iş kurmak için iyi nedenler

Transkript

iş kurmak için iyi nedenler
İŞ KURMAK İÇİN İYİ NEDENLER
„avusturyalı olmayan iş kurucularına bir kılavuz“
içerik
Başlamadan önce
İş kurabilmem için hangi resmi evraklara ihtiyacım var?
Hangi işletme lisansına ihtiyacım var?
5
5
6
İş kurmak için ilk adımlar
7
Avrupa birliğinde olmayan ülkelerden gelen göçmenler için iş kurmak
Avrupa birliğinde olan bir ülkeden gelmiyor musunuz?
Bağımsız olarak yeni iş kuranlar
9
9
9
Avrupa birliğinde olan ülkelerden gelen göçmenler için iş kurmak
Avrupa birliğinde/Avrupa ekonomik alanındaki başka ülkelerin Avusturya’da ticaret yapması
Sınır ötesi hizmet (sınır üzeri çalışma)
hizmet göstergesi ve hizmet verenler listesi
Avusturya’da yerleşim gerekçesi
10
10
10
10
11
Avusturya’da yasal olarak yaşayan göçmenler için iş kurmak
12
Yabancı ülkeden olan bir Üniversite diplomasının ve bir mesleğin tanınması
Denklik belgesi – Yabancı bir ülkeden olan üniversite diplomasının tanınması
Hangi evraklar sunulmalı?
Yabancı bir ülkede öğrenilen bir mesleğin tanınması
13
13
14
14
Her iş kuran için önemli kontrol listesi
16
küçük sözlük
Üçüncü ülkeler ne anlama gelmektedir?
Mavi kart nedir?
Kırmızı-Beyaz-Kırmızı kart nedir?
Hangi meslekler yetersiz meslekler olarak kabul edilir?
18
18
18
18
19
Önemli kişiler
21
Şehir haritası
23
iş kurmak için iyi nedenler
3
başlamadan önce
İŞ KURABıLMEM ıÇıN HANGı RESMı EVRAKLARA ıHTıYACıM VAR?
İŞ KURMAYA
GİDEN YOLLAR
REŞİT OLMAK (18. yaşın dolması, vekilsiz olmak)
Ticaret yapmak için Avrupa birliğine üye veya Avrupa ticaret alanına taahhütlü başka bir ülkenin
VATANDAŞLıĞıNA SAHİP OLMAK, veya yabancı hukuğuna ait bir ikamet izni
(OTURUM İZNİ) sunmak gerekiyor.
Ödenmemiş cezalar, mali suçlar nedeniyle mali makamlar tarafından verilen cezaların bulunmaması (hem
yurtiçi hem yurtdışı olaylar için geçerli) ve daha önceden ciddi bir şekilde ticaret yapma kurallarının ihlal
edilmesi nedeniyle, bölge idari makam tarafından ticaret yapma izninin geri alınmaması gibi, DıŞLANMA
GEREKÇELERİNİN bulunmaması gerekiyor.
İKAMETGAH YERİNİN AVUSTURYA’DA OLMASı GEREKİYOR (özel durumlarda gerekmiyor)
Avusturya’da yapılan her ticari iş için Ticaret Makamları (Bezirkshauptmannschaft, Magistrat)
tarafından verilen bir TİCARET YAPMA İZNİNE ihtiyacınız vardır.
Avukat gibi BAĞıMSıZ MESLEKLERDE ticaret yapma iznine ihtiyacınız yoktur.
4
iş kurmak için iyi nedenler
5
başlamadan önce
İŞ KURABİLMEM İÇİN HANGİ RESMİ EVRAKLARA İHTİYACıM VAR ?
İŞ KURMAYA
GİDEN ADıMLAR
TİCARET ODASı:
// kuranlar-/ sonraki danışma // yeni iş kuranlar- ve yardım kanunları hakkında danışmanlık,
vergi- ve ücret muafiyetleri için onay // hazırlık
// iş yeri kayıdı/ izin başvurusu, sunulacak evraklar// ileri adımların görüşülmesi
VERGİ DANıŞMANı, AVUKAT, NOTER (LİMİTED ŞİRKETLERDE ZORUNLU):
//şirket yönetiminin hazırlanması // yönetim sözleşmesinin yapılması
ŞİRKET KAYıTLARı KİTABı
// şirketin veya kişisel şirketin kaydolması
// şirketler kitabına kayıt belgesi – 6 aydan fazla geçmemiş olmalı
BU,
YAPTıĞıNıZ
İŞE
BAĞLı
–
öyle ki tipik zanaat işlerinin, mesela araba tamircilerinin veya marangozların yaptıkları zanaata göre, bir
ticaret yapma izinlerine ihtiyaçları vardır. Yaptığınız iş
türünün bir meslek grubuna kesin olarak bağlanamaması gibi bir özel durumda, öncelikle hangi tür ticaret
6
iznine ihtiyacınızın olduğu ayrı ayrı kontrol edilmesi
lazım.Fakat düzenlenmiş ticaret alanında ve yasal ticaret alanlarında dikkat etmek gerekir çünkü bu alanlara
iş yerinin ileride de kullanılabilinmesi için bir Kabiliyet
belgesi gerekmektedir.
iş kurmak için iyi nedenler
İŞ DAİRESı:
İlgili makam: Graz Belediye Binası, Vatandaş Dairesi
Ticari Prosesler Dairesi, Genel Bölge Binası // iş yeri kaydı// imtiyaz başvurusu // kişisel kabiliyet belgesi //
diğer çalışma yerleri için – ilan ücretsiz // güvenilirlik kontrolü ( 3 haftaya kadar sürebiliyor!)
