Blitz Folder 2013 türkisch2.indd

Transkript

Blitz Folder 2013 türkisch2.indd
Eğitim
Iletişim
Deniz Zorlu
(türkce/almanca/ingilizce)
Tel: 0664/82 36 238
[email protected]
Almanca, Matematik, Tarih ve Bilgisayar destekli
Temel eğitim kursları
Anneler ve Bayanlara özel farklı konularda almanca
destekli temel kurslar (Sağlık, Aile, Çocuk eğitimi,
6 ile 14 yaş arası ilk ve orta okul çocuklarina ev ödevi destegi
Sorulanınız ve Kayıtlarınız için 02252-25 00 18
e
Pf
af
fs
tä
tt
ü
d
ne
Au b a
r
St
ra h n
ch
r
-W
er
ie
st
n
ra
ße
S
Schwartzstr .
s
e
M.HainischGasse
Bachg.
n m a n
K o l l
Am G
än s e
Ve lte nw
Kleing
h ä u fl
eg
artenwe
g
S ie
We dlerg
Brunnenweg
Bachg.
S t r
a ß e
Hans yg.
Aka demiepromena de
2
1
2
B rauns t
r.
L e e s d o r f e r
H a u
p t
s t
ra ß e
e
s
s
e
s
s
g.
en
le
nzei
lba h
Loka
e
P
W
Bus
Parkplatz
n
Thermenklinikum
Baden
ie
Rotes Kreuz G.
D r. J u l i u s H a h n - S t r.
M eier eig.
e
s s
er G a
Kastn
l e H ö f
e
s
s
a
l g
a n a
rL o
ka
lba
hn
S c h w a r t z s t r.
Hof ac ker g.
M eier eig.
Meixner Str.
a
g
l
h
c
s
ö
G
Rupertg.
Le itzen berg e rgass e
Lechnerg.
m
a
Ferd. Pichler -Gass
e
s
e l
k e r g a s s e
e f
J o s
ch
k ir
rrn
He
R o h r f e l d g a
s s e
B r a u n s t r.
B
e
s
s
a
g
.
m
rg
me
m
Rö
a
D
g
in
-R
m
el
ilh
.W
a
zh
g
m
Er
D
e
ss
ga
Ro
hr
e
ass
R ohr
g
a
S c h w a r t z s t r.
.
-G
er
ay
.M
M
e
s
s
a
g
ße
ga s s e
B
Kleshe
im st
ra
ims tra ße
g
D
e
w
2
21
e
G
e
ss
ga
er
ld
s
a
g
z
h
e
s
fe
fs-
ß
a
r
t
s
l
l
V ö
s l
a u
e r
tr.
eng
rube
rs
Anz
M ic
Tros t
g.
e
aß
tr
e
e
e
g
s
Kle
lg.
as
w
h
e
am
G
uzb
ühe
U etzga s
s e
R o s e g g e r s t
r a ß
e
g
Frauen
gasse
e
m
Beet
V ö s la u e
S t
r a
ß e
Uetz gas s
Kre
o fg.
ße
r S
tra
ße
g a
s s
e
a ße
P ö
ts c
hn
e r-
o fs tr
imst
r .
Aren
S
terTheassage
pa
And re a s
s s
e
l z
g
e
P
tr a
ofs
erh
S au
se
G as
e r-
sch
e rh
S au
she
g
hstr
Hoc
erg.
l Ta
u
hae
S c
g.
h i
m m
e r
g a
s s
e
Trim
pling
ängerst
eg
Fußg
K
h
o
t
f s
ß
St
M
TAXI
id
B eim S pitze
-
g
Sport- und
Veranstaltungshalle
a
d
Soo
Sch
imm
S a
nd
wi
rtg
as
s e
neck
g.
Rauh
e
Fel
H o fe r-Zeile
aße
Witzmann g.
Horaga
sse
ß
Br
a
e
s
s
a
lg
d
n
a
C . ZellerW eg
e
.
ch
st
r.
ri
ed
Fr
i
se
nd
lg
as
s
h
ri
c
d
ri
e
F
B
J o s e f
e
r
se
as
s
ra
s enwe
