‹‘ç—ŽŽƒ”ƒŠƒǦ
œÇ”‘Žƒ‘—•—†ƒ‹ƒ›‰ÇǤ
͸Ͳ òŽ‡†‡‹ ͵͵ •‡–Ú”†‡
ͳͷͲͲǯ†‡ ˆƒœŽƒ ǯ— ƒ–ǎǏǛǦ
Žƒ ‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‹Ž‡ ƒ”ƒç–Ç”ƒǡ ‹Ž ‘Ǧ
Žƒ”ƒ„—•‡‡•›ƒǡ˜”—’ƒ˜‡—œ‡›
Para kazanmanÖn sÖrrÖ, sÖra dÖûÖ olmak
Ekonomik krize raømen, son 5 yÖlda gelir ve kâr açÖsÖndan en yüksek performansÖ gösteren
sÖra dÖûÖ iûletmelerin nitelikleri:
• Sektörlerindeki rakiplere kÖyasla sÖra dÖûÖ olan ûirketlerin yÖllÖk faaliyet marjÖndaki artÖû
daha yüksek.
• Ekonomik krizde sÖra dÖûÖ ûirketlerin gelir artÖûÖ, araûtÖrmaya katÖlan diøer ûirketlerden
6 kat daha fazla.
• HÖzlÖ kararlar alma ve bunlarÖn sonuçlarÖnÖ etkin biçimde tahmin etme olasÖlÖøÖ, diøer
ûirketlerden yüzde 54 daha yüksek.
• úirketlerin yüzde 95’i, son 5 yÖldaki en önemli stratejik giriûimlerini müûterileriyle yakÖnlaûmak olarak tanÖmlÖyor. Müûterileriyle iliûki kurma yöntemlerini belirlemek için,
Web, etkileûim ve sosyal paylaûÖm kanallarÖndan yararlanÖyor.
• SÖra dÖûÖ CEO’lar, yarattÖklarÖnÖ sorgulama konusunda daha az korku duyuyor. Bu ûirketlerin yüzde 74’ü, strateji konusunda tekrarlanan bir yaklaûÖm uyguluyor; bu oran diøer
CEO’larda yüzde 64’te kalÖyor.
• Bilgi patlamasÖnÖ ve küresel bilgi akÖûÖnÖ tehdit olarak deøil fÖrsat olarak görüyor.
Tüm CEO’larÖn yüzde 88’i, sÖra dÖûÖ CEO’larÖn yüzde 95’i, müûteriyle daha fazla yakÖnlaûmayÖ, gelecek 5 yÖlda stratejilerini gerçekleûtirmek açÖsÖndan en önemli boyut olarak seçiyor.
aÛustos’10
53
ANALøZ
‡”‹ƒǯ†ƒ‹ ǯŽƒ”ǐ ˆƒ”ŽÇ •–”ƒǦ
–‡Œ‹ ‡†‹ç‡ ˜‡ ڐ…‡Ž‹Ž‡”‹ǡ „ÚŽ‰‡•‡Ž
ˆƒ”ŽÇŽÇŽƒ” ‘Žƒ”ƒ ‘”–ƒ›ƒ ‘—Žƒ”ƒ
–ƒ„Ž‘›—†ƒŠƒ†ƒƒ”ƒçǍŽƒç–Ç”†ÇǤ—
ˆƒ”Žƒ”ǡ †‡º‹ç‹Ž‹Ǧ
Ž‡”‡ǡ „‡…‡”‹Ž‡”‡ ˜‡
›‡‹ ‡‘‘‹ ‘”Ǧ
–ƒ†ƒ ƒ•ÇŽ „ƒçƒǦ
”Ç •ƒºŽƒƒ…ƒºÇƒ ‹Ǧ
Ž‹ç‹ ‰Ú”ò率”†‡
›‘º—Žƒç–ÇǤ òǦ
›ƒÇ„‹”†‡„—–ò”
ˆƒ”ŽÇŽÇŽƒ”Žƒç‡‹ŽǦ
Ž‡‡•‹ ‹çŽ‡”‹ ‹›‹Ǧ
…‡ ƒ”ƒçǍ ŠƒŽ‡
‰‡–‹”‹›‘”Ǥ
Vizyondan
çok yaratÎcÎlÎk
Ž‡†‹”‡G燺‡”‹•–‹–ò•òòǦ
”‡•‡Ž‹†‡”‹‡–‡”‘”•–‡ǡ‹ç†ò›ƒǦ
•Ç†ƒ„ƒçƒ”ÇŽÇ‘Žƒ‹•–‡›‡ƒ—˜‡
ڜ‡Ž •‡–Ú” ›Ú‡–‹…‹Ž‡”‹‹ǡ †‹ƒ–ǡ
›Ú‡–‹ †‹•‹’Ž‹‹ǡ
„ò–òŽò ˜‡ ˜‹œǦ
›‘†ƒ †ƒŠƒ ­‘
›ƒ”ƒ–DžǎǺƒ ‰‡Ǧ
”‡•‹‹ †—›†—Ǧ
Žƒ”ǐDŽ‡Ž‹”–‹›‘”Ǥ
”ƒç–Ç”ƒǦ
†ƒǡ „—‰òò ‹ç
‘”–ƒÇÇ „‡Ž‹”Ǧ
•‹œ ‘Ž†—º—ǡ ‰‹†‡Ǧ
”‡ †ƒŠƒ ƒ”ƒǦ
çǍ ŠƒŽ‡ ‰‡Ž‡…‡Ǧ
º‹ •‘—…—ƒ —Ǧ
Žƒç–ǍŽƒ”ÇÇ „‡Ǧ
Ž‹”–‡
‘”•–‡ǡ
ǯŽƒ”ǐ ›ƒ”ÇǦ
•Ç†ƒ ƒœÇÇǡ ‹•Ǧ
–‹”ƒ”•Çœ ˜‡ ƒ”Ǧ
ƒçǍ‹ç‘”–ƒÇǦ
†ƒƒ›ƒ–ƒƒŽƒ„‹ŽǦ
‡ ‹­‹ ›‡–‡”‹…‡ †‘ƒÇŽÇ ‘ŽƒǦ
†ÇŽƒ”ǐƒ ‹ƒ†ÇŽƒ”ǐƒ †‹ƒ– ­‡‹Ǧ
›‘”Ǥ ‘”•–‡ǡ Dzƒ”ƒçǍŽÇ–ƒ ›ƒ”ƒ”Ǧ
“tyi ve
ses
getiren iwler
henüz
yapÐlmamÐw
olanlardÐr”
򐛃
­ƒ’ǐǦ
†ƒ ǯŽƒ”ǐ ƒ”Ǧ
çÇ ƒ”çǛƒ ‘ŽǦ
†—º—
œ‘”Ž—ŽƒǦ
”Ç ˜‡ Š‡†‡ˆŽ‡”‹Ǧ
‹ †ƒŠƒ ‹›‹ ƒŽƒƒ ƒƒ…Ç›Žƒ ‰‡”Ǧ
­‡Ž‡ç–‹”‹Ž‡ ʹͲͳͲ ò”‡•‡Ž Ǧ
”ƒç–Ç”ƒ•ÇǯÇ•‘—­Žƒ”ǐdž‡º‡”Ǧ
Žƒƒ ǯŽƒ”dzǐ ‘†ƒŽƒ†ÇºÇ ‘—ŽƒǦ
”ǐǡ ›ƒ”ƒ–Ç…Ç Ž‹†‡”Ž‹ǡ ò疇”‹ ‹Ž‹ç‹Ž‡Ǧ
”‹‹ ›‡‹Ž‡‡•‹ ˜‡ ‹çŽ‡–‹ „‡…‡”‹•‹
‘Ž—ç–—”ƒòœ‡”‹†‡›‘º—Žƒç–Ǻǐdžƒ
‹ˆƒ†‡‡†‹›‘”Ǥ
”ƒç–Ç”ƒ›ƒ ‰Ú”‡Ǣ ›ƒ”ƒ–Ç…Ç Ž‹†‡”Ǧ
Ž‡”ǡ ƒ”ƒçǍŽÇºÇ ›Ú‡–‹Ž‡•‹†‡ǡ
‰‹œŽ‡‡•‹†‡ ˜‡›ƒ ‘”–ƒ†ƒ ƒŽ†Ç”ÇŽǦ
ƒ•Ç†ƒǡ –ƒƒ‡ ˆƒ”ŽÇ ˜ƒ”•ƒ›ÇŽƒǦ
”Ç–‡‡ŽƒŽƒ›‡‹‹ç‘†‡ŽŽ‡”‹–ƒÇǦ
Žƒ›ƒ…ƒǤ ƒ”ƒçǍŽÇŽƒ”Ç ‰‹œŽ‡›‡ ˜‡
–ò‡–‹…‹Ž‡”Ž‡ ˜ƒ–ƒ†ƒçŽƒ”ǐ ‰Úœò†‡
Š‡” 燛‹ †ƒŠƒ „ƒ•‹– ‘Žƒ•ÇÇ •ƒºŽƒǦ
›ƒ›‡‹ò”ò˜‡Š‹œ‡––‡•Ž‹ƒ–›ÚǦ
–‡Ž‡”‹ ‹Ž‡ ƒƒŽŽƒ”Ç ‘Ž—ç–—”ƒŽƒ”ǡ ÚǦ
‡Ž‹ƒ˜ƒ–ƒŒŽƒ”ƒ•ƒŠ‹’‘Žƒ…ƒǤ
Güvensizlik egemen
‡” ͳͲ ǯ†ƒ ͺǯ‹ǡ ‹ç ‘”–ƒÇÇ ­‘
†ƒŠƒ ƒ”ƒçǍ ŠƒŽ‡ ‰‡Ž‡•‹‹ „‡Ž‡Ǧ
†‹º‹‹•Ú›Ž‡”‡
•ƒ†‡…‡ ›òœ†‡ Ͷͻǯ—ǡ ‹çŽ‡–‡Ž‡”‹
„— ƒ”ƒçǍŽÇŽƒ „ƒçƒ”Ç›Žƒ ò…ƒ†‡Ǧ
Ž‡ ‡†‡„‹Ž‡…‡ †‘ƒÇƒ •ƒŠ‹’ ‘Ž†—Ǧ
º—ƒ ‹ƒÇ›‘”Ǥ —— –‡”•–‡ ‘—”•ƒǡ
ǯŽƒ”ǐ ›òœ†‡ ͷͳǯ‹ „— †—”—ƒ ŠƒǦ
œÇ”ŽÇŽÇ †‡º‹Ž ›ƒ †ƒ ‡ ƒœÇ†ƒ „‹Ž‹Ǧ
›‘”Ǥ
ƒ”ƒ–DžǎǍ –‡•’‹–Ž‡”‹ „—— òœ‡Ǧ
54
aÛustos’10