7
İŞ KURMAYA
GİDEN ADıMLAR
MALİ MÜDÜRLÜK:
// 4 hafta içerisinde iş yeri açılış ilanı
(iş yeri açılış kağıdı+ ikametgah kağıdı kopyası , pasaport kopyası
// UID-numarası alınabilmesi için başvuru
// kira- ve iltizam sözleşmelerinin ücretlendirilmesi
// şirketler vergisi (limited şirket ve anonim şirket)
TİCARET YAPANLAR İÇİN OLAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA KAYıT:
// Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından otomatik olarak gönderilen sigorta duyurusu
// küçük girişimci düzenlemesi için başvuru, form doldurularak başvurulur
Banka kurumu:
// şirket hesabı oluşturmak
8
AVRUPA BİRLİĞİNDE OLMAYAN
ÜLKELERDEN GELEN
GÖÇMENLER İÇİN İŞ KURMAK
AVRUPA BİRLİĞİNDE OLAN BIR ÜLKEDEN
GELMİYOR MUSUNUZ?
O halde sizin bağımsız anahtar güçler için olan KırmızıBeyaz-Kırmızı karta başvurma imkanınız var. Bunun için,
Avusturya’daki işiniz koşul olarak bir makroekonomik
kullanım oluşturması ve bu ekonominin kullanımı sadece
kendi işletme yararınıza olması gerekiyor.
Aşağıdaki internet sayfasından bu konu hakkında daha
fazla bilgi edinebilirsiniz:
www.migration.gv.at
BAĞıMSıZ OLARAK YENİ İŞ KURANLAR
“Bağımsız olarak yeni iş kuranlar” adı altında ticari faaliyetler gösteren fakat ticaret yapma iznine ihtiyaçları
olmayanları tanımlıyoruz. Bunlar mesela yazarlar, tercümanlar, uzmanlar, konferansçılar ve psikoterapistlerdir.
“Bağımsız olarak yeni iş kuranlar” yaptıkları işi, ticaret
yapanlar için olan Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydetmek zorundalardır ve böylelikle hastalık-, emeklilik-, ve
kaza için sigortalanmış bulunmaktadırlar. Bunun ötesinde
1.1.2009 tarihinden beri „Opting-in-modell“ tek başına iş
sahibi olanlara işsizlik riskine karşı sigorta yaptırma imkanı
sunuyor.
iş kurmak için iyi nedenler
9
AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE
ÜLKELERDEN GELEN
GÖÇMENLER İÇİN İŞ KURMAK
Avrupa hizmet özgürlüğü avrupa vatandaşı olan esnaflara Avusturya’da geçici olarak hizmetlerini yapma imkanını
sunuyor.
BAŞKA AVRUPA/AVRUPA EKONOMİK
ALANıNDAN OLAN ŞİRKETLERİN AVUSTURYA’DA
TİCARET YAPMASı
Eğer ki siz, iş veren olarak, Avrupa Birliğinde olan başka
bir ülkeden veya Avrupa Ticaret Alanına (EEA) anlaşmalı
bir ülkeden geliyorsanız, ozaman ticari işlerinizi ya
// sınır ötesi hizmet şeklinde (sınır üzeri çalışma) veya
// Avusturya’ya yerleşim nedeniyle yapabilirsiniz.
SıNıR ÖTESI HİZMET VERMEK
(SıNıR ÜZERİ ÇALıŞMA)
Avusturya’da oturumunuz veya yerleşiminiz olmasa bile
10
sipariş edilmiş ticari işlerinizi geçici olarak veya bazen
Avusturya’da yapma imkanınız vardır.
Fakat burda da dikkat edinilmesi önerilir, çünkü sipariş
alımı ve sipariş işlemleri mutlaka iş verenin yabancı ülkesindeki oturum yerinden halledilmeli! Eğer ki mesela
Avusturya’da oturumu olan bir sipariş- veya müşteri yardım
ofisi kurarsanız, bu ofisiniz, Avusturya’da bir oturum sahibi
olduğunuz anlamına geçmiş oluyor ve bu yüzden mutlaka
işinize uygun bir ticaret yapma iznine ihtiyacınız vardır!
HİZMET TÜRÜ İLANı VE HİZMET VERENLER
LİSTESİ
Eğer ki şirketiniz „düzenlenmiş ticaret“ kategorisine
düşüyorsa yaptığınız işi mecburen „Ekonomi, Aile ve
Gençlik Bakanlığına“ bildirmeniz gerekiyor.
iş kurmak için iyi nedenler
Eğer ki o yılda veya gelecek yıllarda Avusturya’da tekrar
hizmet vermeyi planlıyorsanız ozaman bu bildiriyi senede
bir kez yenilemeniz gerekiyor.
Lütfen, ticaret yapma kurallarına uymadığınızda 3.600
€‘ya kadar ceza ödemek zorunda kalabileceğinizi dikkate alınız!
„Ekonomi, Aile ve Gençlik Bakanlığının“ resmi web sitesinde www.bmwfj.gv.at bir çok formları indirebilirsiniz, hangi
resmi evrakların gerektiği hakkında bilgi edinebilirsiniz ve
ayrıca Avusturya’daki tüm düzenlenmiş ticaret alanlarının
listesini bulabilirsiniz. Ayrıca geçerli hizmet verme ilanına
sahip olan tüm şirketler bu web sitesindeki hizmet verenler
listesinde yayınlanacaklardır.