r
Ka
la
Dr
.R.K
tr.
e r- S
ü lln
J .M
r w e
n e
g
a i
R
Kornhä
uselstr
en
Eu
g
.
tr
a
Eug
ß
eng
e
ass
e
Str
le-
bel
Isa
eng
W as
aße
ner
Wie
Eug
serle
itun
g
g.
e
s
s
a
h
c
H
re
r.
l
Trudo
Exner-Brücke
a b
e ß gr
S c h i
eh
h
ü
W imme rg
h.
Althofg.
August inerg.
Erz
Schmierergasse
e
ße
J.Höfle-G.
ass
tra
Stiftg.
Aug
W a s s e r
l e i t u
n g s s
t r a ß e
ss
e
e
-S
ks
ga
aß
elle
a
b
T ra b re nng a s s e
s s
G a
l
M a c k g.
s s e
e g a
e t h
G o
l a b
h w
S c
h
tr
Is ab
g
S
s-
n
We
e
s s
g a
m s tr
s iu
a
in g -
i
er
r-
ße
F la m m
e
Feld
te
g.
ü
gass
e
Hart
G
na
Gym
ing
e
e
Trauzl- S traße
G a b e l s b e r g e r s t r.
do
Rathg.
h
rf
a
t
er
rs
St
ra
t r Schulsteg
ße
aß
Sc
hü
e
tze
n
c
G as
g
r H
a uptstraße
enR os
s s
e
e
z
is
mm
F la
Rohr
te
rs
m
Veste
Z ö l l n e r - S t r a
ß e
Is idor
e
rfe
gass
e
Städtischer
Friedhof
w
er
Russ. Friedhof
h
ra
it
n
do
al
l
B
Garteng.
es
W
o
s s
e
c
S
S
n
E . K ra ft-
M
Nach
Pfaffstätten,
Traiskirchen
www.menschen-leben.at/blitz
z-
o l f
R u d
ga s s e
Fa
bri
n
Le
Einbah
ga ss e
Huppmanng.
H
ötze n do rf-P latz
e is
M
ri
ga
s s
e
ri
-
n
o lo
F
yn
bah
Ma
tr a
ße
S t
ra
ße
t a ll n i g -
Hau
P
a b
S t
ad
le
r-
e
alffygas s
s e
as
.
Ein
L e
op
ol
d
g.
P
g
hs e lg
W i l h e l m - R i n g
s s e
h
ac
lb
mnasiu
Gymstraße
inig.
rd
o lo
ö r t h g
.
W
a
g.
yn
ü h
l g
.
kg.
e
s s
g a
e k
n d
B i o
z h e r z o g
E r
B oldr
g
e
B
Ma
s
A
hrt
ße
Jo
um
Ne
che r-G.
e
W e ic
r
a
is
C hr
C .v on
er
s tr
aß
e
a r Sackgasse
t e
n g
a
bahn
e
aß
Brene
e
n
B 212 Wie
Altersheim
e
a ß
t r
S
r
n e
i e
W
© Stadt Baden
d
itn
Ein
St
r
J os e p
h- R
in
g
G
s
-S
tra
J o
ße
h. H
a n
ny
- S
tra
ße
Abf
a
m
e
en
S c
h w
e c
h a
B r
t
a
P
g a
s s
e
e
g
il
Helferstorferg.
f f y
P a l
H
n
W
i
Evangelische
Kirche
g
n
M
s
s
sse
Erzh.RainerBrücke
Einbah
a
ß
a
tr
B a h
nga
s s e
Fr
an
z
t
s
M üh
nga
ser
e
s s
g a
e r
a
le
Va
i f t g
s t
s
S tra
s
N
rt
e
ri
or
u
e
s
-
r
e
ss
ga
r
me
al
e
Al la nd
a
t r.
g
r- S
e
M
ngass
d
e
ne
s
A.
ng.
Marie
e
a s s
n a g
A n
Grabe
l
s
fgas s e
re n
n
n
e l
rs
.
g a s
s e
VS
a
g
i e
h
s
W eic h
s el-
r
p
e
tr
is
er
t r
.
a
s.T
F
a
a
c
F
S
z
n
a
r
ön
n
.
s
aß
n
Sch
e
W
K
e
Am
he
is c
r
t
d
G
e
S
u
n
ah
g
Wiener Lokalbahnen Endstation Badenerbahn
n
o
s