”‹†‡ ›ò•‡Ž‹›‘”ǣ ƒ”ƒ–Ç…Ç Ž‹†‡”Ž‹ǡ ƒǦ
ƒŽ‹œ ‡†‹Ž‡ ͳ͹ „ÚŽ‰‡†‡ ͳͲǯ—†ƒ ͳ
—ƒ”ƒŽÇŽ‹†‡”Ž‹Úœ‡ŽŽ‹º‹‘Žƒ”ƒ„‡Ž‹”Ǧ
–‹Ž‹›‘”Ǥ ƒ”ƒ–Ç…Ç Ž‹†‡”Ž‡”ǡ •‡–Ú”ǡ ‹çŽ‡–Ǧ
‡ ˜‡ ‰‡Ž‹” ‘†‡ŽŽ‡”‹‹ •–ƒ–ò‘•—Ǧ
— Ç”ƒ›ƒ †ƒŠƒ ŠƒœÇ”ŽÇŽÇ ‘Ž†—Žƒ”ÇǦ
Ç•Ú›Žò›‘”Žƒ”Ǥƒ”ƒ–Ç…ÇŽ‹†‡”Ž‡”‹›òœǦ
†‡ ͺͳǯ‹ǡ ‹‘˜ƒ•›‘— –‡‡Ž ›‡–‡‡Ž‡”
ƒ”ƒ•Ç†ƒ ò•– •Ç”ƒŽƒ”†ƒ ‘—Žƒ†Ç”ÇǦ
›‘”Ǥ
— ‰Ú•–‡”‰‡Ž‡”‡ „ƒÇŽÇ…ƒǡ †ò›ƒǦ
Ç—­—›‘”‘Ž†—º——†òçò‡‰‡”‡Ǧ
‹›‘”Ǥ …ƒ †ò›ƒ†ƒ‹ „ò›ò‡ ŠƒǦ
Žƒ ‹çƒƒ–ǡ ’‡–”‘Ž ˜‡ •‹ŽƒŠ •‡–Ú”Ž‡”‹ ‹Ǧ
Ž‡ „ƒºŽƒ–ÇŽÇ „‹” ‘Ž‰—Ǥ Gç „Ú›Ž‡ ‘Ž—…ƒ
„ò–ò Šòò‡–Ž‡” ˆ‹ƒ• •‹•–‡Ž‡”‹Ǧ
‹ †ƒŠƒ ‹›‹ ‘–”‘Ž ‡–‡ ’‡ç‹†‡ ‘Ǧ
痛‘”Ǥ
Yenilenme peÞinde
”ƒç–Ç”ƒ›ƒ‰Ú”‡ǡǯŽƒ”ǡ›ƒ”ƒ–Ç…ÇŽ‹Ǧ
†‡”Ž‹º‹ „ƒœÇ ÚŽò ‹ƒÇ玃”Ç ›ÇƒǦ
Žƒ”Ç ‰‡”‡–‹º‹‹ ƒ„—Ž ‡†‹›‘”Ǥ ƒŽƒǦ
çǏŽƒ”ǐǐ ‰‡Ž‡‡•‡Ž †‡º‹Ž ڜ‰ò ‘ŽǦ
ƒ•Ç ‰‡”‡–‹º‹‹ †òçòò”‡ǡ ‡ ÚǦ
‡Ž‹ò­Ž‹†‡”Ž‹Úœ‡ŽŽ‹º‹‹›ƒ”ƒ–DžǎǍǡ
ò”‡•‡Ž †òçò‡ ˜‡ „ò–òŽò ‘Žƒ”ƒ
ڐ‰Ú”ò›‘”Ǥ ǯŽƒ” ‰‡Ž‡…‡ ͷ ›ÇŽ†ƒǡ
›‡‹ ƒ›ƒŽƒ”†ƒ ‡Ž†‡ ‡†‹Ž‡…‡ ‰‡Ǧ
Ž‹”Ž‡”‹ ‹‹ ƒ–ǐƒ ­Çƒ”ƒŽƒ”Ç ‰‡”‡–‹Ǧ
º‹‹„‡Ž‹”–‹›‘”Ǣ›òœ†‡͹ͻǯ—‹•‡‡‘‘Ǧ
‹ ‰ò…ò ŠÇœŽƒ ‰‡Ž‹ç‡–‡ ‘Žƒ ’ƒǦ
œƒ”Žƒ”ƒ†‘º”—ƒ›ƒ…ƒºÇÇڐ‰Ú”ò›‘”Ǥ
‡‘Ž‘Œ‹‹ ‹çŽ‡–‡Ž‡” òœ‡”‹†‡
‘Ž—ç–—”ƒ•Ç „‡Ž‡‡ ‡–‹ǡ •‘ †Ú”–
ƒ”ƒç–Ç”ƒ†ƒ ڐ‡ •Ç”ƒŽƒƒ•Ç†ƒ ƒŽǦ
–ǐ…ǎǍ–ƒ ‹‹…‹Ž‹º‡ ›ò•‡Ž†‹Ǥ o•–ò
›Ú‡–‹„‡…‡”‹Ž‡”‹‰‡Ž‹ç–‹”‡‹çŽ‡–‡Ǧ
Ž‡”ǡ ‰‡Ž‡…‡–‡ ›‡‹ ƒ›ƒŽƒ”†ƒ ‡Ž†‡
‡†‹Ž‡ ‰‡Ž‹”Ž‡”‹ǡ ‰‡Ž‡‡•‡Ž ”ƒ‹’Ž‡Ǧ
”‹‡‰Ú”‡›òœ†‡ʹͲǯ†‡ˆƒœŽƒƒ”–ƒ•ÇǦ
Ç „‡Ž‹›‘”Ǥ —Žƒ” †ƒ –‡‘Ž‘Œ‹ †òǦ
›ƒ•Ç‹­‹‹›‹Šƒ„‡”Ž‡”Ǥ
‡‘Ž‘Œ‹ƒ­Ç•Ç†ƒÚ‡Ž‹„‹”‰‡Ǧ
Ž‹ç‡ †‡ —œ— ˜ƒ†‡Ž‹ ‘Žƒ”ƒ ˜‡ „—Ǧ
— Ç•ƒ ˜ƒ†‡Ž‹ ›ƒ•Çƒ•Ç ‘Žƒ”ƒ ’ƒǦ
”ƒÇƒŽÇçǎƒ†Ç‹çŽ‡”›ƒ’ƒ•Ç”ƒ†ÇçÇ
狔‡–Ž‡”–ƒ”ƒˆÇ†ƒƒœƒÇŽÇ›‘”ǤƒŠƒ
‰‡­‘Žƒ„‹Ž‹ç‹ç‹”‡–Ž‡”‹‹„—‘Ǧ
—†ƒ†ƒŠƒ›ò•‡çƒ•Ç‘Ž†—º—‡•‹
ƒ…ƒ „— †—”—ǡ ‘Žƒ”ǐ †ƒ ‹ç ›ƒ’Çç
–ƒ”œŽƒ”ÇÇ „ò–òò›Ž‡ ›‡‹†‡ ‰Úœ†‡
‰‡­‹”‡•‹‹ œ‘”—Ž— ‘Žƒ†ÇºÇ ƒŽƒǦ
Çƒ ‰‡Ž‹›‘”Ǥ ƒ’ƒŽƒ”Ç ‰‡”‡‡‹
‰Ú”‡‹­‹„—ç‹”‡–Ž‡”‹ǯŽƒ”ǐƒ
›ƒœÇŽƒ„‹Ž‡…‡‡„ƒ•‹–”‡­‡–‡ǡ‰ÚœŽ‡”‹Ǧ
‹ .‹ǯ‡ ­‡˜‹”‹’ ‘”ƒ†ƒ ›‡‹ ›‘ŽŽƒ” ˜‡
›‘”†ƒŽƒ”Úº”‡‡‹­‹Šƒ”…ƒ†ÇŽƒǦ
”Ç­ƒ„ƒ›ƒçڛŽ‡„‹”„ƒƒŽƒ”ÇǤ
Çin’deki CEO’lar yenilenmeye daha açÖk
Bölgesel farklÖlÖklarÖ da belirleyen CEO araûtÖrmasÖnda, Çin’de yaûanmakta olan deøiûimi
dikkatle izlemeyi gerektiren göstergeler bulunuyor. BunlarÖn en önemlisi, Çin’deki CEO’larÖn
yeni beceri ve yetenekler geliûtirmek için çok daha fazla çaba harcÖyor olmalarÖ.
• Devletin özel sektör ûirketlerinin hissedarÖ haline gelmesine neden olan Ànansal krizin
ardÖndan, Kuzey Amerika’daki CEO’larÖn yüzde 87’si, gelecek 5 yÖl içerisinde devletin
özel ûirketlere daha fazla müdahale edeceøini düûünüyor.
• Japonya’daki CEO’larÖn yüzde 74’ü, ekonomik gücün olgun pazarlardan geliûmekte olan pazarlara kaymasÖnÖn, iûletmeler üzerinde önemli bir etki oluûturacaøÖnÖ öngörüyor.
• Avrupa Birliøi ülkeleri, bu deøiûim konusunda daha az endiûe duyuyor, CEO’larÖn sadece yüzde 43’ü etkilenmeyi bekliyor.
• Çin, ekonomik kriz sÖrasÖnda geliûmiû ülkelerden çok daha esnek olduøunu kanÖtladÖ.
Bu nedenle Çin’deki CEO’lar, istikrarsÖzlÖk konusunda diøer bölgelerdeki CEO’lara göre
daha az endiûeli. Dünya pazarÖndaki konumlarÖ konusunda ise kendilerine giderek daha fazla güveniyorlar.
• Çin’in küresel beklentileri karûÖlamak için, yaratÖcÖlÖøa, vizyona ve uluslararasÖ iûletmecilik deneyimine sahip yeni nesil liderlere gereksinimi bulunuyor. Ülkedeki CEO’larÖn
büyük kÖsmÖ bunu kabul ediyor; yüzde 61’i küresel düûünmenin önemli bir liderlik özelliøi olduøuna inanÖyor.
• Çin’deki CEO’lar, BatÖ’daki meslektaûlarÖna göre, yeni beceri ve yetenekler geliûtirmek
için çok daha fazla çaba harcÖyor.