AVUSTURYA’DAKİ YERLEŞİM GEREKÇESİ
Sizin yapmakta olduğunuz ticaret türü, mecburen şirketinizin olduğu semtin idari makamında ( Belediye veya Bölge
Müdürlüğünde) kaydedilmesi gerekmektedir.
Daha önce de söz edildiği gibi böyle bir düzenlenmiş
ticaretin kayıdında bir kabiliyet belgesinin veya diploma
denklik belgesinin sunulması mecbur tutulur.
Daha fazla bilgi için lütfen iş yerinizin yerleşim noktasına
ait ticaret odasıyla irtibata geçiniz :
www.wko.at
iş kurmak için iyi nedenler
11
AVUSTURYA’DA YASAL
OLARAK YAŞAYAN
GÖÇMENLER İÇİN İŞ KURMAK
YABANCı BİR ÜLKENİN
ÜNİVERSİTE DİPLOMASı
VE ÖĞRENİLMİŞ MESLEĞİN
TANINMASI
DENKLİK BELGESİ – YABANCı BİR ÜLKEDE ALıNAN ÜNİVERSİTE DİPLOMASıNıN AVUSTURYA’DA
TANıNMASı.
Denklik kavramı yabancı ülkede sahip olunulan bir üniversite diplomasının tanınması ve bu diplomanın bu ülkede
verilen Bachelor-, Master-, Diplom- veya Doktora yüksek
öğrenimiyle bir mutlak eşitliği olduğunu gösterir.
Eğer ki artık yasal olarak Avusturya’da yaşıyor ve kendi
işinizi kurmak istiyorsanız ozaman bunun için göçmen iş
hukuğuna göre verilen bir onaya ihtiyacınız yoktur.
Fakat yapacağınız iş için yine de bir ticaret yapma iznine veya kaydına ihtiyacınız olup olmadığını hemen
sorup öğrenmeniz gerekiyor çünkü her yapıt sözleşmesi
12
bağımsız olarak yapılan bir iş (esnaflık) olarak geçerli olmuyor.
Bir şirkete örgütsel bağımlılığınız olmadan,talimatsız bir
şekilde, kendi iş araçlarınızla ve kendi sorumluluğunuzla
çalışıyorsanız işte ozaman bağımsız esnaf olarak kabul
ediliyorsunuz.
Yabancı bir ülkede bir veya daha fazla bir yüksek öğrenim
tamamlamış olsanız bile bu otomatik olarak Avusturya’da
da bu yüksek lisansınızı devam ettirme hakkına sahip olduğunuz veya o mesleğinizi yapabileceğiniz anlamına
gelmiyor.
Bu diploma tanınmasını (denklik belgesini) sizin mezun olduğunuz bölümün veya karşılaştırılabilir bölümün olduğu
her bir üniversite’de veya meslek yüksek okulunda yaptırabilirsiniz.
Bu sebepten dolayı bir çok üniversite veya meslek yüksek
okulu söz konusu olabilir - fakat başvuru sadece seçeceğiniz bir yüksek okulda yapılmalıdır.
Bosna-hersek, İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan,Lihtenştayn,
Makedonya, Montenegro, Sırbistan, Slovenya ve bazı
apostolik üniversitelerin belirli bölümlerinden mezunsanız,
ikili anlaşmalar nedeniyle belirli mezuniyetlerin denkliğini,
üniversiteler veya meslek yüksek okullarında değilde, kolaylaştırılmış bir şekilde „Bilim ve Araştırma Bakanlığında“
alabilirsiniz. Başvurunuzun denetim aşamasında belirli ön
şartların sizin durumunuzda geçerli olmadığı çıkabilir –
bunları bir dış öğrenci olarak tamamlayabilirsiniz.
iş kurmak için iyi nedenler
13
Bunları tamamlamanız ve başka şartların bulunmadığı halinde denklik belgesine sahip olabilmeniz için başka bir
engel kalmamış demektir.
Yabancı ülkede okuduğunuz bölüm ile Avusturya’daki
bölüm arasında büyük bir fark olması takdirinde yine de
Avusturya’daki bir üniversiteye kayıt için başvurma opsiyonuna sahipsinizdir ve kendi ülkenizde yapmış olduğunuz
sınavlarıda burada geçerli kıldırabilirsiniz. Tabi ki burda
da, geçerli kılınması için, yapılmış sınavların eşit değerde
bulunması gerekiyor.
Denklik belgesi elbette herzaman mecburen gerekmiyor
- Avrupa Birliğinde ve Avrupa Ticaret Alanında olan ülkelerde ve isviçrede belirli meslekler kendi kurallarınca
düzenlenmiştir ve böylece denklik belgesi olmadan o meslekleri yapabilme imkanı sunar!
14
HANGİ RESMİ EVRAKLARıN SUNULMASı GEREKİYOR?
// Pasaport
// Yabancı ülkedeki üniversitenin, meslek yüksek okulunun
veya diğer lise sonrası yapılan öğrenim yerinin hali durumundaki kanıt belgesi
// Yabancı ülkedeki öğrenim hakkında olabildiğince detaylı belgeler mesela müfredat, öğrenim kitabı, öğrenim
rehberi, sınav karneleri, bilimsel çalışmalar, mezuniyet belgeleri vs.