B 2 1 0 U m fa hr ung s s tr a ß e
Ba
b
w
a
i
Antons gas s e
e
ass
en
rab
s tra ße
E lis a b e th
Jo
E
n
h
g
Ge
s .T und für den Inhalt verantwortlich:
en
IMPRESSUM:
Medieninhaber, Herausgeber
Udo Mazi
re n
be
l
Straße
ne
rge
St
rad
K l menschen.leben,
rs t
Verein
Theresiengasse
R 4/3, 2500 Baden, ZVR: 623233753
err
le
ra
a
S
r
J o
h.
d
F l a c
h h a r
be th
Weikersdorfer
r g
s tra ß
e r
e
s t Platz/Park Schinzlg
.
r a
ß e
t
z
k
y
s
t
r
a
ß
e
bah
c
Raiffeisenplatz
w
e
e
E lis a
Rollettmuseum
S
Ein
t
d
sse
TAXI
h
raß
pl at z
B rey
Josefsplatz
g
R
-
Spiegelgasse
e
ss
ga
rr
f a T hea te r-
AHS
Kaiser Franz
Joseph-Brücke
n
ia no g .
s t
o
T r
Pf ar rp lat z
Jubiläumsstadttheater
Hauptplatz
c
rst
s
VS
P
i
a
ga
n
a
R
a
s e
g.
s en
A m
ge
g
h
s
er
er
rz
Stadtpfarrkirche
a
sg sse
i
s
n
a
nb
pa
ill
t r.
F
ng.
E
t
e
F rie dric hs tr.
h
C4/b
rg
ri
rf
le
a
e
ö
M
ss
D
be
c
ga
Ba
e
er
raße
r
ck
-St
lb
C4/a
llö
Parkplatz
Christophorus Kirche
Koch
Gr
au
Rath
C a ll
farkho
ner M
Maut
Beethoventempel
Rathaus
r
e
s s
e
hove
B
P
Jos.
ss
BeethovenPlatz
ing
a
idt
ße
g
hm
ra
a
et h st
ra ß e
H a
b s
b u
Sc
TAXI
fs t
b
S
m
ß
r a
s t
t l
e s
h i
c
i
K a is er
R ennga s s e
Grüner
Markt
Pergersteg
Weilburgs t
raß
e
hn
Einba
P
ab
s tr
a ß
VS
e
Kirche
St. Christoph
Brücke
t
h a
e c
h w
S c
r ho
m
r
D3/b
P Sauerhof-
Brusattiplatz
ah
Hl.EinbzerGut enb runneEinrsbahn Parkplatz Kr eu ss e
tr . Grüner Markt
Johann
Ga
esgass
e
Perg
erstr
.
serg.
ue
u
is
Römertherme
GutenbrunnerPark
Einbahn
e
ß
a
Einbahn
El
traße
Einbahn
Kurhaus
Sa
D
g.
C3/c
W ie
a l
d g
a s
s e
W e
i l b
u r
g s
t r a
ß e
bu
rge
rC3/d
s t
R ad
r a
etz k
ß e
y-
g.
as
Congress Casino
Baden
Europaplatz
t r a ß
e
Schlos
Parkplatz
Rosarium
ß e
r a
s t
r g
u
i l b
W e
Parkplatz DoblhoffStrandbad Brücke
Ha
bs
t
s
n
o ff
s
au
rh
ge
Jä
e
P
A
B4/b
Mi
n
b lh
g
e
Do
h
l
Thermalstrandbad
Liegewiese Brücke
Strandbad
Weilburgpark
se
c
Parkplatz
Strandbad
as
u
e
P
Schach
Polytech. Lg.
ff g
r
H
KinderSpielplatz
ho
ie
f d e r A lm
b
S
n
Hildegard-
e
Weilburgplatz
HelenenFriedhof
Einbah
a
Ofisimiz tren istasyonuna ve Josefsplatza yürüyerek
P
P
5-10dakikalık
bir mesafede
bulunmakdadır.
FF
Schloß
Weikersdorf
c
ÜHS
HS
Doblhoffpark
bl
Kl
en
s t
r a
ß e
f a h r
U m
u n
g
s
s tr