aÛustos’10
55
DONANIM
Asus Bamboo U53J
Bamboo’nun cazibesi
D
‹œò•–ò„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”Žƒ”•ƒ–ǐƒǦ
ŽÇ”‡ ‰Úœ ڐò†‡ „—Ž—Ǧ
†—”†—º——œ ‹Ž ‡–‡ ’‡”Ǧ
ˆ‘”ƒ•‘Ž•ƒ†ƒǡˆ‹”ƒŽƒ”ǐ‘”–ƒ›ƒ­ÇǦ
ƒ”†ÇºÇ‹Ž‰‹­–ƒ•ƒ”ǏŽƒ”„‹œ‹ˆƒœŽƒ•Ç›Ǧ
Žƒ …‡œ„‡†‹›‘”Ǥ ‹” †‡ ’‡”ˆ‘”ƒ• ˜‡
‰ÚœƒŽÇ…Ç–ƒ•ƒ”Ǐ„‹”ƒ”ƒ›ƒ‰‡Ž‹…‡‘”Ǧ
–ƒ›ƒ•—•ͷ͵…‰‹„‹„ƒçƒ”ÇŽÇ…‹ŠƒœŽƒ”
­ÇÇ›‘”Ǥ
ͷ͵…ǯ‹ òœ‡”‹†‡‹ •—• Ž‘‰‘Ǧ
•——‰Ú”‡••‡‹œ‘—„‹”•‡Š’ƒœƒǦ
‡†‡„‹Ž‹”•‹‹œǤ Žƒ•‹ „‹” ƒ”ƒ„ƒÇ
‘•‘Ž——ƒ†Ç”ƒ…‹ŠƒœÇƒ’ƒ›òǦ
œ‡›‹ǡ ƒŠçƒ’ ‰Ú”ò–ò•ò ˜‡ ‰òòç ‰”‹
燔‹–Ž‡”‡ —›‰— •—• Ž‘‰‘•—›Žƒ ŠƒǦ
”‹ƒ „‹” ‹­ –ƒ•ƒ”Ǐǐ †ƒ Šƒ„‡”…‹•‹ ‘Ǧ
Ž—›‘”Ǥ Çç ‰Ú”òòò›Ž‡ †ƒŠƒ ­‘ ‹ç
†ò›ƒ•Ç†ƒ‹ —ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”ƒ Š‹–ƒ’ ‡Ǧ
†‡„‹Ž‡…‡º‹‹ †òçò†òºòòœ …‹ŠƒœÇ
ƒ’ƒºÇÇƒ­–ǺǏǜ†ƒ›‹‡„ƒçƒ”ÇŽÇ„‹”
–ƒ•ƒ”ǏŽƒƒ”çǎƒçǛ‘”—œǤ
‘ †‡”‡…‡ •ƒ†‡ „‹” ‹­ –ƒ•ƒ”Ǐƒ
56
aÛustos’10
•ƒŠ‹’‘Žƒͷ͵…ǡò­ò„‹”Žƒ˜›‡ƒǦ
ŽƒÇ›Žƒ —ŽŽƒÇ…Ç›Ç ƒ”çǎǛ‘”Ǥ —Ž–‹Ǧ
‡†›ƒ ›Ú‡–‹‹‡ †ƒ‹” Š‡”Šƒ‰‹ „‹”
–—ç— „—Ž—ƒ›ƒ …‹Šƒœǡ ‰ò­ ˜‡ ‰ò­
ƒ›ƒ”Ç †òº‡•‹‹ †Ççǐ†ƒ •–ƒ†ƒ”–
Žƒ˜›‡›‡ •ƒŠ‹’Ǥ ‹ŠƒœÇ „‹” Šƒ›Ž‹
„ò›ò „‹” ‹­ ƒŽƒÇ ‘Žƒ•Çƒ ”ƒº‡
Žƒ˜›‡›‡ ò­ò „‹” ›‡” ƒ›”ÇŽÇçǤ Ǧ
…ƒŽƒ˜›‡ŠÇœŽÇ˜‡•‘”—•—œ›ƒœÇ›ƒœǦ
ƒÇœÇ ‡‰‡ŽŽ‡‡›‡…‡ 燍‹Ž†‡ –ƒǦ
•ƒ”ŽƒÇçǤ
o”òò òœ‡”‹†‡ •ƒ†‡…‡ Žƒ˜›‡
˜‡ ‰ò­ –—痐— „—Ž—ƒ•Ç „‹” †‡œƒǦ
˜ƒ–ƒŒ ‘Žƒ”ƒ ‰Ú”òŽ‡„‹Ž‹” ƒ…ƒ ‡Ǧ
Ž‡‡…‡ —Ž–‹‡†›ƒ ›Ú‡–‹‹ –—玃Ǧ
”ǐǐ –ƒ•ƒ”Ǐƒ ‰ÚŽ‰‡ †òçò”‡…‡º‹ ƒç‹Ǧ
ƒ”Ǥ‹Šƒœ†ƒŠ‹­„‹”Ç•ƒ›‘Ž–—痐ƒ›‡”
˜‡”‡›‡•—•ǡ„—‹çŽ‡Ž‡”‹‰‡Ž‹ç–‹”Ǧ
†‹º‹ ‘–”‘Ž‡… ›ƒœÇŽÇÇ›Žƒ ­Úœ‡Ǧ
›‹ –‡”…‹Š ‡–‹çǤ ‘–”‘Ž‡…ǯ‡ ‰‹”†‹Ǧ
º‹‹œ†‡ ƒ•ƒò•–ò ƒ”ƒ”Ç›‘” ˜‡ ڐ’Ǧ
Žƒƒ„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”Ǐǜǐƒ›ƒ”Žƒ”lj‡Ž‹›‘”Ǥ
”‘‰”ƒ‹Ž‡„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”ǐǜǐǢ­Úœòò”Ǧ
ŽòǢ—›‰—ŽƒƒŽƒ”ǡ’ƒ”ŽƒŽÇ˜‡•‡•ƒǦ
›ƒ”Ç òœ‡”‹†‡ †‡º‹ç‹Ž‹Ž‡” ›ƒ’ƒ„‹Ž‹Ǧ
›‘”•——œǤ
‹›ƒ‘ •‹›ƒŠÇ ͳͷǡ͸ ‹­ ‡”ƒ ­‡”Ǧ
­‡˜‡•‹›Ž‡ƒŠçƒ’›òœ‡›Ž‡˜‡ƒŽò‹›—
ƒ’Žƒƒ›Žƒ—›—›ƒ”ƒ–ƒ…‹ŠƒœǡȀ
‡”ƒÇ›Žƒ„‡„—”ƒ†ƒ›Ç†‹›‘”Ǥ
ƒ•ƒ”ǏǛŽƒ –ƒ ƒŽƒÇ›Žƒ „‡‹
…‡œ„‡†‡ ͷ͵…ǯ‹ „‹” †‡ ’‡”ˆ‘”ƒ•
ƒƒ†Çƒ ‰Úœ ƒ–ƒŽÇǤ –‡Ž ˜‡ ˜‹†‹Ǧ
ƒ ‰ò…òò ƒ”ƒ•Çƒ ƒŽƒ …‹Šƒœǡ –ƒƒǦ
Ç›ŽƒDzƒœ‡‡”Œ‹­‘‹çdzƒ–Ǻǐƒ‡Ǧ
†‡•Ž‹Ǥ ͵ʹ ò”‡–‹ –‡‘Ž‘Œ‹Ž‹ǡ ­‹ˆ–
­‡‹”†‡Ž‹ ˜‡ ʹǡ͸͹ œ ŠÇœÇ†ƒ ‘”‡
‹͹Ǧ͸ʹͲ ‹çŽ‡…‹›‡ •ƒŠ‹’ ‘Žƒ ͷ͵…ǡ
ò•–ò’‹ŽÚ”òò•–ò’‡”ˆ‘”ƒ••Ž‘Ǧ
‰ƒŽÇ˜‹†‹ƒ’–‹—•–‡‘Ž‘Œ‹•‹›Ž‡‡Ǧ
‡”Œ‹Šƒ”…ƒ”‡„‹”Šƒ›Ž‹…‹”‹†ƒ˜”ƒǦ
Ç›‘”Ǥ
˜‹†‹ƒǯÇ ͳ ‡‘”…‡ ͵ͳͲ
‰”ƒˆ‹ ƒ”–ǐƒ •ƒŠ‹’ ‘Žƒ ͷ͵…ǡ •‘
CihazÖn hayli büyük bir iç alanÖ
olmasÖna raømen, klavyeye
küçük bir yer ayrÖlmÖû. Ancak
klavye hÖzlÖ ve sorunsuz yazÖ
yazmanÖzÖ engellemeyecek ûekilde
tasarlanmÖû.
Klavyenin yerleûtirildiøi yüzeyde
alüminyum kullanan Àrma, cihazÖn
etrafÖndaki gümüû gri ûerit ve
ahûap görünümüyle çok baûarÖlÖ
bir uyum yakalamÖû.
†‡”‡…‡‹›‹‰”ƒˆ‹Ž‡”‡•ƒŠ‹’Ǥˆ‹•‡­‘
—›‰— „‹” –ƒ•ƒ”Ǐƒ •ƒŠ‹’ ‘Žƒ …‹ŠƒǦ
œÇ‰”ƒˆ‹Úœ‡ŽŽ‹‡”‹‹ǡ‘ˆ‹•–‡ò­ò‘Ǧ
›—ƒ­ƒƒŽƒ”ǐNj­‹—ŽŽƒƒƒ
‹ç–‡„‹Ž‡†‡º‹ŽǤͶ
„‡ŽŽ‡º‹ǡͷͲͲ
†‡’‘Žƒƒ ƒŽƒÇ ˜‡ ‹çŽ‡…‹ òœ‡”‹†‡‹
–òŽ‡ç‹ ‰”ƒˆ‹ ƒ”–Ç›Žƒ †ƒ †‹º‡” ÚǦ
œ‡ŽŽ‹Ž‡”‹‹ †‡•–‡Ž‡›‡ …‹Šƒœǡ ‘›—Ǧ
•‡˜‡”Ž‡”‹‹•–‡Ž‡”‹‡†‡…‡˜ƒ’˜‡”‡Ǧ
„‹Ž‹›‘”Ǥ
.ƒºÇÇœÇ –‡‘Ž‘Œ‹Ž‡”‹†‡ ‘Ǧ
Žƒ Ž—Ǧ”ƒ› †‡•–‡Ž‹ ‘’–‹ •ò”ò…ò›‡
•ƒŠ‹’ ‘Žƒ ͷ͵…ǡ ƒ”ƒ ƒ›†ÇŽƒ–ƒǦ
ŽÇ †‡•–‡Ž‹ ‰‡‹ç ‡”ƒÇ›Žƒ •‹‡Ǧ
ƒ•‡˜‡”Ž‡”‡‰ÚœÇ”’Ç›‘”Ǥ‡”ƒǦ
ƒ •ƒŠ‹’ ‘Žƒ …‹Šƒœǡ ƒœ ‰ò­ Šƒ”…ƒ›ƒǦ
”ƒ‡”ƒ†ƒ†ƒ‡‡”Œ‹…‹”‹Ž‹º‹‹•ò”Ǧ
†ò”ò›‘”Ǥ
‡œ‡”Ž‡”‹›Ž‡ ƒ”çǎƒç–ǔǎ†ÇºÇǦ
†ƒͷ͵…‹…‡„‹”›ƒ’Ç›ƒ•ƒŠ‹’˜‡‘ŽƒǦ
„‹Ž†‹º‹…‡Šƒˆ‹ˆǤ›”Ç…ƒŽƒ˜›‡‹ŠÇœǦ
ŽÇ ›ƒœƒÇœÇ ‡‰‡ŽŽ‡‡†‹º‹‡ †‡º‹Ǧ
Biri saøda, ikisi solda olmak üzere
3 adet USB giriûe sahip olan
Asus U53Jc'de ayrÖca HDMI çÖkÖûÖ,
mikrofon, kulaklÖk ve Ethernet
baølantÖlarÖ da bulunuyor.
‹ç–‹ ƒ…ƒ Ú–ò „‹” Šƒ„‡”‹ ˜ƒ”Ǥ
fƒ›‡– ‰‡‹ç –‡” –—痐ƒ ƒŽÇçǍ †‡Ǧ
º‹Ž•‡‹œ ͷ͵… •‹œ‹ „‹”ƒœ œ‘”Žƒ›ƒ„‹Ž‹”Ǥ
‡”­‡’ƒ”ƒºÇÇœŽƒ–‡”ǯǍ—ŽŽƒƒǦ
›ÇÚº”‡•‡‹œ‹›‹‘Ž—”Ǥ
ˆ‹• —ŽŽƒÇ…ÇŽƒ”Çǡ ‘›—…—Žƒ” ˜‡
—Ž–‹‡†›ƒ ‡”ƒŽÇŽƒ”Çǡ ͷ͵…ǯ†‡
Š‡”‡• †òçòòŽòçǤ ˆ‹• —ŽŽƒÇ…ÇǦ
•Ç „‡ŽŽ‡ —ŽŽƒƒ†ƒ ‡†‡‡œǤ
— ‡†‡Ž‡ …‹Šƒœ†ƒ „‹” ƒ†‡– •ƒº –ƒǦ
”ƒˆ–ƒǡ ‹‹ –ƒ‡ †‡ •‘Ž†ƒ ‘Žƒ òœ‡”‡
͵ –ƒ‡ ›—˜ƒ•Ç ˜ƒ”Ǥ ›—•‡˜‡”Ǧ
Ž‡”ǡ ͷ͵…ǯ‹ ‡”ƒÇ •‹œ‡ ò­ò ‰‡Ǧ
Ž‹”•‡ǡ ‰‹”‹ç‹›Ž‡ ‘— ‘‹–Ú”òòǦ
œ‡ „ƒºŽƒ›Ç’ ‘›— ‡›ˆ‹‹œ‹ †ƒŠƒ ‰‡Ǧ
‹ç „‹” ‡”ƒ†ƒ •ò”†ò”‡„‹Ž‹”•‹‹œǤ Ǧ
ˆ‹•–‡ •‡˜†‹º‹‹œ ˆ‹ŽŽ‡”‹ ‹œŽ‡‡ ‹Ǧ
­‹ —›‰— „‹” ‘”–ƒ „—Ž†—º——œ†ƒǡ
ͷ͵…ǯ‹ ­ÇÇçÇ ˜ƒ•Ç–ƒ•Ç›Žƒ …‹Ǧ
ŠƒœÇÇœÇ †ƒŠƒ „ò›ò „‹” ‡”ƒƒ „ƒºǦ
Žƒ›Ç’ •‡›‹” œ‡˜‹‹ †ƒŠƒ †ƒ ƒ”–Ç”ƒ„‹Ǧ
Ž‹”•‹‹œǤ
Asus Bamboo U53J
Özellikler
15,6 inç geniû ekran
Intel Core i7 620M iûlemci
Nvidia GeForce 310M 1 GB ekran kartÖ
4 GB bellek
500 GB depolama alanÖ
Blu-Ray Destekli Optik Sürücü
HD/LED Ekran
2 saat 44 dakika pil ömrü
Bilgi için
http://www.asus.com.tr/
aÛustos’10
57
DONANIM
CANON PIXMA
IX7000
FarklÐ boyutlarda kaÃÐtlar artÐk sorun deÃil
AïUSTOS 2010
FñYAT
PERFORMANS
BñRñNCñSñ
AlÖnan çÖktÖlardaki yazÖlar kolaylÖkla
okunabilir ve dolgun, fotoøraÁar ve
graÀkler de sÖnÖfÖ geçecek kadar iyi
görünüyor.