// Mezun olduğunuza ve size verilen yüksek lisansa dair
belgeler
// Müracat eden kişinin yaptığı meslek hakkında bilgiler.
Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi www.nostrifizierung.at web sitesinde bulabilirsiniz!
YABANCı ÜLKEDE ÖĞRENİLEN MESLEĞİN
TANıNMASı
Sadece yabancı ülkede alınan üniversite diplomaları için
değil ayrıca bazı yabancı ülkede alınan başka eğitimler
iş kurmak için iyi nedenler
için de Avusturya’da resmi denklik belgesi gerekiyor.
Eğer yukarıda belirtilen ülkelerden gelmiyorsanız
avusturya ticaret bakanlığı tarafından eşitlikler incelenir.
Her iş veren prensip olarak çalışanının meslek sınıfını ve
vereceği ücreti, yabancı bir ülkede yapmış olduğu mesleğinin resmi tanınmasından bağımsız olarak kendi belirleyebilir.
Resmi tanınma , meslek eğitimi kanunlarında (BAG) düzenlenmiştir, fakat bunlar üç farklı alana ayrılır:
// Mezuniyetlerin tanınması
// Eğitim zamanlarının sayılması
// Çıraklık sınavını yapma izninin verilmesi
18 yaş üzeri kişiler için istisnalar bulunmaktadır – mesela uzun süren öğrenim faaliyetleri, pratik faaliyetler ve
yapılan diğer eğitimlerin verdiği olanakların sayesinde
(uzunluğu: en az çıraklık sürecinin yarısı) bir bölümü teori
ve bir bölümü pratik çalışmalardan oluşan çıraklık sınavına girme izni elde edilebilir.
Bunun için lütfen oturduğunuz veya çalıştığınız semtteki
çıraklık dairesiyle temasa geçiniz.
Almanya’dan, Macaristan’dan ve Güney Tirol’dan gelen
sınav karnelerinin eşit tutulmasının düzenlendiği anlaşmalar vardır.
İhtiyaç olduğu takdirde burada ticaret bakanlığı veya mesleğin öğrenildiği yer tarafından bir tasdikname çıkartılabilir.
Bu konu hakkında daha fazla bilgiye www.bmwfj.gv.at
web sitesinde sahip olabilirsiniz.
iş kurmak için iyi nedenler
15
KONTROL LİSTESİ
Eğer ki kendi başınıza iş kurmaya bir adım attıysanız
ozaman ayda sizin için önemli iki gün vardır – biri ay
ortasında diğeri ise ay sonunda. Her ayın 15’inde veya
30/31’inde sizin belirli vergileri, ücretleri ve maaşları
ödemeniz gerekir. Sonradan kötü bir sürprizle karşılaşmamanız için kenarınıza zamanında yeterli para koymanızı
tavsiye ederiz. Çıkacak ödemeleriniz için yeterli rezervenizin olmasını istiyorsanız, kazandığınız her bir avronun %
50-60‘ ını bir oryantasyon sınırı olarak kabul ediniz.
Bu konu veya başka vergi sorularınız için lütfen muhasebeciniz veya vergi uzmanınızla irtibate geçiniz. İşte size en
önemli vergiler ve ücretler hakkında kısa bir özet:
VERGİ DAİRESİ:
Satış vergisi – yüksekliğine bağlı olarak her ay, her iki ayda veya her üç ayda bir
Gelir vergisi – her üç ayda bir
GELİR VERGİSİ:
Her üç ayda bir
SOSYAL GÜVENLİK SİGORTASI:
Her üç ayın sonunda ödenmesi gerekiyor
NE, NASIL
VE NEREDE.
GRAZ BELEDİYE MECLİSİ:
Kent vergisi – Steiermark eyaletinin turizm kanunu düzenlemesine göre senede bir kez
TİCARET ODASININ TEMEL TAHSİSİ:
Şirket kaydından sonra senede 1 kez ödenmeli
İŞ VEREN ŞİRKETLER OLARAK – SAĞLIK SİGORTA KURUMU:
Ödeme her ayın 15‘inde gerçekleşir
GRAZ BELEDİYE MECLİSİ:
Belediye vergisi – her ayın 15‘inde
İŞÇİ – TAZMİNAT FONU:
Bu, Sağlık Sigorta Kurumuna ödenen ücretlerin içine dahildir
16
iş kurmak için iyi nedenler
Küçük sözlük
ÜÇÜNCÜ ÜLKELER NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
Üçüncü ülkeler olarak Avrupa Ticaret Alanı veya Avrupa
Birliğinde olduğu gibi en az iki (diğer) ülkeler veya ülke
benzeri yapılar arasında olan karşılıklı anlaşmalara sahip
olmayan, üye ülke veya anlaşmalı taraf olmayanlar tanımlanır.
Üçüncü ülkeler arasında mesela Norveç, Çin veya Amerika Birleşik Milletleri yer alır. – İsviçre de aslında bunlar
arasında geçebilirdi- fakat Avrupa Birliğinde farklı bir rolü
olduğu için bu ülke bir istisnadır!
Siz de mi böyle bir üçüncü ülkenin vatandaşısınız?
Ozaman sizin için, eğer ki belirli bir neden tarafından ayrıcalıklı bir insan değilseniz ( mesela diplomat, millet vekili…), Avusturya oturum yasasının oturum hakları geçerlidir.
Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi www.wko.at web
sitesinde bulabilirsiniz.
18
MAVİ KART NE ANLAMA GELİR?