a ß
e
ef
Au
B3/d
sse
h e t s
Rosarium
Orangerie
Do
n
ßga
l
P
Parkdeck
Casino
Ulaşım
o
h
l
m
Lanner-StraussDenkmal
Einb
S c hl
o
a r c
Sommerarena
im Kurpark
r- R
le
C3/a
h
a
J
t
ha o s
rfe
W ne c k w
ei
eg
lb
be
ur
r- S
gs
tra
tr
aß
ße
C3/b
e
c
a
g
M
weg
.
z
a
b a c h
h l
ü eg
DoblhoffM Fußw
teich
s
s
M o z a
r t s t
r
Z iehrer
Rollettg.
at
0
e
pl
Sc
Ruine
Rauheneck
Mühlstiege
ertg.
e ng
en
H
w
ch
h
c
r
a
t r a ß
e
t s
F
l
T h e re s i
re
1
l
ta
en
len
He
B3/b
h
2
l im
er
eg
W
c
M
se
Karlsgas
B
m
Zu
S
lz
st
C2/d
e
Schub
ine
E rz herz og R a
Ho
We
Schu
ß e
en
g.
bert
a
Mittersteig
e
Bad
g
aß
se
tr
t
wie
gs
ig
e
hr
t
ß
fa
s
a
Ab
ße
e
o z a r
t
sse
C2/c
Kirche
St. Helena
u s g a
P r o b
M
st
H . S tr e c k e r- G .
B2/d
W
rg
r
Nach St.Pölten,
A 21, West A1
zu
Haur
s
e
e
Braitner Straße 25, 2500 Baden
 02252 / 25 00 18 r p a r k
K u
 [email protected]
 www.menschen-leben.at/blitz
TAXI
er
B
it
rb
M.Schönherr-G.
Ruine
Rauhenstein
h.
tra
Jo
M
te
R.GeneeStraße
sse
a
S tra uß- G
W
z
er
BLITZ - Danışmanlık Baden
ga
tä us e r w e g
ers
C2/b
in g
C2/a
J.W ag
a f s k y - S t r.
D r. R . K l
Gam
B2/b
ana dilinizde
Rudolfshof
e
r -Straß
enhofe
tterberg
M i
s tr
.
t r.
y-S
fsk
güvenilir
Z
M . R ökk- S tr.
Kaiser-Franz-Josef
Museum
leben
ücretsiz
Afrim Smaili BSc
(sirpça/arnavutca/almanca)
Tel: 0680/24 11 783
[email protected]
P arkdeck
Römertherme
•
VEREIN
menschen
Brikena Bullaku
(arnavutca/almanca/ingilizce)
Tel: 0664/82 36 226
[email protected]
Okul, Iş, ...)
Peterh
•
a
•
ücretsiz danışmanlık
Danışmanlar
L a m b re c htga s s e
Kuslar ve Eğitim danışmanlığı
Baden ve çevresinde
Gr
un
da
ue
rw
eg
BeratungsLernhilfeIntegrationsTrainingsZentrum
Proje
Hizmetlerimiz
Blitz nedir?
Blitz sizlere ne sunmakdadir
Blitz danışma, ders yardımı, entegrasyon ve eğitim mer-
•
Her konuda ücretsiz danışmanlık
kezi olarak hizmet vermektedir. Derneğimiz Göçmenlere
•
Baden bölgesinde bulunan cocuklar için ücretsiz
entegrasyon sürecinde eşlik eder ve onları, ücretsiz olarak
sunduğu hizmetlerle desteklemektedir.
Blitz kimlere hizmet sunmaktadır?
Ev ödevi desteği
•
Farklı konulara değindiğimiz eğitim günleri
•
Bayanlara ve Annelere özel buluşma günleri
•
Ücretsiz Almanca Kursları, almanca sınavları için
AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına, „üçüncü ülkeler“
olarak adlandırılan farklı ekonomik, dini, kültürel, sosyal, dil
destek kursları
•
ve etnik kökenden olan, yasal olarak Avusturya‘da ikamet
edenler ve Baden merkezde veya bölgesinde ikamet eden-
12-20 yaş gurubu arası genç kızlar için buluşma
günleri
•
lere.
Eğitim danışmanlığı, kütüphane, bilgi klasörleri,
online-platform
•
Temel eğitim kursları, uzman destekli bilgisayar ve
internet kulanımı
•
Yasal konularda danışmanlık (Yabançılar hukukuna
özelleşdirilmiş uzman avukat)
Danışmanlık
•
Yetkili kurumlarla iletişime gecmek icin pratik destek
•
Olası ihtimalde sizi özel kurumlara yönlendirmek
Profesyonel bir ekip size almanca, türkçe, arnavutca, sirpca,
hirvatca, bosnakca ve ingiizce dilerinde olmak üzere ücret-
Sosyal
siz danışmanlık sunmakdadır.
•
iş aramanizda destek
•
Bewerbung/Lebensauf yaziliminda destek
Resmi Daireler
•
Uygun bir ev / ev sorunlarinizda yardim
•
Resmi evrakların sözlü cevirisi
•
Bayanlar ve Aile sorunlari
•
Formlar ve resmi evrakların doldurulması
•
işlemleriniz için hangi resmi daırelerin sorumlu oldunu
Dil ve Eğitim
sizin için tespit etmek
•
Almanca eğitiminde destek
•
Resmi dairelere eşlik etme
•
Okul konularında destek
•
Tercümanlık
•
Ülkenizde aldığınız mesleklerde nostrifikasyonlar
Derneğimiz BLITZ Avrupa Entegrasyon fonu, iç federal bakanlığı, Asağı Avusturya eyaleti,
yetiṣkin eğitim, köy ve kentsel yenileme ve baden belediyesi tarafından finanse edilmekdedir.

Benzer belgeler

Pdf broşür - Villas in Dalyan

Pdf broşür - Villas in Dalyan Dalyan şehir merkezine yürüme mesafesinde , 6 kişilik , klimalı ,özel havuzlu , bahçeli 1.sınıf lux villa , wifi internet http://cdn.alpvillas.com/images/w.200/h.200/c.1/mr.1/d.listing_photos/sd.20...

Detaylı

iş kurmak için iyi nedenler

iş kurmak için iyi nedenler Ozaman sizin için, eğer ki belirli bir neden tarafından ayrıcalıklı bir insan değilseniz ( mesela diplomat, millet vekili…), Avusturya oturum yasasının oturum hakları geçerlidir. Bu konu hakkında d...

Detaylı

hastalar ıçın bılgı broşürü

hastalar ıçın bılgı broşürü Kürschnergasse 6B Simmering U1 (Aderklaaer Straße) Großfeldsiedlung e Telefon: hstraß(01) 260 53-1210 Dopsc Pazartesi–Cuma 7.00–15.30

Detaylı