Erhan Kahraman
M
ò”‡‡’Ž‹ ›ƒœÇ…ÇŽƒ”†ƒ –ƒ„Ž‘‹† ȋͳͳ š ͳ͹
‹­Ȍ ˜‡›ƒ †ƒŠƒ „ò›ò „‘›—–Žƒ”†ƒ ­ÇǦ
–Ç ˜‡”‡ •Ç ‰Ú”òŽ‡ „‹” ڜ‡ŽŽ‹ †‡Ǧ
º‹ŽǤ ƒ‘ ‹šƒ ‹͹ͲͲͲ Œ‡– ‘ϐ‹• ›ƒœÇ…Çǡ „òǦ
›ò ڎ­‡–‡‹ ƒºÇ–Žƒ”ƒ ›ƒœ†Ç”ƒ†ƒ •‘”— ›ƒǦ
烏Ǜ‘”Ǥ ƒŠƒ œ‹›ƒ†‡ ò­ò ‘ϐ‹•Ž‡”‡ ›Ú‡Ž‹ ‘Ǧ
Žƒ ò”òǡ †òçò ƒŽ‹›‡–Ž‹ –ƒ„Ž‘‹† ›ƒœÇ…Ç ƒ”ƒ›ƒǦ
Žƒ”ƒ Š‹–ƒ’ ‡†‹›‘”Ǥ ǜ ˜‡ ­Ç–Ç ƒŽ‹–‡•‹ ƒ­Ç•Ç†ƒ
•‘”— ­Çƒ”ƒ›ƒ ‹͹ͲͲͲǡ –Š‡”‡– ƒ„Ž‘•—›Žƒ
”ƒ‹’Ž‡”‹†‡ȋò”‡‡’Ž‹ –ƒ„Ž‘‹† ›ƒœÇ…ÇŽƒ” ƒ”ƒǦ
•Ç†ƒȌƒ›”ÇŽÇ›‘”Ǥ
ƒºÇ†Ç Š‡” ‹‹ –ƒ”ƒˆÇÇ †ƒ ‘–‘ƒ–‹ ‘Žƒ”ƒ
›ƒœ†Ç”ƒ„‹Ž‡‹͹ͲͲͲǡʹͷͲ›ƒ’”ƒŽÇƒºÇ–Šƒœ‡•‹Ǧ
‹›ƒÇ•Ç”ƒǡ–‡•‡ˆ‡”†‡„‹”†‡ˆƒ”ŽÇ–ò”˜‡„‘Ǧ
›—––ƒƒºÇ–›òŽ‡‡›‹•ƒºŽƒ›ƒò­„ÚŽ‡•‹›Ž‡†‡
•ƒŠ‡ÇçǍŽƒ”ǐǛƒƒŽÇ›‘”Ǥ”ƒ„ÚŽ‡†‡‹•ò”‰òǦ
•òǡˆ‘–‘º”ƒˆƒºÇ†Ç˜‡œƒ”ϐŽƒ”ƒÚœ‡Ž‘Žƒ›ƒœÇ…Çǡˆ‘Ǧ
–‘º”ƒˆ ƒºÇ†ÇÇ „ò›òŽòºò‡ ˜‡ …‹•‹‡ ‰Ú”‡ ͳǡ
ͳͲ›ƒ†ƒʹͲƒºÇ–›ƒ†ƒ‹çŽ‡–‡Ž‡”†‡†ƒŠƒÚ…‡Ž‹Ǧ
Ž‹‘Žƒ”ƒͳͲœƒ”ˆƒŽƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ
58
aÛustos’10
ƒ‹‡‹ ƒº —”—Ž——— ‰‡”­‡Ž‡ç–‹”‡
‹­‹ ڐ…‡Ž‹Ž‡ „ƒºŽƒ–Ç•Ç ›ƒ’ƒ ‰‡”‡‹›‘”Ǥ
ƒ„Ž‘•—œ—”—Ž——‘Žƒƒ•Çǡ„‹”•‡ˆ‡”Ž‹º‹‡„‹Ǧ
Ž‡‘Ž•ƒ•‹œ‹Š‡”Šƒ‰‹„‹”‘ϐ‹•„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”ǐǐ›ƒÇ†ƒ
„ò›ò­‡„‹”›ƒœÇ…Ç›ƒ›‡”ƒ­ƒ›ƒœ‘”Ž—›‘”Ǥ‹œ‹•‡Ž
—”—Ž—‹•‡ƒœƒ”ƒ†ƒŠƒ„ƒ•‹–ǤƒœÇ…ǛǛ‡”Ž‡ç–‹”Ǧ
†‹–‡•‘”ƒƒºÇ†Ç›òŽ‡›‹ǡ‰ò­ƒ„Ž‘•——–ƒÇ
˜‡…‹ŠƒœÇ­ƒŽÇç–ǔǐǤ‘”ƒ•Ç†ƒ„‡çò”‡‡’ƒ”Ǧ
–—ç—›‡”Ž‡ç–‹”‹’—ŽŽƒƒ›ƒ„ƒçŽƒ›ÇǤ
ǜ‘—•—†ƒ†ƒ‘”–ƒŽƒƒÇò•–ò‡­ÇƒǦ
›Ç„ƒçƒ”ƒƒ‘‹šƒ‹͹ͲͲͲǡ–‡•ƒ›ˆƒŽÇš…‡Ž
†‘òƒÇÇʹͳ•ƒ‹›‡†‡­Çƒ”Ç”‡ǡ‡•ƒ•„ƒçƒ”ÇǦ
•ÇÇͶš͸‹­ˆ‘–‘º”ƒϐŽƒ”Çͳ†ƒ‹ƒ͸•ƒ‹›‡†‡„ƒ•Ǧ
–Ç”ƒ”ƒ‰Ú•–‡”‹›‘”Ǥ
ŽÇƒ­Ç–ÇŽƒ”†ƒ‹›ƒœÇŽƒ”‘Žƒ›ŽÇŽƒ‘—ƒ„‹Ǧ
Ž‹”˜‡†‘Ž‰—ǡˆ‘–‘º”ƒϐŽƒ”˜‡‰”ƒϐ‹Ž‡”†‡•ÇÇˆÇ‰‡Ǧ
­‡…‡ƒ†ƒ”‹›‹‰Ú”òò›‘”Ǥƒ‘‹šƒ‹͹ͲͲͲǯ‹
ƒºÇ–›Ú‡–‹‹˜‡„ƒçƒ”ǎǭǍ–ǍƒŽ‹–‡•‹ǡƒ—Ž•ƒǦ
›ÇŽƒ„‹Ž‡…‡ ϐ‹›ƒ–Ç›Žƒ „‹”Ž‡ç‹…‡ ‘”–ƒ›ƒ ò­ò ‘ϐ‹•Ǧ
Ž‡”‹­‹–‡”…‹Š‡†‹Ž‡„‹Ž‹”„‹”ò”ò­ÇÇ›‘”Ǥ
CANON PIXMA IX7000
Özellikler
Mürekkep püskürtmeli yazÖcÖ
Süper tabloid boyuta
kadar kaøÖt boyutu
Çift yüzlü baskÖ
250 yaprak sürgü kapasitesi
Ethernet ve USB baølantÖsÖ
Bilgi için
www.canon.com.tr/
Fiyat
780 TL
Performans
Teknik özellikler
Fiyat / Performans
ãnternetteki eviniz
Profesyonel Hosting Hizmetleri
www.ontek.com.tr
nisan’10
49
DONANIM
Düwük ses, düwük güç tüketimi, yüksek depolama
ùçindeki beû soøutma fanÖna
raømen gayet sessiz çalÖûan
RX100, çift çekirdekli Core i3
ve Pentium G6950’nin yanÖ
sÖra Celeron G1101 gibi uygun
modelleri de destekliyor.