Mavi kart (İngilizcede EU Blue Card) Avrupa Birliğindeki her ülke tarafından çıkarılabilinen ve üçüncü ülkelerden
gelen vatandaşların Avrupada yasal olarak kalabilmelerini ve çalışmalarını sağlayabilen bir belgedir.
KIRMIZI-BEYAZ-KIRMIZI KART NE ANLAMA
GELİR?
Kırmızı-Beyaz-Kırmızı kart (RWR- Karte) Avusturya iş
piyasasının belirli bölümlerinde yer alan personel eksikliğini üçüncü ülkelerin yetenekli çalışanlarıyla telafi etmek ve
böylece çağdaş ve esnek göç sistemi oluşturabilmek için
hayata geçirilmiştir.
Bu kart üçüncü ülkelerden gelen, yeterli dil bilgisine ve
iş deneyimine sahip, belirli bir yaş grubunda olan vatandaşlara ve yakınlarına belirli bir süre için Avusturya’da
yaşama ve çalışma imkanı sunar.
Fakat bunun için aşağıdaki listede belirtilen mesleklerden
birinde iş teklifi ve asgari ücret gerekli ön koşul olarak belirlenmiştir.
iş kurmak için iyi nedenler
Bu kişiler RWR- kartına sahip olabilirler:
HANGİ MESLEKLER YETERSİZ MESLEKLER
OLARAK KABUL EDİLİR?
Yetersiz meslekler, yurt içinde o mesleğe dair az nitelikli personel bulunması nedeniyle Avusturya’nın zayıf noktasını oluşturan mesleklere denir. Bu meslekler
Avusturya iş piyasasındaki mevcut duruma göre, her sene,
Çalışma ve Ticaret Bakanının onayıyla belirlenip açıklanır.
// Son derece iyi nitelikliler
// Personel eksikliği bulunan alanlardaki mesleklere
sahip olanlara
// Diğer anahtar işçiler
// Üniversite mezunları
Bu kişiler RWR plus kartına sahip olabilirler:
2014 yılı için aşağıdaki meslekler yetersiz meslekler olarak belirlenmiştir:
// 1’den 4’e kadar olan kişi gruplarının aile yakınları ve Avrupa Mavi kart sahipleri
// Süresiz oturum hakkına sahip olan göçmenlerin aile yakınları
Kırmızı-Beyaz-Kırmızı kartın iki çeşiti vardır:
// RWR kartı sadece belirli bir işverende çalışma
ve oturma hakkını verir
// RWR plus kartı Avusturya iş piyasasına sınırsız giriş ve oturum sağlıyor.
// Frezeciler
// Tornacılar
// Yüksek eğitimli Makina Teknisyenleri (Ing.)
// Çatı Kaplamacıları
// Güçlü Verim Tekniği Mühendisleri
// Kaynakçılar, Kesme Hamlacıları
// Yapı Marangozu
// Elektrik Tesisatçısı, - Montajcısı
iş kurmak için iyi nedenler
19
ÖNEMLİ KİŞİLER
// Tarım Makineleri Üreticileri
// Yüksek Eğitimli Güçlü Akım Teknisyenleri (Ing.)
// Makine Mühendisleri
// Boru Tesisatçıları, - Montajcıları
// Çatı Marangozları
// Makine Teknisyenleri
// Dökümcüler
// İnşaat- ve Mobilya Marangozları
// Veri işlemleri için yüksek eğitimli Teknisyenler (Ing.)
// Güçlü akım Teknisyenleri
// Diplomalı Hasta bakıcıları, Hemşireler
// Yüksek eğitimli Özel Teknisyenler (Ing.)
// Yer Döşemeci
// Takım aletleri-, Kesici- ve Kalıp Üreticileri
// Ahşap Makinisti
// Cilacı
TERCÜMAN HİZMETİ
SİVİL HAKLARDAN SORUMLU TEMYİZ
Tel. 050100 36382,
OMEGA – entegrasyon, fiziksel ve zihinsel
MAHKEMESİ: Şirket isimleri için önemli:
Fax 050100 9 36382,
sağlık için kültürlerarası merkez
sivil haklardan sorumlu temyiz mahkemesi
[email protected]
Bayan Banu Yildiz, Albert-Schweitzer-
şirket isimlerindeki benzerlikleri denetler ve
Gasse 22, A-8020 Graz, Tel. +43 316
şirketin, şirketler kitabındaki listeye kaydol-
FOLLOW ME: Yeni kurmak yerine devralmak–
773554-20, Fax +43 316 773554-4,
masından sorumludur.
neden olmasın? Şirket kurulmuş, yeni kurulan bir
[email protected]
Tel. +43 316 8064 0,
işte çıkan maliyetler olmayacak. Devralmada
Tercüman talepleriniz için çalışma saatleri:
Fax +43 316 8064 3600
destek: ticaret- ve turizm gelişimi bölümünün ağı
Follow me, Ticaret odasının ticaret hizmetleri ve
Pazartesi ve Çarşamba öğleden önce saat
SVA (Sosyal sigorta kurumu): Şir-
Steiermark eyaletinin tücaret bölümü tarafından
ketin açıldığı ayın içerisinde şirket ticaret yap-
verilmektedir.
TİCARET ODASININ İŞ KURANLAR HİZ-
anlar için olan sosyal sigorta kurumuna kay-
www.wko.at/stmk/followme
METLERİ: İş kurmak isteyen kişiler, iş yerini
ıt olmaları gerekiyor.Tel. +43 316 6004 0,
kaydetmesi gerekiyor. Ticaret odasının iş kur-
www.sva.or.at
8‘den12’ye kadar.
anlar hizmetleri, iş yerinizin hangi kategoride
Mag.a Katrin Denise Kuss Ticaret odasındaki
veraset yönetimi, Tel. +43 316 601 1101, Fax
yer aldığına ve neler yapılması gerektiğine
VERGİ DAİRESİ: Şirket yaptığı kazançlar
dair size yardımcı olur. Tel. +43 316 601
ve cirolar için vergiler ( muamele vergisi, ge-
406, Fax +43 316 601 1202
lir vergisi) ödemek zorundadır.Şirket sahibi-
MADDİ DESTEKLER: İhaleler hakkında bil-
[email protected]
nin vergi numarası alabilmesi için, vergi dai-
gileri, yeni destek programlarını, destek pro-
resine kayıt olması şirket açılışının olduğu ay
gramlarında yardımcı olabilecek veya destek
BAYİLİK: İş birliği- ve satış şekilleri modern
içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Tel. +43
programlarını yöneten kuruluşların özetlerini
oldukları ve ağ içinde çalıştıkları için, bayi-
316 881 0, Fax +43 316 817608
Graz şehrininTicaret- ve Turizm gelişimi bölü-
lik ve lisans anlaşma sistemlerini çağdaş ih-
www.bmf.gv.at
münde bulabilirsiniz.
tiyaçlar olarak kabul eder.
+43 316 601 409, [email protected]
Tel. +43 316 872 4820, Fax +43316 872
www.franchiseboerse.at (bayilik borsası)
GO! İş kuran merkezi: Go! İş kuran
www.franchise.at (bayilik)
merkezi şirket konseptinde ve maliyetlerin
4809, [email protected]
sıralanmasında yardımcı olur.
Steiermark bankası ve Sparkasse AG
20
iş kurmak için iyi nedenler
21
Be
rg
ma
n
g.
nberg
gass
e
Max-Me
ll-A
lle
Rose
Körblerg.
Paulus
torg
.
Wi
lhe
l
ch merAl
lee
Fis
s se
Sp
tr.
ings
Less
ikers
tr.
tr.
Less
ayrg
Stre
m
ße
e
an
rg.
yre
Ste
rg.
el
rieg
b en s t
e
ass
tr.
-S
dorf
n
ötze
iesg
on-H
rad-v
ner
Haf
rw
ste
yre
Ste
Mün
se
gas
feld
.
ings
Schlögelg.
Gr
ies
ga
Ha
n
Schö
naugg.
A
Fe uerbachg. ndräg.
Gre nadierg.
Marburger Kai
s
ikusg.
ss
nga
Klo
Con
holda
ug.
Neu-
ra
t
e
ass
Karlauer Str
.
ell
ass
e
rtel
igü
min
o
Jak
ürtel
Schönaug
e
e
ass
chg
hli
Frö
nsb
ug.
g.
H
rg.
nne
bre
en
ütt
Mo
Obere
Unter Bahn
e B str
ahn .
str.
Schönaug.
a
Frosch
u
old a
Neuh
Tri
est
er
Str
aß
e
Techn
raße
Volksgar
te n s t
ka
Elisabethineng.
l
rte
ße
rkstra
Gaswe
Idlho
fg.
gü
U
g.
es Kope
rn
on
Kr
tell-
iesg
ver
see
g.
Schörgelg
ckm
Bro
Sp
nd
g.
tatt
ßs
Schie
hba
uer
str.
Ma
s
en
rab
ret
t
str
.
Dietrichsteinpl.
se
gas
e
Schönauggasse
.
Leitnerg
gass
ell
Kas
rw
ste
May
Oe
nd
g
nz
Mü
Klo
fg.
Idlho
Gle
istr.
Laz
a
asse
Vinzenzg
Janzg.
KarlMorre-S
tr.
FranzSteiner-G
.
r Str.
nge
ßga
Stra
e
Querg.
Idlhofg.
orferst
Algersd
ße
tra
ßs
hlo
Sc
rst
raß
ge
elsg.
.
ng
Ma
r G.
rfe
isdo
Reitsch
sse
Schönaugga
.
Steyrerg
.
zzistr
rg.
Lage
.
isg
m
Po
Triester
R
A
Maurerg.
i
rgr
g Jakominipl.
ß
Bu
ng
Rec
ng
nri
er
Op
Girad
ig.
4
Brockmann
lo
Pesta
Herrgottwiesg.
tg.
Viehmark
. G.
hs
ac
s-S
Jakomin
Keesg.
dg.
lan
Wie
se
s
hga
dric
Frie
.
i
rgr
sen
Lichtenf
Leonhardstra
er
m g,.
Ha ngg
li
eng.
Nelk
Grieskai
hü
Bu
.
rgg
Bu
g.
tor
Neu
dg
enst
thov
Bee
ers
tr,
.
s tr
ci s
e
gass
ndorf
Zinze
s
hlo
g.
.
en
ng
au
rre
Fr
He
dg.
mie
Sch uberg.
Ra
Ab
Gla
H
g.
ger
Bür serg
l.
Herbe
rste n
i
g.
a
arr
rth
ga
ch
ptp
Hau
.
torg
sse
Vinzenzgasse
Algers ferstr.
d or
r.
ße
sse
lbä
tg.