I
–‡Žǯ‹ ›‡‹ ‡‘ ͷ͸ͲͲ ‹çŽ‡…‹Ž‡”‹‹ Š‡›‡…ƒÇƒ ƒ’ÇŽƒŽƒ”ǡ †òçò ˆ‹›ƒ– ˜‡ †ƒŠƒ
ƒ—Ž‰ò­–ò‡–‹‹•—ƒ–‡•‘‡–•——…—Žƒ”‹­‹­Úœòò͵ͶͲͲ •‡”‹•‹‘Ž†—º—Ǧ
———–ƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ—Œ‹–•—ǯ—”‹‡”‰›ͳͲͲ͸ǯ•Ç†ƒ„—‹‹‹Ž‹–‘–ƒ†ƒͳʹǯ†‡
˜—”ƒ›ÇŠ‡†‡ˆŽ‹›‘”Ǥ
‡”‹ƒŽ•‡”˜‹•Ž‡”‹ǡ™‡„•——…—–ƒ”ŽƒŽƒ”ǘ‡›ƒ–‡‡Ž†‘•›ƒ˜‡„ƒ•Çˆ‘•‹›‘Žƒ”ÇǦ
Ç›Ú‡–‡…‡­‘ƒƒ­ŽÇ„‹”•——…—ƒ”ƒ›ƒ‹çŽ‡–‡Ž‡”‡Š‹–ƒ’‡†‡ͳͲͲǡƒ•ƒÇ‹­‹Ǧ
†‡Šƒ˜ƒƒÇçǐǍ‘Žƒ›Žƒç–Ç”ƒ‘‘ŽǦ•ƒˆ‡–‡‘Ž‘Œ‹•‹‡•ƒŠ‹’ǤG­‹†‡‹„‡ç•‘º—–ƒˆƒÇǦ
ƒ”ƒº‡‰ƒ›‡–•‡••‹œ­ƒŽÇ烐ͳͲͲǡ­‹ˆ–­‡‹”†‡Ž‹‘”‡‹͵˜‡‡–‹—
͸ͻͷͲǯ‹›ƒǦ
Ç•Ç”ƒ‡Ž‡”‘
ͳͳͲͳ‰‹„‹—›‰—‘†‡ŽŽ‡”‹†‡†‡•–‡Ž‹›‘”Ǥ
ڔ–ƒ†‡–•ƒ„‹–†‹•‹†‡•–‡Ž‡›‡ͳͲͲǡƒƒƒ”–ǐ†ƒ„‡ç‰ÚòŽò›—˜ƒ•Ç
‹Ž‡•ò”ò…òŽ‡”‡˜‡„‹”†‡‘’–‹•ò”ò…ò›‡ƒ‹–„ÚŽ‡‹­‡”‹›‘”Ǥo…”‡–‡†ƒŠ‹Ž‘ŽƒͳͶ͹
ǯŽÇ
†Ú”–ƒ†‡–•ò”ò…ò‹Ž‡—Œ‹–•—͸
„‹–Ȁ•ƒ›ƒ”ǐdžƒ•——›‘”Ǥ‹”ƒÇ›‡‹
ͷͳʹڐ„‡ŽŽ‡º‡•ƒŠ‹’ƒ”–ǐǐ›Ú‡––‹º‹„—•‹•–‡ǡƒ›ƒŽƒ”˜‡ç‡”‹–Ž‡”•ƒǦ
›‡•‹†‡‘Žƒ›†òœ‡Ž‡‡•ƒºŽÇ›‘”Ǥ
’–‹•ò”ò…òòò•–ò†‡‹„‘ç„ÚŽ‡•ƒ›‡•‹†‡„‹”ƒ­‰‡‹çŽ‡–‡•‡­‡‡º‹‡˜Ǧ
…—–ǤY’ƒ‡Ž†‡‹‘‹–Ú”˜‡›—˜ƒŽƒ”ǐǭ‘Žƒƒ›ƒ›ƒ”ƒ›ƒ
‘†òŽò†‡ǡ”‹Ǧ
–‹’ƒ”­ƒŽƒ”ǐ­ƒŽÇ珃•ÇÇÇçǍŽƒ‰Ú•–‡”‡‘†òŽò‡ƒ†ƒ”­‡ç‹–Ž‹‡Ž‡–‹•‡Ǧ
­‡‡Ž‡”‹„—Ž——›‘”Ǥ
‡„‹”͵ͷͲ‰ò­ƒ›ƒºÇ‹Ž‡­ƒŽÇ烐—Œ‹–•—”‹‡”‰›ͳͲͲǡ„‘ç–ƒ­ƒŽÇ烐‹Ǧ
†‘™•‡”˜‡”ʹͲͲͺʹ‹Ž‡͹ͳǡ‹‘ˆ–ƒ†”ƒ‹Ž‡•‡‹œƒ–Ǎ•ƒŽ­‡‹”†‡º‹†‡œ‘”ŽƒǦ
†ÇºÇœƒƒŽƒ”†ƒ‹•‡ͳͳʹ‰ò­–ò‡–‹›‘”Ǥ
‡‡Ž•‹•–‡›Ú‡–‹‹‹­‹‡”˜‡”‹‡™—‹–‡
›ƒœÇŽÇÇÇ—ŽŽƒƒ—Œ‹–•—ǡ‡”˜‡”‹•–•‡­‡‡º‹‹Ž‡–ò•——…—Žƒ”ljڔò’•ƒŠ‹’‘Ž†—Ǧ
Žƒ”Ç †‘ƒÇŽƒ”Ç ˜‡ ƒŽÇ ‰ò­ –ò‡–‹Ž‡”‹‹ ‰Úœ‡–Ž‡‡‹œ‹ •ƒºŽÇ›‘”Ǥ ‡••‹œ ­ƒŽÇ烐 ˜‡
†ƒŠƒˆƒœŽƒ†‡’‘Žƒƒ•—ƒǡò•–‡Ž‹‰‡‹ç„‹”‡Ž‡–‹’‘–ƒ•‹›‡Ž‹‘Žƒ—Œ‹–•—”‹‡”‰›
ͳͲͲ͸ǡ”ƒ‹’Ž‡”‹‡Š‡”ƒŽƒ†ƒò•–òŽò•ƒºŽƒƒ›Ç„ƒçƒ”Ç›‘”Ǥ
60
aÛustos’10
FUJITSU PRIMERGY RX100 S6
Özellikler
Raf sunucu
Intel Xeon 1,86 GHz iûlemci
DDR3 bellek (32 GB’a kadar)
4 x 147 GB SAS SFF disk
Fujitsu SAS-MLC2 RAID modülü
2 x Gigabit LAN portu
350 W güç kaynaøÖ
Bilgi için
tr.fujitsu.com
Fiyat
1.250 USD + KDV
Performans
Teknik özellikler
Fiyat / Performans
Her wey ofis için olsa da yeterli deÃil
Satellite Pro S500,
S500 h
haÀf ve
kla si le de uzun süreli
esnek klavyesiyle
un bir ortam
orta
çalÖûmaya uygun
sunuyor.
Ü
筇˜”‡Ž‡”‹†‡—ŽŽƒÇƒ›Ú‡Ž‹ƒ–‡ŽŽ‹–‡”‘•‡”‹•‹ǡ„—Úœ‡ŽŽ‹º‹‹‹†‘™•͹”‘ˆ‡••‹‘ƒŽ
‹çŽ‡–‹•‹•–‡‹‹›ƒÇ•Ç”ƒ–ƒ•ƒ”Ǐ‘Žƒ”ƒ†ƒ›ƒ’–ǺǕ‡­‹Ž‡”Ž‡˜—”‰—Ž—›‘”Ǥ›”Ǎ„‹”‡Ǧ
”ƒƒ”–Ç‹­‡”‡‡•‹‹›ƒÇ•Ç”ƒǡ›‡‹ƒ–‡ŽŽ‹–‡”‘ͷͲͲǯ†‡„‹”‰‹”‹ç†‡„—Ž——›‘”Ǥ
‹‹Ǧ‹•’Žƒ›‘”–›—˜ƒ•Ç‹­‡”‡…‹ŠƒœÇ„—”ƒ†ƒ„‹”’”‘Œ‡–Ú”‡„ƒºŽƒƒòòǤ
‘—…Š’ƒ†ǯ‹ƒŽ–ǐ†ƒ„‹”’ƒ”ƒ‹œ‹‘—›—…—ǡ–‡–—玃•——‘†—ƒ‰‡­‡”‡‹‹‡”ƒŽƒ
­ƒŽÇ珃‹ƒÇ˜‡›òœ–ƒÇƒ–ƒ„ƒŽÇ„‹”‰ò˜‡Ž‹ƒ”ƒ…Ç‹­‡”‡ƒ–‡ŽŽ‹–‡”‘ͷͲͲǡŠƒϐ‹ˆ˜‡‡•‡
Žƒ˜›‡•‹›Ž‡†‡—œ—•ò”‡Ž‹­ƒŽÇ珃›ƒ—›‰—„‹”‘”–ƒ•——›‘”Ǥ‘’ƒ”ŽÚ”Ž‡”‹•‡„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”ǐ‡•ƒ•
ڐ…‡Ž‹º‹‹‡ºŽ‡…‡‘Žƒ†ÇºÇÇŠƒ–Ç”Žƒ–Ç”…‹•–‡Ǥ
ƒ”Žƒ„‹”ͳͷǡ͸‹­‡”ƒ—ŽŽƒƒ”ƒ„‹œ‹çƒçǔ–ƒ‘•Š‹„ƒǡ„—‰Ú•–‡”‹çŽ‹‡”ƒÇ‘ϐ‹•–‡ÇçǍ
›ƒ•ÇƒŽƒ”Ç ‡†‡‹›Ž‡ —ŽŽƒÇç•Çœ ˜‡ †‹ƒ– †ƒºÇ–Ç…Ç ‘Žƒ„‹Ž‡…‡º‹‹ ——–—ç ‘Ž•ƒ ‰‡”‡Ǥ ‡”ˆ‘”Ǧ
ƒ•ƒ­Ç•Ç†ƒ†ƒ‰‹”‹ç•‡˜‹›‡•‘—ŽŽƒÇ…Ç„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”Žƒ”ŽƒÇ›ƒ•Žƒƒ„‹Ž‡…‡‘Žƒò”òǡ‰Ú˜†‡Ǧ
•‹†‡‘”‡‹͵͵͵Ͳ‹çŽ‡…‹˜‡ʹ
„‡ŽŽ‡º‹›ƒÇ•Ç”ƒǡʹͷͲ
•ƒ„‹–†‹•„ƒ”ǐ†Ç”Ç›‘”Ǥ‹‡†‡†‹Ǧ
º‡”‹ç„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”Žƒ”Ç›ŽƒÇ›ƒ•Žƒ›Ç…ƒǡ‘•Š‹„ƒƒ–‡ŽŽ‹–‡”‘ͷͲͲˆ‡ƒ„‹”’‡”ˆ‘”ƒ••——›‘”Ǥ
o”òò‡„ò›òƒ”–Ç•Ç‹•‡’‹ŽÚ”òǤ—ŽŽƒ†ÇºÇͷǤͳͲͲŠ’‹Ž‹Ž‡Šƒϐ‹ˆ—ŽŽƒÇ†ƒ„‡ç•ƒƒǦ
–‹òœ‡”‹†‡„‹”­ƒŽÇ珃•ò”‡•‹•—ƒƒ–‡ŽŽ‹–‡”‘ǡ›‘º——ŽŽƒÇ†ƒ„‹Ž‡ͳ•ƒƒ–͵͸†ƒ‹ƒ†ƒǦ
›ƒÇ›‘”Ǥ
ƒ†‡…‡Dz‘Ž•—dz†‹›‡‘›—Ž—ç‘ŽƒŠ‘’ƒ”ŽÚ”Ž‡”‹‡†‡‹›Ž‡ǡ‘ϐ‹•‘”–ƒŽƒ”ǐǐ†Ççǐƒ’‡­ÇǦ
ƒƒ›ƒ…ƒ‘Žƒƒ–‡ŽŽ‹–‡”‘ͷͲͲǡ„ƒçƒ”ÇŽÇ’‹ŽÚ”ò˜‡›‡–‡”Ž‹’‡”ˆ‘”ƒ•Ç›ŽƒȂ’ƒ”Žƒ‡”ƒÇ›Ǧ
Žƒ„ƒç‡†‡„‹Ž‡…‡‘ŽƒŽƒ”‹­‹Ǧ„‹”ƒŽ–‡”ƒ–‹ˆ‘Žƒ”ƒ†‡º‡”Ž‡†‹”‹Ž‡„‹Ž‹”Ǥ
TOSHIBA SATELLITE
PRO S500
Özellikler
15,6 inç ekran
1366 x 768 çözünürlük
Intel Core i3 330M iûlemci
Intel HM55 Express anakart
DDR3 bellek
250 GB sabit disk
DisplayPort, D-Sub video çÖkÖûÖ
1 MP kamera
2,550 kg aøÖrlÖk
Bilgi için
www.toshiba.com.tr
Fiyat
659 € + KDV
Performans
Teknik özellikler
Fiyat / Performans
aÛustos’10
61
DONANIM
USB 3.0’a geçmek isteyenlere
ùki tonlu metali kasa,
ürünün aynÖ zamanda
oÀs masasÖndaki en
ûÖk aksesuarlardan
biri olmasÖna da
yardÖmcÖ oluyor.