Bergst raße
sse
sga
em
Att
Ha
for
tra
rfg
tr.
ido
tss
Ge
tä
rsi
ive
Un
le
Vil
ns
.
rtg
estr.
ier
l
te
ür
a
oz
M
th
Goe
Ba
g
rg
e
nb
se
in
He
g.
e
er
Th
g.
ßstatt
Schie
n
ela
Wi
g
tz
ns
Feldg asse
sia
Grazba
chg.
r Gürtel
g.
e
ulg.
7
Karlaue
Falkenhof
Feldgasse
n
Joa
in
mr
neu
Grazbachg.
sse
ga
Sc
s se
5 g.
d
rfel
se
Kai
Radetzkystraße
Lagerg.
Br
g.
Wi esen
ah
Buchkogelg.
g.
Martin
tsb
Florianig.
a
Sta
Kurze G.
tr.
ke
n
Rankengasse
tel
tgür
aret
Laz
üc
Fab
rik
sg
a
Hohenstaufeng.
Zweig
lg.
-G.
izer
Kö
chKal
2
gg.
ber
Stube n
.
bergg
Zimmerplat
Lag
er
g.
te l
.
ng
.
erg
A lbert- Schw e
r
rgü
rge
Ko r
10 GO! GRÜNDERCENTER DER
STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE
Am Sparkassenplatz 4 |8010 Graz
g.
stenbaum
10
zg.
11
Custozzag.
iş kurmak için iyi nedenler
Brückenkopfg.
er-G.
ub
Josef-H
9 WIRTSCHAFTSKAMMER/
GRÜNDERSERVICE
Körblergasse 111-113 | 8021 Graz
11 OMEGA
Albert-Schweitzer-Gasse 22 | A-8020 Graz
Neu
e
Egge nb
8 SFG STEIRISCHE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH
Nikolaiplatz 2 | 8020 Graz
Sterng.
ühlgasse
Rösselm
inz
Ungerg.
8
S
rg.
Belgierg.
ch i f
fg.
g.
f
dho
rg.
ne
Dreihackeng.
Kindermanng.
ge
traß
He i n richs
e
le
Al
Sauraug.
Forum
Stadtpark
KarmeStiege
literpl.
ng.
Ballhausg Frei.
heitspl.
Ho
fg.
ga
or
Erzherzog-Johann-Allee
Fär
b- e
er rg. .
am g.
Abrm
-Po nzen dtha nta-a
ta e
Sa ra-G.
ts g
Al assa
Cla
rg.
tsg.
p empferg. Sc
Salzam
ine
t
sp
S
Ein
Haupt- Murg.
nFra kabrücke
zis rg.
ne
g.
ht
ec
Korbg..
br
Al
g.
us
ha
nd
a
L
Andreas
Hofer-Pl.
Sta
Prankerg.
Un
eng.
sak
Ko
Grieskai
Prankerg.
Ro
n
an
rgm
tr.
f-Kai
z-Jose
Fran
erg.
D o mini
SchloßMariaberghilferplatzursteg platz
M
1
Annenstraße
Niesenbergg.
3
Friedhofg.
Lendkai
rg.
Strau che
str.
zer
par
Be
Pa rks
e
au
Fraung
rgg.
Niesenbe
7 MAGISTRAT GRAZ
G.
flacher
Abt. für
Bildung
und IntegrationKö
Eckertstraß
e
Keesgasse 6 |8011 Graz
Frie
as
se
el-G
s-Res
Han
rstr.
berge
g.
Finken
22
raß
sist
ai
dk
g.
n
Babe
Re
be
ng
hho
Meta fg.
Annenstraße
tr.
ße
tr.
Europaplatz
rtel
Biro-S
sse
gasse
iotga
rg.
6 SVA SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT
DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT
r.
erger St
Eggenb
Eggenb
Körblergasse
115 | 8010 Graz
erger A
llee
e
traß
lers
Kep
ü
hofg
Bahn
erWagn
Aspern
Krausg.
Daung.
M
Schloßberg
rgg.
ia-
ar
n
rie
Ma
S
aße
oldstr
Humb
rKeple e
k
brüc
mbe
tarhe
Strad
Krausg
.
nburgg.
cke
Wi
en
5 MAGISTRAT GRAZ
Rochelgasse
Referat für Gewerbeverfahren
ng.
Laudo
Georgigasse
Schmiedgasse
26 | 3. Stock | 8011 Graz
ergers
ö
Kör
L
en
4 FINANZAMT STADT-GRAZ
Eiseng.
Conrad von Hötzendorf-Straße 14 - 18
Bodenfeldg.
A - 8018 Graz
Lilienthalgasse
aße
Grabenstr
i
e
ll
Gri
ka
ass
ü tz
Dreisch
e
ass
uzg
Kre
Ba h
n h o fg ü r t e l
r.
t
iro-S
er-B
eng
Grasb
Ri
nd
Le
n
Wag
Eis
.
r-G
gne
-Wa
rd
cha
3 AMS ARBEITSMARKTSERVICE
Niesenbergergasse 67-69
| 8020 Graz
g.