IOMEGA eGO 2 TB
Özellikler
1,86 TB harici depolama alanÖ
Çift renkli ûÖk tasarÖm
USB 3.0 desteøi
Bilgi için
go.iomega.com/en
Fiyat
134 £
Performans
Teknik özellikler
Fiyat / Performans
62
aÛustos’10
S
‘†Ú‡‹’‘’òŽ‡”–‡”‹Ž‡”‹†‡͵ǡ•ƒ†‡…‡ò•–•‡˜‹›‡†‘ƒÇŽƒ”†ƒ‰Ú”òǦ
Ž‡„‹”Dz–‡‘Ž‘Œ‹Žò•òdz‘Žƒ”ƒŠƒ›ƒ–ǐƒ„ƒçŽƒ•ƒ†ƒǡœƒƒ‰‡­–‹­‡‘”–ƒ•‡˜‹›‡†‡
ƒ”ƒƒÚœ‡ŽŽ‹Ž‡”†‡„‹”‹ŠƒŽ‹‡‰‡Ž†‹Ǥ‘‡‰ƒ‡
‘†ƒ͵ǤͲǯǐ›ƒÇ‰‡Ž‡…‡º‹‡
ÇçǍ–—–ƒ„‹”ò”òǤ‹”ƒ…‹Šƒœ’‹›ƒ•ƒ†ƒ„—Ž—ƒ‡—…—œ͵ǤͲڜ‡ŽŽ‹Ž‹ʹ•ƒ„‹–†‹•Ǥ
ò’‡”ŠÇœŽÇ„ƒºŽƒ–ǘ‡†‡˜ƒ•ƒƒ’ƒ•‹–‡‹Ž‡Šƒ”‹…‹†‡’‘ŽƒƒƒŽƒÇ‘—•—†ƒƒ­ƒͳǦͲ
‰ƒŽ‹’„ƒçŽƒ›ƒ‘‡‰ƒ‡
‘ǡ‡„ƒçƒ”ÇŽÇʹǤͲ‡•ò”ò…òŽ‡”Ž‡„‹Ž‡”‡ƒ„‡–‡†‡„‹Ž‡…‡
ڜ‡ŽŽ‹–‡Ǥo•–‡Ž‹—›‰—ϐ‹›ƒ–ǐƒ”ƒº‡ǡ‘‡‰ƒ–ƒ•ƒ”Ǐ˜‡Úœ‡ŽŽ‹Ž‡”†‡†‡…ڏ‡”–†ƒ˜”ƒǦ
Çç‰Ú”òò›‘”Ǥ
G‹–‘Ž—‡–ƒŽ‹ƒ•ƒǡò”òòƒ›Çœƒƒ†ƒ‘ϐ‹•ƒ•ƒ•Ç†ƒ‹‡çǍƒ•‡•—ƒ”Žƒ”†ƒ„‹Ǧ
”‹‘Žƒ•Çƒ†ƒ›ƒ”†Ç…Ç‘Ž—›‘”Ǥ‹”­‹ˆ–Žƒ•–‹ƒ›ƒ†ƒ…‹Šƒœƒ•ƒºŽƒ„‹”†—”—獃œƒ†Ç”Ç›‘”Ǥ
‹œ‹•‡Ž„‹”ƒ­ƒƒ’ƒƒ†òº‡•‹˜‡‡”‹ç‹ÇçǺǕƒ›‡•‹†‡‘–”‘Žò—ŽŽƒÇ…Ç›ƒ†‡˜”‡†‡
‘‡‰ƒ‡
‘ǡ›ƒœÇŽÇ‘—•—†ƒ†ƒ…‹”‹†‡º‹ŽǤ
”‡†‹…”‘–‡”‡–‡…—”‹–›ǯ‡„‹”›ÇŽò…”‡–•‹œƒ„‘‡Ž‹ǡ‘œ›‘‡Ž‹‡ƒ…—’ǯ–ƒ
ʹ
†‡’‘ŽƒƒƒŽƒÇ˜‡›‡”‡Ž›‡†‡Ž‡‡›‹›Ú‡–‡‡–”‘•’‡…–š’”‡••›ƒœÇŽÇÇÇ
‹­‡”‡Š‡”‘–‡…–‹‘—‹–‡ǡ„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”ǐǜƒ˜‡ƒºÇÇœƒŠ‡›ò•‡‰ò˜‡Ž‹Ž‹Š‡†‡‘Žƒ›
—ŽŽƒÇŽÇ„‹”†‘’‹‰•ƒºŽÇ›‘”Ǥ
‡”ˆ‘”ƒ•‘—•—†ƒ͵ǤͲǯŽÇ”ƒ‹’Ž‡”‹‹„‹”ƒœ‰‡”‹•‹†‡ƒŽƒ‡
‘ǡò­ò†‘•›ƒǦ
Žƒ”Ç͵Ͳǡ͸Ȁ•ŠÇœŽƒ›ƒœƒ”‡ǡ„ò›ò†‘•›ƒŽƒ”Ç›ƒœƒ”‡ŠÇœÇÇͺͷǡ͸Ȁ•ƒ‹›‡›‡­Çƒ”ÇǦ
›‘”Ǥ—ƒŠÇœŽƒ”ǐ†ƒ‹•‡ò­ò†‘•›ƒŽƒ”†ƒ͸ͺǡ͸Ȁ•†‡º‡”‹‹‰Ú”‡‘‡‰ƒ‡
‘ǡ„ò›ò
†‘•›ƒŽƒ”†ƒͳͲͺǡ͸Ȁ•ƒ‹›‡›‡—ŽƒçǛ‘”Ǥ
‹›ƒ•ƒ†ƒ‹‡ŠÇœŽÇ͵•ò”ò…ò‘Žƒ•ƒ†ƒǡ•—†—º—‰‡‹ç†‡’‘ŽƒƒƒŽƒÇ˜‡„‘Ž•‡Ǧ
­‡‡Ž‹›ƒœÇŽÇ†‡•–‡º‹‹Ž‡‘‡‰ƒ‡
‘ʹŠƒ”‹…‹†‹•ǡ͵ǤͲ‹Ž‡‹Ž‡œ–ƒÇ烅ƒ‘ŽƒǦ
Žƒ”ƒƒ—Ž„‹”‰‡­‹ç•ƒºŽÇ›‘”Ǥ
Sevimli ve kullanÐwlÐ
Fiziksel klavyeye
sahip, sosyal medya
etkileûimli, temel
iûlemler için pahalÖ
olmayan ûirin bir cihaz
arayanlarÖn kalbini
çalmasÖ mümkün.
S
‘›”‹…••‘œƒ”‹ˆ–ƒ•ƒ”ǏŽÇ’‡”‹ƒͳͲ‹‹”‘‹Ž‡†‘—ƒ–‹‡”ƒŽÇ–‡Ž‡ˆ‘Žƒ”
ƒ”ƒ•Ç†ƒ›‡‹„‹”­ƒºƒ­Ç›‘”Ǥ†”‘‹†ͳǤ͸‹Ž‡­ƒŽÇ烐ͳͲ‹‹”‘ǡʹǡ͸‹­‡”ƒǦ
ƒ•ƒŠ‹’Ǥ‡„‡—›‰—›ƒ’Ǖǘ‡ʹͶͲš͵͸Ͳ­Úœòò”ŽòºòǡͳͲ‹‹”‘ǯ›ƒ—ŽŽƒÇÇ
Š‘ç„‹”†‡‡›‹ƒœƒ†Ç”Ç›‘”Ǥ
ǕǖŽÇ ‡”ƒ ƒŽƒÇÇ ‡ ˜‡”‹Ž‹ 燍‹Ž†‡ —ŽŽƒƒ ‘› ”‹…••‘ǡ ‡”ƒƒ •‹‰‡Ž‡” ˜‡
™‹†‰‡–ǯŽƒ”›‡”‹‡ǡ‘”–ƒ›ƒ„‹”•ƒƒ–˜‡†Ú”–Ú燛‡†‘—ƒ–‹„ÚŽ‰‡Ž‡”‘›—çǤ—–—玃”Ǧ
†ƒ‡•ƒŒŽƒ”ƒǡ”‡Š„‡”‡ǡòœ‹­ƒŽƒ”ƒ˜‡ƒ”ƒƒŽƒ”ƒ‘Žƒ›…ƒ—Žƒçǎƒ„‹Ž‹›‘”Ǥ›‰—ŽƒƒŽƒ”ljÚǦ
”ò–òŽ‡‡‹­‹’ƒ”ƒºÇÇœÇ›—ƒ”dž‘º”—ƒ›†Ç”ƒÇœ›‡–‡”Ž‹Ǥ
›”Ç…ƒͳͲ‹‹”‘‘›”‹…••‘ǯ—‹‡…ƒ’‡ƒ†ŽÇ•‘•›ƒŽ‡†›ƒƒ”ƒ…ǐƒ•ƒŠ‹’Ǥ—Ǧ
—Žƒ‡•ƒŒŽƒ”Çǡ…‡˜ƒ’•Çœ­ƒº”ÇŽƒ”Çǡƒ…‡„‘‘˜‡™‹––‡”ǯ†ƒ‹‰ò…‡ŽŽ‡‡Ž‡”‹”‘‘Ž‘Œ‹•ÇǦ
”ƒ›ŽƒŽ‹•–‡Ž‡›‡„‹Ž‹›‘”Ǥ
‡Ž‡ˆ‘ ϐ‹œ‹•‡Ž ›ƒ’Ç ‘Žƒ”ƒ Ç•ƒ ˜‡ ƒŽÇȋ‡ ƒŽÇ ‘–ƒ•Ç ͳͺ Ȍ ƒƒ „—— •‡„‡Ǧ
„‹‡”ƒÇƒŽ–ǐ†ƒŽƒ˜›‡„—Ž—ƒ•ÇǤ
‡‹çƒ”ƒŽÇŽÇ‘Žƒ›„ƒ•ÇŽƒ„‹Ž‹”–—玃”Žƒƒ›ƒ”Žƒ˜Ǧ
›‡‰ƒ›‡–—ŽŽƒÇçŽÇǤǤ
— ò­ò –‡Ž‡ˆ‘— –ƒƒŽƒ›ƒ •ò”’”‹œ „‹” ڜ‡ŽŽ‹º‹ ‹•‡ ϐŽƒçŽÇ ͷ ƒ‡”ƒ•Ç›Žƒ
͵Ͳˆ’•
˜‹†‡‘­‡‡„‹Ž‡•‹Ǥƒçƒ”ÇŽÇ‘–‘ˆ‘—•˜‡ŠÇœŽÇ­‡‹Ž‡ˆ‘–‘º”ƒϐŽƒ”ǐƒŽ‹–‡•‹‰ƒǦ
›‡–‰òœ‡Žƒƒ˜‹†‡‘‹­‹ƒ›Ç燛‹•Ú›Ž‡‡òò†‡º‹ŽǤƒ„Ž‘•—œƒºÚœ‡ŽŽ‹Ž‡”‹‹­‹†‡
ͺͲʹǤͳͳ‰ǡŽ—‡–‘‘–Š˜‡͵
„—Ž——›‘”Ǥ›”Ç…ƒ”ƒ†›‘ǡŠÇœÚŽ­‡”ǡ˜‡›ƒÇŽÇ•‡•Ú”ò†‡…‹Ǧ
Šƒœ†ƒ‡˜…—–Ǥ
ƒ†ÇÇœÇÇ—•—”—‹•‡’‹ŽÚ”òǢ–‡Ž‡ˆ‘—„‘›—†ƒ†ƒ„‡Ž‡†‹º‹‰‹„‹—ŽŽƒÇŽƒ’‹Ž
•ƒ†‡…‡ͻ͵ͲŠǤ‘›”‹…••‘Š‡”‡ƒ†ƒ”ò­ò‡”ƒÇ‡‹›‹ç‡‹Ž†‡—ŽŽƒ•ƒ†ƒǡŽ‹•Ǧ
–‡†‡•‡­‹›ƒ’ƒœ‘”‘Žƒ„‹Ž‹›‘”˜‡„ƒœÇ‘›—Žƒ”˜‡—›‰—ŽƒƒŽƒ”ò­ò‡”ƒŽƒ”†ƒ†òœǦ
‰ò­ƒŽÇçÇ›‘”Ǥ
ò­ò’ò”òœŽ‡”‹‡†‡‹›Ž‡Š‡”‡•‹­‹—›‰—‘Žƒ›ƒ…ƒ˜‡„—•‘”—Žƒ”›òœò†‡Ž‹•–‡Ǧ
Ž‡”†‡‰‡”‹†‡ƒŽƒ…ƒǤƒϐ‹œ‹•‡ŽŽƒ˜›‡›‡•ƒŠ‹’ǡ•‘•›ƒŽ‡†›ƒ‡–‹Ž‡ç‹Ž‹ǡ–‡‡Ž‹çŽ‡Ž‡”
‹­‹’ƒŠƒŽÇ‘Žƒ›ƒç‹”‹„‹”…‹Šƒœƒ”ƒ›ƒŽƒ”ǐƒŽ„‹‹­ƒŽƒ•ÇòòǤ
SONY ERICSSON
XPERIA X10 MINI PRO
Özellikler
Android iûletim sistemi
2,6 inç 320 x 240 çözünürlük ekran
5 MP kamera
Video kaydÖ
128 MB bellek
QWERTY klavye
120 gram aøÖrlÖk
4 saat konuûma süresi
Bilgi için
www.sonyericsson.com/
Fiyat
260 £
Performans
Teknik özellikler
Fiyat / Performans
aÛustos’10
63
DONANIM
Bada’nÐn Android’den farkÐ ne?