oststra
Alte P
ıMPORTANT LıNKS:
• wko.at
(Avusturya’nın ticaret odaları)
• www.gruenderservice.at
(Avusturya iş kuranlar hizmeti)
• www.facebook.com/gruenderservice
• www.akm.at (Yazarlar, besteciler ve müzik
yayıncılar topluluğu)
• www.ams.at (İş kurumu)
• www.ara.at (Avusturya Hurdaları yeniden
kullanım anonim şirketi)
Blümelstaße
e
Pomm
ZAMANDAN ZAMANA:
Vergi danışmanları, Kanunlar hakkındaki
sorular için – avukatlar ve noterler
www.notare.at
www.rechtsanwaelte.at
(Avusturya kooperatif birliği)
• www.oeht.at (Avusturya Otel- ve Turizm
e
traß
rgs
Be
bankası limited şirket)
• www.oesterreichsenergie.at
ße
tra
rS
(Avusturya elektrik idare derneği)
ge
it n
s
Gö
• www.on-norm.at
(Avusturya standartlar enstitüsü)
Ge
• www.patentamt.at
or
gig
as
se
(Avusturya patent kurumu)
• www.rechenstift.at (Bilgi teknolojisi ve
şirket danışmanliği derneği)
• www.rechtsanwaelte.at
(Avusturya’daki avukatlar)
• www.sachverstaendige.at
Eg
ge
nb
(Avusturya uzmanlar derneği)
erg
er
Gra
All
We
ee
sbe
• www.sva.or.at
iße
rge
nki
rstr.
rch
ner
(endüstriyel ekonomi için sosyal sigorta
str.
kurumu)
• www.ubit.at (şirket danışmanlığı & bilgi
Eckertst
e
raße
traß
teknolojisi derneği)
erts
Eck
• www.unternehmerin.at
(Ticarette kadınlar)
• www.usp.gv.at
(şirketler hizmet portalı)
• www.wifi.at
(Ekonomi destek enstitüsü)
ße
stra
ost
eP
CONCERNıNG FUNDS:
Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft
mbH
Nikolaiplatz 2
8020 Graz
Tel. +43 316 7093-0
Fax +43 316 7093-93
E-Mail: offi[email protected]
www.sfg.at
• www.arbeiterkammer.at
(İşçi odası)
• www.auva.at (sosyal kaza sigortası)
• www.awsg.at (Avusturya ticaret
hizmetleri)
• www.bka.gv.at (Başbakanlık)
• www.bmf.gv.at (Mali bakanlık)
• www.bmwfj.gv.at (Ticaret, aile ve
gençlik bakanlığı)
• www.bundessozialamt.gv.at
(Sosyal kurum)
• www.dsk.gv.at
(Avusturya gizlilik politikası komisyonu)
• epu.wko.at at (bir kişi şirketi portalı)
• www.ffg.at (Avusturya araştırma destek
topluluğu)
• www.franchise.at (Avusturya bayilik
hakkı kurumu)
• www.franchiseboerse.at
(bayilik borsası)
• www.gruenderservice.at/businessplan
(İş planı Plan4You Easy)
• www.help.gv.at (resmi kurum yardımcınız)
• www.i2b.at (ş planı yarışması)
• www.investinaustria.at
(Avusturya iş ajansı)
• www.jungewirtschaft.at
(genç ekonomi)
• www.kwt.or.at
(Denetçiler odası)
• www.nachfolgeboerse.at
(Veraset borsası)
• www.notar.at
(Avusturya noterler odası)
• www.oegv.info
r-G.
e
Tunn
P
2 LANDESGERICHT
FÜR
ZIVILRECHTSSACHEN GRAZ
Marburger Kai 49 | 8010 Graz
Alt
DEPARTMENT OF EDUCATıON AND
ıNTEGRATıON BY THE CıTY OF GRAZ:
Abteilung für Bildung und Integration der
Stadt Graz
Keesgasse 6
8011 Graz
[email protected]
Plab
1 MAGISTRAT
uGRAZ
tsch
er S
tr.
Abt. für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung
er-G.
Tunn
erStigergasse 2/1 | 8020 Graz
Pet
eter-
nn
ma
6 9
ße
ÖNEMLİ KİŞİLER
g
Ber
ra
rst
ene
Wi
ng
.
künye
MEDYA SAHİBİ VE YAYıMCı
Ticaret ve turizm gelişimi bölümü
Stigergasse 2 | 1. kat | 8020 Graz | Telefon: +43 316 872 4800
Mail adresi: [email protected] | www.wirtschaft.graz.at
İçeriğin telif hakkından Graz şehrinin Ticaret ve turizm gelişimi bölümü sorumludur. Tüm içeriğin incelenmesine
rağmen hatalar kaçınılmazdır, içeriğin doğruluğuna garanti verilemezdir. Bu yüzden yazıncı ve yazar tarafından
sorumluluk kabul edilmezdir. Verilen internet bağlantılarındaki içerikler yayımcının sorumluluğunda değildir.
İş kurmada iyi eğlenceler! Haziran 2013
PROJE YÖNETİMİ
Sabine Schwaiger | Mag. Andreas Morianz
EDİTÖR VE METİN
Ticaret ve turizm gelişimi bölümünün ekibi, werbelechner reklam ajansı, ad-literam
MİZANPAJ & ÜRETİM
achtzigzehn – Pazarlama ve satış ajansı limited şirket
Andreas-Hofer-Platz 15 | 8010 Graz | www.holding-graz.at
PRıNT
Steiermärkische Landesdruckerei
1. baskı, Ekim 2013

Benzer belgeler

View/Open

View/Open nimum m iktarlarından b ira z fa z la s ın ı a la b ilm esi iç in hangi yiyeceklerden ne ölçüde yemesi g e r e k tiğ in i a ra ştıra n probleme d ie t problemi diyoruz. D iet problemine doğrusal pr...

Detaylı