Video izlemek için ideal olan
çizilme ve parmak izine dayanÖklÖ
ekran, iPhone 4 ile netlik
açÖsÖndan rahatlÖkla yarÖûabilir.
M
SAMSUNG WAVE
Özellikler
Bada iûletim sistemi
3,3 inç 480 x 800
çoklu dokunmatik ekran
5 MP kamera
HD video kaydÖ
512 MB bellek
118 gram aøÖrlÖk
Bilgi için
wave.samsungmobile.com/
Fiyat
920 TL + KDV
Performans
Teknik özellikler
Fiyat / Performans
64
aÛustos’10
‘„‹Ž †ò›ƒ•ÇÇ ­‘º—Ž—º—ǡ ’’Ž‡ ‹Ž‡ ›ƒ”Ç烄‹Ž‡ ‹­‹ †”‘‹†ǯ‡ –—–——ç †—Ǧ
”—†ƒǤƒ•—‰‹•‡„—‘—†ƒ­‹ˆ–›‘ŽŽ—„‹”›Ú–‡‹œŽ‹›‘”ǢŠ‡†”‘‹†–ƒ„ƒǦ
ŽÇ…‹ŠƒœŽƒ”ÇǡŠ‡†‡‡†‹ƒ­Ç‘„‹Ž‹çŽ‡–‹•‹•–‡‹ƒ†ƒǯ›Ç…‹ŠƒœŽƒ”ǐ†ƒ—ŽŽƒƒ
ϐ‹”ƒǡ›‡‹ƒÇŽŽÇ–‡Ž‡ˆ‘—ƒ˜‡ǯ†‡‹‹…‹›‘Ž—•‡­‹çǤ
—’‡”ͶͺͲšͺͲͲƒ’ƒ•‹–‹ˆ­‘Ž—†‘—ƒ–‹‡”ƒƒ•ƒŠ‹’‘Žƒƒ•—‰ƒ˜‡ǡ
ƒ›Çœƒƒ†ƒͳ
œ—‹‰„‹”†‹çŽ‡…‹ǡϐŽƒçŽÇǡ˜‹†‡‘ƒ›†‡†‡„‹Ž‡ͷƒ‡”ƒ
˜‡ƒ„Ž‘•—œ„ƒºŽƒ–Ç•——›‘”ǤŽ†—­ƒ„ƒçƒ”ÇŽÇ„—Ž†—º——œ‡”ƒǡò•–ò’ƒ”ŽƒŽÇ˜‡„ƒçƒ”ÇǦ
ŽÇ‘–”ƒ•–Ç‹Ž‡…ƒŽÇ”‡Ž‡”‹„‹”ƒ”ƒ†ƒ•——›‘”Ǥ‹†‡‘‹œŽ‡‡‹­‹‹†‡ƒŽ‘Žƒ­‹œ‹Ž‡˜‡’ƒ”Ǧ
ƒ‹œ‹‡†ƒ›ƒÇŽÇ‡”ƒǡ‹Š‘‡Ͷ‹Ž‡‡–Ž‹ƒ­Ç•Ç†ƒ”ƒŠƒ–ŽÇŽƒ›ƒ”Ç烄‹Ž‹”Ǥ
‡­‡ƒ›‹…‡Ž‡†‹º‹‹œ’’Ž‡‹Š‘‡Ͷƒ†ƒ”‘Žƒ•ƒ†ƒˆƒœŽƒ•Ç›Žƒ’‘”–ƒ–‹ˆ„‹”…‹ŠƒœƒǦ
•—‰ƒ˜‡Ǣ•ƒ†‡…‡ͳͲǡͻƒŽÇŽÇ–ƒ˜‡ͷ͸‰‡‹çŽ‹–‡Ǥ‹ŽÚ”òƒ­Ç•Ç†ƒ†ƒ‘”–ƒŽƒƒǦ
Çòœ‡”‹†‡‘Žƒƒ˜‡ǡ„‹”‰òŽò—ŽŽƒÇÇƒ”†Ç†ƒ’‹Ž‹‹Ψ͸ͲǯǐǍ‘”—›‘”ǤƒŠ‹Ž‹ŠƒǦ
ˆÇœƒ•Çʹ
‘Ž•ƒ†ƒ‹çŽ‡–‹•‹•–‡‹‡†‡‹›Ž‡„——•ƒ†‡…‡͵ͻͲǯǍ—ŽŽƒÇ…Ç–ƒ”ƒˆÇ†ƒ›ÚǦ
‡–‹Ž‹›‘”Ǥ‡›•‡‹‹…”‘ƒ”–‹Ž‡„——†‡º‹ç–‹”‡òòǤ
ƒ•—‰ǯ—›‡‹‹çŽ‡–‹•‹•–‡‹ƒ†ƒǯÇƒ˜‡ǯ‡­ÇºÇ”ƒ­ƒ…ƒ„‹”›‡‹Ž‹‰‡–‹”†‹º‹‹•Ú›Ǧ
Ž‡‡‰ò­ǤǒÇ†”‘‹†ǯ†‡‘Ž†—º—‰‹„‹ǡ‹ç‹•‡ŽŽ‡ç–‹”‹Ž‡„‹Ž‹”„‡Ž‡‡‘†—‡”ƒŽƒ”ǐǑ
ˆƒ”ŽÇ‡”ƒƒƒ†ƒ”†‹Ž‡†‹º‹‹œ‰‹„‹ç‡‹ŽŽ‡†‹”‹’ǡ’ƒ”ƒºÇÇœÇƒ›†Ç”ƒ”ƒƒ”ƒŽƒ”ǐ†ƒ‰‡œ‹Ǧ
‡‹œòòǤ‘•›ƒŽ‡†›ƒ„ƒºŽƒ–ÇŽƒ”ǐǜ‹Ž‡”‡Š„‡”‹‹œ‹–‡„‹”Ž‹•–‡†‡„—Ž—ç–—”ƒƒ”ƒǦ
›òœǡ’”‘ϐ‹Žˆ‘–‘º”ƒϐŽƒ”ǐdžƒ—ŽŽƒÇ›‘”Ǥ
Žƒ•Š˜‹†‡‘˜‡ò­ò™‹†‰‡–•‹‰‡Ž‡”‹‡†‡‹›Ž‡•ÇÇ–Ç›ƒçƒ›ƒƒ˜‡ǯ†‡ƒ›”Ç…ƒƒÇŽŽÇƒǦ
”ƒƒÚœ‡ŽŽ‹º‹†‡‡˜…—–†‡º‹ŽǤ›‰—Žƒƒƒºƒœƒ•Ç†ƒ†ƒ­‘ˆƒœŽƒ•‡­‡‡Ž‡ƒ”çǎƒç–ǺǐÇǦ
œÇ•Ú›Ž‡‡œ‘”Ǥ†”‘‹†‹Ž‡›ƒ”Ç烏ƒ›ƒ…ƒ‹çŽ‡–‹•‹•–‡‹‡”ƒº‡ǡƒ•—‰ƒ˜‡ǯ‹›‡Ǧ
‹‡•‹ŽƒÇŽŽÇ–‡Ž‡ˆ‘Žƒ”ƒ”ƒ•Ç†ƒ‡†‹‡•ƒºŽƒ„‹”›‡”‡†‹‡…‡º‹‡•‹Ǥ
Çoklu dokunmatik
matik iiyi ama…
Ekrandaki optik
sensörler parmak
izini gecikme
olmadan tam olarak
algÖlayabiliyorlar.
D
‘—ƒ–‹‘–”‘ŽŽ‡”ƒ•ƒò•–ò„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”Žƒ”†ƒŠƒŽƒ‘Žƒ•Ç‰‡”‡‡›‡”†‡†‡º‹ŽƒǦ
ƒò”‡–‹…‹Ž‡”†‡„—–‡‘Ž‘Œ‹†‡——–Žƒ”ǐǍ‡•‡†‹Ž‡”Ǥ…‡”ǯ‹›‡‹ò”òòʹ͵ͳ
†ƒʹ͵‹­Ž‹‡”ƒÇ­‘Ž—†‘—ƒ–‹’ƒ‡Ž‹Ž‡„‹”Ž‡ç–‹”‹›‘”Ǥ
‹›ƒ•ƒ†ƒ‰‹–‰‹†‡‹…‡Ž‡˜‡›ƒçƒ–ƒ”œÇƒ—›‰—‘‹–Ú”Ž‡”‹ƒ”ƒ•Ç†ƒ…‡”ǯ‹„—‘Ǧ
†‡Ž‹ǡŠ‡”燛†ƒŠ‹Ž„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”Žƒ”ŽƒȋƒŽŽǦ‹Ǧ‘‡Ȍƒ”Çç–ǔǎƒ„‹Ž‡…‡ƒ†ƒ”„ò›ò‘Ž—çǤ‹›ƒŠǡ
‡•‹Ú燎‡”‹˜‡•ƒ†‡–ƒ•ƒ”ǏÇǡڐÇ•ƒƒ›ƒŽƒ”Ç›Žƒ˜‡–‡†‡•–‡Ž‡›‹…‹‹Ž‡‰Ú”òò†‡†ƒǦ
Šƒ­‘—ŽŽƒÇçŽÇŽÇŠ‡†‡ϐŽ‡‹çǤ—†‡•–‡Ž‡”†‘—†—º——œ†ƒ‘‹–Ú”ò•ƒ„‹–ƒŽƒ•ÇǦ
Ç•ƒºŽÇ›‘”Ǥ
‹ŠƒœÇ—”—Ž——‘Ž†—­ƒ„ƒ•‹–Ǥ–‡‰”‡‰ò­ò‹–‡•‹‹Ž‡ƒ”ÇçǍŽÇºÇÚò‡‰‡­‡‘‹Ǧ
–Ú”ǢǡǦǡ­ÇÇ玃”Çǡ͵ǡͷ•‡•‰‹”‹ç‹˜‡„ƒºŽƒ–Ǖǐƒ•ƒŠ‹’Ǥ‹”‡”‡—”—ŽǦ
†—º—†ƒ‹†‘™•͹‘–‘ƒ–‹‘Žƒ”ƒ­‘Ž—†‘—ƒ–‹‡”ƒÇƒŽ‰ÇŽƒ›ƒ„‹Ž‹›‘”˜‡•ò”ò…òŽ‡Ǧ
”‹‹›òŽò›‘”Ǥ
—Š–‡‡Ž‡…‡”ǯ‹ʹ͵ͳ‹­‹•Ú›Ž‡‡„‹Ž‡…‡‡‘Ž—Ž—燛†‘—ƒ–‹‡”ƒÇ‰‡”Ǧ
­‡–‡­ƒŽÇçǛ‘”‘Žƒ•ÇǤ”ƒ†ƒ‹‘’–‹•‡•Ú”Ž‡”’ƒ”ƒ‹œ‹‹‰‡…‹‡‘Žƒ†ƒ–ƒ‘ŽƒǦ
”ƒƒŽ‰ÇŽƒ›ƒ„‹Ž‹›‘”Žƒ”Ǥòœ‡›‹‡”ƒŽÇ’ƒ”ƒŽƒ”†ƒ‘”—›—’˜‡›ò•‡‰Ú”ò–òƒŽ‹–‡•‹•ƒºǦ
Žƒ›ƒ‘”—ƒŽÇ‡”ƒ‡›ƒœÇ‹œƒƒŽƒ’ƒ”ƒ‹œ‹Ž‡‡Ž‡”‹›Ž‡˜‡‹”Ž‡ƒ’ŽƒÇ›‘”ǤŽ‹‹œ‹
ƒŽ–ǐ†ƒŠ‡”œƒƒ—ƒç„—Ž—†—”ƒ‰‡”‡‹›‘”Ǥ
‡•’‡”ˆ‘”ƒ•Ç‹•‡†ƒŠƒ­‘Šƒ›ƒŽÇ”ǍŽÇºÇƒ—º”ƒ–Ç›‘”Ǥ–‡‰”‡Š‘’ƒ”ŽÚ”Ž‡”‹•‡••‡Ǧ
˜‹›‡•‹—œƒ‡•ƒˆ‡†‡ϐ‹Ž•‡›”‡†‡”‡›‡–‡”•‹œƒŽÇ›‘”˜‡òœ‹­ƒŽƒ”‡„ƒ•˜‡–‹œ‹‡Ǧ
•‹Ž‹º‹ƒ­Çºƒ­ÇÇ›‘”Ǥ
‹‡†‡…‡”ʹ͵ͳǯ‹ƒŽƒ†ƒÚ…‡ç——ƒŽÇÇœ†ƒ„—Ž—†—”ƒÇœ†ƒˆƒ›†ƒ˜ƒ”Ǣ­‘†ƒǦ
Šƒ—›‰—„‹”ϐ‹›ƒ–ƒǡƒ›Ç„‘›—––ƒ­‘†ƒŠƒƒŽ‹–‡Ž‹„‹”—ŽŽ‘‹–Ú”•ƒ–ǐƒŽƒ„‹Ž‹”•‹‹œǤo•Ǧ
–‡Ž‹ç‹†‹Ž‹­‘Ž—†‘—ƒ–‹‡”ƒÚœ‡ŽŽ‹º‹ǡƒ•ƒò•–ò„‹Ž‰‹•ƒ›ƒ”Žƒ”†ƒ’‡†‡•ƒ–ǐƒŽƒǦ
Çœƒ†‡º‡…‡„‹”Úœ‡ŽŽ‹•——›‘”ǤǕƒ…ƒ•Ç…‡”ǯǐ›‡‹‘‹–Ú”òǡ„ƒçƒ”ÇŽÇڜ‡ŽŽ‹Ž‡”‹‡”ƒºǦ
‡œƒƒÇÇÚ–‡•‹†‡„‹”…‹Šƒœ‘Žƒ–ƒ—”–—ŽƒÇ›‘”Ǥ
ACER T231H
Özellikler
23 inç ekran boyutu
16:9 ekran oranÖ
1.920 x 1.080 çözünürlük
300 cd/m2 parlaklÖk
2 ms tepki süresi
1.000:1 kontrast oranÖ
HDMI, DVI ve D-Sub giriûleri
USB baølantÖ
Bilgi için
http://www.acer.com.tr
Fiyat
306 £
Performans
Teknik özellikler
Fiyat / Performans
aÛustos’10
65
PRINT-OUT
POS’u Nereye
KoyacaksÜnÜz?
Ekrem Özdamar
Ingenico’nun renkli ekran özellikli POS’u
EFT930 G, piyasaya çÐkmasÐnÐn bir yÐl
sonrasÐnda ilk reklam uygulamasÐna
kavuwtu. Bunun iwe yaramasÐ için, POS’larÐ
kullanma tarzÐnda önemli deÃiwim gerekli.
P
ǯŽƒ”ǡǯŽ‡”‹†ƒŠƒ‰‡‹ç‡”ƒŽƒ”ǐƒ‘”ƒŽƒ†ƒŠƒò­ò‡”ƒŽƒ”ǘ‡‰‡‡ŽŽ‹Ž‡
‰Ú”‡˜Ž‹‹‰ÚœŽ‡”‹òœ‡”‹†‡‹‡—ŽŽƒÇŽƒ•Ç‹Ž‡”‡Žƒƒ­‘‡Ž˜‡”‹çŽ‹„‹”‘”–ƒ•—Ǧ
—›‘”†—Ǥ‡„Ú›Ž‡†òçòò›‘”†—Ǥ‡†‹‹•‘”‰—Žƒ›Ç’’‡›‹”ƒŽƒ›ƒ‰‹––‹º‹ƒǦ
ºƒœƒ†ƒ„‹”–‡•–›ƒ’–ǏǤƒ•ƒ†ƒ‹‰Ú”‡˜Ž‹ǡ‡†‹‡”ƒÇ†ƒϐ‹›ƒ–lj‹”†‹ǤDžƒ–ƒ„—ƒŽÇ瑎†—Ǧ
º——†òçò†òºò–‡Ž‡ˆ‘Šƒ–Žƒ”Çœƒ”œ‘”‡†‹‡‰‡Ž‹’ǡ„‡‹‡”ƒÇç‹ˆ”‡‹•–‡†‹º‹†‡‡”ƒǦ
ƒ„ƒ–ǏǤƒ†ƒ”ƒƒÇ‘–”‘Ž‡–‡‹†Ççǐ†ƒ„‹”燛‰Ú”‡‹•–‡º‹–ƒçǏǛ‘”†—Ǥ
ڔ‡˜Ž‹Ǧ
‹†‡„‹”›ƒ†ƒƒ•ƒ†ƒ‹‹çŽ‡‹›ƒ’Ç’†‹º‡”›ƒ†ƒ‹çŽ‡‹‹ŠƒŽŽ‡–‡›‡­ƒŽÇçǔ‡ǡ‡–
”‡ŽƒÇ†ƒ‘Ž†—º—‰‹„‹„‹”†‹º‡”‡”ƒ†ƒϐ‹Ž‹œŽ‡›‡…‡º‹‹•ƒÇ›‘”—Ǥ
…ƒ‡ƒœÇ†ƒ‘”–‹•ǯ‹„‡‹‰‹„‹†òçò‡†‹º‹‹‰Ú”‡œ‘”†‡º‹ŽǤ‰‡‹…‘ǯ—‰‡­‡
›ÇŽ’ƒœƒ”ƒ•—†—º—˜‡”‡Ž‹‡”ƒÚœ‡ŽŽ‹º‹‡•ƒŠ‹’‘Žƒͻ͵Ͳ
òœ‡”‹†‡ǡ‹Ž”‡Žƒ—›‰—ŽƒǦ
ƒ•Ç•ƒŠƒ›ƒ‹†‹Ǥ‘”–‹•ƒò”‹›‡–ƒ”ƒˆÇ†ƒŠƒ›ƒ–ƒ‰‡­‹”‹Ž‡’”‘Œ‡ƒ’•ƒÇ†ƒ–‡”‹Ǧ
ƒŽ‹òœ‡”‹†‡‘”–‹•ƒò”‹›‡ǯ‹ƒ’ƒ›ƒŽƒ”ǘ‡‘”–‹•‘”Ž†…ƒ”†ǯǐ”‡ŽƒŽƒ”Ç›‡”ƒŽƒ…ƒǤ
‰‡‹…‘–ƒ”ƒˆÇ†ƒ‰‡Ž‹ç–‹”‹Ž‡˜‡”‡Ž‹‡”ƒÇǡ‰ò­ŽòŠƒˆÇœƒ˜‡—œ—’‹ŽÚ”ò‹Ž‡›‡‹„‹”
†Ú‡„ƒçŽƒ–ƒ›‡‹‡•‹Ž–‡”‹ƒŽ‹ͻ͵Ͳ
òœ‡”‹†‡•ƒŠƒ†ƒ‹‹Ž”‡Žƒ—›‰—ŽƒƒǦ
•Ç‘”–‹•ƒò”‹›‡‹Ž‡„ƒçŽƒ†ÇǤ‰‡‹…‘˜‡‘”–‹•ƒò”‹›‡ǯ‹‹ç„‹”Ž‹º‹‹Ž‡Šƒ›ƒ–ƒ‰‡­‡
’”‘Œ‡ƒ’•ƒÇ†ƒǡ‹Ž‡–ƒ’–ƒʹͷͲ–‡”‹ƒŽ‹òœ‡”‹†‡‘”–‹•ƒò”‹›‡ǯ›‡ƒ‹–”‡ŽƒŽƒǦ
”ǐ‰Ú•–‡”‹‹•ƒºŽƒÇ›‘”Ǥ›‰—Žƒƒƒ’•ƒÇ†ƒ–‡”‹ƒŽ‹—ŽŽƒÇ†ƒ‘Žƒ†ÇºÇœƒƒŽƒ”Ǧ
†ƒ‘”–‹•ƒò”‹›‡Ž‘‰‘•—˜‡‘”–‹•ƒò”‹›‡ǯ‹”‡ŽƒÇ†ÚòçòŽò‘Žƒ”ƒ›ƒ›ÇŽƒÇ”Ǧ
‡ǡ狈”‡ȋȌ‰‹”‹ç‹•Ç”ƒ•Ç†ƒ‹•‡‘”–‹•‘”ŽǦ
†…ƒ”†”‡ŽƒÇ‰Ú•–‡”‹Ž‹›‘”Ǥ”‘Œ‡ƒ’•ƒÇ†ƒ‹Ǧ
Ž‡”Ž‡›‡†Ú‡†‡ƒ”–•ƒŠ‹„‹‡Úœ‡Žƒ’ƒ›ƒ
‡•ƒŒŽƒ”ǐǐ˜‡”‹Ž‡•‹†‡Š‡†‡ϐŽ‡‹›‘”Ǥ
òŽ–‡†‡ǡ ‰‡‹…‘ǯ— ‡Ž‹— ‹çŽ‡–‹ •‹•Ǧ
–‡‹ ‹Ž‡ ‰‡Ž‹ç–‹”†‹º‹ ͻ͵Ͳǯ—ǡ ”‡Ž‹ ‡”ƒÇǡ
‰ò­Žò„‡ŽŽ‡º‹ǡ—œ—’‹ŽÚ”ò˜‡”‡Žƒ‘›ƒ–ƒ
ڜ‡ŽŽ‹º‹•ƒ›‡•‹†‡ǡǯŽƒ”ǐچ‡‡‹çŽ‡‹†ÇçǐǦ
†ƒ”‡Žƒ˜‡–ƒÇ–Ǐƒƒ…Ç›Žƒ†ƒ—ŽŽƒÇŽƒ„‹Ž‡Ǧ
…‡º‹›‡‹„‹”†Ú‡‹ƒ’Ǖǐǃ­–ǺNjˆƒ†‡‡†‹Ž‹Ǧ
›‘”Ǥ—ǡ—œ—•ò”‡†‡„‡”‹†‹Ž‡‰‡–‹”‹Ž‡„‹”Š‹Ǧ
ƒ›‡Ǥ ‡‹ •Ú›Ž‡›‡…‡º‹ǡ –ò‡–‹…‹Ž‡”‹ ‡†‹
„ƒçǐƒ •‡”˜‹• ƒŽƒ„‹Ž‡…‡º‹ „‹” چ‡‡ •‹•–‡‹ ˜‡
”‡Žƒ‹œŽ‡‡‹„‹”–‡ç˜‹‹‘Žƒ†Ç­ƒǡ„—”ƒ†ƒ
‡•ƒˆ‡ƒ–‡–‡‹œ‘”‘Ž†—º—Ǥ
66
aÛustos’10

Benzer belgeler

nisan`10 - IT Advisor

nisan`10 - IT Advisor Windows®6ÕQÕUVÕ] Detaylı